A vörösvérsejtek süllyedési sebességének mérése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vörösvérsejtek süllyedési sebességének mérése"

Átírás

1 A VÉR ÉLETTANA A vér, mint speciális kötıszövet, sejtekbıl és sejtközötti állományból áll. Ez utóbbi a vérplazma, míg a sejtek a vér alakos elemeit alkotják. A vérplazma 90%-a víz. Valódi és kolloidális oldott állapotban tartalmaz gázokat, elektrolitokat, bomlástermékeket, tápanyagokat, hormonokat. Fontosabb ionjai: Na +, K +, Cl -, Ca 2+, Mg 2+, HCO - 3. Nagy molekulájú anyagai a plazmaproteinek, immunglobulinok, glükoproteidek, szteroidok. A vérplazma fehérjéit három csoportba soroljuk a fibrinogén (kb.5%), albuminok (kb. 60%) és a globulinok (35%). A vérplazmában különbözı fehérje bomlástermékek, zsírok, lipoidok (koleszterin), monoszacharidok, tejsav, különbözı hormonok, alkohol, oxigén és széndioxid is található. A fibrinogén a véralvadásban játszik fontos szerepet. Az albumin viszonylag kis molekulasúlyú fehérje, a vér ozmotikus koncentrációjának fenntartásában, illetve tartalék fehérjeként jelentıs. A globulinok (α, β és γ) különbözı anyagok transzportfolyamataiban, illetve a szervezet védekezésében fontosak. Termelıdésük fokozódásával a szervezet védekezı képessége megnı a fertızı betegségekkel szemben. A vér alakos elemei a vértérfogat 45%-át adják. A sejtes elemek és a vérplazma aránya a hematokrit érték, ami férfiakban 42-47%, nıkben %. A vörösvértestek (erythrocyta) emlısökben magvatlan sejtek, innen van a vörösvértest elnevezés. A vörösvérsejtképzés a vöröcsontvelıben történik, melynek intenzitását egy, a vesében termelıdı hormon az erythropoetin szabályozza. A hormon oxigényhiány (hypoxia) hatására termelıdik és a véráram útján jut el a vöröscsontvelıbe. A vörösvértestek mérete kb. 7 µm. Számuk férfiakban 5,0-5,5 millió/mm 3, nıkben 4,5-4,8 millió/mm 3. A normál értéknél alacsonyabb vörösvértest szám esetén vérszegénységrıl beszélünk. A fehérvérsejtek (leukocyták) festékanyagot nem tartalmazó, magvas sejtek. Számuk 1 mm 3 vérben Felosztásuk történhet annak alapján, hogy a sejtek plazmájában található-e szemcse (granulum) vagy sem. Ennek alapján a fehérvérsejtek lehetnek szemcsézetlen plazmájú agranulocyták és szemcséket tartalmazó granulocyták. A 86

2 szemcsézetten belül - festıdésük alapján - neutrofil, bazofil, illetve eozinofil granulocytákat lehet elkülöníteni. Az agranulocyták további két alcsoportra, a lymphocytákra és a monocytákra oszthatók. A vérlemezkék (thrombocyták) magvatlan 2-4 µm nagyságú tojásdad formájú plazmatörmelékek. Számuk /mm 3, élettartamuk 9-11 nap. Szerepük a véralvadásban jelentıs. A kísérletekhez szükséges vért a különbözı fajokból az alábbi módszerekkel nyerhetünk. 1. Vérvétel nyúlból Nyúlból a fül széli vénájából nyerhetünk vért. A véna fölött a bırt xilolba vagy toluolba mártott vattával bedörzsöljük, ezáltal az ér kitágul, jól kidomborodik. A tőt a fül hegye irányában a vénába vezetjük, óvatos szívással néhány ml vért nyerhetünk. Kisebb mennyiségő vért vehetünk olyan módon, hogy a vízszintesen tartott fül vénáját megszúrjuk, és a kifolyó vért Hagedorn pipettába szívjuk. 2. Vérvétel emberbıl (ld. etikai szabályok emberre vonatkozó része) Kis mennyiségő vért legegyszerőbben ujjbegybıl vehetünk. A bal kéz középsı ujját zsíroldó, fertıtlenítı oldattal bedörzsöljük, majd annak elpárolgása után steril tővel 3-4 mm mélységig megszúrjuk. Az elsı vércseppet letöröljük, a továbbiakat használhatjuk kenetkészítéshez, vérsejtszámláláshoz, stb. Nagyobb mennyiségő vért a vena cubitibıl nyerhetünk. Ezt a mőveletet azonban csak megfelelı egészségügyi szakképesítéssel rendelkezı személy végezheti. A vér alvadását megakadályozhatjuk, ha a levett vért alvadásgátlóval (pl. 3,8 % Na-citráttal) 1 : 4 arányban keverjük. A vörösvérsejtek süllyedési sebességének mérése Anyagok és eszközök: Westergreen csı, vér A vizsgálatot alvadásgátolt vérrel végezzük. Fecskendı segítségével az 1 : 4 arányú citrátos vért (1 rész 3,8% Na-citrát és 4 rész vér) Westergreen pipettába (1. ábra) fecskendezzük a 0 jelig. (a pipetta 300 mm hosszú, a 0 jel a pipetta aljától 200 mm-re van.) A vért tartalmazó pipettát gumi alátét segítségével Westergreen 87

3 állványba helyezzük. A vörösvérsejtek nagyobb fajsúlyuk miatt süllyedni kezdenek, így a véroszlop a fölötte lévı plazmától jól elkülöníthetı. A vörösvérsejtoszlop magasságát 1 és 2 óra múlva leolvassuk, és a két érték átlaga adja a vérsüllyedést. 1. ábra: Westergreen állvány, Westergreen csövekkel A süllyedés normál értéke férfiakban 2-6 mm, nıkben 3-10 mm/óra. A plazmaglobulinok mennyiségének szaporodásával járó állapotok növelik a vérsejtsüllyedést (terhesség, akut és krónikus fertızés, daganatos megbetegedések), mert a globulinok a vörösvérsejtek felszínén adszorbeálódnak, és azok agglutinációját segítik elı. A süllyedési sebesség fokozódása az albumin/globulin arány megváltozását jelzi. A normális albumin% / globulin% fehérje kvóciens értéke 1,5. A vér fajsúlyának mérése Anyagok és eszközök: rézszulfát (CuSO4 Ms: 159,6g), desztillált víz, kémcsövek, szemcseppentı Az emberi vér, a plazma ill. a vérsejtek átlagos fajsúlya 1,0595, 1,0269 ill.1,0964 (SI: 1059, 1026 ill kg/m 3 ). A plazma fajsúlya a plazma fehérjetartalmától függ, a vér és a plazma fajsúlyviszonyából pedig a vér 88

4 hemoglobin tartalmára lehet következtetni (ld. a 2. ábra nomogrammját). Ezért a Phillips és munkatársai által kidolgozott, egyszerően végrehajtható fajsúlymeghatározási eljárásnak nagy gyakorlati jelentısége van. A módszer azon a jelenségen alapul, hogy ha fehérjetartalmú oldatot rézszulfát oldatba cseppentünk. A csepp felszínén réz-proteinát-réteg képzıdik, amely másodpercre megakadályozza a folyadékcserét a csepp belseje és az oldat között, melynek hatására a vércsepp szilárd testként viselkedik. Ha a csepp fajsúlya az oldatéval megegyezik, másodpercig lebeg. Ha könnyebb felszáll, ha nehezebb lesüllyed. Az eljárás kivitelezéséhez réz-szulfát-oldatsorozatot készítünk, és megkeressük azt az ismert fajsúlyú oldatot, amelyben a vér ill. plazmacsepp lebeg. A rézszulfát oldatsorzatot 1,1 fajsúlyú törzsoldat hígításával készítjük. A törzsoldathoz 170g kristályos rézszulfátot 1002 ml vízben oldunk fel. Az így kapott oldat fajsúlya 1,1. Adott fajsúlyú oldatok készítésének módját az 1. táblázat tartalmazza. Pl es fajsúlyú oldathoz 3,9 ml CuSO 4 oldatot mérünk ki, majd ezt desztillált vízzel 10 ml-re feltöltjük. fajsúly 1,030 1,040 1,050 1,060 1,070 CuSO 4 (ml) 2,9 3,9 4,9 5,9 6,9 H 2 O (ml) 7,1 6,1 5,1 4,1 3,1 1. táblázat: A különbızı fajsúlyú oldatok elkészítésének táblázatos mennyisége Az alvadásgátolt vért fecskendıbıl vagy szemcseppentıbıl kb. 1 cm magasságból az 1,060 fajsúlyú oldatba cseppentjük. Ha a csepp felszáll alacsonyabb, ha lesüllyed magasabb fajsúlyú oldattal folytatjuk a vizsgálódást, amíg meg nem találjuk azt az oldatot, amelyben a csepp lebeg. Ennek a fajsúlya megegyezik a vér fajsúlyával. Centrifugálás után ugyanezt az eljárást megismételjük a plazmával. Itt az 1,020 ill. az 1,030 fajsúlyú oldatokkal kezdjük az eljárást. A szérum fehérjetartalmának meghatározása Plazmafehérje meghatározás fajsúly alapján A fajsúly és fehérjetartalom közti összefüggést a 2. ábrán látható nomogrammból lehet leolvasni. 89

5 2. ábra: Nomogramm a vér fajsúlyának Phillips Van Slyke-féle meghatározásához A plazma fehérjetartalma és a fajsúly összefüggését a következı egyenlet adja meg: g % fehérje = (fajsúly 1,007) x k A k faktor értéke: 360. A szérumfehérjék elválasztása elektroforézissel Az emberi plazmafehérjék mennyisége g/l. Ebbıl g/l az albuminok mennyisége. Régebben kisózással tudták az albumint a többi plazmafehérjétıl, a globulin frakciótól elkülöníteni. Ma az egyszerőbb és gyorsabb elektroforézis módszerét használják, amellyel a plazmafehérjék albumin, és számos globulin frakcióra különíthetık. A módszer lényege, hogy a fehérjék elektromos térben töltésüknek megfelelıen elmozdulnak. A vándorlási sebességet az oldat ph-ja, valamint a fehérjék izoelektromos pontja határozza meg (3. ábra). Mennél nagyobb a kettı közti eltérés, annál gyorsabb a vándorlás. 90

6 COOH NH 3 + kation anion 0 ph 14 COO- NH 2 3. ábra: A fehérjék amfoter karaktere A gyakorlatban az elválasztást ph 8,0 feletti pufferban végzik. Ilyenkor az alacsony izoelektromos pontú albumin vándorol a leggyorsabban az anód felé. A közel azonos izoelektromos pontú fehérjék közel azonos sebességgel vándorolnak és közel azonos helyen sőrősödnek. Igy a globulinoknak négy frakciója különíthetı el, amelyeket görög betővel jelölünk. α1, α2, β és γ globulinok (4. ábra). 4. ábra: Szérumfehérjék elektroforetikus elválasztása Az elektroforézis történhet szabadon ill. oldatban, vagy sokkal gyakrabban, speciális hordozó segítségével. Ilyenkor a fehérjeoldatot hordozóra viszik, és elektromos térben futtatják. Hordozóként használhatnak papírt, cellulóz-acetát membránt, poliakrilamid, agar- vagy keményítı gélt. A futtatás befejeztével Coomassie-festékbe áztatjuk a gélt, amelyben rövid idın belül láthatóvá válnak a fehérje frakciók. A festési eljárások denzitometriás ill. fotometriás méréssel kombinálva mennyiségi vizsgálatokra is felhasználhatók. A különbözı csíkok által 91

7 kötött festék mennyisége arányos a zónákban található fehérjemennyiséggel. Az egyes fehérjefrakciók relatív koncentrációja az emberi szérumban az alábbi táblázat szemlélteti. frakció régi egység SI egység albumin % g/l α1 globulin 2,5-5 % 1,4-3,2 g/l α 2 globulin 7-13 % 4,2-7,7 g/l β globulin 8-14 % 5,6-8,8 g/l γ globulin % 9,1-14,7 g/l 2. táblázat: Plazmafehérjék százalékos eloszlása A vörösvérsejtek ozmotikus viszonyainak vizsgálata Anyagok és eszközök: NaCl Ms: 58,44g, desztillált víz, dietiléter, kémcsövek, fızıpoharak, fénymikroszkóp A vörösvérsejtek membránja féligáteresztı hártya, a víz és a benne oldott sók ionjai számára szabadon átjárható. A vérplazmánál nagyobb ozmotikus koncentrációjú (hiperozmotikus) oldatba helyezve vizet veszítenek, ezért zsugorodnak. A plazmánál hígabb, (hipozmotikus) oldatban a vízfelvétel miatt megduzzadnak, majd memránjuk felreped, és tartalmuk kifolyik. Ez a jelenség a vörösvérsejtek hemolízise. Hemolízis bekövetkezhet a membránt károsító anyagok pl. szerves oldószerek hatására is. Tegyünk egy csepp vért az alábbi oldatokba: 1. humán fiziológiás (0,9 %-os) NaCl oldat 2. 0,4 %-os NaCl oldat 3. desztillált víz 4. 3 %-os NaCl oldat 5. néhány csepp étert vagy benzint tartalmazó fiziológiás sóoldat Vizsgáljuk meg az oldatok színét, majd mikroszkóp segítségével a vérsejtek alakját. Megfigyelés: A fiziológiás sóoldatban változást nem tapasztalunk. A 0,4 %- os sóoldat színe a vérsejtek duzzadása miatt valamivel sötétebb lesz, a vérsejtek 92

8 alakja gömbölyőre duzzad. A 3 %-os sóoldat a vérsejtek zsugorodása miatt valamelyest világosabb lesz, a vérsejtek alakja buzogányfejre emlékeztet. A desztillált víz és az étert vagy benzint tartalmazó oldat a vérsejtek hemolízise miatt átlátszó, lakkfesték jellegő vörös színt mutat. A vörösvérsejtek ozmotikus rezisztenciájának meghatározása Anyagok és eszközök: NaCl, desztillált víz, kémcsövek A vérplazma ozmotikus koncentrációjánál hígabb oldatban a vörösvérsejtek megduzzadnak, majd hemolizálnak. Minél hígabb oldatban következik be a hemolízis, annál nagyobb a vérsejtek ozmotikus rezisztenciája. Az ozmotikus rezisztenciát azzal a legkisebb NaCl koncentrációval jelöljük, amelynél a vörösvérsejtek még éppen nem hemolizálnak. Ez az érték a minimális rezisztencia. Az az oldatkoncentráció amelynél a hemolízis teljessé válik, a maximális rezisztencia értéke. Az elıbbi értéke egészséges embernél 0,46-0,42 %-os, az utóbbi 0,34-0,30 % NaCl oldatnak felel meg. Tíz kémcsıbe mérjünk 4-4 ml 0,70, 0,65, 0,60, 0,55, 0,50, 0,45, 0,40, 0,35, 0,30, 0,25 % NaCl oldatot! Az oldatokat 1 % NaCl törzsoldat hígításával készítjük a 3. táblázatban leírt módon. Ezután minden kémcsıbe 1-1 csepp vért cseppentünk. Összerázzuk a kémcsövek tartalmát, majd két óra hosszat állni hagyjuk. % 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 1% NaCl 2, ,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 H 2 O 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3. táblázat: A különbözı ozmotikus koncentrációjú oldatok elkészítésének táblázatos mennyisége Míg azokban a kémcsövekben amelyekben bekövetkezett a hemolízis, a folyadék pirosra festıdik. Kezdıdı hemolízis esetén a felülúszó sárgás színő. Ennek az oldatnak a koncentrációja adja meg a minimális rezisztencia értékét. Annak a kémcsınek a NaCl koncentrációja, amelyben üledék nem látható, és az oldat színe vörös, a maximális rezisztencia értékét adja meg. A 93

9 vörösvérsejtmembrán anyagcserezavarok vagy genetikai okok miatt bekövetkezı károsodása mindkét ozmotikus értéket magasabb NaCl koncentráció felé tolja el. A vér hemoglobin tartalmának meghatározása Anyagok és eszközök: Drabkin reagens (1000 ml: 0,2g kálium ferricianid (K 3 Fe(CN 6 ), 0,05g kálium-cianid (KCN), 0,14g kálium-hidrogén-karbonát (KHCO 3 ), desztillált víz), spektrofotométer A hemoglobin koncentráció változásai összefüggenek a hematokrit, illetve vörösvérsejtszám változásaival. A hemoglobin koncentráció fokozódik a vörösvérsejtszám bármilyen okból történı növekedése, vagy a plazmavíz mennyiségének csökkenése esetén. Az anémiák bármelyik formája, illetve a plazmavíz térfogatának növekedése a hemoglobintartalom csökkenését vonja maga után. A vér hemoglobin tartalmának normál értékei: férfiban: g/l, nıben: g/l. A vér teljes hemoglobin koncentrációja meghatározható, ha a vér teljes hemoglobin tartalmát kálium-ferricianid hozzáadásával methemoglobinná (hemiglobin) alakítjuk, majd káliumcianid hozzáadásával cián-hemoglobinná alakítjuk át, amelynek fényelnyelési maximuma 540 nm-en mérhetı. Az oldatot ph 7 körüli értéken kell tartani. Savas közegben ugyanis HCN (ciánhidrogén) gáz szabadul fel, ami az egyik legerısebb méreg. A Drabkin oldat fényérzékeny, ezért sötét üvegben kell tárolni. Mivel a kálium-cianid erısen mérgezı, ügyeljünk arra, ne hogy fölszívjuk, vagy a bırünkre kerüljön. Pipettázni csak ballonnal szabad! Kémcsövekbe 5 ml Drabkin reagenst mérünk, majd 20 µl vért pipettázunk ismételt bemosással a reagenshez (a pipettára kívülrıl rátapadt vért letöröljük). Vakpróbaként az oldatot használjuk, vér nélkül. A vért tartalmazó mintát jól összerázzuk, majd 15 perc állás után 540 nm-en fotometráljuk. A hemoglobin koncentráció megállapítása pontosan ismert hemoglobin tartalmú, hasonlóan kezelt vér (standard vér) extinkciójával való összehasonlítás alapján történik. A standard vér hemoglobin tartalmának meghatározása történhet a vastartalom mérése, vagy az oxigénkapacitás meghatározása alapján. 94

10 Kevésbé pontos, de tájékozódó vizsgálat céljára elfogadható, ha a standard oldat extinkcióját 0,4-nek vesszük,amely 149 g/l hemoglobintartalomnak felel meg. Ennek alapján a meghatározni kívánt vér hemoglobin tartalma a következı képlet segítségével számítható ki: E minta Hb. konc. g/l = x 149 ( g/l ) Estandard Hemoglobin koncentráció emelkedés csontvelıi erytropoesis hormon fokozódása (hypoxia, vörösvérsejt daganatos burjánzás), illetve plazmavíz csökkenés (exsiccosis) esetén történhet. Csökkenés különbözı anémiákban, illetve plazmavíz térfogat emelkedés során alakulhat ki. A vér kémhatásának meghatározása Anyagok és eszközök: ph-mérı, ph-papír, desztillált víz A gyakorlat kombinált üvegelektróddal vagy erre a célra használatos ph papírral történik (5. ábra). A ph-mérı készülék üvegelektródját desztillált vízzel alaposan lemossuk, a nedvességet szőrıpapírral leitatjuk. Az üvegelektródot ph 4- es oldatba merítjük, majd a készülék mutatóját ph 4 értékre állítjuk. Az oldatból kivéve desztillált vízzel alaposan lemossuk, majd a mőveletet ph 9-es oldattal is elvégezzük. A készülék kalibrálása után az elektródot a vizsgálni kívánt oldatba merítjük, majd a mért értéket leolvassuk. (a humán vér fiziológiás normál értéke: ph=7,35-7,45). Használat befejeztével az üvegelektródot híg sósavba merítve tartjuk. 95

11 5. ábra: Kémhatás mérésére alkalmas digitális készülék, illetve hagyományos indikátor papír Vérzési idő meghatározása emberen Anyagok és eszközök: steril injekcióstő, stopper óra, 96%-os etanol Az ujjbegyet fertıtlenítjük és kb. 2 mm mélységig megszúrjuk. A vérzési idıt stopper órával mérjük úgy, hogy a megjelenı vércseppeket 20 másodpercenként leitatjuk mindaddig, amíg a sebbıl vér szivárog. A normális vérzési idı 2-3 perc, 5 percen túl kórosnak tekintjük. A vérzési idı függ az érreakcióktól, a trombociták számától és mőködésétıl, valamint a szöveti tromboplasztin aktivitás mértékétıl. A vérzési idıt egyebek közt a hı, egyes kigyómérgek (vipera mérge), hipertóniás só gyorsítja. A vérzési idı jóval rövidebb, mint az alvadási idı, mert a vérzés megállításában az alvadáson kívül egyéb tényezık (pl. érszőkület) is szerepet játszanak. Az alvadási idő meghatározása Anyagok és eszközök: steril injekcióstő, parafinozott óraüveg, üvegpálca, üvegkapilláris, stopper óra, 96%-os etanol 96

12 Ujjbegybıl vett vért (3-4 csepp) parafinozott óraüvegre cseppentünk. Húsz másodpercenként vékony üvegpálcát húzunk a vércseppen keresztül. A vérvételtıl az elsı fibrinszál megjelenéséig eltelt idıt mérjük. Mérjük meg a vér alvadását szobahımérsékleten és 37 C-on. Az alvadási idı meghatározását elvégezhetjük úgy is, hogy 10 cm hosszú üvegkapillárisba ujjbegybıl vett vért szívunk, majd 1/2 percenként 5 mm hosszú darabokat törünk belıle. Az alvadási idıt az az idıpont adja meg, amikor a letörés helyén fibrinszálakat észlelünk. Egészséges ember vérének alvadási ideje 5-10 perc, mely a hımérséklet emelkedésével rövidül. Az alvadási idı elsısorban a véralvadás belsı útjáról (intrinsic út) ad felvilágosítást. A vörösvérsejtek vizsgálata A vörösvérsejtszám meghatározása Anyagok és eszközök: tárgylemezek, steril injekciós tő, Melangeur-pipetta (nagy, piros keverıvel), Bürker-kamra, Hayem-olda t (0,5 % NaCl, 2,5 % Na2SO4, 0,025 % HgCl 2 ), 96%-os etanol Ujjbegybıl vett vért szoros hígítás után számlálókamrába cseppentünk, és a vérsejteket mikroszkóp alatt megszámoljuk. A vörösvérsejtszám az 1 mm 3 (1 µl) vérben lévı vörösvérsejtek száma. A hígítást kétféle módon végezhetjük: A klasszikus módszer szerint, keverı (Melangeur) pipetta segítségével szívjuk fel a vért, a piros gyöngyöt tartalmazó pipetta 0,5 (200 x-os hígítás ) vagy 1-es jeléig (100 x-os hígítás). A meniszkuszt pontosan beállítjuk, majd a 101-es jelig Hayem oldat szívunk fel. A Hayem oldat hipertóniás, a vörösvérsejtek zsugorodását okozza, így megakadályozza összetapadásukat. A gumicsövet a pipettáról levesszük, és a pipetta két végét ujjainkkal befogva a tartalmát jól összerázzuk, majd néhány cseppet kifújunk belıle. Hegedős módszere szerint egy kis üvegedénybe a kívánt hígítás mértékétıl függıen 9,9 ml (100 x-os), vagy 9,95 ml (200 x-os) Hayem oldatot készítünk elı, majd Hagedorn pipettával 0,1 ml vagy 0,05 ml vért szívunk fel és többszöri 97

13 átöblítéssel a hígítófolyadékba mossuk. A bemosás elıtt kívülrıl töröljük le a vért a pipettáról. Alapos összerázással egyenletes vérsejtszuszpenziót hozunk létre, amelybıl Pasteur pipettával juttatunk 1-1 cseppet a számlálókamrába. A vérsejtszámlálást Bürker kamrában végezzük (6. ábra). Ez egy különlegesen kialakított vastag tárgylemez, amelynek a középsı harmadán három üvegcsík fut keresztül, amelyek közül a középsı 0,1 mm-el alacsonyabb, mint a két szélsı. Az utóbbiakra speciális fedılemezt helyezünk, ami így egy 1/10 mm mély rést zár el. A középsı üvegcsík felsı és alsó részén meghatározott mérető négyzethálós beosztás van, amelyben a számlálás történik. 6. ábra. Bürker kamra A háló 1/5 mm élhosszúságú nagy és 1/20 mm élhosszúságú kis négyzetekbıl, valamint 1/5 x 1/20 mm élhosszúságú téglalapokbál áll. Miután a beosztást tartalmazó rés mélysége 1/10 mm, a háló vonalai meghatározott térfogatú mértani idomokat (kockákat és hasábot) határolnak, amelyeknek a térfogata kiszámítható. A kis kocka 1/20 x 1/20 x 1/10 = 1/4000 mm 3 a nagy kocka 1/5 x 1/5 x 1/10 = 1/250 mm 3, a hasáb 1/20 x 1/5 x 1/10 = 1/1000 mm 3 térfogatú. 98

14 7. ábra: Bürker kamra beosztása A hígított vérbıl 1-1 cseppet a megfelelıen elıkészített Bürker kamra fedılemezének széléhez cseppentünk. A vér a kapilláraktivitás következtében a fedılmez alá szívódik és egyenletesen kitölti a rendelkezésére álló teret. A fedılemezre és a két beosztott részt elválasztó vályúba került vért vattával itassuk ki. Mindkét rész kis négyzetében megszámoljuk a vörösvérsejteket és kiszámítjuk az egy négyzetre esı átlagot. A vonalra esı sejtek közül csak a felsı és a baloldali vonalra esıket számoljuk. Ha 100X hígítást használtunk, az átlagértéket el megszorozva megkapjuk az 1 µl vérben lévı vörösvérsejtek számát. (1/4000 mm 3 a kis kocka térfogata, a hígítás mértéke 100X. A 200X hígításnál a szorzószám értelemszerően ). Figyeljünk arra, hogy az alsó és jobb oldali vonalakat érintı sejteket (az ábrán fekete) ne számoljuk (8. ábra). 8. ábra. A vörösvérsejtek számolásának sémás rajza 99

15 Valamivel gyorsabb az a módszer, amelyiknél 10 hasábban számoljuk meg vörösvérsejteket, melyeknek összegét 100X hígításnál el, 200X hígításnál el szorozzuk meg. A vörösvértest-térfogat (MCV) meghatározása A vörösvérsejtek átlagos térfogata (mean corpuscular volume, MCV) megadható a vér hematokrit, illetve a vörösvérsejtszám ismeretében. MCV= hematokrit \ vörösvérsejtek száma egységnyi térfogatban Az MCV mértékegysége a vörösvérsejtszám vonatkoztatott egységétıl függ. Példa: ha a mért vörösvérsejtszám 5 millió /µl= 5*10 12 /l; a vér hematokrit értéke= 0,42, azaz 1 liter vérben a vörösvérsejtek térfogata 0,42 / l MCV= 0,42 / 5*10 12 /l = 84*10-15 l = 84 fl Az érték normál tartománya: újszülöttnél fl, csecsemınél fl, felnıtteknél fl. Felnıtteknél 94 fl-t meghaladó érték macrocytosisra (pl. B 12 vitaminhiány), 80 fl alatti érték microcytosisra (pl. vasszintézis zavara) utal. A vörösvértestek átlagos hemoglobin-tartalma (MCH) A vörösvértestek átlagos hemoglobin-tartalma (mean corpusular haemoglobin, MCH) a vér hemoglobin koncentrációjának és a vörösvértestszámnak a hányadosa fejezi ki: MCH = hemoglobin koncentráció (g/l) / vörösvértestszám (sejt /l) Példa: ha a vörösvértestszám = 5 millió /µl= 5*10 12 /l; a vér hemoglobintartalma = 150 g/l vér MCH = 150 g/l / 5*10 12 /l = 32*10-12 g = 32 pg Az érték normál tartománya: pg. Az MCH növekedése mindig macrocytosist jelent. A vörösvértestek átlagos hemoglobin-koncentrációja (MCHC) Az vörösvértestek átlagos hemoglobin-koncentrációja (mean corpuscular haemoglobin concentration, MCHC) a vér hemoglobin koncentrációjából, illetve a hematokrit értékbıl számítható. MCHC = hemoglobin koncentráció (g/l) / hematokrit 100

16 Az eredmény dimenziója g hemoglobin /l vörösvértest. Példa: ha a hemoglobinkoncentráció = 144 g/l; a vér hematokrit értéke = 0,45 MCHC = 144g/l / 0,45 = 320 g/l vörösvértest Az érték normál tartománya: g hemoglobin /liter vörösvértest. Az MCHC értéke gyakorlatilag nem emelkedik a normál érték fölé, mert a a vörösvértest hemoglobinnal telített. Fehérvérsejt számolás Anyagok és eszközök: tárgylemezek, steril injekciós tő, Melangeur-pipetta (kicsi, fehér keverıvel), Bürker-kamra, Türk-oldat (0,5 % ecetsav oldat metilénkékkel színezve), 96%-os etanol A fehérvérsejt számolás a vörösvérsejt számoláshoz hasonló módon történik. Az ujjbegybıl vett vért a kisebb, fehér gyöngyöt tartalmazó Melangeur pipetta 1-es jeléig szívjuk fel, majd Türk oldattal hígítunk, amelyet a 11-es jelig szívunk fel. A Türk oldatban (hipotóniás oldat) a vörösvérsejtek hemolizálnak, a fehérvérsejtek magvai pedig megfestıdnek, így könnyen láthatóvá válnak. Hegedős eljárása szerint 0,05 ml vért 0,95 ml, vagy 0,1 ml vért 0,9 ml Türk oldatba pipettázunk. A hígítás mértéke az elıbbi esetben 20X, az utóbbiban 10X. A hígított vérbıl a vörösvérsejt számolásnál leírt módon a Bürker kamrába cseppentünk 1-1 cseppet, és mindkét beosztott részen nagy négyzetben megszámoljuk a fehérvérsejteket. A számolt mennyiség átlagát 2500-al, vagy el megszorozva (1/250 mm 3 a nagy kocka térfogata, 10X, ill. 20X a hígítás mértéke) megkapjuk a fehérvérsejt számot 1 µl vérben. A gyors módszer szerint kis nagyítással beállítunk egy hármas vonalakkal határolt "nagy" négyzetet, melynek alapterülete 1 mm 2. A "nagy" négyzet területén leszámoljuk a fehérvérsejteket, ezt még kétszer megismételjük, átlagolunk, majd a kapott eredményt 10 ill. 20X hígítás esetén 100-al ill. 200-al szorozva megkapjuk a fehérvérsejt számot 1 µl vérben. A fehérvérsejt szám meghatározásának hibája % ( +_ 1000). 101

17 A trombocitaszám meghatározása Reer-Ecker eljárással Anyagok és eszközök: tárgylemezek, steril injekciós tő, Hagedorn-pipetta, Wasserman-csı, Reer-Ecker oldat (3,8 % Na-citrát oldatot Löffler-féle metilénkék oldattal megfestve), Bürker-kamra, 96%-os etanol Wassermann-csıbe kimérünk 0,9 ml Reer-Ecker oldat és Hagedorn-pipetta segítségével 0,1 ml kapilláris vért pipettázunk bele. A keveréket szobahımérsékleten 1-2 óra hosszat állni hagyjuk, hogy a vörös- és fehérvérsejtek leülepedjenek. A folyadék felszínén kialakuló fehér plazmarétegben a trombociták feldúsulnak. Az ebbıl rétegbıl vett mintát cseppentjük az elıkészített Bürker kamrába. A számolást 10 téglalap felett végezzük, amelynek alapterülete egyenként 1/100 mm 2. A kapott sejtszám összegét 1000-el megszorozva kapjuk meg az 1 µl vérben lévı trombocitaszámot. A trombocitaszám normál értéke: /µl vér. A trombocitszám csökkenése (thrompocytopenia) létrejöhet a vérlemezkék fokozott pusztulása, felhasználása, illetve megnövekedett lép miatt, míg az emelkedés (thrombocytosis) számos betegség következményeként alakulhat ki. Festett vérkenet vizsgálata Anyagok és eszközök: tárgylemezek, steril injekciós tő, May-Grünwald oldat (1% eosinsavas metilénkék, metilalkohol, glicerin), Giemsa oldat (61% glicerin, 0,16% azur II, 0,6% azur II eosin 60 C-on oldva, 38,3% metilalkohol), immerziós lencse A vér alakos elemeinek morfológiáját, elıfordulási arányát festett vérkenetben vizsgáljuk. Cseppentsünk egy csepp vért alkohol-éter keverékben zsírtalanított tágylemezre. Egy másik tárgylemez rövidebb élét kb. 45 -os szögben helyezzük a vércsepp mögé úgy, hogy az a tárgylemez alatt szétterüljön, majd húzzuk végig a vízszintesen tartott lemezen. 102

18 a kikenés iránya vércsepp 9. ábra. A vérkenet készítése A kenet akkor jó, ha a vér vékony rétegben, egyenletesen vonja be a tárgylemezt. A kenetet száradni hagyjuk, majd közvetlenül, vagy festés után vizsgáljuk. A vérkenet festése Pappenheim szerint: egy nagy Petri csészébe tegyünk egy kisebbet és erre helyezzük a festendı lemezeket. Elıször May- Grünwald oldatot cseppentünk a kenetekre. Az oldat metilalkohol tartalma fixálja a készítményt, de festés csak vizes közegben jön létre, ezért 2-3 perc múlva a kenetre öntött festékhez kb. ugyanolyan mennyiségő vizet adunk, majd a hígított festéket 1-2 perc múlva leöntjük. Ezután frissen hígított Giemsa oldatot (3 csepp törzsoldat 1 ml vízhez) rétegzünk a lemezre és ezt kb. 10 percig rajta tartjuk. A festékoldatot desztillált vízzel, majd csapvízzel alaposan lemossuk. Immerziós olajat cseppentünk a kenetre és 100X objektív alatt vizsgáljuk a megfestıdött sejteket. 103

19 10. ábra: Festett vérkenetben megfigyelhetı fehérvérsejt típusok. A és D neutrofil granulocita (9-12 µm); B és E eosinofil granulocta (12-14 µm); C basofil granulocita (8-11 µm); F plazmasejt; G, H, I kis limfocita (6-8 µm); J, K, L monocita (12-20 µm) Karakterizáljuk a fehérvérsejteket a 9. ábra alapján és számoljuk meg az egyes típusokat. Mivel a sejtek eloszlása nem egyenletes, a kenet széli részein több nagy sejt (granulocita, monocita), a középsı részén pedig több limfocita van, a számolást kezdjük szélrıl és meander vonalban haladjunk közép felé (11. ábra). Összesen 100 sejtet számoljunk meg, így %-os megoszlásuk könnyen meghatározható. A normál értékeket a 4. táblázat foglalja össze. 104

20 . 10. ábra. A kvalitatív vérkép számolási technikája (meander vonalak) neutrofil granulocita % eozinofil granulocita 2-4 % bazofil granulocita 0,5 % Monocita 4-8 % Limfocita % 4. táblázat: Az emberi vér fehérvérsejtjeinek százalékos megoszlása Vércsoport meghatározás A vörösvérsejtek membránja számos agglutinogénnek nevezett antigént tartalmaz. Ezek közül legnagyobb gyakorlati jelentıséggel az AB0 vércsoportrendszer antigénjei, az A és B agglutinogén, valamint az Rh rendszer D agglutinogénje bírnak. Az ABO vércsoport meghatározása Anyagok és eszközök: tárgylemezek, steril injekciós tő, AB0 serotyp, 96%-os etanol Az A és B agglutinogének glikoprotein molekulák, amelyek jelenléte vagy hiánya alapján különböztetjük meg az A, B, AB és 0 vércsoportokat. A plazmában az A és B agglutinogénekre specifikus antitestek, agglutininek találhatók. Az A vércsoportú egyén plazmája anti B (α), a B vércsoportúé anti A (β) agglutinint, a 0 vércsoportúé mindkettıt, az AB egyiket sem tartalmazza. Az agglutininek a nekik megfelelı antigénekhez kapcsolódva a vörösvérsejtek összetapadását (agglutinációját) idézik elı, amit hemolízis követ. Ez következik be, ha véradásnál nem megfelelı, azaz inkompatibilis vért adnak. 105

21 A vércsoportmeghatározást ismert vércsoportú szérumokkal végezzük. Gondosan letisztított tárgylemez hátoldalát A, 0, B jelzésekkel látjuk el, és a színére cseppentjük a megfelelı savókat, amelyek antitesteket tartalmaznak. A savócseppekbe ujjbegybıl vett vért keverünk olyan módon, hogy egy tárgylemez három sarkát a vércseppbe mártva külön-külön elkeverjük a savócseppekkel, vigyázva arra, hogy egyik savót a másikba ne vigyük át. A vérsejtek azokon a helyeken csomósodnak össze, ahol a felszínükön lévı antigén a neki megfelelı antitesttel találkozik. A reakció szobahımérsékleten végezhetı és néhány perc múlva kiértékelhetı. tesztsavók: (A) (0) (B) anti B anti A anti B anti A AB A B ábra. Vércsoportmeghatározás az AB0 rendszerben Rh vércsoport meghatározás Anyagok és eszközök: tárgylemezek, steril injekciós tő, anti-d savó, termosztát, 96%- os etanol Az Rh vércsoportrendszert 6 antigén alkotja, amelyek közül legerısebb a D agglutinogén. Ennek jelenléte vagy hiánya alapján sorolhatók az emberek Rh + vagy Rh - vércsoportba. A D agglutinogén ellen anti D agglutinin termelıdik, ha Rh - ember vérébe Rh + vérsejtek kerülnek. Az így termelıdött agglutininek a D + vérsejtek ismételt bejutásakor okoznak agglutinációt. Ez olyan terhességnél szokott elıfordulni, amikor Rh - anya másodszor, illetve többedszer is Rh + magzatot hordoz. Tisztított tárgylemezre három csepp anti D savót cseppentünk. Az egyik szélsı cseppbe biztosan Rh +, a másikba biztosan Rh - vért keverünk, míg a középsıhöz a vizsgálandó vér egy cseppjét tesszük. 106

Az emberi vér vizsgálata. Vércsoportmeghatározás, kvalitatív és kvantitatív vérképelemzés és vércukormérés A mérési adatok elemzése és értékelése

Az emberi vér vizsgálata. Vércsoportmeghatározás, kvalitatív és kvantitatív vérképelemzés és vércukormérés A mérési adatok elemzése és értékelése Az emberi vér vizsgálata Vércsoportmeghatározás, kvalitatív és kvantitatív vérképelemzés és vércukormérés A mérési adatok elemzése és értékelése Biológia BSc. B gyakorlat fehérvérsejt (granulocita) vérplazma

Részletesebben

A vér és vérkeringés témához kapcsolódó vizsgálatok és bemutatások. A vérvizsgálatokat a gyakorlatra kikészített alvadásban gátolt vérrel végezzük

A vér és vérkeringés témához kapcsolódó vizsgálatok és bemutatások. A vérvizsgálatokat a gyakorlatra kikészített alvadásban gátolt vérrel végezzük A vér és vérkeringés témához kapcsolódó vizsgálatok és bemutatások A vérvizsgálatokat a gyakorlatra kikészített alvadásban gátolt vérrel végezzük 1. Mivel történhet a levett vérminta alvadásának gátlása?

Részletesebben

Vérsejtszámlálás. 1. Az emberi vér alakos elemei. Vörösvértestek

Vérsejtszámlálás. 1. Az emberi vér alakos elemei. Vörösvértestek Vérsejtszámlálás 1. Az emberi vér alakos elemei vörösvértestek (vvt, angol: RBC = red blood cells) fehérvérsejtek (fvs, angol: WBC = white blood cells) vérlemezkék (trombociták, angol: PLT = platelet,

Részletesebben

Vizes oldatok ph-jának mérése

Vizes oldatok ph-jának mérése Vizes oldatok ph-jának mérése Név: Neptun-kód: Labor elızetes feladat Mennyi lesz annak a hangyasav oldatnak a ph-ja, amelynek koncentrációja 0,330 mol/dm 3? (K s = 1,77 10-4 mol/dm 3 ) Mekkora a disszociációfok?

Részletesebben

MINTAJEGYZŐKÖNYV A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA BIOKÉMIA GYAKORLATHOZ

MINTAJEGYZŐKÖNYV A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA BIOKÉMIA GYAKORLATHOZ MINTAJEGYZŐKÖNYV A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA BIOKÉMIA GYAKORLATHOZ Feladatok 1. Teljes vér megalvasztása rekalcifikálással 1.1 Gyakorlat kivitelezése 1.2 Minta jegyzőkönyv 2. Referenciasor készítése fehérjeméréshez

Részletesebben

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése örnyezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése I. A számolási feladatok megoldása során az oldatok koncentrációjának számításához alapvetıen a következı ismeretekre van szükség:

Részletesebben

A vér vizsgálata. 12. B. biológia fakultációsainak projektje 2015.03.30-31.

A vér vizsgálata. 12. B. biológia fakultációsainak projektje 2015.03.30-31. A vér vizsgálata 12. B. biológia fakultációsainak projektje 2015.03.30-31. Vérkenet készítése Menete: Alkoholos vattával letörölt ujjbegyünket szúrjuk meg steril tűvel.töröljük le az első vércseppet, majd

Részletesebben

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Név: Neptun kód: _ mérőhely: _ Labor előzetes feladatok 20 C-on különböző töménységű ecetsav-oldatok sűrűségét megmérve az

Részletesebben

Haematológiai automatizáció: tapasztalataink az új Sysmex XT-2000 automatával az elmúlt 5 hónap során. Nagy Nóra Gróf Esterházy Kórház Laboratórium

Haematológiai automatizáció: tapasztalataink az új Sysmex XT-2000 automatával az elmúlt 5 hónap során. Nagy Nóra Gróf Esterházy Kórház Laboratórium Haematológiai automatizáció: tapasztalataink az új Sysmex XT-2000 automatával az elmúlt 5 hónap során Nagy Nóra Gróf Esterházy Kórház Laboratórium Az előadás felépítése a mérési elvekről röviden mért és

Részletesebben

A vér folyékony sejtközötti állományú kötőszövet. Egy átlagos embernek 5-5,5 liter vére van, amely két nagyobb részre osztható, a vérplazmára

A vér folyékony sejtközötti állományú kötőszövet. Egy átlagos embernek 5-5,5 liter vére van, amely két nagyobb részre osztható, a vérplazmára VÉR A vér folyékony sejtközötti állományú kötőszövet. Egy átlagos embernek 5-5,5 liter vére van, amely két nagyobb részre osztható, a vérplazmára (55-56%) és az alakos elemekre (44-45%). Vérplazma: az

Részletesebben

A vér alakos elemei és azok funkciói

A vér alakos elemei és azok funkciói Hematológia A vér alakos elemei és azok funkciói Neutrofil granulociták Amöboid mozgás, kivándorolnak a nyálkahártyákra és a szövetekbe, fagocitózis Eozinofil granulociták Hisztaminés más vazoaktív vegyületek

Részletesebben

A VÉR VIZSGÁLATA alakos elemeit

A VÉR VIZSGÁLATA alakos elemeit A VÉR VIZSGÁLATA A vér olyan sajátos kötıszövet, amely folyékony sejtközötti állománnyal rendelkezik. Fı feladatai az oxigén és a szén-dioxid, valamint a vérsejtek, a tápanyagok és a víz szállítása. Ezen

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

VIZSGÁLATA. Vajdovich Péter

VIZSGÁLATA. Vajdovich Péter A TESTŐRI FOLYADÉKGY KGYÜLEMEK VIZSGÁLATA Vajdovich Péter A folyadékgy kgyülemek típusai transsudatum (hydro-), exsudatum (pyo-), módosult transsudatum, vér (haemo-), nyirok (chylo-) Mintavétel A mintát

Részletesebben

3B SCIENTIFIC Biológia

3B SCIENTIFIC Biológia 3B SCIENTIFIC Biológia Vércsoport megállapítás Rh faktorral W16130 (1005072) Kísérleti leírások Csomag tartalma: 1 üveg WARD S művér Mr.Smith 1 üveg WARD S művér Mr.Jones 1 üveg WARD S művér Mr.Green 1

Részletesebben

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek).

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek). A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek). Mivel az egész testünkben jelen van, sok információt nyerhetünk belőle, hisz egy

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.05.14. VÉR sanguis. Összeállította: Ignáth Györgyi

Gyakorló ápoló képzés 2012.05.14. VÉR sanguis. Összeállította: Ignáth Györgyi VÉR sanguis Összeállította: Ignáth Györgyi Tápanyaggal látja el a sejteket Oxigént, hatóanyagokat szállít Bomlástermékeket elszállít Szervezet védekezésben: immunanyag, fagocitálás Hőszabályozásban részt

Részletesebben

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása 2. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár 1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása A reakciósebesség növelhető a

Részletesebben

SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS

SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS A koleszterin, a koleszterin észterek, triacilglicerolok vízben oldhatatlan vegyületek. E lipidek a májból történő szintézist, és/vagy táplálék abszorpciót

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát Natrii aurothiomalas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 07/2007:1994 NATRII AUROTHIOMALAS Nátrium-aurotiomalát DEFINÍCIÓ A (2RS)-2-(auroszulfanil)butándisav mononátrium és dinátrium sóinak keveréke. Tartalom: arany

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid Sertralini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.1-1 SERTRALINI HYDROCHLORIDUM Szertralin-hidroklorid 01/2011:1705 javított 7.1 C 17 H 18 Cl 3 N M r 342,7 [79559-97-0] DEFINÍCIÓ [(1S,4S)-4-(3,4-Diklórfenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-1-amin]

Részletesebben

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM)

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) I. Elméleti alapok: A vizek savasságát a savasan hidrolizáló sók és savak okozzák. A savasságot a semlegesítéshez szükséges erős bázis mennyiségével

Részletesebben

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása 2014/2015. B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A kísérleti tálcán lévő sorszámozott eken három fehér port talál. Ezek: cukor, ammónium-klorid, ill. nátrium-karbonát

Részletesebben

Dr. Pál László Pannon Egyetem, Georgikon Kar Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék

Dr. Pál László Pannon Egyetem, Georgikon Kar Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék Dr. Pál László Pannon Egyetem, Georgikon Kar Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék A szervezet vízterei A test víztartalma (55-70 %) Szárazanyag tartalom 30-45 % Intracellularis A. Extracellularis

Részletesebben

Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK

Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK Antigén Antitest Alapok Antigén: vvt,, baktérium, latex gyöngy felszínén (µm( m nagyságú partikulum) Antitest:

Részletesebben

A keringési szervrendszer feladata az, hogy a sejtekhez eljuttassa az oxigént és a különböző molekulákat, valamint hogy a sejtektől összeszedje a

A keringési szervrendszer feladata az, hogy a sejtekhez eljuttassa az oxigént és a különböző molekulákat, valamint hogy a sejtektől összeszedje a KERINGÉS A keringési szervrendszer feladata az, hogy a sejtekhez eljuttassa az oxigént és a különböző molekulákat, valamint hogy a sejtektől összeszedje a szén-dioxidot és a salakanyagokat. Biztosítja

Részletesebben

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-6.0-1 4.2.2. MÉRŐOLDATOK 01/2008:40202 A mérőoldatokat a szokásos kémiai analitikai eljárások szabályai szerint készítjük. A mérőoldatok előállításához használt eszközök megfelelő

Részletesebben

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből 2011/2012. B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A kémcsőben levő túróra öntsön tömény nátrium-hidroxid oldatot. Melegítse enyhén! Jellegzetes szagú gáz keletkezik. Tartson megnedvesített indikátor

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben

TestLine - PappNora Immunrendszer Minta feladatsor

TestLine - PappNora Immunrendszer Minta feladatsor Játékos feladatok, melyek rávilágítanak az emberi szervezet csodálatos működésére. TestLine - PappNora Immunrendszer oldal 1/6 z alábbiak közül melyik falósejt? (1 helyes válasz) 1. 1:07 Egyszerű T-Limfocita

Részletesebben

3.2 A vese mőködése 3.2.1 Szőrımőködés 3.2.2. Visszaszívó mőködés 3.2.2.1 Glükóz visszaszívódása 3.2.2.2 A víz és a sók visszaszívódása

3.2 A vese mőködése 3.2.1 Szőrımőködés 3.2.2. Visszaszívó mőködés 3.2.2.1 Glükóz visszaszívódása 3.2.2.2 A víz és a sók visszaszívódása 1. Bevezetés Kiválasztás 2. Homeosztázis 2.1 izoozmózis Szerkesztette: Vizkievicz András 2.2 izoiónia 2.3 izohidria 2.4 izovolémia 3 Kiválasztószervrendszer 3.1 A vese makroszkópos felépítése 3.1.1 A vese

Részletesebben

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás 1. Mekkora tömegű NaOH-ot kell bemérni 50 cm 3 1,00 mol/dm 3 koncentrációjú NaOH-oldat elkészítéséhez? M r (NaCl) = 40,0. 2. Mekkora tömegű KHCO 3 -ot kell

Részletesebben

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma Fotoszintézis fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella Sötétszakasz - sztróma A növényeket érı hatások a pigmentösszetétel változását okozhatják I. Mintavétel (inhomogén minta) II.

Részletesebben

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium Cloxacillinum natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 04/2007:0661 CLOXACILLINUM NATRICUM Kloxacillin-nátrium C 19 H 17 ClN 3 NaO 5 S.H 2 O M r 475,9 DEFINÍCIÓ Nátrium-[(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-klórfenil)-5-metilizoxazol-4-il]karbonil]amino]-

Részletesebben

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás 4. ciklus: 2012. március 08. Optikai mérések elmélet. A ciklus mérései: 1. nitrit, 2. ammónium, 3. refraktometriax2, mérőbőrönd. Forgatási terv: Csoport

Részletesebben

II. Grafikonok elemzése (17 pont)

II. Grafikonok elemzése (17 pont) I. Az ember táplálkozása (10 pont) Többszörös választás 1) Melyek őrlőfogak a maradó fogazatunkban (az állkapcsok középvonalától kifelé számozva)? 1) az 5. fog 2) a 3. fog 3) a 8. fog 4) a 2. fog 2) Melyik

Részletesebben

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás elem: azonos rendszámú atomokból épül fel vegyület: olyan anyag, amelyet két vagy több különbözı kémiai elem meghatározott arányban alkot, az alkotóelemek

Részletesebben

A vér élettana 1./12 Somogyi Magdolna. A vér élettana

A vér élettana 1./12 Somogyi Magdolna. A vér élettana A vér élettana 1./12 Somogyi Magdolna A vér folyékony kötőszövet Mesenchymális eredetű A vér élettana A) Szerepe: 1. transzport vérgázok, tápanyagok és végtermékek hormonok és vitaminok hőenergia víz szervetlen

Részletesebben

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs Curcumae xanthorrhizae rhizoma Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:1441 CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA Jávai kurkuma gyökértörzs DEFINÍCIÓ A jávai kurkuma Curcuma xantorrhiza Roxb. (C. xantorrhiza D. Dietrich)

Részletesebben

A szervezet vízterei

A szervezet vízterei kapilláris membrán extracelluláris foly. (20%) A szervezet vízterei vérplazma (~5%) intersticiális folyadék (15%) sejtmembrán vese intracelluláris folyadék (40%) légutak bır tápcsatorna testtömeg% A szervezet

Részletesebben

CEC. Na K. Cl- HCO3- Ca

CEC. Na K. Cl- HCO3- Ca Vér Vér alakos elemei: Vörösvértest 7-8 mikron átmérőjű, vastagsága 2 mikron, 5 millió/mikroliter hemoglobin tartalom 14-15 g% mindig az érpályában marad, 120 napig él érett állapotban nincs sejtmagja

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid Tizanidini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.4-1 04/2015:2578 TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM Tizanidin-hidroklorid C 9H 9Cl 2N 5S M r 290,2 [64461-82-1] DEFINÍCIÓ [5-Klór-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)2,1,3-benzotiadiazol-4-amin]

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

2. Fogalom-meghatározás Erukasav-tartalom: az erukasav mennyisége a leírt módszer szerint meghatározva.

2. Fogalom-meghatározás Erukasav-tartalom: az erukasav mennyisége a leírt módszer szerint meghatározva. 4. melléklet a /2010. (..) VM rendelethez 33. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-80/891 számú előírása az étolaj, étkezési zsír, valamint ezek hozzáadásával készült

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra

CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM. Klazuril, állatgyógyászati célra Clazurilum ad usum veterinarium Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1714 CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM Klazuril, állatgyógyászati célra C 17 H 10 Cl 2 N 4 O 2 M r 373,2 [101831-36-1] DEFINÍCIÓ (2RS)-[2-Klór-4-(3,5-dioxo-4,5-dihidro-1,2,4-triazin-2(3H)-il)fenil](4-

Részletesebben

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1 Sav-bázis egyensúlyok 8-1 A közös ion effektus 8-1 A közös ion effektus 8-2 ek 8-3 Indikátorok 8- Semlegesítési reakció, titrálási görbe 8-5 Poliprotikus savak oldatai 8-6 Sav-bázis egyensúlyi számítások,

Részletesebben

A vér "összetétele" és funkciói

A vér összetétele és funkciói A vér "összetétele" és funkciói A szívünk által keringetett testnedvünk a vér, amiről bár mindenki tudja milyen fontos és élethez elengedhetetlen szervünk (úgy bizony ez is egy szerv!), azt hogy milyen

Részletesebben

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés A laboratóriumi gyakorlat során elvégzendő feladat: Oldatok hígítása, adott ph-jú pufferoldat készítése és vizsgálata, valamint egy oldat sűrűségének mérése. Felkészülés

Részletesebben

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner:

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner: Az AB0 vércsoport rendszer Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011 Az AB0 rendszer felfedezése 1901. Karl Landsteiner Landsteiner szabály 1901 Karl Landsteiner: Munkatársai vérmintáit vizsgálva fedezte fel

Részletesebben

LABORATÓRIUMBAN VÉGZETT VIZSGÁLATOK, ÉS A VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK TÜDŐGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT

LABORATÓRIUMBAN VÉGZETT VIZSGÁLATOK, ÉS A VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK TÜDŐGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT A LABORATÓRIUMBAN VÉGZETT VIZSGÁLATOK, ÉS A VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK TÜDŐGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT 1. A laboratórium címe: 2045. Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Mb.Laborvezető: Dr.Surányi

Részletesebben

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Számítások ph-val kombinálva 1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Mekkora az eredeti oldatok anyagmennyiség-koncentrációja?

Részletesebben

Vízóra minıségellenırzés H4

Vízóra minıségellenırzés H4 Vízóra minıségellenırzés H4 1. A vízórák A háztartási vízfogyasztásmérık tulajdonképpen kis turbinák: a mérın átáramló víz egy lapátozással ellátott kereket forgat meg. A kerék által megtett fordulatok

Részletesebben

RIBOFLAVINUM. Riboflavin

RIBOFLAVINUM. Riboflavin Riboflavinum 1 01/2008:0292 RIBOFLAVINUM Riboflavin C 17 H 20 N 4 O 6 M r 376,4 [83-88-5] DEFINÍCIÓ 7,8-Dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridin- 2,4(3H,10H)-dion. E cikkely előírásait

Részletesebben

CHONDROITINI NATRII SULFAS. Nátrium-kondroitin-szulfát

CHONDROITINI NATRII SULFAS. Nátrium-kondroitin-szulfát Chondroitini natrii sulfas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:2064 CHONDROITINI NATRII SULFAS Nátrium-kondroitin-szulfát R = SO 3 Na és R = H vagy R = H és R = SO 3 Na H 2 O(C 14 H 19 NNa 2 O 14 S) x DEFINÍCIÓ

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

I. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny Feladatlap

I. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny Feladatlap I. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny Feladatlap Második forduló 4. feladat 2012. február. 24. 1 Kedves Versenyzık! Fontos információk a feladat végrehajtásához: A megoldásra rendelkezésetekre

Részletesebben

AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM. Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz

AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM. Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz concentratarum ad haemodialysim Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2008:1167 javított 6.3 AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz Az alábbi

Részletesebben

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Alapfogalmak Elv (ismert térfogatú anyag oldatához annyi ismert konc. oldatot adnak, amely azzal maradéktalanul reagál) Titrálás végpontja (egyenértékpont) Törzsoldat,

Részletesebben

Leggyakrabban vizsgált minták

Leggyakrabban vizsgált minták Leggyakrabban vizsgált minták vér (teljes vér), szérum, plazma vizelet agyfolyadék, liquor lavage (pl. bronchoalveolaris lavage, BAL) izületi folyadék folyadékgyülem bélsár bendőfolyadék 1 Teljes vér,

Részletesebben

LACTULOSUM. Laktulóz

LACTULOSUM. Laktulóz Lactulosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1230 LACTULOSUM Laktulóz és C* epimere C 12 H 22 O 11 M r 342,3 [4618-18-2] DEFINÍCIÓ 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz- Tartalom: 95,0 102,0

Részletesebben

5. gy. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

5. gy. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL 5. gy. VIZES OLDAOK VISZKOZIÁSÁNAK MÉRÉSE OSWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉERREL A fluid közegek jellemző anyagi tulajdonsága a viszkozitás, mely erősen befolyásolhatja a bennük lejátszódó reakciók sebességét,

Részletesebben

ALBUMINI HUMANI SOLUTIO. Humán albumin oldat

ALBUMINI HUMANI SOLUTIO. Humán albumin oldat Albumini humani solutio Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 ALBUMINI HUMANI SOLUTIO Humán albumin oldat 01/2010:0255 DEFINICIÓ A humán albumin oldat olyan vizes fehérje oldat, melyet a Humán plazma frakcionálás céljára

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90 1 01/2009:1250 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90 Omega-3-sav-etilészterek 90 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav; C18:4 n-3), az ejkozatetraénsav (C20:4 n-3), a timnodonsav

Részletesebben

1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 8 pont

1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 8 pont 1. feladat Összesen: 7 pont Hét egymást követő titrálás fogyásai a következők: Sorszám: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Fogyások (cm 3 ) 20,25 20,30 20,40 20,35 20,80 20,30 20,20 A) Keresse meg és húzza át a szemmel

Részletesebben

FENOFIBRATUM. Fenofibrát

FENOFIBRATUM. Fenofibrát Fenofibratum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 01/2008:1322 FENOFIBRATUM Fenofibrát C 20 H 21 ClO 4 M r 360,8 [49562-28-9] DEFINÍCIÓ 1-metiletil-[2-[4-(4-klórbenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoát]. Tartalom: 98,0102,0%

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek

TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek Triglycerida saturata media Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek 01/ 2010:0868 DEFINÍCIÓ Az anyag telített zsírsavak, főként kaprilsav (oktánsav)

Részletesebben

Számítások ph-val kombinálva

Számítások ph-val kombinálva Bemelegítő, gondolkodtató kérdések Igaz-e? Indoklással válaszolj! A A semleges oldat ph-ja mindig éppen 7. B A tömény kénsav ph-ja 0 vagy annál is kisebb. C A 0,1 mol/dm 3 koncentrációjú sósav ph-ja azonos

Részletesebben

SUCRALFATUM. Szukralfát

SUCRALFATUM. Szukralfát 01/2011:1796 SUCRALFATUM Szukralfát C 12 H 30 Al 8 O 51 S 8 [Al(OH) 3 ] n [H 2 O] n' ahol n = 8 10 és n' = 22 31. DEFINÍCIÓ β-d-fruktofuranozil-α-d-glükopiranozid-oktakisz(dihidroxi-alumínium-szulfát)

Részletesebben

AZ EMÉSZTÉS ÉLETTANA. Fehérjeemésztés kimutatása földigiliszta tápcsatornájában

AZ EMÉSZTÉS ÉLETTANA. Fehérjeemésztés kimutatása földigiliszta tápcsatornájában AZ EMÉSZTÉS ÉLETTANA Az állati szervezetek testük felépítéséhez szükséges anyagokat és energiát táplálék formájában veszik fel. Táplálékuk minısége szerint lehetnek húsevık, növényevık és mindenevık. A

Részletesebben

C vitamin bomlása. Aszkorbinsav katalitikus oxidáció kinetikájának vizsgálata voltammetriás méréstechnikával

C vitamin bomlása. Aszkorbinsav katalitikus oxidáció kinetikájának vizsgálata voltammetriás méréstechnikával C vitamin bomlása Aszkorbinsav katalitikus oxidáció kinetikájának vizsgálata voltammetriás méréstechnikával Bevezetés Az aszkorbinsav reduktív sajátsága jól ismert, felhasználása széleskörő. Gyógyszerként

Részletesebben

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje 1 Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje Írta és rajzolta: Hargitai Zsófia Ágota Munkában részt vett: Dr. Sarkadi Balázs, Dr. Apáti Ágota A szerkesztésben való segítségért

Részletesebben

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű Oldatok - elegyek Többkomponensű homogén (egyfázisú) rendszerek Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű Oldatok: egyik komponens mennyisége nagy (oldószer) a másik, vagy a többihez (oldott

Részletesebben

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90

OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90. Omega-3-sav-etilészterek 90 Omega-3 acidorum esterici ethylici 90 Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 07/2012:1250 OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90 Omega-3-sav-etilészterek 90 DEFINÍCIÓ Az alfa-linolénsav (C18:3 n-3), a moroktsav (sztearidonsav;

Részletesebben

2 képzıdése. értelmezze Reakciók tanult nemfémekkel

2 képzıdése. értelmezze Reakciók tanult nemfémekkel Emelt szint: Az s mezı fémei 1. Az alkálifémek és alkáliföldfémek összehasonlító jellemzése (anyagszerkezet, kémiaiés fizikai jellemzık, elıfordulás, elıállítás, élettani hatás). Használja a periódusos

Részletesebben

X = 9,477 10 3 mol. ph = 4,07 [H + ] = 8,51138 10 5 mol/dm 3 Gyenge sav ph-jának a számolása (általánosan alkalmazható képlet):

X = 9,477 10 3 mol. ph = 4,07 [H + ] = 8,51138 10 5 mol/dm 3 Gyenge sav ph-jának a számolása (általánosan alkalmazható képlet): . Egy átrium-hidroxidot és átrium-acetátot tartalmazó mita 50,00 cm 3 -es részletée megmérjük a ph-t, ami,65-ek adódott. 8,65 cm 3 0, mol/dm 3 kocetrációjú sósavat adva a mitához, a mért ph 5,065. Meyi

Részletesebben

Trypsinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 TRYPSINUM. Tripszin

Trypsinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 TRYPSINUM. Tripszin 1 TRYPSINUM Tripszin 01/2009:0694 [9002-07-7] DEFINÍCIÓ A tripszin proteolitikus enzim, melyet az egészséges emlõsök hasnyálmirigyébõl kivont tripszinogén aktiválásával nyernek. Szárított anyagra vonatkoztatott

Részletesebben

Függelék Laboratóriumi referenciaértékek. Írta Gaál Tibor és Vajdovich Péter

Függelék Laboratóriumi referenciaértékek. Írta Gaál Tibor és Vajdovich Péter Függelék Laboratóriumi referenciaértékek Írta Gaál Tibor és Vajdovich Péter A referenciaértékek jelentősége A klinikus állatorvos számára a laboratóriumi diagnosztikai könyvek egyik leggyakrabban forgatott

Részletesebben

A kémiai egyensúlyi rendszerek

A kémiai egyensúlyi rendszerek A kémiai egyensúlyi rendszerek HenryLouis Le Chatelier (1850196) Karl Ferdinand Braun (18501918) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 011 A kémiai egyensúly A kémiai egyensúlyok

Részletesebben

IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM NORMALE AD USUM INTRAVENOSUM. Humán normál immunglobulin intravénás alkalmazásra

IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM NORMALE AD USUM INTRAVENOSUM. Humán normál immunglobulin intravénás alkalmazásra ad usum intravenosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:0918 IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM NORMALE AD USUM INTRAVENOSUM Humán normál immunglobulin intravénás alkalmazásra DEFINÍCIÓ Az intravénás alkalmazásra

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

2012.02.24. Immunrendszer. Immunrendszer. Immunológiai alapfogalmak Vércsoport antigének,antitestek Alloimmunizáció mechanizmusa Agglutináció

2012.02.24. Immunrendszer. Immunrendszer. Immunológiai alapfogalmak Vércsoport antigének,antitestek Alloimmunizáció mechanizmusa Agglutináció VÉRCSOPORTSZEROLÓGIA Immunológiai alapfogalmak Vércsoport antigének,antitestek Alloimmunizáció mechanizmusa Agglutináció Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011. Immunrendszer Immunrendszer védi a szervezet

Részletesebben

Oldatkészítés, koncentráció fotometriás meghatározása.

Oldatkészítés, koncentráció fotometriás meghatározása. Oldatkészítés, koncentráció fotometriás meghatározása. A laboratóriumban nélkülözhetetlen a pontos oldatok készítése, felhasználása. Pontos oldat készíthetı beméréssel tiszta, nem illékony, pontosan ismert

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

g-os mintájának vizes oldatát 8.79 cm M KOH-oldat közömbösíti?

g-os mintájának vizes oldatát 8.79 cm M KOH-oldat közömbösíti? H1 H2 H3 H4 H5 1. Ismeretlen koncentrációjú kénsavoldat 10.0 cm 3 -éből 100.0 cm 3 törzsoldatot készítünk. A törzsoldat 5.00-5.00 cm 3 -es részleteit 0.1020 mol/dm 3 koncentrációjú KOH-oldattal titrálva

Részletesebben

I. Szennyvizekben, szennyezett talajokban a biológiai oxigénigény mérése

I. Szennyvizekben, szennyezett talajokban a biológiai oxigénigény mérése Talajok, természetes vizek, szennyvizek állapotának felmérése, a szennyezett területek tisztulási folyamatának nyomonkövetése Talajok, vizek minıségének meghatározása fizikai, kémiai, biológai vizsgálatok

Részletesebben

Kémia szóbeli érettségi témakörei

Kémia szóbeli érettségi témakörei Kémia szóbeli érettségi témakörei Általános kémia 1. Atomszerkezet 2. A periódusos rendszer 3. Kémiai kötések 4. Molekulák, összetett ionok 5. Anyagi halmazok 6. Egykomponenső anyagi rendszerek 7. Többkomponenső

Részletesebben

A VÉRALVADÁS EGYES LÉPÉSEINEK MODELLEZÉSE

A VÉRALVADÁS EGYES LÉPÉSEINEK MODELLEZÉSE A VÉRALVADÁS EGYES LÉPÉSEINEK MODELLEZÉSE A véralvadás végterméke a fibrin gél, amely trombin hatására keletkezik a vérplazmában 2-4 g/l koncentrációban levő fibrinogénből. A fibrinogén 340.000 molekulasúlyú

Részletesebben

CICLOSPORINUM. Ciklosporin

CICLOSPORINUM. Ciklosporin Ciclosporinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.0-1 CICLOSPORINUM 01/2005:0994 javított Ciklosporin C 62 H 111 N 11 O 12 M r 1203 DEFINÍCIÓ A ciklosporin szárított anyagra vonatkoztatott ciklo[[(2s,3r,4r,6e)-3-hidroxi-4-

Részletesebben

PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM. Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt

PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM. Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt conditumque ad exstinguendum virum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1646 PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt DEFINÍCIÓ

Részletesebben