ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 10. szám 123. évfolyam április 11. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 10. szám 123. évfolyam 2008. április 11. TARTALOM"

Átírás

1 10. szám 123. évfolyam április 11. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 13/2008. (IV. 11. MÁV Ért. 10) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Portfoliókezelési szabályzatának kiadásáról... 14/2008. (IV.11. MÁV Ért. 10) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a támogatott előrehozott öregségi nyugdíjazás és a korengedményes nyugdíjazás évi alkalmazásáról... 15/2008. (IV. 11. MÁV Ért. 10) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK programról és a MÁV-ESÉLY programról szóló 12/2005. (VI. 24. MÁV Ért. 25.) HVH. sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás módosításával egységes szerkezetbe foglalva... 3/2008. (IV. 11. MÁV Ért. 10.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a D. 3. sz. Utasítás 1. sz. módosításáról... Egyéb közlemények MÁV Zrt Szabványügyi Központ Közleménye... Elveszett bélyegző érvénytelenítése... Oldal Utasítások 13/2008. (IV. 11. MÁV Ért. 10) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Portfoliókezelési szabályzatának kiadásáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A szabályzat célja a MÁV Zrt. üzleti tevékenységének részét képező társasági portfolió kezeléséhez kapcsolódó tevékenységek egységes rendszerbe foglalása, az egyértelmű feladat- és felelősség-megosztás kialakítása, a kapcsolódó eljárási szabályok rögzítése. 2.0 AZ UTASÍTÁS HATÁLYA 2.1 A szabályzat személyi hatálya Az utasítás által megállapított szabályokat a MÁV Zrt. azon munkavállalói kötelesek betartani, akik megbízási szerződésük, vagy munkaköri kötelezettségük alapján a portfolió kezelésével foglalkoznak, illetve a portfolióval összefüggő döntéseket készítenek elő, vagy döntéseket hoznak. Az utasítás nem érinti a MÁV Zrt. munkavállalóinak munkaviszonyát. Az utasításban foglaltak betartását és betarthatóságát a MÁV Zrt. többségi tulajdonában lévő vállalkozások esetében a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság a Gt., a vonatkozó egyéb jogszabályok és jelen szabályzat előírásainak betartásával biztosítja. 2.2 A szabályzat tárgyi hatálya A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed valamennyi a MÁV Zrt. tulajdonosi érdekeltségével működő gazdasági társaság alapítói, tagsági és részvényesi jogainak gyakorlására azzal, hogy annak alkalmazása a MÁV Zrt. meghatározó befolyásával működő gazdasági társaságok esetében kötelező, míg a MÁV Zrt. kisebbségi tulajdonosi érdekeltségével működő gazdasági társaságok esetében az érdekérvényesítő képesség és a gazdaságosság korlátaiból származó értelemszerű eltérésekkel alkalmazandó. A szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki a MÁV Zrt. részvételével működő egyesületekre, egyesülésekre és alapítványokra.

2 606 A MÁV ZRt. Értesítője 10. szám 2.3 A szabályzat kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős A szabályzat kidolgozásáért, aktualizálásáért és végrehajtásáért a szakmailag illetékes vezérigazgató-helyettes a felelős. 3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 3.1 Portfolió A jelen szabályzatban portfolió alatt egyrészt a MÁV Zrt. gazdasági társaságokban lévő vagyoni részesedéseinek (döntően üzletrészek és részvények, a továbbiakban együtt: üzletrész) összességét, másrészt az ezeket megtestesítő gazdasági társaságokat kell érteni Többségi portfolió A jelen szabályzatban többségi portfolió alatt azon gazdasági társaságok értendők, melyek fölött a MÁV Zrt. a számvitelről szóló évi C. törvény szerint meghatározó befolyással 1 rendelkezik. 3.2 Stratégiai portfolió Azon társaságok, amelyek fő tevékenysége közvetlenül kapcsolódik a pályavasúti szolgáltatás, a személyszállítás, az árutovábbítás, a vontatás, valamint az ehhez szükséges járműpark üzemeltetésének és fenntartásának technológiai folyamatához, vagy közvetetten hozzájárulnak a MÁV Csoport stratégiai céljainak eléréséhez Bázis portfolió A stratégiai portfolió azon társaságai, amelyek fő tevékenysége közvetlenül kapcsolódik a pályavasúti szolgáltatás, a személyszállítás, az árutovábbítás, a vontatás, valamint az ehhez szükséges járműpark üzemeltetésének és fenntartásának technológiai folyamatához és/vagy az adott termék/szolgáltatás piacán jelenleg monopol pozícióban vannak. 1 A számvitelről szóló évi C. törvény 3. (2) 1. pontja alapján egy vállalkozó, egy másik vállalkozónál (a továbbiakban: leányvállalat) közvetlenül vagy leányvállalatán keresztül közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni, ha az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik a) a tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50 százalékot meghaladóval) tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, vagy b) más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét egyedül birtokolja, vagy c) a társaság tulajdonosaként (részvényeseként) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy d) a tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerződés (vagy a létesítő okirat rendelkezése) alapján függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol; Szabad portfolió A stratégiai portfolió azon társaságai, amelyek tevékenysége közvetetten járul hozzá a MÁV Csoport stratégiai céljainak eléréséhez és az adott termék/szolgáltatás piacán jelenleg nincsenek monopol pozícióban. 3.3 Pénzügyi portfolió Azon társaságok, amelyek fő tevékenysége közvetlenül nem kapcsolódik a pályavasúti szolgáltatás, a személyszállítás, az árutovábbítás, a vontatás, valamint az ehhez szükséges járműpark üzemeltetésének és fenntartásának technológiai folyamatához, érdemben nem járulnak hozzá a MÁV Csoport stratégiai céljainak eléréséhez, és az adott termék/szolgáltatás piacán jelenleg nincsenek monopol pozícióban. 3.4 MÁV Csoport MÁV Csoport alatt a MÁV Zrt-t és a bázis portfolióba sorolt gazdasági társaságokat együttesen kell érteni. 4.0 PORTFOLIÓKEZELÉSI FELADATOK 4.1. A portfolió csoportosítása A portfolió 3. pont szerinti csoportosítási elveit és a társaságok csoportosítását első alkalommal jelen szabályzat elfogadásakor a MÁV Zrt. Igazgatósága hagyja jóvá (1. számú függelék) A csoportosítás felülvizsgálatára ezt követően minden év július 31-ig 2 a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság által összeállított, a jelen szabályzat végrehajtásáról szóló éves beszámoló keretében kell sort keríteni. A beszámolót a MÁV Zrt. Igazgatósága hagyja jóvá A bázis portfolió kezelésének alapelvei A MÁV Zrt. a bázis portfolióba tartozó gazdasági társaságait jellemzően nem értékesíti. A bázis portfolióba tartozó vállalkozásoknál az anyavállalatnak meghatározó befolyással kell rendelkeznie. A bázis portfolió elemei döntően a MÁV Csoport érdekeit kell, hogy szolgálják. A bázis portfolió elemei egymás közötti működését a kapacitások hosszú távon történő lekötése és az állammal megkötött/megkötendő mennyiségi és minőségi ismérveket rögzítő közszolgáltatási és pályaműködtetési szerződések 3 piaci árkontrollal történő teljesítése mellett a MÁV Csoport fenntartásához szükséges állami költségtérítés hosszú távú és csoportszintű minimalizálására való törekvés kell, hogy jellemezze. A MÁV Csoport által le nem kötött kapacitásokat 2 Első alkalommal 2009-ben. 3 A szerződések megkötéséig a hatályos menetrend által meghatározott, illetve abból levezethető mennyiségi és minőségi ismérveket kell teljesíteni.

3 10. szám A MÁV ZRt. Értesítője 607 érdekeltségi rendszerrel motiváltan eredménymaximalizáló szemlélettel kell hasznosítani. A bázis portfolióba tartozó társaság tartósan veszteséges működése esetén fel kell mérni annak okait ezen belül elemezni kell a tényleges és az indokolt költségek viszonyát és gondoskodni kell azok megszüntetéséről. A bázis portfolióba sorolt társaságok esetében a MÁV Zrt. a kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosító tőkeszerkezet kialakításában és fenntartásában, valamint főszabályként a keletkezett eredmény tőkésítésében érdekelt. Osztalékként kell elvonni és a MÁV Csoport rendelkezésére bocsátani azt az eredményt, amely nem szükséges a társaság jóváhagyott beruházási programjának végrehajtásához és amelynek elvonása nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét. Az osztalék összegét a társaságoknak éves üzleti terveikben tervezniük kell. A MÁV Csoport középtávú beruházási célkitűzéseit és annak kereteit a MÁV Zrt. Igazgatósága hagyja jóvá és évente aktualizálja azt. A bázis portfolióba tartozó vállalkozások a vállalatcsoport középtávú beruházási célkitűzéseit azonos időtávú, önálló beruházási programokra bontják le cél, tartalom, beruházási érték, finanszírozás, ütemezés, és azokat a Gazdasági Vezetői Értekezletén egymással egyeztetik. A bázis portfolióhoz tartozó vállalatok éves beruházási terveit a MÁV Zrt. Igazgatósága a tárgyévet megelőző október 31-ig hagyja jóvá. A bázis portfolióba sorolt társaságok üzletrészének fejlesztését ide értve a társaság saját tőkéjének növekedését eredményező gazdasági eseményeket, az üzletrész értékesítését, a külső tőke bevonást és a portfolióelem társasági befektetéseit a MÁV Zrt. és a társaság ügyvezetése kezdeményezheti. A döntés előkészítő dokumentumban az adott társaságot érintő közvetlen előnyökön túl számszerűen be kell mutatni a MÁV Csoport egészét érintő hatásokat is. A bázis portfolióba tartozó társaságoknál a MÁV Zrt. az ügyvezetés középtávú stabilitásában beleértve az Igazgatóságokat és a Felügyelő Bizottságokat is, szakmai ismereteinek folyamatos fejlesztésében érdekelt A szabad portfolió kezelésének alapelvei A MÁV Zrt. a szabad portfolióba tartozó főszabályként specializált feladatok ellátására létrehozott gazdasági társaságait jellemzően nem értékesíti. A szabad portfolióba tartozó vállalkozásokban az anyavállalat addig érdekelt a tulajdonosi részesedés fenntartásában, amíg ez a MÁV Csoport stratégiai céljainak eléréséhez szükséges, és amíg az adott társaság termékét/szolgáltatását benchmark adatokkal auditált piaci ársávon belül nyújtja a MÁV Csoport tagjainak. Az érdek megszűnését követően a vállalkozást pénzügyi portfolió elemként kell kezelni. A szabad portfolió elemei a MÁV Csoport stratégiai célkitűzéseit is szolgálják. A szabad portfolió elemeinek eredményorientáltan kell működniük, velük szemben elvárás MÁV Csoporton kívüli piacon történő megjelenés, megmérettetés. A MÁV Csoport tagjai a szabad portfolió elemeivel piaci alapú kapcsolatot tartanak fenn. A szabad portfolióba sorolt társaságok esetében a MÁV Zrt. főszabályként a kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosító tőkeszerkezet kialakítása és fenntartása mellett az eredmény osztalékként történő elvonásában érdekelt. Osztalékként kell elvonni és a MÁV Csoport rendelkezésére bocsátani azt az eredményt, amely nem szükséges a társaság jóváhagyott beruházási programjának végrehajtásához és amelynek elvonása nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét. Az osztalék összegét a társaságoknak éves üzleti terveikben tervezniük kell. A szabad portfolióba tartozó vállalkozások középtávú beruházási célkitűzéseit és az ahhoz kapcsolódó éves beruházási terveit a hatékonyság javítása és az eredmény maximalizálása mentén állítják össze és azokat a MÁV Zrt. a társaság létesítő okirata (alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály, a továbbiakban együtt: létesítő okirat) szerint hagyja jóvá. A szabad portfolióba sorolt társaságok üzletrészének fejlesztését ide értve a társaság saját tőkéjének növekedését eredményező gazdasági eseményeket, az üzletrész értékesítését, a külső tőke bevonást és a portfolióelem társasági befektetéseit a MÁV Zrt. és a társaság ügyvezetése kezdeményezheti. A döntés előkészítő dokumentumban az adott társaságot érintő közvetlen előnyökön túl számszerűen be kell mutatni a MÁV Csoport egészét érintő hatásokat is. A szabad portfolióba tartozó társaságoknál a MÁV Zrt. az ügyvezetés középtávú stabilitásában beleértve az Igazgatóságokat és a Felügyelő Bizottságokat is, szakmai ismereteinek folyamatos fejlesztésében érdekelt A pénzügyi portfolió kezelésének alapelvei A pénzügyi portfolióba sorolt társaságok értékesítését 4 a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával meg kell kezdeni, illetve folytatni kell az alábbi lépések betartásával: a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság külső vagyonértékelő bevonásával becslést készíttet a társaság üzletrészének piaci értékéről; a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság a vonatkozó jogszabályi előírások és belső utasítások betartásával a társaság üzletrészét a pénzügyi bevétel maximalizálására törekedve értékesíti. A pénzügyi portfolió elemeinek eredményorientáltan kell működniük. A MÁV Csoport tagjai a pénzügyi portfolió elemeivel piaci alapú kapcsolatot tartanak fenn. A pénzügyi portfolióba sorolt társaságok esetében a MÁV Zrt. főszabályként a meglévő tőkeszerkezet fenntartásában és az eredmény osztalékként történő elvonásá- 4 Az üzletrészek értékesítésére vonatkozó döntések előkészítésekor minden esetben vizsgálni kell, hogy az adott társaság értékesítést megelőző átalakításával, reorganizációjával javítható-e az értékesítés gazdaságossága.

4 608 A MÁV ZRt. Értesítője 10. szám ban érdekelt. Az osztalék összegét a társaságoknak éves üzleti terveikben tervezniük kell. A pénzügyi portfolióba tartozó vállalkozások esetében a MÁV Zrt. az amortizáció mértékét meg nem haladó beruházások megvalósításában érdekelt, és a társaságok éves beruházási terveit ennek alárendelten, a társaságok létesítő okiratai szerint hagyja jóvá. A pénzügyi portfolióba sorolt társaságokban a MÁV Zrt. jellemzően nem növeli üzletrészét. A pénzügyi portfolióba tartozó társaságoknál a MÁV Zrt. elsősorban az ügyvezetés lojalitásában érdekelt. 4.2 Nyilvántartás vezetése a társaságokról A portfolióról a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság elektronikus nyilvántartást vezet. A nyilvántartást szeptember 30-ig fel kell állítani, ezt követően gondoskodni kell annak naprakészségéről. A nyilvántartás adataihoz a MÁV Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának elnökei, a vezérigazgató és helyettesei, valamint a Jogi Igazgatóság, a Humánerőforrás Igazgatóság és a Pénzügyi Igazgatóság vezetőjének korlátlan hozzáférést kell biztosítani. A MÁV Zrt. más szervezeti egységeinek írásban benyújtott információ-igényéről a szakmailag illetékes vezérigazgató helyettes dönt. A nyilvántartáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumok egy eredeti példányát, illetve az elektronikusan nyilvántartandó információkat a dokumentum, illetve az információ keletkezését követő 15 napon belül az érintett leányvállalatnak meg kell küldenie a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóságnak Az elektronikus nyilvántartás Az elektronikus nyilvántartásnak társaságonként az alábbi információkat kell tartalmaznia: a) a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapító okirat / társasági szerződés / alapszabály b) a létesítő okirat módosításait tükröző hatályos cégkivonatok c) a tulajdonostársak adatai (név, azonosító, tulajdoni hányad, tulajdonszerzés, illetve tulajdonosi jogviszony megszűnésének időpontja) d) alapítói / taggyűlési / közgyűlési határozatok (a továbbiakban együtt: tulajdonosi határozat) e) valamennyi jóváhagyott éves beszámoló f) valamennyi jóváhagyott éves üzleti terv g) valamennyi, a könyvvizsgálatra vonatkozóan megkötött szerződés h) a társaság, illetve a társaság tagjai által kötött a tulajdonosi jogviszonyhoz kapcsolódóan vállalt kötelezettségeket rögzítő szindikátusi szerződések és azok módosításai (ha van ilyen) i) a MÁV Zrt. által a társaságért vállalat mérlegen kívüli kötelezettségeket rögzítő szerződések és azok módosításai (garancia-, illetve készfizető kezességvállalások) j) a MÁV Zrt. által nyújtott tagi kölcsön feltételeit rögzítő szerződések és azok módosításai k) az alapító, a taggyűlés, illetve a közgyűlés hatáskörébe vont, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szabályzatok l) taggyűlések, közgyűlések, Felügyelő Bizottsági ülések, Igazgatósági ülések jegyzőkönyvei m) az első számú operatív vezető (ügyvezető, vezérigazgató, a továbbiakban együtt: ügyvezető) hatályos munkaszerződése / megbízási szerződése és prémiumkiírása n) vezető tisztségviselők (ügyvezető, igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok) megbízásához kapcsolódó dokumentumok (megbízás, elfogadó nyilatkozatok, visszahívás) o) aktuális cégjogi és kiemelt pénzügyi adatok (székhely, cégjegyzékszám, adószám, KSH szám, jegyzett tőke, tulajdoni hányad, nyilvántartási érték) 4.3 Társaságok alapításához kapcsolódó feladatok Az alapítandó társaság működésére vonatkozó elképzelések feladatok, szervezet, üzleti terv kidolgozására a MÁV Zrt. azt a személyt kéri fel, akit a társaság vezetésével meg kíván bízni. Amennyiben a leendő vezető(k) nem a MÁV Zrt. vagy a MÁV Zrt. portfoliójának alkalmazottja(i)/megbízottja(i), úgy a leendő vezető(k) megbízási díj ellenében készíti(k) elő az új társaság alapítását. Az új társaság alapítását írásos előterjesztés alapján a MÁV Zrt. hatályos Alapító okiratában, illetve a Döntési Hatásköri Listában erre feljogosított személy, illetve testület hagyja jóvá. Az új társaság alapítására vonatkozó a leendő vezetők által készítendő előterjesztésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: a) az alapítás műszaki, pénzügyi, gazdasági céljai b) a Jogi Igazgatóság által ellenjegyzett létesítő okirat (a MÁV Zrt. által jóváhagyott minta felhasználásával) c) a Személyügyi Főosztállyal egyeztetett javaslatot a vezető tisztségviselők (Igazgatóság, Felügyelő Bizottság) személyére és díjazására, valamint a vezető beosztású munkakörökre d) a Pénzügyi Igazgatósággal egyeztetett javaslatot a könyvvizsgáló(k) személyére, díjazására és a vele kötendő szerződésre e) a Központi Kontrolling Főosztállyal egyeztetett javaslatot a társaság első üzleti évére vonatkozó havi bontású üzleti tervre, további két évre vonatkozó éves bontású kitekintéssel (ha a társaság alapításának előkészítése a második félévben kezdődik meg, úgy a két évre vonatkozó kitekintés első évére negyedéves bontású tervet kell készíteni) f) a MÁV Zrt. érintett szervezeti egységével, vagy az érintett leányvállalattal egyeztetett javaslatot az apport listára és az apport független könyvvizsgáló által hitelesített értékére g) a Portfolió-gazdálkodási Igazgatósággal egyeztetett javaslatot a társaság portfolióstratégiai besorolására

5 10. szám A MÁV ZRt. Értesítője 609 A társaság megalapításáról szóló döntést követő 30 napon belül a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság gondoskodik: a) a társaság létesítő okiratának jogi ellenjegyzéséről, alapítói aláírásáról és kiadásáról a társaság ügyvezetőjének (közreműködő: Jogi Igazgatóság) b) a társaság jegyzett tőkéjének a létesítő okirat szerinti rendelkezésre bocsátásáról (közreműködő: Pénzügyi Igazgatóság, illetve az apportot biztosító szervezeti egység, vagy leányvállalat) c) a társaság ügyvezetője munkaszerződésének, illetve megbízási szerződésének, valamint prémiumkiírásának aláírásáról és kiadásáról a társaság ügyvezetőjének (közreműködő: Személyügyi Szervezet) d) a cégbírósági végzés alapján a végzés kézhezvételét követő 10 napon belül a társaságnak a MÁV Zrt. könyveiben történő nyilvántartásba vételéről A társaság bejegyzéséhez kapcsolódó cégbírósági bejelentés határidőben történő megtétele a Jogi Igazgatóság feladata. Az alapítást követően a jogszabályban előírt valamennyi cégjogi módosítás cégbírósági bejelentése az érintett társaság kötelessége. A társaság alapítását követő 30 napon belül a Portfoliógazdálkodási Igazgatóság írásban egyezteti az ügyvezetéssel azon intézkedések körét és azok határidejét, amelyek a létesítő okirat alapján a társaság ügyvezetését terhelik, illetve amelyekben az ügyvezetés közreműködése indokolt (pl. szabályzatok, ügyrendek elkészítése, jóváhagyása, Igazgatóság és Felügyelő Bizottság alakuló ülésének összehívása stb.) 4.4 Működő társaságban üzletrész szerzéséhez, illetve üzletrész növeléséhez kapcsolódó feladatok Üzletrész szerzése, illetve növelése alatt tulajdoni hányad szerzését, illetve meglévő tulajdoni hányad növelését kell érteni, függetlenül annak formájától (üzletrész vásárlás, tőkeemelés). Működő társaságban történő üzletrész szerzését, illetve az üzletrész növelését (a továbbiakban együtt: üzletrész szerzés) írásos előterjesztés alapján a MÁV Zrt. hatályos Alapító okiratában, illetve a Döntési Hatásköri Listában erre feljogosított személy, illetve testület hagyja jóvá. Az üzletrész szerzésére vonatkozó az üzletrész megszerzését kezdeményező szervezeti egység vezetője, vagy a MÁV Zrt. vezérigazgatója által kijelölt személy által készítendő előterjesztésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: a) az üzletrész megszerzésének műszaki, pénzügyi, gazdasági céljai b) a célok teljesítéséhez megszerezni javasolt üzletrész mértéke, névértéke c) az üzletrész vételára (a vételárat független vagyonértékelő által készített értékbecsléssel is alá kell támasztani) d) a készpénzes tőkeemelés összege, és/vagy a MÁV Zrt. érintett szervezeti egységével, vagy az érintett leányvállalattal egyeztetett javaslat az apport listára és az apport független könyvvizsgáló által hitelesített értékére e) az üzletrész megszerzésének feltételei f) a társaság hatályos létesítő okiratának értékelése (közreműködő: Jogi Igazgatóság) g) a társaság hatályos szabályzatainak értékelése (közreműködő: a MÁV Zrt. érintett szervezeti egységei) h) az ügyvezető, a vezető tisztségviselők (Igazgatóság, Felügyelő Bizottság) és a vezető beosztású munkaköröket betöltő személyek szakmai életútjának ismertetése és értékelése (közreműködő: Személyügyi Szervezet) i) a könyvvizsgáló szakmai életútjának ismertetése és értékelése (közreműködő: Pénzügyi Igazgatóság) j) a társaság elmúlt három évi gazdálkodásának, hatályos közép- és rövid távú üzleti terveinek és azok teljesítésének értékelése (közreműködő: Központi Kontrolling Főosztály), ennek keretén belül az üzletrész szerzéssel érintett gazdasági társaság ja) szakmai tevékenységének, műszaki-technológia színvonalának, jb) működése jogi környezetének (létesítő okiratok, szindikátusi szerződések, hatósági engedélyek, üzleti szerződések stb.) jc) pénzügyi helyzetének jd) humánerőforrás ellátottságának bemutatása, az ezekben rejlő kockázatok értékelése és a vásárlást követően szükséges műszaki, technológiai, szabályozási, ellenőrzési stb. módosítások, fejlesztések tartalmának és finanszírozási forrásainak ismertetése k) üzletrész szerzés esetén a Portfolió-gazdálkodási Igazgatósággal egyeztetett javaslatot a társaság portfolióstratégiai besorolására Az üzletrész megszerzésére vonatkozó döntést követő 30 napon belül a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság gondoskodik: a) az üzletrész adásvételi szerződés és/vagy a társaság létesítő okirata módosításának jogi ellenjegyzéséről, alapítói aláírásáról és kiadásáról a társaság ügyvezetőjének (közreműködő: Jogi Igazgatóság) b) a megszerzett üzletrész ellenértékének szerződés szerinti megfizetéséről, illetve rendelkezésre bocsátásáról (közreműködő: Pénzügyi Igazgatóság, illetve az apportot biztosító szervezeti egység, vagy leányvállalat) c) a cégbírósági végzés alapján a végzés kézhezvételét követő 10 napon belül a megszerzett üzletrésznek a MÁV Zrt. könyveiben történő nyilvántartásba vételéről Az üzletrész megszerzésének cégbírósági bejegyzéséhez valamint a későbbiekben a jogszabályban előírt valamennyi cégjogi módosításhoz kapcsolódó cégbírósági bejelentés határidőben történő megtétele az érintett társaság kötelessége. Ha az üzletrész szerzésének eredményeként a MÁV Zrt. többségi tulajdonba kerül, úgy az üzletrész szerzését követő 30 napon belül a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság írásban egyezteti az ügyvezetéssel azon intézkedések körét és azok határidejét, amelyek a létesítő okirat alapján

6 610 A MÁV ZRt. Értesítője 10. szám a társaság ügyvezetését terhelik, illetve amelyekben az ügyvezetés közreműködése indokolt (pl. létesítő okirat módosítása, szabályzatok, ügyrendek elkészítése, módosítása, jóváhagyása, Igazgatóság és Felügyelő Bizottság összehívása stb.) 4.5 Üzletrész értékesítéséhez kapcsolódó feladatok Üzletrész értékesítését írásos előterjesztés alapján a MÁV Zrt. hatályos Alapító okiratában, illetve a Döntési Hatásköri Listában erre feljogosított személy, illetve testület hagyja jóvá. Az üzletrész értékesíthetőségére vonatkozó az üzletrész értékesítését kezdeményező szervezeti egység vezetője, vagy a MÁV Zrt. vezérigazgatója által kijelölt személy által készítendő előterjesztésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: a) az üzletrész értékesítésének műszaki, pénzügyi, gazdasági céljai b) a célok teljesítéséhez értékesíteni javasolt üzletrész mértéke, névértéke c) az értékesítésre javasolt üzletrésszel érintett társaság pénzügyi-gazdasági helyzete (közreműködő: Központi Kontrolling Főosztály) d) a társaság és az üzletrész becsült piaci értéke (a piaci értéket független vagyonértékelő által készített értékbecsléssel kell alátámasztani) e) az értékesítést befolyásoló, a társaság és a MÁV Zrt, között hatályban lévő az ingatlan használatára, a foglalkoztatottság fenntartására és az operatív üzletmenetre vonatkozó szerződések tartalma és azokkal összefüggő intézkedések (közreműködő: a MÁV Zrt. érintett szervezeti egységei, illetve leányvállalatai, Ingatlangazdálkodási Igazgatóság, MÁV Vagyonkezelő Zrt., Humánerőforrás Igazgatóság, Jogi Igazgatóság) f) a társaság által használt ingatlanok környezeti állapotfelmérésének eredménye, a MÁV Zrt. környezeti kárfelelősségének kizárását, illetve korlátozását szolgáló intézkedések és azok költségigénye (közreműködő: Egészség-, Biztonság-, és Környezetvédelmi Főosztály) g) az üzletrész értékesítésére vonatkozó jogszabályi előírások (közreműködő: Jogi Igazgatóság) h) az érdekképviseleti szervekkel szembeni tájékoztatási és egyeztetési kötelezettségek bemutatása (közreműködő: Humánerőforrás Igazgatóság, Jogi Igazgatóság) i) az értékesítés javasolt módja és ütemezése j) az értékesítés várható hatása a MÁV Zrt. cashflowjára, eredményére, saját tőkéjére és a MÁV Csoport üzleti folyamataira A MÁV Zrt. többségi részesedése mellett működő vállalkozások értékesítésekor amennyiben az a munkavállalók tulajdonszerzését is lehetővé teszi az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok szerint kell eljárni. A többszemélyes gazdasági társaságok értékesítése (főszabályként) versenyeztetési eljárás során, pályázat vagy árverés útján történik a 2. számú függelék szerinti részletes szabályokkal. Mellőzhető a pályázati eljárás, illetve az árverés lefolytatása, ha a MÁV Zrt. által kiírt nyilvános pályázat, vagy árverés eredménytelen volt; vagy ha az üzletrészt a MÁV Zrt. a társaság tulajdonosainak, vagy magának a társaságnak ajánlja fel megvételre. Az üzletrész értékesíthetőségére vonatkozó döntést követő 30 napon belül a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság gondoskodik: a) a nyilvános értékesítéshez kapcsolódó dokumentumok (Pályázati felhívás, Pályázati kiírás, Pályázati dokumentáció, Adásvételi szerződés) összeállításáról (közreműködő: az érintett gazdasági társaság vezetője, Ingatlangazdálkodási Igazgatóság, Humánerőforrás Igazgatóság, Egészség-, Biztonság-, és Környezetvédelmi Főosztály, Jogi Igazgatóság) b) az üzletrész értékesítésre történő nyilvános pályázat meghirdetéséről és annak dokumentált lebonyolításáról, beleértve a benyújtott ajánlatok értékelését és az értékesítésre vonatkozó döntés előkészítését is (közreműködő: Jogi Igazgatóság, Pénzügyi Igazgatóság, Kommunikációs Igazgatóság), c) a döntésnek megfelelő adás-vételi szerződés jogi ellenjegyzéséről, aláírásáról és kiadásáról a társaság ügyvezetőjének (közreműködő: Jogi Igazgatóság) d) a vételár megfizetésének ellenőrzéséről (közreműködő: Pénzügyi Igazgatóság) e) a cégbírósági végzés alapján az értékesített üzletrésznek a MÁV Zrt. könyveiből történő kivezetéséről 4.6 Társaság megszüntetéséhez kapcsolódó feladatok Társaság megszüntetésére főszabályként csak sikertelen értékesítési eljárást követően és/vagy a társaság tartósan gazdaságtalan működése esetén kerülhet sor. Társaság megszüntetését és annak módját (végelszámolás, felszámolás) írásos előterjesztés alapján a MÁV Zrt. hatályos Alapító okiratában, illetve a Döntési Hatásköri Listában erre feljogosított személy, illetve testület hagyja jóvá. Valamely társaság megszüntetésére vonatkozó a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság vezetője által készítendő előterjesztésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: a) a társaság értékesítésére tett korábbi eredménytelen intézkedések és a sikertelenség okainak ismertetése b) a megszüntetésre javasolt társaság pénzügyi-gazdasági helyzete (közreműködő: Központi Kontrolling Főosztály) c) a megszüntetést befolyásoló, a társaság és a MÁV Zrt. között hatályban lévő az ingatlan használatára, a foglalkoztatottság fenntartására és az operatív üzletmenetre vonatkozó szerződések tartalma és azokkal összefüggő intézkedések (közreműködő: a MÁV Zrt. érintett szervezeti egységei, illetve leányvállalatai, Ingatlangazdálkodási Igazgatóság, MÁV Vagyonkezelő Zrt., Humánerőforrás Igazgatóság, Jogi Igazgatóság) d) a társaság által használt ingatlanok környezeti állapotfelmérésének eredménye, a MÁV Zrt. környezeti kár-

7 10. szám A MÁV ZRt. Értesítője 611 felelősségének kizárását, illetve korlátozását szolgáló intézkedések és azok költségigénye (közreműködő: Egészség-, Biztonság-, és Környezetvédelmi Főosztály) e) a végelszámolás és a felszámolás pénzáramai és azok jelenértéke a MÁV Zrt. szempontjából (közreműködő: az érintett társaság menedzsmentje, a MÁV Zrt. érintett szervezeti egységei, illetve leányvállalatai, Ingatlangazdálkodási Igazgatóság, MÁV Vagyonkezelő Zrt., Humánerőforrás Igazgatóság, Egészség-, Biztonság-, és Környezetvédelmi Főosztály) f) a végelszámolás és a felszámolás várható hatása a MÁV Zrt. cash-flowjára, eredményére, saját tőkéjére és a MÁV Csoport üzleti folyamataira (közreműködő: Pénzügyi Igazgatóság) g) a végelszámolás és a felszámolás hatása a munkavállalói követelések kielégítésére, az érdekképviseleti szervekkel szembeni tájékoztatási és egyeztetési kötelezettségek bemutatása (közreműködő: Humánerőforrás Igazgatóság, Jogi Igazgatóság) h) indoklással alátámasztott javaslat a társaság megszüntetésének módjára és ütemezésére A társaság megszüntetésére vonatkozó döntését követően a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság gondoskodik: a) a döntésnek megfelelő tulajdonosi határozat kiadásáról a döntést követő 15 napon belül b) végelszámolás esetén a végelszámoló kinevezéséről és vele a megbízási szerződés megkötéséről a döntést követő 15 napon belül (közreműködő: Személyügyi Szervezet, Jogi Igazgatóság) c) a végelszámolás folyamatának folyamatos kontrolljáról, az alapítói döntés keretein belül a szükséges tőkepótlás biztosításáról, követelések elengedéséről, és az tulajdonosi határozatok kiadásáról (közreműködő: Jogi Igazgatóság, Pénzügyi Igazgatóság, Kommunikációs Igazgatóság) d) a cégbírósági végzés alapján annak kiadását követően haladéktalanul a megszűnt társaság üzletrésznek a MÁV Zrt. könyveiből történő kivezetéséről A Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság vezetője a pénzügyi igazgató előzetes egyetértése mellett felhatalmazást kap a végelszámolás megkezdéséről szóló tulajdonosi határozat kiadását követően a végelszámolás alatt lévő társaság feletti tulajdonosi jogkör gyakorlására és végelszámoláshoz szükséges tulajdonosi kötelezettségvállalásra, illetve követelés elengedésre társaságonként 50 millió forintos összevont értékhatárig. 4.7 Ingatlan projekttársaságok alapítása, értékesítése, megszüntetése, üzletrész szerzés ingatlan projekttársaságokban Ingatlan projekttársaságokat a MÁV Zrt. azzal a céllal alapít, hogy a vasútüzem fenntartásához nem szükséges ingatlanjait a társaságba történő apportálást követően társasági üzletrészként és az elvégzett értéknövelő lépések következtében az ingatlanértékesítéshez képest nagyobb eredménnyel értékesítse. Tekintettel arra, hogy az ingatlan projekttársaságok nem tekinthetők klasszikus, folyamatosan működő, és a működésből származó árbevétellel és költségekkel rendelkező társaságoknak, ezért ezen társaságok esetében a pontokban foglaltakat értelemszerű eltérésekkel kell alkalmazni, melynek során az alábbiakra kell tekintettel lenni: a) a társaság megalapításakor ugyan nem lehet pontosan meghatározni az értékesítés időpontját, de a társaságok alapításának célja a középtávú értékesítés és az eredménymaximalizálás b) a társaság szakmai működését és költséggazdálkodását az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság irányítja és ellenőrzi c) a társaság működését jellemzően a tulajdonos(ok) által rendelkezésre bocsátott tőke, illetve a pénzügyi közreműködő által nyújtott hitel biztosítja d) a társaság működési költségei között az apportálandó, illetve apportált ingatlan értékét növelő külső szolgáltatások a meghatározók e) a társaság működése jellemzően veszteséges, a ráfordításoknak az apportálandó, illetve apportált ingatlan értékét növelő hatása csak a társaság értékesítésekor jelenik meg ténylegesen f) a társaság működtetését jellemzően néhány fős létszám biztosítja, a társaság pénzügyi, számviteli tevékenysége a portfolió más társaságaihoz képest elenyésző mértékű, ezért a társaságra vonatkozó szabályozást a törvényi előírások betartása mellett a tényleges tevékenység tartalmához és méretéhez kell igazítani 5.0 PORTFOLIÓ IRÁNYÍTÁSI FELADATOK A MÁV Csoport stratégiai célkitűzéseit a holding központját képező MÁV Zrt. határozza meg. A csoport stratégiájának megvalósítása a csoport elemeinek olyan átgondolt együttműködését igényli, amely a stratégiai irányítást biztosító kontroll és befolyás mellett biztosítja a társaságok hatékony operatív irányításához szükséges jogokat és eszközöket. A csoportszintű stratégia megvalósításában résztvevő vállalkozások irányítására szolgáló eszközöket ennek a követelménynek kell alárendelni. A portfolió kezelés és irányítás rendszerével kapcsolatos további elvárás, hogy annak működése során szervezetileg és a döntési jogkörök vonatkozásában is egyértelműen elkülönüljenek a tulajdonosi és a megrendelői (üzleti) érdekek. 5.1 A portfolióirányítás jogi eszközei Létesítő okiratok A MÁV Zrt. portfoliókezelési tevékenységének társasági jogi alapját a társaságok egységes elvekre épülő létesítő okiratai képezik. A MÁV Zrt. az egyes társaságokban birtokolt szavazati pozíciói szerint részben, vagy egészben érvényesíti az egységes társasági jogi keretrendszert.

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I.

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. Utasítások A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Döntési és Hatásköri Listája Egyéb közlemények: A 12/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szekszárd, 2013. május 16. Bebics János vezérigazgató Bevezető A GEMENC VOLÁN Zrt. Felügyelő Bizottsága a társaság Alapszabályának

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Szigorúan Bizalmas a Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető a. Társaság a Társaságot

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Szigorúan Bizalmas Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető. Társaság Társaságot

Részletesebben

A GEMENC VOLÁN ALAPSZABÁLYA

A GEMENC VOLÁN ALAPSZABÁLYA A GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2012. október 31. ALAPSZABÁLY A Magyar Állam nevében a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László ALAPSZABÁLYZAT N-0503 0. Módosítás 1. oldal (83) Szabályzat címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Szabályzat azonosító száma: 10. sz. módosítás Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan

Részletesebben

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik.

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik. E r st e B a n k H u n g a r y Z á r t k ö r ű e n M ű k ö d ő R é s z v é n y t á r s a s á g A l a p s z a b á l y a TARTALOMJEGYZÉK 2. A BANK MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA... 3. TEVÉKENYSÉGI KÖR... 4. ALAPTŐKE

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nagykálló Város Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A NÓGRÁD VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. július 23. Érvényes: 2013. július 23. 2 Preambulum A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. tv.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete 1 Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól és az ezzel összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. TARTALOM. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 21/2007. (VIII. 31. MÁV Ért. 29.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN, A MÓDOSÍTÁS SZÖVEGE DŐLT BETŰVEL, ALÁHÚZÁSSAL KIEMELVE PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK A HATVANI VOLÁN ZRT. ALAPADATAI, MŰKÖDÉSE, IRÁNYÍTÁSI, SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE I.) BEVEZETŐ

Részletesebben

A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT.

A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT. A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT. Hatályos: napjától Jóváhagyó: Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az Alapítóra vonatkozó rendelkezések... 4 2. A SZMSZ

Részletesebben

A KNYKK KÖZÉPNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM

A KNYKK KÖZÉPNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM 4 A KNYKK KÖZÉPNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Az. sz. és a sz. Alapítói határozatokban foglalt változásokkal egységes szerkezetben PREAMBULUM A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Módosítással egységes szerkezetben) FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése,

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 21/2012 (X.19.) önkormányzati rendelete

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 21/2012 (X.19.) önkormányzati rendelete MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2012 (X.19.) önkormányzati rendelete Mátészalka Város Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról (egységes

Részletesebben

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata 2012. december 20-i Képviselő-testületi ülésére) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Fővárosi

Részletesebben

Kiindulási alap a szerződéses feltételek megállapításához (INDIKATÍV TERM SHEET)

Kiindulási alap a szerződéses feltételek megállapításához (INDIKATÍV TERM SHEET) Kiindulási alap a szerződéses feltételek megállapításához (INDIKATÍV TERM SHEET) Széchenyi Tőkebefektetési Alap mint Befektető és a. Társaság és Társaságot tulajdonló magánszemélyek mint Tulajdonosok között

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5 1. A szabályzat alkalmazási köre... 5 2. A Társaság főbb adatai...

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzata

A Magyar Tudományos Akadémia Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzata A Magyar Tudományos Akadémia Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzata A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának 41. (2) bekezdésében és 66. (15) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben