ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 10. szám 123. évfolyam április 11. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 10. szám 123. évfolyam 2008. április 11. TARTALOM"

Átírás

1 10. szám 123. évfolyam április 11. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 13/2008. (IV. 11. MÁV Ért. 10) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Portfoliókezelési szabályzatának kiadásáról... 14/2008. (IV.11. MÁV Ért. 10) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a támogatott előrehozott öregségi nyugdíjazás és a korengedményes nyugdíjazás évi alkalmazásáról... 15/2008. (IV. 11. MÁV Ért. 10) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK programról és a MÁV-ESÉLY programról szóló 12/2005. (VI. 24. MÁV Ért. 25.) HVH. sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás módosításával egységes szerkezetbe foglalva... 3/2008. (IV. 11. MÁV Ért. 10.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a D. 3. sz. Utasítás 1. sz. módosításáról... Egyéb közlemények MÁV Zrt Szabványügyi Központ Közleménye... Elveszett bélyegző érvénytelenítése... Oldal Utasítások 13/2008. (IV. 11. MÁV Ért. 10) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Portfoliókezelési szabályzatának kiadásáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A szabályzat célja a MÁV Zrt. üzleti tevékenységének részét képező társasági portfolió kezeléséhez kapcsolódó tevékenységek egységes rendszerbe foglalása, az egyértelmű feladat- és felelősség-megosztás kialakítása, a kapcsolódó eljárási szabályok rögzítése. 2.0 AZ UTASÍTÁS HATÁLYA 2.1 A szabályzat személyi hatálya Az utasítás által megállapított szabályokat a MÁV Zrt. azon munkavállalói kötelesek betartani, akik megbízási szerződésük, vagy munkaköri kötelezettségük alapján a portfolió kezelésével foglalkoznak, illetve a portfolióval összefüggő döntéseket készítenek elő, vagy döntéseket hoznak. Az utasítás nem érinti a MÁV Zrt. munkavállalóinak munkaviszonyát. Az utasításban foglaltak betartását és betarthatóságát a MÁV Zrt. többségi tulajdonában lévő vállalkozások esetében a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság a Gt., a vonatkozó egyéb jogszabályok és jelen szabályzat előírásainak betartásával biztosítja. 2.2 A szabályzat tárgyi hatálya A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed valamennyi a MÁV Zrt. tulajdonosi érdekeltségével működő gazdasági társaság alapítói, tagsági és részvényesi jogainak gyakorlására azzal, hogy annak alkalmazása a MÁV Zrt. meghatározó befolyásával működő gazdasági társaságok esetében kötelező, míg a MÁV Zrt. kisebbségi tulajdonosi érdekeltségével működő gazdasági társaságok esetében az érdekérvényesítő képesség és a gazdaságosság korlátaiból származó értelemszerű eltérésekkel alkalmazandó. A szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki a MÁV Zrt. részvételével működő egyesületekre, egyesülésekre és alapítványokra.

2 606 A MÁV ZRt. Értesítője 10. szám 2.3 A szabályzat kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős A szabályzat kidolgozásáért, aktualizálásáért és végrehajtásáért a szakmailag illetékes vezérigazgató-helyettes a felelős. 3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 3.1 Portfolió A jelen szabályzatban portfolió alatt egyrészt a MÁV Zrt. gazdasági társaságokban lévő vagyoni részesedéseinek (döntően üzletrészek és részvények, a továbbiakban együtt: üzletrész) összességét, másrészt az ezeket megtestesítő gazdasági társaságokat kell érteni Többségi portfolió A jelen szabályzatban többségi portfolió alatt azon gazdasági társaságok értendők, melyek fölött a MÁV Zrt. a számvitelről szóló évi C. törvény szerint meghatározó befolyással 1 rendelkezik. 3.2 Stratégiai portfolió Azon társaságok, amelyek fő tevékenysége közvetlenül kapcsolódik a pályavasúti szolgáltatás, a személyszállítás, az árutovábbítás, a vontatás, valamint az ehhez szükséges járműpark üzemeltetésének és fenntartásának technológiai folyamatához, vagy közvetetten hozzájárulnak a MÁV Csoport stratégiai céljainak eléréséhez Bázis portfolió A stratégiai portfolió azon társaságai, amelyek fő tevékenysége közvetlenül kapcsolódik a pályavasúti szolgáltatás, a személyszállítás, az árutovábbítás, a vontatás, valamint az ehhez szükséges járműpark üzemeltetésének és fenntartásának technológiai folyamatához és/vagy az adott termék/szolgáltatás piacán jelenleg monopol pozícióban vannak. 1 A számvitelről szóló évi C. törvény 3. (2) 1. pontja alapján egy vállalkozó, egy másik vállalkozónál (a továbbiakban: leányvállalat) közvetlenül vagy leányvállalatán keresztül közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni, ha az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik a) a tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50 százalékot meghaladóval) tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, vagy b) más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét egyedül birtokolja, vagy c) a társaság tulajdonosaként (részvényeseként) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy d) a tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerződés (vagy a létesítő okirat rendelkezése) alapján függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol; Szabad portfolió A stratégiai portfolió azon társaságai, amelyek tevékenysége közvetetten járul hozzá a MÁV Csoport stratégiai céljainak eléréséhez és az adott termék/szolgáltatás piacán jelenleg nincsenek monopol pozícióban. 3.3 Pénzügyi portfolió Azon társaságok, amelyek fő tevékenysége közvetlenül nem kapcsolódik a pályavasúti szolgáltatás, a személyszállítás, az árutovábbítás, a vontatás, valamint az ehhez szükséges járműpark üzemeltetésének és fenntartásának technológiai folyamatához, érdemben nem járulnak hozzá a MÁV Csoport stratégiai céljainak eléréséhez, és az adott termék/szolgáltatás piacán jelenleg nincsenek monopol pozícióban. 3.4 MÁV Csoport MÁV Csoport alatt a MÁV Zrt-t és a bázis portfolióba sorolt gazdasági társaságokat együttesen kell érteni. 4.0 PORTFOLIÓKEZELÉSI FELADATOK 4.1. A portfolió csoportosítása A portfolió 3. pont szerinti csoportosítási elveit és a társaságok csoportosítását első alkalommal jelen szabályzat elfogadásakor a MÁV Zrt. Igazgatósága hagyja jóvá (1. számú függelék) A csoportosítás felülvizsgálatára ezt követően minden év július 31-ig 2 a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság által összeállított, a jelen szabályzat végrehajtásáról szóló éves beszámoló keretében kell sort keríteni. A beszámolót a MÁV Zrt. Igazgatósága hagyja jóvá A bázis portfolió kezelésének alapelvei A MÁV Zrt. a bázis portfolióba tartozó gazdasági társaságait jellemzően nem értékesíti. A bázis portfolióba tartozó vállalkozásoknál az anyavállalatnak meghatározó befolyással kell rendelkeznie. A bázis portfolió elemei döntően a MÁV Csoport érdekeit kell, hogy szolgálják. A bázis portfolió elemei egymás közötti működését a kapacitások hosszú távon történő lekötése és az állammal megkötött/megkötendő mennyiségi és minőségi ismérveket rögzítő közszolgáltatási és pályaműködtetési szerződések 3 piaci árkontrollal történő teljesítése mellett a MÁV Csoport fenntartásához szükséges állami költségtérítés hosszú távú és csoportszintű minimalizálására való törekvés kell, hogy jellemezze. A MÁV Csoport által le nem kötött kapacitásokat 2 Első alkalommal 2009-ben. 3 A szerződések megkötéséig a hatályos menetrend által meghatározott, illetve abból levezethető mennyiségi és minőségi ismérveket kell teljesíteni.

3 10. szám A MÁV ZRt. Értesítője 607 érdekeltségi rendszerrel motiváltan eredménymaximalizáló szemlélettel kell hasznosítani. A bázis portfolióba tartozó társaság tartósan veszteséges működése esetén fel kell mérni annak okait ezen belül elemezni kell a tényleges és az indokolt költségek viszonyát és gondoskodni kell azok megszüntetéséről. A bázis portfolióba sorolt társaságok esetében a MÁV Zrt. a kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosító tőkeszerkezet kialakításában és fenntartásában, valamint főszabályként a keletkezett eredmény tőkésítésében érdekelt. Osztalékként kell elvonni és a MÁV Csoport rendelkezésére bocsátani azt az eredményt, amely nem szükséges a társaság jóváhagyott beruházási programjának végrehajtásához és amelynek elvonása nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét. Az osztalék összegét a társaságoknak éves üzleti terveikben tervezniük kell. A MÁV Csoport középtávú beruházási célkitűzéseit és annak kereteit a MÁV Zrt. Igazgatósága hagyja jóvá és évente aktualizálja azt. A bázis portfolióba tartozó vállalkozások a vállalatcsoport középtávú beruházási célkitűzéseit azonos időtávú, önálló beruházási programokra bontják le cél, tartalom, beruházási érték, finanszírozás, ütemezés, és azokat a Gazdasági Vezetői Értekezletén egymással egyeztetik. A bázis portfolióhoz tartozó vállalatok éves beruházási terveit a MÁV Zrt. Igazgatósága a tárgyévet megelőző október 31-ig hagyja jóvá. A bázis portfolióba sorolt társaságok üzletrészének fejlesztését ide értve a társaság saját tőkéjének növekedését eredményező gazdasági eseményeket, az üzletrész értékesítését, a külső tőke bevonást és a portfolióelem társasági befektetéseit a MÁV Zrt. és a társaság ügyvezetése kezdeményezheti. A döntés előkészítő dokumentumban az adott társaságot érintő közvetlen előnyökön túl számszerűen be kell mutatni a MÁV Csoport egészét érintő hatásokat is. A bázis portfolióba tartozó társaságoknál a MÁV Zrt. az ügyvezetés középtávú stabilitásában beleértve az Igazgatóságokat és a Felügyelő Bizottságokat is, szakmai ismereteinek folyamatos fejlesztésében érdekelt A szabad portfolió kezelésének alapelvei A MÁV Zrt. a szabad portfolióba tartozó főszabályként specializált feladatok ellátására létrehozott gazdasági társaságait jellemzően nem értékesíti. A szabad portfolióba tartozó vállalkozásokban az anyavállalat addig érdekelt a tulajdonosi részesedés fenntartásában, amíg ez a MÁV Csoport stratégiai céljainak eléréséhez szükséges, és amíg az adott társaság termékét/szolgáltatását benchmark adatokkal auditált piaci ársávon belül nyújtja a MÁV Csoport tagjainak. Az érdek megszűnését követően a vállalkozást pénzügyi portfolió elemként kell kezelni. A szabad portfolió elemei a MÁV Csoport stratégiai célkitűzéseit is szolgálják. A szabad portfolió elemeinek eredményorientáltan kell működniük, velük szemben elvárás MÁV Csoporton kívüli piacon történő megjelenés, megmérettetés. A MÁV Csoport tagjai a szabad portfolió elemeivel piaci alapú kapcsolatot tartanak fenn. A szabad portfolióba sorolt társaságok esetében a MÁV Zrt. főszabályként a kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosító tőkeszerkezet kialakítása és fenntartása mellett az eredmény osztalékként történő elvonásában érdekelt. Osztalékként kell elvonni és a MÁV Csoport rendelkezésére bocsátani azt az eredményt, amely nem szükséges a társaság jóváhagyott beruházási programjának végrehajtásához és amelynek elvonása nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét. Az osztalék összegét a társaságoknak éves üzleti terveikben tervezniük kell. A szabad portfolióba tartozó vállalkozások középtávú beruházási célkitűzéseit és az ahhoz kapcsolódó éves beruházási terveit a hatékonyság javítása és az eredmény maximalizálása mentén állítják össze és azokat a MÁV Zrt. a társaság létesítő okirata (alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály, a továbbiakban együtt: létesítő okirat) szerint hagyja jóvá. A szabad portfolióba sorolt társaságok üzletrészének fejlesztését ide értve a társaság saját tőkéjének növekedését eredményező gazdasági eseményeket, az üzletrész értékesítését, a külső tőke bevonást és a portfolióelem társasági befektetéseit a MÁV Zrt. és a társaság ügyvezetése kezdeményezheti. A döntés előkészítő dokumentumban az adott társaságot érintő közvetlen előnyökön túl számszerűen be kell mutatni a MÁV Csoport egészét érintő hatásokat is. A szabad portfolióba tartozó társaságoknál a MÁV Zrt. az ügyvezetés középtávú stabilitásában beleértve az Igazgatóságokat és a Felügyelő Bizottságokat is, szakmai ismereteinek folyamatos fejlesztésében érdekelt A pénzügyi portfolió kezelésének alapelvei A pénzügyi portfolióba sorolt társaságok értékesítését 4 a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával meg kell kezdeni, illetve folytatni kell az alábbi lépések betartásával: a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság külső vagyonértékelő bevonásával becslést készíttet a társaság üzletrészének piaci értékéről; a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság a vonatkozó jogszabályi előírások és belső utasítások betartásával a társaság üzletrészét a pénzügyi bevétel maximalizálására törekedve értékesíti. A pénzügyi portfolió elemeinek eredményorientáltan kell működniük. A MÁV Csoport tagjai a pénzügyi portfolió elemeivel piaci alapú kapcsolatot tartanak fenn. A pénzügyi portfolióba sorolt társaságok esetében a MÁV Zrt. főszabályként a meglévő tőkeszerkezet fenntartásában és az eredmény osztalékként történő elvonásá- 4 Az üzletrészek értékesítésére vonatkozó döntések előkészítésekor minden esetben vizsgálni kell, hogy az adott társaság értékesítést megelőző átalakításával, reorganizációjával javítható-e az értékesítés gazdaságossága.

4 608 A MÁV ZRt. Értesítője 10. szám ban érdekelt. Az osztalék összegét a társaságoknak éves üzleti terveikben tervezniük kell. A pénzügyi portfolióba tartozó vállalkozások esetében a MÁV Zrt. az amortizáció mértékét meg nem haladó beruházások megvalósításában érdekelt, és a társaságok éves beruházási terveit ennek alárendelten, a társaságok létesítő okiratai szerint hagyja jóvá. A pénzügyi portfolióba sorolt társaságokban a MÁV Zrt. jellemzően nem növeli üzletrészét. A pénzügyi portfolióba tartozó társaságoknál a MÁV Zrt. elsősorban az ügyvezetés lojalitásában érdekelt. 4.2 Nyilvántartás vezetése a társaságokról A portfolióról a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság elektronikus nyilvántartást vezet. A nyilvántartást szeptember 30-ig fel kell állítani, ezt követően gondoskodni kell annak naprakészségéről. A nyilvántartás adataihoz a MÁV Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának elnökei, a vezérigazgató és helyettesei, valamint a Jogi Igazgatóság, a Humánerőforrás Igazgatóság és a Pénzügyi Igazgatóság vezetőjének korlátlan hozzáférést kell biztosítani. A MÁV Zrt. más szervezeti egységeinek írásban benyújtott információ-igényéről a szakmailag illetékes vezérigazgató helyettes dönt. A nyilvántartáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumok egy eredeti példányát, illetve az elektronikusan nyilvántartandó információkat a dokumentum, illetve az információ keletkezését követő 15 napon belül az érintett leányvállalatnak meg kell küldenie a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóságnak Az elektronikus nyilvántartás Az elektronikus nyilvántartásnak társaságonként az alábbi információkat kell tartalmaznia: a) a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapító okirat / társasági szerződés / alapszabály b) a létesítő okirat módosításait tükröző hatályos cégkivonatok c) a tulajdonostársak adatai (név, azonosító, tulajdoni hányad, tulajdonszerzés, illetve tulajdonosi jogviszony megszűnésének időpontja) d) alapítói / taggyűlési / közgyűlési határozatok (a továbbiakban együtt: tulajdonosi határozat) e) valamennyi jóváhagyott éves beszámoló f) valamennyi jóváhagyott éves üzleti terv g) valamennyi, a könyvvizsgálatra vonatkozóan megkötött szerződés h) a társaság, illetve a társaság tagjai által kötött a tulajdonosi jogviszonyhoz kapcsolódóan vállalt kötelezettségeket rögzítő szindikátusi szerződések és azok módosításai (ha van ilyen) i) a MÁV Zrt. által a társaságért vállalat mérlegen kívüli kötelezettségeket rögzítő szerződések és azok módosításai (garancia-, illetve készfizető kezességvállalások) j) a MÁV Zrt. által nyújtott tagi kölcsön feltételeit rögzítő szerződések és azok módosításai k) az alapító, a taggyűlés, illetve a közgyűlés hatáskörébe vont, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szabályzatok l) taggyűlések, közgyűlések, Felügyelő Bizottsági ülések, Igazgatósági ülések jegyzőkönyvei m) az első számú operatív vezető (ügyvezető, vezérigazgató, a továbbiakban együtt: ügyvezető) hatályos munkaszerződése / megbízási szerződése és prémiumkiírása n) vezető tisztségviselők (ügyvezető, igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok) megbízásához kapcsolódó dokumentumok (megbízás, elfogadó nyilatkozatok, visszahívás) o) aktuális cégjogi és kiemelt pénzügyi adatok (székhely, cégjegyzékszám, adószám, KSH szám, jegyzett tőke, tulajdoni hányad, nyilvántartási érték) 4.3 Társaságok alapításához kapcsolódó feladatok Az alapítandó társaság működésére vonatkozó elképzelések feladatok, szervezet, üzleti terv kidolgozására a MÁV Zrt. azt a személyt kéri fel, akit a társaság vezetésével meg kíván bízni. Amennyiben a leendő vezető(k) nem a MÁV Zrt. vagy a MÁV Zrt. portfoliójának alkalmazottja(i)/megbízottja(i), úgy a leendő vezető(k) megbízási díj ellenében készíti(k) elő az új társaság alapítását. Az új társaság alapítását írásos előterjesztés alapján a MÁV Zrt. hatályos Alapító okiratában, illetve a Döntési Hatásköri Listában erre feljogosított személy, illetve testület hagyja jóvá. Az új társaság alapítására vonatkozó a leendő vezetők által készítendő előterjesztésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: a) az alapítás műszaki, pénzügyi, gazdasági céljai b) a Jogi Igazgatóság által ellenjegyzett létesítő okirat (a MÁV Zrt. által jóváhagyott minta felhasználásával) c) a Személyügyi Főosztállyal egyeztetett javaslatot a vezető tisztségviselők (Igazgatóság, Felügyelő Bizottság) személyére és díjazására, valamint a vezető beosztású munkakörökre d) a Pénzügyi Igazgatósággal egyeztetett javaslatot a könyvvizsgáló(k) személyére, díjazására és a vele kötendő szerződésre e) a Központi Kontrolling Főosztállyal egyeztetett javaslatot a társaság első üzleti évére vonatkozó havi bontású üzleti tervre, további két évre vonatkozó éves bontású kitekintéssel (ha a társaság alapításának előkészítése a második félévben kezdődik meg, úgy a két évre vonatkozó kitekintés első évére negyedéves bontású tervet kell készíteni) f) a MÁV Zrt. érintett szervezeti egységével, vagy az érintett leányvállalattal egyeztetett javaslatot az apport listára és az apport független könyvvizsgáló által hitelesített értékére g) a Portfolió-gazdálkodási Igazgatósággal egyeztetett javaslatot a társaság portfolióstratégiai besorolására

5 10. szám A MÁV ZRt. Értesítője 609 A társaság megalapításáról szóló döntést követő 30 napon belül a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság gondoskodik: a) a társaság létesítő okiratának jogi ellenjegyzéséről, alapítói aláírásáról és kiadásáról a társaság ügyvezetőjének (közreműködő: Jogi Igazgatóság) b) a társaság jegyzett tőkéjének a létesítő okirat szerinti rendelkezésre bocsátásáról (közreműködő: Pénzügyi Igazgatóság, illetve az apportot biztosító szervezeti egység, vagy leányvállalat) c) a társaság ügyvezetője munkaszerződésének, illetve megbízási szerződésének, valamint prémiumkiírásának aláírásáról és kiadásáról a társaság ügyvezetőjének (közreműködő: Személyügyi Szervezet) d) a cégbírósági végzés alapján a végzés kézhezvételét követő 10 napon belül a társaságnak a MÁV Zrt. könyveiben történő nyilvántartásba vételéről A társaság bejegyzéséhez kapcsolódó cégbírósági bejelentés határidőben történő megtétele a Jogi Igazgatóság feladata. Az alapítást követően a jogszabályban előírt valamennyi cégjogi módosítás cégbírósági bejelentése az érintett társaság kötelessége. A társaság alapítását követő 30 napon belül a Portfoliógazdálkodási Igazgatóság írásban egyezteti az ügyvezetéssel azon intézkedések körét és azok határidejét, amelyek a létesítő okirat alapján a társaság ügyvezetését terhelik, illetve amelyekben az ügyvezetés közreműködése indokolt (pl. szabályzatok, ügyrendek elkészítése, jóváhagyása, Igazgatóság és Felügyelő Bizottság alakuló ülésének összehívása stb.) 4.4 Működő társaságban üzletrész szerzéséhez, illetve üzletrész növeléséhez kapcsolódó feladatok Üzletrész szerzése, illetve növelése alatt tulajdoni hányad szerzését, illetve meglévő tulajdoni hányad növelését kell érteni, függetlenül annak formájától (üzletrész vásárlás, tőkeemelés). Működő társaságban történő üzletrész szerzését, illetve az üzletrész növelését (a továbbiakban együtt: üzletrész szerzés) írásos előterjesztés alapján a MÁV Zrt. hatályos Alapító okiratában, illetve a Döntési Hatásköri Listában erre feljogosított személy, illetve testület hagyja jóvá. Az üzletrész szerzésére vonatkozó az üzletrész megszerzését kezdeményező szervezeti egység vezetője, vagy a MÁV Zrt. vezérigazgatója által kijelölt személy által készítendő előterjesztésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: a) az üzletrész megszerzésének műszaki, pénzügyi, gazdasági céljai b) a célok teljesítéséhez megszerezni javasolt üzletrész mértéke, névértéke c) az üzletrész vételára (a vételárat független vagyonértékelő által készített értékbecsléssel is alá kell támasztani) d) a készpénzes tőkeemelés összege, és/vagy a MÁV Zrt. érintett szervezeti egységével, vagy az érintett leányvállalattal egyeztetett javaslat az apport listára és az apport független könyvvizsgáló által hitelesített értékére e) az üzletrész megszerzésének feltételei f) a társaság hatályos létesítő okiratának értékelése (közreműködő: Jogi Igazgatóság) g) a társaság hatályos szabályzatainak értékelése (közreműködő: a MÁV Zrt. érintett szervezeti egységei) h) az ügyvezető, a vezető tisztségviselők (Igazgatóság, Felügyelő Bizottság) és a vezető beosztású munkaköröket betöltő személyek szakmai életútjának ismertetése és értékelése (közreműködő: Személyügyi Szervezet) i) a könyvvizsgáló szakmai életútjának ismertetése és értékelése (közreműködő: Pénzügyi Igazgatóság) j) a társaság elmúlt három évi gazdálkodásának, hatályos közép- és rövid távú üzleti terveinek és azok teljesítésének értékelése (közreműködő: Központi Kontrolling Főosztály), ennek keretén belül az üzletrész szerzéssel érintett gazdasági társaság ja) szakmai tevékenységének, műszaki-technológia színvonalának, jb) működése jogi környezetének (létesítő okiratok, szindikátusi szerződések, hatósági engedélyek, üzleti szerződések stb.) jc) pénzügyi helyzetének jd) humánerőforrás ellátottságának bemutatása, az ezekben rejlő kockázatok értékelése és a vásárlást követően szükséges műszaki, technológiai, szabályozási, ellenőrzési stb. módosítások, fejlesztések tartalmának és finanszírozási forrásainak ismertetése k) üzletrész szerzés esetén a Portfolió-gazdálkodási Igazgatósággal egyeztetett javaslatot a társaság portfolióstratégiai besorolására Az üzletrész megszerzésére vonatkozó döntést követő 30 napon belül a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság gondoskodik: a) az üzletrész adásvételi szerződés és/vagy a társaság létesítő okirata módosításának jogi ellenjegyzéséről, alapítói aláírásáról és kiadásáról a társaság ügyvezetőjének (közreműködő: Jogi Igazgatóság) b) a megszerzett üzletrész ellenértékének szerződés szerinti megfizetéséről, illetve rendelkezésre bocsátásáról (közreműködő: Pénzügyi Igazgatóság, illetve az apportot biztosító szervezeti egység, vagy leányvállalat) c) a cégbírósági végzés alapján a végzés kézhezvételét követő 10 napon belül a megszerzett üzletrésznek a MÁV Zrt. könyveiben történő nyilvántartásba vételéről Az üzletrész megszerzésének cégbírósági bejegyzéséhez valamint a későbbiekben a jogszabályban előírt valamennyi cégjogi módosításhoz kapcsolódó cégbírósági bejelentés határidőben történő megtétele az érintett társaság kötelessége. Ha az üzletrész szerzésének eredményeként a MÁV Zrt. többségi tulajdonba kerül, úgy az üzletrész szerzését követő 30 napon belül a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság írásban egyezteti az ügyvezetéssel azon intézkedések körét és azok határidejét, amelyek a létesítő okirat alapján

6 610 A MÁV ZRt. Értesítője 10. szám a társaság ügyvezetését terhelik, illetve amelyekben az ügyvezetés közreműködése indokolt (pl. létesítő okirat módosítása, szabályzatok, ügyrendek elkészítése, módosítása, jóváhagyása, Igazgatóság és Felügyelő Bizottság összehívása stb.) 4.5 Üzletrész értékesítéséhez kapcsolódó feladatok Üzletrész értékesítését írásos előterjesztés alapján a MÁV Zrt. hatályos Alapító okiratában, illetve a Döntési Hatásköri Listában erre feljogosított személy, illetve testület hagyja jóvá. Az üzletrész értékesíthetőségére vonatkozó az üzletrész értékesítését kezdeményező szervezeti egység vezetője, vagy a MÁV Zrt. vezérigazgatója által kijelölt személy által készítendő előterjesztésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: a) az üzletrész értékesítésének műszaki, pénzügyi, gazdasági céljai b) a célok teljesítéséhez értékesíteni javasolt üzletrész mértéke, névértéke c) az értékesítésre javasolt üzletrésszel érintett társaság pénzügyi-gazdasági helyzete (közreműködő: Központi Kontrolling Főosztály) d) a társaság és az üzletrész becsült piaci értéke (a piaci értéket független vagyonértékelő által készített értékbecsléssel kell alátámasztani) e) az értékesítést befolyásoló, a társaság és a MÁV Zrt, között hatályban lévő az ingatlan használatára, a foglalkoztatottság fenntartására és az operatív üzletmenetre vonatkozó szerződések tartalma és azokkal összefüggő intézkedések (közreműködő: a MÁV Zrt. érintett szervezeti egységei, illetve leányvállalatai, Ingatlangazdálkodási Igazgatóság, MÁV Vagyonkezelő Zrt., Humánerőforrás Igazgatóság, Jogi Igazgatóság) f) a társaság által használt ingatlanok környezeti állapotfelmérésének eredménye, a MÁV Zrt. környezeti kárfelelősségének kizárását, illetve korlátozását szolgáló intézkedések és azok költségigénye (közreműködő: Egészség-, Biztonság-, és Környezetvédelmi Főosztály) g) az üzletrész értékesítésére vonatkozó jogszabályi előírások (közreműködő: Jogi Igazgatóság) h) az érdekképviseleti szervekkel szembeni tájékoztatási és egyeztetési kötelezettségek bemutatása (közreműködő: Humánerőforrás Igazgatóság, Jogi Igazgatóság) i) az értékesítés javasolt módja és ütemezése j) az értékesítés várható hatása a MÁV Zrt. cashflowjára, eredményére, saját tőkéjére és a MÁV Csoport üzleti folyamataira A MÁV Zrt. többségi részesedése mellett működő vállalkozások értékesítésekor amennyiben az a munkavállalók tulajdonszerzését is lehetővé teszi az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok szerint kell eljárni. A többszemélyes gazdasági társaságok értékesítése (főszabályként) versenyeztetési eljárás során, pályázat vagy árverés útján történik a 2. számú függelék szerinti részletes szabályokkal. Mellőzhető a pályázati eljárás, illetve az árverés lefolytatása, ha a MÁV Zrt. által kiírt nyilvános pályázat, vagy árverés eredménytelen volt; vagy ha az üzletrészt a MÁV Zrt. a társaság tulajdonosainak, vagy magának a társaságnak ajánlja fel megvételre. Az üzletrész értékesíthetőségére vonatkozó döntést követő 30 napon belül a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság gondoskodik: a) a nyilvános értékesítéshez kapcsolódó dokumentumok (Pályázati felhívás, Pályázati kiírás, Pályázati dokumentáció, Adásvételi szerződés) összeállításáról (közreműködő: az érintett gazdasági társaság vezetője, Ingatlangazdálkodási Igazgatóság, Humánerőforrás Igazgatóság, Egészség-, Biztonság-, és Környezetvédelmi Főosztály, Jogi Igazgatóság) b) az üzletrész értékesítésre történő nyilvános pályázat meghirdetéséről és annak dokumentált lebonyolításáról, beleértve a benyújtott ajánlatok értékelését és az értékesítésre vonatkozó döntés előkészítését is (közreműködő: Jogi Igazgatóság, Pénzügyi Igazgatóság, Kommunikációs Igazgatóság), c) a döntésnek megfelelő adás-vételi szerződés jogi ellenjegyzéséről, aláírásáról és kiadásáról a társaság ügyvezetőjének (közreműködő: Jogi Igazgatóság) d) a vételár megfizetésének ellenőrzéséről (közreműködő: Pénzügyi Igazgatóság) e) a cégbírósági végzés alapján az értékesített üzletrésznek a MÁV Zrt. könyveiből történő kivezetéséről 4.6 Társaság megszüntetéséhez kapcsolódó feladatok Társaság megszüntetésére főszabályként csak sikertelen értékesítési eljárást követően és/vagy a társaság tartósan gazdaságtalan működése esetén kerülhet sor. Társaság megszüntetését és annak módját (végelszámolás, felszámolás) írásos előterjesztés alapján a MÁV Zrt. hatályos Alapító okiratában, illetve a Döntési Hatásköri Listában erre feljogosított személy, illetve testület hagyja jóvá. Valamely társaság megszüntetésére vonatkozó a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság vezetője által készítendő előterjesztésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: a) a társaság értékesítésére tett korábbi eredménytelen intézkedések és a sikertelenség okainak ismertetése b) a megszüntetésre javasolt társaság pénzügyi-gazdasági helyzete (közreműködő: Központi Kontrolling Főosztály) c) a megszüntetést befolyásoló, a társaság és a MÁV Zrt. között hatályban lévő az ingatlan használatára, a foglalkoztatottság fenntartására és az operatív üzletmenetre vonatkozó szerződések tartalma és azokkal összefüggő intézkedések (közreműködő: a MÁV Zrt. érintett szervezeti egységei, illetve leányvállalatai, Ingatlangazdálkodási Igazgatóság, MÁV Vagyonkezelő Zrt., Humánerőforrás Igazgatóság, Jogi Igazgatóság) d) a társaság által használt ingatlanok környezeti állapotfelmérésének eredménye, a MÁV Zrt. környezeti kár-

7 10. szám A MÁV ZRt. Értesítője 611 felelősségének kizárását, illetve korlátozását szolgáló intézkedések és azok költségigénye (közreműködő: Egészség-, Biztonság-, és Környezetvédelmi Főosztály) e) a végelszámolás és a felszámolás pénzáramai és azok jelenértéke a MÁV Zrt. szempontjából (közreműködő: az érintett társaság menedzsmentje, a MÁV Zrt. érintett szervezeti egységei, illetve leányvállalatai, Ingatlangazdálkodási Igazgatóság, MÁV Vagyonkezelő Zrt., Humánerőforrás Igazgatóság, Egészség-, Biztonság-, és Környezetvédelmi Főosztály) f) a végelszámolás és a felszámolás várható hatása a MÁV Zrt. cash-flowjára, eredményére, saját tőkéjére és a MÁV Csoport üzleti folyamataira (közreműködő: Pénzügyi Igazgatóság) g) a végelszámolás és a felszámolás hatása a munkavállalói követelések kielégítésére, az érdekképviseleti szervekkel szembeni tájékoztatási és egyeztetési kötelezettségek bemutatása (közreműködő: Humánerőforrás Igazgatóság, Jogi Igazgatóság) h) indoklással alátámasztott javaslat a társaság megszüntetésének módjára és ütemezésére A társaság megszüntetésére vonatkozó döntését követően a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság gondoskodik: a) a döntésnek megfelelő tulajdonosi határozat kiadásáról a döntést követő 15 napon belül b) végelszámolás esetén a végelszámoló kinevezéséről és vele a megbízási szerződés megkötéséről a döntést követő 15 napon belül (közreműködő: Személyügyi Szervezet, Jogi Igazgatóság) c) a végelszámolás folyamatának folyamatos kontrolljáról, az alapítói döntés keretein belül a szükséges tőkepótlás biztosításáról, követelések elengedéséről, és az tulajdonosi határozatok kiadásáról (közreműködő: Jogi Igazgatóság, Pénzügyi Igazgatóság, Kommunikációs Igazgatóság) d) a cégbírósági végzés alapján annak kiadását követően haladéktalanul a megszűnt társaság üzletrésznek a MÁV Zrt. könyveiből történő kivezetéséről A Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság vezetője a pénzügyi igazgató előzetes egyetértése mellett felhatalmazást kap a végelszámolás megkezdéséről szóló tulajdonosi határozat kiadását követően a végelszámolás alatt lévő társaság feletti tulajdonosi jogkör gyakorlására és végelszámoláshoz szükséges tulajdonosi kötelezettségvállalásra, illetve követelés elengedésre társaságonként 50 millió forintos összevont értékhatárig. 4.7 Ingatlan projekttársaságok alapítása, értékesítése, megszüntetése, üzletrész szerzés ingatlan projekttársaságokban Ingatlan projekttársaságokat a MÁV Zrt. azzal a céllal alapít, hogy a vasútüzem fenntartásához nem szükséges ingatlanjait a társaságba történő apportálást követően társasági üzletrészként és az elvégzett értéknövelő lépések következtében az ingatlanértékesítéshez képest nagyobb eredménnyel értékesítse. Tekintettel arra, hogy az ingatlan projekttársaságok nem tekinthetők klasszikus, folyamatosan működő, és a működésből származó árbevétellel és költségekkel rendelkező társaságoknak, ezért ezen társaságok esetében a pontokban foglaltakat értelemszerű eltérésekkel kell alkalmazni, melynek során az alábbiakra kell tekintettel lenni: a) a társaság megalapításakor ugyan nem lehet pontosan meghatározni az értékesítés időpontját, de a társaságok alapításának célja a középtávú értékesítés és az eredménymaximalizálás b) a társaság szakmai működését és költséggazdálkodását az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság irányítja és ellenőrzi c) a társaság működését jellemzően a tulajdonos(ok) által rendelkezésre bocsátott tőke, illetve a pénzügyi közreműködő által nyújtott hitel biztosítja d) a társaság működési költségei között az apportálandó, illetve apportált ingatlan értékét növelő külső szolgáltatások a meghatározók e) a társaság működése jellemzően veszteséges, a ráfordításoknak az apportálandó, illetve apportált ingatlan értékét növelő hatása csak a társaság értékesítésekor jelenik meg ténylegesen f) a társaság működtetését jellemzően néhány fős létszám biztosítja, a társaság pénzügyi, számviteli tevékenysége a portfolió más társaságaihoz képest elenyésző mértékű, ezért a társaságra vonatkozó szabályozást a törvényi előírások betartása mellett a tényleges tevékenység tartalmához és méretéhez kell igazítani 5.0 PORTFOLIÓ IRÁNYÍTÁSI FELADATOK A MÁV Csoport stratégiai célkitűzéseit a holding központját képező MÁV Zrt. határozza meg. A csoport stratégiájának megvalósítása a csoport elemeinek olyan átgondolt együttműködését igényli, amely a stratégiai irányítást biztosító kontroll és befolyás mellett biztosítja a társaságok hatékony operatív irányításához szükséges jogokat és eszközöket. A csoportszintű stratégia megvalósításában résztvevő vállalkozások irányítására szolgáló eszközöket ennek a követelménynek kell alárendelni. A portfolió kezelés és irányítás rendszerével kapcsolatos további elvárás, hogy annak működése során szervezetileg és a döntési jogkörök vonatkozásában is egyértelműen elkülönüljenek a tulajdonosi és a megrendelői (üzleti) érdekek. 5.1 A portfolióirányítás jogi eszközei Létesítő okiratok A MÁV Zrt. portfoliókezelési tevékenységének társasági jogi alapját a társaságok egységes elvekre épülő létesítő okiratai képezik. A MÁV Zrt. az egyes társaságokban birtokolt szavazati pozíciói szerint részben, vagy egészben érvényesíti az egységes társasági jogi keretrendszert.

8 612 A MÁV ZRt. Értesítője 10. szám Amennyiben a MÁV Zrt. a társaság egyedüli részvényese/tagja (alapítója), illetve abban a létesítő okirat módosításához szükséges szavazattal rendelkezik, úgy a társaság létesítő okiratában az alább felsorolt ügyleteket, illetve döntéseket az alapító, a közgyűlés/taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozóan kell meghatározni: A) döntés ha a Gt. eltérően nem rendelkezik a létesítő okirat megállapításáról és módosításáról B) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról C) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, döntés csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásáról D) az igazgatóság tagjainak és elnökének, a felügyelő bizottság tagjainak, a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, javadalmazásának, (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének és egyéb juttatásainak) megállapítása (ha ezek a szervezetek, illetve könyvvizsgáló működik a társaságnál) E) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is F) döntés ha a Gt. eltérően nem rendelkezik osztalékelőleg fizetéséről G) részvénytársaság esetén az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása H) döntés ha a Gt. másként nem rendelkezik az átváltoztatható vagy részvénytársaság esetén jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról I) döntés ha a Gt. másként nem rendelkezik az alaptőke/jegyzett tőke felemeléséről, vagy leszállításáról J) részvénytársaság esetén döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról K) a társaság vezérigazgatójának/ügyvezetőjének kinevezése, felmentése L) a vezérigazgató/ügyvezető felett, az alapvető munkáltatói jogok munkaviszony létesítése, megszüntetése, javadalmazásának így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, prémiumának, egyéb juttatásainak megállapítása gyakorlása M) az Mt (1) bekezdése, és 188/A. (1) bekezdése alapján vezetőnek minősített munkavállalók körének meghatározása N) a meghatározó szabályzatok Szervezeti és Működési Szabályzat, Számviteli politika, Javadalmazási és premizálási szabályzat, Szerződéskötési szabályzat, Üzleti tervezési és kontrolling szabályzat elfogadása O) a társaság, valamint a társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a millió forintot) vonatkozásában az éves üzleti terv és annak részeként az millió forint feletti közbeszerzésekre vonatkozó éves közbeszerzési terv, a pénzügyi és finanszírozási terv, a beruházási terv, valamint a hosszú távú fejlesztési koncepciók jóváhagyása P) az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása Q) perbeli, vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke járulékaival együtt meghaladja a(z) millió forintot R) a társaság, valamint a társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a(z) millió forintot) vonatkozásában döntés a MÁV Csoporton kívüli félnek történő térítés nélküli végleges vagyonátadásról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is ide nem értve a harmadik személy részére engedményezett követeléseket amennyiben annak összértéke egy üzleti év alatt eléri vagy meghaladja a nettó millió forintot S) a közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók jóváhagyása; T) az elfogadott üzleti tervben tételesen, nevesítetten nem szereplő a) döntés gazdasági társaság alapításáról, működő gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről, fennálló részesedés növeléséről, csökkentéséről, vagy megszüntetéséről, illetve részesedés tulajdonjogának bármilyen jogcímen történő átruházásáról, megterheléséről, ha a saját tőke, vagy az ügylet tárgyának értéke (könyvszerinti, illetve a szerződéses érték közül a magasabb) eléri vagy meghaladja a nettó millió forintot b) döntés gazdasági társaság legfőbb szervének ülésére szóló mandátum kiadásáról, amennyiben olyan gazdasági társaság átalakulásáról, megszűntetéséről, részvényesi (tagi) struktúrájának megváltoztatásáról, alapító okiratának (alapszabályának/társasági szerződésének) módosításáról, vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról, visszahívásáról, valamint éves beszámolójának elfogadásáról van szó, amelyben a társaság legalább többségi szavazattal rendelkezik és ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a(z) millió forintot c) a társaság, valamint a társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a(z) millió forintot) vonatkozásában döntés a társaság tulajdonát képező, bármely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, használati jog, szolgalmi jog, forgalomképes jogok, követelések továbbiakban egységesen: vagyonelem) tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának a MÁV Csoporton kívüli félnek, illetve javára történő átruházásáról, megterheléséről, ha ca) az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem értéke (a könyv szerinti, vagy a Társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) meghaladja a(z) millió forintot cb) ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem értéke (a könyv szerinti, vagy a Társaság által elfogadott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a leg-

9 10. szám A MÁV ZRt. Értesítője 613 magasabb) eléri a(z) millió forintot úgy, hogy az adott üzleti évben az addig átruházásra/megszerzésre került valamennyi vagyonelem értékének az összesített öszszege már elérte a(z) millió forintot d) döntés a társaság által közvetlenül, vagy közvetve alkalmazott tanácsadók, illetve befektetési szolgáltatók kiválasztására irányuló pályázatok feltételeinek, eredményének elfogadásáról, az ez alapján történő szerződések megkötéséről, amennyiben a szerződés értéke eléri vagy meghaladja a nettó millió forintot e) a társaságnak a MÁV Csoporton kívüli féllel kötendő minden hitel- és kölcsönszerződésének, harmadik személyért vállalt kezesség-, vagy garanciavállalásának jóváhagyása, ha annak értéke eléri vagy meghaladja a nettó millió forintot f) a társaság tulajdonában álló gazdasági társaságok részére történő tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló döntés, amennyiben annak értéke eléri a(z) millió forintot g) minden olyan a MÁV Csoporton kívüli féllel kötendő ügylet, szerződés, kockázatvállalás jóváhagyása, melynek értéke meghaladja a(z) millió forintot U) döntés zártkörű pályázat kiírásáról V) a társaság, valamint a társaság legalább többségi tulajdonában álló társaságok (ha a saját tőke, a könyvszerinti érték, illetve a bekerülési érték közül a magasabb meghaladja a(z) millió forintot) vonatkozásában minden közbeszerzési tervben nem szereplő, millió Ft-ot meghaladó beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásának előzetes jóváhagyása W) a társaság minden olyan álláspontjának kialakításában történő döntés, amely jogszabály társaság által kezdeményezett meghozatalára, illetve módosítására irányul X) részvénytársaságok esetén előzetes egyetértési jog gyakorlása a társaság vezérigazgató-helyettes(ek) munkaviszonyának létesítése, megszüntetése, javadalmazásának, így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak megállapítása kapcsán Y) döntés minden olyan kérdésben, amit a Gt., egyéb jogszabály, vagy a létesítő okirat a közgyűlés/alapító/taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyeket a közgyűlés/alapító/taggyűlés hatáskörébe von Az értékhatárokat minden társaság esetében egyedileg és úgy kell meghatározni, hogy a társaság szokásos működéséhez kapcsolódó kockázatokat hordozó döntések ne kerüljenek elvonásra a társaság ügyvezetésétől. Amennyiben a MÁV Zrt. nem rendelkezik a létesítő okirat módosításához szükséges szavazati aránnyal, úgy a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a létesítő okirat módosítása a fentiek szerint megtörténjen. A fenti elveknek megfelelően a Jogi Igazgatóság a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság és a Pénzügyi Igazgatóság közreműködésével társasági formánként kialakítja a létesítő okiratok azon mintáit, amelyeket a szabályzat hatálya alá tartozó portfolió elemeknél alkalmazni kell. A mintákban külön jelölésre kerülnek a kötelező és a választható előírások. A létesítő okiratok mintáit és azok későbbi módosításait a portfoliókezelési általános vezérigazgató-helyettes hagyja jóvá Igazgatósági és felügyelő bizottsági ügyrendek A társaságok igazgatóságainak és felügyelő bizottságainak ügyrendjét egységesíteni kell. Az egységes szabályozásnak azt kell biztosítania, hogy a társaságok vezető és ellenőrző testületei azonos jogok és kötelezettségek, és azonos ügyrendi szabályok mellett lássák el a MÁV Zrt. képviseletét. A fenti elveknek megfelelően a Jogi Igazgatóság a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság közreműködésével kialakítja az ügyrendek azon mintáit, amelyeket a szabályzat hatálya alá tartozó portfolió elemeknél alkalmazni kell. A mintákban külön jelölésre kerülnek a kötelező és a választható előírások. Az ügyrendek mintáit és azok későbbi módosításait a portfoliókezelési általános vezérigazgató-helyettes hagyja jóvá A társaságokkal, illetve a tulajdonostársakkal köthető szindikátusi szerződések A társaságok létesítő okiratait kiegészítő egyedi szindikátusi szerződéseket felül kell vizsgálni abból a szempontból, hogy a megkötést szükségessé tevő feltételek változatlanul fennállnak-e, a bennük foglalt előírások megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak, illetve összeegyeztethetők-e a MÁV Csoport érdekeivel. A felülvizsgálat eredményeként a szindikátusi szerződéseket módosítani kell, illetve dönteni kell azok felmondásáról, vagy ha erre nincs mód, kezdeményezni kell annak közös megegyezéssel történő módosítását, vagy megszüntetését. Főszabályként a MÁV Zrt. nem köt szindikátusi szerződést. Ettől eltérni csak a MÁV Zrt. Igazgatóságának engedélyével lehet. Az Igazgatósági döntést előkészítő előterjesztést a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság vezetőjével véleményeztetni kell. 5.2 A portfolióirányítás szabályozási eszközei A portfolióba tartozó társaságok meghatározó szabályzatainak Szervezeti és Működési Szabályzat, Számviteli politika, Javadalmazási és premizálási szabályzat, Szerződéskötési szabályzat jóváhagyását jelen szabályzat az alapító, a taggyűlés, illetve a közgyűlés hatáskörébe rendeli. Az egységes elvek alkalmazása érdekében ki kell alakítani a szabályzatok azon mintáit, amelyeket a szabályzat hatálya alá tartozó portfolió elemeknél alkalmazni kell. A mintákban külön jelölésre kerülnek a kötelező és a választható előírások. A mintaszabályzatokat és azok későbbi módosításait a portfoliókezelési általános vezérigazgató-helyettes hagyja jóvá.

10 614 A MÁV ZRt. Értesítője 10. szám A mintaszabályzatok elkészítéséért felelős szervezeti egységek a következők: a) Szervezeti és Működési Szabályzat Humánerőforrás Igazgatóság (Cél: a társaságok működését jellemzően azonos szerkezetben leíró, a döntési, felelősségi és együttműködési szabályokat egyértelműen rögzítő szabályzatok készítése és karbantartása.) b) Számviteli politika Pénzügyi Igazgatóság (Cél: olyan keretjellegű, de egységes szabályozás kialakítása a portfolióban, amely lehetővé teszi számviteli szolgáltatás hatékony központosítását és a számviteli adatszolgáltatás egységes struktúrájának kialakítását) c) Javadalmazási és premizálási szabályzat Humánerőforrás Igazgatóság (Cél: a munkaerő verseny-semleges értékelése, a MÁV Csoport stratégiai célkitűzéseinek teljesítését szolgáló ösztönző rendszer elveinek egységesítése) d) Szerződéskötési szabályzat Központi Kontrolling Főosztály (Cél: a társaságok hatáskörébe utalt és tőlük elvont üzleti szerződések kockázatértékelését és kockázatkezelését biztosító szabályok rögzítése) e) Üzleti tervezési és kontrolling szabályzat Központi Kontrolling Főosztály (Cél: a társaságok egymásra épülő tervezési szabályainak, ütemezésének és dokumentálásának rögzítése) A mintaszabályzatok elfogadását és/vagy módosítását követően a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság az érintett szervezeti egységek közreműködésével 60 napon belül gondoskodik a szabályzatok aktualizálásáról a portfolió elemeinél. 5.3 A portfolióirányítás humánpolitikai eszközei A MÁV Zrt. tulajdonosi képviselete a társaságoknál A portfolió elemeinél a tulajdonosi képviseletet a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság szervezeti egységéhez tartozó portfoliómenedzserek, valamint az igazgatóságok és felügyelő bizottságok tagjai látják el. A portfoliómenedzserek között kiemelkedő szerepük van a MÁV Csoporthoz tartozó vállalkozásokhoz rendelt portfoliómenedzsereknek. Felelősségük azért kiemelkedő, mert a közreműködésükkel kezelt vállalkozások az összes vállalkozásnak csak 15-20%-át teszik ki, de könyv szerinti értékük meghaladja az összes vállalkozás nyilvántartási értékének 60-70%-át. A portfoliótársaságok igazgatóságai és felügyelő bizottságai a gazdasági társaságokról szóló törvényben rögzített keretek között irányítják és ellenőrzik a társaság ügyvezetését. A portfoliómenedzsereknek és a testületek tagjainak az adott társaságot érintően ugyan eltérő a feladatuk, felelősségi körük és eszközrendszerük, a személyükkel szemben támasztott követelmények azonban abban megegyeznek, hogy a speciális ismereteken túl magas szintű ismeretekkel kell rendelkezniük az adott társaság piacát, szakmai tevékenységét illetően. Ezen követelmények érvényesítése érdekében a Humánerőforrás Igazgatóság a Portfolió-gazdálkodási Igazgatósággal együttműködve meghatározza azokat az általános, illetve társaságonként egyedi ismereteket, képességeket és tulajdonságokat, amelyekkel az egyes társaságoknál tulajdonosi képviseletet ellátó személyeknek jellemzően rendelkezniük kell. Ezt követően a Humánerőforrás Igazgatóság kialakítja azt az értékelő, elemző rendszert, amellyel a tulajdonosi képviselők alkalmassága mérhető és ennek következetes működtetésével kialakítja azt a humán portfoliót, amelyből javaslatot tesz a döntéshozó számára a megüresedő, vagy új társaság alapításával keletkező portfoliómenedzseri, illetve tulajdonosi képviselői helyek betöltésére. A személyi alkalmasságot mérő rendszerrel a már alkalmazásban lévő portfoliómenedzsereket értékelni kell és az eredmény birtokában szükség esetén haladéktalanul gondoskodni kell a minőségi cserék végrehajtásáról. A Humánerőforrás Igazgatóság a fentieken túl a) közreműködik a portfolió elemeinél működő igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, tiszteletdíjaik összegét, megbízatásuk időtartamát tartalmazó nyilvántartás vezetésében b) a megbízatás lejártát megelőzően legalább két hónappal, illetve lemondás, vagy elhalálozás esetén haladéktalanul kezdeményezi a lejáró, illetve megszűnő megbízatásokhoz kapcsolódó személyi döntések meghozatalát c) évente felülvizsgálja igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának összegét és szükség esetén javaslatot tesz annak módosítására azért, hogy a tiszteletdíj kifejezze az adott társaságnak a MÁV Csoport stratégiai célkitűzéseinek megvalósításában játszott szerepét d) a Portfolió-gazdálkodási Igazgatósággal közösen kialakítja a portfoliómenedzserek általános és egyedi éves képzési tervét és gondoskodik a képzés megszervezéséről, lebonyolításáról Vállalat-vezetői kiválasztási és képzési rendszer A többségi portfolióvállalatok meghatározó személyisége a társaság operatív menedzsmentjének első számú vezetője ügyvezető, vezérigazgató, akinek felelőssége abban áll, a vállalkozáson belül legkevésbé formalizálható napi döntései a vállalaton belül a legkisebb kontroll mellett hatásait tekintve a legnagyobb mértékben és a legtartósabban határozzák meg a társaság működésének eredményességét. Erre való tekintettel az első számú vezető feletti alapvető munkáltatói jogok gyakorlását az alapító / taggyűlés / közgyűlés hatáskörében indokolt tartani. Az első számú vezetőnek az adott társaság piacára, tevékenységére, üzleti kapcsolataira vonatkozó kiemelkedő speciális ismeretek mellett magas szintű vállalatirányítá-

11 10. szám A MÁV ZRt. Értesítője 615 si és közgazdasági ismeretekkel, tapasztalatokkal kell rendelkeznie, melyekhez a lojalitáson túl olyan személyes tulajdonságok és képességek birtoklása szükséges, amelyek ismereteinek, tapasztalatainak hatékony hasznosítását biztosítják. Ezen követelmények érvényesítése érdekében a Humánerőforrás Igazgatóság a Portfolió-gazdálkodási Igazgatósággal együttműködve meghatározza azokat az általános, illetve társaságonként egyedi ismereteket, képességeket és tulajdonságokat, amelyekkel az egyes társaságok első számú vezetőinek jellemzően rendelkezniük kell. Ezt követően a Humánerőforrás Igazgatóság kialakítja azt az értékelő, elemző rendszert, amellyel a vezetők alkalmassága mérhető és ennek következetes működtetésével kialakítja azt a humán portfoliót, amelyből javaslatot tesz a döntéshozó számára a megüresedő, vagy új társaság alapításával keletkező vezetői pozíciók betöltésére. A Humánerőforrás Igazgatóság a fentieken túl a) közreműködik a portfolió első számú vezetőit, javadalmazásukat, megbízatásuk időtartamát tartalmazó nyilvántartás vezetésében b) a megbízatás lejártát megelőzően legalább fél évvel, illetve lemondás, vagy elhalálozás esetén haladéktalanul kezdeményezi a lejáró, illetve megszűnő kinevezéshez kapcsolódó személyi döntés meghozatalát c) a Portfolió-gazdálkodási Igazgatósággal együttműködve az éves üzleti terv elfogadását követő 30 napon belül gondoskodik az első számú vezető prémiumkiírására vonatkozó tulajdonosi döntés meghozataláról d) évente felülvizsgálja az első számú vezetők javadalmazási rendszerét és szükség esetén javaslatot tesz annak módosítására egyrészt azért, hogy a jövedelem kifejezze az adott társaságnak a MÁV Csoport stratégiai célkitűzéseinek megvalósításában játszott szerepét, másrészt azért, hogy annak belső arányai kellően ösztönözzék a vállalat elé kitűzött célok teljesítését e) a Portfolió-gazdálkodási Igazgatósággal közösen kialakítja az első számú vezetők általános és egyedi éves képzési tervét és gondoskodik a képzés megszervezéséről, lebonyolításáról Egységes megbízási és munkaszerződések Az egységes kezelés és a kockázatok csökkentése érdekében a portfoliótársaságok első számú vezetői megbízásának formáját (munkaszerződés / megbízási szerződés) és a szerződésben szabályozandó kérdések körét, valamint a szabályozás módját a Humánerőforrás Igazgatóság irányításával és a Jogi Igazgatóság közreműködésével egységesíteni kell. Az egységes szerződések jogszabályi változásokhoz igazított karbantartása a Humánerőforrás Igazgatóság feladata. Az egységes szerződések alkalmazásának biztosításáról a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság a Humánerőforrás Igazgatóság közreműködésével gondoskodik Premizálási rendszer Az egységes kezelés és a kockázatok csökkentése érdekében a portfoliótársaságok első számú vezetőinek premizálására, és a teljesítmény értékelésére vonatkozó szabályokat a Humánerőforrás Igazgatóság határozza meg és gondoskodik annak folyamatos karbantartásáról. Az első számú vezető prémiumára az egységes szabályozásban foglaltak betartásával az igazgatóság és a felügyelő bizottság külön-külön ha a társaságnál sem igazgatóság, sem felügyelő bizottság nem működik, úgy az első számú vezető tesz javaslatot az üzleti terv elfogadásával egy-időben (kritériumok, célértékek, súlyozás). A javaslatokat figyelembe véve a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság a Humánerőforrás Igazgatóság közreműködésével az éves üzleti terv elfogadását követő 30 napon belül gondoskodik az első számú vezető prémiumkiírására vonatkozó tulajdonosi döntés meghozataláról. A prémiumkiírásokban rögzített feladatok teljesítését a féléves és az éves beszámoló elkészítésével, illetve elfogadásával egy időben kell értékelni. A teljesítés értékelésére és a prémium-, illetve az előlegfizetésre vonatkozó alapítói döntést a prémiummal érintett vezető önértékelése, valamint ahol csak felügyelő bizottság van, ott a társaság felügyelő bizottságának, ahol igazgatóság (is) van, ott a társaság igazgatóságának javaslata alapján a Portfoliógazdálkodási Igazgatóság a Humánerőforrás Igazgatóság közreműködésével készíti elő. 5.4 A portfolióirányítás tervezési-beszámoltatási eszközei A tervezési rendszer feladata, hogy az anyavállalat ezen keresztül felmérje a MÁV Csoport stratégiai célkitűzéseinek megvalósításához szükséges eszközök állományát, azok forrásait, valamint azok időbeli változását. A tervezési rendszer részeként az anyavállalat gondoskodik az éves szintű operatív (tárgyévi) és a két éves kitekintésű középtávú tervekben szereplő erőforrások és a velük való gazdálkodás csoportszintű összehangolásáról. A beszámolási rendszer feladata a tényadatok olyan megfelelő időközönként és a tervekkel összefüggő szerkezetben történő összegyűjtése és elemzése, mely alapot teremt mind a tervek megvalósulásának a vezetői ellenőrzésére, mind a környezeti változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás érdekében a műszaki, gazdasági és pénzügyi folyamatokba történő gyors vezetői és tulajdonosi beavatkozásra Műszaki, gazdasági, pénzügyi tervezési rendszer A tervezési rendszer egyrészt magában foglalja a tervezés hierarchiáját, módszertanát és a tervezéshez felhasználható erőforrásokat. A MÁV Csoporthoz tartozó társaságok üzleti terveinek a közszolgáltatási és pályaműködtetési szerződések-

12 616 A MÁV ZRt. Értesítője 10. szám ben foglalt feladatok teljesítését kell hatékonyan szolgálniuk. Ebből adódóan a MÁV Csoport terveinek elsődleges kiinduló pontja a megrendelt menetrend, majd ezt követően a menetrendszerinti személyszállítás, valamint a prognosztizált teherfogalom lebonyolításához szükséges mennyiségi, strukturális és minőségi paraméterekkel rendelkező pályavasúti hálózat működtetése, fejlesztése és fenntartása. A MÁV Csoport vállalatai a fenti két alaptételből kell, hogy levezessék középtávú és éves üzleti terveiket, melynek elkészítését a Központi Kontrolling Főosztály szabályozza és koordinálja. A szabályozás keretén belül meg kell határozni: a) a tervezéshez egységesen használandó tervezési feltételezéseket (premisszákat); b) a technológiai folyamataikat tekintve egymásra épülő, egymáshoz kapcsolódó tevékenységeket ellátó vállalkozások tervezési hierarchiáját (az igényelt és az adott kapacitások felhasználásával hatékonyan és eredményesen előállítható teljesítmények műszaki, naturális egyeztetése, a hiányzó, illetve a MÁV Csoport igényeihez képest szabad kapacitások volumenének megállapíthatósága érdekében) c) a tervezés időhorizontját (középtávú, éves, havi, lépcsőzetes, gördülő) d) a tervezés módszertani kérdéseit (bázis alapú, vagy ABC tervezés, felülről lefelé, alulról felfelé, kezelt adatkör meghatározása: naturáliák, költség fajlagosok és bevételi egységárak) e) a tervezéshez használható külső és belső árakat, beleértve a transzferárak képzésének és csoport szintű jóváhagyásának folyamatát is, f) tervek dokumentálására vonatkozó előírásokat, beleértve a MÁV Zrt. érintett vezetői, szervezeti egységei és a leányvállalat számviteli és kontrolling szervezetei számára egyaránt hozzáférhető, egységes terv adatbázis felépítésének és fenntartásának szabályait, és a g) a tervek jóváhagyásának szabályait. A tervezési koordináció keretén belül a Központi Kontrolling Főosztály gondoskodik a szükséges egyeztetésekről egyrészt a MÁV Csoport vállalatai, valamint a többségi portfolióba tartozó vállalatok között. Az egyeztetések állandó résztvevője az adott vállalat portfoliómenedzsere. A fentieknek megfelelő szabályozás és koordináció eredményeként a MÁV Csoport vállalatainak és a többségi portfolióba tartozó vállalatoknak olyan éves bontású középtávú, és havi bontású tárgyévi üzleti tervekkel kell rendelkezniük, amelyek a) a MÁV Csoport csoportszintű erőforráskorlátait nem lépik túl (összehangoltság); b) a csoporton belül együttműködő vállalatok fogadott és kibocsátott teljesítményei vonatkozásában a MÁV Csoporttal szemben támasztott közszolgáltatási teljesítményből kiindulva naturális mutatókban, költség fajlagosokban, egység árakban és értékadatokban is öszszehangoltak (konzisztencia) c) a már bekövetkezett naturális, hatékonysági és értékváltozásokat folyamatosan értékelő, a szükséges intézkedéseket ebből levezető, az időhorizontot folyamatosan fenntartva újratervezettek (gördülő tervezés) d) a termelő-szolgáltató tevékenységet először naturális mutatókban, majd pénzértékben, ezt követően számvitelileg képezik le e) alkalmasak az erőforrás-felhasználás hatékonyságának, ezen alapulva a hatékonyságjavító projektek előrehaladásának a kiértékelésére, f) tartalmazzák a kockázatkezelési és a fedezeti ügyletpolitikát, g) alkalmasak a MÁV Csoporton belül fel nem használható szabad kapacitások előrejelzésére azok piaci alapú értékesítése érdekében. A MÁV Csoport üzleti tervezési folyamatát és eredményeit a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóságnak arra kell felhasználnia, hogy a) felkészüljön az egyes vállalkozásokat a tervidőszakban érintő tulajdonosi döntések előkészítésére, illetve intézkedések végrehajtására b) kialakítsa és karbantartsa a csoportszintű működés optimumát szolgáló érdekeltségi rendszert c) összegyűjtse a vállalatcsoport működését befolyásoló jogszabályok módosítására vonatkozó igényeket A portfolió kontrolling rendszerének kialakítása és működtetése A MÁV Csoport és a többségi portfolió kontrolling rendszerét a Központi Kontrolling Főosztály alakítja ki és működteti. A beszámolási rendszer feladatai a következők: A) a MÁV Csoport és a többségi portfolió teljesítményének értékeléséhez felhasználható, hazai és nemzetközi piaci összehasonlító adatok körének meghatározása, azok folyamatos gyűjtése és a változások elemzése, értékelése (kapják: a MÁV Csoport és a többségi portfolió gazdasági vezetői, Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság) B) a MÁV Csoport és a többségi portfolió beszámoltatásának, adatszolgáltatásának megszervezése, lebonyolítása, melynek elemei a) a havi beszámoló (naturális, pénzforgalmi és számviteli adatszolgáltatás) b) a negyedéves beszámoló (naturális, pénzforgalmi és számviteli adatszolgáltatás) és a tényadatokból kiinduló előrejelzés a tárgyévi várható teljesítményekről c) a tárgyévet követő év havi bontású üzleti tervének elkészítése december 31-ig C) a havi beszámolók elemző értékelése (kapják: az érintett vállalkozás gazdasági vezetője, Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság) D) a MÁV Csoport teljesítményét bemutató és értékelő negyedéves és éves üzleti jelentés (business review-k) előkészítése, annak kockázatokra is kitérő elemző értékelése, javaslatok összeállítása a lehetséges és szükséges beavatkozási pontokra és akciókra

13 10. szám A MÁV ZRt. Értesítője 617 E) összefoglaló jelentések készítése a MÁV Csoport negyedéves és várható éves teljesítményeiről (kapja: a MÁV Zrt. Igazgatósága) F) a tárgyévet követő évre vonatkozó üzleti tervek kockázatokra is kitérő elemző értékelése, javaslatok azok elfogadására, vagy módosítására (kapják: az érintett vállalkozás gazdasági vezetője, Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság) G) a munka bázisául szolgáló informatikai rendszer kialakításának, fejlesztésének és üzemeltetésének irányítása. A Központi Kontrolling Főosztály elemzései és jelentései alapján az érintett vállalkozás ügyvezetése gondoskodik a szükséges operatív beavatkozásokról, valamint igazgatóságának és felügyelő bizottságának bevonásával tulajdonosi intézkedéseket kezdeményez. A Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság feladata a Központi Kontrolling Főosztály elemzései és jelentései alapján az önállóan, valamint a vállalkozás menedzsmentje által kezdeményezett tulajdonosi döntések előkészítése és a döntés végrehajtásának koordinálása, ellenőrzése Központi szolgáltatások A MÁV Csoport és a többségi portfolió mérete önmagában is felveti az egyes szolgáltatási funkciók központosítását a méretgazdaságosságból származó költségmegtakarítás mentén. Ezek a szolgáltatások jellemzően a következők: a) humánerőforrás és oktatási, képzési szolgáltatások b) könyvelés, számvitel c) pénzügyi szolgáltatások likviditás menedzsment d) beszerzés, raktározás e) beruházás-bonyolítás f) ingatlankezelés és bérbeadás g) informatikai szolgáltatások A felsorolt szolgáltatásokat piaci árakon és feltételek mellett kell nyújtani. 5.5 A portfolióirányítás pénzügyi eszközei A MÁV Csoport kialakulásával a pénzügyi irányítást, a finanszírozás szélesebb értelemben vett csoportszintű biztosítását az új vállalatstruktúrához kell igazítani, mert a MÁV Csoport kialakulása mentén a pénzügyi környezet átértékeli az egyes vállalatokat, ezért a pénzügyi finanszírozás biztosítása a vállalkozások új típusú együttműködését igényli és egységes piaci fellépést feltételez Egységes bankkapcsolatok és pénzgazdálkodás A MÁV Csoport és a többségi portfolió likviditását központi szinten úgy kell biztosítani, hogy az érintett vállalkozások ne szenvedjenek hátrányt a tágabb értelemben vett csoporton belüli szerepüknek a külső piaci szereplők által történő eltérő kockázati értékelése miatt. A Pénzügyi Igazgatóságnak ehhez kapcsolódva a piaci környezet korlátai mentén ki kell alakítania egy olyan, a MÁV Csoportot és a többségi portfoliót érintő pénzügyi együttműködési rendszert, melyben a bankszolgáltatások, a hitel (beleértve a tulajdonos által nyújtott hiteleket, és a szállítói ágon nyújtott finanszírozást is) és a készpénz ára a tágabb értelemben vett csoport által nyújtott biztosítéki rendszer mellett kiegyenlítődik. 5.6 Ingatlan projekttársaságok irányítása Az ingatlan projekttársaságok esetében az pontokban foglaltakat értelemszerű eltérésekkel kell alkalmazni, melynek során az alábbiakra kell tekintettel lenni: a) a társaság alkalmazottainak kis száma, a gazdasági, pénzügyi aktivitás alacsony volumene csak azon irányító és szabályozó eszközök alkalmazását és csak olyan mértékben indokolja, amelyek a jogszabályi előírások betartása mellett nem akadályozzák és nem is korlátozzák a társaság céljainak elérését b) a társaság szakmai működéséhez kapcsolódó irányító és ellenőrző funkciókat jellemzően az Ingatlangazdálkodási Igazgatósághoz kell telepíteni c) a társaság célorientált működését elsősorban a társaságba apportálandó, illetve apportált ingatlanok értéknövekedése minősíti, a pénzügyi-gazdasági mutatók tervtől való eltérése csak ennek tükrében értékelhető d) a társaság működési költségei között az apportálandó, illetve apportált ingatlan értékét növelő külső szolgáltatások a meghatározók 6.0 A PORTFOLIÓ-GAZDÁLKODÁS SZERVE- ZETE ÉS A FELADATELLÁTÁSBAN KÖZREMŰ- KÖDŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK EGYÜTTMŰ- KÖDÉSE A portfolióval való gazdálkodás, a portfolió irányítása a MÁV Zrt., mint holding központ meghatározó feladata. Ebből adódóan a feladat ellátásában valamennyi szervezeti egységnek együtt kell működnie. Az együttműködés céljait a MÁV Zrt. csoportszintű stratégiája, és az ebből lebontott csoportszintű középtávú és éves üzleti terve tartalmazza. 6.1 A portfolió igazgatóságai és felügyelő bizottságai A portfolióhoz tartozó vállalkozások igazgatósági és/ vagy felügyelő bizottsági tagjai a gazdasági társaságokról szóló törvény és a Ptk. előírásai szerint látják el feladatukat. Ezekbe a testületekbe a MÁV Zrt. a hatályos Alapító okiratában és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint delegál tagokat. A MÁV Csoport kialakulásával, a vállalkozások kiszervezésével az igazgatóságok és felügyelő bizottságok szakmai, pénzügyi, gazdasági irányítói, ellenőrzési szerepe

14 618 A MÁV ZRt. Értesítője 10. szám azaz a tulajdonosi érdekek képviseletében betöltött felelőssége növekszik. Ennek erősítése érdekében a MÁV Zrt. menedzsmentje elnök, vezérigazgató és helyettesei negyedévente a MÁV Zrt. Igazgatóságának a MÁV Csoport negyedéves és éves üzleti jelentését tárgyaló ülését követően tájékoztatást ad a MÁV Csoport és a többségi portfolióba tartozó meghatározó társaságok igazgatósági és felügyelő bizottsági elnökeinek a MÁV Csoport aktuális és várható teljesítményeiről, célkitűzéseiről és feladatairól. A MÁV Zrt. Igazgatóságának a MÁV Csoport negyedéves és éves üzleti jelentését tárgyaló ülését olyan kibővített vezetői értekezlettel (business review) kell megalapozni, melyen a MÁV Csoporthoz tartozó vállalkozások és a többségi portfolió meghatározó vállalkozásai első számú vezetői tanácskozási joggal vesznek részt. 6.2 Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság A Portfolió-gazdálkodási Igazgatóságnak a portfolióhoz kapcsolódó meghatározó feladata a tulajdonosi döntések kezdeményezése, előkészítése, a végrehajtás elrendelése és ellenőrzése. Tulajdonosi döntést a Portfoliógazdálkodási Igazgatóságon keresztül a portfolióba tartozó vállalkozások és a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság bevonásával a MÁV Zrt. szervezeti egységei egyaránt kezdeményezhetnek A portfoliómenedzserek feladatai A Portfolió-gazdálkodási Igazgatóságon dolgozó portfoliómenedzserek egy-egy vállalkozáshoz rendelt olyan szakemberek, akik a tulajdonosi érdekek állandó szem előtt tartásával az alábbi feladatokat látják el: a) a vállalakozás szakmai, pénzügyi és gazdálkodási, valamint tervezési tevékenységének elemzése, a folyamatok közötti konzisztenciák szakmai értékelése, a vállalattal kapcsolatos külső és belső információk gyűjtése, rendszerezése, b) a MÁV Zrt. szervezeti egységei és/vagy a vállalat által jelzett, a napi együttműködésben jelentkező problémák megoldásának koordinálása, az ehhez szükséges egyedi információk közvetítése c) a MÁV Zrt. szervezeti egységei és/vagy a vállalat által kezdeményezett tulajdonosi döntések előkészítése, koordinálása, a döntés dokumentálása, a végrehajtás elrendelése és ellenőrzése d) a tulajdonosi képviselet ellátása az erre jogosult által kiadott mandátum alapján az érintett társaság taggyűlésén, közgyűlésén e) a vállalkozás egyedi működéséhez kapcsolódó, szakmai érvekkel alátámasztott érdekek képviselete a MÁV Zrt. szabályozó, irányító feladatkörének kialakítása és fejlesztése során f) a vállalkozással összefüggő egyedi jelentések összeállítása g) a vállalkozás értékesítésére vonatkozó döntés esetén az értékesítési folyamat előkészítése és lebonyolítása. A portfoliómenedzserek a MÁV Zrt. fentiek szerinti tulajdonosi képviseletének hatékony ellátása érdekében állandó, tanácskozási jogú meghívott tagjai a hozzájuk rendelt vállalkozások igazgatóságának és/vagy felügyelő bizottságának. Napi munkakapcsolatot tartanak az érintett vállalkozás és szervezeti egységeinek vezetőivel. 6.3 Vezetői koordináció Vezetői Értekezlet A MÁV Zrt. vezérigazgatója hetente Vezetői Értekezletet tart, melyen megvitatásra kerülnek a MÁV Zrt. Igazgatósága számára készített előterjesztések, valamint a MÁV Csoport működését meghatározóan befolyásoló a vezérigazgató hatáskörébe tartozó döntési javaslatok. A MÁV Csoport meghatározó tagjainak első számú vezetői a vezetői értekezlet állandó, tanácskozási jogú meghívott tagjai, mely révén lehetőségük van csoportszintű döntések kezdeményezésére, illetve azok befolyásolására Gazdasági Vezetői Értekezlet A Gazdasági Vezetői Értekezlet olyan koordinációs fórum, melyet a portfoliókezelési általános vezérigazgatóhelyettes működtet a MÁV Csoport gazdasági vezetőinek és alkalmanként a MÁV Zrt. érintett szervezeti egysége és/vagy a portfolió érintett vállalkozása vezetőjének bevonásával. A jellemzően kétheti gyakorisággal működő fórum konzultatív jellegű, melynek feladata a csoport működését befolyásoló aktuális információk cseréje, problémák felvetése, megoldása és a csoportérdekek megjelenítése. 6.4 A portfolió mátrix-irányításának tartalma A portfolió mátrix-irányítása jelen szabályzat vonatkozásában azt jelenti, hogy a tulajdonosi döntés-előkészítés, döntéshozás, végrehajtás és ellenőrzés folyamatában a MÁV Zrt. funkcionális szervezeti egységei a tulajdonosi döntés-előkészítés, döntéshozás, végrehajtás és ellenőrzés folyamatában a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság koordinálása mellett a MÁV Csoport érdekei mentén tartoznak együttműködni. Az együttműködés célja a MÁV Csoport stratégiájának megvalósítása, melynek mentén a tulajdonosi döntés-előkészítés, döntéshozás, végrehajtás és ellenőrzés folyamatában a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság köteles a szakmai szervezetek álláspontját kikérni és figyelembe venni, míg a szakmai szervezetek felelősséggel tartoznak a stratégiát szolgáló tulajdonosi döntések, intézkedések szakmai színvonaláért. A portfolió mátrix-irányítása a tulajdonos vagyongazdálkodásához kapcsolódó érdekek meghatározását, megjelenítését és érvényesítését jelenti a tulajdonolt társaságoknál. Ezek a tulajdonosi érdekek nem a társaságok napi operatív üzleti döntéseinek befolyásolásán keresz-

15 10. szám A MÁV ZRt. Értesítője 619 tül, hanem az operatív döntéseket befolyásoló feltétel-, szabályozó- és ellenőrzőrendszer stratégiai célok által vezérelt alakításán keresztül érvényesíthetők. Ebből adódóan a portfolióirányításban résztvevő szervezetek feladatköre nem terjed, és nem terjedhet ki az anyavállalat és a leányvállalatok napi üzleti kapcsolatainak befolyásolására, a napi üzleti döntések előkészítésében csak mint problémamegoldásra orientált koordinátor vehetnek részt. 7.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Ezen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/2006. (II.24. MÁV Ért. 8.) VIGH számú általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Zrt. Portfoliókezelési szabályzatáról. 8.0 HATÁLYBALÉPTETÉS Ezen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is értelemszerűen alkalmazni kell. 1. számú függelék Heinczinger István s. k. vezérigazgató A MÁV Zrt. tulajdonában lévő társaságok 5 stratégiai csoportosítása Stratégiai portfolió Bázis portfolió 1. MÁV Északi Járműjavító Kft. 2. MÁV FKG Kft. 3. MÁV KFV Kft. 4. MÁV Szolnoki Járműjavító Kft. 5. MÁVGÉP Kft. 6. MÁV-GÉPÉSZET Zrt. 7. MÁV-START Zrt. 8. MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 9. ZÁHONY-PORT Zrt. Szabad portfolió 1. BCC 2. Bombardier MÁV Kft. 3. DÉLI PÁLYAUDVAR Zrt. 4. Eurofima Zrt. 5. Józsefvárosi Pályaudvar Kft. 6. Kelenföldi Pályaudvar Kft. 7. MÁV Informatika Kft. 8. MÁV Ingatlankezelő Kft. 5 A végelszámolás és felszámolás alatt lévő társaságok nélkül. 9. MÁV Lokomotív Hotels Zrt. 10. MÁV Nosztalgia Kft. 11. MÁV Tervező Intézet Kft. 12. MÁV Thermit Zrt. 13. MÁV Vagon Kft. 14. MÁV Vagyonkezelő Zrt. 15. MÁV Vasjármű Kft. 16. MÁV Vasútőr Kft. 17. Prudent-Invest Befektetési Alapkezelő Zrt. 18. Rákosrendező Pályaudvar Kft. 19. VAMAV Kft. 20. Vasútegészségügyi Kht. 21. Záhony és Térsége Fejlesztési Kft. Pénzügyi portfolió 1. Autórail Kft. 2. Balaton Boronka Kisvasút Kht. 3. Bugaci Kisvasút Kht. 4. Carpathian Cargo Zrt. 5. Eurometall Kft. 6. Ferihegy Expressz Kft. 7. HIT Rail B.V. (Informatikai Szolgáltató) 8. Magyar Vasúti Fuvarozó Egyesülés 9. MÁV Cargo Zrt. 10. MÁV Debreceni Járműjavító Kft. 11. MÁV Intel-Team Kft. 12. MÁV Kert Kft. 13. MÁV Multiszolg Kft. 14. Normon-Tool Kft. 15. Resti Zrt. 16. TÉKISZ Zrt. 17. Vasúti Biztosítást Szervező Kft. 18. VIACOM Zrt. 19. Záhonyi HŐTÁV Kft. 2. számú függelék Az értékesítés eljárási rendje I. Pályáztatás útján történő értékesítés A pályázat nyilvános, vagy zártkörű lehet. A pályázatok nyilvánosak, kivételesen kerülhet sor zártkörű pályázat kiírására. A pályázatot kettő vagy annál több fordulóban is meg lehet hirdetni. Ebben az esetben a második, vagy azt követő fordulókban az előre meghatározott és közzétett szempontok alapján az első forduló eredményeképpen kiválasztott ajánlattevők vehetnek részt. (Többfordulós pályázat esetén a részletes tájékoztatónak tartalmaznia kell a pályázat egészére vonatkozó szabályokat. Prekvalifikációs eljárás esetén a MÁV Zrt. az első forduló eredménye alapján meghatározza a második fordulóra részvételt nyert pályázók körét, akik a részletes pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint vehetnek részt a pályázat további részében.)

16 620 A MÁV ZRt. Értesítője 10. szám Pályázati eljárás: A) Pályázati felhívás elkészítése Az értékesítésre vonatkozó pályázati felhívásokat, kiírásokat, és megállapodás-tervezeteket a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság a közzétételt megelőzően a Jogi Igazgatósággal egyeztetni köteles. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a) a MÁV Zrt. nevét, székhelyét; b) a pályázat célját, jellegét (nyílt vagy zártkörű), több forduló esetén a fordulók számát, továbbá arra vonatkozó utalást, hogy a pályázó titkosan (a pályázó neve külön zárt borítékban szerepel) vagy név aláírásával pályázhat-e; c) a pályázat tárgyaként értékesítésre szánt vagyon megjelölését, összetételét szükség szerint annak értékét (névértékét, árfolyamot stb.); d) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és pontos időpontját; e) a pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információszerzés helyének megjelölését; f) a részletes tájékoztató (prospektus vagy információs memorandum) rendelkezésre bocsátása helyét, idejét és költségét; g) a MÁV Zrt. azon kivételes jogának fenntartását, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja; h) a pályázati biztosíték megjelölését, rendelkezésre bocsátásának határidejét és módját; i) az értékesítendő vagyonra vonatkozó elővásárlási jogot. A nyilvános pályázati felhívást két országos napilapban, valamint a MÁV Zrt. honlapján kell meghirdetni főszabályként a pályázatok benyújtására megállapított kezdő időpontot legalább harminc nappal megelőzően. B) Részletes tájékoztató elkészítése A részletes tájékoztató a pályázati felhívásban foglalt adatokon kívül tartalmazza a pályázati kiírást és az eljárás szabályait, a társasággal kapcsolatos információkat, valamint a pályázat nyertesével megkötendő megállapodásokat. A részletes kiírás és eljárás tartalmazza a) az értékesítés adatait: az értékesítés tervezett nagyságát, a vagyont megtestesítő jogok (értékpapírok, részvények) fajtáját és típusát, az azokhoz kapcsolódó jogokat, az alapítókat esetlegesen megillető előjogokat, a névértéket b) alternatív ajánlat tételének lehetőségét, ha erre a MÁV Zrt. módot kíván adni; c) a pályázat hivatalos nyelvének megjelölését; d) a pályázat tárgyára vonatkozó elővásárlási jogot, e) a pályázati biztosíték megjelölését, rendelkezésre bocsátásának határidejét és módját, valamint szükség szerint a főkötelezettséget biztosító mellékkötelezettség (bankgarancia, fedezetigazolás) főbb tartalmi kellékeit; f) az értékesítés feltételeit beleértve az alkalmazható fizetési módot is szükség szerint az üzletpolitikára, a foglalkoztatás- és fejlesztéspolitikára, a környezeti károk és terhelések enyhítésére illetve a társaság jóléti-szociális célokat szolgáló vagyontárgyak hasznosítására, továbbá a kötelezettség teljesítését alátámasztó, megfelelő garancia- és szankciórendszert g) a pályázat teljesítése során a szükséges személyes közreműködés kötelezettségét; h) az ajánlatok elbírálásának menetét, szempontrendszerét, külön kiemelve: az ajánlatok felbontásának a helyét és időpontját, amennyiben a pályázatok felbontása a nyilvánosság kizárásával zajlik, úgy erre külön utalni kell, azt, hogy a pályázatok felbontásánál kik lehetnek jelen, az ajánlatok elbírálására vonatkozó időtartamot, a pályázatok elbírálására jogosult személy vagy testület megnevezését, a bírálati szempontok (vételár, foglalkoztatási kötelezettség, tőkeemelés, környezeti kár elhárítás, reorganizáció, beruházás stb.) pontos megjelölését és a MÁV Zrt. döntésétől függő pontozásos vagy egyéb értékelési rendszert (pl. tőkefelajánlás, munkahely-felajánlás egyenérték), az eredményhirdetés módját, helyét és várható idejét; h) a pályázati kiírás és mellékleteinek tartalomjegyzékét. C) A társasággal kapcsolatos információk (céginformációk) tartalmazzák a) a társaság bemutatását, ezen belül a cégnevet, székhelyet, az alapítás időpontját, tevékenységi kört, működési időtartamot, jegyzett, illetve saját tőkét, a MÁV Zrt. tulajdoni részesedését a társaságban, a társaság kötelezettségeit és követeléseit, átlagos statisztikai létszámot, a társaság tulajdonában vagy használatában álló ingatlanok felsorolását, a vezető tisztségviselők és a magasabb vezető állású dolgozók fontosabb személyi és szakmai adatait; b) a cég üzleti tevékenységének elemzésekkel alátámasztott, az átfogó értékelést lehetővé tevő leírását, így különösen a termelési, értékesítési, kutatási-fejlesztési, beruházási információkat; c) a könyvvizsgáló által hitelesített legutolsó éves beszámolót (mérleg, eredménykimutatás stb.); d) a társaság működésével kapcsolatos környezetvédelmi információkat, a már kialakult környezetkárosodások kármentesítésének várható költségbecslését; e) a társaságnál működő szakszervezetek ismertetését, tájékoztatást a hatályos kollektív szerződésről, valamint a jóléti, szociális ellátást szolgáló ingatlanokról; f) a kötelező hatósági előírásokat (várható költségeit); g) környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos helyzetet (várható költségkihatást);

17 10. szám A MÁV ZRt. Értesítője 621 h) minden egyéb adatot, amelyek az értékesítés kívánatos irányára, módjára és egyéb feltételeire vonatkoznak, és amelyek szükségesek a megalapozott ajánlat készítéséhez. A MÁV Zrt. a pályázati kiírásban előírhatja, hogy az ajánlatok benyújtásakor az ajánlattevő a MÁV Zrt. által megküldött szerződéstervezet elfogadásáról nyilatkozzon. A részletes tájékoztató az érdekelt befektetőnek csak titoktartási nyilatkozat aláírása után adható ki. A pályázó részére a pályázati feltételek pontosítása céljából a pályázati tájékoztatóban foglaltakon túl is adható információ az üzleti titok megsértése nélkül, biztosítható a helyszíni szemle lehetősége, de csak olyan tartalommal, mely nem sérti a többi pályázó esélyegyenlőségét és az ajánlatok értékeléséig az azok kezelésére vonatkozó előírásokat, valamint a társaság érdekeit. Az ilyen felvilágosítás nem eredményezheti az eredeti pályázati feltétel(ek) módosítását. A felvilágosításról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet mind a pályázónak, mind pedig a felvilágosítást nyújtónak alá kell írnia. A kiíró a pályázók egyikének biztosított minden információt, adatot és egyéb szolgáltatást köteles a többi pályázatban résztvevő számára is ugyanolyan módon biztosítani. A pályázati biztosíték A pályázaton való részvétel pályázati biztosíték adásához kell kötni, melyet a kiíró által a pályázati tájékoztatóban meghatározott időpontig és módon kell a kiíró rendelkezésére bocsátani. A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása vagy az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, illetőleg ha a szerződéskötés a kiírónak felróható okból hiúsult meg, a pályázatok elbírálása után vissza kell adni, kivéve, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei, az ajánlati kötöttség Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, 5 példányban kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát és a kapcsolódó nyilatkozatokat cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással kell benyújtani, úgy, hogy annak lapjait az ajánlattevő kézjegyével látja el. Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. Ha a kiírás másként nem rendelkezik, egy ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet, illetve egy pályázaton csak egy ajánlattételben vehet részt akár önállóan, akár konzorcium tagjaként. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát különösen: a) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan; b) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre vonatkozóan; c) a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére vonatkozóan. Ha a pályázat biztosítékadási kötelezettséget ír elő, az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró rendelkezésére bocsátotta. A pályázó ajánlati kötöttsége ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, kötve van. A pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlattevőt terhelik. A pályázati ajánlatok beérkeztetése, felbontása, ismertetése A pályázatok beérkeztetésére a pályázati felhívásban megjelölt helyen és időpontban, közjegyző jelenlétében kerül sor. A határidőben beérkezett pályázatok felbontása a benyújtási határidő lejártát követően zártkörűen vagy nyilvánosan történhet. Az ajánlatok felbontásáról kiállított közjegyzői okiratban szerepeltetni kell a) a bontás helyét, idejét, a bontásnál jelen lévő személyek nevét, és azt, hogy milyen minőségben vesznek részt az aktuson; b) a pályázat tárgyát, a pályázati felhívás közzétételének időpontjait és helyét, a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőt, a beérkezett ajánlatok számát, továbbá azt, hogy melyek érkeztek be határidőben és melyek nem, az ajánlatok bírálati sorszámát és darabszámát, c) a pályázatok felbontásának és ismertetésének rövid leírását, a jelenlévők hozzászólásainak, észrevételeinek rövid ismertetését; d) minden egyéb olyan információt, amelyet a bontásnál jelenlévők szükségesnek tartanak rögzíteni. A közjegyzői okirathoz kell csatolni a pályázat során beérkezett valamennyi ajánlatot és iratot egy-egy példányban, valamint a pályázati felhívás és a részletes tájékoztató egy eredeti példányát. A részletes tájékoztatót átvevő személyekről/szervezetekről listát kell készíteni, amelyet az ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni. Úgyszintén a jegyzőkönyv mellékletét képezi a MÁV Zrt-nek a benyújtott pályázati ajánlatok átvételéről, az azonosításhoz szükséges adatokról (átvételi sorszám és időpont, ha van, a postai bélyegző kelte stb.) készített nyilvántartása is. A pályázatok értékelése A pályázatra benyújtott ajánlatokat a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság által létrehozott Értékelő Bizottság

18 622 A MÁV ZRt. Értesítője 10. szám véleményezi, és köteles az elbírálásra vonatkozó szótöbbséggel hozott javaslatát, indoklással együtt a döntésre jogosultnak előterjeszteni. Főszabályként az Értékelő Bizottság három szavazó tagból és a Jogi Igazgatóság tanácskozási joggal rendelkező képviselőjéből áll. Az Értékelő Bizottság munkájáról értékelési jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell különösen: a) a pályázat tárgyául szolgáló részesedést; b) a lebonyolítás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát; c) a beérkezett ajánlatok összefoglalását; d) a pályázatok értékelésének főbb szempontjait, kiemelten a rendelkezésre álló vagyonértékeléssel való öszszevetést, az egyes ajánlatokkal kapcsolatban kialakult véleményeket; e) a legkedvezőbb ajánlat javaslatának indokait; f) a vételár meghatározásának szempontjait (beleértve a vételárat befolyásoló kötelezettségvállalásokat); g) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait; h) a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első három helyre javasolt megjelölését, ha erre mód van; i) egyéb, az Értékelő Bizottság által fontosnak tartott körülményeket, tényeket. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a pályázatok beérkeztetéséről, felbontásáról készült jegyzőkönyveket mellékleteivel együtt. Érvényesség, eredményesség Érvénytelen az ajánlat, ha a) az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be, b) biztosítékadási kötelezettség esetén a biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátotta, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére; c) a megvásárolni kívánt vagyon/vagyonrész mértékét és az ajánlati árat (díjat) nem egyértelműen határozta meg, vagy más ajánlatához vagy feltételhez kötötte, d) az ajánlattevő a pályázat titkosságát megsértette; e) az ajánlattevő nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával kapcsolatban, és nem vállalt ajánlati kötöttséget; f) az ajánlat az a)-e) pontokban felsoroltakon túlmenően nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak. Az ajánlat lényegét nem érintő formai ok miatt pótolható a hiányosság önként vagy a kiíró felhívására. Azok az ajánlattevők, akik érvénytelen pályázatot nyújtottak be, a pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehetnek részt. Eredménytelen a pályázat, ha a) a pályázati felhívásra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot, b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, c) a kiíró azt eredménytelennek nyilvánította. Döntés az ajánlatokról, illetve a pályázatról Az Értékelő Bizottság indítványa a döntéshozatal során nem köti a döntést hozó személyt/szervezeti egységet. A döntést követően a szerződést a felek 30 napon belül kötelesek megkötni. II. Árverés útján történő értékesítés Az árverés nyilvános, és azt közjegyző jelenlétében kell lebonyolítani. Az árverést főszabályként az árverés napja előtt legalább 30 nappal hirdetmény közzétételével kell kitűzni. A hirdetményben fel kell tüntetni a) a MÁV Zrt. nevét; b) az árverés helyét és idejét; c) az árverésre kerülő részesedés megnevezését és kikiáltási árukat, valamint a részesedés re vonatkozó esetleges korlátozásokat (pl. elővásárlási jog); d) a vételár megfizetésének határidejét és módját; e) az árverési biztosíték összegét és letétbe helyezésének módját, határidejét; f) az árverésen történő részvétel feltételeit; g) az árverésre jelentkezés helyét, módját és idejét; h) amennyiben szükséges, az arra vonatkozó közlést, hogy az árverésre kerülő vagyontárgyakat hol és mikor lehet megtekinteni, illetve az árverésre kerülő vagyonról hol, mikor és hogyan lehet további információhoz jutni; i) mindazt, amit a MÁV Zrt. egyébként szükségesnek tart. Az árverésen az egyéb feltételeknek való megfelelés esetén az vehet részt, aki a hirdetményben meghatározott árverési biztosítékot a hirdetményben megjelölt módon és időben letétbe helyezte. Az árverés megkezdésekor az árverezőkkel közölni kell az árverésre kerülő részesedés becsértékét (kikiáltási árát), és fel kell hívni őket ajánlatuk megtételére. Az árverést addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha nincs tovább ajánlat, a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltását követően ki kell jelenteni, hogy a vagyontárgyat/vagyonrészt a legmagasabb vételárat ajánló veheti meg. Az árverésről közjegyzői okiratot (jegyzőkönyvet) kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell az árverés helyét, időpontját, lefolyását, a legmagasabb ajánlat értékét és az ajánlattevő személyét, lakóhelyét, illetve székhelyét, valamint minden egyéb olyan információt, amelyet az árverésen jelenlévők szükségesnek tartanak rögzíteni. Az árverésről készült jegyzőkönyvet az árverést foganatosító személy(ek) és a jegyzőkönyvvezető, valamint az árverési vevő is aláírja. Árverés lefolytatása esetén az értékesítésre vonatkozó szerződést az eredményes árverés nyertesével, illetve amennyiben van elővásárlásra jogosult, és az élni kíván ezzel a jogával, az elővásárlásra jogosulttal kell megkötni. Amennyiben a szerző fél az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettségét, illetve a szerződésből eredő egyéb kötelezettségeit nem, vagy késedelmesen teljesíti, a MÁV Zrt. a szerződésszegésből eredő igényeit érvényesíteni köteles.

19 10. szám A MÁV ZRt. Értesítője /2008. (IV.11. MÁV Ért. 10) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a támogatott előrehozott öregségi nyugdíjazás és a korengedményes nyugdíjazás évi alkalmazásáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az előrehozott öregségi nyugdíjazás támogatása és a korengedményes nyugdíjazás biztosítása a évi foglalkoztatáspolitikai feladatok végrehajtásának elősegítését célozza a humánus létszámcsökkentés eszköztárának egyik fő elemeként, valamint a minőségi csere program támogatásaként. Az utasításban szabályozott nyugdíjazási formák a években bevált konstrukciók korszerűsített változatai, melyek segítséget nyújtanak azoknak a munkavállalóknak, akik a korengedményes és előrehozott nyugdíjazás lehetőségével élni kívánnak, valamint a gazdálkodási egységek vezetőinek a munkaerő hatékonyabb foglalkoztatásában. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV ZRt. valamennyi szervezeti egységénél munkaviszonyban álló mindazon munkavállalókra, akik előrehozott nyugdíjra, korengedményes nyugdíjra jogosultságot szereznek, korkedvezményes és előrehozott, korengedményes öregségi nyugdíjra együttesen jogosultak Az utasítás tárgyi hatálya Az utasítás tárgyi hatálya a támogatott előrehozott öregségi nyugdíjazási és a korengedményes nyugdíjazási konstrukciók bevezetéséhez, valamint működéséhez kapcsolódó valamennyi tevékenységre kiterjed Felelősség Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet vezetője, a konstrukciók működtetéséért a munkáltatói jogkör gyakorlók és humánpartnereik felelősek. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Foglalkoztatáspolitikai célú nyugdíjazási konstrukciók a MÁV ZRt-nél: a) Támogatott előrehozott nyugdíjazás b) Korengedményes nyugdíj maximum 2 évi nyugdíj átvállalással c) Korengedményes nyugdíj 2-3 év közötti nyugdíj átvállalással. Az utasítás alkalmazása szempontjából minőségi csere alatt a Gy /2004. iktatószámú, február 16-i keltezésű, minőségi csere eljárási szabályai tárgyú humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi rendelkezés szerinti minőségi cserét kell érteni. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. A foglalkoztatáspolitikai célú nyugdíjazási konstrukciók közös szabályai A foglalkoztatáspolitikai célú nyugdíjazási konstrukciók január 1-től december 31-ig folyamatosan alkalmazhatók. Az ilyen nyugdíjazás által megüresedett munkakört külső, új felvétellel nem lehet betölteni. Belső átcsoportosítás lehetőségével élhet valamennyi szervezet abban az esetben, ha kimutathatóan csökken a nyugdíjazást igénybevevők számával az adott szervezet létszáma. Az erre vonatkozó engedélyezés az adott főtevékenységi kör vezetőjének illetékességi körébe tartozik. Az így nyugdíjazott munkavállalók számával az adott főtevékenységi kör létszáma a következő és azt követő években csökken. Ez alól kivételt képez a minőségi csere alkalmazása. Azoknak a munkavállalóknak, akiknek munkaviszonyát minőségi csere indokával munkáltatói rendes felmondással tervezi megszüntetni a munkáltatói jogkör gyakorló, és rendelkeznek a foglalkoztatáspolitikai célú nyugdíjazási konstrukciók feltételeivel, fel kell ajánlani írásban, kimutatható módon a támogatott előrehozott vagy a korengedményes nyugdíjazás lehetőségét. Amenynyiben az érintett munkavállaló ezzel élni kíván, munkáltatói rendes felmondás helyett intézkedni kell nyugdíjazásáról ezen utasítás szabályai szerint. A munkaviszonyt az Mt. 87. (1) bek. a. pontja alapján közös megegyezéssel kell megszüntetni. A feladatok zökkenőmentes elvégzéséhez és az üzemvitel biztonságának garantálásához a létszámszükséglet biztosítása a munkáltatói jogkör gyakorlójának felelősségkörébe tartozik. A foglalkoztatáspolitikai célú nyugdíjazási konstrukciók értelemszerűen kiterjednek a korkedvezményes nyugdíjra jogosultakra is A foglalkoztatáspolitikai célú nyugdíjazási konstrukciók speciális szabályai a) Támogatott előrehozott nyugdíjazás A létszámcsökkentéssel vagy minőségi cserében érintett azon női munkavállalókra terjed ki, akik január 1. és december 31. között születtek és az 57. életévük betöltésétől előrehozott öregségi nyugdíjra (beleértve a csökkentett összegű előrehozott nyugdíjat is) jogosultságot szereznek, férfi munkavállalókra, akik január 1. és december 31. között születtek és a 60. életévük betöltésé-

20 624 A MÁV ZRt. Értesítője 10. szám től előrehozott nyugdíjra (beleértve a csökkentett összegű előrehozott nyugdíjat is) jogosultságot szereznek, korkedvezményre jogot szerzett munkavállalókra, akik az előrehozott öregségi nyugdíjra az 57. ill. 60. életévük betöltését megelőző időponttól jogosultságot szerezhetnek. Esetükben a korkedvezmény ideje megnövekszik az előrehozás idejével. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság és az esetleges nyugdíjcsökkentés mértékének meghatározásakor a ténylegesen megszerzett szolgálati időn kívül figyelembe kell venni a korkedvezmény időtartamát is. (Pl: 54 éves férfi munkavállaló rendelkezik 34 év öszszes szolgálati idővel, ebből 30 év korkedvezményre jogosító idő. Öregségi nyugdíj korhatára: 62 év korkedvezmény: 6 év előrehozás : 2 év Előrehozott nyugdíjra jogosult: 54 év, 34 év + 6 év= 40 év szolgálati idő figyelembevételével.) A nyugdíjba vonuló munkavállalók élethelyzetére tekintettel a támogatott előrehozott öregségi nyugdíjazás esetén 4 havi átlagkeresetnek megfelelő egyösszegű juttatás egyszeri segély jogcímen illeti meg a munkavállalót legkésőbb az utolsó munkában töltött napon. b) Korengedményes nyugdíj maximum 2 évi nyugdíj átvállalással A létszámcsökkentéssel vagy minőségi cserében érintett azon férfi munkavállalókra terjed ki, akik január 1. és december 31. között születtek, az 58. életévüket betöltötték, és rendelkeznek a korengedményes nyugdíj jogszabály szerinti szolgálati idő feltételével. Számukra a jogosultság jogszabályi feltételének fennállása esetén biztosítja a munkáltató a korengedményes nyugdíjaztatást úgy, hogy a munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárának az eléréséig tartó időtartamra mely maximum 2 év egy összegben előre befizeti a nyugdíját a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. Korkedvezményre jogot szerzett munkavállalók az 58. életévük betöltése előtt jogosultságot szerezhetnek korengedményes nyugdíjra. (Pl: 52 éves férfi munkavállaló rendelkezik 34 év öszszes szolgálati idővel, ebből 30 év korkedvezményre jogosító idő. Öregségi nyugdíj korhatára: 62 év korkedvezmény: 6 év előrehozás : 2 év korengedmény: 2 év Korengedményes nyugdíjra jogosult: 52 év, 34 év + 6 év= 40 év szolgálati idő figyelembevételével.) c) Korengedményes nyugdíj 2-3 év közötti nyugdíj átvállalással A létszámcsökkentéssel vagy minőségi cserében érintett azon férfi munkavállalókra terjed ki, akik január 1. és december 31. között születtek, az 57. életévüket betöltötték, és rendelkeznek a korengedményes nyugdíj jogszabály szerinti szolgálati idő feltételével, továbbá akik már 2007-ben betöltötték az 57. életévüket és rendelkeztek a korengedményes nyugdíj jogszabály szerinti feltételeivel ban az 57 éves férfiaknak 38 év szolgálati idővel kell rendelkezniük a korengedményes nyugdíjazásukhoz, a munkáltatónak pedig a 60. életévük betöltéséig, vagyis maximum 3 év időtartamra kell egy összegben befizetni a nyugdíjukat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. Ezekben az esetekben 2-3 év közötti időtartam áll fenn a korengedményes nyugdíjazás időpontja és az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatár között. Számukra a jogszabályi feltételeken túl legalább 15 éves folyamatos MÁV munkaviszony fennállása esetén biztosítja a munkáltató a korengedményes nyugdíjazást. Korkedvezményre jogot szerzett munkavállalók az 57. életévük betöltése előtt jogosultságot szerezhetnek korengedményes nyugdíjra 15 éves folyamatos MÁV munkaviszony esetén. (Pl: 51 éves férfi munkavállaló rendelkezik 34 év öszszes szolgálati idővel, ebből 30 év korkedvezményre jogosító idő, 20 év folyamatos MÁV munkaviszony. Öregségi nyugdíj korhatára: 62 év korkedvezmény: 6 év előrehozás : 2 év korengedmény: 3 év Korengedményes nyugdíjra jogosult: 51 év, 34 év + 6 év= 40 év szolgálati idő figyelembevételével.) 4.3. Nem foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjazás A munkáltató a foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjazás 4.2. b) és a 4.2. c) feltételei mellett kérelmükre egyedi elbírálás alapján lehetővé teszi a korengedményes nyugdíjazást azon munkavállalók részére is, akik a munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálat alapján munkakörükben tovább nem foglalkoztathatók. Kérelmük egyedi elbírálása a főtevékenységi kör vezető hatáskörébe tartozik Az utasításban foglaltak ellenőrzése A Munkaerő-gazdálkodási Szervezet ellenőrzi az utasításban foglalt nyugdíjazási konstrukciók szabályos működését, a juttatások kifizetésének jogosságát.

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 10. szám 126. évfolyam 2011. május 06. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítások 18/2011. (V. 06. MÁV Ért. 10.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a 13/2008.

Részletesebben

13. szám 125. évfolyam 2010. április 16. TARTALOM

13. szám 125. évfolyam 2010. április 16. TARTALOM 13. szám 125. évfolyam 2010. április 16. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 24/2010. (IV. 16. MÁV Ért. 13.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 130. évfolyam március 27. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 130. évfolyam március 27. TARTALOM 4. szám 130. évfolyam 2015. március 27. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások oldal 11/2015. (III. 27. MÁV Ért. 4.) EVIG sz. utasítás A MÁV Zrt. és a teljes körûen

Részletesebben

2015/13. SZÁM TARTALOM

2015/13. SZÁM TARTALOM 2015/13. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 13/2015. (IV. 10. MÁV-START Ért. 13.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. és a teljes körűen konszolidált társaságai csoport szintű Portfóliókezelési Szabályzatának

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól 2008. január 17. 1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(X.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén)

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) a Rábaközi Takarékszövetkezettel esetleg fennálló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 302/2014. (VI.26.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatot jelen határozat 1. melléklete szerint. JAVADALMAZÁSI

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Halásztelek Város 1 Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.28.), 10/2011.(VI.9.),

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24. (2) bek. (Kivonat az egyesülési tervből) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

16/2013. (VI. 13) számú határozat

16/2013. (VI. 13) számú határozat 16/2013. (VI. 13) számú határozat A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a MÁV Zrt. Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-ben fennálló

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben az e rendeletet módosító

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan A(z).. (székhely: cégjegyzékszám:.., céget nyilvántartó bíróság a., mint Cégbíróság, adószám:.., statisztikai számjel:.., a továbbiakban:

Részletesebben

Zuglói Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság. Befektetési irányelvei. Készítette: Istók Ede ügyvezető

Zuglói Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság. Befektetési irányelvei. Készítette: Istók Ede ügyvezető V^JLM^H H^, Zuglói Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Befektetési irányelvei Készítette: Istók Ede ügyvezető Jóváhagyta: dr. Papcsák Ferenc polgármester 2011. január 27. l BEFEKTETÉSI IRÁNYELVEK

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata 1/2004. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Sasinszki Ágnes Boris Mihály Szepesi János Arago Befektetési

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTÁSÁBAN LÉVŐ GERJE-FORRÁS NONPROFIT KFT. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A JELEN JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A /2015. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2017. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2017. számú határozata Közgyűlésének 1/2017. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése elfogadta, hogy a Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra. Közgyűlésének 2/2017. számú határozata

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS A(z) /2011. (VI. 30.) Kgy. határozat 1. melléklete EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cg.: 08-10-001790

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cigánd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE évi tevékenységéről. Készült Tulajdonosi döntéshozatalra

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE évi tevékenységéről. Készült Tulajdonosi döntéshozatalra Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE 2015. évi tevékenységéről Készült Tulajdonosi döntéshozatalra Elfogadva: az Igazgatóság 20/2016 (IV.15.) sz. határozatával 2 A

Részletesebben

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (a 8/2009. (IX.16.) és az 5/2013.(III.12.) rendelettel egységes

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5. Tisztelt Ügyfeleink! Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420, képviseli: Parádi-Varga Tamás és Ladányiné

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a /2013. (VIII..) önkormányzati határozathoz Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1.oldal I. Bevezetés A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya EGYSÉGES SZERKEZET Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cserszegtomaj Község

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11.

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11. Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató A kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény legfontosabb változása

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése

Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése I. BEFOLYÁSOLÓ RÉSZESEDÉS A befolyásoló részesedés: olyan közvetlen vagy közvetett részesedés egy vállalkozásban,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2006. évi IV. törvény DR SZALAI ERZSÉBET 1 A gt-k ismétlése és + ismeretanyag - alapítók és korlátok - alapítói vagyon - létesítő iratra vonatkozó szabályok - vezető tisztségviselők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI

AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI A Bankcsoporti Javadalmazási Politika a vállalatirányítási rendszer szerves része, amelyet a Bankcsoport egészében érvényre kell juttatni. A Bankcsoporti Javadalmazási

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP VÁLLALATI ÜGYFELEK SZÁMÁRA AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK LEGUTOLSÓ HAVI FŐKÖNYVI

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát Kesztölc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabály 9.4., b) ii.), 10.2., 12/A.3. és 12/A.4. és pontjainak módosítására. A javaslatok összefoglalása

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabály 9.4., b) ii.), 10.2., 12/A.3. és 12/A.4. és pontjainak módosítására. A javaslatok összefoglalása Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabály 9.4., 9.13. b) ii.), 10.2., 12/A.3. és 12/A.4. és 13.4. pontjainak módosítására A javaslatok összefoglalása A módosítások az Alapszabály alábbi felsorolt részeit

Részletesebben