TÁJÉKOZTATÓ A KISTÉRSÉGI HIVATAL MUNKÁJÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A KISTÉRSÉGI HIVATAL MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A KISTÉRSÉGI HIVATAL MUNKÁJÁRÓL Készítette: Méhész Katalin hivatalvezető

2 2 Tisztelt Társulási Tanács! Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Hivatala szeptember 01. napján kezdte meg működését a Társulási Megállapodásban meghatározott feladatok ellátása érdekében. A Kistérségi Hivatal évente tájékoztatást ad a végzett munkájáról a Társulási Tanácsnak. A Társulási Tanács december 1. napján megtartott rendkívüli ülésén tárgyalta a hivatal munkájáról szóló tájékoztatót és a 60/2010.(XI.01.) számú határozattal tudomásul vette. A Kistérségi Hivatal évben végzett munkájáról az alábbi tájékoztatást adom Tisztelt Társulási Tanácsnak. Pénzügyi- gazdálkodási feladatok A Kistérségi Hivatal gazdálkodásának könyvvezetési, számviteli feladatait, a projektek elkülönített könyvelését 2 fő pénzügyi munkatárs látja el. A többcélú kistérségi társulás éves költségvetésének összeállítását megelőzően, annak előkészítéseként elkészítik a költségvetési koncepciót, valamint a Társulás és a részben önállóan gazdálkodó intézménye költségvetését, meghatározott szerkezetben. Kidolgozzák az előirányzat módosítási javaslatokat. Ellátják az üzemeltetési, fenntartási működési feladatokat, beruházások pénzügyi teljesítését, nyilvántartásba vételét. Munkavállalók részére nem rendszeres kifizetésének, változó bér jelentése az KIR3 programban. A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat a házipénztár és pénzkezelési szabályzat szerint látják el. A KSH felé előírt határidőkben gazdasági eseményekről adatot szolgáltatnak. A NAV felé a jelentési kötelezettségeknek határidőben eleget tesznek. Ellátják a kistérségi társulás működésével kapcsolatos gazdasági események nyilvántartását, főkönyvi könyvelését, amely TATIGAZD program segítségével történik. Jogszabályban előírt időszakonként és tartalommal adatot szolgáltat (Pénzforgalmi jelentés, Mérlegjelentés). Elkészítik a féléves, éves beszámolót a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága által meghatározott határidőre, és felmérik a kistérség normatíva igénylését, pótigénylését, lemondását az eber42 programsegítségével. Ellátják a kistérségi foglalkoztatásokhoz kapcsolódó munkaügyi feladatokat - munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, szabadság nyilvántartás vezetése, jelentés készítése a munkából való távolmaradásról, munkáltatói igazolások kiadása. A Társulás számára előírt pénzügyi jelentési és beszámolási kötelezettségnek minden esetben határidőben eleget teszünk. Területfejlesztés Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása területfejlesztéssel kapcsolatos feladatait és a döntések előkészítését a Kistérségi Hivatalban 2 fő látja el a törvényben meghatározott feladatoknak megfelelően. Fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat lát el továbbá az ÁROP /C program folytatásában alkalmazott térségfejlesztési szervező munkatárs és a Közkincs Referens program keretében alkalmazott közművelődési és civil referens. Tevékenységük nagy részét a kistérség fejlesztését szolgáló pályázati források felkutatása, pályázatírás, a Kistérségi Fejlesztési Tanács döntéseinek előkészítése, elsősorban a kistérség területfejlesztési koncepciója, programja és az abban foglaltak megvalósítását szolgáló projektek előkészítése jelenti. Összegyűjtik és további előkészítésre alkalmassá teszik a gazdasági és társadalmi

3 3 szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, közreműködnek a társadalmi szervezetek fórumának működtetésében. A munkatársak felelősek az Edelényi Kistérség portáljának (www.edelenyikisterseg.hu) üzemeltetéséért és naprakész információkkal való ellátásáért évben több nyertes pályázatot is készítettek, néhány pályázat lezárult illetve számos pályázat megvalósítása még folyamatban van. Befejeződött és elszámolt pályázatok: - Kistérségi Közkincs Referens továbbfoglalkoztatása, OKM Közkincs Program, támogatás: Ft. - Kistérségi Közkincs Kerekasztal Működtetése, OKM Közkincs Program, támogatás: Ft. - Házi és közösségi komposztálás elindítása az Edelényi Kistérségben, KEOP-6.2.0/A, támogatási igény: Ft. - NEFMI-UNDP Cserehát Program Szolgáltató Központ működtetése - Nemzetközi együttműködés a Region-Hesselberg Leader Akciócsoporttal, Bódva- Gömör-Torna Egyesület, támogatási igény: Ft. Megvalósítás alatt álló nyertes pályázatok: - Civil társadalom megerősítése az Edelényi Kistérségben, LHH TÁMOP /4, igényelt támogatás: Ft. - Több lábon foglalkoztatási program keretében nyújtott segítség az Edelényi Kistérségben, LHH TÁMOP, Ft. - Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok az Edelényi kistérségben LHH TÁMOP /1 igényelt támogatás: Ft - Pedagógiai innováció az Edelényi Kistérségben TÁMOP /1, igényelt támogatás: Ft évben induló pályázatok: - "Kistérséget építünk!" foglalkoztatási program keretében nyújtott segítség az Edelényi kistérségben, LHH TÁMOP, Ft. - Rakacai víztározó részleges rehabilitációja, ÉMOP-3.2.1/D, Ft Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szakmai Nap címmel rendezvényt szervezett immár hetedik alkalommal. Idén az előző évhez hasonlóan az Égervölgyi Ifjúsági Tábor adott otthont a szakmai és kulturális rendezvénynek. Számos önkormányzat vett részt a főzőversenyen, és töltött el egy kellemes napot a kistérségi hagyományőrző csoportok és előadóművészek fellépése közben. Második alkalommal szervezték meg a területfejlesztési munkatársak a Bódva-völgyi Művészeti Fesztivált ezúttal Jósvafőn. A színvonalas rendezvény költségeit pályázati forrásból finanszíroztuk. Harmadik alkalommal került megrendezésre a Bódva-völgyi Maraton elnevezésű kistérségi sportesemény. A rendezvényen számos sportolni vágyó vett részt több településről. Sok induló kerékpározott is. A sikeres rendezvényt a Borsodi Tájházban zártuk vacsorával és kötetlen beszélgetéssel. Az Új Magyarország Felzárkóztatási Program Nem mondunk le senkiről című komplex zászlóshajó programja révén a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyertes

4 4 pályázatot nyújtott be a társulás Civil szervezetek megerősítése az Edelényi kistérségben címmel. A pályázati program megvalósítása során kialakult a Kistérségi Civil Szolgáltató Iroda. A projekt keretében vállalt tanácsadói, segítségnyújtó szolgáltatást folyamatosan igénybe vehetik a civil szervezetek. Öt alkalommal került sor különböző szakmai programok konferencia, tréning, work-shop stb. lebonyolítására. Két alkalommal megrendezésre került a Kistérségi Civil Nap, ahol a szervezetek a szakmai, kulturális és kötetlen programok mellett, lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, új kapcsolatok kialakítására. Kialakításra került a Civil könyvtár is, amely mintegy 143 könyvvel szolgáltat hasznos információkat a civil szervezeteknek. A projekt keretében hasznos funkciók beépítésével - kialakításra kerül a kistérség civil honlapja (alportál a kistérségi portálon), mely az információ nyújtási funkcióján túl a szervezetek közösségi színteréül is fog szolgálni. A munkatársak részt vettek a UNDP és a NEFMI közös programja a Cserhát Programon, Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ feladatainak ellátásában. A Társulás a program keretében vállalt feladatait szakszerűen és pontosan ellátta. A program 2011-ben lezárult. A munkatársak segítettek a kistérség 5 településén a TIOP-1.1.1/07 (Informatikai eszközfejlesztés) kódszámú pályázati programok lebonyolításában, elszámolásában. Belső ellenőrzés évben az előző évekhez hasonlóan a kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatnál a Társulás keretében történt a belső ellenőrzési feladatok ellátása. Ez a 47 önkormányzaton túl 15 körjegyzőség, 4 polgármesteri hivatal, 6 önállóan működő és gazdálkodó és 25 önállóan működő önkormányzati intézmény, valamint a társulás és 1 önállóan működő intézményének - összesen 95 ellenőrzendő egység - ellenőrzésére vonatkozó igények teljesítését jelentette. Mindezeken túlmenően a revizorok a polgármesteri hivatalok és a helyi kisebbségi önkormányzatok között kötött együttműködési megállapodások alapján ellátják a kistérségben megalakult helyi kisebbségi önkormányzatok ellenőrzését is. A belső ellenőrzési feladatokat az első negyedévben három, a Pénzügyminisztérium belső ellenőrök nyilvántartásába regisztrált személy látta el, akik közül egynek a kétéves szakmai gyakorlat alól felmentést biztosított a munkáltatói jogkör gyakorlója április 1-jétől két főre csökkent a feladatot ellátó revizori létszám, mivel egy személynek áthelyezéssel megszűnt a jogviszonya, s ennek következtében a Gyed-en lévő kolléganő helyetteseként alkalmazott ellenőr véglegesítésre került. A revizorok munkájukat a jogszabályi előírásoknak és a belső ellenőrzési feladatellátásra kötött megállapodásnak megfelelően végzik. A Társulási Tanács a megalakuláskor a belső ellenőrök létszámát négy főben határozta meg, melyet januártól három főre csökkentett, azonban jelenleg a gyakorlatban két köztisztviselői jogviszonyban álló személy látja el a feladatokat; mely a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása, illetve az év elején felmerült több soron kívüli ellenőrzés miatt nagy leterheltséget jelentett számukra. A belső ellenőrzési vezető javaslatára az év utolsó negyedévében két - a jogszabályi követelményeknek megfelelő, regisztrációval rendelkező külső személy megbízási szerződéssel négy ellenőrzés lefolytatására kapott megbízást. Az ellenőrök feladata a települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalai, illetve körjegyzőségei, az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása és munkaszervezetének belső ellenőrzése, valamint az önkormányzatok és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzése volt. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló

5 5 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a belső ellenőrzési vezető által elkészített évi belső ellenőrzési terveket a települési önkormányzatok mindegyike, valamint a Társulásra vonatkozóan a Társulási Tanács határozattal elfogadta, melyeket megküldtek a munkaszervezet részére. Ezek alapján került összeállításra a Társulás összesített ellenőrzési terve, melyet a Társulási Tanács határozatával tudomásul vett. A évi összesített munkatervben 49 ellenőrzés szerepelt, azonban az előző évről több ellenőrzés befejezése áthúzódott az év elejére, melyekből egy soron kívüli ellenőrzés volt. A tervezett ellenőrzéseken túl évben 5 soron kívüli ellenőrzés került végrehajtásra, melyekből egy esetben a Társulás közoktatási referense, mint közoktatási szakértő is részt vett. A soron kívüli igények kielégítése miatt a tervezett ellenőrzések általában a tervezett időponttól később kerültek, illetve kerülnek végrehajtásra. Az ellenőrzések lefolytatása - munkaszervezési okok miatt néhány kivétellel - a terv szerinti sorrendben történik, azonban a soron kívüli ellenőrzések elhúzódása és a tervezettől több táppénzes napok száma miatt a tervet csak nagy erőfeszítések árán lehet végrehajtani. A évi terv összeállításához emiatt kértük a jegyzők/körjegyzők véleményét arról, hogy mindenképpen igénylik-e az esetlegesen elmaradó ellenőrzéseket a jövő évben végrehajtani, melyet ha a visszaküldött adatlapokon jeleztek, úgy a jövő évi tervben azt szerepeltettük. A Tanácsülés időpontjáig várhatóan a 23/2011. számú ellenőrzésig kerülnek az ellenőrzések végrehajtásra, illetve megkezdésre. A vizsgálatok minden esetben - hivatali gépjármű igénybevételével - a helyszínen kerültek lefolytatásra, míg az előkészítő és utómunkák, valamint a jelentések elkészítése a Kistérségi Hivatalban történt. Az év hátralévő részében szeretnénk az ellenőrzések lefolytatását azáltal hatékonyabbá tenni, hogy az ellenőrzendő anyagokat - másolatokat a Kistérségi Hivatalban ellenőrizzük, mely által jelentősen csökkenne az utazásra fordított időtartam, illetve mindez költségmegtakarítással is járna. A évben lefolytatott ellenőrzésekről a belső ellenőrzési munka színvonalának emelése érdekében a tagönkormányzatok és intézmények vezetőinek elégedettségét vizsgáló felmérő lap kiküldésére továbbra is sor került, melyek visszaérkezése folyamatos. Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy az ellenőrzéseket követően elkészített intézkedési terveket a belső ellenőrzési vezető részére mindenképpen szükséges véleményezés céljából határidőben megküldeni, s a évre vonatkozó - Képviselő-testület elé terjesztendő - éves ellenőrzési jelentéshez számot kell majd adni annak végrehajtásáról is. A revizorok a jogszabályi változásokról egy-két napos továbbképzések (Önkormányzati Klub, mérlegképes könyvelői továbbképzés) keretében értesültek, továbbá a folyamatos tájékoztatást a hivatalban állandóan elérthető jogtár, illetve internetes hozzáférés biztosította. Részt vettek a B-A-Z. Megyei Kistérségi Társulások Belső Ellenőri Klubja keretében tartott klubfoglalkozásokon is annak érdekében, hogy minél magasabb szinten lássák el feladataikat, egységesen értelmezzék a hazai és nemzetközi jogszabályok, szakmai standardok követelményeit, azok gyakorlatban történő megvalósítását. A jogszabályi környezet gyakori változása miatt jelentős időráfordítást igényel a változások tanulmányozása, értelmezése, illetve a szükséges tanácsadási feladatok ellátása. Az év folyamán a belső ellenőrzési vezető éves jelentés keretében beszámolt a évi terv teljesítéséről, melyet külön-külön az egyes önkormányzatokra vonatkozóan is elkészített és megküldött. A jegyzők/körjegyzők részére kiküldött adatfelmérő lap alapján kockázatelemzést készített, melynek figyelembe vételével megtervezte a tagönkormányzatok

6 évi ellenőrzéseit. A tervezet jegyzők/körjegyzők általi véleményezése után a települési önkormányzatok részére külön-külön is elkészítette az önkormányzatok és a Társulás évre vonatkozó belső ellenőrzési terveit. A jóváhagyott tervek és erről szóló határozatok visszaérkezését követően kerülhet majd sor a Társulási szintű belső ellenőrzési terv Társulási Tanács elé terjesztésére. Közfoglalkoztatási feladatok Idén 6 fő közfoglalkoztatás- szervező hat havi foglalkoztatására nyert támogatást a Társulás. Pályázatkészítés: igényfelmérés, projektötletek összegyűjtése, a pályázati feltételek szerinti rendszerezése, költségvetés, munka és időterv elkészítése településenként és összesítve. Szerződéskötés előkészítése. Program koordinálás, lebonyolítás, kapcsolattartás a településekkel, beszerzések alkalmassági vizsgálatok megszervezése, koordinálása, pénzügyi lebonyolítás, számlák rendszerezése, havi elszámolások, jelentések készítése a havonta elvégzett munkálatokról településenként és összesen, bérek rendszerezése, kifizetések szervezése, támogatás lehívása a kifizetett bérek alapján, - új pályázat készítése: igényfelmérés, projektötletek összegyűjtése, a pályázati feltételek szerinti rendszerezése, költségvetés, munka és időterv elkészítése településenként és összesítve. Közmunkaprogram: Közmunkaprogram keretében 2011-ben 37 fő foglalkoztatása valósult meg 2 hónapon keresztül. A foglalkoztatásra a társulás Ft támogatást nyert. TÁMOP / : Pénzügyi feladatok elvégzése, lebonyolítás, elszámolások, jelentések készítése Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: - működtetés, pályázatkészítés, program és költségvetés elkészítése, program koordinálás, tapasztalat csere előkészítése, kapcsolattartás egyéb KEF-ekkel, pályázati program lebonyolítása, elszámolás, beszámoló elkészítése - új pályázat készítése KEF működtetése, tapasztalatcsere Egyéb pályázatok, pályázati tanácsadás: lakossági energia megtakarítási pályázatok, vidékfejlesztési pályázatok A lakossági és vállalkozói pályázatok iránt nagy érdeklődés mutatkozik a térségben. A pályázati kiírásokról, a feltételekről, megvalósításról érdeklődik a lakosság, de pályázatokban való segítségnyújtás is elég gyakori. Az önkormányzatok felé pályázatkészítésben, közbeszerzésekkel kapcsolatos kérdésekben kerül sor segítségnyújtásra. Közbeszerzési feladatok: Terv készítés, statisztika készítése. A társulás évben nem bonyolított le közbeszerzést. Önkormányzati közbeszerzések kiírása, közbeszerzések lebonyolítása.

7 7 Közoktatás A megszervezett és lebonyolított versenyeket a tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza. Munkaközösségi foglalkozások: a szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése; Munkaközösségek működtetése Főcél: a kistérségi munkaközösségek szakmai munkájának segítése, a munkaközösségvezetők szakmai kompetenciáinak erősítése Alcélok: Kistérségi szemlélet erősítése a közoktatási szolgáltatások szervezésében Oktatás, pedagógiai módszerek megismertetése és fejlesztése Napi aktualitások eljuttatása, megbeszélése Edelény Kistérség területén 16 szakmai munkaközösség működik. Mind a főcél, mind az alcélok megvalósítása sikeres volt. Itt is új elvek mentén működött a munkaközösségi rendszer. Nem havi fix összegért végezték a munkát a pedagógusok, hanem csak az elvégzett tevékenységért kaptak megbízási díjat. Így sokkal hatékonyabbá vált a rendszer.

8 Alsós munkaközösségi foglalkozás Testnevelés munkaközösségi foglalkozás Informatikai munkaközösségi foglalkozás Angol nyelvi munkaközösségi foglalkozás Rajz munkaközösségi foglalkozás Alsós munkaközösségi foglalkozás Természettudományos munkaközösségi 3 foglalkozás Természettudományos munkaközösségi 4 foglalkozás Magyar munkaközösségi foglalkozás Kémia munkaközösségi foglalkozás Alsós munkaközösségi foglalkozás Alsós munkaközösségi foglalkozás Alsós munkaközösségi foglalkozás Angol nyelvi munkaközösségi foglalkozás Angol nyelvi munkaközösségi foglalkozás Gyógypedagógiai munkaközösségi 19 foglalkozás Informatikai munkaközösségi foglalkozás Informatikai munkaközösségi foglalkozás Kémia munkaközösségi foglalkozás Kémia munkaközösségi foglalkozás Matematika munkaközösségi foglalkozás Matematika munkaközösségi foglalkozás Művészeti munkaközösségi foglalkozás Művészeti munkaközösségi foglalkozás Német nyelvi munkaközösségi foglalkozás Magyar munkaközösségi foglalkozás Magyar munkaközösségi foglalkozás 22 Kirándulások: Célja: egy- egy a világörökség részét képező térség megismerése, mentális feltöltődés és szakmai tapasztalatszerzés egy egy módszertani területen Ebben az évben bennünket is meglátogattak, így bemutathattuk az edelényi Kistérséget és az abban folyó oktatással összefüggő munkát december 16. látogatás a Mosonmagyaróvári Kistérség Többcélú Társulásánál április II. kerületi Pedagógiai Szolgáltató május 18 - hozzánk jött látogatóba a Szatmári Kistérség Többcélú Társulása

9 szeptember Párizs október 11. MIOK PSZI-Budapest Szaktanácsadás: Fő célja: a kistérségi szaktanácsadói rendszer professzionalizálása, a szaktanácsadók szakmai és tanácsadói kompetenciájának erősítése Alcélok: Kistérségi szemlélet erősítése a szakmai szolgáltatások szervezésében Oktatás, pedagógiai módszerek megismertetése és fejlesztése Információáramlás biztosítása Pályázati figyelőrendszer megszervezése a munkaközösségek Továbbképzések megszervezéshez segítségnyújtás A munkaterv megvalósítása, annak értékelése A szaktanácsadók szakterületei és feladatot ellátók adatai: Óvodai szakterület Székelyné Drahos Mária Alsós szakterület - Zuszkó Zsuzsanna Felsős szakterület Sóváriné Sárogh Éva Ebben az évben átalakításra került a szaktanácsadói rendszer is. Az intézmények a tanácsadók által összeállított kínálatból választhattak és hívhatták a szaktanácsadókat! Ezzel hatékonyabbá vált a rendszer. A három területen 2011-ben a következő segítségnyújtások történtek: Óvodai: november 11. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda- Szendrő november 19. VOK nefelejcs Úti Óvoda- Edelény február 25. Napköziotthonos Óvoda Szin március 11. Egységes Óvoda és Bölcsőde Perkupa március 25 - Napköziotthonos Óvoda Szin április Napköziotthonos Óvoda Szin Alsós: 2010.december 03 Általános Iskola- Szalonna 2011.február 04 Általános Iskola Perkupa 2011.február Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrő 2011.március 30. Általános iskola- Szalonna 2011.április 15 - Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrő 2011.április 19 Körzeti Általános Iskola Bódvaszilas április 27 - Körzeti Általános Iskola Bódvaszilas május 10. Általános Iskola- Tornanádaska május 11 Általános Iskola- Hidvégardó Felsős: 2011.március 02 Általános Iskola- Szalonna április 06 Aggteleki Általános Iskola- Aggtelek április 07 Általános Iskola - Rakaca április 13 VOK 1. Számú Általános Iskola- Edelény

10 április 18. Általános Iskola Szin április 28 - Aggteleki Általános Iskola- Aggtelek május 04 Körzeti Általános Iskola- Bódvaszilas május Körzeti Általános Iskola- Bódvaszilas Továbbképzések: Ebben az évben akkreditált képzéseket nem szerveztünk. Vártuk a TÁMOP es pályázat szerződéskötését. A pályázat tartalmai részében nagyon sok akkreditált képzés szerepel, amivel a pedagógusok tudják teljesíteni a 120 órás képzési kötelezettségüket. Szakmai rendezvények, programok: Tanévnyitó augusztus 29-én került megrendezése, Edelényben a Művelődési központban. A programon 246 fő vett részt. Ebben az évben is kiírásra került a kistérségi pályázat Pályázat kiírása a következő témakörökben: - vetélkedő- mikrotérségi vagy kistérségi szinten - turisztikai programok felügyelő tanári díjra, - szakkönyvek vásárlása, amely a módszertani fejlődést segíti - kézműves, zenei (zenei iskolai tanulók koncertjei) foglalkozás eszközeire - múzeum és/vagy színház és/vagy koncertlátogatás támogatása. A beérkezett 68 db pályázat közül a támogatott pályázatok száma 34 db. A TÁMOP /09 LHH Pedagógiai innováció az Edelényi Kistérségben című pályázat átdolgozása április 29-én megkaptuk a pozitív támogatásról szóló döntést és októberében elküldtük a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat. A programot november 1- vel indítjuk. a pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) gyűjtése, őrzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása; - Továbbra is rendelkezésére áll a kistérség pedagógusainak a következő kiadványok: o Korszerű iskolavezetés o Iskolaszolga o Szabadidő kalauz o Jogalkalmazás a közoktatásban o KJT A szakmai minikönyvtár ebben az évben is bővült a következő szakmai kiadványokkal: - Az asszertivitás, avagy az önértékelés fejlesztése - 50 játék a csoportépítéshez Folyamatosan on, papír alapon megkapják az intézmények a szükséges információkat, tájékoztatásokat, pályázati felhívásokat. Az intézmények rendszeresen kapnak tájékoztatást a különböző pályázati lehetőségekről is.

11 11 az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés; 2011-ben felülvizsgálatra került a Kistérségi esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv ismét. Elkészült a fenntartói feladatokból adódó kötelező dokumentum az ÖMIP is. Telefonon folyamatosan segítettük az önkormányzatokat és az intézményeket. Megkeresés minden olyan témában történt, ami a fenntartói, illetve a vezetői feladatokból adódtak. Példák a teljesség igénye nélkül: - igazgató választással összefüggő feladatok - integrációs pedagógiai rendszer működtetése - Szervezeti Működési Szabályzat felülvizsgálata - Alapító okiratok - ÖMIP felülvizsgálat - TÁMOP pályázatok segítése Környezetvédelmi feladatok A társulás által beadott Házi és közösségi komposztálás elindítására és fenntartására vonatkozó (KEOP /A kódszámú) nyertes pályázat megvalósítása, kivitelezése befejeződött, a projekt záró elszámolása megtörtént. A lakosság folyamatosan igénybe veszi és használja a komposztaprító gépeket, amelyek dokumentálásra kerülnek. A projekt fenntartásáról évente Projekt Fenntartási Jelentést kell készíteni. A Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 37. (1) bekezdése alapján az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása elkészítette a Társulás településeire vonatkozó évre szóló Helyi Hulladékgazdálkodási Tervet, amelyet az edelényi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületeinek el kellett fogadni és rendelet útján ki kellett hirdetni. Az alábbi önkormányzatok küldték be a rendeletet a megadott határidőig (2011. július 31.): Borsodszirák, Hangács, Szőlősardó, Égerszög, Balajt, Szendrőlád, Ládbesenyő, Szin, Szinpetri, Tornakápolna, Boldva. Tisztelt Társulási Tanács! Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Hivatal munkájáról szóló tájékoztatót kérem, szíveskedjenek megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni. E d e l é n y, október 28. Méhész Katalin

12 12 Kistérségi Hivatal Vezetője 1. sz. melléklet Megszervezett és lebonyolított versenyek Összefoglaló a Kistérségi Hivatala oktatási tevékenységeiről december október 31 Tantárgy/ műveltségterület Időpont Korosztály Létszám Helyszín Hevesy György 2011.február VOK 2. számú Kémia körzeti verseny 13 Általános Iskola- Edelény Teleki Pál földrajz 2011.február VOK 1. számú

13 13 körzeti verseny Általános Iskola- Edelény Biológia körzeti verseny 2011.március Általános Iskola - Rakaca Angol nyelvi körzeti verseny március VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény 18 Boldva - Szathmáry K. Á.K. Ált. Iskola Alsós komplex tanulmányi verseny 2011.május Rajzverseny évf. 38 Apáczai Csere János Általános Iskola -Szendrő Szépkiejtési Verseny Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesíró verseny Matematika verseny 2011.április Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrő február április Történelmi kalandtúra május Vitézlő túra 2011.április Vincze István május komplex emlékverseny Kalász László április szavalóverseny Kistérségi alsós rajzverseny 2011.március Szendrő Apáczai Csere János Általános Iskola 86 VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény 68 Szögliget Szendrő és környéke 32 Szendrő Apáczai Csere János Általános Iskola 18 Edelény Művelődési Központ 55 Boldva - Szathmáry K. Á.K. Ált. Iskola Eredmények: Alsós komplex tanulmányi verseny 1. Általános Iskola- Aggtelek 2. Ménes-völgyi tudásvető Alapítványi Általános iskola Szögliget 3. Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrő Bódva-völgyi szép kiejtési verseny 1-2. vers kategória 1. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 2. Körzeti Általános Iskola- Bódvaszilas 3. Ménes-völgyi tudásvető Általános iskola- Szögliget 1-2. próza kategória

14 14 1. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 2. Ménes-völgyi tudásvető Általános iskola- Szögliget 3. Fráter György Általános Iskola - Sajólád 3-4. vers kategória 1. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 2. Fráter György Általános iskola- Sajólád 3. Bartók Béla ÁMK - Borsodszirák 3-4. próza kategória 1. Sárospatak 2. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 3. Általános Iskola- Bőcs 4. - hangos olvasás 1. Ménes-völgyi tudásvető Általános iskola- Szögliget 2. Fráter György Általános iskola- Sajólád 3. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő Martinkó András Tagiskola- Szuhogy 5-6. vers kategória 1. Sárospatak 2. Martinkó András Tagiskola- Szuhogy 3. Alapiskola-Torna 5-6. próza kategória 1. Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola Boldva 2. Ménes-völgyi tudásvető Általános iskola- Szögliget 3. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 7-8. vers kategória 1. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 2. Aggteleki Általános Iskola- Aggtelek 3. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 7-8. próza kategória 1. Fráter György Általános Iskola- Sajólád 2. Alapiskola - Torna 3. Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola Boldva Alapiskola - Torna

15 15 Népdal éneklés Sárospatak 2. Aggteleki Általános Iskola - Aggtelek 3. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrő Stéphán Ilona Általános Iskola Perkupa Bőcs 2. VOK 1. Számú Általános Iskola- Edelény 3. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrő Sárospatak Sárospatak 2. Bőcs 3. Torna alapiskola Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrő VOK 1. Számú Általános Iskola- Edelény 2. Bőcs 3. Általános Iskola - Szin Körzeti matematika verseny Általános Iskola Aggtelek 2. VOK 1 számú Általános Iskola- Edelény 3. VOK 1 számú Általános Iskola- Edelény VOK- 1 Számú Általános Iskola - Edelény 2. Általános Iskola Aggtelek 3. VOK- 1 Számú Általános Iskola - Edelény Általános Iskola Aggtelek 2. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrő 3. VOK- 1 Számú Általános Iskola - Edelény VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény 2. Körzeti Általános Iskola - Bódvaszilas 3. VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény

16 VOK 2. számú Általános Iskola - Edelény 2. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 3. VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény Biológiai verseny VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 2. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 2. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Rajz verseny 5-6. tanulmány színes megoldással 1. VOK- Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 2. VOK - Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 7-8. tanulmány színes megoldással 1. VOK - Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 2. Általános Iskola- Szin 5-6. tanulmány grafikus megoldással 1. Apáczai csere János Általános Iskola-Szendrő 2. Apáczai csere János Általános Iskola-Szendrő 3. Apáczai csere János Általános Iskola-Szendrő 7-8. tanulmány grafikus megoldással 1. Apáczai csere János Általános Iskola-Szendrő 2. Általános Iskola- Szin 3. Általános Iskola- Szin 5-6. tematikus munka 1. Aggteleki Általános Iskola- Aggtelek 2. Aggtelekei Általános Iskola- Aggtelek 3. VOK - Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 7-8. tematikus munka 1. Aggteleki Általános Iskola- Aggtelek 2. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő

17 17 3. Általános Iskola- Szin Portré kategória VOK - Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 2. Általános Iskola - Szalonna Körzeti angol verseny VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 2. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 2. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 2. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 2. Körzeti Általános iskola- Bódvaszilas 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Simonyi Zsigmond helyesíró verseny VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 2. Általános Iskola- Szalonna 3. Általános Iskola- Szalonna Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola - Szögliget 2. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 3. Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola - Szögliget 7.

18 18 1. Körzeti Általános Iskola- Bódvaszilas 2. Aggteleki Általános Iskola - Aggtelek 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Körzeti Általános Iskola- Bódvaszilas 2. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 3. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő Teleki Pál földrajz verseny VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 2. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 2. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Hevesy György kémia verseny Ménes-völgyi Tudásvető Általános iskola- Szögliget 2. Ménes-völgyi Tudásvető Általános iskola- Szögliget 3. Ménes-völgyi Tudásvető Általános iskola- Szögliget Ménes-völgyi Tudásvető Általános iskola- Szögliget 2. Ménes-völgyi Tudásvető Általános iskola- Szögliget 3. VOK 2. Számú Általános Iskola Történelmi kalandtúra: 1. helyezés: Szin 2. helyezés: Szalonna 3. helyezés: Szögliget Alsós rajzverseny helyezés: Aggteleki Általános Iskola - Aggtelek 2. helyezés: Aggteleki Általános Iskola - Aggtelek

19 19 3. helyezés: VOK- Edelény 3-4. : 1. helyezés: Aggteleki Általános Iskola - Aggtelek 2. helyezés: Apáczai csere János Általános Iskola - Szendrő 3. helyezés: Szathmáry király Ádám Körzeti Általános Iskola- Boldva Törvényességi ellenőrzésre bemutatva Vártás József jegyző H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Tárgy: Tájékoztató a Kistérségi Hivatal munkájáról Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Kistérségi Hivatal munkájáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: elnök Edelény, október 28. Szaniszló János elnök

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2009. november 26. napján tartandó ülésére

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2009. november 26. napján tartandó ülésére Törvényességi ellenőrzésre bemutatva Dr. Csiszár Miklós címzetes főjegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Készítette: Nagyné Sándor Edina mb. hivatalvezető Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló Tiszaug község Képviselő- testülete 2011. november 16-i ülésére.

Polgármesteri beszámoló Tiszaug község Képviselő- testülete 2011. november 16-i ülésére. Polgármesteri beszámoló Tiszaug község Képviselő- testülete 2011. november 16-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. I félévi tevékenységéről A települési önkormányzatok

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

Levélcím: 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. Tel: 47/369-128, Fax: 47/369-445 E-mail: phzombor@t-online.hu

Levélcím: 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. Tel: 47/369-128, Fax: 47/369-445 E-mail: phzombor@t-online.hu Tisztelt Képviselő-testület! KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL MEZŐZOMBOR Levélcím: 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. Tel: 47/369-128, Fax: 47/369-445 E-mail: phzombor@t-online.hu A települési önkormányzatok

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére 4. Tárgy: Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Polgármesteri Hivatal jogállását szabályozó két legfontosabb jogszabályi rendelkezés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 38. -a és a Makó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS 8. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységéről Ikt. sz{m: 298-19/2012. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i.

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE KOZP/4657 12/2013. ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről 1. melléklet Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. évi tevékenységéről Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 18-i ülésére Készítette: Dr. Gaál

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRE

2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS 2. napirendi pont DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi I. féléves szakmai működéséről

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Tisztelt Képviselő-testület! I. A törvényesség érvényesülése:

B E S Z Á M O L Ó Tisztelt Képviselő-testület! I. A törvényesség érvényesülése: B E S Z Á M O L Ó A törvényesség érvényesüléséről, a hatósági-igazgatási tevékenységről és a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal-2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3. oldal II. III. IV. Az intézmény funkciója, feladatai... 6. oldal Az intézmény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységéről A Kistérségi Társulás összetételében és munkájában 2008-ban jelentős változások történtek,

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2010. ÉVI TELJESÍTÉSE. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚSZOBOSZLÓ oldalszám: 1/11

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2010. ÉVI TELJESÍTÉSE. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚSZOBOSZLÓ oldalszám: 1/11 1. Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése - Az előterjesztések határidőben történő, a formai követelményeknek megfelelő leadása 1. Testületi döntéshozatal

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben