TÁJÉKOZTATÓ A KISTÉRSÉGI HIVATAL MUNKÁJÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A KISTÉRSÉGI HIVATAL MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A KISTÉRSÉGI HIVATAL MUNKÁJÁRÓL Készítette: Méhész Katalin hivatalvezető

2 2 Tisztelt Társulási Tanács! Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Hivatala szeptember 01. napján kezdte meg működését a Társulási Megállapodásban meghatározott feladatok ellátása érdekében. A Kistérségi Hivatal évente tájékoztatást ad a végzett munkájáról a Társulási Tanácsnak. A Társulási Tanács december 1. napján megtartott rendkívüli ülésén tárgyalta a hivatal munkájáról szóló tájékoztatót és a 60/2010.(XI.01.) számú határozattal tudomásul vette. A Kistérségi Hivatal évben végzett munkájáról az alábbi tájékoztatást adom Tisztelt Társulási Tanácsnak. Pénzügyi- gazdálkodási feladatok A Kistérségi Hivatal gazdálkodásának könyvvezetési, számviteli feladatait, a projektek elkülönített könyvelését 2 fő pénzügyi munkatárs látja el. A többcélú kistérségi társulás éves költségvetésének összeállítását megelőzően, annak előkészítéseként elkészítik a költségvetési koncepciót, valamint a Társulás és a részben önállóan gazdálkodó intézménye költségvetését, meghatározott szerkezetben. Kidolgozzák az előirányzat módosítási javaslatokat. Ellátják az üzemeltetési, fenntartási működési feladatokat, beruházások pénzügyi teljesítését, nyilvántartásba vételét. Munkavállalók részére nem rendszeres kifizetésének, változó bér jelentése az KIR3 programban. A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat a házipénztár és pénzkezelési szabályzat szerint látják el. A KSH felé előírt határidőkben gazdasági eseményekről adatot szolgáltatnak. A NAV felé a jelentési kötelezettségeknek határidőben eleget tesznek. Ellátják a kistérségi társulás működésével kapcsolatos gazdasági események nyilvántartását, főkönyvi könyvelését, amely TATIGAZD program segítségével történik. Jogszabályban előírt időszakonként és tartalommal adatot szolgáltat (Pénzforgalmi jelentés, Mérlegjelentés). Elkészítik a féléves, éves beszámolót a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága által meghatározott határidőre, és felmérik a kistérség normatíva igénylését, pótigénylését, lemondását az eber42 programsegítségével. Ellátják a kistérségi foglalkoztatásokhoz kapcsolódó munkaügyi feladatokat - munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, szabadság nyilvántartás vezetése, jelentés készítése a munkából való távolmaradásról, munkáltatói igazolások kiadása. A Társulás számára előírt pénzügyi jelentési és beszámolási kötelezettségnek minden esetben határidőben eleget teszünk. Területfejlesztés Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása területfejlesztéssel kapcsolatos feladatait és a döntések előkészítését a Kistérségi Hivatalban 2 fő látja el a törvényben meghatározott feladatoknak megfelelően. Fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat lát el továbbá az ÁROP /C program folytatásában alkalmazott térségfejlesztési szervező munkatárs és a Közkincs Referens program keretében alkalmazott közművelődési és civil referens. Tevékenységük nagy részét a kistérség fejlesztését szolgáló pályázati források felkutatása, pályázatírás, a Kistérségi Fejlesztési Tanács döntéseinek előkészítése, elsősorban a kistérség területfejlesztési koncepciója, programja és az abban foglaltak megvalósítását szolgáló projektek előkészítése jelenti. Összegyűjtik és további előkészítésre alkalmassá teszik a gazdasági és társadalmi

3 3 szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, közreműködnek a társadalmi szervezetek fórumának működtetésében. A munkatársak felelősek az Edelényi Kistérség portáljának (www.edelenyikisterseg.hu) üzemeltetéséért és naprakész információkkal való ellátásáért évben több nyertes pályázatot is készítettek, néhány pályázat lezárult illetve számos pályázat megvalósítása még folyamatban van. Befejeződött és elszámolt pályázatok: - Kistérségi Közkincs Referens továbbfoglalkoztatása, OKM Közkincs Program, támogatás: Ft. - Kistérségi Közkincs Kerekasztal Működtetése, OKM Közkincs Program, támogatás: Ft. - Házi és közösségi komposztálás elindítása az Edelényi Kistérségben, KEOP-6.2.0/A, támogatási igény: Ft. - NEFMI-UNDP Cserehát Program Szolgáltató Központ működtetése - Nemzetközi együttműködés a Region-Hesselberg Leader Akciócsoporttal, Bódva- Gömör-Torna Egyesület, támogatási igény: Ft. Megvalósítás alatt álló nyertes pályázatok: - Civil társadalom megerősítése az Edelényi Kistérségben, LHH TÁMOP /4, igényelt támogatás: Ft. - Több lábon foglalkoztatási program keretében nyújtott segítség az Edelényi Kistérségben, LHH TÁMOP, Ft. - Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok az Edelényi kistérségben LHH TÁMOP /1 igényelt támogatás: Ft - Pedagógiai innováció az Edelényi Kistérségben TÁMOP /1, igényelt támogatás: Ft évben induló pályázatok: - "Kistérséget építünk!" foglalkoztatási program keretében nyújtott segítség az Edelényi kistérségben, LHH TÁMOP, Ft. - Rakacai víztározó részleges rehabilitációja, ÉMOP-3.2.1/D, Ft Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szakmai Nap címmel rendezvényt szervezett immár hetedik alkalommal. Idén az előző évhez hasonlóan az Égervölgyi Ifjúsági Tábor adott otthont a szakmai és kulturális rendezvénynek. Számos önkormányzat vett részt a főzőversenyen, és töltött el egy kellemes napot a kistérségi hagyományőrző csoportok és előadóművészek fellépése közben. Második alkalommal szervezték meg a területfejlesztési munkatársak a Bódva-völgyi Művészeti Fesztivált ezúttal Jósvafőn. A színvonalas rendezvény költségeit pályázati forrásból finanszíroztuk. Harmadik alkalommal került megrendezésre a Bódva-völgyi Maraton elnevezésű kistérségi sportesemény. A rendezvényen számos sportolni vágyó vett részt több településről. Sok induló kerékpározott is. A sikeres rendezvényt a Borsodi Tájházban zártuk vacsorával és kötetlen beszélgetéssel. Az Új Magyarország Felzárkóztatási Program Nem mondunk le senkiről című komplex zászlóshajó programja révén a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyertes

4 4 pályázatot nyújtott be a társulás Civil szervezetek megerősítése az Edelényi kistérségben címmel. A pályázati program megvalósítása során kialakult a Kistérségi Civil Szolgáltató Iroda. A projekt keretében vállalt tanácsadói, segítségnyújtó szolgáltatást folyamatosan igénybe vehetik a civil szervezetek. Öt alkalommal került sor különböző szakmai programok konferencia, tréning, work-shop stb. lebonyolítására. Két alkalommal megrendezésre került a Kistérségi Civil Nap, ahol a szervezetek a szakmai, kulturális és kötetlen programok mellett, lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, új kapcsolatok kialakítására. Kialakításra került a Civil könyvtár is, amely mintegy 143 könyvvel szolgáltat hasznos információkat a civil szervezeteknek. A projekt keretében hasznos funkciók beépítésével - kialakításra kerül a kistérség civil honlapja (alportál a kistérségi portálon), mely az információ nyújtási funkcióján túl a szervezetek közösségi színteréül is fog szolgálni. A munkatársak részt vettek a UNDP és a NEFMI közös programja a Cserhát Programon, Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ feladatainak ellátásában. A Társulás a program keretében vállalt feladatait szakszerűen és pontosan ellátta. A program 2011-ben lezárult. A munkatársak segítettek a kistérség 5 településén a TIOP-1.1.1/07 (Informatikai eszközfejlesztés) kódszámú pályázati programok lebonyolításában, elszámolásában. Belső ellenőrzés évben az előző évekhez hasonlóan a kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatnál a Társulás keretében történt a belső ellenőrzési feladatok ellátása. Ez a 47 önkormányzaton túl 15 körjegyzőség, 4 polgármesteri hivatal, 6 önállóan működő és gazdálkodó és 25 önállóan működő önkormányzati intézmény, valamint a társulás és 1 önállóan működő intézményének - összesen 95 ellenőrzendő egység - ellenőrzésére vonatkozó igények teljesítését jelentette. Mindezeken túlmenően a revizorok a polgármesteri hivatalok és a helyi kisebbségi önkormányzatok között kötött együttműködési megállapodások alapján ellátják a kistérségben megalakult helyi kisebbségi önkormányzatok ellenőrzését is. A belső ellenőrzési feladatokat az első negyedévben három, a Pénzügyminisztérium belső ellenőrök nyilvántartásába regisztrált személy látta el, akik közül egynek a kétéves szakmai gyakorlat alól felmentést biztosított a munkáltatói jogkör gyakorlója április 1-jétől két főre csökkent a feladatot ellátó revizori létszám, mivel egy személynek áthelyezéssel megszűnt a jogviszonya, s ennek következtében a Gyed-en lévő kolléganő helyetteseként alkalmazott ellenőr véglegesítésre került. A revizorok munkájukat a jogszabályi előírásoknak és a belső ellenőrzési feladatellátásra kötött megállapodásnak megfelelően végzik. A Társulási Tanács a megalakuláskor a belső ellenőrök létszámát négy főben határozta meg, melyet januártól három főre csökkentett, azonban jelenleg a gyakorlatban két köztisztviselői jogviszonyban álló személy látja el a feladatokat; mely a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása, illetve az év elején felmerült több soron kívüli ellenőrzés miatt nagy leterheltséget jelentett számukra. A belső ellenőrzési vezető javaslatára az év utolsó negyedévében két - a jogszabályi követelményeknek megfelelő, regisztrációval rendelkező külső személy megbízási szerződéssel négy ellenőrzés lefolytatására kapott megbízást. Az ellenőrök feladata a települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalai, illetve körjegyzőségei, az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása és munkaszervezetének belső ellenőrzése, valamint az önkormányzatok és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzése volt. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló

5 5 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a belső ellenőrzési vezető által elkészített évi belső ellenőrzési terveket a települési önkormányzatok mindegyike, valamint a Társulásra vonatkozóan a Társulási Tanács határozattal elfogadta, melyeket megküldtek a munkaszervezet részére. Ezek alapján került összeállításra a Társulás összesített ellenőrzési terve, melyet a Társulási Tanács határozatával tudomásul vett. A évi összesített munkatervben 49 ellenőrzés szerepelt, azonban az előző évről több ellenőrzés befejezése áthúzódott az év elejére, melyekből egy soron kívüli ellenőrzés volt. A tervezett ellenőrzéseken túl évben 5 soron kívüli ellenőrzés került végrehajtásra, melyekből egy esetben a Társulás közoktatási referense, mint közoktatási szakértő is részt vett. A soron kívüli igények kielégítése miatt a tervezett ellenőrzések általában a tervezett időponttól később kerültek, illetve kerülnek végrehajtásra. Az ellenőrzések lefolytatása - munkaszervezési okok miatt néhány kivétellel - a terv szerinti sorrendben történik, azonban a soron kívüli ellenőrzések elhúzódása és a tervezettől több táppénzes napok száma miatt a tervet csak nagy erőfeszítések árán lehet végrehajtani. A évi terv összeállításához emiatt kértük a jegyzők/körjegyzők véleményét arról, hogy mindenképpen igénylik-e az esetlegesen elmaradó ellenőrzéseket a jövő évben végrehajtani, melyet ha a visszaküldött adatlapokon jeleztek, úgy a jövő évi tervben azt szerepeltettük. A Tanácsülés időpontjáig várhatóan a 23/2011. számú ellenőrzésig kerülnek az ellenőrzések végrehajtásra, illetve megkezdésre. A vizsgálatok minden esetben - hivatali gépjármű igénybevételével - a helyszínen kerültek lefolytatásra, míg az előkészítő és utómunkák, valamint a jelentések elkészítése a Kistérségi Hivatalban történt. Az év hátralévő részében szeretnénk az ellenőrzések lefolytatását azáltal hatékonyabbá tenni, hogy az ellenőrzendő anyagokat - másolatokat a Kistérségi Hivatalban ellenőrizzük, mely által jelentősen csökkenne az utazásra fordított időtartam, illetve mindez költségmegtakarítással is járna. A évben lefolytatott ellenőrzésekről a belső ellenőrzési munka színvonalának emelése érdekében a tagönkormányzatok és intézmények vezetőinek elégedettségét vizsgáló felmérő lap kiküldésére továbbra is sor került, melyek visszaérkezése folyamatos. Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy az ellenőrzéseket követően elkészített intézkedési terveket a belső ellenőrzési vezető részére mindenképpen szükséges véleményezés céljából határidőben megküldeni, s a évre vonatkozó - Képviselő-testület elé terjesztendő - éves ellenőrzési jelentéshez számot kell majd adni annak végrehajtásáról is. A revizorok a jogszabályi változásokról egy-két napos továbbképzések (Önkormányzati Klub, mérlegképes könyvelői továbbképzés) keretében értesültek, továbbá a folyamatos tájékoztatást a hivatalban állandóan elérthető jogtár, illetve internetes hozzáférés biztosította. Részt vettek a B-A-Z. Megyei Kistérségi Társulások Belső Ellenőri Klubja keretében tartott klubfoglalkozásokon is annak érdekében, hogy minél magasabb szinten lássák el feladataikat, egységesen értelmezzék a hazai és nemzetközi jogszabályok, szakmai standardok követelményeit, azok gyakorlatban történő megvalósítását. A jogszabályi környezet gyakori változása miatt jelentős időráfordítást igényel a változások tanulmányozása, értelmezése, illetve a szükséges tanácsadási feladatok ellátása. Az év folyamán a belső ellenőrzési vezető éves jelentés keretében beszámolt a évi terv teljesítéséről, melyet külön-külön az egyes önkormányzatokra vonatkozóan is elkészített és megküldött. A jegyzők/körjegyzők részére kiküldött adatfelmérő lap alapján kockázatelemzést készített, melynek figyelembe vételével megtervezte a tagönkormányzatok

6 évi ellenőrzéseit. A tervezet jegyzők/körjegyzők általi véleményezése után a települési önkormányzatok részére külön-külön is elkészítette az önkormányzatok és a Társulás évre vonatkozó belső ellenőrzési terveit. A jóváhagyott tervek és erről szóló határozatok visszaérkezését követően kerülhet majd sor a Társulási szintű belső ellenőrzési terv Társulási Tanács elé terjesztésére. Közfoglalkoztatási feladatok Idén 6 fő közfoglalkoztatás- szervező hat havi foglalkoztatására nyert támogatást a Társulás. Pályázatkészítés: igényfelmérés, projektötletek összegyűjtése, a pályázati feltételek szerinti rendszerezése, költségvetés, munka és időterv elkészítése településenként és összesítve. Szerződéskötés előkészítése. Program koordinálás, lebonyolítás, kapcsolattartás a településekkel, beszerzések alkalmassági vizsgálatok megszervezése, koordinálása, pénzügyi lebonyolítás, számlák rendszerezése, havi elszámolások, jelentések készítése a havonta elvégzett munkálatokról településenként és összesen, bérek rendszerezése, kifizetések szervezése, támogatás lehívása a kifizetett bérek alapján, - új pályázat készítése: igényfelmérés, projektötletek összegyűjtése, a pályázati feltételek szerinti rendszerezése, költségvetés, munka és időterv elkészítése településenként és összesítve. Közmunkaprogram: Közmunkaprogram keretében 2011-ben 37 fő foglalkoztatása valósult meg 2 hónapon keresztül. A foglalkoztatásra a társulás Ft támogatást nyert. TÁMOP / : Pénzügyi feladatok elvégzése, lebonyolítás, elszámolások, jelentések készítése Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: - működtetés, pályázatkészítés, program és költségvetés elkészítése, program koordinálás, tapasztalat csere előkészítése, kapcsolattartás egyéb KEF-ekkel, pályázati program lebonyolítása, elszámolás, beszámoló elkészítése - új pályázat készítése KEF működtetése, tapasztalatcsere Egyéb pályázatok, pályázati tanácsadás: lakossági energia megtakarítási pályázatok, vidékfejlesztési pályázatok A lakossági és vállalkozói pályázatok iránt nagy érdeklődés mutatkozik a térségben. A pályázati kiírásokról, a feltételekről, megvalósításról érdeklődik a lakosság, de pályázatokban való segítségnyújtás is elég gyakori. Az önkormányzatok felé pályázatkészítésben, közbeszerzésekkel kapcsolatos kérdésekben kerül sor segítségnyújtásra. Közbeszerzési feladatok: Terv készítés, statisztika készítése. A társulás évben nem bonyolított le közbeszerzést. Önkormányzati közbeszerzések kiírása, közbeszerzések lebonyolítása.

7 7 Közoktatás A megszervezett és lebonyolított versenyeket a tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza. Munkaközösségi foglalkozások: a szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése; Munkaközösségek működtetése Főcél: a kistérségi munkaközösségek szakmai munkájának segítése, a munkaközösségvezetők szakmai kompetenciáinak erősítése Alcélok: Kistérségi szemlélet erősítése a közoktatási szolgáltatások szervezésében Oktatás, pedagógiai módszerek megismertetése és fejlesztése Napi aktualitások eljuttatása, megbeszélése Edelény Kistérség területén 16 szakmai munkaközösség működik. Mind a főcél, mind az alcélok megvalósítása sikeres volt. Itt is új elvek mentén működött a munkaközösségi rendszer. Nem havi fix összegért végezték a munkát a pedagógusok, hanem csak az elvégzett tevékenységért kaptak megbízási díjat. Így sokkal hatékonyabbá vált a rendszer.

8 Alsós munkaközösségi foglalkozás Testnevelés munkaközösségi foglalkozás Informatikai munkaközösségi foglalkozás Angol nyelvi munkaközösségi foglalkozás Rajz munkaközösségi foglalkozás Alsós munkaközösségi foglalkozás Természettudományos munkaközösségi 3 foglalkozás Természettudományos munkaközösségi 4 foglalkozás Magyar munkaközösségi foglalkozás Kémia munkaközösségi foglalkozás Alsós munkaközösségi foglalkozás Alsós munkaközösségi foglalkozás Alsós munkaközösségi foglalkozás Angol nyelvi munkaközösségi foglalkozás Angol nyelvi munkaközösségi foglalkozás Gyógypedagógiai munkaközösségi 19 foglalkozás Informatikai munkaközösségi foglalkozás Informatikai munkaközösségi foglalkozás Kémia munkaközösségi foglalkozás Kémia munkaközösségi foglalkozás Matematika munkaközösségi foglalkozás Matematika munkaközösségi foglalkozás Művészeti munkaközösségi foglalkozás Művészeti munkaközösségi foglalkozás Német nyelvi munkaközösségi foglalkozás Magyar munkaközösségi foglalkozás Magyar munkaközösségi foglalkozás 22 Kirándulások: Célja: egy- egy a világörökség részét képező térség megismerése, mentális feltöltődés és szakmai tapasztalatszerzés egy egy módszertani területen Ebben az évben bennünket is meglátogattak, így bemutathattuk az edelényi Kistérséget és az abban folyó oktatással összefüggő munkát december 16. látogatás a Mosonmagyaróvári Kistérség Többcélú Társulásánál április II. kerületi Pedagógiai Szolgáltató május 18 - hozzánk jött látogatóba a Szatmári Kistérség Többcélú Társulása

9 szeptember Párizs október 11. MIOK PSZI-Budapest Szaktanácsadás: Fő célja: a kistérségi szaktanácsadói rendszer professzionalizálása, a szaktanácsadók szakmai és tanácsadói kompetenciájának erősítése Alcélok: Kistérségi szemlélet erősítése a szakmai szolgáltatások szervezésében Oktatás, pedagógiai módszerek megismertetése és fejlesztése Információáramlás biztosítása Pályázati figyelőrendszer megszervezése a munkaközösségek Továbbképzések megszervezéshez segítségnyújtás A munkaterv megvalósítása, annak értékelése A szaktanácsadók szakterületei és feladatot ellátók adatai: Óvodai szakterület Székelyné Drahos Mária Alsós szakterület - Zuszkó Zsuzsanna Felsős szakterület Sóváriné Sárogh Éva Ebben az évben átalakításra került a szaktanácsadói rendszer is. Az intézmények a tanácsadók által összeállított kínálatból választhattak és hívhatták a szaktanácsadókat! Ezzel hatékonyabbá vált a rendszer. A három területen 2011-ben a következő segítségnyújtások történtek: Óvodai: november 11. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda- Szendrő november 19. VOK nefelejcs Úti Óvoda- Edelény február 25. Napköziotthonos Óvoda Szin március 11. Egységes Óvoda és Bölcsőde Perkupa március 25 - Napköziotthonos Óvoda Szin április Napköziotthonos Óvoda Szin Alsós: 2010.december 03 Általános Iskola- Szalonna 2011.február 04 Általános Iskola Perkupa 2011.február Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrő 2011.március 30. Általános iskola- Szalonna 2011.április 15 - Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrő 2011.április 19 Körzeti Általános Iskola Bódvaszilas április 27 - Körzeti Általános Iskola Bódvaszilas május 10. Általános Iskola- Tornanádaska május 11 Általános Iskola- Hidvégardó Felsős: 2011.március 02 Általános Iskola- Szalonna április 06 Aggteleki Általános Iskola- Aggtelek április 07 Általános Iskola - Rakaca április 13 VOK 1. Számú Általános Iskola- Edelény

10 április 18. Általános Iskola Szin április 28 - Aggteleki Általános Iskola- Aggtelek május 04 Körzeti Általános Iskola- Bódvaszilas május Körzeti Általános Iskola- Bódvaszilas Továbbképzések: Ebben az évben akkreditált képzéseket nem szerveztünk. Vártuk a TÁMOP es pályázat szerződéskötését. A pályázat tartalmai részében nagyon sok akkreditált képzés szerepel, amivel a pedagógusok tudják teljesíteni a 120 órás képzési kötelezettségüket. Szakmai rendezvények, programok: Tanévnyitó augusztus 29-én került megrendezése, Edelényben a Művelődési központban. A programon 246 fő vett részt. Ebben az évben is kiírásra került a kistérségi pályázat Pályázat kiírása a következő témakörökben: - vetélkedő- mikrotérségi vagy kistérségi szinten - turisztikai programok felügyelő tanári díjra, - szakkönyvek vásárlása, amely a módszertani fejlődést segíti - kézműves, zenei (zenei iskolai tanulók koncertjei) foglalkozás eszközeire - múzeum és/vagy színház és/vagy koncertlátogatás támogatása. A beérkezett 68 db pályázat közül a támogatott pályázatok száma 34 db. A TÁMOP /09 LHH Pedagógiai innováció az Edelényi Kistérségben című pályázat átdolgozása április 29-én megkaptuk a pozitív támogatásról szóló döntést és októberében elküldtük a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat. A programot november 1- vel indítjuk. a pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) gyűjtése, őrzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása; - Továbbra is rendelkezésére áll a kistérség pedagógusainak a következő kiadványok: o Korszerű iskolavezetés o Iskolaszolga o Szabadidő kalauz o Jogalkalmazás a közoktatásban o KJT A szakmai minikönyvtár ebben az évben is bővült a következő szakmai kiadványokkal: - Az asszertivitás, avagy az önértékelés fejlesztése - 50 játék a csoportépítéshez Folyamatosan on, papír alapon megkapják az intézmények a szükséges információkat, tájékoztatásokat, pályázati felhívásokat. Az intézmények rendszeresen kapnak tájékoztatást a különböző pályázati lehetőségekről is.

11 11 az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés; 2011-ben felülvizsgálatra került a Kistérségi esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv ismét. Elkészült a fenntartói feladatokból adódó kötelező dokumentum az ÖMIP is. Telefonon folyamatosan segítettük az önkormányzatokat és az intézményeket. Megkeresés minden olyan témában történt, ami a fenntartói, illetve a vezetői feladatokból adódtak. Példák a teljesség igénye nélkül: - igazgató választással összefüggő feladatok - integrációs pedagógiai rendszer működtetése - Szervezeti Működési Szabályzat felülvizsgálata - Alapító okiratok - ÖMIP felülvizsgálat - TÁMOP pályázatok segítése Környezetvédelmi feladatok A társulás által beadott Házi és közösségi komposztálás elindítására és fenntartására vonatkozó (KEOP /A kódszámú) nyertes pályázat megvalósítása, kivitelezése befejeződött, a projekt záró elszámolása megtörtént. A lakosság folyamatosan igénybe veszi és használja a komposztaprító gépeket, amelyek dokumentálásra kerülnek. A projekt fenntartásáról évente Projekt Fenntartási Jelentést kell készíteni. A Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 37. (1) bekezdése alapján az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása elkészítette a Társulás településeire vonatkozó évre szóló Helyi Hulladékgazdálkodási Tervet, amelyet az edelényi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületeinek el kellett fogadni és rendelet útján ki kellett hirdetni. Az alábbi önkormányzatok küldték be a rendeletet a megadott határidőig (2011. július 31.): Borsodszirák, Hangács, Szőlősardó, Égerszög, Balajt, Szendrőlád, Ládbesenyő, Szin, Szinpetri, Tornakápolna, Boldva. Tisztelt Társulási Tanács! Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Hivatal munkájáról szóló tájékoztatót kérem, szíveskedjenek megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni. E d e l é n y, október 28. Méhész Katalin

12 12 Kistérségi Hivatal Vezetője 1. sz. melléklet Megszervezett és lebonyolított versenyek Összefoglaló a Kistérségi Hivatala oktatási tevékenységeiről december október 31 Tantárgy/ műveltségterület Időpont Korosztály Létszám Helyszín Hevesy György 2011.február VOK 2. számú Kémia körzeti verseny 13 Általános Iskola- Edelény Teleki Pál földrajz 2011.február VOK 1. számú

13 13 körzeti verseny Általános Iskola- Edelény Biológia körzeti verseny 2011.március Általános Iskola - Rakaca Angol nyelvi körzeti verseny március VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény 18 Boldva - Szathmáry K. Á.K. Ált. Iskola Alsós komplex tanulmányi verseny 2011.május Rajzverseny évf. 38 Apáczai Csere János Általános Iskola -Szendrő Szépkiejtési Verseny Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesíró verseny Matematika verseny 2011.április Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrő február április Történelmi kalandtúra május Vitézlő túra 2011.április Vincze István május komplex emlékverseny Kalász László április szavalóverseny Kistérségi alsós rajzverseny 2011.március Szendrő Apáczai Csere János Általános Iskola 86 VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény 68 Szögliget Szendrő és környéke 32 Szendrő Apáczai Csere János Általános Iskola 18 Edelény Művelődési Központ 55 Boldva - Szathmáry K. Á.K. Ált. Iskola Eredmények: Alsós komplex tanulmányi verseny 1. Általános Iskola- Aggtelek 2. Ménes-völgyi tudásvető Alapítványi Általános iskola Szögliget 3. Apáczai Csere János Általános Iskola - Szendrő Bódva-völgyi szép kiejtési verseny 1-2. vers kategória 1. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 2. Körzeti Általános Iskola- Bódvaszilas 3. Ménes-völgyi tudásvető Általános iskola- Szögliget 1-2. próza kategória

14 14 1. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 2. Ménes-völgyi tudásvető Általános iskola- Szögliget 3. Fráter György Általános Iskola - Sajólád 3-4. vers kategória 1. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 2. Fráter György Általános iskola- Sajólád 3. Bartók Béla ÁMK - Borsodszirák 3-4. próza kategória 1. Sárospatak 2. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 3. Általános Iskola- Bőcs 4. - hangos olvasás 1. Ménes-völgyi tudásvető Általános iskola- Szögliget 2. Fráter György Általános iskola- Sajólád 3. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő Martinkó András Tagiskola- Szuhogy 5-6. vers kategória 1. Sárospatak 2. Martinkó András Tagiskola- Szuhogy 3. Alapiskola-Torna 5-6. próza kategória 1. Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola Boldva 2. Ménes-völgyi tudásvető Általános iskola- Szögliget 3. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 7-8. vers kategória 1. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 2. Aggteleki Általános Iskola- Aggtelek 3. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 7-8. próza kategória 1. Fráter György Általános Iskola- Sajólád 2. Alapiskola - Torna 3. Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola Boldva Alapiskola - Torna

15 15 Népdal éneklés Sárospatak 2. Aggteleki Általános Iskola - Aggtelek 3. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrő Stéphán Ilona Általános Iskola Perkupa Bőcs 2. VOK 1. Számú Általános Iskola- Edelény 3. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrő Sárospatak Sárospatak 2. Bőcs 3. Torna alapiskola Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrő VOK 1. Számú Általános Iskola- Edelény 2. Bőcs 3. Általános Iskola - Szin Körzeti matematika verseny Általános Iskola Aggtelek 2. VOK 1 számú Általános Iskola- Edelény 3. VOK 1 számú Általános Iskola- Edelény VOK- 1 Számú Általános Iskola - Edelény 2. Általános Iskola Aggtelek 3. VOK- 1 Számú Általános Iskola - Edelény Általános Iskola Aggtelek 2. Apáczai Csere János Általános Iskola Szendrő 3. VOK- 1 Számú Általános Iskola - Edelény VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény 2. Körzeti Általános Iskola - Bódvaszilas 3. VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény

16 VOK 2. számú Általános Iskola - Edelény 2. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 3. VOK 1. számú Általános Iskola - Edelény Biológiai verseny VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 2. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 2. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Rajz verseny 5-6. tanulmány színes megoldással 1. VOK- Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 2. VOK - Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 7-8. tanulmány színes megoldással 1. VOK - Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 2. Általános Iskola- Szin 5-6. tanulmány grafikus megoldással 1. Apáczai csere János Általános Iskola-Szendrő 2. Apáczai csere János Általános Iskola-Szendrő 3. Apáczai csere János Általános Iskola-Szendrő 7-8. tanulmány grafikus megoldással 1. Apáczai csere János Általános Iskola-Szendrő 2. Általános Iskola- Szin 3. Általános Iskola- Szin 5-6. tematikus munka 1. Aggteleki Általános Iskola- Aggtelek 2. Aggtelekei Általános Iskola- Aggtelek 3. VOK - Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 7-8. tematikus munka 1. Aggteleki Általános Iskola- Aggtelek 2. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő

17 17 3. Általános Iskola- Szin Portré kategória VOK - Martinkó András Általános Iskola Szuhogy 2. Általános Iskola - Szalonna Körzeti angol verseny VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 2. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 2. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 2. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 2. Körzeti Általános iskola- Bódvaszilas 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Simonyi Zsigmond helyesíró verseny VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 2. Általános Iskola- Szalonna 3. Általános Iskola- Szalonna Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola - Szögliget 2. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 3. Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola - Szögliget 7.

18 18 1. Körzeti Általános Iskola- Bódvaszilas 2. Aggteleki Általános Iskola - Aggtelek 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Körzeti Általános Iskola- Bódvaszilas 2. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 3. Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő Teleki Pál földrajz verseny VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 2. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Apáczai Csere János Általános Iskola- Szendrő 2. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény 3. VOK 1. számú Általános Iskola Edelény Hevesy György kémia verseny Ménes-völgyi Tudásvető Általános iskola- Szögliget 2. Ménes-völgyi Tudásvető Általános iskola- Szögliget 3. Ménes-völgyi Tudásvető Általános iskola- Szögliget Ménes-völgyi Tudásvető Általános iskola- Szögliget 2. Ménes-völgyi Tudásvető Általános iskola- Szögliget 3. VOK 2. Számú Általános Iskola Történelmi kalandtúra: 1. helyezés: Szin 2. helyezés: Szalonna 3. helyezés: Szögliget Alsós rajzverseny helyezés: Aggteleki Általános Iskola - Aggtelek 2. helyezés: Aggteleki Általános Iskola - Aggtelek

19 19 3. helyezés: VOK- Edelény 3-4. : 1. helyezés: Aggteleki Általános Iskola - Aggtelek 2. helyezés: Apáczai csere János Általános Iskola - Szendrő 3. helyezés: Szathmáry király Ádám Körzeti Általános Iskola- Boldva Törvényességi ellenőrzésre bemutatva Vártás József jegyző H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Tárgy: Tájékoztató a Kistérségi Hivatal munkájáról Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Kistérségi Hivatal munkájáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: elnök Edelény, október 28. Szaniszló János elnök

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2009. november 26. napján tartandó ülésére

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2009. november 26. napján tartandó ülésére Törvényességi ellenőrzésre bemutatva Dr. Csiszár Miklós címzetes főjegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Készítette: Nagyné Sándor Edina mb. hivatalvezető Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának

Részletesebben

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2010. december 1. napján tartandó rendkívüli ülésére

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2010. december 1. napján tartandó rendkívüli ülésére Törvényességi ellenırzésre bemutatva Dr. Csiszár Miklós címzetes fıjegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Készítette: Dr. Batta Angéla hivatalvezetı Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

2011. ÉVI MUNKATERVE

2011. ÉVI MUNKATERVE - Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Társulási Iroda általános feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek: Minden hét hétfıjén

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Ózd, 2014. december 19. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési

Részletesebben

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek Aggteleki-karszt és peremterületei (HUAN20001) Aggtelek 02, 03, 04, 05,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének 2015. évi munkaterve 2. számú melléklet I. Intézményellenőrzések 1. Intézmények kockázatelemzés alapján 1.1. Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ 2014.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Iktató szám: ELŐTERJESZTÉS A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Tárgy: A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és egyben a Fejlesztési

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

1. melléklet SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

1. melléklet SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testülnek - Sárospatak Város Önkormányzata évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat

5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat 5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete az új Bölcsőde létesítésének közbeszerzési eljárása kapcsán felállítandó Közbeszerzési Munkacsoport külső tagjának megválasztja

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A 2010. ÉVRŐL

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A 2010. ÉVRŐL ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A 2010. ÉVRŐL D2. sz. melléklet BEVEZETÉS A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan feladat ellátási megállapodást

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Száma: 1-121 /2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges JAVASLAT AZ

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

13. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére

13. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére 13. Tárgy: Pályázat benyújtása az ÁROP-2211/2010 Készségfejlesztés az önkormányzatoknál c. kiírásra Az előterjesztést

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére 3. ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: A Munkaszervezet jogutód nélküli megszűntetéséről, valamint a Társulás jövőbeni működéséről

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézményekben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról.

A nevelési-oktatási intézményekben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról. MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 165/2008. ELŐTERJESZTÉS - a képviselő testülethez- A

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 7694/2010. J a v a s l a t a közoktatási intézmények Pedagógusképzések c. pályázatainak támogatására Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 660-78/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy: Iskolapszichológusi feladatellátás Kerekegyházán Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Görög Tímea Pedagógiai szakértő PORTFÓLIÓ VÉDÉS

Görög Tímea Pedagógiai szakértő PORTFÓLIÓ VÉDÉS Görög Tímea Pedagógiai szakértő PORTFÓLIÓ VÉDÉS HITVALLÁSOM Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem. Móricz Zsigmond Hálát adok

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben