Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2008.évi gazdálkodásáról. I. Az intézmény feladatkörének, évi tevékenységének rövid ismertetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2008.évi gazdálkodásáról. I. Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése"

Átírás

1 Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2008.évi gazdálkodásáról I. Az intézmény feladatkörének, évi tevékenységének rövid ismertetése Az intézet feladataiban változás 2008.évben nem volt, szervezeti felépítésünk nem módosult. Működésünket a én érvénybe lépett Alapító Okirat és a jóváhagyásra felterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint végezzük. Feladatunk a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt fiúk számára javítóintézeti ellátás biztosítása. Munkánkat hat szakfeladaton végezzük: - Javítóintézeti ellátás - Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása - Általános iskolai oktatás - Szakiskolai nevelés, oktatás - Kiegészítő tevékenységek - Szolgálati lakások fenntartása a./ Alapítványokat, közalapítványokat nem támogattunk. b./ Vállalkozási tevékenységünk nincs. c./ Munkatársainkat lakásépítési, lakásvásárlási támogatásban nem részesítettük. d./ A Számviteli politikát tárgyévben nem módosítottuk. e./ Az intézményünk esetében nem kötelező a könyvvizsgálat. f./ A beszámoló és a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatok között eltérés volt: eft összegű munkaadót terhelő járulékmaradvány dologi kiadásra történő átcsoportosítását a Kincstár nem fogadta be. Erre a keretre dologi kötelezettségvállalással rendelkezünk, mely évben kerül rendezésre. II. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása Rendkívüli események és körülmények nem nehezítették gazdálkodásunkat, költségvetésünket többletfeladatok ellátása, azonnali beavatkozást igénylő történések nem terhelték.

2 2 III. Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése 1. Kiadási bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása a) Módosítás Kormány hatáskörben 1./ A 13. havi illetmény egy részének fedezetére a központi költségvetés céltartalékából eft-ot kaptunk. személyi juttatásra eft munkaadót terhelő járulékra eft költségvetési támogatás eft A kapott keretből 254 eft-ot nem használtunk fel, ennek visszarendezése megtörtént. személyi juttatás eft Munkaadót terh. járulék - 62 eft Költségvetési támogatás eft 2./ évi illetményemelésre a központi költségvetés céltartalékából eft-ot kaptunk. Személyi juttatás eft Munkaadót terh. járulék eft Költségvetési támogatás eft 3./ Eseti keresetkiegészítés első ütemének kifizetésére eft-ot kaptunk. Személyi juttatás eft Munkaadót terh. járulékl eft Költségvetési támogatás eft A jóváírt keretből 134 eft-ot nem használtunk fel, melynek visszarendezése megtörtént. Személyi juttatás eft Munkaadót terh. járulék - 33 eft Költségvetési támogatás eft 4./ Eseti keresetkiegészítés 2. ütemének fedezetére eft-ot kaptunk, melyet teljes összegben felhasználtunk. Személyi juttatás eft Munkaadót terh. járulék eft Költségvetési támogatás eft 5./ Fejezeti egyensúlyi tartalékból konyhai vizesblokk felújításra kaptunk eft-ot felújítás eft költségvetési támogatás eft

3 3 b) Fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás nem volt. c) Módosítás intézményi hatáskörben évi maradvány előirányzatosítása - dologi kiadásokra eft - felújításra eft - előző évi maradv.felhaszn eft 2. Vállalkozástól szakképzési hozzájárulás átvétele 804 eft. - Zsoltéz és Fia Kft 804 eft - Összes átvett pénzeszköz 804 eft 3. Működési többlet bevételből - dologi kiadásokra e Ft - felhalmozási kiadások 404 eft - felújításra eft - működési bevétel eft 4. Kötbérből eredő bevételi többlet - dologi kiadásra eft - működési bevétel eft 5. Járulék maradvány átcsoportosítás egyéb kiadásra - dologi kiadásra eft - ellátottak pénzb. jutt eft - munkaadót terh. járulék eft 2. A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: (21. űrlap) a) Maradványok alakulása (42. űrlap) évben előirányzat maradványunk eft, évben előirányzat maradványunk eft. Tárgyévi maradványunkból a felújítási keret maradványa eft, dologi keret maradványa eft. A eft felújítási keretet 2008.decemberében kaptuk meg ezért tárgyévi felhasználása nem volt lehetséges. Konyhai vizesblokk felújítására a kivitelezővel a szerződés aláírása megtörtént. (A szöveges beszámoló írásakor már a munkák elkészültek.) A dologi előirányzat maradvány szállítói tartozásból ered.

4 4 b) Személyi juttatások, létszám alakulása Létszám alakulása Terv (fő) Tény (fő) Tény/Terv % Teljes munkaidős ,5 Részmunkaidős ,0 Összesen ,6 Üres álláshelyek száma december 31-én: 4 fő Személyi juttatások alakulása Rendszeres személyi jutt. M.végzéshez kapcs. Foglalkoztatottak sajátos Személyhez kapcsolódó ktg.térítés Eredeti ei. (eft) Módosított ei. (eft) Teljesítés (eft) T/E % 1 főre eredeti jutó bér tény (eft) , , , , Külső szem. Jutt , Összesen , főre jutó bér eft-ban év terv Tény Jutalomra kifizettünk eft-ot, ez a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 9 százaléka.

5 5 c) Munkaadókat terhelő járulékok (02 űrlap) Eredeti Teljesítés % T/E ei.( eft) (eft) TB.járulék ,8 M.adói járulék ,6 Eü.hozzájárulás ,4 Táppénz hozzájár ,7 Összesen ,9 Az üres álláshelyek bérét elsősorban járulékmentes költségtérítések kifizetésére fordítottuk, ezért a megmaradt járulék előirányzatot átcsoportosítottuk dologi kiadások fedezetére. d) Dologi kiadások (03. űrlap) Megnevezés Eredeti (eft) Módosított Teljesítés (eft) T/E % (eft) Anyagbeszerzés , ,3 Kommunikációs ,7 szolgáltatás Szolgáltatási ,7 kiadások ÁFA ,6 Egyéb dologi ,2 Összesen ,9 Az eredeti előirányzathoz mért többletfelhasználás forrását a más kiemelt előirányzatról átcsoportosított keret, valamint többletbevételek realizálása képezte. e) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04. űrlap) Az eredeti előirányzat nem bizonyult elegendőnek növendékeink részére kifizetendő pénzbeli juttatásokra. Munkaadót terhelő járulék maradványból csoportosítottuk át eft-ot kötelezettségeink teljesítéséhez. f) Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás (98 űrlap)

6 6 g) Kamatkiadások h) Támogatás értékű 5működési/felhalmozási kiadások (98 űrlap) i) Intézményi beruházási kiadások (05 űrlap) Az eredeti előirányzatot 404 eft-tal növelni tudtuk más kiemelt előirányzat maradványából, így eft értékben az alábbi beszerzések történtek: - hegesztőműhely felszerelése tanúsítvánnyal együtt eft - televízió 11 db 575.eFt - háztartási hűtőszekrény 6db 239 eft - fénymásoló 1 db 193 eft - iratmegsemmisítő 2 db 173 eft - számítógép 2 db 297 eft - nagykonyhai gépek = mosogató gép 1 db 926 eft = főzőüst 1 db eft = dagasztó gép 1 db 540 eft = fagyasztó szekrény 1db 383 eft = hűtő szekrény 1 db 347 eft = elektromos sütő 1 db 576 eft = ételszállító láda 1 db 87 eft - ipari mosógép beüzemelés 682 eft - ipari szárítógép beüzemelés 275 eft - bozótvágó 1 db 145 eft - lemezszekrény 2 db 198 eft - lapostiplimaró 1 db 85 eft - szalagfűrész gép 1 db eft - lakóépület költségmegosztó (fűtéshez) 469 eft - fűtés felügy.rendszerhez vezérlőegység 713 eft - GSM adapter 1 db 113 eft - E-Szakma Képzési Program 1 db 240 eft Összesen eft Az intézményi beruházási kiadások között a legjelentősebb tétel az intézeti hegesztőműhely felszerelése. A műhely kialakításával, felszerelésével megvalósult a miniszter által elfogadott intézményfejlesztési tervünk I. ütemében szereplő hegesztő műhely kialakítás.

7 7 A műhely rendelkezik a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés valamint az ÉMI-TÜV SÜD Kft tanúsítványával - hegesztő minősítő vizsgára való felkészítési hely és egyben vizsgabázis. Ezzel lehetővé vált növendékeink részére, hogy egy olyan szakmát kapjanak a kezükbe amely mind Magyarországon, mind pedig külföldön megalapozhatja munkavállalásukat. Egy tanfolyam már lezajlott, 10 fő kapott CO2 védőgázas hegesztő nemzetközi minősítést. j) Felújítás (05 űrlap) A felújítás eft-os keretéből az Otthon épületünk nyílászáró cseréje valósult meg eft összegben eft értékben vizesblokk felújítás kivitelezési szerződés alapján lekötésre került. A szolgálati lakások eladásából visszahagyott pénzösszeg szolgált forrásául Az Otthon épület nyílászáró csere program megvalósításához. A nyílászáró csere hasonlóan a hegesztő műhely kialakításához az Intézmény fejlesztési terv I. ütem része. Igen jelentős volt az a hőmennyiség amely a rosszul záródó nyílászárókon Keresztül távozott. A beépített ablakok, ajtók megfelelnek a korszerű hőszigetelési követelményeknek. Fűtési költségmegtakarítást eredményeznek, számításaink szerint közel egymillió Ft-ot évente. A felújítás közbeszerzési szerződések alapján zajlott, 2008 áprilisától év végéig. k) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06 űrlap) l) Előző évek előirányzat-maradvány átadása (98 űrlap 16 sor)

8 8 3. Az intézményi bevételek alakulása (07., 08., 09., 22. űrlap) a) Előző évi előirányzat- maradvány átvétele (98 űrlap 63. sor). b) Működési bevételek (07 űrlap) - eredeti előirányzat eft - változások - pénzeszköz átvétel vállalkozástól 804 eft - többlet bevételek eft - kivitelezői kötbérből eft - összes előirányzat eft - teljesítés eft - túlteljesítés 81 eft Bevételeink nagyobb része valójában költségtérítés, így az igénybevételhez mérten változik a bevételek összege is. c) Felhalmozási bevételek (08 űrlap). d) Felügyeleti támogatás (09 űrlap) Eredeti előirányzat eft Változások havi illetmény fedezetére eft évi illetményemelésre eft - eseti illetmény kiegészítésre eft - vizesblokk felújításra eft összes keret teljesítés eft eft

9 9 III. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 1) Immateriális javak Egy darab számítógépes program beszerzése és a tervszerinti értékcsökkenés elszámolása minimális változást okozott ebben az eszközcsoportban. 2) Ingatlanok - Bruttó értéket befolyásoló tényezők: 1. Otthonépület nyílászáró csere eft sz. lakóépület fűtés költségmrgosztó felsz eft - Értékcsökkenést befolyásoló tényezők 1. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása miatti emelés eft - Nettó érték változás eft-os növekedés 3) Gépek, berendezések, felszerelések - Bruttó értéket befolyásoló tényezők: 1. Aktivált beszerzések miatti emelés eft 2. Előző évi beruházásból aktíválás eft 3. Selejtezett eszközök kivezetése eft - értékcsökkentést befolyásoló tényezők 1. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása miatti növekedés eft 2. Selejtezés, kivezetés miatti csökkenés 810 eft - Nettó érték változás eft növekedés Az új eszközök beszerzése jelentősen emelte vagyonunk értékét. 4) Járművek - Bruttó értéket befolyásoló tényezők: Nem volt ilyen Értékcsökkenést befolyásoló tényezők 1. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása miatti növekedés eft Nettó érték változás eft csökkenés.

10 10 5) Értékcsökkenés A 249/2000. kormányrendelet által meghatározott értékcsökkenés számítást alkalmazzuk. Terven felüli értékcsökkenés nem volt.. A befektetett eszközök nyitó állománya eft záró állománya eft Változás, eft-os emelkedés (13,3 %). Az előző évben csekély mértékű vagyongyarapodást tárgyévben jelentősen növeltük. V. Tulajdoni részesedés VI. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 1. Követelések állományának alakulása (58 űrlap) Nyitó állomány eft Záró állomány 2,858 eft A lakásokkal kapcsolatos lakbérek, rezsiköltségek, az igénybevett étkezés, telefonhasználati díjak számlázásából eredően egy havi állomány keletkezik minden év végén. Előző évi követelésünk nincs. 2. Kötelezettségek állományának alakulása (59 űrlap) Nyitó állomány Záró állomány eft eft A beérkező számlákat folyamatosan, határidőn belül rendezni tudtuk. A záró állomány 59 %-a évi fizetési határidejű tartozás. VII. A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása (57 űrlap) VIII. Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása (60 űrlap)

11 11 IX. A kötelezettségvállalások állományának alakulása 1) Intézményi előirányzatok (75 űrlap) Az előirányzatok és a kötelezettség vállalások összhangban vannak egymással. A dologi előirányzat esetében bevételi többlet miatt kötelezettségvállalásunk 81 eft-tal eltér a kerettől. 2) EU-s támogatással megvalósuló programok X. Feladatmutatók állományának alakulása A feladatmutatók állományában nincs jelentős változás, növendéklétszámunk emelkedése vonhat maga után változásokat. XI. A letéti számla pénzforgalma (27 űrlap) Nyitó állomány eft Záró állomány eft A letéti számlán növendékeink megtakarított pénzét kezeljük. A havi zsebpénzükből kötelező megtakarítást írtunk elő belső szabályzatunkban. Ezek a pénzek teszik ki a számla teljes állományát. A felhasználás tárgyévben kevesebb volt mint a megtakarítás. XII. A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése (13 űrlap) N. É XIII. Befizetési kötelezettségek teljesítése 2007 évi előirányzat maradványunkból 46 eft befizetési kötelezettségnek eleget tettünk. Aszód, március 03. Szarka Attila igazgató Urbán Imréné gazd.vez.

12 12

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: 2008. február 25. 2007. éves számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály

Részletesebben

AZ OKTATÁSI HIVATAL 2007. ÉVI

AZ OKTATÁSI HIVATAL 2007. ÉVI Oktatási Hivatal 1054 Budapest, Báthory utca 10. Postacím: 1363 Budapest, Pf. 19. Telefon: (+36-1) 474-7034 Telefax: (+36-1) 474-7030 Honlap: www.oh.gov.hu E-mail: info@oh.gov.hu AZ OKTATÁSI HIVATAL 2007.

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: 2007. február 16. 2006. évis számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály

Részletesebben

Az NKA Igazgatósága 2013. évi szöveges beszámoló jelentése

Az NKA Igazgatósága 2013. évi szöveges beszámoló jelentése Az NKA Igazgatósága 2013. évi szöveges beszámoló jelentése I. Feladatkör, tevékenység Az Intézmény neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 329309 Az NKA portáljának

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Azonosító adatok: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal, irányítását 2012.

Részletesebben

MTA Zenetudományi Intézet 2005. évi gazdálkodásának részletes ismertetése

MTA Zenetudományi Intézet 2005. évi gazdálkodásának részletes ismertetése MTA Zenetudományi Intézet 2005. évi gazdálkodásának részletes ismertetése I. Szervezeti változások Az MTA Zenetudományi Intézetében 2005. évben szervezeti változás nem volt, a gazdálkodás az előző évhez

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2012. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2012. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ HAGYOMÁNYOK HÁZA 2012. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ I. Általános indoklás 1.) Az intézmény feladatkörének, 2012. évi tevékenységének ismertetése Vezetői összefoglaló A Hagyományok Háza történetének talán legsikeresebb

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium XV. Nemzetgazdasági Minisztérium Összefoglaló A fejezet irányítását az NGM igazgatása látja el. A fejezethez tartozó intézmények 2012. évben az alábbiak voltak: NGM igazgatása, Nemzeti Innovációs Hivatal

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2009. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ -

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2006. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2006. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2006. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Összefoglaló A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Országos Mentőszolgálat

Országos Mentőszolgálat ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 2007. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános indoklás. 1.1. A gazdálkodás és a gazdálkodási környezet változásának értékelése, elemzése. 1.2.

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér 11-13. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK 2011. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása Szolnok, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK 1 Feladatkör, szakmai

Részletesebben

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 213. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének, 213. évi tevékenységének ismertetése. 2. Az alaptevékenység

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503545 1251 01 0003 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST, III.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. oldalszám

Tartalomjegyzék. oldalszám 2 Tartalomjegyzék Az Egészségügyi Minisztérium fejezet 2001. évi költségvetési előirányzatainak alakulása 5 Egészségügyi Minisztérium igazgatása 6 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 8 Szak-

Részletesebben