Első Magyar Családmentor Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Első Magyar Családmentor Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 Első Magyar Családmentor Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Nyilvántartási szám (OID): A Szabályzat hatályának kezdőnapja: augusztus 1. Oldalak száma: , azaz tizennyolc Copyright Első Magyar Családmentor Kft Minden jog fenntartva Jóváhagyta: Agócs-Fehér Tímea Ügyvezető Jóváhagyás dátuma: Jóváhagyom: PH.

2 OID Változás leírása Hatályba lépés Készítő Ellenőrző

3 Tartalomjegyzék 1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI A Szolgáltató adatai Az Általános Szerződési Feltételek adatai FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Szerződés hatálya A Szerződés tárgyi hatálya A Szerződés személyi hatálya A Szerződés területi hatálya Közzététel A Szolgáltatások meghatározása Szerződéskötés A Szerződés teljesítése A szolgáltatási feltételek módosítása A Szerződés megszűnése SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Szolgáltató kötelességei Szolgáltató jogai Szolgáltató felelőssége Felhasználó kötelességei Felhasználó jogai Felhasználó felelőssége EGYÉB RENDELKEZÉSEK Díjak és fizetési feltételek Reklamációk rendezése Kapcsolattartás Titoktartási kötelezettség Jogkikötés, jogviták esetén követendő eljárás... 18

4 1. Szolgáltató adatai 1.1 A Szolgáltató adatai Név: Első magyar Családmentor Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzék szám: Székhely, telephely: Budapest, Dolmány 12. Telefonszám: (70) Internet cím: Központi cím: Panaszok bejelentésének helye: A panaszokat a Szolgáltató levélben, e- mailben az címen, telefonon és személyesen fogadja. Ügyfélfogadás: munkanapokon 9-17 óráig 1.2 Az Általános Szerződési Feltételek adatai Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) verziószáma: a fedőlapon található egyedi azonosító (OID) Az ÁSZF hatályba lépése: a fedőlapon található időpontban Hatályának megszűnése: visszavonáskor vagy új verzió változat hatályba lépésekor Az ÁSZF hiteles és aktuális verziója megtalálható és letölthető a Szolgáltató internetes oldaláról: 2 Fogalmak, meghatározások ARYON Életút Kártya rendszer (rövidítve: AÉK) = törzsvásárlói- és hűségprogram rendszer, amelyben a Rendszertulajdonos által meghatározott, és a Kedvezményadó által alkalmazandó, különböző technológiai megoldásokon és az azokhoz kapcsolódó árkedvezmény elszámolási módokon keresztül férhet hozzá a Fogyasztó a Kedvezményadó Partner által regisztrált és a Kedvezményadó helyen biztosított árkedvezményhez. Kedvezménykártya = a meghatározott árkedvezmény igénybevételére jogosító plasztikkártya. A plasztikkártyán megtalálható: (1) az árkedvezmény igénybevételének módját azonosító márkalogó (ARYON Életút Program, EDC logó); (2) a kártyabirtokos neve; (3) a kártya sorszáma; (4) az alkalmazott elektronikus elszámolást lehetővé tévő technológia (pl.: mágnescsík, RFID, vonalkód, PayPass, chip); (5) az érvényességi idő. 4

5 Kedvezmény = a kedvezményadók által előre szerződésben meghatározott %-os vagy forintosított árkedvezmény. Hordozó = a kedvezményrendszer hozzáférést biztosító eszköz (pl.: kártya). Kedvezményt adó partner = szerződött vállalkozás, amely a által meghatározott technológiai megoldás és az ahhoz kapcsolódó árkedvezmény elszámolási mód alkalmazásával a szerződésben vállalt árkedvezményt a jogosultak, mint Fogyasztók részére regisztrált kedvezményadó helyein, a kedvezmény kártya által biztosított mértékű kedvezményt biztosítani köteles. Kedvezményadó hely = a kedvezményadó által meghatározott helyszín Licence partner = az a vállalkozás vagy szervezet, amely kedvezményrendszer használati (licenc) jogot vásárol ügyfelei vagy saját részre. kedvezményt igénybevevő (továbbiakban: Partner) = érvényes kártya-, rendelkező természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az árkedvezmény igénybevételére jogosult. Kedvezmény kártya értékesítő = az ARYON Életút Programot üzemeltető céggel szerződött megbízott, és/vagy Megbízó levéllel rendelkező magyánszemély, aki teljes körű saját felelősségvállalása mellett jogosult az ARYON Életút kártyát (kedvezmény kártyát) értékesíteni harmadik fél részére. Kibocsájtó partner = az értékesítő azon Partnere, amely saját arculatú, az árkedvezmény igénybevételére alkalmas kártyát, a Program tulajdonos által az AÉK törzsvásárlóirendszerében engedélyezett kedvezményrendszer hozzáférést biztosító hordozót bocsát ki. AÉK-ÁSZF-KP = ARYON Életút Program Általános Szerződési Feltételek kedvezményt igénybevevők részére AÉK-KSZ = a ARYON Életút Program Kártyaszabályzata Programgazda = Aryon ÉLetútProgram tulajdonosa az Első Magyar Családmentor Kft. 5

6 Felek = szolgáltató és a kedvezményt igénybe vevő családpartner Kártyatulajdonos = az igénylő (akinek a neve a kártyán megtalálható) Adat = adat, doku, infó,, függetlenül attól, hogy szóban írásban, vagy közvetítő útján jutott a Programgazda birtokába Honlap = az Programgazda üzemeltetésében álló, az Internet világméretű hálózatán a domain-név alatt elérhető, a Programgazda mentorálási tevékenységének ismertetésére, az ezzel kapcsolatos felvilágosítás nyújtására szolgáló honlap, amely Írásbeli nyilatkozat = regisztrált postai küldeményben vagy távmásolat útján továbbított, illetve fokozott biztonságú elektronikus aláírással (és időbélyegzővel) ellátott elektronikus okiratba foglalt és elektronikus levélben továbbított nyilatkozatot Személyes adat = Kártyatulajdonos személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, a Társaság által vezetett számlájának forgalmára, egyenlegére, a Társasággal kötött szerződéseire vonatkozó tényt, információt, megoldást vagy adatot Banktitok = a Programgazdát terhelő titoktartási kötelezettség, vagyis a Programgazda a Kártyatulajdonos személyes adatait banktitokként kezeli és azokat időbeli korlátozás nélkül köteles megőrizni. A Programgazda banktitkot a jogszabályban meghatározott eseteken kívül csak akkor ad ki harmadik személynek, ha az Kártyatulajdonos vagy törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan meghatározva, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre a Programgazdának felhatalmazást ad. Üzleti titok = az Kártyatulajdonos et terhelő titoktartási kötelezettség, vagyis a Kártyatulajdonos kötelezi magát, hogy a Programgazdával való üzleti kapcsolata során a Programgazda tevékenységéhez kapcsolódó tényt, információt, megoldást vagy adatot, melyek a Programgazdával való kapcsolata során tudomására jutottak, üzleti titokként kezeli és időbeli korlátozás nélkül megőrzi. Ezen kötelezettségének megszegésével a Programgazdának okozott kár megtérítéséért felelős Belépési Nyilatkozat = alapvetően az ÁSZF és a Szabályzatok elfogadását jelző, aláírt dokumentum 6

7 Szabályzat = A működést leíró, keretbe foglaló dokumentum. A felekre jogokat és kötelezettségeket megfogalmazó irat. Munkatárs = természetes személyek azon köre, amelyeket egy adott szervezet saját magához tartozóként ismer el. Ezek lehetnek értékesítő, mentor, vezető, call centerben dolgozó, adminisztratív területen tevékenykedő munkatársak. Ügyfélszolgálat = a közvetlen ügyfélkapcsolat-tartásra létrehozott szervezeti egységek összefoglaló neve, ezen egységek a cc, az ügyfélszolgálati iroda, a vevőszolgálat,. stb.. Hozzájárulás = az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Tiltakozás = az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Adatkezelő =az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Adatkezelés = az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása. zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. Adattovábbítás = ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. Nyilvánosságra hozatal 7

8 = ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. Adattörlés = az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. Adatzárolás = az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele. Adatmegsemmisítés = az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Adatfeldolgozás = az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. Adatfeldolgozó = az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végző. Harmadik személy = olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. Regisztráció = együttműködést írásban (on-line vagy papíralapú) kifejező, és aláírással hitelesített szándék Hírlevél = olyan, a regisztrált Ügyfeleink részére küldött elektronikus levél, amelyben az Első magyar családmentor Kft tájékoztatást küld aktuális programjairól, új kedvezményt adó partnereiről, a szolgáltatási területet érintő aktualitásokról, nyereményjátékairól, szolgáltatásai bővítéséről. Családpartner = a kedvezményt igénybe vevő, Belépési Nyilatkozatot aláíró, perszonalizált ARYON Életút Program kártyával rendelkező magánszemély. 8

9 3 A Szerződés általános rendelkezései 3.1 A Szerződés hatálya A Szerződés tárgyi hatálya Jelen ÁSZF célja a Magyarországon élő családok ARYON Életút Programba történő akvirálása. A Programban részt vevő családok részére az Első Magyar Családmentor Kft válogatott partnerei útján, fogyasztásuk és egyéb, a család igényei által generált szolgáltatások igénybevétele során azonnali kedvezményt biztosít. A Szolgáltató a kedvezmény realizálására a kedvezményt igénybe vevőnek és igény esetén családtagjai számára perszonalizált, Aryon azonosítóval és vonalkóddal ellátott egy évre szóló ARYON Életút kártyát biztosít. A partnercsaládnak rendelkeznie kell a szolgáltatás igénybevételéhez ARYON Életút kártyával, amely segítségével a szolgáltatások igénybe vehetőek. A szolgáltatási területek: - egészségi, - képzési, - életviteli, - karrier, - jogi, - pénzügyi, - szociális - egyéb a családok életéhez kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő tevékenység. A Szolgáltató a rendelkezésére álló berendezésekkel és személyzettel biztosítja a Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat. Nem tartoznak a Szerződés hatálya alá az egyediesített, nem formalizált megállapodások, melyeknél a teljesítés feltételeit a megkötött szerződés tartalmazza; viszont ezen esetekben sem lehet eltérni a szerződés tárgyára vonatkozó Szolgáltatási Szabályzat előírásaitól A Szerződés személyi hatálya A Szolgáltatásokat természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egyaránt igénybe veheti a Szolgáltató szabályzataiban foglalt korlátozásokkal. Az ÁSZF személyi hatálya a kedvezményt igénybe vevőre és a Szolgáltatóra terjed ki A Szerződés területi hatálya Jelen ÁSZF területi hatálya Magyarország területére terjed ki. A Szolgáltató működését a mindenkori hatályos magyar jogszabályok alapján végzi. oldal 9

10 3.2 Közzététel Jelen szerződési feltételeket a Szolgáltató elektronikus úton mindenki számára elérhetővé teszi a honlapon, illetve megtalálható a Szolgáltató Ügyfélszolgálati irodáiban is. 3.3 A Szolgáltatások meghatározása A Szolgáltató jelen ÁSZF alapján a következő főszolgáltatásokat nyújtja: - üzleti alapon (profit orientáltan), egy olyan rendszer üzemeltetése, mellyel megvalósul a TELJESKÖRŰ (egészség, szociális, jogi, pénzügyi, egyéb) családmentorálási, családképviseleti ARYON Életút Program. - Az Életút Programon keresztül végigkísérjük a családokat az életútjukon, melynek elsődleges célja, hogy a bizalmi híd kiépítését követően felkészítsük és képessé tegyük Őket a kiszámítható és a kiszámíthatatlan élethelyzetek megoldására. - ARYON Életút kártya használatával partner szolgáltatóink azonnali, egyedi kedvezményt biztosítanak csak a Programban részt vevő családoknak. - Az Életút Program célja továbbá, hogy a családoknak a szokásaikon keresztül profitot biztosító külső és belső eredményeket produkáljon. (Családi kiadások csökkentése) - A Program fontos része, hogy a családi funkciókat egyensúlyba hozva, kiemelt figyelmet fordítson a családok fogyasztói funkciójának tudatosabbá tételére, valamint a termelői funkciójának megerősítése. - Új család létrehozása során tevékenységünkkel megteremteni kívánjuk a családok biztonságának fokozását, tudatosabb, tervezettebb életutat, jövőképet, életminőség javulás. - Alaptevékenységünk része a társadalmi felelősségvállalás, mert az országosan működő Programunkban, munkahelyeket teremtünk, illetve ehhez kapcsolódóan megvalósítjuk a helyben foglalkoztatást. Továbbá, biztosítja ezek kapcsolódó és kiegészítő szolgáltatásait, melyek pontos leírása a különböző Szolgáltatási Szabályzatokban található. A Szolgáltatások igénybevételéhez a Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik mindazon személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek a különböző jogszabályokban, illetve a Szolgáltató szerződéses vállalásaiban meghatározásra kerültek. 3.4 Szerződéskötés A Szolgáltatás igénybevételére a Felek Belépési Nyilatkozat aláírásával együttműködési szándékukat fejezik ki az ARYON Életút kártya használatára és a mentori szolgáltatás igénybe vételére. A Szolgáltató folyamatosan nyilvános tájékoztatást nyújt szolgáltatásairól honlapján keresztül, amely nem minősül ajánlattételnek. oldal 10

11 A különböző Szolgáltatások igénylésének módját a Szolgáltatási Szabályzatok, illetve az egyes szolgáltatások üzletszabályzatai tartalmazzák. A Programban részt vevőnek a szolgáltatás igénybe vétele előtt rendelkeznie kell a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelen ÁSZF-ben, valamint a Szolgáltatási Szabályzatban meghatározott feltételekkel. A Szolgáltatási Szerződés aláírásával egyidejűleg a Felhasználó kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-ben, illetve a Szolgáltatási Szabályzatban foglaltakat is. A Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározottaktól eltérő feltételekkel is köthet szerződést. Ilyen esetekben a Szerződésben pontosan meg kell határozni az ÁSZF-től való eltéréseket. A Szolgáltató a szerződéskötéssel kijelenti, hogy rendelkezik a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint a Szolgáltatások megfelelnek a mindenkori hatályos hatósági és jogszabályi előírásoknak. A Szolgáltató a hozzá beérkező igényeket nyilvántartásba veszi. A Szolgáltató a beérkezett igényre 15 napon belül a következőképpen reagálhat: o igények elfogadása, o a Családpartner felszólítása hiánypótlásra, pontosításra, o a Szolgáltató döntése szerint az igény visszautasítása, amennyiben a Szolgáltatást igénybevevő a hiánypótlási, pontosítási felszólításnak 15 napon belül nem tesz eleget, a Szolgáltatóval szemben a Szolgáltatás korábbi igénybevételéből eredően díjtartozása van, vagy amennyiben a Szolgáltatási Szabályzatban foglaltaknak az igénylő nem tud eleget tenni. Amennyiben a Szolgáltató a hozzá beérkezett ajánlatra 15 napon belül nem reagál az, az ajánlat visszautasításának tekintendő. 3.5 A Szerződés teljesítése Ha a Felhasználó ajánlata/megrendelése alapján a Felek között Szerződés jön létre, a Szolgáltató a szerződéskötést követően legkésőbb 10 munkanapon belül köteles a Szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtani. Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha a szolgáltatás nyújtása a 30 napos határidőn belül azért nem teljesül, mert a Programban részt vevő a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges feltételeket nem teljesíti. A Szolgáltató fogadja és feldolgozza a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat. A szolgáltatás során kitöltött adatlapok adatait és a Szolgáltatási Szabályzatban meghatározott azonosítási eljárások végrehajtása során okiratokról készült másolatokat papír alapon és/vagy elektronikus úton tárolja, ezekről nyilvántartásokat vezet. A Szolgáltató saját szabályzatait és a nyilvános regisztrációs adatokat honlapján bárki számára hozzáférhető és folyamatosan elérhető módon közzéteszi. oldal 11

12 A Szolgáltató csak a Programban részt vevő közvetlenül, vagy annak egyértelmű előzetes hozzájárulásával gyűjt személyes adatokat. Az adatokat kizárólag olyan célra használja fel, amelyhez a Partner előzetesen egyértelműen hozzájárult. 3.6 A szolgáltatási feltételek módosítása A Szolgáltató az ÁSZF-et és a Szolgáltatási Szabályzatait közzéteszi Internetes honlapján. A Szolgáltató jogosult a szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani, amennyiben olyan jogszabály-módosítás történik, amely az adott szerződési feltétel tekintetében nem teszi lehetővé a jogszabályban foglaltaktól való eltérést. A módosítást a Szolgáltató köteles a honlapján a módosítás hatályba lépését megelőző 30 nappal közzétenni, és arra külön is felhívni a Partnerek figyelmét. A Szabályzatok változásáról a Szolgáltató a Partnereket internetes honlapján értesíti. Azok a Partnerek, akik a módosítást nem fogadják el, jogosultak a Szerződést legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napjától számított 15 napon belül 15 napos felmondási idővel felmondani. A Szerződés felmondása egyben az ARYON Életút Programban való részvétel visszavonási kérelemének is tekintendő. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Partner személyében történő változása (pl. jogutódlás) esetén jogosult átírást kezdeményezni, amennyiben szolgáltatást továbbra is igénybe veszi. Az átírást a Szolgáltató megtagadhatja, ha az új Partner nem felel meg a Szerződésben, továbbá az ÁSZF-ben, illetve a Szolgáltatási Szabályzatban leírt feltételeknek. 3.7 A Szerződés megszűnése A Szerződés, amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg megszűnik: Partner vagy Szolgáltató által (jelen ÁSZF szerint) történő Szerződés rendes, vagy rendkívüli felmondásakor, a Partner kifejezett vagy hallgatólagos elállásakor, a Partner elhalálozásával, jogutód nélküli megszűnésével, a Partner tevékenységének befejezésével, az ARYON Életút kártya visszavonáskor, az ARYON Életút kártya érvényességi idejének lejártával, közös megegyezéssel, amennyiben a Partner díjfizetési kötelezettségének felszólításra, határidőn belül nem tesz eleget. 4 Szerződő Felek jogai és kötelezettségei 4.1 Szolgáltató kötelességei oldal 12

13 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkor a hivatkozott dokumentumokban meghatározottak szerint jár el szolgáltatásai nyújtásai során, amelynek keretében köteles különösen az alábbiakra: a Szolgáltató a megbízott értékesítői munkatársain keresztül az igénylés előtt tájékoztatja a Partnert az aktuális kedvezményekről, kedvezményt adó partnerekről a kedvezmény mértékéről és a szolgáltatás éves díjáról. a Szolgáltató mindenkor a Partner / kedvezményt igénybevevő által szolgáltatott adatok alapján bocsátja ki az ARYON Életút Program kártyát. Amennyiben a Szolgáltató észlelése vagy megállapítása szerint az adatok nem felelnek meg a valóságnak, ezt jelzi az Partner / kedvezményt igénybevevő részére és kéri az adatok kiigazítását. Ellenkező esetben visszautasítja a kedvezmény kártyakérelmet, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hivatkozott dokumentumok előírásai szerint szükséges ellenőrzések a lehető leghamarabb, de legalább az ajánlatnak a hivatkozott szabályzatok előírásai szerinti benyújtását követő 10 munkanapon belül megtörténnek; melyet Szolgáltató mentorai személyesen juttatnak el a Partnerhez. Szolgáltató Partnerei részére Call Centert üzemeltet. Szolgáltató köteles minden tőle elvárhatót megtenni azért, hogy az ARYON Életút Program kártya mögött működtetett általa felügyelt kedvezmény rendszerének folyamatos működését biztosítsa; Szolgáltató köteles a lejáró kedvezmény kártyáról a Partner részére legalább 30 nappal a lejárat előtt, amennyiben lehetséges elektronikus formában, értesítést küldeni és kérni a Partner további intézkedését a kedvezmény kártya meghosszabbításával kapcsolatban. Amennyiben a Partner a kedvezmény kártya lejártáig nem intézkedik a Szolgáltató felé, az esetben a szerződéses viszony jelen dokumentum vonatkozó pontja alapján megszűnik, a kedvezmények és a családmentori szolgáltatás nem vehető a továbbiakban igénybe. Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott, illetve tudomására jutott adatokat harmadik személynek csak a Szolgáltatási Szabályzatban megjelölt esetekben adja át. A Partner tudomásul veszi, hogy hozzájárulása esetén a regisztrációhoz, illetve a kedvezménykártyához szükséges adatai a Szolgáltató bizalmasan kezelt, nem nyilvános nyilvántartásába kerül elhelyezésre, amelyhez bármely harmadik fél a Partner kifejezett kérésére, a mentor közreműködésével férhet hozzá; a regisztráció során a szolgáltatott adatok ugyan önkéntesek, de a már kibocsátott kedvezmény kártyákhoz tartozó adatok a regisztrációs adatbázisból a évi XXXV. Törvény (Eat.) 9. (7) bekezdése alapján a kötelező megőrzési idő alatt nem törölhetők, még írásbeli kérés alapján a tanúsítvány egyidejű visszavonása mellett sem; A Szolgáltató a beérkezett partner igényekkel kapcsolatban betartja a Szolgáltatási Szabályzataiban foglalt adatvédelmi és titoktartási kötelezettségeit; oldal 13

14 Szolgáltató köteles a Szolgáltatási Szabályzataiban tovább részletezett kötelezettségeit is betartani; A Szolgáltató kötelessége, hogy az általában elvárható magatartás szerint szabályzatait betartsa, illetve a PKI közösség többi elemével betartassa, betartását ellenőrizze. Szolgáltató munkatársai kötelesek az Etikai Kódexben meghatározott magatartási normák maximális betartásával munkájukat ellátni. 4.2 Szolgáltató jogai A Partner hozzájárulása esetén a Szolgáltató jogosult a kiadott kedvezmény kártyák, illetve a visszavont kedvezmény kárytákat a Szolgáltatás céljainak elérése érdekében saját kedvezmény kártya nyilvántartásba tárolni; a Szolgáltató jogosult a Partner által megadott, illetve a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatokat saját nyilvántartásában tárolni, valamint a jogszabályban nem meghatározott adatkör esetén, a Partner kifejezett hozzájárulásával azokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és céllal partnerszolgáltatóinak, megbízottainak átadni. Ilyen célnak minősül a mentori szolgáltatás megoldási javaslatában a Partnerrel közösen megfogalmazott és a Partner által elfogadott megvalósítási tervhez kapcsolódó végrehajtási intézkedési sorba bevont partner szolgáltatókkal való együttműködés. Szolgáltató speciális szolgáltatásokat is jogosult nyújtani, vállalásokat is tehet (pl. rendelkezésre állási vállalások, mennyiségi garanciák, speciális szolgáltatás elérési módok és profilok), az általános paraméterű szolgáltatástól való eltérés feltételeit azonban külön megállapodásban kell rögzíteni; A Szolgáltató jogosult a hivatkozott dokumentumok rendelkezéseinek megszegése esetén saját döntése alapján eljárásokat foganatosítani, a Szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni, korlátozni, Szerződést bontani, annak minden következményével együtt; Jogosult szolgáltatásaiért szolgáltatási díjat kérni; Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szabályzataiban tovább részletezett jogait is gyakorolni. 4.3 Szolgáltató felelőssége A Szolgáltató felelős kötelezettségei megszegéséért. A részletes szabályokat a Szolgáltatási Szabályzatok tartalmazzák. A Szolgáltató felelős a rábízott és sikeresen befogadott dokumentumok és adatok biztonságos megőrzéséért és az Adatvédelmi Szabályzatban leírt módon történő kezeléséért. A Szolgáltató korlátozza felelősségét a dokumentumok sérülése, vagy megsemmisülése által okozott kár tekintetében. A korlátozás mértékét a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza. oldal 14

15 4.4 Partner kötelességei A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Partnerek a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak az alábbi rendelkezések betartására: Partner megismeri és elfogadja a vonatkozó Szolgáltatási Szabályzatokat, az ÁSZF-et, és egyéb, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előírásokat, üzletszabályzatokat; Partner köteles a hivatkozott dokumentumokat áttanulmányozni, és azok rendelkezéseit betartani különösen a Szolgáltatói Szabályzatban foglaltakra. Partner köteles a valóságnak megfelelő adatot vagy adatokat szolgáltatni a Szolgáltatónak a szolgáltatások igénylése és teljesítése során, valamint az adatok ellenőrzése érdekében Szolgáltatóval együttműködni és mindent megtenni azért, hogy a megvalósítás a lehető leghamarabb befejeződhessen; Partner köteles a szolgáltatásokat kizárólag a jogszabályok által megengedett, vagy nem tiltott célokra, a Szolgáltatási Szabályzatokban foglaltaknak megfelelően használni. Partner köteles biztosítani, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatokhoz és eszközökhöz kizárólag az arra jogosult személyek férhessenek hozzá. A Partner ezen kötelezettsége elmulasztásából eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Partner köteles a Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben valamely, a szolgáltatásokkal kapcsolatos kapcsolatban jogvita indul; Partner köteles a szolgáltatásokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, jóhiszeműen, más partnerek kiszolgálását és a szolgáltatások rendelkezésre állását nem akadályozó módon igénybe venni; Partner köteles a Szerződésben nyilvántartott bármely adatában bekövetkezett valamennyi változást haladéktalanul bejelenteni Szolgáltató részére. Amennyiben az adatváltozás bejelentésének elmulasztása kárt okoz, vagy emiatt a Szolgáltatót hátrány éri, ez felmondási okul szolgálhat Szolgáltató részére. A Partner ezen kötelezettsége elmulasztásából eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 4.5 Felhasználó jogai Partner a hivatkozott dokumentumokban foglaltak maradéktalan betartása, valamint Szolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatási díjak megfizetése esetén jogosult a Szolgáltatások teljes körű igénybevételére. A Partner a szerződéstől a szolgáltatás teljesítését megelőzően jogosult az általános elállási joga alapján elállni. Abban az esetben, amennyiben a Partner a Belépési Nyilatkozat aláírását követően a oldal 15

16 szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, jelen ÁSZF-ben meghatározott további együttműködési kötelezettségének a Szolgáltató felhívása ellenére nem tesz eleget, úgy azt a Felek a Partner általános elállási jogaként fogadják el. A Partner amennyiben akár kifejezetten, akár a fentiek szerint hallgatólagosan a megrendeléstől eláll, úgy a Szolgáltatót a hatályos díjszabásban foglalt adminisztrációs díj minden költség, kár bizonyítása nélkül megilleti a rendelkezésre állására tekintettel. Partner jogosult a Szolgáltatási Szabályzatokban tovább részletezett jogait is gyakorolni. A Partner a róla nyilvántartott adatokba betekinthet. 4.6 Partner felelőssége A Partner felelős kötelezettségei megszegéséért. A részletes szabályokat a Szolgáltatási Szabályzatok tartalmazzák. A Szolgáltatási Szabályzatban nem szabályozott esetekben, a felelősségre vonatkozóan, a polgári jog szabályai az irányadóak. 5 Egyéb rendelkezések 5.1 Díjak és fizetési feltételek A mindenkor érvényes szolgáltatási díjakat a Szolgáltató Internet honlapján található Árlistában közzéteszi. A Szolgáltató jogosult az Árlistát egyoldalúan módosítani. A módosítást Szolgáltató köteles az Internet honlapján közzétenni. A módosított Árlista a közzétételt követő 15. napon lép hatályba. Azok a Partnerek, akik a módosítást nem fogadják el, jogosultak a Szerződést legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napjától számított 15 napon belül 15 napos felmondási idővel felmondani. A Szerződés felmondása egyben a kiadott kedvezmény kártya iránti visszavonási kérelemnek is tekintendő. Szolgáltató, a Partner által benyújtott igényt követően jogosult a mindenkori Árlista szerinti kedvezmény kártya díját évente egyszer egy összegben, valamint a mentori szolgáltatás havi díját egy összegben kedvezmény kártya érvényességi időtartamára leszámlázni Partner részére. A Partner által igényelt kedvezmény kártya legyártásának egyik feltétele, hogy a számla kiegyenlítésre kerüljön és a szolgáltatás ellenértékét Szolgáltató számláján jóváírják. Egyes akciókhoz kapcsolódóan a Szolgáltató részletfizetési, illetve egyéb fizetési feltételeket is meghatározhat ezekről az akció közzétételével egyidejűleg honlapján tesz közzé tájékoztatást. A Partner által igénybe vett egyéb, a Szolgáltató partnerinek tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat Szolgáltató üzleti partnerei a teljesítést követően jogosultak leszámlázni Partner részére. Partner a Szolgáltató díját köteles 3 munkanapon belül kiegyenlíteni pénztári befizetéssel, vagy banki átutalással a Szolgáltató megjelölt oldal 16

17 bankszámlájára. Szolgáltató a megfizetett szolgáltatási díjról köteles számlát kiállítani. Fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult évi 20% késedelmi kamatot felszámítani, napi kamatszámítással. A késedelem szempontjából minden megkezdett nap egész napnak minősül. A Szolgáltató az egyes szolgáltatások igénybe vétele kapcsán külön díjcsomagok, valamint a honlapon található Árlistától eltérő, egyedi árak meghatározására jogosult. 5.2 Reklamációk rendezése Kapcsolattartás Szolgáltató a Partner igények teljesítésére így különösen a kedvezmény kártyaigényléssel, a kedvezmény igénybevételével, a mentori szolgáltatás igénylésével, a mentori szolgáltatás minőségével valamint a Szolgáltató partnerinek üzleti magatartásával kapcsolatban felmerülő problémák orvoslására, megválaszolására, reklamációk ügyintézésére az alább meghatározott helyen és nyitvatartási idővel működő Ügyfélszolgálatot üzemeltet. A Partner az Ügyfélszolgálatot nyitvatartási időben telefonon vagy személyesen, illetve levélben vagy elektronikus úton keresheti fel. Felhasználó térítésmentesen kérheti a Szolgáltatótól Ügyfélszolgálatán a: o Az Első Magyar Családmentor Kft Szolgáltatási Szabályzatait, o Az Első Magyar Családmentor Kft Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF), o Az Első Magyar Családmentor Kft Belépési Nyilatkozat mintáját, o a mindenkor érvényes szolgáltatási díjtáblázatot. Az Ügyfélszolgálat helye: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152/H III. em telefonszáma: (70) , ügyfélfogadási idő: munkanapokon óráig. Az Ügyfélszolgálat elektronikus levélcíme: honlapja: Az Ügyfélszolgálat a Partner kérelmét vagy panaszát köteles érkeztetve átvenni és azt a kérelem vagy panasz elbírálására jogosult ügyintézőhöz továbbítani. A Szolgáltató a Partner által bejelentett hibákat haladéktalanul köteles kivizsgálni, és amennyiben szükséges megkezdeni a hiba elhárítását. A számla összege ellen a Partner a számlán feltüntetett fizetési határnapig reklamációval élhet. Jogos reklamáció esetén a Szolgáltató új számlát állít ki a helyes összegről, amelyet a Partnernek az azon feltüntetett új fizetési határnapig kell kiegyenlítenie. A Szolgáltató a fel nem számított, vagy tévedésből be nem szedett díjat az általános elévülési határidőn belül követelheti, a tévesen oldal 17

18 felszámított, illetve beszedett díjakra egy éven belül fogad el reklamációkat. A Szolgáltató a mindenkor hatályos árlistájában jogosult meghatározni a téves utalásból eredő adminisztrációs költségét, amelyet a visszautalások alkalmával a Felhasználó felé érvényesít. A Szerződés megszűnése a Partner által megfizetett díjakat nem érinti. A panaszkezelésre vonatkozó további szabályokat a Szolgáltatási Szabályzatok tartalmazzák. 5.3 Titoktartási kötelezettség A Szolgáltató és a Partner kötelezettséget vállalnak arra, hogy eltérő megállapodás, illetve szerződéses rendelkezés hiányában a Szolgáltató szolgáltatásának igénybevételével a közöttük létrejött Szerződés teljesítése során: o bármely módon, akár a másik fél, akár harmadik személy által tett, tudomásukra jutott, bármely közlés, adat, tény és egyéb információ o illetve a másik fél részére eljuttatott, illetve az általa megkapott iratok tartalma vonatkozásában mindkét Felet titoktartási kötelezettség terheli, és azokat bizalmas üzleti információként kezeli a Szerződés fennállása alatt és azt követően is, időbeli korlátozás nélkül. Egyik szerződő fél sem jogosult a Szerződés teljesítése kapcsán tudomására jutott bármely adatot, tényt, információt, tervet vagy dokumentumot a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek átadni. A Felek jelen pont megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek. 5.4 Jogkikötés, jogviták esetén követendő eljárás Bármely vitás kérdés vagy panasz felmerülése esetén, a vita jogi útra terelése előtt a Partnernek kötelessége, az Érintett Félnek vagy bármely harmadik félnek ajánlott a Szolgáltató haladéktalan értesítése és teljes körű tájékoztatása az ügy minden vonatkozását érintően. A Felek vitáikat mindenkor megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény rendelkezésire. Jelen Szerződésben szereplő kifejezéseket és jogintézményeket - ha jelen Szerződés másként nem rendelkezik - a magyar nyelv szabályai szerint, a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint, valamint a magyar jogszabályok alapján kell értelmezni. oldal 18

A Szabályzat hatályának kezdőnapja: ----------------------------------------- 2014. október 1.

A Szabályzat hatályának kezdőnapja: ----------------------------------------- 2014. október 1. Nyilvántartási szám (OID): 1.0/2014 A Szabályzat hatályának kezdőnapja: ----------------------------------------- 2014. október 1. Oldalak száma: -----------------------------------------------------------------------

Részletesebben

NetLock Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)

NetLock Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) NetLock Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) 1 Az ÁSZF változatszáma E dokumentum a NetLock Hálózatbiztonsági és Informatikai Szolgáltató Kft. (továbbiakban Kibocsátó) Általános Szolgáltatási Feltételei

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL A Mahart PassNave Kft. törzsvásárlói csoportot működtet, melynek célja törzsvásárlóink, és a vele

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 01. 1. BEVEZETÉS A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt., 1081 Budapest Csokonai u. 3.), mint jogszabály által kijelölt kormányzati

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartási szám (OID): ---------- 1.3.6.1.4.1.3555.0.1.20071114 A Szabályzat hatályának kezdőnapja:

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu A Kurrens Print Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Kurrens Print Kft., mint Szolgáltató) a www.szbh-trilogia.hu honlapon lehetővé teszi

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A Szabályzat célja, hogy az információs

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. Adatvédelem 1. ELŐSZÓ 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) az Belle-Aire Tanácsadó és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3235 Mátraszentimre, Fenyves u.5.) (továbbiakban

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu Adatvédelmi Nyilatkozat www.tegla-aruhaz.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tegla-aruhaz.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Rigips

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Szolgáltató a Vásárló által a regisztráláskor megadott adatokat az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat www.grandacswebshop.hu 1. Preambulum A Grand-Ács Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.grandacswebshop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja építőipari

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1./ Bevezetés 1./1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a Vár Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. emelet 28. ajtó. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások Adatvédelmi elvek A Digiter-IT Hungary Kft. 1072 Budapest, Rákóczi út 42. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint a www.digiter.hu honlap üzemeltetője (a továbbiakban mint Szolgáltató, illetve Adatkezelő),

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT SSC Career @ Szeged néven SSC szakmai nap lesz 2015. október 21-én a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. Célja a programnak (többek között) az üzleti szolgáltatóközpont

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat.

Adatvédelmi Nyilatkozat. Adatvédelmi Nyilatkozat www.tondach-shop.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tondach-shop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Tondach

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a weboldalon.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a  weboldalon. 1. BEVEZETÉS Fazekas Milán Gábor E.V. (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 6. fsz. 31., adószám: 67355053-1- 22, a továbbiakban Szolgáltató, vagy Adatkezelő ), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A szabályzat célja Jelen szabályzat célja a www.jogitanacsok.com weboldal továbbiakban weboldal - adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Laser Force Arénát és a www.laserforce.hu weboldalt üzemeltető M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő megnevezése Alapadatok

Részletesebben

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató Adatvédelmi Tájékoztató Hatályos: 2014. november 18 -től Tartalomjegyzék: 1. Fogalmak... 2 2. A kezelt adatok köre... 3 3. Az adatkezelés jogalapja... 4 4. Az adatkezelés célja... 4 5. Az adatkezelés időtartama,

Részletesebben

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó I. P r e a m b u l u m Az ŐSZY ÉS ŐSZY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. BEVEZETÉS A Mosoly Alapítvány (székhely: 1022 Budapest, II. Bogár u. 11/b.; levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10/a., nyilvántartási szám: AM 1239, a továbbiakban:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban: Avtv.)

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Ferling Webline Kft. - Hatályos: 2014. június 19-től 1. Fogalom-meghatározások 1.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.20.1.2 Verzió: 1.2 Első verzió hatálybalépése: 2006-11-19 Biztonsági besorolás: NYILVÁNOS

Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.20.1.2 Verzió: 1.2 Első verzió hatálybalépése: 2006-11-19 Biztonsági besorolás: NYILVÁNOS e-szignó Hitelesítés Szolgáltató nem minősített elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatásra és nem minősített időbélyegzés szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.20.1.2

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a adatvédelmi irányelveit.

Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a  adatvédelmi irányelveit. Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a www.lezerharc.com adatvédelmi irányelveit. A Szabályzattal, illetve a www.lezerharc.com portállal kapcsolatos, adatvédelmet érintő esetleges kérdéseit, észrevételeit

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Azonosító szám (OID): 1.3.6.1.4.1.3555.0.1.20131210 Jóváhagyás időpontja: 2013.12.10.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A. MAGYAR ZEN BU KAN KEMPO SPORTÁGI SZÖVETSÉG (székhely: 1141 Budapest, Bonyhádi út 114. 2/5.; nyilvántartási szám: 01-02-0006342; adószám:18067264-1-42 ) (a továbbiakban:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kötelezettségeket az LH Patent Security

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Számítástechnikai Fejlesztő Kft. Minősített e-szignó Hitelesítés Szolgáltató által nyújtott időbélyegzés és on-line tanúsítvány állapot szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Azonosító:

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 17/2012(IV. 06.) ELN határozatával

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: július 16-tól

Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: július 16-tól Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: 2016. július 16-tól 1 Fogalom meghatározások 1.1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Frissítve: 2016. október 3. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.kavebolt.net webáruház (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője, Netpresso Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató a a Help2Startup Kft. www.help2startupcenter.com internetes honlap felhasználói részére 2014 Tartalom: 1. Az adatvédelmi politika és tájékoztató célja 2.

Részletesebben

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 1. oldal Szerződésszám: 2016-DS/ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Fokozott biztonságú elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó bizalmi szolgáltatásokhoz és nem minősített időbélyegzés szolgáltatáshoz igénybevételéhez

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015.05.04. 1. BEVEZETÉS A. (székhely: 1149 Budapest Róna u. 115/B 6.em. 1.a, adószám: 24158080-2-42., a továbbiakban Szolgáltató, vagy Adatkezelő ), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

e-szignó Hitelesítés Szolgáltató minősített elektronikus archiválás szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek

e-szignó Hitelesítés Szolgáltató minősített elektronikus archiválás szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek e-szignó Hitelesítés Szolgáltató minősített elektronikus archiválás szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.17.1.0 Verzió: 1.0 Első verzió hatálybalépése:

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 1. A Tájékoztató célja 1.1. Jelen dokumentum célja, hogy megfelelő tájékoztatást és védelmet nyújtson a www.zafirent.hu, illetve a www.szemelyszallitasrepteritranszfer.hu

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom.

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom. Adatkezelési szabályzat Ezen adatkezelési szabályzat a magyarrahangolva.com weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott hírlevél kiküldéséhez illetve időpont foglaláshoz megadott adatok

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

1. Megfelelés a jogszabályoknak

1. Megfelelés a jogszabályoknak A www.romaversitas.hu cím alatt elérhető weboldalt a Romaversitas Alapítvány. (1094 Budapest, Ferenc krt. 39. Cégjegyzékszám: 13-09-159377; a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. A jelen nyilatkozat (Nyilatkozat)

Részletesebben

Adatvédelmi alapok. Technika a jogban vagy jog a technikában?

Adatvédelmi alapok. Technika a jogban vagy jog a technikában? Adatvédelmi alapok Technika a jogban vagy jog a technikában? Bevezetés helyett Adatvédelem: Van tűzfalam! Root jelszóval csak konzolról lehet bejelentkezni, távolról nem. Adatvédelem IT biztonság Technikai

Részletesebben

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inftv.) 65-68. -ai rendelkeznek

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Azonosító: Verzió: 1.0 Első verzió hatálybalépése: Biztonsági besorolás: NYILVÁNOS

Azonosító: Verzió: 1.0 Első verzió hatálybalépése: Biztonsági besorolás: NYILVÁNOS e-szignó Hitelesítés Szolgáltató minősített elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatásra és minősített időbélyegzés szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.13

Részletesebben

Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat

Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat Jelen adatvédelmi adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja az Elitmobil Gumicentrum Kft. által üzemeltetett, elitgumi.hu domain néven elérhető és

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Jelen tájékoztató a http://radiant.hu honlapon elérhető webáruházat üzemeltető Megatherm Kft. (székhely: 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135., cégjegyzékszám: 13-09-071461,

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Az RT 5 TAXI HOLDING Kft., mint a www.budapesttaxi.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Általános szerződési feltételek a Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Postai közvetítői tevékenységi körére vonatkozóan Általános adatok A szolgáltatást nyújtó : Mail Box 694 Bt. Székhely:2030

Részletesebben

Belső Adatvédelmi Szabályzat

Belső Adatvédelmi Szabályzat Belső Adatvédelmi Szabályzat KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. Kaposvár, Áchim A. u. 2. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!!

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!! ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ www.szivattyubolt.hu Mexbau Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.szivattyubolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó I. P

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó I. P A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó I. P r e a m b u l u m Az Őszy Ügyvédi Iroda (székhelye: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16., a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

2.5. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.5. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat 1. Bevezetés 1.1. A Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. WEBER Divízió (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 1-3.., cégjegyzékszám: Cg.13-09-061969,

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

együttes említésük esetén Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint.

együttes említésük esetén Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint. Projektkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS nem minősített bizalmi szolgáltatás keretében kibocsátott fokozott biztonságú B hitelesítési osztályú üzleti (munkatársi) aláíró tanúsítványhoz kapcsolódóan

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben