Települési fejlődési pályák a Csereháton

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Települési fejlődési pályák a Csereháton"

Átírás

1 Település ejlődés pályák a Csereháto Pézes Jáos 1 Tóth Tamás 2 1. A terület lehatárolása és általáos jellemző A tájöldrajz értelembe vett Cserehát a magyar-szlovák országhatártól délre, a Herád- és a Bódva- (lletve aak torkolata alatt a Sajó) olyók között csúcsára állított háromszögre emlékeztető területet ölel el. Vzsgálatuk alapjául azoba a KSH jauár 1-től hatályos kstérség lehatárolása szolgált. Az edeléy, ecs és szkszó kstérségek szte teljese leedk a tájegységet, így az elemzés 104 településre 1504,2 km 2 -re terjedt k (EKÉNÉ ZAMÁRDI I. TÓTH T. 2004). A térség tradcoálsa elaprózott településszerkezetű, városháyos és halmozotta hátráyos helyzetű, melyek elmaradottsága és perérkus mvolta több ázsba lezajlott leszakadásához köthető (G. FEKETE É. 1995). A szocalzmust követőe (BELUSZKY P. 1976) a redszerváltás s tovább övelte a térség lemaradását, mely az ország újoa ormálódó térszerkezetébe a külső peréra helyzetébe került (NEMES NAGY J. 1996). A kedvezőtle helyzetet jelz, hogy mdhárom kstérség beletartozk a leghátráyosabb 48 kstérséget elölelő csoportba (MAGYAR KÖZLÖNY 2004/47.), lletve Nemes Nagy Józse 2004-be a készült verseyképesség elemzésébe a 168 kstérség ragsorába a szkszó kstérség mdössze a 148., az edeléy a 149. és az ecs a 150. helye állt (NEMES NAGY J. 2004). 2. A Cserehát társadalm-gazdaság olyamata A vzsgálat sorá a súlypot-számítás módszerét haszáltuk. A metódus léyege, hogy ha a településeket egy síkbel potredszerbe (ez lehet az EOV vetület redszer, lletve tetszőlegese alkotott koordáta-redszer) elhelyezzük, a települések alappotjahoz egy-egy súly (tömeg) redelhető mely lehet a épességszám, oglalkoztatottak száma, távbeszélő ővoalak száma, stb. amelyből egy súlyozott átlag számítással megkapjuk a vzsgált jeleség súlypotjáak x és y koordátáját. x 1 1 x ; y x és y az alappotok koordátá, az alappotokhoz tartozó súly A módszer bővebb leírása a hvatkozott szakrodalomba található meg (NEMES NAGY J. 1984, NEMES NAGY J. 2003, NEMES NAGY J. 2005). Bár a módszer bzoyos olyamatokat em tud érzékeltet (például agymértékű és területleg egyeletes épességszám-csökkeést, lletve övekedést), azoba a Cserehát kstérsége esetébe megelelőe lehet llusztrál a lezajló változásokat. Vzsgálatukba először a épszámlálások dőpotjába elemeztük a települések lakóépességéek súlypot mozgását (1. ábra). 1 1 y 1 PhD-hallgató, Debrece Egyetem Társadalomöldrajz és Területejlesztés Taszék, 2 PhD-hallgató, Debrece Egyetem Meteorológa Taszék,

2 1. ábra: A települések lakosságszámáak súlypot elmozdulása a Cserehát kstérségebe között (Forrás: saját számítás alapjá szerkesztette Németh Gábor) A súlypotok mozgása mdhárom kstérségbe hasoló olyamatokat eltételez 1900 és 1949 között a súlypotok többé-kevésbé helybe maradtak, csak ksebb elmozdulások jellemezték őket. Azoba a szocalzmus első évtzedebe gyors változás következett be a gazdaság és rastrukturáls beruházások a Cserehát peremterületeek ejlődését dukálták, s ez a tájegység belső területeről kelé törtéő súlypot elmozdulást eredméyezett % évek ábra: A vzsgált terület épességszám-változása épességagyság szert között, 1900-hoz vszoyítva, % (Forrás: saját szerkesztés a KSH épszámlálás adata alapjá) A olyamatot jól szemléltet a 2. ábra, mely arról s taúskodk, hogy a lakosságszám változása eltérő mértékbe és előjellel jeletkezett az egyes településcsoportokba hoz

3 képest a legagyobb ejlődést Edeléy köyvelhette el, de az 5000 lakos elett települések a ma város ragú települések (Ecs, Szedrő, Szkszó) s közel megkétszerezték lakosságszámukat. Éppe ordított tedeca jellemezte a legalacsoyabb lakosságszámú települések csoportját, az 500 lakos alatt települések lakosságszáma közel elére esett vssza az eltelt 100 év sorá. A csökkeés elsősorba mgrácós veszteségből akadt, mely szelektíve jelet meg. Eek betudhatóa elsősorba a mukaképes korú, atal és jobba kvalkált lakosság váltott lakóhelyet, elhagyva a Cserehát belső területéek ksebb településet. Természetese a mgrácó em csak a térség agyobb lélekszámú településere ráyult, haem távolabb agyobb par közpotokba s (Kazcbarcka, Mskolc, Ózd, Tszaújváros). A szelektív mgrácó következtébe csökket a természetes szaporodás (mvel őkét a szülőképes korúak költöztek el), lletve romlott a térség humá erőorrás potecálja. A legutóbb épszámlálás dejére az elvádorlás ékeződött, lletve a lakosság egyajta vsszaáramlása s megdult a Cserehátra. Azoba szocológusok gyelmeztetek arra, hogy a térség problémát ez a ajta mgrácó még kább elmélyít, hsze a terület a redszerváltás utá egzsztecáját vesztett, alacsoya képzett és jórészt roma etkumú lakosság gyűjtőhelyévé kezd vál (LADÁNYI J. SZELÉNYI I., 2004). A Cserehát 57 településé jelet meg valamlye hátráyos demográa olyamat jeletős természetes ogyás, agymértékű elvádorlás, elöregedő lakosság, gyorsuló etka csere, több esetbe egymást átedve súlyosbítva a problémákat (PÉNZES J. TÓTH T. BAROS Z. BOROS G. 2005). 3. ábra: A súlypotok elhelyezkedése a Cserehát kstérségebe (Forrás: a KSH és Baray B. G. Fekete É. Kocz G adataból saját számítás alapjá szerkesztette Németh Gábor) Külöböző dkátorokkal s kmutatható a térség polarzáltsága és belső területeek perérkus mvolta. A súlypotszámítás alátámasztja, hogy a ejlettséget kejező mutatók dplomások, oglalkoztatottak, személygépkocsk, teleovoalak, vállalkozások száma, valamt az adóköteles jövedelem a kstérségek délebb része helyezkedek el (általába

4 délebbre, mt lakóépesség súlypotja), közel a közpot városhoz. Ezzel szembe a mukaélkülség és a roma lakosság súlypotja egymáshoz és a belső területhez közelebb lokalzálható. A vzsgálat rámutatott, hogy a Cserehát társadalm-gazdaság polarzácójáak és leszakadásáak ő dőszaka a szocalzmus volt, azoba a redszerváltás sem tudta a térség elszgeteltségét és alacsoy gazdaság potecálját megváltoztat. A komplex problémakör mdeképpe megoldást vár, aak érdekébe, hogy megálljo a térség sztű slumosodás olyamata. 3. Fejlesztés lehetőségek A terület épességmegtartó képességéek javítása, az életszívoal övelése elképzelhetetle a hely gazdaság ejlesztése, új mukahelyek teremtése élkül. A térség szeréy, de egyáltalá em értéktele adottságokkal redelkezk. A települések ejlesztés lehetősége közül a terjedelm korlátok matt a teljesség géye élkül csak azokat említjük, amelyek a természet, gazdaság, társadalm, kulturáls adottságok matt a legkább megvalósíthatók. Az tte települések általába hasoló tulajdoságokkal redelkezek, azoba meg kell talál azokat a ejlesztés alteratívákat, egyé értékeket, amelyek a legkább kakázhatóak. A Cserehát öldrajz helyzetéből következőe átmeetet jelet az alöld és a hegyvdék területek között. A patakokkal szabdalt dombság táj, valamt a sűrű erde úthálózat kedvez a gyalog- és bckl túrák számára, azoba a tavak és a olyók még jeletős k em akázott tursztka potecált jeleteek. A rég parasztházak, templomok, emaradt kúrák, kastélyok valamt a hagyomáyos mesterségek, a külöböző (ép)szokások és az ezeket bemutató múzeumok, tájházak számos látvalót kíálak az érdeklődő tursták számára (KISFALUSI J ). A megőrzött kulturáls örökség, a megkímélt természet köryezet szépsége emcsak a krádulók, kkapcsolód vágyók számára yújt deáls eltételeket, haem a külöböző koerecák, redezvéyek üzlet megbeszélések számára s alkalmas. A yugodt köryezet és tszta levegő szaatórumok, rekreácós közpotok telepítését s lehetővé tesz. A hely adottságok a turzmus mellett a kézműves tevékeységekek s kedvezek. A hagyomáyos mesterségek eleleveítése révé új mukahelyeket teremteek (Hídvégardó, Irota, Szedrő, Gagyvedég, Homrogd), packépes termékeket állítaak elő, valamt hozzájárulak a rég szokások bemutatásához, a alus életorma épszerűsítéséhez (http://cserehat.celod.hu). A térség gyege termőképességű területe a hagyomáyosa termelt termékek jeletős része gazdaságosa em állítható elő. A kultúrtáj megőrzése és az tt élők egy részéek megélhetése érdekébe a természetvédelem gyelembe vételével a etartható mező- és erdőgazdálkodás kalakítása reáls alteratíváak tűk. A övéytermesztés teré agyobb hagsúlyt kap az élőmuka géyesebb zöldség-, gyümölcs-, szőlő termékek előállítása, valamt övekszk a rdeg marha, juh-, kecske- és baromtartás. Az Európa Uó pacá kereslet mutatkozk a bogazdálkodás sorá előállított (magasabb áro értékesíthető) mezőgazdaság termékek és éháy külöleges agrárckk rát (mt például a gyógyövéyek), melyek gyűjtése és termelése már több éve zajlk a Cserehát területé (MIKLÓSSY E. 2002). A megváltozott pac kereslet következtébe az élelmszertermelő mezőgazdaság számára gyege termőképességű, művelés alól kvot, lletve a korábba s parlago maradt területek (természetes és eergetka célú) erdők telepítésére lehetek alkalmasak. Jóllehet a gazdák számára lehetőség yílk a külöböző mezőgazdaság célú haza és uós orrások (LEADER+) géybevételére, azoba ezeket a lehetőségeket csak a tőkeerősebb és ovatívabb vállalkozók képesek khaszál.

5 A Nemzet Agrár-köryezetgazdálkodás Program egyk zoáls alprogramja az Érzékey Természet Területek, melyek célja a táj jellegéek, természetes és él-természetes élőhelyeek megőrzése a hagyomáyos gazdálkodás módok újból elterjesztése. A programhoz csatlakozó gazdálkodó az előírt művelés mód betartásáért öt éve keresztül meghatározott összegű területalapú támogatásba részesül. Jóllehet a program jeleleg a térségből csak a Cserehát észak részére terjed k, azoba a később bővítések révé szte a tájegység összes településé géybe vehető lesz ez a támogatás orma, amely bztosítja a terület olyamatos művelését és áttételese elősegít az extezív- és bogazdálkodásra törtéő áttérést (http://www.kvvm.hu). A szocalzmus dőszakába a gazdaság és rastrukturáls beruházások elsősorba a Cserehát dél és perem részeek jeletékey ejlődését és a belső területek elsorvadását eredméyezte. A városok közelébe ekvő és jeletősebb voalas rastruktúrával (őbb közutakkal, vasútvoallal) redelkező alvak a rövdebb gázás dő, több mukalehetőség, beektetők, vállalkozók agyobb kocetrácója matt ma s kedvezőbb helyzetbe vaak, mt a Cserehát belső területéek települése. Szereték hagsúlyoz, hogy a et részletezetteket mt lehetséges ejlesztés alteratívákat smertettük, mely em jelet azt, hogy bármely lehetőség megvalósítása ömagába elegedő lehet a település mélyreható társadalm, gazdaság problémáak kezelésére. 4. Kormáyzat és cvl kezdeméyezések A cserehát települések ejlesztéséhez a et említett adottságoko és lehetőségeke kívül élkülözhetetleek a kormáyzat által bztosított ayag eszközök, de jeletős eladatok hárulak a cvl szervezetekre s. A hátráyos helyzetű területek ejlesztésére szolgáló közpot orrások közül k kell emel a augusztusába kzárólag erre a térségre kejlesztett Cserehát Programot, melyek legőbb célja a régó verseyképességéek övelése, a hely gazdaság elledítése és a térség kszakítása a társadalm depresszó állapotából. A települések ezzel párhuzamosa természetese más haza (Élhetőbb Faluért Program) és uós orrásokat (Strukturáls Alapok stb.) s géybe vehetek (http://www.csszem.hu/). A Cserehát Program által bztosított orrások és az erősödő cvl szervezetek tevékeysége yomá jeletékey pézügy és szakma segítség érkezk a térségbe, amely hozzájárul az életkörülméyek javításához és megteremt a eltételeket a később támogatások, orrások eredméyes elhaszálásához. A Csereháto működő cvl szerveződések jeletősége a hely géyek közvetítésébe, a ép értékek, hagyomáyok továbbvtelébe rejlk. Ezek közül s külö említésre méltó a Cserehát Településszövetség, amely a et említetteke túl jeletős eredméyeket ért el a turzmusejlesztés és a mukahelyteremtés (külööse a hátráyos helyzetűek oglalkoztatása) teré. 5. Koklúzó A Cserehát több ázsra tagolható leszakadás olyamata közül markása jelek meg a szocalzmus dőszaka, valamt a redszerváltás. Az elaprózott településhálózat, valamt a városok háya meghatározó térszerkezet elem, melyek hatása dkátorokkal s kmutatható. A egatív társadalm-gazdaság olyamatok a legérzékeyebbe a városoktól és a őbb közlekedés olyosóktól távol ekvő ks- és apróalvakat értk. Bár a térség településeek ejlesztés potecálja szűkös és erőse szegmetált, de ezek ésszerű megvalósításával éháy probléma orvosolható. A Cserehát elzárkózásáak jövője

6 szempotjából meghatározó, a számos gátló téyező elleére megdult alulról szerveződő törekvések, cvl szervetek és a kormáyzat szereplők között együttműködés. A teljes térség leszakadásáak megállításáak csekély a realtása, de céloretált ejlesztések éháy település társadalm-gazdaság erózója megállítható. Felhaszált rodalom BARANYI B. G. FEKETE É. KONCZ G. 2003: A roma-szegregácó kutatásáak terület szempotja a halmozotta hátráyos helyzetű ecs és sellye-sklós kstérségekbe. Ksebbségkutatás, 2. pp BELUSZKY P. 1976: Terület hátráyok a lakosság életkörülméyebe Hátráyos helyzetű területek Magyarországo. Földrajz értesítő, pp EKÉNÉ ZAMÁRDI I. TÓTH T. 2004: Klábalás lehetőségek a mukaélkülségből a Csereháto. I: Határo átyúló kapcsolatok, humá erőorrások (szerk. Sül-Zakar I.), Kossuth Egyetem Kadó, pp G. FEKETE É. (szerk.) 1995: A térség, amely él akar. A Cserehát-Herád-Bódva vdék Térségejlesztés Programja. MTA RKK, Mskolc, p LADÁNYI J. SZELÉNYI J. 2004: A krekesztettség változó ormá. Napvlág Kadó, Budapest, pp KISFALUSI J. 2002: A szép Cserehát. Magákadó, Vszló, pp MAGYAR KÖZLÖNY 2004/47. sz., 64/2004. (IV. 15.) Kormáy redelet a területejlesztés kedvezméyezett térségeek jegyzékéről MIKLÓSSY E. 2002: A Cserehát újraélesztése és a cgáyság öldhöz juttatása. Falu város régó, 2. pp NEMES NAGY J. 1984: Fzka aalógáko alapuló terület elemzés módszerek. I Matematka és statsztka módszerek alkalmazás lehetősége a terület kutatásokba, Földrajz taulmáyok 19. (szerk. Skos T. T.), Akadéma Kadó, Budapest. pp NEMES NAGY J. 1996: Cetrumok és perérák a pacgazdaság átmeetbe. Földrajz Közleméyek, 1. pp NEMES NAGY J. 2003: Gazdaság-társadalm súlypotok és mozgásuk az ezredvég Magyarországo. Terület statsztka, 1. pp NEMES NAGY J. 2004: Új kstérségek, új városok. Új verseyzők? I: Térség és település övekedés pályák Magyarországo (szerk. Nemes Nagy J.), Regoáls Tudomáy Taulmáyok 9., ELTE Regoáls Földrajz Taszék és MTA-ELTE Regoáls Tudomáy Kutatócsoport kadváya, pp NEMES NAGY J. (szerk.) 2005: Regoáls elemzés módszerek. Regoáls tudomáy taulmáyok 11., ELTE Regoáls Földrajz Taszék MTA Regoáls Tudomáy Kutatócsoport, Budapest. pp PÉNZES J. TÓTH T. BAROS Z. BOROS G. 2005: A megújuló eergaorrások társadalm támogatottsága a Cserehát területé. I: A megújuló eergák kutatása és haszosítása az Európa Uó országaba. A Magyar Széleerga Társaság kadváya No. 3. (szerk. Tóth T., Baros Z. és Bíróé Krcs A.) Magyar Széleerga Társaság és Debrece Egyetem TEK TTK Meteorológa Taszéke, Debrece, pp

Pókháló-entrópia mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben

Pókháló-entrópia mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben DR. GODA PÁL DR. TÓTH TAMÁS Pókháló-etróa mt ú redszervzsgálat megközelítés a terület elemzésekbe Gyakra szembesülük azzal a kérdéssel, hogy mtől lesz egy felesztés stratéga fetartható. Mt s elet a fetarthatóság,

Részletesebben

KTK. Dr. Herman Sándor Dr. Rédey Katalin. Statisztika I. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Közgazdaságtudományi Kar. Alapítva: 1970

KTK. Dr. Herman Sándor Dr. Rédey Katalin. Statisztika I. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Közgazdaságtudományi Kar. Alapítva: 1970 Dr. Herma Sádor Dr. Rédey Katal Statsztka I. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KTK Közgazdaságtudomáy Kar Alapítva: 97 Mde jog fetartva. Jele köyvet vagy aak részletet a szerző egedélye élkül bármlye formába vagy

Részletesebben

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők A lakosság egészség állapotát befolyásoló téyezők Számos kockázat téyező befolyásolja a lakosság egészség állapotát. Szükséges eze kockázat téyezőkre való odafgyelés az egyé, a család, a házorvos, a mukahely,

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518 Tartalom KÖZPÉNZÜGYEK MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS RENDSZER ERDÕS TIBOR: Stagflácó és moetárs poltka 36 BÁGER GUSZTÁV PULAY GYULA: A költségvetés tervezés makrogazdaság kockázataak elemzése 384 KUTASI GÁBOR:

Részletesebben

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra)

BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra) BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA (Belső haszálatra) TARTALOMJEGYZÉK. Statsztka alapfogalmak..... Sokaság...4.2. Ismérvek és mérés skálák...6.3. Statsztka sorok...7 2. SPSS alapfogalmak...9 3. Alapvető statsztka

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 46 LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT SZERVEZETEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN 1 Koltay Elvira A civil társadalom fogalma alatt fukcioális megközelítésbe olya

Részletesebben

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 KÖRÖS TANULMÁNYOK Szet Istvá Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 0 Szerkesztőbizottság HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felelős szerkesztő MICHELLER MAGDOLNA Techikai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

A SOKASÁGI ARÁNY MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK VÉGES SOKASÁG ÉS KIS MINTÁK ESETÉN LOLBERT TAMÁS 1

A SOKASÁGI ARÁNY MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK VÉGES SOKASÁG ÉS KIS MINTÁK ESETÉN LOLBERT TAMÁS 1 ÓDSZERTAI TAULÁYOK A SOKASÁGI ARÁY EGHATÁROZÁSÁRA IRÁYULÓ STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK VÉGES SOKASÁG ÉS KIS ITÁK ESETÉ LOLBERT TAÁS 1 A ckk ő célja aak vzsgálata, hogy az elleőrzés gyakorlatba széles körbe haszált

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátásba (váradósgodozás, szülés, ayaság) D emet 1 Ez a kiadváy a Születésház Egyesület Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátóredszerbe (váradósgodozás,

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA A CSEREHÁT TERÜLETÉN

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA A CSEREHÁT TERÜLETÉN A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA A CSEREHÁT TERÜLETÉN Pénzes János, Tóth Tamás*, Baros Zoltán** és Boros Gábor*** PhD-hallgató, Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: Óvárié dr. Balajti Zsuzsaa egyetemi adjuktus SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Készült az Európai Uió és a Magyar Köztársaság támogatásával 2007 impresszum Euro Bajai Gordo fejlesztéspolitikai kormáybiztos

Részletesebben

A ROMA SZEGREGÁCIÓ KUTATÁSÁNAK TERÜLETI SZEMPONTJAI A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ENCSI ÉS A SELLYEI SIKLÓSI KISTÉRSÉGEKBEN 1

A ROMA SZEGREGÁCIÓ KUTATÁSÁNAK TERÜLETI SZEMPONTJAI A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ENCSI ÉS A SELLYEI SIKLÓSI KISTÉRSÉGEKBEN 1 A ROMA SZEGREGÁCIÓ KUTATÁSÁNAK TERÜLETI SZEMPONTJAI A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ENCSI ÉS A SELLYEI SIKLÓSI KISTÉRSÉGEKBEN 1 Baranyi Béla G. Fekete Éva Koncz Gábor 2 1. Kutatási célok és a vizsgálati

Részletesebben

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON 3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Pálfy Miklós Solart-System Kft. 1112. Budapest Gulyás u 20. www.solart-sytem.hu mail@solart-system.hu T/F: 06 1 246-1783 3.1. Magyarország

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 11. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2004 SZEPTEMBER SZÁMOK PIACOK EMBEREK. LIPÉCZ GYÖRGY: Adótáblák és társadalmi viszonyok

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 11. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2004 SZEPTEMBER SZÁMOK PIACOK EMBEREK. LIPÉCZ GYÖRGY: Adótáblák és társadalmi viszonyok 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890

Részletesebben

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS GAZDASÁGI- ÉS STATISZTIKA TANSZÉK A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül Készítette: BENE ESZTER IV.

Részletesebben