Bevezetı FONTOS RESETELJE A KÉSZÜLÉKET MÉG MIELİTT HASZNÁLNI KEZDENÉ! FONTOS MINDIG MENTSE LE ADATAIT!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetı FONTOS RESETELJE A KÉSZÜLÉKET MÉG MIELİTT HASZNÁLNI KEZDENÉ! FONTOS MINDIG MENTSE LE ADATAIT!"

Átírás

1 Bevezetı Köszönjük, hogy a mi FG-6000 termékünket választotta. Ez a készülék egy teljesen új típusú programozható számológép Emellett flexibilis tudományos és grafikus funkciók teszik lehetıvé a függvények széles választékának használatát. Kézi számítások egyszerően végrehajthatók az elıre megírt szabályok alapján (algebra). Programok is bevihetık az elıbb leírt szabályok figyelembe vételével. Kérjük mindenképp olvassa el ezt a felhasználói útmutatót, mielıtt nekilátna a használatának. FONTOS RESETELJE A KÉSZÜLÉKET MÉG MIELİTT HASZNÁLNI KEZDENÉ! FONTOS MINDIG MENTSE LE ADATAIT! A KÉSZÜLÉK KÉPES NAGY MENNYISÉGŐ ADAT TÁROLÁSÁRA. Az adatokat egészen addig maradnak a memóriában, ameddig az elem le nem merül. Továbbá adatvesztéshez vezethet, ha erıs ütés éri, elektrosztatikus mezıbe kerül, vagy szélsıséges környezeti hatások érik. Ha már a tárolt adat megsérült nem állítható vissza. Nagyon fontos, hogy készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól. Ezt a kezelési útmutatót a Btech Magyarország Kft adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatti javításokat és módosításokat a Btech Magyarország Kft. bármikor, elızetes figyelmeztetés nélkül végrehajtja. Ezek a módosítások a jelen kezelési útmutató késıbbi kiadásaiba kerülnek be. 1

2 ENERGIA ELLÁTÁS FIGYELEM: Az elemek nem megfelelı használata a készülék meghibásodásához vezethet. Amire figyeljen: Tartsa távol az elemeket gyermekek elıl Figyeljen a polaritásra, a + legyen felül Figyeljen az új elem típusára, fontos, hogy megfelelı elemet használjon Ne dobja tőzbe az elemeket Ez a készülék egy lítium elemmel (CR2032) mőködik. Ha az elem merül, a kijelzı elkezd halványulni, és nehezen olvashatóvá válik. Ha a kontrasztállítás után is halvány marad, az elemet ki kell cserélni. A tárolt programok, adatok elemcsere alkalmával törlıdnek, ezért ajánlott a késıbbiekben is használni kívánt adatokat kiírni még a csere elıtt. ELEMCSERE FIGYELEM: Kapcsolja ki a készüléket elemcsere elıtt Mentse le a szükséges programjait, adatait Csere után RESET-elje a készüléket FOLYAMAT: 1. Vegye le az elem fedılapot 2. Vegye ki a régi elemet 3. Helyezze be az újat, a + felével felfelé 4. Tegye vissza a fedılapot 5. Kapcsolja be a készüléket AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS A készülék kb. 6 perc inaktivitás után magától kikapcsol, kivéve, ha programot futtat. Ha ez történik, csak kapcsolja vissza az AC gomb megnyomásával. Az értékek, a memória, a programok és kalkulációs beállítások nem fognak megváltozni. RESET MŐVELET Erıs külsı elektrosztatikus töltés a kalkulátor meghibásodásához vezethet. Ha esetleg ez történik, tegye a következıket: FIGYELEM: A következı mővelet minden adatot töröl a készülékbıl! Az adatvesztés megelızése céljából mindig készítsen biztonsági másolatot. 1. Kapcsolja be a készüléket. 2. Egy keskeny hegyes tárggyal nyomja meg a RESET gombot, amely törli a memóriáját. *** Soha ne nyomja meg a RESET gombot belsı mőveletek közben, javíthatatlan hibát okozhat a memóriában vele. 2

3 KEZELÉSI ELİVIGYÁZAT Soha ne szedje szét a kalkulátort Ne ejtse le, ne tegye ki erıs ütéseknek Ne tárolja magas hımérséklet alatt, nedves, vagy poros helyen. Nagyon alacsony hımérséklet lelassíthatja, és hibássá teheti a készüléket. Normál hımérsékleten használva újra, a hideg után felgyorsul ismét. A kijelzı elsötétülhet, amíg a billentyő mőveletek zajlanak. Soha ne hagyja benne a lemerült elemeket. Ne használjon vegyszereket a tisztításhoz. Száraz, puha ruhával szabad csak tisztítani. A forgalmazó semmiféle kárért úgy, mint anyagi és személyi sérülésért nem felelıs a készülék használatából adódóan. Soha ne dobja tőzbe sem a készüléket, sem pedig az elemet. Mindig kapcsolja ki elemcsere elıtt a készüléket Ha a készülék erıs elektrosztatikus töltésnek van kitéve, a memória adatai sérülhetnek, vagy mőködésképtelenné válhat a készülék. Végezze el a RESET eljárást a memória törléséhez. Erıs ütés, vagy rázkódás program végrehajtás közben leállíthatja a folyamatban levı mőveletet, vagy károsíthatja a memória bejegyzést Mielıtt üzemzavarra gyanakodna, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót. 3

4 1. ISMERTETİ Mielıtt használni kezdené, mindenképp hajtsa végre a RESET mőveletet. FONTOS a kalkulátor billentyői több feladatot látnak el. A elkövetkezendıkben leírtak elmagyarázzák minden egyes billentyő összes mőveletét. 1.1 BILLENTYŐ JELÖLÉSEK A készülék billentyői különbözı számú feladatokat látnak el. Pl. a lent megjelenített billentyő 4 különbözı funkciót lát el: X -1, X!, A, /A. χ! χ -1 Az alábbi feladatokat látja el. /A A Mód Feladat Közvetlen bevitel χ -1 SHIFT χ! ALPHA A BASE-N, HEX /A A billentyőzet különbözı szín kódokkal különíti el a különbözı funkciókat az egyszerőbb felhasználás érdekében. Ez a táblázat megmagyarázza a különbözı billentyő jelöléseket a billentyőzeten. Billentyő jelölések Sárga Kék Zöld Jelentés Nyomja le a SHIFT billentyőt Nyomja le az ALPHA billentyőt Nyomjon le billentyőt BASE-N módban Piros zárójelben Nyomjon le billentyőt SD, vagy LR módban Vannak különbözı billentyő kombinációk, amik a kijelzı alatt vannak jelölve (úgy, mint [ALPHA] [2 Σx]). Ezek a billentyő kombinációk csak SD, vagy LR módban használhatók. 1.2 KIJELZİ HASZNÁLATA Kijelzı mutatók Az itt felsorolt mutatók a kijelzın jelennek meg, hogy az aktuális állapotát. S: SHIFT billentyő le van nyomva M: MODE billentyő le van nyomva A: ALPHA billentyő le van nyomva Sci: Fix: hyp: Alapvetı számjegyek meghatározása Tizedes számjegyek helyének meghatározása hyp billentyő le van nyomva D: Fok beállítások szögmérésben R: Radián beállítások szögmérésben G: Gradián beállítások szögmérésben 4

5 WRT: Program írás mód ( MODE 2 ) beállítása PCL: Program szabad mód ( MODE 3 ) beállítása X=, Y=: Mutatja az x- és y- koordináta helyét : Ha több, mint 12 karakter jelenik meg a kijelzın akkor jelenik meg. mutatja a lemaradt extra karaktereket a bal oldalon, mutatja a jobb oldalainkat. Disp: Mutatja a köztes eredményt A kijelzı felosztása A kijelzı pontokból felépülı terület, ami alkalmas rajzolásra, karakterek kijelzésére, állapotjelzık megjelenítésre. Például: Grafikus Kijelzés Koordináták D x= Hatványkitevı Mantissza Számolás Kijelzı Grafikon Koordináta nyomkövetést mutatja D Hatványkitevı Mantissza Mód Állapot Kijelzı LR D WRT P0_2_3_ Mód Állapot Hátralevı Programlépések Program Terület Státusz Exponenciális kijelzı Normál számítási mőveletek közben 10 számjegy kijelzésére képes. Azok az értékek, amik meghaladják ezt, automatikusan exponenciális formában lesznek megjelenítve. Két különbözı exponenciális formátum közül lehet választani. NORM 1 mód: 10-2 (0.01) > x, x NORM 2 mód: 10-9 ( ) > x, x Ezek a módok az alábbi billentyőkombinációkkal választhatók, MODE 9. A pillanatnyi állapot nincs kijelezve, ezért nem szükséges végrehajtani a következı eljárást, hogy meghatározza valamelyik kijelzı formátumot: D D NORM 1 mód (Minden példa ebben a leírásban NORM 1 módot használ.) NORM 2 mód Exponenciális formátum értelmezése 5

6 D 11 Kitevı D -03 Kitevı 1.2 Mantissza 1.2 Mantissza eredmény megegyezik az eredménnyel. Ez azt jelenti, hogy a tizedespont 1.2-höz mozdul, 11 helyet ugrik jobbra, amíg a kitevı pozitív. A valós érték ennyi: 120,000,000, eredmény megegyezik az eredménnyel. Ez azt jelenti, hogy a tizedespont 1.2-höt mozdul, 3 helyet ugrik balra, amíg a kitevı negatív. A valós érték ennyi: Speciális kijelzı formátumok Speciális kijelzı formátumok arra használhatók, hogy bemutassanak törtrészeket, hexadecimális és szög eredményeket Tört érték kijelzı D Valós érték: Egész Számláló Nevezı Hexadecimális érték kijelzı BASE-N /A B C D E F 12 h Valós érték: ABCDEF12 ( ) Szög érték kijelzı D Valós érték: Fokok Percek Másodpercek 6

7 1.3 KULCS MŐVELETEK Speciális mővelet gombok SHIFT Shift gomb Nyomja meg, ha használni szeretné a függvény parancsokat és funkciókat melyek sárgával vannak jelölve a billentyő panelon. Egy S fog megjelenni a kijelzın, jelzi, hogy a SHIFT meg lett nyomva. Ha újra megnyomja a SHIFT gombot, az s jelölés el fog tőnni és az egység visszaáll a SHIFT lenyomása elıtti állapotba. MODE Mód gomb Használja a MODE gombot a., 1 9,,, és gombokkal párosítva, hogy meghatározza a számítási és a szögmérési módot. MODE 1 MODE 2 MODE 3 MODE 4 MODE 5 MODE 6 MODE Egyszerő kézi számítások és programok végrehajtása (RUN mód) WRT kijelzés. Programok írása és ellenırzése PCL kijelzés. Programok törlése D látszik, ha le van nyomva. A készülék szögmérésnél fokokban mér R látszik, ha le van nyomva. A készülék szögmérésnél radiánban mér G látszik, ha le van nyomva. A készülék szögmérésnél gradiánban mér Fix kijelzés. Bevisz egy értéket 0 és 9 között, ezután lenyomja az gombot, beállítja a tizedes helyek számát a bevitt értéktıl függıen. Ex. MODE tizedes hely. MODE Sci kijelzés. Bevisz egy értéket 0 és 9 között, ezután lenyomja az gombot, beállítja az kiemelkedı számjegyeket 1 és 10 között. Ex. MODE kiemelkedı számjegy MODE 9 MODE kiemelkedı számjegy Az megnyomásával törli a kiemelkedı számjegyet, a tizedes helyeket, vagy a beállított kiemelkedı számjegyeket. *** Ha nem állította be a tizedes helyek számát, vagy a kiemelkedı számjegyek számát, nyomja le a MODE 9 gombokat és módosítsa az exponenciális kijelzı tartományát (NORM 1 / NORM 2) *** A BASE-N mód kivételével, 7 ~ 9 található módok az egyszerő kézi számítások kombinációjával használhatók. *** Az utoljára használt mód megmarad a memóriában addig, amíg a készülék ki nem lesz kapcsolva. MODE. memóriák számát. MODE MODE MODE MODE Defm kijelzés. Bevisz egy értéket, utána nyomja le az gombot, ezzel beállítja az elérhetı Ex. MODE. 10 Elérhetı memóriák száma 10-zel megnövelve Beállítja a COMP módot a számtani mőveletekhez, vagy függvényszámításokhoz. (program végrehajtás lehetséges) Kettes, nyolcas vagy tizenhatos számrendszeri számítások/konverziók (BASE-N mód) Egyszerő szórási számítások (SD mód) Regressziós számítások (LR mód). Az x y és x függvények nem elérhetık LR módban. Ezeknek a függvényeknek a használatához elıször statisztikai mőveleteket használjon, nyomja meg a MODE a COMP módba lépéshez. 7

8 SHIFT MODE Lenyomása után a a numerikus érték fokokat képvisel ( ). SHIFT MODE 5 SHIFT MODE Lenyomása után a a numerikus érték radiánokat képvisel ( r ) is input Lenyomása után a a numerikus érték gradiánokat képvisel ( g ) is input. A-LOCK ALPHA ABC gomb Nyomja le, hogy bevigyen alfabetikus, vagy speciális karaktereket. Az ALPHA lenyomása után egy A jelzi a kijelzın ezt a módot és egy karaktert tudunk bevinni. Ezután a készülék visszaáll az elızı állapotba, mielıtt megnyomta volna az ALPHA gombot. A SHIFT gomb lenyomásával az ALPHA mód zárolva lesz a készüléken, ez lehetıvé teszi alfabetikus karakterek folyamatos bevitelét egészen addig, amíg az ALPHA le nem lesz nyomva ismét. Goto Prog Program / Goto key Nyomja le a Prog, gombot, vigyen be értéket 0 és 9 között, majd nyomja le az gombot a program végrehajtásához Pl. Prog 1 Program 1 végrehajtását megkezdi SHIFT lenyomása után nyomja meg a Goto gombot, a Goto meg fog jelenni a kijelzın. Ez az ugrás parancs a programoknál. Sor Lbl --REPLAY-- INS Kurzor / Ismétlés gombok Érték x y Ez a gomb balra, ez pedig jobbra mozgatja a kurzort. A Plot függvényben a gomb lépteti a kurzort felfele, gomb pedig lefele. Ha lenyomva tartja, akkor folyamatosan fog mozogni a lenyomott irányba. Ha a képlet vagy az számszerő érték a bemenet és lenyomja az gombot, a és a gombok ismétlı gombokká válnak. Ezért ha lenyomja a és gombok egyikét, akkor az elejét, vagy a végét láthatja a képletnek, értéknek. Ez lehetıvé teszi a képlet újbóli végrehajtását az értékek megváltoztatásával. A SHIFT után ha lenyomja az INS gombot, akkor beszúrás kurzor jelenik meg ( közvetlenül a kurzor pozíciójára kerül. A SHIFT után ha lenyomja az Lbl gombot, akkor Lbl (Címke) parancsot hajtja végre. A SHIFT után ha lenyomja a Line gombot, akkor grafikonokat rajzolhat ). Ilyenkor egy érték bevitele Miután megrajzolt egy grafikont, nyomja le a SHIFT Value billentyőket, hogy mutassa azt az értéket, ami az x koordinátán van az aktuális pozícióján a mutatónak. Az x és az y koordináta között a SHIFT x y billentyővel tud váltani. Mcl DEL Törlés gomb Nyomja le a törlés gombot kurzor pozícióban. Ha a karakter törlıdik, akkor minden ami a kurzor pozíciótól jobbra van, egyet balra csúszik. Nyomja le a SHIFT Mcl billentyő kombinációt, ez törli a memória bejegyzéseket. 8

9 OFF ON AC Mindet töröl / Bekapcsol / Kikapcsol gomb Lenyomására az összes bemeneti karaktereket, képleteket. Ezzel a tudja törölni a hibaüzeneteket is a kijelzırıl. Az ON gomb lenyomásával tudja bekapcsolni a készüléket. Nyomja le a SHIFT OFF billentyőket, a kikapcsoláshoz. Fontos megjegyezni, hogy a mód beállítások és a memória bejegyzések védettek, ez azt jelenti, hogy nem törlıdnek kikapcsolásnál. Végrehajtás gomb Lenyomásával egy számolás, grafikon eredményét kapja meg. (-) Ans Válasz / Mínusz gomb SZÓKÖZ Az Ans lenyomása után ha az gombot megnyomja akkor az utolsó számítási eredményt hívja elı. Ha program végrehajtás közben hajtja végre, akkor az utolsó számolt érték fog megjelenni. Ha lenyomja a SHIFT gombot, akkor a numerikus értéket negatívra tudja változtatni. Ex: -123 SHIFT (-) 123 Az ALPHA gomb lenyomásával szóközt tud beilleszteni Numerikus / Tizedespont / Exponenciális bevitel gombok Rnd = Ran# π 0 ~ 9. EXP z [ r] o [ ] Ha numerikus értékeket visz be, nyomja le a. Pl. Bevitel: Nyomja le: 1.23 EXP SHIFT (-) 6. SHIFT gombkombinációk a különbözı módokban a következık: COMP mód (MODE + ) BASE-N mód (MODE - ) Isz Isz Dsz Dsz Rnd Ran# π Pol(, Rec(, Rnd, Ran# és π nem használható ebben a módban gombot a tizedespont meghatározásához.. SD mód (MODE ) Isz x xσn xσn-1 Rnd Ran# π Egyszerő szórás függvények használhatók LR mód (MODE ) A B r y yσn yσn-1 x xσn xσn-1 Rnd Ran# π Páros statisztikai változó Függvények használhatók Kalkulációs gombok Pol( Rec( Zoom xf Zoom xl/f Számtani mővelet gombok X Y x S y T Összeadás, kivonás, szorzás és osztás. SHIFT gomb kombinációk a különbözı módokhoz a következık: COMP mód Zoom xf Zoom xl/f A SHIFT gomb lenyomásával nagyítani, vagy kicsinyíteni lehet a függvényt az együttható beállításinak megfelelıen. COMP mód, vagy SD mód Pol( Rec( Koordináta transzformáció 9

10 LR mód x y Becsült érték kalkuláció az x és y koordinátákra Pol( Rec( Koordináta transzformáció Grafikon gombok Különbözı grafikonok készítésére alkalmas, BASE-N módban használható. Zoom Org Graph Grafikon / Eredeti zoom (nagyítás/kicsinyítés) gomb Nyomja le, mielıtt belépne a képletbe, amit grafikonnak szeretne használni ( Graph Y= megjelenik a kijelzın). Lenyomásával megnöveli, vagy lekicsinyíti a grafikont az eredeti méretére. Lenyomása után, ha megnyomja az ALPHA gombot, minden egyes része az részeredménye a programozott mőveleteknek, vagy egymást követıen jelennek meg az gomb lenyomásával. Factor Range Terület / Tényezı gomb ~ Grafikon területének, méretének beállítása. SHIFT lenyomásával nagyíthatja, vagy kicsinyítheti az alsó, vagy felsı területét a grafikonnak. ALPHA lenyomásával sorrendben megegyezı értéket rendelhet több memóriához. Pl. 456 tárolása memóriákban. A-tól F-ig: 456 SHIFT ALPHA A ~ F Plot Trace Nyomvonal / Ábrázolás gomb? Végigkövet egy kész grafikont és mutatja az x és y koordináta értékeit. Nyomja le a SHIFT gombot, hogy ábrázoljon egy pontot a grafikon képernyıjén. Adat kijelzéshez programozott számolás nélkül, vagy számolás megismétléshez nyomja le az ALPHA gombot, majd a? gombot. Cls G T Grafikus-Szöveges / Képernyıtörlés gomb Grafikus és szöveges kijelzés között vált. SHIFT Cls törli a grafikus képernyıt ( done lesz látható) Funkció billentyők Nyomja le funkcionális számításokhoz. Különbözı használati módjai érhetık el a SHIFT gomb kombinációjával, és / vagy a különbözı módok használatával. Összetett állítás gomb xnor k Lenyomásával képleteket, parancsokat, programozott számításokat, vagy egymást követı számításokat szeparálhat. Ennek eredményeként jön létre az összetett állítás. 10

11 Ha lenyomja a SHIFT gombot BASE-N módban, ezzel belép egy a logikai mőveletbe, logikai összeg tagadása (xnor). ENG Mérnök rendszer / Tagadás gomb Not xor m Lenyomásával a számítás eredményét konvertálhatja exponenciális kimutatásra, ahol a kitevı három többszöröse. Kilo mega giga milli micro nano pico (10 3 = k, 10 6 = M, 10 9 = G, 10-3 = m, 10-6 = µ, 10-9 = n, = p) Amikor megkapja a logikai tagadását egy értékhez BASE-N módban, nyomja meg elıtte a gombot az eredmény beviteléhez. Nyomja le a SHIFT gombot BASE-N módban, hogy kizárólag logikai összeg eredményt kapjon. Int Dec d µ Frac x 2 Hex h n 10 x log Bin b p Négyzetgyök/ Egész rész gomb Nyomja meg a gombot, majd vigyen be egy számot, majd nyomja le az gombot, hogy megkapja a négyzetgyök értéket. Nyomja le a négyzetgyök után a SHIFT gombot, ekkor megkapja a szám egész részét. Ha megnyomja az gombot BASE-N módban, akkor beállítja a tízes számrendszer számolás módot. Ha lenyomja a SHIFT gombot BASE-N módban, az utólag bevitt eredmény tízes számrendszer formában lesz beállítva. Négyzet / Hányados gomb Nyomja le a szám bevitele után és nyomja meg az gombot, hogy megkapja a négyzet értékét. Nyomja meg a SHIFT gombot a szám bevitel elıtt, hogy bevigye a hányados részét a számnak. Nyomja le utána az gombot BASE-N módban, hogy beállítsa a hexadecimális, tizenhatos számrendszer számítás módot. Ha lenyomja a SHIFT gombot BASE-N módban, az utólag bevitt eredmény hexadecimális, tizenhatos számrendszer formában lesz beállítva. Egyszerő logaritmus / Logaritmus gomb Nyomja le a szám bevitele elıtt, vigye be az értéket, majd nyomja le az gombot, hogy megkapja a logaritmus értéket. Nyomja le a SHIFT gombot, ezután a bevitt érték 10 hatványkitevıjévé válik. Nyomja le utána az gombot BASE-N módban, hogy beállítsa a bináris, kettes számrendszer számítás módot. Ha lenyomja a SHIFT gombot BASE-N módban, az utólag bevitt eredmény bináris, kettes számrendszer formában lesz beállítva. 11

12 e x ln Természetes Logaritmus / Exponenciális gomb Oct o f Nyomja le a szám bevitele elıtt, vigye be az értéket, majd nyomja le az gombot, hogy megkapja a logaritmus értéket Nyomja le a SHIFT gombot, ezután a bevitt érték e hatványkitevıjévé válik. Nyomja le utána az gombot BASE-N módban, hogy beállítsa az oktális, nyolcas számrendszer számítás módot. Ha lenyomja a SHIFT gombot BASE-N módban, az utólag bevitt eredmény oktális, nyolcas számrendszer formában lesz beállítva. x! x -1 /A A Reciprok / Faktoriális gomb Nyomja le a szám bevitele után és nyomja meg az gombot, hogy megkapja a reciprok értékét. Ha lenyomja a SHIFT gombot, a bevitt érték faktoriálisát kapja meg. Nyomja le BASE-N módban, hogy bevigye A (10 10 ) hexadecimális értéket. Fok / perc / másodperc gomb B B Szög érték bevitele (fok / perc / másodperc). Pl Ha megnyomja a SHIFT gombot, egy tízes számrendszerbeli szám lesz kijelezve fok/perc/másodperc. Nyomja le BASE-N módban, hogy bevigye B (11 10 ) hexadecimális értéket. hyp C C Hiperbola gomb Nyomja le a hyp gombot és utána a sin, cos, vagy tan gombok egyikét, majd az értéket, ezután készít egy ennek megfelelı hiperbola függvényt (sinh, cosh, tanh). SHIFT lenyomásával, majd hyp és utána sin, cos, vagy tan gombok egyikét, majd az értéket, ezután készít egy ennek megfelelı inverz hiperbola függvényt (sinh -1, cosh -1, tanh -1 ). Nyomja le a hyp gombot BASE-N módban, hogy bevigye C (12 10 ) hexadecimális értéket. sin -1 cos -1 tan -1 sin cos tan Trigonometrikus függvény / Inverz trigonometrikus függvény gombok D D E E F F Nyomja le ezen gombok egyikét az érték bevitele elıtt, hogy megkapja a megfelelı trigonometrikus függvény eredményt. Ha elıtte lenyomja a SHIFT gombot, akkor a függvény inverz értékét kapja meg. Nyomja le BASE-N módban, hogy bevigye D, E, F (13 10, 14 10, ) hexadecimális értéket. d/c ab/c Neg G Törtrész / Ellentett gomb Ezzel a gombbal tud bevinni törteket. 12

13 Pl. Bevitel: 23/45: 23 ab/c 45 Bevitel: 2-3/4: 2 ab/c 3 ab/c 4 Áltörteknél nyomja le a SHIFT gombot (jelölve, SHIFT a d/c a leírásban) Nyomja meg BASE-N módban mielıtt bevinné az értéket, hogy megkapja a szám ellentett eredményét. Hozzárendelés gomb Scl H Nyomja le, hogy számítási eredményeket rendeljen hozzá egy memória helyhez. Pl hozzárendelése a memóriába A: ALPHA A Nyomja le a SHIFT gombot, az összes adat törléséhez a statisztikai memóriákból., ; ( ) Kerek zárójel gombok I J Abs x y Használja a kerek zárójel gombokat ha szükséges egy képlethez (nyitó, záró). Ha lenyomja a SHIFT gombot, vesszı, vagy pontosvesszı illeszthetı be a koordináta transzformáció, vagy egymást követı számítások argumentumainak elszeparálására. Hatvány / Abszolút érték gomb és CL K Vigyen be x (bármilyen számot), nyomja meg ezt a gombot és vigye be y (bármilyen számot), hogy kiszámítsa x y hatványát. SD, vagy LR módban ez a funkció csak a SHIFT lenyomása után mőködik. A SHIFT gomb lenyomásával a szám abszolút értékét kapja meg. BASE-N módban a logikai értéket ad vissza ( és ). SD, vagy LR módban törli a bevitt adatot. 3 x Gyök / Köbgyök gomb or DT L Vigye be x számot, majd nyomja le ezt a gombot, ezután az y számot, ezzel x-edik gyökét számolja ki y számnak. SD, vagy LR módban ez a funkció csak a SHIFT lenyomása után mőködik. A SHIFT gomb lenyomásával a szám köbgyök értékét kapja meg. BASE-N módban a logikai értéket ad vissza ( vagy ). SD, vagy LR módban adat bevitelre szolgál Kontrasztállítás Ezen gombok,vagy után nyomja meg a MODE gombot, ezzel állítja a kontrasztját a kijelzınek Nyomására a kijelzı világosabb, nyomására sötétebbé válik. Ha bármilyen más gombot nyom a MODE mellett, az megszakítja a kontrasztállítást. Kontrasztállítás nem lehetséges a terület kijelzés alatt, a Range gomb lenyomása után, vagy együttható kijelzés alatt a Factor gomb használatánál. 13

14 1.4 MIELİTT HASZNÁLNI KEZDENÉ A KALKULÁTORT Számítási prioritás folyamat, mőveletek sorrendje Ez a készülék igazi algebrai logikát használ, hogy egy képlet részeit meghatározza. Az alábbi sorrendet használja: 1) Koordináta transzformáció: Pol (x, y), Rec(r, θ) 2) A típusú függvények: Ezekkel a függvényekkel az értéket beviszi és lenyomja a megfelelı funkció billentyőt. x 2, x -1, x!,, r, g, 3) Hatványozás / Gyökvonás: x y, 4) Törtrész: ab/c x 5) Rövidített szorzás formátum a π, elıtt, memória, vagy kerek zárójel 2π, 4R, stb. 6) B típusú függvények: Ezekkel a függvényekkel az értéket beviszi és lenyomja a megfelelı funkció billentyőt., 3, log, ln, e x, 10 x, sin, cos, tan, sin -1, cos -1, tan -1, sinh, cosh, tanh, sinh -1, cosh -1, tanh -1, (-), Abs, Int, Frac, kerek zárójel, (a következık csak BASE-N számításoknál) d, h, b, o, Neg, Not 7) Rövidített szorzás formátum a B típusú függvényeknél: 2 3, A log2, stb. 8), 9), 10) és (and) (csak BASE-N számítások) 11) vagy (or), kizáró vagy (xor), kizáró nem vagy (xnor) (csak BASE-N számításoknál) 12) Relációs operátorok <, >, =, =,, Ha függvények azonos prioritással rendelkeznek, akkor balról jobbra történik a feldolgozás. e x ln 120 = e x [ln( 120)] Összetett függvények jobbról balra lesznek végrehajtva Bármi ami kerek zárójeleket tartalmaz, az kapja a legmagasabb prioritást Vermek száma Ez a kalkulátor olyan memóriát használ, amit verem -nek nevezünk és az ideiglenesen tárolt alacsony prioritású numerikus értékek és parancsok kerülnek bele (függvények, stb.). A numerikus értékek vermének 10 szintje van, míg a parancs veremnek 24. Ha a képlet meghaladja a rendelkezésre álló verem méretét, verem hiba (Stk ERROR) üzenet fog megjelenni a kijelzın. PL. 2 ( ( ( ) 3 ) 5 ) + 8 = Numerikus verem érték Parancs verem ( 4 3 ( ( 7 + *** Számítások folyamatosan lesznek végrehajtva, a legmagasabb prioritású lesz feldolgozva elıször. A mővelet 14

15 végrehajtása után törlıdik a verembıl Számítási módok Ez a készülék képes egyszerő számolások végrehajtására, programok tárolására, különbözı módok beállítására. Mővelet módok Összesen három mővelet mód létezik. 1) RUN mód: Grafikon, függvény, egyszerő számítások, programok végrehajtása. 2) WRT mód: Program tárolás és szerkesztés. 3) PCL mód: Tárolt programok törlése. Számítási módok Összesen négy számítási mód létezik. 1) COMP mód: Általános számolások, beleértve a függvény számításokat. 2) BASE-N mód: kettes, nyolcas, tízes, tizenhatos konverziók és számítások úgy szintén, mint logikai mőveletek. Függvény számítások és grafikon rajzolások nem hajthatók végre. 3) SD mód: Egyszerő szórás számítás (egyszerő-változós statisztika). 4) LR mód: Regressziós számítás (páros-változós statisztika) Az elérhetı módok magas száma miatt kérjük figyeljen oda, hogy a megfelelı módban hajtsa végre számításait Bemenı / kimenı számjegyek száma Az engedélyezett be és kimenı input / output értékek skálája (számjegyek száma) 10 a mantissza részére és 2 a kitevınek. A számítások belül egy 12 számjegyes mantisszán történnek a kitevı értéke változatlan, 2 marad. Például: = 3 EXP EXP *** Ha a számítási értékek nagyobbak, mint 10 10, vagy kisebb, mint 10-2, akkor automatikusan exponenciális formában jeleníti meg. Például: Ha a számítás kész van, a mantissza 10 alá lesz kerekítve és úgy jelenik meg a kijelzın és ez a mantissza lesz felhasználható a következı számoláshoz. Például: = 3 EXP *** Az értékek a memóriában 12 számjegyes mantisszában lesznek eltárolva és 2 számjegyes kitevıvel. 15

16 1.4.5 Túlcsordulás és hibák Ha a számítási tartomány mérete megtelik, vagy helytelen bemeneti adatokat ír be, akkor egy hibaüzenet fog megjelenni a kijelzın. Ez a hibaellenırzı funkció. Az alábbi mőveletek okozhatnak hibát: 1) Ha a végeredmény, vagy a memóriában tárolt érték mérete meghaladja ezt a számot: ± ) Egy olyan próbálkozás, amelynél a függvény számítás meghaladja a bemenı értéktartományt. 3) Téves mőveletek statisztikai számolások közben. (Pl. x or xσn eredménye adatbevitel nélkül) 4) A numerikus, vagy parancs verem kapacitásának túllépése. (Pl. 23 egymást követı ( ezután ) 5) Memória nincs kiterjesztve, memória név, úgy, mint Z [2] használva van. 6) Beviteli hibák. (Pl. 5 3 ) 7) Téves argumentumok vannak a parancsokban, vagy függvényekben, melyeknél argumentumokra van szükség. (Tartományon kívül esı argumentum bevitele, 0~9 Sci, vagy Fix esetben.) Az alábbi hibaüzenetek lesznek láthatóak az imént leírt hibáknál: 1~3 Ma ERROR 4 Stk ERROR 5 Mem ERROR 6 Syn ERROR 7 Arg ERROR Emellett létezik Ne ERROR (nesting error) és Go ERROR. Ezek a hibák programok használata közben történhetnek Bemenı karakterek száma Ez az egység 127 lépéses területtel rendelkezik a számítás végrehajtáshoz. Egy függvény egy lépést tartalmaz. Minden egyes nyomása a numerikus billentyőzetnek, vagy és billentyők egy lépést tartalmaznak. Az olyan mőveletek, mint SHIFT x! két billentyő mőveletet szükséges, de valójában egy funkciót tartalmaznak, ezért egy lépést. Ezek a lépések megerısíthetık a kurzormozgató gombok használatával. A bemenı karakterek korlátozva vannak 127 lépésre. Rendszerint a kurzor egy villogó jellel van jelölve _, de ha eléri a 121-edik lépést a kurzor egy másik villogó jellel lesz jelölve. Ha a feltőnik számolás közben, a számítás el lesz osztva és két részben lesz végrehajtva Grafikus és szöveges kijelzık Grafikus kijelzın tud grafikonokat használni, míg a szövegesen képleteket, parancsokat. Ez a két kijelzés teljesen független egymástól. A különbözı kijelzési módok között a G T gomb lenyomásával tud váltani. 16

17 Például: (Szöveges kijelzı) (Grafikus kijelzı) (Szöveges kijelzı) (Grafikus kijelzı) Graph sin ALPHA X G T G T A képernyı törlése különbözik a különbözı kijelzı módoknál: Grafikus: SHIFT Cls sin X_ Szöveges: AC done Az AC lenyomására grafikus kijelzés közben egy üres szöveges képernyıt kapunk eredményül Javítások A képletek javításához használja a és gombokat, hogy a megfelelı pozícióra lépjen, majd nyomja meg a helyes gombot. Ha ki szeretne törölni karaktereket, lépjen rá a karakterre melyet törölni szeretne, majd nyomja le a DEL gombot. Ha kihagyott egy karaktert a képletbıl, álljon arra a pozícióra, ahova be szeretne szúrni, majd nyomja le a SHIFT gombot majd az INS gombot, ezután a beilleszteni kívánt karaktert Memória 26 standard memóriát tartalmaz. A memória nevei az ABC 26 betőjébıl állnak össze. Numerikus értékek 12 számjegyő mantisszával és 2 számjegyő kitevıvel tárolható. Például: tárolása az A memóriában: ALPHA A Értékek rendelhetık egy memória helyhez a gomb használatával Például: Összeg tárolása a memóriában: A+78.9 legyen B: ALPHA A ALPHA B Például: hozzáadása a B memóriához: ALPHA B ALPHA B A_ A+78.9 B_ B B_ A memória tartalmának ellenırzéséhez nyomja le a memória nevét, majd az gombot. ALPHA A A memória tartalmának törlése, nullázása a következıképpen tehetı meg: Például: A memória bejegyzés törlése csak az A memória helyrıl: 0 ALPHA A Például: Az összes memóriabejegyzés törlése: SHIFT Mcl 0. Mcl_ 0. Ha ugyanazt az eredményt szeretné tárolni több memóriahelyen, akkor nyomja le az ALPHA gombot, majd nyomja le a ~ gombot. 17

18 Például: 10 tárolása az A memóriától J memóriáig: 10 SHIFT ALPHA A ~ J 10 A~J Memória kiterjesztés Noha 26 standard memória van, de ez kiterjeszthetı, ha a program lépéseket memóriává változtatja 8 lépés jelent 1 plusz memóriát. Memóriák száma Lépések száma Maximum 50 memória adható hozzá, így 76(26+50) érhetı el. A kiterjesztés az alábbi módon érhetı el, nyomja le a MODE gombot, majd nyomja le a. gombot, az érték a kiterjesztés méretét mutatja, majd nyomja meg le az. Például: A memóriák számát 30-cal megnöveli, összesen 56 lesz. MODE. 30 Defm 30_ M-56 S-160 Memóriák száma Megmaradt lépések száma A memóriák és a megmaradt lépések száma van kijelezve. A megmaradt lépések száma jelzi a jelenleg használaton kívül levı területet és eltér a program tárolásra szolgáló memória méretétıl MODE. M-56 S-160 A memóriák számának megállapításához (26 visszaállításához), üssön be nullát az alábbi módon: MODE. 0 M-26 S-400 *** Habár 50 memóriahely adható hozzá, de ha egy program már el van tárolva, akkor a lehetséges lépések száma már kevesebb. Ha nagyobb értéket próbál beállítani, akkor hibaüzenetet fog kapni. A memória kiterjesztés mértékének ugyanakkorának vagy kisebbnek kell lennie, mint a lehetséges lépések száma. *** A kiterjesztés folyamata ( MODE. kiterjesztés mértéke) tárolható úgy, mint egy program. Kiterjesztett memória használata Kiterjesztett memóriák ugyanolyan módon használhatók, mint a standard memóriák, csak a nevük lesz egy kicsit másabb úgy, mint Z[1], Z[2], stb. A Z bető után egy érték áll, amely a memóriában lefoglalt szekvenciális pozícióját mutatja, úgy használja, mint egy memória nevet. (Zárójelet létrehozni így lehet: ALPHA. = [ és ALPHA EXP = ] ). Ha a memória száma 5-tel meg van növelve, akkor Z[1]-tıl Z[5]-ig lesz elérhetı. 18

TUDOMÁNYOS SZÁMOLÓGÉP LCD-8110 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen

TUDOMÁNYOS SZÁMOLÓGÉP LCD-8110 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen TUDOMÁNYOS SZÁMOLÓGÉP LCD-8110 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen Biztonsági utasítások......................... 4 Rendeltetésszerű használat..........................

Részletesebben

Alapműveletek [ld. az eredetiben] A COMP módot használja. 1. példa: 23+4,5-53. Az egyenlőségjel előtti záró zárójelek kihagyhatók.

Alapműveletek [ld. az eredetiben] A COMP módot használja. 1. példa: 23+4,5-53. Az egyenlőségjel előtti záró zárójelek kihagyhatók. Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588 Fax.: 311 3046 CASIO fx-82sx/fx-250hc számológép Rend.sz.: 778621 Elővigyázatossági tudnivalók Ne próbálja szétszedni a gépet; ütéstől,

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI MEGJEGYZÉSEK

ÜZEMELTETÉSI MEGJEGYZÉSEK ÜZEMELTETÉSI MEGJEGYZÉSEK Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék meghibásodásának elkerülése érdekében javasoljuk a következık betartását: 1. A készüléket ne tegyük ki nagy hımérséklet változásnak,

Részletesebben

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 EXCEL 2007

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 EXCEL 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 173 2. A táblázatkezelık fıbb funkciói, alkalmazási területeik... 173 3. A képernyı felépítése... 174 4. Cellába való beírás, javítás... 176 5. Táblázatban való mozgás és

Részletesebben

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI A táblázatkezelık feladata, alkalmazása A táblázatok minden mőszaki, gazdasági számítási mővelet nélkülözhetetlen kellékei. Jellemzı rájuk, hogy sorokból és oszlopokból

Részletesebben

CommaTEC Aclas PANDA

CommaTEC Aclas PANDA CommaTEC Aclas PANDA Kezelési útmutató v1.1.4 2011.03.11. Beállított Euró átállási dátum: 1 2 3 4 5 EURÓ átállás dátuma: beállította: beállítás ideje: Megjegyzés: az Euró átállás dátuma legfeljebb ötször

Részletesebben

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 WORD 2007

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 WORD 2007 Tartalom 1. fejezet Bevezetés... 118 1.1 A SZÖVEGSZERKESZTİK ALAPVETİ FUNKCIÓI... 118 1.2 A SZÖVEGSZERKESZTİK TÍPUSAI... 118 2. fejezet A Microsoft Word 2007 új felhasználói felülete... 119 2.1 AZ ABLAK

Részletesebben

Számítástechnikai alapismeretek

Számítástechnikai alapismeretek Számítástechnikai alapismeretek A számítógép fogalma, felhasználási területei A számítógép fogalma Számítógép tágabb értelemben minden olyan berendezés, amely képes bemenı adatok (input) fogadására, ezeken

Részletesebben

GeoGebra Kézikönyv 3.2

GeoGebra Kézikönyv 3.2 GeoGebra Kézikönyv 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Kézikönyv 3.2 Utolsó módosítás: 2011. július 1. Szerzők: Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org Judith Hohenwarter,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Táblázatkezelés. A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Táblázatkezelés. A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés Horváth Imre Táblázatkezelés A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés A követelménymodul száma: 1180-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-55 A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Molnár Tibor

SZAKDOLGOZAT. Molnár Tibor SZAKDOLGOZAT Molnár Tibor Debrecen 2007 Debreceni Egyetem Informatika Kar AUTOMATIZÁLT KERESKEDÉS PROGRAMOZÁSA A DEVIZAPIACON Témavezetı: Dr. Kormos János Egyetemi tanár Készítette: Molnár Tibor Programozó

Részletesebben

GST5000 Intelligens tőzjelzı központ Telepítési és kezelési leírás

GST5000 Intelligens tőzjelzı központ Telepítési és kezelési leírás GST5000 Intelligens tőzjelzı központ Telepítési és kezelési leírás 1.0 kiadás 2008.09. Tartalom 1. fejezet. A központ rövid bemutatása... 5 2. fejezet. Műszaki specifikáció... 6 2.1 Üzemi feszültség...

Részletesebben

mikrovezérlıt, azonban a leírások csak angol nyelven elérhetık, ezért az eredeti Microchip adatlapról készítettem egy 35 oldalas fordítást.

mikrovezérlıt, azonban a leírások csak angol nyelven elérhetık, ezért az eredeti Microchip adatlapról készítettem egy 35 oldalas fordítást. Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 1. Mikrovezérlık története... 3 2. Az oktatáshoz szükséges segédeszközök... 9 2.1 Az MPLAB program... 9 2.2 A programozó szoftver...10 2.3 A programozó készülék...11 2.4

Részletesebben

Olvassa el ezt az útmutatót figyelmesen, mielott üzembe helyezné a készüléket, hogy elkerülje az egység esetleges meghibásodását.

Olvassa el ezt az útmutatót figyelmesen, mielott üzembe helyezné a készüléket, hogy elkerülje az egység esetleges meghibásodását. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Olvassa el ezt az útmutatót figyelmesen, mielott üzembe helyezné a készüléket, hogy elkerülje az egység esetleges meghibásodását. Kérjük orizze meg ezt a leírást, hogy a késobbiekben

Részletesebben

Tartalomjegyzék. KERN COMMUNICATIONS SYSTEMS KFT H -186 Budapest Gilice tér 47/a Tel.: +36 1 297-1470 Fax.: +36 1 297-1471 WWW.KERN.

Tartalomjegyzék. KERN COMMUNICATIONS SYSTEMS KFT H -186 Budapest Gilice tér 47/a Tel.: +36 1 297-1470 Fax.: +36 1 297-1471 WWW.KERN. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Termékleírás 2 3. Elsı üzembe helyezés 4 4. Kimenetek kezelése 5 4.1 Kimenetek kezelése SMS-ben 5 4.2 Készülék kezelése hívással 6 4.3 A kimeneti tápcsatlakozó manuális

Részletesebben

ER-2500. kezelői kézikönyv. www.fasy.com. FASY HUNGÁRIA KFT Esztergályos u.2. 2040. Budaörs - Hungary www.fasy-hungaria.hu fasy-hungaria@axelero.

ER-2500. kezelői kézikönyv. www.fasy.com. FASY HUNGÁRIA KFT Esztergályos u.2. 2040. Budaörs - Hungary www.fasy-hungaria.hu fasy-hungaria@axelero. FASY HUNGÁRIA KFT Esztergályos u.2. 2040. Budaörs - Hungary www.fasy-hungaria.hu fasy-hungaria@axelero.hu ER-2500 kezelői kézikönyv www.fasy.com 10MA013760 Elektronikus pénztárgép ER-2500 Kezelői kézikönyv

Részletesebben

NCT 90T. Kezelési és Programozási leírás

NCT 90T. Kezelési és Programozási leírás NCT 90T Kezelési és Programozási leírás Gyártó és fejleszt: NCT Ipari Elektronikai kft. H1148 Budapest Fogarasi út 5-7 Postafiók: 1631 Bp. pf. 26 Telefon: (+36 1) 467 63 00 Telefax:(+36 1) 363 6605 E-mail:

Részletesebben

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002.

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002. WORD 2000 jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Word 2000 modul 1. fejezet Általános szövegszerkesztési ismeretek Szövegfeldolgozás számítógéppel A személyi számítógépek megjelenésével a szöveg adatként

Részletesebben

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 Microsoft Office Excel 2007 2 3 Az Excel 2007 megnyitása A program megnyitásának menete a következő: 1. Start menü -> Microsoft Office -> Microsoft Office Excel 2007 2. Az asztalon található Excel 2007

Részletesebben

Táblázatkezelés Tartalomjegyzék

Táblázatkezelés Tartalomjegyzék TÁBLÁZATKEZELÉS Tartalomjegyzék 1 A táblázatkezelés alapfogalmai... 3 1.a A táblázatkezelı programok szolgáltatásai, alkalmazási területeik... 3 1.b A táblázatkezelı adattípusai, az egyes adattípusokkal

Részletesebben

Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomag 4.36 /Használati útmutató/ /Digitális kártya olvasó és tachográfkorong kiértékelı rendszer/

Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomag 4.36 /Használati útmutató/ /Digitális kártya olvasó és tachográfkorong kiértékelı rendszer/ Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomag 4.36 /Használati útmutató/ /Digitális kártya olvasó és tachográfkorong kiértékelı rendszer/ I. Áttekintés A Real Soft 2000 Ügyviteli Programcsomaghoz tartozó kiértékelı

Részletesebben

Tartalom. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Windows XP

Tartalom. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Windows XP : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Windows XP Tartalom 1. Windows XP jellemzıi és képernyıje... 66 2. Az egér kezelése... 68 3. A Windows XP ablakfogalma. Mőveletek ablakokkal...

Részletesebben

CR-681BF FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

CR-681BF FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CR-681BF FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Euro Prompt Kft. www.penztargepek.com Tartalomjegyzék 1 ALAP JELLEMZŐK... 1 1.1 Fő jellemzők...1 1.2 Technikai tulajdonságok...1 1.3 Méretek...1 1.4 Hátsó csatlakozók...2

Részletesebben

Marchiş Julianna INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

Marchiş Julianna INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK Marchiş Julianna INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK 1 Modulok 1. A számítógép felépítése------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2. Operációs

Részletesebben

Táblázatkezelés alapjai, feladata, műveletei

Táblázatkezelés alapjai, feladata, műveletei Táblázatkezelés alapjai, feladata, műveletei A táblázatkezelésről általában A számítógépen megvalósítandó feladatok legnagyobb csoportját táblázat- vagy adatbáziskezelő programokkal oldjuk meg. Adott feladat

Részletesebben

ELEKTRONIKUS PÉNZTÁRGÉP KEZELÕI KÉZIKÖNYV

ELEKTRONIKUS PÉNZTÁRGÉP KEZELÕI KÉZIKÖNYV March 2002-10MA012010 (02/097) ELEKTRONIKUS PÉNZTÁRGÉP ER 1202 SMILE KEZELÕI KÉZIKÖNYV ELEKTRONICUS PÉNZTÁRGÉP 259571 Ennek a pénztargépnek a minõségét a CE márkajelzés tanúsítja. Személyes biztonsági

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2009. Változáskezelés Verzió Dátum Pont Változás Cím Oldal Oldalszám: 2 / 66 Tartalomjegyzék 1. Tanszéki adminisztrátor feladatai...

Részletesebben

BARÁTKOZZUNK MEG A SZÁMÍTÓGÉPPEL!

BARÁTKOZZUNK MEG A SZÁMÍTÓGÉPPEL! BARÁTKOZZUNK MEG A SZÁMÍTÓGÉPPEL! Tanfolyami jegyzet alapszintő tudnivalók 8 x 4 tanórában a számítógép kezelésérıl a szövegszerkesztésrıl a táblázatkezelésrıl az internetrıl és e-mail-rıl 2007. Kigondolta,

Részletesebben

Mikrovezérlık oktatása. Tananyag

Mikrovezérlık oktatása. Tananyag Mikrovezérlık oktatása Készítette: Juhász Róbert Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 1. Mikrovezérlık története... 3 2. Az oktatáshoz szükséges segédeszközök... 9 2.1 Az MPLAB program... 9 2.2 A programozó

Részletesebben