Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére"

Átírás

1 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére Tárgy: Előadó : Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről ( február 17-től március 15-ig ) Ottó Péter polgármester Február Ülésezett a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága, majd a ZJÖT társulási tanácsa. A térség polgármesterei a következő napirendeket vitatták meg: 1. Javaslat a Zirci Járás Önkormányzati Társulási Tanácsa év I. félévi munkatervének megállapítására. 2. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. -ban foglaltak szerinti határozat meghozatala. 3. A Társulás évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.5.) számú határozatának módosítása. 4. Zirci Járás Önkormányzati Társulás évi költségvetéséről szóló határozat meghozatala. 5. Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó intézményi térítési díjak meghatározása. 6. Tájékoztató a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ elmúlt időszakának eseményeiről. 7. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról. A társulási tanács a napirendek kapcsán az előterjesztésekben szereplő határozati javaslatoknak megfelelő döntéseket hozott. - Ülésezett a Zirc és Lókút Óvodatársulás tanácsa. A polgármesterek a következő napirendekben hoztak döntést: 1. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. -ban foglaltak szerinti határozat meghozatala. 2. Zirc és Lókút Óvodatársulás évi költségvetéséről szóló 4/2014.(I.30.) határozat módosítása. 3. Zirc és Lókút Óvodatársulás évi költségvetéséről szóló határozat meghozatala. 4. A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartása. 5. A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsődébe 2015/2016-os nevelési-gondozási évre történő beiratkozás időpontjának meghatározása. 6. Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Lókúti Tagóvodájának nyitva tartásával kapcsolatos döntés meghozatala. Február Az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke, a polgármester és a jegyző a MozgóMozi kft. képviselőivel tárgyaltak a városháza nagytermében tervezett filmvetítések feltételeiről. - A képviselő-testület több tagja mellett a polgármester is részt vett Veszprémben Dr. Jáger Ida, városunk köztiszteletben álló polgárának temetésén.

2 2 Február Igmándy György, az A BULI rendezvényének egyik főszervezője kereste meg a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatását kérje a 25. alkalommal megrendezésre kerülő fesztivál megvalósításához. Február Intézményvezetői értekezlet, amelyen az alábbi főbb témák kerültek megbeszélésre: - Március 15-i városi ünnepség, - a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola felvételi vizsgáinak tapasztalatai, - a gimnázium igazgatójának tájékoztatója arról, hogy az egyik tanuló fegyelmezetlen viselkedése okán megrongálódott a kosárlabdapalánk, de az önkormányzat részéről intézkedés nem szükséges mivel a szülő vállalta a helyreállítást, - a szakképző iskola közreműködésével kifestésre kerülnek az ifjúsági ház belső terei, - a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház közreműködik a március 7-re tervezett Reguly Túra megvalósításában, - az önkormányzati konyhák nyári munkamegosztása, - az általános iskola konyháján megvalósított nyílászárócsere hatása a szellőzésre, párásodás, penészesedés problémája, - Pepével szembeni murvás parkoló kátyúzása. - Ülésezett a képviselő-testület Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága. Február Ülésezett a képviselő-testület Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottsága, valamint Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága. Február A polgármester a Vöröskereszt Zirc Területi Szervezetének vezetőjével tárgyalt, aki köszönetét fejezte ki az önkormányzat által elmúlt évben nyújtott segítségért, támogatásért. Kérte az önkormányzat további partneri együttműködését a tárgyévi programok megvalósításában, többek között a pohlheimi vöröskereszt májusra tervezett látogatásának lebonyolításában. - Ülésezett a képviselő-testület Emberi Kapcsolatok Bizottsága. Február A polgármester és a jegyző otthonában köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Németh Istvánnét, városunk szép korú polgárát. - Határozatképtelenség okán elmaradt a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése. Február A polgármester részt vett a Veszprémi Rendőrkapitányság évértékelő állománygyűlésén. - A felhagyott hulladéklerakó rekultivációját és kármentesítését végző vállalkozások képviselőivel, a projekt menedzsment szervezet és a műszaki ellenőri szervezet képviselőinek részvételével a projekt állásáról, a felmerült problémák kezelésének módjáról, folytatott tárgyalást a polgármester a hivatal szakembereinek közreműködésével.

3 3 A kivitelező benyújtotta követelését a teljesítési határidő módosítására vonatkozóan, a víznyerő kutak üzemeltetési engedélyezési eljárásának és a módosított beavatkozási tervdokumentáció engedélyeztetésének hatóság rovására írható késedelmére hivatkozással. Március 2. - Hivatalvezetői értekezlet, amelynek keretében többek között megtárgyalásra kerültek: - a korábbi testületi üléseken meghozott határozatok végrehajtásának állása, - a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház TIOP-os pályázata keretében megvalósított bútorbeszerzés közbeszerzésének utóellenőrzésével kapcsolatos jelentés, - a város közútjai kátyúzásának előkészítése, - a városban végzett fametszések közterületeken hagyott nyesedékének kérdése, - a rendkívüli testületi ülés előkészítése. - Intézményvezetői értekezlet, amelyen megtárgyalásra kerültek: - az általános iskola diákjai körében végzett kompetencia mérés átlag feletti eredményei, - ismételt kapcsolatfelvétel Tapolca városával a tulajdonukban lévő utcaseprő gép esetleges megvételére, - az általános iskola területén végzett kivitelezési munkák során a munkaterület rendben tartásának fontossága, - a közcélú munkatársak foglalkoztatásának lehetőségei, intézményi igények egyeztetése. Március 3. - A polgármester és a hivatal szakemberei megbeszélést folytattak, s területbejáráson vettek részt a város közterületi kamerarendszerének tervezését végző cég szakemberének részvételével. Március 5. - Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó dokumentumának munkaanyag szintű egyeztetése a tervező cég képviselői, a polgármester, bizottsági elnökök, gazdasági tanácsnok és a hivatal szakembereinek részvételével. - Az ITS készítését megalapozó fórum a városháza nagytermében. - Rendkívüli képviselő-testületi ülés. Március 6. - A közlekedés fejlesztési koncepció elkészítésével megbízott vállalkozás képviselőjével folytattak megbeszélést a polgármester, a gazdasági tanácsnok, a PÜEB elnöke és a hivatal szakemberei a szerződéses jogviszony mielőbbi, mindkét fél számára elfogadható lezárása érdekében. - A polgármester nyitotta meg a nyugdíjasok hagyományos szezonnyitó rendezvényét, a megyei sakk és rejtvényfejtő versenyt a városi könyvtár klubtermében.

4 4 Március 7. - A polgármester és Nemes István képviselő felkérést kaptak a Nemzeti Vágta térségi versenyét első ízben megrendező tündérmajori vállalkozás képviselőitől a város számára is jelentős verseny előkészítésében történő közreműködésre, amelynek első megbeszélésére került sor. Március 9. - Hivatalvezetői értekezlet, amelyen többek között szó volt: - a március 26-i testületi ülés előterjesztéseinek elkészítéséről, - a kulturális közfoglalkoztatás keretében önkormányzat által elnyert 3 fő tervezett feladatairól, - a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról. - Az intézményvezetői értekezleten a következő témák kerültek napirendre: - az óvodát érintő, a Német Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével tavaszra tervezett csere óvónői program az ősz folyamán kerül megvalósításra, - tájékoztatás az általános iskolában folyó fejlesztés megvalósításáról, - a szociális szolgáltató központ által ellátott pszichiátriai nappali ellátás szakfeladatát érintő NRSZH ellenőrzés tapasztalatai, - a város szociális térképének elkészítésével kapcsolatos kérdőív előkészítése, véleményezése, - tájékoztató a szlovák katonai attasé zirci látogatásáról, aki a II. világháború során a térségben elhunyt szlovák munkaszolgálatosok temetkezési helyének megismerési szándékával járt városunkban, - a temetői térkövezés állása, - a Karitaszon keresztül 12 család jutott tűzifához, az Akliban található önkormányzati legelő terület kitakarításának folytatása, - a Reguly Antal Múzeum közreműködése a húsvéti túra ill. tájfutó verseny lebonyolításában, - a könyvtár felújítását szolgáló Közkincs hitelprogram záró beszámolójának elkészítésével kapcsolatos feladatok, - a gimnázium betört ajtajának helyreállítása, - az általános iskolai beiratkozás időpontjai, a lókúti tagintézmény működésének gyermekhiány okán történő felfüggesztésének kérdése. Március A Finn Barátok Köre Egyesület elnöke kereste meg a polgármestert, közreműködését kérve a testvérvárosból a Reguly Antal Szakképző Iskola kapcsolatán keresztül 6 hétre városunkba érkezett két ápoló szakmai gyakorlatának megszervezése érdekében. Március A polgármester, a KLIK Veszprémi Tankerületének igazgatója valamint a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI igazgatója társaságában az Emberi Erőforrás Minisztérium, közoktatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkáránál járt a szakképzés várható NGM-hez kerülése kapcsán a zirci intézményt féltő gondolataik, és a város sok év óta napirenden tartott iskolaközpont fejlesztési terveinek megismertetése céljából.

5 5 Március A polgármester, pár éve a városunkba költözött vállalkozóval találkozott, aki azért kérte a kapcsolat felvételét, hogy felajánlja városért történő tenni akarását, segítségét, közösségi aktivitását. - Fotókiállítás nyílt a városházán a Győr- Veszprém vasútvonal által ihletett képekből. - A Magas-Bakony TDM szervezet taggyűlése, amely több tulajdonos távol maradása okán több kérdésben döntésképtelen volt. A taggyűlés elfogadta az elmúlt év gazdálkodásáról szóló beszámolót, az évi pótbefizetések ill. ügyvezetés kérdésében később tud döntést hozni. Március A polgármester köszöntötte az MTTSZ Zirc Területi Szervezete által első alkalommal megrendezett Görgey Artúr Országos Lövész verseny szép számú résztvevőjét, s közreműködött a verseny eredményhirdetésén. Március Az es Forradalom és Szabadságharcra emlékező városi ünnepség. Zirc, március 16. Ottó Péter polgármester

TÁJÉKOZTATÓ. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 27.-i ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 27.-i ülésére TÁJÉKOZTATÓ A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: Előadó: Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2006. október 20.- november17.) Ottó Péter

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-17/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről 86/2013/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-2 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. március 27- nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-2 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. március 27- nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-2 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 27- nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E VI. 1-6/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

53-54/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

53-54/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 53-54/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Csócsics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

2014. február 13-i rendes ülésére

2014. február 13-i rendes ülésére 1 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. február 20.

Részletesebben

2014. évi. M U N K A T E R V E az 1. számú módosítással egységes szerkezetben

2014. évi. M U N K A T E R V E az 1. számú módosítással egységes szerkezetben - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi M U N K A T E R V E az 1. számú módosítással egységes szerkezetben A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! 1 Tisztelt Képviselőtestület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Zatykó János polgármester

1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Zatykó János polgármester Komárom Város Polgármesteri Hivatala Komárom, Szabadság tér 1. Tel.541-300. Szám: 1-272/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült Komárom Város Képviselő-testülete 2005. december hó 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 23-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 23. Határozat:

Részletesebben

2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRE

2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS 2. napirendi pont DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi I. féléves szakmai működéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS 8. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységéről Ikt. sz{m: 298-19/2012. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én /csütörtökön/ 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. év I. félévi tevékenységéről

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. év I. félévi tevékenységéről 83/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. év I. félévi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben