Születés magyarországi anyakönyvezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Születés magyarországi anyakönyvezése"

Átírás

1 Születés magyarországi anyakönyvezése A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti. I., A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások: Apai elismerő nyilatkozat megtétele Házasság magyarországi anyakönyvezése Útlevél igény benyújtása a gyermeknek Házasság magyarországi anyakönyvezése + útlevél kérelem benyújtása a gyermeknek Apai elismerő nyilatkozat megtétele + útlevél kérelem benyújtása FIGYELEM! Az apai elismerő nyilatkozatot csak személyesen lehet megtenni a konzulátuson, így ebben az esetben a postai út mellett is legalább egyszer be kell fáradni a konzulátusra (erről lásd később leírtakat is)! A házasság magyarországi anyakönyvezésére, illetve az útlevél kérelem benyújtására vonatkozóan lásd a honlap megfelelő oldalait! II., A kérelem benyújtása A kérelmet személyesen, illetve postai úton is be lehet nyújtani. Személyes benyújtás esetén mindkét szülőnek jelen kell lennie. Ha csak az egyik szülő tud személyesen megjelenni, akkor a másik szülőnek közjegyző, vagy tiszteletbeli konzul előtt kell a személyazonosságát igazolnia és a nyomtatványt aláírnia (a VI. pontban leírtak szerint). A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan a főoldalon az ügyfélfogadás menüpontban találnak információt. Az ügyintézés a benyújtást követően legalább kettő-négy hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe. A kettő-négy hónap csak az anyakönyvezésre vonatkozik, az útlevél eljárás ezt még meghosszabbítja. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárási időkre vonatkozó tájékoztatás nem garantált eljárási időt jelent, így ne vásároljanak például repülőjegyet a honlapon szereplő időtartamból kiindulva, mert ha az ügyintézési idő elhúzódik, az ebből fakadó kár Önöket terheli. III., A születés anyakönyvezése, illetve ahhoz kapcsolódó eljárások áttekintése: Eljárás Benyújtás módja Közreműködő személyesen postai úton postai útnál Születés anyakönyvezése igen igen közjegyző vagy TB konzul* Születés anyakönyvezése+útlevél igen igen közjegyző vagy TB konzul* Születés+házasság anyakönyvezése igen igen közjegyző vagy TB konzul* Születés+házasság anyakönyv.+útlevél igen igen közjegyző vagy TB konzul* Születés+apai elismerő nyilatkozat igen nem Születés+apai elism. nyilatkozat+útlev. igen nem * TB konzul=tiszteletbeli konzul; elérhetőségeik a honlapon a munkatársak cím alatt, illetve a konzuli ügyek cím alatt megtalálhatók. A kérelem benyújtására főszabály szerint személyesen kerülhet sor. A kérelmezők nagy száma miatt a várakozási idő a személyes benyújtásra rendkívül hosszú, így javasoljuk, hogy amennyiben a gyermek házasságban született, ez esetben a postai utat, vagy a Magyarországon, meghatalmazott

2 útján történő ügyintézést válasszák. Ha a gyermek házasságon kívül született, akkor apai elismerő nyilatkozatot kell tenni, ami csak személyesen tehető meg, de ez esetben is van lehetőség arra, hogy a várakozási időt lecsökkentsék. Erre vonatkozóan lásd később, az ezen rész VI., pontjában leírtakat. IV., A kérelem beadásával kapcsolatos lehetőségek áttekintése: Cselekmény Benyújtás módja Megjegyzés előnye: személyes ügyintézés Születés anyakönyvezése hátránya: nagyon hosszú a várakozási személyesen és útlevél kérelem idő a kérelem benyújtásra Születés anyakönyvezése postai úton és útlevél kérelem 1., Születés anyakönyvezése 1., postai úton 2., Ezt követően útlevél kérelem benyújtása időpontfoglalás nélkül 2., személyesen a konzulátuson (magyar születési anyakönyvi kivonattal) előnye: legegyszerűbb megoldás, gyorsabb hátránya: a közjegyző bevonása miatt többletkia- dással jár, illetve apai elismerő nyilatkozat esetén mindenképpen a konzulátusra kell beutazni (ha TB konzulnál jelennek meg szemé- lyesen, akkor nincs többletkiadás) előnye: gyors megoldás hátránya: legalább egyszer be kell utazni Londonba, de ha apai elismerő nyilatkozat is kell, akkor két alkalommal kell Londonba utazni; ezen túl ha közjegyzőt vonnak be, az többletkiadással jár (ha TB konzulnál jelennek meg személyesen, akkor erre nincs többletkiadás) V., A születés hazai anyakönyvezéséhez a következők szükségesek: Lista a követelmények ellenőrzéséhez (a részletek a továbbiakban olvashatók): 1. Eredeti születési anyakönyvi kivonat 2. a.) Szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy b.) Teljes hatályú apai elismerő vagy c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat és anyakönyvezési kérelem 3. Adatlap (kérelem nyomtatvány) 4. Szülők állampolgárságának igazolása 5. Adatlap személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez a.) Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vételhez (ha a nyilvántartásba vételt külföldön élő magyar állampolgárként kérik, úgy arról az anyakönyvezési kérelem nyomtatvány 8. pontjában kell nyilatkozni!) 6. Magyar állampolgárságú szülő eredeti lakcímkártyája 7. Konzuli díj 8. Saját névre megcímzett válaszboríték (postai benyújtás esetén) 9. Ha útlevelet is kérnek a gyermeknek, kérjük hozzanak 2 db útlevél képet is a gyermekről és olvassák el a honlapon az útlevelekre vonatkozó részt! A mellékletek részletezése: 1. Eredeti születési anyakönyvi kivonat Certified copy of an entry in the register of births, amely a szülőkre vonatkozó adatokat is tartalmazza. Minden esetben be kell küldeni!

3 A hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak az eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonatra van szüksége, másolat nem elfogadható. Nem kell fordítás a következő országok által kiadott születési anyakönyvi kivonatok esetében: - Egyesült Királyság, USA, Ausztrália, Új-Zéland, Dél Afrikai Köztársaság, Kanada által kiadott angol nyelvű születési anyakönyvi kivonat esetében; - Kanada által kiadott francia nyelvű születési anyakönyvi kivonat esetében; - Ausztria vagy Németország által kiadott német nyelvű születési anyakönyvi kivonat esetében; - ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol vagy német (például új három nyelvű román anyakönyvi kivonat). Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, illetve más ország adta azt ki, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - vagy mások által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. 2. Házassági anyakönyvi kivonat vagy apai elismerő nyilatkozat a.) Magyar házassági anyakönyvi kivonat Ha a szülők Magyarországon kötöttek házasságot, vagy házasságukat Magyarországon már anyakönyveztették. b.) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat Amennyiben a szülők nem, vagy a gyermek születését követően kötöttek házasságot, a születés hazai anyakönyvezése céljából teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele szükséges a nagykövetségen. A formanyomtatvány a honlapról letölthető ( jegyzőkönyv az apai elismerő nyilatkozathoz ), ezt 4 eredeti példányban kérjük kitölteni. Az esetek döntő többségében a jegyzőkönyv 1., 3. és 6. pontját kell a szülőknek kitölteni és aláírni. Az apai elismerő nyilatkozat felvételének konzuli díját a honlapon a Konzuli díjak részen belül találják meg. c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat a házasság magyarországi anyakönyvezésének kérelmével Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, egyúttal azt is kérni kell (lásd a házasság magyarországi anyakönyvezésénél). 3. Kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap ( adatlap születés magyarországi anyakönyvezéséhez ) Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni. 4. Szülők állampolgárságának igazolása Érvényes útlevelek vagy személyazonosító igazolványok másolatai. Az ügyintézés során mind a konzulátusi, mind a közjegyző, vagy tiszteletbeli konzul előtti megjelenéskor eredeti okmányt kell bemutatni. Másolat nem fogadható el. FIGYELEM! A nem EEA vagy svájci állampolgároknak minden esetben érvényes útlevelet kell bemutatniuk az ügyintézéshez!!!

4 5. Kérelem a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez FIGYELEM! Ha a nyilvántartásba vételre külföldön élő magyar állampolgárként kerül sor, akkor nem kell külön nyomtatványt kitölteni, hanem az anyakönyvezési kérelem 8. pontját kell kitölteni! a.) Gyermek nyilvántartásba vétele Külföldön élő magyar állampolgárként ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve magyar állampolgár szülő bejelentették a végleges külföldi letelepedésüket Ha a szülő(k) bejelentették végleges külföldi letelepedésüket, akkor az anyakönyvezési kérelem 8. pontjában kell a gyermek lakcímét regisztrálni. A kérelemhez csatolni kell legalább egyik szülő magyar lakcímkártyájának másolatát, amelyen külföldön élő magyar állampolgár van feltüntetve. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor postai benyújtás esetén a szülő(k) által írt egysoros kísérőlevél, hogy a lakcímkártya nem áll rendelkezésre. b.) Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve a magyar állampolgár szülő nem jelentették be a végleges külföldi letelepedésüket Abban az esetben, ha a szülők Magyarországon élő magyar állampolgárnak számítanak, akkor a Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez nyomtatványt kell kitölteni. Ez a dokumentum a honlapunkról letölthető. A kérelemhez csatolni kell legalább egyik szülő magyar lakcímkártyájának másolatát, amelyen magyarországi lakcím van feltüntetve. A lakcímkártya helyett csatolni lehet a magyar szülő lakhelyét igazoló magyarországi tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolatát. Ha a felsoroltak egyike sem áll rendelkezésre, akkor postai benyújtás esetén a szülő(k) által írt egysoros kísérőlevél, hogy a kért dokumentumok (lakcímkártya, tulajdoni lap, bérleti szerződés) egyike sem áll rendelkezésre. Kitöltési útmutató a Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez nyomtatványhoz: az adatlapot a gyermek adataival kell kitölteni, s mindkét szülőnek alá kell írnia; a gyermek magyarországi lakhelye nem lehet eltérő, mint a szülőké; ha mindkét szülő rendelkezik magyarországi lakcímmel, akkor a választásuk szerint az egyik szülő lakcíme lesz a gyermek lakcíme is; a II-es pontban a szállásadó adatait (neve, minősége, lakcíme és aláírása) kötelezően ki kell tölteni; a II-es pontban a szállásadó az a szülő, aki a regisztrációhoz megadta a magyarországi lakcíme adatait. A kitöltési útmutatót a letölthető dokumentumok között is megtalálja! ( Kitöltési útmutató a Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez ) c.) Ha mindkét szülő magyar állampolgár és az egyikük bejelentette a végleges külföldi letelepedését, míg a másik szülő nem, úgy a szülők választhatnak, hogy az a.) vagy b.) pont szerint kérik a nyilvántartásba vételt. 6. Magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája 7. Konzuli díj A kérelem benyújtásakor a magyar állampolgárságú szülőnek a lakcímkártyáját be kell mutatnia. Amennyiben a kérelmet postai úton adják be, úgy a lakcímkártya másolatát kell beküldeni.

5 Az anyakönyvezési eljárás ingyenes. Fizetni csak az apai elismerő nyilatkozatért kell, ha ennek megtétele szükséges. Az apai elismerő nyilatkozat költsége a díjtáblázatban megtalálható. Ha a születés anyakönyvezésével egyidejűleg házasság anyakönyvezésére, illetve útlevél kérelem benyújtására is sor kerül, annak díját is be kell fizetni. Erre vonatkozóan lásd a honlap megfelelő részeit. Postai beadás esetén a konzuli díjat a nagykövetség ( Embassy of Hungary ) nevére kiállított postai pénzesutalványban (Postal Order) szíveskedjen beküldeni. Csekket nem áll módunkban elfogadni. Ha a benyújtásra postai úton kerül sor és útlevél kérelmet is benyújtottak, akkor amennyiben az aláírás közjegyző előtt történt a közjegyző aláírásának és pecsétjének felülhitelesítésére a honlapon a Konzuli díjak résznél található felülhitelesítési díjat is kell fizetni. 8. Saját névre megcímzett válaszboríték. Postán benyújtott kérelemnél a kísérőlevélben kérjük, szíveskedjen feltüntetni telefonszámát és címét. 9. Útlevél igénylése újszülött részére: Magyar állampolgár szülő újszülött gyermeke részére a születés anyakönyvezése mellett igényelhet útlevelet, külön állampolgársági vizsgálatra nincs szükség. Újszülöttek részére lehetséges állandó és ideiglenes magánútlevél igénylése. Erről lásd a honlapunk vonatkozó részét. Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal írjanak alá! A kérelmüket személyesen benyújtó ügyfelektől is azt kérjük, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, s a kitöltött adatlapokkal keressék fel a nagykövetséget. Közös érdekünk, hogy a jelentős ügyfélforgalom minél gyorsabban és zökkenő mentesebben bonyolódjon. VI., A születés illetve születés+házasság anyakönyvezésére, valamint a gyermek útlevelére irányuló eljárás gyorsabb megoldásai Az anyakönyvezési kérelmek személyes beadásánál kialakult hosszú várakozási időre tekintettel több olyan megoldást is kidolgoztunk, amellyel az eljárás felgyorsítható, a várakozási idő csökkenthető, illetve esetenként még a személyes megjelenés is teljesen elkerülhető. Ezek a megoldások általában kicsit összetettebbek, ezért kérjük, hogy miután alaposan elolvasták, ha valami nem világos elsődlegesen ben, másodlagosan telefonon keressék a konzulátust a részletek egyeztetése érdekében. A konzulátus munkatársainak is az az érdeke, hogy Önöknek a jogszabályok keretei között a leghatékonyabban, leggyorsabban elintéződjön a kérelmük, ezért szívesen segítünk a feltételek pontos tisztázásban és végigegyeztetésében. Ehhez azonban az szükséges, hogy előzetesen alaposan tanulmányozzák át a honlapunk vonatkozó részeit. A.) Kérelem benyújtása postai úton, ha a gyermek házasságban született (anyakönyvezés, illetve anyakönyvezés és hazatérési célú vagy végleges magánútlevél igénylése) Amennyiben a gyermek házasságban született, az anyakönyvezési kérelmet postai úton is be lehet nyújtani. Ha a házasságot külföldön kötötték, ez esetben a házasság magyarországi anyakönyvezését is kérni kell, de ez ugyanezen eljárás keretében, postai úton intézhető (kérjük, hogy

6 a házasság anyakönyvezésének feltételeit nézzék meg a honlapunk megfelelő részénél). Abban az esetben, ha már konkrét utazási tervük van Magyarországra, megoldható, hogy az anyakönyvezés postai útja mellett az elkészült anyakönyvet magyarországi címre kérik kézbesíteni, s a gyermekkel egy hazautazási célú, egyszeri, ideiglenes útlevéllel mennek haza, majd Magyarországon az anyakönyv birtokában intézik a gyermek útlevelét, illetve személyi igazolványát. Ezt személyesen kell kérni a konzulátuson, a feltételeket a honlap megfelelő részeinél megtalálják. Ha a gyermeknek egyidejűleg állandó útlevelet is szeretnének (vagyis nem sürgős a hazautazás), akkor a konzulátusnak egy ben meg kell írni a pontos címüket, vagy beküldeni egy válaszborítékot és a konzulátus megküldi a gyermekek útlevél igénylő lapját. Az anyakönyvezésre irányuló kérelmet, illetve az útlevél igénylőlapot (amennyiben útlevelet is kérnek) közjegyző, vagy tiszteletbeli konzul előtt kell aláírni, s az így hitelesített kérelmet az anyakönyvezési kérelemmel együtt postán beküldeni. Ha ezt az utat választják, akkor a közjegyző többletköltséget jelent. Ha csak anyakönyvezési kérelmet küldenek be postán, akkor további többletköltség nincs, ha azonban útlevél kérelmet is beadnak a gyermeknek, akkor a közjegyző aláírás és pecsétmintájának felülhitelesítéséért a konzulátus is külön díjat számol fel. Kérjük, hogy feltétlenül tanulmányozzák a honlapon az útlevelekre és a közjegyzőkre, illetve hitelesítésekre vonatkozó részt is. Fontos, hogy a közjegyzőnek nem a kérelem nyomtatványt, vagy az útlevél igénylőlapot kell lepecsételnie, hanem a kérelmezők személyes megjelenését kell igazolnia. Ez általában egy külön közjegyzői záradékkal történik. Kérjük arra is figyeljenek, hogy mindkét szülő személyazonosságát és aláírását igazolni kell a tiszteletbeli konzul vagy közjegyző által. FIGYELEM! A tiszteletbeli konzulok székhelye Belfast, Cardiff, Edinburgh, Liverpool és Torquay. A tiszteletbeli konzulok elérhetőségeit a honlapunkon Tiszteletbeli konzulok elérhetőségei résznél megtalálja. Ha bármilyen konkrét kérdésük van, kérjük, hogy elsődlegesen ben tegyék fel, de a konzulátus munkatársa telefonon is segít a részletek tisztázásában.

7 B.) Az anyakönyvezési kérelem benyújtásának felgyorsítása abban az esetben, ha a gyermek házasságon kívül született (apai elismerő nyilatkozat, anyakönyvezés, illetve anyakönyvezés és hazatérési célú vagy végleges magánútlevél igénylése) Ha a gyermek házasságon kívül született, az apának apai elismerő nyilatkozatot kell tennie, amelyet kizárólag személyesen lehet megtenni a konzulátuson. Ezt sajnos semmilyen más megoldással nem lehet helyettesíteni, így a szülőknek mindenképpen meg kell jelenniük személyesen a konzulátuson. Az apai elismerő nyilatkozat megtétele után azt visszaadjuk, s ezt követően már ezzel a dokumentummal az előző pontban leírtak szerint a postai út is választható. E megoldás annyival gyorsabb, hogy az apai elismerő nyilatkozat megtételére rövid időn belül tudunk időpontot biztosítani, így a várakozási idő jelentős része megspórolható. Ebben az esetben az időpont foglalást az apai elismerő nyilatkozat kiválasztásával kell intézni. Ha az apai elismerő nyilatkozatra szintén túl hosszú a várakozási idő, van lehetőség arra, hogy az előzetesen a honlapról kinyomtatott apai elismerő nyilatkozatot a kérelmezők kitöltsék (négy példányban), s a konzulátuson aláírás hitelesítése ügycsoportra foglaljanak időpontot. Ez esetben a személyes megjelenéskor kizárólag az aláírásokra kerül sor, s a konzulátus ezt követően a feldolgozás után postán küldi vissza az apai elismerő nyilatkozat példányait. Ha az előző (A.) pontban foglaltak szerint ideiglenes hazatérési célú útlevelet is szeretnének a gyermeknek, az ugyanekkor, az apai elismerő nyilatkozat megtételekor elintézhető. Ha bármilyen konkrét kérdésük van, kérjük, hogy elsődlegesen ben tegyék fel, de a konzulátus munkatársa telefonon is segít a részletek tisztázásában. VII., Dokumentumok Az eljáráshoz az alábbi dokumentumok szükség szerint letölthetők a honlapunkon a Konzuli ügyek között, a Letölthető adatlapok résznél: - Kérelem születés anyakönyvezéséhez - Kérelem házasság anyakönyvezéséhez - Adatlap apai elismerő nyilatkozathoz - Adatlap válás anyakönyvezéséhez - Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez vagy Kérelem, külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához A gyermekeknek az útlevél igénylőlapot helyben adjuk, illetve postai benyújtás esetén előzetesen kérni kell és postai úton megküldjük. Tájékoztatónkba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen levélben, útján vagy telefonon (Hétfő-Csütörtök, délután 14:00 17:00 között) megkeresni bennünket. A telefonvonalak zsúfoltsága miatt elsősorban ben kérjük a kérdéseiket feltenni.

A konzulátus ügyfélfogadási rendje

A konzulátus ügyfélfogadási rendje A konzulátus ügyfélfogadási rendje A konzulátuson valamennyi ügyben csak előzetes időpontfoglalás alapján történik az ügyintézés, az alábbi ügyek kivételével: - érdekvédelmi ügyek - az egyszeri hazautazásra

Részletesebben

Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése

Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése Hitelesítésre a konzulátus eljárásában, a tiszteletbeli konzuloknál és közjegyzőnél van lehetőség. A tiszteletbeli konzulok és közjegyzők hitelesítési tevékenysége

Részletesebben

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni)

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Illetékmentes a születési kivonat, ha a születés anyakönyvezésekor első ízben haláleset anyakönyvezéséhez van

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS

ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS 1. /Születéssel kapcsolatos ügyek 2. /Hazai anyakönyvezést megelőző eljárás 3. /Házassági szándék bejelentése 4. /Házassági név megváltoztatása 5. /Házassági névviselési

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS Az anyakönyvi események elektronikus anyakönyvi rendszerben történő rögzítése több időt vesz igénybe, a várakozási idő hosszabb, ezért szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Születések

Részletesebben

Anyakönyvi igazgatás

Anyakönyvi igazgatás Anyakönyvi igazgatás A jegyző megbízásából az anyakönyvvezetők munkáját koordináló anyakönyvvezető: Kokas Katalin Anyakönyvvezetők: Fekete Barnabás Kokas Katalin Kuti Henriett Margit Szombathyné dr. Kézi

Részletesebben

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról Tájékoztató az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye Alkalmazásra kerülő jogszabályok: - Az anyakönyvekről,

Részletesebben

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot]

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot] Anyakönyvi ügyek Általános tájékoztató [Válasszon dátumot] Tartalomjegyzék 1. Anyakönyvi okiratok kiállítása... 2 2. Hazai anyakönyvezési ügyek... 4 3. Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat

Részletesebben

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK Ügyintéző: Kákonyi Orsolya Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala 8. sz. Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12 00 ; 13 00-16 00

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok:

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok: Anyakönyvi ügyek: 1. Tájékoztatás 2. Születés anyakönyvezése 3. Apai elismerő nyilatkozat felvétele 4. Házasságkötési szándék bejelentése 5. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 6. Haláleset anyakönyvezése

Részletesebben

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

ÜGYLEÍRÁS SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE ÜGYLEÍRÁS I. SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben

HOME OFFICE (WRS) Kitöltési útmtató

HOME OFFICE (WRS) Kitöltési útmtató HOME OFFICE (WRS) Kitöltési útmtató Ezen útmutató arról ad tájékoztatást, hogy mikor kell díjat fizetni a regisztrációs igazolás kérelmezésekor, és hogyan kell kitölteni a befizetési szelvényt. 1. A díj

Részletesebben

Az önkormányzat az ellátásokat intézményein keresztül biztosítja.

Az önkormányzat az ellátásokat intézményein keresztül biztosítja. zuloi szoc. kalauz5.qxp 2010/11/2 12:41 Page 1 A Szociális és egészségügyi osztály tájékoztatója II. rész Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Az önkormányzat az ellátásokat intézményein keresztül biztosítja.

Részletesebben

Illetékeség: Szükséges okiratok:

Illetékeség: Szükséges okiratok: Ügyleírás: Illetékeség: Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli

Részletesebben

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell

Részletesebben

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Az okmányirodai igazgatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok Budapest, 2014 Készítette: Kovács Éva Margit

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! A Minta regisztrációs adatlap szervezetek részére

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI EGYEDI ÜGYEK ÉS GYAKRAN ELŐFORDULÓ ÉLETHELYZETEK

KÖZIGAZGATÁSI EGYEDI ÜGYEK ÉS GYAKRAN ELŐFORDULÓ ÉLETHELYZETEK KÖZIGAZGATÁSI EGYEDI ÜGYEK ÉS GYAKRAN ELŐFORDULÓ ÉLETHELYZETEK ESETTANULMÁNY GYŰJTEMÉNY A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Budapest, 2014 Szerkesztette: Kovács

Részletesebben

KÖZPONTI IGAZSÁGÜGYI HIVATAL

KÖZPONTI IGAZSÁGÜGYI HIVATAL KÖZPONTI IGAZSÁGÜGYI HIVATAL GY.I.K. Adhatok még be kárpótlási kérelmet? Kárpótlási kérelmek benyújtására már nincsen lehetőség. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉHEZ Ahhoz, hogy valaki részt vehessen a felvételi eljárásban, természetesen jeleznie kell továbbtanulási szándékát. E célból egységes jelentkezési lapokat készítettünk,

Részletesebben

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételi kérelmének benyújtásáról és annak mellékleteiről A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.)

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó AZ OKMÁNYIRODAI ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL ÉS AZ ÜGYMENETEKRŐL Az Okmányiroda 2013. január 1. napjától a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatalának szervezeti egységeként működik.

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben