Határozatok tára A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége Kabinetjének határozatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozatok tára 2010-2013 A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége Kabinetjének határozatai"

Átírás

1 Határozatok tára A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége Kabinetjének határozatai HATÁROZATOK TÁRA oldal 1

2 A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Dr. Farkas Zoltán kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Buzási Gábor és Wanatka Gabriella. A kabinet az alábbi napirendet elfogadja: 1. Két ülés közötti eseményekről beszámoló 2. Éves kormányzói program féléves értékelése 3. Előzetes tájékoztatás a gazdasági évről 4. Évközi konvenció napirendjének véglegesítése 5. Jószolgálati Alapra beérkezett pályázatokról döntés 6. Job Exchange programfelelős kijelölése 7. Lions Day programterv 8. Lions Arcok bemutatkozása 9. Egyebek A kabinet 2/ sz. Határozata A Kabinet Jószolgálati Alapra beérkezett pályázatok alapján az előterjesztés szerinti összegű támogatást hagyja jóvá azzal, hogy minden támogatott Lions Clubnak május 31-ig írásos beszámolót kell készítenie a támogatás felhasználásáról. A beszámolókat a kabinettitkárnak kell megküldeni. A támogatások összegei: - Székesfehérvár LC részére a VAGYOK III. évi, több helyszínen és időpontban megvalósuló programjainak megrendezéséhez 300 Eft összegű támogatás, - Mosonmagyaróvár LC által szervezett és több nemzetközi Lions club összefogásával megvalósuló nemzetközi karitatív konferencia megrendezéséhez 300 Eft összegű támogatás, - A Nyíregyháza LC szervezésében és az Első Nyíregyházi Alfa LEO klub koordinálásával Országos LEO találkozó megrendezéséhez 100 Eft összegű támogatás. A kabinet felhatalmazza a kincstárnokot, hogy a támogatásokat a kedvezményezetteknek a döntést követő 5 napon belül az általuk megadott számlaszámukra utalja át. A kabinet felkéri a titkárt, hogy a támogatásról szóló határozatot az érintetteknek küldje meg. A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 14 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Dr. Farkas Zoltán kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Dr Buzási Gábor és Wanatka Gabriella. A kabinet az alábbi napirendet elfogadja: 1. Két ülés közötti eseményekről beszámoló (Bál, Lions Day, Weblap, LQ, Cornea Bank) 2. Taglétszám alakulása a régiókban évi Mérleg és közhasznúsági jelentés megtárgyalása, 4. FB gazdálkodással összefüggő véleménye 5. Éves konvenció napirendje, kabinettagok költségtérítése 6. Lejárt határidejű Kabinet határozatok teljesítése 7. Év klubja pályázatról döntés 8. Haiti földrengés támogatása, költségkeretek módosítása 9. Ifjúsági csereprogram (helyzetkép), Szabályzatmódosítás 10. Tájékoztató a EU Fórumról (Bologna) zóna és régió beosztásról határozat 12. Titkári tájékoztató (pályázatok, klubok státusza, jelentések) 13. Egyebek A kabinet 2/ sz. Határozata A Kabinet 10 igen szavazattal jóváhagyja, hogy a Kormányzó, a Szövetség jogi képviselőjének adja át - a Felügyelő Bizottság kormányzóhoz írt levelében foglalt Lions Quest weblap és tanári kézikönyv 2009.évi aránytalan kifizetés részleges visszatérítése érdekében - az ügyet az esetlegesen megteendő jogi lépések miatt. A kabinet 3/ sz. Határozata A Kabinet 13 igen 1 nem szavazattal az éves konvenció alábbi t isztségviselői részvételéhez kapcsolódóan az alábbi költségátvállalást elfogadja: -A beszámolásra kötelezett tisztségek esetén teljes költségtérítésre: Kormányzó, titkár, kincstárnok, FB elnöke, EB elnöke, LEO elnök - Programbeszéd esetén teljes költségtérítésre: I-II. alkormányzó -Lions hagyományok miatt teljes költségre: Nemzetközi Lions vendégek, Kormányzó és Alkormányzók feleségei -Bizottsági tagság miatt reg. díj és szombati étkezési költségtérítésre: HATÁROZATOK TÁRA oldal 2

3 Jelölő Bizottság: Dr Lékó László, Práczki Péter, Dr Milter Anna, Kollár Mirkó, Vargáné Bíró Éva, Mandátumvizsgáló Bizottság 2 felkért tagja: Rőhrigné Radvánszky Zsuzsanna, Jóvér György. -Képzés, és a napirendekhez kapcsolódóan teljes költségtérítésre: Horváth Miklós PID, 1 fő LEO képviselő. - Napirendhez kapcsolódóan reg. díj és szombati étkezés térítésre: Kende László YEC Felkéri a kincstárnokot a konvenció elszámolása során ezek érvényesítésére. A kabinet 4/ sz. Határozata A Kabinet 14 igen szavazattal a kabinet 6/ sz. Határozatában a Senior Lions Bizottság beszámolójára meghatározott november 7-kei beszámolási határidőt módosítja április 25-re azzal, hogy a beszámoló tartalma a kormányzói beszámoló részét képezze. A kabinet 5/ sz. Határozata A Kabinet 14 igen szavazattal elfogadja, hogy az Év Klubja Pályázat évben nyertes 5 klubja az alábbi: Győr Első (Leo Lindblom Kupa), Miskolc Első, Kaposvár Első, Pécs Első, Széchenyi LC (egyedi kupák). A kabinet 6/ sz. Határozata A Kabinet 14 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben foglalt szövegezéssel a Cseretábor Szabályzat módosítását, a szabályzat mellékletét képező módosult Családi Fogadási Nyilatkozattal együtt. Felkéri a titkárt a módosított szabályzat és a Nyilatkozat weblapon történő kihirdetésére. A kabinet 7/ sz. Határozata A Kabinet 14 igen szavazattal elfogadja a évi Szövetségi klubok régió- és zónabeosztását az előterjesztésben foglaltak szerint: Északalföldi régió (két zóna), Délalföldi régió (két zóna), Észak-dunántúli régió (két zóna), Dél- dunántúli régió (két zóna), Budapest régió (három zóna. A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 16 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Dr. Farkas Zoltán kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Dobos Ferenc és Wanatka Gabriella. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 16 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: 1. Dr Buzási Gábor kormányzó köszöntője, megbízólevelek átadása 2. Tájékoztatás a kormányzói programról (régió-zónák feladatai) 3. Kabinetülések, éves munkaprogram ismertetése 4. Kormányzói átadás-átvétel előkészítése 5. EU Fórum Bologna 6. Éves képzési terv 7. Egyebek A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 16 igen egyhangú szavazattal a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége Egyesület évi üléstervét az alábbi ütemezéssel elfogadja: Június 12 Budapest A kabinet éves alakuló ülése, megbízólevelek átadása, éves feladatok ismertetése Szeptember Mátraháza Régió és zóna feladatok meghatározása, EU Fórum szervezési részletek, évi Lions bál előzetes, évközi konvenció, lions évi cseretábor programja és költségvetése, levelezőlisták üzemeltetési kérdései, LQ program November 13. Budapest EU Fórumról beszámoló, a hazai szövetség éves pénzügyi helyzetének értékelése, klubadminisztráció és taglétszám alakulása, évi ifjúsági csereprogram tábor valamint a évi jószolgálati alap pályázati kiírása Január 08. Budapest Kormányzói program féléves értékelése, költségvetés szükségszerű módosítása, Évközi konvenció napirend véglegesítés, régió és zónaelnökök féléves beszámolója Március 12. Budapest A Lions Day programok bemutatása, Jószolgálati Alap pályázatairól döntés, éves közgyűlés programja és szervezési kérdései, évi ifjúsági csereprogram táborpályázatokról döntés Május 7. Budapest Éves pénzügyi beszámoló, mérleg és közhasznúsági jelentés ehhez kapcsolódó FB vélemény megvitatása, éves közgyűlés programja, ifjúsági csereprogram kiutazás-beutazás helyzetértékelése. A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 16 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a lions cseretábor évi pályázati kiírása előtt, a régióelnökök készítsenek saját régiójukra vonatkozóan javaslatot a tábor egyes napi programjaira, tematikájára, lebonyolítására vonatkozóan, melyhez kérjék ki a helyi klubok véleményét. A régiós HATÁROZATOK TÁRA oldal 3

4 javaslatokat augusztus 15-ig kell a titkárnak megküldeniük. A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 15 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezetőelnök Dr. Buzási Gábor kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Dr Farkas Zoltán és Baán Béla. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 15 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: 1. Tájékoztató a Lions Klubok Nemzetközi Szövetsége nemzetközi konvenciójáról. 2. Tájékoztató a tavaszi árvíz során a klubok és a Szövetség részéről nyújtott segítségről és a következő teendőkről. 3. Beszámoló a 2010 évi YEC programok teljesüléséről. 4. Beszámoló a hazai ifjúsági cseretábor program teljesüléséről. A 2011 évi cseretábor programja és költségvetése, tábor megállapodás módosítása. 5. Beszámoló a LEO Európa Fórum rendezvényéről. 6. Beszámoló a Tri-Jumelage találkozó (Pécs) előkészítéséről 7. Beszámoló a job exchange projekt problémáiról. 8. Beszámoló az Európa Fórum (Bologna) és a Kormányzó bál előkészületeiről: 9. Régió elnökök beszámolója. 10. Szervezetfejlesztés, képzés, oktatás 11. Kommunikáció (weblap és levelező listák) 12. Klub és egyéni elismerések rendje, kiváló klub pályázat 13. Lions Quest tevékenység jelene és jövője 14. Kormányzói átadás-átvételről tájékoztatás 15. Egyebek: Alapszabály és SZMSZ módosítás, pályázatok A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 15 igen, egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a rendelkezésre álló 1,3 Mft önerő kiegészítése érdekében a lions bál adományait a pályázati önerőhöz használjuk fel. A lions bál elszámolásának lezárását követően benyújtjuk az Amerikai központnak a hiányzó 75 % mértékre a támogatási kérelmet, mely az árvíz infrastruktúra károk helyreállításra lesz fordítva. A kabinet felkéri István Zsoltot és Bana Gábor titkárt a pályázat benyújtására. A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 15 igen egyhangú szavazattal elfogadta a évi lions csereprogram kiutazásra vonatkozó beszámolóját. A kabinet 5/ sz. Határozata A kabinet 15 igen egyhangú szavazattal elfogadta cseretábor beszámolót. A kabinet 6/ sz. Határozata A kabinet 15 igen egyhangú szavazattal elfogadta cseretábor programját és a tervezett 5,1 Mft-os összkiadással elfogadja. a évi magyar lions a évi magyar lions A kabinet 7/ sz. Határozata A kabinet 15 igen egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a magyar Cseretábor évi összkiadásaink részbeni fedezetéül a kiutazó fiatalok regisztrációs díja Ft/fő, a beutazó külföldi diákok által befizetendő díj 170 EUR/fő összegre emelkedjen. A kabinet 8/ sz. Határozata A kabinet 15 igen egyhangú szavazattal elfogadta, a cseretábort lebonyolító Első Lions Club Pécs és a Szövetség közötti létrejött megállapodás módosítását az előterjesztéshez benyújtott tartalommal és felhatalmazza a Kormányzót annak aláírására. A kabinet 9/ sz. Határozata A kabinet 15 igen egyhangú szavazattal elfogadta, a jelenlegi fiókos levelező rendszer maradjon meg, de a működtetést adjuk át a weblap üzemeltetését végző cégnek. Felkéri a titkárt, hogy az átállás technikai és anyagi feltételeiről a novemberi kabinetülésre előterjesztést készítsen. A kabinet 10/ sz. Határozata A kabinet 13 igen, 1 tartózkodás és 1 nem szavazattal elfogadta, hogy a szövetség december 31-ig, a jelenleg érvényes szerződéses feltételekkel folytatja a hazai LQ tréningek megszervezését és megtartását. A évben 3 tréning megszervezését majd lebonyolítását kell megoldani. A tréningeket a jelenlegi trénerek végzik. A szervező munkára felkért személyt, szabályos szerződéssel, ésszerű díjazással kell megbízni. A kabinet 11/ sz. Határozata A kabinet 15 igen egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a szövetség által alapított Cornea Bank Alapítvány a tevékenységének megszűnése miatt kerüljön megszüntetésre. A kabinet felkéri a kormányzót, hogy a Fővárosi Ügyészség Magánjogi Osztálya TM.6712/2009/12-II. számú megkeresésére, az ez irányú nyilatkozatot tegye meg. A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 11 igen, egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezetőelnök Dr. Buzási Gábor kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Dr Farkas Zoltán és Baán Béla. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: HATÁROZATOK TÁRA oldal 4

5 1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 2. Beszámoló az EU Fórumról 3. A szövetség pénzügyi helyzetének értékelése 4. Klubadminisztráció és taglétszám alakulása 5. A évi év klubja pályázat kiírás 6. Levelezőlisták és lions telefon előfizetések helyzete 7. Egyebek: Lions Quest, Bál. A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 11 igen, egyhangú szavazattal elfogadja a évi Év Klubja Pályázati kiírást a szükséges módosításokkal. Felkéri a titkárt annak a weblapon történő publikálására. A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 10 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta, hogy az fiókos levelező formát megtartja, annak üzemeltetését a weblapot üzemeltető cégnek, amely ezt a munkát külön költség felszámolás a nélkül vállalja, átadja. A jelenlegi listák helyett december 1-től 3 lista működik: - Lions klubtagok levelezése (lista tagfelvétel és törlés felelőse Wanatka Gabriella) - Klub tisztségviselők levelezése (lista tagfelvétel és törlés felelőse Bana Gábor) - Ifjúsági csereprogram levelezés (lista tagfelvétel és törlés felelőse Kende László). A lions levelező lista tagjai csak aktív lions és/vagy LEO tagok lehetnek. A tisztségviselői lista tagjai az adott év és az azt megelőző év funkcióban lévő személyei, valamint a Kormányzó által meghatározott egyéb személyek lehetnek. A kabinet elismerését és köszönetét fejezi ki Fésűs András PDG úrnak a levelező rendszer létrehozásában és működtetésében kifejtett önzetlen munkájáért. Az új listák határidős indítása érdekében a kabinet felkéri Fésűs András PDG-t, hogy a rendszer zavartalan átállásához és működéséhez szükséges adatokat november 20-ig Bana Gábor kabinet titkárnak hiánytalanul adja át, illetve nyújtson segítséget a szüksége információk megadásával. A kabinet felkéri a kabinet titkárt, hogy az új listák indításával kapcsolatos teendőket (tájékoztatás és koordináció) végezze el az üzemeltető valamint a lions tagok felé. A kabinet 5/ sz. Határozata A kabinet 11 igen szavazattal felkéri Fésűs András PDG-t, hogy a T-Mobillal kötött lions flottaszerződésben vállalt szerződéses kötelezettségünk teljesíthetősége érdekében hivatalból november 20-ig, kérje meg a most aktuális lions előfizetői listát a szolgáltatótól. A megkért listát a kabinettitkár egyezteti az aktuális lions taglistával. Amennyiben kilépett lions tag esetében fennáll a lions flottakedvezmény, a Kormányzó ezt írásban bejelenti a szolgáltató felé és egyidejűleg kéri a kilépett tag flottakedvezményének SZERVUSZ díjcsomagra történő módosítását. A kabinet 6/ sz. Határozata A kabinet 11 igen szavazattal elfogadta, hogy december 1-től a T-Mobil és a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége lions telefon előfizetői szerződéssel kapcsolatos feladatait a Kormányzó és a Kabinet további intézkedéséig Albert Pál zónaelnök úr lássa el. A kabinet 7/ sz. Határozata A kabinet 11 igen szavazattal támogatja, hogy a LEO Országos szövetség által működtetett weblap éves üzemetetési és domain név fenntartási költségeit, 2 évre vonatkozóan ( ) a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége átvállalja. Az éves üzemeltetési költség a kormányzóság mindenkori éves leo támogatási keretből kerül kifizetésre. A kabinet 8/ sz. Határozata A kabinet 11 igen szavazattal támogatja, hogy az árvízi gyűjtésből befolyt pénzadományok terhére 250eft-ot, a Felsőzsolcai óvoda padozatának sürgős rendbetételére - még ez évbenfelhasználhassa az intézmény. Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kabinet 3/ sz. Határozatával jóváhagyott jövőbeni LCIF pályázat rendelkezésre álló önerejének összegét. A kabinet 9/ sz. Határozata A kabinet 11 igen szavazattal támogatja, hogy az évközi konvencióra az alábbi határozati javaslat kerüljön beterjesztésre: LIONS Clubok Magyarországi Szövetségének /16. sz. határozatának alábbi szövegrészei módosításra kerülnek: A szövetséghez tartozó klubok a hazai tagdíjra vonatkozóan 30 év alatti fiatal klubtagtársaikra vonatkozóan 50% mértékig terjedően, személyenkénti tagdíjmentességet adhatnak. Ennek feltétele, hogy erről a kabinetkincstárnokot a tagdíjfizetési időszak előtt értesítsék. A klubok saját hatáskörben döntik el, érvényesítik-e ugyanezt a kedvezményt a klub saját tagdíjára vonatkozóan. A klubok által adható díjfizetési kedvezmény mértéke a klubok döntésétől függően, a harmincadik életévet be nem töltött klubtagok felé akár teljes körű 50% mértékű is lehet. A kedvezmény igénybevételének pontos módját, és az ahhoz tartozó űrlapmintát a kabinettitkár dolgozza ki. módja: a döntésről szóló klubülés jegyzőkönyvi kivonat kincstárnoknak történő megküldése. A megváltozott tagdíjmentességi szabályok július 1-től érvényesek. HATÁROZATOK TÁRA oldal 5

6 A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 14 igen, egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezetőelnök Dr. Buzási Gábor kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Wanatka Gabriella és Baán Béla. A kabinet 2/ sz. Határozata: a kabinet 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja 1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 2. Éves kormányzói program féléves értékelése 3. Évközi konvenció napirend véglegesítés 4. Klub adminisztráció, klub és taglétszám alakulása, pénzügyek évi ifjúsági cseretábor pályázati kiírás, cseretábor szabályzat technikai módosítás 6. Egyebek: Lions Quest, Bál A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 14 igen, egyhangú szavazattal elfogadja a évi Miskolci évközi konvenció alábbi napirendjét. 1. Tájékoztató a kormányzói év első félévről 2. Tájékoztató a gazdálkodási időszakról 3. FB észrevétele a Szövetség működésével kapcsolatban 4. Alapszabály és SZMSZ módosítás 5. Nemzetközi Szövetség által törölt klub kizárása, új klubok felvétele 6. Tájékoztató a LEO-k tevékenységéről 7. A JB elnökének bejelentése a tisztségekre beérkezett érvényes jelölésekről 8. Tisztségviselők választása (FB, Régió elnök, Zónaelnökök) 9. Évközi konvenciós határozatok módosítása 10. Tájékoztató a taglétszám és az adminisztráció helyzetéről 11. YEC 2011 kiutazási ismertető 12. Egyebek:Lions Quest helyzetjelentés, Lions Day előzetes A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 14 igen, egyhangú szavazattal elfogadja a évi Cseretábor pályázati kiírást: Az Ifjúsági Cseretábor évi megrendezése érdekében a kabinet felhívja a klubokat, a tábor megrendezésére való jelentkezésre. A évi táborpályázatnak az alábbiakat KÖTELEZŐEN tartalmaznia kell: - a táborozók, a táborvezető és kísérők létszáma, - tábor költségvetése a jellemző kiadások és bevételek feltüntetésével, - a tábor forrásainak bemutatása (szövetségi költségvetési igény, táborozók regisztrációs díjának mértéke, pályázati források, egyebek), - a tábor programját, - garanciavállalást a táborba beutazó fiatalok családi fogadásának megszervezésére, - a nemzetközi táborlistára kerülő 1 oldalas angol nyelvű bemutatkozó anyagot, - a rendező klubon kívüli - a lebonyolításba bevont külsős személy vagy szervezet -bemutatása, - a tábor ideje alatti orvosi ügyelet biztosításának bemutatása, - Megállapodási Szerződés tervezet a tábor és a családi fogadási feladatok lebonyolítására. A tábor időpontjának igazodnia kell a nemzetközi táborlistában szereplő táborok időpontjaihoz. A tábor minimális időtartama 12 nap. A tábor ideje alatt kötelező a Szövetség számára, tevékenységi felelősségbiztosítást kötni. Beadási határidő: április 20. Beadás módja: A pályázatokat Dr. Buzási Gábor kormányzónak 1 példányban, postán kérünk megküldeni (1026 Budapest, Pasaréti u.108.) Döntés: A pályázatokról a kabinet május 7-ei ülésén dönt. A kabinet 5/ sz. Határozata A kabinet 14 igen, egyhangú szavazattal elfogadja a Cseretábor Szabályzat alábbi módosítását (törlés áthúzva, módosítás aláhúzva): A kiutazásban érintett fiatal utazhat ha: - a tábor kiírásában megjelölt feltételeknek megfelel - az ajánló klubjának nincs tagdíjtartozása - az ajánló klub családi vendégfogadási nyilatkozatában foglalt kötelezettségét teljesítette - regisztrációs díját a jelentkezési lap megküldésével egy időben befizette - előző évi táborozásáról beszámolóját elkészítette és megküldte a YEC-nek - a fogadó ország végleges jelentkezését elfogadta és visszaigazolta - a csereprogram keretében már 2 egymást követő alkalommal utazott. Ezt követő egy év kivárás után a fiatal ismét utazhat. - Abban az esetben, ha a fiatal két egymást követő évben utazott, egy év kivárás után utazhat újra. (Kivételt képez az az eset, ha a kiutazásra jelentkező, életkora miatt, ha kihagy egy évet, nem utazhat többé (túllépi a felső korhatárt). Ebben az esetben a jelentkezés a 3. évre is elfogadható.) HATÁROZATOK TÁRA oldal 6

7 A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 14 igen, egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezetőelnök Dr. Buzási Gábor kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Wanatka Gabriella és Baán Béla. A kabinet 2/ sz. Határozata: a kabinet 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja 1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 2. Pénzügyi helyzetről tájékoztatás évi Lions Day program 4. Lions Regatta 5. Egyebek A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 11 egyhangú igen szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Dr. Buzási Gábor kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Baán Béla és Wanatka Gabriella. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: 1. Cseretábor időszakra szóló pályázatról döntés 2. Egyebek A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta a Hódmezővásárhelyi LC évekre szóló cseretábor pályázatát lions év KABINET ALAKULÓ ÜLÉS A kabinet 1/ A. sz. Határozata A kabinet 14 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Németh István kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Baán Béla és Wanatka Gabriella. A kabinet 2/ A. sz. Határozata A kabinet 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: 3. Németh István megválasztott kormányzó köszöntője, megbízólevelek átadása 4. Kabinetülések, éves munkaprogram elfogadása 5. Tájékoztatás a kormányzói programról (régió-zónák feladatai) A kabinet 3/ A. sz. Határozata A kabinet 14 igen egyhangú szavazattal a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége Kabinetjének évi ülés és munkatervét az alábbi tartalommal elfogadja: Június 17. Budapest (kabinetülés) Alakuló ülés, éves munkaprogram elfogadása, megbízólevelek átadása. Kormányzói program elemeinek ismertetése Szeptember Balaton (kabinetülés) Régió és zóna feladatok meghatározása, EU Fórum szervezési részletei, előző év átadás-átvételléről beszámoló Október 13. Tri - Jumelage találkozó Október EU Fórum Maastricht November 5. Budapest (kabinetülés) évi Lions bál előzetes, szövetség éves pénzügyi helyzetének értékelése, klubadminisztráció és taglétszám alakulása Január 14. Budapest (kabinetülés) EU Fórumról beszámoló, régió és zónaelnökök féléves beszámolója Január 14. Budapest, Kormányzói lions bál Február 11. Évközi konvenció (Budapest) Március 10. Budapest (kabinetülés) A Lions Day program, éves közgyűlés programja és szervezési kérdései Április Országos Lions Napok Május 5. Budapest (kabinetülés) Éves pénzügyi beszámoló, mérleg, közhasznúsági jelentés megvitatása, ehhez kapcsolódó FB vélemény megvitatása, ifjúsági csereprogram kiutazás-beutazási helyzet Május 12. Éves konvenció, Szeged HATÁROZATOK TÁRA oldal 7

8 2012. Május 12. Lions Teniszverseny, Szeged Június 2. Lions Regatta A kabinet 4/ A. sz. Határozata A kabinet 14 igen egyhangú szavazattal, Dr. Farkas Zoltán régióelnök kezdeményezésére, a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége Régió, Zóna és klub beosztását, az alábbi módosítással elfogadja: 1. Régió Budapest Wanatka Gabriella 1. Zóna Szabó Tibor - Mozaik LC - Újpest Árpád LC - All Nations LC - Érd LC - Tököly LC 2. Zóna Hajtman Lászlóné - Wesselényi LC - Budapest First LC - Lady Victoria LC - Pestszentlőrinc LC - Prizma LC - Klauzál LC 3. Zóna Albert Pál - Buda LC - Rózsadomb LC - Budapest Royal LC - Széchenyi LC - Vác Kőkapu LC - Thomas Mann LC 2. Régió Észak-Dunántúl felkért dr.solymossiné Kiss Ibolya 1. Zóna Mugits József - Győr Arrabona LC - Győr Első LC - Sopron LC - Mosonmagyaróvár LC 2. Zóna Babati Zoltán - Körmend LC - Szombathely Savaria LC - Veszprém Első LC 3. Régió Dél- Dunántúl Dr Farkas Zoltán 1. Zóna Rőhrigné Radvánszky Zsuzsanna - Balatonboglár LC - Balatonlelle LC - Siófok LC 2. Zóna Pávics János - Pécsi Első Lions Club + Hobol Branch - Pécs Normandia LC - Kaposvár Első LC 3. Zóna felkért Pálfy László - Fonyód LC - Székesfehérvár LC - Fehérvár LC (bejegyzés alatt) - Zalaegerszeg Göcsej LC 4. Régió Dél-alföld Nagy Sándor 1. Zóna - - Hódmezővásárhely LC - Szeged Első LC - Monor Hegyessy LC HATÁROZATOK TÁRA oldal 8

9 2. Zóna Bohács József - Kecskemét Első LC - Kecskemét Szent István LC - Kecskemét Szent László LC 5. Régió Észak-alföld István Zsolt 1. Zóna Belus Tamás - Gyöngyös Mátra LC - Nyíregyháza Első LC - Nyírbátor LC 2. Zóna - - Miskolc Első LC - Miskolc Deborah Első Lady LC - Szikszó LC A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Németh István kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Baán Béla és dr. Farkas Zoltán. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet módosított sorrendi tárgyalással elfogadja: 1. Ünnepélyes eskütétel 2. Kormányzói, Régió és Zóna Elnöki tájékoztató a nyári munkáról 3. Tájékoztató a hazai és a külföldi ifjúsági táborokról (Cseretábor beszámoló) 4. Kabinet Titkári, Kincstárnoki tájékoztató 5. LQ, Sight-First program, Leo szervezet 6. Európa Fórum,Tri-Jumelage találkozó 7. Őszi programok (Régió értekezletek, képzés időpontjainak egyeztetése) 8. Témafelelősök tájékoztatói (Tagfejlesztés PR, Kiállítás, Fotó Pályázat stb.) 9. Kormányzósági programok áttekintése 10. Európa-Ázsia Tanácsba delegálás 11. Egyebek A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal támogatja, hogy a lions cseretábor külföldi beutazók regisztrációs díja a évi tábortól kezdődően 195 EUR. A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal elfogadta a évi lions hazai cseretábor szakmai és pénzügyi beszámolóját. A kabinet megállapítja, hogy a Pécs LC a cseretábor megrendezésére kötött 3 éves szerződéses kötelezettségének sikeresen eleget tett. A kabinet 5/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal támogatja, hogy a Maastrichti EU Fórumon az EU Ázsia tanácsba tagnak a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége aktív tagjaként Takáts Tamás liont delegálja. A kabinet 6/ sz. Határozata A kabinet 11 igen, 1 tartózkodással a Magyarországi Lions Quest képzés további folytatását nem támogatja. A kabinet felkéri a kormányzóság képviselőjét és kincstárnokát, hogy az eddig felhasznált Oak Brooki támogatással számoljon el. A kabinet 7/ sz. Határozata: A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal korábbi 3/ sz. határozatát visszavonja, a lions évi lions bál eredményét az idei évi költségvetési támogatásokkal és klub felajánlásokkal együtt egy látásvédelmi mobilszűrő busz önerejének biztosítására fordítja. A beszerzés forrásának előteremtése érdekében felkéri LCIF pályázat benyújtása szükséges. A szűrőbusz üzemeltetésének szakmai programját szemész szakorvosokból álló team dolgozza ki. A kabinet 8/ sz. Határozata: A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal támogatja a LEO kapcsolattartó által előterjesztett LEO intézkedési tervet. A HELLO LEO projekt országos középiskolás verseny kiírásban a verseny ideje március 1-re módosul, a nevezési határidő ezzel együtt január 3-ke. A verseny 3 fős csapatának első díjazottjai részt vehetnek a Szövetség által támogatott YEC cseretáborozás európai viszonylatában. A 3 fős csapat részére a szövetség átvállalja a táborozás esetleges regisztrációs díjának költségét, és a repülő járat költségeit. Felkéri a YEC-et, hogy a LEO kapcsolattartóval a csapat táborozásának lebonyolítása érdekében egyeztessen A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Németh István kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Baán Béla és dr. Farkas Zoltán. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: 1. EU Fórum beszámoló HATÁROZATOK TÁRA oldal 9

10 2. Tri-Jumelage beszámoló 3. A jövő évi Civil Törvényből eredő feladatok 4. Kincstárnoki tájékoztató a szövetség pénzügyi helyzetéről 5. Titkári beszámoló a taglétszámról, adminisztrációról évi Lions bál előzetes 7. Februári évközi konvenció napirend tervezet 8. Egyebek A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal támogatja, hogy a magyar LQ képzéssel kapcsolatos helyzetről további hivatalos levelezés ne történjen, a kabinet a képzés esetleges újraindulása kapcsán kíván e témával újra foglalkozni. A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal támogatja, hogy a szövetség jövő évi újjáalakulásával kapcsolatos Alapszabály szerkesztő bizottság jöjjön létre dr. Buzási Gábor bizottsági elnök, dr. Milter Anna, Süle János, Baán Béla, Bana Gábor tagok részvételével. A bizottság dolgozza ki a én várhatóan hatályba lépő Civil törvényből eredő szövetségi feladatok ütemtervét és a szövetség újjáalakulásával kapcsolatos alapszabály tervezetet. A bizottság készítsen a lions klubok számára az ujjá alakulással kapcsolatos tájékoztató anyagot. A tájékoztató anyag elkészítésére határidő: december 5. Az alapszabály tervezet elkészítésére határidő: december 10. A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Németh István kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő dr. Farkas Zoltán és Pávics János. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: 1. Két ülés közötti eseményekről beszámoló 2. Sajtó és lions újság felelősök bemutatkozása 3. Régió és zónaelnökök beszámolója évi évközi konvenciós feladatok 5. Civil Törvényből eredő feladatok 6. Kincstárnoki tájékoztató a szövetség pénzügyi helyzetéről 7. Titkári beszámoló a taglétszámról, adminisztrációról évi Lions bál évi Lions Day előzetes 10. Egyebek A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal támogatja, hogy a korábban hozott 9/ sz. kabinet határozat értelmében az fiókos levelező rendszer működtetését adjuk át a weblap üzemeltetését végző cégnek. Felül kell vizsgálni egy a weblapon keresztül működő hírlevél indítás lehetőségének. Felkéri a titkárt és a médiafelelőst, hogy a levelezőlisták átállását a nyár folyamán bonyolítsa le. A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Németh István kormányzó, jegyzőkönyvvezető Baán Béla kincstárnok, hitelesítő Pávics János és Spissák István A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal a kiküldött napirendet elfogadja: 1. Két ülés közötti eseményekről beszámoló 2. Lions Day program évi Nemzeti Konvenciós feladatok 4. Év Klubja pályázat 5. Civil törvényből eredő feladatok 6. Egyebek A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal a XXIII. Éves Közgyűlés napirend tervezetét elfogadja: 1.LEO elnök beszámolója 2. A Kormányzó beszámolója 3. Kabinet kincstárnok beszámolója 4. FB Elnök beszámolója 5. Kabinet titkár beszámolója évi mérleg és közhasznúsági jelentés elfogadása 7. Jelölő Bizottsági elnök jelentése a tisztségekre érkezett jelölésekről évi Kormányzó program és költségvetés 9.. II. Alkormányzó jelölt bemutatkozása 10. Tisztségviselői választás I. ütem 11. Tisztségviselői választás II. ütem 12. Civil törvényből eredő feladatok 13. Új klubok felvétele 14. Ifjúsági csereprogram beszámoló HATÁROZATOK TÁRA oldal 10

11 15. Hazai lions tábor bemutatkozása 16. Egyebek 17. Kitüntetések átadása 18. Kormányzó a következő konvenció rendezőjét és helyszínét bejelenti A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal a évi Év Legjobb Klubja Pályázati kiírást elfogadja: Év Legjobb klubja Pályázati Felhívás I. A kabinet azon szándéktól vezérelve, hogy minél több eszközzel segítse elő a Lions Mozgalom fejlődését, az egyes klubok motivációjának erősítését, a korábbi hagyományoknak megfelelően kiírja az Év Legjobb klubja pályázatot. A pályázatra a kluboknak önmaguknak kell jelentkezniük a kiírásban meghatározott határidőig, hitelt érdemlően bizonyítva pályázatukban azt, hogy az alábbiakban felsorolt kritériumok mindegyikének vagy valamelyikének kiemelkedően megfelelnek. A kritériumok együttes teljesítése tehát nem elvárás, azok külön is teljesíthetőek. II. III. IV. A beérkezett pályázatokat a régióelnökökből álló bizottság bírálja el és tesz javaslatot azok Kormányzó általi elfogadására. Az Év Legjobb klubja cím első helyezettje kapja a vándorkupát (mely értelemszerűen minden évben továbbításra kerül) és ennek kicsinyített mását. Négy klub kapja a vándorkupa kicsinyített mását, munkájának elismeréséül. Az Év Legjobb klubja cím erkölcsi elismerés, amely semmilyen anyagi támogatással nem párosul. V. Az Év Legjobb klubja pályázat elbírálásának szempontrendszere: 1. A klub április 1-ei taglétszáma meghaladja a pályázat benyújtásakor a június 30-i létszámot. 2. Kimagasló eredményű, példaértékű, hagyományteremtő jószolgálati munkát végzett. (szükséges ezek felsorolása és legteljesebb bemutatása) 3. A klub munkájával jelentősen hozzájárult a hazai Lions Szövetség éves programjának megvalósításához, ezen keresztül annak jó hírének öregbítéséhez. (szükséges ezek felsorolása és legteljesebb bemutatása. 4. Kiemelkedő szerepet vállalt az Ifjúsági Csereprogram támogatásában, a program egészének vagy egyes elemeinek lebonyolításában. (az egyes programelemek felsorolása szükséges) 5.A Lions évben tartósan ápolta és/vagy bővítette nemzetközi jumelage kapcsolatait. (szükséges ezek felsorolása és legteljesebb bemutatása) 6. Részt vett új klub szervezésében és azzal tartós partneri kapcsolatot tart fenn. (új klub adatai, az új klub létszámának jelzése, a hazai és nemzetközi tagdíj fizetésének igazolása) A pályázat beadásának időpontjában új klub megalakításán fáradozik, mely aktivitásának alátámasztására érdemi információkkal szolgál. 7. Folyamatosan támogat Leo klubot, új Leo klub alapításán fáradozik. (szükséges ezek felsorolása és legteljesebb bemutatása) VI. A pályázat beadásának ideje és helye: Ideje: április 20. Helye: Németh István kormányzónak, 6726 Szeged, Fogarasi u.12/b.) 1 példányban klubelnök által aláírva, postai úton. VII. KIZÁRÓ OK: HA A PÁLYÁZÓNAK A BEADÁSI HATÁRIDŐIG TAGDÍJELMARADÁSA VAN, ÉS/VAGY MÁRCIUS 30-ÁT MEGELŐZŐ 6 HÓNAPON BELÜL NEM TETT ELEGET HAVI LÉTSZÁMJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK HATÁROZATOK TÁRA oldal 11

12 A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Németh István kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő dr. Farkas Zoltán és Baán Béla. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal a kiküldött napirendhez képest az alábbi módosított sorrenddel fogadja el a napirendet: év közhasznúsági jelentés, egyszerűsített beszámoló megtárgyalása 2. Két ülés közötti eseményekről beszámoló 3. FB-nek a 2. napirendhez kapcsolódó észrevétele 4. Kabinet határozatok módosítása 5. Ifjúsági csereprogram kiutazás és hazai tábor helyzetkép 6. Egyebek: Konvenció, Regatta, Teniszverseny A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal a 3/ sz. Határozatban foglalt kei kabinetülés dátumát re módosítja. A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal a 4/ sz. Határozatban foglalt a Civil Törvényből eredő megújuláshoz kapcsolódó új Alapszabály tervezet elkészítésére meghatározott határidőt ra módosítja. A kabinet 5/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal a 8/ sz. Határozatban foglalt feladatokat kiegészíti a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének elkészítésével, melyre felkéri az alábbi személyeket: dr. Buzási Gábor, dr. Milter Anna, Süle János, Baán Béla, Bana Gábor lionokat. A Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet elkészítésének határideje A kabinet 6/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal a 4/ sz. Határozatban jóváhagyott utazási támogatást visszavonja, mivel a Hello LEO projekt országos középiskolás verseny nem valósult meg lions év KABINET ALAKULÓ ÜLÉS A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 11 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Spissák István kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Baán Béla és dr. Farkas Zoltán. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: 1. Németh István kormányzó köszöntője 2. Spissák István évi kormányzó megnyitója évi kabinet ülés és munkaprogram elfogadása 4. Tájékoztatás a következő lions évi kormányzói programról (régió-zónák feladatai) évi hazai cseretábor költségvetésének elfogadása 6. Tájékoztatás a szövetség és a hazai cseretábort szervező klub közötti szerződés tartalmáról 7. Egyebek A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 11 igen egyhangú szavazattal a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége Kabinetjének évi ülés és munkatervét az alábbi tartalommal elfogadja: Június 09. Budapest (kabinetülés) Alakuló ülés, éves munkaprogram elfogadása, megbízólevelek átadása. Kormányzói program elemeinek ismertetése évi cseretábor költségvetés elfogadása Szeptember EU Fórum Brüsszel Szeptember Balatonföldvár (kabinetülés) Régió és zóna feladatok meghatározása, EU Fórumról beszámoló, Kormányzói év átadás-átvételéről beszámoló, Cseretábor beszámoló, Civil törvényből eredő feladatok Szeptember Tri - Jumelage találkozó Amboise November 10. Budapest (kabinetülés) évi Lions bál előzetes, szövetség éves pénzügyi helyzetének értékelése, klubadminisztráció, taglétszám alakulása December 08. Budapest (kabinetülés) Civil törvényből eredő feladatok (ASZ, SZMSZ bizottsági beszámoló), Régió és zóna feladatok megbeszélése Január 12. Kormányzói lions bál Budapest Január 19. Budapest (kabinetülés) HATÁROZATOK TÁRA oldal 12

13 Régió és zónaelnökök féléves beszámolója, pénzügyi helyzetről beszámoló, titkári feladatokról beszámoló Február 16. Évközi konvenció Március 23. Budapest (kabinetülés) Lions Day program, éves közgyűlés programja és szervezési kérdései Április 20. Országos Lions Napok megnyitó Május 4. Budapest (kabinetülés) Éves pénzügyi beszámoló, mérleg, közhasznúsági jelentés megvitatása, ehhez kapcsolódó FB vélemény megvitatása, ifjúsági csereprogram kiutazás-beutazási helyzet Május 25. Éves konvenció Június 8. Lions Regatta, Balatonföldvár (Fehér Bot napja) Régió értekezletek: Szeptember 01. I. régió értekezlet Szeptember 29. III. régió értekezlet Október 06. II. régió értekezlet A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 13 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Spissák István kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Baán Béla és dr. Farkas Zoltán. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: 1. Kabinettagok ünnepélyes eskütétele, megbízólevelek átadása. 2. Dr Car egészségkártyáról cég bemutatkozása 3. Beszámoló a Nemzetközi Konvencióról, és az EU Fórumról. 4. Kormányzói program ismertetése, régió- és zónafeladatok meghatározása. 5. Tagfejlesztés, tagmegtartás, új klub alakítási célkitűzések ismertetése. 6. Beszámoló a hazai és nemzetközi, valamint a Tri Jumelage ifjúsági táborokról. 7. Kormányzói év átadás átvétel helyzete, beszámoló. 8. Civil törvényből eredő feladatok. munkaterv módosítása 9. Egyebek: Dr Farkas Zoltán tájékoztatója a Pécsi Első Lions Club új kezdeményezéséről A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 13 igen egyhangú szavazattal a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége Kabinetjének évi ülés és munkatervét a korábban e tárgyban hozott 3/ ei határozatban foglaltaktól eltérően az alábbiak szerint módosítja: Kabinetülés helyett én Budapesten December 08-án kabinetülés helyett Évközi konvenció Budapesten A III. régió értekezlete ke helyett án, Gyöngyösön kerül megtartásra. A munkaterv módosítással nem érintett pontjai hatályban maradnak. A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Spissák István kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő István Zsolt és Baán Béla. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: 1. Két ülés közötti események (Spissák István kormányzó) 2. Civil törvényből eredő feladatok: tájékoztatás a módosított ASZ és SZMSZ tartalmáról (Bana Gábor titkár) 3. Régió és zóna feladatok (Spissák István kormányzó) 4. Szövetség éves pénzügyi helyzetének értékelése, klubadminisztráció, taglétszám alakulása (Baán Béla kincstárnok, Bana Gábor titkár) évi Lions bál előzetes (Spissák István kormányzó) 6. Egyebek A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Spissák István kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Baán Béla és dr. Farkas Zoltán. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: HATÁROZATOK TÁRA oldal 13

14 1. Két ülés közötti események (Spissák István kormányzó) 2. Régió és zóna elnökök féléves beszámolója 3. Szövetség féléves pénzügyi helyzetének értékelése (Baán Béla kincstárnok 4. Civil tv.-ből eredő feladatok végrehajtása, klubadminisztráció helyzete (Bana Gábor titkár) 5. Tagfejlesztési helyzetkép, Centrál és Patrónus LC Oak Brooki regisztrációjának helyzete (dr. Buzási Gábor PDG) 6. Egyebek: Szűrőbusz projekt, Cseretábor jelentkezések, weblap és kommunikáció A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal jóváhagyja, hogy Vanatka Gabriella elhunyt lions tagunk részéről a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének adományozott hagyatékból a Paksi temetőben felállításra kerülő síremléke kiadásait finanszírozzuk. Az ezzel összefüggő előkészítő feladatokkal Pázmányi György PDG-t a kabinet megbízza. A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal jóváhagyja, hogy Vanatka Gabriella hagyatékából a Szövetség bankszámlájára a hagyatékból eddig beérkezett pénzösszegből, a hagyatékban érintett magánszemélyek követelése kielégítést nyerjen. Vanatka Gabriella elhunyt lions tagunk által a Szövetség bankszámlájára a hagyatékból eddig beérkezett pénzösszegéből, a hagyatékban érintett magánszemélyek követelése kielégítést nyerjen. A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 13 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Spissák István kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő dr. Farkas Zoltán és Pázmányi György. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: 1. Két ülés közötti események 2. Lions Day program 3. Éves közgyűlés napirendi pontjai és szervezési kérdései, Jelölő Bizottság kijelölése 4. Vanatka Gabriella hagyatéki ügyéről tájékoztatás (pénzügyek, síremlék) 5. Egyebek: Szűrőbusz projekt, Cseretábor jelentkezések. A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 13 igen egyhangú szavazattal jóváhagyja a kei konvenció Jelölő Bizottságának összetételét: Dr. Lékó László, Zatik József, Herold József. A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 13 igen egyhangú szavazattal jóváhagyja, hogy Vanatka Gabriella elhunyt lions tag Paksi temetőben felállításra kerülő síremlékének kiadásaira a bekért árajánlatok alapján Ft-os keret kerüljön elkülönítésre és a síremlék elkészítését a Szövetség rendelje meg. A kabinet 5/ sz. Határozata A kabinet 13 igen egyhangú szavazattal Vanatka Gabriella hagyatékának ügyében a kei konvencióra történő napirendi előterjesztéshez az alábbi elveket elfogadja: 1. A hagyaték teljes összege a Lions Clubok Magyarországi Szövetség elkülönített számlájára kerüljön és azt a Szövetség elkülönített pénzalapként kezelje. 2. A Konvenció elé kerülő javaslat a tőke összegét nem érintheti, az csak a tőke feletti kamatokra vonatkozhat. 3. A tőke elhelyezésének módját tekintve, a kamatozás, illetve a befektetés formáinak megválasztásában a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének Kabinetje az illetékes. 4. A tőke tárgyévi hozadékának felhasználásáról, annak céljairól, az egyes kategóriákról, a kategóriákban a díjazottak jelölésének módjáról, a díjak összegéről, konvenciós előterjesztés alapján az éves Konvenció dönt. 5. Az előterjesztés tartalmazzon javaslatot a bírálatot végző, páratlan számú bizottság összetételére a következők szerint: A bizottság tagjai a szövetség kormányzója, valamint alkormányzói, továbbá a Prizma LC két tagja. A bizottság jogosult saját ügyrendjének megállapítására, amelyet a kormányzó fogad el. 6. A kabinet felhatalmazza a kormányzót a hagyatékról szóló előterjesztés Konvencióra történő benyújtására. 7. A kabinet felkéri Baán Béla kincstárnokot, hogy a hagyaték pénzügyeire vonatkozóan a Szövetség pénzkezelési szabályzatát vizsgálja felül, és a szükséges módosítást vezesse át. A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Spissák István kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő dr. Farkas Zoltán és Baán Béla. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: 1. Két ülés közötti eseményekről beszámoló 2. Éves Konvenció előterjesztések előzetes megbeszélése: Vanatka hagyaték Szemszűrő busz évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet megtárgyalása és elfogadása 4. FB 3. napirendhez kapcsolódó észrevétele évi lions magyar tábor költségvetésének elfogadása HATÁROZATOK TÁRA oldal 14

15 6. Egyebek: Szövetségi adatváltozások bírósági bejegyzése, Lions Iroda helyzete, Lions Day molinók és a Kabinet irattárának elhelyezése, YEC kiutazások helyzete A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal a Vanatka hagyaték ügyében elfogadja az alábbi határozat közgyűlés elé történő beterjesztését: A hagyaték összege a Lions Clubok Magyarországi Szövetség elkülönített számlájára kerüljön és azt a Szövetség elkülönített pénzalapként kezelje. A pénzalap kezelés a tőke összegét nem érintheti, az csak a tőke feletti kamatokra és hozamokra vonatkozhat. A tőke elhelyezésének módjára, a kamatozás, illetve a befektetés formáinak megválasztására a Konvenció felhatalmazza a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének Kabinetjét. A tőke tárgyévi hozadékának felhasználásáról, annak céljairól, az egyes lehetséges támogatási kategóriákról, a díjazottak jelölésének módjáról, a díjak összegéről a Konvenció dönt. A Konvenciós döntések előkészítésére páratlan számú bizottság jöjjön létre naptól a következők szerint: A bizottság állandó tagjai a szövetség kormányzója, valamint alkormányzói, továbbá a Prizma LC két tagja. A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal a szemszűrő busz projekt ügyében elfogadja az alábbi határozat közgyűlés elé történő beterjesztését. Felhatalmazza Németh István PDG-t a szemszűrő program D-119 Szövetségi szintű koordinációs feladatainak ellátására. A felhatalmazás a évekre vonatkozik. A szemszűrő program megvalósítása érdekében a német és francia districttel, és a hazai klubokkal folyamatos és további egyeztetések szükségesek a műszerek és a szállító jármű beszerzéséhez tett felajánlások terén, ezért a Konvenció támogatja a project beindításához szükséges Tanulmány és a működtetést részletező Szabályzat elkészítését. A kabinet 5/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal a évi mérleget és közhasznúsági mellékletet elfogadja és a közgyűlés elé beterjesztésre javasolja. A kabinet 6/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal a lions magyar tábor évi költségvetését Ft kiadási és bevételi főösszeggel elfogadja lions év KABINET ALAKULÓ ÜLÉS A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Spissák István kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő István Zsolt és Baán Béla. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: 1. Spissák István leköszönő kormányzó köszöntője 2. Magyar László évi megválasztott kormányzó megnyitója, megbízólevelek átadása 3. Tájékoztatás a kormányzói programról 4. Alapszabály, Szervezeti és Működési Szabályzatszerkesztő bizottság felkérése 5. Árvízi ad-hoc bizottság felkérése 6. A kabinet évi munkatervének elfogadása 7. Egyebek A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal támogatja, hogy a szövetség újjáalakulásával kapcsolatos iratok felülvizsgálatára Alapszabály szerkesztő bizottság jöjjön létre dr. Milter Anna, Baán Béla, Bana Gábor részvételével. A bizottság vizsgálja meg a beérkezett bírósági hiánypótlást, és a szükséges módosítást dolgozza ki ig és terjessze be azt a Kabinet szeptember 13-kai ülésére. A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal támogatja, hogy a júniusi árvízi helyzettel kapcsolatban az alábbi 3 fős bizottságot létrehozza: dr. Solymosiné dr. Kiss Ilona, Márkus Árpád, Török László. A bizottság jogosult dönteni a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége elkülönített számláján lévő eddig befizetett árvíz és vörös iszap károk enyhítésére szánt pénzek, illetve a júniustól beérkező árvízi kárenyhítés további befizetései valamint a beérkező természetbeni adományok odaítéléséről, koordinálásáról, felhasználásáról a Kormányzó egyidejű tájékoztatása mellett. A felhasználás kizárólag az árvízi károk megelőzésére, illetve a kárenyhítésre szolgálhat. A pénzeszközök és egyéb adományok felhasználását jegyzékkel, illetve a Szövetség nevére szóló számlával igazolni kell. A bizottság munkáját Hajtman Lászlóné környezetvédelmi felelős és Rónyai Rita lions tag segíti. A kabinet 5/ sz. Határozata A kabinet 1 tartózkodás és 8 igen szavazattal támogatja, hogy Vanatka Gabriella hagyatékából eredő pénzügyi hozam felhasználásának céljára, annak módjára, és a koncepció előkészítése érdekében a Konvenció /9 sz. határozatában foglalt 5 tagú döntő bizottság munkáját szakértői team segítse. A team összetétele: Fogarasi Katalin, Dr. Farkas Zoltán PDG, Pázmányi György PDG. A team jogosult a Konvenciós határozatban szereplő részfeladatokhoz kapcsolódóan, a döntőbizottság számára ajánlást és állásfoglalást megfogalmazni. A szakértői team munkája során figyelembe veszi a döntőbizottság ügyrendjében foglaltakat. HATÁROZATOK TÁRA oldal 15

16 A kabinet 6/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal a Kabinet lions évre vonatkozó alábbi munkatervét elfogadja: Június 07. Alakuló kabinetülés (Balatonföldvár) Éves munkaprogram elfogadása. Kormányzói program ismertetése. Árvízi és ASZ és SZMSZ módosításához ad-hoz bizottságok létrehozása Szeptember 14. Kabinetülés (Budapest) Régió és zóna feladatok, GLT, GMT feladatok, Kormányzói átadás-átvételről beszámoló, Cseretábor beszámoló elfogadása, Szemszűrő program tanulmány értékelése Szeptember Tri - Jumelage találkozó (Kecskemét) Szeptember 28. Évközi konvenció (Budapest RMK) (Bírósági végzés kapcsán ASZ kiegészítő módosítása) Október 31.-November 2. EU Fórum Isztambul November 16. Kabinetülés (Budapest Régió és zóna feladatok, évi Lions bál előzetes, szövetség éves pénzügyi helyzetének értékelése, klubadminisztráció és taglétszám alakulása. EU Fórumról beszámoló. Szemszűrő program működési szabályzatának elfogadása Január 18. Kabinetülés (Budapest Régió és zónaelnökök féléves beszámolója, pénzügyi helyzetről és titkári feladatokról beszámoló, Szemszűrő program értékelése, GNP team feladatok értékelése, évi tábor pályázati kiírás elfogadása Január 25. Országos lions bál. A Szövetség 25. éves jubileumi ünnepsége Március 22. Kabinetülés (Budapest Éves közgyűlés programja és szervezési kérdései. Vanatka hagyaték tőke hozadék felhasználásáról, céljairól, a támogatási kategóriákról, díjazottak jelölésének módjáról bizottsági előterjesztés elfogadása Május 10. Kabinetülés (Budapest Éves mérleg, közhasznúsági melléklet elfogadása, FB gazdálkodással kapcsolatos véleményének megvitatása lions nyári tábor költségvetésének elfogadása, ifjúsági csereprogram kiutazási helyzetkép évi lions táborpályázatokról döntés Május 24. Éves konvenció Budapest Június 6-8. Lions Regatta és országos teniszverseny Balatonföldvár (új kabinet alakuló ülés án) Régió értekezletek: Szeptember 07. I. régió értekezlet és képzés Szeptember 28. III. régió értekezlet és képzés Október 05. II. régió értekezlet és képzés A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Magyar László kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő István Zsolt és Baán Béla. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja, egyben támogatja, hogy a 2. napirendbe a Vanatka hagyaték témát vegyük fel. 1. Magyar László kormányzó beszámolója a két ülés közötti eseményekről 2. Wanatka hagyaték kérdései 3. Régió és zóna feladatok, GLT-GMT feladatok, 4. Cseretábor beszámoló elfogadása, 5. Szemszűrő program tanulmány és működési szabályzat megvitatása, 6. Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (módosítás oka a bírósági végzésben szereplő hiányosságok javítása) 7. Egyebek: kommunikáció (weblap bővítése), lions telefónia A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 11 igen egyhangú szavazattal támogatja, hogy a Vanatka Központ létrehozásának feltételeire egy előterjesztés készüljön ig. Az előterjesztést három fős bizottság dolgozza ki. A Bizottság tagjai Németh István, dr. Buzási Gábor, dr. Solymosiné dr. Kiss Ilona. HATÁROZATOK TÁRA oldal 16

17 A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 10 igen 1 tartózkodás szavazattal támogatja, hogy a Kormányzó előterjesztést nyújtson be a Konvencióra, hogy a hagyaték elkülönített számlán lévő és jelenleg rendelkezésre álló összegéből 1,5 Millió forint keret a Vanatka Bizottság évre vonatkozó pályázati keretének fedezetéül felhasználhatóvá váljon. A kabinet 5/ sz. Határozata A kabinet 11 igen egyhangú szavazattal támogatja, hogy minden régióban kiváló klub pályázati kiírás legyen meghirdetve. A kabinet 6/ sz. Határozata A kabinet 11 igen egyhangú szavazattal a évi cseretábor beszámolóját elfogadta, egyúttal megköszöni a Hódmezővásárhelyi klub áldozatos munkáját. A kabinet 7/ sz. Határozata A kabinet 11 igen egyhangú szavazattal jóváhagyja, hogy az Alapszabály és Működési Szabályzat Szerkesztő Bizottság által elkészített módosított Alapszabály az évközi Konvenció elé beterjesztésre kerüljön. A kabinet 8/ sz. Határozata A kabinet 11 igen egyhangú szavazattal jóváhagyja, hogy az Alapszabály és Működési Szabályzat Szerkesztő Bizottság által elkészített módosított Szervezeti és Működési Szabályzat az évközi Konvenció elé beterjesztésre kerüljön. A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Magyar László kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő István Zsolt és Baán Béla. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal a kiküldött napirendet elfogadja, azzal, hogy az LQ témát elnapolja. 1. Kormányzói beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 2. Tagfejlesztés, tagmegtartási feladatok (Siófok, Veszprém, Centrál LC), új klub alapítások (Alba LC, Beregszász) ALBA Lions Club Egyesület tagfelvétel (titkos írásbeli szavazás) 3. Lions Díj koncepció elfogadása évi cseretábor pályázati kiírás elfogadása. 5. Régió Legjobb klubja pályázati kiírás elfogadása. 6. Szemszűrő program eddigi tapasztalatai. 7. Vodafon telefon flotta ajánlat megvitatása 8. Korábbi kabinet határozat módosítása. 9. Egyebek: cseretábor kiutazás, klub hírek - események - pénzügyi információk a weblapon A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal a Fülöp Szigeteki tájfun katasztrófa elhárításaira a lions nemzetközi központ LCIF alapjába 2000 dollár támogatás befizetését jóváhagyja. A kabinet egyben felhívja a Magyarországi lions klubokat a támogatáshoz történő csatlakozáshoz. A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 11 igen 1 érvénytelen szavazati aránnyal jóváhagyja, hogy az ALBA Lions Club Egyesület a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének tagja legyen. Az új tag tagsági jogviszonyának kezdete tól hatályos. A kabinet 5/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi Lions Díj szabályzatot elfogadja: LIONS DÍJ SZABÁLYZAT A LIONS DÍJ, mint a LIONS CLUBOK Magyarországi Szövetsége által adható legmagasabb elismerő díj, abból a meggondolásból született, hogy ezzel minden évben kitüntessen egy olyan, nem a mozgalomhoz tartozó személyt, akinek tevékenysége az ország elesettjeinek támogatásában kiemelkedő. Adományozó: LIONS CLUBOK Magyarországi Szövetsége A LIONS DIJ odaítélésének általános szabályai: 1. A LIONS DÍJ átadásának időpontja, a minden évben megrendezésre kerülő Országos Jótékonysági Lions Bál. 2. Abban az esetben, ha a bál megtartására nem kerül sor, vagy bármely okból nincs lehetőség a díjat átadni, akkor azt az Éves Konvención, vagy az erre a célra külön megrendezésre kerülő a médiákban kellően meghirdetett- reprezentatív eseményen kell átadni. 3. A LIONS DÍJ pénzjutalommal nem jár. 4. A LIONS DÍJ egy erre a célra külön megtervezett műtárgy, talpazattal és a talpazaton bronz táblán gravírozott felirattal. A díjazott ezen kívül egy oklevelet kap, valamint egy kitűzőt, amelyet állandó viseletként hordhat igazolva a díjazás tényét mindenki számára. 5. A gravírozott felirat szövege az alábbiakat tartalmazza: Adományozó címere: Domborított (gravírozott) Lions címer HATÁROZATOK TÁRA oldal 17

18 Adományozó szerv neve: Megnevezés: Az adományozás éve: Adományozott neve: Szöveges indoklás: Lions Clubok Magyarországi Szövetsége LIONS DÍJ Magyarország, megfelelő évszám XY Sok éves jószolgálati tevékenységének elismeréséül! A díjazott személy kiválasztásának szabályai: 6. A díjazandó személyére minden - a szövetséghez tartozó - Lions klub egy javaslatot tehet. 7. A javaslattétel legvégső határideje minden év október 31-e, de legkésőbb a Központi Lions Bál megrendezése előtt 90. nap. 8. A javasolt személy nem lehet a mozgalom aktív tagja. 9. A javasolt személy csak büntetlen előéletű személy lehet, és nem folyhat ellene semminemű rendőrségi, vagy büntető eljárás. 10. A javasolt személy bizonyíthatóan aktív részese legyen több éve a jószolgálati munkának. 11. A javasolt személy nem lehet egyetlen pártnak, egyháznak aktív vezető tisztségviselője. 12. A javasolt személy a jószolgálati munkáját térítésmentesen végezte. A Lions Díj Bizottság (LDB): 13. A díj odaítélésére egy változó tagságú bizottság (Lions Díj Bizottság, röviden LDB) jogosult. 14. Az LDB 7 tagból áll. 15. Az LDB állandó tagja 3 Jó Hírnevű Lions Dr. Czeglédi László PDG, Dr. Buzási Gábor PDG, Ütő Ákos PDG. 16. Változó tagok 4 fő. 17. Az állandó tagok esetleges tartós, vagy végleges akadályoztatása esetén a konvenció jogosult állandó tagot állítani. 18. Az LDB változó tagjai: A mindenkor regnáló kormányzó Az utolsó volt kormányzó Az alkormányzók 19. Az LDB elkészíti saját szabályzatát és az elvégzendő feladatok felosztását. 20. Az LDB az elnököt és a titkárát maguk közül választ. A díjazott kiválasztásának szabályai: 21. Az LDB minden jelölt tevékenységét köteles gondosan tanulmányozni. 22. A tanulmányozás részleteit és az erről készített jegyzőkönyvet a bizottság keretein belül tartja, azt kifele titkosan kezeli. 23. A bizottság tagjai közül, csak a bizottság elnöke nyilatkozhat. 24. Az LDB a kiválasztott személy nevével együtt közölheti a további jelöltek nevét, de a közlésben nem szerepelhet, hogy a nem díjazott miért nem kapott díjat. 25. A nem díjazottakat a jelölők jogosultak több éven keresztül jelölni. 26. Egy személy a díjat csak egyszer kaphatja meg. 27. A díjat post-humus is oda lehet ítélni, ez esetben az átvevő a legközelebbi élő rokon, vagy az, akit ez a személy az átvételre meghatalmaz. 28. Nem megfelelő javasolt személyek esetén a LDB-nak joga van saját jelölt állítására és kijelölésére. 29. Az LDB a kiválasztott személyről a döntését jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet az LDB Chairman ad át egy példányban a kormányzóság irattárának. 30. A bizottság a döntését legkésőbb minden év december 31-ig, illetve a bál megrendezését megelőző 30 nappal köteles meghoznia. 31. Az LDB döntése végleges, a döntésről a bizottság beszámol a kabinetnek és a konvenciónak. 32. Az LDB gondoskodik a díjazott kiértesítéséről, a díj elkészítéséről. 33. A LIONS DÍJ-jal kapcsolatos költséget a regnáló kormányzó az éves költségvetésben külön soron szerepelteti és biztosítja. 34. A LIONS DÍJ-at az LDB elnöke és a mindenkori kormányzó együttesen adja át az oklevéllel és a kitűzővel együtt. 35. A LIONS DÍJ-jal kitüntetett személyeket az LDB értesíti a Lions mozgalom munkájáról és bevonja a mozgalom népszerűsítésébe. 36. A díjazottakat időrendi sorrendben, a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének weboldalán külön kiemelt részén szerepelteti fotójukkal, életrajzukkal és az odaítélés indoklásával. A kabinet 6/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi lions Ifjúsági Cseretábor pályázati kiírást, annak 1. és 2. sz. mellékletével elfogadja: LIONS IFJÚSÁGI CSERETÁBOR PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Ifjúsági Cseretábor évi megrendezése érdekében a LIONS CLUBOK Magyarországi Szövetségének kabinetje felhívja a klubokat, a tábor megrendezésére való jelentkezésre. A évi tábor pályázat KÖTELEZŐ tartalmi elemei: - Évente a táborozók, a táborvezető és kísérők létszáma, - A tábor helyszíne, a tábor időpontja és programja HATÁROZATOK TÁRA oldal 18

19 évi tábor költségvetése (1. sz. melléklet) - A tábor forrásainak bemutatása: szövetségi költségvetési igény, táborozók regisztrációs díjbevétele, kiutazók számától függő bevételek, egyéb pályázati források, támogatások, - A klub elnökének garanciavállalási nyilatkozata a tábor 3 éves megrendezésének vállalására és a beutazó fiatalok családi fogadásának 3 éves megszervezésére, - A nemzetközi táborlistára felkerülő 1 oldalas angol nyelvű bemutatkozó anyag elkészítése, - A rendező klubon kívüli - a lebonyolításba bevonni kívánt külső személy vagy szervezet - bemutatása, - A tábor ideje alatti orvosi ügyelet biztosításának bemutatása, - Klub által előkészített Megállapodás tervezet a tábor és a családi fogadási feladatok vállalására (2.sz. melléklet) - A klub elnökének nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a klub a tábor időtartamára a tevékenységi felelősségbiztosítást megköti. A tábor időpontjának igazodnia kell a nemzetközi táborlistában szereplő táborok időpontjaihoz. A tábor minimális időtartama 12 nap. Beadási határidő: április 30. Beadás módja: A pályázatokat a klub elnökének aláírásával ellátva, szkennelt formában Magyar László kormányzó hivatalos címére: kérjük megküldeni. Döntés: A pályázatokról a kabinet május 10-ei ülésén dönt. A kabinet 7/ sz. Határozata A kabinet 11 igen 1 tartózkodás szavazattal a évre meghirdetésre kerülő Régió Legjobb Klubja pályázati kiírást elfogadja: Régió Legjobb Klubja Pályázati Kiírás I. A kabinet azon szándéktól vezérelve, hogy minél több eszközzel segítse a Lions Mozgalom fejlődését, az egyes klubok motivációjának erősítését, a korábbi hagyományokat tiszteletben tartva kiírja a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége tagsága részére, minden régióban a Régió Legjobb Klubja pályázatot. A pályázatra a kluboknak önmaguknak kell jelentkezni a kiírásban meghatározott határidőig, bemutatva, hogy az alábbiakban felsorolt kritériumok mindegyikének vagy valamelyikének kiemelkedően megfeleltek. A kritériumok együttes teljesítése nem elvárás. II. III. A beérkezett pályázatokat a Kormányzó által felkért bizottság bírálja el. A Régió Legjobb Klubja cím erkölcsi elismerés. V. A Régió Legjobb Klubja pályázat elbírálásának szempontrendszere: 1. A pályázat benyújtásának határidejéig a nemzetközi központ által regisztrált klub taglétszám 15 %-kal haladja meg a július 1-ei napon regisztrált létszámát. Megszerezhető maximális pontszám Szükséges bemutatni a klub kimagasló eredményű, példaértékű, hagyományteremtő ez évi jószolgálati munkáját. A klub programjáról megjelent média megjelenést a pályázathoz csatolni kell. Megszerezhető maximális pontszám Szükséges bemutatni, hogy a klub milyen szerepet vállal az Ifjúsági Csereprogram támogatásában illetve a kiutaztatásban. Megszerezhető maximális pontszám 5. VI. A pályázat benyújtásának határideje és módja: Határidő: április 30. Benyújtás módja: A pályázatokat a klub elnökének aláírásával ellátva, szkennelt formában Magyar László kormányzó hivatalos e- mail címére: kérjük megküldeni. VII. KIZÁRÓ OK: Nem pályázhat az a klub, melynek taglétszáma 10 fő alatti, vagy án nemzetközi vagy hazai tagdíj elmaradása van. A kabinet 8/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal jóváhagyja, hogy a 3/ sz határozatban szereplő ei határidő ra módosuljon. A 3/ sz. határozat módosítással nem érintett részei hatályban maradnak. HATÁROZATOK TÁRA oldal 19

20 A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Magyar László kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő István Zsolt és Baán Béla. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal a kiküldött napirendet elfogadja. 1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről 2. GMT team feladatok értékelése 3. Zónaelnökök féléves munkájának értékelése 4. Lions Díj pályázatról tájékoztatás 5. Vanatka Központról és a Vanatka Díjról tájékoztatás 6. A Szövetség pénzügyi helyzetének értékelése 7. Klub elnöki feladatok 2014-ben a Civil tv. kapcsán 8. Lions Kormányzóságok Közép Európai találkozójáról tájékoztató A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal támogatja, hogy a Magyarországi Lions Quest program beindítása érdekében pályázat kerüljön benyújtásra az LCI-felé. A kabinet felhatalmazza István Zsolt PDG-t a pályázat benyújtására. A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal jóváhagyja a korábbi Lions Quest program elszámolásának eredményét, mely Eft szabad felhasználású maradvánnyal zárult. A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Magyar László kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő István Zsolt és Baán Béla. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 11 igen egyhangú szavazattal a kiküldött napirendet elfogadja. 1. Első Magyar Optikus Zrt. bemutatkozása, együttműködési lehetőség 2. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről 3. Első Németnyelvű Lions Club-Thomass Mann - Budapest Egyesület tagfelvétele /titkos írásbeli szavazás/ 4. Éves közgyűlés programja és szervezése 5. Vanatka Lions Székház téma konvenciós előterjesztése 6. Vanatka Bizottság javaslatának előterjesztése 7. Kommunikációs stratégia és referensi feladatok Egyebek: határidős pályázatok (cseretábor, régió legjobb klubja) A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 11 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a Szövetség együttműködési megállapodást kössön az Első Magyar Optikus Zrt-vel a szemszűrő program népszerűsítése érdekében. A kabinet a Kormányzót felhatalmazza a megállapodás aláírására. A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 11 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett jóváhagyja, hogy az Első Németnyelvű Lions Club - Thomass Mann - Budapest Egyesület a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének tagja legyen. Az új tag felvétele tól hatályos. A kabinet 5/ sz. Határozata A kabinet 9 igen, 1 tartózkodás, 1 nem szavazattal támogatja, hogy a Évi Közgyűlésre a Vanatka hagyatékkal kapcsolatban az alábbi elterjesztés benyújtásra kerüljön: A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége /9. sz. közgyűlési határozatának módosítása: A Vanatka hagyaték - lions elkülönített számlán lévő és jelenleg rendelkezésre álló - összegéből 16 Millió forint egy Vanatka Lions Székház létrehozásának céljára és ezt a funkciót betöltő ingatlan megvásárlására kerüljön felszabadításra. Az ingatlan funkciójának megszűnése esetén, az ingatlan értékesítéséből befolyt összeg kerüljön visszapótlásra a Lions Szövetség erre elkülönített számlájára. Az ingatlan éves működési kiadásai, és a hagyaték kamatkiesésére vonatkozó információk minden évben a kormányzói átadás-átvétel tárgyát képezzék. A /9. sz. határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályban maradnak. A kabinet 6/ sz. Határozata A kabinet 11 igen egyhangú szavazattal támogatja a Vanatka Bizottság évi Évközi konvenciós előterjesztésének tervezetét a Vanatka Díjra vonatkozóan, az alábbi tartalommal: 2014 Lions Vanatka Média Díj A Lions Média Díj Bizottság javaslata alapján a 2014-ben meghirdetésre kerül a Lions Média Díj. A Díj mértéke Ft nettó a díjazott részére. A díjazottat a Szövetség nyílt pályázat alapján választja ki. Vanatka Gabriella hagyatékának kamataiból 2014-ben Ft értékben támogatjuk a vakvezető kutya képzést. A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Magyar László kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Solymosiné Kiss Ilona és Baán Béla. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal a napirendet az alábbi módosítással elfogadja. HATÁROZATOK TÁRA oldal 20

Határozatok tára 2010-2013 A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége Kabinetjének határozatai

Határozatok tára 2010-2013 A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége Kabinetjének határozatai Határozatok tára 2010-2013 A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége Kabinetjének határozatai HATÁROZATOK TÁRA oldal 1 A kabinet 1/2010.01.09. sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal elfogadja,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Jegyzőkönyv Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Az ülés helye: Budapest IV ker. Berlini u. 47-49. (volt gyógyszerkutató) Az ülés időpontja: 2014. március 1. 10 óra Ferinc Vince, az

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

LIONS CLUBOK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE. CSERETÁBOR SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) január

LIONS CLUBOK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE. CSERETÁBOR SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) január LIONS CLUBOK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE CSERETÁBOR SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2011. január 1 A cseretábor program fő célkitűzése, hogy a fiatalok találkozzanak más országok fiataljaival,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2011.

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2011. 1/2011. (03.07.) számú közgyűlési határozat A Közgyűlés egyhangú szavazással Dr. Ján Oravec-et levezető elnöknek megválasztja. 2/2011. (03.07.) számú közgyűlési határozat A Közgyűlés 3 ellenszavazattal,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 A szervezet neve: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Jegyzőkönyv Helye:

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

19:07 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítás részleteit.

19:07 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítás részleteit. Teljesítménytúrázók Társasága Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 110. Székhely: 1035 Budapest, Raktár u. 6. e-mail: ttt.levelek@gmail.com Telefon: +36 70 9412258 elnök: Jakab Annamária Jegyzőkönyv a Teljesítménytúrázók

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2015. február 18.

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2015. február 18. MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE 2015. február 18. Tartalom Az elnökségi ülés képes, az elnökségi tagok létszámára való tekintettel.... 2 Jegyzőkönyvvezető... 2 Jegyzőkönyv hitelesítése...

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 05-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 05-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 05-én tartott üléséről Jelen vannak: Virág András a bizottság elnöke Lauer István a bizottság tagja Dr. Mécs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november 5-én, Vanyarcon, a Könyvtár termében tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. Jelen vannak:, a testület e dr.

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

2012.01.01.-2012.12.31.

2012.01.01.-2012.12.31. Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 3. 3/18. A számviteli törvény szerinti civil szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.01.01.-2012.12.31. Budapest, 2013. május

Részletesebben

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta.

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta. Alakuló ülés Szabó Tibor korelnök: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet Ismerteti az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 1./ Választási Bizottság tájékoztatója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. október 18-án (hétfőn) 14.00 órakor megtartott alakuló üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 18-én (hétfőn))

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr Lajos tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr Lajos tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyulai Kistérségi Társulás tanácskozójában (5700.Gyula, Damjanich u.6.) 2010. április 13án 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2015. május 13-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

2012. évi. Közhasznú jelentése

2012. évi. Közhasznú jelentése KÖZJEGYZŐK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. évi Közhasznú jelentése Kelt:... 2012. évi KÖZHASZNÚ JELENTÉS Tartalom 1. sz. melléklet A költségvetési támogatás felhasználásáról 2. sz. melléklet A 2012. évi

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti.

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti. Elnökségi ülés: 2007. január 4. Határozatok tára 2007. Elnökségi ülések 8-1/2007 OEH.: Elnökség hozzájárul, hogy a MTSZ 2006. évben végzett munkájáról szóló beszámoló később kerüljön egyeztetésre. 8-2/2007

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv Sárkányhajó sportegyesület alakuló közgyűlés Helyszín: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Millenium Tower II Dél, Sun Microsystems Kft. nagy tárgyalója Időpont: 2009. 11. 26. 17:00 Jelenlevők

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége 5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17. Web: www.sarreticivilek.hu 06-30/399-7977 Jegyzőkönyv Készült: 2011. 03. 04. (péntek) 15.30 órától megtartott közgyűlésen.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Határozatok Tára FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS szeptember 20.

Határozatok Tára FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS szeptember 20. Határozatok Tára I. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS 2012. szeptember 20. FB1/2012 A Felügyelőbizottság egyetértett a napirendekkel, FB2/2012 A Felügyelőbizottság elismeréssel fogadta a tájékoztatót, azt FB3/2012

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Közgyűlés helye: Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. K.240 BME Épültszerkezettani Tanszék konzultációs terme ideje: 2016. május 11. 16.00 A közgyűlés kezdő időpontjában a szavazati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés április 28-i ülésének határozatai. 20/2016. (IV. 28.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés április 28-i ülésének határozatai. 20/2016. (IV. 28.) számú határozat 2016. április 28-i ülésének határozatai 20/2016. (IV. 28.) számú határozat az ülés tárgysorozatait az alábbiak szerint állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz Ügyintéző: Béda Zsuzsa Ügyiratszám: 31.899/2012.IX NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-565

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

5/ számú határozat: Az MPB közgyűlése 4.-es pontként elfogadta:

5/ számú határozat: Az MPB közgyűlése 4.-es pontként elfogadta: 2008 évi Közgyűlési határozatok 2008. február 15. - Rendkívüli közgyűlés: 1/2008.02.15 sz. határozat: Az MPB közgyűlése a jelenleg előkészített sporttörvény módosítási javaslatot elfogadni nem tudja, azt

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 22-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

2014. év október hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 3. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2014. év október hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 3. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 284-2/2014. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 30/2014. (IX. 1.) határozat A Közgyűlés elnökének lemondásáról, valamint új képviselői megbízatás létrejöttéről szóló tájékoztató tárgyában.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Jegyzőkönyv, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén Időpont: 2015. november 28. 10 óra Helyszín: Szent István Egyetemen (2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., Kollégium B épület, Gorka

Részletesebben

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben