Határozatok tára A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége Kabinetjének határozatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozatok tára 2010-2013 A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége Kabinetjének határozatai"

Átírás

1 Határozatok tára A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége Kabinetjének határozatai HATÁROZATOK TÁRA oldal 1

2 A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Dr. Farkas Zoltán kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Buzási Gábor és Wanatka Gabriella. A kabinet az alábbi napirendet elfogadja: 1. Két ülés közötti eseményekről beszámoló 2. Éves kormányzói program féléves értékelése 3. Előzetes tájékoztatás a gazdasági évről 4. Évközi konvenció napirendjének véglegesítése 5. Jószolgálati Alapra beérkezett pályázatokról döntés 6. Job Exchange programfelelős kijelölése 7. Lions Day programterv 8. Lions Arcok bemutatkozása 9. Egyebek A kabinet 2/ sz. Határozata A Kabinet Jószolgálati Alapra beérkezett pályázatok alapján az előterjesztés szerinti összegű támogatást hagyja jóvá azzal, hogy minden támogatott Lions Clubnak május 31-ig írásos beszámolót kell készítenie a támogatás felhasználásáról. A beszámolókat a kabinettitkárnak kell megküldeni. A támogatások összegei: - Székesfehérvár LC részére a VAGYOK III. évi, több helyszínen és időpontban megvalósuló programjainak megrendezéséhez 300 Eft összegű támogatás, - Mosonmagyaróvár LC által szervezett és több nemzetközi Lions club összefogásával megvalósuló nemzetközi karitatív konferencia megrendezéséhez 300 Eft összegű támogatás, - A Nyíregyháza LC szervezésében és az Első Nyíregyházi Alfa LEO klub koordinálásával Országos LEO találkozó megrendezéséhez 100 Eft összegű támogatás. A kabinet felhatalmazza a kincstárnokot, hogy a támogatásokat a kedvezményezetteknek a döntést követő 5 napon belül az általuk megadott számlaszámukra utalja át. A kabinet felkéri a titkárt, hogy a támogatásról szóló határozatot az érintetteknek küldje meg. A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 14 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Dr. Farkas Zoltán kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Dr Buzási Gábor és Wanatka Gabriella. A kabinet az alábbi napirendet elfogadja: 1. Két ülés közötti eseményekről beszámoló (Bál, Lions Day, Weblap, LQ, Cornea Bank) 2. Taglétszám alakulása a régiókban évi Mérleg és közhasznúsági jelentés megtárgyalása, 4. FB gazdálkodással összefüggő véleménye 5. Éves konvenció napirendje, kabinettagok költségtérítése 6. Lejárt határidejű Kabinet határozatok teljesítése 7. Év klubja pályázatról döntés 8. Haiti földrengés támogatása, költségkeretek módosítása 9. Ifjúsági csereprogram (helyzetkép), Szabályzatmódosítás 10. Tájékoztató a EU Fórumról (Bologna) zóna és régió beosztásról határozat 12. Titkári tájékoztató (pályázatok, klubok státusza, jelentések) 13. Egyebek A kabinet 2/ sz. Határozata A Kabinet 10 igen szavazattal jóváhagyja, hogy a Kormányzó, a Szövetség jogi képviselőjének adja át - a Felügyelő Bizottság kormányzóhoz írt levelében foglalt Lions Quest weblap és tanári kézikönyv 2009.évi aránytalan kifizetés részleges visszatérítése érdekében - az ügyet az esetlegesen megteendő jogi lépések miatt. A kabinet 3/ sz. Határozata A Kabinet 13 igen 1 nem szavazattal az éves konvenció alábbi t isztségviselői részvételéhez kapcsolódóan az alábbi költségátvállalást elfogadja: -A beszámolásra kötelezett tisztségek esetén teljes költségtérítésre: Kormányzó, titkár, kincstárnok, FB elnöke, EB elnöke, LEO elnök - Programbeszéd esetén teljes költségtérítésre: I-II. alkormányzó -Lions hagyományok miatt teljes költségre: Nemzetközi Lions vendégek, Kormányzó és Alkormányzók feleségei -Bizottsági tagság miatt reg. díj és szombati étkezési költségtérítésre: HATÁROZATOK TÁRA oldal 2

3 Jelölő Bizottság: Dr Lékó László, Práczki Péter, Dr Milter Anna, Kollár Mirkó, Vargáné Bíró Éva, Mandátumvizsgáló Bizottság 2 felkért tagja: Rőhrigné Radvánszky Zsuzsanna, Jóvér György. -Képzés, és a napirendekhez kapcsolódóan teljes költségtérítésre: Horváth Miklós PID, 1 fő LEO képviselő. - Napirendhez kapcsolódóan reg. díj és szombati étkezés térítésre: Kende László YEC Felkéri a kincstárnokot a konvenció elszámolása során ezek érvényesítésére. A kabinet 4/ sz. Határozata A Kabinet 14 igen szavazattal a kabinet 6/ sz. Határozatában a Senior Lions Bizottság beszámolójára meghatározott november 7-kei beszámolási határidőt módosítja április 25-re azzal, hogy a beszámoló tartalma a kormányzói beszámoló részét képezze. A kabinet 5/ sz. Határozata A Kabinet 14 igen szavazattal elfogadja, hogy az Év Klubja Pályázat évben nyertes 5 klubja az alábbi: Győr Első (Leo Lindblom Kupa), Miskolc Első, Kaposvár Első, Pécs Első, Széchenyi LC (egyedi kupák). A kabinet 6/ sz. Határozata A Kabinet 14 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben foglalt szövegezéssel a Cseretábor Szabályzat módosítását, a szabályzat mellékletét képező módosult Családi Fogadási Nyilatkozattal együtt. Felkéri a titkárt a módosított szabályzat és a Nyilatkozat weblapon történő kihirdetésére. A kabinet 7/ sz. Határozata A Kabinet 14 igen szavazattal elfogadja a évi Szövetségi klubok régió- és zónabeosztását az előterjesztésben foglaltak szerint: Északalföldi régió (két zóna), Délalföldi régió (két zóna), Észak-dunántúli régió (két zóna), Dél- dunántúli régió (két zóna), Budapest régió (három zóna. A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 16 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Dr. Farkas Zoltán kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Dobos Ferenc és Wanatka Gabriella. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 16 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: 1. Dr Buzási Gábor kormányzó köszöntője, megbízólevelek átadása 2. Tájékoztatás a kormányzói programról (régió-zónák feladatai) 3. Kabinetülések, éves munkaprogram ismertetése 4. Kormányzói átadás-átvétel előkészítése 5. EU Fórum Bologna 6. Éves képzési terv 7. Egyebek A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 16 igen egyhangú szavazattal a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége Egyesület évi üléstervét az alábbi ütemezéssel elfogadja: Június 12 Budapest A kabinet éves alakuló ülése, megbízólevelek átadása, éves feladatok ismertetése Szeptember Mátraháza Régió és zóna feladatok meghatározása, EU Fórum szervezési részletek, évi Lions bál előzetes, évközi konvenció, lions évi cseretábor programja és költségvetése, levelezőlisták üzemeltetési kérdései, LQ program November 13. Budapest EU Fórumról beszámoló, a hazai szövetség éves pénzügyi helyzetének értékelése, klubadminisztráció és taglétszám alakulása, évi ifjúsági csereprogram tábor valamint a évi jószolgálati alap pályázati kiírása Január 08. Budapest Kormányzói program féléves értékelése, költségvetés szükségszerű módosítása, Évközi konvenció napirend véglegesítés, régió és zónaelnökök féléves beszámolója Március 12. Budapest A Lions Day programok bemutatása, Jószolgálati Alap pályázatairól döntés, éves közgyűlés programja és szervezési kérdései, évi ifjúsági csereprogram táborpályázatokról döntés Május 7. Budapest Éves pénzügyi beszámoló, mérleg és közhasznúsági jelentés ehhez kapcsolódó FB vélemény megvitatása, éves közgyűlés programja, ifjúsági csereprogram kiutazás-beutazás helyzetértékelése. A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 16 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a lions cseretábor évi pályázati kiírása előtt, a régióelnökök készítsenek saját régiójukra vonatkozóan javaslatot a tábor egyes napi programjaira, tematikájára, lebonyolítására vonatkozóan, melyhez kérjék ki a helyi klubok véleményét. A régiós HATÁROZATOK TÁRA oldal 3

4 javaslatokat augusztus 15-ig kell a titkárnak megküldeniük. A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 15 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezetőelnök Dr. Buzási Gábor kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Dr Farkas Zoltán és Baán Béla. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 15 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: 1. Tájékoztató a Lions Klubok Nemzetközi Szövetsége nemzetközi konvenciójáról. 2. Tájékoztató a tavaszi árvíz során a klubok és a Szövetség részéről nyújtott segítségről és a következő teendőkről. 3. Beszámoló a 2010 évi YEC programok teljesüléséről. 4. Beszámoló a hazai ifjúsági cseretábor program teljesüléséről. A 2011 évi cseretábor programja és költségvetése, tábor megállapodás módosítása. 5. Beszámoló a LEO Európa Fórum rendezvényéről. 6. Beszámoló a Tri-Jumelage találkozó (Pécs) előkészítéséről 7. Beszámoló a job exchange projekt problémáiról. 8. Beszámoló az Európa Fórum (Bologna) és a Kormányzó bál előkészületeiről: 9. Régió elnökök beszámolója. 10. Szervezetfejlesztés, képzés, oktatás 11. Kommunikáció (weblap és levelező listák) 12. Klub és egyéni elismerések rendje, kiváló klub pályázat 13. Lions Quest tevékenység jelene és jövője 14. Kormányzói átadás-átvételről tájékoztatás 15. Egyebek: Alapszabály és SZMSZ módosítás, pályázatok A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 15 igen, egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a rendelkezésre álló 1,3 Mft önerő kiegészítése érdekében a lions bál adományait a pályázati önerőhöz használjuk fel. A lions bál elszámolásának lezárását követően benyújtjuk az Amerikai központnak a hiányzó 75 % mértékre a támogatási kérelmet, mely az árvíz infrastruktúra károk helyreállításra lesz fordítva. A kabinet felkéri István Zsoltot és Bana Gábor titkárt a pályázat benyújtására. A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 15 igen egyhangú szavazattal elfogadta a évi lions csereprogram kiutazásra vonatkozó beszámolóját. A kabinet 5/ sz. Határozata A kabinet 15 igen egyhangú szavazattal elfogadta cseretábor beszámolót. A kabinet 6/ sz. Határozata A kabinet 15 igen egyhangú szavazattal elfogadta cseretábor programját és a tervezett 5,1 Mft-os összkiadással elfogadja. a évi magyar lions a évi magyar lions A kabinet 7/ sz. Határozata A kabinet 15 igen egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a magyar Cseretábor évi összkiadásaink részbeni fedezetéül a kiutazó fiatalok regisztrációs díja Ft/fő, a beutazó külföldi diákok által befizetendő díj 170 EUR/fő összegre emelkedjen. A kabinet 8/ sz. Határozata A kabinet 15 igen egyhangú szavazattal elfogadta, a cseretábort lebonyolító Első Lions Club Pécs és a Szövetség közötti létrejött megállapodás módosítását az előterjesztéshez benyújtott tartalommal és felhatalmazza a Kormányzót annak aláírására. A kabinet 9/ sz. Határozata A kabinet 15 igen egyhangú szavazattal elfogadta, a jelenlegi fiókos levelező rendszer maradjon meg, de a működtetést adjuk át a weblap üzemeltetését végző cégnek. Felkéri a titkárt, hogy az átállás technikai és anyagi feltételeiről a novemberi kabinetülésre előterjesztést készítsen. A kabinet 10/ sz. Határozata A kabinet 13 igen, 1 tartózkodás és 1 nem szavazattal elfogadta, hogy a szövetség december 31-ig, a jelenleg érvényes szerződéses feltételekkel folytatja a hazai LQ tréningek megszervezését és megtartását. A évben 3 tréning megszervezését majd lebonyolítását kell megoldani. A tréningeket a jelenlegi trénerek végzik. A szervező munkára felkért személyt, szabályos szerződéssel, ésszerű díjazással kell megbízni. A kabinet 11/ sz. Határozata A kabinet 15 igen egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a szövetség által alapított Cornea Bank Alapítvány a tevékenységének megszűnése miatt kerüljön megszüntetésre. A kabinet felkéri a kormányzót, hogy a Fővárosi Ügyészség Magánjogi Osztálya TM.6712/2009/12-II. számú megkeresésére, az ez irányú nyilatkozatot tegye meg. A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 11 igen, egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezetőelnök Dr. Buzási Gábor kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Dr Farkas Zoltán és Baán Béla. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: HATÁROZATOK TÁRA oldal 4

5 1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 2. Beszámoló az EU Fórumról 3. A szövetség pénzügyi helyzetének értékelése 4. Klubadminisztráció és taglétszám alakulása 5. A évi év klubja pályázat kiírás 6. Levelezőlisták és lions telefon előfizetések helyzete 7. Egyebek: Lions Quest, Bál. A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 11 igen, egyhangú szavazattal elfogadja a évi Év Klubja Pályázati kiírást a szükséges módosításokkal. Felkéri a titkárt annak a weblapon történő publikálására. A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 10 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta, hogy az fiókos levelező formát megtartja, annak üzemeltetését a weblapot üzemeltető cégnek, amely ezt a munkát külön költség felszámolás a nélkül vállalja, átadja. A jelenlegi listák helyett december 1-től 3 lista működik: - Lions klubtagok levelezése (lista tagfelvétel és törlés felelőse Wanatka Gabriella) - Klub tisztségviselők levelezése (lista tagfelvétel és törlés felelőse Bana Gábor) - Ifjúsági csereprogram levelezés (lista tagfelvétel és törlés felelőse Kende László). A lions levelező lista tagjai csak aktív lions és/vagy LEO tagok lehetnek. A tisztségviselői lista tagjai az adott év és az azt megelőző év funkcióban lévő személyei, valamint a Kormányzó által meghatározott egyéb személyek lehetnek. A kabinet elismerését és köszönetét fejezi ki Fésűs András PDG úrnak a levelező rendszer létrehozásában és működtetésében kifejtett önzetlen munkájáért. Az új listák határidős indítása érdekében a kabinet felkéri Fésűs András PDG-t, hogy a rendszer zavartalan átállásához és működéséhez szükséges adatokat november 20-ig Bana Gábor kabinet titkárnak hiánytalanul adja át, illetve nyújtson segítséget a szüksége információk megadásával. A kabinet felkéri a kabinet titkárt, hogy az új listák indításával kapcsolatos teendőket (tájékoztatás és koordináció) végezze el az üzemeltető valamint a lions tagok felé. A kabinet 5/ sz. Határozata A kabinet 11 igen szavazattal felkéri Fésűs András PDG-t, hogy a T-Mobillal kötött lions flottaszerződésben vállalt szerződéses kötelezettségünk teljesíthetősége érdekében hivatalból november 20-ig, kérje meg a most aktuális lions előfizetői listát a szolgáltatótól. A megkért listát a kabinettitkár egyezteti az aktuális lions taglistával. Amennyiben kilépett lions tag esetében fennáll a lions flottakedvezmény, a Kormányzó ezt írásban bejelenti a szolgáltató felé és egyidejűleg kéri a kilépett tag flottakedvezményének SZERVUSZ díjcsomagra történő módosítását. A kabinet 6/ sz. Határozata A kabinet 11 igen szavazattal elfogadta, hogy december 1-től a T-Mobil és a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége lions telefon előfizetői szerződéssel kapcsolatos feladatait a Kormányzó és a Kabinet további intézkedéséig Albert Pál zónaelnök úr lássa el. A kabinet 7/ sz. Határozata A kabinet 11 igen szavazattal támogatja, hogy a LEO Országos szövetség által működtetett weblap éves üzemetetési és domain név fenntartási költségeit, 2 évre vonatkozóan ( ) a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége átvállalja. Az éves üzemeltetési költség a kormányzóság mindenkori éves leo támogatási keretből kerül kifizetésre. A kabinet 8/ sz. Határozata A kabinet 11 igen szavazattal támogatja, hogy az árvízi gyűjtésből befolyt pénzadományok terhére 250eft-ot, a Felsőzsolcai óvoda padozatának sürgős rendbetételére - még ez évbenfelhasználhassa az intézmény. Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kabinet 3/ sz. Határozatával jóváhagyott jövőbeni LCIF pályázat rendelkezésre álló önerejének összegét. A kabinet 9/ sz. Határozata A kabinet 11 igen szavazattal támogatja, hogy az évközi konvencióra az alábbi határozati javaslat kerüljön beterjesztésre: LIONS Clubok Magyarországi Szövetségének /16. sz. határozatának alábbi szövegrészei módosításra kerülnek: A szövetséghez tartozó klubok a hazai tagdíjra vonatkozóan 30 év alatti fiatal klubtagtársaikra vonatkozóan 50% mértékig terjedően, személyenkénti tagdíjmentességet adhatnak. Ennek feltétele, hogy erről a kabinetkincstárnokot a tagdíjfizetési időszak előtt értesítsék. A klubok saját hatáskörben döntik el, érvényesítik-e ugyanezt a kedvezményt a klub saját tagdíjára vonatkozóan. A klubok által adható díjfizetési kedvezmény mértéke a klubok döntésétől függően, a harmincadik életévet be nem töltött klubtagok felé akár teljes körű 50% mértékű is lehet. A kedvezmény igénybevételének pontos módját, és az ahhoz tartozó űrlapmintát a kabinettitkár dolgozza ki. módja: a döntésről szóló klubülés jegyzőkönyvi kivonat kincstárnoknak történő megküldése. A megváltozott tagdíjmentességi szabályok július 1-től érvényesek. HATÁROZATOK TÁRA oldal 5

6 A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 14 igen, egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezetőelnök Dr. Buzási Gábor kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Wanatka Gabriella és Baán Béla. A kabinet 2/ sz. Határozata: a kabinet 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja 1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 2. Éves kormányzói program féléves értékelése 3. Évközi konvenció napirend véglegesítés 4. Klub adminisztráció, klub és taglétszám alakulása, pénzügyek évi ifjúsági cseretábor pályázati kiírás, cseretábor szabályzat technikai módosítás 6. Egyebek: Lions Quest, Bál A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 14 igen, egyhangú szavazattal elfogadja a évi Miskolci évközi konvenció alábbi napirendjét. 1. Tájékoztató a kormányzói év első félévről 2. Tájékoztató a gazdálkodási időszakról 3. FB észrevétele a Szövetség működésével kapcsolatban 4. Alapszabály és SZMSZ módosítás 5. Nemzetközi Szövetség által törölt klub kizárása, új klubok felvétele 6. Tájékoztató a LEO-k tevékenységéről 7. A JB elnökének bejelentése a tisztségekre beérkezett érvényes jelölésekről 8. Tisztségviselők választása (FB, Régió elnök, Zónaelnökök) 9. Évközi konvenciós határozatok módosítása 10. Tájékoztató a taglétszám és az adminisztráció helyzetéről 11. YEC 2011 kiutazási ismertető 12. Egyebek:Lions Quest helyzetjelentés, Lions Day előzetes A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 14 igen, egyhangú szavazattal elfogadja a évi Cseretábor pályázati kiírást: Az Ifjúsági Cseretábor évi megrendezése érdekében a kabinet felhívja a klubokat, a tábor megrendezésére való jelentkezésre. A évi táborpályázatnak az alábbiakat KÖTELEZŐEN tartalmaznia kell: - a táborozók, a táborvezető és kísérők létszáma, - tábor költségvetése a jellemző kiadások és bevételek feltüntetésével, - a tábor forrásainak bemutatása (szövetségi költségvetési igény, táborozók regisztrációs díjának mértéke, pályázati források, egyebek), - a tábor programját, - garanciavállalást a táborba beutazó fiatalok családi fogadásának megszervezésére, - a nemzetközi táborlistára kerülő 1 oldalas angol nyelvű bemutatkozó anyagot, - a rendező klubon kívüli - a lebonyolításba bevont külsős személy vagy szervezet -bemutatása, - a tábor ideje alatti orvosi ügyelet biztosításának bemutatása, - Megállapodási Szerződés tervezet a tábor és a családi fogadási feladatok lebonyolítására. A tábor időpontjának igazodnia kell a nemzetközi táborlistában szereplő táborok időpontjaihoz. A tábor minimális időtartama 12 nap. A tábor ideje alatt kötelező a Szövetség számára, tevékenységi felelősségbiztosítást kötni. Beadási határidő: április 20. Beadás módja: A pályázatokat Dr. Buzási Gábor kormányzónak 1 példányban, postán kérünk megküldeni (1026 Budapest, Pasaréti u.108.) Döntés: A pályázatokról a kabinet május 7-ei ülésén dönt. A kabinet 5/ sz. Határozata A kabinet 14 igen, egyhangú szavazattal elfogadja a Cseretábor Szabályzat alábbi módosítását (törlés áthúzva, módosítás aláhúzva): A kiutazásban érintett fiatal utazhat ha: - a tábor kiírásában megjelölt feltételeknek megfelel - az ajánló klubjának nincs tagdíjtartozása - az ajánló klub családi vendégfogadási nyilatkozatában foglalt kötelezettségét teljesítette - regisztrációs díját a jelentkezési lap megküldésével egy időben befizette - előző évi táborozásáról beszámolóját elkészítette és megküldte a YEC-nek - a fogadó ország végleges jelentkezését elfogadta és visszaigazolta - a csereprogram keretében már 2 egymást követő alkalommal utazott. Ezt követő egy év kivárás után a fiatal ismét utazhat. - Abban az esetben, ha a fiatal két egymást követő évben utazott, egy év kivárás után utazhat újra. (Kivételt képez az az eset, ha a kiutazásra jelentkező, életkora miatt, ha kihagy egy évet, nem utazhat többé (túllépi a felső korhatárt). Ebben az esetben a jelentkezés a 3. évre is elfogadható.) HATÁROZATOK TÁRA oldal 6

7 A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 14 igen, egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezetőelnök Dr. Buzási Gábor kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Wanatka Gabriella és Baán Béla. A kabinet 2/ sz. Határozata: a kabinet 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja 1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 2. Pénzügyi helyzetről tájékoztatás évi Lions Day program 4. Lions Regatta 5. Egyebek A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 11 egyhangú igen szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Dr. Buzási Gábor kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Baán Béla és Wanatka Gabriella. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: 1. Cseretábor időszakra szóló pályázatról döntés 2. Egyebek A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta a Hódmezővásárhelyi LC évekre szóló cseretábor pályázatát lions év KABINET ALAKULÓ ÜLÉS A kabinet 1/ A. sz. Határozata A kabinet 14 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Németh István kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Baán Béla és Wanatka Gabriella. A kabinet 2/ A. sz. Határozata A kabinet 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: 3. Németh István megválasztott kormányzó köszöntője, megbízólevelek átadása 4. Kabinetülések, éves munkaprogram elfogadása 5. Tájékoztatás a kormányzói programról (régió-zónák feladatai) A kabinet 3/ A. sz. Határozata A kabinet 14 igen egyhangú szavazattal a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége Kabinetjének évi ülés és munkatervét az alábbi tartalommal elfogadja: Június 17. Budapest (kabinetülés) Alakuló ülés, éves munkaprogram elfogadása, megbízólevelek átadása. Kormányzói program elemeinek ismertetése Szeptember Balaton (kabinetülés) Régió és zóna feladatok meghatározása, EU Fórum szervezési részletei, előző év átadás-átvételléről beszámoló Október 13. Tri - Jumelage találkozó Október EU Fórum Maastricht November 5. Budapest (kabinetülés) évi Lions bál előzetes, szövetség éves pénzügyi helyzetének értékelése, klubadminisztráció és taglétszám alakulása Január 14. Budapest (kabinetülés) EU Fórumról beszámoló, régió és zónaelnökök féléves beszámolója Január 14. Budapest, Kormányzói lions bál Február 11. Évközi konvenció (Budapest) Március 10. Budapest (kabinetülés) A Lions Day program, éves közgyűlés programja és szervezési kérdései Április Országos Lions Napok Május 5. Budapest (kabinetülés) Éves pénzügyi beszámoló, mérleg, közhasznúsági jelentés megvitatása, ehhez kapcsolódó FB vélemény megvitatása, ifjúsági csereprogram kiutazás-beutazási helyzet Május 12. Éves konvenció, Szeged HATÁROZATOK TÁRA oldal 7

8 2012. Május 12. Lions Teniszverseny, Szeged Június 2. Lions Regatta A kabinet 4/ A. sz. Határozata A kabinet 14 igen egyhangú szavazattal, Dr. Farkas Zoltán régióelnök kezdeményezésére, a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége Régió, Zóna és klub beosztását, az alábbi módosítással elfogadja: 1. Régió Budapest Wanatka Gabriella 1. Zóna Szabó Tibor - Mozaik LC - Újpest Árpád LC - All Nations LC - Érd LC - Tököly LC 2. Zóna Hajtman Lászlóné - Wesselényi LC - Budapest First LC - Lady Victoria LC - Pestszentlőrinc LC - Prizma LC - Klauzál LC 3. Zóna Albert Pál - Buda LC - Rózsadomb LC - Budapest Royal LC - Széchenyi LC - Vác Kőkapu LC - Thomas Mann LC 2. Régió Észak-Dunántúl felkért dr.solymossiné Kiss Ibolya 1. Zóna Mugits József - Győr Arrabona LC - Győr Első LC - Sopron LC - Mosonmagyaróvár LC 2. Zóna Babati Zoltán - Körmend LC - Szombathely Savaria LC - Veszprém Első LC 3. Régió Dél- Dunántúl Dr Farkas Zoltán 1. Zóna Rőhrigné Radvánszky Zsuzsanna - Balatonboglár LC - Balatonlelle LC - Siófok LC 2. Zóna Pávics János - Pécsi Első Lions Club + Hobol Branch - Pécs Normandia LC - Kaposvár Első LC 3. Zóna felkért Pálfy László - Fonyód LC - Székesfehérvár LC - Fehérvár LC (bejegyzés alatt) - Zalaegerszeg Göcsej LC 4. Régió Dél-alföld Nagy Sándor 1. Zóna - - Hódmezővásárhely LC - Szeged Első LC - Monor Hegyessy LC HATÁROZATOK TÁRA oldal 8

9 2. Zóna Bohács József - Kecskemét Első LC - Kecskemét Szent István LC - Kecskemét Szent László LC 5. Régió Észak-alföld István Zsolt 1. Zóna Belus Tamás - Gyöngyös Mátra LC - Nyíregyháza Első LC - Nyírbátor LC 2. Zóna - - Miskolc Első LC - Miskolc Deborah Első Lady LC - Szikszó LC A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Németh István kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Baán Béla és dr. Farkas Zoltán. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet módosított sorrendi tárgyalással elfogadja: 1. Ünnepélyes eskütétel 2. Kormányzói, Régió és Zóna Elnöki tájékoztató a nyári munkáról 3. Tájékoztató a hazai és a külföldi ifjúsági táborokról (Cseretábor beszámoló) 4. Kabinet Titkári, Kincstárnoki tájékoztató 5. LQ, Sight-First program, Leo szervezet 6. Európa Fórum,Tri-Jumelage találkozó 7. Őszi programok (Régió értekezletek, képzés időpontjainak egyeztetése) 8. Témafelelősök tájékoztatói (Tagfejlesztés PR, Kiállítás, Fotó Pályázat stb.) 9. Kormányzósági programok áttekintése 10. Európa-Ázsia Tanácsba delegálás 11. Egyebek A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal támogatja, hogy a lions cseretábor külföldi beutazók regisztrációs díja a évi tábortól kezdődően 195 EUR. A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal elfogadta a évi lions hazai cseretábor szakmai és pénzügyi beszámolóját. A kabinet megállapítja, hogy a Pécs LC a cseretábor megrendezésére kötött 3 éves szerződéses kötelezettségének sikeresen eleget tett. A kabinet 5/ sz. Határozata A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal támogatja, hogy a Maastrichti EU Fórumon az EU Ázsia tanácsba tagnak a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége aktív tagjaként Takáts Tamás liont delegálja. A kabinet 6/ sz. Határozata A kabinet 11 igen, 1 tartózkodással a Magyarországi Lions Quest képzés további folytatását nem támogatja. A kabinet felkéri a kormányzóság képviselőjét és kincstárnokát, hogy az eddig felhasznált Oak Brooki támogatással számoljon el. A kabinet 7/ sz. Határozata: A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal korábbi 3/ sz. határozatát visszavonja, a lions évi lions bál eredményét az idei évi költségvetési támogatásokkal és klub felajánlásokkal együtt egy látásvédelmi mobilszűrő busz önerejének biztosítására fordítja. A beszerzés forrásának előteremtése érdekében felkéri LCIF pályázat benyújtása szükséges. A szűrőbusz üzemeltetésének szakmai programját szemész szakorvosokból álló team dolgozza ki. A kabinet 8/ sz. Határozata: A kabinet 12 igen egyhangú szavazattal támogatja a LEO kapcsolattartó által előterjesztett LEO intézkedési tervet. A HELLO LEO projekt országos középiskolás verseny kiírásban a verseny ideje március 1-re módosul, a nevezési határidő ezzel együtt január 3-ke. A verseny 3 fős csapatának első díjazottjai részt vehetnek a Szövetség által támogatott YEC cseretáborozás európai viszonylatában. A 3 fős csapat részére a szövetség átvállalja a táborozás esetleges regisztrációs díjának költségét, és a repülő járat költségeit. Felkéri a YEC-et, hogy a LEO kapcsolattartóval a csapat táborozásának lebonyolítása érdekében egyeztessen A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Németh István kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő Baán Béla és dr. Farkas Zoltán. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: 1. EU Fórum beszámoló HATÁROZATOK TÁRA oldal 9

10 2. Tri-Jumelage beszámoló 3. A jövő évi Civil Törvényből eredő feladatok 4. Kincstárnoki tájékoztató a szövetség pénzügyi helyzetéről 5. Titkári beszámoló a taglétszámról, adminisztrációról évi Lions bál előzetes 7. Februári évközi konvenció napirend tervezet 8. Egyebek A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal támogatja, hogy a magyar LQ képzéssel kapcsolatos helyzetről további hivatalos levelezés ne történjen, a kabinet a képzés esetleges újraindulása kapcsán kíván e témával újra foglalkozni. A kabinet 4/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal támogatja, hogy a szövetség jövő évi újjáalakulásával kapcsolatos Alapszabály szerkesztő bizottság jöjjön létre dr. Buzási Gábor bizottsági elnök, dr. Milter Anna, Süle János, Baán Béla, Bana Gábor tagok részvételével. A bizottság dolgozza ki a én várhatóan hatályba lépő Civil törvényből eredő szövetségi feladatok ütemtervét és a szövetség újjáalakulásával kapcsolatos alapszabály tervezetet. A bizottság készítsen a lions klubok számára az ujjá alakulással kapcsolatos tájékoztató anyagot. A tájékoztató anyag elkészítésére határidő: december 5. Az alapszabály tervezet elkészítésére határidő: december 10. A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Németh István kormányzó, jegyzőkönyvvezető Bana Gábor kabinet titkár, hitelesítő dr. Farkas Zoltán és Pávics János. A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendet elfogadja: 1. Két ülés közötti eseményekről beszámoló 2. Sajtó és lions újság felelősök bemutatkozása 3. Régió és zónaelnökök beszámolója évi évközi konvenciós feladatok 5. Civil Törvényből eredő feladatok 6. Kincstárnoki tájékoztató a szövetség pénzügyi helyzetéről 7. Titkári beszámoló a taglétszámról, adminisztrációról évi Lions bál évi Lions Day előzetes 10. Egyebek A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 9 igen egyhangú szavazattal támogatja, hogy a korábban hozott 9/ sz. kabinet határozat értelmében az fiókos levelező rendszer működtetését adjuk át a weblap üzemeltetését végző cégnek. Felül kell vizsgálni egy a weblapon keresztül működő hírlevél indítás lehetőségének. Felkéri a titkárt és a médiafelelőst, hogy a levelezőlisták átállását a nyár folyamán bonyolítsa le. A kabinet 1/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a levezető elnök Németh István kormányzó, jegyzőkönyvvezető Baán Béla kincstárnok, hitelesítő Pávics János és Spissák István A kabinet 2/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal a kiküldött napirendet elfogadja: 1. Két ülés közötti eseményekről beszámoló 2. Lions Day program évi Nemzeti Konvenciós feladatok 4. Év Klubja pályázat 5. Civil törvényből eredő feladatok 6. Egyebek A kabinet 3/ sz. Határozata A kabinet 10 igen egyhangú szavazattal a XXIII. Éves Közgyűlés napirend tervezetét elfogadja: 1.LEO elnök beszámolója 2. A Kormányzó beszámolója 3. Kabinet kincstárnok beszámolója 4. FB Elnök beszámolója 5. Kabinet titkár beszámolója évi mérleg és közhasznúsági jelentés elfogadása 7. Jelölő Bizottsági elnök jelentése a tisztségekre érkezett jelölésekről évi Kormányzó program és költségvetés 9.. II. Alkormányzó jelölt bemutatkozása 10. Tisztségviselői választás I. ütem 11. Tisztségviselői választás II. ütem 12. Civil törvényből eredő feladatok 13. Új klubok felvétele 14. Ifjúsági csereprogram beszámoló HATÁROZATOK TÁRA oldal 10

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A FELSŐOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK ALAPSZABÁLYA A FELSŐOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK ALAPSZABÁLYA Budapest 2015. július 1. Jelen szabályzat (továbbiakban: Alapszabály) rögzíti a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (továbbiakban: FDSZ) alapvető

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK Dr. Harsányi László elnök Perlik Pál igazgató Jóváhagyom: Dr. Hiller István miniszter NKA Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

LOSZ Szervezeti és működési szabályzat 1

LOSZ Szervezeti és működési szabályzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A működésre vonatkozó alapvető szabályok: 1. A Fővárosi Bíróság, 6833.sorszám alatt vette nyilvántartásba a Lakberendezők Országos Szövetségét. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. A Szervezeti

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

A Nemzeti Kulturális Alap. Ügyrendje

A Nemzeti Kulturális Alap. Ügyrendje Nemzeti Kulturális Alap Ügyrend A Nemzeti Kulturális Alap Ügyrendje Budapest, 2007. május 30. Jóváhagyom: Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Tartalomjegyzék 1. Alapadatok... 3 2. Tevékenységi

Részletesebben

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről 1 / 24 4/16/2012 10:03 PM 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Sürgős E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén Időpont: 2014. május 20., du. 15.00 óra Helyszín: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. (Ügyfélszolgálati

Részletesebben

A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2014 2 A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének küldöttgyűlése 2014. április 30-án, a 2013. évi V. törvény és a 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

Hírlevél AZ ETIKAI ELJÁRÁSOK TAPASZTALATAIRÓL

Hírlevél AZ ETIKAI ELJÁRÁSOK TAPASZTALATAIRÓL Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Elnökségi munkaprogram Az MKVK elnöksége 2007. I. félévi munkarendjének napirendi pontjai közül kiemelést érdemel az új kamarai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

LIONS. 25 We serve! HUNGARY. Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 május

LIONS. 25 We serve! HUNGARY. Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 május Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 május LIONS HUNGARY 25 We serve! A Lions Klubok Magyarországi Szövetségének tisztségviselői 2013-2014-ben KABINET KORMÁNYZÓ Magyar László YEC Nemzetközi kapcsolatok

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése

Részletesebben

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)*

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)* BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 2285-5/2005. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében 2005. december 15-én (csütörtökön)

Részletesebben

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a Hatályos: 2014. november 26. A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a 2 A MAGYAR ÜGYVÉDEK KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLETÉNEK

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai ALAPSZABÁLY Melyet a Hunnia-Rex Németjuhászkutya Egyesület 2014. október 15-én összehívott Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról,

Részletesebben

A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA HONVÉDAURORA SPORTEGYESÜLET J ó v á h a g y ó: HASE Küldöttközgyűlés É r v é n y e s : 2011. április 28-tól. 2014. május 14-től. 2015. január XX-től A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tisztelt

Részletesebben

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben. A jelen Alapszabály mellékletét képező közgyűlési jelenléti íven felsorolt Egyesületi tagok jelenlétében

Részletesebben

2006. évi 6. szám 2006. április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2006. évi 6. szám 2006. április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 6. szám 2006. április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 39/2006. (III. 16.) Ö.h. Az Euro-Régió

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél. Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére! I. évfolyam 3. szám 2006. július

Szövetségi Hírlevél. Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére! I. évfolyam 3. szám 2006. július Szövetségi Hírlevél Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére! I. évfolyam 3. szám 2006. július FELHÍVÁS Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnökségének 28/2006. (VI.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira.

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 25-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA Börzsöny Múzeum Baráti Köre Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A Börzsöny Múzeum Baráti Köre Egyesület a Budapest Környéki Törvényszék által 60012/2002 számon a 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. OKTÓBER 27. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

VIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. OKTÓBER 27. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 29/2010. (X. 14.) ÖKT r. Szentgotthárd Város Önkormányzata Szerve- 4. zeti és Működési Szabályzatáról,

Részletesebben