Stefan Fleischmann. WinHex. Hexadecimál-editor fájlok, adathordozók és virtuális munkatárak számára. Felhasználói kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Stefan Fleischmann. WinHex. Hexadecimál-editor fájlok, adathordozók és virtuális munkatárak számára. Felhasználói kézikönyv"

Átírás

1 Stefan Fleischmann WinHex Hexadecimál-editor fájlok, adathordozók és virtuális munkatárak számára Felhasználói kézikönyv

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés A WinHex-ről Jogi tanácsok Általános dolgok Hex-editor szerszámosláda Endian-ness Fixpontos numerikus adattípusok Lebegőpontos adattípusok Dátumtípusok ANSI-/IBM-ASCII Ellenőrzőösszegek Digest-ek Technikai tanácsok Munka a Hexa-editorral Karakter bevitel Szerkesztésmód Állapotsor Rutinok Diszk-editor RAM-editor Szerkesztés sablonokkal Munkakönnyítések Menü-hivatkozások Fájl-menü Szerkesztés -menü Keresés-menü Pozíció-menü Extra-menü Beállítások-menü Fájlmenedzser Ablak-menü Súgó-menü Windows-Kontextmenü Beállítások Általános beállítások Visszavonás-beállítások Biztonsági beállítások Keresés-beállítások Csere-beállítások II

3 6 Különbözők Blokk Adatmódosítás Konvertálások Adathordozó klónok Pozíció-menedzser Rutin-menedzser Biztonsági mentések Biztonsági mentés-menedzser Adatfordító Függelék A : Sablon-definíciók Fej Törzs: változók deklarálása Törzs: Haladók parancsai Függelék B : Diszk editor Q&A Függelék C : A Master-Boot-rekord felépítése III

4 1 Bevezetés 1.1 A WinHex-ről Szerző: Stefan Fleischmann, D Bünde, Carl-Diem-Str A WinHex írása és továbbfejlesztése 1995 óta tart. Ez az útmutató megfelel a WinHex V november 13-i Online-súgójaként. Ez angol- francia- spanyol- és magyar nyelven is rendelkezésre áll. Magyar fordítás: Koncz László H-3200 Gyöngyös, Jeruzsálem u. 1 Támogatott operációs rendszerek: Windows 95/98 Windows Me Windows NT 4.0 Windows 2000 E program mindenkori legújabb verziója a WinHex-Homepage-n címen található. Forum: ZDNet Software-Library értékelése: 5 lehetségesen adható pontból 5! A regisztrált felhasználók között vannak egyetemi és kutató intézmények (pl. a Technikai Egyetem Technikai Kísérleti- és Kutatási Intézete Bécs, a Technikai Egyetem Informatikai Intézete, München, az Oak Ridge National Laboratory in Tennessee, USA) valamint vállalkozások a legkülönbözőbb területekről, pl. Toshiba Europe, Novell Inc., DePfa Deutsche Záloglevélbank, Analytik Jena AG, INTERNOLIX AG (MINI MARKET fejlesztés Osztály), Novell Inc., Ontrack Data International Inc. és Password Crackers Inc. Kriptográfiai tanácsadás: Alexandre Pukall A Pukall Cipher 1 algoritmusok (PC 1) és Pukall Stream Cipher Hash Function fejlesztése Alexandre Pukall-tól történt. A forráskód megszerezhető a és a címeken. A zlib -adatkompressziót a Deflate és Inflate algoritmusokkal Jean-loup Gailly und Mark Adler. ftp://ftp.cdrom.com/pub/infozip/zlib/zlib.html fejlesztették ki. 1

5 1.2 Jogi tanácsok Minden jog, különösen a sokszorosítás és terjesztés joga, valamint a fordítás fenntartva. A mű egyetlen részét sem szabad semmilyen formában (fotokópia, mikrofilm vagy más eljárás útján) a szerző engedélye nélkül reprodukálni vagy elektronikus rendszerek felhasználásához tárolni, feldolgozni, sokszorosítani vagy terjeszteni. A szerző mindent megtett azért, hogy teljes és korrekt információkat publikáljon e műben. Nem vesz át, azonban sem garanciát, sem jogi felelősséget, vagy szavatosságot ezen információk használatáért, annak meghatározott célú gazdaságosságáért, vagy hibátlan működéséért. Továbbá a szerző anyagilag nem felelős károkért melyek akár szakszerű, akár szakszerűtlen kezelésből adódnak, sem azokért, melyek a program hibás működésére vezethetők vissza, valamint nem felelős egy harmadik személy szabadalmi- vagy egyéb jogának megsértéséért, melyek ebből következnek. A szerző nem vesz át semmi garanciát azért, hogy a leírt eljárások, programok stb. egy harmadik személy oltalmi jogától mentesek. A felhasználásnév, kereskedelmi név, gyári jegy stb. utánzása, nem jogosít fel az átvételre, és arra hogy bárki által is használható legyen. A Hex-editor használata előtt vizsgálja meg, (a szerzői jog, szoftverhasználat-feltételei alapján), hogy jogosult-e Ön az érintett fájl megváltoztatására! Amennyiben nincs szerződésbeli határozat, nem igényli a fordítás, a szerkesztés, és a számítógép-program más átdolgozása a szerzői jog tulajdonosának hozzájárulását, ha Ön a számítógép-program meghatározott felhasználásához beleértve a hiba-meghatározást ezek révén a program másolatának használatát igényli. (A Német Szövetségi Köztársaság UrhG 69d engedélye). 2 Általános dolgok 2.1 Hexa-Editor szerszámosláda Egy hexadecimális editor bármilyen típusú fájlt képes megmutatni. A szövegszerkesztővel ellentétben az adott fájl minden Byte-ját ábrázolni képes, vezérlőkaraktereket is (sortöréshez, tabulátorhoz stb.) valamint programkódokat, éspedig kétjegyű hexadecimális szám formájában. (16-os számrendszer). Egy Byte 8 Bit-ből álló kombináció. Minden Bit vagy 0-t, vagy 1-et tartalmaz, a két lehetséges állapotból tehát egyet. Egy Byte ezért 2 8 (=256) különböző értéket vehet fel. Mivel négyzete, minden egyes Byte kétszámjegyű hexadecimális számmal reprezentálható. A két hely mindegyike egy Bytes Tetrade (Nible-ként is ismert) számára van fenntartva, vagyis 4 Bit-nek. A lehetséges számjegyek: 0-9 és A-F. A Byte-hoz új értéket rendelhetünk e számjegyek megváltoztatása révén. Éppúgy lehetséges a karakterek szerkesztése is, melyek mindig egy Byte-hoz rendeltek. (Szövegmód, lásd: karaktereket megadni is). E karakterek lehetnek betűk, vagy írásjelek. Példa: egy Byte-ot, amelynek decimális értéke 65, a Hex-Editor hexadecimális írásmódban 41-nek ad 2

6 meg (4 16+1=65) és mint tudjuk ez ASCII-ben az a. A karakterek hozzárendelését megadja a karaktersor. A programfájl (pl. Exe-fájl) editálásánál döntő, hogy nem a fájl hosszát (a Byte-ok száma, melyeket az tartalmaz) és ezzel a programkódok relatív helyét, valamint az adatokat változtatjuk meg. Ez a programkód végrehajthatóságát akadályozná meg. Alapvetően figyelembe kell venni, hogy a fájltartalom változtatásai a hozzátartozó programok rendellenes viselkedéséhez vezethetnek. Sok szempontból elég, az adott fájlban előforduló szöveg szerkesztésére szorítkozni. Minden esetben tanácsos a feldolgozás előtt biztonsági másolatot készíteni. Ön tapasztalni fogja, hogy a WinHex minden döntő funkció használata előtt biztonsági kérdést tesz fel a hibás kezelés megelőzése érdekében. 2.2 Endian-ness A mikroprocesszorok a legalsó Byte-ok helyzetében különböznek egymástól. Az Intel - és MIPS -processzorok rendszerében a legalsó Byte az első helyen áll. Egy több Byte-ból álló adattípus adatai (pl. 32-Bit-Integertípus, Unicode-karakter) a tárban az alacsonyabb értékűvel kezdődnek ( little end ) és a magasabb értékű Byte-okkal végződnek. Például az hexadecimális szám formában kerül tárolásra. Ezt nevezik Little-Endianformátumnak. A Motorola-processzorok feltételezik, hogy a legalacsonyabb értékű Byte leghátul áll. Többszörös Byte-adatok a magasabb értékű Byte-al ( big end ) kezdődően és az alacsonyabb értékű Byte-okkal végződően tárolódnak. Például az hexadecimális szám formában tárolódik. Ezt nevezik Big-Endian-formátumnak. 2.3 Fixpontos numerikus adattípusok Forma/típus terület példa 8 Bit, előjeles FF = -1 8 Bit, előjelnélküli FF = Bit, előjeles = Bit, előjelnélküli = Bit, előjeles = Bit, előjelnélküli = Bit, előjeles ( ) ( ) = A fixpontos numerikus 16-Bit-értékekből (Words) a Little-Endian-rendszerben először az alacsonyértékű, aztán a magas-értékű Byte kerül tárolásra. A 32-Byte-értékeknél (méret: 4 Bytes) ez a Words-nak megfelelően viselkedik (2 Bytes méretű alkotórészek). Ha például egy fájlban a hexadecimális érték 10 27, akkor ez a hexa Bites értékének felel meg (amely a decimális rendszerbe átszámítva 1000-et jelent.). Épp így jelenik meg a 123 hexa- 3

7 szám ként. A 23-as értékű Byte az alacsonyértékű (tartalmazza a szám egyes és 16-os értékét) és ezért van elől. További különlegesség adat-byte-ok értelmezésénél, a numerikus értékként történő figyelembevétel: számok, melyek nagyobbak egy számtípus különböző értékei maximális nagyságának felénél (8 Bit: 2 8 =256, 16 Bit: 2 16 =65536), negatív számként lehet lefordítani. A 8235 hexa érték (mely egy fájlban formában jelenik meg), a tízes alapú számrendszerbe ként fordítható le. (lásd fent), Egy program, amely a 16-Bit-értéket azonban előjelesként olvas, ként kapja meg a számot. Ez a két lehetőség adódik, ha a fordításból előjelnélküli értékként a számtípus különböző numerikus értékeinek maximális számát kivonjuk. (Példa: =-32203) Az állapotsorban történő megjelenítés, az adatfordító (amely adatokat minden fenti formátumban le tud fordítani) és az Egész számot keresni funkció a keresés-menüben, automatikusan figyelembe veszik a megnevezett különlegességeket. 2.4 Lebegőpontos adattípusok Típus Terület szignifikáns helyek Bytes float (single) ± 1, , real ± 2, , double (double) ± 5, , long double (extended) ± 3, , Az elnevezések a C programnyelvből származnak, zárójelben a neki megfelelő Pascal elnevezés. A reál típus csak a Pascalban létezik. A lebegőpontos számokat a számítógépen a kettesalapú hatványok segítségével ábrázoljuk. Tárolásra az m mantissza és az E hatványkitevő kerül az m 2 E ábrázolásból. Mindkét értéknek van előjele. A lebegőpontos adattípusok értéktartományukban (=a kitevők számára fenntartott Bitek számában) és az érték pontosságában különböznek. A lebegőpontos adattípusok értéktartományukban különböznek (=a kitevők számra tartalékolt bitek számában) és az értékek pontosságában (=a mantissza számára tartalékolt bitek számában). Lebegőpontos számokkal történő számolási műveleteket az Intel-architektúrákban a matematikai koprocesszor végez, mialatt a főprocesszor várakozik. Az Intel 80x87 80 Bit pontossággal dolgozik, az RISC-processzorok gyakran 64 Bit pontossággal. Egy szerkesztőablakban levő hexadecimális értékeket az adatfordító mind a négy lebegőpontos adattípusra le tudja fordítani. 2.5 Dátumtípusok Az adatfordító a következő dátumformátumokat támogatja: 4

8 MS-DOS dátum & idő (4 Bytes) Az alsóbb értékű 8 bit (Word) az időt határozza meg, a magasabb értékű a dátumot. Számos DOS funkció és FAT-fájlrendszer használja. Bitek Tartalom 0-4 Szekundumok osztva 2-vel 5-10 Percek (0-59) Óra (0-23) Nap (1-31) Hónap (1=január, 2=februáar, stb.) Évek, 1980 óta Win32 fájl-idő (8 Bytes) A fixpontos 64-Bit-érték az január 1. óta eltelt 100-nanosecundum-intervallumok számát adja meg. A Win32-API-ban használatos. OLE 2.0 dátum & idő (8 Bytes) A lebegőpontos érték (Double) egészszámú része december 30. óta eltelt napok számát adja meg. (Dátum). A törtrész ábrázolása időként történik (pl.: 1/4 = 6:00 óra). Ez az OLE-2.0- alapértelmezett dátumtípus. Ezt például az MS Excel is használja. ANSI SQL dátum & idő (8 Bytes) Két egymást követő fixpontos 32-Bit-érték. Az első adja az november 17. óta eltelt napok számát (dátum). A második meghatározza az éjfél óta eltelt 100-microsecundum-intervallumot (idő). Ezt a dátumtípust a ANSI-SQL-Standard és az adatbankok használják (többek között az InterBase 6.0-ban). UNIX, C, FORTRAN (4 Bytes) Egy fixpontos 32-Bit-érték, mely január 1. óta eltelt másodpercek számát adja meg. Ezt a dátumtípust használják az UNIX, C és C++ ( time_t ) -ban, valamint a FORTRANprogramokban a 80-as évek óta. Alkalomadtán az január 1. óta eltelt percek számaként is definiálják. Az adatfordítók beállításban a felhasználandó időegység megadható. 2.6 ANSI-/IBM-ASCII ANSI-ASCII egy karakterkészlet, melyet Windows-felhasználások alkalmaznak (az American National Standards Institute által szabályozva). MS-DOS az IBM-ASCII-karakterkészletet használja (OEM-formátumként is ismeretes). Ezek a karakterkészletek a jelek hozzárendelésében különböznek, melyek ASCII-értéke 127 felett van. Ha Ön egy szöveget például a Windows Notepad-jával (notepad.exe) ír, és később MS-DOS editorral megnéz (edit.com), akkor az 5

9 umlautok és külön-karakterek ábrázolása nem helyesen történik. Kapcsolja ki ezért az ANSI-karakterkészlet opciót, ha a WinHex-el DOS-programhoz tartozó fájlt szerkeszt. Ön akkor a fájlban lévő szöveget úgy látja, mint ahogy e programban is megjelennek. Az Ön által megadott karakterek megfordítva helyesen jelennek meg a DOSprogramban is. Ha ezzel szemben Ön tipikusan Windows-fájllal dolgozik (Windows-programok inicializáló fájljai, Windows-programfájlok, stb.), az ANSI-karakterkészlet opciót aktiválni kell. A konvertálás funkcióval a szerkesztés menüben szövegfájlok egyik karakterkészletből a másikba konvertálhatók. Az első 32 ASCII-karakter sem betű vagy szám, sem írásjel. Vezérlőkarakterekről van szó. Hex Vezérlőkarakter Hex Vezérlőkarakter 00 Null 10 Data Link Escape 01 Start of Header 11 Device Control 1 02 Start of Text 12 Device Control 2 03 End of Text 13 Device Control 3 04 End of Transmission 14 Device Control 4 05 Enquiry 15 Negative Acknowledge 06 Acknowledge 16 Synchronous Idle 07 Bell 17 End of Transmission Block 08 Backspace 18 Cancel 09 Horizontal Tab 19 End of Medium 0A Line Feed 1A Substitute 0B Vertical Tab 1B Escape 0C Form Feed 1C File Separator 0D Carriage Return 1D Group Separator 0E Shift Out 1E Record Separator 0F Shift In 1F Unit Separator 2.7 Ellenőrzőösszegek Az ellenőrzőösszeg egy indexszám adatok egyértelmű azonosítására. Két rekord azonos ellenőrzőösszeggel, nagy valószínűséggel (Byte-ról Byte-ra) azonos. Érdemes a fájl ellenőrzőösszegét valószínű hibás adatátvitel előtt és után kiszámítani. Ha ez a szám mindkét esetben azonos, akkor az adatok nagy valószínűséggel változatlanok maradtak. Természetesen lehet adatokat olyan rossz szándékkal manipulálni, hogy ellenőrzőösszegük a változtatás ellenére azonos marad. Ezáltal a manipuláció nem észrevehető. Ezt a lehetőség zárják ki a Digest-ek. Ellenőrzőösszegeket a WinHex-ben egy fájl (lásd: Beállítások) megnyitásakor és fájlanalízissel (Extra-menüben) lehet kiszámítani. Az ALT+F2 billentyűkombináció lenyomásával az információoszlopban kijelzett ellenőrzőösszeg újra kiszámításra kerül, ha egy fájlban változtatások történtek. 6

10 Az alapértelmezett- ellenőrzőösszeg egyszerűen az adott fájl összes Byte-inak összege egy 32 Bit-akkumulátoron. A CRC32-ellenőrzőösszeg (Cyclic Redundancy Code) adatokon generátorpolinommal történő osztás eredménye. Ez az algoritmus biztosabb. Ezért egyáltalán nem valószínű, hogy két különböző fájlnak véletlenül ugyanaz legyen az ellenőrzőösszege. Példa: Ha egy fájlban hibás átvitel révén két Byte hamis lesz, az eltérések azonban pontosan kiegyenlítődnek (pl. első Byte +1, második Byte -1), akkor az alapértelmezett ellenőrzőösszeg a CRC32-ellenőrzőösszeggel szemben változatlan marad. 2.8 Digest-ek A Digest (angol) hasonlít az ellenőrzőösszeghez, egy jelzőszám adatok egyértelmű azonosításához. Digest-ek azonban többek, mint ellenőrzőösszegek. Itt erős egyutas- Hashcodokról van szó, melyek az adat-integritás különösen nagy biztonsággal garantálják. Adatokat lehet olyan rossz szándékkal manipulálni, hogy ellenőrzőösszegük a változtatás ellenére azonos marad. Ezt a lehetőséget zárják ki a Digest-ek. Nem találhatók számítógép által támogatott számfelhasználással adatok, melyek más adatokkal azonos Digest-et tartalmaznak. Természetesen a Digest-ek használatakor véletlen, esetleg hibás átvitel révén keletkező adatváltozásokat is meg lehet állapítani, erre azonban jók az ellenőrzőösszegek, melyeket sokkal gyorsabban ki lehet számítani. A WinHex 128- és 256-Bit-Digest-eket használ kulcsként adatkódolásra (lásd. Konvertálások és. Megerősítések ), valamint 256-Bit-Digest-eket a biztonsági fájlokban adathitelességellenőrzés céljából. Algoritmusként a Pukall Stream Cipher -Hash-funktiót használják a következő fix 128-Bitkulccsal: F6 C F 3F 03 C6 DE F1 56 F8 2A Technikai tanácsok Technikai adatok Helyigény a memóriában:...0,5 MB Tárigény rutinonként:... 0,5 KB Nyitott ablakok maximális száma: Maximális fájl- és adathordozó-méret:... kb GB Párhuzamos programinstanciák maximális száma:...99 Rutinok maximális száma: A pozíciók maximális száma:... csak a RAM által limitált Megfordítható billentyűleütések maximális száma: Kódolási mélység: Bit Digestek hossza a biztonsági fájlokban Bit 7

11 A szövegábrázolás karakterkészlete:... ANSI-/IBM-ASCII, EBCDIC (korlátozott) Offset-ábrázolás:...hexadecimális/tízes alapú Az előrehaladás-kijelző hosszantartó műveletnél megmutatja a folyamat előrehaladottságát százalékban. Minden keresés- és csereműveletnél kijelzi az aktuális fájlban a relatív pozíciót. Ez megfelel a folyamat már végrehajtott részének, ha az egész fájlban történik keresés, vagyis Csak a blokkban keresés beállítás -t nem használjuk. Valamennyi írásjel WinHex-ben történő optimális ábrázolásához nem szabad különösen nagy írásjeleket használni. A WinHexet kizárólag Little-Endian-módban terveztük a számítógépre. A kódoláshoz és dekódoláshoz megadott kulcsok nem tárolódnak a merevlemezen. Amennyiben a rávonatkozó biztonsági opciót kiválasztotta, kerül kódolt formában a merevlemezre, arra az időre, amíg a WinHex fut. Keresés- és csere-funkciók általában gyorsabban lefutnak, ha nem használunk jokerkaraktereket és (szövegkeresésénél) a nagy- és kisbetűs írás megkülönböztetett. Ezen kívül érvényes: minél hosszabb a keresett karaktersor, annál gyorsabb a keresés-funkció. Keresésnél az Előfordulást számolni opció aktiválásakor és megerősítés nélküli cserénél a keresési algoritmus számára két alternatíva kínálkozik, melyek rendhagyó esetekben különböző eredményre vezetnek. Ez egy példa alapján megmagyarázható: Az ananas karaktersorban ana után keresünk; az előfordulást az első karakternél megtaláltuk. 1. lehetőség: A második karaktertől ismét ana után történik keresés. A harmadik karakternél egy előfordulás regisztrálása történik. 2. lehetőség: A három a keresési sorral megegyező karaktereket átugorjuk. ana -t csak a negyedik karaktertől kezdve keressük újra, tehát a nas ban már nem találjuk meg. A WinHex-ben a második alternatívát követjük, mivel ez az előfordulások számolásához és a megerősítés nélküli csere többnyire jobb eredményeket ad. (Ha Ön normális keresést végez F3-al, vagy a cserét megerősítéssel választja, a program az első módszer szerint fog cselekedni.) A honlapon további technikai információkat talál. 3 Munka a Hex-editorral 3.1 Karakter bevitel A billentyűzet révén hexa módban csak hexadecimális számok adhatók meg ('0' -tól '9' ig és 'A' tól 'F' -ig). 8

12 Szövegmódban ezzel szemben minden karakter megadható: betűk, számok, mondatjelek és különleges jelek is (mint ' ', ']' és '^'). A Windows szimbólumtáblája segítségével megállapítható, hogy milyen billentyűkombináció révén lehet esetleg a kívánt különleges jelet létrehozni (pl.. Alt el az ' ' -jelet). 3.2 Szerkesztésmód Alapértelmezett szerkesztésmód: Az előre beállított alapszerkesztő egy megnyitott fájlban elvégzett változtatásokat TEMP-fájlba tárolja. Vagy ennek kezelése történik dinamikusan, vagy már az eredeti fájl megnyitásakor létrejön ez a fájl. (lásd fájlok gyors megnyitása -Opció. Mentéskor aztán e változások átvezetése történik meg e fájlban. Megtekintés-mód: Azokat a fájlokat, melyeket ebben a módban nyitunk meg, nem lehet szerkeszteni, csak belenézni. Ez megfelel más programoknál a fájlok csak olvasható megnyitásának. Az eredetibe írás (In-Place-mód) Ezt csak elővigyázattal használja. Számos változtatás (Beírások billentyűzetről, a blokk feltöltése/eltávolítása, átmeneti tárba írás, csere-folyamatok) beírása közvetlenül az eredeti fájlba ( in-place ) történik. Ez dinamikusan történik, legkésőbb azonban akkor, ha a szerkesztőablakot bezárjuk. Éppen ezért nem követelmény a Mentés menüpontot behívni, még akkor sem, ha Ön meg akarja állapítani, hogy minden változtatás egy meghatározott időpontban történt-e, amikor a szerkesztő-ablak még nyitva van. Ez a mód akkor ajánlható, ha az alap-szerkesztőmódban elkerülhetetlen adatátvitelek az eredeti (forrás) fájlból a temp-fájlba és viszont túl időigényes lenne, és túl sok helyet igényelne a merevlemezen. Ez akkor történhet meg, ha nagy fájlokban sok változtatás szükséges. Mivel az eredetibe írásmódban egyetlen adat sem tárolódik a temp-fájlban, ez a szerkesztésmód alapvetően gyorsabb, mint az alap-szerkesztésmód. Az eredetibe írás -mód az egyetlen, melyben a RAMeditor használható. Útmutatás: Az eredetibe írás -módban is létre kell hozni egy temp-fájlt, ha a forrásfájl méretét megváltoztatjuk. 3.3 Állapotsor Az állapotsor-szegély egy fájl megtekintésekor a következő információkat mutatja: 1. mező: az aktuális fájl aktuális oldala és az oldalak száma. 2. mező: Kurzorpozíció (Kurzor pillanatnyi helye a fájlban) 3. mező: a tízes számrendszerben ábrázolt hexa-érték a kurzorpozíciónál 4. mező: Blockkezdet- és vég (ha rögzített) 5. mező: A block méret Byte-ban (ha rögzített) 9

13 A baloldali egérgomb egy kattintására lehetséges... az 1. mezőben egy másik oldalt felütni, a 2. mezőben a kurzort egy meghatározott helyre mozgatni, a 3. mezőben azt a formátumot rögzíteni, amelyben a hexadecimális értékek a tízes számrendszerben megjelennek, és a 4. és 5. mezőben a blokkot újra definiálni. Kattintson a jobb egérgombbal, az állapotsor egyik mezőjében megjelenő információk vágólapra másolása céljából. Jobbra, az állapotsor 2. mezőjében történő egérkattintással az abszolút Offset-ábrázolásról (alapbeállítás) a relatív rekord-offsetre kapcsolhat át. Ez hasznos, ha a Hex-Editorban vizsgált adatok egyenlő hosszú rekordokból állnak. Miután Ön ennek hosszát megadta, az aktuális kurzorpozíció számára az abszolút Offsetek helyett mindig a rekord száma, és abban a relatív Offset jelenik meg. Egy jobb-kattintás az állapotsor 3. mezőjére, lehetővé teszi ezen kívül a kurzor melletti négy hexa-érték fordított sorrendben történő másolását a vágólapra. Ez hasznos a mutatók (indexek) követésekor. 3.4 Rutinok Ha Ön bizonyos fájlokban gyakran ugyanazon változtatásokat teszi, megkísérelheti ezt az eljárást egy rutin alkalmazásával automatizálni. A WinHex képes maximum. 100 rutint kezelni. A megtervezett rutinok a program bezárásakor Routines.dat nevű fájl végére kerülnek. A Rutin- Manager ben tervezhet és feldolgozhat rutinokat. 1. Egy rutin tervezéséhez először rögzítenie kell, hogy mely fájl(oka)t kell feldolgozni. A rutin vagy a végrehajtás időpontjában az editor-ablakban megjelenő fájlra, az összes WinHex-ben megnyitott fájlra, vagy egy rögzített fájlnévvel és útvonallal megadott fájlra vonatkozik. Megtekintés-módban megnyitott fájloknál nem hajtható végre egyetlen rutin sem. 2. Ha a fájl meghatározott helyén egyedi Byte-okat rögzített értékre akar tenni, akkor vigye be az erre a célra szolgáló szerkesztési mezőbe azt az Offsetet és értéket, melyet annak át kell vennie. Maximum öt Byte-ot lehet közvetlenül megcímezni és változtatni. Az új Byte-értéket hexadecimális formában kell megadni. 3. Ha Ön szöveget, vagy hexa-értékeket akar kicserélni (ez itt csak megerősítés nélkül lehetséges), úgy aktiválja a megfelelő kapcsolót. Írja be a karaktereket és azok cseréjét, melyeket keresni kell. Ön megadhat egy Offset által definiált területet a fájlban, amelyre a folyamatnak korlátozódnia kell. Kívánság szerint megadhat joker-t és aktiválja adott esetben a Nagy- és kisbetűs írásra ügyelni valamint Csak egész szavakat cserélni beállítást (Lásd Cserék opciói). 4. Rögzítse, hogy a végrehajtás kezdetén és végén jelenjenek-e meg utalások. Figyelmeztetések és hibajelentések ennek ellenére minden esetre lesznek. További opció a feldolgozott fájl automatikus tárolása a rutin befejezése után. 10

14 Ezen kívül megadhat egy követés-rutint, melynek rögtön a kapcsolódáskor végre kell hajtódnia. Ha ennek ugyanarra a fájlra kell vonatkoznia, feldolgozandó fájlként Aktuális fájl -t kell megadnia. Egy minden fájlra hatással levő rutin követési rutinja azonban nem vonatkozhat aktuális fájlra, mert egyébként nem világos, hogy mely fájl értendő ez alatt. Lehetséges több rutint összekapcsolni. Ha azonban a rutinok egymást kölcsönösen meghívják, a program végtelen ciklusba kerül! Végül adjon a rutinnak kifejező elnevezést. Tippek: A WinHex lehetővé teszi a nemrég létrehozott rutinoknak már (adott esetben a mindenkori követőrutinokkal együtt) a programstartnál történő végrehajtását. Adja meg a rutinok számát paraméterként a parancssorban (pl. Winhex 4 ). Ha a megnevezett rutin létezik, a WinHex meghívja a rutinban megadott fájlt, végrehajtja a változtatásokat, majd tárolja azokat, feltéve, hogy az ennek megfelelő opciót választottuk. Ha egy rutin meghívása előtt a parancssoron már nyitottunk fájlokat a WinHex-ben, ezek a rutin révén feldolgozhatók, amennyiben az minden megnyitott fájlra vonatkozik. Vagy már a megnyitott fájlokkal fut a WinHex, vagy ezeket a rutin száma előtt adjuk meg. Ha Ön a megnyitott fájlokra vonatkozó több rutint egymás után futtat, és a változtatásokat azonnal tároltatni szeretné, akkor csak az utolsónak futtatott rutinban kell a Változások automatikus mentése opciónak kijelölve lennie. Ha utolsó paraméterként az auto -t adjuk át, akkor a WinHex automatikusan befejezi a munkát. Példa: A winhex c:\datei1.dat 1 d:\datei2.dat 4 auto meghívás a következőt okozza: Először a c:\datei1.dat fájl kerül megnyitásra, és az után hajtódik végre az 1. sz. rutin a fájlon. Közvetlenül ez után kerül megnyitásra a d:\datei2.dat fájl, és a 4. sz. rutin mindkét fájlban elvégzi a dolgát. A végén a WinHex bezáródik. Hogy a megnevezett behívás a kívánt eredményt elérje, mindkét rutinnak a minden megnyitott fájl -ra kell vonatkoznia. A második az automatikus mentés céljából került beállításra. 3.5 Diszk-editor Az Extra-menüben található a Diszk-editor funkció. Ez lehetővé teszi, hogy egy diszk, vagy merevlemez tartalmába tekintet nélkül a fájlszerkezetre közvetlenül belenézhessünk. Ehhez minden oldalon pontosan egy szektor jeleníthető meg. Mindenekelőtt válasszon ki a meghajtók listájából egy adathordozót. A hozzáférés egy adathordozóhoz történhet logikailag (operációs rendszer által vezérelt), vagy fizikailag. (BIOS által vezérelt). A legtöbb számítógéprendszeren még a CD-ROM-ba és DVD-be is be lehet tekinteni. 11

15 Vegye figyelembe a következő korlátozásokat, illetve előfeltételeket: Annak érdekében, hogy Windows NT alatt a merevlemezhez hozzáférhessen, az adminisztrátorjogok szükségesek. Annak érdekében, hogy Windows 9x a CD-ROM-hoz hozzáférhessen, speciális előfeltételeknek kell eleget tenni. (lásd: Függelék B). A csere-funkciók nem állnak rendelkezésre. A WinHex nem tud CD-ROM-ra és DVD-re írni. Vegye figyelembe a Kizárólagos adathordozó-felülvizsgálat -beállítást is. Az adathordozó szabad tárának szerkesztése (Windows 95/98) Windows 95/98 alatt lehetséges megtekinteni egy logikai adathordozó használatlan munkatárát, és azt szerkeszteni. Ez esetben elmaradnak a fent említett korlátozások. Sor kerül egy fájl létesítésére, amely a választott adathordozó minden tárhelyét lefoglalja. E fájlban In-Placeszerkesztésmódban változtatásokat tehet. Ez az adathordozó felhasználási területén az adatok integritását nem befolyásolhatja. Alkalmazás-példák: E funkció segítségével tévedésből törölt adatokat, melyek új adatokkal történő felülírása még nem történt meg, helyreállíthat, pl. azáltal, hogy Ön először csak keresi, aztán blokk ként megjelöli, és átmásolja. Ugyancsak hasznos ez a funkció, az adathordozó még használatlan tárát biztonsági okokból nullákkal teleírni. Ok: Bizalmas információk normál törlés-és másolási folyamatok után a pillanatnyilag nem használt területen hátra maradhatnak. Töltse fel ezért a területet 00 hexaértékkel. Az adathordozó használaton kívüli tárának inicializálása. (Windows NT) Windows NT alatt e funkcióval (pl. biztonsági okokból) inicializálható a tár nullákkal. Ez megakadályozza adatok újbóli helyreállítását az adathordozó e területén. Megjegyzés: Azon fájlokból származó adatok, melyeket a WinHex Biztos törlés funkciójával letöröltünk, már nem találhatók az adathordozó szabad tárterületén. A diszkre írás: Ez megfelel a Mentés fájlok számára parancsnak, és a diszk-editor használatánál, a menüben azon a helyén található. Az ön által foganatosított változtatásokat az adathordozóra írja. Vegye figyelembe, hogy Ön ezzel rendkívül kritikus beavatkozást tesz az adathordozó integritására nézve. Amennyiben a Visszavonás-beállítás be van kapcsolva, az érintett szektorokról még a felülírás előtt biztonsági másolat készül. Ez a funkció merevlemezek esetében csak a program regisztrált változatában áll rendelkezésre. A nem regisztrált verzióban csak teszteltetheti, hogy a WinHex a szektort a regisztrált változatban eredményesen felülírhatná. 12

16 3.6 RAM-editor Az Extra-menüben találja a RAM-Editor funkciót. Ez lehetővé teszi, hogy egy eljárás virtuális tárába (vagyis a kivitelezésben található program egyikébe) közvetlenül belenézzünk. Ehhez a munkatárban elhelyezett minden oldal összefüggő tárterületként kerül lemásolásra. Nem használt, (üres, vagy tartalékolt) blokkokat a WinHex ignorálja. Válassza ki legelőször is valamennyi futó folyamat listájából a vizsgálandót. Ön hozzáférhet vagy az un. elsődleges tárhoz, vagy egy folyamat együttes tárához, vagy ezekből egyenként betöltött modulokhoz. Windows 95/98 alatt a rendszermodulok opcionálisan listázásra kerülnek. Rendszermodulként azokat a modulokat nevezzük, melyek esetében az alsó határ betöltéskor 2 GB felett van. (mint pl. kernel32.dll, gdi32.dll stb.). Elsődleges tárnak azt a területet nevezzük, melyet programok különböző célból elsődlegesen használnak. Legalábbis egy folyamat főmodulja (az EXE-fájl) rendes körülmények között ugyancsak a primer-memóriában van. Az együttes tár átfogja a folyamat egész virtuális tárát (memóriát), beleértve minden folyamat összes tárterületét egészen a rendszermodulokig. Vegye figyelembe a következő korlátozásokat: A 16-Bit eljárások virtuális munkatára Windows 95/98 alatt csak hiányosan, NT alatt pedig egyáltalán nem fogható meg, vagyis nem rögzíthető. A szerkesztés csak In-Place-szerkesztésmódban lehetséges. A Windows 95/98 rendszermoduljaiba csak View (megtekintés)- módban lehet betekinteni, de szerkeszteni egyáltalán nem lehet őket. Vigyázat: A RAM-Editor használatánál kizárólag a billentyűzet-beírásokat lehet meg nem történté tenni! Vegye figyelembe a Változások ellenőrzése a tárban és Virtuális címek beállításokat. 3.7 Szerkesztés sablonokkal A sablon ( Template ) olyan párbeszédablak, amely, a szerkesztéshez méretre szabott adatstruktúrákat rendelkezésre bocsátja. A tiszta hexadecimális szerkesztéshez képest a sablonokkal történő szerkesztés kényelmesebb és kevésbé hajlamos hibára. Itt végezünk az elválasztott szerkesztő-mezőkben változtatásokat, és az ENTER-billentyűvel megerősítést. (vagy a sablon bezárásnál.). A szerkesztendő adatok származhatnak fájltól, adathordozó-szektoroktól, vagy a virtuális tárból. Különösen adatbankok szerkesztésénél ajánlatos sablonok használata a könnyebb adathozzáférés alapján. A sablon-definíciót szövegfájlként mentjük el. A sablon-szerkesztő lehetővé teszi ilyen definíciók megírását és szintaxisának ellenőrzését. A sablon-definíció főként változó-deklarációkat tartalmaz, hasonlókat, mint a programnyelvek. A szintaxis az A függelékben található a részletek megvilágítására. A támogatott adattípusokhoz tartoznak a közismert integer- lebegőpontos- és Boolean-változók, öt dátumforma, hexa-értékek, bináris értékek, karakterek és füzérek. Lehetőség van mezők (Arrays) definiálására mind egyes változókból, mint egész blokkokból. 13

17 Az adatok sablonnal történő interpretálásánál az aktuális pozíció szabad meghatározásának lehetősége különösen rugalmassá teszi a sablonnal történő szerkesztést: Ugyanaz a változó különböző típusok formájában értelmezhető és kezelhető. Irreleváns adatterületek átugorhatók. A Sablon-Manager minden olyan szövegfájlt összegyűjt a WinHex-mappában, melyek sablondefiníciókat tartalmaznak. Megmutatja a sablon megnevezését, a leírást, a fájlnevet, s a legutóbbi változtatás időpontját. Kattintson a Felhasználás -kapcsolóra, hogy a kiválasztott sablondefiníció alatt egy sablont az adatok szerkesztése céljából az aktuális szerkesztő-ablakban aktuális pozíciójában megtekinthessen. A Sablon-menedzserben új definíciókat is létrehozhat, meglévőket törölhet, vagy azokat sablon-editorral szerkesztheti. A WinHex több példasablonnal rendelkezik. 3.8 Munkakönnyítések Bal egérgomb...blokk-kezdet megállapítása (duplakattintás) Jobb egérgomb...blokk-vég megállapítása Jobb egérgomb...blokk-megjelölés megszüntetése (duplakattintás) SHIFT+nyílgombok... Blokk megjelölése ALT+1...Blokk-kezdet elhelyezése ALT+2...Blokkvég elhelyezése Tabulátorbillentyű...szöveg és hexa-mód közti váltás CTRL +Q...valamennyi ablak bezárása (CTRL+)ENTER...Ablak-menedzser behívása ESC...aktuális folyamat félbeszakítása ill. blokk-kiválasztás megszüntetése PAUSE...aktuális folyamat megállítása ill. folytatása F11... Offset felkutatás megismétlése SHIFT+F7...karakterkészlet cseréje (SHIFT+)ALT+F11... Blokk eltolás megismétlése ALT+F2...ellenőrzőösszeg újbóli kiszámítása Kapcsolja be az első két beállítást az általános beállítások alatt, hogy a WinHex-et teljesen a Windows-felületre integrálja. A WinHex a fájlneveket indítási paraméterként veszi figyelembe és megnyitja azokat a fájlokat, melyeket az egérrel a Drag&Drop funkcióval a programablakba húzza. A rutinok felhasználása hatékonyabbá teheti munkáját. Paraméterként egy rutin nevét is figyelembe veszi a program (lásd: ott). Az Offset-írásmód (decimális vagy hexadecimális) egy egérkattintással átállítható Ofsetábrázolásmódra a szerkesztő-ablakban. A decimális írásmód mind bevezető nullákkal, mint a 14

18 nélkül rendelkezésre áll (jobb egérkattintás). Minimum as felbontás és legnagyobb ablakkeret esetén az egérrel az állapotsor és az információ-oszlop alsó határát felfelé és lefelé lehet húzni. Ezáltal a sorok száma ill. az információ-oszlop hossza a szerkesztőablakban rögzíthető. Kattintson próbaképpen az állapotsorra (bal- és jobb egérgomb). Egy egérkattintás az információ-oszlop alatt jobbra a szerkesztőablakban (800x600-as felbontástól kezdve) behívható a Beállítások-párbeszédablak. 4 Menü-hívatkozások 4.1 Fájl-menü Új dokumentum: Itt olyan új fájlt készíthet, melynek tartalmát nulla-byte-okkal inicializáljuk. Megadható a fájl kívánt mérete Byte-okban (>0). Az új fájlt elvileg standard-szerkesztés-módban nyitjuk meg. Megnyitás: A fájlkiválasztó-ablakban jelöljön ki egy-vagy több fájlt, amelybe a Hex-Editor-al bele akar nézni, vagy szerkeszteni szeretne. Amennyiben a WinHex-et az Extra-menüben Viewerként vagy In-Place-Editor-ként még nem állította be, választhat a három szerkesztés-mód egyikéből a fájl(ok) megnyitásához. Mentés: Itt elmenthet egy nemrég megnyitott fájlt minden változtatással együtt, miután a biztonsági kérdésre igen -el válaszolt. Az In-Place-Editiermodban e parancs kiadása nem szükséges. A Diszk-editor használatakor ez a parancs diszkre írás. Mentés másként: Elment egy fájlt új név alatt vagy ugyanazt új mappába. Ha már létezik a fájl ezen a néven, kérdést kap, hogy történjék-e felülírás. Biztonsági másolat mentése: lásd: Biztonsági másolatok Biztonsági másolat betöltése: Válasszon ki egy biztonsági-másolat fájlt (=WHX-fájl), melynek tartalmát (egy fájlt vagy adathordozó sávokat) helyre akar állítani. Biztonsági másolat-manager: lásd: ott. Futtatás: Futtatja az aktuális fájlt minden esetleges változtatásával együtt. Vagy DOS vagy Windows alatt végrehajtható EXE-vagy COM-fájlról lehet szó, vagy a fájltípusnak Windows alatt egy felhasználáshoz kell kapcsolódnia. Akkor indul ez a program és betöltődik az aktuális fájl. Ön ellenőrizheti e funkcióval, hogy a végrehajtott változtatások egy adott programfájlban befolyásolják-e végrehajthatóságukat. 15

19 Nyomtatás: E funkcióval kinyomtathat egy részletet a szerkesztőablakból. Adja meg a nyomtatási területet Ofsets formában. Kiválaszthatja a nyomtatót és beállíthatja a nyomtatási formákat. Határozza meg a karakterkészletet a nyomtató számára, változtasson adott esetben a javasolt betűméreten és írjon kívánság szerint egy megjegyzést az erre a célra megadott mezőbe, melynek a kinyomtatandó végén kell megjelennie. A javasolt betűméretet úgy kapjuk, hogy a nyomtatási felbontást (pl dpi) osztjuk 6-al (pl. 120). Ha a WinHex-el történő nyomtatás Önnek nem eléggé rugalmas, definiálhat egy blokkot is, hogy azt szerkesztés->másolás->szerkesztés-jelentés Hex-Editor által formázott szövegként a vágólapra másolja és egy szövegfeldolgozó programmal felhasználja. A Courier New betűkészlet, 10-es betűmérettel DIN A4-es papírméretre különösen alkalmas. Tulajdonságok: Itt lehetőség van a fájl (Windows NT alatt a mappa) méretének, a létesítés, utolsó változtatás, a legutolsó hozzáférés dátumának és időpontjának, valamint a fájl kiterjesztésének (A: archiválandó, S: rendszer, H: rejtett, R: írásvédett) megtekintésére és szerkesztésére. Új értékek megadása után a három terület egyikén nyomja le az ENTER-billentyűt, hogy a változtatás életbe lépjen. Bővített megnyitás: Válasszon ki egy mappát, melynek fájljait meg szeretné nyitni. Tetszés szerinti sorrendben lehet az almappák fájljait is figyelembe venni. Használhat fájlszűrőt (pl. w*.exe ) és kiválaszthat egy szerkesztésmódot, ha a WinHex-et az Extra-menüben Viewer-ként vagy In-Place-editor-ként még nem állította be. Opcionálisan csak olyan fájlok megnyitására kerül sor, melyek meghatározott szöveget, vagy meghatározott hexa-értékeket tartalmaznak. Ez esetben további keresés-beállítások állnak rendelkezésére. Módosított mentés: Minden a WinHex által megnyitott és megváltoztatott fájl aktuális tartalmukkal kerül elmentésre. Nem történik semmiféle biztonsági rákérdezés. Ezért kell e funkcióval óvatosan bánni. Mindent menteni: Az összes WinHex által nem View-módban megnyitott fájl kerül mentésre aktuális tartalmával együtt. Nem történik semmiféle biztonsági rákérdezés. Kilépés: Itt zárhatja be a WinHex-et. Még egyszer lehetősége van a fájlok és adathordozók változtatásait elmenteni. 4.2 Szerkesztés-menü Visszavonás: Megengedi billentyűzet-beírások és egyéb funkciók használatának érvénytelenítését. Ehhez a megfelelő beállításoknak aktiválva kell lenniük. Kivágás: Eltávolítja az aktuális blokkot a fájlból a vágólapra történő másolás céljából. A fájl mögötte lévő része ennek megfelelően előbbre kerül. Blokk/minden/szektor másolása normál: Vágólapra másolja a megjelölt blokkot, ill. az összes fájltartalmat, ill. az aktuális szektort úgy, hogy az később ismét beilleszthető legyen. 16

20 Új fájlba: Az adatokat közvetlenül egy új fájlba másolja (nem a vágólapon keresztül). E funkcióval lehetséges tetszés szerinti adatoknak egy adathordozóról fájlokba történő transzformálása. Hexa-értékek: Az adatokat hexadecimális formátumban másolja a vágólapra. C-Forráskód: Az adatokat C-forrásszöveg-formátumban másolja a vágólapra. Editor-mutató: Olyan formázott módon másolja az adatokat szövegként a vágólapra, ahogy azok a Hex-Editor-ban megjelennek, vagyis mint Offset-, hexa- és ASCII-szöveghasáb. Átmeneti tártartalom beillesztése: Beilleszti a vágólap tartalmát az aktuális kurzorpozícióban, feltéve, hogy az kompatíbilis formátum. Átmeneti tár felülírása: Átviszi a vágólap tartalmát az aktuális kurzorpozícióban, és felülírja a fájl utána következő Byte-jait. Ha eközben elérjük a fáj végét, a fájl a szükséges mértékben hosszabb lesz. Átmeneti tár átírása új fájlba: Új fájlt készít, a vágólap aktuális tartalmával. Átmeneti tár felszabadítása: Törli a vágólap tartalmát, s szabaddá teszi ismét az általa használt részt. Eltávolítás: Törli az aktuális blokkot a fájlból. A fájl ez után következő része ennek megfelelően előbbre kerül. A törölt blokk nem kerül a vágólapra. Ha minden megnyitott fájlban a blokk rögtön definiált, (vagyis ugyanazon az Offset-eken kezdődik és végződik), tetszés szerint használhatja ezt a funkciót valamennyi megnyitott fájl esetében is. Nullbyte-k beillesztése: Lehetővé teszi meghatározott számú nulla-byte-ok beillesztését az aktuális kurzorpozícióban. Blokk meghatározása: Egy párbeszédablakban lehetséges az Offset-ek beállítása, melyek az aktuális blokkok kezdetét és végét megjelölik. Ez a funkció az állapotsor révén is elérhető. Tetszés szerint az összes megnyitott fájlra alkalmazható. Mindent kiválasztani: Meghatározza a fájl kezdetét blokkkezdetként és a fájlvéget blokkvégként. Konvertálás: lásd ott Adatmódosítás: lásd ott Blokk/fájl/szektorok feltöltése Hexa-értékekkel: Adjon meg 1-5 kizárólag kétszámjegyű hexa-értéket, melyek egymáshoz fűzve bemásolásra kerülnek az aktuális blokkba ill. a fájlba. véletlen Byte-ok létrehozása: Adjon meg egy intervallumot ön belül (decimálisan), amelyből az aktuális blokk, ill. az egész fájl minden egyes Byte-hoz egy érték rendelődik véletlenszerűen. Minden érték a fenti intervallumból azonos valószínűséggel kerül kiválasztásra. Kaotikus számsorozat generálása: Egy (véletlen) startértékből történik egy Mixmaster- 17

1. A program bemutatása

1. A program bemutatása XXIV. A Total Commander XXIIV.. A Totall Commander G yakorlatilag szinte minden gépen megtalálható valamilyen Commander program, igaz nagyon gyakran nem legálisan. Az ebbe a kategóriába tartozó programok

Részletesebben

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002.

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002. WORD 2000 jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Word 2000 modul 1. fejezet Általános szövegszerkesztési ismeretek Szövegfeldolgozás számítógéppel A személyi számítógépek megjelenésével a szöveg adatként

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép működését lehetővé tevő elektromos, elektromágneses egységek összessége.

Részletesebben

METRISoft M é r l e g g y á r t ó K FT

METRISoft M é r l e g g y á r t ó K FT METRISoft M é r l e g g y á r t ó K FT 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30. Telefon: 62/246-657, Fax: 62/249-765 E-mail: merleg@metrisof t.hu Honlap: w w w. metrisoft. h u Mentés: 2005.12.30. Program Ver.:01.0

Részletesebben

Táblázatkezelés alapjai, feladata, műveletei

Táblázatkezelés alapjai, feladata, műveletei Táblázatkezelés alapjai, feladata, műveletei A táblázatkezelésről általában A számítógépen megvalósítandó feladatok legnagyobb csoportját táblázat- vagy adatbáziskezelő programokkal oldjuk meg. Adott feladat

Részletesebben

IRODAI ALKALMAZÁSOK 1

IRODAI ALKALMAZÁSOK 1 1 SZÖVEGSZERKESZTÉS MICROSOFT WORD 2007 ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET 1. A munkahelyén egy vezetői pozíció megüresedett. A vezetőség egy önéletrajzot és egy motivációs levelet kér benyújtásra. Wordben készítse

Részletesebben

gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv

gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv Copyright Gemius SA 2008 gemiusexplorer - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1.1 Alapvető információk...3 1.2 Telepítés és frissítés...3 2 Első lépések...4

Részletesebben

Táblázatkezelés látássérült felhasználók számára

Táblázatkezelés látássérült felhasználók számára Táblázatkezelés látássérült felhasználók számára Vakbarát tananyag Kiadja az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány Szerző: Herczeg Lajos, Mali Attila, Papp László Copyright 2014. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

I. rész. 1. Bevezetés az Excel program használatába

I. rész. 1. Bevezetés az Excel program használatába Számítástechnika II jegyzet Gazdasági agrármérnök, Vidékfejlesztési agrármérnök Szerkesztette: Szilágyi Róbert, Lengyel Péter Verzió 1.0 I. rész. 1. Bevezetés az Excel program használatába Office XP 1.1.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A WRYKRYS PROGRAMRENDSZERHEZ. kidolgozta: Ivana Velíšková

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A WRYKRYS PROGRAMRENDSZERHEZ. kidolgozta: Ivana Velíšková FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A WRYKRYS PROGRAMRENDSZERHEZ Plzen, 2005 kidolgozta: Ivana Velíšková Felhasználói kézikönyv 2 Verzió: 2005/06 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 11 1.1 A RENDSZER MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES HARDVER...

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 ALAPISMERETEK...7 ADATBÁZIS...7 AZ ADATBÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK...7 ADATMODELL...9 ADATBÁZISOK

Részletesebben

Bevezetés az adatbázis használatába

Bevezetés az adatbázis használatába Base Útmutató Bevezetés az adatbázis használatába Base alapfunkcióinak bemutatása OpenOffice.org Szerzői jog E dokumentum szerzői joga a Szerzőké Copyright 2006-2009. Szabadon terjesztheti és/vagy módosíthatja

Részletesebben

AZ EXCEL XP... 5 AZ EXCEL XP INDÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES MÓDJAI... 6

AZ EXCEL XP... 5 AZ EXCEL XP INDÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES MÓDJAI... 6 Az Excel XP Tartalomjegyzék AZ EXCEL XP... 5 AZ EXCEL XP INDÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES MÓDJAI... 6 AZ EXCEL XP KÉPERNYŐJÉNEK FELÉPÍTÉSE... 7 MENÜSOR... 7 ESZKÖZTÁR... 7 SZERKESZTŐLÉC... 9 OSZLOPAZONOSÍTÓ... 9

Részletesebben

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.08 Bizalmas! www.computrend.hu 1/223 Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a CompuTREND Kft által a CT-EcoSTAT

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK WINDOWS XP JEGYZET. Összeállította: Ruzsinszki György

OPERÁCIÓS RENDSZEREK WINDOWS XP JEGYZET. Összeállította: Ruzsinszki György OPERÁCIÓS RENDSZEREK WINDOWS XP JEGYZET Összeállította: Ruzsinszki György Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. Az operációs rendszerek... 2 3. Az operációs rendszerek csoportosítása... 3 4. A Windows XP betöltési

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAK RÉSZEI...10 AZ ESZKÖZTÁRAK KEZELÉSE...13 ESZKÖZTÁRAK TESTRESZABÁSA...14

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KEZELÉSI LEÍRÁS

ÁLTALÁNOS KEZELÉSI LEÍRÁS ÁLTALÁNOS KEZELÉSI LEÍRÁS Kulcs-Szoftver termékcsaládhoz Negyedik 2007 TARTALOMJEGYZÉK I. TECHNIKAI JELLEMZŐK... 4 II. TERMÉKTÁMOGATÁS... 5 III. TELEPÍTÉS... 7 III. 1. RENDSZERIGÉNY... 7 III. 2. A TELEPÍTÉS

Részletesebben

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL PROGRAM HASZNÁLATA...9 A PROGRAM INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAKÁNAK RÉSZEI...10 A TÁBLÁZATKEZELÉS ELSŐ LÉPÉSEI...13

Részletesebben

ISBN 963 218 124 7. Felelős kiadó: Nógrádi PC Suli Kft. Írta és szerkesztette: Nógrádi László

ISBN 963 218 124 7. Felelős kiadó: Nógrádi PC Suli Kft. Írta és szerkesztette: Nógrádi László Nógrádi László Excel XP alapokon (ECDL táblázat- kezelés modul) 2005 ISBN 963 218 124 7 Felelős kiadó: Nógrádi PC Suli Kft. Írta és szerkesztette: Nógrádi László A könyvborító tervét készítette, és a könyvet

Részletesebben

Excel 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002.

Excel 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002. Excel 2000 jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Excel 2000 modul 1. fejezet Bevezetés, indítás, mentés, kijelölés, adatkezelés, adattartományok szerkesztése, munkafüzet kialakítása Bevezetés Egy alkimista

Részletesebben

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni.

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. Használati utasítás az elektronikus kézikönyvhöz A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. 1. Mozgassa a kurzort az

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS. Nyesőné Marton Mária

SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS. Nyesőné Marton Mária Nyesőné Marton Mária MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS Nyesőné Marton Mária Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft.

infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft. infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) I infotéka Házipénztár FB Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 2 Fejezet II Telepítés 4 Fejezet III Cégek létrehozása, kiválasztása 17 Fejezet IV A szoftver regisztrálása

Részletesebben

NetOffice. felhasználói kézikönyv

NetOffice. felhasználói kézikönyv NetOffice felhasználói kézikönyv 2 Üdvözöljük Általános tudnivalók Az alábbiakban a NetOffice 4.4 kézikönyvét olvashatja. Mivel a rendszer fejlesztése folyamatosan zajlik, elképzelhetô, hogy egyes funkciók

Részletesebben

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt BAUSFT Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu WinWatt Fűtéstechnikai programcsomag épületenergetikai és optimalizáló modullal Épületfizikai számítások Téli

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 AZ ADATBÁZIS-KEZELŐ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...9 ADATBÁZIS ALAPFOGALMAI...9 ADATBÁZIS FOGALMA...9 AZ ADATBÁZIS SZERKEZETE...10 ELSŐDLEGES

Részletesebben

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás Webszerkesztés, a web programozás alapjai 3. modul PHP programozás Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 Szemere Bertalan

Részletesebben

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 Microsoft Office Excel 2007 2 3 Az Excel 2007 megnyitása A program megnyitásának menete a következő: 1. Start menü -> Microsoft Office -> Microsoft Office Excel 2007 2. Az asztalon található Excel 2007

Részletesebben

KELE Pro. Felhasználói kézikönyv. Verzió 4.8 COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

KELE Pro. Felhasználói kézikönyv. Verzió 4.8 COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. KELE Pro Verzió 4.8 Felhasználói kézikönyv COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. KELE PRO 4.8 Copyright 1991-1996 Commade Software Kft. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentációban megadott

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv (v7.1.0.8 / 2015.07.10.) Kedves Felhasználó! Örömmel üdvözöljük Önt felhasználóink népes táborában meglátja, nem fogja megbánni, hogy a RoadRecord mellett döntött! A felhasználói

Részletesebben