ÚJ SZÉCHENYI TERV KÖZLEKEDÉS OPERATÍV PROGRAM (KÖZOP) CÉLZOTTAN KÖZLEKEDÉSBIZTOSÁGOT JAVÍTÓ FEJLESZTÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ SZÉCHENYI TERV KÖZLEKEDÉS OPERATÍV PROGRAM (KÖZOP) CÉLZOTTAN KÖZLEKEDÉSBIZTOSÁGOT JAVÍTÓ FEJLESZTÉSEK"

Átírás

1 ÚJ SZÉCHENYI TERV KÖZLEKEDÉS OPERATÍV PROGRAM (KÖZOP) CÉLZOTTAN KÖZLEKEDÉSBIZTOSÁGOT JAVÍTÓ FEJLESZTÉSEK NEW SZÉCHENYI PLAN TRANSPORT OPERATIONAL PROGRAMME DEVELOPMENTS SPECIFICALLY TO IMPROVE TRAFFIC SAFETY

2

3 Tartalom Tartalom 5 KÖZOP - CÉLZOTTAN KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGOT JAVÍTÓ FEJLESZTÉSEK 5 7 közlekedésbiztonsági helyzet ma Magyarországon 12 az üzemeltetési, kezelési feladatok során eddig végzett közlekedésbiztonsági intézkedések 19 Projektek bemutatása 21 KÖZOP Építési engedélyköteles közlekedésbiztonsági beruházások az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton (előkészítés) 26 KÖZOP Építési engedélyezési eljárás nélkül megvalósítandó közlekedésbiztonsági beruházások az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton (előkészítés és megvalósítás) 33 KÖZOP Baleseti gócpontok megszüntetésének előkészítése (előkészítés) 37 KÖZOP Közlekedésbiztonságot javító fejlesztések az országos közúthálózaton (előkészítés és megvalósítás) 42 KÖZOP Közlekedésbiztonsági projektcsomag a MÁV hálózatán problémás hossz-szelvények átépítése (előkészítés) 46 KÖZOP Közlekedésbiztonsági projektcsomag a MÁV hálózatán (előkészítés és megvalósítás) 57 KÖZOP Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések a GySEV Zrt. hálózatán (előkészítés és megvalósítás) 59 KÖZOP , KÖZOP , KÖZOP , Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (gyorsforgalmi úthálózaton, országos főúthálózaton, városi és egyéb úthálózaton) (előkészítés és megvalósítás)

4 Bevezető 6

5 ÚJ SZÉCHENYI TERV KÖZLEKEDÉS OPERATÍV PROGRAM (KÖZOP) CÉLZOTTAN KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGOT JAVÍTÓ FEJLESZTÉSEK a projektek Bevezető bemutatása 7 Sosem látott mértékű országos közúti közlekedésbiztonsági program indítására nyílik lehetőség az Új Széchenyi Terv keretein belül, ezekkel a szavakkal jellemezte Schváb Zoltán, közlekedésért felelős helyettes államtitkár úr azt az uniós támogatás felhasználásával tervezett programcsomagot, amit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága keretében összeállítottunk. A Közlekedés Operatív Program (KözOP) átfogó stratégiai céljainak (elérhetőség, közlekedésbiztonság javítása, közösségi közlekedés vonzóvá tétele, környezetbarát közlekedés kialakítása) elérésére a tervezési időszak várható szabad kereteinek felhasználására több programjavaslatot dolgoztunk ki. A programjavaslatok között szerepel egy célzottan közlekedésbiztonságot javító intézkedéseket, infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazó program. Véleményünk szerint a közlekedésbiztonsági szempontok prioritást kell, hogy élvezzenek a közlekedési fejlesztéseknél. Meggyőződésünk, hogy ott kell beavatkozni, ahol azzal baleseteket előzhetünk meg, emberéleteket óvhatunk meg. A KözOP szövege az első átfogó cél megvalósításánál felhívja a figyelmet a közlekedésbiztonság fontosságára. Az Operatív Program szövegében összesen 36 helyen kerül megemlítésre a biztonság, a balesetek megelőzésének jelentősége. A SWOT elemzés a gyengeségek között szerepelteti, hogy a felújítások elmaradása befolyásolja a közlekedés biztonságát, a veszélyek között olvasható, hogy a forgalomnövekedés rontja a közlekedésbiztonságot, növekszik a települések tranzitforgalma és környezetének terhelése. A hosszú távú közlekedési stratégia megvalósításában külön kiemelésre került a közlekedésbiztonság fontossága. A KözOP-ot megalapozó stratégia, az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS) a horizontális témák között első helyen említi a közúti közlekedési balesetben elhunytak számának évi 500 fő alá történő csökkentése elérendő célt (az Országgyűlés által elfogadott, ma is hatályos Magyar Közlekedéspolitika elvárásainak megfelelően). A március 28-án kelt, COM(2011) 144 számú Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé című uniós Fehér Könyv célkitűzései között is szerepel a baleseti halálozás csökkentése, 2050-re szinte nullára, 2020-ra felére. Ennek szellemében állítottuk össze azt a programot, amellyel baleseteket megelőző, igen hatékony beavatkozásokat kívánunk megvalósítani. A projektek jellemzője a hatékonyság, hiszen sokszor kis költségráfordítással igen komoly eredményeket lehet elérni a balesetmegelőzés terén a baleseti adatok elemzése alapján tervezett célzott beavatkozásokkal. (Halálos baleset esetén 266,9 MFt/áldozat, súlyos sérülés esetén 35,8 MFt/áldozat, könnyű sérülés esetén 2,6 MFt/áldozat értékekkel számolunk.)

6 Bevezető 8 A közúthálózatok kezelői, illetve a vasúthálózatok üzemeltetői felkérésünkre javaslatokat tettek balesetmegelőző fejlesztésekre. Egyeztetéseket követően az Állami Autópálya Kezelő Zrt., a MÁV Zrt., a GySEV Zrt. és a Magyar Közút NZRt., (a közútkezelők, illetve a vasúthálózat üzemeltetői), továbbá a Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság, és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala konzorciumi formában, valamint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ bevonásával egy országos közlekedésbiztonsági programot állítottunk össze, a 20. oldalon található táblázat szerint, várható 72,139 Mrd Ft költséggel. Ma ebből az összegből 55 Mrd Ft támogatói szerződéssel rendelkezik. A csatolt anyagban részletesen bemutatjuk tervezett beavatkozásokat, fejlesztéseket. A fejlesztések között szerepelnek balesethalmozódási helyeken (ún. baleseti gócokon) tervezett beavatkozások, biztonsági berendezések, gyalogos átkelőhelyeken, vasúti átjárókban, közúton és vasúton tervezett biztonságnövelő beavatkozások, közlekedési szabályok betartatása, ellenőrzése stb.. Programunk az Operatív Program célkitűzéseinek megfelel, a beavatkozásokat az egyes prioritásokhoz illeszkedve (gyorsforgalmi utakra 1., országos közútra 3., vasútra 2. prioritásban, egyéb utakra 5. prioritásban) különkülön megvalósíthatónak tartjuk (kisebb projektenként). Az elképzeléseket a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal egyeztettük, szakmai, szakmapolitikai egyetértésüket adták a tervezett beruházásokhoz, biztosítottak bennünket arról, hogy a közlekedésbiztonságot a kormányzat igen fontosnak tartja, különös figyelmet fordít erre munkája során. Az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóság képviselőinek az elképzeléseket bemutattuk, elvi egyetértésüket jelezték, a projektet uniós forrásból támogathatónak tartják. A Bizottság tanácsadó szervezetével, a JASPERS-szel (Joint Assistence to Support Projects in Europa) újabb egyeztetés során, a konkrét beavatkozási javaslatokat részletesen végigtárgyaltuk, a programot igen pozitívan minősítették, koncepciónkat nagyon elismerően értékelték. Érdeklődés esetén további részletes információval szívesen állunk rendelkezésükre a elektronikus címen. Budapest, december Kamarás Csilla Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága

7 közlekedésbiztonsági helyzet ma Magyarországon Közlekedésbiztonsági helyzet 9

8 Közlekedésbiztonsági helyzet 10 A hazai közlekedésbiztonsági helyzet bemutatása A közúti közlekedésbiztonság javítása mindig is fontos szempont volt a hazai közlekedéspolitikában, azonban a 2004-es EU csatlakozását követően hazánkban is kiemelt céllá vált az EU célkitűzése, közlekedési balesetek halálos áldozatainak a jelentős, 50%-os csökkentése 2010-re. Akkor az EU Fehér Könyvében megfogalmazottak szinte teljesíthetetlennek tűntek, ezért a hazai közlekedéspolitika ennél szerényebb, 30%-os csökkenést irányzott elő. Az EU 2001-ben megjelent Fehér Könyvében megfogalmazott célkitűzéseket azonban a várakozások ellenére csaknem sikerült teljesítenünk, és további erőfeszítéseket kell tennünk a közúti biztonság fokozására annak érdekében, hogy az EU új célkitűzéseit miszerint 2020-ra ismét a felére, 2050-re pedig közel nullára kell csökkenteni a közlekedési áldozatok számát teljesíteni tudjuk. Magyarországon 1993 és 2000 között sikeres volt az első Nemzeti Közlekedésbiztonsági Program. Ennek befejeződése után sajnos egy ideig nem volt átfogó országos közlekedésbiztonsági program. Az új Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram egy három éves komplex intézkedéscsomag, mely a közlekedésbiztonság javítására irányul. Az akcióprogram a évek közötti célirányos közlekedésbiztonsági irányelveit, akcióit és feladatait tartalmazza, míg az akcióprogramban vázolt beavatkozási területek részletes feladatai egy másik anyagban, az éves intézkedési tervekben olvashatók. A három éves perióduson belül éves intézkedési tervek kerülnek kiadásra, konkrét feladatok meghatározásával. A program konkrét, nevesített akciókat tartalmaz, időpontokkal, a felelősök megjelölésével, a potenciális eszközökön túl a sikerkritériumok és a kockázatok meghatározásával. Az egyes feladatok végrehajtásához szükséges költségeket és az együttműködő partnerek megnevezését pedig az éves intézkedési tervek tartalmazzák. Az akcióprogram tehát egy komplex és integrált közlekedésbiztonsági program, mely további erénye, hogy lehet tudni és ellenőrizni is azt, mit is tesznek a különböző szervek, szervezetek és intézmények a meghatározott cél elérése érdekében. Ezzel a visszacsatolás, a számonkérhetőség lehetősége teremtődött meg. Az akcióprogram kidolgozásának fő felelőse a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium volt, de a tervezési munkálatokban jelentős szerepet játszottak a háttérintézmények, különösen a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Közlekedéstudományi Intézet, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ továbbá pl. az Országos Rendőrfőkapitányság oldaláról más közlekedésbiztonsági szakértők. Az akciók kidolgozása során törekedtünk arra, hogy az akciókat a helyzetelemzés és nemzetközi tapasztalatok alapján jól körülhatárolható pillérek szerinti bontásban szerepeltessük. A következő pillérekhez kapcsolódó akciók mélyebb bontása, részletesebb bemutatása az évenkénti cselekvési tervek feladata:

9 Közlekedésbiztonsági helyzet 1. Emberi tényező 2. Infrastruktúra 3. Szabályozás 4. Ellenőrzés 5. Balesetmegelőzési tevékenységek támogatása A pillérekbe sorolható feladatok számos minisztérium, szerv, szervezet, hatóság és intézmény feladatát képezik, s a koordinációval kapcsolatos feladatokat a szaktárca látja el. 11 A Közúti Biztonsági Infrastruktúra Menedzsment EU Irányelv bevezetése A legfontosabb feladat az EU Parlament által 2008 őszén elfogadott Közúti Biztonsági Infrastruktúra Menedzsment EU Irányelv hazai bevezetése az országos közúthálózaton. Az új Irányelv alapján a hazai közúti infrastrukturális beruházások előkészítési, megvalósítási folyamatában a közlekedésbiztonsági szempontokat fokozottan kell érvényesíteni. Az Irányelv szabályozási tárgya a közúti biztonsági hatásvizsgálatra, a közúti biztonsági auditra, a közúti biztonsági felülvizsgálatra és a biztonsági úthálózat-kezelésre terjed ki. Az Irányelv rendelkezésének hazai jogrendszerbe illesztése érdekében módosították a Közúti Közlekedési Törvényt és új Kormányrendelet is született. A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása A hazai közúti közlekedésbiztonság alakulása az elmúlt évtizedben változatos képet mutatott. A 2001 és 2007 közötti időszakra a halálos áldozatok tekintetében a stagnálás, sőt kismértékű romlás volt a jellemző. Különösen negatívan alakult a közlekedésbiztonsági helyzet lakott területen kívül a május 1-jei KRESZ változást követően, amelynek következtében lakott területen kívül minden útkategóriában 10 km/h-val emelkedett a személygépkocsik számára megengedett legnagyobb sebesség értéke. E változás közlekedésbiztonságra gyakorolt hatása igen kedvezőtlen volt (1. ábra) Meghaltak száma (fő) Meghalt (fő) EU Fehér könyv Évek 1. ábra: Közúti közlekedési balesetben életüket vesztettek száma Magyarországon Az EU 2001-es Fehér Könyve tükrében

10 Közlekedésbiztonsági helyzet 12 Az ábrán jól látható, hogy a Fehér Könyv viszonyítási évének számító 2001-ben 1239 személy vesztette életét közúti közlekedési balesetben Magyarország útjain, míg 2010-re ez az érték 739-re (2011-re pedig 638-ra) csökkent. Az ábrán piros színnel látható a Fehér Könyv célkitűzése, amelyet sikerült jelentősen megközelíteni: 2010-re több mint 40%-kal csökkent a közlekedési áldozatok száma a évi bázisévhez képest. Nem csupán a halálos áldozatok számában következett be azonban jelentős mértékű javulás, a sérültek száma is erőteljesen csökken. Az elmúlt években tapasztalható tendencia a halálos és súlyos sérültek tekintetében 2011-ben is folytatódott, csupán a könnyen sérültek körében látszik megtörni kissé (2. ábra) Sérültek száma (fő) Könnyen sérült Súlyosan sérült Meghalt Évek 2. ábra: Közlekedési balesetben megsérültek száma Magyarországon között A 2012-re vonatkozóan még nem rendelkezünk teljes évi adatokkal, azonban a és I.-IX. havi adatok összehasonlításából megállapítható, hogy bár a meghaltak száma kismértékben emelkedett, azonban a súlyosan és könnyen sérültek számának csökkenése tovább folytatódott (1. táblázat). meghalt súlyosan sérült könnyen sérült 2011 I.-IX I.-IX táblázat: Közlekedési balesetben megsérültek száma Magyarországon 2011 és 2012 I.-IX. hónapjában

11 Közlekedésbiztonsági helyzet Nem csupán a meghaltak és sérültek számában következett be azonban jelentős mértékű javulás, a közúti baleseti mutatók tekintetében is pozitív változást tapasztalhatunk az elmúlt időszakban. Míg 2001-ben Magyarországon 1000 személysérüléses balesetben átlagosan 67 fő halt meg, addig 2011-ben ez az érték 40 meghalt/1000 baleset, ami mintegy 40%-os csökkenésnek felel meg (Jankó, 2012). A nemzetközi összehasonlításban is alkalmazható közúti halálozási kockázatok tekintetében is jelentős előrelépés történt: míg 2001-ben 42 meghalt jutott gépjárműre, addig 2010-ben 20 (kisebb, mint az EU átlag), 2011-ben ez az érték 18 (10 év alatt -57%). Hasonló mértékű csökkenés figyelhető meg a relatív mutatók tekintetében is: míg 2001-ben a teljes országos közúthálózat tekintetében 31 meghalt/milliárd jármű-km érték volt a jellemző, addig az elmúlt évben csupán 14 meghalt/milliárd jármű-km-t mérhettünk. Az elmúlt csaknem öt év sikeres tendenciájának okait nehéz egyértelműen megmondani, azonban a célok elérésében biztosan közrejátszott többek között: 13 az Objektív felelősség elvének május 1-i bevezetése, az alkoholos befolyásoltságra vonatkozó Zéró tolerancia bevezetése, a büntetési tételek és az előéleti pontrendszer szigorítása, a gazdasági válság és a növekvő üzemanyagárak következtében csökkenő forgalomnagyság, a hazai gyorsforgalmi úthálózat hosszának növekedése, a közúti infrastruktúra biztonsági színvonalának folyamatos növelése.

12 Közlekedésbiztonsági intézkedések az üzemeltetési, kezelési feladatok során eddig végzett közlekedésbiztonsági intézkedések 14

13 Közlekeésbiztonsági intézkedések Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK Zrt.) kezelésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton 15 A közlekedésbiztonsági szakterületen leggyakrabban használt statisztikák (személysérüléses és halálos kimenetelű balesetek) számszerűsíthető eredményei alapján ugyan az autópályákon akár háromszor biztonságosabb a közlekedés, mint más kategóriájú utakon, viszont a balesetek átlagosan súlyosabb kimenetelűek itt, a jelentősen magasabb átlagsebesség miatt. Nagyon fontos, hogy az autópályák ún. aktív és passzív védőeszközei színvonalasak és hatásosak legyenek, esetenként nagy mozgási energiákat kell lefékezni és a lehető legkisebb sérülések mellett elemészteni. Autópályák esetén következetesen ragaszkodni kell a biztonságtudatos tervezési elvekhez és biztosítani kell az üzemeltetés forgalombiztonságot szem előtt tartó feltételeit. Az Állami Autópálya kezelő Zrt. ezért kiemelkedő figyelmet fordít a közlekedésbiztonság kérdéskörére, komoly erőfeszítéseket tesz a balesetek számának csökkentése és kimenetelük enyhítése, valamint a vezetési kultúra pozitív irányba elmozdítása érdekében. A kitűzött célok megvalósítása érdekében 2005 évtől rendelkezik saját Közlekedésbiztonsági Csoporttal, 2008-tól pedig saját közlekedésbiztonsági akcióprogramokkal is. E tevékenységi körön belül számos közlekedésbiztonsági beruházás végrehajtását javasolták (pl. balesetveszélyes helyszínek jelzése, sebességellenőrző készülékek kihelyezése, fix akadályok bevédése, torlódások előjelzése, rázóoptika használata, egyedi, fluor sárga táblák kihelyezése) a fennálló helyzetek, esetlegesen bekövetkezett balesetek elemzése alapján, illetve kampányokat is folytattak pl. a biztonsági öv használat fontosságának kiemelésére, vagy a leállósáv használat veszélyeinek Relatív baleseti mutató az ÁAK Zrt. gyorsforgalmi úthálózatán (1 millió jármű km-re jutó személyi sérüléses balesetszám)

14 Közlekedésbiztonsági intézkedések 16 hangsúlyozására. A 24 órás diszpécserszolgálat figyeli az úthálózatot, először és szinte azonnal értesülnek az autópályákon történő eseményekről. Feladatuk, hogy az úthálózaton kiépített változtatható jelzésképű táblákon illetve az interneten mindig friss információk álljanak az utazóközönség rendelkezésére. A közlekedésbiztonság javulása nagyban függ a vezetéskultúrától. A figyelmes, szabálykövető gépjárművezetők ugyanolyan fontos részesei a biztonságos közlekedésnek, mint a megfelelően üzemeltetett, jó minőségű úthálózat. A Magyar Közút NZrt. kezelésében lévő országos közúthálózaton A km hosszúságú magyar közúthálózat 22,3%-a ( km) országos közúthálózat, amely a Magyar Közút Nonprofit Zrt., illetve az Állami Autópálya Kezelő Zrt. kezelésében és kis részben koncessziós üzemeltetésben működik. A magyarországi közúthálózat sűrűsége az európai átlagnak megfelelő. Autópálya ellátottságunk és sűrűségünk egynegyede az EU tagországi átlagértékeknek. A különböző hálózatfejlesztési intézkedések (új autópályák, elkerülő szakaszok, stb.) általában együtt járnak a biztonság javulásával, de fő indokuk a megközelíthetőség javítása és a kapacitásbővítés. Ezért az alábbiakban csak a kifejezetten biztonsági célú intézkedésekkel foglalkozunk ban a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ elindított egy programot, amelyben 25 lakott területen kívüli baleseti góchely (csomópontok) átépítése szerepelt. Ez a program nagyrészt megvalósult ban mintegy 50, 2009-ben 35 helyszínen telepítettünk az országos közúthálózaton sebességkorlátra figyelmeztető (SFB) berendezéseket. A szaktárca megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2007-ben egy, 2008-ben két, 2010-ben három pályázatot írt ki önkormányzatok részére lakott területen belüli forgalombiztonsági intézkedések támogatására. Ebben a pályázatban 10%-os önrésszel vehettek részt az önkormányzatok. A pályázatban támogatható műszaki létesítmények: forgalomtechnikai beavatkozás (különleges burkolatjelek, jelzőtáblák, prizmák)) az országos közutakon, biztonságos gyalogátkelőhely kiépítése középszigettel és sávelhúzással, szükség esetén sárga villogóval, nyomógombos jelzőlámpával; a település belépési pontján kapuzat létesítése sávelhúzással; buszöböl létesítése, áthelyezése; KRESZ jelzést felvillantó sebességkorlátra figyelmeztető berendezés.

15 Közlekeésbiztonsági intézkedések A MÁV Zrt. kezelésében lévő vasúthálózaton 17 A 2005-ben létrehozott, a MÁV Zrt. részeként működő Pályavasúti Üzletág feladata a közel km hosszúságú pályahálózat és a hozzá tartozó vasúti berendezések (mérnöki létesítmények, távközlő-, erősáramúés biztosítóberendezések) üzemeltetése, fenntartása, felújítása és fejlesztése, valamint a pályavasúti szolgáltatások értékesítése, a vonatforgalom lebonyolítása, felügyelete és irányítása. A biztonság, a menetrendszerűség, a gazdaságos működés, a megbízható infrastruktúra az Üzletág minőségpolitikájának legfontosabb elemei, melyet az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint működtetett menedzsment rendszer támogat A MÁV Zrt. által üzemeletetett vasúti hálózaton jelenleg 5819 db vasúti-közúti szintbeli kereszteződés (vasúti átjáró) található. Az átjárók 54%-a nincs biztosítva, 26% fénysorompóval, 15%-a félsorompóval kiegészített fénysorompóval és 5%-a teljes csapórudas sorompóval van felszerelve. A vasúti átjárókban bekövetkező balesetek nagy többségét az okozza, hogy a közúton közlekedők a jól működő fényjelző tiltó jelzése ellenére a sínekre hajtanak, vagy a nem biztosított átjárókhoz érve, a járművezetők áthaladás előtt elmulasztják a körültekintést. Az útátjárókban bekövetkezett balesetek száma az elmúlt öt évben csökkenő tendenciát mutat, azonban a balesetek egyre nagyobb arányban fordulnak elő a fénysorompóval felszerelt átjárókban sorompós 2 fénysorompós félsorompós biztosítás nélküli összesen A vasúti átjárókban bekövetkezett balesetek száma

16 Közlekedésbiztonsági intézkedések 18 A balesetek kárértéke M Ft közé tehető évente, a balesetben sérültek száma növekvő tendenciát mutat. Összes útátjárós baleset (események száma) I.-VI. hó [eset] Ebből: halálos balesetek száma [eset] sérüléses balesetek száma [eset] sorompóberendezés hibájából bekövetkezett baleset [eset] teljes csapórudas sorompóban: [eset] fénysorompóban: [eset] félsorompó +fénysorompóban: [eset] nem biztosított átjáróban: [eset] Útátjárós balesetek személyi következményei halottak száma [fő] sérültek száma [fő] Ebből: sorompóberendezés hibájából bekövetkezett balesetben meghaltak száma sorompóberendezés hibájából bekövetkezett balesetben megsérültek száma [fő] [fő] Szintbeni kereszteződések baleseti statisztikai adatai A projekt megvalósításával a baleseti kockázat szignifikáns mértékben csökken, a vasúti közlekedés és a közút-vasút kereszteződésekben történő áthaladás biztonsága nagymértékben javul. A projekt megvalósításának célja, hogy 2015-re a projekt hatásaként a balesetek a jelenlegi érték felére csökkenjenek. Mutató neve Vasúti átjáróban bekövetkezett balesetek változása a projekt helyszíneken összesen Mutató forrása MÁV statisztika Mértékegység Kiinduló érték év 2013 év 2014 év 2015 év Cél-érték 2015 % 100% -30% -40% -50% -50% -50% A félsorompókat a fénysorompók piros jelzése ellenére a vasúti átjáróba hajtó gépjárművek viszonylag nagy számban letörik, amely egyrészt anyagi kárt, másrészt baleseti kockázatot jelent. A sorompó berendezésekhez telepített kamera rendszerek alkalmasak ezen események rögzítésére, az elkövetők (rendszám alapján történő) azonosítására, a rendőrség számára bizonyíték szolgáltatására. Néhány ilyen rendszer már üzemel a MÁV hálózatán, kiolvasási, adatvédelmi, jogosultsági kérdések tisztázásra kerültek, a rendőrséggel több megyében együttműködés alakult ki.

17 Közlekeésbiztonsági intézkedések A GySEV Zrt. kezelésében lévő vasúthálózaton 19 Baleseti helyzet: Év Balesetek száma Halálos áldozatok (fő) Sérültek (fő) Kárösszeg (Forintban) Összesen Kimutatás a GYSEV Zrt. területén 2005 és 2011 között, útátjárókban bekövetkezett balesetekről

18 Közlekedésbiztonsági Közlekeésbiztonsági intézkedések intézkedések 20 Rendőrségi tevékenység A technika fejlődésével, a motorizáció robbanásszerű elterjedésével, a közlekedők számának és sebességének nagyarányú növekedésével jelentős mértékben megemelkedett a közlekedési balesetek esélye és ezáltal felértékelődött a közlekedés biztonságának kérdése is. A közlekedés biztonságát többféle módon lehet javítani, de talán a leghatásosabb módszer a szabályok széles körű és rendszeres megismertetése, betartatása és szükség esetén a szabályszegők szankcionálása lehet. Az objektív felelősség bevezetésével, az ellenőrzési pontok hatékonyabb kiválasztásával és az automata adattovábbítású eszközök használatával a rendőri szervek elérték, hogy kevesebb eljárás mellett a statisztikák tovább javuljanak. Amennyiben nem teszünk további lépéseket az informatikai rendszerek, a közlekedésbiztonsági eszközök fejlesztésének irányába a kitűzött célokat nem fogjuk tudni elérni, sőt az elért javuló tendencia megfordul és a baleseti statisztikák újból rossz irányt vehetnek.

19 a projektek bemutatása a projektek bemutatása 21

20 a projektek bemutatása 22 KözOP - Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések 1. prioritás kedvezményezett: Állami Autópálya Kezelő Zrt., az építési engedélyköteles beruházások megvalósítására: Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. 11 helyszínen (baleseti gócok) beavatkozás (építési engedélyköteles) (ebből előkészítésre: 280 MFt) nem építési engedélyköteles beavatkozások (MFt) prioritás kedvezményezett: MÁV Zrt., az építési engedélyköteles beruházások megvalósítására: Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. problémás hosszszelvények átépítése (építési engedélyköteles) (ebből most előkészítésre 55 MFt) vasúti átjárók, vonatérzékelés biztonsági fejlesztései, diagnosztikai és monitoring berendezések MFt) kedvezményezett: GySEV Zrt., (előkészítésre és megvalósításra egyaránt) vasúti átjárók biztonságának javítása, diagnosztikai és monitoring rendszer (MFt) prioritás kedvezményezett: Magyar Közút NZrt., az építési engedélyköteles beruházások megvalósítására: Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. 23 helyszínen (baleseti gócok) beavatkozás (építési engedélyköteles) (ebből előkészítésre 457,2 MFt) góchelyeken, kijelölt gyalogos átkelőhelyeken, külterületi buszmegállóknál jelzőlámpás csomópontokban beavatkozások, szalagkorlát cseréje, összesen (MFt) , 3. és 5. prioritás kedvezményezett: BM-ORFK-KEK KH konzorcium rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (MFt) mindösszesen MFt ebből MFt már támogatói döntéssel rendelkezik

21 a projektek bemutatása KÖZOP Építési engedélyköteles közlekedésbiztonsági beruházások az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton (előkészítés) Kedvezményezett: Állami Autópálya Kezelő Zrt. Tervezett teljes költség: 280 MFt (megvalósítással együtt: MFt) 23 Jelen projektben az alábbi beavatkozásokat vizsgáltattuk: Baleseti góchelyeken tervezett biztonságnövelő beavatkozások: Hiányzó leállósáv építése kapaszkodósávos szakaszokon: M3 autópálya 3 helyszínén tervezünk leállósáv építést. Baleseti statisztikák adatai szerint a vizsgált szakaszokon fokozott a balesetveszély. - M3 bal pálya kilométerszelvények között a leállósáv építése mellett a vízelvezető rendszer korszerűsítése is szerepel a tervek között. - M3 jobb pálya kilométerszelvényben hiányzik a leállósáv a kapaszkodósáv mellett. Fokozza a balesetveszélyt, hogy a kapaszkodósáv hamar elfogy, mert a korábbi díjszedő kapuk miatt a csomóponti lassítósáv a kapaszkodósáv végének helyére került. - M3 jobb pálya kilométerszelvények között leállósáv építése. M3 bevezető szakaszának ( km sz) szélesítése: A szakaszon 2x2 forgalmi sávon naponta ~80 ezer jármű halad át. Rendszeresnek mondhatók a sávváltásból, utolérésből adódó balesetek. Tovább fokozza a balesetveszélyt, hogy a járművek egy része kénytelen a leálló sávon haladni. Gyűjtő-elosztó sáv létesítésével jelentősen csökkenthető lenne a baleseti kockázat. Balesetveszélyes csomópontok átépítése: kezelt úthálózatunk 4 helyszínén tervezünk csomóponti átépítést a rossz beláthatóság, kedvezőtlen geometria miatt bekövetkező balesetek számának csökkentése és a torlódások elkerülése érdekében. - M0-M5 csomópontban az M5 jobb pálya felőli felhajtó ágat új nyomvonalon kell vezetni a fonódási hosszak figyelembe vételével. Erre a beavatkozásra azért van szükség, mert az M5 autópálya Szeged felől érkező kamionok jobbra tartási kötelezettsége miatt rendszeresek a balesetek az M5 Budapest felől érkező járművekkel. - A sz. főút csomópontja balesetveszélyes szintbeli csomópont, rendszeresek a balesetek. Körforgalmi csomóponttá történő átépítése jelentősen javítana a jelenleg fennálló kedvezőtlen helyzeten. - Az M0 Csepeli csomópontban a torlódások miatt rendszeresek a balesetek, a kereszteződés körforgalommá való építése megoldást jelentene ezek elkerülésére.

22 a projektek bemutatása 24 - Az M7 autópálya jobb és bal pálya 41-es csomóponti ág végén az alsóbbrendű út csatlakozásánál a geometria módosítása szükséges a balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében. Pihenőhelyeken a tehergépjármű parkolók számának növelése: M3 autópálya 82 és 106, valamint az M1 autópálya 119 kilométerszelvényben lévő pihenőhelyeken növelni szükséges a tehergépjárművek parkolási lehetőségeinek számát, mert a kamionstopok, kötelező pihenőidők betartása miatt a járművek szabálytalanul az autópályán is parkolnak, ami komoly baleseti kockázatokat rejt, ennek felszámolása pedig, mint közútkezelőnek alapvető kötelességünk évben az előkészítési munkálatok, a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése zajlik, az engedélyes tervek várhatóan a 2013-as év végére állnak majd rendelkezésre. A projekt stratégiai célkitűzései: a biztonságos elérhetőség javítása, a forgalombiztonság növelése, közúti közlekedés szolgáltatási színvonalának emelése. A projekt átfogó célja a közúti közlekedés feltételeinek továbbfejlesztése. Célja továbbá a kevesebb - illetve kevésbé súlyos - balesetek bekövetkezésének elérése. Társasági szinten a kevesebb baleset, illetve a kevésbé súlyos kimenetelű balesetek kevesebb helyreállítási munkát, költséget eredményeznek, lecsökken a munkákkal járó forgalomakadályozás, ezáltal javulhat a Társaság hírneve, megítélése. Az aktualizált közúti baleseti veszteségek ismeretében kiszámolható az intézkedés haszna, vagyis a megelőzni kívánt, elmaradó baleseti veszteség. Az előrebecslés 30 éves időtávra készült, ezért számos tényezőt többek között a jelenleg is csökkenő baleseti tendenciát és az EU elvárásokat is figyelembe kell venni, ezért a következő 3 évtizedre mindenképp csökkenő képet mutat a baleseti és halálozási számokat tekintve az előrevetítés. Fentieknek megfelelően, nem az elmúlt tíz év átlagát vetítették előre a következő 30 évre éves bontásban ugyanolyan balesetszámot feltételezve, hanem a balesettömeg 20%-át vették célul, amire exponenciális csökkenés lett illesztve. Eredmény: optimista esetben halálos áldozatok száma 2041-re 20 körüli értéke csökken, míg a peszszimista változat nagyjából 60 körüli áldozattal számol, ami jelentős csökkenés a jelenlegi évi ~ 600 áldozathoz képest. A számítások eredménye szerint az elmaradó személyi sérüléses balesetek száma: Balesetek számának csökkenése a projektelemek megvalósításának hatására (30 éves időtávban vizsgálva) Kimenetel súlyossága Projektelem száma Könnyű Súlyos Halálos I. -IX ÖSSZESEN: 166

Közlekedésbiztonságot javító fejlesztések az országos közúthálózaton. Nagy Zoltán Magyar Közút NZRT

Közlekedésbiztonságot javító fejlesztések az országos közúthálózaton. Nagy Zoltán Magyar Közút NZRT Közlekedésbiztonságot javító fejlesztések az országos közúthálózaton Nagy Zoltán Magyar Közút NZRT Mi fáj, hol lenne jó valamit tenni? Mikor mondhatjuk azt, hogy jól választottunk? Mikor mondhatjuk azt,

Részletesebben

Biztonságszemléletű infrastruktúra fejlesztés. Holnapy László főosztályvezető-helyettes

Biztonságszemléletű infrastruktúra fejlesztés. Holnapy László főosztályvezető-helyettes Biztonságszemléletű infrastruktúra fejlesztés Holnapy László főosztályvezető-helyettes Tartalom 1. Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések 2. Közlekedésbiztonsági pályázatok 3. Önmagukat magyarázó

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági projektek az ÁAK Zrt. gyorsforgalmi úthálózatán

Közlekedésbiztonsági projektek az ÁAK Zrt. gyorsforgalmi úthálózatán Közlekedésbiztonsági projektek az ÁAK Zrt. gyorsforgalmi úthálózatán Közlekedési Operatív Program 1. prioritás az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása Izsay Judit Szova

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési szabályok megtartása érdekében

Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési szabályok megtartása érdekében Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt.

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. Időutazás (2005.) MARABU Kiindulási helyzet - Heterogén, többnyire elöregedett, korszerűtlen eszközpark

Részletesebben

Az utak szolgálatában - zökkenőmentesen

Az utak szolgálatában - zökkenőmentesen Az utak szolgálatában - zökkenőmentesen Szilvai József Attila Műszaki vezérigazgató-helyettes XVIII. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI KONFERENCIA 2017. ÁPRILIS 26-28. BÜKFÜRDŐ TARTALOM 2016. évben megvalósult

Részletesebben

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton Nagy Ádám forgalomszabályozási mérnök ÁAK Zrt. 2013.06.26. ITS alkalmazása a stratégiai célok elérése érdekében Közlekedésbiztonság növelése Forgalom

Részletesebben

Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak

Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak Dr. Lányi Péter Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2009. október 16. 1 www.maut.hu 2 www.maut.hu 3 www.maut.hu 4 www.maut.hu 5 www.maut.hu 6

Részletesebben

Az országos közúthálózaton elvégzett közúti biztonsági felülvizsgálat gyakorlati tapasztalatai

Az országos közúthálózaton elvégzett közúti biztonsági felülvizsgálat gyakorlati tapasztalatai Az országos közúthálózaton elvégzett közúti biztonsági felülvizsgálat gyakorlati tapasztalatai SZAKMAI PÁRBESZÉD A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT (a KTI Közlekedésbiztonsági Központ és a KTE Közlekedésbiztonsági

Részletesebben

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30.

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30. Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, 2010. november 30. Rendőrség és közlekedésbiztonság

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 KÖZOP ÉS IKOP KERETEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÖZOP teljes keret

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

megvalósítandó (építési engedélyköteles) közlekedésbiztonsági

megvalósítandó (építési engedélyköteles) közlekedésbiztonsági 0 Készítette: TURATERV RODEN SPECIALTERV KONZORCIUM Tervszám: 1425 Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP1.50091120110011 számú támogatási szerződés

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAMALKOTÁS MAGYARORSZÁGON

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAMALKOTÁS MAGYARORSZÁGON KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAMALKOTÁS MAGYARORSZÁGON Berta Tamás KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésbiztonsági és Forgalomtechnikai Tagozat KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓPROGRAM

Részletesebben

A kerékpározás jelene és jövője

A kerékpározás jelene és jövője A kerékpározás jelene és jövője Marasztó Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Főosztály Közúti Osztály Halálos kimenetelű kerékpáros balesetek száma Ország Év Fő Ausztália 2009

Részletesebben

A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET. Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok

A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET. Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok Munkabizottsági anyag (Deák János, Dr. Fülöp Ágnes, Hóz Erzsébet, Dr. Major Róbert, Siska Tamás) KTI,

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Baleseti góckutatás a Fővárosban

Baleseti góckutatás a Fővárosban Nagyobb odafigyeléssel kevesebb áldozat! 2016.09.09. Baleseti góckutatás a Fővárosban Pásti Imre Közlekedésbiztonsági szakterületi vezető BKK Zrt. Közlekedésbiztonsági góckutatás a BKK Zrt. Közlekedésbiztonsági

Részletesebben

FORGALMÁSZ NAPOK. a Biztonságosabb utakért - láthatóság, vezetőkorlátok, baleseti elemzések. Sopron, 2013. június 12-13.

FORGALMÁSZ NAPOK. a Biztonságosabb utakért - láthatóság, vezetőkorlátok, baleseti elemzések. Sopron, 2013. június 12-13. FORGALMÁSZ NAPOK a Biztonságosabb utakért - láthatóság, vezetőkorlátok, baleseti elemzések Sopron, 2013. június 12-13. Szalagkorlátok viselkedése járműütközések esetén Belle Örs M6 Tolna Autópálya Koncessziós

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 1. sz. főúton lévő ötágú körforgalommal összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 1. sz. főúton lévő ötágú körforgalommal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előzmények ELŐTERJESZTÉS A 1. sz. főúton

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport. ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11.

EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport. ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11. EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport Nagy Ádám forgalomszabályozási mérnök ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11. Általános információk

Részletesebben

A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram Gégény István ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram Közlekedésbiztonsági konferencia Békés, 2011. július 22. A kerékpározás

Részletesebben

a rendőrség további lehetőségei első sorban

a rendőrség további lehetőségei első sorban Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Magyarország közlekedésbiztonsági helyzetének értékelése, a rendőrség további lehetőségei első sorban a halálos

Részletesebben

Közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésének (KBHV, KBA) tapasztalatai beruházói szemszögből. Balatonföldvár, Egyházy Zita - NIF Zrt.

Közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésének (KBHV, KBA) tapasztalatai beruházói szemszögből. Balatonföldvár, Egyházy Zita - NIF Zrt. Közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésének (KBHV, KBA) tapasztalatai beruházói szemszögből Balatonföldvár, Egyházy Zita - NIF Zrt. - Közúti biztonsági hatásvizsgálatok szerepe a közúti projektek

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Baleseti gócpontok. Orosz Gyula. Közlekedésbiztonsági szakmai nap november 23. Szigetszentmiklós

Baleseti gócpontok. Orosz Gyula. Közlekedésbiztonsági szakmai nap november 23. Szigetszentmiklós Baleseti gócpontok elemzése Orosz Gyula Közlekedésbiztonsági szakmai nap 2011. november 23. Szigetszentmiklós Közlekedésbiztonsági helyzet Magyarországon 1600 1400 1200 1000 800 1239 1429 1326 1296 1278

Részletesebben

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között? Berzai Zsolt r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Tel.: +36-1443-5690 E-mail.: berzaizs@orfk.police.hu Van-e összefüggés

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

INTELLIGENS KÖZLEKEDK

INTELLIGENS KÖZLEKEDK INTELLIGENS KÖZLEKEDK ZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK SEK A FŐVÁROSBANF 10 év alatt az ITS alapoktól a működő szolgáltatásokig Rónai Gergely osztályvezető ITS Hungary 10 - jubileumi workshop - 2016. november 24.

Részletesebben

1 Egyszintű csomópont fejlesztési fokozatok

1 Egyszintű csomópont fejlesztési fokozatok 1 Egyszintű csomópont fejlesztési fokozatok 16 Az általános irányelveknek való megfelelés érdekében szükséges lehet a meglévő vagy kialakításra kerülő egyszintű csomópontokat fejleszteni, melynek a lehetséges

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

A közúti közlekedés biztonsága

A közúti közlekedés biztonsága Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője A közúti közlekedés biztonsága Közlekedésfejlesztés Magyarországon, aktualitások konferencia Balatonföldvár,

Részletesebben

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában Schváb Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési helyettes államtitkár Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Közlekedésfejlesztési Koordinációs

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK AZ AUTÓPÁLYA ÜZEMELTETÉSBEN

FEJLESZTÉSEK AZ AUTÓPÁLYA ÜZEMELTETÉSBEN FEJLESZTÉSEK AZ AUTÓPÁLYA ÜZEMELTETÉSBEN JÁKLI ZOLTÁN MŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES Közlekedésfejlesztés Magyarországon Konferencia Balatonföldvár, 2011. május 11-13. ÁAK zrt. kezelés- üzemeltetés tevékenységi

Részletesebben

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák Autópálya Autópálya Autópálya. kilométerre...km...km...km Autóút Autóút. Kilométerre Autóút Autóút. Kilométerre Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Részletesebben

forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem Csomópontok kapacitása

forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem Csomópontok kapacitása forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem A felsorolt jellemzık közül elsı az ún. jármőkésedelem (az útkeresztezıdésen való áthaladás idıvesztesége).

Részletesebben

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21.

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21. A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról TTFT tájékoztatás 2010. április 21. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - NIF

Részletesebben

A jövő útjai - Intelligens közlekedési rendszerek az üzemeltetésben

A jövő útjai - Intelligens közlekedési rendszerek az üzemeltetésben A jövő útjai - Intelligens közlekedési rendszerek az üzemeltetésben Tomaschek Tamás Attila forgalomszabályozási csoportvezető 41. Útügyi Napok Balatonfüred, 2016. szeptember 21-22. A pálya elválaszthatatlan

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője 8. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak ének helyzetéről. Szalóki

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

Közúti pályák (BMEKOEAA213)

Közúti pályák (BMEKOEAA213) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közúti pályák (BMEKOEAA213) Közlekedéspolitika Dr. Juhász János egyetemi docens Közlekedéspolitika az Európai

Részletesebben

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével Mocsári Tibor főmérnök 2010. szeptember Kerékpáros Vasúti ájárók Közlekedésbiztonsági forgalombiztonsága Nap - NKH - KKK, szakmai

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

Villamosközlekedés biztonsága a hazai körforgalmainkban: kötöttpálya vagy kötött a pálya?

Villamosközlekedés biztonsága a hazai körforgalmainkban: kötöttpálya vagy kötött a pálya? Villamosközlekedés biztonsága a hazai körforgalmainkban: kötöttpálya vagy kötött a pálya? Szeged, 5. sz. főút 43103. j. út-lakópark (Szabadkai út Horgosi út Hiúz u.) körforgalmának közúti biztonsági felülvizsgálata

Részletesebben

Az infrastruktúra rendelet aktuális kérdései

Az infrastruktúra rendelet aktuális kérdései Az infrastruktúra rendelet aktuális kérdései Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető 2014. március 26. Szombathely, KTE-KTI Szakmai Roadshow TARTALOM 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet Tanulmányterv Közúti

Részletesebben

Építési engedélyezési eljárás nélkül megvalósítható forgalombiztonsági beruházások. Állami Autópálya Kezelő Zrt.

Építési engedélyezési eljárás nélkül megvalósítható forgalombiztonsági beruházások. Állami Autópálya Kezelő Zrt. 1111 Budapest, Zenta u. 1., Tel.: 1/336-0587, Fax: 1/336-0588, e-mail: viafutura@viafutura.hu Építési engedélyezési eljárás nélkül megvalósítható forgalombiztonsági beruházások az Állami Autópálya Kezelő

Részletesebben

47 sz. főút - 4415 j. út Hódmezővásárhely, Kálvin János tér, jelzőlámpás csomópont átépítése kétsávos turbó típusú körforgalmú csomóponttá 2009. A Kálvin János téri csomópont Hódmezővásárhelyen, a 47 sz.

Részletesebben

Mi a haszna a folyamatosan javuló hazai közlekedésbiztonsági helyzetnek?

Mi a haszna a folyamatosan javuló hazai közlekedésbiztonsági helyzetnek? Mi a haszna a folyamatosan javuló hazai közlekedésbiztonsági helyzetnek? Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Nemzeti

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

Intelligens közlekedési fejlesztések a fővárosban

Intelligens közlekedési fejlesztések a fővárosban Intelligens közlekedési fejlesztések a fővárosban Rónai Gergely osztályvezető XVI. Városi közlekedés aktuális kérdései - 2016. szeptember 8-9. Fővárosi ITS trendek ITS térnyerése a szakmai gondolkodásban

Részletesebben

Az EasyWayII projekt

Az EasyWayII projekt Az EasyWayII projekt fővárosi eredményei Varga Attila forgalomtechnikai igazgató BKK Közút Zrt. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ITS Hungary Egyesület EasyWay Workshop Az EWII projekt keretei Előkészítési

Részletesebben

Győr Biztonságban az iskolák környékén

Győr Biztonságban az iskolák környékén Győr Biztonságban az iskolák környékén Komplex probléma komplex megoldás keresés Statisztikai adatok megvizsgálása Kerekasztal beszélgetések releváns szakemberekkel Kérdőíves információgyűjtés Infrastruktúra,

Részletesebben

2+1-1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon

2+1-1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon Közlekedési Tagozat 2+1-1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon 1 5. Közlekedési magatartás a 2+1 sávos utakon Siska Tamás és társai: Tóthné Temesi Kinga, dr. Csorja Zsuzsanna,

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Berencsi Miklós osztályvezető KKK Budapest, 2014. december 2. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés KENYI Döntéselőkészítés EuroVelo 6 (Rajka-Bp.

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program Aktualitások

Vidékfejlesztési Program Aktualitások Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Aktualitások Baksa Tamás Miniszterelnökség 2016. 11. 22. Kimle VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Minisztériumi elvárások

Minisztériumi elvárások Minisztériumi elvárások Vagyongazdálkodási konferencia, Magyar Közút NZrt. Mátraháza, 2017. május 9. Thoroczkay Zsolt főosztályvezető NFM Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály Minisztériumi elvárások

Részletesebben

16. Veszélyt jelző táblák

16. Veszélyt jelző táblák 16. Veszélyt jelző táblák (1) A veszélyt jelző táblák: a) Veszélyes útkanyarulat balra (64. ábra), Veszélyes útkanyarulat jobbra (65. ábra); 64. ábra 65. ábra b) Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok ;

Részletesebben

üzemeltetési feladatai

üzemeltetési feladatai Az országos közúthk thálózat fenntartási, üzemeltetési feladatai Ercsey GáborG műszaki stratégiai igazgató A közlekedk zlekedés s helyzete, jövője j je ma Magyarországon gon Balatonföldv ldvár, 2008. május

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek hazai bevezetésének várható hatása az úthálózaton a torlódásos időszakok alakulására

Intelligens közlekedési rendszerek hazai bevezetésének várható hatása az úthálózaton a torlódásos időszakok alakulására Intelligens közlekedési rendszerek hazai bevezetésének várható hatása az úthálózaton a torlódásos időszakok alakulására ECALL WORK-SHOP 2013. NOVEMBER 12. Dr. Jankó Domokos Biztonságkutató Mérnöki Iroda

Részletesebben

Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) , Fax: (96)

Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) , Fax: (96) Ügyiratszám: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter részére Tárgy: Baleseti gócpont megszüntetése iránti kérelem Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1051 Budapest Honvéd utca 13-15. Tisztelt Miniszter

Részletesebben

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Közlekedésfejlesztési konstrukciók a ROP-okban KÖZOP mellett helyi, térségi jelentőségű beavatkozások: kerékpárútfejlesztések

Részletesebben

H/3032. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/3032. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGG Y 0LfS I4I'V#k L Érkezett: 1007 MAJ 11. H/3032. számú országgyűlési határozati javaslat az elektronikus útdíjfizetési rendszer magyarországi bevezetéséről Előadó : Dr.

Részletesebben

BUDAPEST KÖZÚT ZRT. Dr. Almássy Kornél vezérigazgató. Útügyi Napok Balatonfüred szeptember

BUDAPEST KÖZÚT ZRT. Dr. Almássy Kornél vezérigazgató. Útügyi Napok Balatonfüred szeptember BUDAPEST KÖZÚT ZRT. Dr. Almássy Kornél vezérigazgató Útügyi Napok Balatonfüred 2016. szeptember 21-22. Tartalom 2 Budapest Közút Zrt. feladatai Közútkezelési feladatok ellátása feladat ellátási tevékenység

Részletesebben

Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004

Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004 Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004 Berencsi Miklós Keszthely, 2014. október 21. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés Felmérés InformaFka

Részletesebben

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról.

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Készült: 2015. október Készítette : Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 1. HAJDÚ-BIHAR

Részletesebben

8. Külön szintű csomópontok

8. Külön szintű csomópontok SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 8. Külön szintű csomópontok Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr, 2014.

Részletesebben

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kovács Gergely - Vincze Tibor TRENECON COWI Kft. 2 Kerékpárút Elválasztott megelőzi a nagy sebesség-különbségből, rossz látási

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Autópálya Autópálya Autóút Autóút Főútvonal Főútvonal Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák Elsőbbségadás kötelező Állj! Elsőbbségadás kötelező A szembejövő

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése f l MTA f íj JOJÓ Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság ; MLJ^!! I.;. Vezetője «-1102 Budapest, Harmat u. 6-8. 3 1475 Budapest,

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/213. Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Felterjesztés az állami tulajdonú

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Vasúti átjárók biztonságának fejlesztési lehetőségei

Vasúti átjárók biztonságának fejlesztési lehetőségei Vasúti átjárók biztonságának fejlesztési lehetőségei Dr. Lányi Péter MAUT projekt felelős lanyi.peter@nfm.gov.hu Gábor Miklós KTI témafelelős gabor.miklos@kti.hu Pécs, 2014. május 29. ENSZ EGB WP1 Vasúti

Részletesebben

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN Magyar Mérnöki Kamara Pántya József útfejlesztési igazgató NIF Zrt. 2016. június 3. BEVEZETŐ, TARTALOM A közúthálózat fejlesztés területén elért

Részletesebben

A 8. sz. főút és térségének fejlesztési elképzelései Veszprém megye vonatkozásában április 18.

A 8. sz. főút és térségének fejlesztési elképzelései Veszprém megye vonatkozásában április 18. A 8. sz. főút és térségének fejlesztési elképzelései Veszprém megye vonatkozásában 2013. április 18. Országos Területrendezési Terv kivágat 8. sz. főút térsége A gyorsforgalmi- és főúthálózat nagytávú

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

A közlekedésbiztonság az egészségügy szemszögéből nemzetközi kitekintés

A közlekedésbiztonság az egészségügy szemszögéből nemzetközi kitekintés TÖBBMILLIÓ ÉLET MEGMENTÉSE A közlekedésbiztonság az egészségügy szemszögéből nemzetközi kitekintés CSELEKVÉSEK ÉVTIZEDE A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT 2011-2020 Dr. Pusztai Zsófia WHO Magyarországi Iroda 2015.

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági szemléletformálás az önkormányzatokban

Közlekedésbiztonsági szemléletformálás az önkormányzatokban Közlekedésbiztonsági szemléletformálás az önkormányzatokban Hóz Erzsébet tudományos főmunkatárs Tata, 2013. október 29. ETSC (European Road Safety Council) jelentése 2001 2011 között: a halálos áldozatok

Részletesebben

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. Az ország egyik legnagyobb infrastruktúra tervezője 60 éve aktív

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben