LEONARDO DA VINCI PROJEKT EU-konform takarítóképzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEONARDO DA VINCI PROJEKT 2004-2005 EU-konform takarítóképzés"

Átírás

1 LEONARDO DA VINCI PROJEKT EU-konform takarítóképzés A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA A projekt címe: EU-konform takarítóképzés Az Európai Unióhoz való csatlakozással egyre fontosabbá válik az egészségügyi, higiéniai követelmények betartására való felkészülés Magyarországon is. Elsősorban az irodák, közintézmények, kórházak, szállodák, de a polgárosodó családok is egyre inkább olyan takarítási szolgáltatást igényelnek, amely minden vonatkozásban megfelel a fejlett országokban alkalmazott gyakorlatnak. A takarítóképzés beindítása érdeke az e szektorban foglalkoztatott munkásoknak is, mert olyan ismeretekre és képességekre tesznek szert, amelyekkel könnyebbé, biztonságosabbá és hatékonyabbá válik a munkájuk, mert államilag elismert szakképesítéshez jut (OKJ), és mindezek birtokában javul a helyzetük a munkaerőpiacon, mivel tevékenységük nagymértékben felértékelődik. A projekt előkészítésére, megvalósítására és terjesztésére szakmai konzorciumot alakítottunk, a Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központtal, a Békés Megyei Munkaügyi Központtal, a Hocz és Medvegy Kft-vel, valamint az AMU-Center Vestjylland Esbjerg Dánia felnőttképző intézménnyel mint fogadó féllel. A magyar szakképzési rendszerben még nem honosodott meg az EU követelményeknek megfelelő takarítóképzés. A dél-alföldi régióban az e területeken foglalkoztatható munkanélküliek és potenciális munkavállalók (gyermekükkel jelenleg otthon levő kismamák) munkaerőpiaci reintegrációjára e szakma jó lehetőséget ad. A csereprogram kedvezményezettjei a felnőtt szakképzés, munkaügy területén dolgozó szakemberek, illetve egy takarítással foglalkozó cég vezető szakemberei. Az EU konform takarítóképzés kifejlesztéséhez szükség volt egy EU tagország tapasztalatainak megismerésére. A 2004 október 31-november 7-ig zajló csereprogram keretén belül azt tanulmányoztuk, hogy a takarítóképzés terén haladó hagyományokkal rendelkező Dániában hogyan működik a képzés, milyen eszközöket, módszereket alkalmaznak e területen, továbbá azt, hogyan segítik a képzésben résztvevők elhelyezkedését. Az AMU Center nagy hagyományokkal rendelkezik a felnőttképzés területén,gazdag tanfolyamkínálattal rendelkezik. A hazaitól eltérő tapasztalatokat is szereztünk a tanfolyamok finanszírozása, tárgyi feltételei, azok lebonyolításának területén, valamint megtudtuk, hogy a szakszervezetek milyen erős szerepet töltenek be a vállalatoknál. A csereprogram célja maximálisan teljesült. A konzorcium szakmai összetétele biztosítja a takarítóképzés magyarországi meghonosítását és fenntartható, széleskörű elterjesztését a felnőtt képzés területén. A csereprogram lebonyolítása után a Dániában szerzett tapasztalatokra építve, ill. a magyar felnőttképzési rendszer sajátosságait figyelembe véve elkészült a takarítóképzés programja, melyhez minden partner hozzájárult a saját szakterületén szerzett eddigi tapasztalataival. A projekt-év munkafázisait előre meghatározott terv alapján hajtottuk végre. A csereút lebonyolítása után sor került a külföldi program értékelésére, és a további munka megtervezésére. A képzési terv elkészülése a partnerek közös munkáját tükrözi a külföldön megszerzett és itthoni képzési tapasztalatok felhasználásával. A projekt összefoglalása és a végtermékként létrejött képzési program megjelenik az interneten, a helyi sajtó kezdeményezésünkre tudósította az olvasóközönséget a projekt céljairól, lebonyolításáról, eredményeiről. A takarítóképzés bekerül az iskola felnőttképzési kínálatába, és a Békés Megyei Munkaügyi Központ,valamint a Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ közreműködésével munkanélküliek számára tanfolyamokat hirdetünk meg.

2 A PROJEKT INDÍTÁSA ÉS LEBONYOLÍTÁSA - A fogadó intézmény, az AMU Center Vestjylland Esbjerg, Dánia kiválasztása korábbi munkakapcsolat alapján történt. Ismert volt számunkra, hogy a nagymúltú felnőttképzésre visszatekintő intézmény színvonalas munkájának megismerése, az ottani tapasztalatcsere hozzájárul projektünk sikeres lebonyolításához. A partnerek szerepe a projektben: - Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola: pályázó intézmény csereprojekt előkészítése, nyelvi kulturális felkészítés, kapcsolattartás, utazás megszervezése, képzési terv kidolgozása, disszemináció megszervezése, eredmények terjesztése - Békéscsabai Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ csereprojekt előkészítése, DACUM tábla kidolgozása, eredmények terjesztése, képzés lebonyolításának elősegítése - Békés Megyei Munkaügyi Központ csereprojekt előkészítése, eredmények terjesztése, a tanfolyam megjelentetése a képzési kínálatban, képzés lebonyolításának elősegítése - Hocz és Medvegy KFT csereprojekt előkészítése, DACUM tábla kidolgozása, eredmények terjesztése, a tanfolyam során gyakorlati helyek biztosítása -A projektben résztvevő minden partnerintézménnyel, ill.kedvezményezettel a partnerek pontos feladatainak, jogainak és kötelezettségeinek egyértelmű tisztázása végett szerződéseket kötöttünk, melyet minden partnerintézmény és kedvezményezett aláírásával elfogadott. - Mobilitást akadályozó tényező nem merült fel. - A projekt lebonyolításához az Európai Unió Leonardo da Vinci programját választottuk, korábban már sikeresen lebonyolított Uniós programjaink miatt. (Comenius, Phare) A kedvezményezettek kiválasztásánál a kiutazás során megszerezhető tapasztalatok hasznosulásának kérdése, valamint a nyelvtudás mérvadó volt. A munkaprogram kialakításában előzetes egyeztetések után a fogadó intézmény koordinátora volt segítségünkre. A felkészítés foglalkozások keretein belül zajlott. A nyelvi-kulturális felkészítés elengedhetetlen fontosságú a csereút lebonyolítása előtt, tekintetbe véve az eltérő nyelvi szinteket, valamint az idegen ország eltérő kultúrájának bemutatását. A kiutazók a célországról és a fogadó intézményről ismertető anyagokat, valamint egy túlélő szótárt is kaptak. A rövid szakmai felkészítés során a kiutazók bepillantást nyerhettek a fogadó intézmény profiljába, különös tekintettel a takarítóképzésre, mivel a pályázó intézményből egy személy rendelkezett ottani tapasztalatokkal. A kiutazás elsődleges célja az volt, hogy a résztvevők szakmai tudása gyarapodjon. A szakmai úton résztvevők a szakképzésben és humánerőforrás területen dolgozó szakemberek voltak. A szakmai úttal kapcsolatos elvárások megvalósultak. Megismerhettünk egy jól működő képzési intézményt, ahol jól képzett munkatársak garantálják a tanfolyamok sikeres lebonyolítását. Minden kiutazó sok tapasztalattal gazdagodott és sok új információra tett szert saját szakterületén. Meggyőződtünk a hazai képzés szükségességéről. Az Európai Unióban, ahol nagy hangsúlyt kap a szakmai tudás, a munkavédelem, környezetvédelem, elengedhetetlen, hogy a környezetünk tisztaságát fenntartó takarító szakemberek tudatában legyenek feladatuk mibenlétének, és ezt jól szervezett keretek közt sajátítsák el. A kidolgozott képzési program beépül a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola tanfolyami kínálatába, és a helyi munkaügyi központ közreműködésével, valamint egyéni jelentkezések alapján a jövőben a képzés meghirdetésre kerül. Mivel a régiónkban ez a képzésfajta még nem működik, előreláthatóan több takarító vállalat is beiskolázza munkatársait, hogy azok szakszerű ismeretekre tegyenek szert.

3 Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola Békéscsaba, Puskin tér 1. Betanított takarító képzési program Készült: az EU-konform takarító képzés című Lenardo program keretén belül, a dán AMU Center felnőttképző intézmény együttműködésével Békéscsaba,

4 A betanított takarító képzési programja 1. A képzés során megszerezhető kompetenciák: - megismeri a takarítandó felületeket - megismeri a takarítás során alkalmazható tisztítószereket - megismeri a takarításhoz szükséges gépeket - megismeri a takarítás során felhasznált eszközöket - megismeri a takarítás előkészületeit - megismeri a takarítás során alkalmazandó munka-, baleset-, tűz-, környezet-, és egészségvédelmi előírásokat -megismeri a takarítási feladat végrehajtását -megismeri a takarítási munka utáni teendőket -megismeri a takarítói munkával kapcsolatos jogi és minőségirányítási előírásokat 2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: A képzéshez szükséges előképzettség: általános iskola 8. osztályának elvégzése A képzéshez szükséges egyéb feltétel: a takarítói szakmára való egészségügyi alkalmasság 3. Tervezett képzési idő: 60 óra 4. A képzés módszere: Csoportos, intenzív elméleti és gyakorlati képzés 5. A képzés modulvázlata: A szakmai modul neve A modul óraszáma 1. Takarítási alapismeretek 5 óra 2. Anyagismeret 5 óra 3. Vegyszerismeret 10 óra 4. Tisztítási technológiák 5 óra 5. Takarítógép- és eszközismeret 10 óra 6. Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem 5 óra 7. Takarító szakmai gyakorlat 20 óra 6. A képzés moduljainak célja: a) Takarítási alapismeretek -miért kell takarítani -mit, hogyan és mivel kell takarítani -megismeri a takarító munkával összefüggő

5 alapfogalmakat b) Anyagismeret -a hideg aljzatokat -meleg aljzatokat -oldalfalakon elhelyezett hidegburkolatokat -oldalfalakon elhelyezett melegburkolatokat -szanitereket -üvegfelületeket -árnyékoló felületeket -bútor felületeket -elektrotechnikai berendezések felületeit - különböző fémfelületeket -speciális gépek berendezések felületeit c) Vegyszerismeret -a munka során előforduló szennyeződéseket -a takarítószerek főcsoportokra való felosztását -az általános tisztító szereket -a fertőtlenítőszereket -savas tisztítószereket -lúgos tisztítószereket -semleges tisztítószereket -speciális tisztítószereket -a takarítószerek hatását -a takarítószerek alkalmazási területeit d) Tisztítási technológiák -a különböző szennyeződések eltávolításához alkalmazható technológiákat -a törlés és a lemosás módszereit -a kézi takarítási technológiákat -a gépi takarítási technológiákat e) Takarítógép- és eszközismeret -vákuumtechnikai gépeket és tartozékait -a hideg-meleg aljzatok takarításához szükséges gépeket és tartozékait -polírozógépeket és tartozékait -nagynyomású hideg- ill. melegvizes mosókat és tartozékait -takarítás során használt állványokat, létrákat és egyéb eszközöket -takarításhoz használt gépek, eszközök karbantartását -keféket és portalanító eszközöket -törlőkendőket, mosóeszközöket -takarítás során használt segédeszközöket f) Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem -az egyéni védőeszközöket és felszereléseket

6 -a gépek berendezések biztonságtechnikai előírásait -állványon végzett munkák biztonságtechnikai előírásait -speciális takarító munkák biztonságtechnikai előírásait -takarítás során előforduló sérüléseket -munkaterületre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat -munkára vonatkozó környezetvédelmi előírásokat -személyi higiéniával kapcsolatos teendőket g) Takarító szakmai gyakorlat -a takarítási feladatok előkészületeit -a takarítandó épületeket, telephelyeket -a takarítás során alkalmazandó technológiai sorrendet -a takarítási munkaterületek előkészítését -a veszélyes körülmények között végzett munkák előkészítését -veszélyes anyagok tárolására használt helyek előkészítését -a takarító eszközök előkészítését -a takarítás során használt tisztítószerek előkészítését -a takarító gépek berendezések előkészítését -a hideg-meleg aljzatok takarítását -a hideg-meleg oldalfalak takarítását -a szaniterek takarítását -az üvegfelületek takarítását -az árnyékoló felületek takarítását -bútorfelületek takarítását -elektrotechnikai berendezések felületeit takarítását -fémfelületek takarítását -gépek berendezések felületeinek takarítását

7 7. A képzés moduljainak tartalma: a) Takarítási alapismeretek: óraszám: 5 óra -a takarítás szükségessége -a takarítás módszerei, eszközei -a takarítási alapfogalmak b) Anyagismeret: óraszám: 5 óra -a hideg-meleg aljzatok tulajdonságai, kezelése -az oldalfalakon elhelyezett hideg-meleg burkolatok tulajdonságai, kezelése -a szaniterek tulajdonságai, kezelése -az üvegfelületek tulajdonságai, kezelése -az árnyékoló felületek tulajdonságai, kezelése -a bútor felületek tulajdonságai, kezelése -az elektrotechnikai berendezések felületeinek tulajdonságai, kezelése -speciális gépek, berendezések felületeinek tulajdonságai, kezelése c) Vegyszerismeret: óraszám: 10 óra -a munka során előforduló szennyeződések tulajdonságai, kezelése -a takarítószerek főcsoportokra való felosztása -az általános tisztító szerek tulajdonságai, kezelése, alkalmazása -a fertőtlenítőszerek tulajdonságai, kezelése, alkalmazása -savas tisztítószerek tulajdonságai, kezelése, alkalmazása -lúgos tisztítószerek tulajdonságai, kezelése, alkalmazása -semleges tisztítószerek tulajdonságai, kezelése, alkalmazása -speciális tisztítószerek tulajdonságai, kezelése, alkalmazása -a takarítószerek hatásai, tulajdonságai, kezelése -a takarítószerek alkalmazási területei d) Tisztítási technológiák: óraszám: 5 óra -a különböző szennyeződések eltávolításához alkalmazható technológiák -a törlés és a lemosás módszerei -a kézi takarítási technológiák -a gépi takarítási technológiák e) Takarítógép- és eszközismeret: óraszám: 10 óra -vákuumtechnikai gépek és tartozékaik működése, kezelése, alkalmazása -a hideg-meleg aljzatok takarításához szükséges gépek és tartozékaik működése, kezelése, alkalmazása -polírozógépek és tartozékai működése, kezelése, alkalmazása -nagynyomású hideg- ill. melegvizes mosók és tartozékaik működése, kezelése, alkalmazása -takarítás során használt állványok, létrák és egyéb eszközök működése, kezelése, alkalmazása -takarításhoz használt gépek, eszközök karbantartása -keféket és portalanító eszközök fajtái, használata -törlőkendők, mosóeszközök fajtái, használata -takarítás során használt segédeszközök fajtái,

8 használata f) Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem: óraszám: 5 óra -az egyéni védőeszközök és felszerelések fajtái, használata -a gépek berendezések biztonságtechnikai előírásai -állványon végzett munkák biztonságtechnikai előírásai -speciális takarító munkák biztonságtechnikai előírásai -takarítás során előforduló sérülések, ellátásuk, megelőzésük -munkaterületre vonatkozó tűzvédelmi előírások, betartásukkal kapcsolatos teendők -munkára vonatkozó környezetvédelmi előírások, betartásukkal kapcsolatos teendők -személyi higiéniával kapcsolatos teendők g) Takarító szakmai gyakorlat: óraszám: 20 óra -a takarítási feladatok előkészületének menete -a takarítandó épületek, telephelyek tulajdonságai -a takarítás során alkalmazandó technológiai sorrendek, meghatározásának feltételei -a takarítási munkaterületek előkészítésének menete -a veszélyes körülmények között végzett munkák előkészítésének, végrehajtásának menete -veszélyes anyagok tárolására használt helyek előkészítésének menete -a takarító eszközök előkészítése, használata karbantartása -a takarítás során használt tisztítószerek előkészítése, használata, ártalmatlanítása -a takarító gépek berendezések előkészítése, kezelése, karbantartása -a hideg-meleg aljzatok takarítása, kezelése -a hideg-meleg oldalfalak takarítása, kezelése -a szaniterek takarítása, kezelése -az üvegfelületek takarítása, kezelése -az árnyékoló felületek takarítása, kezelése -bútorfelületek takarítása, kezelése -elektrotechnikai berendezések felületeit takarítása, kezelése -fémfelületek takarítása, kezelése -gépek berendezések felületeinek takarítása, kezelése 8. Képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: - képzésen való részvétel - elméleti és gyakorlati vizsga teljesítése 9. A képesítést igazoló dokumentum: - Tanusítvány (Betanított takarító)

9 Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium Békéscsaba, Puskin tér 1. Tel : 66/ Fax : 66/ Honalap:www.taszi.hu OM azonosító: Nyílv.sz.: Akkr.lajstromsz.: 0165 TANÚSÍTVÁNY.. részére (szül.idő:. ) aki a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola által lebonyolított 60 órás Betanított takarító képzésen részt vett és abból sikeres elméleti - gyakorlati vizsgát tett. A tanusítvány a következő kompetenciákat igazolja: a betanított takarító ismeri a - takarítandó felületeket; - a takarítás során alkalmazható tisztítószereket; - a takarításhoz szükséges gépeket; a felhasznált eszközöket; - a takarítás előkészületeit; - a takarítási feladat végrehajtását; - a takarítási munka utáni teendőket; - a takarítás során alkalmazandó munka-, baleset-, tűz-, és egészségvédelmi illetve a takarítói munkával kapcsolatos jogi és minőségirányítási előírásokat. Békéscsaba, igazgató... vb. tag PH.

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása" Kísérleti program PHARE HU0008-03

Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása Kísérleti program PHARE HU0008-03 Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása" Kísérleti program PHARE HU0008-03 AZ ESZA KHT. RÖVID BEMUTATÁSA Az ESZA Kht. 2000 októberében jött létre

Részletesebben

18/1995 (VI. 6.) IKM rendelet. melléklete. Vendéglátó szakmenedzser

18/1995 (VI. 6.) IKM rendelet. melléklete. Vendéglátó szakmenedzser 18/1995 (VI. 6.) IKM rendelet melléklete Vendéglátó szakmenedzser OKJ adatok Szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser Szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 55782201 Hozzárendelt FEOR 1415, Vendéglátó

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS KÉPZÉSI KATALÓGUS

TANULMÁNYI ÉS KÉPZÉSI KATALÓGUS TANULMÁNYI ÉS KÉPZÉSI KATALÓGUS AZ INFORMATIKAI OKTATÁS SZOLGÁLTATÓ ÉS INFORMATIKA ALKALMAZÁSI KFT. KÉPZÉSEI, TRÉNINGJEI, CÉLIRÁNYOS FELKÉSZÍTŐINEK KIAJÁNLÁSA VALAMINT A GÁBOR DÉNES INFORMATIKAI FŐISKOLA

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Képzési Minőségirányítási Kézikönyv Budapest 2013 1 Tartalomjegyzék... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KERETEI... 3 FOLYAMATLEÍRÁSOK... 20 2 A Minőségirányítási rendszer keretei A)

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS

NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS Készült az EQUAL Európai Közösségi Kezdeményezés Az egész életen át tartó tanulás és az olyan befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása, amelyek a munkaerõ-piaci diszkrimináció

Részletesebben

1. A referencia-intézményi szolgáltatás céljai:

1. A referencia-intézményi szolgáltatás céljai: 1. A referencia-intézményi szolgáltatás céljai: A sikeres pályázatunk során résztvevői lettünk a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes iskoláknak. A referencia intézmények

Részletesebben

Felnőttképzési Intézmény, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely 05. MINŐSÉGPOLITIKA

Felnőttképzési Intézmény, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely 05. MINŐSÉGPOLITIKA Felnőttképzési Intézmény, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely 05. MINŐSÉGPOLITIKA Cím: 3200 Gyöngyös, Kisfaludy u. 6. Oktatóközpont: 3200 Gyöngyös, Fő tér 7. E-mail: kepzes@ioszia.hu Telefon: +36(37)301-649,

Részletesebben

Egész életen át tartó tanulás program

Egész életen át tartó tanulás program Egész életen át tartó tanulás program Leonardo da Vinci MOBILITÁSI PROJEKTEK ZÁRÓBESZÁMOLÓ 2010-es pályázati forduló Támogatási szerződés száma: LdV-HU-10-IVT-1149 Kedvezményezett (intézmény): Varga István

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája Érvényes: 2011. július 01-től Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Gazdasági

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2009. augusztus 15. és 2010. december 31. közötti időszakban a Munkaerő-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészéből

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások

Minőségirányítási kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Oldalszám: 1. Tartalomjegyzék 1. Vezetés..... 2 1.1. Minőségpolitika... 2 1.2. Stratégia és minőségcélok... 3 1.3. Szervezeti működés... 4 1.3.1. Szervezeti ábra... 4 1.3.2. Felelősségi és döntési jogkörök...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében

Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Részletesebben

,,Adaptation of Transit Model

,,Adaptation of Transit Model ,,Adaptation of Transit Model HUHR/1001/2.1.2/0004 számú program Főpályázó: Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft. 7900 Szigetvár, Szabadság út 2. Telefon: +36(73)/414-715 Mobil:+36(20)/260-5933 e-mail:humaninnovacio@gmail.com

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora REKTORI KÖSZÖNTÔ Prof. Dr. Magda Sándor rektor, az MTA doktora A Károly Róbert Fôiskolát 2011 októberében újabb öt évre akkreditálták, amely azt jelenti, hogy az intézmény mögött stabil szellemi háttér

Részletesebben

A BESZÁMOLÓ FORMA TESZTELÉS CÉLÁJRA HASZNÁLHATÓ ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, VALAMINT A NEMZETI IRODÁK HASZNÁLATÁRA KÉSZÜLT. KÉRJÜK, NE TERJESSZE!

A BESZÁMOLÓ FORMA TESZTELÉS CÉLÁJRA HASZNÁLHATÓ ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, VALAMINT A NEMZETI IRODÁK HASZNÁLATÁRA KÉSZÜLT. KÉRJÜK, NE TERJESSZE! A BESZÁMOLÓ FORMA TESZTELÉS CÉLÁJRA HASZNÁLHATÓ ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, VALAMINT A NEMZETI IRODÁK HASZNÁLATÁRA KÉSZÜLT. KÉRJÜK, NE TERJESSZE! A. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK KÖRNYEZET: TEST Kérjük, töltse ki

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

A kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium megújuló szakképzése

A kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium megújuló szakképzése A kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium megújuló szakképzése TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0051 Komplex tájékoztató kiadvány A projekt időtartama: 2012. szeptember

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Ikt.sz: 13403-1/2007-SZMM Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendelet tervezete

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben