J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének december 28-án órai kezdettel megtartott üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. december 28-án 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének december 28-án órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester, Bán János, Elekes Péter, Kozma Lászlóné, Naszádi Ferenc, Ujváry Ferenc Vass András, Virág Imréné képviselők, Garaj Dániel Távol maradt igazoltan: Tóth Csabáné jegyző. képviselő. Hajdu Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, 9 képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Naszádi Ferenc és Ujváry Ferenc képviselő Urakat javasolta. Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket, és az alábbi napirendet. Napirend: 1. A évi munkaterv elfogadása Előadó: polgármester 2. Falugyűlés előkészítése Előadó: polgármester 3. A évi költségvetéssel kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: polgármester 4. Indítványok, javaslatok Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont: A évi munkaterv elfogadása Hajdu Gábor: Tisztelt Képviselő-testület! A évi munkaterv javaslat mindenki számára kiküldésre került a meghívó mellékleteként. Azt hiszem, hogy egy nagyon bőséges javaslat, hiszen a kötelező 6 helyett, 12 ülés került betervezésre. Aztán természetesen biztosan lesznek még rendkívüli ülések, ahogy a munkavégzés megköveteli. Egy írásos javaslat érkezett a hivatalba a témával kapcsolatosan. A törvény azt írja elő, hogy azt is ismertetni kell, ami nem került bele a javaslatba. Január hónapra a falugyűlésre az a javaslat érkezett, hogy órától kezdődjön és közvetítse TV. Ezt mi nem tettük bele. Március hónapra közbeszerzési bizottság létrehozása, ez sem került bele a munkatervbe.

2 - 2 - A közbeszerzési bizottságot már megalakította a Képviselő-testület. Április hónapra munkahelyteremtés, elképzelések, lehetőségek egyeztetése. Ezt sem tartalmazza a munkaterv, hiszen amikor konkrét dologról van szó, az a véleményünk, hogy akkor kell erre sor kerüljön. Május hónapra a civil szervezetekkel való együttműködés. Ez sem került így bele a munkatervbe, hiszen a civil szervezetekkel a kapcsolattartás folyamatos, ha valamilyen egyedi dolog adódik, úgy akkor arra úgyis sor kerül. Június hónapra a sport újraélesztése, foci, konditerem ügye. Ezt nem lehet felvenni, a Képviselő-testületnek ez nem dolga. Amennyiben törvényesen bejegyeztetve megalakul a sportegyesület, úgy maximálisan támogatást nyújtunk. Július hónapra az adózás rendjének megismerése. Jelenleg is elfogadásra kerül négy adórendelet. Amennyiben valaki többet szeretne róla tudni, úgy azt megteheti a hivatalban. A rendeletek felülvizsgálata munkaterv szerint megtörténik. Augusztus hónapra beszámoló a helyi állattartás szabályozásáról. Van ilyen rendeletünk. A hatályos rendeletek felülvizsgálatánál találkozni is fogunk vele. Amennyiben időközben valakinek észrevétele, javaslata van a témával kapcsolatosan, úgy azt bármikor megteheti. Szeptember hónapra szemétszállítás felülvizsgálata. Ez minden évben megtörténik, mint hogy ezt megelőzően tárgyaltunk róla, a díjváltozások alkalmával. Egyébként az ügyben bármi adódik, akkor a testület elé kerül aktualitása kapcsán. A betervezett 12 ülés az aktualitások szerint indítványok, javaslatokkal mindig kiegészül. Virág Imréné: Ezek hasonlóképpen évek óta jól bejáratott dolgok. Átfogják a munkát. Természetesen indítvány, javaslatként bármivel kiegészíthető. Úgy emlékszem, hogy korábban a bizottságokról beszámoló szerepelt benne, de akkor még 3 bizottság volt. Most 2 bizottság van, és mindenki bizottsági tag, tehát felesleges is lenne beletenni. Naszádi Ferenc: A rendezvényekkel kapcsolatosan lenne két észrevételem, illetve egy javaslatom. A javaslatom a Kihívás napja megrendezésének megszüntetése. Olyankor a képviselők nem érnek rá, ez a rendezvény csak és kizárólag az intézményekre, mint óvoda, iskola hárul. Nincs értelme véleményem szerint. Már a korábbi években is volt erről vita. A másik kérdésem, hogy az önkormányzatok napja mit rejt, miben nyilvánul meg? Milyen vonzatai vannak ránk nézve. Elekes Péter: Egy megjegyzésem lenne. A javaslatot én tettem. Sajnálom, hogy sok mindent nem lehet elfogadni belőle. Az elkövetkezendőkben jobban figyelek majd. Mindenképpen próbálom segíteni a testület munkáját, mert érdekel. Az én javaslatom a órai, vagy a órai kezdés lenne a testületi ülések kezdő időpontjának. A falu lakosai közül többen részt tudnának venni így rajta. Azért ez a javaslatom, hogy a lakosság is csatlakozni tudjon. Hajdu Gábor: Szeptember 30-án van az önkormányzatok napja. Az önkormányzatok napja a Képviselő-testület ünnepe. Ez úgymond az önkormányzatiság születésnapja, egy eszmei dolog. Semmilyen vonzata nincs. E körül az időpont körül egy testületi ülésre kerül sor, ahol egy köszöntő elhangzik ez alkalomból. A kihívás napjával kapcsolatosan az a véleményem, hogy a gyerekek élvezik. Azért mindig van egy-két fő a testületből is aki részt vesz rajta. Először más formában ment a dolog, település szinten, de az utóbbi időben úgy gondoltuk, hogy a megnyerhető ajándéktárgyakat kimondottan a gyermekek kapják meg, így az óvodára és az iskolára koncentráltuk ezt a dolgot. Természetesen, ha a testület úgy gondolja, lehet a faluban is. Nem tudom, hogy tehere ez az intézményeknek.

3 - 3 - Én eddig is szívesen csináltam az adminisztrációt, és az ezzel kapcsolatos teendőket, az elkövetkezendőkben is szívesen fogom, amennyiben megrendezésre kerül a továbbiakban is a kihívás napja. A testületi ülések két időpontjának javasolom a délelőtt órai és a délután órai kezdést. Az előzetes egyeztetések alapján a délután órai kezdés lenne megfelelő, úgy tűnik, abban konszenzus lenne. A jövő évi kezdésre a órait javasolom. Az ülések napjának a szerdai napot javasolom, hó utolsó szerdája az elmúlt időszakhoz hasonlóan. Az állami ünnepek azok, amelyekre tervezni kell, mint például az augusztus 20-a. Ezzel kapcsolatosan megjegyzem, hogy többet nem lesz széttagolva mint az idén volt egy délelőtti külön ünnepélyes részre és egy délutáni szórakozás részre ez az ünnep, az egész délután lesz megrendezve, amikor talán már többen kint lesznek a lakosok körül. Képviselő-testület 8 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 121/2006. (XII.28.) számú Határozat Tárgy: évi munkaterv a./ 8 igen 1 tartózkodás Képviselő-testület a évi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. b./ 7 igen, 1 ellen, 1 tartózkodás szavazattal évben a rendes testületi üléseket órai kezdettel tartja a testület. c./ 9 igen szavazattal A testületi üléseket évben lehetőleg szerdai napokra kell összehívni. 2. napirendi pont: Falugyűlés előkészítése Hajdu Gábor: A koncepció elfogadása után a polgármester beszámol az előző év munkájáról, valamint az elkövetkezendő évi elképzelésekről, tervekről. Erre közmeghallgatással egybekötött falugyűlésen szokott sor kerülni. Az a javaslatom, hogy január 15-e, vagy január 22-e legyen a falugyűlés napja, ez még az egyeztetésektől függ, hogy a kettő közül melyik. A kezdés időpontjára a délután órát javasolom, az iskola aulájában. Ezen alkalommal hiteles forrásból értesülhetnek a lakosok a végzett munkáról és a tervekről. Minden család külön meghívót kap a falugyűlésre. Ez egy rendes testületi ülés lesz, napirendjének a következőket javasolom: évi munkáról beszámoló. 2. Tájékoztatás a évi tervekről. Terjedelmileg az elmúlt évekhez hasonlóan gondolnám. Természetesen az anyaga egy rendkívüli hírnök számban is ki fog menni a lakosságnak a falugyűlés után.

4 - 4 - Garaj Dániel: Ez egy formális testületi ülés lesz. A törvény egy évben egyszer közmeghallgatás megtartását írja elő. Képviselő-testület 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 122/2006. (XII.28.) számú Határozat Tárgy: Falugyűlés előkészítése Képviselő-testület Falugyűléssel egybekötött közmeghallgatást tart január 22-én órai kezdettel az általános iskola aulájában. A lakosságot írásos meghívóval kell értesíteni. A falugyűlés anyagát a korábbi éveknek megfelelően a évi munkáról és a évi elképzelésekről kell összeállítani. Utasítja a polgármestert a fentiekből adódó feladatok végrehajtására. Határidő: folyamatos és január 22. Felelős: polgármester 3. napirendi pont: A évi költségvetéssel kapcsolatos döntések meghozatala a./ Hajdu Gábor: Az előző ülésen a következő évi költségvetéssel kapcsolatosan meghoztuk a döntéseket. Ezeket a döntéseket látja mindenki most már rendeletek illetve határozat formájában. 5 rendelet és 1 határozati javaslat került kiadásra, illetve kiosztásra a döntések kapcsán. Javasolom, hogy egyenként menjünk végig rajtuk. Az első a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet, ez esetben az adó mértéke változott. Garaj Dániel: Úgy döntött a testület, hogy a rendeleteket úgyis felül kellene vizsgálni, így az elmúlt ülésen hozott döntésekkel kapcsolatos rendeletek új rendelet formájában ki lettek adva. Révay István: Már az elmúlt ülésen is kérdeztem, hogy nem lehetne-e esetleg negyedéves bontásban megszabni a fizetési kötelezettséget. A kisnyugdíjasoknak nem könnyű dolog ezt befizetni. Enged-e a törvény fizetési könnyítést ilyen szempontból. Garaj Dániel: A törvény nem enged eltérést. Van rá módja valakinek, hogy a határidő után fizesse be, de ott már a pótlék rámegy. Részletfizetést lehet kérni, azonban annak 2.200,-Ft illeték vonzata van, annak úgy már nincs értelme. Ezt nem lehet módosítani önkormányzati rendeletben. Hajdu Gábor: Az elmúlt testületi ülésen egy téves információt adtam. Az Ózd Kistérségi Többcélú Társulás ülésén Tamás Barnabás Úr felháborodottan jelezte felém, hogy neki Elekes Péter Úr mondta, hogy azt mondtam, miszerint Putnokon van szemétszállítási díj is és kommunális adó is. Ez így nem igaz. Putnokon csak kommunális adó van, amit évtől ,-Ft-ra emelnek, nincs külön szemétszállítási díj. Régen volt, de nem működött a dolog. Tájékoztatásképpen elmondom, hogy Serényfalván az építményadó 1.050,-Ft már évek óta. A szemétszállítási díj 1.100,-Ft/hó, Királdon a szemétszállítási díj 1.300,-Ft/hó.

5 - 5 - Elekes Péter: Az építményadóval kapcsolatosan elmondhatjuk, hogy vannak olyan települések ahol egyáltalán nincs. Itt a környéken például csak Ózdon van, Putnokon sincs. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselő-testület 9 igen szavazattal megalkotta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2006. (XII.28.) rendeletét. A rendelet teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi és december 28-án kihirdetésre került. b./ Hajdu Gábor: Szintén az elmúlt ülésen született döntés az építményadóval kapcsolatosan. A rendelet kiadásra került. Javasolom elfogadni. Elekes Péter: Az lenne a kérdésem, hogy mi számít hasznos területnek? Garaj Dániel: Minden helyiség belterülete, kivéve a falak. Elekes Péter: Akkor a folyosó, a WC, stb. minden helyiség. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselő-testület 6 igen, 2 ellen és 1 tartózkodás szavazattal megalkotta az építményadóról szóló 15/2006. (XII.28.) rendeletét. A rendelet teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi és december 28-án kihirdetésre került. c./ Hajdu Gábor: A helyi iparűzési adó mértéke nem változott, azonban egységes szerkezetben mindenki megkapta. Elekes Péter: A helyi iparűzési adó maximum mértékének mondja ki a törvény a 2%-ot, ettől kevesebb azonban lehetne, itt a törvényi maximum van. Ózdon például 1,5% a mértéke. Révay István: Ózdon jelentősen több vállalkozás van, településünkön kevés. A 2%-ot nem tartom soknak. Összességében többet juttatunk vissza a lakosság számára, mint amit beszedünk, ha megnézzük átlagosan nézve a lakosságot, úgy a ,-Ft-ot is meghaladja, amit adunk. Virág Imréné: Kérném, hogy amit az alpolgármester Úr elmondott az előbb, az a falugyűlésen is hangozzon el. Ujváry Ferenc: Megtévesztőnek tartom az adó mértékekkel kapcsolatosan példákat felhozni. Mi látjuk a saját lehetőségeinket, ennek tükrében kell meghoznunk a döntéseinket. Mi nem látunk bele más települések működésébe, mint ahogy a miénkbe sem lát bele más. Nem tartom szerencsésnek kiragadni példának egy-egy másik települést. Garaj Dániel: A törvény szerint maximum 2% lehet a helyi iparűzési adó az inflációval, ami emelkedett, így lehetne magasabb is, mintegy 2,31%.

6 - 6 - A másik amit el szeretnék mondani, hogy közel 60 vállalkozás van Bánrévén, is, hiszen a magánvállalkozó, a vagyonőr, a kereskedő stb. is beleszámít ebbe a körbe. Hajdu Gábor: Tényleg nem szerencsés példálózni, Ferivel értek egyet. A helyi sajátosságokat mi ismerjük. Szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodás szavazattal megalkotta a helyi iparűzési adóról szóló 16/2006. (XII.28.) rendeletét. A rendelet teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi és december 28-án kihirdetésre került. d./ Hajdu Gábor: A vállalkozók kommunális adójának mértéke nem változott, egységes szerkezetben kapta mindenki kézhez a rendeletet. Javasolom azt elfogadni. Révay István: Ez a vállalkozók esetében csak kimondottan kommunális adó, a szemétszállítást például magának kell rendeznie a szolgáltatóval. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodás szavazattal megalkotta a vállalkozók kommunális adójáról szóló 17/2006. (XII.28.) rendeletét. A rendelet teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi és december 28-án kihirdetésre került. e./ Hajdu Gábor: A konyha térítési díj esetében 1-2,-Ft-tal van változás az elmúlt ülésen elhangzottakhoz képest. Ez abból adódik, hogy ezek már a pontos számítások, amiket itt látunk. Javaslom elfogadni a rendeletet. Néhány döntésünkről határozat formában kell döntenünk. A határozati javaslatban az Opel Vivaroval kapcsolatosan kellene most a döntéseinket meghozni a kedvezmények tekintetében. Mely szervezetet, milyen kedvezménnyel támogassunk, egyáltalán a Vivaro tekintetében adjunk-e támogatást. Garaj Dániel: Van amit rendeleti, van amit határozati formában kell elfogadni. A temetési segély a ,-Ft 25%-a. Az intézményi térítési díjak esetében a nettó összegről van szó, ehhez jön még az ÁFA. Révay István: Most csak a Vivaroval kapcsolatosan döntünk a támogatásokról, vagy a civil szervezetek egyéb támogatásáról is? Hajdu Gábor: Ez a jelenlegi döntésünk csak a Vivaroval kapcsolatos kedvezményre vonatkozik, a pénzbeli támogatásról majd a költségvetésnél döntünk. Döntetünk kellene arról, hogy milyen körben adjuk a Vivaro használatot, mint támogatást. Eddig évente 5 alkalommal ingyen biztosítottuk a Vivaro használatot a támogatott szervezeteknek, ezen felül, amennyiben igényelték és a testület engedélyezte, úgy az üzemanyagot maguknak fizették. Az lenne a javaslatom, hogy a támogatott szervezeteket - az Egyházak, a VTBK, a Polgárőr Egyesület, a Vöröskereszt, a Mozgáskorlátozottak, az Idősek Klubja, az Öregfiúk Labdarúgó Klubja ne fosszuk meg ettől a lehetőségtől.

7 - 7 - Az elmúlt évek gyakorlata szerint néhány alkalommal biztosítsuk ingyenesen részükre, majd azon felül az üzemanyag megtérítése mellett vehessék igénybe. Elekes Péter: Nekem az lenne a javaslatom, hogy minden Bánrévén működő szervezet részére biztosítsuk 1-2 alkalommal az ingyenes használatot függetlenül attól, hogy kap-e pénzbeli támogatást -, az ezen felüli alkalmakkor pedig önköltséges áron vehessék igénybe. Révay István: Mind a polgármester Úr, mind Elekes Péter véleményével egyetértek. Több szervezetet is szállítottam már sofőrként. Szívesen vették a támogatást, és nagy segítséget jelent, hogy igénybe vehetik szükség esetén a Vivarot, mivel a szervezetek elég szűkös anyagi háttérrel rendelkeznek. Jó, ha igénybe tudják venni. Az a javaslatom, hogy 2-3 alkalommal ingyenesen biztosítsuk a Vivaro használatot, a többi esetben térítse meg az üzemanyag árát a szervezet. Természetesen most is bele kell venni, hogy csak akkor, amennyiben a hivatali intézményeknek nem kell, azok élvezzenek elsőbbséget. Ujváry Ferenc: Péter kire gondoltál, aki nem támogatott szervezet? Ha itt működik Bánrévén, de nem bejegyzett szervezet, véleményem szerint nem kellene belevenni, nem lenne szerencsés. Elekes Péter: Hivatalosan szervezetként bejegyzettekre gondoltam. Ujváry Ferenc: Ilyenre nem tudnék példát. Hajdu Gábor: Én nem hoznám így a döntést semmiképp. Mondanék példát is. Amikor még a másik mikrobuszunk volt, bizony volt olyan szervezet, akik elég csúnya dolgokat műveltek az autóval. Ezért döntött úgy a testület, hogy nem adta oda, hanem a pénzbeli támogatást adta úgy, hogy meg tudják oldani az utazást is. Mindenképp csak konkrétan meghatározott szervezeteknek javasolom biztosítani az autót, amennyiben időközben igény merül fel, úgy a testület majd dönt róla, hogy kívánja-e bővíteni a kört. Arról kellene tehát dönteni, hogy mely kör legyen támogatott, mennyi alkalommal kaphassák meg ingyenesen, mennyi alkalommal vihessék még az üzemanyag megtérítése mellett, milyen korlátozások szülessenek, hány napra, hány kilométerre, stb.? Révay István: Az esetek 80%-ában hétvégén vették igénybe az autót, hogy ne ütközzön az intézményekkel. A VTBK háromszor vette igénybe az autót, egyszer egy hétre, de előtte testületi ülésen a Képviselő-testület engedélyezte az igénybevételt. Azt javasolom, hogy három alkalommal ingyenesen, maximum 500 km távolságra alkalmanként vehessék igénybe a támogatott szervezetek. Kivételes igény esetén a testület döntsön. Garaj Dániel: Arról kellene dönteni, hogy ki vezesse a gépkocsit, erre van egy korábbi döntés. Van Casco biztosítása az autónak, de egy-egy ilyen alkalomnak egyéb felelősségvonzata is van. Kategórikusan fel kellene sorolni, hogy kinek engedélyezi a testület a használatot. Időkorlát, km. korlát, pl összesen 3 alkalommal és mennyi kilométer, 1 alkalom esetén mennyi kilométer. A külföldre történő utazásokat különösen meg kell nézni. Az önköltséges használat az a tankolást jelenti, tehát tele tankkal viszi el, és tele tankkal hozza vissza. Természetesen ez meríti ki az önköltség fogalmát. Ehhez még jön az amortizáció, a biztosítás, stb. Az intézmény az igénybevételnél mindenkit megelőz.

8 - 8 - Hajdu Gábor: Először arról kell döntést, hozni, hogy adjuk-e a Vivaro használatot támogatásként? Az lenne a javaslatom, hogy 3 alkalommal a Római Katolikus Egyház és a Református Egyház részére biztosítsuk az autó használatot, alkalmanként 500 km-re, 1 alkalom órát jelentsen. Vass András: Mindegy, hogy ha 1500 km-re engedélyezzük az autót, hogyan veszi igénybe. Ujváry Ferenc: Nem mindegy, legyen meghatározva, hogy egy alkalommal összesen 500 kmre lehet igénybe venni, és így van három lehetőség, egymástól függetlenül. Hajdu Gábor: Az üzemanyag térítéssel történő igénybevételt be kell jelenteni. Naszádi Ferenc: Eddig 5 alkalom volt az ingyenes. Hajdu Gábor: 5 alkalommal teljesen ingyen, ezen felül amennyiben tankol bele. Garaj Dániel: Én nem adnék önköltséges lehetőséget, lefutja magát az autó. Nem csak a tankolás jelenti a költséget, ott van az amortizációs, stb. Virág Imréné: 2-2 alkalom is elég lenne véleményem szerint. Ne bővítsük a kört. Nagy segítség a szervezeteknek ez így is. Garaj Dániel: Az önköltséges igénybevétel esetében legyen-e korlát? Ujváry Ferenc: A térítéses használatot a jegyző és a polgármester is engedélyezhetné. Garaj Dániel: Ez mindenképpen legyen a testület hatásköre. Hajdu Gábor: Javaslom, hogy önköltségesen maximum 3 napra, összesen 1000 km-re engedélyezzük a használatot. Ujváry Ferenc: Ezek az igénybevételek jó célt szolgálnak. Nagy segítséget jelentenek a szervezeteknek. Nem tartom szerencsésnek annyira korlátozni, ha segítjük, úgy többet engednék, mint 1000 km. Hajdu Gábor: Döntsünk úgy, hogy ha bármilyen egyéni kérés van, úgy a testület dönt. Kozma Lászlóné: Ne legyen akadálya az igénybevételnek. Virág Imréné: Az egyházaknak ez nagyon nagy segítség. Hajdu Gábor: A polgárőrség részére javaslom évente 2 alkalommal biztosítani térítésmentesen, majd plusz 3 alkalommal kérnénk az autót a testülettől, karácsonykor a Határőrséggel és a Rendőrséggel közösen szoktunk ellenőrzéseket tartani a körzeti rendőr vonzáskörzetében.

9 - 9 - Ujváry Ferenc: Én egy 6 órás szolgálatban vettem részt az idén. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy támogassa ebben a formában a polgárőrséget. Ez egy nagyon jó kezdeményezés. Nagyon szakszerű szolgálatról van szó. Hajdu Gábor: A Vasutas Természetjárók Baráti Köre részére a támogatási javaslatom ugyanaz, mint az egyházak részére volt. Elekes Péter: Az a javaslatom, hogy a természetjárók részére ingyenes igénybevétel ne legyen. Az más, mint az egyházak. Naszádi Ferenc: Kinek más és mitől? Hajdu Gábor: Az Idősek Klubja esetében is az a javaslatom, mint az egyházaknál volt. A többi szervezet részére nem javasolom az autó használatot biztosítani. Bán János: Valóban kerüljön kikötésre, hogy az intézmény elsőbbséget élvez. Szeretném megkérdezni, hogy amennyiben a pedagógusok igénybe kívánnák venni az autót, lenne-e erre lehetőség? Hajdu Gábor: Az a véleményem, hogy mint magánemberek, úgy nem. Természetesen, ha valami olyanról van szó, hogy intézményi célra van rá szükség, úgy az az intézmény vezető döntése. Elekes Péter: A Vöröskeresztnek és a Mozgáskorlátozottak Egyesületének is javaslom biztosítani. Virág Imréné: Kapnak támogatást más területen. Hajdu Gábor: Azért nem is javasoltam, mert még egyszer sem vették igénybe, ugyanis sokan vannak, nem tudják igénybe venni ilyen formában. Kozma Lászlóné: Ezek a szervezetek olyan széles körben járnak, hogy nem célszerű nekik igénybe venni ezt az autót. Véleményem szerint kerüljön bele a döntésbe, hogy egyéb szervezetek részére külön kérelem alapján dönt a testület az igénybevételről. Hajdu Gábor: Döntenünk kellene arról, hogy ki vezethesse a Vivarot. Eddig Révay István, Ujváry Ferenc és én vezettük a testületből. Révay István: Mindenki vezetheti a testületből, aki vállalja és aki megfelelő vezetői engedéllyel rendelkezik, a többiek eddig nem vették igénybe ezt a lehetőséget. Garaj Dániel: A hivatal részéről vezethetem még én, Varga Géza és Szimel Gábor. Arról kellene dönteni, hogy bővíteni kívánja-e a testület ezt a kört, illetve van-e aki elvállalná? Vass András: Javasolom, hogy maradjon így, ahogy volt.

10 Révay István: Péter, te elvállalnád? János esetleg te? Elekes Péter: Miért ne, vállalom, a mikrobusz vezetéséhez hozzá vagyok szokva. Bán János: Én is vállalom, sok esetben nem kellene Gabit ugráltatni. Ujváry Ferenc: Ne feledkezzünk meg arról, hogy ez óriási felelősség. Én szívem szerint szűkíteném a kört és magamat kivenném belőle. Jó lenne, ha többen is lennénk, mert jobban meg tudna oszlani a teendő, hiszen ezeket az utakat társadalmi munkában végezzük. Ez tulajdonképpen karitatív tevékenység. Révay István: Nyitva kellene hagyni ezt a kérdést addig amíg Tóth Csabánét is meg tudjuk kérdezni. Kozma Lászlóné: A legjobb az lenne, hogy ha lenne egy hivatásos gépkocsivezető, akit meg tudnánk fizetni. Legalább az autó is egyformán lenne kezelve. Emlékszem, hogy korábban Géza nagyon sokat volt mozgatva. Aki úgy gondolja, hogy tudja vállalni ezt a tevékenységet, és a felelősséget is, annak meg kell adni a lehetőséget. Hajdu Gábor szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodás szavazattal megalkotta az egyes hatályos rendeletek módosításáról szóló 18/2006. (XII.28.) rendeletét. A rendelet teljes terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi és december 28-án kihirdetésre került. Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 123/2006. (XII.28.) számú Határozat Tárgy: Tárgy: évi költségvetéssel kapcsolatos döntések 8 igen, 1 tartózkodás szavazattal a./ A munkaviszonyban álló dolgozók (alkalmazottak) - ebéd térítési díja: 450,- Ft/adag Egyéb térítési díjak: - vendégétkeztetés: 500,- Ft/adag b./ Tóth Béláné vállalkozóval a konyha üzemeltetésére vonatkozó szerződést határozatlan időre módosítja, 3 hónapos, az év végére szóló felmondási idő kikötésével. A Január 01-től érvényes árak - menü: 331,- Ft + ÁFA - napközis menü: 409,- Ft + ÁFA

11 c./ A traktorral végzett bérmunka díjai az alábbiak szerint alakul: távolság (km) fuvardíj (forduló) + ÁFA helyben: 1750,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra ,- Ft + 375,- Ft/óra Ft + 375,- Ft/óra 26 km után + 250,- Ft + ÁFA/km. d./ Mezőgazdasági szolgáltatások bérmunka díjai az alábbiak szerint alakul: Szántás (1 ha): Normál méretű kert szántása (kb. 500m 2 ): Időbéres, traktoros munka (1 óra): ,- Ft+375,- Ft/óra +ÁFA 2 670,- Ft+440,- Ft/óra + ÁFA 3 500,- Ft+ÁFA Más településen végzett munka esetén a kiállási díj km-enként: 270,- Ft + ÁFA Nem szántás esetén az időbéres normát kell alkalmazni. e./ A kézi kaszálás díja: 600,- Ft + ÁFA / szokásos méretű telek, oldalhatáron lévő terület kaszálás esetén: 1200,- Ft/telek + ÁFA. f./ Garázs bérleti díj: Aula bérleti díj: 1 560,- Ft/m 2 /év ,- Ft/alkalom g./ A bérbeadott helyiségek bérleti díja az alábbiak szerint:

12 Gyógyír Bt.: Domonkos és Társa Bt. Ivita Stúdió Bt.: Ruszó Kálmánné: Ujváry Ferenc: Tornaterem: 6 000,- Ft/hó 3 000,- Ft/hó 1 300,- Ft/hó 2 800,- Ft/hó 1 300,- Ft/hó 1 450,- Ft/óra h./ Az OPEL VIVARO gépkocsi igénybevételét az alábbiak szerint biztosítja: h/1. 9 igen szavazattal A Római Katolikus Egyház és a Református Egyház részére évente 3 alkalommal, maximum órára és alkalmanként maximum 500 km megtételére ingyen biztosítja a gépkocsit. Az 500 km-es megkötés nem összevonható. h/2. A Polgárőr Egyesület részére évi 2 alkalommal, egy alkalom esetén maximum 500 km megtételére, maximum órára ingyen biztosítja a gépkocsit. Az 500 km-es megkötés nem összevonható. Közrend közbiztonsági célja évente 3 alkalommal a körzeti megbízott működési területére ingyen biztosítja a gépkocsit. h/3. Az egyéb szervezetek külön kérelemre egyedi elbírálás alapján vehetik igénybe a gépkocsit, melyről a Képviselő-testület dönt. h/4. 8 igen, 1 ellen szavazattal A Római Katolikus Egyház és a Református Egyház évente 2 alkalommal, alkalmanként maximum 3 nap időtartamra és összesen legfeljebb 1000 km megtételéig veheti igénybe a gépkocsit úgy, hogy a tele tankkal viszik el és tele tankkal hozzák vissza. h/5. Az Idősek Klubja részére évente 3 alkalommal, maximum órára és alkalmanként maximum 500 km megtételére ingyen biztosítja a gépkocsit. Az 500 km-es megkötés nem összevonható. Évente 2 alkalommal, alkalmanként maximum 3 nap időtartamra és összesen legfeljebb 1000 km megtételéig veheti igénybe a gépkocsit úgy, hogy a tele tankkal viszik el és tele tankkal hozzák vissza.

13 h/6. 6 igen, 2 ellen, 1 tartózkodás A Vasutas Természetjárók Baráti Köre részére évente 3 alkalommal, maximum órára és alkalmanként maximum 500 km megtételére ingyen biztosítja a gépkocsit. Az 500 km-es megkötés nem összevonható. Évente 2 alkalommal, alkalmanként maximum 3 nap időtartamra és összesen legfeljebb 1000 km megtételéig veheti igénybe a gépkocsit úgy, hogy tele tankkal viszik el és tele tankkal hozzák vissza. h/7. 7 igen, 2 tartózkodás szavazattal Az Opel Vivaro gépkocsit a fenti célokra Varga Géza, Szimel Gábor, Garaj Dániel, Hajdu Gábor József, Ujváry Ferenc, Révay István, Bán János és Elekes Péter vezetheti. 4.napirendi pont: Indítványok, javaslatok a./ Óvoda áthelyezése Hajdu Gábor: Az elmúlt ülésen már ejtettünk szót az óvoda áthelyezés ügyével kapcsolatosan. Mindenképpen be kellene nyújtani az NFT II. pályázatot első körben. Amennyiben be akarjuk nyújtani a pályázatot, úgy az előkészítését már gyors ütemben kellene csinálnunk. Az információk szerint január hó elején, február hónap végén kiírják a pályázatokat az ügyben. Minimum három ajánlatot be kellett kérni. Ezt megtettük, 3-3 ajánlatot bekértünk tervezésre és bonyolításra is. Előzetes saccolás alapján 600m2-re kértük az ajánlatokat. A tervezett költség alapján, mintegy 120 millió forintos beruházásról van szó. A pályázati kiírás várhatóan olyan lesz, hogy 95%-a nyerhető a beruházásnak, plusz nyerhető még a fennmaradó 5% 60%-a. Ez a 120 milliós beruházásnál 2,5, 3 millió forintos önrészt jelent. Aki első körben nem pályázik, az lemarad, ugyanis első körben szétosztják a pályázati pénzeket. Körüljártuk, hogy kikkel lehetne terveztetni, bonyolíttatni a pályázatunkat. Nagyon nehéz volt ajánlattevőt találni, ugyanis sok a munkájuk, sokan már nem tudtak ilyen rövid határidővel vállalni. Tervezésre a három ajánlattevő a Winner-Plan Építész Bt. Budapest, a Savera Építész Kft. Miskolc, és a Metakomplex Bt. Rudabánya. A három tervezési ajánlat összehasonlításakor kitűnik, hogy a Winner-Plan Építész Bt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. Anyagilag is ez a legkedvezőbb ajánlat ,-Ft + ÁFA, míg a másik kettő ,-Ft + ÁFA és ,-Ft + ÁFA. A fizetési feltételek terén is ez bizonyul a legkedvezőbbnek, ugyanis ez az ajánlattevő a tervszállítást követő 1 éven belül jelölte meg a fizetési határidőt, míg a másik kettő 8 napon belül és 15 napon belül. Ismertette a Winner Plan Építész Bt. ajánlatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Bonyolításra a Bódva-Kavics Bt. Edelény, a Silvertech Bt. Miskolc és az Ecostart Kft. Miskolc tett ajánlatot. Ezek közül az Ecostart Kft. ajánlata a legkedvezőbb ,-Ft + ÁFA, míg a másik kettő ajánlat ,-Ft + ÁFA és ,-Ft + ÁFA.

14 Egyedül ez az anyagilag is legkedvezőbb ajánlattevő nem jelölt meg sikerdíjat az ajánlatában, a másik kettő ,-Ft és ,-Ft sikerdíjat is megjelölt. Ismertette az Ecostart Kft. ajánlatát, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Javaslom, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket válasszuk, hogy holnap már kezdődhessen a munka. Javasolom elfogadni a 2 legjobb ajánlatot tevőt, és bízzuk meg őket a munka elvégzésével. Ujváry Ferenc: Két kérdésem lenne, néhány mondatban hallhatnánk-e a felkérésről. A másik pedig az lenne, hogy ha nem nyer a pályázat, akkor mit is jelent ez nekünk, ugyanis néhány milliót ki fogunk fizetni. Hajdu Gábor: Ismertette a két legkedvezőbb ajánlatot tevő Ecostart Kft. és Winner- Plan Építész Bt. felé valamint a többi ajánlattevőnek megküldött ajánlatkéréseket, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. A bonyolításnál ez ,-Ft-ot + ÁFA jelent, amennyiben nem nyerünk, ezt bukjuk el. A többi költség a bonyolítói ajánlat esetében már csak nyertes pályázat kapcsán merül fel. A tervezésnél más a helyzet, ott ki kell fizetni a ,-Ft-ot. Amennyiben nem nyer a pályázat, úgy lesz egy tervünk, amelyet be lehet nyújtani majd más pályázati lehetőségekre is. Azért is a legkedvezőbb ajánlat többek között - a Winner-Plan Bt-jé, mert mint már említettem a fizetési határidő nem 8 és 15 napon belül, hanem a tervszállítást követő 1 éven belül került megjelölésre. Révay István: A terv más pályázati lehetőségre történő benyújtásra is alkalmas lesz. Ujváry Ferenc: Amennyiben nem nyer a pályázatunk, úgy a évi koncepcióban hová tudjuk beilleszteni ezeket az összegeket? Hajdu Gábor: Az óvoda tervezéshez 2 millió forint önerőt terveztünk be, aztán ennek kapcsán lesz szükség módosítani majd a költségvetést a későbbiekben. Virág Imréné: Én már úgymond régi motoros vagyok. A gázzal kapcsolatosan tudom példaként megemlíteni, hogy aki első körben pályázott az sokkal kedvezőbb feltételekkel tudta megvalósítani, mint már a később pályázók. Rizikó nélkül nincs lehetőség, lépni kell valamerre. Bele kell vágni, ezt fel kell vállalni. Hajdu Gábor: Plusz költség az előkészítő terv. Virág Imréné: A 600m2-be a külső rész is benne van? Hajdu Gábor: Ez csak a belső. Persze ezt még a későbbiekben fogjuk meglátni, hogy mely részbe kerül majd az óvoda, az egészbe-e, vagy csak egy részébe. Én ezt már úgy képzelném el, hogy ez a másik szárny is felújításra kerül. Elekes Péter: Ennek a szárnynak a m2-e mennyi? Virág Imréné: Ez a rész is? Hajdu Gábor: Igen. Az lenne a lényeg, hogy ez egy kompletten felújított épület legyen.

15 Vass András: Ez az egész épület biztosan nem kell az óvodának. Révay István: Hasznossá kell tenni az egészet. Ujváry Ferenc: Az lenne a lényeg, hogy az egész épület rendben legyen. Elekes Péter: Mennyire befolyásolja ez a szennyvíz beruházást? Hajdu Gábor: Semmiben, ez teljesen más. Az is be lesz adva, ettől függetlenül. A szennyvíz nagyon fontos, de attól függetlenül, ha az nem nyer, dolgozni kell. Elekes Péter: Anyagilag hogy érint minket ez a dolog? Hajdu Gábor: Mint már elmondtam nem olyan pályázat, amire nagy önerő kell, 95%-a nyerhető. Például 100 millió forinthoz, 5 milliót kell hozzá tenni. A szennyvíz pályázathoz semmi köze nincsen. Garaj Dániel: Nem egyszerű kérdésről kell döntést hozni. Koncepciókor beszéltünk róla, hogy el kell eldönteni mit akar a testület, ha úgy gondolja a testület, pályázni kell. Ezt megsaccolni igazán nem lehet. Arról kell dönteni, hogy akarjuk-e áthozni az óvodát, vagy nem. Ha igen, akkor a tervet meg kell csináltatni. Az a véleményem, hogy a legkedvezőbb feltétel sosem jön be, tehát senki ne gondolja, hogy a 95%-os támogatottságot meg fogjuk nyerni. Ha megterveztetjük, az nem jelenti, hogy megnyerjük. Semmi köze az egésznek egymáshoz. Amennyiben eldöntötte a testület, hogy át akarja költöztetni az óvodát, úgy ezt a rizikót fel kell vállalni. Révay István: Minden döntés rizikós. Hajdu Gábor: Azt is látni kell, hogy a kastély óvodának nem megfelelő. Azzal előbb-utóbb mindenképp kezdeni kell valamit. A műemlékvédelem sem engedélyezné, hogy óvodának alakítsunk rajta bármit. Mihelyt ebbe belefogunk, majd azonnal el kell gondolkodni, hogy a kastéllyal mit kezdjünk. Javasolom, hogy a két legkedvezőbb ajánlatot válassza ki a testület és kezdjük meg a munkát. Virág Imréné: Mindenképpen javasolom. Ez egy kényszerpálya, fogjunk bele. Hajdu Gábor polgármester szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselő-testület 7 igen, 1 ellen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 124/2006. (XII.28.) számú Határozat Tárgy: Óvoda áthelyezése a./ Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az óvoda a régi általános iskola épületébe történő áthelyezése céljából terv készüljön.

16 b./ Az előkészítő tervek, a komplett engedélyezési terv, a tételes árazott költségvetés (a költségvetés elkészítéséhez szükséges szakági munkarészekkel együtt) elkészítésére a Winner-Plan Építész Bt Budapest, Népfürdő út 17/e sz. Iroda: Edelény, Antal Gy. u. 5. alatti, mint legjobb ajánlattevővel kell szerződést kötni, maximum ,-Ft + ÁFA erejéig úgy, hogy a fenti összeg kifizetésére a tervszállítást követő 1 éven belül kerülhet sor. c./ A fenti projekt teljes körű előkészítésére és lebonyolítására az Ecostart Kft Miskolc, Katowice u /4. szám alattival kell szerződést kötni. A szerződés első üteme a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat elkészítésére adható ,-Ft + ÁFA összeg erejéig. A továbbiakról a pályázat elbírálása után dönt a testület. Határidő: folyamatos és március 31. Felelős: polgármester b./ Rendőrségi feljelentésről tájékoztatás Hajdu Gábor: Ismertette az ózdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Életvédelmi Alosztály által, feljelentés kiegészítés ügyében megküldött átiratát, valamint az arra adott választ, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Ezúton tájékoztatom Igazgató Urat, hogy a konditerem működési feltételei nem adottak, ezért azt azonnali hatállyal be kell zárni. A tényleges leltárt el kell készíteni, ami nem oda való, valaki saját tulajdona, azt vigye el. Megkérek mindenkit, hogy bárki bármit tud, hall ami esetleg ilyen jellegű gondot okozhat, azonnal jelezze, mert azt meg kell szüntetni. Elejét kell venni az ilyen alaptalan rágalmazásoknak. Ne hagyjunk leütni való labdákat az ilyen és hasonló feljelentgetőknek. c./ Elővásárlási jog bejelentése Garaj Dániel: Ismertette a Sajóvölgye Mg. Általános Szövetkezet va. végelszámolója által nyilvános értékesítésre meghirdetett ajánlatot. A reptér melletti mocsárról van szó. A termőföldről szóló törvény alapján az önkormányzat is ajánlatot tehet. Az a véleményem, hogy nekünk is megér ennyit, javaslom, hogy jelentsünk be elővásárlási jogot. Már korábban is akartuk ezt a területet, igaz, hogy ingyen. Javaslom, hogy az önkormányzat éljen a jogaival ebben az esetben. Ennyit bele kell fektetni, persze az is lehet, hogy a végén nem adja el a végelszámoló. Vass András: A szeméttelep ezen van? Garaj Dániel: Egy része igen. Hajdu Gábor szavazásra tette az elhangzottakat. Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

17 /2006. (XII.28.) számú Határozat Tárgy: Elővásárlási jog bejelentése Képviselő-testület a termőföldről szóló törvény 10. (1) bekezdés c. pontjára hivatkozással a bánrévei 065/9 Hrsz-ú 11 ha, 7083 m2 területű kivett mocsár megnevezésű ingatlanra a hirdetményben közzétett ,-Ft vételáron elővásárlási jogot jelent be. Utasítja a jegyzőt, hogy az elővásárlási jogot jelentse be. Határidő: 3 nap Felelős: jegyző Ujváry Ferenc: Nagy meglepetés nekem ez a feljelentés. Tájékozódni fogok erről a dologról, hiszen ez a testület és a bizottság munkáját kritizálja. Mindenki törvényes keretek között járt el a munkavégzése során, mindig a jó szándék volt a munka mögött. Nagyon megdöbbentett a dolog. A másik amit mondani szeretnék, hogy ez az ülés elején kiosztott díszes megbízólevél igazi meglepetés volt számomra, köszönöm szépen. Több indítvány, javaslat nem merült fel, Hajdu Gábor József polgármester az ülést bezárta. K.m.f. Hajdu Gábor József polgármester Garaj Dániel jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Naszádi Ferenc képviselő Ujváry Ferenc képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 23-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 23-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Psz/23/7/2016.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 23-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 38/2016. (V.23.) Képviselő-testületi Határozat 39/2016.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének április 24-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének április 24-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 24-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 22/2015. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester, Orgoványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. december 23. napján megtartott R E N D K Í V Ű L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2015. július 20-án 16:05 óra. N A P I R

Részletesebben

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 11/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Készült: a Bánréve Cigány Kisebbségi Önkormányzat november 25-én órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: a Bánréve Cigány Kisebbségi Önkormányzat november 25-én órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Bánréve Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Lakatos Károly, Kőműves-Magyar Krisztián, Lakatosné

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének október 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének október 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2012. október 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Tóth Csabáné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság június 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság június 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 8/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 39-46. TARTALOMJEGYZÉK 39/2015.(VI.17.) PBH.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 14/2013. 14. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 7. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 27-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 67/2016. (V.27.) Pályázat óvoda fejlesztésére, felújítására

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8293 Vigántpetend Száma: 270-4/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én (csütörtökön) 17.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Burkus Imréné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben