Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa"

Átírás

1 Tartalom Elnöki beszámoló a MOSZ márciusi Közgyűlésére A Gyógyszertár-működtetés 2012 Konferencia Záródokumentuma A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége állásfoglalása a évi gyógyszerkiadások további megszorításáról Beszámoló Beszámoló a Haemostasis zavarai MOSZ továbbképző konferenciáról Gyorsjelentés a Gyógyszertár-működtetés Konferenciáról Gyógyszerészhallgatók III. Országos találkozója és Gyógyszerészbörze Aktuális Átszervezés az egészségügyi intézményekben Átadták a Debreceni Egészség Központ új épületét A jóindulatú prosztata megnagyobbodás (BPH) kezelésének gyógyszerészi és háziorvosi irányelve A GYGSZB I. félévi továbbképzései A MOSZ által szervezett évi továbbképzések Miért fontos a hatékony gyógyszertár gazdálkodás? Módosult a gazdasági társaságokról és a cégnyilvánosságról szóló törvény NGM állásfoglalás a Szakképzési hozzájárulásról Kihirdették a Jubileumi Astellas-díj Az Év Orvosa 2011 pályázat nyerteseit Felhívás Év gyógyszerésze Pályázat A kozmetikus tanácsolja Küszöbön a tavasz Nyitott szemmel Nyitott szemmel Továbbképzés Gyógyszertári Menedzsment B III Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelős kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztő bizottság: dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor rpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon/fax: ISSN Nyomdai előkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda ra: 1000 Ft + 5% FA Gyógyszertár XI. évf. 3. szám 1

2 MOSZ Közgyűlés MOSZ Közgyűlés MOSZ Közgyűlés MOSZ Közgyűlés Elnöki beszámoló a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége március 04-i közgyűlésére MOSZ Közgyűlés MOSZ Közgyűlés MOSZ Közgyűlés MOSZ Közgyűlés zájárulhatnak a következő évek strukturális átalakításához javasoltuk, hogy jöjjön létre egy monitoring bizottság, amelynek feladata a következmények folyamatos vizsgálata és azokról visszajelzés a döntésho - zatal részére. Úgy ítéltük meg, hogy a 2012 januárjában, és a későbbiek folyamán bevezetésre tervezett változtatások finomítását, a gyógyszerellátás biztonsága fenntartását egy hatáselemzés jelentős mértékben tudja segíteni. A monitoring bizottságban való részvételre javasoltuk az ipar, a nagykereskedelem, a gyakorló gyógyszerészet 2-2 képviselője mellett az egészségügyi kormányzat és az OEP szerepvállalását. Mint az ismeretes, a évi CLXXIII. törvény meghatározta a szakmai és gazdasági kereteket. Olyan lényegi kérdésekre adott egyértelmű választ, mint hogy a gyógyszerészet kereskedelem vagy egészségügyi ellátás, a szakszerű és hiteles működtetés szakmai tulajdonosi kézben kell, hogy legyen. Rehabilitálta a liberalizációs időszakban kilágyult személyi jog intézményét, rendezte a gyógyszertár-létesítés hektikus környezetét és alapvetően állást foglalt a kereskedelmi marketing módszerek alkalmazása kérdésében. Ugyancsak az elmúlt évben született meg az új kamarai törvény, a Semmelweis Terv pedig kije - lölte az általunk fontosnak tartott egész - ségügyi szolgáltatói szerepkört, elismerte a gyógyszerészi gondozás jelentőségét és népegészségügyi találkozópontnak minősítette a gyógyszertárakat. Azt hihettük, hogy végre biztonságban vagyunk. Az 1991-ben alakult Magángyógyszerészek Országos Szövetsége stabilan állandó, mára közel ezer, kizárólag a lakossági gyógyszerellátásban dolgozó, nemzeti tulajdonosi gyógyszerészi körbe tartozó tagjával, jelenleg is a szakmai reprezentáció meghatározó civil szerveződése. A MOSZ tagsága és vezetése a patikájában aktívan dolgozó kollegákból áll, így a gyógyszerellátás valamennyi rezdülését, problémáját a saját praxisából ismeri. Ez hihetetlenül nagy, összetett és hiteles erőforrás. Éppen ez adott nekünk objektív alapot ahhoz, hogy a évben a gyógyszertár-működtetést alapvetően befolyásoló jogszabályokat korrekt módon, tényadatokkal alátámasztva tudjuk véleményezni. Az alacsonyabb, a gyógyszerellátás működtetése operatív szabályozását biztosító kormány és miniszteri szintű jogszabályok - ra viszont már folyamatosan rányomta a bélyegét a nemzetközi pénzügyi válságból eredeztethető gazdasági válság motiválta Széll Kálmán Terv. Summázva megállapítható, hogy szinte az egész évünk Semmel - weis Ignác és Széll Kálmán békítésével telt. Sajnálatos módon ezáltal egyértelműen a gazdasági kérdések megoldása, a gyógyszerellátás kiszámítható környezetének meg - teremtése volt a gyógyszerészi gondolkodás fókuszában, miközben alig maradt időnk és energiánk a hivatás fejlesztésére, a szakmai tervek megvalósítására. A helyzetet súlyosbította az is, hogy a libe - ralizációs időszak eredményeképpen mintegy húsz százalékkal megnőtt a gyógyszertárak száma. Ez azt jelenti, hogy a szakmai célkitűzések fedezetéül szolgáló, az egy patikára jutó átlagos árrés-tömeg is ennyivel csökkent. A piacra lépő új láncolatok jelentős tartozással terhelték meg a nagykereskedőket, ugyanakkor gyakran agresszív promóciós tevékenységük eredményeképpen tönkretettek, a tönk szélére sodortak korábban jól gazdálkodó gyógyszertárakat. Megállapítható, hogy a gyógy - szertárak azóta, jelenleg is rendkívül ne - héz, forráshiányos körülmények között gaz - dálkodnak. A lakosság vásárlóerejének csökkenése révén, valamint a generikus gyógyszerek megjelenésével mivel azok olcsóbbak, mint az eredetiek, ismét csak csökkent a realizálható árrés-tömeg. S bár elfogadható, hogy a kassza szempontjából az olcsó generikumok jelentős megtakarítást hoznak, ezek a patikáknak plussz terhet jelentenek, ugyanis csökkenő jövedelmezőség mellett lényegesen többféle gyógyszert kell készletezni. Ezzel szoros összefüggésben mindazok az alapellátás definitivitását célzó, népegész - ségügyi folyamatokat segítő, és egészségnyereséget rövid idő alatt reálisan felmutatni képes egészségpolitikai célok (gyógyszeres terápia menedzsment, szűrési-, meg - előzési- és gondozási programok) komoly veszélybe kerültek. Egyben végrehajthatatlanná válik a kristályosodni látszó, szakmai és személyi minimumfeltételeket körvonalazó ágazati rendelet is. Mindezeken túlmenően teljes mértékben illúzió kategóriába került a nagy politikai áttörésként értékelt, a gyógyszertárakat működtető vállal - kozásokban kötelezően előírt gyógyszerészi többségi tulajdon évi CLXXIII. tvben rögzített kétlépcsős kritériumrendszere. Hiszen nemhogy a tulajdonépítésre, az ehhez nélkülözhetetlen konszolidációs folyamatokra, de még a biztonságos gyógyszertár-működtetésre sincs forrásfedezet. Belátva az ország külső finanszírozása és a nemzetgazdasági méretű eladósodás veszélyeit, a teljes gyógyszerpiaci vertikumot érintő megszorítások meggyőződésünk szerint valamennyi szereplő szakmai és gazdasági célkitűzéseit egyaránt veszélybe sodorták. Ennek okán a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, már a Széll Kálmán Terv bejelentésének másnapján létrehozta a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztető Fórumot. Egy asztalhoz ültetve a hazai-, a nemzetközi-, és a generikus gyártókat, a gyógyszer-nagykereskedőket és a nemzeti gyógyszerészet civil képviselőit, az év során összesen nyolc alkalommal vettük górcső alá a megtakarítási programot azzal a céllal, hogy a bel - ső tartalékokat megismerve, közösen próbáljuk minimalizálni a szektor sérüléseit. Meggyőződésünk, hogy sem a kormányzat, sem az ellátó rendszer nem érthet egyet az ellátás minősége-, a hozzáférés esélye-, és a gyógyszerbiztonság csökkenésével, a betegterhek tartós növekedé - sével. Annak okán, hogy a évben bevezetésre kerülő támogatáspolitikai intézkedések áthúzódó hatásuk révén hoz- A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által társadalmi egyeztetésre bocsájtott, a gyógyszertámogatási rendszer átalakítását érintő, a Széll Kálmán Terv évi végrehajtását szolgáló kormány-előterjesztés tervezetével összefüggésben közösségi álláspontokat alakítottunk ki a generikus program, a koleszterinszint-csökkentők támogatásának felülvizsgálata, a beteg együttműködésen alapuló támogatási rendszerre vonatkozó koncepció kérdéseiben. Ugyancsak állást foglaltunk a közgyógyellátás terhére rendelhető gyógyszerek, a fekvőbeteg-ellátás - ban felhasználásra kerülő, azonban aktuáli - san a járóbeteg-ellátási gyógyszer-támogatási előirányzat terhére finanszírozott gyógyszereknek a gyógyító-megelőző ellátások körébe történő átsorolása, a takarékos gyógyszerfelhasználást biztosító sza - bályozási elemek, valamint a háromhavi gyógyszer egyszerre történő kiváltása és a magisztrális gyógyszerkészítéssel összefüggő tervezetek kapcsán. Közösségi véleményünkben leszögeztük, hogy a közforgalmú gyógyszertárakat a Széll Kálmán terv hatására érintő árréstömeg csökkenés évi mértéke mini - málisan Mrd Ft. A kép viszont úgy teljes, ha ehhez csatoljuk a működési költségek várható emelkedését, ami előzetes számításaink szerint ebben az évben meg - haladja a 30%-ot. A gyógyszertárak kész - let-feltételeinek romlása miatt a betegek részben sikertelen gyógyszer-vásárlásainak aránya jelenleg átlagosan eléri a 28-30%- ot. Mindezen hatások ellensúlyozására a gyógyszertárak többségének saját lehetőségei korlátozottak, illetve már az előző években kimerültek. A közfinanszírozott forgalomból származó bevétel csökkenése azokat a vidéki, illetőleg nem centrumokban működő kis- és közepes forgalmú városi gyógyszertárakat érintette leghátrányosabban, amelyeknek a nem vényhez kötött, illetve járulékos forgalma eleve kisebb és érdemben nem növelhető. Továbbiakban is változatlan álláspontunk, hogy a szakszerű és biztonságos ellátás érdeké - ben a gyógyszertárak minimumlétszámát meg kell fogalmazni. Megvalósításához viszont mintegy öt évre van szükség. Ennyi idő után várható ugyanis, hogy azok a szakmai programok (gyógyszerészi gondozás, terápia menedzsment, generikus program, hatóanyag alapú gyógyszerrendelés, stb.) amelyek ma még bár megfogalmazott, részben alkalmazott, de nem standardizálható feladatokkal összefüggő szaklétszám-követelményrendszer igényét hordozzák, beálltan működjenek a praxis - ban. A bevezetés időzítését sarkalatos kér - désnek tartva azt a megoldást támogattuk, amelyik a gyógyszertár-működtetés gazdasági és szakmai feltételrendszere alakí - tásának folyamatával szinkronizálja a szak - létszám-norma bevezetését. Szakértői közreműködéssel folyamatosan elemeztük az adó-, és munkajogi változásokat, a cafeteria rendszer átalakulását, ösztönözve és tanácsokat adva kollegáinknak a jogszerű és gazdaságos gyógyszertár-működtetés kialakítására. A korábban kimunkált szakmai programo - kat továbbfejlesztve alakítottuk a terápiamenedzsment gyakorlatot, megfo galmaztuk a telemedicina alapelveit. Lefektettük az orvos beteg gyógyszerész egészségfenntartás és gyógyszeres terápia kapcsán hatékony együttműködési modelljét. Támo - gattuk a korszerű szakképzési és továbbképzési rendszer kialakítását, a szakmai kompetenciakörök megfogalmazását és jogosítványhoz rendelését. Mindezeknek a programoknak a széles körben való terjesztése és közösségi finomítása érdekében fejlesztettük oktatási, továbbképzési rendszerünket. Megtartva a tavaszi gyógyszertár-működtetés operatív munkakonferenciát és az őszi gyógyszerész kongreszszust, ismét megrendeztük a Gyógyszeres Terápia Menedzsment konferenciát, és két alkalommal szerveztünk az innovatív medicina területéről rendezvényeket. Nagy sikert hozott a III. Országos Gyógyszertári Asszisztens Konferencia, ahol szoros kompetencia melletti feladatmegosztást hirdetve, stratégiai szövetséget kötöttünk a gyógyszerészi hivatás legfőbb segítőivel, szakasszisztens és asszisztens kollegáinkkal. Rendezvényeinken 2011-ben összesen 3888 regisztrált kontaktot és 157 kiállítót jegyeztünk. Meghirdettük a társszervezetekkel karöltve az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám pályázatokat, ame - lyekkel széles társadalmi elismertséget szereztünk szakmai célkitűzéseinkhez. A jogszabályok véleményezése során kialakított közösségi álláspontok megalkotására és a szakmai célkitűzések egységesítése okán az egy évvel ezelőtt megválasztott Országos Elnökség négy, az Országos Választmány az Elnökséggel együtt öt alkalommal ülésezett a beszámolási időszakban. A Gyógyszertár című szakmai magazinunk 2800 példányban megjelen - ve egész évben tudósította az érdeklődőket a szakmai, szakmapolitikai és a minket érintő gazdasági aktualitásokról, szervezeti eseményekről. A hírportálunk látogatottsága meghaladta az egymilliót. 12 országból regisztrálva érdeklődést, szerve rünk átlagosan napi kétezerszázötven kattintást jegyez legfontosabb feladata számunkra a gyógyszertár-működtetés gazdasági felté - teleinek biztosítása, a gyógyszerbiztonság fenntartása Magyarországon. Hivatásunk kiemelt célja a gyógyszerészi gondozási programok folytatása, a gyógyszertárak egészségcentrum filozófiájának erősítése. Meggyőződésem, hogy az alapellátás egyik meghatározó sarokpontjaként sokat tudunk tenni a társadalom tagjai egészségének fenntartásáért, a gyógyító munka hatékonyságáért, a népegészségügyi célkitűzések megvalósításáért. Megköszönve minden kollegámnak eddigi segítségét, ezeknek a feladatoknak a végrehajtásában kérem további megtisztelő támogatásukat. Siófok, március 04. Dr. Mikola Bálint a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöke 2 Gyógyszertár XI. évf. 3. szám Gyógyszertár XI. évf. 3. szám 3

3 GYTM GYTM GYTM GYTM GYTM GYTM GYTM GYTM GYTM GYTM A Gyógyszertár-működtetés 2012 Konferencia Záródokumentuma MOSZ MOSZ MOSZ MOSZ MOSZ MOSZ MOSZ MOSZ MOSZ MOSZ A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége állásfoglalása a évi gyógyszerkiadások további megszorításáról A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 17. alkalommal rendezte meg a gyakorló, személyi jogos gyógyszerészek munkakonferenciáját. Az idei rendezvény három pilléren nyugodott. A résztvevők nemzetközi és hazai környezetben tekintették át az egészségügyi ellátó rendszer és a társadalom egészségi állapota gazdasági és politikai összefüggéseit. A telemedicina eszközrendszerét megismerve továbbfejlesztették a kardiometabolikus szakmai programot. Megvitatták a szoros értelemben vett gyógyszertár-működtetési terület szakmai-, jogi-, gazdasági-, és személyi feltételrendszerének alakulását. A rendezvény alkalmat adott a Szövetség éves beszámoló közgyűlése megtartására is. I. A konferencia résztvevői megismerték a nemzetközi szakértői elemzések megállapításait, amely szerint a szinte kezelhetetlen kockázatot jelentő pénzügyi válságból eredeztethető gazdasági regresszióval összefüggő adósságválság, a reálgazdaságra is kihat. Sérült a közszolgáltatások védőhálója, gyorsítani kell a felzárkózást, amihez a strukturális reformok jelenthetik a kulcsot. Megállapították, hogy a gyógyszerellátás fenntartására fordított szakmai erőfeszítéseknek köszönhetően gyógyszerbiztonság Magyarországon egyelőre nem sérült, a szakmai szolgáltatás színvonala stabil. Leszögezték, hogy a forráshiányos helyzet egyértelműen gyengítette a hozzáférés esélyét és az ellátás kiegyensúlyozottságát, csökkent a szektortól reálisan elvárható társadalmi egészségnyereség. A gyógyszerpiaci vertikum valamennyi szereplőjével a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztető Fórum keretei között történt egyeztetések alapján egyértelműnek tartják, hogy a Széll Kálmán terven felüli további, a gyógyszerkassza csökkentésére irányuló kormányzati törekvések a gyógyszerellátás biztonságán túlmenően az ellátó infrastruktúra fenntartását veszélyeztetik II. A MOSZ által évtizedes szakmai célkitűzésként megfogalmazott és elindított gyógyszerészi gondozási programok megvalósításának új fejezetéhez érkeztünk. Megismerve a telemedicina eszközrendszerét, a beteg-együttműködést fejlesztve, új típusú, informatikai eszközökkel támogatott beteg-orvosgyógyszerész modellt készítünk a gyógyszerhasznosítás fokozására, az egészségnyereség növelésére. A konferencia résztvevői továbbiakban is egyetértettek abban, hogy a gyógyszerészek gondozói munkában történő részvételének kö - szönhetően javul a betegek életminősége, javul a terápia biztonsága, hatékonysága és nem utolsó sorban költség ha - tékonysága is. Megállapították, hogy a generikus helyettesí té - si program, valamint a hatóanyag-alapú rendelés bevezetése jelentősen növeli a gyógyszerészi mozgásteret a betegekkel való szorosabb együttműködés kialakításában, az adherencia fejlesztésében. III. A konferencia résztvevői meghallgatva az ÁNTSZ és az OEP tárgyévre vonatkozó terveit, szakértőkkel konzultálva tekintették át a nemzetközi és hazai gyógyszergyártás, és a gyógyszerkereskedelem helyzetét, célkitűzéseit. Továbbiakban is meggyőződésük, hogy a Semmelweis Tervben is rögzített gyógyszer és betegbiztonság, ellátás biztonság és szolgáltatás-minőség fejlesztés hatékony eszköze a humánerőforrás utánpótlásnak, ami a gazdaságfejlesztés egyik fő meghatározója. Továbbiakban is támogatják azt a MOSZ által kezdeményezett széleskörű, a szektor szereplőit közös gondolkodásra invitáló, az ágazati sérüléseket minimalizáló konzultációs folyamatot, amely a gyógyszeralkalmazás racionalizálására, költséghatékonysága fokozására, a meglévő tartalékok feltárására és mobilizálására irányul. Mindezek mellett a gyógyszerkassza további csökkentésére irányuló tervezetet az ellátás biztonsága és kiegyensúlyozottsága jelentős mértékű veszélyeztetése nélkül nem tartják megvalósíthatónak. Meggyőződésük, hogy minden forráscsökkentés közvetlen, vagy közvetett módon a betegterhek növekedésének következményét hordozza. Bizonyosak abban, hogy a gyógyszerészi gondozási szolgáltatás fenntartása, amely a terápia menedzselésének útján jelentősen javíthatja az érintett betegek egészségi állapotát, életminőségét, pótlólagos források nélkül csak korlátozott ideig működőképes. A Gyógyszertár-működtetés 2012 konferencia résztvevői, fentiekkel összefüggésben a MOSZ közgyűlése által megerősítve a következő feladatterv végrehajtását szorgalmazzák: Akciótervet kell készíteni a gyógyszertárak gazdasági stabilizációja érdekében. Ezzel összefüggésben fel kell tárni és engedélyeztetni a receptköteles gyógyszer-forgalmazáson kívüli, az egészségmegőrzéssel és fenntartással öszszefüggésbe hozható, a jövedelmezőséget segítő termék-, és szolgáltatás profilbővítés lehetőségét. A Magyar Gyógyszerügyi Egyeztető Fórum további hatékony és széleskörű működtetésével elemezni kell a gyógyszerellátás szereplőinek gazdasági helyzetét, szakmai kö - telezettségeit, harmonizálva a gyártók, a nagykereskedők valamint a gyógyszertárak kapcsolatrendszerét. A gyógyszerészi gondozási feladatok magasabb szintre emelése érdekében meg kell valósítani a Medistance rendszer gyógyszertárban való alkalmazását, a beteg, az orvos és a gyógyszerész informatikai eszközökkel való összekapcsolását. Magasabb szintre kell fejleszteni a gyógyszertár-működtetés, a tudomány-fejlesztés és a köztestületi tevékenység területén elkötelezett szakmai szervezetek stabilitást fokozó együttműködését. Magángyógyszerészek Országos Szövetsége A Széll Kálmán Terv gyógyszer-támogatási rendszer átalakítását érintő kiemelt céljainak megvalósítása érdekében a évekre kidolgozott, korábbi jogszabályokba foglalt szakmai koncepció megvalósulását szolgáló intézkedések legfrissebben a és évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló, 1036/2012. (II. 21.) számú Kormányhatározattal egészültek ki. Ennek első pontjában a Kormány felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával február 29-i határidővel tegyen javaslatot a évre vonatkozóan a gyógyszertámogatások csökkentésére. Ugyanezen határozat második pontjában a Kormány felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával március 14-ig a Széll Kálmán Tervben bejelentett évi gyógyszertámogatásokat érintő intézkedéseken felül tegyen javaslatot további megtakarítási intézkedésekre. Határozott véleményünk, hogy a korábban, kormányzati részről tanúsított, s a nemzeti gyógyszerészet által is hatékonyan támogatott, a versenyképesség fokozását és a gazdasági növekedést megalapozó humánerőforrás-politika, az egyértelmű súlypontképzés és a kiválasztott területek tartós állami preferenciája látszik veszélyez tetve a gyógyszerkasszát már kritikus, a tervezett mértéknél is jobban megszorító intézkedések következményeként. Az intézkedés többek között azért is aggodalomkeltő, mert ismeretes, hogy minden erőfeszítés ellenére már januárban sem sikerült tartani a megrövidített gyógyszerkasszát, hiszen a tervezett 26 milliárd helyett az OEP 33 milliárdot kellet, hogy kifizessen a gyógyszerkiadások támogatására. A jelenleg már hatályban lévő megszorításoknak köszönhetően a 2009-ben még 1,4%-os GDP-re vetített, reálértéken nemzetközi viszonylatban is rendkívül alacsony gyógyszertámogatás, 2012-re várhatóan 0,77%-ra csökken. Ismerjük az ország rendkívül nehéz gazdasági helyzetét, s tudjuk, hogy Magyarország túlzottdeficit-eljárás alatt áll. Ezzel együtt is meggyőződésünk, hogy újabb tízmilliárdokat már nem lehet úgy kivonni a gyógyszerkasszából, hogy a betegek terhei ne nőnének, és a gyógyszerbiztonság ne lazuljon. Az így okozott egészségveszteség a közeljövőben az ellátó rendszer magasabb szintjei igénybevételének fokozását, a rehabilitációs és szociális kiadások növekedését hordozza. Ugyanakkor a jelenleg elismerten gazdaságos és hatékony, az alapellátás szintjén működő gyógyszeres terápia szakszerű irányítása kerülhet veszélybe a hamisítások és viszszaélések kényszer szülte térhódításával. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy hazai gyógyszertárak már évtized óta nem a jövedelmező gazdasági egységek közé tartoznak, tartalékaik kimerültek. Kötelességünknek tartjuk ugyanakkor felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a megszorítások már az infrastruktúra fenntartását veszélyeztetik, s jelenleg is csak a nemzeti lakossági gyógyszerellátásban dolgozó diplomások erőn felüli vállalásának és teljesítményének köszönhetően van gyógyszerbiztonság Magyarországon. Véleményünk szerint a javasolt intézkedések rövid és középtávon, minden szakmai erőfeszítés mellett sem teszik lehetővé a kiegyensúlyozott, hozzáférhető és biztonságos gyógyszerellátást Magyarországon. Budapest, február 23. Dr. Mikola Bálint a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 4 Gyógyszertár XI. évf. 3. szám Gyógyszertár XI. évf. 3. szám 5

4 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló a ıhaemostasis zavarai MOSZ továbbképző konferenciáról A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége évi oktatási programja első állomása volt a január végi ıhaemostasis zavarai című, 16 pont értékű kötelezően választható továbbképzés Budapesten. Elsőként Dr Kiss Róbert Gábor c. egyetemi docens Antithrombotikus kezelés kardiovaszkuláris betegségekben c. előadását hallhatta a 78 érdeklődő kollega. Bevezetésként az antithrombotikus gyógyszereket ismertette az előadó. Így került sorra a Thrombocyta gátlók (COX gátlók, Thrc ADP receptor gátlók, Thrc GP IIb/IIIa bénítók), az Antithrombinok (AT III aktivátorok, Direkt thrombin gátlók, Direkt Xa gátlók), a K vitamin anta - gonisták és a Fibrinolytikumok bemutatására. Antithrombotikus kezelésre szoruló szívbetegségek ismertetése során az előadó részletesen elemezte a primer és szekun der prevenció, az acut artériás atherothrombosis kezelése, a szívüregi thrombusképződés megelőzése mellett a mesterséges eszközök thrombus elleni jelentőségét, a thrombocytagátlók és az anticoagulánsok egyes terápiás alkalmazását. Primer és szekun - der prevenció esetében a leggyak - rabban alkalmazott készítmény az Aspirin, Aspirin al - lergia esetén szekunder prevencióban pedig a clo - pidogrel. Az aspirin dózisa és a vascularis történések előfordulása elemzése során Kiss tanár úr ismertette a dózis és major vérzés összefüggéseit, majd prevenciós ajánlást fogalmazott meg mind az aspirin, mind a clopidogrel esetében, később a gyógyszeres Stent beültetéssel összefüggő sajátosságokat taglalta. A thrombocytagátló kezelés nehézségei ismertetése során elemezte a thienopyridinek hatászavarainak okait, majd részleteiben mutatta be a Heparin terápiát, s az acut coronaria syndro - mában alkalmazott thrombocytagátlást. Előadásának további részében a kumarin kezelés egyes kérdéseire fókuszált, felhívta a figyelmet a szűk terápiás szélesség veszélyeire, a gyógyszerinterakciók, az egyéni variabilitás lehe tő sé - geire, a monitorozás szükségességére. Zárásként az új antikoagulánsokat, majd a tripla antithrombotikus terápiát mutatta be Kiss tanár úr. A következőkben a hemosztázis a lapjait taglalta előadásában Dr. Klukovits Anna, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa. A véralvadáshoz az érendotél, a vérlemezkék és a plazmafehérjék összehangolt működése szükséges. Bár az érpálya sérülékeny, az alvadási rendszer egyensúlya viszonylag nehezen borul fel, de akkor könnyen életet veszélyeztető helyzet alakul ki, ami fokozott vérvesztéssel, fokozott alvadékonysággal jár, és disszeminált intravaszkuláris koagulációt (DIC) idéz elő. A véralvadást szabályozó faktorok taglalása során az érfal, a keringő alakok és a véráram viselkedése és változásának hatásaira hívta fel a figyelmet. A gyógyszerész számára a véralvadás azon részfolyamatai különösen fontosak, melyek beavatkozási lehetőséget, farmakoterápiás célpontot kínálnak. Így befolyásolható az alvadási faktorok aktivitása, fibrinháló kialakulása, a vérlemezkék összetapadá - sa, a már kialakult vérrög és a vérzés, maga a vérzékenység. Az alvadási kaszkád egy több lépcsős reakciósorozat, melynek so rán egy-egy proenzim aktív enzimmé alakul át, úgy, hogy minden lépésnél egyre több enzim képződik. A visszacsatolások miatt a folyamat felgyorsul, és végeredményeként létrejön a fibrinháló, mely a benne rögzült alakos elemekkel alkotja az alvadékot. Később az alvadék napok alatt felszívódik, az ér-endotél regenerálódik és helyreáll az eredeti állapot. Az alvadási faktorokat a máj képzi. Az alvadási kaszkád számos proteázának aktiválódásához K-vitaminra van szükség. A koaguláns faktorok: II, VII, IX, X, az antikoaguláns faktor a protein C. Ezen enzimek glutaminsav oldalláncánban egy gamma helyzetű karboxi-csoport kia lakítása szükséges, amely majd Calci umot tud megkötni. A karboxiláz enzim működésének koenzime a K-vitamin. A warfarin hatásának és interakciói nak ismertetése srán az előadó kitért a táplálék kie gészítőkkel, élelmiszerekkel való kölcsönhatásokra, majd felhívta a figyelmet a K-vitaminban gazdag ételekre. A továbbiakban a véralvadás mérés lehetőségeit taglalva került sor a protrombin idő és az aktivált parciális tromboplasztin idő mérésének ismertetésére. Előbbire az orális antikoagulánsok hatásának monitorozása, az alvadási idő mérése útján, utóbbira heparin hatásának monitorozása útján nyílik lehetőség. Vizsgálta az alvadási folyamatban a vérlemezkék szerepét, a véralvadási faktorok természetes gátlását, valamint a vérzéscsillapítás, lokális érösszehúzódás lehetőségeit. Gondolatvezetése során ismer- Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló tette véralvadási rendszer patológiás elváltozásait. Így került sor a véralvadási rendszer egyes komponenseinek hiánya hiperaktív működése veleszületett eseteinek ismertetésére és a szerzett, a véralvadási rendszer egyes komponenseinek csökkent szintézise vagy fokozott felhasználás miatti elvesztése eseteinek bemutatására. Zárásként a trombózis megelőzés lehetőségeit elemezte jól dokumentált előadásában Klukovits doktornő. Az antikoaguláns kezelést igénylő betegségek klinikuma kérdéseivel Prof. Dr. Blaskó György, a DEOEC tanára foglalkozott nagy érdeklődést kiváltó előadásában. A vénák fala vékonyabb, a simaizom elemek száma kevesebb, a vénákban billentyűk találhatók. Kevéssé ellenállóak a tartós nyomással szemben, a véráramlás sebessége alacsonyabb, ami stasis veszélyt hordoz, könnyebben alakul ki gyulladás. A visszértágulat, vagy varicositas a vénák kitá - gulása és kanyargóssá válása. Gyakoriság az alsó végtagon 15%. A bőr alatti v. saphena ágak, ahol nincs izomtámogatás, kitágulnak, kanyargós lefutásúvá válnak. Pangás, oedema, induratio, később bőratrophia jön létre. A trophicus zavar során a bőr bebarnul, ulcus cruris alakul ki és részleges helyi thrombus képződhet, ami további pangást generál és bőrpírral, viszketéssel, lábfájdalommal jár. Az általános kezelés külső compressió rugalmas pólyával, harisnyával (boka-lábikra-térd, Hgmm elég), hosszas, passzív állás kerülése, láb felpolcolása, rendszeres mozgás, izompumpa serkentése. Tüneti kezelés során dermatitis, óvatos maszírozás, adjuváns kezelés során phlebotonicumok, aggregációt gátlók alkalmazása javallt. Az USA-ban minden évben 1 millió thromboemboliás megbetegedés (VTE) fordul elő (mélyvénás thrombosis és pulmonalis embolia). Annak ellenére, hogy ismereteink a rizikófaktorokat illetően jelentősen bővültek, a VTE ma is a leggyakoribb kivédhető halálok a kórházban kezelteknél- fejtette mi Blaskó professzor. A populációban a VTE prevalenciája jelentős Magyarországon: DVT (mélyvénás thrombosis) 123/ , PE (pulmonalis embolia) 70/ A jelenleg legismertebb kockázati tényezők az anamnézisben szereplő DVT vagy PE, a családban halmozódó VTE, akut fertőzés, malignus betegség, 75 évnél idősebb kor, pangásos szívelégtelenség és a stroke. Jelentős még az elhúzódó immobilitás (> 4 nap), terhesség és a szülést követő időszak (gyermekágy), akut és krónikus tüdőbetegség, akut gyulladásos reumatológiai és immunbetegségek, gyulladásos bélbetegségek és a sokk. VTE kezelés kapcsán elsőként választandó szerek a pentasacc - harid, thrombin és FXa gátlók, a bevitel módja orális és subcután. A kezelés időtartama legalább öt nap, miközben előkészíthető a warfarin és kumarin bevezetés. A terápia során kiemelten fontosak az egyes kontrollfázisok, nevezetesen a szakambulancia háziorvos beteg (önkontroll) ellenőrzés betartása. Előadás befejező részében Blaskó professzor ismertette a terápiás dogmákban bekövetkező lényeges elvi változásokat: A kizárólagosan egy támadáspontú kezelés elvét feladtuk. A több támadáspontú kezelés általánosan elfogadott. A VTE kezelés során a Heparinhoz csatlakozó korai (24-48h) Kumarin kezelés rizikófaktortól függő ideig és adagban indokolt. Minden beteg egyénileg ítélendő meg, a kezelés (profilaxis) időtartama egyéni rizikóállapot-függő- zárta gondolatait az előadó. A Továbbképzést záró előadást Dr. Samu Antal a MOSZ alelnöke, a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága elnöke tartotta Gyógyszerészi részvétel az antikoa - guláns kezelés ellenőrzésében címmel. Bevezető, összegző gondolataiban vázolta a továbbképzés célját, ami az alvadási rendszer alapjai, az antikoaguláns kezelés klinikuma megismerését, valamint a gyógyszerészi kompetencia megfogalmazását célozta. A haemostasis a thrombus képződését és feloldását szabályozó rendszer, mely az érpálya integritásának fenntartásával lehetővé teszi a vér folyamatos áramlását. A véralvadás zavarai a fokozott thrombophilia, csökkent haemorrhagias diathesis. A véralvadást elősegítő tényezők az érfal sérülése, a kóros (turbulens) véráramlás, a vér fokozott alvadékonysága- szögezte le az alapelveket az előadó. A haemostasis elemei a vascularis rendszer, a thrombocyta rendszer, a plazma alvadási faktorai és a haemostasis rendellenességei. Az alvadás folyamata bemutatását, a coagu - lopathiák osztályozását és a kórképek fel - osztását követően az antikoaguláns kezelést a praxisban vette részletes elemzés alá az előadó, hangsúlyozva az antikoagulációs terápia és dózisalkalmazás menedzsment jelentőségét. Végkövetkeztetéseiben Samu doktor a következőkre hívta fel a figyelmet: Antikoaguláns (orális és parenterális) terápiának gyakoriak a mellékhatásai. A warfarin terápia során még megfelelő körülmények között is számos hiányosságot tapasztalhatunk. Az antikoaguláns terápia kritikus része a beteg fekvőbeteg intézetből történő elbocsájtása. Antikoaguláció menedzsmentjének külföldi modellje (Routine or Usual Care, Anticoagulation Clinics, and PST/PSM home monitoring) tanulmányozást érdemel. Könnyen kivitelezhető és pontos, az otthoni monitorozás, ill. önmenedzselés. A Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozás protokolljának az antikoaguláns terápia irányában történő kiszélesítése megteremtheti az alapját a gyógyszerészek ezen területen történő szerepvállalásának. MOSZinfo 6 Gyógyszertár XI. évf. 3. szám Gyógyszertár XI. évf. 3. szám 7

5 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Gyorsjelentés a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Gyógyszertár-működtetés 2012 konferenciájáról Több mint másfél évtizedes rutin, hogy a gyógyszerészek tavasszal munkakonferenciát tartanak. Az időzítést indokolja, hogy ilyenkor már rendre elkészültek az elmúlt évet értékelő összegzések és jelentések, s viszonylag nagy biztonsággal kitapinthatók a tárgyévi változások fő irányai. A verőfényes napsütéssel kísért tavaszi enyhülés tette kellemessé a találkozót, bár a Balaton felszínén még olykor embermagasságúak voltak a jégtorlaszok. A konferencia hangulatát is ez a kettősség határozta meg. Magas felkészültség, optimizmus jellemezte a hivatást féltő, a szakmai célkitűzések teljesítését elemző prezentációkat, de a tények néha jeges hidegséggel simították meg a gerinceket. A rendezvény első délelőttjén tartotta ülését a MOSZ Országos Választmánya, amelyre meghívást kapott a MGYK elnöke. Dr. Mikola Bálint és Dr. Hankó Zoltán az ülést megelőzően négyszemközti egyeztetést tartott a szervezetek tevékenységével összefüggő feladatokról, a képviselet harmonizációjáról, az együttműködés lehetőségeiről. Az ülésen a kamara elnöke tájékoztatta a Választmány (Országos Elnökség és megyei szervezetek elnökei) tagjait a kamarai tevékenység lényegi elemeiről. Sorra kerültek a gyógyszerészi kompetenciával, a gyógyszer-gazdaságossági és a kamarai törvénnyel összefüggő kérdések ugyanúgy, mint a kötelező tagság, a tisztújítás, a szervezetépítés, az új alapszabály és az etikai kódex ügye is. A kamara célkitűzései között szerepel a gyógyszerészet szakmai és morális megújítása, valamint a gazdasági feltételek stabilizációja egyaránt. Hankó elnök úr tájékoztatójában kitért a munkabizottsági rendszer felépítésére, a jelenleg nyitott összeférhetetlenségi kérdések felülvizsgálatára és a kamarai rendezvények helyzetére is. Kérdések kapcsán felvetődött generikus helyettesítés, az árrést javító törekvések, az ügyeleti szolgálat, valamint a kereskedelmi marketing gyakorlat helyzete, amelyekben élénk párbeszédet folytattak a résztvevők a kamara elnökével. A jó hangulatú megbeszélést követően a Választmány folytatta napirend szerinti tanácskozását. Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló A konferencia szakmai programját (a részletes összefoglalókat későbbi számunkban közöljük! [szerk.]) Prof. Dr. Kiss István nyitotta meg a telemedicina szerepéről és jelentőségéről a szív-, és érrendszeri kockázat csökkentésében és a betegek gondozásában-témájú előadásával. A lakosság egészségmagatartását, a hypertoniás betegek kezelését és gondozását, mindezek költségeit és eredményességét elemezte gondolatvezetésében, majd a hypertonia önmonitorozással és telemediciálisan történő kezelése lehetőségeibe avatta be az érdeklődő hallgatóságot. Prof. Dr. Kékes Ede az egészség távellenőrzésének a cardiovascularis és metabolikus veszélyek elhárítása érdekében, szociális otthonokban és idős klubokban való lehetőségét elemezte előadásában. Ismertette a mérési technikákat és a szolgáltató központ működésének egyes elemeit, az értékelési szempontokat és a módszer tanulságait. Csatlakozva a szakterülethez Dr. Samu Antal ismertette, hogy a Telemedicina/Telepharmacy (amit legegyszerűbben távorvoslásnak/távgyógyszerészetnek fordíthatnánk) egy olyan gyűjtőfogalom, amely magában foglal minden távközléssel direkt módon támogatott egészségügyi gyógyító, diagnosztikai és gyógyszerellátó (farmakoterápiás, gyógyszerészi gondozói, stb.) tevékenységet. Előadásában bemutatta a táv-monitorozó (telemetriai) rendszereket, egyes krónikus megbetegedésekben való alkalmazásuk lehető - ségeit és jelentőségét. A hatóanyag-alapú gyógyszerrendelés gyógyszerészi vonatkozásairól, elöljáróban bemutatva a racionális, klinikai farmakológiai ismeretekre alapozott farmakoterápia alapelveit, szintén Dr. Samu Antal tartott tájékoztatót. A kérdést finanszírozói és gyártói szempontból egyaránt megvizsgálva, a farmakológiai korlátokra is ráirányította a figyelmet, majd rövid nemzetközi kitekintésben mutatta be a gyakorlatot, a kreatív megoldásokat. Előadásának második részében a generikus gyógyszerek biológiai egyenértékűsége és helyettesíthetősége kérdéseit fejtette ki az érdeklődő hallgatóságnak. Prof. Dr. Blaskó György a hatóanyag alapú gyógyszerrendelést a klinikus szemével mutatta be előadásában. A kutatás, a kémiai-, a preklinikai-, és a technológiai fejlesztés ismertetését követően a szabadalmi és regisztrációs kérdésekre, a költségekre irányította a figyelmet. Részletesen kitért a április 1-jével pilot jelleggel az új preferált referencia ársávhoz kapcsolódó fixesítési eljárással egyidejűleg induló, a koleszterinszint csökkentők csoportjában beindítani tervezett folyamat egyes lépéseire és elemezte azok várható hatásait. Pénteken este egyeztetést tartottak a szombati Szakmapolitikai Nap vezérelőadói. A logikai ívet felrajzolva elsőként Dr. Mikola István az Európában tapasztalható bizalmi válság bemutatásával indította gondolatait, ami még mindig meghatározza a gazdasági kereteket, a fejlesztés alapjait. Szakértői elemzések állapítják meg, hogy a szinte kezelhetetlen kockázatot jelentő értékpapír állományt felépítő pénzügyi szektor túlnőtt önmagán. A pénzügyi és adósságválság a reálgazdaságra is kihat. Sérült a közszolgáltatások védőhálója. Gyorsítani kell a felzárkózást, amihez a strukturális reformok jelenthetik a kulcsot. Dr. Kovács József az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága elnöke az egészségi állapot és az ellátórendszer Európában tapasztalt összefüggéseit vette górcső alá. Kifejtette, hogy EU egészségügyi stratégiáján keresztül járul hozzá az európai nép- és közegészségügyi helyzete javításához. Miközben kiegészíti a tagállamok ez irányú tevé - kenységeit, tiszteletben tartja, hogy az egészségügyi szolgáltatások és ellátás kialakítása és biztosítása az egyes országok hatáskörébe tartozik. A szakmai mutatók mellett a gazdasági, szociológiai elemzések is azt mutatják, hogy az egészségügyi kiadások és az eredmények között gyenge a kapcsolat. A ráfordítások növekedése önmagában nem hozza meg az egészségnyereséget. Elnök úr biztosította a gyógyszerészeket arról, hogy megismerve az ágazat képviselőinek a konferencián jelzett, a gyógyszerellátás biztonságát veszélyeztető észrevételeit, azokat képviselni fogja a jogalkotási folyamatokban. Prioritást élvezett-e az egészségügy az elmúlt évben? feszegette a kérdést előadásában Dr. Rácz Jenő. A tulajdo nosváltás és a strukturális átalakítások mellett elemezte az adósságszanálás, a dologi kiadások és a bérek helyzetét, kitérve az adósságrendezés problematikájára, s a HR gondokra is. Ismertette a Semmelweis Terv egyes célkitűzéseit, a szolgáltatási színvonal megtartásának feltételeit, majd tételesen elemezte a kritikus pozíciókat, vizsgálta az egészségipar egyes sarokpontjait. Az egészség politikát irányító parlamenti képviselő, és a két korábbi miniszter értékelését, felvetéseit igen nagy figyelem kísérte a hallgatóság részéről. 8 Gyógyszertár XI. évf. 3. szám Gyógyszertár XI. évf. 3. szám 9

6 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Dr. Mikola Bálint és Dr. Simon Kis Gábor szűkítve a problémakört, a gyógyszerellátás helyzetét vizsgálva a célkitűzésekre, a lehetőségekre és a korlátokra fókuszáltak előadásaikban. (A szakmapolitikai Nap prezentációit következő lapszámunkban részletesen közöljük! [szerk.]) Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló gazdasági helyzetének elemzésével indították. Vizsgálva az árcsökkentés hatásait leszögezték, hogy minden ágazati szereplő, beteg, orvos, gyógyszerész, nagykereskedő és gyártó egyaránt veszteségeket szenved el a folyamat során. A hazai és az import gyógyszerforgalmazás preferenciáit elemezve vontak le következtetéseket. Hangsúlyozták az összefogás jelentőségét a magyar patikusok és magyar gyógyszergyártók között, a hosszú távú partneri együttműködés, mindkét fél számára előnyös kapcsolatot kialakításának előnyeit. A gyakorló gyógyszerészek tapasztalatait és álláspontját Dr. Schlégelné Békefi Csilla és Dr. Csejtei Marianna tolmácsolta a vendégek, szakértők és kollegák felé (előadásukat szerkesz tett változatban fogjuk közölni! [szerk.]). Zárásként a ható - anyag-alapú gyógyszerrendelést vizsgáló piackutatás tanulságait ismertette Kiss Katalin. Egyre közelebb kerülve a gyógyszertár-működtetés napi aktualitásaihoz, a szombat délután az operatív kérdéseinek tárgyalásnak adott teret. Dr. Bódis Lászlóné országos tisztifőgyógysze - rész a hatósági feladatokról és a gyógyszerellátás új irányairól tájékoztatta a kollegákat. Kitért az aktuális jogszabályváltozásokra, az ellenőrzési szempontokra és az ellenőrzési szempontrendszer, a szankcionálás során tervezett egységesítési törekvéseikre egyaránt. Tájékoztatta a jelenlévőket a gyógyszertárak számának alakulásáról és azok belső arányairól is. Dr. Bidló Judit előadásában rövid értékelést adva az elmúlt évről, a évi aktuális és tervezett változtatásokra fókuszált. Részletesen ismertette a gyógyszerkiadási szabályok változását, a helyettesítési gyakorlatban előírt szakmai kötelezettségeket. Felhívta a figyelmet a várható áprilisi változásokra, segítve azok értelmezésében. A szakvezetők előadását követően számos kérdés hangzott el a résztvevők részéről, a prezentációkhoz, és az azokhoz nem kötődő, de a gyógyszertár-működtetés során felvetődő aktualitások tárgyában. A gyógyszerpiaci vertikum aktualitásait a gyártói szövetségek reprezentánsainak gondolatai vezették be. Elsőként Prof. Dr. Vályi- Nagy István, majd Dr. Ilku Lívia mutatta be az innovatív, majd a hazai gyártók helyzetét. A gyógyszerkiadások és a gyógyszerkassza változásait vizsgálva különböző összefüggésekben közvetítették a megszorításokkal összefüggő gyártói aggodalmakat a gyógyszerbiztonság fenntarthatósága kérdésében. Ezen túlmenően Ilku doktornő a rendkívül aktuális támogatáspolitikai célkitűzések és a helyettesítés kapcsolatát is vizsgálta előadásában. A Szakmapolitikai Nap előadásait követően késő estig tartó élénk diszkusszio bontakozott ki a fáradhatatlan, nagy létszámú hallgatóság és az előadók közreműködésével. A kérdések és hozzászólások az előadások által felvetetteken kívül a gyógyszertárműködtetés aktuális, mások mellett a szakmai, gazdasági, biztonsági, finanszírozási, elszámolási problémáit is felvetették. A konferencia harmadik munkanapjára sem fogyott el sem a muníció, sem a figyelem, sem a kitartás. Dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda mutatta be indításként az egészségügy irányításának új szervezetét és feladatait. Előadásában mások mellett részletesen ismertette a GYEMSZI-OGYI gyógyszerellátásban betöltött szerepét. Számos kérdés és hozzászólás tanúsította az érdeklődést. A megszokott módon nagy figyelmet váltott ki a jogi szakértők prezentációja. Dr. Borsy János a társasági jogi, Dr. Szávó Anita a munkajogi, míg Szmicsek Sándor elsősorban az adóügyi kérdések változásait mutatta be prezentációjában. Ismertették a hatálybelépő társasági jogi, cégjogi, az új munka törvénykönyvéről szóló törvényt módosító és átmeneti rendelkezéseket, a cafeteria, a béren kívüli juttatások aktualitásait, a szakképzési hozzájárulás változásait, és az adóellenőrzés tapasztalatait, a Széchenyi Pihenő Kártya, az Erzsébet utalvány felhasználásának lehetőségeit egyaránt. A napi gyakorlati problémák megoldása ügyében számos kérdést vetettek fel a résztvevők, amelyekre nagy türelemmel és empátiával adtak megoldást a szakértők (az összefoglalókat külön közöljük [szerk.]). A Gyógyszertár-működtetés konferencia záróprogramja a hagyományoknak megfelelőn a MOSZ Éves Beszámoló Közgyűlése volt. A fórum arra nyújtott lehetőséget, hogy összegezze a konferencia tapasztalatait, ajánlásokat fogalmazzon meg, s a rövid-, és középtávú tervekbe beépítse az elhangzottak alapján képződő munícióból következő feladatokat. A Szövetség tagjai meghallgatták és megvitatták az elnöki-, főtitkári beszámolókat, s tudomásul vették a Felügyelő Bizottság értékelését. MOSZinfo Kitüntetett figyelem övezte a nagykereskedelmi blokkot, hiszen az egyik legfontosabb kérdése a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban dolgozóknak a gazdasági stabilitás és a gyógyszerbiztonság együttes fenntartása. Dr. Feller Antal a világ gyógyszerpiaca jellemzőinek bemutatásával indította a gondolatot. Vázolta a forgalom változásait, a piac alakulását, a lejáró szabadalmak hatásait. Kitért az új termékek megjelenése, a kutatás- fejlesztés költségei, az állami kontroll fenntartása kérdéseire egyaránt. Elemezte a gyógyszerbiztonsági kritériumok teljesíthetőségét. A gyógyszer-kereskedelem helyzetét Magyarországon Dr. Küttel Sándor mutatta be. Gondolatait a év végi törvénykezés tavalyi évre vonatkozó hatásainak elemzésével indította, majd a Széll Kálmán Terv ágazati konzekvenciára is kitért. Részletesen ismertette az árréstömeg változásokat és azok 0negatív következményeit, a patikák tartozásállományának alakulását. Dr. Szabó László és Dévényi Róbert közös előadásukat a teljes gyógyszerkereskedelmi vertikum Hódmezővásárhelyen a Szent István Gyógyszertár saját felújított ingatlanban eladó. tlagforgalom: 3,2 M Ft/hó. Érdeklődni a 06 (62) telefonszámon lehet munkaidőben, hétfőtől-péntekig Gyógyszertár XI. évf. 3. szám Gyógyszertár XI. évf. 3. szám 11

7 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Gyógyszerészhallgatók III. Országos találkozója és Gyógyszerészbörze Igazi nyüzsgő diákhangulat fogadta szombaton délelőtt a SE Nagyvárad téri Elméleti Tömbje aulájába látogatót. Közel fél ezer fiatal, hallgató és pályakezdő gyűlt össze egy kiállítással egybekötött három napos konzultációra. A HUPSA és a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzata szervezte a nagy érdeklődést kivált III. találkozót, Szeged Debrecen után Budapesten. A Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesülete (MGYE) 1991-ben alakult. A Magyarországon tanuló közel 1200 gyógyszerészhallgatót, valamint a frissen végzett gyógyszerészeket képviselik, és mind a négy képzési helyről (Budapest, Szeged, Debrecen, Pécs) rendelkeznek tagokkal. Céljuk, hogy segítsék a széles látókörű, modern szemléletű, már a pályájuk kezdetén értékes hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező gyógyszerészek képzését, a magyar egészségügy színvonalának emelése érdekében. Erre szolgál az évek óta nagy népszerűségnek örvendő nemzetközi cseregyakorlati programjuk, melynek keretében az évek során több száz gyógyszerészhallgató tölthette külföldön szakmai gyakorlatát. Az idei találkozó alkalmával a szervezők úgy állították össze a programot, hogy az érdeklődők a szombati napon bepillantást nyerhettek a gyógyszerészi szakterületek páratlanul sokszínű tevékenységébe. A délutáni kerekasztal beszélgetés pedig alkalmat adott arra, hogy a szakma képviselőivel beszélgessenek kötetlen módon aktuális témákról, a hallgatókat és a pályakezdőket érintő kérdésekről. Mindezek mellett szombaton a gyógyszerészbörze kiállításain a gyógyszerészet számos képviselőjével nyílt mód a személyes találkozásra. A szakmai és ifjúsági szervezetek, gyógyszergyárak, gyógyszercégek standjain szakmai aktualitásokról, az elhelyezkedés lehetőségeiről is tájékozódhattak a rendezvény résztvevői. Először szerveztek vasárnap délelőttre gyógyszerész tréninget, ami tíz hasznos és izgalmas témakörben adott alkalmat a résztvevőknek egyes kérdések (vezetéstechnika, önismeret, hamisítás, klinikai gyógyszerészet, doktori képzés, stresszhelyzetek kezelése, stb.) részletes tanulmányozására. A tréningeket jól felkészült szakemberek vezették. A Magángyógyszerészek Országos Szövetség mindig is fontosnak tartotta a hallgatókkal, pályakezdőkkel való kapcsolattartást, így minden eddigi, a mostani rendezvényen is előadással, kiállítással segítette az érdeklődők tájékozódását. Dr. Mikola Bálint a MOSZ elnöke szombat délelőtti prezentációjában értelemszerűen a Szövetség filozófiája szerint a közvetlen lakossági gyógyszerellátás egyes részleteinek ismertetésével biztatta arra a pályakezdőket, hogy vállaljanak feladatot ebben a munkában, hiszen értelmiségiként és szakemberként egyaránt kötelezettségük a társadalom egészségi állapotának javítása. A Szövetség bemutatása során hangsúlyozta, hogy a MOSZ 20. éve dolgozik a gyógyszertárak működtetése szakmai, gazdasági fejlesztésén, az egészségügyi szolgáltatások megújításán és szélesítésén. Nemzetközi szinten évtized óta tanulmányozzák a gyógyszerészi hivatás fejlesztési irányait. Ebben a munkában pályakezdő kollegák részvételét is segítik, amikor a MOSZ és a Tennessee Egyetem közötti szerződéses kapcsolatrendszer keretében tanulmányútra küldik a fiatal kollegákat az USA-ba. Röviden vázolta azt az általános, világszerte hasonló egészségpolitikai célkitűzést, amely az alapellátás szintjén a befejezett gyógyításra fókuszál. A jelenlegi, jogszabályok által rögzített környezetben a gyógyszer - ellátás egészségügyi szolgáltatás, az alapellátás része, így a gyógyszerész a népegészségügyi team megbecsült szakembere. Felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatásfejlesztés során a gyógyszerészi tevékenység jelentős mértékben szélesedett. A gyógyszeres terápia hatékonysága, az egészségnyereség fokozásában, a megfelelő egészségi állapot fenntartásában, a megelőzésben mind megfogalmazhatók azok a gyógyszerészi feladatok, amelyek teljesítésére alkalmat ad a napi paciens/gyógyszertár kontakt. Bemutatta a gyógyszerészi gondozás egyes területeit. Röviden kitért a napi gondokra is, melyeknek lényegét a gyógyszertár-működtetés gazdasági stabilitása megteremtésében látta, mivel a szakmai fejlesztések folytatásához elengedhetetlen a kiszámítható környezet. A délutáni kerekasztal megbeszélésen résztvevők számos kérdéssel bombázták a szakértőket, amelyek elsősorban a képzés, az elhelyezkedés területét érintették, de terítékre kerültek a szakképzés, a doktori iskola, a gyakorlati életben a gyógyszerészi kompetencia, az e-recept, a gyógyszerbiztonság egyes aspektusai is. Gratulálunk a szervezőknek a jó hangulatú rendezvényhez! MOSZinfo Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális tszervezés az egészségügyi intézményekben Dr. Török Krisztina, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfej lesztési Intézet (GYEMSZI) főigazgatója szerint mihamarabb egységesíteni kell az egészségügyi ellátórendszert, ha gyorsan akarnak eredményeket, és minél többet sze retnének megtakarítani. Az egészség ügyi intézmények az önkormányzatoktól több lépcsőben központi kézbe kerülnek. A főigazgató véleménye szerint a fővárosi és a megyei kórházak átadás-átvétele zökkenőmentes volt. A következő időszakban fél éven belül az aktív ellátó intézmények, majd év végéig a járóbeteg-ellátó intézmények is központi kézbe kerülnek. Mindeközben május elsejével első lépésként kezdetét veszi az új, térségi alapon szerveződő egészségügyi ellátás, amelyhez kapcsolódóan fokozatosan elindulnak a térségi várólisták is A végső cél, hogy a térségek hatékonyan működjenek, minden - ki a saját térségében kapja meg a számára szükséges szintű és színvonalú ellátást. A hosszú távú cél az, hogy minden olyan ellátást, amelynek nem kell feltétlenül a fekvőbeteg-ellátáshoz kötődnie, eltolják a já - róbeteg-ellátás irányába. Ennek részeként a tervezhető várólistás ellátásokra mint a szemműtét, vagy a csípőprotézis műtét fokozatosan kiépítik a térségi várólistás rendszert. Ez azt jelenti, hogy a beteg nem egy adott intézmény, hanem az adott térségi várólistára kerül fel. A térségen belül a beteg választhatja majd ki, hogy melyik intézményben szeretné megműttetni magát. A térségi rendszer kialakításának legfontosabb ismérve az volt, hogy pontosan lássák a betegek szokásait, hol milyen ellátást vesznek igénybe, és ennek megfelelően alakítják az ellátórendszert. A nyolc térség kialakítása, a határok meghúzása ez alapján történt. Térségi felosztás A térségi felosztást egy múlt év végén megjelent kormányrendelet rögzíti. Eszerint: a Nyugat-közép-magyarországhoz tartozik a főváros I., II., XI., XII., valamint XXII. kerülete, Fejér megye egésze, az esztergomi kistérség kivételével Komárom-Esztergom megye, Pest megyéből pedig a budaörsi és az érdi kistérség. A Nyugat-Dunántúl térséghez tartozik a teljes Győr-Moson-Sopron megye mellett Zala, Vas és Veszprém megye vala - mennyi települése, továbbá Somogyból a csurgói kistérség négy települése: Inke, Porrog, Porrogszentkirály és Pogányszentpéter. Észak-magyarország nagytérségé - hez Borsod-Abaúj-Zemplén megye a tokaji kistérség kivételével valamint Heves - ből a bélapátfalvai, az egri, a füzesabonyi, a hevesi és a pétervásárai kistérségek tartoznak. Észak-Közép-Magyarországhoz sorolták a főváros III., IV., VI., XIII., XIV., XV. és XVI. kerületét, Nógrád megyét, Hevesből a gyöngyösi és a hatvani kistérséget, Pest megyéből az aszódi, a dunakeszi, a gödöllői, a Pilisvörösvári, a szentendrei, a szobi, a váci, valamint a veresegyházi, Komárom-Esztergom megyéből pedig az esztergomi kistérséget. Az Észak-Alföldhöz tartozik Hajdú-Bi - har és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből a karcagi és a tiszafüredi, Borsod-Abaúj-Zemp - lénből a tokaji kistérség, Békés szeghalmi kistérségéből pedig Bucsa. Dél-közép-magyarország területéhez Budapest V., VII., VIII., IX., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. kerülete mellett Jász- Nagykun-Szolnok megyéből a jászberényi, a mezőtúri, a szolnoki és a törökszentmik lósi, Pest megyéből pedig a dabasi, a gyáli, a monori, a nagykátai, a ráckevei és a ceglédi kistérség kivéve Nagykőröst tartozik. A Dél-Dunántúlhoz sorolták Baranya és Tolna megyét, valamint Somogy megyét kivéve Inkét, Porrogot, Porrogszentkirályt és Pogányszentpétert, a dél-alföldi régióhoz pedig Bács-Kiskun és Csongrád me - gye, Békés Bucsa kivételével, valamint Pest megyéből Nagykőrös, Jász-Nagykun- Szolnok megyéből pedig a kunszentmártoni kistérség tartozik. A felosztásból bár úgy tűnik, hogy vannak megyék, amelyek feldarabolódtak, de már most sok helyről kapni azt a visszajelzést, hogy a realitásokon alapuló valós beteg-utakat, térséghatárokat alakítottak ki. A terv részeként a következő időszakban számítanak a háziorvosok és a gyógy - szerészek közreműködésére abban, hogy mindenki tudja, különböző problémáival hová fordulhat. A tervek szerint 2013 végére, 2014 elejére elkészül az interneten hozzáférhető beteginformációs rendszer is. Egészségügyi ellátóhely nem zár be, legfeljebb profiltisztítás történik. Az intézményvezetőkkel több körben egyeztettek, illetve egyeztetnek folyamatosan. Az egész - ségügyi struktúra átalakításában mind a térségi ellátásszervezés, mind a funkcionális integráció kapcsán, a hatékonyság mellett, a biztonságos betegellátás a legfontosabb szempont. Vannak olyan területek, amelyeknél a biztonságos ellátáshoz bizonyos társszakmák jelenlétére is szükség van. Ahhoz például, hogy egy szülés során a szülő nő és gyermeke is teljes biztonságban legyen az adott intézményben, a szülészet mellett korszerű gyermekgyógyászatnak is lennie kell. A biztonságos betegellátás garantálása érdekében vannak intézmények, amelyek váltanak, bizonyos ellátást leadnak, míg másban fejlesz - teni fognak. Az ennek megvalósításához szükséges pályázati menetrendet már ki is dolgozták, hamarosan megjelennek az első kiírások. A félreértéseket eloszlatva, az egyes intézmények tudják, miként alakul a jövőjük. Az egészségügyi struktúra átalakítása te - hát ebben az évben felgyorsul, a GYEMSZIben pedig azon dolgoznak, hogy minél előbb egységes legyen és hatékonyan működjön az egészségügyi ellátó rendszer. Forrás: NEFMI, GYEMSZI MOSZinfo 12 Gyógyszertár XI. évf. 3. szám Gyógyszertár XI. évf. 3. szám 13

8 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális tadták a Debreceni Egészség Központ új épületét Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A jóindulatú prosztata megnagyobbodás (BPH) kezelésének gyógyszerészi és háziorvosi irányelve A csőpostán keresztül érkeznek a különböző klinikákról a betegek mintái, amelyeket aztán a laboratóriumban vizsgálnak meg. A fejlesztés a korszerű laborinformatikai rendszerrel együtt felgyorsítja a munkát. Az eredményeket rövidebb idő alatt kapják meg az orvosok, mint korábban. A jövőben, az új épületben több diagnosztikai vizsgálatot végeznek, a betegeket így egy helyen látják el. A beteg oldaláról az a fontos, hogy nem kell sok helyre járkálnia a betegnek, hanem egy épületen belül megkap minden diagnosztikus ellátási lehetőséget mondta el Paragh György, a DEOEC elnöke. Az úgynevezett In Vitro Diagnosztikai Tömb csak egy része a Debreceni Egészség Központ fejlesztési projektnek. Mintegy 12 milliárd forintból 9 épületet építettek, vagy korszerűsítettek. Emellett modern műszereket vásároltak. Az Egészségközpont átadásakor Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter elmondta: csak nagyobb területi egységekre lehet költséghatékonyan megszervezni az egészségügyi ellátást. A miniszter szerint Debrecenben komoly lépéseket tettek az integráció felé. Nyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy a Debreceni Egyetem az egyik legsikeresebb hazai egészségügyi intézmény. A fejlesztési program az Új Széchenyi Terv támogatásával 10,6 milliárd forintból valósult meg. Lehetővé vált több ellátás megújítása, így az égési sérültek és a fogyatékkal élők teljes fej-, nyak- és szájsebészeti ellátásai, bővültek a sürgősségi és intenzív ellátások lehetőségei is. A beruházásnak köszönhetően jelentősen javul a debreceni egészség - ügyi szolgáltatás minősége. Realitássá válik, hogy bizonyos lélekszámra lehet építeni, kialakítani egy olyan jól rendezett és modern technikákkal is ellátott egészségügyi ellátórendszert, amelyik gazdaságosan tud működni. Réthelyi Miklós emlékeztetett arra, hogy Debrecenben hatalmas fejlesztéseket hajtottak vég - re az egészségügyben, amelyeknek köszönhetően jelentős lépéseket tettek, hogy a prog - esszivitás minden szintjén jelen lévő csúcskórház jöjjön létre. A nemzeti erőforrás miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány rendkívül fontosnak tartja az egészségközpontú szemléletet, így az új egészségügyi rendszert az egészség megóvása, védelme köré szervezi. A ha - zai gazdaság egyik kitörési pontja az egészségipar fejlesz - tése, ezért a kormány kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére. Az Új Széchenyi Tervnek köszönhetően valósulhatott meg az egészségügyi alap-, és szakellátás fejlesztése. Egyedül Hajdú-Bihar megyében két pályázati program keretében 12 helyen 500 millió Ft támogatás jutott az alapellátás fejlesztésére. E pályázati fejlesztések célja az orvosi ellátás minőségének javítása, a várók és rendelők komfortosítása, a biztonságos működés feltételeinek megteremtése, költséghatékony és minőségi szolgáltatás nyújtása. A miniszter elmondta azt is, hogy számítások szerint csak nagyobb területi egységekre lehet költséghatékonyan megszervezni az egészségügyi ellátást. Ugyanakkor figyelembe kell venni egyéni és lokális érdekeket is, ismerni kell a helyi adottságokat és szükségleteket, az infrastuktúrát pedig ezekhez kell igazítani. A kormány ezért hozta létre a térségi egészségszervező központokat, ezek az intézmények a minisztériummal, az egészségbiztosítási pénztárral és a tisztiorvosi hivatallal együttműködve határozzák meg a működőképes struktúrát. A kórház fejlesztésében nemcsak a technikai újítások fontosak, hanem a mögötte meghúzódó szemlélet is. A testünk is része a szellemünknek. Platón azt mondja, hogy az elme és a test egy, nem szabad külön kezelnünk. Épp ezért fontosnak tartjuk az egészségközpontú szemlélet megjelenését. Míg korábban az egészségügy a betegségek elleni küzdelemről szólt, az új rendszert az egészség megóvása, erősítése és helyreállítása köré szervezzük. A Debreceni Egyetemi Klinika az ország közel harmada számára elérhető népegészségügyi központ, szakmai és információs csomópont lett. Itt lehetővé vált az egészségi állapot felmérése, a várható veszélyek előrejelzése és hatékony, a lakosság állapotához illeszkedő egészségvédelmi terv megvalósítása fejtette ki a miniszter. A Kormány a hazai gazdaság egyik kitörési pontjaként határozta meg az egészségipar fejlesztését és kiemelt hangsúlyt kap az egészségügy infrastruktúrájának megújítása is. Ennek érdekében az Új Széchenyi Terv évi akcióter - vében összesen az egészségügyi fejlesztési programok céljaira mintegy 137 milliárd Ft áll rendelkezésre májusa és 2011 decembere közt a kormány döntése alapján 900 egészségügyi fejlesztési terv részesült, összesen 300 milliárd Ft támogatásban. Az orvostudomány a remény gyakorlása. Reményünket fejezzük ki abban is, hogy az Egészségtudományi Centrum segíteni fogja a hatékonyabb, magasabb színvonalú egészségügyi ellátó rendszer kiépítését és egyben a magyar egészségügy megújulásátzárta gondolatait Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter. Forrás: DEOEC, dehir. A pilisszentiváni Ureusz Gyógyszertárba gyógyszerészt felveszünk. Jelentkezni lehet: Kocsisné dr. Bártfai Katalin gyógyszertárvezetőnél Telefon: +36 (30) MOSZinfo Előfordulási gyakoriság, betegség kialakulása A jóindulatú prosztata megnagyobbodás, vagy benignus prosztata hiperplázia (BPH) a leggyakoribb jóindulatú daganatos megbetegedés férfiakban. A BPH gyakorisága éves férfiakban 20%, éves férfi lakosság körében már 50% és 80 évesnél idősebbekben 90% feletti. A BPH klinikai megjelenés0s arányban van a férfiak korával. 75 éves kor felett a betegek mintegy fele panaszkodik vizeletsugara vékonyodására, erejének csökkenésére. A be - tegség időben felismerve gyógyszeresen kezelhető, előrehaladott formájában műtéti ellátást igényel. A jóindulatú prosztata megnagyobbodás ki alakulásának oka nem pontosan tisztázott, de nagy valószínűséggel több tényező befolyásolja és endokrin behatás alatt áll. I. Cél A betegség fentiekben bemutatott gyakorisága miatt kiemelkedő jelentőséggel bír korai felismerése a mindennapi háziorvosi gyakorlatban, hogy a panaszokkal jelentke - ző férfibeteg számára a tünetek rövid szóbeli ismertetése és kérdőíves értékelése után felelősséggel megállapítható legyen a beteg súlyossági állapotának megfelelő ellátás. II. Fogalom BPH: benignus prosztata hiperplázia (jóindulatú prosztata megnagyobbodás) IPSS (International Prostate Symptom Score): az alsó húgyúti tüneteket felmérésére szolgáló nemzetközileg validált kérdőív. Dysuria: nehézvizelés. Klasszikusan há - rom tünetre vonatkozik: haspréssel segített nehézvizelés, vizelés nehezített elindítása. Nocturia: éjszakai vizelés Stranguria: fájdalmas nehézvizelés Hezitálás: a beteg jellemzően vár a vizeletsugár megindulására (akár percekig) Urge panaszok: a betegnek hirtelen imperatív parancsoló jellegű vizelési ingerei alakulnak ki Betegút: a beteg kivizsgálása és kezelése során az egészségügyi ellátó rendszerben érintett járó és fekvőbeteg inté - zetek hálózata PSA (Prosztata Specifikus Antigén): kallikrein típusú fehérje enzim a vérben, melyet a prosztatarák diagnosztikájában használunk. Általánosságában en - nek határértéke 4 ng/ml, de pontosabb értékelést nyújt a PSA-t korspecifikusan, évenkénti változásban és prosztata nagy - ságával összevetve értékelni. Fontos megjegyezni, hogy a PSA nem prosztatarák, hanem prosztata specifikus. Ez azt jelenti, hogy értéke a jóindulatú prosztata megnagyobbodásban, gyulladásban is megemelkedhet. Fitoterapeutikum: természetes (növényi) hatóanyagú gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény Alsó húgyúti tünetek: BPH okozta tünetek összefoglaló elnevezése Dülmirigy: prosztata magyar neve Hiperplázia: szerven belüli sejtszám szaporulat III. Felelősség A beteggel gyakran találkozó háziorvos felelőssége, hogy további betegút megnyitása nélkül a beteg panaszait megismerve és érdekeit legmesszebbmenőkig szem előtt tartva javasol-e ellátást saját hatáskörén belül (pl. nem vényköteles prosztata gyógyszer alkalmazása), majd a beteget urológus szakorvoshoz irányítja. Tekintettel arra, hogy a férfiak akár súlyos panaszaikról sem beszélnek szívesen, kiemelt felelőssége van a háziorvosnak rákérdezni BPH okozta tünetek jelenlétére. IV. Folyamat A jóindulatú prosztata megnagyobbodás a fejlett országokban népbetegség, mely összefügg az idősödő társadalmak szerkezetével. A Központi Statisztikai Hivatal népességre vonatkozó adataival és a fenti gyakorisági adatokkal számolva hazánkban körülbelül beteg szenved jóindulatú prosztata megnagyobbodásban. Amennyiben ezt összevetjük azzal az adattal, hogy körülbelül férfi áll per os kezelés alatt BPH miatt, láthatjuk, hogy igen jelentős számú beteg az, akit meg kell szólítani a patikában, vagy háziorvosi rendelőben, és akiknek az életminőségén, konzervatív úton javítani lehet. Még érdekesebb az az adat, hogy becslések szerint minden második 50 évnél idősebb férfi a nehézvizelés tünetének vala - mely formájától szenved, mely változó mértékben befolyásolja az életminőséget. Ezen panaszok fitoterapeutikum adására javulnak és jelentős mértékben kitolható a betegség progressziója. A tünetek nem feltétlenül függnek össze a prosztata méretével, de az életkor előrehaladtával a panaszok előfordulásának gyakorisága folyamatosan nő. A dülmirigy felnőttkori növekedésére számos többé-kevésbé elfogadott magyarázat ismert. Az egyik talán legelfogadottabb és legszélesebb körben ismert, az ún. relatív ösztrogén túlsúly. Ez azt jelenti, hogy az öregedés folyamata során a termelődő tesztoszteron (hím nemi hormon) mennyisége, így a szabad tesztoszteron mennyisége is csökken. Ösztrogéntermelés férfiak - ban is van, ennek szintje állandó marad. Így relatív ösztrogén túlsúly alakul ki, ez pedig a prosztata sejtekben androgén receptor felszaporodását indítja el. A meglévő androgén hormon készletre érzékenyebb a prosztata, ez hiperpláziát idéz elő. Dysuria (nehézvizelés): egy differenciáldiagnosztikai tünet, vagyis hátterében több betegség is állhat, a vizeletsugár nehezített és elhúzódó indításából, és folyamatos fenntartásából áll. Nocturia: a beteg éjjel többször felkel vizelni. Akár 3-5 alkalommal, de van, hogy óránként! Szakorvosi feladat ezt differenciálni egyéb kórképektől, mint diabetes mellitus, pangásos szívelégtelenség, prosztatarák, húgyhólyagkő és diuretikumok szedése. Hezitálás: lényege, hogy a beteg várakozik, hogy elinduljon a vizeletsugara és ezért gyakran különböző fogásokat alkalmaznak (pl. ököllel a hólyagtáji has - falat nyomja), hogy segítse a vizeletsugár indulását. Straining: a beteg hasprést használ vizeléskor. Ez gyakran fel sem tűnik, mert már, megszokta, de ha megkérdezzük, hogy tud-e beszélni vizelés közben, akkor könnyen megállapíthatjuk ennek fennállását. Mindezek mellett a beteg beszámolhat akár a háziorvosi rendelőben, hogy vizeletsugarát erőtlennek, elvékonyodottnak látja, az esetleg megszakadozik vizelés közben. Felnőtt férfibetegek dysuriáját leggyakrabban jóindulatú prosztata megnagyobbodás (BPH) okozza, de más megbetegedés is kiválthatja, melynek elkülönítése a szakorvos feladata. Ezért fontos a vizelési nehéz - séggel bíró férfiakat feltétlenül szakorvos hoz irányítani, mert itt lehetőség válik a prosztata rosszindulatú daganatának elkülönítésére, gyulladásos kórképek felismerésére, vagy ritkábban előforduló hólyag-, esetleg 14 Gyógyszertár XI. évf. 3. szám Gyógyszertár XI. évf. 3. szám 15

9 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális zároizom rendellenesség kórismézésre. V. Diagnosztika A diagnosztika egyik eszköze az IPSS kérdőív, melyet urológusok állítottak össze és 1991 óta használják. Célja az alsó húgy - úti elfolyási akadály okozta szubjektív panaszok objektivizálása. Nagyon hasznos, rövid idő alatt kitölthető akár patikában, akár a háziorvosi rendelőben. Kiértékelésével, hozzávetőleges képet kaphatunk a tünetek stádiumáról, továbbá kiszűrheti azon betegeket, akiknek nem vényköteles gyógyszer (fitoterapeutikum), egyéb kórfo - lyamatok kizárását követően, nagy valószínűséggel hatékony lehet. V/1. IPSS kérdőív prosztatabetegségek tüneteinek tesztje Értékelés: 0-7 pont: enyhe tünetek: megfigyelés 1-7 pont között fitoterapeutikum alkalmazása 8-19 pont: közepes tünetek: gyógyszeres vagy sebészi kezelés, Urológus szakorvos lássa a beteget! pont: súlyos tünetek: sebészi kezelés, Urológus szakorvos lássa a beteget! A tünetek változásának nyomonkövetése érdekében javasolt a prosztatabetegségek tesztjének félévenkénti kitöltése. V/2. PSA meghatározása Másik ilyen tájékoztatásra is alkalmas diagnosztikai eszköz (gyógyszertárban elérhető) az ujjbegyből nyert vérminta alapján való PSA meghatározás. Ez természetesen csak tájékozódásra elég, nem jelent pontos, valid PSA értéket, de eltérése esetén a beteget azonnal szakorvoshoz kell irányítani. Pontos PSA laborvizsgálatot urológus, onkológus szakorvos kérhet. VI. A folyamat a gyógyszertári illetve a háziorvosi rendelői kapcsolatfelvétel és értékelés során Rövid anamnézis felvétel, mely leginkább a beteg urológiai státuszára vonatkozóan történjen. Legfontosabb rövid kérdések: 1. Vékonyabb-e a vizelet sugara? 2. Várni kell-e annak indulására? 3. Megszakadozik-e a vizelet sugara? 4. Utócsepegést észlel-e? 5. Éjjel hányszor kell felkelni vizelni? (3 vagy annál több alkalmat már kórosnak kell értékelni) 6. Ki tudja-e üríteni mindig a hólyagját vagy sem? Amennyiben a beteg státusza megítélhető, enyhe panaszok esetén lássuk el a beteget nem vényköteles prosztata gyógyszerrel. IPSS kérdőív nélkül 50 évnél idősebb férfibeteget küldjünk urológushoz! Ha volt időnk kitöltetni kérdőívet (mert a beteg együttműködő és/vagy kis idő múl - va visszajön, vagy mert gyógyszertári, háziorvosi szűrést végzünk), értékeljük azt. Enyhe panaszok esetén (IPSS pontszám az életminőségre vonatkozó kérdés nélkül 1-7-ig terjedő tartományban van), lássuk el a beteget nem vényköteles készítménnyel és hangsúlyozzuk a rendszeres ellenőrzés fontosságát. 50 évnél fiatalabb beteg esetén (amenynyi ben elsőfokú rokona nem volt prosztatarákos és IPSS pontszáma <8), nem kötelező további betegutat azonnal megnyitni, azaz szakorvoshoz elküldeni, de fel kell hívnunk figyelmét a PSA meghatározás fontosságára. Ezt vagy háziorvosi rendelőben, vagy patikában (tanácsadó helységben) ujjbegyből vett vérmintában tájékoztató jelleggel meghatározhatjuk. Pontos PSA szint mérést OEP finanszírozott rendelésen urológus szakorvos végezhet, vagy magánszektorban saját költségére meghatároztathatja a beteg. 7 feletti IPSS pontszám esetén a gyógyszerész és a háziorvos legfontosabb feladata a betegirányítás, azaz urológus szakorvoshoz küldeni a beteget. 45 évnél idősebb férfit, ha annak közvetlen (elsőfokú) rokona jelenleg prosztatarákos, vagy prosztatarákos volt, urológiai szakorvosi vizsgálata indokolt. Háziorvos ezen túlmenően elvégezheti a rektális digitális vizsgálatot. Egy mirigyes vagy izom tapintatú prosztatát nem kell patológiásnak értékelnie. Ezzel szemben a prosztata nagyságától függetlenül észlelt porckemény göb vagy az egész szerv kemény tapintata már felveti malignus folyamat lehetőségét. Ilyenkor haladéktalanul további urológiai vizsgálatok szükségesek. Összegezve: amennyiben nincs mód a dysuriás beteg státuszának meghatározására, vagy nem egyezik bele, irányítsuk szakorvoshoz. 50 év felett a férfiak szakvizsgálata évente javasolt. Azon férfiaknak, akiknek közvetlen hozzátorozójuknál prosztatarákot kórisméztek, 45 éves kórtól indokolt az éves urológiai szakvizsgálat és PSA szint ellenőrzés. Hivatkozás MUT (Magyar Urológia Társaság) Módszertani levele 2009 EAU (European Association of Urology) Guidelines 2010 Romics Imre et. al.: A prosztata betegségei, White Golden Book 2005 KSH Statisztikai tükör március 18., Népmozgalom január-december, A népesség korcsoport szerint április és március között az IMS adatbázisból kalkulált betegszám = MAT/03/11 DOT value/365 nap Prosztatabetegségek tüneteinek tesztje Soha Ritkán Alkalmanként, néha Az esetek felében Gyakran, sokszor Mindig Milyen gyakran érzi úgy, hogy nem sikerül teljesen kiürítenie 1. a hólyagját a vizelés során? Milyen gyakran fordul elő, hogy két órán belül újra vizelnie kell? Milyen gyakran fordul elő, hogy vizelés közben 3. a vizeletsugár elakad és újra kell indítania? Milyen gyakran érezi úgy, hogy nehéz a vizelést visszatartania? Milyen gyakran fordul elő, hogy vizelete gyenge, vékony sugárban ürül? Milyen gyakran kell erőlködnie, hogy a vizelés meginduljon? Egyszer sem Egyszer Kétszer Háromszor Négyszer Legalább ötször Az esti lefekvéstől másnap reggelig 7. általában hányszor kell felkelnie vizelni? Kérjük, adja össze bekarikázott számokat! Összesen pontszám: A prosztata teszt eredménye tovább pontosítható az alábbi, életminőségre vonatkozó kérdés megválaszolásával. Hogyan fogadná, ha a vizelést jellemző állapota így maradna élete végéig? * kb. azonos mértékben elégedetten és csalódottan Örömmel Elégedetten Jobbára Vegyes Inkább Boldogtalanul Kibírhatatlannak elégedetten érzelmekkel* boldogtalanul érezném Amennyiben 3 vagy több pontot ért el, akkor panaszai azok súlyosságától függetlenül kezelést igényelnek, hiszen jelentős befolyással vannak a mindennapi életére. 16 Gyógyszertár XI. évf. 3. szám

10 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság I. félévi továbbképzései Tisztelt Gyógyszerész Kollégák! A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság I. félévében is megrendezi gyógyszerészi gondozási továbbképzéseit. A tanfolyamokra a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével (fax: 1/ ), vagy a honlapon keresztül jelentkezhetnek. A képzések legalább 30 fő részvétele esetén kerülnek megtartásra! Képzés Helyszín Időpont Tanf. díja Jelentkezés Krónikus légúti betegségek I. Budapest Ft Krónikus légúti betegségek II. Workshop Budapest Ft Gyógyszertárban előforduló bőrproblémák I. Budapest Ft Gyógyszertárban előforduló bőrproblémák II. Budapest Ft Metabolikus szindróma ráépített képzés Budapest Ft Jelentkező neve, nyilvántartási száma: Gyógyszertár neve, címe: Telefon, Számlázási név, cím: A képzésekről további információkat a Bizottság honlapján a weboldalon találhatnak. Beszámoló a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság februári üléséről A Bizottság első félévi képzései közül kiemelten hangsúlyos a Metabolikus Szindróma ráépített képzés lesz, melynek a koráb - ban a tanfolyamot teljesített kollégák ismereteinek kiegészítése, aktualizálása mellett új területekről nyújt átfogó ismeretet. A tavaly nagy sikerrel lebonyolított az Év Gyógyszerészhallgatója Verseny idén is megrendezésre kerül, melynek előkészí tésében, levezetésében a Bizottság idén is tevékenyen együttműködik a Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesületével. A verseny időpontja: április 14. A metabolikus szindróma gondozási program számítástechnikai támogatására vonatkozóan a Bizottság nyitott további együttműködő partnerek bevonására. Az adminisztráció lebonyolítására alkalmas programok pilot jelleggel, meghatáro zott időinter - vallumon belül tesztelésre kerülnek, a programmal kapcsolatos tapasztalatok kiértékelése, a további lépések kialakítása céljából február 28. Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége által szervezett 2012-es továbbképzések január 28. Budapest Haemostasis zavarai kötelezően választható továbbképzés, 16 pont március 2-4. Siófok Gyógyszertár-működtetés szabadon választható továbbképzés, 18 pont április Keszthely III. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Konferencia május 4-6. Budapest Gyógyszeres Terápia Menedzsment VI. Urológiai megbetegedések kötelező szinten tartó továbbképzés, 36 pont október 12. Siófok Ifjúsági Fórum szabadon választható továbbképzés, 8 pont október Siófok Gyógyszerészek Országos Kongresszusa szabadon választható továbbképzés, 10 pont december 7-9. Győr Gyógyszerellátási aktualitások; Innováció a gyógyszerészetben szabadon választható továbbképzés, 20 pont A Bizottság a jövőben a helyi képzőhelyekkel együttműködésben tervezi magasabb besorolású akkreditált képzés megtartását, azonos tartalommal. A képzés részleteinek kidolgozása további egyeztetést igényel, melyre a későbbi ülések alkalmával kerül sor. Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság 1068 Budapest, Dózsa György út 86/b Telefon: Fax: honlap: 18 Gyógyszertár XI. évf. 3. szám Gyógyszertár XI. évf. 3. szám 19

11 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Miért fontos a hatékony gyógyszertár gazdálkodás? Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális március 1-jével módosultak a Gt. és a Ctv. szabályai A cikksorozatunk korábbi számaiban néhány kiemelt témakört elemeztünk, annak érdekében, hogy rávilágítsunk miért fontos a készletmenedzsment vagy éppen az árazás nyomon követése a patika számára. A mostani cikkben egy esettanulmányon keresztül bemutatunk további elemzési lehetőségeket, amelyek a gyógyszertár hatékony gazdálkodását segítik. A megfelelően feldolgozott információ hatalmas kincset jelent, hiszen a döntés-előkészítés egyik kulcskérdése, hogy a patikus evidenciákon alapuló döntéseket hozzon annak érdekében, hogy a gyógyszertár a leghatékonyabban tudjon működni. Az elemzések egyre fontosabb szerephez jutnak, hiszen a változó piaci környezet újabb és újabb kihívásokat támaszt. Rövid távú hatékonyságnövelés esetében fontosnak tartjuk, hogy az alábbi kérdéskörökben iránymutatást adjon a patikai elemzés a gyógyszertár vezetői számára: Legjobban fogyó termékek eladásának nyomon követése vényes/vény nélküli készítmények megkülönböztetése az árrés miatt; Negyedéves fixesítés miatt folyamatos ár és készletfigyelés; Regionális és országos átlagok nyomon követése, ezáltal gyors beavatkozási lehetőség a szabadáras készítményeknél; A preferált referencia ársávban lévő termékek expediálása a gyógyszerészi ösztönző rendszer miatt. A hosszabb távú elemzések között érdemes megemlíteni a generikus tendenciák figyelését. Egyegy lejáró szabadalom után a jelenlegi szabályozás szerint a fixcsoport képzés jóval hamarabb történik, ezért az érintett piacokon a generikus penetráció gyorsan felerősödhet. A hatékony gazdálkodás érdekében három alapvetően fontos információ a készítmények forgalma, a készletszint és az árak össze függésének vizsgálata szükséges. Amikor a rendeléseinket tervezzük érdemes áttekintetni, hogy mely készítmények eredményezik a legnagyobb forgalmat a patika számára, ezekből a készítményekből mennyire tudjuk pontosan meghatározni, hogy mekkora készletet tartsunk, illetve ezek milyen árszintű készítmények. A készletek pontos megtervezése azért fontos, hogy egy adott készítményben nem álljon a pénz (pláne, ha az egy magasabb árú szer), hanem azt igyekezzünk minél hamarabb értékesíteni. A patika vásárlókörét ismerve pedig el lehet dönteni, hogy mi az az árszint, amelyre már árérzékenyek a vásárlók, és ennek alapján meghatározható, hogy egy adott termékkört esetleg nem érdemes tartani (pl. magasabb árka tegó riájú dermokozmetikumok). Az elemzések célja, hogy a forgalomkészlet-ár összefüggéseinek segítségével rávilágítson a sikeres vagy éppen sikertelen értékesítési stratégiára és lehetőséget kínál a stratégia megváltoztatásához szükséges döntés előké szítésére. Nézzük végig egy példán, hogy milyen következtetések vonhatóak le a patikai forgalom-készlet-ár elemzésekből. Az étrend-kiegészítők kategóriájában például eb - ben a régióban a Salvus gyógyvíz az 5., valamint országosan a 2. legtöbbet eladott készítmény volt. A példában szereplő patikában pedig a 18. helyen áll. A Salvus gyógyvíz értékesítése ebben a patikában az elmúlt év során folyamatosan csökkent, majd az októberi mélypont után meredeken emelkedett. Egyfajta magyarázattal szolgál a jelenségre, hogy ha a készítmény árának alakulását megfigyeljük, hiszen amint a patika a regionális árak közelébe vitte le az árat, sikerült nagyobb értékesítést generálnia. Napjainkban a gyógyszertárak vezetésében a szakmai szempontok mellett egyre inkább teret kell kapniuk a gazdaságos üzletvezetés technikáinak. Üzleti döntéseket pedig csak tudatosan, objektíven, tényadatok, forgalmi elemzések birtokában lehet meghozni. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosításra került a évi CXCVII törvénnyel (Módtv.). E módosító törvény egyebek mellett a társasági és a cégtörvényt is megváltoztatta. A változások jelentős része március hó 1. napjától hatályos. A Gt. módosításai A Gt. módosításai elsősorban technikai jellegűek, azok a társaságokat lényegileg nem érintik. A módosítás lényege az eljárási szabályok (Ctv.) változásában van, amely viszont ró terheket a társaságokra, a tagokra és a vezető tisztségviselőkre is. A Ctv. módosításai Székhelyhasználat: A bírósághoz a jövőben csatolni kell a székhely, telephely, fióktelep használatára vonatkozó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot. Az erre vonatkozó okiratokat az első változáskor, de legkésőbb február 1. napjáig kell benyújtani! Az ügyvédi székhelyszolgáltatás megszűnik. De a Módtv. hatály - balépésekor fennálló ilyen jogviszonyt nem kell megszüntetni, az marad (Módtv (5) bekezdése alapján) Vezető tisztségviselő összeférhetetlenségi nyialtkozata: A Gt. 23. vonatkozásában tett nyilatkozat valóságának ellenőr - zése céljából a bíróság megkeresheti a bűnügyi nyilvántartót, mely eljáráskor valamennyi cégadatot kiadja a nyilvántartó hatóságnak. TEÁOR, születési adatok: Ha a létesítő okiratban a tevékenységi kör nincs TEÁOR-ban megadva, azt az első módosításkor kell pótolni, ha pedig erre nem kerül sor december 31-ig, akkor a NAV elektronikusan közli január 31-én. A cégjegyzék a jövőben tartalmazza a természetes személyek születési idejét is. Így ezt is be kell jelenteni a soron következő módosításkor. Kézbesítési megbízott: Kötelező lett ismét a kézbesítési megbízott. Ott ahol jelenleg nincs, az erre vonatkozó okiratokat az első változáskor, de legkésőbb február 1. napjáig kell benyújtani! (Módtv (3) bekezdés alapján) Bírság: A 30 (átalakulásnál 60, végelszámolásnál 15) napos benyújtási határidő elmulasztása esetén kötelező bírságolni. Szerződésmintás eljárás: Változás bejegyzésnél nincs egyszerűsített (1 órás) eljárás! Tevékenységi kör: A tevékenységi körök változása nem minősül módosításnak, nem kell külön módosításként beadni, hanem elég a NAV-hoz bejelenteni, ahonnan elektronikusan kerül be a cégjegyzékbe. Székhely áthelyezés: Az áttétel gyorsabban fog menni, mert nincs he lye ellene fellebbezés - nek. Sajnos viszont miután ez csak módosí tás - ban lehetséges fogalmilag, és már nincs egyszerűsített cégeljárás (szerződés mintás változás bejegyzési ké - relem) nem lesz érdemi a gyorsaságra gyakorolt hatása. Tagváltozás: A tagváltozás bejegyzése eleve lassabb lesz, mert előbb a NAV 3 napon belüli nyilatkozatát várja meg a bíróság. 15 millió forintnál nagyobb köztartozás esetén a bíróság közbenső mérleget kér az átruházás napjára, amit auditáltatni kell és elektroni - kusan közzétenni. Beszámoló letétbe helyezés: A beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség elmulasztásáról az adóhatóság felszólításának eredménytelensége esetén értesíti a cégbíróságot. A cégbíróság felhívja a céget a beszámoló pótlására. Gyakran azonban előfordul, hogy a cégek csak a másodfokú eljárásban pótolják a beszámolót. Szükséges ezért rögzíteni, hogy a törvényességi felügyeleti eljárás keretében a cég képviselője milyen időpontig pótolhatja mulasztását. Ez a határidő jogvesztő, tehát ha a felhívásban foglalt időben ennek nem tesznek eleget, ezt már nem lehet a fellebbezés során pótolni. Kényszertörlési eljárás: Megszűnik a kényszer-végelszámolás, mint fogalom, helyette a kényszertörlési eljárás lesz, ami viszont szabályozza az összes törvényességi felügyeleti eljárás miatti megszűnés esetén követendő eljárást. Korlátozott felelősség áttörése: A tag korlátozott felelősségével működő társaságok (Kft., Zrt., Nyrt.) esetében szigorodott a szabály abban, hogy minden régen csak a saját tőke 50%-t meghaladó kötelezettségekért lehetett megállapítani ki nem egyenlített követelésért fennállhat a felelősség és nem csak a tagnak, de a vezető tisztségviselőnek is. Ez utóbbinak a felelősségét akkor is meg lehet állapítani, ha a beszámoló közzétételének a kötelezettségét szegi meg és ezért törlik a céget. (hitelezői érdeksérelem vélelme) Dr. Borsy János ügyvéd társasági jogi és cégjogi szakjogász 20 Gyógyszertár XI. évf. 3. szám Gyógyszertár XI. évf. 3. szám 21

12 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális NGM állásfoglalás a Szakképzési hozzájárulásról tadták az Astellas-díjakat Kihirdették a Jubileumi Astellas-díj Az Év Orvosa 2011 pályázat nyerteseit orvosszakmai kategóriákban és a közönség szavazatai alapján. A zsűri döntésének értelmében a 2011-es Astellas-díj Az Év Orvosa pályázat szakmai versenyét és az ezzel járó Astellasdíjat alapellátás kategóriában Páll Gabriella gödöllői és budapesti házi gyermekorvos, orvosi diagnosztika kategóriában Cserni Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Kórház patológusa, egyetemi tanár vehette át. A sebészeti jellegű szakterületek kategóriában a díjat Oberna Ferenc sebész főorvosnak, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Arc-, Állcsont Szájsebészeti és Fül- Orr Gégészeti Osztály vezetőjének, konzervatív orvosi szakterületek kategóriában Harcos Péternek, a budapesti Szent Imre Kórház neurológusának, osztályvezető főorvosnak ítélték oda. Rehabilitáció és krónikus ellátás kategóriában Ruzsa Ágnes onkológus, a Zala Megyei Kórház osztályvezető főorvosa érdemelte ki az elismerést. A voksok száma alapján a 2011-es Astellas-közönségdíj nyertese Paszt Attila, a Szegedi Tudományegyetem sebész adjunktusa lett. Az élen végzett továbbá Tizedes György, a pécsi Da Vinci Magánklinika sebész orvosigazgatója, Mátyus János, a Debreceni Egyetem nefrológus docense, Réfy Miklós, a Kalocsa Városi Önkormányzat Szent Kereszt Kórházának szülész-nőgyógyász orvosigazgatója és Rombauer Edit, a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet sebész és klinikai onkológus osztályvezető főorvosa közölte Morva Gábor programvezető az MTI-vel. Az idei pályázatra a betegek szeretetét és köszönetét kifejező betegtörténetekkel összesen 155 orvost juttatott be a nagyközönség. Ezek közül választotta ki a zsűri december közepén azt a 79-et, aki tovább jutott a döntőt jelentő internetes közönségszavazásra. A hat hét alatt több mint kétszázezer szavazat érkezett. A 2011-es Év Orvosa pályázat egyik újdonsága, hogy a betegtörténetekkel való jelölés mellett idén szakmai jelölésekre is lehetőség nyílt. A pályázatra 5 orvosszakmai kategóriában összesen 62 felterjesztés érkezett. A zsűri a szakmai jelöléseket január első napjaiban értékelte és a felterjesztésekben leírt információk alapján kiválasztotta a döntőbe jutó 15 orvost. A kategóriánként 3-3 döntős orvos több lépcsős szakmai értékelésen vett részt. A zsűri az eredeti felterjesztésben foglaltak, valamint a szakmai értékelés során kapott eredmények alapján a kategóriák legjobbjairól a díjátadó előtti órákban döntött. Munkalehetőséget keresek! Számlaképes gyógyszerész, három évtizedes gyógyszertár-vezetői gyakorlattal, Magyarország területén átmeneti, vagy végleges állást keres. Szolnok megye (Cegléd és környéke előnyben). Dr. Masznyik Géza szakgyógyszerész Mobil: / Gyógyszertár XI. évf. 3. szám Gyógyszertár XI. évf. 3. szám 23

13 Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Felhívás Sajtókonferenciát tartottak a szakmai szervezetek az ıév Gyógyszerésze pályázat meghirdetéséről Február 28-án a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ), a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) és a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) sajtókonferenciára invitálta az újságírókat. Mint a évi elismeréseket átadó ünnepségen történt bejelentés alapján az ismeretes, a MOSZ koordinálásával a MGYT és a MGYK, valamint a Gyógy - szerészi Gondozás Szakmai Bizottsága (GYGSZB) közreműködésével a Roche Magyarország Kft. támogatásával a Néro Solution szervezésében ebben az évben is meghirdetésre kerül az Év Gyógyszerésze pályázat. Dr. Mikola Bálint a MOSZ elnöke be - vezető üdvözlésében tájékoztatta a szép számban megjelent újságírókat az előző évi pályázat tapasztalatairól. A kiírók ma - guk sem gondolták, hogy ekkora érdeklődés fogja övezni a kezdeményezést. A nagy számban beérkezett pályamunkák arról tanúskodtak, hogy a gyógyszerészek igen komolyan veszik népegészségügyi szerepkörüket, a gyógyszerészi gondozási programok patikai teljesítését. Rendkívül nehéz helyzetben volt az értékelő bizottság a kóddal rendelkezésükre bocsájtott pályamunkák elbírálása során, hiszen sokszor egymással össze nem mérhető különleges értékeket talált a dolgozatokban. Számos új, modellértékű megoldás került bemutatásra kisebb közösségekben és városi gyakorlatban egyaránt. A kiírók úgy ítélték meg, hogy a sajtó segítségével sikerült a társadalmi közfigyelmet azokra a gyógyszerész szakmai kezdeményezésekre fókuszálni, amelyek az egészségfenntartó magatartás támogatását, a helyes életvitel kialakítását, a gyógyszeralkalmazásban a megfelelő együttműködés megvalósítását és az egészségi állapot feltérképezését, változásait célozzák. Ma már egyértelmű, hogy az alapellátás szerves részét képezi a gyógyszerellátás. A népegészségügyi alap-team szereplői az orvos, a gyógyszerész, a védőnő, a szociális-, és házigondozó. Az ő együttműködésükkel valósítható meg a leghumánusabb, hatékony, racionális és gazdaságos gyógyító munka, ami le tudja venni a terhet az egészségügyi ellátó rendszer magasabb, és jóval költségesebb szintjeiről. A háziorvosi szolgálat rendkívül nehéz humán-, és eszköz-erőforrás gondjait a felkészült és felelős gyógyszerészi tevékenység jelentősen tudja javítani. A gyógyszerészek szakmai ismeretei ma - gas szintűek és naprakészek jelentette ki Prof. Dr. Vincze Zoltán a MGYT elnö ke. Folyamatosan szervezett, akkreditált továbbképzéseken sajátítják el a gyógyszerek hatásaival, mellék-, és kölcsönhatásaival, helyettesítésével kapcsolatosan azokat az ismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek a gyógyító munka során. Jelentős előrelépést könyvelhetünk el a beteg gyógyítása érdekében történő orvos és gyógyszerész kar közötti együttműködésben. Kü - lönösen örül annak, hogy ebben az évben a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban dolgozók mellett a kórházi-, klinikai-, a korszerű hatóanyagok felszívódását segítő új terápiás rendszerek előállításán fáradozó ipari-, és a gyógyszerészek felkészítésében részt vevő gyógyszerészek számára is nyitott a pályázat. Dr. Szabó Sándor a MGYK tiszteletbeli elnöke a hazai gyógyszerészi gondozási programok története bemutatása során hivatkozott a nemzetközi tapasztalatokra. Személyesen vett részt azoknak a nemzetközi szervezeteknek a munkájában, akik a referencia országok gyakorlatát feltérképezve hasznos muníciót adtak számunkra az egyes protokollok kialakításában. Betekintést adott a helyes gyógyszeralkalmazás problematikájába azzal, hogy vázolva a jelentős individuális különbségeket, rendkívül nehéz feladatnak minősítette a hatékony gyógyszeres terápia felépítését. Dr. Samu Antal a GYGSZB elnöke ismertette a kardiometabolikus szindroma program lényegét, gyakorlati tapasztalatait. Az út hosszú volt fejtette ki gondolatvezetésében. A diabetes-, a hypertonia programokat követően, azok nemzetközi elismertségére alapozva építettük tovább a leggyakoribb megbetegedéseket okozó kórképek kezelésének protokolljait, a WHO ajánlásai alapján. Felmérések tanúsítják, hogy ez a típusú gyógyszerészi tevékenység amellett, hogy jelentős egészségnyereséggel jár, gazdasági megtakarítást eredményez, az orvosok és a betegek támogatását is élvezi. A sok kérdést követő, jó hangulatú beszélgetésen számos kérdést megtárgyaltak a résztvevők. Sor került a gyógyszertárak biztonságos működésének kérdéseire, a helyettesítési gyakorlatra, a betegek adherenciájának javítása kérdéseire, a hatóanyag alapú gyógyszerrendelésre, az or - vos gyógyszerész beteg együttműködés egye kérdésire egyaránt. Dr. Mikola Bálint zárszavában arra kérte az újságírókat, hogy segítsenek abban, hogy az Év Gyógyszerésze pályázat bemutatása mellett az ismertetett programok kerüljenek minél szélesebb nyilvánosságra. Segítsék annak a folyamatnak a felépítését, amelynek során társadalmi evidenciává válik, hogy a patikában nemcsak gyógyszert le - het receptre kiváltani, hanem számos más kérdésben kaphat segítséget az egészséges, a beteg, és a betegséget megelőzni kívánó, felelősen gondolkodó, a gyógyszertárakat naponta hatszázötvenezren (!) felkereső állampolgár. Egyben bejelentette, hogy az idei pályázatot a MOSZ Gyógyszertár-működtetés Konferen - ciája Szakmapolitikai Napján, március 2-án fogják meghirdetni, Siófokon. MOSZinfo 24 Gyógyszertár XI. évf. 3. szám Gyógyszertár XI. évf. 3. szám 25

14 Sajtófigyelő Sajtófigyelő Sajtófigyelő Sajtófigyelő Sajtófigyelő Nyitott szemmel! Recept: semmi szükség a háziorvosra Április elsejétől a koleszterincsökkentőket az orvos nem a gyógyszer, hanem csak a hatóanyag megnevezésével rendelheti, magyarán a vényen nem egy konkrét gyógyszer neve fog szerepelni. Ezt különösen problémásnak találja a kecskeméti Czollner téren praktizáló dr. Hegedűs Franciska háziorvos, aki úgy véli ebben a rendszerben a háziorvosokra semmi szükség. Ledegradál minket, gyakorlatilag a felesleges lépcsőfok szerepét töltjük majd be, hiszen a hatóanyag alapján a patikus tetszése szerint választhatja majd ki a gyógyszert a betegnek fogalmazott a doktor. Forrás: BAON ( ) Küszöbön a tavasz Az ezt megelőző két írásomban a fogyókúra lehetőségeit jártuk körbe! Most egy másik, főleg nőket sújtó problémával, a cellulitisszel, azaz a narancsbőrrel szeretnék foglalkozni. A télen felszedett védőréteg ledolgozása nem egyszerű, de a súlygyarapodással együtt járó egyéb kellemetlen kísérő jelenségek, mint például a cellulitisz megszüntetése, sem kis feladat. Aki kozmetikushoz jár cellulitisz kezelésre, ott komoly együttműködésre van szükség páciens és kozmetikus szakember között. Aki viszont házilag szeretné megoldani problémáját, annak következetesnek kell lennie a napi teendőket illetően. De mi is a cellulitisz? A cellulitisz kialakulásáért a hormonális változások, a hízás-fogyás és a nőkre jellemző lazább kötőszövet okolható. A női test, a születendő gyermek kényelme érdekében, a férfiakénál lazább kötőszövettel rendelkezik és a bőralja több zsírt tartalmaz. A zsírlebenykék közötti ros - tok lefutását, e közök zsírsejtekkel való kitöltését, női hormonok, ösztrogének befolyásolják. Tehát a cellulitisz kialakulása a női nemi hormonok normális élettani hatásával magyarázható. Amikor azonban a zsírsejtek túlságosan meghíznak, zsírdepókat képeznek, átnyomják a kötőszövetet és láthatóvá válnak. Ezek a megnövekedett zsírsejtek összenyomják a véredényeket, lelassul a vérkeringés, így a méreganyagok szépen elraktározódnak a szövetekben. A cellulitisz, mint jelenség több száz éve létezik, csak régen a nőiesség kifejezője volt, gondoljunk csak a Rubensi női idomokra! Ma viszont, amikor a tökéletes bőrre való igény megnövekedett, küzdünk ellene. Önök is bizonyára naponta hallják a reklámok álomalakot ígérő hirdetéseit! Valószínűleg tényleg hatásosak, de meddig?! Nem szeretném Önöket lebeszélni a sza lonokban történő testkezelési eljárásokról sem, mint köpölyözés, testtekercselés, ultrahangos zsírbontás és még sorolhatnám, hanem ajánlanék egy alternatív megoldást. Elöljáróban csak annyit, hogy tisztában kell lennünk azzal, hogy általában minden probléma megoldása majdnem annyi időt vesz igénybe, mint amennyi idő alatt kialakult. A leginkább igaz ez a súlycsökkentésre, de a cellulitisz lefaragása is kitartó munkát igényel! A legcélravezetőbb az életmódváltás, az egészséges táplálkozás, a sok mozgás és a komplex testápolás! Készítsünk heti tervet, de ne tűzzünk ki megvalósíthatatlan célokat. Iktassuk be a testmozgást mindennapi életünkbe, ha mást nem találunk, sétáljunk so kat, itt a tavasz! És amit nap, mint nap hal lunk, de mégsem csináljuk, kevés szénhidrátot fogyasszunk és több vizet igyunk! A testápolásnál keressük a zsírbontó, cellulitisz elleni testkrémeket! Rengeteg van, hűtő, vagy fűtő, fahéjas, csillaggyümölcsös, narancsolajos, kávés, algás, tengeri sós és még sorolhatnám. A lényeg, hogy rendszeresen alkalmazzuk és a használati utasításnak megfelelően. Vannak olyan cellulitisz elleni, alakformáló krémek, melyek testmozgás közben fejtik ki hatásukat. Tehát mielőtt elindulunk a sétára, kerékpározni, vagy tornázni, kenjük be vele a narancsbőrös testrészt. Általában minden cellulit krémnél, kivéve a fűtő hatásúakat, a felkenést megelőzhet egy alapos testradírozás. A radírozással nem csak előkészítjük a bőrt a krém jobb felszívódására, hatékonyságának növelésére, hanem eltávolítjuk az elhalt hámsejteket, mélyen tisztítjuk a bőrt és serkentjük a vérkeringést, növelve ezzel a hám regenerációját. Vannak olyan cellulit krémek melyeket masszírozni kell, különböző eszközökkel. Nagyon hatásosak a bőrszerkezet javító és rugalmasító aromaolajakat eukaliptusz-, levendula-, rozmaring-, muskátli olaj tartalmazó maszszázsolajak, melyeket szakemberrel bemasszíroztathatunk az érintett területre, de akár az egész testre! Maga a testmasszázs is nyirokfolyadék-elvezető, frissítő és tápláló hatású, a lélekre is! Tehát csak biztatni tudom Önöket, induljon a cellulitisz kúra, a hatás biztosan nem marad el! Ezzel kívánok minden Ked - ves Olvasónak kellemes tavaszi készülődést és eredményes szépülést! Barabás Éva Megvan a kórház-államosítási lista Véglegessé vált a lista a május elsején államosítandó városi kórházakról: eszerint 16 intézményt vesz át az állam. A csornai, a debreceni, az edelényi, a kazincbarcikai, a kisbéri, a kalocsai, a komáromi, a komlói, a körmendi, a makói, a miskolci, a marca - li, a mohácsi, a nagyatádi, a tapolcai, valamint a vásárosnaményi városi kórház érintett az átszervezésben. Ezekben hamarosan teljes egészében vagy részben megszűnik az aktív betegellátás, emiatt több mint kétszázezer embernek kell majd messzebbre utaz nia egyes nagyobb műtétekhez. A városi kórházak ez év közepére előre hozott államosításának első lépéseként május 1-jétől az úgynevezett funkcióváltó intézmények kerülnek át mostani fenntartójuktól, a városi önkormányzatoktól. A tizenhat kórház közül a debreceni helyzete speciális, mert bár tervezik az átszer - vezést, ez azon is múlik, fuzionál-e esetleg az egyetemmel az az egészségügyi holding, amelynek a Kenézy kórház is része. Az átszervezés döntően a műtétes szakmákat érinti, vagyis a sebészeti, fül-orr-gégészeti, szemészeti, szülészeti ellátásért kell ezen - túl messzebb utazni az ezeken a településeken élőknek. Mivel Debrecenben például van orvosi egyetem, így számos klinika is, az itt élőknek nem kell más településen kezeltetni magukat. De az átalakítás ezzel így is több mint kétszázezer embert érint. Az egészségügyi államtitkárság érvei szerint viszont ők magasabb színvonalú és biztonságosabb ellátást kapnak majd, hiszen jobban felszerelt, nagyobb betegforgalmú, így nagyobb tapasztalattal rendelkező kórházakban fogadják őket írja a Világgazdaság. Forrás: Világgazdaság ( ) Recept nélkül, a magunk feje után? Számos gyógyszernek minősülő készítmény kapható hazánkban is orvosi vény nélkül, ezek közül jó néhány nem csak gyógyszertári forgalomban. A hirdetésekben ezen szereknek kizárólag a pozitív tulajdonságait említik, a veszélyeket pedig az unalomig ismert, és ezért már szinte figyelembe sem vett mondat takarja: A kockázatok és mellékhatások tekintetében olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! Mivel sokan nem kérdezik meg kezelőorvosukat, a gyógy szerészekre komoly feladat hárul a felvilágosítás tekintetében. A betegek harmada elfogadja a tanácsaikat, de a tájékoztatás nehézségekbe is ütközik, tudtuk meg Major Csillától, a kutatás vezetőjétől. Mivel a betegek nem mindig emlékeznek pontosan és teljes egészében arra, amit mondtak nekik, ezért a gyógyszerészeknek a szóbeli mellett írásos formában is át kell adniuk az információ - kat. Ha a páciens nem is kér kifejezetten tanácsot, a patikusnak mindig megvan a lehetősége arra, hogy megbeszélje a beteggel a gyógyszerszedés kérdéseit és további tájékoztatást nyújtson. Éppen ezért a gyógyszertárak szerepe változóban van az egészségügyi rendszeren belül: egyre inkább egészségügyi információs pontokká is kell válniuk annak érdekében, hogy a betegeket megóvják a fent említett, egyes esetekben súlyos nemkívánatos hatásoktól. A legfőbb feladat, hogy elejét vegyük a helytelen használatból eredő károknak, miközben továbbra is biztosítjuk a hozzáférést a vény nélkül szedhető szerekhez mindazok számára, akik azokat megfelelően használják összegzett Major Csilla. Ehhez a jövőben szükséges lehet bizonyos gyógyszerek szedésének monitorizálása is a megfelelő adatgyűjtés és betegtájékoztatás mellett. Forrás: Semmelweis Figyelő ( ) Elengedik a rezidensek kezét Nem ismerte a vércukorszintmérő jelzéseit, ezért cukros vizet itatott a magas vércukrú beteggel dr. P. Nóra. A páciens röviddel később meghalt. Ezt írta nemrégiben a Blikk. Az FN24-nek nyilatkozó fiatal rezidensek szerint számos ilyen eset történik, csak nem derül ki. Dóra 28 éves. Még fél éve volna a rezidensprogramból, de nem folytatja. Azt mondja, vele is bármikor történhet ilyen hiba. A magyar egyetemeken az elméleti képzés világszínvonalú. A gyakorlat azonban szinte teljesen hiányzik. Persze erre van a rezidensi képzés. De ez meg nem mindenhol működik. A rezidensképzés lényege, hogy az egyetemről kikerült orvosok 2 évig szigorú felügyelet mellett megtanulják a gyakorlatban is ellátni a betegeket. Dóra szerint azonban sokszor pont a felügyelet hiányzik, és ebből van a baj. Bence egy vidéki kórházban dolgozott eddig. Április elsejétől egy bajor klinikán folytatja. Eddig havi 8 ügyelettel keresett nettó 120 ezret. Nem akar hálapénzt. Azt szeretné, hogy becsületesen megszerzett tudását becsülettel megfizessék úgy, hogy nem kell túlhajtania magát, amiből a baj lesz. Az évfolyamtársam volt az a lány, aki benézte a vércukormérőt. Mindenki felnézett rá, mert a legjobb volt. Summa cum laude végzett. Ha 72 órája vagy szolgálatban, azt se tudod merre vagy arccal előre. Persze hogy elrontod. De ez nem olyan, mint a Tescóban pénztárosnak lenni és átengedni egy-két árut a szalagon fizetés nélkül. Itt emberek életével játszol. Hibázott és ezt szerintem ő is pontosan tudja. Csak az nem mindegy miért. Forrás: Fn.hir24 ( ) Richter: egyoldalú szerepvállalás? Egy felelősen gondolkodó cég stratégiájában nagyon sok lényeges elem összehangolására van szükség mondja Beke Zsuzsa, a társaság PR- és kormányzati kapcsolatok vezetője. A hosszú távú fennmaradás, az eredményes működés megköveteli mind a gyártások, mind a kutatás-fejlesztés folyamatos, állandó fejlődésének biztosítását. A gyógyszergyártásban éppen azért, mert a gyógyszer bizalmi termék ennek különösen nagy jelentősége van. A Richternek ezen túl nagy erőket kell fordítania a külhoni kereskedelemfejlesztésre. Mióta a gyógyszerkassza bevezette az úgynevezett vaklicit intézményét, végképp ellehetetlenült a magyarországi gyógyszeripar. A Richter, a legnagyobb hazai gyógyszergyártó ma teljes forgalmának mindössze tíz százalékát realizálja Magyarországon. Ugyanakkor a terhei egyre nő - nek a különböző címeken kivetett adók következtében. A társaságnak tehát amely évente mintegy 4-500millió forintot fordít mecenatúrára nagyon át kell gondolnia, hogy a jövőben milyen összeget tud fordítani társadalmi szerepvállalásra. Hiszen a növekvő költségek mellett gondolnia kell annak a szociális hálónak a fenntartására, amelyet mintegy tízezer munkavállalójának érdekében biztosítania kell. Forrás: Weborvos ( ) Kósa mentesítene rendelőket az ingatlanadó alól Erről szóló törvényjavaslatot adott be a parlamentnek a fideszes Kósa Lajos. A változtatással a járó- vagy fekvőbeteg-ellátást, megelőző, szűrő-, diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi feladatot ellátó önkormányzati egészségügyi intézmények mentesülnének az építményadó alól. Forrás: Világgazdaság ( ) 26 Gyógyszertár XI. évf. 3. szám Gyógyszertár XI. évf. 3. szám 27

15 London körzetről körzetre Bloomsbury és Fitzrovia II. Még egy rövid séta erejéig maradunk a Bloomsbury negyedben, hogy azután tovább ismerkedjünk London még eddig be nem mutatott szépségeivel. Előre jelezném, hogy a folytatást őszre tervezzük, a nyár folyamán londoni kirándulásunkat egy kedves olvasónk kérésére új témával szakítjuk meg. Hogy mivel, az legyen meglepetés. Na de most vissza a Bloomsbury negyedbe. Londonban található a világ első nyilvános múzeuma, melynek nevét a vízszintes 1-es sor tartalmaz - za. A múzeumot 1753-ban alapították. Óriási régészeti gyűjtemé nyének magja az orvos Sir Hans Sloane ( ) hagyatéka volt, aki a Chelsea Physic Gardent is alapította. Az évek során adományok és vásárlások növelték a Sloane hagyatékát. Ma a múzeum gyűjteménye a világ minden tájáról származó megszámlálhatatlan tárgyat tartalmaz az őskortól máig. A múzeum főépülete ( ) Robert Smirke tervei szerint épült, de építészeti fénypontja Norman Foster újító szellemben épült modern Great Courtja, közepén a világhírű olvasóteremmel. A függőleges 12. sorban egy negyedbeli utca nevét kell megfejteni. A 19. század elején, amikor a gazdagabb társadalmi réteg Bloomsburyből a város nyugati részébe költözött, a művészek és az európai emigránsok kezdték átvenni helyüket. A negyed mintegy északi nyúlványa lett a Sohónak. A festő, John Constable lakott és dolgozott sokáig a 76. szám alatt. Volt, aki műhelyt nyitott, ahonnan az Oxford Street ruhaüzleteit és a Tottanham Road bútorüzleteit látta el áruval. Mások mérsékelt áru vendéglőket nyitottak. Az utca ma is számos étterméről nevezetes. Valamivel északabbra, de látható távolságban épült fel 1964-ben a British Telecom 189 m magas tornya egy hatalmas tévé- és rádióantenna. Egy pályaudvar nevét találják a függőleges 16-os sorban, mely elvitatatlanul a leglátványosabb a Euston Road három pályaudvara közül. A gazdagon díszített, vörös téglából épült, viktoriánus neogótikus homlokzat, valójában nem a pályaudvarhoz, hanem Sir George Gilbert Scott 1874-es Midland Grand Hoteljéhez, a kor legfényűzőbb és legmodernebb szállodáinak egyikéhez tartozik től 1980-ig irodaépületnek használják, jelenleg restaurálják. Mögötte a fedett pályaudvar a viktoriánus kor kiemelkedő mérnöki teljesítménye. Végül egy hangulatos tér, melynek nevét a függőleges 18-as sorban találhatják. Robert Adam 1794-ben tervezett terének déli és keleti oldalán a portlandkőből épült, elegáns házak megmaradtak eredeti formájukban. Kék emléktáblák hívják fel figyelmünket azokra a híres emberekre, akik itt éltek. George Bernard Shaw és Virginia Woolf a 29. szám alatt laktak, bár nem egy időben. A művész, Roger Fry Shaw-tól kapott pénzt, hogy be tudja rendezni az Omega-műhelyt a 33. számú házban. Itt fiatal művészek rendszeres fizetésért, posztimpresszionista bútorokat, kerámiát, szőnyegeket és festményeket készítettek eladásra. Vízszintes 1. Megfejtés 13. Termést betakarító 14. Az itt lakó papnak fapipája van 15. Indulatszó 17. A függelék szó angolos rövidítése 19. Pusztít 20. Becézett női név 21. Üres tár! 23. Mely személyt 25. Táskának való anyag névelővel 26. Kemencénél dolgozik 27. Keresgél 29. Eszménykép 30. Régi római pénz 31. Birkákat terelő ember 33. Nagyközség BAZ megyében 34. Régi orosz teherautó márka 35. Előtagként jelentése élet, élő 36. Tüzet szűntet 37. Kalcium 39. Híres orosz repülőgép tervező 43. ÓT 44. Resident Common Area, röviden 46. Közvetlen hozzátartozóját szidja folyamatosan 47. Házikó 49. Svájc leghosszabb folyója 51. Termelő Szövetkezet 52. Borotválkozó készség 54. Testmozgás 55. A fal dísze lehet 56. ROT 57. Idegen tonhal! 58. Ilyen láda is van 60. Körvonal 62. Pugacsova, híres orosz énekesnő 63. Az ismert francia filmszínész, Delon keresztneve 65. A kereskedelem egy régi formája 66. TC 67. Műpala 69. Budapesti Tudományegyetem rövidítése 70. Csatorna a Balatonnál Függőleges 2. Rádium vegyjele 3. Ír terrorszervezet 4. Kistestű öves állat 5. Sportversenyeken Olaszország rövidítése 6. Alapfűszer 7. Kérdőszó 8. Becézett uborka 9. A római korban kedvelt lábbeli 10. EFT 11. Ukrajnai autó felségjele 12. Megfejtés 15. Váratlanul kialakuló helyzet 16. Megfejtés 18. Megfejtés 20. Előtagként jelentése spanyol vagy spanyol nyelvű, jellegű 22. Hasadék 23. Méhek lakása 24. Hajórész 25. Község Kelet-Bácska középső részén 27. Szörp alapanyaga lehet 28. A fenyőfa virága 31. Az ital neve a szlengben 32. RIV 38. Híres mexikói üdülőhely 40. Robbanóanyag 41. NAZ 42. Memóriaegység az informatikában 45. Észak-Olasz város 47. Sebészetben használatos feltáró eszköz 48. Közös érdekeken alapuló céges tömörülés 50. Becézett női név 52. A kifli gyártója 53. Angol bíróság! 58. SLE 59. Osama Laden 61. NSE 63. ATA 64. Szerb város 68. Tudni illik rövidítve! A helyes megfejtést beküldők között könyvajándékot sorsolunk ki. Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Keresek u. 9.) Az előző havi keresztrejtvényünk nyertese: Dr. Rábai-Bolbás Enikő 1098 Budapest, Toronyház u Gyógyszertár XI. évf. 3. szám

16 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XI. évf. 3. szám március

17 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szerveződése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése előmozdítása ér - dekében. Érdekérvényesítő tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerű adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógyszerészet stratégiai érdekeit szem előtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetőivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak működési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lőivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedők szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har mo - nikus szakmai és gazdasági együttműködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitűzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé - nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminősége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elősegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok működtetésével összefüggő kér - dések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT GYŁGYSZERT RI MENEDZSMENT4 Helyszínek: Miskolc március (szombat-vasárnap) Békéscsaba március 31. április 01. (szombat-vasárnap) Szeged április (szombat-vasárnap) Pécs május (szombat-vasárnap) Budapest I. május (szombat-vasárnap) Szombathely szeptember (szombat-vasárnap) Budapest II. szeptember (szombat-vasárnap) Nyíregyháza október (szombat-vasárnap) Szolnok november (szombat-vasárnap) Veszprém november (szombat-vasárnap) Budapest III. november (szombat-vasárnap) A továbbképző tanfolyam az akkreditációs bizottság döntése alapján részvétel esetén 15 kreditpont értékű, sikeres tesztvizsgával együttesen 30 kreditpont értékű. A képzés bonyolításával a Simon Patika Bt. foglalkozik (Címe: 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 158.) Részvételi díj: 9 750,- Ft tanfolyamdíj + az egyetemi elektronikus pontelszámolási költség: 500,- Ft. A számlát a tanfolyam végén kapják meg a hallgatók. Információ: Bihari Erzsébet tel/fax: , , illetve Takács Gézáné dr. tel: JELENTKEZÉSI LAP Gyógyszertári menedzsment év A továbbképzés választott helyszíne: Jelentkező neve: Leánykori név: Működési nyilvántartási száma: Jelölje meg, melyik egyetemen tartják nyilván továbbképzéseit! Debreceni Egyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Egyetem Pécsi Egyetem Levelezési cím Címzés: Ir. szám, város, utca: Telefon: Számlázási adatok Számla címzés: Ir. szám, város, utca: Fizetési mód: Átutalás Készpénz A részvételi feltételeket elfogadom, magamra nézve kötelezőnek tartom, a tandíj határidőre való befizetéséről gondoskodom. Kelt: aláírás Beküldési cím: Simon Patika Bt., 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158. Tel./fax: A jelentkezési lap szabadon sokszorosítható! Nehezedő gazdasági helyzet magasabb szakmai színvonal. Lobbitevékenység a gyógyszerellátás hatékonyságáért előadó: Dr. Simon Kis Gábor A lobbizás érdekkijárásos meggyőzés, amit a külföldiek profi módon művelnek 20 éve Magyarországon, csak mi magyar gyógyszerészek nem tudjuk eltanulni tőlük. Ha tudnánk lobbizni, nem lehetne 600 veszteséges patika hazánkban. Intenzíven kell foglalko z - nunk ezzel a témával, mielőtt mindannyian becsődölünk. Nehezedő gazdasági helyzet velejárója: konfliktus előadó: Prof. Dr. Vincze Zoltán Makro- és mikroszinten is érdemes vizsgálódni. Makroszinten: A gyárak egymás közötti konfliktusai, gyárak és a nagykereskedők kiéleződő helyzete, valamint a nagykereskedők és a kiskereskedők, azaz a patikák egyre élesebb megnyilvánulásai. Mikroszinten: A romló gazdasági helyzet gyógyszertárakon belüli konfliktusai. A gyógyszerügy szempontjából lényeges jogszabály változások előadó: Dr. Sándor István Ember legyen a talpán, aki képes a szinte hetente változó jogszabályi dzsungelben kiismerni magát. Ezért kell újra és újra a témával foglalkozni. Logisztika a gyógyszerellátás egyik meghatározója előadó: Dr. Samu Antal Ahogy romlik a gyógyszerügy (gyárak, nagykereskedők, gyógyszertárak) gazdasági helyzete, úgy kerülnek elő a logisztikai problémák. Stratégiai gazdasági tartalék a nagykereskedők számára a ritkább szállítás, ami tovább rontja a gyógyszertárak helyzetét. Gyógyszerpolitika előadó: Dr. Mikola Bálint Talán még soha nem volt akkora szüksége a gyógyszerügynek egy egységes és tudatos gyógyszerpolitikára, mint napjainkban. A gyógyszergyárak, nagykereskedők, gyógyszertárak egymás kárára történő kiút keresé se zsákutca. Fel kell ismerni a közös érde keket és tudatosan ez irányban kell politizálni. Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lap ki töl - tésével és visszaküldésével jelezze rész vételi szándékát. Tisztelettel: Dr. Simon Kis Gábor s.k. egyetemi docens

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Gyógyuló egészségügy?

Gyógyuló egészségügy? Gyógyuló egészségügy? Az A Napi Gazdaság egészségügyi konferenciája 2010. szeptember 29. gyógyuló egészségügy gyógyuló gyógyszerellátás beteg egészségügy beteg gyógyszerellátás átkozott vagy áldott betegség

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28.

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28. Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei 2011. Szeptember 28. 1 A Teva Magyarországon A Teva mennyiségben első, árbevételt tekintve a harmadik legnagyobb vállalat a magyar gyógyszerpiacon

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető

Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető 1 A LAKÁSPIAC CIKLUSAI 2 ADÁS-VÉTELEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 3 ÁRAK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Országos árindex Országos panel 4 Országos tégla ÁRAK

Részletesebben

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között Prof. Dr. Kiss István Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége SZÉNP Programtanácsának elnöke 1 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI

Részletesebben

A GYEMSZI ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉGI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A GYEMSZI ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉGI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA A GYEMSZI ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉGI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA Dr. Varga Gábor Igazgató, ÉD Térségi Igazgatóság 2014. október 29. A GYEMSZI létrejötte A Kormány az 59/2011. (IV.12.)

Részletesebben

http://www.magangyogyszereszek.hu/gui/print_news_one.php?pid=12

http://www.magangyogyszereszek.hu/gui/print_news_one.php?pid=12 1. oldal, összesen: 7 oldal Tudósítás a Gyógyszertár-működtetés 2008. konferenciáról 2008-05-03 17:46 Feltehető, hogy nemcsak a szép tavaszi időjárás vonzotta Siófokra a tavasz első hétvégéjén a közel

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei. Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete

Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei. Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete 1 A gyógyszerlobbi legendája Ciklusokon átívelő gyógyszeripar ellenes kommunikáció tudatos

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29.

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29. A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN dr. Bezsila Katalin DEMIN XV. 2015. május 29. Gyógyszertár = egészségügyi intézmény A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

Aktuális egészségpolitika elvei, célkitűzései. Dr. Kissné Dr. Horváth Ildikó EMMI Egészségpolitikai főosztály vezetője

Aktuális egészségpolitika elvei, célkitűzései. Dr. Kissné Dr. Horváth Ildikó EMMI Egészségpolitikai főosztály vezetője Aktuális egészségpolitika elvei, célkitűzései Dr Kissné Dr Horváth Ildikó EMMI Egészségpolitikai főosztály vezetője Semmelweis terv, kormányzati intézkedések, stratégiák Struktúraváltás, Térségi Ellátásszervezési

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Twentieth birthday of the Society of the Hungarian Medical Laboratory Professional Staff From establishment to present days

Részletesebben

Az OEP hatósági feladatai

Az OEP hatósági feladatai Az OEP hatósági feladatai Budapest 2016. február 27. dr. Bidló Judit Főosztályvezető Biztosított jogviszony TB támogatés Szerződéses kapcsolatok Gyógyszertárak száma Patikák megoszlása TB támogatott

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Pap Endre 70 éves............................................. 2 Aktuális Miniszteri meghallgatás a Parlamentben.............................. 4 Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5.

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5. III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal 2015. december 5. 1. Projektmunka A) Orális antikoaguláns(k vitamin antagonista: acenocumarol, warfarin), VAGY

Részletesebben

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke A VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2014. november 28-án 10.00-14.00 óra között, a Stefánia Palotában kerül sor. A Konszenzus Konferencia szerves folytatása a korábbiaknak, hiszen európai

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

Gyógyszerész szakképzés irányok, tematika

Gyógyszerész szakképzés irányok, tematika Gyógyszerész szakképzés irányok, tematika Hankó Balázs Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014. szeptember 27. Miért van erre szükségem? Az oktatás célja olyan önállóan

Részletesebben

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői Hankó Zoltán 2013.10.21. Bp.V.évf. 1 Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Korábban: Azon tevékenységek összessége, amely során a gyógyszertár a gyógyszert

Részletesebben

Budapest, 2014. március 19.

Budapest, 2014. március 19. Budapest, 2014. március 19. 1. Beszámolók: Elnöki beszámoló Etikai Bizottság elnökének beszámolója 2013. évi elszámolás, 2014. évi költségvetés-tervezet előterjesztése Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója

Részletesebben

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete 4. 25. 10-12. november 11-13. november december 9. Küldöttgyűlés Tizedik Magyar Jogászgyűlés (Balatonalmádi) Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlés

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Szakdolgozók folyamatos szakmai fejlıdésének lehetısége szervezési és ellenırzési tapasztalatok tükrében

Szakdolgozók folyamatos szakmai fejlıdésének lehetısége szervezési és ellenırzési tapasztalatok tükrében Szakdolgozók folyamatos szakmai fejlıdésének lehetısége szervezési és ellenırzési tapasztalatok tükrében Dr. Balogh Zoltán Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet Konferenciája Szakdolgozói továbbképzések

Részletesebben

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Ahhoz, hogy valami megváltozzon: valamit meg kell változtatni. ( Hegel) DEMIN X. - DEMIN

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján Lobbista neve: Nagy Ákos Lobbiigazolvány sorszáma: 07116 A tájékoztató időszaka: 2010. 1. negyedév 1. Egészségügyi Minisztérium az

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény

Részletesebben

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai a társadalombiztosítási finanszírozás tükrében 2010. és 2015. között Dr. Kőrösi László Országos Egészségbiztosítási Pénztár Általános Finanszírozási Főosztály

Részletesebben

A 2013-2014-es generikus juttatások elemzése

A 2013-2014-es generikus juttatások elemzése A 2013-2014-es generikus juttatások elemzése A Magyar Közlöny 2011. évi 161. számában, december 28-án jelent meg az Egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér évi Közhasznúsági jelentése

Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér évi Közhasznúsági jelentése Alapítvány a Preventív Medicináért 1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 2007. évi Közhasznúsági jelentése az Alapítvány képviselője Az Alapítvány a Preventív Medicináért Közhasznúsági jelentése a 2007-as esztendőről

Részletesebben

Program: 2014. október 09-12. Siófok

Program: 2014. október 09-12. Siófok Program: 2014. október 09-12. Siófok Fókuszban: Beteg-, és gyógyszerbiztonság, egészségügyi szolgáltatás Társadalombiztosítás és magánerőforrás arányok, tendenciák Kongresszusi szakmai tudományos program

Részletesebben

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások Banai Péter Benő Makrogazdasági, költségvetési keretek 1. Magas növekedés és/vagy olcsó adósság-finanszírozás bővülő költségvetési mozgástér 2.

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A Kormány 2012-ben rendeletben vezette be a vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért járó szolgáltatási díjat, amely díj

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Egyéni felelősségvállalás állami szerepvállalás Dr. Moizs Mariann A közszféra versenyképessége Közpénzügyek aktuális kérdései Konferencia Siófok,

Részletesebben

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei Dr. Kőrösi László (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) 1. Bevezetés, célok A háziorvosi és házi gyermekorvosi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015 MÉDIAAJÁNLAT 2015 OLDALINK: Online (központi oldal) Bács-Kiskun megye Bajai Kalocsai Kecskeméti Kiskunfélegyházi Kiskunhalasi Baranya megye Baranya Megyei Mohácsi Pécsi Szigetvári Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója

Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója 2014.12.03. Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet Egészségügyi ügyvitelszervező szak Dr. Dinya Elek egyetemi tanár mb. igazgató

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Czirják Sándor vezérigazgató Szeged, 2008. október 7. [ ] Az európai állami fejlesztési bankok szerepe Híd szerep: gazdaságpolitika és szereplői között Stratégiai célok

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Prof. dr. Kovács Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Farmakológiai Részleg BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS (EBM=

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16.

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16. Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 1 Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 2 A gyógyszert gyszertárak

Részletesebben

KORSZERŰ ÉPÍTÉSÜGY MINŐSÉGI ÉPÍTÉSZET. Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság. XXI. Országos Főépítészi Konferencia

KORSZERŰ ÉPÍTÉSÜGY MINŐSÉGI ÉPÍTÉSZET. Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság. XXI. Országos Főépítészi Konferencia KORSZERŰ ÉPÍTÉSÜGY MINŐSÉGI ÉPÍTÉSZET Nemzeti Építészetpolitika Szakmapolitikai eredmények Az építészet stratégiai fontosságú ügy lett Magyarországon. Az Építész Kamara a Kormány stratégia partnere. A

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) szám: 02/259-10/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE

FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE Dr. Margitai Barnabás MBA, MSc FESZ Közgyűlés Budapest, 2012. november 29 FESZ GYSE Forgalmazók az Egészségért Gyártók a Minőségért Misszió A szervezet tagjai hozzásegítsék

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában Dr. Szabó Szilvia (PhD.) főiskolai docens, ZSKF elnökségi tag, HSZOSZ Humán Szakemberek Országos Szövetsége

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában 2015.10.10. - Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Praktikus ismeretek Október 31-én

Részletesebben

A szakmai kollégiumi tagozatok és tanácsok javasolt teendői és munkarendje

A szakmai kollégiumi tagozatok és tanácsok javasolt teendői és munkarendje A szakmai kollégiumi tagozatok és tanácsok javasolt teendői és munkarendje A Tagozat nyilvánít véleményt a következőkről: a szakmát érintő finanszírozási kérdésekről, a kapacitás elosztásokról, a progresszív

Részletesebben

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei ORAFLOR A szájflóra kutatás innovatív termékei A szájflóra A szájban élő organizmusok összessége. A szervezet egészségi állapotának egyik fontos tényezője és tükre Elsődleges feladata a védelem. Folyamatosan

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

Az egynapos ellátások helyzete Magyarországon

Az egynapos ellátások helyzete Magyarországon Az egynapos ellátások helyzete Magyarországon A fontos dolgokat nem lehet "kicsit" csinálni. Az ember nem lehet egy kicsit terhes, egy kicsit vérbajos, egy kicsit halott" Popper Péter MKSZ XXXVI. Kongresszus

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben