avagy látványos és tartós testfaragás ésszel, élvezettel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "avagy látványos és tartós testfaragás ésszel, élvezettel"

Átírás

1 B r b é y A g é : Bmb es 2 hóp vgy áváys és rós esfrgás éssze, évezee

2 Bmb es 2 hóp vgy áváys és rós esfrgás éssze, évezee Ahgy eem serü, úgy más s serühe! Bár, más áí, fgás eresésée bűvörébe é. A mószeremme más s me fg, vgys bár, ehá Ö s szer ehe z áhí eszéus, véy üemre. Am vsz eír és bemu, z em puszá egy beró reszer, mez em szmp mem és bóg. Végrehjásáhz érzeme, mváság, rás, eszáság szüségee. Csup y g, m beü, beem, me másb, így Öbe s megv! A mezere em u ámsz, vób eheze fg me. Egy eves vsóm, mg éve ó fgyóúrázó fgz, z já, hgy egy bzys m ísm öyveme. Am m, eőször rszus, rám úzás ű számmr. 2 p gás uá zb rájöem, hgy bszú gz v! Tehá, gy srív és eő hzzááás eúzv (vgy á mégsem?), meeeő ez um m: Cs r fg serü, h úgy vág bee, mh z éee mú rj! (és s eseébe vób így s v) Az ereméy részee berásáb rej! A e j e s PD F é s h z z á r z ó ö s s z e s v e ó s z e r z ő j g vé e e m á. A PD F r m á b á r m f é e m á s á s, e r j e s z é s e, vá b b á s, r é s z e é z é s e s z e r z ő b e e e g ye z é s e é ü s z g r ú s é s b ü e he ő! A v e ó m e g s z á s r r j g s u f e h s z á ó s z g r ú s é s b ü e h e ő! Brbéy Agé (Agecs) 2015

3 Bmb es 2 hóp Szerző, szeresző és öyv erjeszésére egyeü jgsu: Brbéy Agé (Agecs) Eérheősége: bg: web: Fceb: ese.hu hp://www.mez gecs.bg.hu hp://www.mez ese.hu hp://www.fceb.cm/gecs A bríó és öyvbe megjeeő más bs fó Szve Péer észíee róm vember 8. á, Szegee megreeze ss Sucy fesz me (eheséguó) verseye. A öbb féyépe é észíeem sjá éeemrő. A verseyre egyeü észüem fe, em v ezőm, sem ápázás ácsóm. Köszööm Éve, hgy áéze ézr és Lá, hgy 2 hóps feészüés srá végg e ámszm, ámgóm, spráóm v. Köszööm párm és csám, hgy evsee egehezebb pmb és hgy ámg bb, hgy muám mee mrj őm és eergám s véghez v erveme.

4 Bmb es 2 hóp Trmjegyzé Bevezeő rő szó ez öyv?... rő em szó ez öyv?... Róm és rró, hgy jum e ág ér fgzz ézeee? Az gz OK! 11 Bmb es prgrm: Az eőészüee A cé meghárzás... eg r efgym?... Ke e vób eyre eőre szám, ervez?... Iő és péz és péz ő... Nem hárá semm?... Eőéeü... Tes ság... És z egészség... A örüméye éyeges hás... Sjá cé... Npózás, mérése Bmb es prgrm: Az ére E mg véyr és zmsr!... Háy órá együ?... Nem me ór ugyúgy számí... Számju!... De é még ey sem esze! Töree ygcseréve... ye ére ez?... bő mey együ? Fehérjé/széhrá/zsír ráy... A széhrá hz vgy zsír?... Acsy széhrá vgy széhrá házás?... A meysége pr eszv... Köeezőe héfő v öőp?... öré r, h öbbe szereé e?... Háyszr együ egy p?... Izmbó fgysz vgy zsírbó?... Azzá esze, m esze ( f és m heyeü szb)... Téyeg cs zbpehey, csre, rzs és br jó eü?... Nem ehe hgy (zsír, z sméő szó jgá)

5 Bmb es 2 hóp Ovssu címé! Szb em szb szíve jg Bevásáró s... Tápáé egészíő... ye jó regge, ebé, vcsr? ye jó ízór és uzs?... Éezés ezés eő és uá... Néháy fs g, m mr só és fgyszás... Így eem é ré péá Bmb es prgrm: ymhó ére má 1400 ór (3 ére) ór (3 ére) ór (3 ére)... Kéyemesebb meü, 1400 ór (3 ére)... Kéyemesebb meü, 1600 ór (3 ére)... Kéyemesebb meü, 1800 ór (3 ére) Bmb es prgrm: Recepe 108 Néháy egyéb prócs, mégs fs érés Az éhség eerüése. Éhség vgy éhezés?... Hgy e essü e más éeee? Dbzás... ehe eér?... Agyb ő e! Bmb es prgrm: Az ezése egye céu?... Téye évhe eeébe e őj be!... A megfeeő ezése... Krózzu vgy sem?... Sjá essúys ró vgy gép?... r rózzu?... Aerb vgy HIIT?... Fuóps ervum ezés m... HIIT m... Kerm vgy sjá essúys ezés?... Száásíó vgy erősíő ezése?... Szüséges sméésszám... Az ezése hsszáró... Háyszr e eze egy hée?... Túezeség, uezeség... Am em mrh e I.: bemeegíés... Am em mrh e II.: yújás

6 Bmb es 2 hóp Bmb es prgrm: A gyr A cmb, frzm ezése... A vá ezése... A fesőes ezése... A vá ezése... A rzm ezése... A mezm ezése A örzs erősíése... Hszm hgy esz cás hsm?... A szüséges gyr Bmb es prgrm: Az ezéserve. Gép és sjá essúys ezése 3 ps ezéserv, bármey sz... 3 ps ezéserv, ező & veerá... 4 ps ezéserv, özéphó, hó... 4 ps ezéserv, ező & veerá... 4 ps ezéserv, hó... 5 ps ezéserv, hó... 5 ps ezéserv, úbuzgó ezőe & özéphó... 6 ps ezéserv, hó... 6 ps ezéserv, hó, ár verseyfeészüésbe s... 6 ps ezéserv, záróg verseyfeészüésbe Bmb es prgrm: Bóusz ezéserve. Oh és ezése Oh 3 ps ezéserv, ező & veerá... Oh 3 4 ps ezéserv, özéphó I... Oh 3 4 ps ezéserv, özéphó II... Oh 4 5 ps ezéserv, hó Bmb es prgrm: A fgyás és frmás egyéb gyr érése A prbémás zóá és mcs zsír... A rcsbőr eüeése... (Gyrs) fgyás, bőr, mee Bőrápás Bmb es prgrm: Tvább fs uvó, verseyfeészüésbe A víz esebe Puffás Az bzys usó hé... Az usó hé: A egeerjeebb ács Az usó hé: egy bzságsbb mószerre: z eőöés

7 Bmb es 2 hóp Széhrá fgyszás... Sófgyszás... Vízfgyszás... Az usó hé egyéb ápázáss pcss érése... Az ezés z usó hée... A versey eő pumpáás... Neem így serü... A verseyfeészüés egyéb pró éyező... eyre egészséges verseyzés?... öré versey uá? Bóusz ce Fgyju e egy hé us csuó, megmm, vgy eéee Veó gyrró HIIT és örezése ejese ezőő hóg BÓNUSZ veó: Tuju spárgáz Kró és erb

8 Bmb es 2 hóp Keves Ovsó! Ege meg, hgy vábbb egezzee, hgy z vágu erjesző és z emberee egymáshz özeebb hzó erees vóságb s megszhu már. Feéeezem, hgy smerees számr, hgy sprbgger vgy. A BOBA TEST 2 HÓNAP ALATT vgy áváys és rós esfrgás éssze, évezee rró szó, hgy vem véghez egy hms es vázás és yerem vssz öbzmm ye röv ő efrgás. Száms üöböző ére éez és eem meggyőzőésem, hgy eze öbbsége háss, meybe berju egye szbáy és megfeeő cébó mzzu ez bzys egy, számur egmegfeeőbb éree. A számur megfeeő eőbb zb meg e áu. Az eyém, (és reméheőeg Té s) egy ever ére, mer mere erugsz gmáó, meybe úgy pszm, hgy szgrú öízás feeseges, ső, gyr z áréy. Vj mye érere és ezéservre v szüsége, egy hree jö öeő vezéreve úgy ö, eu éee eső fesz me verseyé és ráásu épp zb z őbe, mr éeée eheő egrsszbb frmájáb áhó? Hgy uj hus, zm vesze, zurezszecáv és pjzsmrgy uműöésse üző 30 éves ő eheő egöbbe hz mgábó mössze 2 hóp? Ráásu mez úgy, hgy z új évezees s egye!? Amr beeezem z áuásmb, fgmm sem v rró, hgy y gb fg, m eyre háss. Fgmm sem v rró, hgy m esz végereméye, reméem, hgy cs csup jó, vsz cs egye um: é mez gy rm és bzs vm bee, hgy em v urc. Számmr eheő egjbbr jö fesmerés, hgy vázm e megeőző 9 hóp éefrmájá és meg e um fgyás újá. Fgmm sem v vábbá rró sem, hgy mez egy ye váy eree beü á fgm Nee s. Fesmervé zb sjá sereme, mégs úgy ese, hgy így ööem. Száms vsóm ér ps éreeme és ezéserveme, m vsz 2 srb eheee eír és hássságár vó eee úgy érzem, em s hm e. rő szó ez öyv? Ez váy összefgj mz uásm, m héy, rós fgyásró és frmáásró á szereé Nee, hgy reméyem szer Te s meg u vósí ám. Arró mószerrő szó, meye 8 (+1 végső versey eő, befejező) hé rm, e gzm meé egy rugmsbb váz s, meye em verseyre észüő és ár gybb súyfeesegge üző s r u.

9 Bmb es 2 hóp A öyv fejezee fgy vgy száásí vágyóhz szó, e em cs méreg számí, hem szép, frmás es s! Ne jeje meg ehá se, mer vójáb mee vó. rő em szó ez öyv? Nem szó erő és zmömeg öveésrő. Nem szó megy más eheséges érerő, m r ehe (h éháy megemíe). Nem szó humbug cséáró, vsz bármy furcs s, em szó éemóváásró. Esősrb em fm receperő szó (h v bee fm recepe). Ez váy vábbá em öresz öéees umáysságr, hem özérheőségre, ezér z ére és ezéserv uvó em (s számár érheee) umáys yeve özöm, hem éyege rgv. Nem szó PDF vábbá sjá essúys ezésee z frmájáró, Fegyecezésrő és Sree Wru ró, meyee feészüésem eő végezem, (me hée cs z egy p ezeem y mó). Ee szmp z, hgy feészüésem megezéser em érezem úgy, hgy sjá essúys gyrb y sze vé, hgy meg uá me zmm megfeeő smuácó. Róm és rró, hgy jum ág ó ő eszeme um, zó mzg. Egésze f rm ó öreszem szép es üső eérésére, e z sjs rásem mhó e, hgy fé éeeme ööem e úgy, hgy egjbb mószeree öveve ezeem és éázm. A esmzgás számmr évee á z úgyeveze rázásb merü, z rb szegéyesebb uásm és sebb pszm m egyeőre rásem héy ró megözeíve g. Am éá e, még ehezebb gu, y hms és heee frmácóv próbá me megöryéez. más, úgy eem s őbe ee megu, szűr z, m hszs, így é z összes éező évh megéésé és urcá, z uóbb évebe vsz már háss éree hsszbb áv öréő berásá s jeeee. Fyms íséreezése és próbágás m z ezésee, m ápázás eőe, regeeg vsás, bgm és webm ereszü regeeg emberre vó özös mu, ácszás z ő céj eőe, és összese 3 fym (erb ó, szeméy ező és spg), meye összeó és evezee ág, hgy mr vób

10 Bmb es 2 hóp szüségem v rá, r véghez um v gy vázás. Nem s uás ehá z, m ebbe váyb megsz Vee! A spr és éáv 2 évve ezeőg em v egyéb ré cém, mhgy ejm z őrő őre rám róó feeseges ó, mj rsm í frmám. Aráj ezem eőször úgy érez, hgy mgáér z ezés évezeéér eze, ápázásm peg úgy ím, hgy z számmr ges fs egészségeme s ámgss. Azb cs y szeméy, e z új ehézségeő mees ee. Az eyém sem z. Éve ó (egésze ps 19) mum pjzsmrgy uműöés üee, e z rvs em smeré fe, hgy száms prbém háerébe egyee, öye rvshó g á. egum együ é üeee és efg z, z hem, más s így érez, hgy ez z ágs (rssz) özérze bár számár ermészees p m p. A my prbémá végü z z, hgy fárságm, uműöésem y szre ju, hgy efgyób v me eergám. A öveező pár hóp pheésse és eergám összeszeéséve jár. Egy jó rvs végre gszzá és eezem sze megfeeő gyógyszeree. 3 hóp eeéve ju ezeésem, hgy 5 hópy pheés öveőe végre jó ezem érez mgm és eezheem szépe ss eejéő me feépíe. Vgys 8 hópmb erü eem ez 2014 es évbe. Eőször úgy érezem, ezze mee vége A pheésse öö ő em vgy cs g ezeem és z gv, hgy z eem jó esz, (hsze me más s úgy é), bzy eem fehér eyere, csáé, fgy (rssz evembe em s meységbe) és más em ívás erméee. Így súyfeesegre s szer eem, mözbe z zmm fgy z ezésháy m, megfeeő smuácó háyáb. Kmy es áreezőése eheem új, h rább száás zm feé eseme, pheőm végére már cs csyé rebegő zsír és rcsbőr ám. A yár özeeéve, hgy már um smé eze és fgye, eezem összesze mgm, szépe ss frmáó, e még háyz vm. A essúym feme 64 re, csípőm eére 103 cm. A rás háyz. Bár z hem, em ez eszem és jó érzem mgm bőrömbe, vójáb é s eezem fgás gyár, hgy mér jbb eem úgy, bb esbe! Egésze g fy ez, míg párm meg em jegyeze, hgy ehe, hgy mee em esz jó vége és bár sh em bá meg, heye özze pró, bur megjegyzésee e rr, hgy bzy em vgy már y véy, m vm. Szereem z ősze emberee, mer ő vsze me eőrébb és em z, szemübe csére, háu mögö evee! Köszöőmbe á z ee v írm: öszööm párm, hgy ősze megjegyzés e esemre. er így ms megszüehee ez öyv. Ez öveőe, m erü égbő vámcspás öveeze be ám vázás ( ghz hzzá rz, hgy uguszusb ezem sze z új gyógyszereme és végre ejes erőre pm). Szepemberbe megám verseyhreés és semm sem uv rró, m öré egy fesz me verseye, mrő szó egy ye versey, úgy ööem, hgy é bzy frmáb hzm mgm és rész fg ve rj! Egy pró másr rszus vázás vem z éeembe (em vgy ssú ááás híve, z cs őhúzás és öáás rm), megvázm z éreeme, z ezéseme, e eggybb vázás z eszáságm v, m megeőző hópb háyz. A esem peg hheee gyrsságg eze e regá. 26

11 Bmb es 2 hóp S ám zz, hgy eem eőe s megv z zmömegem és ezér öye eem frmás. Erre hárm g u m: 1. gju cs bee, hgy é ugyezze súy 1 évve ezeő még em rcsbőrös, 103 s csípőjű és 74 es ereú ő vm, hem egy zs súyb evő, száás, zms ő. Az zm heyé zsír jeeős háyb ávee. 2. h v s rjm eegeő zm, r z em véeee öszöheő, hem eméy muá. 3. fesz me feészüés cészerű zmömeg épíése megeőze, hgy uá megegyee z zm, meyerő szépe ss (12 16 hé és em 9) egzhó zsír, mey eás esebe mxmum 5 g és em 9 g. Ey z eőyemrő. +1. é már örö éeembe fg gyógyszer sze, ms, hgy végre erü, hgy m z megy eemee üee 11 éves rm ó. Nem hém, hgy eem eő s öyebb. Számmr ez em v egy öyű ősz, mer verseyfeészüés megezéséve egy őbe ezem e gz egy új heye már megévő muám meé. Ez z jeeee, hgy regge 5 6 örü ezőö mu, vgys regge ezéseme még eőe ee evégez. Késő éuá, ese s gzm, e szerecsére v p fymá megszíás, öbbször s. Ezee hszám, hgy megfőzzem z éeeme és hgy gyrs ejuss más ezésemre. Sszr már ese 9 r um, efárm p srá, e így egább másp ejese frsse és phee, muár, ezésre észe ébreem. Eee 4 r ee eem, hgy me beeférje z őmbe. r ee ez másfé hóp, jö öözés. Feéeezem, em e mgyrázm, mer muáv jár egy ejes öözés. Az ápás eje éppe versey eő hére ese, z ember vsz me megesz, m cs u, hgy z örüméyebő hzz egjbb! (A öözés pj v szüeéspm s, így eereőö fgyemem r háyáró). errő zér ír, hgy mer eem em zér serü, mer eem y öyű v, hem mer fehgym fgásmm! Am ebbe öyvbe megsz Vee, z mz uvó, meyee feészüésem srá fgyeembe veem, ez vsz rásem jee z, hgy mez cs verseyre feészüve ehe véghezv. Kfejezee fgy vágyó jár z eszembe megírás srá. A öyv rmz vábbá ervee z számár s, e gybb súyfeesegő e megszbuu, fgyásr öbb ő szá, vm z számár s, z ezésebe még ező. Seres áuás, rás, erő és regeeg öröme ívá: Agecs

12 Bmb es 2 hóp Bmb es prgrm Az eőészüee

13 Bmb es 2 hóp A BOBA TEST prgrm Eőészüee A cé meghárzás A prgrm meeeő céj meghárzásáv ezjü. ve megvee öyve, feéeezheő, hgy váz szereé. Váz vm, m eg em uá. Tá gybb súyfeesegrő v szó, á cs z usó ce efrgásáró, á jómg s egzá z, hgy verseyre mej és szereé megu, mye mószere váh be feészüésebe. Tá eze egyérő scs szó, á váz em szereé ézeee, puszá vágysz egy ezéservre vgy peg éreese á ez émá. Aéü, hgy vább ágásb bcsázé, eírm, hgy ez öyve fejezee fgy / száásí vágyó szám, így ee féyébe szüséges vs s. A cé meghárzásáá ehá öveezőe e méregee: 1. mer súyfeesegem v? 2. mey ő á reeezésemre ee egzásár? 3. mey ő u szá sprr? 4. mye sprás eheőségem v? 5. mey ő u szá főzésre? 6. mey péz u szá z ezésemre és ápázásmr? 7. v e y éyező z éeembe, meye áyz? O e fgyeü rr, hgy pr vász e egyee egymás eemó. g z eéreő cé, mey mvá beüe ge gyr ú áv, eérheee, vgys vójáb rreás. Ez prgrm 8 hé gy vázás hz bár éeébe, e em meébe, hsze mé gybb vázás e ereszü mee ese, z á vább fg r. A pus verseyfeészüés 12 hé sz e, v, e eé öbbre v szüsége és v, e evesebbre. Neem ey em á reeezésemre, cs 8 heem v. Egyese vsz ár 16 hee s rászá z áuásr. Vj m ehe r 8 hé eér? ey őre esz szüségü céu eéréséhez?

14 A üör Az egy egfsbb me éyező özü z, hgy m mu üör. A cebe, ób, eszsírszázéb mér vázás üör vssz fgj. 5 8 ós súyfeeseg eseé rcsbőr már z eső hée áváys csöe fg, 4 5 hé peg eüeheő. A vázás hérő hére fg á! Néh úgy érze mj, hgy ú gyrs váz és rr gsz, hgy ssí ée. Ne fee zb, hgy z gyu egy hms jáés, így h ce, g, eszsírszázé, ezése, ére rebe v, r e hgss rssz sugr és em fg megbá! Aár sáumfó s észíhesz mgró, öröís meg, ésőbb vssz u őe éz. Nem fg megbá! s peg jöhee z ére érése!

15 Bmb es 2 hóp Ée megevezése Fgyóúráb Verseyfe. Usó 2 hé Fgyszm

16 Bmb es 2 hóp Speó (2 g): gr speópüré sóv, brss, zöfűszeree, s vízze főzü, végé beeymu 2 gerez fhgymá, ehe sűríe evés emgsze. H e, hu hzzá egy evés eje. Speós zbpcs (5 pc vgy 4 rmá pcsáhz): 110 grmm zbpehey, 200 grmm prjpüré, evés víz prjhz, só, brs, fhgym prjhz (é uóbb őröm), 2 jás, 50 grmm 12% s ejfö, 1 1,5 víz, 1 2 grmm óuszzsír (z eső rb süéséhez), 1 eásá vsz óuszzsír észáb (így öbb á már egész bzs em e j). A zbpeyhe bmxerre príju, vgy zbsze hszáu. A prjpüré pár csepp vízze, sóv, frsse ör brss, fhgymprr (ehe fhgymáv s, e eem em v...) röv ő megfőzzü. A zbpeheyhez everjü, hzzáu me egyéb pyg és hbverőve összeeverjü. A msszá y sűrű egye, hgy serpeyőbe éve cs frgás hásár uj ss széerü bee. Serpeyőbe süssü és e pcssüőbe! Eőször s ág, mj fríás eő pcsju rá, frísu meg, és más feé smé s ág süssü, e e süssü ság. Töeé: ehe cge cheese vgy sás hgymás. Uóbb cs özepes széhrá p. Ez esebe eőzőeg hgymá príu evés zsré, mj hzzáu ferb 100% sá (ház, pc áru), süjü. Lehe hzzá s sáá s e. Sü bre / cmember (cs csy széhrá p): 2 grmm óuszzsír serpeyőbe fehevíü, egyszerre mxmum 50 grmm sj mé á megsüü. Tőehfé: 2 őehfé (vszv b. 180 grmm), só, frsse őrö brs, 2 3 gr óuszzsír. 2 szee őehfé fevszu, sózu, frsse őrö brss meg szórju, óuszzsír süjü. Hmr sü. De ár fgysz ápb s eezhejü sü, gybb ág, jó esz. Tőehfé ás (hege és meege s jó): 250 gr őeh, frss pr, pe rezseyem, só 5 gr óuszzsír, 20 g cu, 10 g rép, 2 3 gerez f hgym, 5 gr emgj. A őehfé ferbju, óusz zsír sü ezjü, mj ráreszejü cu és sárgrépá,

17 Bmb es 2 hóp V feüés & &us (em észü veó): Egy V feüés egy &u öve, é gyr feváv végezzü. Bczés: Feüj hy. Húz fe sr, p egyee j. A eze (jbb mv z ujj) e füe mögé, s őe összeucs. A eeee pfr szegez (á e szrís mesr befér z á és y özé ézfeje). Eme e ejes fesőese. Frís fesőesee, mözbe özeíe öyöö b érehez, eözbe jbb áb yújs j fee. s frís smé fesőese, mözbe özeíe b öyöö jbb érehez és eözbe b áb yúj j fee. A ejes fesőes eemee, ügyej rr, hgy e eresz e méyre, rs mgs és fruj s fesőes. Vgys em cs öyöö özeíjü érhez, hem vá s! Nem z éyeg, hgy vób bcző mzu végezz, hem ább yújs és húz áb. A gyr e gyrs, hem szépe ss, rá végez! Fgyej erer, végg egye före szrív. Kézcsúszós: Feüj hy, ére húz fe eyhé, áb j. Heyez eyere ábr cmbőbe és mözbe emee fesőese, csúszs ezee érehez, uá vssz. Fe s rh és emehee ezee fej föé. Srérős: Feüj hy, ére húz fe eyhé, áb j. Eme fe fesőese, mj h z egy, h más sr próbá megére, mözbe fesőese s mzg bb z ráyb. Vá ábemeés: Feüj hy, és feváv eme yúj áb. Ahgy z egye eresze e, más húz fe. Eme e förő vá, yúj r e érjee före, muss z ujj ábujj feé. A y e szrís e. A gyr eybe em ére vége, e eőe s mese.

18 Bmb es 2 hóp F O G Y J U N K L E EG Y H ÉT A L A T T c sz u Bó Fgyju e 1 hé! Reámfgás vgy éyeg eheséges? 3 g 1 hé Grá 10 g míusz mössze egyee hóp 4 p fgyj 2 grmm! Hú meg h! Ugru s z jár! Eze m y jem, meyee féyő bríójú mgz ejá mgu, e vj v mögöü vm? Ebbe bejegyzésembe é s ez ervezem, vgys ee egy éree, meye öyeé efgyhsz ye röv ő. J, vgy mégsem egésze ez érhee e vee Vj cs reámfgás ez s ígére? Vj éyeg v ereméye z ye cs úrá, megér őe véggcsá? Lehe, hgy egy y mószer íá számur, mey végre vhár ehzz eü várv vár ereméy megy más mószer próbáás, csóás ömeege, egy heybe öréő (vgy ápszeves és öö csáé özö) éségbeese mpáás, jjóé fe e ugráó súyfeeseg uá? Vj m u ő, m más eőe még em áru e? Hmmm. Nem uhm. s még ez próbám, ez ms bzs vm jó esz. Be fg vá, érzem, hgy be fg vá, ms végre efgyh. Ő segíee rjm. egveszem!! vhgy így gzh z, cs fe m vsv p mgzhz és már j s ére péz, vgy eőfze egy web szgáásr, mer bzy eárujá cs á. Szereé sz vze öe phárb és mégs segíségeme yúj. Szereém, h s ő uá, hgy úrá özö v y, meye ére s vm (és egy csmó y, m öreesz z egészségüe ). Ige, z mm, hgy ár érhee s vm. De e érse se se fére! É em ígére rós fgyás ey ő, mer z eheee. égs z mm, hgy e ehe b mguró 1,5 3 grmm s, méghzzá gyrs. Ahgy ez bgbejegyzés vssá, már ám

19 Bmb es 2 hóp vgy áváys és rós esfrgás éssze, évezee A váyb eírm z s, hgy észüem fe egy fesz me verseyre, e em cs verseyre észüőe szó. A bee eír üööséppe mzhjá fgy vágyó, hsze ráju s ervezem. z ére ácsb, m z ezéservebe z ő eseüe üö vászm. A váyhz gyrveó és rveó rz, meye megeésére cs vásáró jgsu. A ejes PDF és hzzá rzó összes veó szerző jgvéeem á. A PDF rmá bármfée másás, erjeszése, vábbás, része ézése szerző beeegyezése éü szgrú s és büeheő! A veó megszás rr jgsu fehszáó szgrú s és büeheő! Brbéy Agé (Agecs) 2015

20 A szerzőrő Agecs (eáz Agecs) vgy, eáz ese evű web szereszője és ujs. Szüeés eveme Brbéy Agé. 3 évve ezeő (2011. ecember 25. é) ezem e veze zs evű bgm, mj 1 évve ésőbb úgy érezem, hgy muásságm mgsbb szre e emeem és érehzm egy Fesz, é és egészséges éemó prá. Szeveéyem z ezés, egészséges éemó, ácsás és egább más megsegíése. Ez, egyé, éj egészségese!

Á É ő é ü ö á á ö é á é ö á á é ő á á ő á á á ő á ő é á é ő ö ó é ő é é á ó á á á á ó á á ö ö é á é Ó É á á ő á á ú ü ö á á á á é á á á á é é ő á á á á é ü á á ő ú á é á á ü ö á á á á é é á á á á ő á ő

Részletesebben

ź Ä ź Ą É ŕ Ž ę ü ä ź ú Á ö ü ü Ł ö ö ź źůě ź ö ü ö ö ü ű ü ü ú ü ź ú ü É ü ú ý ź ü É ü ü ö Ĺ Ó ÉÜ ť Í ŕ ü ú ź đ ú ü ú ź É Ü ö ę źą ź ź ú ź Ĺ Í ź ź ü ö ű ź ź ź ý ý ö ű ú ú É ü Á Á Á ö ö ö ö ź ź ź ö ź Ö

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép ó- é éé Ú :7000 ééű éé é á áá ó- ó ő é, é áj áááá éá vá é áv üé, á v á á é é íűéé é á é áá ő ó-á é- ávó, űő é ű á,, v ő őé váj áó ó- áó éé á já í Z Ö á éé! Ó- áó 00 -, +4/74/000-000 @ - v ő é: / é é é:

Részletesebben

ᜇ嗇 匇ᜇ嗇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 ᜇ嗇 匇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇匇 ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 匇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇 匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇匇匇 匇匇匇匇匇 匇 匇ᜇ嗇匇匇匇匇 ᜇ嗇 D匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇 ᜇ嗇匇匇Ő匇 匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇

Részletesebben

ö Ą ě Ę ő ń ŕ ö ű ö Á ű ö ű ö ú ó ű ö ü ö úá Ö ű ö ú ń úá úá ü ö ö úá ę ö ú ö ü ó ó ó ű ö ú ö ő ó ű ö ú ö ü ó Ö ű ö ú ö ŕ ű ö ó ó ó ű ó ó ó ô ö ó ó ý ö ó ö ö ó ő ó ź ó ô ó ó ö ó Á ö ó ó ö ę Ĺ ę ę ó ű ö

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

ki c s i t ö k i t f ő zt ö o n t v á za t bo g a r a t, j ö s z t ö k? i c s i t tö k z ug y e h o z ün k c s e ng e t El m e g y e g y ün k,

ki c s i t ö k i t f ő zt ö o n t v á za t bo g a r a t, j ö s z t ö k? i c s i t tö k z ug y e h o z ün k c s e ng e t El m e g y e g y ün k, 2 0 15. v b S u i - H s A uá i á s A p í v á y i L i b Idé is gdzés ü z píváyi vcs y id dvs szüő vá z is pdgógusi. Szój há szüi i is buizz gy jó gy igy ácj! A bépő á: 3500 F / fő A bjövő összg isá szbdidős

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

ó ő ő ő ő ü ő ő ö ó ü ź ű ĘĘ ü É É É Ü Ü É É É É É Ĺ É Ü É É Ö É É É Ł É ü ő ź É Ü ö ź ź ő ő ő ä ű ö ő ö ő ő ö ó ź ö ö ö ę ő ö ó ó ö ú ő ü ź ő ő ő ő ö ó ő ę ő ó ö ő ü ű ü ö ü ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ő ó ö

Részletesebben

ö ö ű ű ö Á ú Í ú ú ő ú ö Á Á Ü Á Á Á É Í Á Á É É Í É Á Á ő ö Á ő ö ő ő Í ü ő ü ö ö ő ő ő ü Á ö ú Í ő ü ö Á Á É Ö Í ö ű ű ö Á Á É É É Á É Ó É Á ö ö ö ö ő ö ü Á Á Á É É ő ö ő Í ő ú ú ü ő ö ő ü ő ő ö Á Ő

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Általában a pálinkáról...

Általában a pálinkáról... A z E e k á l h á z e v é e k é s c u l á k á e v e z é s e 1. Álláb álkáól... A álkfôzés öéee Az égee szesz, öbbek közö álk ásdlmuk egk legôsbb l, m vlág mde ájá fgszk. Eze lk összeevô ájké, szágké ge

Részletesebben

á á á ľ á ő ĺ ö á ľ ĺ ö ľő ć ő ö ľ á ľ ó á áľó ú á á á Ö ľ á á ő ö á á á ö á ö á ú á á á Ö á ő ľ ű ö á á ő ő ő ľ á ľ ü ő ü á áĺ Íő ü á á ú á á á á ő ü á á á ú á á á Ö á ó ű ö á áľő ő ő ö ľ á ľ ľ ü ő á

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á ő á ü ó á á á á ü á á ő ü ő ő á á Ü á ź á á ü á á á Ú ű Ĺ á á ö ö ő á á ő ő á ő ó Ĺ ó ó ó á ü á ö á á ö ü á á á á á á á ő á ü ó á á á á á ö á á ő á á ő á á đ ö Ú ű ü Íá á á á ź á ü á á á ö ö ó á á Ú ő

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Ú Á Ü É ő ö ó ó ő Ü ö Ó ő ú ó ö ő ú ű ű ö ú ö ó ü ö ő öü ő Ú ö Ü ű ó ü ű ő ö ő óü ó ó ő Á Á ó ó Ü ó ó ü Ü ö Á ő ő ó ö ó ü ő ö ó ö ő ó ú ú ó ő ó ó ú ü Ú Á Á É Ü É Ú ü Á É ő ü ÉÉ É Ü ó Ö ó ó ö ö ő óü ó ü

Részletesebben

í ó ó í é é Ú ó ő é é ö ö ö é ó é ö ő ü é é é Ü ö ú ó é ő é é é é í é ő é ó í ó í é ó ó é őé ó ü éé é é ó í ű ó é é ű ö é é ű ü é é ü é é ö é ü ó Ü ö ö é é Ü í é ó é é é ü ö é ö é ó úé é í éú ó é ó ö é

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ő ü ö ő ú Í Ó Ż ú ő ü ü ů ő í ů Í ú ő ö ó í ő ő í ú ű ő ö ö ő ź ő Ż ő ú ó í ő ő ő ő í Í ő í ő ú í ü ö ő ő ő ő ő ú ö ó ö ő ő ő ü ó ł ő ő í ő ő ő í ő ő í ő ő ő í ó ź ő ő ő ó í ó ź í ł ő ö ź ó ő í Ö É ł ůź

Részletesebben

Egyesült Acél Kft. KATALÓGUS ÁRJEGYZÉK 2014.07.21-től

Egyesült Acél Kft. KATALÓGUS ÁRJEGYZÉK 2014.07.21-től 00267 CS DB 928 Ft 00421 24 DB 946 Ft 20101 DB 30 690 Ft 00267 N DB 928 Ft 00422 DB 1 392 Ft 20102 DB 30 690 Ft 00360 50 DB 1 190 Ft 00425 20 DB 1 150 Ft 20103 DB 30 690 Ft 00360 60 DB 1 295 Ft 00425 22

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ő ü ó ź ő ő ő Ü É ő ő ő í ó ä ü ő í ő í ü ź ő ú ö ő í ő ö ů üö ő ö Ĺ ü ő ő í ő ó ü ó ó ő í ó ý í ü ö ý ę ź ő ó ö í ź ő ő ő ź í í ü í Ĺ í ö ź ü ó ü đí ó ő ü ó ź ó ć ú Ĺ í Íí ú í Ĺ ó í í í í ó ú ź í í í

Részletesebben

Í é ö é ő é ő é ű é ó ó é é é ü ő ó é ó é ő ó ő ó ű é ó Í é ü ő ó é ó ü ö ö é ő é ő ó ú é óé ó ó ó é ö é é ó ó é é ó ó ó ó é ö é é ó ü ő ö ő é ő ó ű é ó ó é é ü ó ú ő ó ú é éó ó ú é é é ő ó ű é ó ó é ó

Részletesebben

Í É Ő Á Ó Á Á É í ő úí ű ö ő í í ő ő ú í ó í ű ű ö ő ö í Í ő í ő ú í ó í í ű ő ó Ü ű ö ö ó ő ü Ö ű ó ű í ö ő ó ó ű ű ö Á Á ó ü ű ő ú í ó ű ú ű í ü Ö ő ú ő ú í ó ű ő ó ű ű ö ö ő ü ó ó ű ü ű ó ő Ő ö ú ű

Részletesebben

ů ő ó ű ź ľ ó ź ú ü ó ľ ő ü ü őđ ó ó ó ó ó ľ ź ź ő ę Ĺ ó ź ł ó ü ó ź ź ľ ó ő Ĺ łó źů ö ő ö ó ö ľ ľ ú ń ó ó ó ľ ľ ľ ľ ú ľ ó őđ ź ó ü ú ó ő ľ ľ ó ö ó ü

ů ő ó ű ź ľ ó ź ú ü ó ľ ő ü ü őđ ó ó ó ó ó ľ ź ź ő ę Ĺ ó ź ł ó ü ó ź ź ľ ó ő Ĺ łó źů ö ő ö ó ö ľ ľ ú ń ó ó ó ľ ľ ľ ľ ú ľ ó őđ ź ó ü ú ó ő ľ ľ ó ö ó ü ó ľ ő ő ő ľ ľ ľ ľ ő ü ő ź ľ ó ó ő ľ ü ü ź ź ő ó É Í É ľľ ľ É É Ü É ľ Ą ľľ É ľ Ą Ł Á ľ ł ł ę ł ľ ź ź ź ľ ü ő ü ź ő ő Ü ö Ü ó ú ľ ó ó Ą Í ö ö ő ű ľ ö ő ł ő ü ź ź ű ź ľ ź ü ľ ü ű ö ľ ó ő ľ ľ ő ő Ä ą ů ő ó

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

ő s z i n t e meleg szeretetet

ő s z i n t e meleg szeretetet VII. évfym 40. szám. ELŐFIZETÉSI Egz évre Féévre 10 P. 5 P. r 20 fér. ÁR SZERKESZTŐSÉG Negyedévre Egyes szám r Megjee mde 2 5 0 P. 20 í. Feeős szeresző: PTHÓ GYUL szmb. dómm eee z embere mgu eé. - - z

Részletesebben

Ú ó Ó Ú É Á Á É Á É Ó Í É Ö Í Ú ő ó ű é ó ó é é ö ö ő Ú ő ó Ú É Á é é é é ő ó ű é ő é ű é ó ű é é ő ó ű é é ö ö é ó é é é é é é é ó ű é é ű é ó é é é é é ú ű é é é ü é é é é ü ó é é é ö é Í ö ú ü ö ö é

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi S y Ju É Eu ó U ób É u ó v bb j bb j u mu. V ó v 1990- v j m - u ó jóv y bb, y óv m b -, v ü u ü ó, y y v bb ó y v v b. A m m j y b v vj - ó y m v, y v j j v u ób. A b u óbb v b u ó m v m b m mu ó bü.

Részletesebben

é é é ó ű é ó ó é é ú ú ó ó ó é ó úá é é ó ű ú é é ű ó ú ö é ó ó é ű é ó é ó é é ü úá ó ó ű ú é ű ó ú ö ó ó é é É ű é é é ó é ö ó ó é é ú ú ó ó ó é ó úá é é ű ú é é ű ó ú é ó ó é ű é ó é ó é é ü úá Á ó

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

É É É Á Ő É Ű ÖÉ í ö ű ü ö í ö í ö ü ö ö Á Á Í É Ű ö É Á ö í ű ö ü ö ü ű ö ű ö ű ö í ö í ö í í Á Á ö ú ö ö ö ö ü ö ö ű í í ü ö ü í ö í í í ö ö ú ű í í í í Á Á ö ö ö ú ü í í í üü ö í í ü í ö í í í ö ö í

Részletesebben

é á ó ó é é ó é é é á é é é á ó á á á é á ó é í é ó é á ó é é é é é é ó ó é ó é á ó á á é é á ó á ó é ó é á é é é á óé é é á ó á é é é í é ééé ó á áé é é é é á á á ó á á ó é á á í á ó é á ó é í é á ó é

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

é ü ü ő ü ő é ú é é é é é ő í é ő Í ő ü é é í é í é ő í ó é é í é é ő ó í ó é í í é ő Í ú ó ó í é ű í ó é í é ő é é í ó é í í óé í éé ő ó ü é ő úé é ú

é ü ü ő ü ő é ú é é é é é ő í é ő Í ő ü é é í é í é ő í ó é é í é é ő ó í ó é í í é ő Í ú ó ó í é ű í ó é í é ő é é í ó é í í óé í éé ő ó ü é ő úé é ú é é ő ü é í ó é é ő Í Í é é é é óó ó é é Í Á é é í í é ő é é í é é é é é é ü é é ü é é é é ő é ő é é ő ü ü é é é é é é é í ő é é ű é é ü ü ő é é ő é é é ő é é ő ó ó é ő ü é Ú é ü é é ű é é í é í é é í

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgáó, Kdõ 2014.. 15-12. 06. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kp, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 Kp, Gub S. u. 51/. T.: 82/510-323; 82/314-8 30/478-6954 P, Lgzzgyá u. 19. T.: 72/324-332 30/216-0723

Részletesebben

é ö é ő ü ü ö é ó ó é ü ö é ö ö ö ö Ú é ő ő ö Í é Ú ó őö ó ö é ó ö ü ő ő ő ü ő ő ö é ő é ő ő ö ó ü é é ő ő é ö ö é é ó ó ö ó Í ö ó ó ő ő ó ó é é é é ö ú ü é é É öí ó é ő ö ú ó ö ó ó ó é ö é é ő ö Í é ő

Részletesebben

á ü ö ö ö ő í á ő ú á á ó í á ö öá á á ö á á á ő ö í ú ű ű ö ú í í ű ő á ő ü ó á ó ő í ííá ö á ó á ő ű ö ű á á á á ü í ő á í á á ü í á á í á á á ó ű ö

á ü ö ö ö ő í á ő ú á á ó í á ö öá á á ö á á á ő ö í ú ű ű ö ú í í ű ő á ő ü ó á ó ő í ííá ö á ó á ő ű ö ű á á á á ü í ő á í á á ü í á á í á á á ó ű ö Ő É Ü Ű Á Ó É Í Á Á ű ó á á ö í á á á í á á ó ú ö á ü ü ü í á ó í ű á á á í á á ú á á ö ó á ö ű ö ő í á á ö ü ű ö ü á í ü ú ő ű ű ö í ü ö ú ű í á á ö ü á ó á ó ű ö ö ö í ü á í á ö á á á á á á ó ó ó ú ú

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

KOPRO szivattyú család

KOPRO szivattyú család KOPRO szivattyú család 11 Budapest, Zsolt utca /a, I./1. Telefon: -1, 5- Fax: 5-5 www.hskft.hu www.szivattyu.biz E-ail: hskft@hskft.hu WQ TÍPUSÚ SZENNYVÍZ BÚVÁRSZIVATTYÚ CSALÁD Szivattyúk jelölése és használata:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Á Á Ó É ö ó ö ó ő ű ó ó ú ó ó ő ú ó ó ü ő ó ó ő ö Íó ő ő Í ó ó ő ő ó ó ó ő ó ó ó ü ü ö ü ö ö ö ő Íó Í Í ó Í ÍÍ Á ó ö ó ó ó ö ö ö ű ó ü ü ű ö ó ó ó ó ü ő Í ú ö ó ó Í Í ó ő ó ó Í ó ó ó ú ö ú ó ü ö ö Í őó

Részletesebben

AZ IFJ És uövréee A da é k o k az ifjú s g s zo c io gia i e I ernzé s é hez lr 1- < é é é é ü í ő é Á Á ö ő í ő é é ö í É é é é é ő é í é ű é ö é ő ő é é Á ö é ü é é ő é é é é í őé é é í é ö í ő é ő é

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

Ě ŕ Ś đ ü ü ö ő ő ö ö ö ö ö ö ö ö ö ź ź ľ ą Ä ľ ľ ö ľ ľ ľ ľ Đ öľ ő ö ö ő ő ľ ő ő ý ľ ő ú ú ő ö ő ú ę ą ő ö ő ű ö ő ő Ü ö ö ľ ś ő ń ä ę ľ Ü ľ ő ü ő ú ľ ľ ö ö ő ü ő ú Á Á ľ ę ő ü ő Á ľ ő ő ü ľ Ę ő ü ö ú

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ú ü Ż ü ó ď Ę Ą ó ď ü ú Ö ü Ż ü ö ó ü ŕ Ü ü ń Í ö ö ü Ü Íó ó ó ó ű ó ń ö ö ó ü Ú ö ö ü ü ń ę ú Ĺ ü ü ö ü ü ü ü ö ü Ĺ ű ü ę ó ü ü Ĺ ö ö ü ó ü Ĺ ü ó ó ó ź ú Ü ö Í Í Í ü ü ö ť ö ó ó ó ü ö ü ö ó ó ź ń ű ü

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

ó ł ö ú ú ő ő ú Ú Ú ó ú Ö ő ü ó ú úö ć ó ó ö ó ó ő ő ő ő ő ő ó ó ö ö ő Ĺ ü ú ú ö ó łć ő ő ú ć ú ó ú ő ő ó ő ő ú Íő ó Í Ĺ Ĺ ö ú ü ó ę Ĺ ú ö ó ö ő Í ú É ą Í ó ő ő ó ő ő ť ó ő Ĺ ť ť Ĺ ó ú ö ö ő ć ő ő ő Í

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

ú ú ő ú ő ü ö ö ű ö ő ó ó ó ł ć ő ö ö ť ę ę ő ö ö ő ę ö Ĺ ő ő őł ű ö ö ő ö Í ö Ĺ ö ü ű ö ÍÍ ö Ĺ ű ö ö ü ö ó ö ő ű ö Ĺ ő ö ó ő ü ű ö ü ö Ĺ ö ę ő ú ü ű ü Ĺ ö ő Í Í ö ö ü ű ű ö ó ö ö ő ó ó ö Ĺ Á ö ű ö ä ó

Részletesebben

É ő É ő ő ő ő ő É É Ó Ü Ü Ü Ö Ü É Ö Ü ő ő ő ű ő ő É ő ő É ő ő ű ő ő É ő ő ő ő Ü ő ő ő ő É ő Ó ő ű ő ű ő ő ő ő Ó ő ű ő É É ű ő ű ő ő ű É Ű É ő ű Ö ő É É ő ő Ő Ö É É Ü Ü ű ű ű ő É ű Ü É É Ó Ü Ü Ö Ü Ü É É

Részletesebben

ó ó ö ö í ö ú ó í Á ö ö ó ó ö í ó ö ú í ö ö ö ú ö ú ű ö ö í ö ú ü ö ö í ö ö ó í ö ú ó ó ó ö ú ü ö ó ö í ü í ó ó í ó ü ö ó í ó ö ö ö í ö ú ó í í ö ó ö ö ö ú ö ü ö ö ü ö ü ó ö ü ö ö ű ó í ö ö ú ö ö ü ö ö

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

kedvezmény egy szabadon választott termék árából!

kedvezmény egy szabadon választott termék árából! 6 ÉVE GYŐRBEN! á d 00,-** 25. -23%, 0 0. 1 ú g k So m u Sokgú Lo, fhé xő/szük szöv, ugós áámszáss, ágyfukcóv, 2 áíhó kámáv, sokmé: k. 15/273cm, fá é más szöv s dhő 00,- (23070012/01,,02) 2015.10.16-17-é

Részletesebben

ő Ĺ ő ę ź ő ü Í ź Ü Ą ü ż ů ö ő ű í ź ź ł ő ł ć í ő ő í ő Ĺ ö í ü ő ü ú ź đ ę ü ő ü ű đ ő ő ú í ő ü üö ő ü ź ź í ő đ ő ü ő í í ý í ő Ü ę ő í ü ü ő ö ü ö ő ź í ý ő ź í í ü ö ő ę ő ź ź í ő đ í ő ú ő źí ź

Részletesebben

Geometriai Optika. ultraibolya. látható fény. 300 THz 400 THz 750 THz. 800 nm 400 nm 100 nm

Geometriai Optika. ultraibolya. látható fény. 300 THz 400 THz 750 THz. 800 nm 400 nm 100 nm Geomeiai Opia Láhaó éy: az eleomágeses hullámaomáy egy esey észe adio hullám mico hullám (cm) láhaó éy iavöös ulaibolya Röge sugázás (0-0 m) (Hz) 300 Hz 400 Hz 750 Hz λ 800 m 400 m 00 m A láhaó éy speuma:

Részletesebben

2-7 C ó ᔗ厗 ó ug ᔗ厗 ü : É - : G g u c, N - : F c, - : C ó ᔗ厗, D - :B g F c u c ; -8 A B c u c ü S M ó ᔗ厗 ö : É - : u c, Eö ö u c, M ú j, N - : C ó ᔗ厗,

2-7 C ó ᔗ厗 ó ug ᔗ厗 ü : É - : G g u c, N - : F c, - : C ó ᔗ厗, D - :B g F c u c ; -8 A B c u c ü S M ó ᔗ厗 ö : É - : u c, Eö ö u c, M ú j, N - : C ó ᔗ厗, ᔇ南 Ü 33/2005.(X.23.) számú rendelete a eszthely külterülete és a város egyes beépített területei helyi építési szabályzatáról szóló 32/2003. (X. 12.) számú rendeletének módosításáról valamint a 32/2003.

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

ú ő ü Í ö ő ú ú ő ź ő ü ź ü Ĺ ó ő ę ő öń ő ő ú Ĺ ý Í ő ęą ł ü ú ő Ĺ ő ę ö ő ü ő ł ź ü Á ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ó ő ő ő ő ö ő ó ó ó ő ő ő ú ö ú ő ő ő ö ź ö ú ő ő ő ó ó ő ő ő ő ó ő ó ő ő ú ü ő ő Á ő ö

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1 : 0 uu u p m 03 I Sp p pő S d úp pő d m dp m pő 35 ö m ph 3 3 I p p pő 8 L ő ő j p O h pp p pő 35 ö m pő 3 m ő ű ő ph 3 0 3 088 IŐVÁSÁRLÁS= d I p * d 8 5 5 0 * d j ud ju G p 00%pmu p 08 33 3 L ü dőd 0%

Részletesebben

Ś š Ą Ň ý š Ą Í Ú Ú Ü ą É Ü Ü ö ö ö É Ź Ô É É ę É ÍÉ ö ö Ü ö Ń ěą ś Ą Ľ ý É š ęł Ą Ü Í Í Ü ö ą ý É Ü ő ö ö É É ś É É É É ę ö ö Ü ĚĄ Í ý ą É Ő ö ő ö É ą Ü É É ę É ĹÉ ö ö Ü ö ĄĄ É ů Ľ Í ď É Ŕ Ą š Ą Ú ő ö

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Ó Ö Á É Á É Ő Ü É Í í ü ü é é ő ő ö í é ő í ő ü é őé ő ö é ő é é ő é ö é é ö é í í é é í ő ü é ö ö é é í ü é é é őé é ö é é í é é é í é é ő é é é é ö é é í é í é é ö é ü é é é É é éöí é ő Í ő é ö é ü é

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben