avagy látványos és tartós testfaragás ésszel, élvezettel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "avagy látványos és tartós testfaragás ésszel, élvezettel"

Átírás

1 B r b é y A g é : Bmb es 2 hóp vgy áváys és rós esfrgás éssze, évezee

2 Bmb es 2 hóp vgy áváys és rós esfrgás éssze, évezee Ahgy eem serü, úgy más s serühe! Bár, más áí, fgás eresésée bűvörébe é. A mószeremme más s me fg, vgys bár, ehá Ö s szer ehe z áhí eszéus, véy üemre. Am vsz eír és bemu, z em puszá egy beró reszer, mez em szmp mem és bóg. Végrehjásáhz érzeme, mváság, rás, eszáság szüségee. Csup y g, m beü, beem, me másb, így Öbe s megv! A mezere em u ámsz, vób eheze fg me. Egy eves vsóm, mg éve ó fgyóúrázó fgz, z já, hgy egy bzys m ísm öyveme. Am m, eőször rszus, rám úzás ű számmr. 2 p gás uá zb rájöem, hgy bszú gz v! Tehá, gy srív és eő hzzááás eúzv (vgy á mégsem?), meeeő ez um m: Cs r fg serü, h úgy vág bee, mh z éee mú rj! (és s eseébe vób így s v) Az ereméy részee berásáb rej! A e j e s PD F é s h z z á r z ó ö s s z e s v e ó s z e r z ő j g vé e e m á. A PD F r m á b á r m f é e m á s á s, e r j e s z é s e, vá b b á s, r é s z e é z é s e s z e r z ő b e e e g ye z é s e é ü s z g r ú s é s b ü e he ő! A v e ó m e g s z á s r r j g s u f e h s z á ó s z g r ú s é s b ü e h e ő! Brbéy Agé (Agecs) 2015

3 Bmb es 2 hóp Szerző, szeresző és öyv erjeszésére egyeü jgsu: Brbéy Agé (Agecs) Eérheősége: bg: web: Fceb: ese.hu hp://www.mez gecs.bg.hu hp://www.mez ese.hu hp://www.fceb.cm/gecs A bríó és öyvbe megjeeő más bs fó Szve Péer észíee róm vember 8. á, Szegee megreeze ss Sucy fesz me (eheséguó) verseye. A öbb féyépe é észíeem sjá éeemrő. A verseyre egyeü észüem fe, em v ezőm, sem ápázás ácsóm. Köszööm Éve, hgy áéze ézr és Lá, hgy 2 hóps feészüés srá végg e ámszm, ámgóm, spráóm v. Köszööm párm és csám, hgy evsee egehezebb pmb és hgy ámg bb, hgy muám mee mrj őm és eergám s véghez v erveme.

4 Bmb es 2 hóp Trmjegyzé Bevezeő rő szó ez öyv?... rő em szó ez öyv?... Róm és rró, hgy jum e ág ér fgzz ézeee? Az gz OK! 11 Bmb es prgrm: Az eőészüee A cé meghárzás... eg r efgym?... Ke e vób eyre eőre szám, ervez?... Iő és péz és péz ő... Nem hárá semm?... Eőéeü... Tes ság... És z egészség... A örüméye éyeges hás... Sjá cé... Npózás, mérése Bmb es prgrm: Az ére E mg véyr és zmsr!... Háy órá együ?... Nem me ór ugyúgy számí... Számju!... De é még ey sem esze! Töree ygcseréve... ye ére ez?... bő mey együ? Fehérjé/széhrá/zsír ráy... A széhrá hz vgy zsír?... Acsy széhrá vgy széhrá házás?... A meysége pr eszv... Köeezőe héfő v öőp?... öré r, h öbbe szereé e?... Háyszr együ egy p?... Izmbó fgysz vgy zsírbó?... Azzá esze, m esze ( f és m heyeü szb)... Téyeg cs zbpehey, csre, rzs és br jó eü?... Nem ehe hgy (zsír, z sméő szó jgá)

5 Bmb es 2 hóp Ovssu címé! Szb em szb szíve jg Bevásáró s... Tápáé egészíő... ye jó regge, ebé, vcsr? ye jó ízór és uzs?... Éezés ezés eő és uá... Néháy fs g, m mr só és fgyszás... Így eem é ré péá Bmb es prgrm: ymhó ére má 1400 ór (3 ére) ór (3 ére) ór (3 ére)... Kéyemesebb meü, 1400 ór (3 ére)... Kéyemesebb meü, 1600 ór (3 ére)... Kéyemesebb meü, 1800 ór (3 ére) Bmb es prgrm: Recepe 108 Néháy egyéb prócs, mégs fs érés Az éhség eerüése. Éhség vgy éhezés?... Hgy e essü e más éeee? Dbzás... ehe eér?... Agyb ő e! Bmb es prgrm: Az ezése egye céu?... Téye évhe eeébe e őj be!... A megfeeő ezése... Krózzu vgy sem?... Sjá essúys ró vgy gép?... r rózzu?... Aerb vgy HIIT?... Fuóps ervum ezés m... HIIT m... Kerm vgy sjá essúys ezés?... Száásíó vgy erősíő ezése?... Szüséges sméésszám... Az ezése hsszáró... Háyszr e eze egy hée?... Túezeség, uezeség... Am em mrh e I.: bemeegíés... Am em mrh e II.: yújás

6 Bmb es 2 hóp Bmb es prgrm: A gyr A cmb, frzm ezése... A vá ezése... A fesőes ezése... A vá ezése... A rzm ezése... A mezm ezése A örzs erősíése... Hszm hgy esz cás hsm?... A szüséges gyr Bmb es prgrm: Az ezéserve. Gép és sjá essúys ezése 3 ps ezéserv, bármey sz... 3 ps ezéserv, ező & veerá... 4 ps ezéserv, özéphó, hó... 4 ps ezéserv, ező & veerá... 4 ps ezéserv, hó... 5 ps ezéserv, hó... 5 ps ezéserv, úbuzgó ezőe & özéphó... 6 ps ezéserv, hó... 6 ps ezéserv, hó, ár verseyfeészüésbe s... 6 ps ezéserv, záróg verseyfeészüésbe Bmb es prgrm: Bóusz ezéserve. Oh és ezése Oh 3 ps ezéserv, ező & veerá... Oh 3 4 ps ezéserv, özéphó I... Oh 3 4 ps ezéserv, özéphó II... Oh 4 5 ps ezéserv, hó Bmb es prgrm: A fgyás és frmás egyéb gyr érése A prbémás zóá és mcs zsír... A rcsbőr eüeése... (Gyrs) fgyás, bőr, mee Bőrápás Bmb es prgrm: Tvább fs uvó, verseyfeészüésbe A víz esebe Puffás Az bzys usó hé... Az usó hé: A egeerjeebb ács Az usó hé: egy bzságsbb mószerre: z eőöés

7 Bmb es 2 hóp Széhrá fgyszás... Sófgyszás... Vízfgyszás... Az usó hé egyéb ápázáss pcss érése... Az ezés z usó hée... A versey eő pumpáás... Neem így serü... A verseyfeészüés egyéb pró éyező... eyre egészséges verseyzés?... öré versey uá? Bóusz ce Fgyju e egy hé us csuó, megmm, vgy eéee Veó gyrró HIIT és örezése ejese ezőő hóg BÓNUSZ veó: Tuju spárgáz Kró és erb

8 Bmb es 2 hóp Keves Ovsó! Ege meg, hgy vábbb egezzee, hgy z vágu erjesző és z emberee egymáshz özeebb hzó erees vóságb s megszhu már. Feéeezem, hgy smerees számr, hgy sprbgger vgy. A BOBA TEST 2 HÓNAP ALATT vgy áváys és rós esfrgás éssze, évezee rró szó, hgy vem véghez egy hms es vázás és yerem vssz öbzmm ye röv ő efrgás. Száms üöböző ére éez és eem meggyőzőésem, hgy eze öbbsége háss, meybe berju egye szbáy és megfeeő cébó mzzu ez bzys egy, számur egmegfeeőbb éree. A számur megfeeő eőbb zb meg e áu. Az eyém, (és reméheőeg Té s) egy ever ére, mer mere erugsz gmáó, meybe úgy pszm, hgy szgrú öízás feeseges, ső, gyr z áréy. Vj mye érere és ezéservre v szüsége, egy hree jö öeő vezéreve úgy ö, eu éee eső fesz me verseyé és ráásu épp zb z őbe, mr éeée eheő egrsszbb frmájáb áhó? Hgy uj hus, zm vesze, zurezszecáv és pjzsmrgy uműöésse üző 30 éves ő eheő egöbbe hz mgábó mössze 2 hóp? Ráásu mez úgy, hgy z új évezees s egye!? Amr beeezem z áuásmb, fgmm sem v rró, hgy y gb fg, m eyre háss. Fgmm sem v rró, hgy m esz végereméye, reméem, hgy cs csup jó, vsz cs egye um: é mez gy rm és bzs vm bee, hgy em v urc. Számmr eheő egjbbr jö fesmerés, hgy vázm e megeőző 9 hóp éefrmájá és meg e um fgyás újá. Fgmm sem v vábbá rró sem, hgy mez egy ye váy eree beü á fgm Nee s. Fesmervé zb sjá sereme, mégs úgy ese, hgy így ööem. Száms vsóm ér ps éreeme és ezéserveme, m vsz 2 srb eheee eír és hássságár vó eee úgy érzem, em s hm e. rő szó ez öyv? Ez váy összefgj mz uásm, m héy, rós fgyásró és frmáásró á szereé Nee, hgy reméyem szer Te s meg u vósí ám. Arró mószerrő szó, meye 8 (+1 végső versey eő, befejező) hé rm, e gzm meé egy rugmsbb váz s, meye em verseyre észüő és ár gybb súyfeesegge üző s r u.

9 Bmb es 2 hóp A öyv fejezee fgy vgy száásí vágyóhz szó, e em cs méreg számí, hem szép, frmás es s! Ne jeje meg ehá se, mer vójáb mee vó. rő em szó ez öyv? Nem szó erő és zmömeg öveésrő. Nem szó megy más eheséges érerő, m r ehe (h éháy megemíe). Nem szó humbug cséáró, vsz bármy furcs s, em szó éemóváásró. Esősrb em fm receperő szó (h v bee fm recepe). Ez váy vábbá em öresz öéees umáysságr, hem özérheőségre, ezér z ére és ezéserv uvó em (s számár érheee) umáys yeve özöm, hem éyege rgv. Nem szó PDF vábbá sjá essúys ezésee z frmájáró, Fegyecezésrő és Sree Wru ró, meyee feészüésem eő végezem, (me hée cs z egy p ezeem y mó). Ee szmp z, hgy feészüésem megezéser em érezem úgy, hgy sjá essúys gyrb y sze vé, hgy meg uá me zmm megfeeő smuácó. Róm és rró, hgy jum ág ó ő eszeme um, zó mzg. Egésze f rm ó öreszem szép es üső eérésére, e z sjs rásem mhó e, hgy fé éeeme ööem e úgy, hgy egjbb mószeree öveve ezeem és éázm. A esmzgás számmr évee á z úgyeveze rázásb merü, z rb szegéyesebb uásm és sebb pszm m egyeőre rásem héy ró megözeíve g. Am éá e, még ehezebb gu, y hms és heee frmácóv próbá me megöryéez. más, úgy eem s őbe ee megu, szűr z, m hszs, így é z összes éező évh megéésé és urcá, z uóbb évebe vsz már háss éree hsszbb áv öréő berásá s jeeee. Fyms íséreezése és próbágás m z ezésee, m ápázás eőe, regeeg vsás, bgm és webm ereszü regeeg emberre vó özös mu, ácszás z ő céj eőe, és összese 3 fym (erb ó, szeméy ező és spg), meye összeó és evezee ág, hgy mr vób

10 Bmb es 2 hóp szüségem v rá, r véghez um v gy vázás. Nem s uás ehá z, m ebbe váyb megsz Vee! A spr és éáv 2 évve ezeőg em v egyéb ré cém, mhgy ejm z őrő őre rám róó feeseges ó, mj rsm í frmám. Aráj ezem eőször úgy érez, hgy mgáér z ezés évezeéér eze, ápázásm peg úgy ím, hgy z számmr ges fs egészségeme s ámgss. Azb cs y szeméy, e z új ehézségeő mees ee. Az eyém sem z. Éve ó (egésze ps 19) mum pjzsmrgy uműöés üee, e z rvs em smeré fe, hgy száms prbém háerébe egyee, öye rvshó g á. egum együ é üeee és efg z, z hem, más s így érez, hgy ez z ágs (rssz) özérze bár számár ermészees p m p. A my prbémá végü z z, hgy fárságm, uműöésem y szre ju, hgy efgyób v me eergám. A öveező pár hóp pheésse és eergám összeszeéséve jár. Egy jó rvs végre gszzá és eezem sze megfeeő gyógyszeree. 3 hóp eeéve ju ezeésem, hgy 5 hópy pheés öveőe végre jó ezem érez mgm és eezheem szépe ss eejéő me feépíe. Vgys 8 hópmb erü eem ez 2014 es évbe. Eőször úgy érezem, ezze mee vége A pheésse öö ő em vgy cs g ezeem és z gv, hgy z eem jó esz, (hsze me más s úgy é), bzy eem fehér eyere, csáé, fgy (rssz evembe em s meységbe) és más em ívás erméee. Így súyfeesegre s szer eem, mözbe z zmm fgy z ezésháy m, megfeeő smuácó háyáb. Kmy es áreezőése eheem új, h rább száás zm feé eseme, pheőm végére már cs csyé rebegő zsír és rcsbőr ám. A yár özeeéve, hgy már um smé eze és fgye, eezem összesze mgm, szépe ss frmáó, e még háyz vm. A essúym feme 64 re, csípőm eére 103 cm. A rás háyz. Bár z hem, em ez eszem és jó érzem mgm bőrömbe, vójáb é s eezem fgás gyár, hgy mér jbb eem úgy, bb esbe! Egésze g fy ez, míg párm meg em jegyeze, hgy ehe, hgy mee em esz jó vége és bár sh em bá meg, heye özze pró, bur megjegyzésee e rr, hgy bzy em vgy már y véy, m vm. Szereem z ősze emberee, mer ő vsze me eőrébb és em z, szemübe csére, háu mögö evee! Köszöőmbe á z ee v írm: öszööm párm, hgy ősze megjegyzés e esemre. er így ms megszüehee ez öyv. Ez öveőe, m erü égbő vámcspás öveeze be ám vázás ( ghz hzzá rz, hgy uguszusb ezem sze z új gyógyszereme és végre ejes erőre pm). Szepemberbe megám verseyhreés és semm sem uv rró, m öré egy fesz me verseye, mrő szó egy ye versey, úgy ööem, hgy é bzy frmáb hzm mgm és rész fg ve rj! Egy pró másr rszus vázás vem z éeembe (em vgy ssú ááás híve, z cs őhúzás és öáás rm), megvázm z éreeme, z ezéseme, e eggybb vázás z eszáságm v, m megeőző hópb háyz. A esem peg hheee gyrsságg eze e regá. 26

11 Bmb es 2 hóp S ám zz, hgy eem eőe s megv z zmömegem és ezér öye eem frmás. Erre hárm g u m: 1. gju cs bee, hgy é ugyezze súy 1 évve ezeő még em rcsbőrös, 103 s csípőjű és 74 es ereú ő vm, hem egy zs súyb evő, száás, zms ő. Az zm heyé zsír jeeős háyb ávee. 2. h v s rjm eegeő zm, r z em véeee öszöheő, hem eméy muá. 3. fesz me feészüés cészerű zmömeg épíése megeőze, hgy uá megegyee z zm, meyerő szépe ss (12 16 hé és em 9) egzhó zsír, mey eás esebe mxmum 5 g és em 9 g. Ey z eőyemrő. +1. é már örö éeembe fg gyógyszer sze, ms, hgy végre erü, hgy m z megy eemee üee 11 éves rm ó. Nem hém, hgy eem eő s öyebb. Számmr ez em v egy öyű ősz, mer verseyfeészüés megezéséve egy őbe ezem e gz egy új heye már megévő muám meé. Ez z jeeee, hgy regge 5 6 örü ezőö mu, vgys regge ezéseme még eőe ee evégez. Késő éuá, ese s gzm, e szerecsére v p fymá megszíás, öbbször s. Ezee hszám, hgy megfőzzem z éeeme és hgy gyrs ejuss más ezésemre. Sszr már ese 9 r um, efárm p srá, e így egább másp ejese frsse és phee, muár, ezésre észe ébreem. Eee 4 r ee eem, hgy me beeférje z őmbe. r ee ez másfé hóp, jö öözés. Feéeezem, em e mgyrázm, mer muáv jár egy ejes öözés. Az ápás eje éppe versey eő hére ese, z ember vsz me megesz, m cs u, hgy z örüméyebő hzz egjbb! (A öözés pj v szüeéspm s, így eereőö fgyemem r háyáró). errő zér ír, hgy mer eem em zér serü, mer eem y öyű v, hem mer fehgym fgásmm! Am ebbe öyvbe megsz Vee, z mz uvó, meyee feészüésem srá fgyeembe veem, ez vsz rásem jee z, hgy mez cs verseyre feészüve ehe véghezv. Kfejezee fgy vágyó jár z eszembe megírás srá. A öyv rmz vábbá ervee z számár s, e gybb súyfeesegő e megszbuu, fgyásr öbb ő szá, vm z számár s, z ezésebe még ező. Seres áuás, rás, erő és regeeg öröme ívá: Agecs

12 Bmb es 2 hóp Bmb es prgrm Az eőészüee

13 Bmb es 2 hóp A BOBA TEST prgrm Eőészüee A cé meghárzás A prgrm meeeő céj meghárzásáv ezjü. ve megvee öyve, feéeezheő, hgy váz szereé. Váz vm, m eg em uá. Tá gybb súyfeesegrő v szó, á cs z usó ce efrgásáró, á jómg s egzá z, hgy verseyre mej és szereé megu, mye mószere váh be feészüésebe. Tá eze egyérő scs szó, á váz em szereé ézeee, puszá vágysz egy ezéservre vgy peg éreese á ez émá. Aéü, hgy vább ágásb bcsázé, eírm, hgy ez öyve fejezee fgy / száásí vágyó szám, így ee féyébe szüséges vs s. A cé meghárzásáá ehá öveezőe e méregee: 1. mer súyfeesegem v? 2. mey ő á reeezésemre ee egzásár? 3. mey ő u szá sprr? 4. mye sprás eheőségem v? 5. mey ő u szá főzésre? 6. mey péz u szá z ezésemre és ápázásmr? 7. v e y éyező z éeembe, meye áyz? O e fgyeü rr, hgy pr vász e egyee egymás eemó. g z eéreő cé, mey mvá beüe ge gyr ú áv, eérheee, vgys vójáb rreás. Ez prgrm 8 hé gy vázás hz bár éeébe, e em meébe, hsze mé gybb vázás e ereszü mee ese, z á vább fg r. A pus verseyfeészüés 12 hé sz e, v, e eé öbbre v szüsége és v, e evesebbre. Neem ey em á reeezésemre, cs 8 heem v. Egyese vsz ár 16 hee s rászá z áuásr. Vj m ehe r 8 hé eér? ey őre esz szüségü céu eéréséhez?

14 A üör Az egy egfsbb me éyező özü z, hgy m mu üör. A cebe, ób, eszsírszázéb mér vázás üör vssz fgj. 5 8 ós súyfeeseg eseé rcsbőr már z eső hée áváys csöe fg, 4 5 hé peg eüeheő. A vázás hérő hére fg á! Néh úgy érze mj, hgy ú gyrs váz és rr gsz, hgy ssí ée. Ne fee zb, hgy z gyu egy hms jáés, így h ce, g, eszsírszázé, ezése, ére rebe v, r e hgss rssz sugr és em fg megbá! Aár sáumfó s észíhesz mgró, öröís meg, ésőbb vssz u őe éz. Nem fg megbá! s peg jöhee z ére érése!

15 Bmb es 2 hóp Ée megevezése Fgyóúráb Verseyfe. Usó 2 hé Fgyszm

16 Bmb es 2 hóp Speó (2 g): gr speópüré sóv, brss, zöfűszeree, s vízze főzü, végé beeymu 2 gerez fhgymá, ehe sűríe evés emgsze. H e, hu hzzá egy evés eje. Speós zbpcs (5 pc vgy 4 rmá pcsáhz): 110 grmm zbpehey, 200 grmm prjpüré, evés víz prjhz, só, brs, fhgym prjhz (é uóbb őröm), 2 jás, 50 grmm 12% s ejfö, 1 1,5 víz, 1 2 grmm óuszzsír (z eső rb süéséhez), 1 eásá vsz óuszzsír észáb (így öbb á már egész bzs em e j). A zbpeyhe bmxerre príju, vgy zbsze hszáu. A prjpüré pár csepp vízze, sóv, frsse ör brss, fhgymprr (ehe fhgymáv s, e eem em v...) röv ő megfőzzü. A zbpeheyhez everjü, hzzáu me egyéb pyg és hbverőve összeeverjü. A msszá y sűrű egye, hgy serpeyőbe éve cs frgás hásár uj ss széerü bee. Serpeyőbe süssü és e pcssüőbe! Eőször s ág, mj fríás eő pcsju rá, frísu meg, és más feé smé s ág süssü, e e süssü ság. Töeé: ehe cge cheese vgy sás hgymás. Uóbb cs özepes széhrá p. Ez esebe eőzőeg hgymá príu evés zsré, mj hzzáu ferb 100% sá (ház, pc áru), süjü. Lehe hzzá s sáá s e. Sü bre / cmember (cs csy széhrá p): 2 grmm óuszzsír serpeyőbe fehevíü, egyszerre mxmum 50 grmm sj mé á megsüü. Tőehfé: 2 őehfé (vszv b. 180 grmm), só, frsse őrö brs, 2 3 gr óuszzsír. 2 szee őehfé fevszu, sózu, frsse őrö brss meg szórju, óuszzsír süjü. Hmr sü. De ár fgysz ápb s eezhejü sü, gybb ág, jó esz. Tőehfé ás (hege és meege s jó): 250 gr őeh, frss pr, pe rezseyem, só 5 gr óuszzsír, 20 g cu, 10 g rép, 2 3 gerez f hgym, 5 gr emgj. A őehfé ferbju, óusz zsír sü ezjü, mj ráreszejü cu és sárgrépá,

17 Bmb es 2 hóp V feüés & &us (em észü veó): Egy V feüés egy &u öve, é gyr feváv végezzü. Bczés: Feüj hy. Húz fe sr, p egyee j. A eze (jbb mv z ujj) e füe mögé, s őe összeucs. A eeee pfr szegez (á e szrís mesr befér z á és y özé ézfeje). Eme e ejes fesőese. Frís fesőesee, mözbe özeíe öyöö b érehez, eözbe jbb áb yújs j fee. s frís smé fesőese, mözbe özeíe b öyöö jbb érehez és eözbe b áb yúj j fee. A ejes fesőes eemee, ügyej rr, hgy e eresz e méyre, rs mgs és fruj s fesőes. Vgys em cs öyöö özeíjü érhez, hem vá s! Nem z éyeg, hgy vób bcző mzu végezz, hem ább yújs és húz áb. A gyr e gyrs, hem szépe ss, rá végez! Fgyej erer, végg egye före szrív. Kézcsúszós: Feüj hy, ére húz fe eyhé, áb j. Heyez eyere ábr cmbőbe és mözbe emee fesőese, csúszs ezee érehez, uá vssz. Fe s rh és emehee ezee fej föé. Srérős: Feüj hy, ére húz fe eyhé, áb j. Eme fe fesőese, mj h z egy, h más sr próbá megére, mözbe fesőese s mzg bb z ráyb. Vá ábemeés: Feüj hy, és feváv eme yúj áb. Ahgy z egye eresze e, más húz fe. Eme e förő vá, yúj r e érjee före, muss z ujj ábujj feé. A y e szrís e. A gyr eybe em ére vége, e eőe s mese.

18 Bmb es 2 hóp F O G Y J U N K L E EG Y H ÉT A L A T T c sz u Bó Fgyju e 1 hé! Reámfgás vgy éyeg eheséges? 3 g 1 hé Grá 10 g míusz mössze egyee hóp 4 p fgyj 2 grmm! Hú meg h! Ugru s z jár! Eze m y jem, meyee féyő bríójú mgz ejá mgu, e vj v mögöü vm? Ebbe bejegyzésembe é s ez ervezem, vgys ee egy éree, meye öyeé efgyhsz ye röv ő. J, vgy mégsem egésze ez érhee e vee Vj cs reámfgás ez s ígére? Vj éyeg v ereméye z ye cs úrá, megér őe véggcsá? Lehe, hgy egy y mószer íá számur, mey végre vhár ehzz eü várv vár ereméy megy más mószer próbáás, csóás ömeege, egy heybe öréő (vgy ápszeves és öö csáé özö) éségbeese mpáás, jjóé fe e ugráó súyfeeseg uá? Vj m u ő, m más eőe még em áru e? Hmmm. Nem uhm. s még ez próbám, ez ms bzs vm jó esz. Be fg vá, érzem, hgy be fg vá, ms végre efgyh. Ő segíee rjm. egveszem!! vhgy így gzh z, cs fe m vsv p mgzhz és már j s ére péz, vgy eőfze egy web szgáásr, mer bzy eárujá cs á. Szereé sz vze öe phárb és mégs segíségeme yúj. Szereém, h s ő uá, hgy úrá özö v y, meye ére s vm (és egy csmó y, m öreesz z egészségüe ). Ige, z mm, hgy ár érhee s vm. De e érse se se fére! É em ígére rós fgyás ey ő, mer z eheee. égs z mm, hgy e ehe b mguró 1,5 3 grmm s, méghzzá gyrs. Ahgy ez bgbejegyzés vssá, már ám

19 Bmb es 2 hóp vgy áváys és rós esfrgás éssze, évezee A váyb eírm z s, hgy észüem fe egy fesz me verseyre, e em cs verseyre észüőe szó. A bee eír üööséppe mzhjá fgy vágyó, hsze ráju s ervezem. z ére ácsb, m z ezéservebe z ő eseüe üö vászm. A váyhz gyrveó és rveó rz, meye megeésére cs vásáró jgsu. A ejes PDF és hzzá rzó összes veó szerző jgvéeem á. A PDF rmá bármfée másás, erjeszése, vábbás, része ézése szerző beeegyezése éü szgrú s és büeheő! A veó megszás rr jgsu fehszáó szgrú s és büeheő! Brbéy Agé (Agecs) 2015

20 A szerzőrő Agecs (eáz Agecs) vgy, eáz ese evű web szereszője és ujs. Szüeés eveme Brbéy Agé. 3 évve ezeő (2011. ecember 25. é) ezem e veze zs evű bgm, mj 1 évve ésőbb úgy érezem, hgy muásságm mgsbb szre e emeem és érehzm egy Fesz, é és egészséges éemó prá. Szeveéyem z ezés, egészséges éemó, ácsás és egább más megsegíése. Ez, egyé, éj egészségese!

Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv s7.erkesztö-bizollsága. hog." ti töbhi btll lo'crmeket beholyllj!h1 nbbn ft szablibll,

Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv s7.erkesztö-bizollsága. hog. ti töbhi btll lo'crmeket beholyllj!h1 nbbn ft szablibll, V évfym pes 1911 óber -én 40 szám CSENDŐRSÉGLPOK Szeresz és d M r Csendőrség Zsebönyv s7ereszö-bzság BLOFZETÉS ÁR FééV1 6 n Mg!en SZERKESZTOSÉG ÉS KDÓHVTU Egész évre 12 rn Negyedévre rn mnded vsrp Budpes

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó és munkás ismerkedés Munkába álltak a járási hivatalban

Ünnepélyes megnyitó és munkás ismerkedés Munkába álltak a járási hivatalban Ierjú öégve eő Szbó Tmá pogármeerő érdeődü pézrő, herő, z dóág eeezérő ezeérő Ierjú 3 o Nő züezám Jázré E hv egzég meéeü Dr Bördő Ljo, züze ozávezeő főorvoá érdezü já éméerő z ozá ererő Ierjú özeáíá 8-9

Részletesebben

l[vél ;!; QQ '1;l,"., =4= ;!; ;!;======= gm 1============Jl!; gg!o1 g= = == . /.

l[vél ;!; QQ '1;l,., =4= ;!; ;!;======= gm 1============Jl!; gg!o1 g= = == . /. [vé ;!;QQ1;=4=;!;;!;=======gM1============J!;gg!1g==== FELTÁEADDN1C! A Gghán á husvéig- ngy dgk örének Jézus Triszus nk ;:Inyk hegyén ehngz us6 szvár? pgy r6mi százds igy ki? : Bznyez z ember Isen fi v!

Részletesebben

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K V Vfoyu\ 11 H Ú 1\1 CSENDŰRSÉ( A)()K ET (nrzmtes ÁA: 1616VO - 8 koo-;h\ mcófr ÓVO 12 koron Noymóv-ro 3 knrnl gj/rnk 1 R H 1H ÓH 110!}O 1{ 1 A n VAAu hd VT\ Bud\J1 TV y\n11 o\ 1 @ Az eulo n Lród \J(!hN

Részletesebben

CS E ND Ú RSÉ GI LAPOK

CS E ND Ú RSÉ GI LAPOK v évfoym Budpes 1911 ovember 5-é 45 szám CS E ND Ú RSÉ GI LPOK Szerkeszi és kidj I kir Csedórségi Zsebköyv s7erkes zö-bizoság BLOFIZETÉSI ÁR E(ész évre 12 koro Féévre Negyedévre 8 koro 3 koro IgjdDi H

Részletesebben

Partner az üzleti eredményesség növelésében

Partner az üzleti eredményesség növelésében Prr z üzi rdméyssé övéséb Juás és Öszöző Száás OLGÁLTATÁSOK A MINŐSÉGI ÉLETÉRT NÖVELJE DOLGOZÓI TELJESÍTMÉNYÉT ÉS ÉRJEN EL NAGYOBB ÜZLETI EREDMÉNYT A SODEXO OLGÁLTATÁSAIVAL! Ru mdjá A Uiqu Wr Kf. zér vász

Részletesebben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával 2011. szeptember Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági

Részletesebben

XLVIII. évf. 4. szám. www.cserkesz.hu/mcs. szakág. Regösök. cserkészen. a sportra! kanálgép. spenót?! interjú: Mohay Bence. a vizsla.

XLVIII. évf. 4. szám. www.cserkesz.hu/mcs. szakág. Regösök. cserkészen. a sportra! kanálgép. spenót?! interjú: Mohay Bence. a vizsla. XLVIII. évf. 4. szám www.cseresz.hu/mcs szág Regösö cserészen sporr! nálgép spenó?! inerjú: Mohy Bence Demény, vizsl rlom mix cserészhíre 4 becserész Mohy Bence 5 városi dzsungel rlom A vizsl megmondj

Részletesebben

Megváltástörténet traumatörténet

Megváltástörténet traumatörténet Siere, problémá ee örzebe Pzo poziívumo elhgzo múl zerdá ro bejárá z z öveő fórum llmávl. Tudóíá 2. oldlo. Öve éve hl Jázberéy világhírű operéeee Hlál évfordulójá feleleveíeü Széely Mihály ierei z od vezeő

Részletesebben

XII. BUDAPEST, 1931. SZEPTEMBER 1.

XII. BUDAPEST, 1931. SZEPTEMBER 1. X BUDPEST 1931 SZEPTEMBER 1 FÖSZERXESZTÖ PNCZÉS ZOLTÁN ZDO!! SEGÉDSZERKESZTO MHÁCS LJOS SZÁZDOS MEGJELENK HVONT HÁROMSZOR SZERKESZTÖSÉG ÉS KDóHVTL BUPEST 1 BÖSZÖRMÉNYUT 21 S TELEFON 501 90 XXL évfym FŐSZERKESZTŐ

Részletesebben

CSENOÖRSÉGI LAPOK. szerkeszl6 bilott a. Bodapest, IV., Egyetem-otcza 4. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Budapest, junius 15.

CSENOÖRSÉGI LAPOK. szerkeszl6 bilott a. Bodapest, IV., Egyetem-otcza 4. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Budapest, junius 15. V ÉVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP 1913 24 szám Budpest junus 15 CSENOÖRSÉGI LAPOK SswtI M kdj 8 M kr CseDd sebkgfr szerkesz6 bott ELŐFIZTÉSI ÁRA: Egész éur 12 kmo«fééur 6 koron Negyedéur J koron \

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

K i n e v e z t é k az új alispánt

K i n e v e z t é k az új alispánt -4 # [Mj U., r c s e r e fcouf*, bekeríe - részben í4l lé*«bekóöbj lekhclységgel.. Erdögzglóság. Komárom. M o z g ó ) ROZS \» * Bulk v József, \ íssl \ Vj- ' bor Ks,r L J 3 "B ^ f rás ^mek^ ^r.e- szer«b

Részletesebben

TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t.

TÖRTÉNETE BAJAI TAKAR KP NZTÁR ÖTVEN ÉVES 1848 1898. HtTA: BERNHART ERNŐ. BAJA, BAJSAI \ ().J ITS DIHE, az illl('zrt l'lső könyy('lőjr (IH-t. { / " A BAJA TAKARKPNZTÁR ÖTVEN ÉVES TÖRTÉNETE 848 898 BAJSA \ ()JTS DHE, z i('zrt 'ső könyy('őjr (Ht7 r;7) HtTA: BERNHART ERNŐ,\ LSÚ f,>' '; \'\ \H

Részletesebben

BEVEZETŐ... 4 JOGI ALAPOK (JOGSZABÁLYI HÁTTÉR)...

BEVEZETŐ... 4 JOGI ALAPOK (JOGSZABÁLYI HÁTTÉR)... G Y R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K K U L T U R Á L I S K O N C E P C I Ó J A T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. B E V E Z E T..............................................................

Részletesebben

cserkészbál március 15. Németh országos népdalverseny böjti kaja varázslatos ha a facebookon becserkész Domonkos Tamás riport cserkészbál riport

cserkészbál március 15. Németh országos népdalverseny böjti kaja varázslatos ha a facebookon becserkész Domonkos Tamás riport cserkészbál riport XLVIII. évf. 3. szám www.cseresz.hu/mcs becserész Németh Domoos Tmás riport országos cserészbál riport épdlversey álgép böjti j vrázsltos cserészbál h fcebooo lett vol március 15. trtlom mix cserészhíre

Részletesebben

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt.

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt. Se e öö c váozá Póc o Fdez jázá vázóeüe eöe oz öeeő déő poáó Iejú 3 o Gucá Feec é fóu Deou Koícó ozáo eöe oább zeeö Gede Józef fóuá vedée vo C 6 o L Id feő züeép özöée zjáóháó ezázo űvéz 92- züeépjá özööe

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben