OTKA pályázatok, gyakorlati ismeretek. Dr. Szigeti Gyula Péter MD/PhD Igazgatóhelyettes Élettudományi Osztály vezetője OTKA Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTKA pályázatok, gyakorlati ismeretek. Dr. Szigeti Gyula Péter MD/PhD Igazgatóhelyettes Élettudományi Osztály vezetője OTKA Iroda"

Átírás

1 OTKA pályázatok, gyakorlati ismeretek Dr. Szigeti Gyula Péter MD/PhD Igazgatóhelyettes Élettudományi Osztály vezetője OTKA Iroda

2 ALAPKUTATÁS Támogató? Állam Ipar ALKALMAZOTT KUTATÁS TECHNOLÓGIA

3 KÜLDETÉS magas szintű kutatás Oktatási rendszer fejlesztése HATÁS Kutatói életpálya elősegítése Tudományos hatás nyílt hozzáférés a közpénzen támogatott kutatások eredményeihez

4 HATÁS Válasz az emberi kíváncsiságra Az alkalmazott kutatás előfeltétele Váratlan alkalmazási lehetőségek Kulturális örökség megőrzése Társadalmi hatások Felsőoktatás fejlesztése Kutatói életpálya Agyelszívás csökkentése Gazdaságpolitikai javaslatok

5 Ki finanszíroz? OTKA: kutatási tevékenység eszközök kutatóhely(rezsi) személyi költségek KUTATÓHELY: fizetések infrastruktúra KUTATÓ: bírálatok (ingyen) bizottsági munka (jelképes díjazás)

6 Időutazás Az OTKA története

7 OTKA Története röviden Közvetlen előzmények A Kormány az 1980 as évek közepén szükségesnek tartotta, hogy az alapkutatások fokozottabb és címzett támogatást kapjanak. Ennek a támogatásnak a kutatókhoz történő eljuttatására egy önálló kutatási alapot hoztak létre, mely az Országos Tudományos Kutatási Alap nevet kapta. (nem normatív, egyenlősítő intézményfinanszírozási módszer!!) Az OTKA néhány évnyi előkészítő munka után január 1 én jött létre és kezdte el működését. Első elnöke Láng István az MTA főtitkára volt.

8 OTKA jelentősége a kezdeti időkben Az OTKA megalakulását túlzás nélkül forradalmi jelentőségűnek minősíthetjük több szempontból is: A volt szocialista országok közül elsőként Magyarországon jött létre önálló kutatási alap, kifejezetten az alapkutatások támogatására versenyelőny a magyar kutatók számára Ez volt az első nyilvános, országos versenypályázat, melyre mindenki pályázhatott önálló kutatási ötlettel tudatformáló szerep, felkeltette a jó értelemben vett versenyszellemet Megnyitotta a lehetőséget a fiatal kutatók számára, hogy innovatív, felfedező kutatásokhoz támogatást kaphassanak nem kellett kivárniuk, amíg a tudományos hierarchiában rájuk kerül a sor A pályázás felkészítette a magyar tudósokat a nemzetközi kutatástámogatási rendszerekben való részvételre is növekvő nemzetözi eredményesség

9 OTKA működése a kezdeti időkben nemzetközi példák alapján lett kialakítva a struktúra (NSF, DFG) már a kezdetektől jelen volt a máig meglévő háromszintű értékelési szisztéma: akadémiai bizottságok (első szint) három nagy tudományterületi bizottság (második szint), melyeket az OTKA három alelnöke elnökölt OTKA Bizottság (harmadik szint)képezte. költségvetés az első 5 éves időszakra ( ) 4 milliárd forint mintegy 3000 pályázat érkezett be, melyből 1200 pályázat nyert támogatást a pályázatok témáját a kutatók kezdeményezték (bottom up kutatások), az OTKA részéről nem volt semmilyen prioritás az OTKA elnökének munkáját csak néhány munkatárs segítette, és pályázati ügyintézés az Akadémia épületében, az MTA főtitkára egyben OTKA elnök hivatalában folyt

10 OTKA a múlt és a jelen között Megalapozás ( ) Bővülés, fejlődés ( ) Korszerűsödés ( ) Az OTKA napjainkban (2010 )

11 Megalapozás ( ) Elnök: Andorka Rudolf Kollégiumi Elnökök: Cseh Szombathy László, Juhász Nagy Sándor és Zimányi József ( alapító atyák ) OTKA Iroda, Ipolyi Arnold díj 99/1990.(XII.3.) számú kormányrendelet létrejött a három tudományterületi szakkollégium, valamint a minden tudományágat lefedő szakzsűrik rendszere az OTKA a Miniszterelnöki Hivatal fejezetében elkülönített állami pénzalap lett ezzel mind szervezetileg, mind gazdaságilag, mind irányítását tekintve autonóm szervezetként működhetett, melyet jogszabály is garantált (OTKA Tv: évi XXII.) évi CXXI. Törvény (módosított OTKA Tv) Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok visszalépés volt megszűnt az elkülönített állami pénzalap jelleg de az új törvény értelmében az OTKA a központi költségvetés címzetten megállapítható támogatási előirányzataként, melyet az MTA főtitkára felügyelt, továbbra is elkülönített címként szerepelt, és szervezeti és irányítási önállósága megmaradt az új törvény részletesebben szabályozta a támogatások odaítélését, rendelkezésre bocsájtását, valamint a támogatások eredményeinek értékelését

12 Bővülés, fejlődés ( ) Elnök: Lipták András évi CXXXVI. Tv: (hatályos OTKA Tv) az eddigieknél részletesebben szabályozta az OTKA működését, és kimondta, hogy az OTKA t is magában foglaló költségvetési fejezet felügyeletét az MTA elnöke látja el. a minőség, az átláthatóság és az objektivitás OTKA által támogatott kutatások értékelése és annak metodikájának kialakítása szigorúan ellenőrzött lett a finanszírozás célhoz kötöttsége az OTKA Bizottság állásfoglalása: a támogatás nem használható az alacsony bérek kiegészítésére 1998 OTKA kutató fórum: a résztvevők elmondhatták észrevételeiket, javaslataikat az OTKA működésével kapcsolatban közvélemény kutatás, kérdőíves felmérés, az OTKA működésének és problémáinak széleskörű feltárása történt meg ekkor, a tapasztalatokat a későbbi évek munkájában hasznosították még két alkalommal, különböző témákban (2001 pályázatok bírálata; 2002 tudományos iskola pályázatok) 1998: OTKA honlap

13 Korszerűsödés ( ) Elnök: Makara B Gábor bővülő nemezetközi kapcsolatok (2004: EU tagság, 2003: European Head of Research Councils nak (EuroHORCs) tagság, ESF, ERC, ERA NET) : elektronikus pályázati rendszer (EPR) kialakítása gyorsabb, átláthatóbb és korszerűbb ügyvitel OTKA működésének megváltozása 2007 től fokozatosan bevezetésre került az angol nyelvű pályázás külföldi szakértők bevonásra különösen szűk szakterületek esetén kiemelkedő fontosságú hungarikum témák megjelenése Ezekkel a változásokkal párhuzamosan az OTKA szabályrendszere is korszerűsödött és átláthatóbbá vált. részletes összeférhetetlenségi szabályzat zsűri és kollégiumi ügyrend a zsűrik számának csökkentése, ésszerűsítése a pályázói, véleményezői és jelentés űrlap is átdolgozásra, megújításra került

14 Korszerűsödés ( ) az OTKA Iroda működésének és szervezetének átalakítása PhD fokozattal, kutatói tapasztalattal rendelkező szakmai referensek alkalmazása 2007: Studium Irodaház A pályázati portfolió is megváltozott. Sajnos az OTKA költségvetési támogatása nem követte a korszerűsödést, és az OTKA Bizottság elnökének folyamatosan harcolnia kellett azért, hogy legalább szinten maradjon, és ne csökkenjen az OTKA költségvetése. Ennek az erőfeszítésnek a következménye, hogy az OTKA több éven keresztül az NKTH val közös pályázatot írhatott ki célzott alapkutatás, illetve kutatói mobilitás támogatására, melyet NKTH forrásból finanszíroztak.

15 A jelen (2010 ) Elnök: Kollár László Kollégiumi elnökök: Bálint Csanád (TBTK), Beke Dezső (MTTK), Erdei Anna (ÉTK) A pályázati portfolió egyszerűsödése (akadémiai igény), a Makara Gábor által elkezdett folyamat folytatása. A legfontosabb kihívásként jelentkezik az OTKA, immár 5 éven keresztül tartó alulfinanszírozottságának orvoslása, annak érdekében, hogy a kiváló, nemzetközi mércével is a kiemelkedők közé tartozó, felfedező kutatások az ország gazdasági és társadalmi fejlődése érdekében minél nagyobb számban kerüljenek támogatásra.

16 Az OTKA szervezete Bírálók a szűk szakterületet és a szakmaiságot jelentik, az általuk elkészített bírálatok alapozzák meg a zsűrik munkáját, további feladatuk a záróértékelések elkészítése Szakzsűrik (összesen 29, ÉTK 10) ZSE, ZSTi, ZsT, akik testületileg jelentik a szakmaiságot az OTKA n belül, további feladatuk a támogatott projektek nyomonkövetése (ZST), valamint a záróértékelés elkészítése (ZSE) Kollégiumok (TBTK, MTTK és ÉTK), a szakmaiság mellett, már tudományterületre vonatkozó tudománypolitikai érdekeket is érvényesít OTKA Bizottság elsősorban szakmapolitikai érdekeket képvisel

17 Az Élettudományi Kollégium zsűrijei Agrártudományok 1 AGR1 Agrártudományok 2 AGR2 Agrártudományok 3 AGR3 Bioinformatika, rendszerbiológia, biológiai modellezés BIOIN Idegtudományok IDEGT Infraindividuális biológia INFRA Kísérletes orvostudományok KISOR Klinikai orvostudományok KLINO Molekuláris biológia és molekuláris interakciók MOLBI Szupraindividuális biológia SUPRA

18 Neurology Basic neurology: neuroanatomy, neurobiology, neurochemistry and neuropharmacology, neurophysiology, experimental neurology System neuroscience: cognitive neuroscience, sense and organ physiology, developmental biology, behaviourism, antropology, brain and neuroimaging Psychiatry: behaviour, biological basis of psychiatric disorders, experimental psychology

19 Experimental medicine Physiology: cell physiology, organ physiology, comparative physiology, theoretical medical sciences Pathophysiology and pathology: pathology (general and experimental), aethiology of disease, pathophysiology of the circulatory system, pathophysiology of respiration Pharmacology: pharmacology (general and experimental), pharmaceutical research, toxicology (general and medical) System physiology: metabolism, endocrinology (general and experimental), research of atherosclerosis, tromboembolism and circulation Oncology Public health and epidemiology

20 Clinical medicine Diagnostics, therapies: Diagnostics (in general), therapies (in general), radiology, human genetics Systems: Gastroenterology and Haematology Research, Clinical immunology research, Haematology Research, Clinics I. (Conservative), Clinics II. (Operative), Research of locomotory diseases, Nephrology, Urology, research, Neurology (clinical), Psychiatry, Diseases of the reproductive system, Research of sensory diseases Psychiatry: Preventive medicine, public health, epidemiology Oncology Regenerative medicine Ethics in medical (and health) sciences

21 Összeférhetetlenség Mikor áll fenn? az érintett személyek között az elmúlt 5 évben munkahelyi vezetői vagy munkahelyi beosztotti kapcsolatban volt, vagy azonos munkahelyen (tanszék, kutatócsoport) dolgoznak, közeli hozzátartozói kapcsolatban van, vagy volt, ha a személyek között PhD hallgató témavezető kapcsolat volt (bármikor), közös tudományos publikáció/k szerzői volt(ak) az elmúlt 5 évben, illetve ha az eljárásban részt vevő személytől az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható. Zsűrielnök összeférhetetlensége Zsűritag összeférhetetlensége

22 Átláthatóság, nyílvánosság Testületi tagok neve és mandátuma nyilvános (honlapon) Szakértői véleményeket és a testületi véleményt mint OTKA Bizottsági véleményt a pályázó megkapja Zsűrihez beérkezett pályázatok számát, a támogatott pályázatok számát, és a pályázat rangsorszámát (kivéve nem esek) a pályázó megkapja Támogatott pályázatok címét, vezető kutatóját, intézményét közzétesszük (honlapon) Futó és lezárult projektek adatai, zárójelentése, publikációi nyilvánosak (honlapon, 2005 től)

23 Titkosság Minden pályázati anyag, döntéselőkészítő információ, szakértői vélemény, zsűrianyag szigorúan bizalmas Zsűriülés előtt a titkosságról, összeférhetetlenségről a tagoknak írásban nyilatkozniuk kell A szakértői vélemények anonimok, csak a zsűrielnök ismeri a véleményezők nevét Az EPR ben a hozzáférések jogosultsághoz kötöttek (pályázó, szakértő, zsűritag, zsűrielnök, kollégiumi tag, OB tag, OTKA adminisztrátor) A zsűri közvetlenül nem léphet kapcsolatba a pályázóval, csak az OTKA Irodán keresztül

24 Segítség zsűriügyintéző zsűri szakmai referens OTKA szakmai osztályvezető kollégiumi titkár Elektronikus Pályázati Rendszer (EPR) Fontos dokumentumok: Zsűri Ügyrend Összeférhetetlenségi Szabályzat egyéb útmutatók a honlapon (pl.: projektek teljesítési szabályzata) OTKA Törvény OTKA SZMSZ

25

26 Pályázati portfolió 2012 Alapkutatási 1) Kutatási (K) 2) Nagyösszegű kutatócsoport (NK) Fiatal 1) Posztdoktori (PD) a) csak kutatás (PD 1) b) csak állás (PD 2) c) mindkettő (PD 3) 2) Nagyösszegű fiatal kutatócsoport (NF)

27 Pályázati portfolió 2012 Publikációs tudományos könyv (PUB K) tudományos forrás (PUB F) tudományos ismeretterjesztés (PUB I) Nemzetközi együttműködés (NN)

28 Pályázati portfolió 2011 I. KUTATÁSI PÁLYÁZAT A kutatási pályázatok futamideje legfeljebb 4 év. (A) Kutatási pályázat (jele: K): A kutatási költségekre megpályázható összeg alsó határa évi 0.5 M Ft, felső határa átlagosan évi 7 M Ft, amely egy adott évben nem haladhatja meg a 9 M Ft t. Teljes munkaidejű kutatói alkalmazás, és/vagy jelentős eszköz, műszerbeszerzés esetén a megpályázható összeg felső határa átlagosan évi 11 M Ft. Ebben az esetben a többlet kizárólag a kutatói alkalmazásra és/vagy az első évben beszerzett eszközre, műszerre tervezhető. (B) Nagy költségű kutatási pályázat (NK): Ebbe a kategóriába tartozik minden kutatási pályázat, amelynek költségei a fenti bekezdésben megadott korlátok bármelyikét meghaladják. Megalapozatlan, vagy túlzó költségtervű pályázat nem támogatható. Az NK pályázatokat tudományterületi interdiszciplináris szakértői bizottságok értékelik.

29 Pályázati portfolió 2011 II. FIATAL KUTATÓI PÁLYÁZAT A pályázatot 40 év alatti (társadalomtudományi kutatások esetén 45 év alatti), a pályázat beadásának időpontjában PhD fokozattal (oklevéllel) rendelkező kutató adhat be. (A korhatár a szülési szabadságon, és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával emelhető, maximum 5 évvel.) A pályázónak vállalnia kell, hogy ha egyetemi oktató, vagy közművelődési intézmény alkalmazottja, akkor munkaideje 70% ában, ha főhivatású kutató, akkor munkaideje 80% ában a pályázatban meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik. (A) Fiatal kutatói pályázat ( PD) A három formában pályázható posztdoktori (PD) támogatás céljai (i) fiatal kutatók segítése önálló tudományos programjuk elindításában, (ii) külföldről hazatérők itthoni munkakezdésének segítése, (iii) OTKA által már támogatott, kiemelkedően sikeres projektekben fiatal kutatók részvételének biztosítása. Posztdoktori pályázatot PhD fokozatot 8 éven belül szerzett kutató adhat be. (A PhD megszerzését követő 8 év időszak a szülési szabadságon, és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával emelhető, maximum 5 évvel.)

30 Pályázati portfolió 2011 Támogatás igényelhető: (PD 1) önálló, ígéretes kutatási projektre maximum 3 évre, alsó határa évi 0,5 M Ft, felső határa évi 5 M Ft, vagy (PD 2) a pályázó posztdoktori alkalmazására maximum 3 évre (a munkabér havi összege bruttó 280 ezer Ft és törvényben meghatározott járulékai), vagy (PD 3) kutatási projektre és alkalmazásra együttesen, maximum 3 évre, évi maximum 5 M Ft kutatási projektre, valamint havi bruttó 280 ezer Ft munkabérre és járulékaira. Jelentős eszköz vagy műszerbeszerzés esetén a megpályázható kutatási összeg felső határa átlagosan (a munkabéren felül) évi 5 M Ft, ebben az esetben a többlet kizárólag az első évben beszerzett anyagra, eszközre, műszerre tervezhetı. Az OTKA szabályai szerint egy kutató egy egy alkalommal nyerhet el fiatal kutatói projekt (PD) támogatást és posztdoktori álláspályázatot, tehát e pályázatban csak az kaphat projekt támogatást (1. és 3.), aki a doktori fokozat elnyerése óta még nem volt OTKA támogatott kutatás vezetője és csak az nyerhet posztdoktori alkalmazást (PD 2. és 3.), aki korábban még nem nyert OTKA posztdoktori (PD) álláspályázatot. Kutatási projekttámogatást nem igénylő pályázónak is ismertetni kell a munkatervét és azt, hogy annak megvalósításához a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. (A más OTKA, intézményi vagy nemzetközi pályázattal támogatott projektekre megajánlott FTE et és a PD 2 re megadott FTE t az összegzett FTE számításánál nem kell összeadni, a kettő közül a nagyobbik számít.) A kutatási projektre kért támogatások elbírálásában fontos szerepet kap a kitőzött célokkal arányos, részletesen kidolgozott és indokolt költségterv értékelése. Az alkalmazást elnyerő pályázók a támogatás idejére a fogadó kutatóhellyel teljes munkaidejű, határozott idejű munkaviszonyt létesítenek. Az OTKA posztdoktori alkalmazás időszaka alatt Bolyai Ösztöndíj kivételével más állami vagy alapítványi ösztöndíjban a támogatott nem részesülhet. A projekt különösen indokolt (gyermekszülés, gyermekgondozás, súlyos betegség stb.) esetet kivéve nem szakítható meg. A pályázó munkatervben vállalt tevékenységéhez szorosan kapcsolódó külföldi munka összesen maximum 6 hónap időtartamra, az OTKA val történt előzetes egyeztetést követően, engedélyezhető a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva. Az alkalmazásra beadott pályázatok elbírálása során a pályázó személyes meghallgatására is sor kerülhet.

31 Pályázati portfolió 2011 (B) Nagy költségű fiatal kutatói pályázat (NF) A pályázat nemzetközi ismertséggel rendelkező fiatal kutatók támogatására szolgál önálló új kutatócsoport létrehozására. Az NF típusú pályázatot a PhD a fokozat megszerzését követően legalább 2 éves kutatói tapasztalattal rendelkező fiatal kutató pályázhatja meg. A pályázat futamideje maximum 4 év, költségterve tartalmazhat a vezető kutató számára az életkornak és képzettségnek megfelelő munkabért.

32 Benyújtott pályázatok statisztika (2011 vs 2010)

33 Finanszírozott projektek (2011)

34

35

36

37 Az OTKA EPR rendszere

38 Mi alapján döntsünk a pályázati típusról? Életkor Tudományos előtörténet Bér vs. Kutatás Nemzetközi kapcsolatok Zsűri

39 Hozzunk létre egy új pályázatot!

40

41

42 Az első fontos lépés a személyes adatok megadása/karbantartása!

43

44

45

46

47

48

49

50

51 A pályázat részei

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 Amikor a pályázatból projekt lesz

79

80

81

82

83

84

85

86 Egyéb szerepkörök az EPR ben

87

88

89

90

91

92

93

94

95 Egyéb beállítások az EPR ben

96

97

98

99

100 Az értékelési folyamat

101 FONTOS LÉPÉSEK - ÉRTÉKELÉS Döntéshozás tudományos kíválóság Innovációt megalapozó alapkutatás Ellenőrzés Zárójelentés - értékelés

102 Döntéshozás (kiválóság és hatás) 3 névtelen bíráló zsűri rangsor + szélesebb szakterület szakértői OTKA Bizottság döntés

103 3 névtelen bíráló Zsűri OTKA Bizottság Döntéshozás (kiválóság és hatás) rangsor (szűkebb szakterület szakértői) (szélesebb szakterület szakértői) döntés Átláthatóság Ismert szabályok és döntéshozási folyamat Szigorú szabályok: összeférhetetlenség Pályázók megkapják: bírálatok + zsűri vélemény OTKA Bizottság: nem változtat a rangsoron

104 HATÁS - PÉLDÁK Válasz az emberi kíváncsiságra Az alkalmazott kutatás előfeltétele Váratlan alkalmazási lehetőségek Kulturális örökség megőrzése Társadalmi hatások Felsőoktatás fejlesztése Kutatói életpálya Agyelszívás csökkentése Gazdaságpolitikai javaslatok

105 HATÁS Válasz az emberi kíváncsiságra NI Domokos Gábor Szimmetria és optimumok elágazásai Az aszimmetria előnyei Szerkezetek Élettudományok Evolúció magyarázata Véletlen: Gömböc

106 HATÁS Válasz az emberi kíváncsiságra PD Ősi Attila A magyarországi késő-kréta Archosauria fauna vizsgálata Magyar dinoszaurusz Ajkaceratops Nature 2010

107 HATÁS - Példák Válasz az emberi kíváncsíságra Az alkalmazott kutatás előfeltétele Váratlan alkalmazási lehetőségek Kulturális örökség megőrzése Társadalmi hatások Felsőoktatás fejlesztése Kutatói életpálya Agyelszívás csökkentése Gazdaságpolitikai javaslatok

108 HATÁS az alkalmazott kutatás előfeltétele K Holló Gabriella Egészséges szarvasmarha

109 HATÁS az alkalmazott kutatás előfeltétele T Kurutzné Kovács Márta A súlyfürdő biomechanikája

110 HATÁS az alkalmazott kutatás előfeltétele K Vicsek Tamás Élőlények kollektív viselkedésének statisztikus fizikája Galambrajok csoportdinamikája (Nature 2010) Tömegpánik (Nature 2000) Daily Telegraph: Lassan járj, tovább érsz

111 HATÁS váratlan alkalmazási lehetőségek 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 Végtelen euklidész Kr. e. 300 A legnagyobb prím-szám 13 millió számjegyből áll Váratlan alkalmazási lehetőség: titkosírás Mennyibe kerül egy új prím-szám? OTKA támogatás: K János Pintz Prím számok

112 HATÁS - Példák Válasz az emberi kíváncsiságra Az alkalmazott kutatás előfeltétele Váratlan alkalmazási lehetőségek Kulturális örökség megőrzése Társadalmi hatások Felsőoktatás fejlesztése Kutatói életpályáa Agyelszívás csökkentése Gazdaságpolitikai javaslatok

113 HATÁS Kulturális örökség megőrzése NNF Tóth J. Attila Argonauta Program A Dráva-meder régészeti örökségének feltérképezése Új lelőhelyek Új ismeretek ismert lelőhelyekről side scan sonar

114 HATÁS Kulturális örökség megőrzése K Nagy Károlyné A magyar historizmus 11 szobrászának oeuvre-katalógusa Történeti összefoglalás Új megközelítés

115 IMPACT Gazdaságpolitikai javaslatok NI Szentes Tamás A nemzeti fejlődés, világgazdasági és regionális versenyképesség a globalizáció felgyorsulása korában A gazdaságpolitikai gyakorlatban is a döntéshozók által hasznosítható eredmények Érintett témák: versenyképesség, regionális politika, piaci együttműködés, monetáris politika, pénzpolitika illetve kereskedelempolitika

116 OTKA számokban ~ 1300 prokekt (évente új) ~ 4300 bírálat (ingyen) ~ 400 szakértő zsűrikben ~ 50 a vezető kutatók átlagéletkora ~ 12 tudományos közlemény folyóiratokban projektenként

117

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének az OTKA 2007. évi működéséről készített beszámolójáról 2008. június Készítette:

Részletesebben

Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN, SNN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2015

Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN, SNN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2015 ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ALAPPROGRAMOK Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN, SNN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2015 2014. december 16. A Pályázati felhívás és jelen Pályázati útmutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 5. január 27. 59. s zám Köszöntő PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben MTAtv. = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend (A

Részletesebben

TOPIK. OTKA pályázatok. Pályázati alapismeretek. Az Európai Unió Lifelong learning programja. Fiatal kutatók pályázati lehetőségei.

TOPIK. OTKA pályázatok. Pályázati alapismeretek. Az Európai Unió Lifelong learning programja. Fiatal kutatók pályázati lehetőségei. 2012 / 1. szám TOPIK A Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ kiadványa OTKA pályázatok Pályázati alapismeretek Az Európai Unió Lifelong learning programja Fiatal kutatók pályázati lehetőségei A titokzatos

Részletesebben

VI./2. fejezet: A kutatás-fejlesztést támogató fontosabb hazai és külföldi közfinanszírozású programok

VI./2. fejezet: A kutatás-fejlesztést támogató fontosabb hazai és külföldi közfinanszírozású programok VI./2. fejezet: A kutatás-fejlesztést támogató fontosabb hazai és külföldi közfinanszírozású programok VI./2.1.: Hazai programok, támogatások A kutatás-fejlesztés támogatását célul kitűző, jelentősebb

Részletesebben

Oktatási Minisztérium. Budapest, 2003. július. Jav. 2003. szeptember 8.

Oktatási Minisztérium. Budapest, 2003. július. Jav. 2003. szeptember 8. Oktatási Minisztérium 2003. ÉVI MŰSZAKI KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK Tájékoztató füzet Budapest, 2003. július Jav. 2003. szeptember 8. Tartalomjegyzék 1. Tudnivalók és általános feltételek 4 1.1. Pályázati

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr 2007. október 30. EDT határozat száma: SZE/EDT-1/20100907 Szenátus által elfogadva: 2010. szeptember 27. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 4.

Részletesebben

A Debreceni Egyetem szabályzata

A Debreceni Egyetem szabályzata A Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról 2011. június 23. 2 A Debreceni Egyetem ( továbbiakban:

Részletesebben

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala Bevezetés Jelen cikk célja, hogy bepillantást engedjen a civil szervezetek számára nyitvaálló pályázati

Részletesebben

8 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Debreceni Egyetem

8 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Debreceni Egyetem 8 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Debreceni Egyetem Debreceni Egyetem Bevezető 9 Bevezető Debrecenben a felsőoktatási képzés gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza, 1538-ban alapították a Debreceni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. Közgyűlés 2013. május 7. 9.00, Díszterem 2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

SZILIKONNAL FEDETT POLIPROPILÉN HÁLÓ ELŐÁLLÍTÁSA ÉS KLINIKAI VIZSGÁLATA

SZILIKONNAL FEDETT POLIPROPILÉN HÁLÓ ELŐÁLLÍTÁSA ÉS KLINIKAI VIZSGÁLATA ESETTANULMÁNY/GVOP 2004-3.3.1 Induló technológia- és tudásintenzív mikrovállalkozások, és ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása SZILIKONNAL FEDETT POLIPROPILÉN HÁLÓ ELŐÁLLÍTÁSA

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

A TDK kézikönyve. A tudományos és művészeti diákköri munka minőségének keretrendszere és szabályozói. Koósné Török Erzsébet Baranyainé Réti Gabriella

A TDK kézikönyve. A tudományos és művészeti diákköri munka minőségének keretrendszere és szabályozói. Koósné Török Erzsébet Baranyainé Réti Gabriella A TDK kézikönyve A tudományos és művészeti diákköri munka minőségének keretrendszere és szabályozói Koósné Török Erzsébet Baranyainé Réti Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Tudományos

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2014 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2008. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

3/b/2014. (X. 16.) számú határozat. tem (TF) 2014.

3/b/2014. (X. 16.) számú határozat. tem (TF) 2014. 3/b/2014. (X. 16.) számú határozat A Testnevelési Egyet tem (TF) Doktori Szabályzata 2014. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT EGYETEMI DOKTORI ISKOLA Sz. 1. A jelen Szabályzat hatálya kiterjed

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2009 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés...4 I. Általános rendelkezések...4

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJAK. A felsőoktatási kutatás minisztériumi támogatása

ÖSZTÖNDÍJAK. A felsőoktatási kutatás minisztériumi támogatása ÖSZTÖNDÍJAK A felsőoktatási kutatás minisztériumi támogatása A felsőoktatásban tanulók számának rohamos növekedését csak mérsékelt ütemben követte a hálózat bővülése és az oktatók-kutatók létszámának növekedése.

Részletesebben

V./1.1.1.: Történeti áttekintés

V./1.1.1.: Történeti áttekintés V./1.1.: A kutatás alapintézményei, kutatóegyetemek V./1.1.1.: Történeti áttekintés Mikor jöttek létre Magyarországon az első egyetemek? Az első európai egyetemet Bolognában alapították 1088-ban. A sor

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2010.MÁRCIUS 26. Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Zrínyi Miklós számú melléklet Nemzetvédelmi Egyetem Jóváhagyom! Budapest, 2001. augusztus -n. Dr. Szabó Miklós rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 2001 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS. 2007. év. 2008. május

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS. 2007. év. 2008. május TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS 2007. év 2008. május Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 I. A TKA feladatainak rövid áttekintése... 5 I.1. Rövid történet... 5 I.2. 2007-ben kezelt programok

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program. NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott. MOBILITÁS pályázat HUMAN-MB08

NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program. NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott. MOBILITÁS pályázat HUMAN-MB08 NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott MOBILITÁS pályázat HUMAN-MB08 Pályázati útmutató 2010 Tartalomjegyzék 1. A támogatás indokoltsága,

Részletesebben