Üzleti jelentés. Az ügyvezetı jelentése a Társaság évi üzleti tevékenységérıl. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti jelentés. Az ügyvezetı jelentése a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységérıl. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft."

Átírás

1 Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Üzleti jelentés A éves beszámolóhoz Az ügyvezetı jelentése a Társaság évi üzleti tevékenységérıl 1. Kutatási tevékenység 2. Vállalkozási tevékenység 3. Minıségbiztosítás 4. Ellenırzés 5. Egyéb 1

2 1. Közhasznú tevékenység gazdasági évben Társaságunk 73,41 ha területen gazdálkodott: Kalocsán : (73,41 ha) 28,37 ha területen ıszi búzát 20,00 ha területen repcét 13,34 ha területen kukoricát 8,20 ha területen öko zabot 2,2 ha területen főszerpaprikát 1,3 ha területen zöldségnövények Kutatási tevékenység A főszerpaprika nemesítési program keretében tenyészkerti (konvencionális nemesítés és rezisztencianemesítés) törzsanyag és hibridanyag fajtakísérlet és génmegırzés anyag került kihelyezésre. Fajtafenntartási és elit szaporítási területeken az elıírt izolációs távolságban helyeztük el egymástól a különbözı fajtákat. (e. Ft) (e. Ft) Költség (közvetlen) Támogatás Vidékfejlesztési Minisztérium NKTH / HU-RO Iparjogi pályázat Innovációs támogatás Kht támogatás TámogatásI arány 21,36 % % (e. Ft) (e. Ft) Költség (közvetlen) Támogatás /kutatás/: Vidékfejlesztési Minisztérium GOP (2012)/ HU-RO(2011) Iparjogi pályázat Bérkompenzációs támogatás MNV Zrt. (közhasznú feladatok elvégzése) MNV Zrt. (közhasznú eszközök fejlesztése) MNV Zrt. (GOP pályázati önerı) Költségek fedezete 17,69 % 28,46 % 2

3 A évi kutató-fejlesztı tevékenység fıbb eredményei: - A konvencionális nemesítés keretében a célkitőzéseknek megfelelıen továbbra is magas beltartalmi értékő főszerpaprika fajták elıállítását végeztük, melyek mind a termelık, mind a feldolgozók igényeit magas szinten elégítik ki. A nemesítési anyagot szántóföldön térizolációs illetve vegyes kisparcellás tenyészkertben helyeztük el, valamint fólia alatt is. A nemesítési növényanyag vegetáció alatti folyamatos fenológiai megfigyelését végeztük, lehetıségünk volt a nemesítési célkitőzéseknek (koraiság, stressztőrı képesség, termıképesség stb.) legmegfelelıbb tulajdonságú egyedek kiválasztására. - A konvencionális főszerpaprika fajtaelıállító nemesítés mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a hibrid főszerpaprika fajták elıállítására Kalocsán és Szegeden. A korábbi években végzett nagyszámú keresztezésekre alapozva tovább folytattuk az ígéretes kombinációk elıállítását a legértékesebb tulajdonságok (koraiság, magas színezék és szárazanyagtartalom, bogyóméret, magas terméshozam) messzemenı figyelembevételével. - Főszerpaprika fólia alatti, intenzív termesztéstechnológiájának kidolgozása során, Szegeden fóliaházi körülmények között vizsgáltuk a hibridkombinációk intenzív termesztési lehetıségeit. Különbözı fitotechnikai módszerek mellett vizsgáltuk a hibridek teljesítményét január 3.-tól az Új és hagyományos ételízesítık készítésére alkalmas vegyszermentesen termeszthetı csípıs főszerpaprika hibridek nemesítése címő GOP számú pályázat támogatással folytatjuk a fajta elıállítási munkákat. A pályázati feladatokat az Univer Product Zrt.-vel közösen, konzorciumban végezzük. A pályázat önerejéhez a Tulajdonos MNV Zrt. támogatást nyújtott. Főszerpaprika vetımag termesztés, termeltetés Főszerpaprika nyers csöves termeltetés és felvásárlás, vetımag elıállítás az alábbiak szerint történt: Főszerpaprika vetımag elıállítás Vetés- Nyers Vetı- Vetés- Nyers Vetı terület termés mag terület termés mag ha t ha t Saját területen - elit 3,2 35, ,2 12, szuperelit 0,7 2,0 80 0,4 1,4 30 Termeltetés 18,0 180, ,0 100, ,9 217, ,6 113, Főszerpaprika vetımag elıállítás Vetés- Nyers Vetı- Vetés- Nyers Vetıterület termés mag terület termés mag ha t ha t Saját területen -kutatási terület 0,6 1,4-0,6 1,40 - -öko terület 0, ,8 5,0 21,9 -elit 0,5 0,43 6,9 0,5 2,80 8,2 -szuperelit 0,3 0,09 2,0 0,4 1,10 16,2 Termeltetés 15,5 148, ,87 17,5 243, ,4 17,5 150, ,77 19,8 254, ,7 3

4 A vetımag kinyerése után a hajósi B.W.A. Kft.-nek nyers hasított bırt, Harangozóné Tordi Máriának 7530 nyers hasított bırt értékesítettünk 106,- Ft/ átlagáron. A fennmaradó nyers hasított fp. bır megszárításra került, melybıl 8207,6 félterméket állítottunk elı. Nagy részét: 7 862,6 -ot rögtön értékesítettünk a Chili-Trade Kft-nek. Főszerpaprika termésátlag alakulása (t/ha): évben 7, évben 5, évben 8, évben 12,83 A évi biológiai alapok jó minıségben és az igényelt fajtaösszetételben biztosítottak. Főszerpaprika vetımag önköltségi ára (Ft/): év ezett leges , , , , , , , ,16 Főszerpaprika vetımag értékesítése: Eladott Árbevétel Eladott Árbevétel vetımag eft vetımag eft Vetımag export Vetımag belföldi értékesítés TIG tartalékolás Összesen Eladott Árbevétel Eladott Árbevétel vetımag eft vetımag eft Vetımag export Vetımag belföldi értékesítés TIG tartalékolás Összesen évben vetımag értékesítését terveztük, melynek teljesítése volt. A TIG Nonprofit Kft részére 585 vetımag értékesítése januárban történt. A évhez képest az eladásunk valamelyest növekedett. Nagyüzemek felé történı értékesítés kis mértékben nıtt, a korábbi évekhez viszonyítva a kistermelık felé irányuló vetımag forgalom csökkent. A nagyüzemek felé alacsonyabb eladási árat tudunk érvényesíteni, mint a kistermelık irányába, ezért csökkent a vetımag értékesítésünk árbevétele a tavalyi évhez képest. 4

5 Az UNIVER Zrt.-vel kialakított jó üzleti kapcsolat eredményeképpen a korábbi konvencionális fajtákra alapozott vetımag forgalmat tovább bıvítettük a hibrid főszerpaprika fajták vetımagjának értékesítésével is. 2. Vállalkozási tevékenység Repce termesztése Társaságunk 20,0 ha területen termelt repcét. Átlagtermése 2,17 t /ha volt a tervezett 2,80 t /ha helyett (32,5 % a csökkenés). A Szakmári Mezıgazdasági Kft. részére történt az értékesítése. A magas átvételi árnak köszönhetıen a belıle származó árbevétel 70,9 %- a tervezettnek Hozam t/ ha 2,80 2,17 Értékesítés Ft/ 140,- 128,11 Árbevétel e. Ft Kukorica termesztése Társaságunk 13,34 ha-on termelt kukoricát. Átlagtermése 4,66 t /ha volt a tervezett 8,00 t /ha helyett. Jávor Szabolcs részére történt az értékesítése Hozam t/ ha 8,00 4,66 Értékesítés Ft/ 40,- 65,05 Árbevétel e. Ft Öko zab termesztése Társaságunk 8,2 ha területen termelt bio zabot, amely átlagtermése 3,57 t/ha (+19 %) volt szemben a tervezett 3 t /ha-ral. A évi termés átlag gyengének mondható. A Graminae Kft részére történt az értékesítése. Az idıjárásnak köszönhetıen az átvételi árak a tervezettnél magasabbak voltak (+8,3 %) Hozam t/ ha 3,0 3,57 Értékesítés Ft/ 60,00 64,94 Árbevétel e. Ft Búza termesztése A Szakmári Mg. Kft-nek értékesítettük a 28,37 ha területen termelt búzát. A tervezett 4,50 t/ha helyett 9,78 %-kal több. A tényleges mennyiség 4,94. t/ha lett. Ez 48,27 % árbevétel növekedést eredményezett Hozam t / ha 4,50 4,94 Értékesítés Ft/ 40,00 54,03 Árbevétel e. Ft

6 Főszerpaprika féltermék elıállítás: A főszerpaprika igen alacsony világpiaci ára miatt az értékesítési lehetıségeink beszőkültek, ezért Társaságunk úgy döntött, hogy a kereslet és a piac elızı évi és évközben történı alakulása végett évben a csípıs fajtáknál nyerstermékként történı, csípmentes fajtáknál a féltermék értékesítés a cél. Igyekszünk nyersen értékesíteni a vetımagkinyerés során keletkezı vizes bır jelentıs részét Féltermék elıállítás 7 442, ,60 Féltermék önköltsége Ft/ 1 217, Féltermék készlet alakulása ,4 99,- 204,5 Főszerpaprika ırlemény Az ırlemény elıállítását a felmerült igényeknek megfelelıen terveztük İrlemény elıállítás 224, ,4 İrlemény önköltsége Ft/ 2 620, , ,39 Főszerpaprika féltermék és ırlemény értékesítés Árbevétel Értékesítés Árbevétel Értékesítés e Ft e Ft Értékesítés Árbevétel e Ft Féltermék eladás 7 317, , ,3 İrlemény export İrlemény belföldi értékesítés Mezıgazdasági szolgáltatás 255, , Árbevétel e. Ft

7 A tervezett e Ft-os mezıgazdasági szolgáltatás árbevételével szemben e. Ft-ot sikerült elérni, ez 7,83 %-os növekedésnek felel meg. Bérfeldolgozást a BWA. Kft. részére és bérszárítást a fajszi Kék Duna Mg. Kft részére végeztünk, egyéb mezıgazdasági szolgáltatás kisebb vevık részére tudtunk végezni. 3. Minıségbiztosítás A főszerpaprika feldolgozása során a vetımag, valamint az ırlemény elıállításánál és forgalmazásánál az ISO 9001:2008 minıségbiztosítási rendszer és a HACCP elıírásait érvényesítettük. A kidolgozott és bevezetett ISO 9001:2008 minıségbiztosítási rendszert a TÜV Rheinland InterCert Kft. kiváló minısítéssel tanúsította. Az ISO 9001:2008 Magyar Szabvány évközi auditálása októberében megtörtént, így a minıségbiztosítási rendszer érvényben van. amely kiterjed a biotermékekre is. 4. Ellenırzés A szakmai irányítás a munka folyamatában kiadott intézkedések ellenırzése mellett egész évben folyamatos volt. 5. Egyéb Munkavédelem évben üzemi baleset nem volt. Vagyonvédelem évben vagyon elleni bőncselekmény nem volt. Környezetvédelem A környezetvédelmi elıírásokat a Társaság betartotta. Veszélyes hulladékot elıállító üzemmel nem rendelkezünk. A talajba, csatornába veszélyes anyag, hulladék nem került. Környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek a jövıben nem várhatók. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges esemény nem volt A Társaság által alkalmazott foglakoztatás politika A Társaság, figyelemmel a szőkös anyagi forrásaira, munkaerı gazdálkodásában elsısorban többszakmás dolgozók foglalkoztatását részesíti elınyben. Támogatja a dolgozók szakmai képzését. A Társaság jövıre vonatkozó tervei A fajta elıállítás terén nem kívánunk minden évben új fajtát bejelenteni állami elismerésre, a már meglévı fajtákat szeretnénk az állami elismerésük ideje alatt teljes mértékben kifuttatni, és utána leváltani egy új fajtával. A költséges rezisztencia nemesítési munka megırzésének védelmében ezután már csak hibrid fajtákat szeretnénk benyújtani állami elismerésre. GOP pályázati támogatással az Univer Product Zrt-vel közösen végzünk nemesítési munkákat. Együttmőködés keretében végezzük a termesztéstechnológiai fejlesztéseket, valamint fajtaelıállítási munkánkat. A vetımag elıállítást csak a piaci igényeknek megfelelı mennyiségben kívánjuk elvégezni, hogy elkerüljük a vetımag tételek hosszú idejő raktározását, esetleges nagymértékő értékvesztését. Ennek érdekében minden évben prognózist készítünk az értékesíthetı mennyiségek várható alakulásáról. A főszerpaprika termelésünket szántóföldi intenzív termesztéstechnológiával akarjuk (talajtakarás, csepegtetı öntözés) elvégezni, ezáltal a hozamok háromszorosára fognak növekedni, valamint gazdaságosabban tudjuk a főszerpaprikát megtermelni. Az öko területünket bıvítjük, mert fajlagosan magasabb árbevételt, valamint jövedelmet lehet elıállítani öko termesztéssel, mint konvencionális termesztéssel. SWOT elemzés: A Főszerpaprika Nonprofit Kft. erısségei: -A vetımag tekintetében a legnagyobb fajtaválasztékot tudjuk kínálni -Rezisztenciával rendelkezı fajták, hibridek rendelkezésre állnak a szortimentünkben -A hibrid fajtákhoz termesztéstechnológiai ajánlásokat adunk 7

8 -Vetımagok csírázási % magasabb a konkurens vállalathoz képest -Legrégebbi főszerpaprika fajta és vetımag forgalmazó társaság -Csípıs fajták a szortimentben A Főszerpaprika Nonprofit Kft. gyengeségei: -A konkurencia vállalathoz képest magasabb vetımag ár -Vevıtájékoztatás, marketing tevékenység alacsony volta, PR tevékenység hiánya -Nehezen prognosztizálható a fajták utáni igény -Egy lábon állás (csak főszerpaprika vetımag), -Folyamatos pénzügyi nehézségek -Állami tulajdon miatti többletszabályozás, adminisztráció -Feldolgozó vállalatok által meghatározott alacsony főszerpaprika árak -A fajta szortiment fenntartási költségei A Főszerpaprika Nonprofit Kft. lehetıségei: -Hatékonyabb ellenırzéssel a fémzárolt vetımag felhasználás növekszik -Eredetvédelem és hungarikum rendelet eredményeként a főszerpaprika ágazat növekedése -Pályázati lehetıségek A Főszerpaprika Nonprofit Kft. veszélyei: -A főszerpaprika ırlemény import növekedésével csökkenı hazai termesztés Vevıi és szállítói kör bemutatása Legjelentısebb vevıink: Univer Product Zrt., BWA Kft., Szakmári Gabona Kft. Szállítóink: Főszerpaprika termelı partnereink, NÉBIH, TÜV, GDF Suez Zrt., MVM Zrt. A Társaság telephelyei Székhely: 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9. Telephely: 6300 Kalocsa Bátyai út 54. Fióktelep: 6728 Szeged, Külterület 7. Kalocsa, február 28. Timár Zoltán ügyvezetı igazgató 8

Fűszerpaprika Nonprofit Kft.

Fűszerpaprika Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 20754000721957203 Cégjegyzék száma: 0309118376 Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Fűszerpaprika Nonprofit Kft. 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz 24 / 1. oldal KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Vác, 2009. március 16. dr. Kıvári Zoltán bv. alezredes ügyvezetı igazgató A vállalkozás rövid bemutatása Társaságunk a Duna-Mix Kft. a Dunai

Részletesebben

Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Kht. Kalocsa 2.1. 2008. ÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Kht. Kalocsa 2.1. 2008. ÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Kht. Kalocsa 2.1. 2008. ÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító: a Magyar Állam. A tulajdonosi jogokat a Nemzeti

Részletesebben

TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004. Gyır, 2005. április 26.

TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004. Gyır, 2005. április 26. TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004 Gyır, 2005. április 26. Tartalomjegyzék Felelısségvállaló nyilatkozat A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2004. évi beszámolója A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2004. évi MSzSz szerinti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI HALÁSZATI STRATÉGIAI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI HALÁSZATI STRATÉGIAI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI HALÁSZATI STRATÉGIAI TERVE a 2007-2013-as tervezési idıszakra 1. verzió Társadalmi vitára 2006. július 17. 2006 Szarvas 1 TARTALOMJEGYZÉK 0. BEVEZETÉS...4 0.1. A NEMZETI HALÁSZATI

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Összevont tájékoztató VISONKA Nyrt. Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással

Részletesebben

2010. I. féléves jelentéséhez

2010. I. féléves jelentéséhez SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08 VEZETİSÉGI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 PÉNZÜGYI TERV. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 PÉNZÜGYI TERV. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 PÉNZÜGYI TERV Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed by the European Union through the Hungary-Serbia IPA Cross-border

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I. ELİKÉSZÍTİ FÁZIS 2. KÖTET TATABÁNYA, 2007. 2 Készítette Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának GAZDASÁGFEJLESZTİ SZERVEZETE KHT. H-2800 Tatabánya,

Részletesebben

AZ ÜGYVEZETÉS ÜZLETI JELENTÉSE GABONAKUTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

AZ ÜGYVEZETÉS ÜZLETI JELENTÉSE GABONAKUTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ ÜGYVEZETÉS ÜZLETI JELENTÉSE A GABONAKUTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szeged, 2015. április 28. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1 1. Társaságunk

Részletesebben

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. 2009. Miskolc, 2010. 03. 16. Cserép János vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 2 2. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2013. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2013. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2013. évi mérlegbeszámolójához A távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 18/A. -a szerint a távhıtermelési és a táv-hıszolgáltatási engedéllyel

Részletesebben

GYİRI HULLADÉKÉGETİ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2012

GYİRI HULLADÉKÉGETİ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2012 GYİRI HULLADÉKÉGETİ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 212 KÉSZÍTETTE: Vargáné Matláry Eleonóra KIR vezetı 213. január 1 1. A Gyıri Hulladékégetı Kft. minıség és Környezetpolitikája. A GYİRI HULLADÉKÉGETİ KFT.

Részletesebben

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika bemutatása... 7 2.3. A piaci értéken történı értékelés

Részletesebben

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés 2009.02.26-ai döntése értelmében a Társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaságként

Részletesebben

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása...

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása... FIATAL MEZİGAZDASÁGI TERMELİI MINİSÉG ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3 III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4 III.1. Piacelemzés...

Részletesebben

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása...

II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása... FIATAL MEZİGAZDASÁGI TERMELİI MINİSÉG ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3 III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4 III.1. Piacelemzés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi gazdálkodásról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi gazdálkodásról BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi gazdálkodásról Budapest, 2012. március 27. Gálfi Lajos bv. ezredes mb. ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal I.

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2011. január 26. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2009/2010.

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Üzleti terv 2014. év

Üzleti terv 2014. év Üzleti terv 2014. év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...3 A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA...5 A vállalkozás alapadatai...5 A vállalkozás története...5 MARKETING TERV...7 Ágazati

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben