KISOROSZI. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISOROSZI. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja"

Átírás

1 101. szám április A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Pályázati felhívás Makkai Lilla református lelkész búcsúztatása Termeljünk magunknak! Egy régi kép nyomában Művelődési ház és könyvtár programjai A Négyszögletű Kerek Erdő Farsang a kisoroszi iskolában 1. FaGyi csocsóbajnokság és fánksütőverseny március 5-én

2 Önkormányzati hírek 2 Pályázati felhívás Kisoroszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a Köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kisoroszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93. A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: szociális igazgatás, igazgatási feladatok. Ellátandó feladatok: szociális igazgatással kapcsolatos feladatok; képviselő-testület üléseinek előkészítése, ügyviteli feladatainak ellátása, jegyzőkönyv vezetés; hivatal ügyviteli feladatainak ellátása. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, középiskola/gimnázium, és szociális ügyintéző vagy szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, szociális asszisztens szakképesítés, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Szociális területen vagy egyéb, önkormányzatnál szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, gyors- és gépíró képesítés. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban május 9. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: április. 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kosztarab Ibolya jegyző nyújt, a ös telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Kisoroszi címére történő megküldésével (2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KTV 16841, valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző. A pályázat elbírálásának határideje: április 29. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kisoroszi Polgármesteri Hivatal / faliújság március 25., hu március 28. Képviselői testület döntése értelmében a Polgármesteri Hivatal pályázatot ír ki az ivóvízbázis védelmének érdekében, a környezetkímélő gazdálkodási forma betartására. A támogatás célja: az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés célja a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, a környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható mezőgazdasági gyakorlat kialakítása, ezzel összefüggésben a környezet állapotának javítása, különös tekintettel a vízbázis védelme, minőségi élelmiszer előállítása, valamint a gazdaságok életképességének megtartása és gazdasági hatékonyságának növelése e rendeletben meghatározott célprogram által előírt kötelezettségvállalások alapján felmerülő többletköltségek és kieső jövedelem ellentételezésének megvalósításával. A pályázat részletes leírása a Polgármesteri Hivatalban elérhető. Jelentkezési határidő május 1-ig. Dr. Kosztarab Ibolya jegyző

3 3 Közösségi hírek Makkai Lilla református lelkész búcsúztatása Bennsőséges és meghatóan szép ünnepélyes istentiszteleten búcsúzott a kisoroszi gyülekezettől és polgároktól 19 év szolgálata után az áprilistól nyugdíjba vonuló Makkai Lilla tiszteletes asszony. A liliomokkal feldíszitett református templom zsúfolásig megtelt (12 órakor még a katolikus hívek is átjöttek a mise után Kalász István Kanonok plebános úr vezetésével, valamint az első sorban foglalt helyet a falu elöljárója, Molnár Csaba polgármester úr, de az úrasztala körül ültek a környező települések református lelkészei is) majd az utolsó prédikáció után két fiú (Bodola Botond és Thorma Marcell) konfirmációja következett. Ezután Makkai Lilla a felzendülő zsoltárok közben úrvacsorát osztott a híveknek. Nem titkolhatta elérzékenyülését, amikor a befejező laudációk során felhangzott a PIMM alapítvány kórusa előadásában Illés Lajos oratóriumának egy részlete is, miközben sorra mondták el búcsúköszöntéseiket a megjelentek: a presbitérium, az Önkormányzat részéről Eőry Csilla képviselő asszony, kanonok úr, a holland testvérgyülekezet küldöttei, a református lelkészek és számos magánszemély. A templomi istentiszteletet követően a Presbitérium egy szépen megrendezett agapére hívta a résztvevőket a szomszédos Misszió gazdagon megterített imatermébe. A méltatások sorra kiemelték: Makkai Lilla nem csupán a kisoroszi református intézmények teljes megújításában és az európai hírű Protestáns Misszió létrehozásában alkotott maradandót, hanem a falu kulturális életét is jelentősen fellendítette a Misszió tömegeket vonzó rendezvényeivel, nyári táboraival. Stílusosan szólva: igazi kovásza volt a hagyományait vesztett falu felébresztésében. Köszönjük, nagytiszteletű lelkész asszony és tettekben gazdag nyugdíjas éveket kívánunk a Misszó további vezetésében! (F.H.J.) Kedves Kisorosziak! Ha valaki egyszerre törekszik igényes és egyúttal fenntartható életre, akkor falun könnyebb a dolga. Az alapszükségletek előteremtéséhez itt természetesebb módszerek kínálkoznak. Megtermelhetjük élelmünket, egészséges ivóvízhez juthatunk. Mindez a Föld legnagyobb részén időtlen idők óta lehetséges, mert évezredeken át a természettel harmóniában éltünk. Akik képesek megállni a felgyorsult világban, és elgondolkozni azon, hogy mi a valós szükséglet, és mi az, ami felesleges, - és valójában csak gátol bennünket a könnyebb élet ígéretével kecsegtetve -, azok általában gyorsan kikötnek valahol, nehogy elsodorja őket az állandó áramlat. Szeretnénk, ha Kisoroszi ilyen biztos kikötővé válna, olyan településsé, amely képes megtermelni magának az alapvető élelmiszereket: zöldséget, gyümölcsöt, egészséges takarmányon felnevelt, jó körülmények között tartott állatokat. Egész biztosak lehetünk abban, hogy Kisoroszi maximálisan alkalmas erre. A vízbázis-védelem érdekében már hosszú idő óta nem alkalmazhatóak az intenzív mezőgazdasági termelés egészségre ártalmas vegyszerei, ezért földterületeink nem tartalmaznak káros anyagokat. Aki már kóstolta a nap érlelte, megfelelő érettségi fokon leszedett zöldséget, gyümölcsöt; a kapirgáló, normális körülmények között élő, nem speciális izomnövekedést okozó tápon nevelt baromfit, nyulat, sertést, marhát biztosan ilyen alapanyagokból szeretné a családját ellátni. Régi igazság, hogy azzá leszünk, amit megeszünk. Tegyünk mi magunk is azért, hogy mi is, és gyerekeink is egészséges ételeket egyenek! Szeretnénk segítséget nyújtani a kertészkedéshez. Ismeretterjesztő előadásokat szervezünk, segítséget nyújtanánk a fajtaválasztásban, esetleg vetőmag beszerzésben. Tervezzük, hogy a kisoroszi fiatalok bevonásával palántákat nevelnénk, amiből szívesen adnánk azoknak, akik maguk szeretnék megtermelni a konyháravalót. Természetesen sokan vagyunk úgy vele, hogy nem értünk hozzá, de bátran merjünk belefogni! Nem kell először nagy területtel kezdeni, elég egy-két ágyás, pár tő paradicsom, paprika, ki mit szeret. Egy-két ládányi területen már egész sokféle fűszernövény megterem, ami még díszítheti a kertünket is. Kérjük, hogy aki szívesen belefogna a termelésbe. az jelezze nekem (Magyar Csilla, , vagy Benedek Károly képviselőtársamnak 30/ ) Berkes Gábor Háttér-94 BT. számítógépszerviz Telefon: , Szigetmonostor, Klapka utca 1.

4 Közösségi hírek 4 Egy régi kép nyomában* Ezt a ritka szép képet Harmat Mihály stílbútor asztalos úrtól kaptuk (az ő keze munkáját dícséri a Művelődési Ház melletti gyönyörű hirdetőtábla és a bejárat népi fűrészelt mintás fakorlátja is). Restaurálás után a következők tárulnak a szemünk elé: Kisoroszi főtere az 1900-as évek legelején. Látszik a református templom még régi, fatornyos sisakja, melyet később lebontottak. Jobboldalt a ma is ugyanott látható Nepomuki Szt. János (a hajósok és a falu katolikus védőszentje) festett szobra a kőkerítéssel. A ma százéves gesztenyefák akkor még növendékek, levegős perspektívát adva a térnek ( külső sor, Nagy sor régi elnevezések). Itt volt a falu vége. Középen leghátul az egykori pásztorház sziluettje (600 tehén, disznó őrzőjének vályogháza). Az előtérben álló szép almásderes és a kocsi tulajdonosát nem ismerjük, de igazi gazdaemberek lehettek: a büszkén viselt gazdakötény elárulja. A bal szélen álló hölgy és a két kislány nem egyszerű parasztok, polgári divatjuk tanúskodik erről. A középső, kontyos gazdaasszony és a kocsis bűszkén mutatja Kisoroszi akkori megélhetésének fáradsággal megtermelt forrását: a friss primőröket, ízletes zöldségeket. Egy valaki nem illett a korabeli fotográfus ízlésébe: a staffázsként álló úrhölgy hóna alatt kikukucskál a nép paraszti képviselője: a szegényes ruházatú, minden bizonnyal kérges tenyerű nénike.tempora mutantur: sajnos már az akkori, fehér inges fiúcska is rég az enyészeté, de vidám mosolya a miénk. *Megj.: Múltkori, Kánitz-villabeli képünk még közöttünk élő két képviselője jelentkezett: a kép 1951 körül keletkezett, egy március 15-i ünnepségre öltöztek díszbe az akkori kislányok, s Zsánli Gyula tanító úr követelte meg a népviseletet, aki a magyar hagyományok lelkes híve volt akkor, amikor ezt már a kommunisták nem nézték jó szemmel (nemzeti színű szalag a köténykék szegélyén!), hisz a preferált szín a vörös volt a sarló és kalapáccsal, a himnusz helyett pedig jobban kedvelték az Internacionálét. Futaki (Horog) J. Művelődési ház és könyvtár programjai KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁS Szerda: 10-12, 15-20; Péntek: 10-12, 15-20; Szombat: 10-12, óráig TEREMBÉRLET A Művelődési Ház nagyterme előzetes kérés és időegyeztetés alapján bérelhető az Önkormányzati Hivatalban megtekinthető díjszabás ellenében. Tel: (Önkormányzat) ill. időegyeztetés Futaki József Műv.ház vezetőnél: mobil számon. (Magánrendezvények után a terem állapotát szigorúan ellenőrizzük, az esetleg felmerülő állagrontás után külön számlát állítunk ki. Kötelező takarítási díj: 5000 Ft)) VÁSÁRI NAPOK 2011 Általában szombaton, 9-12-ig: Posh Noémi: Április óráig Resler László: Április óráig, MÁRCIUSBAN TÖRTÉNT március 15-én is méltóképpen megünnepeltük a magyar szabadságharc és forradalom évfordulóját, melyet Molnár Csaba polgármester úr is megtisztelt jelenlétével: a kisoroszi általános iskolások versekkel, verbunkos tánccal és énekkel színezett műsorát (és a tanárnők munkáját) nagy taps jutalmazta. Közreműködött még Szabó Aranka Vörösmarty versekkel, az ünnepi beszédet Nádasdy- Csontos Elek alpolgármester úr tartotta (Görgey tábornok szerepét elemezve), Futaki József könyvtáros pedig Halászy Károly, az egykori kisoroszi néptanítóból lett 48-as honvédszázados szerepét és mártírhalálának körülményeit mutatta be. Vidám hangulattal zárta a szép ünnepet az újra feltámadt kisoroszi KÉKSZILVA néptánc együttes fellépése. ORSZÁGOS HARCMŰVÉSZETI és KÜZDŐSPORT TALÁLKOZÓ április 16.-án (szombat) délelőtt 10 órai kezdettel a Tahitótfalusi sportcsarnokban. Mindenkit szeretettel várunk! Szervező: Rácz Gábor vezetőedző Kisorosziban női torna minden kedden 19 órától, csütörtökön 19:30-tól az iskola tornatermében. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Judo, Kung-fu és Taekwon-do edzés minden kedden és pénteken 17órától! Rácz Gábor vezetőedző

5 5 Közösségi hírek Dr. Rozsályi Károly orvosunk ezúttal a sokkal kellemesebb és kulturáltabb környezetet jelentő könyvtárhelységben tartotta előadását az érbetegségekről, a stressz és a vérnyomás okozta betegségekről. A színvonalas előadás megszervezését Rácz Gábor úrnak köszönhetjük. ÁPRILISI PROGRAMOK NYUGDÍJAS KLUB: Kéthetenként szerdán 17 órától. VARRÓ KLUB: kéthetenként, pénteki napokon óráig (Kelemen Emma textilművész vezetésével) Várják az újabb érdeklődőket. BABA-MAMA KLUB: Keddenként óráig a Könyvtár helyiségében. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÜGYELETE: Szerdánként óráig a Könyvtárban ÉJSZAKAI PINGPONG: Péntek esténként 20 órától. Felügyelnek a FAGYI Egyesület önkéntesei. SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAMOK: Az alapfokú tanfolyamok házi záróvizsgái április elején lesznek. Májustól újabb ingyenes tanfolyamokat indítunk legalább 5 fő jelentkezése esetén. Jelentkezzen Ön is! ÉS A DUNAKANYAR A HONFOGLALÁS UTÁN címmel április 13-án szerda este 18 óra kezdettel Dr. Gróf Péter régész, a visegrádi Mátyás Király Múzeum tudományos munkatársa tart vetített képes előadást a Könyvtárban. (Ha nem férünk el, a nagyteremben tartjuk az előadást). Belépés a kisoroszi Önkormányzat jóvoltából díjtalan! FILMVETÍTÉS Folytatódik a sorozat a Könyvtárban: zártkörű vetítés keretében havonta egy alkalommal bemutatjuk a régi magyar filmművészet egy-egy remekét. A vetítések előtt rövid összefoglaló mutat rá a film művészi és kortörténeti jelentőségére a könnyebb eligazodás kedvéért. Április havi filmünk filmtörténeti jelentőségű: A GYÖGYVIRÁGTÓL - LOBHULLÁSIG (1954) az első magyar, színes természetfilm volt, melynek néhány részletét a kisoroszi Kőgesztelyi szigeten vették fel. (Belépődíj: felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt 100 Ft.) SZOLGÁLTATÁS Lakossági Internet használat kisoroszi állandó lakosok részére díjtalan (1 óra), (dolgozatíráshoz, munkakereséshez 2 óra). Könyvtárunkban kinyomtathatók (színes ill. fekete-fehér lézernyomtatóval) az interneten talált, vagy otthonról hozott dokumentumok. Okmányok, igazolványok, régi képek fotó minőségű szkennelése, és adathordozóra másolása. (Vigyázat: nem fénymásolás, hanem fotó minőségű szkennelés!) Régi képek számítógépes restaurálását is elvégezzük, külön megállapodás szerint. Fontos információk, interneten található dokumentumok felkeresésében továbbra is díjtalan segítséget nyújt a könyvtáros. A Négyszögletű Kerek Erdő Minden kedves látogatóját tisztelettel várja: Futaki (Horog) József könyvtáros az Önök szolgálatára Egyik januári szombat délelőtt indult az iskolabusz Visegrádról. Miután Szentgyörgypusztán mi is felszálltunk irány Budapest. A Madách Színházban Lázár Ervin közkedvelt meséje volt műsoron, hát oda tartottunk. Dömösről, Visegrádról és Kisorosziból mentünk kicsik és nagyok. Örömmel vettük, hogy a csemeték némelyikét az anyukája is elkísérte. A mese szereplőivel előtte megismerkedtünk, de voltak közöttünk olyan gyerekek, akik már az egész könyvet olvasták. Így A Négyszögletű Kerek Erdő lakóinak, mint ismerősöknek örültünk a színpadon. A nívós előadás mellett a szép színházépület is élményt jelentett. Voltak akik felmentek az emeleti páholyba, a lányok pedig kipróbálták a púderszobát is. A hazafelé úton egy rögtönzött közvéleménykutatáson az is kiderült, hogy a gyerekek szemében Dömdödöm volt a legnépszerűbb szereplő. Döntéseiket pedig okos jellemzéssel alá is támasztották. A látottakat később rajzban is megörökítették. Korábban mi kisorosziak csatlakoztunk a visegrádi szervezésekhez, most a visegrádi iskolások társultak hozzánk. Remélhetőleg a kellemes és tartalmas órák alatt a gyerekek nem csupán Lázár Ervin hőseihez, hanem egymáshoz is közelebb kerültek. Szárazné Fehér Tímea tagintézmény-vezető

6 Közösségi hírek 6 Farsang a kisoroszi iskolában Február végén tartottuk az iskolánkban az idei farsangot. A hagyományokhoz híven a jelmezes versennyel kezdődött a program. Sokféle jelmezbe öltöztek a gyerekek. A szülői zsűri szavazata alapján a következő eredmények születtek: 1. helyezett Bántó Botond lett, mint Pikk Dáma. A 2. Vanyák Katinka, aki vekkerórának öltözött. 3. lett Blázsik Kitti, a Macskanő. Ezt követően a gyerek az iskolai szakkörön betanult táncukkal szórakoztatták a vendégeket. Ezt a sok mozgást a büfében lehetett kipihenni. A szülők szendvicsekkel, süteményekkel, farsangi fánkkal, üdítővel készültek erre az eszem-izomra, miközben jó kedélyű beszélgetések folytak. Rendhagyó módon egy bűvészt hívtunk erre az estére. Előadása nemcsak a kicsiket, de a nagyokat is ámulatba ejtette. A gyerekektől kb 2 m-re húzott elő élő állatokat cilinderből, tarisznyából, kendő alól, zsebből. Volt ott több galamb, nyúl, csincsilla, tengerimalac. Mindezeket a gyerekek aktív közreműködésével, hatalmas sikerrel. Legnagyobb sajnálatunkra műsora véges volt. Az estét az elmaradhatatlan tombola sorsolásával zártuk. Gyerekeknek, felnőtteknek hangulatos estével sikerült búcsúztatnunk a telet. Szárazné Fehér Tímea 1. FaGyi csocsóbajnokság és fánksütőverseny március 5-én Örömmel jelenthetem, hogy egy újabb sikeres versenyen vagyunk túl sőt kettőn! Március 5-én szépen gyülekeztek a résztvevők a Rácz fogadó rendezvénytermében. Rövid megnyitó után elkezdődött a csocsóbajnokság, párhuzamosan pedig a fánkkészítés. Piri néni és Erdő Mariann mellett a helyszínen sütött Suda Ákos is. Nagyon örülünk, hogy az erősebbik nem is megmutatta: mindenki tud, ha akar! Ahogy megérkezett egy tálca fánk, rávetették magukat a jelenlévők, alig sikerült megmenteni néhányat a zsűrizéshez! Öt óra után már zsúfolásig tömve volt a terem, lehetett ott összesen akár ember is! Ekkor került sor a fánkok kiértékelésére. A helyzetet nehezítette, hogy nemcsak hagyományos, szalagos (például Hirsch Györgyné, Julika), hanem mindenféle, például mázas, díszített (Rácz Gáborné, Aranka), illetve egészen különleges alakú rózsafánk (Bruder Vilmosné, Juli néni) is felsorakozott. A zsűri négy tagból állt. Elfogadta meghívásunkat Csoma Zsigmondné, aki figyelemmel kíséri az Agrármarketing centrum és a Hungarikum Nemzeti Bizottság munkáját. A másik három ítészt a közönség soraiból sorsoltuk ki: Steinbach Judit, Dinda Krisztina és Torma Marcell lett a három szerencsés. A zsűritagok nem tudták, melyik fánk kié, mindegyik számmal volt ellátva, a neveket pedig titkosan kezeltük. Az ítészek nagyon aprólékosan elemezték a fánkokat, és végül megszületett a végeredmény: négyen négyféle fánkot találtak a legjobbnak! Ekkor arra kértük a zsűrit, hogy a négy fánk közül válaszszanak első helyezettet. Ekkor holtverseny alakult ki 2-2 szavazattal. Így egy arra járó anyuka döntött: Muzsik Józsefné, Piri néni nyerte a fánksütőverseny díját. Gratulálunk neki, és a többieknek is, hiszen még egyszer hangsúlyozom, az összes fánk pillanatok alatt elfogyott, így biztosan állíthatom, hogy mindegyik nagyon finom volt. Álljon itt mindenkinek a neve, aki fánkot készített: Benedek Valéria, Bruder Vilmosné, Dr. Erdő Mariann, Ginyovszky Péterné, Gyimesi Zoltánné, Hirsch Györgyné, Muzsik Józsefné, Rácz Gáborné, Suda Ákos. Itt szeretném megköszönni a Rácz fogadónak, hogy lehetőséget adtak a helyszínen sütésre és felajánlották a vacsorautalványt a győztesnek, illetve a Benedek diszkontnak, hogy biztosították az alapanyagot azoknak, akiknek nem volt erre módjuk. Ezután folytatódott a csocsóbajnokság, amely a végéhez érve lett a legizgalmasabb! Mindkét harmadik helyen döntetlen alakult ki, a kicsiknél két, a nagyoknál három csapatnak volt azonos a nyert meccsek száma, így döntő meccset, illetve körmérkőzést kellett játszani. Végül fél nyolc óra tájban jött a díjkiosztó. A kisebbik korcsoport érmesei: 1. helyezett: Bozóki Noémi, Makkai Norbert (Szürke farkasok) 2. helyezett: Bántó Botond, Szaicz Benjámin (Tornádó) 3. helyezett: Dinda Krisztina, Blázsik Kitti (Párduclányok) További résztvevők: Péterfy Emma, Németh Dávid, Vanyák Katinka, Bozóki Viola, Bódogh-Szabó Imre, Vörös Laura, Arató Klaudia, Bálint Gergő, Agatics Bálint, Afra Dávid. A nagyobbik korcsoport érmesei: 1. helyezett: Brúder Márton, Böttkös Norbert (Én olasz) 2. helyezett: Szöghy Olivér, Bodola Botond (Big Boss) 3. helyezett: Lénárt Tamás, Torma Marcell (Champ-esek) További résztvevők: Bécs Eszter, Greff Alexandra, Vanyák Máriusz, Virág András, Rácz Ákos, Muzsik Dániel, Golyha Zita, Szabó Anita. A vigaszdíjat Vanyák Katinka és Bozóki Viola nyerte. A rendezvényről további részleteket olvashat és képeket nézegethet weboldalunkon: Keressen a Facebookon is! Bozókiné Antal Rita elnök

7 Közösségi hírek 7 Megnyitottunk! Tesco szupermarketünk az alábbi szolgáltatásokkal várja: Alacsony árak, folyamatos akciók Széles választék Friss zöldség-gyümölcs Friss pékáru Friss hús-, csemege-, sajtkínálat Szezonális áruválaszték Színes termékek széles skálája Minőségi, divatos ruházat TAHITÓTFALU 6-21 TAHITÓTFALU 2022 Tahitótfalu, Szentendrei út VEGYE KÉZBE A VÁSÁRLÁSÁT! Önkiszolgáló kasszáink már várják a vásárlókat! 1 olvassa le 2 tegye a csomagolóra 3 Ft fizesse ki

8 Közösségi hírek 8 Közhasznú adatok Polgármesteri Hivatal Széchenyi út 93. Tel.: Fekete István Mesesziget Óvoda Tel.: Áprily Lajos Általános Iskola, Kisoroszi Tel.: Körzeti megbízott: Vadászi László törzszászlós Rendőrség: 107, 112 Rendőrkap. Szentendre Tel.: Polgárőrség: Kovács Géza Tel.: Mezőőr: Kovács Sándor Tel.: Okmányiroda, Visegrád Tel.: Fax: H: 13 16, K: 8 12, Sz: 8 12, 13 16, Cs: 8 12 Orvosi rendelő Széchenyi út 167. Tel.: Dr. Rozsályi Károly Rendelési idő: H: , K: 9 11, Sz: , Cs: 13 15, P: 9 11 Védőnői fogadóóra: K: 9-11 Előzetes bejelentkezés: Gyermekorvosi ügyelet: munkaszüneti napon 9-13 h-ig tel: 06 26/ Szentendre Bükkös part 27. munkaszüneti napon 12 h-tól és hétvégén tel: 0626/ Tahitótfalu Visegrádi út 12. Orvosi ügyelet: Munkanapokon 17 h-07 h-ig munkaszüneti napokon folyamatosan tel: 0626/ Gyógyszertár: Tahitótfalu Hősök tere 6. tel:0626/ H-P: 8-18h Szo: 8-12h Tahi, Visegrádi út 14. Tel.: Nyitva: H P: 8 19 SZ: 8 13 Körzeti Földhivatal Szentendre 2000 Szentendre, Dunakanyar krt 1. Levélcím: 2001 Szentendre, Pf. 59. Fax: 26/ Telefon: / / Ügyintézés csak sorszámmal! H: 13-16, Sze: , P: php?page=pmsz Könyvtár és internet Nyitva: Sze.: 10-12, 15-20, P.: 10-12, 15-20, Szo.: 10-12, óráig Szentmise a katolikus templomban: vasárnap 11 órakor Istentisztelet a református templomban: vasárnap kor Régi idők háza Széchenyi út 53. Nyitva: VI-VII-VIII.-hónapban szo-vas h, csoportoknak előre egyeztetett időpontban: tel: 06 70/ Baktay Ervin westernjátékok emlékhelye május 1. szeptember 30. Sze. Szo. Vas ig Falugazdász Losonczi Zoltán Tel.: Fogadóóra: hétfő a Polgármesteri Hivatalban A katolikus temető gondnoka Vanyák László, Duna u. 2. Kaposvári Hulladékgyűjtő Zrt.: Szelektív gyűjtés a házak elől (PET, papír): minden hónap harmadik szerdáján. Köszönjük hirdetőinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak az újság előállítási költségeihez! Hirdetési árak: apróhirdetés 500 Ft (20 szóig), 1/16 oldal Ft, 1/8 oldal Ft, 1/4 oldal Ft, 1/2 oldal Ft, 1/1 oldal ,- Ft Áraink az ÁFÁt tartalmazzák. HÍRMONDÓ Kiadja: Kisoroszi Polgármesteri Hivatal Felelős szerkesztő: Kisoroszi jegyzője Nyomdai előkészítés és kivitelezés: Poremba Kft Budapest Kistelek u 6/a. Tel.: Lapzárta minden hónap 25-én Arculat és grafikai terv: Metz Géza. Címlapfotó: Szily Boldizsár

KISOROSZI. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja. 103. szám 2011. június. www.kisoroszi.hu

KISOROSZI. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja. 103. szám 2011. június. www.kisoroszi.hu 103. szám 2011. június www.kisoroszi.hu A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Önkormányzati hírek 2 Tisztelt Kisorosziak, Kedves Vendégeink! A sokunk által szeretett és várt Duna Ünnep

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 100. szám 2011. március www.kisoroszi.hu A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Minden Kisoroszi hölgynek, kicsinek és nagynak egyaránt az év 365 napjára Boldog Nőnapot Kívánunk! TISZTELT

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja. Tisztelt Kisorosziak, Településünk Barátai!

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja. Tisztelt Kisorosziak, Településünk Barátai! 99. szám 2011. február www.kisoroszi.hu A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Tisztelt Kisorosziak, Településünk Barátai! A Kisoroszi Hírmondó megújult számát tartja kezében az olvasó.

Részletesebben

105. szám 2011. szeptember. kisoroszi.hu. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

105. szám 2011. szeptember. kisoroszi.hu. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 105. szám 2011. szeptember KIS ROSZI A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Felhívások! Tisztelt Lakosság! 2011. október 1. és 31. között Országos Népszámlálás lesz. Kérem, szíveskedjenek

Részletesebben

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 130. szám 2014. március www.kisoroszi.hu KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA HAJÓ Polgármesteri gondolatok Februári képviselő-testületi döntések Ófalu pályázat homlokzatfelújításra Meghívás ünnepre: 2014. március

Részletesebben

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. 140. szám 2015. február. www.kisoroszi.hu

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. 140. szám 2015. február. www.kisoroszi.hu 140. szám 2015. február www.kisoroszi.hu KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Közösségi hírek 2 KÉPVISELŐ TESTÜLETI DÖNTÉSEK Kisoroszi község képviselő testülete 2015. január 21-én testületi ülést tartott az

Részletesebben

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! TISZTELT KISOROSZIAK! TISZTELT KISOROSZI POLGÁROK! A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! TISZTELT KISOROSZIAK! TISZTELT KISOROSZI POLGÁROK! A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 96. szám, 2010. október A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! TISZTELT KISOROSZIAK! TISZTELT KISOROSZI POLGÁROK! Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 2010. év

Részletesebben

109. szám 2011. december. www.kisoroszi.hu. hírmondó

109. szám 2011. december. www.kisoroszi.hu. hírmondó 109. szám 2011. december www.kisoroszi.hu KIS ROSZI A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Szeretettel meghívjuk Kisoroszi lakosságát 2011. december 23-án 17 órai kezdettel a Hősök terére,

Részletesebben

138. szám 2014. december. www.kisoroszi.hu. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

138. szám 2014. december. www.kisoroszi.hu. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 138. szám 2014. december www.kisoroszi.hu KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Közösségi hírek 2 A KARÁCSONYFÁRÓL KEDVES AK! Rendkívüli megtiszteltetés volt számomra az a bizalom, melyet Önök megszavaztak nekem.

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 56. szám, 2007. június A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja RENDELETEK, HATÁROZATOK 2007. május 29-én a Kisoroszi Képviselő testület a következő rendeleteket, és határozatokat hozta:

Részletesebben

107. szám 2011. november. www.kisoroszi.hu. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

107. szám 2011. november. www.kisoroszi.hu. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 107. szám 2011. november www.kisoroszi.hu KIS ROSZI A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Kedves, szeretett halottainkra emlékezünk ezzel a verssel Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd

Részletesebben

www.kisoroszi.hu hírmondó

www.kisoroszi.hu hírmondó 109. szám 2012. január www.kisoroszi.hu KIS ROSZI A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Boldog Új Évet kívánunk minden kisoroszi lakosunknak! Önkormányzati hírek 2 FALUKARÁCSONYA 2011

Részletesebben

A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a

A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a 77. szám, 2009. március A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a Kisoroszi Község Önkormányzata pályázatot hirdet az ó falu (történelmi településmag)

Részletesebben

jenek a bírság alól. A szennyvíz-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a településen az

jenek a bírság alól. A szennyvíz-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a településen az XXIV. 4. SZÁM 2014. május ÉVFOLYAM TÁJÉKOZTATÓ A ZÁKÁNYSZÉKI IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ SZOLGÁLTATÁS HELYZETÉRÕL A szennyvíz-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a településen az ALFÖLDVÍZ Zrt. látja el. A

Részletesebben

KISOROSZI. hírmondó. Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk! A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

KISOROSZI. hírmondó. Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk! A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 118. szám 2012. december www.kisoroszi.hu A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Szeretettel meghívjuk Kisoroszi lakosságát 2012. december 23-án 17 órai kezdettel a Hősök terére, a Falu

Részletesebben

A MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁS VENDÉGE VOLT SZABÓ IMRE KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTER

A MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁS VENDÉGE VOLT SZABÓ IMRE KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTER 72. szám, 2008. október A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja A MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁS VENDÉGE VOLT SZABÓ IMRE KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTER Szeptember 11-én ülést tartott a szigeti négy

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ. Emlékezés 1848-ra KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött

KISTARCSAI HÍRADÓ. Emlékezés 1848-ra KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2011. 3. SZÁM Emlékezés 1848-ra Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött Megtelt a Csigaház Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

142. szám 2015. április. www.kisoroszi.hu. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

142. szám 2015. április. www.kisoroszi.hu. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 142. szám 2015. április www.kisoroszi.hu KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Közösségi hírek 2 GYEREKEK TÜNDÉRKERTJE Kisoroszi Önkormányzata igazi tavaszünnepet szervezett a falu gyermekeinek a Kisoroszi Gyermekek

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 76. szám, 2009. február A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Az idén a szokásoktól eltérôen, kicsit korábban, január 31-én tartottuk az óvodás farsangi bált. A gyerekek már jó ideje

Részletesebben

LXXXVI. évfolyam 09. szám 2014. május 09.

LXXXVI. évfolyam 09. szám 2014. május 09. LXXXVI. évfolyam 09. szám 2014. május 09. Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes Megkérdeztük 2014. április 24-én, soros nyilvános és zárt ülést, valamint 2014. április 29-én soron kívüli ülést

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat.

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. Azon a reggelen márciusi ifjak, szabadság mámoros poharából ittak. Önkormányzati hírek

Részletesebben

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu A legtöbben Önök közül biztosan tudják, talán már az iskolás gyermekek is, hogy a címben szereplő szám településünk

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a 79. szám, 2009. május A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 8/2008.

Részletesebben

EGY MEGHATÓ KARÁCSONYI TÖRTÉNET

EGY MEGHATÓ KARÁCSONYI TÖRTÉNET 2012. december Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XVIII. évfolyam 12. szám KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ ADVENTI HAJNAL SÁNDOR ERNŐ Alföldön, fákon zúzmara, adventi hajnal zápora, ezüst mezők, ezüst

Részletesebben

FELHÍVÁS NYILATKOZAT. Kelt: Kisoroszi, 2008. április hónap... napján.

FELHÍVÁS NYILATKOZAT. Kelt: Kisoroszi, 2008. április hónap... napján. FELHÍVÁS A Kisoroszi Önkormányzat kéri azokat a kisoroszi szülôket, akiknek gyermeke(-i) az 1 és 14 év közötti korosztály tagjai, hogy az alábbiakban nyilatkozzanak arról, hogy gyermekeik számára igénybe

Részletesebben

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! Rácalmás 1 2014. április XXI. évfolyam 4. szám TARTALOM Útépítések, az önkormányzat jóvoltából 3. oldal Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! A képviselőtestület és az önkormányzat

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Ambiciózus tervek a Balaton borrégióban

Ambiciózus tervek a Balaton borrégióban XXIV. évfolyam 4. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. április Sikeres volt a világ legnagyobb Kéknyelű kóstolója Ambiciózus tervek a Balaton borrégióban A Kéknyelű nemzeti érték, amelyről

Részletesebben

AZ V. DUNAÜNNEP PROGRAMJA

AZ V. DUNAÜNNEP PROGRAMJA 57. szám, 2007. július A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 2007. június 29. Péntek 18.00 óra: Ünnepélyes megnyitó, Helyszín: Hajós emlékmű Szavalat: Lánczos Réka 18.15 óra: Együnk

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! JÓL ÉREZTÜK MAGUNKAT! A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! JÓL ÉREZTÜK MAGUNKAT! A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 67. szám, 2008. május A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Kisoroszi Község Önkormányzata a Kisoroszi Képviselô-testület 38/2008. (IV. 24.) Ökt. sz. határozata alapján a következô pályázati

Részletesebben