B E S Z Á M O L Ó a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület 2013. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról"

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület évi tevékenységéről és gazdálkodásáról A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület 1962-ben alakult és óta közhasznú szervezetként tevékenykedik. Egyesületünk 2013-ban is a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) tagjaként tevékenykedett, azonban szeptemberétől a MIE megszüntette tagságát, mivel a Szövetség működésében és gazdálkodásában állandósultak a problémák és a MTESZ ellen felszámolási eljárás indult, amelyet saját maga kezdeményezett. A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület céljai és feladatkörében végzett közhasznú tevékenységei körébe kiemelten az iparjogvédelmi és szerzői jogi oltalmat élvező alkotások jogvédelmének és hasznosításának tudományos és gyakorlati tanulmányozása, művelése, a szerzői jogi és iparjogvédelmi kultúra ápolása és terjesztése, az iparjogvédelemmel és a szerzői joggal összefüggő ismeretek közhasznú terjesztése, továbbá az alkotó tevékenység és az alkotások hasznosításának szakmai-társadalmi eszközökkel való elősegítése tartozik. Két síkon végezzük munkánkat, egyrészt a laikus nagyközönség, a feltalálók, a vállalkozók alapfokú ismereteink biztosítása érdekében, másrészt pedig a szakmabeliek számára, ismereteik szinten tartása, a folyamatos konzultáció és véleménycsere biztosítása érdekében. Kiemelt események és feladatok 2011-ben került aláírásra a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és Egyesületünk közötti stratégiai partnerségi megállapodás, a kormány megbízatásának időtartamára. A megállapodás célja, hogy A szellemi tulajdon védelmét érintő jogszabályok előkészítői, valamint a szellemitulajdon-védelem területén működő szakmai szervezetek közötti együttműködés módjának és eljárási rendjének szabályozása révén - a szerzői jog, az iparjogvédelem és a kutatás-fejlesztés és technológiai innováció tárgykörökben - alkotott jogszabályok a szakmai tapasztalatok maradéktalan figyelembevétele mellett jöjjenek létre, ezzel biztosítva a szellemitulajdon-védelem olyan magas szintű, egyben kiegyensúlyozott érdekviszonyokat megteremtő szabályozását, amely a hazai alkotókat és vállalkozásokat, illetve a hazai innovációs szereplőket új, a társadalom számára is hasznos és értékes szellemi alkotások létrehozatalára sarkallhatja, lehetővé teszi a szellemi tulajdon, mint versenyeszköz hatékony alkalmazását, valamint hozzájárul a kreatív iparágak fellendüléséhez.

2 A Stratégiai Partnerség keretében Egyesületünk munkacsoportjai során a következő jogszabályok előkészítésében, felülvizsgálatában és módosításában működtek közre: - Jedlik-terv - Egységes hatályú európai szabadalom: Javaslat helyi illetve regionális divízió létrehozására - Állásfoglalás a dohánytermékek csomagolására és címkézésére vonatkozó tervezett szabályokról - Az Európai Unió Bizottságának az európai védjegyjog reformját célzó javaslatával kapcsolatos észrevételek - Észrevételek a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló áprilisi előterjesztéshez - A MIE véleménye a nemzeti értékek azonosításának és rendszerezésének helyzetéről, a nemzeti értékek fenntarthatóságáról és hasznosításáról, valamint a Hungarikum Bizottság működéséről szóló országgyűlési jelentésről készült előterjesztésről - A MIE tapasztalatai: ipajogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok véleményezése - A MIE véleménye a TTIP megállapodás előkészítésével kapcsolatban Április 26-án az LES International kezdeményezésére az LES Magyaroszág KHE, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Magyar Védjegy Egyesület és a MIE közös szakmai előadássorozattal ünnepelte a Szellemi Tulajdon Világnapját. Dr. Ficsor Mihály, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökhelyettese megnyitója után Dr. Pethő Árpád szabadalmi ügyvivő, a MIE ügyvezető elnöke, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda ügyvezetője tartott előadást a tervezett egységesített európai szabadalomszerzési és szabadalmi bíráskodási rendszer főbb jellegzetességeiről. A LES Magyarország KHE részéről Lantos Mihály szabadalmi ügyvivő Tanulságok Losonczi Áron: üvegbeton tárgyú szabadalmi, használati minta és know how jogainak német és osztrák bitorlása, megsemmisítése, a szabadalom ellen indított európai felszólalási ügye és licencia megállapodásának megszegése kapcsán iparjogvédelmi aspektusból című előadása hangzott el. A közösségi védjegyrendszer tervezett reformjáról a Magyar Védjegy Egyesület részéről dr. László Áron ügyvéd valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala részéről Dr. Gonda Imre főosztályvezető helyettes tartottak előadást ban folytatódott együttműködésünk a GVH Versenykultúra Központjával a verseny-, illetve a fogyasztóvédelmi politika, valamint az iparjogvédelem és a szerzői jog témakörét szolgáló szakmai rendezvény közös szakmai és pénzügyi megvalósítására. A megállapodás révén a GVH által nyújtott Ft támogatás felhasználásával egyetemisták, fiatal szakemberek számára díjmentes részvételt tettünk lehetővé az őszi rendezvényen. Felhívásunkra 20 pályázat érkezett be, melyek közül 11 fő részére biztosítottuk részben, vagy egészében a díjmentességet. Folytatódott az évtizedek óta hagyományosan jó együttműködésünk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, melynek kereteit 2010-ben rögzítettük együttműködési megállapodásba. A Hivatal közreműködött a szakmai továbbképzések, konferenciák 2

3 programjának összeállításában, előadók delegálásával közreműködtek a rendezvények sikeres megvalósításában. Az együttműködés lehetővé tette, hogy rendezvényeinken megfelelő külsőségeket és technikai hátteret tudjunk biztosítani. Testületi tevékenység Az Egyesület április 16-án tartotta rendes évi közgyűlését a Budapesti Ügyvédi Kamara Protokolltermében. A közgyűlés előadója Dr. Schwab Richárd, a KPS Orvosi Biotechnológiai és Egészségügyi Szolgáltató Kft. orvos igazgatója volt, aki egy új biotechnológiai eljárást ismertetett, amellyel a daganatos betegeket célzottan és sikeresebben lehet kezelni A közgyűlés második felében Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök és Dr. Szecskay András Elnök ismertette az Egyesület évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és egyszerűsített éves beszámolót, Dr. Vitéz Bátor pedig az Ellenőrző Bizottság jelentését ismertette. Ezt követően a közgyűlés a jelentéseket megvitatta és elfogadta. Az Elnökség 7 alkalommal ülésezett. Állandó napirendként minden alkalommal beszámolót hallgatott meg az ülések közötti eseményekről, döntéseket hozott a tagsággal kapcsolatosan. Január 22-i ülésén az Elnökség dr. Bacher Gusztávot és dr. Sasvári Gabriellát delegálta a Hungarikum tanúsító védjegy és jogvédelmi Szakbizottságba. Ravadits Imre tájékoztatott arról, hogy felkérte Dr. Bendzsel Miklós elnök urat az évértékelő megtartására, valamit beszélt a tavaszi konferencia tervezett témáiról. Az Elnökség elfogadta a évi gazdálkodásról szóló beszámolót Ft vesztességgel és javasolta az Ellenőrző Bizottság elé terjesztését, valamint a évi közgyűlésnek a beszámoló elfogadását. Az Elnökség a évi költségvetést (bevételek összesen: Ft, ráfordítások összesen: Ft) Ft veszteséget tervezve, elfogadta. Február 26-i ülésén Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke részletesen tájékoztatott az Egységes Szabadalmi Bíróság ratifikációját előkészítő munkáról és a március végéig megalakuló Preparatory Commitee várható feladatairól. Megköszönte a MIE észrevételeit a Jedlik-tervről, valamint a dohánytermékekről szóló EU irányelv módosításáról. Az egyéni megkereséssel folytatott tagtoborzásnak köszönhetően a Bérczes Ügyvédi Iroda, a Germus és Társai Ügyvédi Iroda, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem csatlakozott jogi tagként Egyesületünkhöz. A megkeresések során több ügyvédi iroda, intézmény is jelezte, hogy hamarosan csatlakozni fog Egyesületünkhöz. Ravadits Imre felkérte Dr. Bendzsel Miklóst évértékelő előadásának megtartására. Ravadits Imre tájékoztatott a Pécsett megrendezésre kerülő szabadalmi konferencia előkészületeiről, valamint arról, hogy az idén 100 éves EGIS a tavaszi konferencia főszponzorának jelentkezett Ft hozzájárulással. Az Elnökség meghatározta a közgyűlés napirendjét, és döntött a tevékenységről és gazdálkodásról szóló beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés közgyűlés elé terjesztendő szövegéről. 3

4 Június 4-i ülésén értékelte a május én Pécsett megtartott szabadalmi ügyvivői konferencia tapasztalatait, majd meghatározta az őszi szakmai konferencia időpontját és helyszínét. Szeptember 24-én megtárgyalta az őszi szakmai konferencia programját. A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjával tovább folytatódott a tavalyi évben sikeresnek bizonyult együttműködés. A Versenykultúra Központ értesítette az Egyesületet, hogy a megküldött költségterv alapján Ft összegben határozta meg a november között tervezett konferenciára az együttműködés keretében biztosítható összeget. Az együttműködésnek köszönhetően az Egyesület pályázatot írt ki egyetemisták, fiatal szakemberek díjmentes részvételére, valamint javaslatot tett az őszi szakmai programokra. A MTESZ ellen felszámolási eljárás megindításáról szóló Fővárosi Törvényszék 4.Fpk /13. sz. határozata alapján az Elnökség elfogadta a MIE MTESZ tagságának megszűntetését. Az Elnökség elfogadta, hogy az Egyesület Titkársága a Kossuth téri épület bizonytalanná vált helyzete miatt a Budapest VI. ker. Dalszínház utca 10. sz. alatt lévő irodába költözzön. Az október 29-i Elnökségi ülés az Elnökségi tagok betegsége és sürgős szakmai elfoglaltsága miatt elmaradt. Két napirendi pontban azonban elektronikus szavazás útján a következő határozatok születettek: elfogadták a GVH pályázat nyerteseit, valamint egyetértettek, hogy az Egyesület Év végi Klubnapja a Társszervezetekkel közösen, december 11- én az Ybl Palota Dísztermében kerüljön megrendezésre. November 26-án Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke tájékoztatta a MIE elnökségét az SZTNH-t ért informatikai támadás és jogtalan adatszerzés előzményeiről, körülményeiről valamint ismertette az SZTNH állásfoglalását és intézkedéseit az üggyel kapcsolatban. Nyilvánvalóvá vált, hogy az ügy hátterében Pintz György és az általa vezetett Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület áll. A MIE elnöksége háromtagú bizottságot állított fel az ügyben való mielőbbi tájékozódás és egy MIE közlemény előkészítése érdekében, melynek tagjai: Dr. Tomori Pál alelnök, Ravadits Imre alelnök és Dr. Faludi Gábor elnökségi tag. Az Elnökség úgy döntött, hogy a MIE rendkívüli Elnökségi ülést tart december 11-én 14 órai kezdettel az Ybl Palota éttermében az Elnökségi tagok és a Fegyelmi Bizottság tagjainak részvételével. Az elnökségi ülés témája: Pintz György és az MSZTE tevékenységével kapcsolatos állásfoglalás az ezzel kapcsolatosan kiadandó közlemény szövegének megvitatása, valamint a MIE további lépései. December 11-i rendkívüli ülésén az Elnökség az Alapszabály 14. (3) bekezdése alapján titkos szavazással hozott egyhangú határozattal fegyelmi eljárás megindítását rendelte el Pintz György MIE tag ellen. Az Ellenőrző Bizottság a közgyűlést megelőzően ülésezett. Megvizsgálta az Egyesület évi működését, a vizsgálat eredményéről beszámolt a közgyűlésnek. 4

5 Nagyrendezvények Május én Pécsett, 94 fő részvételével rendeztük meg a hagyományos tavaszi konferenciánkat. A konferencia első napján a Jedlik tervről, az AIPPI munkabizottságainak évi munkájáról és az epi PEC munkabizottságának munkáról hallhattunk előadást, a második nap nagyrészt az UP és UPC kérdéskörnek szenteltük. A konferencia bevételei az idén 100 éves EGIS Gyógyszergyár Nyrt. szponzorálásának is köszönhetően igen jól alakultak. November án Egyesületünk Védjegy-, Formatervezési és Versenyjogi Szakosztálya konferenciát szervezett Kecskeméten, 140 fő részvételével, "Kétséges az egységes avagy gondolatok a Szellemi Tulajdon nemzetközi egységesítéséről, pro- vagy kontra" címmel. A konferencia felölelte a szellemi tulajdon egészét, így voltak szabadalmi, szerzői-, védjegy- és versenyjogi blokkok, amelyekben az előadók kiváló előadásokat tartottak. Kecskeméten a résztvevők meglátogatták a Mercedes-Benz kecskeméti gyárát is. További szakmai programok A Magyar Versenyjogi Egyesület és a MIE közös szervezésében január 16-án Dr. Lendvai Zsófia és Dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvédek Egy szerződés, két aspektus: versenyjog és védjegyjog konfliktusa licencia szerződésekben címmel tartottak előadást. Március 6-án Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke évértékelő beszédet tartott. Április 26-án, a Szellemi Tulajdon Világnapja tiszteletére az SZTNH, a LES Magyarország KHE, a Magyar Védjegy Egyesület és a MIE közös szakmai napot rendezett. Június 25-én Az AIPPI Magyar Csoportja és a MIE közös rendezésében Richard F. Bodi amerikai szabadalmi ügyvivő előadást tartott az új amerikai szabadalmi törvény néhány érdekes aspektusáról. November 5-én az UNION-IP Magyar Csoportja szakmai kerekasztalt szervezett megalakulásának 20. évfordulója alkalmából. A kerekasztal előadója Paul Rosenich szabadalmi ügyvivő, az epi Fegyelmi Bizottságának elnöke volt. November 6-án a a Magyar Szerzői Jogi Fórum és a MIE szerzői jog szakosztálya a szerzői jog aktuális kérdéseiről szakmai ankétot tartott, Burak Özgen, a GESAC (Groupement Europeen Des Societes D auteurs Et Compositeurs) vezető jogtanácsosa közreműködésével. 5

6 November 29-én a Magyar Versenyjogi Egyesület INTA kerekasztalt szervezett Nuno Sousa e Silva és Dr. Ádám György előadók részvételével. Publikáció A szellemi tulajdon védelmére vonatkozó ismeretek közhasznú terjesztésének eszköze ebben az évben is az egyesületi honlap (www.mie.org.hu). Itt naprakészen elérhetők a szakterületet érintő jogszabályok. Rendszeresen közreadjuk az egyes jogszabályalkotások során kialakított egyesületi véleményeket. Ugyancsak a honlap útján tettük hozzáférhetővé a rendezvényeinken elhangzó előadások vetített képeit. Jogi tagjainkhoz a Magyar Szabadalmi Hivatal felajánlása alapján negyedévenként eljutattuk az MSZH és a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács kiadványát, a Hírlevél a szellemi tulajdon védelméről címmel. Az Egyesület tagsága Az Egyesület tagsága 2013-ban az előző évihez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: - belépő jogi tagok száma: 4 - kilépő jogi tagok száma: 1 - belépő egyéni tagok száma: 19 - kilépő (és elhalálozott) egyéni tagok száma: 4 Az előzőek figyelembevételével az év végén az Egyesületnek 44 jogi tagja és 353 fizető egyéni tagja volt. Egy évi tagdíj-elmaradása 17 főnek van. Az Egyesület gazdálkodása Működési bevételeink a tervezettnél alacsonyabbak voltak. Az egyéni tagdíjakból a tervezettnél magasabb lett a bevétel, köszönhetően a magasabb támogatói tagdíjösszegeknek. A jogi tagdíjból származó bevétel kis mértékben, de alacsonyabb lett a tervezettnél. A tavalyi évhez képest növekedett az 1 %-os SZJA felajánlás alapján érkezett juttatás (73.906). Rendezvénybevételeink köszönhetően az EGIS illetve a GVH támogatásnak jóval meghaladták a tervezett mértéket. Működési kiadásaink alacsonyabbak voltak a tervezettnél. Jelen beszámoló mellékletében számszerűen is bemutatjuk a bevételek és kiadások alakulását. A végösszeggel azonos tartalmú a Számviteli törvény, a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet, és a 350/2011. (XII.30) Kormányrendelet szerint elkészített évi Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló, a Közhasznúsági Melléklet és a Kiegészítő Melléklet. 6

7 A gazdálkodás évben Ft nyereséggel zárult. Összefoglalás Összefoglalóan megállapítható, hogy az Egyesület az alapszabályában rögzített közhasznú tevékenységét eredményesen teljesítette, amelyért köszönetünket fejezzük ki a választott tisztségviselőknek, az előadóknak, tagjainknak és a tevékenységünket bármilyen módon támogatóknak. Budapest, február 20. Dr. Szecskay András Elnök 7

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a MIE Elnökségének 2015. május 26-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a MIE Elnökségének 2015. május 26-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a MIE Elnökségének 2015. május 26-i üléséről Helyszín: Időpont: Jelen voltak: SBGK Ügyvédi Iroda 13.00 óra Dr. Szecskay András elnök Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök, Dr. Sasvári Gabriella

Részletesebben

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsának kiadványa 12. évfolyam 1. szám 2015. I. negyedév Tartalomjegyzék MEGALAKUL A VISEGRÁDI SZABADALMI INTÉZET MEGALAKUL A VISEGRÁDI

Részletesebben

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsának kiadványa 11. évfolyam 1. szám 2014. I. negyedév Tartalomjegyzék BUDAPESTEN MEGNYÍLT

Részletesebben

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről Tartalomjegyzék A Kormány elfogadta a Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiát 1 Benyújtás előtt az iparjogvédelmi törvényeket érintő kormány-előterjesztés 2 Törvény az előadóművészeti szervezetek működéséről,

Részletesebben

MFTTT Közgyűlés. Közhasznúsági jelentés

MFTTT Közgyűlés. Közhasznúsági jelentés MFTTT Közgyűlés 2010. május 20-án a FÖMI Bosnyák téri Székháza tanácstermében tartotta szokásos rendes évi közgyűlését a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság. A főtitkári beszámolóból

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS 2003

TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS 2003 TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS 2003 Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest, 2004. január TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 3 I. SZELLEMI TULAJDONVÉDELMI JOGSZABÁLY-ELŐKÉSZÍTÉS ÉS JOGALKALMAZÁS... 6 1. JOGSZABÁLYOK ELŐKÉSZÍTÉSE...

Részletesebben

ÜGYFÉLBARÁT HATÓSÁG 4681 szabadalmi engedélyezési és hatályosítási eljárások 3718 esetben zárultak az oltalom megadásával

ÜGYFÉLBARÁT HATÓSÁG 4681 szabadalmi engedélyezési és hatályosítási eljárások 3718 esetben zárultak az oltalom megadásával ÜGYFÉLBARÁT HATÓSÁG A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) a gazdaság, a tudomány és a kultúra szellemi értékeinek oltalmáért, a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal. A hivatal folyamatosan

Részletesebben

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről Tartalomjegyzék Aláírták az osztrák-magyar PCT-együttműködésről szóló megállapodást 1 Eurobrand 2008 Budapest: a legértékesebb magyar márka az OTP 2 Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Szabadalmi

Részletesebben

Hírlevél. szám. www.innovacio.hu. XV. évfolyam 2005. február 8.

Hírlevél. szám. www.innovacio.hu. XV. évfolyam 2005. február 8. Hírlevél www.innovacio.hu 3. szám XV. évfolyam 2005. február 8. 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2013 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi

Részletesebben

2005. május 31. Hírlevél. www.innovacio.hu. 11. szám 11. szám

2005. május 31. Hírlevél. www.innovacio.hu. 11. szám 11. szám XV. évf. 11. szám Hírlevél www.innovacio.hu 11. szám XV. évfolyam 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János Elnök Olajterv Rt. Ügyvezető Igazgató

Részletesebben

A féléves soros elnöki tevékenység megkezdésekor az alábbiakat tartottam kiemelten fontosnak:

A féléves soros elnöki tevékenység megkezdésekor az alábbiakat tartottam kiemelten fontosnak: Az Országos Bírói Tanács soros elnökének írásbeli tájékoztatója az Országos Bírói Tanács 2014. szeptember 10. napjától 2015. március 10. napjáig végzett tevékenységéről I. A bíróságok szervezetéről és

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉSI EGYESÜLET 1093 BUDAPEST, LÓNYAY U. 29. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉSI EGYESÜLET 1093 BUDAPEST, LÓNYAY U. 29. 2014. évi Közhasznúsági jelentése MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉSI EGYESÜLET 1093 BUDAPEST, LÓNYAY U. 29. 2014. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2015. március 10. Baross Pál elnök A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete Közhasznúsági

Részletesebben

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL TARTALOM 1) A Mérnöki Kamara működését érintő feladatok... 3 Szakmagyakorlási Szabályzat...

Részletesebben

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. Tartalomjegyzék Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Baranya Megyei Mérnöki Kamara... 2 Békés

Részletesebben

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 2008. május 30-án tartotta közgyűlését a Bosnyák téri

Részletesebben

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Akkreditáló Testület 2011. évi tevékenységéről

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Akkreditáló Testület 2011. évi tevékenységéről NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Akkreditáló Testület 2011. évi tevékenységéről Bevezetés A Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) szervezetét, feladat- és hatáskörét a Nemzeti Akkreditáló

Részletesebben

Hírlevél AZ ETIKAI ELJÁRÁSOK TAPASZTALATAIRÓL

Hírlevél AZ ETIKAI ELJÁRÁSOK TAPASZTALATAIRÓL Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Elnökségi munkaprogram Az MKVK elnöksége 2007. I. félévi munkarendjének napirendi pontjai közül kiemelést érdemel az új kamarai

Részletesebben

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról.

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. 1 FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim! A beszámoló összeállításánál fontos

Részletesebben

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsának kiadványa 9. évfolyam 3. szám 2012. III. negyedév GLOBAL INNOVATION INDEX 2012 Tartalomjegyzék 2012. július 3-án a Szellemi

Részletesebben

MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013.

MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. Mellékletek: 1. sz. melléklet: Mérleg és eredmény-kimutatás 2. sz. melléklet: Főtitkári beszámoló 1 MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. A Magyar Földmérési, Térképészeti

Részletesebben

SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET XXXV. KÜLDÖTTGYŰLÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL BUDAPEST, 2012. ÁPRILIS HÓ A vezetőség beszámolója Az Egyesület vezetősége a 2011. évben tovább

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

IPARJOGVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG

IPARJOGVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG 1 IPARJOGVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG HAZÁNK ÉS A NAGYVILÁG A nemzetközi szabadalmi együttműködés (Patent Cooperation Treaty, PCT) keretében egyetlen nyelven, egy helyen benyújtott bejelentéssel megindítható

Részletesebben

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai BESZÁMOLÓ A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÁGAZATI CIVIL CSELEKVÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (2008-2010) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK (2009 MÁJUS 1--2010 MÁRCIUS 31) EREDMÉNYEIVEL A beszámolási időszak

Részletesebben

Megduplázódott hazánkban az új szabadalmak száma a világválság tetőzése (2008) óta

Megduplázódott hazánkban az új szabadalmak száma a világválság tetőzése (2008) óta 2014. február 6. A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁNAK 2013. ÉVI EREDMÉNYEI ÉS KITEKINTÉS 2014-RE A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, mint az iparjogvédelem és a szerzői jog területéért felelős kormányhivatal

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének az OTKA 2007. évi működéséről készített beszámolójáról 2008. június Készítette:

Részletesebben

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről A Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács kiadványa 6. évfolyam 4. szám 2009. IV. negyedév Újabb magyar-osztrák hivatalközi együttműködés

Részletesebben

Az EOQ MNB 2006. évi Közgyûlése

Az EOQ MNB 2006. évi Közgyûlése 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 2128803, Fax: 2127638 http://eoq.hu, E-mail: info@eoq.hu Európai Minõségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság, Közhasznú Társadalmi Szervezet, Alapítva: 1972 Az EOQ

Részletesebben