PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA"

Átírás

1 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA Dr. Szente Viktória egyetemi docens Kaposvár 2012

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 3 2. JELENTKEZÉSI LAP 5 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉG IGAZOLÁSA Gazdasági agrármérnöki diploma 8 4. TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSÉNEK IGAZOLÁSA Doktori (PhD) oklevél magyar és angol nyelven Docentúra igazolása magyar nyelven HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY Igazolás a hatósági erkölcsi bizonyítvány meglétéről TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ PUBLIKÁCIÓS ÉS IDÉZETTSÉG JEGYZÉK Publikációs és idézettség jegyzék Legfontosabbnak ítélt tíz publikáció AZ ELMÚLT 10 ÉV KUTATÁSI PROGRAMJAI Kutatási témák felsorolása A pályázó vezetésével megvalósult kutatások összefoglalói EGYETEMI OKTATÓI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédletek Tantárgyi programok és tananyagfejlesztés Egyetemi előadás és gyakorlati oktatás az elmúlt 5 évben Diplomadolgozat konzultáció TDK konzultáció Doktori témavezetés TERVEZETT HABILITÁCIÓ ELŐADÁSOK VÁZLATA Magyar nyelvű habilitációs előadások Idegen nyelvű habilitációs előadások EGYÉB TEVÉKENYSÉG Bíráló bizottságokban való részvétel Szerkesztői tevékenység Tudományos közéleti, illetve konferencia-szervezői tevékenység Részvétel a tudományos és a szakmai közéletben Lektorálás AZ OKTATÓI, PUBLIKÁCIÓS ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÖNÉRTÉKELÉSE Számított pontszámok TÁMOGATÓ NYILATKOZATOK PÁLYÁZATI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK IGAZOLÁSA NYILATKOZAT 89 2

3 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 3

4 4

5 2. JELENTKEZÉSI LAP 5

6 6

7 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉG IGAZOLÁSA 7

8 3.1. Gazdasági agrármérnöki diploma 8

9 4. TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSÉNEK IGAZOLÁSA 9

10 4.1. Doktori (PhD) oklevél magyar és angol nyelven 10

11 11

12 4.2. Docentúra igazolása magyar nyelven 12

13 5. HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY 13

14 5.1. Igazolás a hatósági erkölcsi bizonyítvány meglétéről 14

15 15

16 6. TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ 16

17 SZEMÉLYI ADATOK Név: Dr. Szente Viktória Születési helye és ideje: Zalaegerszeg, augusztus 12. Jelenlegi munkahelye: Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Kereskedelem Tanszék Beosztása: egyetemi docens ISKOLAI KÉPZÉS Ságvári Endre Gimnázium, Zalaegerszeg gimnáziumi érettségi speciális német nyelvi tagozat PANNON Agrártudományi Egyetem, Állattudományi Kar, Kaposvár okleveles gazdasági agrármérnök diploma (élelmiszergazdasági szakirány) Számítógépes szoftverüzemeltető OKJ asz. (SZOFT-44/2000) Európai rendszerbiztonsági ismeretek: HACCP tanfolyam (TOV-5/2001 sz.) TUDOMÁNYOS KÉPZÉS Kaposvári Egyetem doktori (PhD) tanulmányok Tudományág: gazdálkodás- és szervezéstudományok NYELVTUDÁS 2000 Német felsőfok A (b.sz ) 2001 Német felsőfok B (b.sz ) 2003 Angol középfok C (b.sz ) MUNKAHELYE(I) ÉS BEOSZTÁSA(I) Zalaegerszegi Ruhagyár Rt., Zalaegerszeg export ügyintéző Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár tanszéki mérnök Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanársegéd Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar egyetemi adjunktus Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar egyetemi docens 17

18 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG Az egyetem diploma megszerzését követően kezdtem meg doktori képzést, nappali tagozaton a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolában. Már az első évtől bekapcsolódtam a kutatási témámat befogadó (akkori nevén) Marketing és Minőségtan Tanszék oktatási és kutatási tevékenységébe. Felsőfokú oktatást 2002 óta végzek, vagyis a felsőoktatásban szerzett oktatási tapasztalatom 9 év. Oktatási tevékenységem kiterjed az FSZ, a BSc/BA, az MSc, valamint a doktori képzési formákra. Feladatom továbbá a hallgatók vizsgáztatása, a tantárgyak folyamatos fejlesztése, ill. az új tudományos eredmények tananyagba történő beépítése. A felsőoktatásban évi átlag tanórám, illetve konzultációm van a PhD képzéssel együtt. Jelenleg tantárgyfelelősként és előadóként oktatom a marketing ismereteket az Állattudományi Kar mesterképzéseiben. A marketing diszciplínán belül több marketing menedzsment részterület oktatására is sor került 2002-től kezdve. E tantárgyak képzésbe történő integrálásának oka elsősorban az volt, hogy évről-évre egyre nagyobb igény tapasztalható a hallgatók részéről a marketing tudomány fontosabb szakterületei iránt. Kezdetben a gazdasági agrármérnöki szakon indult el a Marketing szakirányú képzés, ezt később az Élelmiszergazdasági és marketing szakirány váltotta fel, amely a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc) alapszakon jelenleg is tovább folytatódik. A Közgazdász-gazdálkodási szakon szintén hallgatói kérésnek eleget téve vezettük be a Marketing szakirányt, és a képzés iránt tapasztalható élénk érdeklődésnek köszönhetően 2009-től választható a Pénzügy és számvitel (BA) alapszakon is a marketing specializáció. Az oktatásfejlesztés szerves folytatásaként 2010-ben benyújtottuk a Kereskedelem és marketing (BA) alapszak indítási kérelmét, amelyet a MAB pozitív határozata alapján a 2011/2012. tanévben elindítottunk. A szak keretin belül a 2012/13 tanév 2. szemeszterétől kezdve több új szakmai tárgy vezetése vár rám. A marketing ismereteken kívül a szakirányokon általam oktatott tantárgyak a következők: Organikus élelmiszerek marketingje ( ) Beszerzési marketing (2003-) Kereskedelmi marketing ( ) Fogyasztói magatartás (2004-) Egészségvédő élelmiszerek marketingje (Nutrimarketing) (2004-) Marketingkutatás (2005-) Elosztási stratégiák (2005-) Élelmiszergazdasági marketing A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán kívül még több intézményben vettem részt felsőfokú képzésekben: 2002/03 tanévben a Szolnoki Főiskola kihelyezett Kaposvári Tagozatán Vendéglátó és szálloda szakos, valamint az Idegenforgalmi és szálloda szakos hallgatóknak oktattam a Kereskedelmi marketing c. tantárgyat. 2003/04 tanévben felkértek a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Karán a Marketing gyakorlatokat vezetésére. 18

19 2010-től részt veszek egyetemünkön Erasmus képzéseiben, ahol angol nyelvű eladásokat és konzultációkat vezetek Marketing, Nutrimarketing és Marketingkutatás tantárgyakból. Eddigi oktatói tevékenységem során konzulense voltam 37 megvédett diplomadolgozatnak, további mintegy 10 hallgató (BSc, BA és MSc képzés vegyesen) témavezetését látom el jelenleg. Hat hallgatót készítettem fel a tudományos diákköri munkára, akik mindannyian értek el helyezést a kari konferencián, négyen közülük pedig sikeresen szerepeltek az egyetemi és az országos megmérettetésen is (1 első helyezet, 2 esetben II. helyezet és egy különdíj). Oktatói munkám mellett már több esetben láttam el szakdolgozat bírálói, TDK dolgozat bírálói és záróvizsgákon tagi funkciókat is. A pályázat szempontjából fontos a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában végzett tevékenységem től veszek részt az Élelmiszergazdasági marketing tantárgy oktatásában, és tantárgyfelelőse vagyok az Innováció az élelmiszergazdaságban c. tárgynak. Témavezetést 2010-től látok el, 1 hallgató (társtémavezetésemmel) már sikeresen megvédte disszertációját, és jelenleg 2 fő a képzési ciklusban van. KUTATÓI TEVÉKENYSÉG Aktív kutatómunkámat 1998-ben kezdetem meg egyetemi hallgatóként. A Biokultúra Egyesület által meghirdetett fiatal kutatói ösztöndíj pályázat nyerteseként a hazai bioélelmiszerek piacát vizsgáltam. Később a kutatás eredményeit tudományos diákköri tevékenység keretében is bemutattam. A kutatás során elért kezdeti sikerek arra ösztönöztek, hogy pályafutásomat egyetemi oktatóként-kutatóként folytassam. A diplomaszerzést követően (2001-ben) felvételt nyertem a Kaposvári Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományok Doktori Iskolába, nappali tagozatra. Az állati eredetű termékelőállítás, -fejlesztés, és - fogyasztás ökonómiája programon belül az ökológiai élelmiszerek előállításának, feldolgozásának és fogyasztásának gazdasági és piaci összefüggéseivel kezdtem foglalkozni, ezen belül főként a téma marketing szempontból történő megközelítése foglalkoztatott. A doktori disszertációmat Az ökoélelmiszerek termelésének, kereskedelmének gazdasági és piaci összefüggései címmel készítettem el, amelyet sikeresen megvédtem, így a gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban summa cum laude minősítéssel doktori (PhD) fokozatot szereztem. Már a doktori (PhD) cselekmény folytatásával párhuzamosan a PANNON Agrártudományi Egyetem kaposvári Állattenyésztési Karán, később a Kaposvári Egyetem keretein belül több kutatási projektben vettem részt, amelyek nagymértékben hozzájárultak kutatói képességem megalapozásához. A doktori disszertációm elkészítéséhez jelentős segítséget nyújtott, hogy abban az Országos Tudományos Kutatási Alaphoz benyújtott pályázatban dolgoztam szakértőként, amely az Bioélelmiszerek fogyasztói és vásárlási szokásai Magyarországon címet viselte. Jelenlegi kutatómunkám során a következő fontosabb témaköröket vizsgálom: Stratégiai élelmiszerek (ökológiai, hagyományos és tájjellegű- és funkcionális élelmiszerek) fogyasztói megítélése, táplálkozás-élettani szerepük, valamint piacképességük elemzése. 19

20 Niche (rés-) termékek piaci lehetőségeinek feltárása. Közösségi marketinglehetőségek az élelmiszervertikumban. Élelmiszer termékpályákra vonatkozó marketingstratégiák kialakítása. Nagy hozzáadott értékű, egészséges táplálkozást szolgáló, környezetkímélő állattenyésztési termékek előállításának fejlesztése. Élelmiszerek eredetét és minőségét tanúsító védjegyek alkalmazásának vizsgálata. Tudományos tevékenységem keretében eddig mintegy 192 publikációm jelent meg (ebből 49 angol nyelven). Ebből 9 könyvrészlet, 6 tanulmány, 67 tudományos közlemény, 32 előadás, 1 értekezés. Publikációim összes független idézettsége 52, amelyből 8 nemzetközileg mérvadó kézikönyvben, 19 idegen nyelvű lektorált folyóiratban, 25 magyar nyelvű lektorált folyóiratban jelent meg. Kumulatív közlési impakt faktorom 4,439, kumulatív hivatkozási impakt faktorom pedig 11,671. Az elmúlt 11 évben mintegy 11 nagyobb kutatási projektben vettem részt tagként márciusától kezdve ellátom a Kar Tudományos Diákköri Tanácsának titkári feladatait, majd február 1-től elnöki megbízást kaptam. Szervezőbizottsági tagja vagyok a Táplálkozásmarketing konferenciáknak. A 2009 és a 2011-ben megrendezett Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferenciákon pedig a szervezőbizottság elnökének választottak. Aktívan veszek részt az Élelmiszer, táplálkozás és marketing, a Tejgazdaság és a Regional and Business Studies című folyóiratok szerkesztésében márciusa és novembere között a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola titkári feladatait láttam el. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft. Institut für Betriebswirtschaft. Braunschweig A kapcsolatrendszer az agrárágazatot érintő piacszervezési és marketingproblémák elemzésére irányul. Részvétel közös projektben, melynek témája az ökológiai tej termelésének és feldolgozásának nemzetközi versenyképessége volt University of Uludag, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics A kétoldalú együttműködés keretében az agrárgazdaság számos területén tervezzük közös projektek indítását University of Wales, Aberystwyth, Intstitute of Rural Studies Az egyetem volt a koordinátor a SAFOnetwork kutatási hálózatnak, amelynek keretében ökológiai gazdálkodásból származó állati termékek vizsgálatával foglalkozott. A kapcsolat konferenciaszervezésre és tanulmánykötetek összeállítására irányult College of Agriculture at Krizevci A kapcsolatrendszer határmenti régiók együttműködését elősegítő pályázatokban történő közös részvételre irányul. 20

21 2008- University of Glamorgan, Business School A tudományos együttműködés oktatói mobilitás, valamint az élelmiszergazdaságban működő kis- és középvállalkozások marketing és menedzsment témakörében pályázati együttműködés keretében valósul meg Educons University, Novi Sad Az egyetemmel tudományos és oktatási együttműködés egyaránt megvalósul. Az ACEU szervezet keretein belül akkreditáció alatt áll a közös GREEN MBA program. Az EDUECO projekt keretében az egyetem professzorai részére oktatást szervezünk az ökogazdálkodás témakörében. Kutatási együttműködés keretében több nemzetközi projekt is elbírálás alatt van, részt veszünk az itt szervezett konferenciákon, tudományos folyóirato szerkesztésében, valamint az egyetem képviselői is állandó meghívott vendégei a tanszéki, kari konferenciáknak. FONTOSABB KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK 2006 Kréta (Görögország) és Odense (Dánia) tudományos konferenciákon előadások tartása 2007 Hannover (Németország) tanulmányút német, lengyel, francia és magyar fiatalok részvételével a közvetlen (kistermelői) értékesítéssel kapcsolatban 2007 Málta tudományos konferencián előadás tartása 2008 Kolozsvár (Románia) tudományos konferencián előadás tartása 2009 AGRI FOOD Forum (Brüsszel, Belgium) - részvétel tudományos fórumon hagyományos és tájjellegű élelmiszerek témakörben 2010 Famagusta (Ciprus) tudományos konferencián előadás tartása 2010 Novi Sad (Szerbia) tudományos konferencián előadás tartása 2011 Novi Sad (Szerbia) EDUECO projekt keretében szakértői tevékenység KITÜNTETÉSEK, TUDOMÁNYOS DÍJAK 2008 Kaposvári Egyetem Kiváló Dolgozója 2010 Docentúra eljárás teljesítése (100%, summa cum laude minősítéssel) Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA) 21

22 7. PUBLIKÁCIÓS ÉS IDÉZETTSÉG JEGYZÉK 22

23 7.1. Publikációs és idézettség jegyzék A jegyzék megegyezik az MTMT adatbázisban is közölt publikációs és citációs listával, melynek elérési útvonala a következő: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid= (A szürke betűszínű közlemények nem képezik az önértékelés pontszámításának alapját, mert az elmúlt 5 éven túl készültek.) KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szente V.: Az ökotermelés és -termeltetés feltételrendszerének megteremtése, az értékesítés hatékonyságának növelése a fontosabb növénytermelési és állattenyésztési ágazatokban. In Sarudi Cs (szerk.): Gazdasági és piaci stratégiák a vidékfejlesztés szolgálatában, Agroinform Kiadó, Budapest, 2004, Szente V., Berke Sz.: Az ökogazdálkodás szerepe a régió- és településmarketingben. In Sarudi Cs. (szerk.): Régió- és településmarketing. Agroinform Kiadó, Kaposvár, 2004, Szakály Z., Szigeti O., Szente V.: Hagyományos magyar termékek marketinglehetőségeinek elemzése a vidékfejlesztés szempontjainak figyelembevételével. (In Inotai (szerk): EU-Tanulmányok V., ) Tas Kiadó, Budapest, 2004, Idegen hivatkozások száma: 5 Bertalan P.: A globalizáció hatása Magyarországon a területfejlesztés aspektusából (In Sarudi Cs.: Régió- és településmarketing, ) Agroinform Kiadó, Budapest, 2004, Sarudi Cs., Borbély Cs., Széles Gy.: A piaci feltételek változásának prognosztizálása (In Szűcs I., Farkasné Fekete M.: Hatékonyság a mezőgazdaságban, 1-357). Agroinform Kiadó, Budapest, 2008, 233. Lakner Z., Hajdu I-né, Puskás Á.: Kvalitatív fogyasztó-kutatási módszerek alkalmazásának tapasztalatai a táplálkozásmarketingben. Élelmezési Ipar 61 (11) (2007), 337. Kürti A., Kozak A., Seres A.: Concentration of the trade and small-scale fruit and vegetable producers-practices in Hungary and in the European Union. Studies in Agricultural Economics (111) (2010) 77. Nótári M., Ferencz Á., Berde Cs.: Hungarikumok fogyasztói elemzése. Gazdálkodás 53 (5) (2009) 4. Berke Sz., Szente V.: Marketing a turizmusban. Régió- és településmarketing. Agroinform Kiadó, Kaposvár, 2004, Szakály Z., Szente V., Széles Gy.: Fogyasztói trendek és stratégiák az öko-, a hagyományos- és a funkcionális élelmiszerek piacán. (In Szűcs I., Farkasné Fekete M.: Hatékonyság a mezőgazdaságban, ) Agroinform Kiadó, Budapest, 2008, Idegen hivatkozások száma: 3 Huszka P., Polereczki Zs.: Alapélelmiszerek fogyasztása és vásárlása, valamint a döntést meghatározó tényezők vizsgálata a Nyugat-Dunántúlon. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 5 (2-3) (2008), 13. Fögleinné Veres K.: Linom termékek jelentősége, piaci bevezetése. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 5 (2-3) (2008), 93. Horváth Á., Rácz G.: The appearance of conscious consumer groups in Hungary. Regional and Business Studies 1 (2) 1-21 (2009), 7. 23

24 6. Szakály Z., Szente V., Széles Gy.: Consumption trends and strategies on organic, traditional and functional food markets. (In Szűcs I., Farkasné Fekete M.: Efficiency in agriculture, 1-357). Agroinform Kiadó, Budapest, 2008, Idegen hivatkozások száma: 2 Szűcs I.: A halászati termékek fogyasztása, termelése és kereskedelme Európában. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 6 (1-2) (2009) Balogh S., Snelcer B.: Kereslet és kínálat a lifestyle élelmiszerek piacán. Élelmiszertudomány Technológia 65 (1) 4-10 (2011) 7. Szente V.: Egyes hagyományos és tájjellegű magyar termékek és élelmiszerek táplálkozási előnyei, kiemelt példákkal. (In Szakály Z., Pallóné Kisérdi I., Nábrádi A. (szerk.): Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán, ) Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2010, Szente V.: A marketingműveletek végrehajtása követendő példa Ausztria. (In Szakály Z., Pallóné Kisérdi I., Nábrádi A. (szerk.): Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán, ) Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2010, Szakály Z., Szigeti O., Szente V.: A marketing sajátosságai az agrárgazdaságban. (In: Nagy A., Nábrádi A. (szerk.): Farmgazdálkodás, ) Szaktudás Kiadó, Budapest, 2011, TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Idegen nyelvű közlemények 1. Szakály, Z., Sarudi, Cs., Máthé, A., Szente, V., Budvig, A.: Interactions of organic agriculture, rural development and environment protection. Acta Agraria Kaposváriensis (6) (2002) Idegen hivatkozások száma: 2 Széles Gy., Borbély Cs.: International Farm Comparison Network és hazai alkalmazásai. In Sarudi Cs. (szerk.): Gazdasági és piaci stratégiák a vidékfejlesztés szolgálatában, 1-226). Agroinform Kiadó, Budapest, 2004, 157. Hamza E.: A mezőgazdasági jövedelmek kiegészítésének lehetőségei. Agrárgazdasági Tanulmányok (5) (2008), Szente, V., Máthé, A., Szakály, Z.: Situation analysis of organic food production with qualitative market research. Agriculture Conspectus Scientificus 68 (4) (2003). 3. Szente, V., Szakály, Z.: Analysis of the different sales channels on organic food market. Agriculture Conspectus Scientificus 68 (4) (2003) Idegen hivatkozások száma: 1 Canavari, M., Centonze, R., Nigro, G.: Organic food marketing and distribution int he European Union. DEIAgra WP Working Paper, Bologna, 2007, Cs. Sarudi, Z. Szakály, A. Máthé, V. Szente: The role of organic agriculture in rural development. Agriculture Conspectus Scientificus 68 (3) (2003) 5. Szakály Z., Szente V., Szigeti O.: Consumer evaluation of functional foods in Hungary. Hungarian Dairy Journal 64 (1) 45 (2004) Idegen hivatkozások száma: 1 Siró, I., Kápolna, E., Kápolna, B., Lugasi, A.: Functional food. Product development, marketing and consumer acceptance - A review. Appetite 51 (3) (2008) 462. IF: 2, Szente V., Szigeti O., Szakály Z.: Nutritional benefits and marketing strategy of traditional Hungarian foods. Hungarian Dairy Journal 64 (1) 46 (2004) 24

25 7. Tarnavölgyi G., Berke Sz., Szente V.: Consumer evaluation of food additives in Hungary. Hungarian Dairy Journal 64 (1) 48 (2004) 8. Szente V., Tarnavölgyi G., Szakály Z.: Consumer trends in organic foods. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, USAMV-CN 64 (1-2) (2007) 9. Szakály Z., Szigeti O., Biacs P. Á., Szente V.: The marketing challenges of branded, new generation hungarikums. Hungarian Agricultural Research 16 (3) 8-12 (2007) 10. Szente V.: Consumer trends in organic foods in Hungary. Hungarian Agricultural Research 17 (4) 9-12 (2008) Idegen hivatkozások száma: 1 European Commission: An analyzes of the EU organic agrisector. 2010, Polereczki Zs., Temesi Á., Kuti A., Gór A., Szente V., Szakály Z.: The marketing- factors influencing the foreign market-break-in of the stifolder sausage as a southerntrandanubial hungaricum. Acta Oeconomica Kaposváriensis 2 (2) (2008) 12. Szakály Z., Szigeti O., Szente V.: Analysis of consumer habits and attitudes on the Hungarian beef and rabbit market. Apstract 3 (1-2) (2009) 13. Szigeti O., Szente V., Polereczki Zs., Kovács B., Totth G., Szakály Z.: What do traditional Hungarian foods mean for Hungarian consumers? Analysis of consumers preferences by using quantitative methods. Review of Faculty of Engineering. Analecta Technika Szegedinensia (2009) 14. Szigeti O., Szente V., Polereczki Zs., Kovács B., Totth G., Szakály Z.: What do traditional Hungarian foods mean for Hungarian consumers? Analysis of consumers preferences by using quantitative methods. Review of Faculty of Engineering. Analecta Technika Szegedinensia (2009) 15. Szakály Z., Horváthné Kovács B., Szente V., Szakály S.: Conjugated linoleic acid intake of the population of the EU-25 the role of dairy products. Milchwissenschaft 65 (3) (2010) IF 0, Szakály Z., Szente V., Polereczki Zs., Szigeti O.: The examination of health conscious consumer behaviour on the market of functional foods in Hungary. Acta Alimentaria 40 (3) (2011) IF: 0, Szakály Z., Szente V., Polereczki Zs., Szigeti O.: Consumer beliefs and misbeliefs about dairy products in Hungary. Milchwissenschaft 66 (2011) IF (2010): 0, Temesi Á., Szente V., Biacs P.: Hungarian consumers opinion about products of the canned food industrie. Hungarian Agricultural Research 19 (2) (2010) 19. Szakály Z., Szente V.: Connection between community strategies and sustainable food consumption. Regional and Business Studies 3 (Suppl. 1) 1-8 (2011) 20. Szabó S., Szente V., Szakály Z.: Ayurveda: The Science of Life. Regional and Business Studies 3 (Suppl. 1) (2011) 21. Horvát A., Udovecz G., Szente V.: Opportunities of soya processing and production developments Could help the cooperation with serbia? Regional and Business Studies 3 (Suppl. 2) (2011) 22. Horvát A., Szente V., Udovecz G.: The economic review of soy as a sustainability factor. Regional and Business Studies 3 (Suppl. 1) (2011) 23. Szakály Z., Szente V., Kövér Gy., Polereczki Zs., Szigeti O.: The influence of lifestyle on health behavior and preference for functional foods. Appetite (2012) IF (2010): 2,433 ISSN Szakály Z., Polereczki Zs., Szigeti O., Szente V.: Consumer judgement of nutritional benefits of dairy products. Milchwissenschaft 67 (2012) IF (2009): 0,416. ISSN

26 25. Szente V., Szigeti O., Polereczki Zs., Varga Á., Szakály Z.: Towards a new strategy for organic milk marketing in Hungary. Acta Alimentaria 41 (2012) IF (2010): 0,379 ISSN Magyar nyelvű közlemények 1. Szente V.: Lehetőségek és nehézségek az organikus élelmiszerek értékesítésében. Acta Scientiarum Socialium (11) (2002) 2. Szente V.: Organikus élelmiszerek fogyasztási és vásárlási szokásainak vizsgálata Magyarországon. Élelmiszer, táplálkozás, marketing 1 (1-2) (2004) Idegen hivatkozások száma: 2 Gyarmati G.: Az ökológiai termékek kiskereskedelmi piacainak jellemzői. A Gazdálkodás 20. számú Különkiadása 51 (Spec. 20) (2007), 77. Földes F., Döme B.: A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők szerepe az állati eredetű ökotermékek piacán. Gazdálkodás 52 (3) (2008), Szakály Z., Szigeti O., Szente V.: A hagyományos magyar termékek termelésfejlesztésének esélyei és feladatai. Acta Scientiarium Socialium (17) (2004) 4. Tóth K., Borbély Cs., Szente V.: Ökotejet termelő üzemek hazai helyzete. Gazdálkodás 48 (2) (2004) Idegen hivatkozások száma: 1 Földes F., Goda M., Molnár B.: Market expetations of ecological products in Hungarian animal husbandry. A Gazdálkodás 12. számú Különkiadása 49 (Spec. 12) (2005) 5. Szakály Z., Szente V., Szigeti O.: A közösségi marketing hazai anomáliái és lehetőségei a nemzetközi tapasztalatok tükrében. Gazdálkodás 50 (2) (2006) Idegen hivatkozások száma: 2 Tóth A.: Társadalmi tőke az élelmiszergazdaságban: bizalom, szervezettség és összefogás. Gazdálkodás 51 (6) (2007), 44. Tóth A.: Társadalmi tőke és a közösségi agrármarketing az élelmiszergazdaságban. Gazdálkodás 51 (2) (2007), Szente V., Szakály Z.: Ökotej-termelés és fogyasztás a táplálkozástudományi kutatások tükrében. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 2 (1-2) (2005) 7. Szigeti O., Szente V., Szakály Z.: Fogyasztói megítélés a kecsketejtermékek piacán. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 2 (1-2) (2005) Idegen hivatkozások száma: 1 Pajor F., Galló O., Láczó E. Póti P.: Hazánkban elterjedt kecske és szarvasmarha fajták tejének ásványi anyag és zsírsav-összetétele. Acta Agraria Kaposváriensis 13 (1) (2009) 8. Szakály Z., Szente V., Szigeti O.: A hazai közösségi marketingben jelentkező anomáliák és feladatok. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 2 (1-2) 3-11 (2005) Idegen hivatkozások száma: 3 Lehota, J., Horváth, Á., Fürediné Kovács, A.: Market opportunities for organic food in Hungary. Hungarian Agricultural Research 16 (2) (2007) Lakner Z., Hajdu I-né, Puskás Á.: Kvalitatív fogyasztó-kutatási módszerek alkalmazásának tapasztalatai a táplálkozásmarketingben. Élelmezési Ipar 61 (11) (2007), 337. Csíkné Mácsai É.: Közvetlen értékesítés a zöldség-gyümölcs termelők körében. Gazdálkodás 55 (5) (2011)

27 9. Szente V.: Tendenciák az ökoélelmiszerek fogyasztásában és értékesítésében. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 3 (1) (2006) Idegen hivatkozások száma: 1 Földes F., Goda M., Bódi Cs.: Kiskereskedelmi árstratégia az állati eredetű ökotermékek piacán. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 5 (1) (2008), Szakály Z., Szigeti O., Berke Sz., Szente V.: Szekunder piackutatás potenciális újgenerációs hungarikumok körében. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 3 (2) (2006) Idegen hivatkozások száma: 1 Balogh V.: Sertéshúsfogyasztással kapcsolatos fogyasztói preferenciák, attitűdök elemzése az Észak-Alföldi Régióban I. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 7 (1) (2010) 11. Szente V., Széles Gy., Szakály Z.: Az élelmiszer-fogyasztói magatartástrendek vizsgálta, kiemelt figyelemmel a stratégiai élelmiszerekre. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 3 (2) 3-12 (2006) Idegen hivatkozások száma: 4 Lakner Z., Hajdu I-né, Puskás Á.: Kvalitatív fogyasztó-kutatási módszerek alkalmazásának tapasztalatai a táplálkozásmarketingben. Élelmezési Ipar 61 (11) (2007), 337. Rózsa N., Biacs P., Solymosi V.: A nyomon követhetőség fogyasztói megítélése az élelmiszeriparban. Élelmezési Ipar 62 (12) (2008) Berke Sz., Laki Lukács A.: Fogyasztói magatartás a snack típusú funkcionális élelmiszerek piacán fiatalok körében. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 6 (1-2) (2009) Fodor M., Gyenge B., Horváth Á.: A munkahelyi étkezés hazai fogyasztói piacának vizsgálata. Gazdálkodás 55 (4) (2011) 12. Szente V., Széles Gy., Szigeti O., Szakály Z.: A fogyasztói magatartástrendek elemzése a fő élelmiszer-fejlesztési irányok esetében. A Hús 17 (2) (2007) Idegen hivatkozások száma: 1 Kleffler T., Surányi J.: Piacnövelési lehetőségek a hagyományos és tájjellegű (hús)készítményeknél. A Hús 21 (1-2) (2011) Tóth K., Borbély Cs., Szente V.: Ökotejet termelő üzemek hazai helyzete. Gazdálkodás 51 (2) (2007) 14. Szakály Z., Szente V., Szigeti O.: Egészséges táplálkozást szolgáló, környezetkímélő állati eredetű termékek piaci elemzése. Élelmezési Ipar 62 (2) (2008) 15. Szakály Z., Szigeti O., Szente V.: Fogyasztói szokások és attitűdök elemzése a hazai nyúlhús piacon. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 5 (1) 5-11 (2008) 16. Szigeti O., Szente V., Szakály Z.: A libamáj és libamáj készítmények fogyasztói szokásainak vizsgálata kvantitatív kutatási módszerrel. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 5 (1) (2008) 17. Szente V., Szigeti O., Szakály Z.: Fogyasztói szokások és attitűdök a marhahús és készítmények piacán. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 5 (1) (2008) 18. Szakály Z., Szigeti O., Szente V.: Fogyasztói attitűdök táplálkozási előnyökkel kapcsolatban. Bulletin of the Szent István University. Special Issue, Part I. 2008, Szigeti O., Szente V., Máthé A., Szakály Z.: Marketing lehetőségek az állati eredetű Hungarikumok termékpályáján. Bulletin of the Szent István University, Special Issue, Part I. 2008,

28 20. Szakály Z., Szente V., Szigeti O., Totth G., Polereczki Zs.: A hagyományos magyar élelmiszerek újrapozícionálásának lehetőségei a fogyasztói vélemények tükrében I. Élelmezési Ipar 62 (8) (2008) 21. Szakály Z., Szigeti O., Szente V.: Fogyasztói attitűdök elemzése a nyúlhús-készítmények piacán. Animal welfare, ethology and housing system 4 (2) (2008) 22. Szente V., Szigeti O., Szakály Z.: Fogyasztói attitűdök elemzése a marhahús és készítményeinek piacán. Animal welfare, ethology and housing system 4 (2) (2008) 23. Szigeti O., Szente V., Szakály Z.: Fogyasztói szokások a libamáj és libamáj készítmények piacán. Animal welfare, ethology and housing system 4 (2) (2008) Idegen hivatkozások száma: 1 Popp J., Potori N. (szerk.): A főbb állattenyésztési ágazatok helyzete. Agrárgazdasági Tanulmányok (3) (2009) Szakály Z., Szente V., Szigeti O., Totth G., Polereczki Zs.: A hagyományos magyar élelmiszerek újrapozícionálásának lehetőségei a fogyasztói vélemények tükrében II. Élelmezési Ipar 62 (9) (2008) 25. Soós M., Temesi Á., Szente V.: A kávéval kapcsolatos táplálkozás-élettani ismeretek vizsgálata a évesek körében. Élelmezési Ipar 62 (7) (2008) 26. Temesi Á., Szente V., Biacs P.: Fogyasztói magatartás elemzése a zöldség- és gyümölcskonzervek piacán. Konzervújság 56 (1-2) (2008) 27. Szigeti O., Szente V., Polereczki Zs., Totth G., Szakály Z.: Hagyományos magyar termékek piaci lehetőségeinek elemzése. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 5 (2-3) (2008) 28. Temesi Á., Biacs P., Szente V.: Innovációs lehetőségek a konzerviparban kulcsszerepben az egészség. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 5 (2-3) (2008) 29. Szigeti O., Szente V., Szakály Z.: Fogyasztói preferenciák a libamáj és libamájkészítmények piacán. Baromfiágazat 9 (1) 4-8 (2009) 30. Szakály Z., Szente V., Szigeti O., Polereczki Zs.: A hagyományos magyar élelmiszerek fogyasztói megítélése, különös tekintettel a magyar szürke marha és mangalica termékekre. Élelmiszervizsgálati Közlemények 55 (1) 9-27 (2009) 31. Szigeti O., Szente V., Polereczki Zs., Szakály Z.: A hagyományos magyar termékek piaci lehetőségei. Marketing és Menedzsment (3) 4-11 (2009) 32. Szakály Z., Szente V., Szigeti O., Polereczki Zs.: A magyar szürke szarvasmarha és a mangalica húsának és termékeinek fogyasztói megítélése. A Hús 19 (1-2) (2009) Idegen hivatkozások száma: 1 Surányi J., Zsarnóczay G.: A hagyományos állatfajok és -fajták jellemzése. A Hús 21 (1-2) (2011) Szakály Z., Szigeti O., Szente V.: Fogyasztói szokások a hazai nyúlhúspiacon. Baromfiágazat 9 (4) (2009) 34. Polereczki Zs., Szente V., Szigeti O., Szakály Z.: Hagyományos magyar élelmiszerek Valódi lehetőség a kisvállalkozások számára? Jelenkor társadalmi és gazdasági folyamatok 4 (3-4) (2009) 35. Egyed L., Szakály Z., Szente V., Szigeti O., Polereczki Zs.: A Fino-Food Kft-nél végzett termékinnováció fogyasztói megítélése az egalizált súlyú sajtok piacán. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 6 (1-2) (2009) 36. Szente V.: A bizalom megítélése az ökoélelmiszerek piacán. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 6 (1-2) (2009) 28

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1983-2013

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1983-2013 PUBLIKÁCIÓS LISTA 1983-2013 Prof. Dr. Illés Bálint Csaba 1. táblázat: A publikációk és a hivatkozások összesítője Közlemény típusok Száma Hivatkozások Tudományos közlemények Összesen Részletezve Független

Részletesebben

SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ

SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ Ma I. SZEMÉLYI ADATOK Név: Dr. Szűcs István Anyja neve: Sebestyén Ilona Születési id ő, hely: 1968, 08. 23. Miskolc Állandó lakcím: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 41/A Telefon,

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Név: Születési hely, év, hó, nap:. Állampolgárság: Jelenlegi munkahelye(i):

Szakmai önéletrajz Név: Születési hely, év, hó, nap:. Állampolgárság: Jelenlegi munkahelye(i): Szakmai önéletrajz Név: Dr. Gundel János Születési hely, év, hó, nap: Budapest, 1941. október 1. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahelye(i): óraadó tanár BGF KVIK Turizmus-vendéglátás Intézet, Vendéglátás

Részletesebben

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje 3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében megrendezett március 15-i ünnepség alkalmával idén 5

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 20643004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK FOGYASZTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ ATTITŰDÖK VIZSGÁLATA Analyses of

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Udovecz Gábor, D.Sc., Dr. habil Academic Position: Head of Doctoral School for Sciences of Management and Organisation, Kaposvár Sex: male Date of birth:

Részletesebben

A TANULÁS - TUDÁS A TUDÁS ESÉLY. A debreceni agrár-felsőoktatás több, mint 140 éves. Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

A TANULÁS - TUDÁS A TUDÁS ESÉLY. A debreceni agrár-felsőoktatás több, mint 140 éves. Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar A TANULÁS - TUDÁS A TUDÁS ESÉLY A debreceni agrár-felsőoktatás több, mint 140 éves. A Debreceni Egyetem részeként, az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma a következő egységekből áll: Mezőgazdaság-,

Részletesebben

Publikációs lista és kutatási tevékenyég

Publikációs lista és kutatási tevékenyég Publikációs lista Dr. Péter Erzsébet Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz, egyetemi docens Email: dr.peter.erzsebet@gmail.com Publikációs lista és kutatási tevékenyég Nemzetközi folyóiratokban, illetve

Részletesebben

Logisztikai menedzsment mesterképzési szak (MSc) indítási kérelme

Logisztikai menedzsment mesterképzési szak (MSc) indítási kérelme Debreceni Egyetem Logisztikai menedzsment mesterképzési szak (MSc) indítási kérelme Debrecen, 2010. 0 DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR LOGISZTIKAI MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

A hazai élelmiszeriparban működő kis- és középvállalkozások marketingstratégiáját meghatározó tényezők alakulása napjainkban

A hazai élelmiszeriparban működő kis- és középvállalkozások marketingstratégiáját meghatározó tényezők alakulása napjainkban Acta Oeconomica Kaposváriensis (2008) Vol 2 No 1, 11-23 Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Kaposvár University, Faculty of Economic Science, Kaposvár A hazai élelmiszeriparban működő kis-

Részletesebben

MTA IV. AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA. Az MTA Agrártudományok Osztályához tartozó tudományos bizottságok minimális tudománymetriai követelményei

MTA IV. AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA. Az MTA Agrártudományok Osztályához tartozó tudományos bizottságok minimális tudománymetriai követelményei MTA IV. AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az MTA Agrártudományok Osztályához tartozó tudományos bizottságok minimális tudománymetriai követelményei AZ AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA AZ MTA DOKTORA CÍM ELNYERÉSÉRE KIALAKÍTOTT

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. NYUGAT-

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Készítette: Hágen

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

BULLETIN of the Szent István University

BULLETIN of the Szent István University BULLETIN of the Szent István University SPECIAL ISSUE PART II. Gödöllő 2008 Editorial Board Prof. György Füleki CSc. Chairman of the Editorial Board Prof. Miklós Mézes DSc. editor Prof. Béla M. Csizmadia

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ELŐADÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÓI

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ELŐADÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÓI SZENT ISTVÁN EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ELŐADÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÓI ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI

Részletesebben

Habilitációs kérelem. Kérelem benyújtója: Tatay Tibor

Habilitációs kérelem. Kérelem benyújtója: Tatay Tibor Habilitációs kérelem Kérelem benyújtója: Tatay Tibor Kaposvári Egyetem Kaposvár 2014 1 Tartalomjegyzék 1) Habilitációs kérelem... 3 2) Jelentkezési lap... 5 3) Doktori oklevél és diploma másolat... 8 4)

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. HOLLÓ ISTVÁN 1. TANKÖNYVEK, SZAKKÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. HOLLÓ ISTVÁN 1. TANKÖNYVEK, SZAKKÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. HOLLÓ ISTVÁN 1. TANKÖNYVEK, SZAKKÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Dér F., Holló I., Stefler J., Wolf Gy. (1981): Állattartás technológia II. Szarvasmarha tartástechnológia. Szerk: Guba

Részletesebben

Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei

Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei IV évfolyam 5. szám (No. 11) A-sorozat 3. Gazdálkodás- és szervezéstudományi tematikus szám Szeged 2012 VIKEK_4-5_No11_M5.indd 1 2012.12.19. 13:25

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Tudományos Diákköri tevékenységének eredményei

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Tudományos Diákköri tevékenységének eredményei GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Tudományos Diákköri tevékenységének eredményei V. évfolyam, 1. szám, 2014. Debrecen 2014. Gazdálkodástudományi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

BRÁVÁCZ IBOLYA 39 KERESKEDŐI ATTITŰDÖK A TUDATOS ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATBAN DEALER S ATTITUDES TOWARDS CONSCIOUS FOODSTUFF PURCHASING

BRÁVÁCZ IBOLYA 39 KERESKEDŐI ATTITŰDÖK A TUDATOS ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATBAN DEALER S ATTITUDES TOWARDS CONSCIOUS FOODSTUFF PURCHASING SZAKÁLY ZOLTÁN, HORVÁT ADELINA, SOÓS MIHÁLY, PETŐ KÁROLY, SZENTE VIKTÓRIA 3 A MINŐSÉGRE ÉS SZÁRMAZÁSRA UTALÓ JELÖLÉSEK SZEREPE A FOGYASZTÓI DÖNTÉSHOZATALBAN THE ROLE OF LABELS REFERRING TO QUALITY AND

Részletesebben