PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA"

Átírás

1 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA Dr. Szente Viktória egyetemi docens Kaposvár 2012

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 3 2. JELENTKEZÉSI LAP 5 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉG IGAZOLÁSA Gazdasági agrármérnöki diploma 8 4. TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSÉNEK IGAZOLÁSA Doktori (PhD) oklevél magyar és angol nyelven Docentúra igazolása magyar nyelven HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY Igazolás a hatósági erkölcsi bizonyítvány meglétéről TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ PUBLIKÁCIÓS ÉS IDÉZETTSÉG JEGYZÉK Publikációs és idézettség jegyzék Legfontosabbnak ítélt tíz publikáció AZ ELMÚLT 10 ÉV KUTATÁSI PROGRAMJAI Kutatási témák felsorolása A pályázó vezetésével megvalósult kutatások összefoglalói EGYETEMI OKTATÓI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédletek Tantárgyi programok és tananyagfejlesztés Egyetemi előadás és gyakorlati oktatás az elmúlt 5 évben Diplomadolgozat konzultáció TDK konzultáció Doktori témavezetés TERVEZETT HABILITÁCIÓ ELŐADÁSOK VÁZLATA Magyar nyelvű habilitációs előadások Idegen nyelvű habilitációs előadások EGYÉB TEVÉKENYSÉG Bíráló bizottságokban való részvétel Szerkesztői tevékenység Tudományos közéleti, illetve konferencia-szervezői tevékenység Részvétel a tudományos és a szakmai közéletben Lektorálás AZ OKTATÓI, PUBLIKÁCIÓS ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÖNÉRTÉKELÉSE Számított pontszámok TÁMOGATÓ NYILATKOZATOK PÁLYÁZATI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK IGAZOLÁSA NYILATKOZAT 89 2

3 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 3

4 4

5 2. JELENTKEZÉSI LAP 5

6 6

7 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉG IGAZOLÁSA 7

8 3.1. Gazdasági agrármérnöki diploma 8

9 4. TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSÉNEK IGAZOLÁSA 9

10 4.1. Doktori (PhD) oklevél magyar és angol nyelven 10

11 11

12 4.2. Docentúra igazolása magyar nyelven 12

13 5. HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY 13

14 5.1. Igazolás a hatósági erkölcsi bizonyítvány meglétéről 14

15 15

16 6. TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ 16

17 SZEMÉLYI ADATOK Név: Dr. Szente Viktória Születési helye és ideje: Zalaegerszeg, augusztus 12. Jelenlegi munkahelye: Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Kereskedelem Tanszék Beosztása: egyetemi docens ISKOLAI KÉPZÉS Ságvári Endre Gimnázium, Zalaegerszeg gimnáziumi érettségi speciális német nyelvi tagozat PANNON Agrártudományi Egyetem, Állattudományi Kar, Kaposvár okleveles gazdasági agrármérnök diploma (élelmiszergazdasági szakirány) Számítógépes szoftverüzemeltető OKJ asz. (SZOFT-44/2000) Európai rendszerbiztonsági ismeretek: HACCP tanfolyam (TOV-5/2001 sz.) TUDOMÁNYOS KÉPZÉS Kaposvári Egyetem doktori (PhD) tanulmányok Tudományág: gazdálkodás- és szervezéstudományok NYELVTUDÁS 2000 Német felsőfok A (b.sz ) 2001 Német felsőfok B (b.sz ) 2003 Angol középfok C (b.sz ) MUNKAHELYE(I) ÉS BEOSZTÁSA(I) Zalaegerszegi Ruhagyár Rt., Zalaegerszeg export ügyintéző Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár tanszéki mérnök Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanársegéd Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar egyetemi adjunktus Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar egyetemi docens 17

18 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG Az egyetem diploma megszerzését követően kezdtem meg doktori képzést, nappali tagozaton a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolában. Már az első évtől bekapcsolódtam a kutatási témámat befogadó (akkori nevén) Marketing és Minőségtan Tanszék oktatási és kutatási tevékenységébe. Felsőfokú oktatást 2002 óta végzek, vagyis a felsőoktatásban szerzett oktatási tapasztalatom 9 év. Oktatási tevékenységem kiterjed az FSZ, a BSc/BA, az MSc, valamint a doktori képzési formákra. Feladatom továbbá a hallgatók vizsgáztatása, a tantárgyak folyamatos fejlesztése, ill. az új tudományos eredmények tananyagba történő beépítése. A felsőoktatásban évi átlag tanórám, illetve konzultációm van a PhD képzéssel együtt. Jelenleg tantárgyfelelősként és előadóként oktatom a marketing ismereteket az Állattudományi Kar mesterképzéseiben. A marketing diszciplínán belül több marketing menedzsment részterület oktatására is sor került 2002-től kezdve. E tantárgyak képzésbe történő integrálásának oka elsősorban az volt, hogy évről-évre egyre nagyobb igény tapasztalható a hallgatók részéről a marketing tudomány fontosabb szakterületei iránt. Kezdetben a gazdasági agrármérnöki szakon indult el a Marketing szakirányú képzés, ezt később az Élelmiszergazdasági és marketing szakirány váltotta fel, amely a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc) alapszakon jelenleg is tovább folytatódik. A Közgazdász-gazdálkodási szakon szintén hallgatói kérésnek eleget téve vezettük be a Marketing szakirányt, és a képzés iránt tapasztalható élénk érdeklődésnek köszönhetően 2009-től választható a Pénzügy és számvitel (BA) alapszakon is a marketing specializáció. Az oktatásfejlesztés szerves folytatásaként 2010-ben benyújtottuk a Kereskedelem és marketing (BA) alapszak indítási kérelmét, amelyet a MAB pozitív határozata alapján a 2011/2012. tanévben elindítottunk. A szak keretin belül a 2012/13 tanév 2. szemeszterétől kezdve több új szakmai tárgy vezetése vár rám. A marketing ismereteken kívül a szakirányokon általam oktatott tantárgyak a következők: Organikus élelmiszerek marketingje ( ) Beszerzési marketing (2003-) Kereskedelmi marketing ( ) Fogyasztói magatartás (2004-) Egészségvédő élelmiszerek marketingje (Nutrimarketing) (2004-) Marketingkutatás (2005-) Elosztási stratégiák (2005-) Élelmiszergazdasági marketing A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán kívül még több intézményben vettem részt felsőfokú képzésekben: 2002/03 tanévben a Szolnoki Főiskola kihelyezett Kaposvári Tagozatán Vendéglátó és szálloda szakos, valamint az Idegenforgalmi és szálloda szakos hallgatóknak oktattam a Kereskedelmi marketing c. tantárgyat. 2003/04 tanévben felkértek a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Karán a Marketing gyakorlatokat vezetésére. 18

19 2010-től részt veszek egyetemünkön Erasmus képzéseiben, ahol angol nyelvű eladásokat és konzultációkat vezetek Marketing, Nutrimarketing és Marketingkutatás tantárgyakból. Eddigi oktatói tevékenységem során konzulense voltam 37 megvédett diplomadolgozatnak, további mintegy 10 hallgató (BSc, BA és MSc képzés vegyesen) témavezetését látom el jelenleg. Hat hallgatót készítettem fel a tudományos diákköri munkára, akik mindannyian értek el helyezést a kari konferencián, négyen közülük pedig sikeresen szerepeltek az egyetemi és az országos megmérettetésen is (1 első helyezet, 2 esetben II. helyezet és egy különdíj). Oktatói munkám mellett már több esetben láttam el szakdolgozat bírálói, TDK dolgozat bírálói és záróvizsgákon tagi funkciókat is. A pályázat szempontjából fontos a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában végzett tevékenységem től veszek részt az Élelmiszergazdasági marketing tantárgy oktatásában, és tantárgyfelelőse vagyok az Innováció az élelmiszergazdaságban c. tárgynak. Témavezetést 2010-től látok el, 1 hallgató (társtémavezetésemmel) már sikeresen megvédte disszertációját, és jelenleg 2 fő a képzési ciklusban van. KUTATÓI TEVÉKENYSÉG Aktív kutatómunkámat 1998-ben kezdetem meg egyetemi hallgatóként. A Biokultúra Egyesület által meghirdetett fiatal kutatói ösztöndíj pályázat nyerteseként a hazai bioélelmiszerek piacát vizsgáltam. Később a kutatás eredményeit tudományos diákköri tevékenység keretében is bemutattam. A kutatás során elért kezdeti sikerek arra ösztönöztek, hogy pályafutásomat egyetemi oktatóként-kutatóként folytassam. A diplomaszerzést követően (2001-ben) felvételt nyertem a Kaposvári Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományok Doktori Iskolába, nappali tagozatra. Az állati eredetű termékelőállítás, -fejlesztés, és - fogyasztás ökonómiája programon belül az ökológiai élelmiszerek előállításának, feldolgozásának és fogyasztásának gazdasági és piaci összefüggéseivel kezdtem foglalkozni, ezen belül főként a téma marketing szempontból történő megközelítése foglalkoztatott. A doktori disszertációmat Az ökoélelmiszerek termelésének, kereskedelmének gazdasági és piaci összefüggései címmel készítettem el, amelyet sikeresen megvédtem, így a gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban summa cum laude minősítéssel doktori (PhD) fokozatot szereztem. Már a doktori (PhD) cselekmény folytatásával párhuzamosan a PANNON Agrártudományi Egyetem kaposvári Állattenyésztési Karán, később a Kaposvári Egyetem keretein belül több kutatási projektben vettem részt, amelyek nagymértékben hozzájárultak kutatói képességem megalapozásához. A doktori disszertációm elkészítéséhez jelentős segítséget nyújtott, hogy abban az Országos Tudományos Kutatási Alaphoz benyújtott pályázatban dolgoztam szakértőként, amely az Bioélelmiszerek fogyasztói és vásárlási szokásai Magyarországon címet viselte. Jelenlegi kutatómunkám során a következő fontosabb témaköröket vizsgálom: Stratégiai élelmiszerek (ökológiai, hagyományos és tájjellegű- és funkcionális élelmiszerek) fogyasztói megítélése, táplálkozás-élettani szerepük, valamint piacképességük elemzése. 19

20 Niche (rés-) termékek piaci lehetőségeinek feltárása. Közösségi marketinglehetőségek az élelmiszervertikumban. Élelmiszer termékpályákra vonatkozó marketingstratégiák kialakítása. Nagy hozzáadott értékű, egészséges táplálkozást szolgáló, környezetkímélő állattenyésztési termékek előállításának fejlesztése. Élelmiszerek eredetét és minőségét tanúsító védjegyek alkalmazásának vizsgálata. Tudományos tevékenységem keretében eddig mintegy 192 publikációm jelent meg (ebből 49 angol nyelven). Ebből 9 könyvrészlet, 6 tanulmány, 67 tudományos közlemény, 32 előadás, 1 értekezés. Publikációim összes független idézettsége 52, amelyből 8 nemzetközileg mérvadó kézikönyvben, 19 idegen nyelvű lektorált folyóiratban, 25 magyar nyelvű lektorált folyóiratban jelent meg. Kumulatív közlési impakt faktorom 4,439, kumulatív hivatkozási impakt faktorom pedig 11,671. Az elmúlt 11 évben mintegy 11 nagyobb kutatási projektben vettem részt tagként márciusától kezdve ellátom a Kar Tudományos Diákköri Tanácsának titkári feladatait, majd február 1-től elnöki megbízást kaptam. Szervezőbizottsági tagja vagyok a Táplálkozásmarketing konferenciáknak. A 2009 és a 2011-ben megrendezett Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferenciákon pedig a szervezőbizottság elnökének választottak. Aktívan veszek részt az Élelmiszer, táplálkozás és marketing, a Tejgazdaság és a Regional and Business Studies című folyóiratok szerkesztésében márciusa és novembere között a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola titkári feladatait láttam el. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft. Institut für Betriebswirtschaft. Braunschweig A kapcsolatrendszer az agrárágazatot érintő piacszervezési és marketingproblémák elemzésére irányul. Részvétel közös projektben, melynek témája az ökológiai tej termelésének és feldolgozásának nemzetközi versenyképessége volt University of Uludag, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics A kétoldalú együttműködés keretében az agrárgazdaság számos területén tervezzük közös projektek indítását University of Wales, Aberystwyth, Intstitute of Rural Studies Az egyetem volt a koordinátor a SAFOnetwork kutatási hálózatnak, amelynek keretében ökológiai gazdálkodásból származó állati termékek vizsgálatával foglalkozott. A kapcsolat konferenciaszervezésre és tanulmánykötetek összeállítására irányult College of Agriculture at Krizevci A kapcsolatrendszer határmenti régiók együttműködését elősegítő pályázatokban történő közös részvételre irányul. 20

21 2008- University of Glamorgan, Business School A tudományos együttműködés oktatói mobilitás, valamint az élelmiszergazdaságban működő kis- és középvállalkozások marketing és menedzsment témakörében pályázati együttműködés keretében valósul meg Educons University, Novi Sad Az egyetemmel tudományos és oktatási együttműködés egyaránt megvalósul. Az ACEU szervezet keretein belül akkreditáció alatt áll a közös GREEN MBA program. Az EDUECO projekt keretében az egyetem professzorai részére oktatást szervezünk az ökogazdálkodás témakörében. Kutatási együttműködés keretében több nemzetközi projekt is elbírálás alatt van, részt veszünk az itt szervezett konferenciákon, tudományos folyóirato szerkesztésében, valamint az egyetem képviselői is állandó meghívott vendégei a tanszéki, kari konferenciáknak. FONTOSABB KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK 2006 Kréta (Görögország) és Odense (Dánia) tudományos konferenciákon előadások tartása 2007 Hannover (Németország) tanulmányút német, lengyel, francia és magyar fiatalok részvételével a közvetlen (kistermelői) értékesítéssel kapcsolatban 2007 Málta tudományos konferencián előadás tartása 2008 Kolozsvár (Románia) tudományos konferencián előadás tartása 2009 AGRI FOOD Forum (Brüsszel, Belgium) - részvétel tudományos fórumon hagyományos és tájjellegű élelmiszerek témakörben 2010 Famagusta (Ciprus) tudományos konferencián előadás tartása 2010 Novi Sad (Szerbia) tudományos konferencián előadás tartása 2011 Novi Sad (Szerbia) EDUECO projekt keretében szakértői tevékenység KITÜNTETÉSEK, TUDOMÁNYOS DÍJAK 2008 Kaposvári Egyetem Kiváló Dolgozója 2010 Docentúra eljárás teljesítése (100%, summa cum laude minősítéssel) Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA) 21

22 7. PUBLIKÁCIÓS ÉS IDÉZETTSÉG JEGYZÉK 22

23 7.1. Publikációs és idézettség jegyzék A jegyzék megegyezik az MTMT adatbázisban is közölt publikációs és citációs listával, melynek elérési útvonala a következő: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid= (A szürke betűszínű közlemények nem képezik az önértékelés pontszámításának alapját, mert az elmúlt 5 éven túl készültek.) KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szente V.: Az ökotermelés és -termeltetés feltételrendszerének megteremtése, az értékesítés hatékonyságának növelése a fontosabb növénytermelési és állattenyésztési ágazatokban. In Sarudi Cs (szerk.): Gazdasági és piaci stratégiák a vidékfejlesztés szolgálatában, Agroinform Kiadó, Budapest, 2004, Szente V., Berke Sz.: Az ökogazdálkodás szerepe a régió- és településmarketingben. In Sarudi Cs. (szerk.): Régió- és településmarketing. Agroinform Kiadó, Kaposvár, 2004, Szakály Z., Szigeti O., Szente V.: Hagyományos magyar termékek marketinglehetőségeinek elemzése a vidékfejlesztés szempontjainak figyelembevételével. (In Inotai (szerk): EU-Tanulmányok V., ) Tas Kiadó, Budapest, 2004, Idegen hivatkozások száma: 5 Bertalan P.: A globalizáció hatása Magyarországon a területfejlesztés aspektusából (In Sarudi Cs.: Régió- és településmarketing, ) Agroinform Kiadó, Budapest, 2004, Sarudi Cs., Borbély Cs., Széles Gy.: A piaci feltételek változásának prognosztizálása (In Szűcs I., Farkasné Fekete M.: Hatékonyság a mezőgazdaságban, 1-357). Agroinform Kiadó, Budapest, 2008, 233. Lakner Z., Hajdu I-né, Puskás Á.: Kvalitatív fogyasztó-kutatási módszerek alkalmazásának tapasztalatai a táplálkozásmarketingben. Élelmezési Ipar 61 (11) (2007), 337. Kürti A., Kozak A., Seres A.: Concentration of the trade and small-scale fruit and vegetable producers-practices in Hungary and in the European Union. Studies in Agricultural Economics (111) (2010) 77. Nótári M., Ferencz Á., Berde Cs.: Hungarikumok fogyasztói elemzése. Gazdálkodás 53 (5) (2009) 4. Berke Sz., Szente V.: Marketing a turizmusban. Régió- és településmarketing. Agroinform Kiadó, Kaposvár, 2004, Szakály Z., Szente V., Széles Gy.: Fogyasztói trendek és stratégiák az öko-, a hagyományos- és a funkcionális élelmiszerek piacán. (In Szűcs I., Farkasné Fekete M.: Hatékonyság a mezőgazdaságban, ) Agroinform Kiadó, Budapest, 2008, Idegen hivatkozások száma: 3 Huszka P., Polereczki Zs.: Alapélelmiszerek fogyasztása és vásárlása, valamint a döntést meghatározó tényezők vizsgálata a Nyugat-Dunántúlon. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 5 (2-3) (2008), 13. Fögleinné Veres K.: Linom termékek jelentősége, piaci bevezetése. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 5 (2-3) (2008), 93. Horváth Á., Rácz G.: The appearance of conscious consumer groups in Hungary. Regional and Business Studies 1 (2) 1-21 (2009), 7. 23

24 6. Szakály Z., Szente V., Széles Gy.: Consumption trends and strategies on organic, traditional and functional food markets. (In Szűcs I., Farkasné Fekete M.: Efficiency in agriculture, 1-357). Agroinform Kiadó, Budapest, 2008, Idegen hivatkozások száma: 2 Szűcs I.: A halászati termékek fogyasztása, termelése és kereskedelme Európában. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 6 (1-2) (2009) Balogh S., Snelcer B.: Kereslet és kínálat a lifestyle élelmiszerek piacán. Élelmiszertudomány Technológia 65 (1) 4-10 (2011) 7. Szente V.: Egyes hagyományos és tájjellegű magyar termékek és élelmiszerek táplálkozási előnyei, kiemelt példákkal. (In Szakály Z., Pallóné Kisérdi I., Nábrádi A. (szerk.): Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán, ) Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2010, Szente V.: A marketingműveletek végrehajtása követendő példa Ausztria. (In Szakály Z., Pallóné Kisérdi I., Nábrádi A. (szerk.): Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán, ) Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2010, Szakály Z., Szigeti O., Szente V.: A marketing sajátosságai az agrárgazdaságban. (In: Nagy A., Nábrádi A. (szerk.): Farmgazdálkodás, ) Szaktudás Kiadó, Budapest, 2011, TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Idegen nyelvű közlemények 1. Szakály, Z., Sarudi, Cs., Máthé, A., Szente, V., Budvig, A.: Interactions of organic agriculture, rural development and environment protection. Acta Agraria Kaposváriensis (6) (2002) Idegen hivatkozások száma: 2 Széles Gy., Borbély Cs.: International Farm Comparison Network és hazai alkalmazásai. In Sarudi Cs. (szerk.): Gazdasági és piaci stratégiák a vidékfejlesztés szolgálatában, 1-226). Agroinform Kiadó, Budapest, 2004, 157. Hamza E.: A mezőgazdasági jövedelmek kiegészítésének lehetőségei. Agrárgazdasági Tanulmányok (5) (2008), Szente, V., Máthé, A., Szakály, Z.: Situation analysis of organic food production with qualitative market research. Agriculture Conspectus Scientificus 68 (4) (2003). 3. Szente, V., Szakály, Z.: Analysis of the different sales channels on organic food market. Agriculture Conspectus Scientificus 68 (4) (2003) Idegen hivatkozások száma: 1 Canavari, M., Centonze, R., Nigro, G.: Organic food marketing and distribution int he European Union. DEIAgra WP Working Paper, Bologna, 2007, Cs. Sarudi, Z. Szakály, A. Máthé, V. Szente: The role of organic agriculture in rural development. Agriculture Conspectus Scientificus 68 (3) (2003) 5. Szakály Z., Szente V., Szigeti O.: Consumer evaluation of functional foods in Hungary. Hungarian Dairy Journal 64 (1) 45 (2004) Idegen hivatkozások száma: 1 Siró, I., Kápolna, E., Kápolna, B., Lugasi, A.: Functional food. Product development, marketing and consumer acceptance - A review. Appetite 51 (3) (2008) 462. IF: 2, Szente V., Szigeti O., Szakály Z.: Nutritional benefits and marketing strategy of traditional Hungarian foods. Hungarian Dairy Journal 64 (1) 46 (2004) 24

25 7. Tarnavölgyi G., Berke Sz., Szente V.: Consumer evaluation of food additives in Hungary. Hungarian Dairy Journal 64 (1) 48 (2004) 8. Szente V., Tarnavölgyi G., Szakály Z.: Consumer trends in organic foods. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, USAMV-CN 64 (1-2) (2007) 9. Szakály Z., Szigeti O., Biacs P. Á., Szente V.: The marketing challenges of branded, new generation hungarikums. Hungarian Agricultural Research 16 (3) 8-12 (2007) 10. Szente V.: Consumer trends in organic foods in Hungary. Hungarian Agricultural Research 17 (4) 9-12 (2008) Idegen hivatkozások száma: 1 European Commission: An analyzes of the EU organic agrisector. 2010, Polereczki Zs., Temesi Á., Kuti A., Gór A., Szente V., Szakály Z.: The marketing- factors influencing the foreign market-break-in of the stifolder sausage as a southerntrandanubial hungaricum. Acta Oeconomica Kaposváriensis 2 (2) (2008) 12. Szakály Z., Szigeti O., Szente V.: Analysis of consumer habits and attitudes on the Hungarian beef and rabbit market. Apstract 3 (1-2) (2009) 13. Szigeti O., Szente V., Polereczki Zs., Kovács B., Totth G., Szakály Z.: What do traditional Hungarian foods mean for Hungarian consumers? Analysis of consumers preferences by using quantitative methods. Review of Faculty of Engineering. Analecta Technika Szegedinensia (2009) 14. Szigeti O., Szente V., Polereczki Zs., Kovács B., Totth G., Szakály Z.: What do traditional Hungarian foods mean for Hungarian consumers? Analysis of consumers preferences by using quantitative methods. Review of Faculty of Engineering. Analecta Technika Szegedinensia (2009) 15. Szakály Z., Horváthné Kovács B., Szente V., Szakály S.: Conjugated linoleic acid intake of the population of the EU-25 the role of dairy products. Milchwissenschaft 65 (3) (2010) IF 0, Szakály Z., Szente V., Polereczki Zs., Szigeti O.: The examination of health conscious consumer behaviour on the market of functional foods in Hungary. Acta Alimentaria 40 (3) (2011) IF: 0, Szakály Z., Szente V., Polereczki Zs., Szigeti O.: Consumer beliefs and misbeliefs about dairy products in Hungary. Milchwissenschaft 66 (2011) IF (2010): 0, Temesi Á., Szente V., Biacs P.: Hungarian consumers opinion about products of the canned food industrie. Hungarian Agricultural Research 19 (2) (2010) 19. Szakály Z., Szente V.: Connection between community strategies and sustainable food consumption. Regional and Business Studies 3 (Suppl. 1) 1-8 (2011) 20. Szabó S., Szente V., Szakály Z.: Ayurveda: The Science of Life. Regional and Business Studies 3 (Suppl. 1) (2011) 21. Horvát A., Udovecz G., Szente V.: Opportunities of soya processing and production developments Could help the cooperation with serbia? Regional and Business Studies 3 (Suppl. 2) (2011) 22. Horvát A., Szente V., Udovecz G.: The economic review of soy as a sustainability factor. Regional and Business Studies 3 (Suppl. 1) (2011) 23. Szakály Z., Szente V., Kövér Gy., Polereczki Zs., Szigeti O.: The influence of lifestyle on health behavior and preference for functional foods. Appetite (2012) IF (2010): 2,433 ISSN Szakály Z., Polereczki Zs., Szigeti O., Szente V.: Consumer judgement of nutritional benefits of dairy products. Milchwissenschaft 67 (2012) IF (2009): 0,416. ISSN

26 25. Szente V., Szigeti O., Polereczki Zs., Varga Á., Szakály Z.: Towards a new strategy for organic milk marketing in Hungary. Acta Alimentaria 41 (2012) IF (2010): 0,379 ISSN Magyar nyelvű közlemények 1. Szente V.: Lehetőségek és nehézségek az organikus élelmiszerek értékesítésében. Acta Scientiarum Socialium (11) (2002) 2. Szente V.: Organikus élelmiszerek fogyasztási és vásárlási szokásainak vizsgálata Magyarországon. Élelmiszer, táplálkozás, marketing 1 (1-2) (2004) Idegen hivatkozások száma: 2 Gyarmati G.: Az ökológiai termékek kiskereskedelmi piacainak jellemzői. A Gazdálkodás 20. számú Különkiadása 51 (Spec. 20) (2007), 77. Földes F., Döme B.: A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők szerepe az állati eredetű ökotermékek piacán. Gazdálkodás 52 (3) (2008), Szakály Z., Szigeti O., Szente V.: A hagyományos magyar termékek termelésfejlesztésének esélyei és feladatai. Acta Scientiarium Socialium (17) (2004) 4. Tóth K., Borbély Cs., Szente V.: Ökotejet termelő üzemek hazai helyzete. Gazdálkodás 48 (2) (2004) Idegen hivatkozások száma: 1 Földes F., Goda M., Molnár B.: Market expetations of ecological products in Hungarian animal husbandry. A Gazdálkodás 12. számú Különkiadása 49 (Spec. 12) (2005) 5. Szakály Z., Szente V., Szigeti O.: A közösségi marketing hazai anomáliái és lehetőségei a nemzetközi tapasztalatok tükrében. Gazdálkodás 50 (2) (2006) Idegen hivatkozások száma: 2 Tóth A.: Társadalmi tőke az élelmiszergazdaságban: bizalom, szervezettség és összefogás. Gazdálkodás 51 (6) (2007), 44. Tóth A.: Társadalmi tőke és a közösségi agrármarketing az élelmiszergazdaságban. Gazdálkodás 51 (2) (2007), Szente V., Szakály Z.: Ökotej-termelés és fogyasztás a táplálkozástudományi kutatások tükrében. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 2 (1-2) (2005) 7. Szigeti O., Szente V., Szakály Z.: Fogyasztói megítélés a kecsketejtermékek piacán. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 2 (1-2) (2005) Idegen hivatkozások száma: 1 Pajor F., Galló O., Láczó E. Póti P.: Hazánkban elterjedt kecske és szarvasmarha fajták tejének ásványi anyag és zsírsav-összetétele. Acta Agraria Kaposváriensis 13 (1) (2009) 8. Szakály Z., Szente V., Szigeti O.: A hazai közösségi marketingben jelentkező anomáliák és feladatok. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 2 (1-2) 3-11 (2005) Idegen hivatkozások száma: 3 Lehota, J., Horváth, Á., Fürediné Kovács, A.: Market opportunities for organic food in Hungary. Hungarian Agricultural Research 16 (2) (2007) Lakner Z., Hajdu I-né, Puskás Á.: Kvalitatív fogyasztó-kutatási módszerek alkalmazásának tapasztalatai a táplálkozásmarketingben. Élelmezési Ipar 61 (11) (2007), 337. Csíkné Mácsai É.: Közvetlen értékesítés a zöldség-gyümölcs termelők körében. Gazdálkodás 55 (5) (2011)

27 9. Szente V.: Tendenciák az ökoélelmiszerek fogyasztásában és értékesítésében. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 3 (1) (2006) Idegen hivatkozások száma: 1 Földes F., Goda M., Bódi Cs.: Kiskereskedelmi árstratégia az állati eredetű ökotermékek piacán. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 5 (1) (2008), Szakály Z., Szigeti O., Berke Sz., Szente V.: Szekunder piackutatás potenciális újgenerációs hungarikumok körében. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 3 (2) (2006) Idegen hivatkozások száma: 1 Balogh V.: Sertéshúsfogyasztással kapcsolatos fogyasztói preferenciák, attitűdök elemzése az Észak-Alföldi Régióban I. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 7 (1) (2010) 11. Szente V., Széles Gy., Szakály Z.: Az élelmiszer-fogyasztói magatartástrendek vizsgálta, kiemelt figyelemmel a stratégiai élelmiszerekre. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 3 (2) 3-12 (2006) Idegen hivatkozások száma: 4 Lakner Z., Hajdu I-né, Puskás Á.: Kvalitatív fogyasztó-kutatási módszerek alkalmazásának tapasztalatai a táplálkozásmarketingben. Élelmezési Ipar 61 (11) (2007), 337. Rózsa N., Biacs P., Solymosi V.: A nyomon követhetőség fogyasztói megítélése az élelmiszeriparban. Élelmezési Ipar 62 (12) (2008) Berke Sz., Laki Lukács A.: Fogyasztói magatartás a snack típusú funkcionális élelmiszerek piacán fiatalok körében. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 6 (1-2) (2009) Fodor M., Gyenge B., Horváth Á.: A munkahelyi étkezés hazai fogyasztói piacának vizsgálata. Gazdálkodás 55 (4) (2011) 12. Szente V., Széles Gy., Szigeti O., Szakály Z.: A fogyasztói magatartástrendek elemzése a fő élelmiszer-fejlesztési irányok esetében. A Hús 17 (2) (2007) Idegen hivatkozások száma: 1 Kleffler T., Surányi J.: Piacnövelési lehetőségek a hagyományos és tájjellegű (hús)készítményeknél. A Hús 21 (1-2) (2011) Tóth K., Borbély Cs., Szente V.: Ökotejet termelő üzemek hazai helyzete. Gazdálkodás 51 (2) (2007) 14. Szakály Z., Szente V., Szigeti O.: Egészséges táplálkozást szolgáló, környezetkímélő állati eredetű termékek piaci elemzése. Élelmezési Ipar 62 (2) (2008) 15. Szakály Z., Szigeti O., Szente V.: Fogyasztói szokások és attitűdök elemzése a hazai nyúlhús piacon. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 5 (1) 5-11 (2008) 16. Szigeti O., Szente V., Szakály Z.: A libamáj és libamáj készítmények fogyasztói szokásainak vizsgálata kvantitatív kutatási módszerrel. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 5 (1) (2008) 17. Szente V., Szigeti O., Szakály Z.: Fogyasztói szokások és attitűdök a marhahús és készítmények piacán. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 5 (1) (2008) 18. Szakály Z., Szigeti O., Szente V.: Fogyasztói attitűdök táplálkozási előnyökkel kapcsolatban. Bulletin of the Szent István University. Special Issue, Part I. 2008, Szigeti O., Szente V., Máthé A., Szakály Z.: Marketing lehetőségek az állati eredetű Hungarikumok termékpályáján. Bulletin of the Szent István University, Special Issue, Part I. 2008,

28 20. Szakály Z., Szente V., Szigeti O., Totth G., Polereczki Zs.: A hagyományos magyar élelmiszerek újrapozícionálásának lehetőségei a fogyasztói vélemények tükrében I. Élelmezési Ipar 62 (8) (2008) 21. Szakály Z., Szigeti O., Szente V.: Fogyasztói attitűdök elemzése a nyúlhús-készítmények piacán. Animal welfare, ethology and housing system 4 (2) (2008) 22. Szente V., Szigeti O., Szakály Z.: Fogyasztói attitűdök elemzése a marhahús és készítményeinek piacán. Animal welfare, ethology and housing system 4 (2) (2008) 23. Szigeti O., Szente V., Szakály Z.: Fogyasztói szokások a libamáj és libamáj készítmények piacán. Animal welfare, ethology and housing system 4 (2) (2008) Idegen hivatkozások száma: 1 Popp J., Potori N. (szerk.): A főbb állattenyésztési ágazatok helyzete. Agrárgazdasági Tanulmányok (3) (2009) Szakály Z., Szente V., Szigeti O., Totth G., Polereczki Zs.: A hagyományos magyar élelmiszerek újrapozícionálásának lehetőségei a fogyasztói vélemények tükrében II. Élelmezési Ipar 62 (9) (2008) 25. Soós M., Temesi Á., Szente V.: A kávéval kapcsolatos táplálkozás-élettani ismeretek vizsgálata a évesek körében. Élelmezési Ipar 62 (7) (2008) 26. Temesi Á., Szente V., Biacs P.: Fogyasztói magatartás elemzése a zöldség- és gyümölcskonzervek piacán. Konzervújság 56 (1-2) (2008) 27. Szigeti O., Szente V., Polereczki Zs., Totth G., Szakály Z.: Hagyományos magyar termékek piaci lehetőségeinek elemzése. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 5 (2-3) (2008) 28. Temesi Á., Biacs P., Szente V.: Innovációs lehetőségek a konzerviparban kulcsszerepben az egészség. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 5 (2-3) (2008) 29. Szigeti O., Szente V., Szakály Z.: Fogyasztói preferenciák a libamáj és libamájkészítmények piacán. Baromfiágazat 9 (1) 4-8 (2009) 30. Szakály Z., Szente V., Szigeti O., Polereczki Zs.: A hagyományos magyar élelmiszerek fogyasztói megítélése, különös tekintettel a magyar szürke marha és mangalica termékekre. Élelmiszervizsgálati Közlemények 55 (1) 9-27 (2009) 31. Szigeti O., Szente V., Polereczki Zs., Szakály Z.: A hagyományos magyar termékek piaci lehetőségei. Marketing és Menedzsment (3) 4-11 (2009) 32. Szakály Z., Szente V., Szigeti O., Polereczki Zs.: A magyar szürke szarvasmarha és a mangalica húsának és termékeinek fogyasztói megítélése. A Hús 19 (1-2) (2009) Idegen hivatkozások száma: 1 Surányi J., Zsarnóczay G.: A hagyományos állatfajok és -fajták jellemzése. A Hús 21 (1-2) (2011) Szakály Z., Szigeti O., Szente V.: Fogyasztói szokások a hazai nyúlhúspiacon. Baromfiágazat 9 (4) (2009) 34. Polereczki Zs., Szente V., Szigeti O., Szakály Z.: Hagyományos magyar élelmiszerek Valódi lehetőség a kisvállalkozások számára? Jelenkor társadalmi és gazdasági folyamatok 4 (3-4) (2009) 35. Egyed L., Szakály Z., Szente V., Szigeti O., Polereczki Zs.: A Fino-Food Kft-nél végzett termékinnováció fogyasztói megítélése az egalizált súlyú sajtok piacán. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 6 (1-2) (2009) 36. Szente V.: A bizalom megítélése az ökoélelmiszerek piacán. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 6 (1-2) (2009) 28

Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán (szakkönyv-bemutató)

Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán (szakkönyv-bemutató) Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán (szakkönyv-bemutató) Dr. Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A HAGYOMÁNY-ÍZEK-RÉGIÓK (HÍR)

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök CURRICULUM VITAE Név: Dr. Szabó Erzsébet Beosztás: tudományos főmunkatárs Szervezeti egység: Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály Elérhetőség - cím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. - email:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: - Név: Dr. Bene Szabolcs Albin - Lakcím: 8649 Balatonberény, Ady E. u. 45. - Telefonszám: +36306333278 - E-mail: bene-sz@georgikon.hu - Születési hely, id: Marcali,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: intézeti tanszékvezető adjunktus

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

Meghívó. Nemzeti Fejlesztési Ügység. www.ujszechenyiterv.gov.hu

Meghívó. Nemzeti Fejlesztési Ügység. www.ujszechenyiterv.gov.hu Meghívó MEGHÍVÓ VIII. Nemzetközi Táplálkozásmarketing Konferencia A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszékének szervezésében kerül megrendezésre a VIII. Nemzetközi Táplálkozásmarketing

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-,

- a teljes időszak trendfüggvénye-, - az utolsó szignifikánsan eltérő időszak trendfüggvénye-, DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Témavezető: DR. KARDOS ZOLTÁNNÉ a közgazdaság tudományok kandidátusa AGRÁRGAZDASÁGI

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 2004-2007 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Élelmiszertudományi Kar, Szakfordítói képesítés

CURRICULUM VITAE. 2004-2007 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Élelmiszertudományi Kar, Szakfordítói képesítés CURRICULUM VITAE Név: Dr. Szűcs Viktória Beosztás: tudományos munkatárs Szervezeti egység: Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály Elérhetőség - cím: 1022 Budapest Herman Ottó út 15. - email:

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN MEGJELENT KÖNYV, VAGY KÖNYVRÉSZLET: 1. A mezıgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai SZAKTUDÁS Kiadó Ház, Budapest, 2003. 2. Vertikális termékpályák Tej, gabona,

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok.

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Deli József Születési hely, idő: Baja, 1956. március 6. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, 2 gyermek apja (Orsolya 1985, Kristóf 1988) Lakcím: 7634

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Molnár Kolos Születési idő: Budapest, 1985.06.24. Anyja neve: Orbán Olga Terézia Lakcím: 1151. Budapest, Bem utca 33. Telefon: +3620/213-6462 E-mail: molnar@pt.bme.hu

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék A tanszék munkatársai Dr. Radics László Tanszékvezető Egyetemi tanár Ökológiai gazdálkodás Agro-ökológiai gyomszabályozás Dr. Szalai Zita Egyetemi

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Bakonyi Péter Születés idő: Budapest, 1978.12.21. Anyja neve: Simon Eszter Lakcím: 1118. Budapest, Előpatak köz 3. II/8. Telefon: 06-70/260-2612 Email: bakonyi@pt.bme.hu

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma ÖNÉLETRAJZ Grotte Judit, PhD, főiskolai docens szálloda szakirány vezető Email cím: jgrotte@bkf.hu Tudományos minősítés: 2011 regionális tudományok PhD Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 2007 szeptember

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Gazdasági agrármérnök MSc szak, levelező tagozat 4. A

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2013 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Agronomica Óváriensis X 157 ISSN: 1416-647X Acta Alimentaria

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában Dr. Borsos Attila Curriculum Vitae Munkahelyi telefon: +36 (96) 613 634 Közlekedésépítési Tanszék Mobil: +36 (30) 453 3311 9026, Győr, Egyetem tér 1. E-mail: borsosa@sze.hu Lakcím: 9029 Győr, Sárási út

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 2010-2012 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola

Szakmai önéletrajz. 2010-2012 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név Baracsi Mária Születési idő 1986.03.12. Cím 3700 Kazincbarcika, Deák Ferenc tér 3. 1050 Brüsszel, Avenue des Celtes 67. Tel 00 36 30 8988706 00 32 493 165070 E-mail

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet

EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Egri I. (1991): Üzletkötők kézikönyve. Stúdium Kiadó, Nyíregyháza ISBN: 963 7988 25 2.

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi Születési hely, idő: Kaposvár, 1976. június 21. e-mail: gyorgyi.horvath@aok.pte.hu Nyelvtudás: 2013 angol felsőfokú B típusú orvosi szaknyelvi (Profex) nyelvvizsga

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

HUSZKA PÉTER HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

HUSZKA PÉTER HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM HUSZKA PÉTER HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 1 Tartalomjegyzék 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM... 5 2. JELENTKEZÉSI LAP... 7 Jelentkezési lap... 8 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA...

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2011/2012 Továbbtanulási lehetőségek a Facultas Felsőoktatási Centrumban: 7 A Szolnoki Főiskolával közös

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Bajmócy Zoltán A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Doktori értekezés

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés befolyásolhatja

Részletesebben

kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) Tudományos segédmunkatárs, MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport

kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) Tudományos segédmunkatárs, MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport Pál Judit kutató, Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) E-mail: pal.judit@tk.mta.hu Telefonszám: + 36 1 224 6700 / 432 Épület: Keresztszárny (Emelet, szobaszám: fsz. 2.) Kutatási területek kapcsolatháló-elemzés,

Részletesebben

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában II. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Napok, Szarvas, 2012. augusztus 3. A magyar halászat helye az európai akvakultúrában Dr. Váradi László Magyar Akvakultúra Szövetség Szarvas Magyarország az Európai

Részletesebben

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke Szakkönyvek, könyvrészletek - Juhász G. Garai P.: Human Research in

Részletesebben

A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében

A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében Simon Judit Nonbusiness workshop Győr, 2016. március 21. Oktatás Önálló tárgyak tantárgyon belül Vállalati

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 400331 Kolozsvár, Donáth út, 113/13 E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar Születés ideje és

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett Tanulmányok: 2008- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar, Polimertechnika Tanszék PhD hallgató 2002-2008 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kovács Kármen Karmen@ktk.pte.hu +36/72/501-599/23318

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kovács Kármen Karmen@ktk.pte.hu +36/72/501-599/23318 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kovács Kármen Karmen@ktk.pte.hu +36/72/501-599/23318 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: adjunktus 2008-2. Tanulmányok

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Cím munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre 2007/2008 tanév A doktori képzés egyetemi felelősei az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke Tudományos és Nemzetközi ügyek

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség DR. KOKOVAY ÁGNES Személyes információk Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota Képzettség Középiskolai testnevelő tanár (1978) Aerobic oktató (1983) Kézilabda szakedző (1989) C kategóriás néptáncoktató

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszertudományi Intézet, 9200 Mosonmagyaróvár Lucsony utca 15-17.

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszertudományi Intézet, 9200 Mosonmagyaróvár Lucsony utca 15-17. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. ÁSVÁNYI Balázs Cím(ek) 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 15-17. Telefonszám(ok) 00 36 96 566 743 Fax(ok) 00 36 96 566 653 E-mail(ek) asvanyi.balazs@sze.hu

Részletesebben

NEMZETKÖZI KONFERENCIA

NEMZETKÖZI KONFERENCIA NEMZETKÖZI KONFERENCIA Pécs, Hotel Palatinus City Center Nádor Terem 2012. október 24. - délelőtt APP4INNO projekt nyitókonferencia Új megközelítések és eszközök létrehozása és támogatása a primer szektor

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az NYME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Náhlik András egyetemi tanár Titkár: Dr. Alpár Tibor egyetemi adjunktus 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-361 Fax:

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven.

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven. 18 Dr. Kovács Béla egyetemi tanár, intézetvezető, az Élelmiszermérnöki BSc és az Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSc szakok szakvezetője. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1987-ben szerezte meg

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság fejlődésének lehetséges irányai, történelmi tények

Részletesebben

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű):

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): 1. Varga Mihály, Sitkei György, Lang Miklós, Boronkai László, Horváth Mihály, Molnár László, Gyurácz Sándor, Németh Gábor, Szabó Csilla: 50 éves a Gépészeti

Részletesebben

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p.

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p. Publikációs és oktatási tevékenységünk: Lektorált folyóiratban megjelent publikációk: 1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2,

Részletesebben

Bemutatkozás Dr. Lehoczky István. 2013. december 4..

Bemutatkozás Dr. Lehoczky István. 2013. december 4.. Bemutatkozás Dr. Lehoczky István 2013. december 4.. A baromfihoz eddig ilyen viszony fűzött Képzettség: 1991 1995. Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest, Érettségi. 1995 2001. Kaposvári Egyetem, Állattudományi

Részletesebben

Debreceni álláspont. 140 éves a debreceni gazdasági és agrár-felsôoktatás. M ezôgazdaság! Ez az (egyik) téma, amihez hazánkban mindenki

Debreceni álláspont. 140 éves a debreceni gazdasági és agrár-felsôoktatás. M ezôgazdaság! Ez az (egyik) téma, amihez hazánkban mindenki 140 éves a debreceni gazdasági és agrár-felsôoktatás DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MÛSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA 140TH ANNIVERSARY OF ECONOMIC AND AGRICULTURAL HIGHER EDUCATION IN DEBRECEN 2008. OKTÓBER SZERKESZTETTE:

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben