JEGYZŐKÖNYV. 1. Felszíni vízelvezetési pályázat indításához szükséges döntések. Nyertes ajánlattevők kiválasztása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. 1. Felszíni vízelvezetési pályázat indításához szükséges döntések. Nyertes ajánlattevők kiválasztása"

Átírás

1 Szám: /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ipolydamásd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 19.-én megtartott rendkívüli üléséről. A képviselő-testület az ülésre előző képviselő-testületi ülésen kapott meghívást. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Rományik Ferenc polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert az 5 tagú testületből mind az 5 fő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúlag elfogad az alábbiak szerint: N a p i r e n d : 1. Felszíni vízelvezetési pályázat indításához szükséges döntések. Nyertes ajánlattevők kiválasztása 2. Művelődési ház akadálymentesítési pályázat pénzügyi lezárása 3. Egyebek 1. Felszíni vízelvezetési pályázat indításához szükséges döntések. Nyertes ajánlattevők kiválasztása Romnyik Ferenc polgármester: A Támogatási Szerződés aláírása a soron következő lépés, de az előkészítő feladatokat, amiről az előző ülésen beszámolt, még előtte ki kell fizetni. Öt darab beszerzési eljárás került lefolytatásra. Az első: az Ipolydamásd község csapadékvíz elvezetése beruházás beszerzéshez kapcsolódó tervezői művezetői szolgáltatás megrendelése, a beszerzési eljárásban 3 ajánlat került benyújtásra. Az eljárás eredményes volt. A három ajánlattevő közül az UTB Enviretec Zrft. és az Aqva Construct Zrt ajánlata volt érvényes, a Vízépszolg KKt. ajánlata érvénytelen volt, mert az ajánlattevő nem felet meg a pénzügyi alkalmassági feltételeknek. A két érvényes ajánlattevő bruttó ajánlata: UTB Envirotec Zrt. (1139 Budapest, Lomb u. 15.) Ft, Aqua Construct Zrt. (1067 Budapest, Csengery u. 53.) Ft. ajánlattevő Aqua Construct Zrt.. Javasolja a tervezői művezetői szolgáltatási feladatokkal történő megbízását, kiválasztását. 15/2012.(IV.19.) Kt. határozat 1

2 tervezői művezetői szolgáltatások megrendelése tárgyában indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. UTB Envirotec Zrt. (1139 Budapest, Lomb u. 15.) Ft, Aqua Construct Zrt. (1067 Budapest, Csengery u. 53.) Ft Aqua Construct Zrt. (1067 Budapest, Csengery u. 53.) bruttó Ft-os ajánlatát fogadja el. Rományik Ferenc polgármester: A második: az Ipolydamásd község csapadékvíz elvezetése beruházás beszerzéshez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése, a beszerzési eljárásban 3 ajánlat került benyújtásra. Az eljárás eredményes volt és mindhárom ajánlat érvényes. A három ajánlattevő bruttó ajánlata: Hojsza 99 Kft. (1162 Budapest, Bekecs u. 29.) Ft, Óvári László EV (2131 Göd, Vadőr u. 8.) Ft, Hidrokultúra Kft. (2092 Budakeszi, Rákóczi u. 55.) Ft. ajánlattevő Óvári László EV. Javasolja a műszaki ellenőri szolgáltatási feladatokkal történő megbízását, kiválasztását. 16/2012.(IV.19.) Kt. határozat műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése tárgyában indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Hojsza 99 Kft. (1162 Budapest, Bekecs u. 29.) Ft, 2

3 Óvári László EV (2131 Göd, Vadőr u. 8.) Ft, Hidrokultúra Kft. (2092 Budakeszi, Rákóczi u. 55.) Ft. Óvári László EV (2131 Göd, Varőr u. 8.) bruttó Ft-os ajánlatát fogadja el. Rományik Ferenc polgármester: A harmadik: az Ipolydamásd község csapadékvíz elvezetése beruházás beszerzéshez kapcsolódó nyilvánossági követelményekkel kapcsolatos feladatok ellátása és rendezvényszervezés megrendelése, a beszerzési eljárásban 3 ajánlat került benyújtásra. Az eljárás eredményes volt és a három ajánlattevő érvényes pályázatot nyújtott be. Az érvényes ajánlattevők bruttó ajánlata: Jász-Travel Bt. (5000 Szolnok, Szapáry u. 18.) Ft, Pannon-Hungarikum Kft. (2724 Újlengyel, Határ u. 31.) Ft, Dominus Metator Kft. (1028 Budapest, Gesztenyefa u. 9.) Ft. ajánlattevő Dominus Metator Kft.. Javasolja a nyilvánossági követelményekkel kapcsolatos feladatok ellátása és rendezvényszervezői feladatokkal történő megbízását, kiválasztását. 17/2012.(IV.19.) Kt. határozat nyilvánossági követelményekkel kapcsolatos feladatok ellátása és rendezvényszervezés megrendelése tárgyában indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Jász-Travel Bt. (5000 Szolnok, Szapáry u. 18.) Ft, Pannon-Hungarikum Kft. (2724 Újlengyel, Határ u. 31.) Ft, Dominus Metator Kft. (1028 Budapest, Gesztenyefa u. 9.) Ft. 3

4 Dominus Metator Kft. (1028 Budapest, Gesztenyefa u. 9.) bruttó Ft-os ajánlatát fogadja el. Rományik Ferenc polgármester: A negyedik: az Ipolydamásd község csapadékvíz elvezetése beruházás beszerzéshez kapcsolódó könyvvizsgálói szolgáltatás megrendelése, a beszerzési eljárásban a három meghívott ajánlat közül 2 ajánlat került benyújtásra. Az eljárás eredményes volt és a kettő ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be. A kettő érvényes ajánlattevő bruttó ajánlata: Sába Auditor Kft. (5000 Szolnok, Sólyom u. 3/b. I/1.) ,- Ft, Honestus 2000 Kft. (5000 Szolnok, Szapáry út 16. 2/1) ,- Ft. ajánlattevő Sába Auditor Kft.. Javasolja a könyvvizsgálói szolgáltatási feladatokkal történő megbízását, kiválasztását. 18/2012.(IV.19.) Kt. határozat könyvvizsgálói szolgáltatás megrendelése tárgyában indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Sába Auditor Kft. (5000 Szolnok, Sólyom u. 3/b. I/1.) ,- Ft, Honestus 2000 Kft. (5000 Szolnok, Szapáry út 16. 2/1) ,- Ft. Sába Auditor Kft. (5000 Szolnok, Sólyom u. 3/b. I/1.) bruttó ,- Ftos ajánlatát fogadja el. 4

5 Rományik Ferenc polgármester: Az ötödik: az Ipolydamásd község csapadékvíz elvezetése beruházás beszerzéshez kapcsolódó jogi szolgáltatás megrendelése, a beszerzési eljárásban három meghívást követően két ajánlattevőnél hiánypótlási felhívás került kibocsátásra, melynek eredményeként 2 ajánlat került benyújtásra. Az eljárás eredményes volt, két benyújtott ajánlat pedig érvényes. A két érvényes ajánlattevő bruttó ajánlata: Dr. Dombovári Ottó (6000 Kecskemét, Futár u. 7.) Ft, Berecz Ügyvédi Iroda (1134 Budapest, Csángó u. 20/a. III. em. 15.) Ft. ajánlattevő Dr. Dombovári Ottó. Javasolja a jogi szolgáltatási feladatokkal történő megbízását, kiválasztását. 19/2012.(IV.19.) Kt. határozat jogi szolgáltatások megrendelése tárgyában indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Dr. Dombovári Ottó (6000 Kecskemét, Futár u. 7.) Ft, Berecz Ügyvédi Iroda (1134 Budapest, Csángó u. 20/a. III. em. 15.) Ft. Dr. Dombovári Ottó (6000 Kecskemét, Futár u. 7.) bruttó Ft-os ajánlatát fogadja el. 5

6 2. Művelődési ház akadálymentesítési pályázat pénzügyi lezárása Rományik Ferenc polgármester: A művelődési ház átadó ünnepségét június 8. napjára tervezi egybe a felszíni vízelvezetési pályázat nyitó ünnepségével. Az ünnepség egyik fő programja díszpolgári cím adományozása, amit már rég szeretett volna. Néhai Korcsmáros Lászlóra gondolt a település kutatásáért végzett munkája miatt. Kéri a körjegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a következő képviselő-testületi ülésre készítse el. A képviselő-testület a napirendi pontot megivatja és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi 20/2012.(IV.19.) Kt. határozat Ipolydamásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletet kíván alkotni díszpolgári cím adományozásához. Felkéri a körjegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet készítse el, ezt követően 6 napra bocsássa társadalmi egyeztetésre, mely követően a képviselő-testület dönt az elfogadásról. Felelős: körjegyző, polgármester Határidő: következő kt.-i ülés 3. Egyebek Rományik Ferenc polgármester: A felszíni vízelvezetéssel kapcsolatban még el kívánja mondani, hogy a kiviteli tervek elkészítése, egyeztetése folyik. Ezt követi majd a kivitelező kiválasztása, ami kb. június közepére várható. A kiviteli tervek elkészülte után egy lakossági fórumot szeretne tartani, ahol a beruházásról a tájékoztatás megtörténne. Rubos Szilvia képviselő: Tájékoztatást szeretne kéri az Ipoly híddal kapcsolatban. Rományik Ferenc polgármester: A magyar oldalon az engedélyezési eljárás van folyamatban. A szlovák oldalon pedig a kisajátítást kell elintézni, amit a jogerős építési engedély követi. Amennyiben meg van a jogerős építési engedély onnantól számítva három hónap a közbeszerzési eljárás lefolytatása. Szeretné még tájékoztatni a képviselőket, hogy a játszótéren megrongálták a projekttáblát, és két kiskapu kilincset tettek tönkre. Több napirendi pont nem lévén, Rományik Ferenc polgármester a képviselő-testületi ülést bezárja. K.m.f. Rományik Ferenc polgármester Bahil Emilné dr. körjegyző 6

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. A napirend fontosságára való tekintettel a képviselők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13.-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13.-án megtartott testületi üléséről. Szám: - /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13.-án megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 28. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 157/2011.(VI.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 19.) Határozatok: 76/2014. 83/2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE 9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 19.) Határozatok: 76/2014. 83/2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 19.) Határozatok: 76/2014. 83/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. március 22.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. március 22-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. augusztus 19-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Kalmár András,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. május 8-án megtartott nyilvános ülésének

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. május 8-án megtartott nyilvános ülésének Iktatószám: KVÖ/278/33/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. május 8-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 10. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/17/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. március 11-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

2009. július 16-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2009. július 16-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 16-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 133/2009. (VII.16.) számú határozattól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. május 09-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. május 09-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-9/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. május 09-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 80/2012.(V.09.) 81/2012.(V.09.) 82/2012.(V.09.)

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u.

Részletesebben

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 5/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben