PÁTKAI HÍREK. Pátkai Hírek XXIV. évfolyam, választási különszám A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁTKAI HÍREK. Pátkai Hírek XXIV. évfolyam, választási különszám 2014. A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA"

Átírás

1 PÁTKAI HÍREK Pátkai Hírek XXIV. évfolyam, választási különszám A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA Tisztelt Pátkai Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke október 12. napjára kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját, amely napon a hatályos jogszabályok értelmében 5 évre megválasztják Pátka Község választópolgárai a település polgármesterét és hat önkormányzati képviselőjét. A Nemzeti Választási Bizottság ugyanarra a napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők évi általános választását is. A választópolgár a választáson eldöntheti, hogy a lakcímén vagy a bejelentett tartózkodási helyén kívánja gyakorolni választójogát. Aki a tartózkodási helye szerinti polgármesterre és egyéni képviselőjelöltre akar szavazni, az átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthat be. Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki magyarországi lakcíme mellett bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel is rendelkezik, feltéve, hogy tartózkodási helyét június 23-ig létesítette és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig, október 12-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb október 10. napján óráig kell megérkeznie a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár ugyanezen időpontig vonhatja vissza a kérelmét. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során is lehetőség van mozgóurna igénylésére. Mozgóurna iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolva van. A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakóhelyére, átjelentkezés esetén a tartózkodási helyére, vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyéb címre. A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb október 10. napján óráig meg kell érkeznie ahhoz a Helyi Választási Irodához, amelynek a szavazóköri névjegyzékében szerepel a választópolgár, vagy a kérelem a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz is benyújtható. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt aláírással igazolja. A szavazólapra leadott szavazás akkor érvényes, ha polgármester esetében egy jelölt neve melletti körbe tesznek X vagy + jelet, a képviselők esetében maximum hat képviselőjelöltre szavaznak, a nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok pedig a nemzetiségi képviselők esetében maximum három képviselőjelöltre szavaznak. A polgármester-, illetve képviselőjelöltek, valamint nemzetiségi képviselőjelöltek akik éltek a lehetőséggel- ebben a kiadványban mutatkoznak be a szavazólap szerinti sorsolással meghatározott sorrendben. Amennyiben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, illetve a nemzeti önkormányzati képviselők választásával kapcsolatosan a fentieken túl további információkra lenne szüksége, úgy a Pátkai Helyi Választási Iroda tagjai állnak rendelkezésére. Kérem, forduljon hozzánk bizalommal! Pátka, szeptember 24. Bőnyi Andrea HVI vezető-helyettes.

2 2. oldal PÁTKAI HÍREK Jegyzőkönyv a szavazólapon való részvétel sorsolásáról Készült: szeptember 8-án a Pátka Község Helyi Választási Bizottságának ülésén Pátka Község Önkormányzat tanácskozó termében Jelen Vannak: - Pénzes József HVB elnök - Szabó Zoltánné HVB elnök h. - Dori-Horváth Béla HVB tag - Dosztály Csaba jegyző - Schweibert Jánosné jegyzőkönyv vezető Tárgy: a október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a szavazólapon való részvétel sorsolása Pénzes József HVB elnök Köszönti a megjelenteket és felkéri a bizottság tagjait, hogy végezzék el a október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a szavazólapon való részvétel sorsolását a polgármester jelöltekre vonatkozóan: A sorsolás rendben lezajlott. Pátka Község Helyi Választási Bizottsága 3 (három) igen szavazattal, nem szavazat nélkül a következő határozatot hozza: Pátka Község Helyi Választási Bizottságának 27/2014.(IX.08.) számú határozata A polgármesterjelöltek szavazólapon megjelenésének Sorrendjéről Pátka Község Helyi Választási Bizottsága a október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a szavazólapon a polgármesterjelöltek sorrendjét sorsolás alapján az alábbiakban határozza meg: 1. Hollósi Dezső 2. Dávid Imre 3. Nagy Dániel Ferenc A sorsolás ellen nincs helyi önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényességes elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. Indoklás A választási eljárásról szóló évi XXXVI. Törvény (továbbiakban: Ve.) alapján a Helyi Választási Bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjét a sorsolással, a bejelentésre rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után állapítja meg. A jelöltek sorsolása szabályserűen megtörtént. A határozat a Ve és a ban foglaltakon alapul. A bizottság felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: HVI vezető Pénzes József HVB elnök: a képviselőjelöltek sorrendjének sorsolását javasolja A Választási Bizottság kisorsolta a képviselő-jelöltek sorrendjét. Pátka Község Helyi Választási Bizottsága 3 (három) igen szavazattal, nem szavazat nélkül a következő határozatot hozza: Pátka Község Helyi Választási Bizottságának 28/2014.(IX.08.) számú határozata A képviselő-jelöltek szavazólapon megjelenésének sorrendjéről Pátka Község Helyi Választási Bizottsága a október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a szavazólapon a képviselő-jelöltek sorrendjét sorsolás alapján az alábbiakban határozza meg:

3 3. oldal PÁTKAI HÍREK 1. Albrecht Attila 2. Gerencsér Attila 3. Buda József 4. Kovács János 5. Varga Géza 6. Bolla Ferenc József 7. Kovács Péter 8. Dávid Imre 9. Nánási László 10. Visi Szilárd 11. Szebik Attila György 12. Góger Tamás 13. Zaka Béla Valter 14. Nagy Imréné 15. Oláh Tamás 16. Berinkey-Németh Regina A sorsolás ellen nincs helyi önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényességes elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. Indoklás A választási eljárásról szóló évi XXXVI. Törvény (továbbiakban: Ve.) alapján a Helyi Választási Bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjét a sorsolással, a bejelentésre rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után állapítja meg. A jelöltek sorsolása szabályserűen megtörtént. A határozat a Ve és a ban foglaltakon alapul. A bizottság felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: HVI vezető Pénzes József HVB elnök: a nemzetiségi képviselőjelöltek sorrendjének sorsolását javasolja A Választási Bizottság kisorsolta a nemzetiségi képviselő-jelöltek sorrendjét. Pátka Község Helyi Választási Bizottsága 3 (három) igen szavazattal, nem szavazat nélkül a következő határozatot hozza: Pátka Község Helyi Választási Bizottságának 29/2014.(IX.08.) számú határozata A roma nemzetiségi képviselő-jelöltek szavazólapon megjelenésének sorrendjéről Pátka Község Helyi Választási Bizottsága a október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a szavazólapon a nemzetiségi képviselő-jelöltek sorrendjét sorsolás alapján az alábbiakban határozza meg: 1) Lakatos László 2) Varga Zsolt 3) Lakatos István A sorsolás ellen nincs helyi önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényességes elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. Indoklás A választási eljárásról szóló évi XXXVI. Törvény (továbbiakban: Ve.) alapján a Helyi Választási Bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjét a sorsolással, a bejelentésre rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után állapítja meg. A jelöltek sorsolása szabályserűen megtörtént. A határozat a Ve és a ban foglaltakon alapul. A bizottság felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: HVI vezető A sorsolás befejeztével a HVB elnöke az ülést 20:45 órakor bezárta Pénzes József Szabó Zoltánné Dori-Horváth Béla HVB elnök HVB elnök h. HVB tag Dosztály Csaba HVI elnök jegyző Schweibert Jánosné jegyzőkönyv vezető

4 4. oldal PÁTKAI HÍREK Polgármesterjelöltek bemutatkozása Hollósi Dezső független polgármesterjelölt bemutatkozása Hollósi Dezső vagyok, 52 éves, tősgyökeres pátkai. Feleségem szintén helybéli. Itt építkeztünk, két gyermeket neveltünk fel. Korábban tizennyolc évig képviselőként vettem részt az önkormányzat munkájában. Számos program szervezésében segédkeztem. Teljesen más felfogásban kell falunknak továbbhaladnia! Ez, ami ma van, csak maszatolás, egyes csoportok, érdekek támogatása. Ennek véget kell vetni, és tiszta helyzetet kell teremteni! Ki kell dolgoznunk egy olyan programot, amely választ és megoldást ad a következő évek kihívásaira. Alapelvként a következőket tartom szem előtt: - a működésre szánt bevételek fedezzék a működési kiadásokat; - mielőtt bármibe belevágnánk, meg kell teremteni a fedezetét; - hitelfelvétel ne legyen; - fejlesztések, felújítások saját forrásból, pályázatokból legyenek. Fontos, hogy az itt élők bevonásával, tájékoztatásával történjenek a döntések! Közösen kell meghatározni a célokat, feladatokat. Hiszem, hogy az önkormányzat van az emberekért, és nem fordítva - sajnos ezt nem így érzékeltük az elmúlt években. Nem voltak fórumok, csak pletyka, és rémhírek (faosztás, segélyek stb.). Ezért folyamatosan, fórumokon tájékoztatnám önöket és kérném a véleményüket. Mindenkinek dolgozni kell! A közmunkaprogramot hatékonnyá kell tenni! Ezt a totyogást, maszatolást be kell fejezni. Hatékonyan meg kell szervezni a napi feladatokat, melyek végrehajtását ellenőrizni, számon kérni kell. Az ott dolgozóknak emberi körülményeket, a munkához megfelelő eszközöket kell biztosítani, valamint segíteni kell nekik a munka világába, visszakerülni. A közbiztonságot tovább kell javítani, erősítve a polgárőrséget, és a rendőri jelenlétet is fokozni kell. A körzeti megbízott legyen az itt élők, jó ismerője! Építkeznünk kell a turizmusra. A kerékpárút Kisfaludról a Császár-víz mentén jöjjön fel az alsó zsilipig, kerüljünk bele abba a turisztikai körforgásba, mely a Velencei-tóra épül, de kiszélesítve a móri borvidéket is ide csatolja. A falunkban tapasztalható közterületi állapotok siralmasak! Első teendőm lenne ezen a helyzeten úrrá lenni. Így nem nézhetnek ki közterületeink! A csapadékvíz elvezetése is sok feladatot ad. Az utak állapota kritikus (pl. Petőfi utca). Gyors, szakszerű lépéseket kell tenni, keresni a pályázati lehetőségeket az úthálózat teljes felújítására. A külterületi utak javítása is bőven ad tennivalót. A Belmajor állapota olyan, amire végképp nem lehetünk büszkék. Gazdátlan, elhanyagolt terület a falu közepén. Rendet kell tenni, így nem maradhat! Sajnos az elmúlt négy év alatt semmi nem történt itt és erre nem mentség a talajszennyezés körüli sok bonyodalom. Nagy feladataink közé tartozik az óvoda megújítása, az orvosi rendelő szigetelése, a kultúrház állapotának javítása, ami már életveszélyes. Ezek a munkák csak pályázati pénzből lehetségesek, ezért meg kell találni azokat a lehetőségeket, forrásokat, melyek bevonásával a fentiek megoldhatók. Rendet kell tenni erkölcsileg is. Meg kell szüntetni a sógor-komaságot. A pályázatoknál valóban a helyiek élvezzenek előnyt! Tiszta, világos döntések kellenek.

5 5. oldal PÁTKAI HÍREK Polgármesterjelöltek bemutatkozása Dávid Imre FIDESZ-KDNP polgármesterjelölt bemutatkozása Tisztelt Pátkai Polgárok! Dávid Imre vagyok, 58 éves, a FIDESZ-KDNP polgármester jelöltje óta élek Pátkán feleségemmel és 6 éves kisfiammal től 2012-ig korkedvezményes nyugdíjazásomig a MALÉV-nál dolgoztam oktató, repülőgép-parancsnok beosztásban. Angolul és oroszul beszélek. Feleségem okleveles kertészmérnök és tájépítész. Előző házasságomból két felnőtt lányom van, Katalin 29 éves jogász, Szilvia 27 éves közgazdász. Községünk, ez a csodálatos környezetben elhelyezkedő falu, nem csak a korhoz, hanem a környező településekhez képest is jelentősen elmarad. A közösség tagjaként fontos számomra, hogy ezen magam is változtassak. Mindehhez a feladathoz szövetségesekre, segítőkre is találtam a községben. Mi öten, a FIDESZ-KDNP jelöltjei, valamint Varga Géza aki függetlenként csatlakozott hozzánk szeretnénk felrázni Pátkát ebből az alvó állapotból, és megindítani a fejlődés útján. Tudom, hogy vannak, akik jöttmenteknek neveznek minket, nekik üzenjük, hogy jöttünk, de nem akarunk elmenni. Sőt, ugyanúgy magunkénak érezzük a falut, mint bárki más. Pontosan ezért hoztuk létre a Megújuló Pátkáért csoportot, mert úgy gondoljuk, hogy végre meg kell tenni azokat a lépéseket, amelyek elindíthatják községünket a fejlődés útján. Ahogyan az a programunkból is kitűnik, rengeteg a tennivaló. Meggyőződésünk, hogy együtt, az Önök segítségével, az összefogás erejével mindezek a célok megvalósíthatók. Annak érdekében, hogy jobban megismerhessenek bennünket, ezúton szeretettel meghívunk minden pátkai lakost a október 04-én órai kezdettel a kultúrházba, és annak udvarán tartandó bemutatkozó rendezvényünkre. Kérem Önöket, hogy október 12-én menjenek el voksolni, és szavazzanak a megújulásra, a fejlődésre, a szebb, élhetőbb Pátkáért. Szavazzanak a FIDESZ-KDNP a Megújuló Pátkáért jelöltjeire. Kérem továbbá, hogy a megyei közgyűlés listáján szavazzanak a FIDESZ-KDNP jelöltjeire. Mottónk: nincs lehetetlen, csak tehetetlen, összefogva közösen, sikerülni fog.

6 6. oldal PÁTKAI HÍREK Polgármesterjelöltek bemutatkozása Nagy Dániel Ferenc független polgármesterjelölt bemutatkozása Született: június 12. Születési hely: Székesfehérvár Lakcím: 8092 Pátka, Fehérvári út 6. Családi állapota nős Szakmai képzettségek: agrármérnök, közigazgatási alapvizsga, angol A,B középfok önkormányzati képviselő Önkormányzati és polgármester közösségi tevékenységek: EZER-JÓ vidékfejlesztési egyesület alelnöke Bemutatkozás: Tisztelt Választópolgárok, Kedves Pátkaiak! Bemutatkozásom elején engedjék meg, hogy megosszam Önökkel azokat a feladatokat, melyek 2010 óta mindennapi polgármesteri munkámat színesítették. Pályázat írás és bonyolítás az alábbi pályázatoknál: Ivóvíz előkészítési pályázat, Szabadtéri színpad pályázat, Polgárőr autó pályázat, Játszótér pályázat, Gyűjteményes ház pályázat, Pátkai tó legendájának nyomában pályázat, Codex Pátka könyv pályázat, Belmajori ifjúsági szállás pályázat, Hungarikum pályázat DISE részére, Térfigyelő kamera pályázat. Szerzői munkáim: Codex Pátka könyv fejezet írás, Szakértői közreműködés Fejér megye vidékfejlesztési jövője tanulmány elkészítésében, az Azért, hogy nézhető legyen a táj körülöttünk /nyertes markoló és eszköz beszerzés, stb./ tanulmány készítése, Újságcikkek írása. Vidékfejlesztési munkáim: Részvétel a Vértes-Gerecse munkájában /helyi fejlesztési stratégia felülvizsgálata, fórumok tartása, Leader célterületek kialakítása/, Közreműködés az EZER-JÓ vidékfejlesztési egyesület megalakításában, Tanácsadás települések részére területfejlesztési programelemeik összeállításához, Székesfehérvári járás megyei területfejlesztési programelemek település szintű összeállítása, EZER-JÓ egyesület arculatépítés, Programok szervezése, hangosítása. Vidékfejlesztőként tudom, hogy a következő években Pátka legsúlyosabb megoldandó feladata a háziorvos, védőnő, nőgyógyász, adóügyi előadó, pénzügyi előadó közelgő nyugdíjba vonulását követő szakember hiány leküzdése lesz, melyre válaszokat kell találnunk. Minden beruházáshoz meg kell teremteni annak pénzügyi alapjait. Meglévő megtakarításaink arra alkalmasak és elegendőek, hogy az ivóvíz beruházásunk, és a megyei területfejlesztési TOP-hoz kapcsolódó fejlesztéseink - melyeket az Együtt tovább kezdeményezés jelöltjeinél olvashatnak - megvalósulhassanak. Egy olyan nagyságrendű feladat, mint az útjaink teljes körű felújítása, vagy a Zámolyi út megépítése rendkívüli pénzügyi igényekkel jár, mely, ha külső forrásból (állami, pályázati pénzekből) nem valósítható meg, nyilván csak úgy képzelhető el, ha mi, Pátkaiak összeadjuk erre azt a sok százmillió forintot. Sok jelölttel ellentétben elképzelhetetlennek tartom azt, hogy a családok rövidtávon akár adóemelés, akár egyéb befizetés formájában nélkülözni tudják a szükséges fél millió forint nagyságú összeget, ezért erről a kérdésről külön kell Önöknek dönteni. Bízom azonban kormányzatunk további jó szándékában és bízom az Önök, a közösségünk erejében, mely továbbra is előre viszi településünket. Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot és Pátkát. Ajánlom figyelmükbe az Együtt tovább kezdeményezés jelöltjeinek szolgálatát és kérem Önt, hogy október 12-én éljen a választás lehetőségével! Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább Együtt tovább! Nagy Dániel

7 7. oldal PÁTKAI HÍREK Tisztelt Választópolgárok! Képviselőjelöltek bemutatkozása Albrecht Attila JOBBIK képviselőjelölt bemutatkozása 1962-ben születtem és azóta Pátkán élek. Autószerelői végzettségem van. Dolgoztam a Pátkai Termelőszövetkezetben majd a honvédség állományában teljesítettem szolgálatot. A sok laktanya bezárás miatt munkanélküli lettem és megpályáztam a mezőőri állást, ahol négy évig dolgoztam. Az iskola bezárása miatt és a létszám leépítés miatt elbocsátottak. Ezután ismét munkanélküli lettem és kényszerből gazdálkodásba fogtunk a jelenlegi párommal, akivel 17 éve élünk együtt és közösen neveljük a lányát, aki a Soproni Egyetem negyed éves erdőmérnök hallgatója. Őstermelőként gazdálkodunk és állatokat tartunk óta vagyok a Pátkai Vadásztársaság elnöke. Úgy gondolom, hogy az elmúlt négy év FIDESZ kormányzása nem váltotta be az ígéreteit, a falu semmit nem fejlődött csak vegetál. Ezért úgy gondolom, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom tagjaként és annak támogatásával a következő program megvalósításával fejlődésnek indulhatna a falu. A pátkai szervezet három irányelve: 1. Tiszta közélet - közbiztonság - az Önkormányzat működésének átvilágítása, szükség esetén elszámoltatása 2. Értékteremtés - Zámoly-Pátka-Pákozd összekötőút megépítése - a Velencei-tó körüli kerékpárúthoz kapcsolódva a pátkai tó körüli kerékpárút megépítése - tó környékén a turizmus fejlesztése (kulcsosház) - a tó jogi helyzetének rendezése - ifjúsági ház létrehozása (a fiatalság itt tartása) - halászati jog tisztázása - elhanyagolt falukép megszűntetése - községház funkciójának visszaállítása, az Önkormányzat visszaköltöztetése 3. Dinamikus fejlődésnek indulhatna Pátka. Köszönöm előre is megtisztelő bizalmukat. Tisztelettel: Albrecht Attila Gerencsér Attila független képviselőjelölt Született: szeptember 12. Születési hely: Székesfehérvár Lakcím: 8092 Pátka, Fehérvári út 6. Családi állapota nős, 3 leánygyermek apukája Szakmai képzettségek: villamos mérnök és mérnöktanár, szakközgazda Önkormányzati és közösségi tevékenységek: képviselő Pátkai honlap webmestere és a Pátkai Hírek szerkesztője Bemutatkozás: Talán a rendszerváltás óta nem volt ilyen nehéz 4 év az önkormányzatok életében, mint a es ciklusban. Pátkán ez talán hatványozottan igaz, hiszen be kellett fejeznünk a csatornázást, Zámollyal és Gánttal közös polgármesteri hivatalt kellett alapítanunk, változott az önkormányzat finanszírozási, könyvelési rendszere és még sorolhatnám a sikerrel vett akadályokat. Ebben a 4 évben az Önök bizalmából az Együtt megy! kezdeményezés tagjaként képviselőként is részt vehettem a döntésekben és a feladatok végrehajtásában. A megújult Pátka honlap rezidens webmestereként, a községi kiadványok (Pátkai Hírek, Codex Pátka, plakátok) szerkesztőjeként illetve informatikai, műszaki és pénzügyi témákban szakértőként, avagy rendezvényszervezőként tettem a dolgom a településért. Az Együtt tovább! kezdeményezés tagjaként, független képviselőnként - hogy szavazóimat politikai hovatartozásuktól függetlenül képviselhessem - szeretném folytatni a jó alapon fekvő megkezdett munkát Pátka jövőjéért! Megvalósítható célokként feladatomnak érzem az önkormányzati hivatal informatikai rendszerének megújítását, az önkormányzat épületeinek akadálymentesítését, a Pátka környéki kerékpárutak fejlesztését, a belmajori területek, épületek kreatív hasznosítását, közétkeztetésre alkalmas óvodai konyha kialakítását. Mindezek megvalósításához ajánlom figyelmükbe az Együtt tovább kezdeményezés jelöltjei Nagy Imréné (Mayer Nelli), Buda József, Kovács János, Ifj. Nánási László és Nagy Dániel bemutatkozását.

8 8. oldal PÁTKAI HÍREK Képviselőjelöltek bemutatkozása Buda József független képviselőjelölt Született: április 15. Születési hely: Székesfehérvár Lakcím: 8092 Pátka, Kossuth 151. Családi állapota nős, 2 gyermek édesapja Szakmai képzettségek: érettségi, szakmunkás Önkormányzati és közösségi tevékenységek: 1992-óta képviselő, Pátkai Sportkör örökös tiszteletbeli elnöke. Pátka Község Díszpolgára Bemutatkozás: Kedves Pátkaiak! Évtizedek óta dolgozom a település közéletében, a jelenlegi testületbe Hollósi Dezső lemondása után érkeztem. Ebben a ciklusban az alábbi tevékenységeket végeztem képviselői feladataim közben: Az öltöző külső hőszigetelésének és felújításának szervezése, a sportpálya kerítés építésének szervezése, az óvoda szennyvíz bekötése, sportnapok szervezése, testvértelepülési programok szervezése, testvértelepülésekkel kapcsolattartás, sportpályázatok figyelése. A képviselőtestület korelnökeként látom annak a felelősségét, hogy az öregedő közéleti szereplők helyébe fiatalabb korosztályokat kell találni. Éppen ezért személyes célomként tűztem ki, hogy átadjam azokat a tapasztalatokat, amelyeket több évtizedes közösségi munkám során szereztem. Támogatom továbbá az ivóvízminőség javítás megvalósítását, a ravatalozó átadását, a belmajori környezetszennyezés felszámolását, a zámolyi kerékpárút létrehozását, intézményeink napelemmel történő felszerelését, az óvodai konyha bővítését tálalóval, az önkormányzati épületek akadálymentesítését, a sportöltöző előtti téren helyi termelői piac, bolhapiac létrehozását, multifunkcionális sportpálya létrehozását, testvértelepülési kapcsolataink fejlesztését, a HOFESZ-szel turisztikai együttműködés kialakítását. Mindezek megvalósításához ajánlom figyelmükbe az Együtt tovább kezdeményezés jelöltjeinek - Nagy Imréné (Mayer Nelli), Gerencsér Attila, Kovács János, ifj. Nánási László és Nagy Dániel - bemutatkozását. Kovács János független képviselőjelölt Született: október 1. Születési hely: Pátka Lakcím: 8092 Pátka, Kossuth u. 26. Családi állapota nős, 2 gyermek, 3 unoka Szakmai képzettségek: mezőgazdasági gépszerelő Önkormányzati és közösségi tevékenységek: 8 évig a település fejlesztési bizottság tagja Bemutatkozás: Jelenleg a Fejérvíz Zrt-nél dolgozom, korábban a helyi szövetkezet, majd a Csákvári állami gazdaság alkalmazásában álltam. Főállásom mellett őstermelőként dolgozom a mezőgazdaságban. Pátka község legjelentősebb termelő ágazata az agrárium, amelyben dolgozva látom, hogy nagyon sok fejlesztés - legyen az turisztikai, közút stb.- csak a helyi mezőgazdasági szereplők bevonásával képzelhető el. Ahhoz kérek bizalmat Öntől, hogy a helyi mezőgazdászok és az itt lakók érdekeit képviselhessem a képviselőtestületben. Célom a józanság talaján állva a lehetőségeinkhez mérten a legjobbat elérni, előre lépni és nem álmodni. Személyes céljaim továbbá képviselőként, hogy újra önálló óvodája legyen a településünknek, a mezőgazdasági utak javításához szükségesnek tartom egy vontatott gréder vásárlását, nagyobb figyelmet szeretnék fordítani a belterületi csapadékvíz elvezetés javítására és közterületeink állapotának javítására. Ehhez ajánlom figyelmükbe Nagy Imréné (Mayer Nelli) Buda József, Gerencsér Attila, ifj. Nánási László és Nagy Dániel bemutatkozását. Tisztelettel: Kovács János

9 9. oldal PÁTKAI HÍREK Képviselőjelöltek bemutatkozása Varga Géza független képviselőjelölt bemutatkozása Varga Géza vagyok,1958-ban születtem. Szüleim Pátkai lakosok, itt nevelkedtek, családunk számára ez a település jelenti az igazi otthont. Iskoláimat Pátkán, majd Székesfehérváron végeztem gépészeti szakon,1975- től a MÁV-nál dolgoztam mozdonyok főjavításánál ig től a Fejér Megyei Rendőrség állományába kerültem Székesfehérvárra, ahol 2009 áprilisáig dolgoztam, majd korkedvezménnyel nyugdíjas lettem. A falunkban a földjeinken gazdálkodom a családommal, fiammal, aki 25 éves, valamint 31 éves lányomékkal tavasza óta a Pátkai Nyugdíjas civilszervezet egyik vezetője vagyok, szeretek programokat szervezni tagjainknak, örömmel veszek részt a falu kulturális életében, programjaiban. Az önkormányzati választásokon független képviselőként indulok, a Megújuló Pátkáért csapat tagjaként. Egyik legfőbb célom a falu közbiztonságának növelése, melyhez sok éves rendőri munkatapasztalatommal járulok hozzá. Fontos Pátka kulturális fejlődése, a fiatal és az idősebb korosztály számára is, hiszen így érezhetjük igazán jól és otthon magunkat a faluban. Szeretném, hogy községünk környezete otthonosabb legyen mint a szomszédos településeké, és falunkban a turizmus fellendülne. Mindezt Önökkel együtt elérhetjük. Mindennek pedig alapja, hogy a falu útjait a bel- és külterületeken is helyreállítsuk, folyamatosan karban tartsuk. Szakmai tapasztalataim, a falu iránti szeretetem, s az Önök támogatása elegendő ahhoz, hogy mindezek a célok meg is valósuljanak. Szavazzanak rám október 12-én. Bolla Ferenc FIDESZ-KDNP képviselőjelölt bemutatkozása Tisztelt Pátkaiak! Bolla Ferenc vagyok. A Megújuló Pátkáért csoport tagjaként, a FIDESZ- KDNP képviselő jelöltjeként mutatkozom be Önöknek. 48 éves vagyok, 2005 óta élek Pátkán két gyermekemmel és pedagógus feleségemmel. 30 éve az építőiparban dolgozom, 1990 óta vállalkozóként. A 80-as évektől kezdve többször is megfordultam a faluban, de sajnos látványos fejlődést nem tapasztaltam ez idáig. Ezért is jutottam arra az elhatározásra, hogy képviselőként, sokéves építőipari tapasztalatommal segíteni tudom környezetünk építését, szépítését. Ebben a munkában már részt vállaltam a református templom tornyának és az új iskola tetőszerkezetének építésével. Társadalmi munkában végeztem az óvoda udvarán álló játék összeállítását az Önkormányzat dolgozóinak segítségével. Ezúton is arra kérem Önöket, hogy október 12-én éljenek állampolgári jogukkal, és szavazzanak a FIDESZ-KDNP jelöltjeire, a Megújuló Pátkáért csoport tagjaira! Egy cél vezet mindannyiunkat: a falu fejlődése.

10 10. oldal PÁTKAI HÍREK Képviselőjelöltek bemutatkozása Kovács Péter független képviselőjelölt bemutatkozása Tisztelt Pátkai Választópolgárok! Kovács Péter vagyok, de leginkább Cipó néven ismerhetnek ben születtem Székesfehérváron, születésem óta pátkai lakos vagyok, ide jártam óvodába és általános iskolába is. Iskolai végzettségem kőműves szakmunkás, amit Székesfehérváron a Vörösmarty Mihály Szakmunkásképzőben szereztem. Jelenleg Székesfehérváron egy multinacionális vállalat alkalmazottja vagyok, mint operátor. Független képviselőjelöltként indulok a választáson, mert nem pártokat, hanem a falu lakosságát szeretném képviselni. Ismerem a helyi embereket, problémáikat, célom a közösség nagyobb összetartásának elérése, településünk értékeinek minél hatékonyabb kihasználása. Sok elképzelésem van, hogyan lehetne a települést fejleszteni, hogy az idősebb, a mostani és a későbbi generáció is könnyebben boldoguljon itt (turizmus fellendítése, közterületek és utak rendbetétele, közbiztonság erősítése stb.). Ahhoz, hogy ezeket meg tudjam--tudjuk valósítani, az Önök támogatására van szükségem. Kérem, ha nem csak saját, de gyermekeik, unokáik jövője is fontos Önöknek, támogassanak engem szavazatukkal. Kovács Péter független képviselőjelölt Nánási László független képviselőjelölt Született: február 23. Születési hely: Székesfehérvár Lakcím: 8092 Pátka, Kossuth u. 45. Családi állapota nős, 2 gyermek apukája Szakmai képzettségek: épületasztalos, sportoktató Önkormányzati és közösségi tevékenységek: DISE elnöke 2010 óta képviselő Bemutatkozás: Tisztelt Pátkai Lakosok! Az elmúlt négy évet képviselőként megélni rendkívül tanulságos volt számomra: a kötelező teendőim közé tartozott a testületi ülések anyagainak átolvasása, a rendes és rendkívüli üléseken való részvétel. Érdemben hozzászóltam a témákhoz és a vitát követően igyekeztem a legoptimálisabb döntést meghozni - ezek mindegyike már önmagában is nagy feladat. Emellett elvállaltam az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöki posztját, amely az egyik leghálátlanabb terület; továbbá a Szennyvízcsatorna Társulás küldötteként képviseltem településünket. Az elmúlt ciklus alatt megvalósult önkormányzati és civil szervezeti építőipari beruházások kivitelezésében és a munkálatok ellenőrzésében is részt vettem (óvoda, kemence tetőszerkezet, katolikus templomkert, szabadtéri színpad és kiállítótér, sportöltöző, játszótér, tájház). A DISE-Pátka vezetőjeként feladatom volt a helyi konditerem és a női torna fejlesztése, zavartalan üzemeltetése. Természetesen a hivatásomat sem adtam fel mindeközben: 16 éve vezetem építőipari vállalkozásom és a családom is igényelte aktív jelenlétemet a mindennapokban. A következő ciklusban csak olyan célokat szeretnék kitűzni magam elé, amelyek megvalósítása reális: amelyeket a jelenlegi testület már megfelelően előkészített, s amelyek fedezetét megtakarította. Ezért ajánlom figyelmükbe Buda József, Gerencsér Attila, Kovács János, Nagy Imréné (Mayer Nelli) képviselőjelöltek és Nagy Dániel polgármesterjelölt bemutatkozását, akikkel eredményesen tudnék együttműködni!

11 11. oldal PÁTKAI HÍREK Képviselőjelöltek bemutatkozása Visi Szilárd JOBBIK képviselőjelölt bemutatkozása VISI SZILÁRD vagyok, és a Jobbik Magyarországért Mozgalom színeiben kívánok indulni a helyi önkormányzati választásokon között jegyzőként dolgoztam az önkormányzatnál. Tapasztalatomat, közigazgatási ismereteimet, településfejlesztési ismereteimet, és kiterjedt kapcsolatrendszeremet szeretném az Önök bizalmát élvezve Pátka javára fordítani. Megvalósítandó céljaim, ha sikeresen szerepelek a helyi választásokon: A közbiztonság növelése (folyamatos rendőri jelenlét elérése, és térfigyelő kamerarendszer kiépítése) A mezőőri szolgálat megreformálása, és hatékonyságának növelése. Az alapfokú oktatási, nevelési intézmények segítése, vonzerejük növelése. Az önkormányzat gazdálkodásának, működésének teljes körű és alapos átvilágítása. A törvénysértő pénzügyi manőverek felderítése, a közreműködők felelősségre vonása. Pénzügyi Bizottság létrehozása, megelőzve ezzel a törvénytelenségeket. Fejlesztési koncepció készítése, amit társadalmi vitára bocsátunk. A felszíni vízelvezetés megoldása, az utak és járdák állapotának javítása. A víztározó hasznosításában rejlő lehetőségek felderítése és kihasználása. A külterületi lakosok életkörülményeinek, javítása. Élhető és szerethető falukép elérése. Folyamatos és lapos tájékoztatása a lakosságnak az önkormányzati munkáról. Az életkörülmények, szolgáltatások hatékonyságának, lakosságbarát működésének elérése. A Jobbik Magyarországért Mozgalom pátkai szervezete számára csak a falu számít. Mindenkit szövetségesnek tekintünk, aki a falu érdekében cselekszik, és mindenki ellenfél aki, akár jó szándékból is, de ártott, vagy ártani akar a falunak. Szebik Attila FIDESZ-KDNP képviselőjelölt bemutatkozása Szebik Attila vagyok, családommal Székesfehérvárról 2008-ban költöztünk Pátkára. Ének-zenetanár, egyházzenész vagyok, németországi főiskolai tanulmányaink után költöztünk vissza Magyarországra. Jelenleg szociális munkatársként dolgozom Székesfehérvárott, illetve októbertől néhány órát itt, Pátkán és Lovasberényben fogok tartani a zenei tagozaton. Öt gyermekünk van, feleségem, Szebik Ágnes a helyi református általános iskola elsőseit oktatja, előtte a Talentum Református Általános Iskolában tanított. Minden korábbi elveimmel ellentétes az, hogy politikai vonalon ténykedjem. Ám amikor felvetődött a kérdés, hogy induljak-e az önkormányzati választáson képviselőjelöltként, átértékeltem az addigi elveimet, ugyanis a református egyházzal és az iskolával szoros kapcsolatban lévén, képviselőként is a teljes település érdekeit tudnám szolgálni. Kiváló adottságú ez a falu, mind a természeti kincseit, mind az itt élő embereket tekintve. A korábbi testületek is mindezeknek a hasznosítását tűzték ki célul, ezt különböző mértékben sikerült is elérni. A Megújuló Pátkáért szövetségünk erejét abban látom, hogy a programunk megvalósításában teljes az egység közöttünk és ebben igen fontos momentum az iskola megléte és fejlesztése és az ezekhez szükséges anyagi forrásokat jó eséllyel el tudjuk érni. Betelepülők vagyunk, igen. A saját választásunk ez, és jól tettük, hogy ide költöztünk, szeretünk itt élni. Teljesen más szemszögből látjuk a falu közügyeit, de ezt nem hátránynak, hanem előnynek tartom, amelyet vétek lenne nem kihasználni. A programunkat úgy állítottuk össze, hogy a ciklusban reálisan teljesíthető feladatokat állítottuk fontossági sorrendben össze. Kérjük, olvassák figyelemmel, megvalósítását felelősséggel vállaljuk.

12 12. oldal PÁTKAI HÍREK Képviselőjelöltek bemutatkozása Góger Tamás FIDESZ-KDNP képviselőjelölt bemutatkozása Góger Tamás, kétgyermekes családapa vagyok, a FIDESZ-KDNP támogatásával indulok a választásokon ban költöztünk Pátkára párommal, Lázár Líviával. Azért választottuk Pátkát, mert csodálatos a környezet, a víztározó - magam is horgász vagyok -, otthonra találtunk. Fehérvár közelsége, az akkori vezetés által ígért fejlesztések vonzóvá tették a falut. Zsongott az élet, a rendezvényekre a környékről is jöttek, a kocsmában a fiatalok biliárdoztak, az utcákban új házak épültek, több gyermekes családot lehetett látni. Minden arra utalt, Pátka robbanásszerű fejlődés előtt áll. És jött a robbanás. A képviselői testületben belső viszály alakultak ki a jegyző miatt, Pátka nevét a kisebbséggel, a romló közbiztonsággal kapcsolatban emlegették. A falu vezetése szétesett, eluralta az érdektelenség. A fiatalok nem tudnak szórakozási lehetőséghez jutni, a gyerekeket iskola hiányában Fehérvárra viszik, az elmúlt 8 évben a csatornázáson kívül szinte semmilyen fejlesztés nem történt. Nagy a bizalmatlanság, betelepülőként kiérdemeltem a jöttment megnevezést. Hiszem, Pátka jövője a lakosságon múlik! Fontos, hogy a célok eléréséhez azokat közösítsük ki, akik próbálják megosztani, összezavarni a lakosságot. Mindannyian Pátka fejlődéséért, az otthonunkért, a közösségért akarunk tenni! Szeretnék egy olyan Pátkát, ahol az emberek beszélgetnek egymással, az utak rendezettek, virágos, ápolt a falu, lehet friss pékárut kapni, vannak jó vendéglátóhelyek, üzletek! Ez nem álom, közösen sikerülni fog Zaka Béla független képviselőjelölt bemutatkozása Tisztelt Pátkaiak! Zaka Béla vagyok és nagyon sokan ismernek, ezért csak nagyvonalakban írnám le a bemutatkozást ban születtem, azóta Pátkán élek. Az általános iskolát a faluban jártam, ami rengeteg élménnyel gazdagított gyermekként. Székesfehérváron végeztem az ipari iskolát, ahol autószerelőként végeztem. Utána a Pátkai TSZ-ben voltam szerelő ben levizsgáztam, tehergépkocsi vezető lettem ben a jelenlegi munkahelyemre az Alba Volánhoz mentem, ahol először tehergépkocsi vezető lettem, majd ezután autóbusz vezető és ezt csinálom 29 éve a mai napig. Programjaim: Közbiztonság és vagyonbiztonság fejlesztés, Mezőőri tevékenység megerősítése, a kóbor ebek felszámolása a faluban, a közmunka programba teljesítmény elvet vinni. Ha tetszik a program, kérem szavazzatok Rám! Tisztelettel: Zaka Béla

13 13. oldal PÁTKAI HÍREK Képviselőjelöltek bemutatkozása Nagy Imréné független képviselőjelölt Született: január 07. Születési hely: Székesfehérvár Lakcím: 8092 Pátka, Petőfi 114 Családi állapota férjezett, 2 gyermek édesanyja Szakmai képzettségek: szakmunkás Önkormányzati és közösségi tevékenységek: 11 évig az egészségügyi és szociális bizottság tagja polgárőr, korábbi sportkör vezetőségi tag, szülői munkaközösség egykori tagja Bemutatkozás: Nagy Imréné vagyok, igaz sokan Mayer Nelliként, a leánykori nevemen ismernek. Tizenhatan vagyunk testvérek, én a hetedikként jöttem a világra. Kereskedelmi iskolában végeztem a tanulmányaimat és az életem nagy részét is e területen töltöttem ben mentem férjhez, két gyermekem született, akik mára már felnőttek: a fiam 29 éves, a lányom pedig 23 éves. Pátkán élek a férjemmel és a gyerekeimmel. Már akkor elkezdtem a közösségért dolgozni, amikor a gyermekeim óvodások lettek és azóta rendszeresen segítem a településen élőket. 11 éven át bizottsági tagként tevékenykedtem és 9 évig a színjátszó közösség oszlopos tagja voltam. A helyi rendezvényeken évtizedek óta önkéntesként segítek, elsősorban az étkeztetésben. Véleményem szerint az alábbi területeken lenne szükség változtatásra: közterületek állapota, a civil szervezetek működése, az óvodai konyha újraindítása. E célok eléréséhez ajánlom figyelmükbe Buda József, Gerencsér Attila, Kovács János, ifj. Nánási László és Nagy Dániel bemutatkozását. Oláh Tamás független képviselőjelölt bemutatkozása Oláh Tamás vagyok. Pátkán születtem és Pátkán is élek, a szüleim és a nagy szüleim is itt éltek. Itt jártam iskolába. A családom is itt él. Egy lányom és egy fiam van. A falu vezetés az oktatás a civil szervezetek megreformálásában látok lehetőségeket. Nagyon sok olyan problémát látok, amin kellene jobbítani. A faluban elő emberek biztonság érzetén kell javítani. A lopások, betörések, számának csökkentése a célom. A faluban rejlő lehetőségek jobb kiaknázása gondolok itt a tóra, a lovas sportra, biciklisekre kirándulókra és a bor útra. A Pátkai hagyományokra nemzeti ünnepekre nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk. A faluban lévő közterületek állapotának szebbé jobbá tétele. A járdák árkok átereszek tisztítása, utak a falu központ meg újítása ezeknek a feladatok megoldása nem elodázható! Élhetőbb falut, lakóság barát közigazgatás! Tisztelettel: OLÁH TAMÁS

14 14. oldal PÁTKAI HÍREK Képviselőjelöltek bemutatkozása Berinkey-Németh Regina FIDESZ-KDNP képviselőjelölt bemutatkozása 1974-ben születtem Debrecenben, 12 éve élek Pátkán családommal. Férjem Berinkey László pénzügyi területen szerzett tapasztalatot önálló vállalkozóként, az én szakterületem az ingatlanokhoz kapcsolódik. Lakberendező, ingatlanforgalmazó és értékbecslő valamint társasházkezelő képesítéssel rendelkezem. Az elmúlt 3-4 évben társasházkezelő munkám során 296 család mindennapos problémáinak megoldásában kellett helytállnom. Tapasztalatot szereztem a szükséges és pénzügyileg betervezett munkák felmérésén, kiírásán és elbírálásán túl egészen a megvalósulásig. Részt vettem az éves költségvetés megtervezésében és betartásában. Ehhez szervesen kapcsolódik a jogszabályok ismerete és elengedhetetlen a jó kapcsolatteremtő képesség is. Aki református presbiterként ismer tudja, hogy elkötelezett vagyok és aktívan részt veszek az Egyházat érintő kérdések megoldásában is. Családommal együtt részesei vagyunk az iskola megújulásában a gyermekekért, mert tudjuk, hogy csak akkor lehet egy falut összetartani, ha a gyermekeknek van lehetőségük együtt, egymást megismerve felnőni, hogy folytathassák az általunk elkezdett utat. Bár nem vagyok törzsgyökeres pátkai, a település örökségének a gyarapításához mindenkire szükség van. Változás nélkül nincs fejlődés, és én ennek szeretnék résztvevője lenni. Szükség van az összefogásra, hogy az emberek szeressenek itt élni és a településünk másoknak is vonzóvá váljon. Mivel a jövőnket továbbra is Pátkán képzeli el, célom független képviselő jelöltként a természeti, kulturális és turisztikai adottságok kiaknázása, mely településünk fejlődését szolgálja. Kérem szavazataikkal segítség csapatunkat a célok elérésében, hogy lépést tudjon tartani Pátka is Fidesz KDNP támogatással, együtt egy élhető Pátkáért! Tisztelt Pátkai Választópolgár! LAKOSSÁGI FÓRUM Pátka Község Önkormányzata meghívja lakossági fórumára, melynek témája a évi önkormányzati választásokon induló képviselő és polgármester jelöltek bemutatkozása. Ideje: október 7. 18:00 Helye: Művelődési Ház Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! Pátka Község Önkormányzata

15 15. oldal PÁTKAI HÍREK Roma nemzetiségi képviselőjelöltek bemutatkozása Varga Zsolt RODOSZ roma nemzetiségi képviselőjelölt bemutatkozása Varga Zsolt Falubeli lakos vagyok, aki régóta figyelemmel kíséri a falunk előnyeit, hátrányait, illetve egyben fejlődését is. Falunk legszegényebb útszakasza a Vörösmarty utca. A falu létezése óta nem történt konkrét fejlesztése. Összehasonlítva Pl. míg más utcák, útszakaszok újjá, illetve javításra kerültek, addig a Vörösmarty utca több tíz éve sár illetve kavics kő törmeléket tartalmaz. Mint roma képviselő jelölt, jelölésem oka, a közös érdek képviselete. A tenni akarás a szebb és elfogadhatóbb környezet érdekében. A magyar illetve a roma közösség harmonikus, vidám, barátságos együttélésének elősegítése, közös célokkal falunk szebbé tétele érdekében! Lakatos László RODOSZ roma nemzetiségi képviselőjelölt bemutatkozása Lakatos László vagyok, 46 éves. Tisztelettel üdvözlöm a pátkai lakosságot. Szeretnék egy roma kisebbségi önkormányzatot létrehozni, ami segítené a roma közösség beilleszkedését, illetve a konfliktusok megelőzését. Szeretnénk, ha minden romának munkát tudnánk találni, habár kb. 80%-a már dolgozik, de sajnos még sok mindennel le vagyunk maradva. Pl.: a házakban 90%, akinél nincs bevezetve a víz csak egy közterületi csap van, és az önkormányzat nem tud támogatást nyújtani, ezért ezeket az alapvető dolgokat megpróbálnánk közösen az önkormányzattal megoldani, de ezeket a problémákat csak pályázatokból lehet megvalósítani. Nem csak roma közösségnek, minden pátkai rászorulónak próbálnánk segíteni. Köszönöm, hogy elolvasták ezt a rövid bemutatkozást Tisztelettel: Lakatos László

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember 30. TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tûzte ki a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek

Részletesebben

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról 2014. október www.tortel.hu VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról Dr. Áder János köztársasági elnök úr a 270/2014.

Részletesebben

PARÁDI MOZAIK. Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember

PARÁDI MOZAIK. Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám. VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember PARÁDI MOZAIK Parád Nagyközség Önkormányzatának információs lapja XX. évf. 5. szám VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával

Részletesebben

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny!

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny! Onga új övezeténél nagy telken, 3 szintes családi ház 70%-os készültséggel áron alul eladó. Érd.: 46/439-304 Pálinkáspoharak gyűjtése! Az Ongai Kulturális Egyesület a Dravas Közösségi Ház és Múzeum egyik

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. Tisztelt Választópolgár! A 2010. október 3-ai önkormányzati érvényes igazolványai átadásával lehetővé képviselők, polgármesterek, a megyei köz- teszi a bizottságnak,

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

Választ Szigetmonostor

Választ Szigetmonostor 2014. augusztus - szeptember XX. 8-9. Választ Szigetmonostor Polgármester- és képviselő jelöltek 2014. A Helyi Választási Bizottság által, a 2014. október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselő és

Részletesebben

Első lecsófesztivál. Önkormányzati választás. Az én falum MEZŐFALVA. Tartalom. A szeptember mottója. Szeptember Szent Mihály hava Őszelő

Első lecsófesztivál. Önkormányzati választás. Az én falum MEZŐFALVA. Tartalom. A szeptember mottója. Szeptember Szent Mihály hava Őszelő Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2010. szeptember Tartalom Sikeresen szerepelt a női kar 2. oldal A Mezőfalváért Egyesület hírei 2. oldal Címzetes főjegyzőnk: dr. Woth László 3. oldal

Részletesebben

Tököli Tükör válsztási melléklete

Tököli Tükör válsztási melléklete Választási melléklet Tököli Tükör válsztási melléklete Tisztelt választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek

Részletesebben

Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek

Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek A Helyi Választási Bizottság különkiadása 2006. szeptember Tisztelt Választópolgárok! Ismét választ az ország. A helyhatósági választással a helyi képviselőket, valamint az

Részletesebben

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám 2014/4. szám Kedves Besnyőiek! A 2010-14-es önkormányzati ciklus végére érvén a Besnyői Hírmondó ez évi 5. lapszámát ajánlom szíves figyelmükbe, melyben végre új háziorvosunk érkezéséről adhatunk hírt,

Részletesebben

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XV. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM Választási különszám Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása 2010/SZEPTEMBER

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! KÜLÖNSZÁM www.tahitotfalu.hu 2014. SZEPTEMBER Önkormányzati választás 2014. A települési és a megyei önkormányzatok választására 2014. október 12-én kerül sor, melyrôl minden választópolgár személyre szóló

Részletesebben

Kidurrant az adósságlufi! el, amely egy-két szerencsés kivételtõl eltekintve lehetetlenné. Olvasói levél a játszótér avatás ünnepén tapasztaltakról

Kidurrant az adósságlufi! el, amely egy-két szerencsés kivételtõl eltekintve lehetetlenné. Olvasói levél a játszótér avatás ünnepén tapasztaltakról A HÓNAP ESEMÉNYEI Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó! Régi új játszóterünk Az Alföldi utcában a község egykori elsõ játszótere megérett a felújításra, s az Összefogás Kerepesért Egyesület elhatározta,

Részletesebben

A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIX. évf. 195. szám 2014. szeptember ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2014 2014. október 12-én a választópolgárok ismét az urnákhoz járulnak, hogy megválasszák a települések

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. Választási különszám KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. Választási különszám KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIV. évfolyam 11. szám 2002. október 16. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Választási különszám Tájékoztató a szavazás módjáról Tájékoztatjuk a T. Választópolgárokat, hogy a 2002.

Részletesebben

Révfülöpi Képek. Választási különszám

Révfülöpi Képek. Választási különszám Révfülöpi Képek Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja A 2013. február 24-én tartandó szavazás az IKSZT épületében kerül lebonyolításra. A szavazóhelyiség címe: Révfülöp, Káli út

Részletesebben

Választási különszám 2014.

Választási különszám 2014. 2. oldal 2014. választási különszám Választási különszám 2014. Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a kiadványban a jelölteket ABC sorrendben mutatjuk be. A szerkesztőség kijelenti, hogy a jelöltek által leadott

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2010. XII. évfolyam, 7. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 4110 BIHARKERESZTES, SZÉCHENYI U. 57. SZÁM TÁJÉKOZTATÓ A választási eljárásról szóló

Részletesebben

Honlap ajánló: https://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/index.html

Honlap ajánló: https://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/index.html A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA 2010. SZEPTEMBER - VÁLASZTÁSI SZÁM TÁJÉKOZTATÓ a 2010. évi helyi ÖNkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról A Magyar Köztársaság

Részletesebben

HÍRFORRÁS HÉDERVÁRI. 2006-2010 Bizalomból építve. 2010. szeptember 11. évfolyam, 4. szám

HÍRFORRÁS HÉDERVÁRI. 2006-2010 Bizalomból építve. 2010. szeptember 11. évfolyam, 4. szám HÉDERVÁRI HÍRFORRÁS 2010. szeptember 11. évfolyam, 4. szám Hédervár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének időszaki kiadványa 2006-2010 Bizalomból építve Köszönöm a kis falunk minden lakosának az

Részletesebben

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ XX. évfolyam IX. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1956. évi forradalom, szabadságharc 54. évfordulójának és a Magyar Köztársaság kikiáltásának

Részletesebben

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó 2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám Vörösmarty Mihály: SZÓZAT - részlet - Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. Itt küzdtenek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 2006. szeptember. Tisztelt Választópolgárok!

H I R D E T M É N Y XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 2006. szeptember. Tisztelt Választópolgárok! XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Tisztelt Választópolgárok! 2006. október 1-jén ismét települési önkormányzati képviselõk, polgármesterek, és megyei közgyûlési tagok választására kerül sor. Ez a tájékoztató segítséget

Részletesebben

hartian_valasztas 9/23/14 13:36 Page 1 2014/3

hartian_valasztas 9/23/14 13:36 Page 1 2014/3 hartian_valasztas 9/23/14 13:36 Page 1 2014/3 VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM hartian_valasztas 9/23/14 13:37 Page 2 Az Újhartyáni Önkormányzat hivatalos lapja Engedélyszám: ISSN 2062-6339. Példányszám: 1200 db.

Részletesebben

Paksi Hírnök. Polgármesterjelöltek 2010. Hajdú János Kozmann György Mezõsi Árpád

Paksi Hírnök. Polgármesterjelöltek 2010. Hajdú János Kozmann György Mezõsi Árpád Fotó: Molnár Gyula Hamvas István az atomerõmû élén Cikkünk a 16. oldalon Paksi Hírnök Az írás megmarad. XIX. ÉVF. 18. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2010. SZEPTEMBER 24. Polgármesterjelöltek 2010 Hajdú János Kozmann

Részletesebben

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA Ősszel is vár a Balaton 2. oldal A Sóvár hírei 15. oldal Szent Mihály-napi búcsú 16. oldal 2014. VI. szám Október VÁLASZTÁS BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA Megkezdődött a körforgalom

Részletesebben

KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK

KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK 24. ÉVF. 34. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. SZEPTEMBER 27. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK Kôszeg legnagyobb

Részletesebben

POLGÁRMESTER JELÖLTEK BALATONKENESÉN:

POLGÁRMESTER JELÖLTEK BALATONKENESÉN: KÜLÖNKIADÁS 2014. SZEPTEMBER Balatonkenese Város Jegyzõjétõl mint a Helyi Választási Iroda Vezetõjétõl H I R D E T M É N Y Értesítem a lakosságot, hogy Balatonkenese Helyi Választási Bizottsága a 2014.

Részletesebben