PÁTKAI HÍREK. Pátkai Hírek XXIV. évfolyam, választási különszám A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁTKAI HÍREK. Pátkai Hírek XXIV. évfolyam, választási különszám 2014. A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA"

Átírás

1 PÁTKAI HÍREK Pátkai Hírek XXIV. évfolyam, választási különszám A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA Tisztelt Pátkai Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke október 12. napjára kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját, amely napon a hatályos jogszabályok értelmében 5 évre megválasztják Pátka Község választópolgárai a település polgármesterét és hat önkormányzati képviselőjét. A Nemzeti Választási Bizottság ugyanarra a napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők évi általános választását is. A választópolgár a választáson eldöntheti, hogy a lakcímén vagy a bejelentett tartózkodási helyén kívánja gyakorolni választójogát. Aki a tartózkodási helye szerinti polgármesterre és egyéni képviselőjelöltre akar szavazni, az átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthat be. Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki magyarországi lakcíme mellett bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel is rendelkezik, feltéve, hogy tartózkodási helyét június 23-ig létesítette és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig, október 12-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb október 10. napján óráig kell megérkeznie a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár ugyanezen időpontig vonhatja vissza a kérelmét. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során is lehetőség van mozgóurna igénylésére. Mozgóurna iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolva van. A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakóhelyére, átjelentkezés esetén a tartózkodási helyére, vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyéb címre. A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb október 10. napján óráig meg kell érkeznie ahhoz a Helyi Választási Irodához, amelynek a szavazóköri névjegyzékében szerepel a választópolgár, vagy a kérelem a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz is benyújtható. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt aláírással igazolja. A szavazólapra leadott szavazás akkor érvényes, ha polgármester esetében egy jelölt neve melletti körbe tesznek X vagy + jelet, a képviselők esetében maximum hat képviselőjelöltre szavaznak, a nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok pedig a nemzetiségi képviselők esetében maximum három képviselőjelöltre szavaznak. A polgármester-, illetve képviselőjelöltek, valamint nemzetiségi képviselőjelöltek akik éltek a lehetőséggel- ebben a kiadványban mutatkoznak be a szavazólap szerinti sorsolással meghatározott sorrendben. Amennyiben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, illetve a nemzeti önkormányzati képviselők választásával kapcsolatosan a fentieken túl további információkra lenne szüksége, úgy a Pátkai Helyi Választási Iroda tagjai állnak rendelkezésére. Kérem, forduljon hozzánk bizalommal! Pátka, szeptember 24. Bőnyi Andrea HVI vezető-helyettes.

2 2. oldal PÁTKAI HÍREK Jegyzőkönyv a szavazólapon való részvétel sorsolásáról Készült: szeptember 8-án a Pátka Község Helyi Választási Bizottságának ülésén Pátka Község Önkormányzat tanácskozó termében Jelen Vannak: - Pénzes József HVB elnök - Szabó Zoltánné HVB elnök h. - Dori-Horváth Béla HVB tag - Dosztály Csaba jegyző - Schweibert Jánosné jegyzőkönyv vezető Tárgy: a október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a szavazólapon való részvétel sorsolása Pénzes József HVB elnök Köszönti a megjelenteket és felkéri a bizottság tagjait, hogy végezzék el a október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a szavazólapon való részvétel sorsolását a polgármester jelöltekre vonatkozóan: A sorsolás rendben lezajlott. Pátka Község Helyi Választási Bizottsága 3 (három) igen szavazattal, nem szavazat nélkül a következő határozatot hozza: Pátka Község Helyi Választási Bizottságának 27/2014.(IX.08.) számú határozata A polgármesterjelöltek szavazólapon megjelenésének Sorrendjéről Pátka Község Helyi Választási Bizottsága a október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a szavazólapon a polgármesterjelöltek sorrendjét sorsolás alapján az alábbiakban határozza meg: 1. Hollósi Dezső 2. Dávid Imre 3. Nagy Dániel Ferenc A sorsolás ellen nincs helyi önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényességes elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. Indoklás A választási eljárásról szóló évi XXXVI. Törvény (továbbiakban: Ve.) alapján a Helyi Választási Bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjét a sorsolással, a bejelentésre rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után állapítja meg. A jelöltek sorsolása szabályserűen megtörtént. A határozat a Ve és a ban foglaltakon alapul. A bizottság felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: HVI vezető Pénzes József HVB elnök: a képviselőjelöltek sorrendjének sorsolását javasolja A Választási Bizottság kisorsolta a képviselő-jelöltek sorrendjét. Pátka Község Helyi Választási Bizottsága 3 (három) igen szavazattal, nem szavazat nélkül a következő határozatot hozza: Pátka Község Helyi Választási Bizottságának 28/2014.(IX.08.) számú határozata A képviselő-jelöltek szavazólapon megjelenésének sorrendjéről Pátka Község Helyi Választási Bizottsága a október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a szavazólapon a képviselő-jelöltek sorrendjét sorsolás alapján az alábbiakban határozza meg:

3 3. oldal PÁTKAI HÍREK 1. Albrecht Attila 2. Gerencsér Attila 3. Buda József 4. Kovács János 5. Varga Géza 6. Bolla Ferenc József 7. Kovács Péter 8. Dávid Imre 9. Nánási László 10. Visi Szilárd 11. Szebik Attila György 12. Góger Tamás 13. Zaka Béla Valter 14. Nagy Imréné 15. Oláh Tamás 16. Berinkey-Németh Regina A sorsolás ellen nincs helyi önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényességes elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. Indoklás A választási eljárásról szóló évi XXXVI. Törvény (továbbiakban: Ve.) alapján a Helyi Választási Bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjét a sorsolással, a bejelentésre rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után állapítja meg. A jelöltek sorsolása szabályserűen megtörtént. A határozat a Ve és a ban foglaltakon alapul. A bizottság felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: HVI vezető Pénzes József HVB elnök: a nemzetiségi képviselőjelöltek sorrendjének sorsolását javasolja A Választási Bizottság kisorsolta a nemzetiségi képviselő-jelöltek sorrendjét. Pátka Község Helyi Választási Bizottsága 3 (három) igen szavazattal, nem szavazat nélkül a következő határozatot hozza: Pátka Község Helyi Választási Bizottságának 29/2014.(IX.08.) számú határozata A roma nemzetiségi képviselő-jelöltek szavazólapon megjelenésének sorrendjéről Pátka Község Helyi Választási Bizottsága a október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a szavazólapon a nemzetiségi képviselő-jelöltek sorrendjét sorsolás alapján az alábbiakban határozza meg: 1) Lakatos László 2) Varga Zsolt 3) Lakatos István A sorsolás ellen nincs helyi önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényességes elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. Indoklás A választási eljárásról szóló évi XXXVI. Törvény (továbbiakban: Ve.) alapján a Helyi Választási Bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjét a sorsolással, a bejelentésre rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után állapítja meg. A jelöltek sorsolása szabályserűen megtörtént. A határozat a Ve és a ban foglaltakon alapul. A bizottság felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: HVI vezető A sorsolás befejeztével a HVB elnöke az ülést 20:45 órakor bezárta Pénzes József Szabó Zoltánné Dori-Horváth Béla HVB elnök HVB elnök h. HVB tag Dosztály Csaba HVI elnök jegyző Schweibert Jánosné jegyzőkönyv vezető

4 4. oldal PÁTKAI HÍREK Polgármesterjelöltek bemutatkozása Hollósi Dezső független polgármesterjelölt bemutatkozása Hollósi Dezső vagyok, 52 éves, tősgyökeres pátkai. Feleségem szintén helybéli. Itt építkeztünk, két gyermeket neveltünk fel. Korábban tizennyolc évig képviselőként vettem részt az önkormányzat munkájában. Számos program szervezésében segédkeztem. Teljesen más felfogásban kell falunknak továbbhaladnia! Ez, ami ma van, csak maszatolás, egyes csoportok, érdekek támogatása. Ennek véget kell vetni, és tiszta helyzetet kell teremteni! Ki kell dolgoznunk egy olyan programot, amely választ és megoldást ad a következő évek kihívásaira. Alapelvként a következőket tartom szem előtt: - a működésre szánt bevételek fedezzék a működési kiadásokat; - mielőtt bármibe belevágnánk, meg kell teremteni a fedezetét; - hitelfelvétel ne legyen; - fejlesztések, felújítások saját forrásból, pályázatokból legyenek. Fontos, hogy az itt élők bevonásával, tájékoztatásával történjenek a döntések! Közösen kell meghatározni a célokat, feladatokat. Hiszem, hogy az önkormányzat van az emberekért, és nem fordítva - sajnos ezt nem így érzékeltük az elmúlt években. Nem voltak fórumok, csak pletyka, és rémhírek (faosztás, segélyek stb.). Ezért folyamatosan, fórumokon tájékoztatnám önöket és kérném a véleményüket. Mindenkinek dolgozni kell! A közmunkaprogramot hatékonnyá kell tenni! Ezt a totyogást, maszatolást be kell fejezni. Hatékonyan meg kell szervezni a napi feladatokat, melyek végrehajtását ellenőrizni, számon kérni kell. Az ott dolgozóknak emberi körülményeket, a munkához megfelelő eszközöket kell biztosítani, valamint segíteni kell nekik a munka világába, visszakerülni. A közbiztonságot tovább kell javítani, erősítve a polgárőrséget, és a rendőri jelenlétet is fokozni kell. A körzeti megbízott legyen az itt élők, jó ismerője! Építkeznünk kell a turizmusra. A kerékpárút Kisfaludról a Császár-víz mentén jöjjön fel az alsó zsilipig, kerüljünk bele abba a turisztikai körforgásba, mely a Velencei-tóra épül, de kiszélesítve a móri borvidéket is ide csatolja. A falunkban tapasztalható közterületi állapotok siralmasak! Első teendőm lenne ezen a helyzeten úrrá lenni. Így nem nézhetnek ki közterületeink! A csapadékvíz elvezetése is sok feladatot ad. Az utak állapota kritikus (pl. Petőfi utca). Gyors, szakszerű lépéseket kell tenni, keresni a pályázati lehetőségeket az úthálózat teljes felújítására. A külterületi utak javítása is bőven ad tennivalót. A Belmajor állapota olyan, amire végképp nem lehetünk büszkék. Gazdátlan, elhanyagolt terület a falu közepén. Rendet kell tenni, így nem maradhat! Sajnos az elmúlt négy év alatt semmi nem történt itt és erre nem mentség a talajszennyezés körüli sok bonyodalom. Nagy feladataink közé tartozik az óvoda megújítása, az orvosi rendelő szigetelése, a kultúrház állapotának javítása, ami már életveszélyes. Ezek a munkák csak pályázati pénzből lehetségesek, ezért meg kell találni azokat a lehetőségeket, forrásokat, melyek bevonásával a fentiek megoldhatók. Rendet kell tenni erkölcsileg is. Meg kell szüntetni a sógor-komaságot. A pályázatoknál valóban a helyiek élvezzenek előnyt! Tiszta, világos döntések kellenek.

5 5. oldal PÁTKAI HÍREK Polgármesterjelöltek bemutatkozása Dávid Imre FIDESZ-KDNP polgármesterjelölt bemutatkozása Tisztelt Pátkai Polgárok! Dávid Imre vagyok, 58 éves, a FIDESZ-KDNP polgármester jelöltje óta élek Pátkán feleségemmel és 6 éves kisfiammal től 2012-ig korkedvezményes nyugdíjazásomig a MALÉV-nál dolgoztam oktató, repülőgép-parancsnok beosztásban. Angolul és oroszul beszélek. Feleségem okleveles kertészmérnök és tájépítész. Előző házasságomból két felnőtt lányom van, Katalin 29 éves jogász, Szilvia 27 éves közgazdász. Községünk, ez a csodálatos környezetben elhelyezkedő falu, nem csak a korhoz, hanem a környező településekhez képest is jelentősen elmarad. A közösség tagjaként fontos számomra, hogy ezen magam is változtassak. Mindehhez a feladathoz szövetségesekre, segítőkre is találtam a községben. Mi öten, a FIDESZ-KDNP jelöltjei, valamint Varga Géza aki függetlenként csatlakozott hozzánk szeretnénk felrázni Pátkát ebből az alvó állapotból, és megindítani a fejlődés útján. Tudom, hogy vannak, akik jöttmenteknek neveznek minket, nekik üzenjük, hogy jöttünk, de nem akarunk elmenni. Sőt, ugyanúgy magunkénak érezzük a falut, mint bárki más. Pontosan ezért hoztuk létre a Megújuló Pátkáért csoportot, mert úgy gondoljuk, hogy végre meg kell tenni azokat a lépéseket, amelyek elindíthatják községünket a fejlődés útján. Ahogyan az a programunkból is kitűnik, rengeteg a tennivaló. Meggyőződésünk, hogy együtt, az Önök segítségével, az összefogás erejével mindezek a célok megvalósíthatók. Annak érdekében, hogy jobban megismerhessenek bennünket, ezúton szeretettel meghívunk minden pátkai lakost a október 04-én órai kezdettel a kultúrházba, és annak udvarán tartandó bemutatkozó rendezvényünkre. Kérem Önöket, hogy október 12-én menjenek el voksolni, és szavazzanak a megújulásra, a fejlődésre, a szebb, élhetőbb Pátkáért. Szavazzanak a FIDESZ-KDNP a Megújuló Pátkáért jelöltjeire. Kérem továbbá, hogy a megyei közgyűlés listáján szavazzanak a FIDESZ-KDNP jelöltjeire. Mottónk: nincs lehetetlen, csak tehetetlen, összefogva közösen, sikerülni fog.

6 6. oldal PÁTKAI HÍREK Polgármesterjelöltek bemutatkozása Nagy Dániel Ferenc független polgármesterjelölt bemutatkozása Született: június 12. Születési hely: Székesfehérvár Lakcím: 8092 Pátka, Fehérvári út 6. Családi állapota nős Szakmai képzettségek: agrármérnök, közigazgatási alapvizsga, angol A,B középfok önkormányzati képviselő Önkormányzati és polgármester közösségi tevékenységek: EZER-JÓ vidékfejlesztési egyesület alelnöke Bemutatkozás: Tisztelt Választópolgárok, Kedves Pátkaiak! Bemutatkozásom elején engedjék meg, hogy megosszam Önökkel azokat a feladatokat, melyek 2010 óta mindennapi polgármesteri munkámat színesítették. Pályázat írás és bonyolítás az alábbi pályázatoknál: Ivóvíz előkészítési pályázat, Szabadtéri színpad pályázat, Polgárőr autó pályázat, Játszótér pályázat, Gyűjteményes ház pályázat, Pátkai tó legendájának nyomában pályázat, Codex Pátka könyv pályázat, Belmajori ifjúsági szállás pályázat, Hungarikum pályázat DISE részére, Térfigyelő kamera pályázat. Szerzői munkáim: Codex Pátka könyv fejezet írás, Szakértői közreműködés Fejér megye vidékfejlesztési jövője tanulmány elkészítésében, az Azért, hogy nézhető legyen a táj körülöttünk /nyertes markoló és eszköz beszerzés, stb./ tanulmány készítése, Újságcikkek írása. Vidékfejlesztési munkáim: Részvétel a Vértes-Gerecse munkájában /helyi fejlesztési stratégia felülvizsgálata, fórumok tartása, Leader célterületek kialakítása/, Közreműködés az EZER-JÓ vidékfejlesztési egyesület megalakításában, Tanácsadás települések részére területfejlesztési programelemeik összeállításához, Székesfehérvári járás megyei területfejlesztési programelemek település szintű összeállítása, EZER-JÓ egyesület arculatépítés, Programok szervezése, hangosítása. Vidékfejlesztőként tudom, hogy a következő években Pátka legsúlyosabb megoldandó feladata a háziorvos, védőnő, nőgyógyász, adóügyi előadó, pénzügyi előadó közelgő nyugdíjba vonulását követő szakember hiány leküzdése lesz, melyre válaszokat kell találnunk. Minden beruházáshoz meg kell teremteni annak pénzügyi alapjait. Meglévő megtakarításaink arra alkalmasak és elegendőek, hogy az ivóvíz beruházásunk, és a megyei területfejlesztési TOP-hoz kapcsolódó fejlesztéseink - melyeket az Együtt tovább kezdeményezés jelöltjeinél olvashatnak - megvalósulhassanak. Egy olyan nagyságrendű feladat, mint az útjaink teljes körű felújítása, vagy a Zámolyi út megépítése rendkívüli pénzügyi igényekkel jár, mely, ha külső forrásból (állami, pályázati pénzekből) nem valósítható meg, nyilván csak úgy képzelhető el, ha mi, Pátkaiak összeadjuk erre azt a sok százmillió forintot. Sok jelölttel ellentétben elképzelhetetlennek tartom azt, hogy a családok rövidtávon akár adóemelés, akár egyéb befizetés formájában nélkülözni tudják a szükséges fél millió forint nagyságú összeget, ezért erről a kérdésről külön kell Önöknek dönteni. Bízom azonban kormányzatunk további jó szándékában és bízom az Önök, a közösségünk erejében, mely továbbra is előre viszi településünket. Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot és Pátkát. Ajánlom figyelmükbe az Együtt tovább kezdeményezés jelöltjeinek szolgálatát és kérem Önt, hogy október 12-én éljen a választás lehetőségével! Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább Együtt tovább! Nagy Dániel

7 7. oldal PÁTKAI HÍREK Tisztelt Választópolgárok! Képviselőjelöltek bemutatkozása Albrecht Attila JOBBIK képviselőjelölt bemutatkozása 1962-ben születtem és azóta Pátkán élek. Autószerelői végzettségem van. Dolgoztam a Pátkai Termelőszövetkezetben majd a honvédség állományában teljesítettem szolgálatot. A sok laktanya bezárás miatt munkanélküli lettem és megpályáztam a mezőőri állást, ahol négy évig dolgoztam. Az iskola bezárása miatt és a létszám leépítés miatt elbocsátottak. Ezután ismét munkanélküli lettem és kényszerből gazdálkodásba fogtunk a jelenlegi párommal, akivel 17 éve élünk együtt és közösen neveljük a lányát, aki a Soproni Egyetem negyed éves erdőmérnök hallgatója. Őstermelőként gazdálkodunk és állatokat tartunk óta vagyok a Pátkai Vadásztársaság elnöke. Úgy gondolom, hogy az elmúlt négy év FIDESZ kormányzása nem váltotta be az ígéreteit, a falu semmit nem fejlődött csak vegetál. Ezért úgy gondolom, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom tagjaként és annak támogatásával a következő program megvalósításával fejlődésnek indulhatna a falu. A pátkai szervezet három irányelve: 1. Tiszta közélet - közbiztonság - az Önkormányzat működésének átvilágítása, szükség esetén elszámoltatása 2. Értékteremtés - Zámoly-Pátka-Pákozd összekötőút megépítése - a Velencei-tó körüli kerékpárúthoz kapcsolódva a pátkai tó körüli kerékpárút megépítése - tó környékén a turizmus fejlesztése (kulcsosház) - a tó jogi helyzetének rendezése - ifjúsági ház létrehozása (a fiatalság itt tartása) - halászati jog tisztázása - elhanyagolt falukép megszűntetése - községház funkciójának visszaállítása, az Önkormányzat visszaköltöztetése 3. Dinamikus fejlődésnek indulhatna Pátka. Köszönöm előre is megtisztelő bizalmukat. Tisztelettel: Albrecht Attila Gerencsér Attila független képviselőjelölt Született: szeptember 12. Születési hely: Székesfehérvár Lakcím: 8092 Pátka, Fehérvári út 6. Családi állapota nős, 3 leánygyermek apukája Szakmai képzettségek: villamos mérnök és mérnöktanár, szakközgazda Önkormányzati és közösségi tevékenységek: képviselő Pátkai honlap webmestere és a Pátkai Hírek szerkesztője Bemutatkozás: Talán a rendszerváltás óta nem volt ilyen nehéz 4 év az önkormányzatok életében, mint a es ciklusban. Pátkán ez talán hatványozottan igaz, hiszen be kellett fejeznünk a csatornázást, Zámollyal és Gánttal közös polgármesteri hivatalt kellett alapítanunk, változott az önkormányzat finanszírozási, könyvelési rendszere és még sorolhatnám a sikerrel vett akadályokat. Ebben a 4 évben az Önök bizalmából az Együtt megy! kezdeményezés tagjaként képviselőként is részt vehettem a döntésekben és a feladatok végrehajtásában. A megújult Pátka honlap rezidens webmestereként, a községi kiadványok (Pátkai Hírek, Codex Pátka, plakátok) szerkesztőjeként illetve informatikai, műszaki és pénzügyi témákban szakértőként, avagy rendezvényszervezőként tettem a dolgom a településért. Az Együtt tovább! kezdeményezés tagjaként, független képviselőnként - hogy szavazóimat politikai hovatartozásuktól függetlenül képviselhessem - szeretném folytatni a jó alapon fekvő megkezdett munkát Pátka jövőjéért! Megvalósítható célokként feladatomnak érzem az önkormányzati hivatal informatikai rendszerének megújítását, az önkormányzat épületeinek akadálymentesítését, a Pátka környéki kerékpárutak fejlesztését, a belmajori területek, épületek kreatív hasznosítását, közétkeztetésre alkalmas óvodai konyha kialakítását. Mindezek megvalósításához ajánlom figyelmükbe az Együtt tovább kezdeményezés jelöltjei Nagy Imréné (Mayer Nelli), Buda József, Kovács János, Ifj. Nánási László és Nagy Dániel bemutatkozását.

8 8. oldal PÁTKAI HÍREK Képviselőjelöltek bemutatkozása Buda József független képviselőjelölt Született: április 15. Születési hely: Székesfehérvár Lakcím: 8092 Pátka, Kossuth 151. Családi állapota nős, 2 gyermek édesapja Szakmai képzettségek: érettségi, szakmunkás Önkormányzati és közösségi tevékenységek: 1992-óta képviselő, Pátkai Sportkör örökös tiszteletbeli elnöke. Pátka Község Díszpolgára Bemutatkozás: Kedves Pátkaiak! Évtizedek óta dolgozom a település közéletében, a jelenlegi testületbe Hollósi Dezső lemondása után érkeztem. Ebben a ciklusban az alábbi tevékenységeket végeztem képviselői feladataim közben: Az öltöző külső hőszigetelésének és felújításának szervezése, a sportpálya kerítés építésének szervezése, az óvoda szennyvíz bekötése, sportnapok szervezése, testvértelepülési programok szervezése, testvértelepülésekkel kapcsolattartás, sportpályázatok figyelése. A képviselőtestület korelnökeként látom annak a felelősségét, hogy az öregedő közéleti szereplők helyébe fiatalabb korosztályokat kell találni. Éppen ezért személyes célomként tűztem ki, hogy átadjam azokat a tapasztalatokat, amelyeket több évtizedes közösségi munkám során szereztem. Támogatom továbbá az ivóvízminőség javítás megvalósítását, a ravatalozó átadását, a belmajori környezetszennyezés felszámolását, a zámolyi kerékpárút létrehozását, intézményeink napelemmel történő felszerelését, az óvodai konyha bővítését tálalóval, az önkormányzati épületek akadálymentesítését, a sportöltöző előtti téren helyi termelői piac, bolhapiac létrehozását, multifunkcionális sportpálya létrehozását, testvértelepülési kapcsolataink fejlesztését, a HOFESZ-szel turisztikai együttműködés kialakítását. Mindezek megvalósításához ajánlom figyelmükbe az Együtt tovább kezdeményezés jelöltjeinek - Nagy Imréné (Mayer Nelli), Gerencsér Attila, Kovács János, ifj. Nánási László és Nagy Dániel - bemutatkozását. Kovács János független képviselőjelölt Született: október 1. Születési hely: Pátka Lakcím: 8092 Pátka, Kossuth u. 26. Családi állapota nős, 2 gyermek, 3 unoka Szakmai képzettségek: mezőgazdasági gépszerelő Önkormányzati és közösségi tevékenységek: 8 évig a település fejlesztési bizottság tagja Bemutatkozás: Jelenleg a Fejérvíz Zrt-nél dolgozom, korábban a helyi szövetkezet, majd a Csákvári állami gazdaság alkalmazásában álltam. Főállásom mellett őstermelőként dolgozom a mezőgazdaságban. Pátka község legjelentősebb termelő ágazata az agrárium, amelyben dolgozva látom, hogy nagyon sok fejlesztés - legyen az turisztikai, közút stb.- csak a helyi mezőgazdasági szereplők bevonásával képzelhető el. Ahhoz kérek bizalmat Öntől, hogy a helyi mezőgazdászok és az itt lakók érdekeit képviselhessem a képviselőtestületben. Célom a józanság talaján állva a lehetőségeinkhez mérten a legjobbat elérni, előre lépni és nem álmodni. Személyes céljaim továbbá képviselőként, hogy újra önálló óvodája legyen a településünknek, a mezőgazdasági utak javításához szükségesnek tartom egy vontatott gréder vásárlását, nagyobb figyelmet szeretnék fordítani a belterületi csapadékvíz elvezetés javítására és közterületeink állapotának javítására. Ehhez ajánlom figyelmükbe Nagy Imréné (Mayer Nelli) Buda József, Gerencsér Attila, ifj. Nánási László és Nagy Dániel bemutatkozását. Tisztelettel: Kovács János

9 9. oldal PÁTKAI HÍREK Képviselőjelöltek bemutatkozása Varga Géza független képviselőjelölt bemutatkozása Varga Géza vagyok,1958-ban születtem. Szüleim Pátkai lakosok, itt nevelkedtek, családunk számára ez a település jelenti az igazi otthont. Iskoláimat Pátkán, majd Székesfehérváron végeztem gépészeti szakon,1975- től a MÁV-nál dolgoztam mozdonyok főjavításánál ig től a Fejér Megyei Rendőrség állományába kerültem Székesfehérvárra, ahol 2009 áprilisáig dolgoztam, majd korkedvezménnyel nyugdíjas lettem. A falunkban a földjeinken gazdálkodom a családommal, fiammal, aki 25 éves, valamint 31 éves lányomékkal tavasza óta a Pátkai Nyugdíjas civilszervezet egyik vezetője vagyok, szeretek programokat szervezni tagjainknak, örömmel veszek részt a falu kulturális életében, programjaiban. Az önkormányzati választásokon független képviselőként indulok, a Megújuló Pátkáért csapat tagjaként. Egyik legfőbb célom a falu közbiztonságának növelése, melyhez sok éves rendőri munkatapasztalatommal járulok hozzá. Fontos Pátka kulturális fejlődése, a fiatal és az idősebb korosztály számára is, hiszen így érezhetjük igazán jól és otthon magunkat a faluban. Szeretném, hogy községünk környezete otthonosabb legyen mint a szomszédos településeké, és falunkban a turizmus fellendülne. Mindezt Önökkel együtt elérhetjük. Mindennek pedig alapja, hogy a falu útjait a bel- és külterületeken is helyreállítsuk, folyamatosan karban tartsuk. Szakmai tapasztalataim, a falu iránti szeretetem, s az Önök támogatása elegendő ahhoz, hogy mindezek a célok meg is valósuljanak. Szavazzanak rám október 12-én. Bolla Ferenc FIDESZ-KDNP képviselőjelölt bemutatkozása Tisztelt Pátkaiak! Bolla Ferenc vagyok. A Megújuló Pátkáért csoport tagjaként, a FIDESZ- KDNP képviselő jelöltjeként mutatkozom be Önöknek. 48 éves vagyok, 2005 óta élek Pátkán két gyermekemmel és pedagógus feleségemmel. 30 éve az építőiparban dolgozom, 1990 óta vállalkozóként. A 80-as évektől kezdve többször is megfordultam a faluban, de sajnos látványos fejlődést nem tapasztaltam ez idáig. Ezért is jutottam arra az elhatározásra, hogy képviselőként, sokéves építőipari tapasztalatommal segíteni tudom környezetünk építését, szépítését. Ebben a munkában már részt vállaltam a református templom tornyának és az új iskola tetőszerkezetének építésével. Társadalmi munkában végeztem az óvoda udvarán álló játék összeállítását az Önkormányzat dolgozóinak segítségével. Ezúton is arra kérem Önöket, hogy október 12-én éljenek állampolgári jogukkal, és szavazzanak a FIDESZ-KDNP jelöltjeire, a Megújuló Pátkáért csoport tagjaira! Egy cél vezet mindannyiunkat: a falu fejlődése.

10 10. oldal PÁTKAI HÍREK Képviselőjelöltek bemutatkozása Kovács Péter független képviselőjelölt bemutatkozása Tisztelt Pátkai Választópolgárok! Kovács Péter vagyok, de leginkább Cipó néven ismerhetnek ben születtem Székesfehérváron, születésem óta pátkai lakos vagyok, ide jártam óvodába és általános iskolába is. Iskolai végzettségem kőműves szakmunkás, amit Székesfehérváron a Vörösmarty Mihály Szakmunkásképzőben szereztem. Jelenleg Székesfehérváron egy multinacionális vállalat alkalmazottja vagyok, mint operátor. Független képviselőjelöltként indulok a választáson, mert nem pártokat, hanem a falu lakosságát szeretném képviselni. Ismerem a helyi embereket, problémáikat, célom a közösség nagyobb összetartásának elérése, településünk értékeinek minél hatékonyabb kihasználása. Sok elképzelésem van, hogyan lehetne a települést fejleszteni, hogy az idősebb, a mostani és a későbbi generáció is könnyebben boldoguljon itt (turizmus fellendítése, közterületek és utak rendbetétele, közbiztonság erősítése stb.). Ahhoz, hogy ezeket meg tudjam--tudjuk valósítani, az Önök támogatására van szükségem. Kérem, ha nem csak saját, de gyermekeik, unokáik jövője is fontos Önöknek, támogassanak engem szavazatukkal. Kovács Péter független képviselőjelölt Nánási László független képviselőjelölt Született: február 23. Születési hely: Székesfehérvár Lakcím: 8092 Pátka, Kossuth u. 45. Családi állapota nős, 2 gyermek apukája Szakmai képzettségek: épületasztalos, sportoktató Önkormányzati és közösségi tevékenységek: DISE elnöke 2010 óta képviselő Bemutatkozás: Tisztelt Pátkai Lakosok! Az elmúlt négy évet képviselőként megélni rendkívül tanulságos volt számomra: a kötelező teendőim közé tartozott a testületi ülések anyagainak átolvasása, a rendes és rendkívüli üléseken való részvétel. Érdemben hozzászóltam a témákhoz és a vitát követően igyekeztem a legoptimálisabb döntést meghozni - ezek mindegyike már önmagában is nagy feladat. Emellett elvállaltam az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöki posztját, amely az egyik leghálátlanabb terület; továbbá a Szennyvízcsatorna Társulás küldötteként képviseltem településünket. Az elmúlt ciklus alatt megvalósult önkormányzati és civil szervezeti építőipari beruházások kivitelezésében és a munkálatok ellenőrzésében is részt vettem (óvoda, kemence tetőszerkezet, katolikus templomkert, szabadtéri színpad és kiállítótér, sportöltöző, játszótér, tájház). A DISE-Pátka vezetőjeként feladatom volt a helyi konditerem és a női torna fejlesztése, zavartalan üzemeltetése. Természetesen a hivatásomat sem adtam fel mindeközben: 16 éve vezetem építőipari vállalkozásom és a családom is igényelte aktív jelenlétemet a mindennapokban. A következő ciklusban csak olyan célokat szeretnék kitűzni magam elé, amelyek megvalósítása reális: amelyeket a jelenlegi testület már megfelelően előkészített, s amelyek fedezetét megtakarította. Ezért ajánlom figyelmükbe Buda József, Gerencsér Attila, Kovács János, Nagy Imréné (Mayer Nelli) képviselőjelöltek és Nagy Dániel polgármesterjelölt bemutatkozását, akikkel eredményesen tudnék együttműködni!

11 11. oldal PÁTKAI HÍREK Képviselőjelöltek bemutatkozása Visi Szilárd JOBBIK képviselőjelölt bemutatkozása VISI SZILÁRD vagyok, és a Jobbik Magyarországért Mozgalom színeiben kívánok indulni a helyi önkormányzati választásokon között jegyzőként dolgoztam az önkormányzatnál. Tapasztalatomat, közigazgatási ismereteimet, településfejlesztési ismereteimet, és kiterjedt kapcsolatrendszeremet szeretném az Önök bizalmát élvezve Pátka javára fordítani. Megvalósítandó céljaim, ha sikeresen szerepelek a helyi választásokon: A közbiztonság növelése (folyamatos rendőri jelenlét elérése, és térfigyelő kamerarendszer kiépítése) A mezőőri szolgálat megreformálása, és hatékonyságának növelése. Az alapfokú oktatási, nevelési intézmények segítése, vonzerejük növelése. Az önkormányzat gazdálkodásának, működésének teljes körű és alapos átvilágítása. A törvénysértő pénzügyi manőverek felderítése, a közreműködők felelősségre vonása. Pénzügyi Bizottság létrehozása, megelőzve ezzel a törvénytelenségeket. Fejlesztési koncepció készítése, amit társadalmi vitára bocsátunk. A felszíni vízelvezetés megoldása, az utak és járdák állapotának javítása. A víztározó hasznosításában rejlő lehetőségek felderítése és kihasználása. A külterületi lakosok életkörülményeinek, javítása. Élhető és szerethető falukép elérése. Folyamatos és lapos tájékoztatása a lakosságnak az önkormányzati munkáról. Az életkörülmények, szolgáltatások hatékonyságának, lakosságbarát működésének elérése. A Jobbik Magyarországért Mozgalom pátkai szervezete számára csak a falu számít. Mindenkit szövetségesnek tekintünk, aki a falu érdekében cselekszik, és mindenki ellenfél aki, akár jó szándékból is, de ártott, vagy ártani akar a falunak. Szebik Attila FIDESZ-KDNP képviselőjelölt bemutatkozása Szebik Attila vagyok, családommal Székesfehérvárról 2008-ban költöztünk Pátkára. Ének-zenetanár, egyházzenész vagyok, németországi főiskolai tanulmányaink után költöztünk vissza Magyarországra. Jelenleg szociális munkatársként dolgozom Székesfehérvárott, illetve októbertől néhány órát itt, Pátkán és Lovasberényben fogok tartani a zenei tagozaton. Öt gyermekünk van, feleségem, Szebik Ágnes a helyi református általános iskola elsőseit oktatja, előtte a Talentum Református Általános Iskolában tanított. Minden korábbi elveimmel ellentétes az, hogy politikai vonalon ténykedjem. Ám amikor felvetődött a kérdés, hogy induljak-e az önkormányzati választáson képviselőjelöltként, átértékeltem az addigi elveimet, ugyanis a református egyházzal és az iskolával szoros kapcsolatban lévén, képviselőként is a teljes település érdekeit tudnám szolgálni. Kiváló adottságú ez a falu, mind a természeti kincseit, mind az itt élő embereket tekintve. A korábbi testületek is mindezeknek a hasznosítását tűzték ki célul, ezt különböző mértékben sikerült is elérni. A Megújuló Pátkáért szövetségünk erejét abban látom, hogy a programunk megvalósításában teljes az egység közöttünk és ebben igen fontos momentum az iskola megléte és fejlesztése és az ezekhez szükséges anyagi forrásokat jó eséllyel el tudjuk érni. Betelepülők vagyunk, igen. A saját választásunk ez, és jól tettük, hogy ide költöztünk, szeretünk itt élni. Teljesen más szemszögből látjuk a falu közügyeit, de ezt nem hátránynak, hanem előnynek tartom, amelyet vétek lenne nem kihasználni. A programunkat úgy állítottuk össze, hogy a ciklusban reálisan teljesíthető feladatokat állítottuk fontossági sorrendben össze. Kérjük, olvassák figyelemmel, megvalósítását felelősséggel vállaljuk.

12 12. oldal PÁTKAI HÍREK Képviselőjelöltek bemutatkozása Góger Tamás FIDESZ-KDNP képviselőjelölt bemutatkozása Góger Tamás, kétgyermekes családapa vagyok, a FIDESZ-KDNP támogatásával indulok a választásokon ban költöztünk Pátkára párommal, Lázár Líviával. Azért választottuk Pátkát, mert csodálatos a környezet, a víztározó - magam is horgász vagyok -, otthonra találtunk. Fehérvár közelsége, az akkori vezetés által ígért fejlesztések vonzóvá tették a falut. Zsongott az élet, a rendezvényekre a környékről is jöttek, a kocsmában a fiatalok biliárdoztak, az utcákban új házak épültek, több gyermekes családot lehetett látni. Minden arra utalt, Pátka robbanásszerű fejlődés előtt áll. És jött a robbanás. A képviselői testületben belső viszály alakultak ki a jegyző miatt, Pátka nevét a kisebbséggel, a romló közbiztonsággal kapcsolatban emlegették. A falu vezetése szétesett, eluralta az érdektelenség. A fiatalok nem tudnak szórakozási lehetőséghez jutni, a gyerekeket iskola hiányában Fehérvárra viszik, az elmúlt 8 évben a csatornázáson kívül szinte semmilyen fejlesztés nem történt. Nagy a bizalmatlanság, betelepülőként kiérdemeltem a jöttment megnevezést. Hiszem, Pátka jövője a lakosságon múlik! Fontos, hogy a célok eléréséhez azokat közösítsük ki, akik próbálják megosztani, összezavarni a lakosságot. Mindannyian Pátka fejlődéséért, az otthonunkért, a közösségért akarunk tenni! Szeretnék egy olyan Pátkát, ahol az emberek beszélgetnek egymással, az utak rendezettek, virágos, ápolt a falu, lehet friss pékárut kapni, vannak jó vendéglátóhelyek, üzletek! Ez nem álom, közösen sikerülni fog Zaka Béla független képviselőjelölt bemutatkozása Tisztelt Pátkaiak! Zaka Béla vagyok és nagyon sokan ismernek, ezért csak nagyvonalakban írnám le a bemutatkozást ban születtem, azóta Pátkán élek. Az általános iskolát a faluban jártam, ami rengeteg élménnyel gazdagított gyermekként. Székesfehérváron végeztem az ipari iskolát, ahol autószerelőként végeztem. Utána a Pátkai TSZ-ben voltam szerelő ben levizsgáztam, tehergépkocsi vezető lettem ben a jelenlegi munkahelyemre az Alba Volánhoz mentem, ahol először tehergépkocsi vezető lettem, majd ezután autóbusz vezető és ezt csinálom 29 éve a mai napig. Programjaim: Közbiztonság és vagyonbiztonság fejlesztés, Mezőőri tevékenység megerősítése, a kóbor ebek felszámolása a faluban, a közmunka programba teljesítmény elvet vinni. Ha tetszik a program, kérem szavazzatok Rám! Tisztelettel: Zaka Béla

13 13. oldal PÁTKAI HÍREK Képviselőjelöltek bemutatkozása Nagy Imréné független képviselőjelölt Született: január 07. Születési hely: Székesfehérvár Lakcím: 8092 Pátka, Petőfi 114 Családi állapota férjezett, 2 gyermek édesanyja Szakmai képzettségek: szakmunkás Önkormányzati és közösségi tevékenységek: 11 évig az egészségügyi és szociális bizottság tagja polgárőr, korábbi sportkör vezetőségi tag, szülői munkaközösség egykori tagja Bemutatkozás: Nagy Imréné vagyok, igaz sokan Mayer Nelliként, a leánykori nevemen ismernek. Tizenhatan vagyunk testvérek, én a hetedikként jöttem a világra. Kereskedelmi iskolában végeztem a tanulmányaimat és az életem nagy részét is e területen töltöttem ben mentem férjhez, két gyermekem született, akik mára már felnőttek: a fiam 29 éves, a lányom pedig 23 éves. Pátkán élek a férjemmel és a gyerekeimmel. Már akkor elkezdtem a közösségért dolgozni, amikor a gyermekeim óvodások lettek és azóta rendszeresen segítem a településen élőket. 11 éven át bizottsági tagként tevékenykedtem és 9 évig a színjátszó közösség oszlopos tagja voltam. A helyi rendezvényeken évtizedek óta önkéntesként segítek, elsősorban az étkeztetésben. Véleményem szerint az alábbi területeken lenne szükség változtatásra: közterületek állapota, a civil szervezetek működése, az óvodai konyha újraindítása. E célok eléréséhez ajánlom figyelmükbe Buda József, Gerencsér Attila, Kovács János, ifj. Nánási László és Nagy Dániel bemutatkozását. Oláh Tamás független képviselőjelölt bemutatkozása Oláh Tamás vagyok. Pátkán születtem és Pátkán is élek, a szüleim és a nagy szüleim is itt éltek. Itt jártam iskolába. A családom is itt él. Egy lányom és egy fiam van. A falu vezetés az oktatás a civil szervezetek megreformálásában látok lehetőségeket. Nagyon sok olyan problémát látok, amin kellene jobbítani. A faluban elő emberek biztonság érzetén kell javítani. A lopások, betörések, számának csökkentése a célom. A faluban rejlő lehetőségek jobb kiaknázása gondolok itt a tóra, a lovas sportra, biciklisekre kirándulókra és a bor útra. A Pátkai hagyományokra nemzeti ünnepekre nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk. A faluban lévő közterületek állapotának szebbé jobbá tétele. A járdák árkok átereszek tisztítása, utak a falu központ meg újítása ezeknek a feladatok megoldása nem elodázható! Élhetőbb falut, lakóság barát közigazgatás! Tisztelettel: OLÁH TAMÁS

14 14. oldal PÁTKAI HÍREK Képviselőjelöltek bemutatkozása Berinkey-Németh Regina FIDESZ-KDNP képviselőjelölt bemutatkozása 1974-ben születtem Debrecenben, 12 éve élek Pátkán családommal. Férjem Berinkey László pénzügyi területen szerzett tapasztalatot önálló vállalkozóként, az én szakterületem az ingatlanokhoz kapcsolódik. Lakberendező, ingatlanforgalmazó és értékbecslő valamint társasházkezelő képesítéssel rendelkezem. Az elmúlt 3-4 évben társasházkezelő munkám során 296 család mindennapos problémáinak megoldásában kellett helytállnom. Tapasztalatot szereztem a szükséges és pénzügyileg betervezett munkák felmérésén, kiírásán és elbírálásán túl egészen a megvalósulásig. Részt vettem az éves költségvetés megtervezésében és betartásában. Ehhez szervesen kapcsolódik a jogszabályok ismerete és elengedhetetlen a jó kapcsolatteremtő képesség is. Aki református presbiterként ismer tudja, hogy elkötelezett vagyok és aktívan részt veszek az Egyházat érintő kérdések megoldásában is. Családommal együtt részesei vagyunk az iskola megújulásában a gyermekekért, mert tudjuk, hogy csak akkor lehet egy falut összetartani, ha a gyermekeknek van lehetőségük együtt, egymást megismerve felnőni, hogy folytathassák az általunk elkezdett utat. Bár nem vagyok törzsgyökeres pátkai, a település örökségének a gyarapításához mindenkire szükség van. Változás nélkül nincs fejlődés, és én ennek szeretnék résztvevője lenni. Szükség van az összefogásra, hogy az emberek szeressenek itt élni és a településünk másoknak is vonzóvá váljon. Mivel a jövőnket továbbra is Pátkán képzeli el, célom független képviselő jelöltként a természeti, kulturális és turisztikai adottságok kiaknázása, mely településünk fejlődését szolgálja. Kérem szavazataikkal segítség csapatunkat a célok elérésében, hogy lépést tudjon tartani Pátka is Fidesz KDNP támogatással, együtt egy élhető Pátkáért! Tisztelt Pátkai Választópolgár! LAKOSSÁGI FÓRUM Pátka Község Önkormányzata meghívja lakossági fórumára, melynek témája a évi önkormányzati választásokon induló képviselő és polgármester jelöltek bemutatkozása. Ideje: október 7. 18:00 Helye: Művelődési Ház Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! Pátka Község Önkormányzata

15 15. oldal PÁTKAI HÍREK Roma nemzetiségi képviselőjelöltek bemutatkozása Varga Zsolt RODOSZ roma nemzetiségi képviselőjelölt bemutatkozása Varga Zsolt Falubeli lakos vagyok, aki régóta figyelemmel kíséri a falunk előnyeit, hátrányait, illetve egyben fejlődését is. Falunk legszegényebb útszakasza a Vörösmarty utca. A falu létezése óta nem történt konkrét fejlesztése. Összehasonlítva Pl. míg más utcák, útszakaszok újjá, illetve javításra kerültek, addig a Vörösmarty utca több tíz éve sár illetve kavics kő törmeléket tartalmaz. Mint roma képviselő jelölt, jelölésem oka, a közös érdek képviselete. A tenni akarás a szebb és elfogadhatóbb környezet érdekében. A magyar illetve a roma közösség harmonikus, vidám, barátságos együttélésének elősegítése, közös célokkal falunk szebbé tétele érdekében! Lakatos László RODOSZ roma nemzetiségi képviselőjelölt bemutatkozása Lakatos László vagyok, 46 éves. Tisztelettel üdvözlöm a pátkai lakosságot. Szeretnék egy roma kisebbségi önkormányzatot létrehozni, ami segítené a roma közösség beilleszkedését, illetve a konfliktusok megelőzését. Szeretnénk, ha minden romának munkát tudnánk találni, habár kb. 80%-a már dolgozik, de sajnos még sok mindennel le vagyunk maradva. Pl.: a házakban 90%, akinél nincs bevezetve a víz csak egy közterületi csap van, és az önkormányzat nem tud támogatást nyújtani, ezért ezeket az alapvető dolgokat megpróbálnánk közösen az önkormányzattal megoldani, de ezeket a problémákat csak pályázatokból lehet megvalósítani. Nem csak roma közösségnek, minden pátkai rászorulónak próbálnánk segíteni. Köszönöm, hogy elolvasták ezt a rövid bemutatkozást Tisztelettel: Lakatos László

16 16. oldal PÁTKAI HÍREK Roma nemzetiségi képviselőjelöltek bemutatkozása RODOSZ roma nemzetiségi képviselőjelölt bemutatkozása Lakatos Istvánnak hívnak, becenevem Grófó án születtem Székesfehérváron. Törzsgyökeres Pátkai lakos vagyok. Azért írom ezt a pár sort magamról, mert szeretnék a Pátkai Önkormányzat egyik képviselője lenni, hiszen a helyi roma kisebbséget szeretném képviselni két társammal együtt. Anno 1995-ben már voltam tagja a képviselői testületnek. Most úgy gondolom, hogy sokkal érettebb, tapasztaltabb, türelmesebb vagyok és ezáltal sokkal jobban tudnám továbbítani az emberek problémáit, kérdéseit, észrevételeit a többi képviselő és polgármester felé. Saját magam ügyének tartom, hogy minden egyes pátkai embernek legyen egy olyan támasza, akihez a napok folyamán, akármikor fordulhasson, ahol a kérdéseire válaszokat talál és nem utolsó sorban, ahol megértik a gondjait. Úgy gondolom, hogy én ilyen ember vagyok, aki támogatja az embereket mindenféle esetben, megpróbálja orvosolni az emberek panaszait. Tisztelettel: Lakatos István Szerkesztőségi alapelvek A bemutatkozások a jelöltek saját tollaiból származnak. A szerkesztőség az írásokon a tördeléshez szükséges formai változásokon kívül tartalmi vagy egyéb változást nem eszközölt. Az írásokban megjelenő véleményekért, tévedésekért, sértő kijelentésekért a szerkesztőség felelősséget nem vállal! Az esélyegyenlőség elve alapján a jelöltek párt és csoportulás szerinti összevonásából fakadó viták elkerülése végett a kiadványban a jelöltek a Pátka Község Helyi Választási Bizottságának ülésén kisorsolt sorrend szerint jelennek meg. Az esélyegyenlőség elve alapján mind a polgármesterjelöltek- mind a képviselőjelöltek azonos területű kiadványfelületet kaptak bemutatkozásaik megjelentetéséhez. Ez polgármesterjelölteknél - ide értve a képviselőként is induló polgármesterjelölteket - 1 tördelt oldal (fejléccel együtt), képviselőjelölteknél ½ tördelt oldal (fejléccel együtt). A fényképek és a logók azonos pozíciókért induló jelölteknél egységes méretben jelennek meg. A Pátkai Hírek következő száma várhatóan 2014 decemberében jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja: november 27., csütörtök. Kérjük, hogy írásaikat eddig juttassák el a címre, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba. Felelős szerkesztő: Gerencsér Attila Szerkesztőség: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) , Mobil: , Fax: (22) Nyomdai generálkivitelező: Creative Press Kft. Megjelenik 700 példányban. A kiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható.

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002..((II.. 311..)) KT.. SSZ.. RENDELETE A HELYII NÉPSSZAVAZÁSSRÓL ÉSS NÉPII KEZDEMÉNYEZÉSSRÖL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Község képviselő-testület Kamond Szám: 372-14/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 2011. ÉVI MUNKATERVE

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 2011. ÉVI MUNKATERVE Hort Község Önkormányzata 3014 Hort, Szabadság tér 40. 37/378-001, fax: 37/378-982 PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság üléseit, a Testületi üléseket megelőzően

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2014.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 29-én,

Részletesebben

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 189. szám 82015 2. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án ( pénteken ) 7.30--órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 9.-én, a Községházán 10 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth u. 5. 91-3/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 9-én 18.00 órai kezdettel a barbacsi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben