Ahhoz, hogy a Videotont me gismerjiik,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ahhoz, hogy a Videotont me gismerjiik,"

Átírás

1 Ahhoz, hogy a Videotont me gismerjiik, feltetlcniil kell az ej(izmenyekr(\1 is imi. A Videoton alapit3si eve I<J41. Szekesfehervari VadaszWltenygyar SK. neven alakult. Szine: piros-kek. A sportegyesiilctet els(\ evhen egy szervez(\bizottsag iranyitotta es az els{\ evben scmmilyen hivatalos rncrk{\zcst nem rendeztck, de I<J42-ben mar CITe is sor keriilt novo 21-cn "hivatalosan" diszkoz!,ryules kereteben is megalakult a klub, a hadi sportegy1ctek 3ltalanosan elterjed es elfogadott ncven: Szekesfchervari MOVE Vadasztoltenygyar Sport cs Kultur Egyestilet -- MOVE VSK (MOVE = Magyar Orszagos Vcdcr6 Egyestilet). Az eln(\k Pellcrdi Brazai L1sz16, a labdarug6 szakosztaly vezet6i Czurnp Gusztav, Gy6re Uszl6, Szendr{\ Mihaly. Az egyestiletben az e1s6 id(\kben kizar61ag csak a gyar dolgoz6i sportoltak, kiknek munkaja a hadianyag-termelcs volt. Szekesfehervari MOVE VSK Az 1942/43 evi megyebajnoksagban hajnoksagot nyert csapat A.IIl) sor: Izs6, Erdelyi, Litvik, Lengyel, Ferenc, Berta B. Els(\ sor: Schneider, T6th, Boldis, Weber, Hangyasi t 9H Az e/s6 bajnok.l'lig, amirc bcncl'czlck, az /942/43-a.\ evben 1'0//. Az els(\ mcgyebajnoki merk(jzesiik Szrvari MO VE VSK--M(lri Banyasz 6:4, nagyszert! bemutatkozas volt. A csapat, amely az els() bajnoki merk(\ zest jatszotta, a kovetkcz(\ volt: Ferenc, Izsl'), Erde- Iyi, Lengyel, Boldis, Hangyasi, Litvik, Berta, Weber, Schneider, T6th. A csarat ebben a bajnoksagban a Repteri esapat kivetelevel minden ellenfelct legy6zte, igy e1s6 izben nyerte el a megyebajnoki dmet. A csapatban kes(jbb Szcp is jatszott. Szekesfcherniri l\love VSK Az 1943/44 evi teriildi hajnoksligban III. helyczett csapat A.ll() sor: Balogh edz(\, Miscjc szertaros, Berta B., Kocsis szurkol6, Falvai, Szep, Berta IL, T6th, Csonka szurko]6 K()zcps(\ sor: Horvath, Izsll, Boldis AIs(l sor: Lengyel, Vajda, Zsirman 1943/44-bcn mtir a lerii!cli bajnok.lligban jtil,\wilak cs uj jat6kosokat igaloltak: Mak, falvai, Vajda, Nardai, Krasznai, Tcli, Horvath, Zsirman, Tllih IL, Berta II. A MOVE VSK csapata nem vallott szcgyent, a teriilcti bajnoksagban az cl6kel6 harmadik helyet szerezle meg. 6

2 ,~ r-i&i'''',~'! V1DEOfON ~J ~' VAD,\SZTOLTENY-pALYA AVAT{) szcptember 26. Az 1944/45-os bajlwksagot. mint sok mast is, a Mboru miatt fclbeszakftowik, olyannyira, hogy csak kbzepen tudtak egy csapatra valt') jatekossal kiallni a II. osztalyban es a kertileti II. bajnoksagban a 3. helyet szereztck mcg. Az 1948/49-es baj1lokstigball a sportot ncmcsak a sportvezet6k iranyilottak, hanem a partbizottsagok is. Az SZTC-t fcloszlawik, a B6rb1]'ar, Vadasztbltenygyar SZAK (ARAK) egycstilt az SZTC jiitckosa ivai es FDSE (Fejer Megyei DoIgoz6k Sportegyestilcte) neven augusztus 28-an egy-egy csapattal indultak az NB-III-ban, a megyei I. osztalyban cs a megyei II. osztalyban. Az elne)k: Varga Lljos Szakosztalyvezet6: Teireik Lljos Intez6k: NB-III-as csapatnal Varnagy Ferenc Megyei I. osztaiynal Liszics Janos Me!:'1]'eiII. osztalynal Nemes Ern() Az ifjusagiaknal Csisnlr Istvan Az elso csapatot igen valtozt') eisszeallflasban jatszawl a sok jalckos miatt 1-1<1daJ6zsef edzo. Az elso NB-III-as bajnoki mcrk{jzesre, a Monor ellen, (eredmcnye 4:4), fgy alltak fel, G.: Nagy K. Varga M., 3; Ncmeth, Kiss, Varga 11., SzaM, Lukiics, Bokan, Kapcsos, Nagy K., Berta I., Varga 1., Szegvari. Az cls6 csapatban meg sokan jatszottak a bajnoksag vegeig: Mak L., Horgos, Kollar, J6nas, Szentes, Zalavari, Revesz, Winkler, Gantner, CS Jambor. A 2. csapatban, amely a meb1]'ei 1. osztalyban jatszott, a kbvetked\ jatekosok szcrepeltek: Dobos, Sarkadi, IIjli, T()th, Gaal, Berta 11., Falvai, Szentes, Jaszter, Nagy J., Berta I., Zalavari, Revesz. A 3. csapatban a megyei II. osztalyban jatszott. A k()vctkezo jatekosok szerepeltek: Snett, Laszl6, Aranyosi, Nemeth, Farkas, Noficer, Papp, Sellei, F;:ibian, Vadasz, Revcsz, Gantner, Tort, Bars. Az ujonnan alakult szakosztaly az Orszagos SporthivataI[() ,-Ft tamogatast kapott. A bajnoksagban az NB-l11-w; napaj 1948/49-ben a 3. helyet szerczte meg, ugyancsak 3. lell az 1949/50-es bajllokstigball is, de a vadasztbltenygyari ji1lckosok ] 950 tavaszan kivaltak az FDSE b61 es (inij/j() csapatot alakitottak. Azt remelttik, hogy jobb eredlllenyt er el ez a ncb'ycsapatb()1 verhuvalt csapal. Szekesfcheryar t 949. cyi ifjusagi yalogatottja Berta II. takarva, SzaM, J6nas, 1Il()i, Nardai, Nagy J., Falvai, Bencsik, Noficer, Horgos, Ridcg, T6th 7

3 Fehervari RapiD Merlegcn az FDSE 15 jarekosa: Janu3r 30. Sportmelh3kletunk Varga Miklos a taktikai ka rm ester, szoba jon Gantner, az "oreg roka" s a felgyogyult Bo/ain Ma egv hete jellemezti.lk a vasutas j3tekosokat. Most, hogy a vas.:irnap delell~tt 10 6rakor kezd6dd Kincsesbanya elleni baratsagos merkdzessel az FDSE is megkezdi a tavaszi idenyt, Nemes Ernd intezdt kertok meg a szakszervezeti cs.:1.patjatekosainakjellemzesere.ime: MAK: 37 eves, de mar 20 osztendds sportmult an mog0tte. A megbfzhat6s.:ig a legfdbb crenye s termeszetesen a nagy rutin. T011I: Szinten nem jatszott tavaly, mert jatekvezetdskixwtt. Vele nagyon meger\'ls(x1ik a l'satarsor, mert kitlindcpft\'l csatar. JONAS: Az \'Isszel d mutatta a legalland6bb format. EWnye az is, hogy szinten fiatal. Hatranya viszont gyenge fizikuma. Most is betegeskedik, meg nem is kezdte meg az edzeseket. GANTNER: NB I-ct jart Ore~ n)ka. Tavaly a Ill. csapalban rugta a label,\t, de rutinjma szokscg van az "egy" ben is. RemelheWleg iddsebb kora ellenere is bevallik majd. JAMBOR: Lelkiismeretesseget, sportert va 16 lelkesedeset peldakepul lehet allftani az Osszes fiatalok ele. Neki mindegy, hogy az elsd, vagy masodik esapatban jatszik-e, [d, hogy jatszhasson. Egyetlcn hibaja: nagyon szereti a latxlm, val6 saggal "dajkalja" maganal. VARGA MIKLOS: Az egyottcs taktikai karmestere, akirdl annyit lehet mondani: "j6 az l\reg a I13znal". 1ranyftja az egesz gardat, s n\adasul meg mindig a legjobb kapural0vd csatar. LAZAR: R61a meg keveset hallottak a szurkol6k, nem reg futballozik. Minden adottsaga mcgvan ana, hogy kozepcsatar legyen, csak lobb kemenysegre es batorsagra van szoksege.!i0rgos: Komoly aldozatot vallal az egyesuletert, Sokszor esak mertaz edzesek Polgardinkedveert lakik. marad Fchervarott. Gyors es kemeny. A nepszenl VARGA!!.: "TOI\'l" arr61 ismeretes, fogadja hogyazmindig edz6 tanacsait.ezert, pontosan meg meg nagy lelkesedcse miatt is az egylk leghasznosabb labdarug6. BOKAN: Az of\'osi vizsgalaton megallapftottak, hogy semmi baja sines, nyugodtan futballozhat. Fedezet lesz, mert leginkabb ez a poszt felei meg neki. Labdakezelese j6, de gyorsasagaval baj van meg. SZABO:.,Cs0pi" a kilzonseg kedvence. Az 6sszel kifogasok meroltek fel sportszerlltlen elete miatt, de most igen szorgalmasan keszoi a tavaszra es sportszcnlbbcn el. SZENTES T.: A tavalyi reszleges fiatalftaskor keroit a esapatba. Csal6dast okozott. Szinten a sportszerlltlensege miatt voltak vele bajok, de mintha megkomolyodott volna. VALENTIN: Az dsszel nem szerepelt, de most a jobbfedezett helyen ismet jatszani fog. Munkabfrasa dfcserhet\'l. MIHOK: A legfiatalabb a esapatban. Egyebkcnt a Gcpipari diakja. Te dott. hetseges, IIa errdlleszokik, de egy kicsit j6 elbizako futballista lehet beldle. KISS: Szolid, csendes fiatalember. Megbfzh,Jt() a maganeletbcn s p<ilyan egyarant. Sajnos, bctegsege miatt az elsd meceseket kihagyja. A felsoroltakon kfvol helyet kaphat az els\'l csapatban Nagy, ZalavMi, Berta, Szegvari, Jaszter, Gal el is. az Majd indulaskor, a pillanatnyi hogyforma melyik donti 11 huzza magara az FDSE mezet hen csak 6szi bajnoksag Iioll, es ekkor alakultak ujja, sikerillt 6na116 gyari csapatot szervezni marcius 10-WI lett hivatalosan Vadaszt6ltenygyari Vasas. Az cgytittcs bcsorolast nycrt az egyik tertileti csoportba cs ill nagyszcnlcn mutatkoztak be, terii Icti bajnoki droet szcrczvc. A sikcrt a k6vctkcz6 jatckosok harcoltak ki: Kirszt, B<)gy<)s, Mak, Usz- 16, Nagy, Boldis, Berta 11., Vilagi, Malics, Kovacs, Borgos. Mivel az NB-III. megszllnl, a megyebajnoksagban indulhattak az 1951-es evben. A csapat j61 er6sftett, idej6tt jmszani Orban, Reiner, Bars, Lukacs. De maga a megyebajnoksag er6sebb volt, mint regen, remck csapatok voltak, mint a Szfvari Epft6k, MA V, D6zsa, M6r, Kisgy6n. 8

4 VADASZTOLTENYGYARI VASAS Az 1951-es megyebajnoksagban V. helyet szerzett csapat Fels6 sor: Berta I., Berta II., Papp I., Kovacs J., T6th K6zeps6 sor: Boldis A, Izs6 F., Falvai K AJs6 sor: Malics, Kirszt L., Laszl6 J. All6 sor: Milye, Lukacs F., Liszics Janos intez6, Berta I., Lechner M., Janosi, Laszl6 J., Galantai J., Mohai K6zeps6 sor: Reiner J., Revesz, Horgos, Vilagi K, Nardai A, Kisteleki J., AIs6 sor: Berkhammer, Bars J., Bc)gyos L. Az els6 megyebajnoki merk6zest Ercsivel jatszottuk, es 2: 1-re gy6ztunk. Voltak egeszen j() merk6zesek; Kisgy6n ellen 5:0, Dunai Vasmu ellen 8:0-as gy6zelem sziiletetl. Sl'H, a rangad6n a Lokomotfv- VT Vasas 1:1 merk6zes egeszen szinvonalas volt. A csapat ezen a merk6zesen a kc)vetkez6 6sszeaIHtasban jatszott: Bars, Bc)gy6s, Orban, Lasz 16, Boldis, Reiner, Berta II., Nardai, Vilagi, Horgos, Lukacs. A g6lt Lukacs 16tte. A csapatban rajtuk kfvul a kovetkez6k jatszottak: Papp J., Berta I., Kovacs I., T6th, Izs() F., Falvai K, Malics, Kirszt L., Milye, Janosi, Mohai, Revesz, Kisteleki I., Berkhammer, Noficer, Mak, Rideg, Lechner, Nemeth. Becsiiletesen kuzdott csapatunk es az V. helyet szerezte meg. 5. Vadaszt()Jtt~nygyari Vasas :44 29 pont Az tvi bajnoksagban egy csapatra val6 jatekost igazoltak, olyanokat, akik mar magasabb osztalyban is jatszottak. Liszics Janos sponk6ri elnak es Marx Ferenc szakosztalyvezet6 erdeme volt, hogy sikertill leigazolni Pogacs, Galantai, Vajon, Galg6czi Gy., es Galg6czi J.-t. Ev kozben meg leigazoltak Plugert, R6znert, es Herbert-t is. Ezekkel az igazolasokkal komoly bajnokje16lt lell a csapat, de a yaros sportvezetese a Partbizottsaggal egyelertve ugy gondolta, hogy a Lokomotfv csapatanak kell a bajnoksagot nyernie, ezert minden aldozawt meg is hozlak. A Lokomotiv ragyog6 jalckosokb61 allt akkor, ez mcg is mulatkozott elz crcdmcnyckben. Vallozas tortent a bajnoksag kifrasanal is. Az OTSB rendelkezesere az orszag minden megyejeben 14-es letszarnmal indftowik meg a megyei labdarug6 bajnoksagokat. A tavaszi szezonban sorra szerezte a gy6zelmeket a csapat, de a Lokomotiv sem maradt el a pontszerzesben, s6t a g61aranya jobb volt, fgy 6k Icttek a tavaszi els6k. Az 6szi 19. fordul6ban az elre keriiltunk egy pont el6nnyel. Negy merk6zes volt mar csak vissza a bajnoksagb6l, meg mindig egy ponttal vezettunk, s ekkor kaptunk ki a D6zsat61 2:1-re. A Lokomutfv 7:0-ra gy6zott bfr6i segcdletlel, az elre keriilt, es ezt a helyct meg is tartotta a bajnoksag befejezeseig. 1. Lokomotiv :21 44 pont 2. Vasas :33 40 pont 9

5 v ADASZT() LT(.~NYG YARI VASAS IlZ 1952-es megjeblljl1oksaghal1 II. heljet szerzett csapat ~''''7 II!f"'>......,\ i" -.,"'1 Berta B., GaJantai I., Laszh'i J., Nardai A., Bencsik I., Herbert J., Romer Gy. AIs() sor: Vilagi, Nagy J., Nemeth L., Reiner 1. Pogac~, Benk{i Gy., Galg6czi Gy., Galantai I., Briglesz J., Nagy.I., Kiss.I., Galg6czi J., Bogati Gy., Kovacs L., Bencsik I. A csapatban a kbvetkcz{i jatekosok jatszottak: Pogacs, Galantai, Bencsik, Berta B., Liszl6, Nagy J., Horgos, B()gy()s, Kuczi, Nemeth Laszl6, Vajon, Herbert, Pfluger, Bcnk{5 Gy., Galg(lCzi Gy., Galg6czi J., Briglcsz, R6zner 1953-ban az Epilokkel kellett nogy!/areal vivni a felkertilesert, 6k mindenaron vissza akartak kcrtilni az NB-II-be. A tavaszi szezon nagyszeriicn sikcrtilt: 14 gy6zelcm, 1 dontetlentink volt, vereseg nelktil. 46:3 g61arannyal. De 6sszel az els6 meccsiink az Epft6kkel volt es 4:1-re kikaptunk. Erdemes Ie Imi a ket csapat ()sszethhtasat, az EpH6knci jatsz~)ttak akkor olyan jatekosok, kik kes6bb a V1' Vasast er6sltettek. Az Epft6k Dobos, Sz6ke, Szclcs, Pinter, Mol.,:ir, Kleman, Miskci, Nemeth, Kercsztllri, Szentcs, Kuhar usszcallhasban szc;fcpclt. A V:lsas: SziIasi, Orban, Bcnk(i, Bcncsik, Nagy, Berta, SzaM, Galg6czi, Kuczi, Pazmandi, Reiner. A merk6zes ugy kezd6d()tt, hogy Pinter ll-esct Szilasi kivcdtc, dc Miskci mcgszcrezte a vezetcst, Kuczi kiegycnlltctt, de Kcreszturi fejesevel, majd i()vesevcl 3: 1. Szentes meg egy szep g61t fejclt es Igy 4: lore kikaptunk. A k()vctkez6 fordul6ban 5:0 ra gy(jzttink, dc Ercsibcn ismet 2: l-re kikaptunk, es ekkot kcrtilt az elre az Epft6k. Mar nem tudtuk 6ket megcl{izni, II. helyezest erttink el. 2. Vilsas :12 50 pont Jatszott meg: Tur6czi, Jarosi, Laszl6, Nardai, Noficcr, PaI, Neubauer, Briglesz, Galantai 1., Nemeth L., Laszl6 1., Kjrszt L., Galg6czi Il., Kisteleki J., Kovacs celz6, Lutz L1jOS ben vegre sikerill1 megnyerni a megyebajnok.wlgol, zsin6rban nyerttik a merk6zeseket, Bicsken 5:0, Sztalinvarosi Yasas 2:0, Lokomotlv 5:2, D6zsa 11:0, Ercsi 3:1, MotorjavH6 5:0, Kincscsi Szikra 4:0, Pusztavam 3:0; csodalatos szeria, de tegytik hona, gyengebb volt a mez6ny a tavalyinal, az Epr- VADASZT<JLTENYGyARI VASAS " Az evi rnegyebajnoksagban ifjusagi bajnoksagot nyert csapat 1. Vasas :12 58 pont AlI6 SOT:Samarus, Udvardi, Neubauer, Boke, Noszk6, Bogdanyi, larras, Szljjart6, Fekete, Gantner lanos edzo Als6 sor: Meszaros, Ispaics, Segesdi, Balogh EI(Stttik a labdaval Arany 10

6 VADAsZTOLTENYGY VASAS ARI Az evi megyebajnoksagbull II. helyet szerzett csaput AIl6 sor: Szilasi L., Galg6czi J., Galg6czi Gy., Bencsik I., SzaM B., Benk6 Gy., Orban I., Jarosi M Als6 sor: Kovacs L., Briglesz 1., Bogati Gy., Nagy J., Neubauer I. Kirszt L., Galantai I., Pazmandy, Nagy J., Benk6 Gy., Szilasi L., Bencsik I., Galg6czi Gy., Kisteleki 1., Kuczi M., Reiner J., Galg6czi J., Lutz Lajos edz6 t6k es a Honved mar NB-II-ben jatszott. Az is szerepet jatszott, hogy a bajnoksag elejen Lutz Lajos volt az edz6, akit Horvath Ferenc valtott fel. A ket edz6 munkaja meg is latszott a csapaton, nem volt egy kialakult jatekstflus, amellycl merk6zesr61 merk6zesre szerepelt volna a esapal. Az, hogy a csapat merk6zeseinck javareszet megnyerte, az a tapasztalt jatekosoknak kosz()nhet6, Kovacs, Bogati, Galg6czi taktikai, technikai fclkesztiltsege mm j6val meghaladta a megyebajnoki szintet. L Vasas : A bajnoksagban a kc)vetkez6 jatekosok jatszottak: Szilasi, Jarosi, Galantai, Bencsik, Kovacs, Benk6, Briglesz, Neubauer, Nab'Y, Bogati, Galgl)czi, Kuczi, SzaM, Szijjart(), Fekete, Fulmer. Az osztajyoz()kon a kbvetkez() eredmenyt crttik el: Kaposvari Kinizsi 1: 1 Nagymanyok 1:4 Pecsi Vasas 2:3 Bp. Vasas 0: 1 Kabelgyar 2:2 G.: Galgl)czi II. G.: Bogati G.: Kuczi, Galg6czi II. G.: Kuczi, Nab'Y. A merk6zesek veget nem bfrtuk, harom merk6 zescn mi vezetttink, de a vegere elfaradtunk. fgy ] 955-ben isrnet a megyebajnoksagban kezdttik. Az 1955-os bajnokscig volt talan a leger6sebb a meb'yebajnoksagban. A csapat szorgalrnasan gyujtbgette pontjait, volt ket nagyobb aranyu gy6zelmtink, 10:0 a Sarosdi Traktor, es ugyanesak 10:0 a Martonvasari Traktor ellen. A csapat a Motorjavft(l mcigbtt a 2. helyet szerezte meg. 2.. Vasas :40 49 pont Ebben az evben avattuk a ftives p'hyat,1955. aprilis 6-,ln a VadasztoltenYb'Yari Vasas - Varpalotai Banyasz merk6zessel, melyet 4:3-ra megnyerttink. Eleg sok jat6kost igazoltunk ebben az evben: Horvath K., Brunner Gy., Haden F., Kulin Gy., Kisteleki J., Kaslori 1'., Bognar Gy., Farkas 1'., Sz6ke M., Molnar L., Nemeth L nuijus 4. Hanltsagos merk6zes a Herenyi Mi palyall VADASZT()LTItNYGY ARI VASAS.MAGYAR A VALOGATOrr 0:20 (O:ll) Jatek"ezet6 Bebesi A valogatott (a nevek mbgott a I6tt g610k szama): Kocsis S. 5, Szimcsak I, Buzanszki J., takarva Szojka, Sandor K 3., Bozsik 1., takarva Lantos M., Hidegkuti N. 2, Lorant, Olah, Puskas F. 1, jatszott meg, de nines a kepen: ('~ordas 4, Tichy L 3., Palotas ] II

7 -,,';':~'-<.;''; VIC.CTCN.... ';""11";; II ~.. ">,').'.: ",'j, -."',., IJ ; ~ '~ :~~~f~ ~:,'.',..".0,,''/1 ~~:,.". il.'" ;.. :,/ ~;}X ;'''<I;!:~. " VADAsZTOLTF:NYGYARI VASA..~ Az evi megyebnjnoksagban II. helyet Sl-erzett csapat Varga Mikl6s vezet<'ledz<'l,galg6czi II., Galantai 1., Bencsik 1., Szilasi, Jugovics, Laszl6 J., Nardai A, Kisteleki J., Reiner J., Jarosi M., Haden, Molnar L, Szdkc M., T6th Uszl6 sportvczctd \\ A rtgi jehckosokkal egy egcsz j6 kis csapatot kovacsolt ()ssze Varga Mikl6s edz6. Szilasi, Galantai, Kovacs, Bencsik, Molnar, Nemeth, Haden, Galg6czi I., Nardai, Galg6czi II., Bogathi kezdett, de sz6hoz jutolt meg Sz6ke, Kostori, Szab6 11., Szab6 1., Neubauer, Reiner, Kistelcki. Ebben az cvben a Molnar - Ntmeth fedezet par volt a csapat er6sscge. Az osztalyoz6kon a Motorjavit6 elbukott 6s vele egytitt a csapat is januar 3. igen jelen/lis datum Szckesfeherval' labdarug6 sportjaban. Vcgre megtbrtcnt az, amir61 a min6scgi labdarugas hivei almodoztak. Megalakult a szckesfehervari Vasas tizemeket ()sszefoglai6 szakosztaly. Raj(Htek arra, hogy csak egyscgben van az er6, a felemelkedes utja csak ilyen m6don jarhat6. Mi volt e16tte? A VadaszWltcnygyari Vasas 6s a Motorjavft6 meg akarta mutatni egymasnak azt, hogy neki majd sikertil az, ami a masiknak az erejet meghaladja. Kazben adaz csatakat vivtak egymassal, megosztott;1k az er6ket, pedig ha mar el 6bb asszefognak, akkor mar reg nem a megyebajnoksagban j,hszottak volna. Az at Vasas iizem kepvisel6je, kik kcpviselt6k a Mekovalt, Motorjavit6t, Edaszt, K6nnyiiipari Szerszamgepgyarat, a szckesfehcrvari Vadaszt()ltcnygy,hi Vasast, megaliaoodtak abban, fiiggetlentil att61, hogy van-e az (>rllltett tizemnek labdarug6 szakosztalya, a szekesfehcrvari Vasasra tphi fei. A labdarug6 szakosztalyt egy valasztmany iranyitja, melynek tagjai az (H tizemb61 tev6dnck 6ssze. Az 1. csapat a megyebajnoksag 1. osztalyaban, a 2. csapat a megyebajnoksag II. osztalyaban, es egy ifjusagi csapat szerepelt januar 4-cn az EoAsz kulturtermeben vezet6scget valasztottak. Elnok: Szakosztalyvezet6: Helyettese: I. csapat intez6jc: II. csapat intcz6je: Az ifjusagiaknal: Csermely Sandor Virag J6zsef Liszics Janos Laszl6 Istvan Kovacs Istvan Ispaics Laszl(i A kovetkez6 jatekosokkal kesztiltek. Kapusok: Horvath, Rada, SzaM, Keleti. Hatv6dek: Sz6ke M., Galantai 1., Bognar F., Ncgcle K., Bencsik J., Balogh Gy., Brunner, Olasz F. Fedezetek: Molnar L., Ncmeth L., Lukacs F., Veres, Fekete, Udvardi J., Varadi. Csatarok: L6rinc, Kiss J., Kisteleki J., Sza M B., Padi J., Nardai A, Ispaics T., Reiner J., Scgesdi, Nemeth II. M., Paksi, Szentes J. A ket edz(j B6di Ferenc, Varga Mikl6s. Az els6 mcgyebajnoki mcrk6zcst Ercsiben jatszott uk, melyet nagy meglepetcsre el is vesztettiink 2: l-re. Ezt a mcrk(jzcst meg6vta a csapat, az 6vasnak helyt is adtak a legfels6bb fokon, ujra kellett volna a merk6zcst jatszani Ercsiben, de oda nem utazott el a csapat. fgy ez az egy vereseg az egcsz bajnoksagban a kct dontetlcn mellett, a t6bbi mcrk6zcst a csapat megnyerte. Ercsiben az c1s6 mcrk6zcsen a kovetkez6 osszeallitasban jatszottak: Horvath, Negele K., Galantai 1., Bencsik J., Molnar L., Nemeth L., Kiss J., Kisteleki J., Padi, Ispaics T., Reiner J. Az els6 g61t Kiss J. szerezte. A csapatban kcs6bb Bognar, Sz6 ke, Szentes oszlopos tagga vall. Az els6 verescg utan a csapat egy olyan nagyszerii sorozatot produkalt, hogy zsin6rban aratta a gy6zelmcket, k()zttik 5:0-ra a S6st6i Honvedet, 6:0 ra a Lepscnyt, Kincsesbanyat, 7:0-ra Pusztaszabolcsot, 8:0-ra a Kincsesi Szikrat, Lepscnyt, 9:0-ra Adonyt, 1O:0-ra a Szfvari 06zseH, 15:0-ra a Pusztavarni Banyaszt. A tabella igy allt a bajnoksag vegcre:. 1. Vasas :24 52 pont tal'aswll atszenoeztek a hajnoki rendszert, 6szi - tavaszi szezonra, nem rendeztek osztalyoz6 kat, helyette a mcgyehajnokok tornajat frtak ki. Ezek a merkc)zcsek odavissza alapon jatsz6dtak cs a k6vetkez6 csapatokkal jatszottunk: Veszprcmi Vasas 1:2 G. Horvath 3:1 G. Ocri 2, Kiste1cki 12

8 csapata /\Iili sur: 1l(1di Ferenc \'elcioedzll, Dt'rfa!vj I., Ispaics T., Lgri '1'., Sl(~ke M., SlcnlCS.I., K1Slclcki.I., llogncir 1'., Ilriglcsl.I., Nt'gelc K., Nard:n Anwl inlb(j I'IO!: R:ld:I..., S/:Il)() (I'uhi), Moln:ir L Mosonmagyan)vari TE 4:4 Szornhathclyi Kaposvari 1. Vasas fvlte Pamllt :() 2:() :I:() Ez alapjtin al as hajl/ok\iighal/ 1 S l's~ql.ll tal cgyiilt al NB II-hen kl"ldlllllk. AI lh(l llll'lhl lcsen: Vad:lszliiltCnygy,'lri SK. -. Ves/prelll :: j, d csapat a ki)\'elke;{i iiss/dlliuisbdn j~'lls/()lt: Nl'lllcs, Ncgclc, l3ogn:!r, Reiner, fvlllln:ir. Nemetll, Kiss, Dcrlalvi, Kisteldi, S/eIltcs, J!\)J\.ith. G(lllii\o: Dcrfalvi (cls(i NB II es g()lunk S/l'lI\ljC), Kislddi. Nagyszcrii mcrk(m:sek VOII,d.;, Sllk IlC/,ll \011 zottak a paly,ira, \'Oltak olvall IIIC'il';()lcstk, :tlwl 6.5()O nb(s Slllrkllit a csapdlcrt G. Slenlcs :), Dcri G. Kistelcki 2. G. Ispaics, Reiner Ci. Ncmelh,SlCnles, 110rvalh I. (iy. L 1 G. Slcnlcs 3, JlIta 1:2 G. S/cnlcs. 2: I G. N('meth 2 2::1 (j. DCri 2. Z.egcrszcgi RlIhagY~1r 1:5 G. Ispaics 2: I G. l!orv,llh, Brigksz. SICKsziheli D(lzsa 6:0 G. Slentl's 2, SZ(lke 2, NelllC[h, Pdeli 4:0 G. DC'ri 2, S/entes, J uta. DCri =: DC'rlalvi, JlIld "" Jul:hi.lIIlL'\l'n j.i!\i'l[[ A bajnokok [Ortl.ij:'11 csap~illjnk lllcgll\erte: 4 J7:20 19 pollt A kiivetke;{i j:lld.us()l; Flts/l)II:lk: NCllll'".12; Molnar 27/4; Bo!-,n~lr1(); RliIll'r ~ l;2: Lkn:tl\i 27/'3; Ncmeth 34,'6; Kiss 22/4; S/ltCS :'0'.2; SlOkl' 27/",; hpaics :21.1; Horv:illl l. :l2/x; Kislelcki 14/3; S/entes 2()iJ I; Bcnk(l 4; Ncgelc 10; Cial:inlai l); \hhardi II. A csapal a 6. helyet s/crcztc /11eg, 6. \'asas H. \'asas J2 51:40 41 ponl lk kplieillink \,(llna c1(lrcl,h is, ha Slcntes ne/11.sellji lil\;g, lk Igy is nag)' sikel 1 CrtlJl1k el al d(sz(\ ~\ckilci \is/onyil\'a, el a csapal hchlwliyilolta, jj()g\ "itck{i\ii! hel)'e \all al NB II-hen cs elt<sl koel\l: lsak ill NB hell sl.erepelt csapalllnk. A [\;\~'iri '!ut(l Kupiihan a csapat al 5. ktt.,,-~ ',--;. l~ /1)':;8/51)-('\ biljl/okliij.;han csak a X. helyct lud L1lsdp:tIUnk mcgs/erolli. ill. (isli lorduh)han gyen ~'cn nll'lll, la\l1ss/:t1 \iswllt r:i sem lchetclt islllerni CSdP:llullkr:t. Jga/, Icigawltuk Lehelt, akit m:!r is IIIl:!1 ~lklicj\ari kii/(lllscg, eh'slte a fchcrdri!-ion \L'dhall jiilslutl llj.') j-hen, nagyslcrii j:itckos volt, (k \(JJr.d.; hih:ii is, lienl Jlllndig a j:itckot hej)'e/tc cl\)\~rlll'. Dc plckr:1 ~s gl\lj:tira akkor szilkscg voll. J() 9 II I() 39:41 29 p01l1 A. kil\l'l kl'/(l jii Idosok j:lisiot tak: Nemes 20, S/liLs :h. [krla!\i 21,1, Bogn:ir 29, Nemeth 25/1, I ioi\:ill1 II. 2201, Slenlcs,'W/lI, Sz(Ske 3()/6. l\iss.~j2, 11()rdlh I. 2'):5, hpaics 2.\,\ K:irulyi 2, Lellel Uf), 'I im:ir A I, Kistelcki.~, Hujher 2, Tcrehesd, llu\ardi 2, Ni'-gelc\ Padi I, 1300soki 1. A N\;in Tot()-Kup~ihilll a csapal 5. lett. Az 1957 ISH. evi Nil H-cs hajllol,s,igklll VI. hd)cll veglt'tt VADASZT()LTI~NY(;Y..\RI VASAS ('sapata Alii) SOl': Bogniir F., Kiss J., Bencsik I, Sz\'ike lvi., DC'rlalvi I., S/enies J., Nardai Antal inlcz() AIst'\ SOl': Reiner J., Nl'gelc K., Paui I., Nelllcs J., Ispaics T. 13

9 A VADASZT()LTItNYGYARI VASAS ban az NB n.-ben eloszor szerepelt csapata a teli alapozaskor Balatonszarsz6n 1\116sor: Szfjjart6 L., Horvath Gy., Derfalvi I., Nemes J., Csekd T., Negele F., Molnar L., Benk(j Gy., SzUcs G., K6zepsd sor: Nemeth L., Bognar F., Szdke M., Kotymas I., Padi I., EIOI: Jarosi M., Turai Andras vezetdedzd, Kiss J., Reiner J., Udvardi J. A kepr(jl hianj7ik :Galantai I., Szentes J., Benesik I., Ispaics T., Kisteleki J., Briglesz 1., Karolyi L., Olasz F. EDZOK (~S VEZET6K 1958-n6L,~....~.- I ~';..,,,j Nardai A, Turai A, Szanti, Liszics J., Szcp F. Az as bajnok\'(igban a feloszl() Pet(ifi ja. tckosokat a csapatunkba iranyftottak: Szab() L., Fister F., Kovacs E., Bobori B., Tfmar M., Rithai Gy., Szelcs I., Antal I. Ezek a jat6kosok fehcrvari sztiletcsuek voltak, nagyon fiatalok, es szep j()v(j( j6soltak nekik. Dc jtht meg Balogh K. Ves/prem 1161es mar indulaskor is eremi Ichetett, hogy ez a csapat mar egy nagyobb feladatra is kepes. Vegeredmenyben a csapat a 4. helyet szerezte meg. 4. Vasas :44 33 pont A csapatban a ktivetkez6 jatckosok jatszottak: Varga 13, Horv<1th II. 2g, Bognar.10/1, Sziics.10/1, Nemeth.10/5, Derfalvi 29, Sz(jke 27/14, Kiss 20, Szentes 25115, Horv<1th I. 2R/8, Balogh 28/13, Ispaics 7/2, Nemes 10, Fister 6/2, Tfmar M. 7, Samarus.1/1, Udvardi.1, Babai 1, Antal I, Kov<1cs2, Kistelcki I, Hujber 1. A Nyari Tot6-Kupaban a Vasas csapata a 3. he Iyen vegzet!. Az es bajllok\'(igban a visszaeses jele volt tapasztalhat6. Voltak bravl1ros!,'y(jzelmek, de erthetetlen veres6gek is, es ez a 9. hc1yhez vezette csapatunkat. 9. Vasas :43 29 pont. A csapatban a k()vetkez6 jatckosok jatszottak: Tfmar 22, Varga 6, Nemes 2, Szucs 28/1, Horvath II. 26, Bognar 21, Fister 27/8, Dcrfalvi 26, Kiss 23/3, Szentes 19/10, Sz{)ke 29/3, Nemeth 19/2, Horvath I. 20/2, Ispaics 27/9, Balogh 14/6, Bobori 9/3, Samarus 3, Szab() 3, Kovacs 2, Kerecscnyi 2/1, Nagy I, Farag() 1. A csapat a Nyari Tot6-Kupaban els6 let! A VadaszWltenygyari Vasas labdarug6 csapata a megyebajnoksagban a VIII. helyet szerezte meg A kcpen : a csapat BalatonfOreden a Baricska csardaban Unnepcl egy gydztes mcrkdzes utan 1\116sor: Derfalvi I., egy zenekari tag, Karolyi 1,., Ncgele K, Udvardi J., Bognar F., Szentes J., Sz6ke M., Tcrebcsi 1., Molnar L., egy 7.enekari tag, takarva Ispaics T., Bozsoki J., Nardai A., I Iorv~Hh Gy., Gabor S<1ndor edzd, Kisteleki.I., I Iorv<lth II. L. EIOI: Nemes J., Kiss J., Szucs G. 14

10 Az evi NB II. bajnoksligban VIII. he1yet szerzett VADAsZT()Ln~NYGY ARI VASAS csapata AII('>sor: Nemes 1., 110rvath L., Karoll'i L., HOrvalh I. Gl'., Bognar F., Ispaics T., Boz.soki J., Gabor Sandor vczeh)edz{'l, Nardai Anlal jntcz() AIs6 sor: Szucs G., Szoke M., Terebcsi J., Udvardi J., Szenlcs J., Kiss J., Dcrfalvi I., Negelc K., KislClcki J. Az (). cvi NB II. bajnoksaghan IV. hclyet szerzett VADASZT() I.n;:NYGYi\RI VASAS csapata G,ibor Sandor cdd'l, Bencsik I., Nemeth L, Szucs G., Bognar F., Varga J., Szcnles J., Szoke M., Derfalvi I., Horvalh II. L., Balogh K., FiSler F., Horvath I. Gy. Az 1961/62-e!)' bajnoksagban egy olyan 6szi szezont zart a csapal, amire minden szurkol6 vab'yik. Pedig ebben az evben eltavozotl Balogh a I~p. Honv6dhoz, de JNI Karasz az MTK-\('ll cs n gl'ozelem lell az oszi szezonban, I diinlellen, I vereseg, 1. hell'. AJIf\()lag a Vasas vezet6sege is megijedt a nagl' sikcrt()i, meg nem voltunk fclkcszu]ve az NB-I-rc. A kel legjobb merkozesl ismertctem. Az cgyik merkozes a Szombalhell'- Vadaszliiltenl'gyari SK. 0:1 (G. Kerecsenyi). Mar a 7. percben vezetest szerczliink, Nemelh Lajos ()riasi Jiivesl zudftoll a kapura a 16-osr61, a kapus csak (ikliizni tudta a labdat, ponlosan Kcrccsenyi ele, aki azt mintegy 7 m rol bevagta. A masik a BVSC- Vad,iszlbltenygyari SK. merk6zos, ahol rninlegy ned) szurkolt a csapatunknak. Harom kuliinvonat ment Fehervarr61 Budapestre es cgy vitathat6 tizenegyessel kikaptunk. Ez volt az oszi szezon cgyellcn vcrcsegc. A tavaszi szczonban mcg mcgvertuk ugl'an a Szombalhelyt illhon 10 non nba ch)ll K,hasz I l-csevcl, de ul<ina sorra hullajloltuk el ponljainkat, es csak a 3. hell' lell a mienk. Megis cz az tv voll a legsikerescbb idaig a fennall,is alall. Ebben a hajnoksaghan kelszcr is megvcr! uk a Szornba Ihcly!. A helyezes a legjobb volt idaig. Kialakull eb'y minden csapalreszben j() csapat. Tiihbck kiiziill a F'sler-Ispaics bals/amy, akikre m,ir ((ibb esapat kivelclte hah'lja!. 3. Vasas 3() :22 39 pont A bajnoksaghan a kiivelkez() j,itckosok jahzotlak: Varga 16, Bognar 28, Szab() IX, SZlics I. 20, Dcrfal\'i IX, Horv,ith IX, Karasz 29/6, Kcrccscnyi 17/4, Sz.{ike 30nS, Fisl(~r 30/10, Ispaics 29/2, Szucs II. IS/I, Krisl,ily 15/1, Nemelh 12/1, Timar 14, Bobori 4/1, Janee 10/5, Ruppert 4, Szenles 3. A nyaron a csapat ismct megnyertc a Tot6-Kupa!. A VADASZT()LTENYGyARI VASAS cvi NU lib bajnoksiigban III. helyezcst clert csapata AII6 sor: Ispaics T., Bobori B., Bognar F., M6r Ede vezet6cdz6, Sz6ke M., Kristaly L., Szucs IL, Kerccscnyi L., Szentcs J., Fister F., Derfalvi I., Als6 sor: SzaM L., Varga J., Karasz E., Timar M., Janecz S., Szucs I. G., Nemeth L. 15

11 II. helyet szerzett A VTVASAS evi bajnoksagban az NB II.-hen csapata AIl() SOl': Varga J., Szucs G., Bognar F, Horvath II. L., Kerecscnyi L., Szucs IL, M6r Ede vezewedz6 AIs() SOl': Krist,Hy L., Sz6ke M., Karasz E., Fister F, Ispaics T. A bajnoksag vegen nevvaltozas tt\rtt~nt, a VadliszWltenygyliri SK-h61 VI' Vaslls left. Az 1962/63-as evben meg jobban er6siteltlink, jc)lt Ti)ri)k, Adamosi, Horvath. A csapat rat-,'y0g()an jatszolt, nagy verseny volt a C-sepellel. Ez mar egy igazi csapat volt, de ebben az cvben vezettck be az NB-IIB-t is cs fgy a 2. helylink csak arra volt j(\ hogy itt szerepeljlink. Most mar szintc minden cvben a fejwdcs jele volt tapasztalhat(), ez meg is latszott az crdekl6desen. Pcldaul a Csepel ellen nez6 buzditotta a esapatot a Bercnyi uti pa Iyan. 2. VT Vasas :23 39 pont Ez az eredm6ny az NB-IIB-be val6 jutast jelentette. Akik a sikert kiharcoltak: Varga 19, Tfrnar 11, Szucs I. n, Bognar 30, Horvath II. 22, Ruppert 21, Karasz 2919, Toriik nn, Szucs II, 14, Sz6ke 16/4, Fister 26/6, Ispaics 25/3, Kerecscnyi 12,.lance 1319, Horvath III. 11/2, Bobori 6/1, Adamosi 10/6, SzaM 6, Boroez 1, Kristaly han csak osz; hajnokwig volt, mivel att6rtek a tavaszi-6szi rendszerre. Ekkor kertilt hozzank Czigler Ern (5, Jasper, Burka cs Bodnar. Kitunt kozultik Czigler Ern6, akinek nagyszeru helyzetfelismercsc volt 6s az utols6 percig tudoll kiizdeni. Dc eltavozolt Fister a Vasashoz cs csakhamar gy()keret tudoll verni abban a Vasasban, amelyet akkor ncmesak Magyarorszagon, de talan nem vagyok clfogult, mcg D61-Amerikaban is elismertek. A esapat az egyidcnyes bajnoksagban a 11. helyet szcrezte meg az NB-IIB-ben. 11. VI'Vasas :28 13 pont A jatckosok, akik a sikert kihareoltak: TImar 9, Varga 6, SzaM 12, Ruppert 13, Bognar 9, Horvath 1II 11/3, Karasz 9/1, Jasper 12, Czigler 11110, Torok 12/7, Sz6ke 13, Ispaies 9, Szucs I. 7/1, Kerecscnyi 8, Janecz 6/3, Horvath II 5/1, Burka 3, Adamosi 4, Keszthelyi 2, Horvath I. 2, Bodnar hen a csapat tavasszal gyujwlle a pontokat, de sok volt a di)ntetlen (14 ebben a bajnoksagban). Voltak na~'yaranyu gy6zelmek, 6:1, 4:1, az Egyetcrtes CS az Ozd ellen, de volt 5:0-as vereseg a Szomh:lIhdv ellen. es ra kellett ionnunk, hogy meg nem A VI' VASAS elso NB IIB.-s csapata, mely 1963 oszcn a XI. helyet szerezte meg NI6 SOl':SzaM L., Janecz S., Kereesenyi L., Ruppert M., Bognar F, Horvath II. L., Burka 1., Keszthelyi V., Bodnar L., Szucs I. G., T(;rok L., Als6 SOl':Horvath III. J., Jasper L., Timar M., Sz6ke M., Varga J., Czigler E. Ispaics T. I 16

12 Az evi NB lib labdarug6 bajnoksagban a VI'Vasas XII. helyet szenett csapata A1l6 sor: Balogh K, Szab6 R., Kerecsenyi L., Bognar F., Sz6ke M., Als6 sor: Horvath III J., Nemeth III. J., Burka I., Czigler L., Varga J. EIOI: Ispaics T. vagyunk j6k az NB-I-re. Vegeredmenyben a 6. helyet szereztiik meg, de az igazsaghoz tartozik, hogy nekunk mar el6rebb kellett volna lepnunk. 6.VI'Vasas :37 30 pont A kovetkez6 jatekosok jatszottak: Varga 16, Tlmar 14, Szab6 16, Kerecsenyi 25/2, Bognar 14/1, Horvath II. 23, Horvath III. 30/3, Burka 24, Czigler 26/9, Jasper 21/1, Szigeti 17/5, Ispaics 15/2, Sz6ke 20/1, Nehez 12/1, T6r6k 13/8, Szucs I. 12, Bodnar 9/2, Janee 6/1, Dudas 6, Karasz 6/1, Albert 1, Kekesi 2, Feher 1, Horvath 1. oton elnoke. Visszaj6tt hozzank Balogh a Honvectt61, es bfztunk egy sikeres szereplesben, de csufosan leegtiink. A kieses ellen harcoltunk, a 20. fordul6t61 a bajnoksag vegeig mindossze 3 g61t 16tt a csapatunk. Szegyenteljes, gyenge jatek volt ezen az 6szon. 12.VI'Vasas :34 27 pont A kovetkez6 jatekosok jatszotta,k: Varga 16, Tfmar 14, Kerecsenyi 19, Bognar 30/1, Horvath 26, Nemeth I. 15/4, Burka 29, Szab6 23/2, Czigler 29/13, Balogh 28/6, Sz6ke 25/3, Ispaics 27/4, Nehez 7, HOlvath Ill. 10, Kekesi 5/1, Jasper 12/2, lanec 4, Sz(ics 5, Csukovics 2/1, Nemeth II. 3, l6zsa hen Bencsik Istv{lIlt vlilaszjottlik sportkiiri elnoknek, aki 18 evig volt megszakftas nelkiil a Vide- Az 1966-os hajnokstighan is csak egy helyet Mptunk el/ire, de itt mar a jatekban sok javulas volt tapasztalhat6. Ekkor jott hozzank Posch Ferenc, vele a vedelem megcr6s6d6tt, Burka Imre szeriaban nagyon j61 jatszott, a nagy csapatokat siman megvertuk es a veresegek, esak minimalis g61kul6nbsegiiek voltak, kezdtiink bfzni megint a csapatunkban. Hogy megiscsak 11. hely lett a vege, az azert volt, mert nagyon kiegyensulyozott volt a mez6ny. Pontban alig volt kiil6nbseg a feljuto 1. hely es az 11. hclyezett k6zott. A csapat kiizd6szellcme kifogastalan volt. 11.VI'Vasas :37 27 pont A kapus melletti ket jatekos: balra Jance, jobbra Bognar F. 17

13 A kovelkez6 j;hekosok jatszotlak ebben a bajnoksagban: Thn<1r 21, Varga 9, Kerecsenyi 16/1, Horvath 30, Posch 20, Nehez 20/1, Burka 25/4, Balogh 30/11, Monoki 16, Bobori 17, Takacs 30/15, Ispaics 2511, Bognar 14, Dudas 16/1, J6zsa 10, C~ukovics 7/1, Keszthelyi 4, Bodnar 4, Kekesi 4/2, Simon 1, Nemeth 1. Es jolt az 1967-es bajtlokwig. A felkesziilest 6 uj jatekossal kezdttik: Bek6, Temesvari, Sark()zi, Kerek, Tanics, Karsai. Biztunk, hogy az uj jatekosokbol beeptil egy-kett6 a csapatba es a fehervari jatekosokkal kiegesztilve kivivjak a vart feljutast az NB-I-be. Az akkori keretben olyan fehervariak voltak, mint Bognar F., Ispaics T., Tfmar M., Csukovics L., Bobori B., Ku L., Szab6 L., de ide Iehetne sorolni Burka Imret is, mert nagyon fiatalon keriilt a vr Vasashoz. A keretnek tagja volt meg: Varga, Kerecscnyi, Posch, Horvath L., Dudas, Nehez, Bodnar, Kckesi, Balogh, Monoki, Simon. Karpali Bela iranyftasaval 6k kezdlck az alapozast. Az els6 bajnoki mcrk6zcs j61 sikeriilt, Bp. Aut6busz--VT Vasas 2:1. G6110v6: Burka, Karsai. A folytatas sem maradl el: ket dontetien, ket gy6zelem es meg egy dontetlen. De becsuszott harom vereseg: Budafok 1:0, Szallft6 1:0 es Egyetertes 4:1. Utana egy 5:1-es gy6zelem a Bp. Spartacus ellen. Megint egy vereseg: 3:0 a Ganz Mavag ellen. Utana negy gy6zelem, cs ket dontetlen volt. A tavaszi szezont az 5. helyen zartuk. De egy-ket j6 merk6zes alapjan mar lehetett erezni, hogy itt valami sziilelik. Az 6szi szezont vereseggcl kezdtiik, utana harom gy6zelem, egy verescg, czutan ot gy6zelem. A gy(szelmek kozl)tt volt egy dontetien, ezutan alltunk az elre. Akkor jott a hidegzuhany: itthon 6zdt61 kikaptunk 1:O-ra a 29. fordul6ban. Mar azt hittiik, karba vesz minden igyekezet, de utana ragyog6 jatekkal Dorogon 3:1-re gy6ztiink 6s ismet az 1. helyre kertilt csapatunk. Majd az 5:0-as hazai gy6zelem a DMVSC ellen mar majdnem feljutas volt, de Pesten a Bp. Spartacus ellen 2:1-re kikaptunk, ezzel visszaestiink a 2. hclyre. Bognar Ferenc cs Burka Imre labcla iiietve elienfc!szelidites kc)zben 18

14 A SOSTOI STADION PALYAAVA1-'ASA.~ <_<'T;7.A ~i I :,~,! V1DEOTON \ i. <,)-. "". ~"~ SZEPTEMBER 20.-an a VT Vasas - Erfurt merkozessel Az iidvozlobeszedet Pap Istvan vezerigazgat6 tartotta A kezdorugast Noficzer Anna vegzezte VI' Vasas - Rot-Weiss Erfurt 2:3 G61li)vo: Bognar, Bodnar ill. Knobloch 2, Egel IIikman partjelz6, Noficer Anna, aki a kezd6rugast vegezte, Miincz a merk6zes jatekvezct6je, a masik partjelz6 Molnar P., Bognar F, Balogh K., Temesvari M., Horvath II. L., Bobori 8., Kii L., Posch F, Bodnar L., Ispaics T., Timar M., Karsai L. 19

15 Volt meg ket hazai merk(szc.s, es mar csak 2 pontot kellett szerezni ahhoz, hogy NB I.-es csapatunk Icgyen. A Ganz-Mavagot 5: 1-rc lcgy6zti.ik, es fiiggellcntil az utols() fordul6 eredmenyet61, csapatunk bejutott az NB I.-be! Az utols6 furdul()t nem felcjtem el soha. A mcrk{izest a S6st6i Stadionba viltek a Berenyi (Ili palyar6i, ahol mintegy 8 non nb6 biztatasaval az alabhi csapat kezdte a jatekot a Kccskcmet ellen: Timar, Posch, Bognar, Horvath II. L., Temesvari, Bohori, Balogh, Kil, Karsai, Bodnar, Ispaics. 3:0-ra gy6ztunk. G6IWv(ik: Balog, Kli, Bodnar. Az unneplesre kivonult a TV es meg(irokitette, hogyan unnepcltek az (infcledt, boldog szurkol()k csapatunk NB I-he keruleset. A sikerbcn resztvettck: Varga 16, Timar 18, Kerecsenyi 16, Bognar 31, Posch 34, Horvath 11. L. 33, Burka 12/4, Bck6 4, Bobori 17, Balogh 32/17, (Sa legcredrnenycscbb jatekos, Karsai 3 I111, Ispaics 23/2, Monoki 2, Szab() L. 2, Kekcsi 11/3, Nehez 5/1, Tcmcsvari 27, SarkiSzi 1. Bodnar 26112, Csukovics 511, Kcrek 2 Kli L. 26/8. 2. VI' Vasas :31 46 pont Az cls(i helyct g61arannyal az Egyctertes csapata szcrezte meg (62:29). AZ EVI NB l/b. BAJNOKSAGBAN A VT VASAS II. HELYET SZERZETT CSAPATA A bajnoksag utols() mcrk(izcscn a S()st6i Stadionban VT Vasas - Kecskernct 3:0 AJl6 sor: Karpati Bela vezct(jedz(i, Tcmesvari M., Posch F., Horvath II. L., Bobori B., Bognar F. Als6 sor: Balogh K. Kii L., Tfrn,lr M., Bodnar L., Karsai L. Ispaics T. 20

16 - )0,- " " I(ARSAI LASZLO a VIDEOTON szlneiben Az 1968-as elsii NB-I-es bajlloksagl/llk m,l[ az igazohisoknaj kudarcot vallot!. Akkor vczcnek he cwsz(ir, ho!,'y nem lehet "villammal" igazolni, csak az egyesiilet belcegyezesevel. fgy a k6vctkedj jatekosokat tudtuk leigazolni: Kovacs L., Horvath 1., Pinter L., Deli A, Fejes G., Frida Gy. Eltavoztak, va,gy kikeriiltek a keretb61: SzaM, Bek6, Ispaics, Monoki, Nehez, Temesvari, Sark(izi, Kcrek. A csapat neve is me,b'valtozon: 1968, jamui,. 22 en rendkivilli kozgyiilisen elhauiroztak, 'LOgy a club neve a jovoben VIDEOTON SC lesz. A szurkol6kkal ezt egy ankelon kbz6ltek, akik tudomasul is vellck, de nem rajongtak erte. Els6 hallasra nem ment a szurkol6k tuclataba, hob'y hogyan lehet 19y buzdftani. Dc kes6bb mar egesz j61 csengell, hogy "HAJRA VlDl!". Az alapozast Bodajkon kezdte el a Video ton, 18 fds kerellel: Balogh, Bobori, Bodnar, Bognar, Burka, Deli, Fejes, Horvath L., Ispaics, Karsai, Kerecsenyi, Kovacs L., Kii, Pinter, Posch, Temesvari, Tlmar, Varga. Az edz6 Karpati Bela, segededz6 Nemeth Lajos. Az el6kesziileti merk6zesekb61 arra leheten hivetkeztetni, hogy kepes Icsz csapatunk a bennma- radasra, mivcl az els6 el6kesziileti merk6zesek j61 sikeriiltek. Volt koztiik ket nemzetk(izi merk6zes: VlDEOTON - Ausztria Salzburg 4:1, GCi1Wv6k: Kovacs L., Pinter L. (2), Burka; VIDEOTON -- Zaglebie Sosnowic 1:0, G()1li:iv6: Kovacs L. tizenegyesb61. A varoshan mindenki varta marcius 3-at, amikor a Videoton a Bp. Vasas ellen megkezdi szcrcpleset az NB-I-ben. Kiil6n aut6buszok mentek a talalkcm)ra, bizakodva. Sajnos a merk6zescn csunyan kikaptunk, 6:1-rc. Az c1s(i NB-I-es merk6zesen a k(ivetkez6keppen alltunk fel: Timar, Kovacs L., Posch, Fejes, Bobori, Bognar, Pinter, Kil, Balogh, Karsai, Csukovics. Cscrc: Varga. Erclckcsscgkeppcn meg kell cmllteni a tortenelmi g61 szcrz(ijet, Csukovics Laszl6t, aki egyetlcnegy cwkesziilcti merk6zesen sem jatszott, ewlle nap scm k(iz(iltek a 18-as kerethen es masnap megis 6 jatszott, s6t a g()1t is 6 Wtte a 83. percben, 6:0 utan. A 12. fordul6ig csak ket b'y6zelmct arattunk: DVTK 1:0, Raba ETO 1:0, valamint ket dbntet!cnt ertlink el. Ekkor Karpati Belat Nemeth Lajos segededz6 valtotta fel es majdnem sikeriilt a csocla: volt meg kct vereseg, utana ncgy gy6zelem, es egy dcintctlen. Kezdtilnk bizakodni, de sajnos a bizako- 21

17 A VIDEOTON ELSd NB-I-ES CSAI'ATA. mely 1968-ban a XV. helyet szerezte meg A.1I6 sor: Nemeth 1.. vezet6cdz6. Tfm~r M.. Kov~cs 1... Kerccsenyi 1... Kovacs J.. Nagy III..J., Posch F.. BognAr F.. Fejes G., Szab6 II. K., Horv~th I.. Als6 sor: Pinter 1.., Balogh K., Burka I.. KtJ L.. Bohon B.. Bodn<lr 1... Karsai 1.., Csukovics 1.. das kevcsnek bizonyult. Talan, ha ej(jbb van edzdvaltas. Ki tudja? A legeredmenyesebb jatekosunk Karsai Laszl6 volt, aki 21 eves kora ellenere a legjobb jat6kot nytijtotta, es 9 g61l f()lt. Az 6 palyafutasaval p,lrhuzarnosan ismertctem a k()vetkez6 eveket, amig 6 j<hszott a Videotonban. Mfg Karpati Belaval 6 pontot szcrczttink, Nemeth L1jossal 15-()t. Tavasszal zsin()rban kikaptunk: Szombathcly, Honved, Csepel, MTK, Pees, Djpest. 6sszel viszont zsin6rban nyerti.ink: S7Ombathely, Honv6d, Csepel, MTK ellen. is. VIDEOTON :57 21 pont Az 1968-as NB-I-es bajnoksaghan a k()vctkez() jat6kosok jatszottak: Timar 29, Kovacs L., 29/5, Posch 15, Fejes 29, Bobori 28, Bognar 18, Pinter 19/1, Kli 16, Balogh 28/2, Karsai 30/9, Csukovics 28/6, Varga 2, Bodnar 14/4, Burka 12, K6kcsi 3, SzaM II. K 23/1, Kovacs J. 6, Kcrecsenyi 15, I'10rvath 1. 1, Horvath L. 3. Az ev; bajllokwigot az NB-1/B-bclI I'cliik kezdtiik: Balogh, Bobori, Bodnar, Burka, Csukovics, Fejes, Horvath I., Karsai, Kerecsenyi, Kovacs L., Pinter L., Posch, Tirnar, Nagy Ill. J. Dj jatckosok: Borsanyi A, Pataki L., Sari K, Wollek T., Nagy II. J. Az ifimi fclkeri.ilt: Kovacs J., SzaM II. K Abbaha!,ryta: Bognar, Varga, Bobori, Horvath L., elment Kekesi, Kli. Az alapozast Turai Andrassal kezdti.ik Bodajkon, ami mar megszokotta valt, remek edzesi lehe Wsegek voltak az erdgyiijtesre. Az tij jatekosok a rcgiekkel kiegeszi.ilve szep remenyekre jogositottak fel benniinket. Ez kes{jbb be is igazol6dott, hisz a csapat szinte evr61 evre el6rebb lepett. Dc azert nem ment minden z()kken6mentesen. Ha j61 cmlckszem, Bobori Bela valamilyen premizalasi i.igy kapcsan megs6rwdatt es soha tabbet nem jatszott a Videotonban. Jogos volt-e, vagy sem, nem tudtam meg soha, pedig sokat crdekl6dtern utana. Pedig meg sokaig jatszhatott volna, hiszen 27 eves sem volt m6g akkor. Gondolom most mar 6 is maskeppen latna, lehet, hogy egy elhamarkodott d()ntes aldozata lett, mint sokan a paiyafutisuk alatt. I1yen ewzmenyek utan kezdti.ink az NB-IIB-ben (Ijra. Dc rneg kell hogy ernlftsem, regen nern volt ennyi j6 jat6kos egyszerre n;hunk, akikre akar meg 10 6vig lchctett volna szamftani; evesek voltak akkor, Csukovics, Fejes, Karsai, Kovacs J., Sza M II. K, Woliek T., Nagy II. J., Nagy III J. Tehat egy nagyon fiatal, de nagyon tehetseges csapattal kezdti.ik az evet, teli rernennyel Megis az els6 merk(\zes vereseg volt, ZTE ellen 3:0-ra, de mikor a folytatasban atszor gy6zti.ink, es az at merkaz6s alatt 16:3 volt a g()laranyunk, a csorba ki lett kosz()ri.ilve, es szep remenyekre jogosftott fel bennunket. Karsai L. tigy rugdosta a g61okat, mint ahogy a Nagyk(inyvben meg van frva. Az els6 merk6z6s 3:0-as vereseg volt, fgy nem rtigott g6it, de a VADASZT{)LTf:NYGYARI VASAS nerf~nyi UTI PALYA 1955-WI1959-ig es 1962-t ig ezen a paiyan jatszottak csapataink 22

18 A VIDEOTON evi NB I/B-s bajnoksagot nyert csapata A1I6 sor: Turai Andras vezet6edz6, Timar M., Posch F., Burka I., Nagy III. J., Sari K., Kovacs J., Kerer'senyi L., Fejes G., Ilorvath I., Molnar F. massz6r AIs6 sor: Pinter L., Balogh K., Pataki L., Wollek T., Karsai L., Nagy II. J., Csukovics L., Borsanyi A kovetkez6 ot merk6zesen hat g6lt nlgott. A bajnoksag vegcre ugy belelendiilt, ho!,'y 32 mcrk6zesl jatszott, es 34 g6lt nlgott, a 17 csapatmi 16-nak nlgott g61t. Egyediil csak a Szegednek nem tudott g6lt rugni. Volt egy merk6zese, ahol barmat es volt het olyan, ahol ket-ket g6lt rugott. Na!''Yszeru eve volt, nem kis erdemeket szerzell abban, ho!,'ysiman visszakeriiitiink az NB-I-be. A szurkol6k "Sunyi" kent emlegettek. Ezt a nevet a batyjat61 orbkcilte, aki a "Nagysunyi", 6 meg a "Kissunyi" volt, mivel el-elcsente a labdat az ellenfel jatekosait61. Nagyszeru szabadrugasok, szogletek, inditasok, helyzetek crtekesit6je volt. 34 gl)ljaval a kbzc)nseg kedvence lell. Az NB-I1B-s bajnoksag megnyerese utan nagyon sokan megkerestek kiiwnbbz6 ajanlatokkal, ho!,'y naluk folytassa a labdarllgasl. Meg Sandor Csikar is megkcreste, pedig neki "kc)szl'inhette", ho!,'y cljcitt az MTK-t61. Laci addigra megn6siiit, lakast kapott, e!''yszeruen j61 erezte magat FehCrvaron. Es volt meg valami, amiert nem ment el. Akkor keriilt a csapathoz Kovacs Imre edz6, es benne nagyon bizott, na!''yszeru embernek tartotta, az 6 javaslatara keriilt he a valogatottba is. 1. VIDEOTON :46 51 pont Az evi NB-I(8-s bajnoksagban a kovetkez6 jatekosok jatszoltak: Timar 22, Horvath I. 14, Kovacs J. 24/2, Posch 27, Fejes 28, Borsanyi 33/4, Kerccscnyi 26/1, Wollek 32/16, Pataki 33/9, Nagy II. 16/6, Karsai 32/34, Csukovics 28/6, Burka 21/4, Kovacs L. 2, Balogh 11, Sari 17, Bodnar lon, Nagy III. J. 20, Pinter L. 12/2. Az6ta rncgszakitas nelktil az els6 osztalyban jatszunk, tcibb-kcvescbb sikerrci. Az 1970-es evbell a/fruik a bajlloksago/ oszi-iavaszi rclldszerbe. Az MLSZ ugy frta ki az cvi tavaszi bajnoksagot, hogy a csapatok- helyezestiknek mcgfcle16en - ponlokat visznek at az evi kiizdelcrnsorozatra. A ket csoportban lebonyolitotl bajnoksagban az els6 helyczettek 8, a rnasodik hclyezenck 7 pan tot kaptak, a nyolcadik helycn vcgzettek 1-1 pontot. A VIDEOTON csoportjaban a hatodik lett, harom jutalornpontot kapott. Karsai csak cgy mcrk6zcsr6l hianyzott, cs 5 g6lt rllgott. Ekkor igazoltuk Ie Mestert, J6zsat, Hartyanit, Magyart, akik tavasszal z6mebcn sz6hoz jutottak. csoportmcrk6zcs :28 8 hclyoszt : VIDEOTON :3210 pont Az EnO-cs NB-I-es tavaszi bajnoksagban a kovetkcz6 jalckosok jatszottak: SzaM I. 9, Mester 16, Nagy III. 13, Burka 14/1, Fejes 16, Hartyani 9, Kovacs 1. 16/1, Wollek 16n, Nagy II. 15/4, Karsai 15/5, J()zsa 16/2, C-sukovics 13/1, Kerecscnyi 3, Pataki I, Posch 9, Magyar 7, Borsanyi A. 7/1. A VIDEOTON evi bajnoksagban az NB-l-ben XI. helyet szerzett csapata "\116sor: Horvalh Lajos szak.oszt.vezei6, T61h A inlez6, Hartyani G., Nagy III. J., Posch F., Tfmar M., Kovacs J., Mester I., Fejes G., Horvath Lajos orvos, Kovacs Imre vezet6edz6. K6zeps6 sor: Borsanyi A, J6zsa I., Nagy II. J., Burka I., Karsai L., Csukovics L., Pemmer Gy., Molnar Ferenc massz6r. E161: Magyar I., SzabO I. 23

19 A VIDEOTON 1970/71. cvi hajnokslighan az Nil I-hen X. helyet szerzett csapatll AU6 SOl':Posch F., Borsanyi A, Kov,lcs J., Nab')! III. J., Burka I., Fejes G. AIs(l scr: Wollek T., Nagy II. J., SzaM I.. Karsai L., Bodnar L. Az 1970/71-es szczonhlln II biz/o1l.\lirijlitekra trirekedtiink, cz mcgl;ltslotl a rllgott glliok sdim,ln. kct g(llnal t(ihhet cgy mcrk(izcsen sem crt cl csapatunk. Karsainak sern ment most ub'}', mint maskor, de voltak azcrt j(l mcrk(izcsei is. A Raha ETO ellen SzN:eslchcrv,iron (2:2) g611 nem fligott ugyan, de a kritika a Kcpes Sporthlll a ki'jvetkez(i volt: "Nerncsak a kiizcppalyan volt korl<itlan lll, hanem gyakran rcltiint eliil, slit halul is. Timlle')1 is gyakran I()t! kapura, meqcrien osztogalott. SZ.'Ivezte a tamadasokat, (If:asi akarassal, lelkesedcsscl jatszott." A 25. rordul(lig nem jlll,illtunk a tahcll;ln, de az utols(l iit mcrklizcsen 9 pontot szercztiink: fgy a 10. helyen vcgzett a csapatunk. Karsai minden mclk(izcsen jalszott, csupan egyszer cserc!tck Ie Cs 6 gllit rugott. 10. VIDEOTON :33 30+J pont Az 1970/7I-es NB-!-es hajnoksaghan a kiivetkcz() ja tckosok ja tszotta k: Sza b() I. 30, Posch 30, Nagy III. 27/1, Kovacs J. 30, Fejes G. 24, Bors,inyi A 24/1, Burka 27/2, Karsai 30/6, Wollek 2~/9, Nagy II. 29/l, Szalmasy I3/.\ Bodnar 1411, Csukovics 13/2, Mester nil, Szab() II. K. 3, Bartyani 11, Jllzsa II, Magyar 1, Nyitrai 2. Az 197/ /72-es hajnokscig CSllkt'lgy, mint az clod;, harom vereseggcl kezdddott. Kaloesai Geza doktor keriilt a esapathoz edz{inek, a jatckosailomanyhan az el()z6 evihez viszonyftva Icnyeges valtcwis nem volt. Leigazoltuk Kacsort, Tiehert, Szolnokit, Miskei pedig az irimi keriilt [el. Az {iszi mcrkc'l1cseken 13 pontot, a tavassza! I~ pontot gyiijtiittunk, mig lissze1 csak 15 g()lt, ta- vass/al 32 g(l!t szereztunk. Volt ket nagy g()laranyu gy(izclmunk, ~:(l az Eger ellen, l~s7:4 a SBTC ellen, Szckesfchcrdron. Az Eger ellen Karsai harom g()1t rllgolt. az egyik szehh volt, mint a masik. Nekem a harmadik letszel t a legjohban. Mesteri m()don vette Ie a leveg(ih(il a beadast. mcg kcttlit dekazott a labdaval cs 10 nhc'i! hallal fclmagasan rugta a kapu johb oldal,iba. A Nepsporl kritikaja: "Eliil Karsainak nemcsak hasznos cpit{jmunkaja tiint rei. hanem ku/u\iszclleme, hauirozott, g6lra tiir(i j,ilcka: \i volt a rnez(iny legjobbja." Volt mcg egy ragyog() mcrklizcsc, Videoton FTC cl:.\ (4: I) ahol e!,'}'g()lt is l()tl cs igazi jatckmeqere volt a csapalnak. A mezc'iny Iegjohbja volt, nem tudtak tartani. ;\ hajlloksagban heteclikek Iettiink, Karsai 28 merklizest jalszott, 9 g()lt rugolt cs q,ryszcr sem cserl'ltck Ie. 7. VIDEOTON :4331 pont Az J971/72-cs NB-I-cs bajnoksagban a k6vetke ;(ik j;itszottak: Szah() I. 14, Posch 15, Kacsor 10, Kovacs J. 29, Mester 22, Nagy II. 30/7, Karsai 28/9, Burka 28/2, Wollek 30/11, S/almasy 24/8, Tiebcr 8, Hartyani 26(4, Fejes 27/1, Szab6 II. K. 14, Nagy III. 20, Miskei 2, Borsanyi A 4/1, Bodnar 14/3, Szolnoki 1, Csukovics I, Magyar 16, Nyitrai hen Wbb nemzctk6zi haratsagos mcrk6zcst jatszottullk. Mar itt is mcgmutatkozott az el(jrclcpes, 7 mcrk{lzesh{)1 6 gy(jzclcm, 1 u6ntetlcn. Az igazsaghoz tartozik, hogy nem voltak er{is csapatok, ue volt egy mcrk{jzcs, amelyr{jj [eltcllen irni kell, mert nem mindennap!atni ilyen g()lokat. Szckcsfehcrvaron az SC Eisenstadt els6 osztalyu osztrak csapattal j;1tszottunk haratsagos mcrk{szcst. A 25. perchcn mar 4:0-ra vezeltiink. Ot sziiglctct 24

20 Karsai ivell he ugy, hogy al els{) erinlcs nclkiil g6! Jett. Kett{it Tieher befejcll (~s volt ket kapllfa. AI ujsag azl fna: Karsai szi)glelei 61elveszclyesck voltak. Az J 972/73-a.\' hajnohaghlln Kovacs Ferenc lelt II Vide%n edzoje es iit cvig clvezle a vclct(')].;, jatckosok, nem utols()sorhan a ke)/i)nscg hizalm;jt. Ez a fiatal, 38 cves szakemhcr q,ryik nagy sikerct aratta, iranyitasa alatt 1972/73-han S., 1973/74-hen 4., 1974/75-hcn 5., 1975/76-han 2., 1976/77-hcn 6. helyen vegcztiink. Volt meg ci,ry haromeves szakasza: 1983/84-ben 3., 1984/85-ben 3., 1985/86-han 6. hely; es mcgq,ryszcr volt nallink I987/88-ban, 11. hely. Tehat i)sszesen <) cvig volt --- kel Illegszakil,lssal -- a Videolon edz6je. Csapallink a legeredm6nyesebh volt az ei iranyilasa alatt. Nagyon szcrettck a j,\lckosok, vczet{i].;, szlirko 10k; nyilalkozatait lanitani lehetne, mindig mcrtcktarlo voll 6s megfonto!t. Volt olyan mcrk6zcs, ahol ell,)bb meglatta sapl jatekosa hibiij;il, minl a jalckvczcto, s mire a bin) cszrcvcttc a hibal, addigra ei mar Iccscrellc jalekos,ll, men ludla; a kiivetke/6 lepes ugyis kiallitas Jesz. A bajnoks,ighan az eli)z(i evihez vislonyitva a jatekosallomanyba Kovacs L. Vass I., Horvalh T., az HiMI pedig Jankovics kerult. Oket pr6halta becpiteni a csapatba Kov;lcs Ferenc. Mig 6 volt az cdzo Kovacs L. 134 mcrkelzcsen vcdett ugy, hogy csak nc!''yszer hianyzoll scriilcs, va!,'ykiilllilas miall. A csapatnak az cv veg6re IS!''Y(izclme, 5 diintet Icnc, 10 vcresege volt, amcly az 5. hclyct hi/tositotta. Ilycn el6kel6 hclyen rncg nem voltunk az NB-I-hcn. Kli]()ni)sen a haz,li merk(izcscken remekeltlink, a 15 merk(izcsmi 12 gyelzelcm, 2 diinlcllen, 1 vcrcseg volt. A g(llarany 33: 13 volt. Volt ket rncrk6zcs, ahol K,mai ragyog() jatdot mutatott. Az elsei: Vidcoton--DVTK 3: I (2:0). G.: 1~~... #J~ \. :~iai' Nagy II., Karsai 2, egyet tizenegyes-, ~,-.' :/ bol be Karsai, AI. els{i cs g(llnal Na!:,'YII. s/iiglctet kapash('l] ivclt a '.. ~" ~,,;. ',- 16-os[()1 hevagla. A masollikat Bur- ' ka hanyattvet{ldve kapura Wtle, dc kpattant e,[,'y vc(uin')!. Karsai Oil termett cs Vercb hasa alatl egy sunyi rnol.dlll:ltlal hepiickiillc. A harmadik g(llt 11 esh(ill'i~;y rllgta he, hogy Verch al ellenkcl(') sarokba vel('idiill. A mcrk<'l/l'sr(il a Ncpsport all irta, ho,[,'y"cziltlal is a kii/cppalyan j,llslott a rncz()ny Jegjohbja, Karsai, aki nemcsak j(ll cpilett, hanem attol sem,1iil mess/e, hogy mesterharmast crjen el." A Videolon,--MTK merk(lzes 2:0, ill is ra!''y0g6 an j;1tszolt, igal, g(llt nem rugott, de \)-es nsltillyzatot kapott, a kiileppalyan korlatlan Ilf voll. A lavavi nh~rf;(ilcscn a Hungaria llton sem sikerult al ivltk-nak gy(izni. A Vidi mar 2:0-ra ve/etctt, amikor az M'TK kiegycnliletl. A vcgsei di)nlcs ismct Karsaic volt, aki hecsapta Csornal CS a kiinduj('l Ilajdll melletl 13 m-n'il a hall)ba hclyezett. Igy 3:2 re i,'y(iztunk, Karsai ismct nagyot j~jtszoll - a volt esapala ellen. Egy ll1crk(iicsf('ll hi,lnyzott a hajnoksaghan. cs J() g(llt I(ltt. A haloldali ki)zeppalyasok kilzi)tt t),24 gycl al elst) hclyen vcglelt. Kov~ics Ferenc al cv vcgi cnekelcsncl a/ al,jbhiakat nyilalkozta: "A j;itckosg,lrdank natal emberekmi ;111.Olyanokh()I, akik bizonyara cvn')l evre fcwldnck, ha szorgalll1uk nem csiikken. Az ll(()hhit fcltclclezni sines okunk, men ahogy megismenem oket, egyikiik sem akar Jcciivekelni a ki)zcpslerusegn61. Nem akarom alt mondani, hol:,'ya Videolonl mar a nagy csapatok ki)ze soroltak, de a jelck szerint most mar kiviiln'il is erezhet{i, hogy ez a garda akai' valamit, cgyiitt van. A t;1mad(lj,it6kunkal minden kritikusunk rncgdicscne. A Nepsporl is azi ina. hogy a Vidco(onnak stilusa van." 5. VIDEOTON 30 IS :39 35 pont A VIDEOTON cvi bajnoksaghan az NB I.-hen VII. hclyct szcrzclt csapata r\1l6 SOl': Kovacs J., Burka I., Posch E, Kacsor A., Mester I., Csukovics L., Hanyani G. AIs6 SOl': Wollek T., Borsanyi A., Karsai L., Szab(l I., Magyar G., Szalmasy T., Tieber L., Nagy II. J 25

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 24/2014 (07.02.) számú Hivatalos Értesítő 2014.07.02. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-115/2014 (06.26) ELN-116/2014 (06.26) ELN-117/2014 (06.26) ELN-118/2014 (06.26) ELN-119/2014

Részletesebben

TOLNA MEGYEI SAKKSZÖVETSÉG

TOLNA MEGYEI SAKKSZÖVETSÉG TOLNA MEGYEI SAKKSZÖVETSÉG Papp Csaba Elnök: Főtitkár: Elnökségi tagok: Papp Csaba Rudolf László Balázs Imre Molnár Béla dr. Szabó Péter Szuhai Balázs EGYESÜLETEK, KLUBBOK: Atomerőmű Sport Egyesület Paks

Részletesebben

Tárgy: Soroksár Sport Club Kft. 2013. évi szakmai beszámolója

Tárgy: Soroksár Sport Club Kft. 2013. évi szakmai beszámolója Tárgy: Soroksár Sport Club Kft. 2013. évi szakmai beszámolója Az előterjesztést készítette: Farkas Kálmán Soroksár Sport Club Kft. ügyvezetője Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási, Közlekedési, Ifjúsági

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének 2007. augusztus 23-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének 2007. augusztus 23-i határozatai 17. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2007. szeptember 3. Iktatószám: 6111 /2007. Az MLSZ Elnökségének 2007. augusztus 23-i határozatai 187/ 2007. számú határozat Az MLSZ Elnöksége a Magyarország Olaszország

Részletesebben

Fegyelmi Bizottság határozatai

Fegyelmi Bizottság határozatai 15. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2008. szeptember 12. Iktatószám: /2008 Fegyelmi Bizottság határozatai 2008. szeptember 5. V-54/2008-09. Az FB Csatlós Tamást a Salgótarján-Baglyasalja FC sportszervezet

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

Hungaria-Tier 1-Final Table Places. by soccer library 1

Hungaria-Tier 1-Final Table Places. by soccer library 1 0 Hungaria-Tier -Final Table Places FC [Budapest] 0 "" Football Clubja Budai Harihárom Football Club - Budai Football Club 0 "" FC by soccer library 000 00 00 00 00 0 0 0 Hungaria-Tier -Final Table Places

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 38/2014 (11.05.) számú Hivatalos Értesítő 2014.11.05. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Igazolási és Vitarendezési Bizottsági határozat 3.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 19/2011 (09.12.) számú Hivatalos Értesítő 2011.09.12. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 14 2 Elnökségi határozatok 247/2011. (08.30.) számú

Részletesebben

Az ideiglenes visszatérő

Az ideiglenes visszatérő 2011. www.dvtk.eu Ôszi szezon 3. szám A Diósgyőri VTK ingyenes, alkalmi kiadványa Otp Bank Liga 3. forduló Vadász Viktor: Takács Péter: UltraHang: Vidi-DVTK visszatekintő Az ideiglenes visszatérő 4. oldal

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

KSI SE Központi Sport- és Ifjúsági SE Tel: 422-3510, Fax: 422-3544 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. e-mail: nupi@nupi.hu

KSI SE Központi Sport- és Ifjúsági SE Tel: 422-3510, Fax: 422-3544 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. e-mail: nupi@nupi.hu KSI SE Központi Sport- és Ifjúsági SE Tel: 422-3510, Fax: 422-3544 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. e-mail: nupi@nupi.hu Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tárgy: negyedéves

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 16/2013 (07.02.) számú Hivatalos Értesítő 2013.07.02. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 8 2 Elnökségi határozatok 110/2013 (06.13.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 06/2012 (03.26.) számú Hivatalos Értesítő 2012.03.26 Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 6 2 Elnökségi határozatok 37/2012 (03.06) számú határozat

Részletesebben

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója 2012 Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója Megyei ranglista-versenyeredmények Újonc egyéni 2001 Czémán Róbert 1999 Raposa Roland 1. helyezett Szalai Anna 1. helyezett Serdülő egyéni 1997/98 Raposa Roland

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 18/2011 (08.29.) számú Hivatalos Értesítő 2011.08.31. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 293/2011. (08.18) számú határozat A 2011. augusztus

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 07/2013 (03.27.) számú Hivatalos Értesítő 2013.03.27. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 047/2013 (03.15.) számú határozat A 2012-2013.

Részletesebben

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese.

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. REKLÁMAJÁNLAT Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. A csapat négyszeres magyar bajnok, háromszoros Magyar Kupa

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

1-1 9. f o r d u l ó k

1-1 9. f o r d u l ó k O T P B a n k L i g a N B I. F é r f i F e l n ő t t N a g y p á l y á s L a b d a r ú g ó b a j n o k s á g s o r s o l á s a 2 0 15-2016. 1-1 9. f o r d u l ó k 2015. június 30 - július 1. UEFA Bajnokok

Részletesebben

be/sfphpm01-08489/2015/mlsz

be/sfphpm01-08489/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve i Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola A kérelmező szervezet rövidített neve i LC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2590 A kérelmező

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 25/2013 (11.13.) számú Hivatalos Értesítő 2013.11.13. Tartalom Versenybizottsági határozatok 3. oldal 2 Versenybizottsági határozatok 459/2013 (11.06.) számú határozat A 2013.

Részletesebben

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG 17/2010-2011 sz. Hivatalos közlöny MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16 2011.03.05. 14:30 SZAKÁLY KSE OZORA KSE 5-1 16 2011.03.05. 14:30 TOLNANÉMEDI KSC DÖBRÖKÖZI KSK 5-4 16 2011.03.05.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2008.március 6. Iktatószám: /2008. A MLSZ 2008. február 28i elnökségi ülésének határozatai 19/2008. számú határozat Az MLSZ Elnöksége tudomásul vette az UEFA szakmai

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

IX. NÉMETH FERENC EMLÉKTORNA

IX. NÉMETH FERENC EMLÉKTORNA Halásztelek Futball Club IX. NÉMETH FERENC EMLÉKTORNA 2016.szeptember 03. (szombat) 2007-es korosztály Versenykiírás 2007-es korosztály Torna ideje: 2016. Szeptember 03. (szombat) Torna helyszíne: 2314

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 21/2011 (09.26.) számú Hivatalos Értesítő 2011.09.26. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 346/2011. (09.21) számú határozat A 2011. október

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft. 2010. évi szakmai és gazdasági beszámolója Elıkészítette: Polgár Zoltán ügyvezetı Békési Férfi Kézilabda Kft. Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Oktatási, Kulturális

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Az NBII. Nyugati csoport csapatairól 2006/07. ősz

Az NBII. Nyugati csoport csapatairól 2006/07. ősz Az NBII. Nyugati csoport csapatairól 2006/07. ősz TABELLA 2006 ősz Átl. Hazai: NÉZŐSZÁMOK Idegenbe elkíséri: 500 fő Gyirmót 0 1000 fő Lombard FC Pápa 50 fő 600 fő Dunaújvárosi Kohász 50 fő 2000 fő Haladás

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 17/2011 (08.23.) számú Hivatalos Értesítő 2011.08.23. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Hirdetmény... 12 2 Versenybizottsági határozatok 286/2011. (08.03) számú határozat

Részletesebben

2010. december 19. V. forduló A dupla forduló második felvonása

2010. december 19. V. forduló A dupla forduló második felvonása 2010. december 19. V. forduló A dupla forduló második felvonása A közlésben közreműködnek: Rádió Majsa (Fm 88,2) www.radiomajsa.hu Kunsági Hírlap kunsagihirlap@colonial.hu Régió Napló www.regionaplo.hu

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1 Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke Nyilv.t.sz. Egyesület neve Irsz. Város Cím II. Baranya Megye II/04. Hőszig-Szigetvári BSE 7900 Szigetvár Széchenyi u. 40. II/08. Dél-Zselic Sport Egyesület

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 41/2014 (12.10.) számú Hivatalos Értesítő 2014.12.10. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozatok Tájékoztatás 3. oldal

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2011 (11.30.) számú Hivatalos Értesítő 2011.11.30. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Közlemény: megválasztott küldöttközgyűlési küldött... 6 2 Versenybizottsági

Részletesebben

1 1 5 4 Budapest. Lassú Zsolt Elnök. Hadas Ildikó. FTC Labdarúgó Zrt 1091 Budapest Üllői út 129. FTC Észak-pesti utánpótlás nevelő központja

1 1 5 4 Budapest. Lassú Zsolt Elnök. Hadas Ildikó. FTC Labdarúgó Zrt 1091 Budapest Üllői út 129. FTC Észak-pesti utánpótlás nevelő központja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület

Részletesebben

2015. év legjobb FÉRFI sportolói

2015. év legjobb FÉRFI sportolói AJ K A V ÁR O S ÖNKORMÁN YZ AT A P O L G Á R M E S T E R 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/83/2016. Tárgy: 2015. év legjobb sportolóinak elismerése Készítette:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 09/2013 (04.11.) számú Hivatalos Értesítő 2013.04.11. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 083/2013 (04.05.) számú határozat A 2013. április

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szakmai és pénzügyi terv

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szakmai és pénzügyi terv Magyar Labdarúgó Szövetség Szakmai és pénzügyi terv 2016 Bevezetés Az Alapszabály értelmében az MLSZ köteles évente a Küldöttközgyűlésen tárgyalni a szövetség soron következő szakmai- és pénzügyi tervét.

Részletesebben

A Kozármisleny Futballklub működési áttekintése 10 éves távlatban. 2015 Május

A Kozármisleny Futballklub működési áttekintése 10 éves távlatban. 2015 Május A Kozármisleny Futballklub működési áttekintése 10 éves távlatban 2015 Május Eredményesség Az utánpótlás bázis több mint húsz éves, de igazán 12 éve lett komolyan szervezve és versenyeztetve. Attól az

Részletesebben

Negyven nap Dél-Amerikában Zöld-fehér útinapló (1980) 1. rész

Negyven nap Dél-Amerikában Zöld-fehér útinapló (1980) 1. rész Negyven nap Dél-Amerikában Zöld-fehér útinapló (1980) 1. rész 2010 november 20. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Mérték Értéke: 2/5 Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Karácsony

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

Rövidített sportágvezetői értékelések:

Rövidített sportágvezetői értékelések: Szakmai értékelés: A csapat összetétele atlétika 14 fő judo 8 fő műugrás 1 fő Rg. 6 fő sportlövészet 10 fő taekwondo 1 fő tenisz 3 fő torna 5 fő úszás 8 fő vívás 16 fő vízilabda 13 fő Összesen 85 fő A

Részletesebben

Hungary - Cup Finals 2000, 1998, 1997, 1968, 1952, 1932, 1925, 1923, 1914, 1912, 1911, 1910 3 2012, 1976, 1935 15

Hungary - Cup Finals 2000, 1998, 1997, 1968, 1952, 1932, 1925, 1923, 1914, 1912, 1911, 1910 3 2012, 1976, 1935 15 Hungary - Cup Finals Rank Club Winner Runner-up # 016, 015, 004, 003, 1995, 1994, 1993, 1991, 1978, 1976, 005, 1989, 1986, 1979, 1977, 1. 1974, 197, 1958, 1944, 1943, 194, 1935, 1933, 198, 197, 9 1966,

Részletesebben

LEÁNY MINI BAJNOKSÁG G H I J K L M N O. Dunakanyar1 Dunakanyar2 Szombathely Göd UTE Kalocsa Szeged Vasas1 Gödöllő

LEÁNY MINI BAJNOKSÁG G H I J K L M N O. Dunakanyar1 Dunakanyar2 Szombathely Göd UTE Kalocsa Szeged Vasas1 Gödöllő KIEMELT LEÁNY MINI BAJNOKSÁG A B C D BRSE KESI BEM-Nyírsuli Vasas EKF Eger Nyírsuli-Móricz Gödöllői RC BBRA MTK Dunakanyar UTE Kodolányi Kaposvár KRA Zápor Palota LEÁNY MINI BAJNOKSÁG G H I J K L M N O

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A MFS kiemelt 1999-es korosztály statisztikája és eredményei a 2011/12-es idényben

A MFS kiemelt 1999-es korosztály statisztikája és eredményei a 2011/12-es idényben A MFS kiemelt 1999-es korosztály statisztikája és eredményei a 2011/12-es idényben A korosztály összesített góllövőlistája a 2011/12-es idényben 98 gólos: Gociu Roland 39 gólos: Radics Richárd 18 gólos:

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére termeszetismeret 6:Layout 1 4/15/11 2:51 PM Page 1 Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Hazánk nagy tájai Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére Évfolyam 5 6 7 8 9 10 a ta nu ló ne ve 1 termeszetismeret

Részletesebben

Az első dobogós OB helyezés

Az első dobogós OB helyezés Tájékozódás Postás színekben (6. rész - 1967) Az első dobogós OB helyezés Emlékeztetve az előző évben írtakra, hát eddig nem sikerült felgyorsítani a történetírás ütemét. Ha így haladok, lehet, hogy nem

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ Balogh Gábor

KÖSZÖNTŐ Balogh Gábor KÖSZÖNTŐ Kedves Diákok, Testnevelők, Sportbarátok! Köszöntelek Benneteket a Magyar Diáksport Szövetség nevében a 2013. évi Atlétika Diákolimpia korcsoportos országos döntőjének alkalmából! Ettől a tanévtől

Részletesebben

Tápé ESK. Adószám: 1 9 9 8 3 5 1 8-2 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 6 9 0 0 0 5 1-1 0 0 0 2 8 5 2-0 0 0 0 0 0 0 0. 6 7 5 3 Szeged.

Tápé ESK. Adószám: 1 9 9 8 3 5 1 8-2 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 6 9 0 0 0 5 1-1 0 0 0 2 8 5 2-0 0 0 0 0 0 0 0. 6 7 5 3 Szeged. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tápéi Egységes Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve: Tápé ESK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Budapest, április 6. Iktatószám: / szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Elsőfokú Licencadó Testület határozatai

Budapest, április 6. Iktatószám: / szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Elsőfokú Licencadó Testület határozatai 6. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Elsőfokú Licencadó Testület határozatai Budapest, 2009. április 6. Iktatószám: /2009 001/2009. (04.09) számú határozat Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete a BFC Siófok FC Kft.

Részletesebben

Nyúli Sport Club. Nyúli SC

Nyúli Sport Club. Nyúli SC 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nyúli Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Nyúli SC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

NB III. A 2006-2007. ÉVI NB II FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

NB III. A 2006-2007. ÉVI NB II FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA NB III. A 2006-2007. ÉVI NB II FÉRFI FELNŐTT NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Az MLSZ elnöksége 79/2006 (2006.04.20.) számú határozataival fogadta el. 1. A BAJNOKSÁG CÉLJA A Winner Sport NB

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út 44369 2740 Abony Radák u. 21010 2457 Adony 6.sz. fkl. út 25524 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 18247 2170 Aszód Pesti út 3. 45114 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 25022 8261 Badacsony 71.sz. föút 45158

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének 2009. június 25-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének 2009. június 25-i határozatai 13. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. június 30. Iktatószám: /2009 Az MLSZ Elnökségének 2009. június 25-i határozatai 103/2009. számú határozat Az MLSZ Elnöksége Gazdasági Igazgató úr 2009 májusi

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

be/sfphpm01-08226/2015/mlsz

be/sfphpm01-08226/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kaposfüred Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Kaposfüred SC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1483 A kérelmező jogállása

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A TÁPIÓSZECSŐI U7, U9 és U11-es KOROSZTÁLYOK 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. (korosztályos edző)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A TÁPIÓSZECSŐI U7, U9 és U11-es KOROSZTÁLYOK 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. (korosztályos edző) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TÁPIÓSZECSŐI U7, U9 és U11-es KOROSZTÁLYOK 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Tápiószecső, 2011.01.28. Készítette: Tábori Zoltán (korosztályos edző) 1 A Tápiószecső FC legfiatalabb játékosaiból

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

kézilabda utánpótlás torna 2007. december 14-15-16.

kézilabda utánpótlás torna 2007. december 14-15-16. kézilabda utánpótlás torna 2007. december 14-15-16. Támogatóink: XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal XIII. kerületi Sport és Szabadidıközpont KHT Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet Vasas SC Bólyai János

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Igó Norbert Krisztián. Csillaghullás

Igó Norbert Krisztián. Csillaghullás Igó Norbert Krisztián Csillaghullás 1. Fejezet: Amikor testet ölt a fájdalom Az iskolakezdéssel együtt, szeptemberben kezdetét vette a másodosztályú Labdarúgó Liga, melynek az első fordulójában a Cegléd

Részletesebben

Domoszló SK. Adószám: 1 9 9 2 0 5 7 3-1 - 1 0. Bankszámlaszám: 6 2 0 0 0 1 7 4-1 0 0 0 3 5 3 0-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 2 6 0 Domoszló. Szarvas János elnök

Domoszló SK. Adószám: 1 9 9 2 0 5 7 3-1 - 1 0. Bankszámlaszám: 6 2 0 0 0 1 7 4-1 0 0 0 3 5 3 0-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 2 6 0 Domoszló. Szarvas János elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Domoszló Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: Domoszló SK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 21/2014 (05.29.) számú Hivatalos Értesítő 2014.05.29. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály évi beszámolója

Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály évi beszámolója Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály 2013-2014. évi beszámolója Szakosztályunkat 2013-2014 évben a nyugodt, kiegyensúlyozott szakmai munka jellemezte. Egy felnőtt csapat és hat utánpótlás csapat versenyeztetését

Részletesebben

A MFS kiemelt 2002-es korosztály statisztikája és eredményei a 2011/12-es idényben

A MFS kiemelt 2002-es korosztály statisztikája és eredményei a 2011/12-es idényben A MFS kiemelt 2002-es korosztály statisztikája és eredményei a 2011/12-es idényben A korosztály összesített góllövőlistája a 2011/12-es idényben 37 gólos: Kristó Dominik 31 gólos: Dornfeld Donát 29 gólos:

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 14/2016 (07.05.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.05. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-58/2016 (06.30.) OTP Bank Liga vagyoni értékű jogainak értékesítéséből származó bevételek

Részletesebben

26. Mátra Tagszövetség 2010

26. Mátra Tagszövetség 2010 26. Mátra Tagszövetség 2010 Ötvös Imre Elnök Sári János VB titkár ELIT CLUB-2010 1. Juhász Gyula V-33 1,33 p 2. Sári- Érsek Dúc V-19 3,33 p 3. Rigó Gáspár Z-30 5.33 p 4. Ország István V-02 6,66 p 5. Hegedűs

Részletesebben

1. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ (2015/2016) 2015. augusztus 19.

1. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ (2015/2016) 2015. augusztus 19. VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK (2015. 08.14.) Megyei IV. osztály: 34/2015-2016 sz. VB. határozat: A VB. a két érintett sportszervezet közös, írásos megegyezése alapján hozzájárul a Kerecsend SE által kezdeményezett

Részletesebben

VBSE. Adószám: 1 9 9 1 4 7 6 7-1 - 0 5. Bankszámlaszám: 5 4 9 0 0 0 3 1-1 0 0 0 6 6 4 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 7 7 8 Varbó. Czakó Albert elnök

VBSE. Adószám: 1 9 9 1 4 7 6 7-1 - 0 5. Bankszámlaszám: 5 4 9 0 0 0 3 1-1 0 0 0 6 6 4 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 7 7 8 Varbó. Czakó Albert elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Varbói Bányász Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: VBSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Honvéd FC Kft. Gács Pál

Honvéd FC Kft. Gács Pál 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Honvéd Futball Club Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Honvéd FC Kft. 2 Gazdálkodási formakód: 113 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

kézilabda utánpótlás torna december Eredmények:

kézilabda utánpótlás torna december Eredmények: kézilabda utánpótlás torna 2006. december 15-16-17. Eredmények: Díjátadók: Dr. Bakonyi Tibor MOB alelnök Markovits László Vasas SC elnök Polgár Veres Árpád Vasas SC sportszakmai igazgató Gurics Attila

Részletesebben

STC. Adószám: 1 9 9 1 9 0 5 4-1 - 0 5. Bankszámlaszám: 1 1 6 0 0 0 0 6-0 0 0 0 0 0 0 0-2 5 5 5 1 9 0 5. 3 9 5 0 Sárospatak.

STC. Adószám: 1 9 9 1 9 0 5 4-1 - 0 5. Bankszámlaszám: 1 1 6 0 0 0 0 6-0 0 0 0 0 0 0 0-2 5 5 5 1 9 0 5. 3 9 5 0 Sárospatak. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárospatak Torna Club A kérelmező szervezet rövidített neve: STC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 10/2013 (04.18.) számú Hivatalos Értesítő 2013.04.18. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 089/2013 (04.11.) számú határozat Nem járul

Részletesebben

WRC autó is ott száguld majd az évzárón

WRC autó is ott száguld majd az évzárón A felújítás kezdete óta az idei Szilveszter Rallye lesz az első verseny a Hungaroringen WRC autó is ott száguld majd az évzárón Hivatalosan még csak nemrég van lehetőség az idei, 17. alkalommal megrendezendő

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A kijelölt MOL töltőállomások kuponos árakciójához TELEKOM KUPONOS ÁRAKCIÓ 2014. december 1. 2015. január 31. A Telekom kuponos árakció a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan

Részletesebben

A kölyök korosztály 2016. évi programtervezete

A kölyök korosztály 2016. évi programtervezete A kölyök korosztály 2016. évi programtervezete Budapest, 2016.01.12. előterjesztő: Csabai Edvin szakmai igazgató 0 A kölyök korosztály 2016. évi programtervezete Készítette: Dónusz Éva és Kovács Tamás

Részletesebben

9 0 1 2 Győr. Turbék István elnök. Mayer János

9 0 1 2 Győr. Turbék István elnök. Mayer János 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 3 Tagsági azonosítószám 782 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos

Részletesebben

Tartalom. Szellemi Diákolimpia versbe szedve. ECDL vizsga. Március 15. Sport az iskolában. Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el

Tartalom. Szellemi Diákolimpia versbe szedve. ECDL vizsga. Március 15. Sport az iskolában. Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el 2013. március-április II. évfolyam 7-8. szám Tartalom Szellemi Diákolimpia versbe szedve ECDL vizsga Március 15. Sport az iskolában Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el Természetismereti vetélked

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben