Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete"

Átírás

1 Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete a szocialis es gyermekvedelmi ellatasokrol szolo 2/2007.(111.6.) onkormanyzati rendelet modositasarol es egyseges szerkezetbe foglahisarol sz616 3/2011.( ) onkormanyzati rendelet modositasarol Sasd Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az onkormanyzat altai ny(tjtott szocialis es gyermekvedelmi elhitasokr61 alkotott 2/2007.(1II.6.) onkormanyzati rendelete m6dositasar61 es egyseges szerkezetbe foglalasar61 sz616 3/201l.(III.31.) onkormanyzati rendeletet az alabbiak szerint m6dositja: 1. A szocialis es gyermekvedelmi ellatasokr61 sz616 2/2007.(1II.6.) onkormanyzati rendelet m6dositasar61 es egyseges szerkezetbe foglalasar61 sz616 3/201l.(III.31.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: R.) a 15. -t kovetoen az alabbi 15/A. -sal egeszill ki.,15/a. (1) Az onkormanyzat a helyi onkormanyzatok szocialis celu tiizifavasarlasahoz kapcsol6d6 kiegeszito tamogatasar61 sz616 57/2013.(X.4.) BM rendelet alapjan a palyazaton elnyert mennyisegben es minosegben rendelkezesere all6 tiizifat a raszorul6 lakossag szamara szocialis juttataskent (a tovabbiakban: szochilis celu tiizifajuttatas) biztositja. (2) A szocialis celu tiizifa juttatasr61 a Humaniigyek Bizottsaga hatarozattal dont. A rendelkezesre all6 tiizifamennyiseget a legraszorultabbak kozott kell elosztani. A raszorultsag mertekenek meghatarozasa soran elonyben kell reszesiteni a Szt. szerint aktiv koruak elhitasara, az idoskoruak jaradekara, valamint- tekintet nelkul annak termeszetbeni vagy penzbeli formaban torteno nytijtasara- lakasfenntartasi tamogatasra jogosultakat, es a Gyvt. szerint halmozottan hatranyos helyzetii gyermeket nevelo csaladokat. (3) Szocialis celu tiizifa juttatas kereteben haztartasonkent legfeljebb 5 m 3 tlizifa raszorul6k ingatlanara torteno szallitasara keriil sor. A tiizifa biztositasa, valamint raszorul6khoz torteno kiszallitasa egyarant ellenszolgaltatas nelkul tortenik." 2. (1) Ez a rendelet a kozzetetelt koveto napon lep hatalyba es az azt koveto napon hatalyat veszti. (2) A R. 15/A. -a marcius 1-jen hatalyat veszti. Sasd, november 21. polgarmester A rendelet kihirdetve. Sasd, november 29. I'> jegyzo

2 Sasd v aros Onkormanyzata <i (VI.6.) onkonnanyzati rendelete a szocialis es gyermekvedelmi ellatasokr61 szolo 2/2007.( ) onkormanyzati rendelet modositasarol es egyseges szerkezetbe foglalasarol szolo 3/2011.( ) onkormanyzati rendelet modositasarol Sasd v aros Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az onkormanyzat alta] nyiijtott szocialis es gyermekvedelmi e1latasokr61 alkotott 2/2007.(III.06.) onkonnanyzati rendelete m6dositasar61 es egyseges szerkezetbe foglahisar61 sz616 3/201l.(III.31.) onkormimyzati rendeletet az ahibbiak szerint m6dositja: 1. A szocialis es gyermekvedelmi ellatasokr6l alkotott 2/2007.(III.06.) onkormanyzati rendelet m6dositasar61 es egyseges szerkezetbe foglalasar61 sz616 3/2011.(lli.31.) onkormanyzati rendelet (A tovabbiakban: Szr.) 17. (2)-(3) bekezdese helyebe az ahibbi rendelkezes lep.,(2) Az etkeztetes irartti igenyt a Sasdi Kozos Onkonnimyzati Hivatalban kell benylijtani. A kerelmek elbinilasara. a Humaniigyek Bizottsaga (a tovabbiakban: szolgaltat<ist megallapito szerv) jogosult. (3) Az onkormanyzat az etkeztetest egyeb foz6hely formajaban, sajat lakosai es megallapodas alapjan tovabbi telepiilesek Iakossaga szanuira, Sasd varos, Felsoegerszeg, Mezod, Pale, Varga es v azsnok kozsegek teriileten biztosftja. Az eboo a konyhar61 elviheto, illetoleg kerelemre az ellatott Iakasara szallitjak. A lakasra kiszallitott ebedert az eboo es a szallitas dijat egyi.itt tartalmaz6 terltesi dijat kell fizetni." 2. A Szr. 1. melleklete helyebe e rendelet melleklete lep. E rendelet julius 1. napjan lep hatalyba es a hatalyba lepest koveto napon hatalyat veszti. Sasd, majus Sze1re1y polgarmester jegyzo A rendelet kihirdetve. Sasd, junius 6. vi/ ~ ~r /1 OJf~. jegyzo rnt:'-:..1~ 1 \:',

3 2 7/2013.(VI.6.) onkormanyzati rendelet melleklete,i. melleklet a 3/2011.(IIL 31.) szamu onkonnanyzati rendelethez Szochilis etkeztetes kereteben biztosj~fjtt ebed napi intezmenyi teritesi dija (AFA-val) 1. A kiosztohelyen atvett ebed napi intezmenyi teritesi dija 455 forint 2~ A kiszallitas dija naponta 85 forint. Ennek megfeleloen a lakasra szallitott ebed napi intezmenyi teritesi dija 540 forint 3. Annale az elhitottnak, akinek a havi jovedelme az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek 150 %-at nem en el, az 1., illetve 2. pontban foglaltak szerinti intezmenyi teritesi dijb61 20 % kedvezmeny jar a szemelyi tentesi dij megallapitasakor. 4. Annak az ellatottn*-~ aki a honap nem mindegyik napjan veszi igenybe az etkeztetest, a napi szemelyi teritesi dija nem haladhatja meg az Szt (3) bekezdes szerinti jovedelemhatar harmincad reszet." 2

4 Sasd V aros QpJcormanyzata 1/2013. (II.l8.) onkormanyzati rendelete a szocialis es gyermekvedelmi ehatasokrol szolo 2/2007.( ) onkormanyzati rendelet modositasarol es egyseges szerkezetbe fog!a!asarol szolo 3/2011.( ) onkormanyzati rende!et modositas3rol Sasd Yaros Onkormanyzatanak Kepviselu-testiilete az onkormanyzat altai nynjtott szocia.iis 6s gyermekvedelmi ellatasokr61 alkotott 2/2007.(III.06.) onkormimyzati rendelete m6dositasar61 es egyseges szerkezetbe foglalasar61 sz616 3/2011.( ) onkormanyzati rendeletet az ahibbiak szerint m6dositj a: 1. l\ szocialis es gyermekvedelmi ellatasokr61 alkotott 2i2007.(III.06.) onkormanyzati rendelet m6dositisar61 es egyseges szerkezetbe foglalasar61 sz616 3/2011.( ) onkormanyzati rendelet 1. melleklete helyebe e rendelet melleklete lep. E rendelet aprilis 1. napjan lep hatalyba. Sasd, februar 14. ~ 2. Szl/2d polgarmester ~h~ '~~ Jegyzo A rendelet kihirdetve. Sasd, februar 18:.-.. ~- /7/J~/. /i~~~~~;).~~\ {/ 1(4.]- B '1. ~ 2 _. aj on e & o ;r; 1. " \.~1 j;:ji 1 P.gyzO ' <f) 1'-- I J~ \ I ''<::~:~~)-~!: :: :~;'"'"'/

5 .2 Melleklet,1. melleklet a 3/2011.( ) szamu onkormanyzati rendelethez Szocialis etkeztetes kereteben biztositott ebed napi intezmenyi teritesi dija :(AFA-val) 1. A kiosztohelyen atvett ebed napi intezmenyi teritesi dija 455 forint 2. A kisza!1ihis dija naponta 85 forint. Ennek megfeleloen a lakasra szalhtott ebed napi intezmenyi teritesi dija 540 forint 3. Annak az elhitottnak~ akinek a csahidjaban az egy fore eso jovedelem az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek 150 %-at nem eri el, az 1., illetve 2. pontban foglaltak szerinti intezmenyi telitesi dijb6120% kedvezmeny jar a szemelyi teritesi dfj n1egallapitasakor. 4. Atmak az elhitottnak, aki a honap nem mindegyik napjan veszi igenybe az etkeztetest, a napi szemelyi teritesi dija nem haladhatja meg az Szt (3) bekezdes szerinti jovedelemhatar harmincad reszct." 2

6 Sasd V aros Onkormanyzata 4/2012. (IV. 06.) onkormanyzati rendelete a szochilis es gyermekvedelmi elhibisokrol szolo, egyseges szerkezetbe foglalt 3/2011.( ) iinkormanyzati rendelet modositasarol Sasd V aros Onkormanyzatanak Kepviselo-testiiiete az onkormanyzat altai nylijtott szocialis es gyermekvedelmi ellatasokr61 aikotott es egyseges szerkezetbe foglalt 3/20 11.( ) onkormanyzati rendeletet az aiabbiak szerint m6dositja: 1. Sasd V aros Onkormanyzatanak a szocialis es gyermekvedelmi ellatasokr6i sz616 egyseges szerkezetbe foglait 3/2011.( ) onkormanyzati rendeletenek (a tovabbiakban: R.) 11. (7) bekezdese heiyebe a kovetkezo rendelkezes Iep: -,Termeszetbeni atmeneti segelykent kerelmere atvallalja az altala lakott lakas utan fizetendo maganszemelyek kommunalis ad6janak megfizeteset az onkormanyzat annak a 70 even feiuli egyediii elo szemelynek, akinek a jovedeime nem haladja meg az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek haromszorosat." 2. Az R. 1. mellekletenek 2. pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:,a kiszallitas dija naponta 55 forint. Ennek megfeleloen a Iakasra szallitott ebed napi intezmenyi teritesi dija 347 forint" 3. (1) E rendelet kihirdetese napjan lt!p hatalyba - a (2) bekezdesben foglait kivetellel - es az azt koveto napon hatalyat veszti. (2) Az R. 2. -a majus 1. napjan Iep hatalyba es az azt kovet6 napon hatalyat veszti. (3) Az R. a) A penzbeli es termeszetbeni ellatasok formai cimii II. fejezeteben a,berp6t16 juttatas" szovegresz heiyebe a,fogialkoztatast helyettesito tamogatas" b) 4/B. -c1-ban a,berp6t16 juttatas" szovegresz helyebe a,foglalkoztatast helyettesito tamogatas" ~ c) 5. (1) bekezdeseben a,37/b " szovegresz helyebe a,37. " d) 5/B (1) bekezdeseben a,berp6tl6 juttatas" szovegn!sz helyebe a,fogialkoztatast _ helyettesito tamogatas" szoveg Iep. (3) Hatalyat veszti a) az R. 4. _ (1 ~ ~ek~~-~~) pontja b) az R aly~\' s~o~ 1 ~6~~ "" {,9 ~P\ S, 9NO- ' :~ 0 as /1?';. m 4~. lfli..,- ~-: -~-"tl.. 4 f!,,., -'?\ r (~;. ~. I \ 'II I I ' \P -~ ';'i_:: ;~ ', ~ '"-r;'t' lt:/ Sz 1c 1lard ~/; e.,, / po I garmester ' YCJ me"'l " x-- ':)./_.,. A rendeiet kihirdetve. Sasd, aprilis 6. "-~ ~~,~ ~~ 4.. <o-- {~Jg A""'-" a ~-,~_-_:i\ llo... w, '"'~ ~" /A//~,/;/~~~ ~ela ~ jegyzo

7 Sasd V aros Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 8/2011. (VI. 06.) szamu onkonnanyzati rendelete Sasd V aros Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek a szocbilis es gyermekvedelmi elhitasokrol szolo 2/2007.( ) szamu onkorma)jyzati rendelete modositasarol es egyseges szerkezetbe _foglalasarol szolo 1/2009.(11.16.) szamu onkorm~nyzati rendelet modositasarol es egyseges szerkezetbe foglalasarol sz616 3/20 11.(III. 31.) szamu onkormanyzati rend~letenek m6dositasar61 Sasd V aros Onkonnanyzatanak Kepviselo-testiilete az onkonnanyzat altai nyt'tjtott szocialis es gyermekvedelmi ellatasokr61 alkotott 2/2007.(III.06.) szamu onkormanyzati rendelete m6dositasar61 es egyseges szerkezetbe foglalasar61 sz616 1/2009.(II.16.) szamu. ortkormanyzati rendelet.m6dositasar61 es egyseges szerkezetbe foglalasar61 sz616 3/2011.(IIL 31.) szamu onkormanyzati rendeletet (a tovabbiakban: R.) az alabbiak szerint m6dositja: 1. A R. jelen rendelet 3. szamu mellekletevel egesziil ki. E rendelet junius 16. napjan lep hatalyba. 2. u..ra~v,t.l.;'.r".j junius 2. SzeKelY Szilard polgarmester ~ ~ (/~j~mbe!a jegyzo A rendelet kihirdetve. Sasd, junius 6. f

8 2 3. melleklet a 1/2009.(II. 16.) szamu onkormanyzati rendelethez Szocialis alapszolgaltatasok intezmenyi teritesi dija (AFA nelkiil) 1. Hazi segitsegnyiijtas intezmenyi teritesi dija 60 forint/ora 2. Tamogato szolgalat intezmenyi teritesi dija szemelyi segites eseten 60 forint/ora 3. Tamogat6 szolgalat intezmenyi teritesi dija szallitas eseten 25 forint/km 4. Jelzorendszeres hazi segitsegnyiijtas szolgaltabis teritesi dija:. 0 forint 5. Tamogato szolgalat teritesi dij osszege a szocialisan nem raszorult szemelyek eseteben szemelyi segites igenybevetele eseten: 120 forint/ora 6. Tamogato szolgalat teritesi dij osszege a szocialisan nem raszorult szemelyek eseteben szallitasi szolgaltatas igenybevetele eseten: "50 forint/km 2

9 Sasd V aros Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 4/2011. (IV. 18.) szamu onkormanyzati rendelete Sasd v aros Onkormanyzata Kepviselo-testilletenek a szocialis es gyermekvedelmi ellatasokrol sz616 2/2007.( ) szamu onkormanyzati rendelete modositasarol es egyseges szerkezetbe foglalasarol sz616 1/2009.(11.16.) szamu onkormanyzati rendelet modositasar61 es egyseges szerkezetbe foglalasar61 sz616 3/20 11.(III. 31.) szamu onkormanyzati rendeletenek m6dositasar61 Sasd v aros Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az onkormanyzat altai nylijtott szocialis es gyermekvedelmi ellatasokr61 alkotott 2/2007.(III.06.) szamu onkormanyzati rendelete m6dositasar61 es egyseges szerkezetbe foglalasar61 sz616 1/2009.(II.16.) szamu onkormanyzati rendelet m6dositasar61 es egyseges szerkezetbe foglalasar61 sz616 3/2011.(III. 31.) szamu onkormanyzati rendeletet (a tovabbiakban: R.) az alabbiak szerint m6dositja: 1. A R. 1. szamu melleklete helyebe e rendelet 1. szamu melleklete lep. E rendelet majus 1. napjan lep hatalyba. 2. jegyzo A rendelet kihirdetve. Sasd, aprilis 18.

10 2 1. melleklet a 3/20 11.( ) szamu onkormanyzati rendelethez Szochilis etkeztetes kereteben biztositott ebed napi intezmenyi teritesi diia (AFA nelkiil) 1. A kioszt6helyen atvett ebed napi intezmenyi teritesi dfja 292 forint 2. A kiszallftas dfja naponta 56 forint. Ennek megfeleloen a lakasra szallftott ebed napi intezmenyi teritesi dfja 348 forint 3. Annak az ellatottnak, akinek a csaladjaban az egy fore eso jovedelem az oregsegi nyugdfj mindenkori legkisebb osszegenek 150 %-at nem eri el, az 1., illetve 2. pontban foglaltak szerinti intezmenyi teritesi dijb6120 o/o kedvezmeny jar a szemelyi teritesi dfj megallapitasakor. 4. Annak az ellatottnak, aki a h6nap nem mindegyik napjan veszi igenybe az etkeztetest, a napi szemelyi teritesi dfja nem haladhatja meg az Szt (3) bekezdes szerinti jovedelemhatar harmincad reszet. 2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette.

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette. Tokodaltáró Község Önkormányzatának 13/2008. (VII.03.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2008. (II.14.)rendelet módosításáról (rövid megjelölés 13/2008.

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Lengyeltóti Városi Önkormányzat

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 30-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 30-i ülésére H A L I MB A K Ö ZS É G Ö NKORMÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 Halimba, Petőfi S. u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1-14/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete 22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokr ól szóló 27/2003.(X.21.) Budapest Csepel

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.29.) rendelete

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe szedve)

(Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VIII.12.) rendelete a szociális ellátásokról (A 3/2004.(II.17.), 9/2004.(VI.25.),17/2004.(XII.21.) 9/2005.(VII.1.),17/2005.(X.14.),3/2006.(II.27.),7/2006.(V.19.)

Részletesebben