Európai CSR Díj Pályázati csomag Útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai CSR Díj Pályázati csomag Útmutató"

Átírás

1 Európai CSR Díj Pályázati csomag Útmutató (Pályázók részére) Kapcsolat: Dr. Győri Zsuzsanna CSR szakértő

2 Ez a csomag olyan információkat tartalmaz, amelyek a Magyarországon működő vállalatok számára a 2013-as Európai CSR Díjra történő nevezés benyújtásához szükségesek. TARTALOMJEGYZÉK 9. Útmutató Praktikus tippek Pontozási útmutató

3 9. Útmutató Kérjük, az alábbi feltételeknek és útmutatásoknak megfelelően írja meg pályázatát. Az útmutató célja, hogy segítsen megismerni azokat a tényezőket, amelyeket a pályázatban szerepeltetni kell. Az egyes szempontokhoz adott ajánlások nem teljes körűek, így lehetnek olyan további információk, melyek megemlítését Ön fontosnak tartja. Kérjük, ne feledje, hogy a bírálók kizárólag a benyújtott pályázatot olvassák el. A bírálók NEM tekintenek meg internetes hivatkozásokat vagy bármilyen egyéb külön információt. A szavak száma fontos eleme a tisztességes versenyfeltételek biztosításának. A sorszámok megfelelnek a kitöltendő fejezetek sorszámának. (6.1) Nevezés az Európai CSR Díjra Kérjük, a kívánalmak szerint töltse ki ezt az általános adatlapot. (6.2) Az Ön szervezetének ismertetése Az összefoglaló rész lehetővé teszi az Ön számára, hogy bizonyos háttérinformációkat közöljön a cégéről, és ezáltal kontextusba helyezze a bírálók számára a pályázatot. Ez a fejezet nem kerül pontozásra, de a bírálók az itt megadott információkat figyelembe veszik, amikor a pályázat későbbi részeit értékelik. (6.3) Milyen tevékenységet végez és milyen céllal? Összefoglaló (maximum 500 szó). Készítsen összefoglalást a pályázatához. A következőket kell leírnia: miről szól a projekt, mik a tevékenység üzleti céljai, az elérni kívánt társadalmi hatások, hogyan működik a projekt. Ismertesse, hogyan hat az együttműködés kedvezően a társadalomra, ideértve a célokat, a főbb sikertényezőket. A különösen innovatívnak és jellemzőnek vélt szempontokat emelje ki. Az összefoglaló nem kerül pontozásra, jóllehet az itt megadott információkat a bírálók figyelembe veszik az értékeléskor. Így ez fontos része a pályázatnak és a pályázat sikeressége esetén készítendő esettanulmány alapjául is szolgál Innováció (maximum 750 szó, a teljes pontszám 15%-a). Ismertesse, mitől innovatív a projekt, miért ad új és mások számára is jó példaként szolgáló megközelítést egy problémához vagy egy adott szektorban a gazdasági tevékenységhez. Innováció alatt valamilyen új modellt, új megközelítést, új megoldást értünk, illetve egy adott társadalmi probléma megoldására a partnerek újszerű együttműködését. (6.4.) Hogy végzi az adott tevékenységet? Ez a fejezet azzal a folyamattal foglalkozik, amelynek révén Ön létrehozta, megvalósította és lebonyolította az együttműködést. Az itt megadott információk azt mutatják, hogyan érték el az együttműködés kedvező irányú hatásait a világos célok mentén, erős irányítással, eredményes lebonyolítási megközelítéssel, a megfelelő erőforrások bevonásával, eredményes kommunikációval és a partnerek közötti párbeszéddel, amitől az fenntartható és példaértékű lett. Ez a fejezet a pontszámok 25%-át adhatja a következő felbontásban: 3

4 6.4.1 Irányítás és cél (maximum 500 szó, a teljes pontszám 5%-a). Ez a fejezet arra ad lehetőséget, hogy megmutassa, hogyan kezdődött és valósult meg az együttműködés, hogyan határozták meg és érték el a stratégiai célokat. A következő tényezők vehetők figyelembe: Milyen szinten vett részt az együttműködésben, mennyire elkötelezett a felső vezetés Hogyan határozták meg és fejlesztették a vezetési/irányítási munkamegosztást és felelősségi köröket A vezetők hogyan léptek fel, mint az együttműködés szószólói a saját cégükön belül és azon kívül Az együttműködés stratégiai céljai (pl. konkrét üzleti vagy társadalmi szükséglet), az együttműködés különböző partnereinek illeszkedése ezekhez Hogyan vették figyelembe a hátrányos helyzetű csoportokat a célok meghatározása során Hogyan kommunikálták ezeket a célokat (pl. írott stratégiában, projekt tervben stb.) Megvalósítás (maximum 500 szó, a teljes pontszám 5%-a). Ez a fejezet az eredményességre vonatkozó bizonyítékokat keresi, mellyel az együttműködést végrehajtották, lebonyolították. A következő tényezők jöhetnek szóba: A struktúrák és folyamatok hogyan biztosítják az operatív tervezést és menedzsmentet, a célok megvalósítását az együttműködés során Hogyan határozzák meg a várt eredményeket és a teljesítménymutatókat Hogyan felügyelik, mérik és értékelik az együttműködést a rá vonatkozó teljesítménymutatók és célkitűzések alapján A tanulságok levonását követően hogyan vonták be azokat a folyamatos javítás folyamatába Erőforrások (maximum 500 szó, a teljes pontszám 10%-a). Ez a fejezet olyan információkat kíván, amelyek jelzik, hogy megfelelő erőforrásokat vettek igénybe az együttműködéshez, legyen szó akár pénzügyi, emberi vagy természeti stb. erőforrásokról. A következő tényezők vehetők figyelembe: Az együttműködés mérete igazodik a résztvevő szervezetek méretéhez és a tervezett eredményekhez Az együttműködéshez rendelkezésre állnak a szükséges pénzügyi, humán vagy természeti erőforrások (melyek a folyó költségek, az együttműködés esetében mekkora az idő/erőforrás ráfordítás és haszon aránya) Ezekkel az erőforrásokkal hogyan gazdálkodtak az optimális felhasználás biztosítása érdekében Kommunikáció és párbeszéd (maximum 500 szó, a teljes pontszám 5%-a). Ez a fejezet arra vonatkozóan kér tájékoztatást, hogy az együttműködés eredményeit hogyan kommunikálták, hogyan támogatta az együttműködés a partnerekkel, érintett felekkel való párbeszédet. A következő tényezők vehetők figyelembe: A projekt előnyeit és eredményeit kommunikálták, és megosztották a résztvevő szervezetek között Egyeztettek-e a résztvevőkkel és partnerekkel a projekt alakulásáról, és elismerték-e e felek tevőleges részvételét Mit tanultak a jó gyakorlatból, hogyan osztották azt meg a szervezeten belül, illetve azon kívül, más gazdasági vállalkozásokkal A sikert és az eredményeket hogyan kommunikálták, hozták nyilvánosságra 4

5 6.5 Mit ért el? Kiváltott hatás (maximum szó, a teljes pontszám 60%-a). Ez a fejezet az együttműködés hatásaival foglalkozik. Az értékelők mennyiségi mutatókat és minőségi bizonyítékot várnak, például a munkavállalóktól, üzletvezetőktől, kedvezményezettektől és partnerektől. A fejezet az összpontszám 60%-át teszi ki, ez pedig két szempont között oszlik meg. Ebben a fejezetben kérjük megadni az eredményeket, teljesítménymutatókat. Fontos: a bírálók azt a társadalmi és gazdasági hatást fogják leginkább figyelembe venni, amely Magyarországon valósul meg Társadalmi hatások: Az Önök együttműködése hogyan, milyen mértékben érte el a célt a társadalomban kiváltott hatás tekintetében (társadalmon az együttműködés közvetlen kedvezményezettjeit értjük, a szélesebb közösséget, illetve az együttműködésben résztvevő partnereket). E fejezet kitöltése során a következő tényezők jöhetnek szóba: Mi a hatása az együttműködésnek a megcélzott kedvezményezettek körében, ideértve a rövid és a hosszú távú előnyöket is Melyek az elért eredmények a szélesebb társadalomban Mérhető módon megnövelte-e az adott problémakör társadalmi ismertségét az együttműködés Az együttműködés által hozott tanulságok eredményeként most új megközelítések és folyamatok vannak-e életben Igényelt-e többlet partneri erőforrásokat az együttműködés A partnerek további előnyökhöz jutottak-e az Önökkel és más vállalkozásokkal kialakított szilárdabb kapcsolat által (pl. részvétel képzési kurzusokon). Fontos megjegyezni, hogy társadalmi hatáson, előnyön nem feltétlenül közösségi előnyöket értünk; társadalmi előny lehet egy termék szénlábnyomának csökkentése, a munkához való más megközelítés a szállítók részéről vagy egy új humán erőforrás projekt is Gazdasági hatások: Kérjük, ismertesse, hogy a projekt milyen előnyt hozott az Ön cégének. Az Európai CSR Díj kiindulópontja, hogy a vállalkozásoknak a felelős üzleti gyakorlatból előnyük származzon. Ez többféle módon valósulhat meg, a pályázattal érintett együttműködés típusától függően. Megértjük hogy egy vállalkozás esetében nehéz bemutatni a csupán az adott projekthez kapcsolódó hatásokat. Elsősorban olyan előnyök vehetők figyelembe itt, melyeket az összes együttműködő üzleti partner megérez, illetve melyek alátámasztják a követendő jó példát. A figyelembe vehető szempontok a következők: Hatás a munkaerő vonzására, megtartására, az alkalmazottak motivációjára és szakértelmére A vállalkozás reputációjának javulása az érintett felek és ügyfelek körében Új hálózatok, üzleti kapcsolatok, folyamatok, elképzelések és termékek fejlesztése, kialakítása Az együttműködés eredményeként felismert jó gyakorlat, melyet a partnerek átvettek, alkalmaztak és kommunikáltak A cég üzletmenetében néhány területen költségcsökkentés elérése Az értékelendő hatás arra az országra vonatkozik, ahol Ön az Európai CSR Díjra pályázik. Pl. ha az Ön projektje több országban is társadalmi előnyöket eredményez, csak azokat az előnyöket fogják figyelembe venni az Európai CSR Díj szempontjából, amelyek abban az országban érvényesülnek, ahol Ön pályázik. 5

6 7. Partner igazolása űrlap (Egy űrlap szükséges minden egyes non-profit partnerhez) Az Európai CSR Díj fontos eleme, hogy igazolást szerezzen partnerétől a társadalmi hatás vonatkozásában, és azt pályázata ezen fejezetéhez csatolja. A Pályázati csomag tartalmazza az űrlapot, melyet az Önökkel együttműködő non-profit partner (alapítvány/civil szervezet/karitatív szervezet, iskola, kórház stb.) ügyvezető vagy vezető képviselője írjon alá. Az igazoló nyilatkozathoz megerősítő ajánlást is csatolni kell (maximum 150 szóban), amelyet az értékelők és bírálók megtekintenek majd. A Partner igazolása űrlap, melyet a pályázati csomag tartalmaz, a kész pályázattal együtt nyújtandó be február 21-én éjfélig. 8. Ügyvezetői jóváhagyó űrlap Ahhoz, hogy pályázata a bírálati folyamatban továbblépjen, csatolni kell hozzá az Ügyvezető igazgatója, elnöke vagy a pályázatot benyújtó társaság, illetve szervezeti egység más felelős felsővezetőjének jóváhagyó aláírását is. A pályázati csomag tartalmazza az űrlapot, melyet kitöltés után ki kell nyomtatni, alá kell írni, majd postán vagy faxon el kell küldeni február 21-én 17:00 óráig Dr. Győri Zsuzsanna részére. Ennek részletei az űrlapon olvashatók. Nevezési kategória: egy projekttel csak egy kategóriában lehet nevezni, még akkor is, ha az együttműködésben nagyvállalatok és kisvállalkozások egyaránt részt vesznek; ekkor ki kell választani az egyik nevezési kategóriát. A KKV meghatározását lásd a nevezési feltételeknél. 10. Praktikus tippek Lehetőség van a fejezetek közötti kereszthivatkozásra, így nem kell a pályázat különböző fejezeteiben megismételni az információkat. Minden fejezet számozott, ami megkönnyíti a kereszthivatkozást. Ahol csak lehetséges, kérjük, használjon mennyiségi és minőségi információkat, adatokat. Amikor minőségi információkról beszélünk, ez olyan információt jelent, amely a mennyiségi (számszerű) adatot írja le, magyarázza. Például: Mennyiségi adat a munkavállalók 89%-a a projekt eredményeként motivált, hogy a társaságnál dolgozzon. Minőségi információ X munkavállaló az x projektnek és az abban való részvételemnek köszönhetően most elkötelezettebb vagyok a társaság iránt. 6

7 11. Pontozási útmutató Innováció 15% Rossz (0) Elégtelen információ a pontozáshoz Innováció Nincs innovatív elem a projekt megközelítésében Alapszintű (1) Hézagos információ, éppen elégséges ahhoz, hogy a feltételrendszer alapkövetelményeknek megfeleljen Vannak innovatív elemek, de ez vagy nem elég meggyőző, vagy nem kapcsolódik hozzá elégséges gazdasági és társadalmi hatás. Elégséges (2) Meggyőző és megfelelő információ, amely a feltételrendszer egy részét lefedi, de hiányos bizonyos részeken Vannak meggyőző elemek a projektben, amelyek innovatívak, és egyértelműen kapcsolódnak a hatás erősödéséhez. Jó (3) Meggyőző és megfelelő információ a teljes feltételrendszerre A projekt megközelítése innovatív, és egyértelműen kapcsolódik a hatás erősödéséhez. Nagyon jó (4) Teljeskörű információ, példaértékű, innovatív vagy különösen újszerű, áttörő elemekkel A projekt alap megközelítése innovatív és nagyhatású, továbbá széles körben alkalmazható, követhető más vállalatok által. Hogyan valósítja meg? 25% Megvalósítás (5%) Irányítás (5%) Erőforrások (10%) Kommunikáció (5%) Rossz (0) Elégtelen információ a pontozáshoz A projektet visszafogja a megvalósítási folyamatok és erőforrások hiánya. Nincs bizonyíték a vezetők elkötelezettségére. A pénzügyi, emberi, marketing és egyéb erőforrásokba való befektetés nem megfelelő szintű. A projekt kommunikációja és a partnerek közötti kommunikáció elégtelen. Alapszintű (1) Hézagos információ, éppen elégséges ahhoz, hogy a feltételrendszer alapkövetelményeknek megfeleljen A projekt alapszintű működéséhez és kommunikációjához rendelkezésre állnak az erőforrások. Hiányos az információ a vezetők elkötelezettségéről. A pénzügyi, emberi, marketing és egyéb erőforrásokba való befektetés éppen elégséges szintű. A projekt kommunikációja, valamint a partnerek közötti kommunikáció alapszintű. Elégséges (2) Meggyőző és megfelelő információ, amely a feltételrendszer egy részét lefedi, de hiányos bizonyos részeken A projekt megvalósítása ésszerű és megfelelő, a befektetett erőforrások szintje elégséges, de bizonyos területeken gyengeségek mutatkoznak. A vezetők megfelelő elkötelezettsége bizonyított. A pénzügyi, emberi, marketing és egyéb erőforrásokba való befektetés megfelelő szintűnek mondható. A projekt hatásainak kommunikálása megfelelő, párbeszéd van a partnerek és az érintett felek között. Jó (3) Meggyőző és megfelelő információ a teljes feltételrendszerre A projekt megvalósítása eredményes, az erőforrások biztosítják a projekt céljainak elérését. Az erőforrásokat jól alkalmazzák és menedzselik. Bizonyíték van a vezetők kiváló szintű elkötelezettségére. A pénzügyi, emberi, marketing és egyéb erőforrásokba való befektetés nagyon jó szintűnek mondható. A projekt hatásainak kommunikálása bizonyítottan eredményes, párbeszéd van a partnerek és az érintett felek között. Nagyon jó (4) Teljeskörű információ, példaértékű, innovatív vagy különösen újszerű, áttörő elemekkel A megvalósítás jól megtervezett és kiválóan végrehajtott. Az erőforrások fajtái és szintjei teljes mértékben megfelelnek a projekt méretének és céljainak, és a velük való gazdálkodás hatásos, maximális eredmény érhető el velük. Bizonyíték van a vezetők erős elkötelezettségére A pénzügyi, emberi, marketing és egyéb erőforrásokba való befektetés kiválónak mondható. A projekt hatásainak kommunikálása bizonyítottan példaértékű és innovatív, párbeszéd van a partnerek és az érintett felek között. 7

8 Mit értek el? 60% Rossz (0) Elégtelen információ a pontozáshoz Társadalmi előnyök Gazdasági előnyök Nincs arra vonatkozó információ, hogy a vállalat bármilyen társadalmi hatást ért volna el. Nincs arra vonatkozó információ, hogy a vállalat bármilyen gazdasági hatást ért volna el. Alapszintű (1) Hézagos információ, éppen elégséges ahhoz, hogy a feltételrendszer alapkövetelményeknek megfeleljen Felmerült némi társadalmi hatás, ám az erre vonatkozó információ hézagos és nem meggyőző. Felmerült gazdasági hatás, ám az erre vonatkozó információ hézagos és nem meggyőző. Elégséges (2) Meggyőző és megfelelő információ, amely a feltételrendszer egy részét lefedi, de hiányos bizonyos részeken Megfelelő társadalmi hatás mutatható fel, minőségi vagy mennyiségi adatokkal alátámasztva VAGY mindkét fajta bizonyíték alapszintű. A számszerű adatok főként társadalmi haszon outputokra szorítkoznak, pl. a projektben résztvevő emberek számára. Megfelelő gazdasági hatás mutatható fel, minőségi vagy mennyiségi adatokkal alátámasztva VAGY mindkét fajta bizonyíték alapszintű. A számszerű adatok főként gazdasági haszon outputokra szorítkoznak, pl. az önkéntes munkában résztvevő munkavállalók számára. Jó (3) Meggyőző és megfelelő információ a teljes feltételrendszerre Erős társadalmi hatás mutatható fel, megfelelő minőségi ÉS mennyiségi adatokkal alátámasztva minden területen. A számszaki bizonyíték nem pusztán a résztvevők számára szorítkozik, de egyéb mutatókat is tartalmaz. Erős gazdasági hatás mutatható fel, megfelelő minőségi ÉS mennyiségi adatokkal alátámasztva. A bizonyíték nem pusztán a résztvevők számára szorítkozik, tartalmaz költségtakarékossági elemzést, készségfejlesztés bemutatását, jó hírnévben elért előnyt stb. Nagyon jó (4) Teljeskörű információ, példaértékű, innovatív vagy különösen újszerű, áttörő elemekkel A vállalat által elért társadalmi haszon kivételes, erős, meggyőző és megfelelő minőségi és mennyiségi adatokkal alátámasztva. A korábbi feltételek mellett felvázolásra került a projekt kapcsán távlatibb, szélesebb körű pozitív hatás is, pl. adott területen új irányelvek kidolgozása, a partnernél kapacitásbővítés stb. A vállalat által elért gazdasági haszon kivételes, erős, meggyőző és megfelelő minőségi és mennyiségi adatokkal alátámasztva. Akár arra is található bizonyíték, hogy a vállalat hogyan építette be szélesebb gazdasági tevékenységébe a projekt tanulságait a gazdasági hatás növelése érdekében. 8

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

HPME/célterület tervezési útmutató

HPME/célterület tervezési útmutató HPME/célterület tervezési útmutató Tartalom Bevezetés 2 Az intézkedés/célterület egyeztetés ütemezése 2 LEADER-szerűség az intézkedések, projekt javaslatok vonatkozásában 2 Alapfogalmak: 5 Jogcím: 5 HPME:

Részletesebben

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN Dr. Szabó Attila 1, Dr. Szabó Imre 2, Faur Krisztina Beáta 3 1 okl. környezetmérnök, okl. közgazdász, 2 okl. geológusmérnök, egyetemi tanár, 3 okl.

Részletesebben

TÁMOGATÁS EURÓPAI PLATFORMOKHOZ

TÁMOGATÁS EURÓPAI PLATFORMOKHOZ KREATÍV EURÓPA Kultúra alprogram TÁMOGATÁS EURÓPAI PLATFORMOKHOZ TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Célkitűzések és prioritások 2.1 Célkitűzések és prioritások 2.2 Megcélzott projektek 3. Ütemterv

Részletesebben

Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása. Kitöltési útmutató

Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása. Kitöltési útmutató Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása Üzleti terv Kitöltési útmutató I. Vezetői összefoglaló...2 II. Az Ügyfél bemutatása...3 III. Piacelemzés és Értékesítés...4 III.1. Termékek piaci kereslete,

Részletesebben

Környezeti Fenntarthatósági Útmutató

Környezeti Fenntarthatósági Útmutató Környezeti Fenntarthatósági Útmutató EU támogatásokra pályázók számára a humán fejlesztés típusú pályázatokra vonatkozóan Munkaanyag 2004. január 30. BEVEZETŐ Miért szükséges már a pályázat készítése során

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * Az Ózd Térségi Inkubációs Központ energiahatékony fejlesztése I. Alapinformációk A képzés során mely témakörökhöz használható

Részletesebben

Phare Program 2000 HU0008-02. ESZA-típusú kísérleti projekt a képzésből a munka világába történő átmenet támogatására. Pályázati Útmutató 2001

Phare Program 2000 HU0008-02. ESZA-típusú kísérleti projekt a képzésből a munka világába történő átmenet támogatására. Pályázati Útmutató 2001 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság Phare Program 2000 HU0008-02 ESZA-típusú kísérleti projekt a képzésből a munka világába történő átmenet támogatására

Részletesebben

Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez

Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program projekt gazdái,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013. évi felülvizsgálatához

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013. évi felülvizsgálatához ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013. évi felülvizsgálatához VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. MÁRCIUS 1 TARTALOM 1 Bevezető... 4 2 A HVS felülvizsgálatának célja és szükségszerűsége...

Részletesebben

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KOVÁCS KATALIN Budapest, 00. SZERZŐK: I-IV. ÉS VI-VIII. FEJEZET: DR.

Részletesebben

CSR önértékelő kézikönyv vállalatok számára

CSR önértékelő kézikönyv vállalatok számára A CSR-gyakorlatok átláthatóságának és hitelességének javítása a CSR-teljesítményt értékelő és -monitorozó rendszernek az új EU tagállamokba történő bevezetése által CSR önértékelő kézikönyv vállalatok

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

2007. november 29-én elhangzott előadás 2. számú hírlevél 4. cikk - 2007. december. dr. Dietz Henrietta

2007. november 29-én elhangzott előadás 2. számú hírlevél 4. cikk - 2007. december. dr. Dietz Henrietta dr. Dietz Henrietta A pályázatírás, mint forrásszerzési lehetőség gyakorlati vonatkozásai civil szervezetek számára avagy a pénz tényleg a lábunk előtt hever? I. ALAPVETŐ KRITÉRIUMOK...2 A CÉL MEGFOGALMAZÁSA...2

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET?

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET? RO 2005/017-536.01.01.02.02 GUVERNUL ROMÂNIEI HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET? A projektet az Európai Unió támogatta (a Románia - Magyarország PHARE CBC 2005 határmenti együttműködési program keretében,

Részletesebben

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány. Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre A pályázat témája Magyarországi civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be a 2014-es Civil Licit

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj

Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj 2007 Részletes útmutató Budapest, 2006. szeptember Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 2/15 A Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj önértékelési modellje

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

Bevezetõ... A projektötlettõl a projekt lezárásáig: projekttervezés, pályázatkészítés és projektvégrehajtás lépésrõl lépésre...

Bevezetõ... A projektötlettõl a projekt lezárásáig: projekttervezés, pályázatkészítés és projektvégrehajtás lépésrõl lépésre... Tartalomjegyzék Bevezetõ... 1. FEJEZET A projektötlettõl a projekt lezárásáig: projekttervezés, pályázatkészítés és projektvégrehajtás lépésrõl lépésre... 2 3 I. A projekt létrehozása... 1. Projekttervezési

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK A KÖZNEVELÉS TERÜLETÉN 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Oldal 1 / 61 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 6

Részletesebben

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. 2014-2015. BEVEZETŐ... 4 A TERV CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KERETEI... 4 A FENNTARTHATÓSÁGI TERV HATÁLYA... 5 IDŐBELI... 5 TÁRGYI... 5 SZEMÉLYI... 5 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

EU 7. Keretprogram szerzõdéskötési útmutató

EU 7. Keretprogram szerzõdéskötési útmutató BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS IGAZGATÓSÁG EU 7. Keretprogram szerzõdéskötési útmutató Együttmûködési projektek, Kiválósági hálózatok, Koordinációs és támogatási akciók, valamint

Részletesebben