2015. évi értékelő beszéd az Unió helyzetéről - Az őszinteség, az egység és a szolidaritás ideje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. évi értékelő beszéd az Unió helyzetéről - Az őszinteség, az egység és a szolidaritás ideje"

Átírás

1 Európai Bizottság - Beszéd - [Csak az elhangzott szöveg hiteles] évi értékelő beszéd az Unió helyzetéről - Az őszinteség, az egység és a szolidaritás ideje Strasbourg, szeptember 9. Jean-Claude JUNCKER az Európai Bizottság elnöke Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Európai Parlamenti Képviselők! Az Európai Bizottság elnökeként betöltött mandátumom során első alkalommal van részem abban a megtiszteltetésben, hogy értékelő beszédet mondhatok az Unió helyzetéről a Tisztelt Háznak. Emlékeztetni szeretnék ezért arra, hogy milyen politikai jelentőséggel bír ez a különleges intézményi pillanat. Az Unió helyzetét értékelő beszédről kifejezetten az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatot szabályozó keretmegállapodás rendelkezik. E keretmegállapodás szerint [m]inden évben a szeptemberi első plenáris ülés során vitát rendeznek az Unió helyzetéről, amelyen a Bizottság elnöke beszédet mond, számba véve az adott év eseményeit, és előretekintve a következő évek prioritásaira. Ennek érdekében a Bizottság elnöke ezzel párhuzamosan írásban kifejti a Parlamentnek a Bizottság következő évi munkaprogramja előkészítésének legfőbb meghatározó elemeit. Az Unió helyzetét értékelő beszédében a Bizottság elnökének számot kell vetnie az Európai Unió jelenlegi helyzetével és fel kell állítania a fontossági sorrendet az elvégzendő munka kapcsán. Ezzel veszi kezdetét az az intézményközi eljárás, amelynek eredményeképpen létrejön az Európai Bizottság új munkaprogramja a következő évre. Frans Timmermans első alelnökkel együtt ma reggel levélben fordultunk az európai jogalkotás két intézményének elnökéhez: Martin Schulz EP-elnökhöz és Xavier Bettelhez, a Tanács soros elnökségét betöltő luxemburgi miniszterelnökhöz. E levélben részletesen meghatározzuk mindazon lépéseket, amelyeket a Bizottság jogalkotási és egyéb kezdeményezések révén a 2016-os év végéig tartó időszakban meg kíván valósítani. Ambiciózus, célzott és intenzív jogalkotási menetrendet terjesztünk elő, amelynek megvalósításához a Bizottság, a Parlament és a Tanács szoros és hatékony együttműködésére lesz szükség. Nem kezdem el itt és most kifejteni jogalkotási menetrendünk részleteit. Az elkövetkező hetekben erről szervezett keretek között párbeszédet fogunk folytatni a Parlamenttel és a Tanáccsal. Úgy érzem azonban, hogy nem a mai nap a megfelelő pillanat mindezek részletezésére. Személyemben első alkalommal van a Bizottságnak olyan elnöke, akinek jelölése és megválasztása közvetlen következménye a májusi európai parlamenti választások eredményének. Miután listavezetőként, úgynevezett csúcsjelöltként a választásokat megelőzően a kampányban is részt vettem, lehetőségem nyílt arra, hogy nagyobb fokú politikai szerepet vállaló elnök lehessek. E politikai szerepről a Szerződések is rendelkeznek: a tagállamok a Bizottság feladataként határozták meg az Unió általános érdekeinek előmozdítását. A válság éveiben azonban ez az elképzelés háttérbe szorult. Ezért mondtam azt tavaly szeptemberben itt a Tisztelt Ház előtt, hogy erőteljesebb politikai szerepet vállaló Bizottságot szeretnék vezetni. Valóban erőteljes politikai szerepet vállaló Bizottságot. Nem azért mondtam ezt, mintha úgy gondolnám, hogy mindennek politikai színezetet lehet vagy kell adni. Azért mondtam ezt, mert meggyőződésem, hogy az Európa előtt álló hatalmas külső és belső kihívásokkal szembesülve nincs más választásunk, mint az, hogy kifejezetten politikai nézőpontból, kifejezetten politikai módon értékeljük őket, nagyon is szem előtt tartva döntéseink politikai következményeit.

2 Az elmúlt időszak eseményei megerősítették, hogy az Európai Unióban sürgősen ki kell alakítanunk egy ilyen politikai megközelítést. Most nem folytatódhat mindent a szokásos kerékvágásban. Most nem annak van itt az ideje, hogy kipipáljuk a listáinkon szereplő tételeket és azt vizsgálgassuk, ezt vagy azt az ágazati kezdeményezést szóba hozza-e az elnök az Unió helyzetét értékelő beszédében. Nem annak van itt az ideje, hogy számolgassuk, hányszor fordul elő az értékelő beszédben a szociális, a gazdasági vagy a fenntartható kifejezés. Most őszinteségre van szükség. Arra van szükség, hogy nyíltan beszéljünk az Európai Unió nagy kérdéseiről. Mert az Európai Uniónk helyzetéről nem sok jót mondhatunk. Nincs elég Európa ebben az Unióban. És nincs elég egység ebben az Unióban. Ezen változtatnunk kell. És most kell változtatnunk. A menekültválság: Unióként kell cselekednünk Bármi is álljon a munkaprogramokban és jogalkotási menetrendekben az elsődleges feladat ma az, hogy választ adjunk a menekültválságra. Év eleje óta közel ember érkezett Európába. Túlnyomó többségük a szíriai háború, az Iszlám Állam líbiai rémuralma vagy az eritreai diktatúra elől menekül. Ez a hullám a tagállamok közül leginkább Görögországban (több mint menekült), Magyarországon (több mint menekült) és Olaszországban (több mint menekült) érzékelhető. A számok jelentősek. Vannak, akikben félelmet keltenek. De most nem annak van itt az ideje, hogy rettegjünk. Bátor, eltökélt és összehangolt lépéseket kell tennie az Európai Uniónak, az uniós intézményeknek, és valamennyi uniós tagállamnak. Mindenekelőtt emberiességről és az emberi méltóságról van szó. Európa esetében pedig a történelmi igazságérzetről is. Európaiként nem feledkezhetünk meg arról, hogy az európai kontinensen a történelem során szinte mindenki volt menekült valamikor. Közös történelmünknek meghatározó része, hogy európaiak millióinak kellett vallási vagy politikai üldöztetés, háború, diktatúra vagy elnyomás elől menekülniük. A XVII. században a hugenották menekültek Franciaországból. A harmincas és a negyvenes évek náci rémuralma alatt zsidók, szintók, romák és sok más ember menekült Németországból. A harmincas évek végén a polgárháborús vereségük után spanyol köztársaságpártiak menekültek délfranciaországi menekülttáborokba. Miután 1956-ban a szovjet tankok eltaposták a kommunista uralom elleni felkelésüket, magyar forradalmárok menekültek Ausztriába ban, a prágai tavasz elnyomása után cseh és szlovák polgárok kerestek menedéket más európai országokban. Emberek százai és ezrei kényszerültek otthonuk elhagyására a jugoszláviai háborúk után. Elfelejtettük volna, hogy az Egyesült Államokban nem véletlenül viselik többen a McDonalds nevet, mint Skóciában? Hogy nem véletlen, hogy az Egyesült Államokban sokkal több az O'Neill és a Murphy, mint Írországban? Elfelejtettük volna, hogy 20 millió lengyel származású ember él Lengyelországon kívül, a lengyel történelem fájdalmas szakaszainak határváltozásait, kitoloncolásait és áttelepítéseit követő politikai és gazdasági kivándorlás miatt? Tényleg nem emlékszünk már rá, hogy a második világháború pusztításai után a menekültek száma Európában elérte a 60 milliót? Arra, hogy ezt a rettenetes európai katasztrófát követően globális védelmi rendszer a menekültek helyzetére vonatkozó évi genfi egyezmény jött létre, azzal a

3 céllal, hogy menedékhez jussanak mindazok, akik a háború és a totalitárius elnyomás elől menekülve szöktek át a határokon Európában? Európaiként tisztában kell lennünk azzal, miért olyan fontos menedéket nyújtani és a menedékhez való alapvető jogot biztosítani ezt soha nem szabad elfelejtenünk. Korábban már többször említettem, hogy túl kevésszer vagyunk büszkék európai örökségünkre és az európai projektre. Mégis, bármennyire is sebezhetőek vagyunk és bármennyire is gyengének érezzük magunkat, a menedéket keresők és a száműzöttek ma Európába vágynak. A Közel-Keleten és Afrikában sokak számára Európa jelképezi a reménysugarat és a biztos kikötőt. Ez inkább büszkeségre és nem rettegésre ad okot. A Föld kontinensei közül ma egyértelműen Európában a legnagyobb a jólét és stabilitás, a tagállamok közötti számos különbség ellenére. Megvan a lehetőségünk arra, hogy segítsünk a háború, a terror és az elnyomás elől menekülőknek. Tudom, most sokan közbe szeretnének szólni, hogy ez mind szép és jó, de Európa nem képes mindenkit befogadni. Igaz, hogy Európa nem tudja a vállára venni a világ minden nyomorúságát. De legyünk őszinték és vizsgáljuk a kérdést reálisan, arányaihoz mérten. Tény, hogy most jelentős, korábban sosem tapasztalt számban érkeznek menekültek Európába. Ugyanakkor még így is az EU teljes népességének pusztán 0,11 %-át teszik ki. Libanonban a menekültek aránya a lakosságon belül 25 %. És ennek az országnak a lakóinál az Európai Unió lakossága ötször gazdagabb. Mondjuk ki azt is világosan és őszintén a sokszor aggódó polgárainkhoz szólván: amíg véget nem ér a szíriai háború és a líbiai terror, a menekültválság nem fog megszűnni. Építhetünk falakat, építhetünk kerítéseket. De képzeljék el egy pillanatra, hogy Önök állnak ott, a gyermeküket magukhoz szorítva, amint a jól ismert, megszokott világuk a darabjaira hullik. Ha a háború vagy az úgynevezett Iszlám Állam kegyetlensége elől kellene menekülniük, bármi pénzt megadnának, és sem fal, sem tenger, sem országhatár nem tudná visszatartani Önöket. Tehát nem halogathatjuk tovább, hogy fellépjünk a menekültválság kezelése érdekében. Nincs más választásunk. Az utóbbi hetekben nem volt hiány egymásra mutogatásban. Egymást hibáztatták a tagállamok, hol amiatt, hogy a nem tesznek eleget, hol amiatt, hogy nem azt teszik, amit kellene. És leginkább Brüsszelre mutogattak a tagállami vezetők. Háboroghatunk az ilyen egymásra mutogatás miatt de nem tudom, ennek mi értelme lenne. A harag senkinek sem használ. És a mások hibáztatása gyakran csupán annyit jelez, hogy a politikusok nem tudják kezelni a váratlan események miatt felhalmozódó terheket. Sokkal inkább arra kellene összpontosítanunk, mi az, amiben már megállapodtunk és ami segíthet a jelenlegi helyzetben. Ideje megvizsgálni az előterjesztett javaslatokat, és gyors lépésekben haladni előre. Nem a nulláról kell kezdenünk. A Bizottság a kétezres évek eleje óta következetesen újabb és újabb jogszabályokat terjesztett elő a közös európai menekültügyi rendszer kiépítése érdekében. A Parlament és a Tanács ezeket a jogszabályokat el is fogadta. Az utolsó ilyen jogszabály 2015 júliusában lépett hatályba. Európa-szerte közösek a menedékkérők emberi méltóságukat tiszteletben tartó befogadására és a menedékjog iránti kérelmek feldolgozására vonatkozó normák, és a független igazságszolgáltatási rendszerek azonos kritériumok alapján határozzák meg, jogosult-e a kérelmező nemzetközi védelemre. Ezeket a normákat azonban érvényesíteni kell, és a gyakorlatban is tiszteletben kell tartani. Egyértelmű, hogy most még nem ez a helyzet, amint ezt a televízióban is láthatjuk nap mint nap. Még a nyár kezdete előtt a Bizottságnak első körben 32 kötelezettségszegési eljárást kellett indítania, hogy emlékeztesse a tagállamokat arra, korábban miben is állapodtak meg. Az eljárások második körére az elkövetkező napokban fog sor kerülni. Az uniós jogszabályokat minden tagállamnak alkalmaznia kell a jogállamiságon alapuló Unióban ez nem lehet kérdés. A közös menekültügyi normák fontosak, azonban a jelenlegi menekültválság kezeléséhez nem elégségesek. A Bizottság, a Parlament és a Tanács ezt már tavasszal kimondta. A Bizottság májusban átfogó európai migrációs stratégiát terjesztett elő. Hazugság lenne azt állítani, hogy azóta semmi nem

4 történt. Tengeri egységeink számát megháromszoroztuk. Több mint ember életét mentettük meg azóta. Egyetlen áldozat is túl sok, ám mi a korábbiaknál sokkal több 250%-kal több embert mentettünk meg. Ezek az emberek egyébként ma már nem élnének. 29 tagállam és schengeni társult ország vesz részt a Frontex által koordinált közös műveletekben Olaszországban, Görögországban és Magyarországon. 102 kiküldött határőr, 20 országból; 31 hajó; 3 helikopter; 4 merevszárnyú légi jármű; 8 járőrautó, 6 infravörös kamerával felszerelt jármű és 4 szállítójármű ez az európai szolidaritás gyakorlati megvalósulásának első intézkedése, bár jóval többre lesz még szükség. Megkétszereztük erőfeszítéseinket az embercsempészekkel szemben és az emberkereskedő csoportok felszámolása érdekében. Ma már nem olyan könnyű olcsó hajóhoz jutni, így kevesebb ember teszi kockára életét rozoga, tengeri közlekedésre alkalmatlan lélekvesztőkön. Ennek eredményeként a Földközi-tenger közepén húzódó tengeri útvonalon átkelők száma stabilizálódott, számuk augusztus folyamán az előző év ugyanazon időszakával megegyező volt (mintegy fő). Most hasonlóképpen stabilizálnunk kell a helyzetet a balkáni útvonalon is, amelyet eddig minden politikai döntéshozó egyértelműen elhanyagolt. Az Európai Unió emellett az első számú donor a szír menekültválság enyhítésére irányuló globális erőfeszítések tekintetében is. Az Európai Bizottság és a tagállamok mintegy 4 milliárd eurót mozgósítottak humanitárius, fejlesztési, gazdasági és stabilizációs támogatásra a szíriaiak számára saját hazájukban és a szomszédos országok őket befogadó közösségeiben: Libanonban, Jordániában, Irakban, Törökországban és Egyiptomban. Éppen ma indítottunk el két új projektet, amely Törökországban tartózkodó szír menekült számára garantálja az oktatást és az az élelmiszer-ellátás biztonságát. Együttesen több mint Európán kívüli ember áttelepítésére vállaltunk kötelezettséget, kifejezésre juttatva ezzel szolidaritásunkat szomszédainkkal. Természetesen mindez igen szerény teljesítmény Törökország, Jordánia és Libanon herkulesi erőfeszítéseihez képest ezek az országok több mint 4 millió szír menekültnek adnak helyet. Biztató számomra, hogy néhány tagállam késznek mutatkozik jelentősen fokozni az Európába való áttelepítésre irányuló erőfeszítéseinket. Ez lehetővé teszi, hogy hamarosan egy jobban szervezett rendszert javasoljunk az európai áttelepítési erőfeszítések szisztematikusabb összehangolására. Amiben Európa egyértelműen alulteljesített, az a területünket már elérő menekültek tekintetében mutatott közös szolidaritás. Számomra egyértelmű, hogy e kihívás kezelését nem hagyhatjuk kizárólag azokra a tagállamokra, ahol a legtöbb menekült éri el az Unió területét jelenleg ez Olaszországot, Görögországot és Magyarországot jelenti. A Bizottság ezért már májusban egy vészhelyzeti mechanizmust javasolt, amely elsőként nemzetközi védelmet kérelmező személy Olaszországból és Görögországból való áthelyezését célozta. És ezért terjesztjük elő ma javaslatunkat a második vészhelyzeti mechanizmusról, hogy további főt lehessen áthelyezni Olaszországból, Görögországból és Magyarországról. Ehhez az európai szolidaritás komoly erőfeszítése szükséges. A nyarat megelőzően nem kaptam meg azt a támogatást a tagállamoktól, amiben reménykedtem. De úgy látom, a közhangulat változóban van. És úgy gondolom, ennek nagyon is itt van az ideje. Felkérem a tagállamokat, hogy fogadják el a Bizottság által a Tanácsban a belügyminiszterek szeptember 14-i rendkívüli ülésén előterjesztendő javaslatokat, melyek összesen menekült sürgősségi áthelyezését biztosítják. Azonnali lépésre van most szükségünk. Nem hagyhatjuk magára Olaszországot, Görögországot és Magyarországot ebben a helyzetben. Mint ahogy más uniós tagállamot sem hagynánk. Mert ugyan ma Szíriából és Líbiából menekülnek az emberek, könnyen megeshet, hogy holnap Ukrajnából. Európa a múltban elkövette azt a hibát, hogy különbséget tett zsidók, keresztények és muszlimok között. Nincs helye vallásról, hiedelmekről, filozófiáról beszélni, amikor menekültekről van szó. Ne becsüljük alá a helyzet sürgősségét. Ne becsüljük alá a cselekvés szükségességét. Közeledik a tél gondoljanak a budapesti parkokban és pályaudvarokon, a traiskircheni sátrakban vagy Kos partjain éjszakázó családokra. Mi lesz velük a hideg, téli estéken? Az áthelyezés önmagában természetesen nem fogja megoldani a problémát. Az is igaz, hogy jobban el kell különítenünk azokat, akik egyértelműen nemzetközi védelemre szorulnak, és ezért igen valószínű, hogy menedékjog iránti kérelmük sikerrel jár; és azokat, akik a menedékjog hatályán kívül eső okból hagyják el országukat. A Bizottság ma ezért javaslatot tesz a biztonságos származási országok közös uniós listájának létrehozására. Ez a lista lehetővé fogja tenni, hogy a tagállamok felgyorsítsák a vélelmezetten biztonságos országok állampolgáraira vonatkozó menekültügyi eljárásokat. Nézetünk

5 szerint egyértelmű, hogy a biztonságossági vélelemnek ki kell terjednie minden olyan országra, amelyről az Európai Tanács egyhangú határozattal megállapította, hogy teljesíti az európai uniós tagságra vonatkozó alapvető koppenhágai feltételeket különösen, ami a demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat illeti. Ki kell terjednie továbbá a többi potenciális tagjelölt nyugat-balkáni országra is, figyelembe véve, hogy azok milyen előrelépéseket tettek a tagjelölt státusz felé. Természetesen tudom, hogy a biztonságos országok jegyzéke csupán az eljárások egyszerűsítésére szolgál. Nem szüntetheti meg az Albániából, Bosznia-Hercegovinából, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Koszovóból, Montenegróból, Szerbiából és Törökországból érkező menedékkérők alapvető menedékhez való jogát. Lehetővé teszi azonban, hogy a tagállamok hatóságai azokra a menekültekre összpontosítsanak, akik nagyobb valószínűséggel kapnak menedékjogot nevezetesen a Szíriából származókra. A jelen helyzetben igen nagy szükség van erre összpontosítani. Hiszem azt is, hogy a jelen kényszerhelyzetek kezelésére szolgáló azonnali intézkedéseken túl itt az ideje, hogy alapvetően megváltoztassuk a menedékjog iránti kérelmekre vonatkozó eljárásainkat különösen a dublini rendszert, amelynek előírása szerint a menedékjog iránti kérelmeket a belépés szerinti országnak kell elbírálnia. Menedékpolitikánkat európaibbá kell tennünk. Több Unióra van szükség a menekültügyi politikánkban. A valódi európai menekültügyi és menedékpolitika kialakításához az általunk követett szakpolitikai megközelítés és szabályok állandó elemévé kell tennünk a szolidaritást. A Bizottság ma ezért javaslatot tesz egy olyan állandó áthelyezési mechanizmusra is, amely lehetővé fogja tenni, hogy a jövőben gyorsabban reagáljunk a válsághelyzetekre. A közös menekültügyi és menedékpolitika szükségessé teszi, hogy tovább közelítsük a menekültstátusz megadása utáni helyzetre vonatkozó menekültügyi politikákat. A tagállamoknak felül kell vizsgálniuk támogatási, integrációs és befogadási politikáikat. A Bizottság hajlandó megvizsgálni, hogy az uniós alapok miként támogathatják ezeket az erőfeszítéseket. Emellett igen erősen támogatom, hogy a menedékkérőknek már a kérelmük elbírálási ideje alatt is legyen lehetőségük dolgozni és pénzt keresni. Az egyesült menekültügyi és menedékpolitikához erősebb közös erőfeszítések szükségesek külső határaink biztosítására. Örömünkre szolgál, hogy a schengeni térség tagállamai között ma már nincsenek határellenőrzések, mivel ez garantálja az emberek szabad mozgását, ami az európai integráció egyedülálló jelképe. A szabad mozgás kapcsán azonban az éremnek van másik oldala is: külső határaink kezelésében szorosabban kell együttműködnünk. Polgáraink ezt elvárják tőlünk. A Bizottság májusban, én pedig már a választási kampányom alatt kimondtam: Jelentősen meg kell erősítenünk a Frontexet, és azt egy teljes körűen működőképes európai határ- és partiőrség-rendszerré kell fejlesztenünk. Ez mindenképpen megvalósítható. Ugyanakkor pénzbe fog kerülni. A Bizottság meggyőződése, hogy ez a pénz jó helyre kerül. Éppen ezért még az év vége előtt javaslatot teszünk az Európai Határ- és Parti Őrség felé vezető ambiciózus lépésekre. A valóban egységes, európai migrációs politika azt is jelenti, hogy meg kell vizsgálnunk a legális migrációs csatornák megnyitásának lehetőségét. Tévedés ne essék: a jelenlegi menekültügyi válság megoldásában ez nem fog segíteni. Ha azonban több, biztonságosabb és jobban ellenőrzött utat nyitunk Európa felé, akkor jobban tudjuk kezelni a migrációt, és kevésbé vonzóvá tesszük az embercsempészek jogellenes tevékenységét. Ne feledjük: öregedő kontinensünk demográfiailag hanyatlik. Szűkében leszünk a tehetségeknek. A migráció az idő előrehaladtával megoldandó problémából jól kezelt erőforrássá válhat. A Bizottság e célból 2016 elején egy megfelelően kialakított csomaggal fog előállni a legális migráció vonatkozásában. Tartós megoldást csak akkor tudunk elérni, ha a problémát a gyökerénél kezeljük: fel kell számolnunk azokat az okokat, amelyek miatt jelenleg ilyen jelentős menekültügyi válsággal szembesülünk. Az európai külpolitikát határozottabbá kell tennünk. Többé nem engedhetjük meg magunknak, hogy közömbösek vagy széthúzóak legyünk a közvetlen szomszédságunkban zajló háborúk vagy az ott kialakuló instabilitás kapcsán. Líbiában az EU-nak és tagállamainak jobban együtt kell működniük a regionális partnerekkel annak biztosítása érdekében, hogy hamarosan nemzeti konszenzusos kormány kezdhesse meg működését. Késznek kell lennünk arra, hogy e kormányt munkába állása után minden rendelkezésre álló uniós eszközzel segítsük a biztonság és a lakossági szolgáltatások helyreállításában. Azonnal és megfelelő módon biztosítanunk kell majd az uniós fejlesztési és humanitárius támogatásokat. Arra is rá szeretnék mutatni, hogy az ötödik éve tartó szíriai válságból még mindig nem látszik a kiút. A nemzetközi közösség a mai napig cserbenhagyta a szír népet. Európa cserbenhagyta a szír népet.

6 A szíriai és a líbiai válság megoldása érdekében ma diplomáciai offenzívára szólítom fel Európát. A külpolitika terén erősebb Európára van szükségünk. Nagy örömömre szolgál, hogy elkötelezett főképviselőnk, Federica Mogherini asszony az Iránnal folytatott nukleáris párbeszédben elért diplomáciai sikerrel előkészítette a terepet egy ilyen kezdeményezés számára, és hogy készen áll arra, hogy tagállamainkkal szorosan együttműködve dolgozzon a szíriai és a líbiai béke és stabilitás megteremtésén. Federica munkáját elősegítendő a Bizottság ma javaslatot tesz egy szükséghelyzeti alap létrehozására, amely a közös uniós pénzügyi eszközeinkből származó 1,8 milliárd eurós kezdőtőkével fogja segíteni a válságok megoldását a Száhil öv és a Csád-tó régióiban, Afrika szarván és Észak-Afrikában. A tartós stabilitás megteremtését kívánjuk előmozdítani, például a helyi közösségek munkalehetőségeinek bővítésével, és ezáltal a destabilizáció, a kényszerű lakóhelyelhagyás és az irreguláris migráció okaival véve fel a küzdelmet. Minden uniós tagállamtól elvárom, hogy a céljainkkal arányos erőfeszítéseket téve kivegye a részét a feladatból. Nem akarok olyan illúziókat kelteni, hogy a menekültválság hamar véget fog érni. Nem fog. De a kikötni készülő csónakok eltaszítása, a menekülttáborok felgyújtása vagy a szegény és támasz nélküli emberektől való elfordulás: ez nem Európa. Európa a Kos-szigeti pék, aki kenyeret oszt az éhes és fáradt embereknek. Európa a müncheni és a passaui egyetemista, aki ruhákat hoz a vasútállomásra az újonnan érkezőknek. Európa az osztrák rendőr, aki üdvözli a határon átlépő elcsigázott menekülteket. Ez az az Európa, amelyben élni szeretnék. A válság komoly, és hosszú út áll még előttünk. Felkérem Önöket, tisztelt képviselők, és minden tagállamot, hogy ezen az úton Európa bátorságát felmutatva, közös értékeinkre és történelmünkre építve haladjunk előre. Új kezdet Görögország, az euróövezet és az európai gazdaság számára Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! Mint mondtam, ma a nagy kérdésekről szeretnék beszélni. Ez az oka annak, hogy az Unió helyzetéről szóló értékelő beszédemben ki kell térnem a görögországi helyzetre, valamint a görög válság ötödik évéből levont szélesebb körű tanulságokra, hiszen e válság hatása továbbra is érezhető az euróövezetben és az európai gazdaság és társadalom egészében. Az év eleje óta a Görögország kapcsán folytatott tárgyalások minden türelmünket próbára tették. Sok idő és sok bizalom elveszett. Hidakat égettünk fel. Olyan szavak hangzottak el, amelyeket nem lehet könnyedén visszavonni. Láttunk politikai pózokat, civakodást és sértésekkel való vagdalkozást. Túl sokszor tapasztaltuk, hogy egyesek azt hitték, ráerőszakolhatják másokra a véleményüket, meg se próbálva meghallgatni mások álláspontjait. Láttuk, miként játszották ki egymás ellen az euróövezet demokráciáit. A tavalyi év során Görögországban tapasztalt fellendülés és munkahelyteremtés ezekben a hónapokban semmivé lett. Mindannyian a szakadék szélén álltunk. Megint csak az utolsó pillanatban voltunk képesek arra, hogy tágabb összefüggéseiben nézzük a helyzetet, és felvállaljuk felelősségünket. Végül megállapodás született, a kötelezettségvállalások érvényben maradtak és teljesültek. A bizalom kezd újjáéledni, noha még mindig nagyon törékeny. Az elért eredményekre nem minden szempontból vagyok büszke. Mindazonáltal büszke vagyok az Európai Bizottságban dolgozó munkacsoportokra, amelyek augusztus végéig éjt nappallá téve dolgoztak az egymástól messze került álláspontok közötti távolság áthidalásán és az Európa és a görög nép érdekét szolgáló megoldásokon. Tudom, nem mindenki örült annak, amit a Bizottság csinált. Sok görög politikus nem örült, hogy ragaszkodtunk a görögországi reformokhoz, különösen ami a fenntarthatatlan nyugdíjrendszert és az igazságtalan adórendszert illeti. Sok európai politikus nem értette, hogy a Bizottság miért folytatta a tárgyalásokat. Egyesek nem értették, hogy a tárgyalásokat miért nem hagytuk egyszerűen a Nemzetközi Valutaalap szakértőire. Hogy miért beszéltünk néha a program szerinti kötelezettségvállalások szociális oldaláról is, és miért módosítottuk azokat a társadalom kiszolgáltatott helyzetben lévő rétegeire gyakorolt hatásokat figyelembe véve. Vagy hogy én személyesen újból és újból el mertem ismételni, hogy az eurót, és az euróban való részvételt visszafordíthatatlannak tartom.

7 Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! A Bizottságnak egyértelmű jogalap alapján van megbízatása arra, hogy tárgyalásokat folytasson a támogatási programok kedvezményezett országaival, így Görögországgal is: az Európai Unióról szóló szerződés alapján, amely felhívja a Bizottságot az uniós közös érdek előmozdítására és a jog betartatására. Ugyanez a jog tartalmazza a Szerződés azon, minden tagállam által jóváhagyott rendelkezését, amely szerint az euróban való részvétel visszavonhatatlan. Úgy hiszem, hogy amíg a tagállamok nem módosítják a Szerződést, addig a Bizottságnak és a többi uniós intézménynek egyértelmű megbízatása és feladata, hogy minden tőle telhetőt megtegyen az euróövezet integritásának megőrzése érdekében. A Bizottságot az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozásáról szóló, minden euróövezeti tagállam által ratifikált szerződés is kifejezetten felhatalmazza arra, hogy a programok tekintetében tárgyalásokat folytasson az érintett tagállammal. A tárgyalásokat az Európai Központi Bankkal, és ahol lehetséges, a Nemzetközi Valutaalappal közösen kell folytatnunk. A tárgyalások folytatására azonban egyértelmű megbízatással rendelkezünk. A Szerződés által említett Bizottság az én olvasatomban olyan intézmény, amelynek politikai vezetése az elnök és a biztosi testület kezében van. Ez az oka annak, hogy a Görögországgal folytatott tárgyalásokat nem bíztam kizárólag a Bizottság apparátusára, noha elismerem jelentős szakértelmüket és az általuk végzett kemény munkát. Ehelyett rendszeresen konzultáltam szakértőinkkel személyesen, gyakran naponta többször is azért, hogy irányt mutassak számukra vagy kiigazítsam munkájukat. Arról is gondoskodtam, hogy a Görögországgal folytatott tárgyalások állása minden héten részletes politikai vita tárgya legyen a biztosi testületben. Az ugyanis nem technikai kérdés, hogy a hozzáadottérték-adót nem csupán az éttermek, hanem a feldolgozott élelmiszerek tekintetében is emeljük-e. Ez politikai és szociális kérdés. Nem technikai, hanem súlyos politikai kérdés, hogy emeljük-e a gyógyszerek hozzáadottérték-adóját egy olyan országban, ahol a válság következtében már a lakosság több mint 30%-ának nincs egészségbiztosítása. Vagy hogy ehelyett inkább a katonai kiadásokat csökkentsük-e egy olyan országban, amely egyike a legnagyobb katonai kiadásokkal rendelkező uniós országoknak. Egyértelműen nem technikai kérdés, hogy csökkentjük-e a társadalom legszegényebbjeinek nyugdíját vagy a minimálbért; vagy hogy ehelyett inkább a görög hajótulajdonosokat adóztatjuk-e. Természetesen a ma harmadik görög programként ismert megállapodásban szereplő számoknak végül ugyanazt a végeredményt kellett adniuk. De ezt a szociális igazságosságot szem előtt tartva értük el. Az Európai Parlament trojka jelentését igen alaposan végigolvastam. Remélem, látható, hogy levontuk a tanulságokat az eddigiekből, és most első alkalommal szociális hatásvizsgálatot is végeztünk a program kapcsán. Ennek ellenére őszintén be kell ismernem, hogy a Bizottság is e tárgyalások során néha kompromisszumra kényszerült. Ami számomra fontos, hogy végül olyan kompromisszumot találtunk, amelyet mind a 19 euróövezeti tagállam, így Görögország is el tudott fogadni. Hetekig tartó tárgyalások, kisebb előrelépések, ismételt visszalépések, sok válságos pillanat és gyakran jól adagolt drámai feszültségek után augusztus 19-én sikerült aláírnunk a Görögországra vonatkozó új stabilitási támogatási programot. Az új program elkészültével azt szeretném, hogy az új kezdetet jelentsen Görögország és az euróövezet egésze számára. Legyünk őszinték: még csak az elején vagyunk egy új, hosszú útnak. Görögország számára most az a legfontosabb, hogy végrehajtsa a megállapodást. Ehhez széles körű politikai felelősségvállalás szükséges. A végső megállapodás megkötése előtt minden fősodorbeli görög politikai csoport vezetőjét vendégül láttam irodámban. Mindannyian ígéretet tettek a megállapodás támogatására, amelynek első bizonyítékát is adták, amikor a görög parlamentben megszavazták az új programot és a reformok első három szakaszát. Elvárom, hogy a továbbiakban is tartsák szavukat és tartsák be a megállapodást függetlenül attól, ki kormányoz. Görögországnak a reformok széles körű támogatására és időben történő végrehajtására van szüksége ahhoz, hogy a bizalom visszatérjen a görög emberek közé és a görög gazdaság irányába. A program fontos, de nem elég ahhoz, hogy Görögország visszatérjen a fenntartható növekedés pályájára. A Bizottság Görögország mellett fog állni annak érdekében, hogy biztosítsa a reformok kibontakozását. Emellett segíteni fogjuk Görögországot egy görögök által elfogadott és görög irányítás alatt álló növekedési stratégia kidolgozásában.

Politikai iránymutatás. Nyitóbeszéd

Politikai iránymutatás. Nyitóbeszéd Új kezdet Európa számára: a munkahelyteremtés, a növekedés, a méltányosság és a demokratikus változás programja Politikai iránymutatás a hivatalba lépő következő Európai Bizottság számára Nyitóbeszéd az

Részletesebben

Az angol nyelvű elnökségi program nem hivatalos fordítása! AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 2011. ELSŐ FÉLÉVI MAGYAR ELNÖKSÉGÉNEK PROGRAMJA STRATÉGIAI KERET

Az angol nyelvű elnökségi program nem hivatalos fordítása! AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 2011. ELSŐ FÉLÉVI MAGYAR ELNÖKSÉGÉNEK PROGRAMJA STRATÉGIAI KERET AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 2011. ELSŐ FÉLÉVI MAGYAR ELNÖKSÉGÉNEK PROGRAMJA Erős, emberközpontú Európa STRATÉGIAI KERET Az állandóan változó Európai Unióban az utóbbi időben a megszokottnál is jobban felgyorsultak

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul

Részletesebben

2008. MÁJUS 22., CSÜTÖRTÖK

2008. MÁJUS 22., CSÜTÖRTÖK 22-05-2008 1 2008. MÁJUS 22., CSÜTÖRTÖK ELNÖKÖL: KRATSA-TSAGAROPOULOU ASSZONY Alelnök 1. Az ülés megnyitása (Az ülést délelőtt 10 óra 5 perckor nyitják meg.) 2. Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet

Részletesebben

Reformprogram Európa jövője érdekében

Reformprogram Európa jövője érdekében Reformprogram Európa jövője érdekében AZ EPP KÉPVISELŐCSOPORT PRIORITÁSAI A 2014 2019 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Az Európai Unió az európai választások után hatalmas kihívásokkal néz szembe. A munkanélküliek milliói,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

2011. MÁJUS 10., KEDD

2011. MÁJUS 10., KEDD 10-05-2011 1 2011. MÁJUS 10., KEDD ELNÖKÖL: JERZY BUZEK elnök 1. Az ülés megnyitása (Az ülést 9.05-kor megnyitják.) 2. Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet 3. Viták az emberi jogok, a demokrácia

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Európai Gazdasági és Szociális Bizottság A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Az Európai Unió nemzeti GSZT-ivel együttműködésben

Részletesebben

Göncz Kinga: Gyors döntéseket érdemelnek a petíciók benyújtói - Strasbourg, 2010. július 6.

Göncz Kinga: Gyors döntéseket érdemelnek a petíciók benyújtói - Strasbourg, 2010. július 6. HÍRLEVÉL 2010. Július 5. - Július 16. Tartalom Kiemelt Hírek: Tabajdi Csaba uniós fellépést sürgetett a média szabadságának biztosítására; Több uniós tagállamban veszélyben van a sajtószabadság - Strasbourg,

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL: A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA, RÉSZTVEVŐI,

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL: A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA, RÉSZTVEVŐI, FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: TÁRSADALOM, GAZDASÁG, KÖRNYEZET VILÁGTALÁLKOZÓ A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL: A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA, RÉSZTVEVŐI, DOKUMENTUMAI ÉS ÉRTÉKELÉSE A Világtalálkozó előzményei A találkozó résztvevői

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁS, MUNKAVÁLLALÁS, MUNKAHELYEK A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők valósága

FOGLALKOZTATÁS, MUNKAVÁLLALÁS, MUNKAHELYEK A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők valósága Az Európai Unió Tanácsának Magyar Elnöksége keretében SZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK 10. EURÓPAI TALÁLKOZÓJA 2011. május 13-14. Brüsszel, Egmont Palace FOGLALKOZTATÁS, MUNKAVÁLLALÁS, MUNKAHELYEK A szegénységben és

Részletesebben

hírlevél Tiszteletben kell tartani a nemzeti joghatóságok döntéseit Több mint 54 ezer menedékkérőt osztanak szét egymás között az uniós tagállamok

hírlevél Tiszteletben kell tartani a nemzeti joghatóságok döntéseit Több mint 54 ezer menedékkérőt osztanak szét egymás között az uniós tagállamok eu A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának hírlevele hírlevél 2015. július Tiszteletben kell tartani a nemzeti joghatóságok döntéseit Minden tagállam, így hazánk is önálló

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

A gazdasági és társadalmi válság hatása a nőkre SZOCIÁLDEMOKRATA NŐK - AKCIÓBAN

A gazdasági és társadalmi válság hatása a nőkre SZOCIÁLDEMOKRATA NŐK - AKCIÓBAN A gazdasági és társadalmi válság hatása a nőkre SZOCIÁLDEMOKRATA NŐK - AKCIÓBAN CEE NETWORK FOR GENDER ISSUES Budapest, Ljubljana, Tallin - 2011 A gazdasági és társadalmi válság hatása a nőkre SZOCIÁLDEMOKRATA

Részletesebben

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014.

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. Jegyzőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. szeptember 23-án, hétfőn, 10 óra 08 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.16. COM(2010) 758 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG ISSN 1725-6917 Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG Európai Bizottság Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről 2007 Brüsszel Luxembourg, 2008 Az Európai Bizottság

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk?

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottság Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Egyházak Európában, Európáért: témák és vitapontok Európai Egyházak Konferenciája Egyház

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2013. Június 17.-Július 7. Tartalom

HÍRLEVÉL 2013. Június 17.-Július 7. Tartalom HÍRLEVÉL 2013. Június 17.-Július 7. Tartalom Kiemelt hírek MSZP EP-delegáció: nem a szankciókra, igen a magyar állampolgárok jogainak biztosítására! Az EP szakbizottságában elfogadott Tavares-jelentés

Részletesebben

Bővítési politika. Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra. Közérthetően az Európai Unió

Bővítési politika. Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra. Közérthetően az Európai Unió Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról Bővítési politika Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra Az EU bővítési politikája biztonságosabbá és stabilabbá teszi Európát; lehetővé

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ANTIKORRUPCIÓS JELENTÉSE

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ANTIKORRUPCIÓS JELENTÉSE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.3. COM(2014) 38 A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ANTIKORRUPCIÓS JELENTÉSE HU HU I. Bevezetés A jelentés szakpolitikai háttere

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben