Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Telefon: +36 (59) Honlap: Iktatószám: /2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Telefon: +36 (59) 503-085 E-mail: maristastestverek@gmail.com Honlap: www.marista.hu. Iktatószám: /2013."

Átírás

1 Iktatószám: /2013.

2 Tartalomjegyzék

3 1. A tanodában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei Nevelő-oktató tevékenységünket a gyermekek mindenek felett álló érdekének tiszteletben tartásával végezzük. Magunkénak valljuk azt a gondolatot, hogy az eredményes nevelés legalapvetőbb feltétele: szeresd a gyermekeket, mindegyiket egyformán. Ezen alapelv szerint a nevelési stílusunk sajátos jellemzői a következők: jelenlét, egyszerűség, családi szellem, a munka szeretete, Mária példájának követése. Megpróbáljuk ezt a hozzáállást és ezeket az értékeket követni ahhoz, hogy az Evangéliumot a kultúrába építve közvetíteni tudjuk. JELENLÉT Mindenek előtt úgy nevelünk, hogy jelen vagyunk. Ezzel mutatjuk ki gyermekeinknek, hogy személyesen foglalkozunk velük. A foglalkozási idő keretén túl is szánunk rájuk időt és törekszünk arra, hogy minden egyes gyermeket megismerjünk személy szerint, és csoportban is. Szeretetre épülő kapcsolatot igyekszünk kialakítani velük, ami kedvező légkört biztosít a tanuláshoz, a fejlődéshez, az értékek átadásához és a gyermekek lelki éréséhez. Igyekszünk közel kerülni a gyermekek életéhez. Elkötelezzük magunkat a gyerekek világa felé, és a saját gyermeki, ifjúsági kultúrájukon keresztül közelítjük meg őket. Az intézményi szinten való jelenlét nem jelent valamiféle ádáz felügyeletet, de túl engedékeny laisser-faire nevelési stílust sem. Jelenlétünk inkább megelőző jellegű, ami a gyerekeket tanácsokkal és óvatos odafigyeléssel segíti. Próbálunk erélyesek és következetesen igényesek lenni velük úgy, hogy eközben tiszteletteljesek maradjunk, és érezzék azt is, hogy emberi fejlődésükben érdekeltnek érezzük magunkat. EGYSZERŰSÉG Egyszerűségünk abban nyilvánul meg, ahogy a gyermekekkel foglalkozunk, az autentikus és közvetlen kapcsolatban, bármiféle követelőzés vagy kettősség nélkül. Azt mondjuk, amit hiszünk, és azt mutatjuk, amit mondunk. Az egyszerűséghez alázat és szerénység járul. Ha tudatában vagyunk saját korlátainknak, jobban megértjük a fiatalokat, tiszteletben tartjuk méltóságukat és szabad akaratukat.

4 Tanodásainkat is arra ösztönözzük, hogy az egyszerűséget értékként fogadják el, legyen életük része, hogy legyenek minden élethelyzetben nyitottak, őszinték, és meggyőződésükben szilárdak. Segítünk nekik abban, hogy megismerjék saját értékeiket, és ne hagyják magukat befolyásolni mások értékrendje, vagy a hírnév által. CSALÁDI SZELLEM Tanodánkban igyekszünk közösséget létrehozni mindazok között, akik részt vesznek tevékenységeinkben, akik velünk dolgoznak, ideértve a ránk bízott tanodásokat és családjukat is. Otthonos, elfogadó, és az összetartozás érzését erősítő hangulatot igyekszünk teremteni, ahol mindenki azt érzi, hogy értékes ember, bármilyen társadalmi helyzetű legyen is. Mint egy jó családban, úgy szeretnénk velük osztozni sikereikben és sikertelenségükben. Világos elveket állítunk fel előttük a becsületességről, a kölcsönös tiszteletről és toleranciáról, kimutatjuk, hogy hiszünk jóságukban és nem tévesztjük össze a személyt a cselekedeteivel, amikor hibát követ el. Készek vagyunk bízni a másikban, vagy megbocsátani neki és békülni vele. MUNKA SZERETETE Tanodai foglalkozások keretein belül a munka szeretete megköveteli minden dolgozónktól, hogy napi munkájában kitartó, következetes legyen, és erőfeszítések árán is tovább képezze magát. Megpróbáljuk arra tanítani gyermekeinket, hogy fedezzék fel a munka örömét, és a munka adta méltóságot. Példamutatásunk alapján a gyermekek tanulják meg, hogy a munka valójában hozzájárul ahhoz, hogy megvalósítsák önmagukat, értelmet ad az életnek, és hozzájárul a társadalom/világ gazdasági, szociális és kulturális jólétéhez. Erőfeszítésre tanító pedagógiával lehetővé tesszük számukra, hogy szilárd jellemet és akaraterőt, valamint a jövőjüket megalapozó kiegyensúlyozott erkölcsi tudatot és szilárd értékrendet alakítsanak ki magukban. MÁRIA PÉLDÁJÁNAK KÖVETÉSE Máriára, Jézus első tanítványára, aki segíti utunkat a hitben a Marista nevelők példaképeként tekintünk. A názáreti Jézus nevelőjeként inspirál bennünket nevelési stílusunk kialakításában.

5 A hit felé vezető úton Mária példáját követjük. Lelkiségünk Mária-vonása leginkább abban tükröződik, hogy Mária életpéldája szerint viszonyulunk Istenhez és embertársainkhoz. Jó anyánkat és Mindennapi menedékünket látjuk benne, személyes, családias és egyszerű módon fejezzük ki iránta való tiszteletünket az egyházi gyakorlatot és helyi szokásokat követve. Ezt a Mária iránti tiszteletet beemeljük pasztorális tevékenységünkbe. Tanodásainknak megtanítjuk, hogy szeressék és tiszteljék Máriát, próbáljanak hozzá hasonlóan gyengédek, ám lélekben és hitben erősek lenni. 2. Küldetésnyilatkozat A Nyitott Ház hitvallása: 1. Szeretet és tisztelet mindenki iránt. Testvéri, segítő, odafigyelő hozzáállás minden hozzánk fordulóhoz. 2. A tevékenységünk három oszlopra épül, melyeket együtt erősítünk: a. oktatás nevelés b. munkához segítés c. az emberi szív Meggyőződésünk, hogy az oktatás és a munkahelyteremtés csak együtt lehetnek hatékonyak. Meggyőződésünk, hogy minden igazi fejlődés egy ember, egy család, egy tágabb közösség életében az emberi szívben kezdődik. 3. Romák és nem romák együttműködése. Romák és nem romák, sérültek és egészségesek, szegények és anyagi biztonságban élők együtt, közösségben dolgozunk. Közösségeink ezért hidat tudnak építeni a társadalom roma és nem roma, szegény és anyagi biztonságban élő tagjai felé is. 4. Programjaink segítik a résztvevő hátrányos helyzetű embereket abban, hogy lassan saját maguk tudjanak tenni önmagukért, családtagjaikért. A hátrányos helyzetű és különösen a cigány/roma gyermekek, fiatalok, felnőttek, családok és közösségek pozitív megerősítését célzó feladatok nagyon összetettek, komoly szakmai hozzáértést és hosszú távú elkötelezettséget igényelnek. Míg rövidtávon apró eredmények, addig hosszú távon több tíz éves távlatban komoly fejlődés, érhető el.

6 A Találkozó Pont nevű Nyitott Ház Tanodája célja, hogy hidat építsen a hátrányos helyzetű és különösen a cigány/roma emberek és a többségi társadalom között. Ez magában foglalja a többségi társadalom felkészítését a lemaradott és perifériára szorult rétegek befogadására, továbbá intenzíven elősegíti a hátrányos helyzetűek fejlődését és a többségi társadalomba történő integrációját a saját lakókörnyezetükben, munkahelyükön, iskolákban, és a helyi kisközösségekben. Valljuk, hogy az emberiség útját az egyes emberek életútja határozza meg. Ez azonban attól függ, hogy gyermekkorukban mit kapnak a szülőktől, az iskolától, a társadalomtól. Mi a gyermeki személyiség gazdagításával az életre igyekszünk nevelni. Olyan értékeket kívánunk tanítványaink hátizsákjába helyezni, amelyekkel kiegyensúlyozott, becsületes, tisztességes, boldog, és keresztény felnőtté válnak, akik megtalálják helyüket a világban, magukban hordozva az Evangélum és az Egyház tanításait. Olyan átfogó nevelési szolgálatot kínálunk fel a gyermekek számára, melyet a Marista Eszmény ihletett, amelyben együttműködnek Testvérek és világiak, akik példájukkal és a másik ember felé forduló figyelmükkel biztosítják ennek megvalósulását. Ezért: Olyan tanodát szeretnénk, melyben a gyermekek érzik, hogy befogadják, meghallgatják, és elismerik őket, ahol komoly figyelem irányul szükségleteikre. Olyan tanodát szeretnénk, mely nyitott a világra és annak átalakulására. Olyan tanodát szeretnénk, amelyben felismerhető egy, a hitét megélő keresztény közösség, ami tanúságot tesz, ami közösségként képes ünnepelni hitét, és ami a nevelői közösség mozgatójaként nyilvánul meg. Olyan tanodát szeretnénk, melyben minden szinten megéljük a testvérek és a világiak közötti közös felelősségvállalást. Olyan tanodát szeretnénk, ahol a nevelőközösség érzékeny a leginkább rászorulók iránt, és erőfeszítések árán is törekszik arra, hogy felállítsa azokat a szabályokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy olyan személyeket formáljon, akik rendelkeznek a mai társadalommal szembeni kritikai érzékkel, tisztelik a természetet, hatékony közreműködői saját nevelésüknek, és dolgoznak a nagyobb társadalmi igazságosságért. Olyan tanodát szeretnénk, melyben figyelmet szentelnek a nevelőik folyamatos továbbképzésére azért, hogy pedagógiai tevékenységük újat tudjon nyújtani, készségkészletük, eszköztáruk folyamatosan bővüljön. Olyan tanodát szeretnénk, melynek gazdasági életképessége és fennmaradása is biztosított.

7 Olyan tanodát szeretnénk, mely viszonyítási alapként szolgálhat a nevelői és vallási intézmények számára a saját Marista identitásával. Olyan tanodát szeretnénk, amely nyitott a velünk kapcsolatban álló civil és vallási szervezetek minden értékére. Olyan tanodát szeretnénk, amely nevelőmunkájának és javai kezelésének színvonalával elismerést vált ki. 3. A nevelő-oktató munkánk módszerei, eszközei, eljárásai A jelenlét jegyében.. Ezért: Olyan lehetőségeket teremtünk, amelyek során részesei lehetünk az iskolánkba járó gyermekek életének, és befogadjuk őket a miénkbe. Törekszünk arra, hogy minél hosszabb ideig velük legyünk. a nevelési-oktatási-szabadidős foglalkozást hétköznapokon és szombatonként tartunk. a tehetségfejlesztésre különböző szakköri foglalkozások megtartásával kívánunk lehetőséget biztosítani. szükség esetén tanulószobát szervezünk, ahol a rendszeres tanulást pedagógus felügyelet és segítségadás támogatja, a mellett szabadidős tevékenységek végzésére is lehetőséget ad. Az egyszerűség jegyében Ezért: Igyekszünk közvetlen kapcsolatot kialakítani nevelő és tanodás gyermek között, Nevelési és tanodaszervezési elképzeléseinkben előnyben részesítjük az egyénre szabott, gyakorlatias módszereket,melyek a valós életet veszi alapul. kooperatív tanulási technikákat, az egyéni-, páros-, és csoportmunka módszereit egyaránt alkalmazzuk. a gyermeki képességek eltérő fejlettsége elkerülhetetlenné teszi számunkra a differenciált rétegmunka alkalmazását, az egyéni differenciálást.

8 a gyermek szükségleteinek megfelelően egyéni foglalkozásunk szervezünk. A családias szellem jegyében.. Ezért: Mi igyekszünk figyelni mindenkire, és azokra még inkább, akiknek nagyobb szüksége van a törődésre, akiknek nem jut elég szeretet, vagy nehézségekkel küzdenek. a keresztényi hitélet aktív jelenlétét a pasztorális tevékenységekkel, és az egyházi ünnepekről való bensőséges megemlékezésekkel biztosítjuk. külön foglalkozásokat működtetünk. biztosítjuk az infokommunikációs eszközökhöz való hozzáférést. a szabadidős programok nagy választékát kínáljuk. (Pl. kirándulások, táborok, tánc-tanulás, kézműves foglalkozás, vetélkedők, stb.) A munka szeretete jegyében. Ezért: A munka szeretete megköveteli tőlünk, hogy alaposan előkészítsük foglalkozásainkat, megtervezzük, megszervezzük a különböző programokat, nyomon követünk, ellenőrizzük, javítsuk a tanodásaink munkáit, biztosítsuk egyes gyermekek felzárkóztatását, illetve tehetségük kibontakoztatását. Mindez kezdeményezőkészséget, önállóságot, kitartást, következetességet igényel, és olyan döntéseket, amelyekkel lehetővé válik, hogy a gyermekek felmerült igényeire megfelelő megoldást találjunk. Megpróbáljuk a tanodásainkat arra tanítani, hogy felfedezzék a munka örömét és a munka adta méltóságot. rendszeres sportolási lehetőséget biztosítunk a szabadidőben. az időszakosan, vagy tartósan lemaradó gyermekeknek felzárkóztató korrepetálásokat tartunk. a projektmódszer, a maga problémamegoldó és aktív tevékenységekre épülő sajátosságával. támogatjuk a demokratikus alapokon működő tanodás életet, az öntevékeny Tanodás parlamentet.

9 törekszünk a tehetségek felfedezésére, támogatjuk kiemelkedő képességeik kibontakozását. A Mária példájának követése jegyében Ezért: A pasztorális tevékenységeken és imáinkon keresztül arra törekszünk, hogy tanodásaink szeressék Máriát, gyakran kérjék őt, kövessék gyengédségét, erejét, a hitben való hűségét. arra törekszünk, hogy tanodásaink fedezzék föl Jézus személyét, értsék meg mit jelent ma kereszténynek lenni. A pasztorális tevékenységeken keresztül segítjük a fiatalokat abban, hogy megtalálják azokat az értékeket, melyek életüket irányítani fogják. spirituális élményre alkalmat adó lehetőségeket szervezünk, pld. gyermekmisék, lelki gyakorlatok. figyelmet fordítunk a vallásos szimbólumok fontosságára, pld. imádság helyére és rendszeres időpontjaira, a termekben Máriára emlékeztető díszítések elhelyezésére tanodásainkat bevontjuk karitatív tevékenységekbe (szolidaritási akciók) 4. Találkozó Pont nevű Nyitott Ház Tanodájának céljai A hátrányos helyzetű gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyisége fejlesztésének elősegítése. A kommunikációs képességek fejlesztése. Az integrációt és szocializációt elősegítő értékek és szokások megismertetése, elsajátíttatása. Az iskolában elsajátított szokások, szabályok megerősítése. Az iskolában elsajátított tudás elmélyítése. Alkalmazás minden egyes tanuló nevelési szükségleteihez; pozitív tulajdonságaik erősítése, a konkrét problémák egyéni megoldása. Az iskola és a szülők közötti kapcsolat erősítése. A szülők mozgósítása annak érdekében, hogy aktívan részt vegyenek az iskolai életben.

10 Tanácsadás, információ- és segítségnyújtás a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és egyéb hivatali ügyek intézésében. A családi környezetből való kiszakadás megelőzése. Nevelési alternatíva biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, megelőzve a csellengést, illetve a bűnelkövetést. Saját kulturális értékek megismerése és megismertetése a gyermekek, fiatalok önbecsülésének és identitástudatának kialakulása érdekében. Cigány és nem cigány kulturális értékek közelítésével a szocializáció és az integráció elősegítése. Kohézió-teremtés érdekében közös programok szervezése cigány és nem cigány gyermekek, fiatalok számára. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása esélyegyenlőségük megteremtéséért. A közösségi együttműködés erősítése, az önállóságuk fejlesztése, felelősségtudat ébresztése. Pozitív minta állítása különös tekintettel a tanulásra, segítőkészségre, felelősségvállalásra, kötelezettségvállalásra. Keresztény értékek feldolgozása, értékelése és befogadása. Vallásos érzület táplálása ökumenikus formában, tiszteletben tartva a különböző hitélményeket. 5. Találkozó Pont nevű Nyitott Ház Tanodájának alapadatai, tevékenységi köre Az intézmény neve: Találkozó Pont nevű Nyitott Ház Tanodája Székhelye: 5300 Karcag, Zádor u. 3. Telefon: 30/ cím: Weblap: Intézmény típusa: szociális, oktató-nevelő, szabadidős Fenntartója: Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend Felügyeleti szerve: Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend

11 Az intézmény feladatának ellátását szolgáló vagyon: A Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend tulajdonában levő 5300 Karcag, Zádor út 3. sz hrsz-ú ingatlan Az intézményt látogatható maximális létszám: 100 fő Az intézmény tevékenysége során legfeljebb 70 fő ellátására képes. Az intézmény tevékenységi körei a TEAOR szerint: Oktatást kiegészítő tevékenység Gyermekek napközbeni ellátása Számítógép-üzemeltetés Mns egyéb oktatás Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Vallási neveléshez kapcsolódó feladatok ellátása Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás 6. Tevékenység A Találkozó Pont nevű Nyitott Ház tanodája az alternatív napközbeni ellátás keretében oktató, nevelő, szociális és szabadidős tevékenységeket végez elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű, különösen a cigány gyermekek, fiatalok érdekében az alábbiak alapján: Személyiségfejlesztés: Személyiségfejlesztés célja az önismeret, valamint a szűkebb és tágabb környezet megismertetése. Ezt D. Goleman nyomán öt kulcsponton keresztül lehet elérni: Önbizalom, önkontroll, motiváció, empátia és szociális készségek. Segíteni kell a gyerekeknek abban, hogy értelmes módon tudjanak kapcsolatot teremteni. E célból meg kell tanítani őket arra, hogy érzéseiket fel tudják ismerni és megfelelő mederbe tudják azokat terelni. Segíteni, támogatni kell a problémákkal való szembesülést, fokozva az egymás közötti és a külső kapcsolatok során megnyilvánuló kommunikációban a jobb megértést.

12 A személyiségfejlesztés által önismeretük kiteljesedhet, a pozitív énkép kialakulása pedig visszahat a tanulási folyamatra, ezzel is segítve az iskolai eredményességet. További feladat ezen a területen a szociális kompetenciák fejlesztése, kiemelten az iskola és a munka világára való felkészítés. Tehetség- és képességkibontakoztatás és gondozás. A célja a gyermekek érdeklődésének felkeltése és fenntartása, valamint személyes képességeik fejlesztése. Művészéti foglalkozások tartása, ahol az érdeklődő, vagy önmagukat tehetségesnek vélő gyermekeink olyan többlettudás birtokába juthatnak, melyek kielégítik tudásvágyukat, és lehetőséget teremtenek számukra az önmegvalósításra. Múzeumi, kiállítási és művészeti előadások látogatása, melyek széleskörű tájékozódás lehetőségét biztosítják a tanítványaink számára. A tevékenységeket a következő fázisok szerint célszerű alakítani: o Tapasztalati fázis o Elmélyítési fázis o Beérési fázis A fejlesztő tevékenységet a tanuló erősségeiből építkezve kell megtervezni. A Találkozó Pont nevű Nyitott Ház tanodája, megtartva a gyerek hozott (családi, regionális, kisebbségi stb.) kulturális értékeit és szokásait, és azokból kiindulva, gazdagítja tudásukat és különféle kompetenciáikat. A képességfejlesztés nemcsak tantárgyak mentén történik, hanem a játékok, a projektek, ill. a közösségi tevékenység sokféle képességet előhívó alkalmain is. A tehetséggondozás folyamatát a gyermekek és fiatalok egyéni képességeinek figyelembevételével kell megszervezni. Tanulást segítő tevékenység Cél az iskolai sikeresség elérése, a lemorzsolódás megakadályozása.

13 A személyiségnek megfelelő pályaorientáció érdekében folytatott tevékenységek: o alapkészségek fejlesztése (írás, olvasás, számolás) o korrepetálás, tanulás-segítés (házi feladat, dolgozatra való felkészülés) o egyéni fejlesztés (kognitív képességek fejlesztése) o az egyén számára hatékony tanulási technikák elsajátítása. Szabadidős tevékenység Cél a konstruktív életvitelre nevelés. A kreatív, hasznos, építő jellegű időtöltés segítségével nyitottá tenni a gyermeket a közösségi szerepvállalásra, továbbá a társadalom, valamint a természetes- és a mesterséges környezet értékeinek megismerésére és védelmére. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek A Találkozó Pont nevű Nyitott Ház tanodája fontos színhelye a multikulturális nevelésnek, a kulturális önazonosság pozitív megélésének, illetve a társadalmi kohézió erősítésének. Közösségteremtő ereje legfőképpen otthonos légkörében van, melyben mindenki önmaga lehet, és elfogadásra, megbecsülésre talál. A gyermeki közösség fejlesztésire irányuló tevékenységek: o csoportos szabadidős tevékenységek kezdeményezése (kirándulások, táborok szervezése és lebonyolítása), o közös ünnepek, rendezvények, kulturális programok, o sporttevékenységek. A családok alkotta közösség fejlesztésére irányuló tevékenységek: a Nyitott Házba járó gyermekek, fiatalok családjának minél szélesebb körű bevonása, számukra közösségi programok biztosítása. o közösségi kommunikációs lehetőségek biztosítása; o közösségi szolgáltatások megtervezése, biztosítása (pl. babamama klub, játéktár, játszóház, álláskereső klubok stb.); o közösségi tér biztosítása a Nyitott Házba járó gyermekek családja részére is; o lehetőség és igény szerint a szociális elemek bővítése, együttműködésben a helyi ellátórendszerrel (családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, védőnői hálózat stb.),

14 o hagyományőrző foglalkozások, a roma identitás megőrzése, erősítése érdekében foglalkozások tartása. Egészséges és környezettudatos életmódra való nevelés A célja a fizikailag, mentálisan egészségesebb ifjúság nevelése és a környezettudatos magatartás kialakulásának elősegítése. Ennek érdekében fejleszteni, erősíteni kell a gyermekek személyes kompetenciáit, szokásrendszerét az alábbi területeken: o Személyi higiénia o Környezettudatosság o Egészséges táplálkozás o Mozgáskultúra o Egészségügyi prevenció o Ápolás-gondozás, elsősegélynyújtás o Egészséges családtervezés A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységek A Találkozó Pont nevű Nyitott Ház tanodája gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai elsősorban preventív jellegűek. Fontos cél a problémák felismerése, illetve amennyiben lehetséges az okok feltárása és a segítségnyújtás. Amennyiben a Találkozó Pont nevű Nyitott Ház tanodája munkatársai saját eszközeikkel nem tudják megoldani a felmerülő problémát, akkor segítséget kérnek a területi ellátórendszer képviselőitől (családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat, önkormányzat szociális osztály, védőnő, munkaügyi központ, rendőrség, stb.) Hitételi tevékenység A célja, hogy a keresztényi hit által kapjanak gyermekek olyan biztos, stabil lelki támaszt, amely megalapozza lelki egészségüket, és amely szükség esetén átsegíti őket krízishelyzeteiken. A Találkozó Pont nevű Nyitott Ház tanodája helyi pasztorális tervének megfelelő tevékenységek: o Imaóra o Hittanóra

15 o Mindennapi imádságok o Egyházi ünnepek tartása o Együttműködés az egyházzal és intézményeivel o Istentiszteleten való részvétel o A keresztény értékek feldolgozása o stb. 7. Nevelési módszerek A Találkozó Pont nevű Nyitott Ház tanodája a nevelésnek az a színtere, ahol a keresztényi értékek közvetítése, valamint azok közös megélése az elsődleges feladat. Ezért a nevelés során a következő eszközökkel élünk: A nevelő és a tanuló közötti kapcsolatot olyan személyessé igyekszünk tenni, ami túlmutat a hagyományos tanár-diák kapcsolaton, a lelki vezetés szerepét tölti be. Az idősebb társak mentori tevékenységének alkalmazásával a másokon való segítés élményének megélését is lehetővé tesszük (példamutatás). Olyan tanulási kereteket biztosítunk, amely a differenciálás révén igazodik a gyermek egyéni szükségleteihez, de emellett a csoportmunka személyiségfejlesztő hatásait is felhasználja. Az új technológiák alkalmazásával nemcsak a tanulási folyamatok támogatását, illetve a szabadidő hasznos eltöltésének egyik alternatíváját kínáljuk, de a modern világunkban való eligazodás lehetőségét megteremtve az aktív munkaerővé váláshoz szükséges kompetenciák fejlesztését is megvalósítjuk. A nevelésben, oktatásban alkalmazható módszerek: kooperatív csoportmunka, projektmódszer drámapedagógia egyéni haladási ütemet szem előtt tartó, segítő differenciálás reflexiós megbeszélések élménypedagógia

16 játék és médiapedagógia művészetpedagógia aktív pedagógia, tevékenységközpontú pedagógia sport stb. 8. Szakmai munka folyamata a Találkozó Pont nevű Nyitott Ház Tanodája A gyermeknevelés folyamata: Nevelési tervünk hangsúlyozza az egyéni, valamint a csoportos nevelési módszerek ötvözésének fontosságát. A személyre szabottabb nevelési munka sémája a következő ciklusra épül: A gyermek helyzetének komplex (készség, képesség, szociális környezet, társas kapcsolatok) vizsgálata. Környezettanulmány, konzultáció az osztályfőnökkel, interjú a gyerekkel, tudásszint felmérés, személyiségfelmérő teszt, szociometriai felmérés, családlátogatás, önismereti tréning. Személyre szabott terv (Egyéni Fejlesztési Terv) készítése, mely konkrét és megvalósítható, együttműködésben a gyermekkel, az iskolával, az osztályfőnökkel és a szülőkkel. Egyéni nyomon követés: A gyermekek, fiatalok személyiségében, adott oktatási intézményben történő előmenetelében, családjában bekövetkezett fontosabb változásokat folyamatosan nyomon követjük. Erről megfelelő adminisztrációt vezetünk. Szükség esetén változtatásokat eszközölünk az Egyéni Fejlesztési Tervben. Célok megvalósulásának értékelése, új célok megfogalmazása, innováció. Napi értékelés: napi dokumentálás, nyomonkövető lap, pozitív visszajelzések, összegzés, iskolai sikeresség. Heti értékelés: pozitív visszajelzések, jutalmazások, reflexió gyerekekkel és a munkatársakkal. Havi értékelés: szupervízió, visszajelzés az iskolai pedagógusoktól, közös havi értékelés a gyerekekkel, nyomonkövető lapok áttekintése.

17 Negyedéves értékelés: önértékelési interjú a gyerekekkel, szükség esetén szülőkkel és iskolával is. Féléves értékelés: iskolai értékelés (féléves és év végi bizonyítvány), az Egyéni Fejlesztési Terv értékelése és innovációja. 9. Együttműködések, partneri kapcsolatok A Találkozó Pont nevű Nyitott Ház tanodája elsődleges partnernek a családot tekinti, akivel intenzív élő kapcsolatot tart fent. Kiemelt fontosságúnak tartja az adott oktatási intézményekkel (amelybe a gyermekek és fiatalok járnak) való közös pedagógiai munkát, amelynek keretében heti rendszerességgel jelen vannak a Nyitott Ház munkatársai és együttműködnek a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó iskolai pedagógusokkal. Partner megnevezése Kapcsolattartás célja A kapcsolattartás formája Családok, szülők Iskolák és középiskolák A családokkal való együttműködés célja, hogy megismerje a gyerek viszonyrendszerét, érzelmi hátterét és azt a szociális közeget, amelyben felnő, elősegítve a gyermek, fiatal jobb megismerését és így a pedagógiai munka is hatékonyabbá válhat. Ennek célja ellátni a híd szerepét a család és az iskola között, és segíteni a gyermekkel folytatott pedagógiai munkát. Együttesen motiválni a gyerekeket a továbbtanulásra. napi kapcsolat az Nyitott Házi élet során szülői értekezlet fogadó órák nyílt nap Nyitott Házi ünnepségek, megemlékezések, hitéleti rendezvények közös szabadidős programok hospitálás Szülői értekezlet Iskolai pedagógussal közös családlátogatás Konzultáció Esetmegbeszélés

18 Partner megnevezése Kapcsolattartás célja A kapcsolattartás formája Karitatív szervezetek Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. Egészségügyi intézmény- védőnő Gyámhatóság Rendőrkapitányság. Önkormányzat és jogsegély szolgálat. Ennek a célja a szociális hátrányok enyhítése. Ennek a célja a gyermek hátrányos helyzetének veszélyeztetettségének megelőzése vagy megszüntetése Egészség megóvása, betegségek megelőzése. Gyermekek, családok támogatása krízishelyzetben. Normakövető magatartás kialakítása. Kötelességek és jogok gyakorlásának elősegítése. Iskolával 1 közös program évente Kölcsönös adatszolgáltatás Integrációs Pedagógiai Rendszer közös feladatainak megvalósítása Támogatás, adományok eljuttatása a rá szoruló családok. Szolgáltatás igénybevétele. Kölcsönös információ átadása. Prevenciós és egészségmegtartó tevékenységek szervezése és lebonyolítása. Krízishelyzetekben való együttműködés, megoldáskeresés. Bűnmegelőzési, drogprevenciós programok szervezése és lebonyolítása. Hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás.

19 10. Napirend Hétköznap: 8 00-tól ig takarítás, tól ig tanoda működéséhez szükséges intézkedések, tól ig nagycsoport szabad foglalkozás, nyolcadikos diákoknak korrepetálás, tól uzsonna előkészítés, tól ig iskolás foglalkozás, tól ig értékelés és dokumentálás. Szombaton:8 00-tól 8 30-ig előkészítés, 8 30-tól ig iskolás foglalkozás, tól ig nagycsoport foglalkozás. petákkal (játékpénznem) való jutalmazás

20 Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 14,00-16,00 Nagycsoport: Egyéni szabadfoglalkozás Nagycsoport: Csoportos foglalkozás Projekt önszervező foglalkozás Uzsonna Nagycsoport: Csoportos foglalkozás személyfejlesztési tréning Nagycsoport: Csoportos önszervező foglalkozás Középső: Játék a játszószobában Középső: Csoportos Középső: Csoportos Középső: Hobby Középső: Középső: Középső: foglalkozás Projekt foglalkozás Válaszható Csoportos foglalkozás Hobby Válaszható 09,00-11,00 foglalkozás személyfejlesztési tréning foglalkozás Projekt foglalkozás foglalkozás Szabadidős tevékenység Kiscsoport: Hobby Kiscsoport: Csoportos Kiscsoport: Kiscsoport: Hobby Kiscsoport: Csoportos Kiscsoport: 09,00-11,00 Válaszható foglalkozás foglalkozás Projekt foglalkozás Csoportos foglalkozás Válaszható foglalkozás foglalkozás Projekt foglalkozás Szabadidős tevékenység személyfejlesztési tréning Kiscsoport: Játék a játszószobában Értékelés

21 11. Záró rendelkezések 21 Jelen Pedagógiai programot csak az igazgató módosíthatja. Jelen Pedagógiai Programot a nevelőtestület szeptember 13-án elfogadta. (: Catalá Peiró Pedro :) igazgató Jelen Pedagógiai programot a fenntartó november 07-én hagyta jóvá. (: Tristany De Juan Pablo Adolfo :) a rend magyarországi képviselője fenntartó Jelen Pedagógiai program november 07-től lép életbe.

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. Pedagógiai program

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. Pedagógiai program Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Pedagógiai program 2013 TARTALOM BEVEZETÉS... 2 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 5 1.1.

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - N e v e l é s i p r o g r a m 1 Tartalom LEGITIMÁCIÓ... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA,

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

GÖRGETEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÖRGETEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖRGETEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. Tartalomjegyzék I. ISKOLÁNKRÓL... 3 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 2. PEDAGÓGIAI ALAPELVEK... 4 3. AZ ISKOLÁBAN

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai program Tartalomjegyzék: Iskolánkról Nevelési program I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. augusztus 29. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT PEDAGÓGIAI PROGRAM

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT PEDAGÓGIAI PROGRAM A PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA -0- Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Pedagógiai program. Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2.

Pedagógiai program. Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. 2013 Pedagógiai program Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. 1 Tartalom Bevezetés... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: RÁCZNÉ SISA ÁGNES

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: RÁCZNÉ SISA ÁGNES PEDAGÓGIAI PROGRAM ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 KÉSZÍTETTE: RÁCZNÉ SISA ÁGNES TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 Küldetésnyilatkozat... 3 A pedagógiai program törvényi háttere... 4 Az iskola

Részletesebben

KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015.

KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015. KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015. 1 S OLY JÓLESIK NEKEM ODATEKINTENEM, HOL EGY KIS VIDÁMSÁG VAN E SZOMORÚ VILÁGBAN (Petőfi Sándor) 2 1.Bevezető...

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...4 1.1

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 32 AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 1 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A.) NEVELÉSI PROGRAM

TARTALOMJEGYZÉK A.) NEVELÉSI PROGRAM 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4. oldal A.) I. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓ- GIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ELJÁRÁSAI, ESZKÖZEI 6. oldal 1. 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEK..12. oldal 1. 2. PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pedagógiai Programja OM: 031585. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola. 3350 Kál Rózsa út 8.

Pedagógiai Programja OM: 031585. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola. 3350 Kál Rózsa út 8. 2013 Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programja OM: 031585 Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 3350 Kál Rózsa út 8. LEGFONTOSABB ADATAINK Az intézmény hivatalos elnevezése:

Részletesebben

PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1173 Budapest, Pesti út 84,) OM: 035115 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZSADÁNYI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5537 Zsadány, Béke út 112. : 66/497-029 Fax: 66/536-600 A ZSADÁNYI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2012 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 4 NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben