Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Telefon: +36 (59) Honlap: Iktatószám: /2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Telefon: +36 (59) 503-085 E-mail: maristastestverek@gmail.com Honlap: www.marista.hu. Iktatószám: /2013."

Átírás

1 Iktatószám: /2013.

2 Tartalomjegyzék

3 1. A tanodában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei Nevelő-oktató tevékenységünket a gyermekek mindenek felett álló érdekének tiszteletben tartásával végezzük. Magunkénak valljuk azt a gondolatot, hogy az eredményes nevelés legalapvetőbb feltétele: szeresd a gyermekeket, mindegyiket egyformán. Ezen alapelv szerint a nevelési stílusunk sajátos jellemzői a következők: jelenlét, egyszerűség, családi szellem, a munka szeretete, Mária példájának követése. Megpróbáljuk ezt a hozzáállást és ezeket az értékeket követni ahhoz, hogy az Evangéliumot a kultúrába építve közvetíteni tudjuk. JELENLÉT Mindenek előtt úgy nevelünk, hogy jelen vagyunk. Ezzel mutatjuk ki gyermekeinknek, hogy személyesen foglalkozunk velük. A foglalkozási idő keretén túl is szánunk rájuk időt és törekszünk arra, hogy minden egyes gyermeket megismerjünk személy szerint, és csoportban is. Szeretetre épülő kapcsolatot igyekszünk kialakítani velük, ami kedvező légkört biztosít a tanuláshoz, a fejlődéshez, az értékek átadásához és a gyermekek lelki éréséhez. Igyekszünk közel kerülni a gyermekek életéhez. Elkötelezzük magunkat a gyerekek világa felé, és a saját gyermeki, ifjúsági kultúrájukon keresztül közelítjük meg őket. Az intézményi szinten való jelenlét nem jelent valamiféle ádáz felügyeletet, de túl engedékeny laisser-faire nevelési stílust sem. Jelenlétünk inkább megelőző jellegű, ami a gyerekeket tanácsokkal és óvatos odafigyeléssel segíti. Próbálunk erélyesek és következetesen igényesek lenni velük úgy, hogy eközben tiszteletteljesek maradjunk, és érezzék azt is, hogy emberi fejlődésükben érdekeltnek érezzük magunkat. EGYSZERŰSÉG Egyszerűségünk abban nyilvánul meg, ahogy a gyermekekkel foglalkozunk, az autentikus és közvetlen kapcsolatban, bármiféle követelőzés vagy kettősség nélkül. Azt mondjuk, amit hiszünk, és azt mutatjuk, amit mondunk. Az egyszerűséghez alázat és szerénység járul. Ha tudatában vagyunk saját korlátainknak, jobban megértjük a fiatalokat, tiszteletben tartjuk méltóságukat és szabad akaratukat.

4 Tanodásainkat is arra ösztönözzük, hogy az egyszerűséget értékként fogadják el, legyen életük része, hogy legyenek minden élethelyzetben nyitottak, őszinték, és meggyőződésükben szilárdak. Segítünk nekik abban, hogy megismerjék saját értékeiket, és ne hagyják magukat befolyásolni mások értékrendje, vagy a hírnév által. CSALÁDI SZELLEM Tanodánkban igyekszünk közösséget létrehozni mindazok között, akik részt vesznek tevékenységeinkben, akik velünk dolgoznak, ideértve a ránk bízott tanodásokat és családjukat is. Otthonos, elfogadó, és az összetartozás érzését erősítő hangulatot igyekszünk teremteni, ahol mindenki azt érzi, hogy értékes ember, bármilyen társadalmi helyzetű legyen is. Mint egy jó családban, úgy szeretnénk velük osztozni sikereikben és sikertelenségükben. Világos elveket állítunk fel előttük a becsületességről, a kölcsönös tiszteletről és toleranciáról, kimutatjuk, hogy hiszünk jóságukban és nem tévesztjük össze a személyt a cselekedeteivel, amikor hibát követ el. Készek vagyunk bízni a másikban, vagy megbocsátani neki és békülni vele. MUNKA SZERETETE Tanodai foglalkozások keretein belül a munka szeretete megköveteli minden dolgozónktól, hogy napi munkájában kitartó, következetes legyen, és erőfeszítések árán is tovább képezze magát. Megpróbáljuk arra tanítani gyermekeinket, hogy fedezzék fel a munka örömét, és a munka adta méltóságot. Példamutatásunk alapján a gyermekek tanulják meg, hogy a munka valójában hozzájárul ahhoz, hogy megvalósítsák önmagukat, értelmet ad az életnek, és hozzájárul a társadalom/világ gazdasági, szociális és kulturális jólétéhez. Erőfeszítésre tanító pedagógiával lehetővé tesszük számukra, hogy szilárd jellemet és akaraterőt, valamint a jövőjüket megalapozó kiegyensúlyozott erkölcsi tudatot és szilárd értékrendet alakítsanak ki magukban. MÁRIA PÉLDÁJÁNAK KÖVETÉSE Máriára, Jézus első tanítványára, aki segíti utunkat a hitben a Marista nevelők példaképeként tekintünk. A názáreti Jézus nevelőjeként inspirál bennünket nevelési stílusunk kialakításában.

5 A hit felé vezető úton Mária példáját követjük. Lelkiségünk Mária-vonása leginkább abban tükröződik, hogy Mária életpéldája szerint viszonyulunk Istenhez és embertársainkhoz. Jó anyánkat és Mindennapi menedékünket látjuk benne, személyes, családias és egyszerű módon fejezzük ki iránta való tiszteletünket az egyházi gyakorlatot és helyi szokásokat követve. Ezt a Mária iránti tiszteletet beemeljük pasztorális tevékenységünkbe. Tanodásainknak megtanítjuk, hogy szeressék és tiszteljék Máriát, próbáljanak hozzá hasonlóan gyengédek, ám lélekben és hitben erősek lenni. 2. Küldetésnyilatkozat A Nyitott Ház hitvallása: 1. Szeretet és tisztelet mindenki iránt. Testvéri, segítő, odafigyelő hozzáállás minden hozzánk fordulóhoz. 2. A tevékenységünk három oszlopra épül, melyeket együtt erősítünk: a. oktatás nevelés b. munkához segítés c. az emberi szív Meggyőződésünk, hogy az oktatás és a munkahelyteremtés csak együtt lehetnek hatékonyak. Meggyőződésünk, hogy minden igazi fejlődés egy ember, egy család, egy tágabb közösség életében az emberi szívben kezdődik. 3. Romák és nem romák együttműködése. Romák és nem romák, sérültek és egészségesek, szegények és anyagi biztonságban élők együtt, közösségben dolgozunk. Közösségeink ezért hidat tudnak építeni a társadalom roma és nem roma, szegény és anyagi biztonságban élő tagjai felé is. 4. Programjaink segítik a résztvevő hátrányos helyzetű embereket abban, hogy lassan saját maguk tudjanak tenni önmagukért, családtagjaikért. A hátrányos helyzetű és különösen a cigány/roma gyermekek, fiatalok, felnőttek, családok és közösségek pozitív megerősítését célzó feladatok nagyon összetettek, komoly szakmai hozzáértést és hosszú távú elkötelezettséget igényelnek. Míg rövidtávon apró eredmények, addig hosszú távon több tíz éves távlatban komoly fejlődés, érhető el.

6 A Találkozó Pont nevű Nyitott Ház Tanodája célja, hogy hidat építsen a hátrányos helyzetű és különösen a cigány/roma emberek és a többségi társadalom között. Ez magában foglalja a többségi társadalom felkészítését a lemaradott és perifériára szorult rétegek befogadására, továbbá intenzíven elősegíti a hátrányos helyzetűek fejlődését és a többségi társadalomba történő integrációját a saját lakókörnyezetükben, munkahelyükön, iskolákban, és a helyi kisközösségekben. Valljuk, hogy az emberiség útját az egyes emberek életútja határozza meg. Ez azonban attól függ, hogy gyermekkorukban mit kapnak a szülőktől, az iskolától, a társadalomtól. Mi a gyermeki személyiség gazdagításával az életre igyekszünk nevelni. Olyan értékeket kívánunk tanítványaink hátizsákjába helyezni, amelyekkel kiegyensúlyozott, becsületes, tisztességes, boldog, és keresztény felnőtté válnak, akik megtalálják helyüket a világban, magukban hordozva az Evangélum és az Egyház tanításait. Olyan átfogó nevelési szolgálatot kínálunk fel a gyermekek számára, melyet a Marista Eszmény ihletett, amelyben együttműködnek Testvérek és világiak, akik példájukkal és a másik ember felé forduló figyelmükkel biztosítják ennek megvalósulását. Ezért: Olyan tanodát szeretnénk, melyben a gyermekek érzik, hogy befogadják, meghallgatják, és elismerik őket, ahol komoly figyelem irányul szükségleteikre. Olyan tanodát szeretnénk, mely nyitott a világra és annak átalakulására. Olyan tanodát szeretnénk, amelyben felismerhető egy, a hitét megélő keresztény közösség, ami tanúságot tesz, ami közösségként képes ünnepelni hitét, és ami a nevelői közösség mozgatójaként nyilvánul meg. Olyan tanodát szeretnénk, melyben minden szinten megéljük a testvérek és a világiak közötti közös felelősségvállalást. Olyan tanodát szeretnénk, ahol a nevelőközösség érzékeny a leginkább rászorulók iránt, és erőfeszítések árán is törekszik arra, hogy felállítsa azokat a szabályokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy olyan személyeket formáljon, akik rendelkeznek a mai társadalommal szembeni kritikai érzékkel, tisztelik a természetet, hatékony közreműködői saját nevelésüknek, és dolgoznak a nagyobb társadalmi igazságosságért. Olyan tanodát szeretnénk, melyben figyelmet szentelnek a nevelőik folyamatos továbbképzésére azért, hogy pedagógiai tevékenységük újat tudjon nyújtani, készségkészletük, eszköztáruk folyamatosan bővüljön. Olyan tanodát szeretnénk, melynek gazdasági életképessége és fennmaradása is biztosított.

7 Olyan tanodát szeretnénk, mely viszonyítási alapként szolgálhat a nevelői és vallási intézmények számára a saját Marista identitásával. Olyan tanodát szeretnénk, amely nyitott a velünk kapcsolatban álló civil és vallási szervezetek minden értékére. Olyan tanodát szeretnénk, amely nevelőmunkájának és javai kezelésének színvonalával elismerést vált ki. 3. A nevelő-oktató munkánk módszerei, eszközei, eljárásai A jelenlét jegyében.. Ezért: Olyan lehetőségeket teremtünk, amelyek során részesei lehetünk az iskolánkba járó gyermekek életének, és befogadjuk őket a miénkbe. Törekszünk arra, hogy minél hosszabb ideig velük legyünk. a nevelési-oktatási-szabadidős foglalkozást hétköznapokon és szombatonként tartunk. a tehetségfejlesztésre különböző szakköri foglalkozások megtartásával kívánunk lehetőséget biztosítani. szükség esetén tanulószobát szervezünk, ahol a rendszeres tanulást pedagógus felügyelet és segítségadás támogatja, a mellett szabadidős tevékenységek végzésére is lehetőséget ad. Az egyszerűség jegyében Ezért: Igyekszünk közvetlen kapcsolatot kialakítani nevelő és tanodás gyermek között, Nevelési és tanodaszervezési elképzeléseinkben előnyben részesítjük az egyénre szabott, gyakorlatias módszereket,melyek a valós életet veszi alapul. kooperatív tanulási technikákat, az egyéni-, páros-, és csoportmunka módszereit egyaránt alkalmazzuk. a gyermeki képességek eltérő fejlettsége elkerülhetetlenné teszi számunkra a differenciált rétegmunka alkalmazását, az egyéni differenciálást.

8 a gyermek szükségleteinek megfelelően egyéni foglalkozásunk szervezünk. A családias szellem jegyében.. Ezért: Mi igyekszünk figyelni mindenkire, és azokra még inkább, akiknek nagyobb szüksége van a törődésre, akiknek nem jut elég szeretet, vagy nehézségekkel küzdenek. a keresztényi hitélet aktív jelenlétét a pasztorális tevékenységekkel, és az egyházi ünnepekről való bensőséges megemlékezésekkel biztosítjuk. külön foglalkozásokat működtetünk. biztosítjuk az infokommunikációs eszközökhöz való hozzáférést. a szabadidős programok nagy választékát kínáljuk. (Pl. kirándulások, táborok, tánc-tanulás, kézműves foglalkozás, vetélkedők, stb.) A munka szeretete jegyében. Ezért: A munka szeretete megköveteli tőlünk, hogy alaposan előkészítsük foglalkozásainkat, megtervezzük, megszervezzük a különböző programokat, nyomon követünk, ellenőrizzük, javítsuk a tanodásaink munkáit, biztosítsuk egyes gyermekek felzárkóztatását, illetve tehetségük kibontakoztatását. Mindez kezdeményezőkészséget, önállóságot, kitartást, következetességet igényel, és olyan döntéseket, amelyekkel lehetővé válik, hogy a gyermekek felmerült igényeire megfelelő megoldást találjunk. Megpróbáljuk a tanodásainkat arra tanítani, hogy felfedezzék a munka örömét és a munka adta méltóságot. rendszeres sportolási lehetőséget biztosítunk a szabadidőben. az időszakosan, vagy tartósan lemaradó gyermekeknek felzárkóztató korrepetálásokat tartunk. a projektmódszer, a maga problémamegoldó és aktív tevékenységekre épülő sajátosságával. támogatjuk a demokratikus alapokon működő tanodás életet, az öntevékeny Tanodás parlamentet.

9 törekszünk a tehetségek felfedezésére, támogatjuk kiemelkedő képességeik kibontakozását. A Mária példájának követése jegyében Ezért: A pasztorális tevékenységeken és imáinkon keresztül arra törekszünk, hogy tanodásaink szeressék Máriát, gyakran kérjék őt, kövessék gyengédségét, erejét, a hitben való hűségét. arra törekszünk, hogy tanodásaink fedezzék föl Jézus személyét, értsék meg mit jelent ma kereszténynek lenni. A pasztorális tevékenységeken keresztül segítjük a fiatalokat abban, hogy megtalálják azokat az értékeket, melyek életüket irányítani fogják. spirituális élményre alkalmat adó lehetőségeket szervezünk, pld. gyermekmisék, lelki gyakorlatok. figyelmet fordítunk a vallásos szimbólumok fontosságára, pld. imádság helyére és rendszeres időpontjaira, a termekben Máriára emlékeztető díszítések elhelyezésére tanodásainkat bevontjuk karitatív tevékenységekbe (szolidaritási akciók) 4. Találkozó Pont nevű Nyitott Ház Tanodájának céljai A hátrányos helyzetű gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyisége fejlesztésének elősegítése. A kommunikációs képességek fejlesztése. Az integrációt és szocializációt elősegítő értékek és szokások megismertetése, elsajátíttatása. Az iskolában elsajátított szokások, szabályok megerősítése. Az iskolában elsajátított tudás elmélyítése. Alkalmazás minden egyes tanuló nevelési szükségleteihez; pozitív tulajdonságaik erősítése, a konkrét problémák egyéni megoldása. Az iskola és a szülők közötti kapcsolat erősítése. A szülők mozgósítása annak érdekében, hogy aktívan részt vegyenek az iskolai életben.

10 Tanácsadás, információ- és segítségnyújtás a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és egyéb hivatali ügyek intézésében. A családi környezetből való kiszakadás megelőzése. Nevelési alternatíva biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, megelőzve a csellengést, illetve a bűnelkövetést. Saját kulturális értékek megismerése és megismertetése a gyermekek, fiatalok önbecsülésének és identitástudatának kialakulása érdekében. Cigány és nem cigány kulturális értékek közelítésével a szocializáció és az integráció elősegítése. Kohézió-teremtés érdekében közös programok szervezése cigány és nem cigány gyermekek, fiatalok számára. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása esélyegyenlőségük megteremtéséért. A közösségi együttműködés erősítése, az önállóságuk fejlesztése, felelősségtudat ébresztése. Pozitív minta állítása különös tekintettel a tanulásra, segítőkészségre, felelősségvállalásra, kötelezettségvállalásra. Keresztény értékek feldolgozása, értékelése és befogadása. Vallásos érzület táplálása ökumenikus formában, tiszteletben tartva a különböző hitélményeket. 5. Találkozó Pont nevű Nyitott Ház Tanodájának alapadatai, tevékenységi köre Az intézmény neve: Találkozó Pont nevű Nyitott Ház Tanodája Székhelye: 5300 Karcag, Zádor u. 3. Telefon: 30/ cím: Weblap: Intézmény típusa: szociális, oktató-nevelő, szabadidős Fenntartója: Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend Felügyeleti szerve: Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend

11 Az intézmény feladatának ellátását szolgáló vagyon: A Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend tulajdonában levő 5300 Karcag, Zádor út 3. sz hrsz-ú ingatlan Az intézményt látogatható maximális létszám: 100 fő Az intézmény tevékenysége során legfeljebb 70 fő ellátására képes. Az intézmény tevékenységi körei a TEAOR szerint: Oktatást kiegészítő tevékenység Gyermekek napközbeni ellátása Számítógép-üzemeltetés Mns egyéb oktatás Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Vallási neveléshez kapcsolódó feladatok ellátása Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás 6. Tevékenység A Találkozó Pont nevű Nyitott Ház tanodája az alternatív napközbeni ellátás keretében oktató, nevelő, szociális és szabadidős tevékenységeket végez elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű, különösen a cigány gyermekek, fiatalok érdekében az alábbiak alapján: Személyiségfejlesztés: Személyiségfejlesztés célja az önismeret, valamint a szűkebb és tágabb környezet megismertetése. Ezt D. Goleman nyomán öt kulcsponton keresztül lehet elérni: Önbizalom, önkontroll, motiváció, empátia és szociális készségek. Segíteni kell a gyerekeknek abban, hogy értelmes módon tudjanak kapcsolatot teremteni. E célból meg kell tanítani őket arra, hogy érzéseiket fel tudják ismerni és megfelelő mederbe tudják azokat terelni. Segíteni, támogatni kell a problémákkal való szembesülést, fokozva az egymás közötti és a külső kapcsolatok során megnyilvánuló kommunikációban a jobb megértést.

12 A személyiségfejlesztés által önismeretük kiteljesedhet, a pozitív énkép kialakulása pedig visszahat a tanulási folyamatra, ezzel is segítve az iskolai eredményességet. További feladat ezen a területen a szociális kompetenciák fejlesztése, kiemelten az iskola és a munka világára való felkészítés. Tehetség- és képességkibontakoztatás és gondozás. A célja a gyermekek érdeklődésének felkeltése és fenntartása, valamint személyes képességeik fejlesztése. Művészéti foglalkozások tartása, ahol az érdeklődő, vagy önmagukat tehetségesnek vélő gyermekeink olyan többlettudás birtokába juthatnak, melyek kielégítik tudásvágyukat, és lehetőséget teremtenek számukra az önmegvalósításra. Múzeumi, kiállítási és művészeti előadások látogatása, melyek széleskörű tájékozódás lehetőségét biztosítják a tanítványaink számára. A tevékenységeket a következő fázisok szerint célszerű alakítani: o Tapasztalati fázis o Elmélyítési fázis o Beérési fázis A fejlesztő tevékenységet a tanuló erősségeiből építkezve kell megtervezni. A Találkozó Pont nevű Nyitott Ház tanodája, megtartva a gyerek hozott (családi, regionális, kisebbségi stb.) kulturális értékeit és szokásait, és azokból kiindulva, gazdagítja tudásukat és különféle kompetenciáikat. A képességfejlesztés nemcsak tantárgyak mentén történik, hanem a játékok, a projektek, ill. a közösségi tevékenység sokféle képességet előhívó alkalmain is. A tehetséggondozás folyamatát a gyermekek és fiatalok egyéni képességeinek figyelembevételével kell megszervezni. Tanulást segítő tevékenység Cél az iskolai sikeresség elérése, a lemorzsolódás megakadályozása.

13 A személyiségnek megfelelő pályaorientáció érdekében folytatott tevékenységek: o alapkészségek fejlesztése (írás, olvasás, számolás) o korrepetálás, tanulás-segítés (házi feladat, dolgozatra való felkészülés) o egyéni fejlesztés (kognitív képességek fejlesztése) o az egyén számára hatékony tanulási technikák elsajátítása. Szabadidős tevékenység Cél a konstruktív életvitelre nevelés. A kreatív, hasznos, építő jellegű időtöltés segítségével nyitottá tenni a gyermeket a közösségi szerepvállalásra, továbbá a társadalom, valamint a természetes- és a mesterséges környezet értékeinek megismerésére és védelmére. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek A Találkozó Pont nevű Nyitott Ház tanodája fontos színhelye a multikulturális nevelésnek, a kulturális önazonosság pozitív megélésének, illetve a társadalmi kohézió erősítésének. Közösségteremtő ereje legfőképpen otthonos légkörében van, melyben mindenki önmaga lehet, és elfogadásra, megbecsülésre talál. A gyermeki közösség fejlesztésire irányuló tevékenységek: o csoportos szabadidős tevékenységek kezdeményezése (kirándulások, táborok szervezése és lebonyolítása), o közös ünnepek, rendezvények, kulturális programok, o sporttevékenységek. A családok alkotta közösség fejlesztésére irányuló tevékenységek: a Nyitott Házba járó gyermekek, fiatalok családjának minél szélesebb körű bevonása, számukra közösségi programok biztosítása. o közösségi kommunikációs lehetőségek biztosítása; o közösségi szolgáltatások megtervezése, biztosítása (pl. babamama klub, játéktár, játszóház, álláskereső klubok stb.); o közösségi tér biztosítása a Nyitott Házba járó gyermekek családja részére is; o lehetőség és igény szerint a szociális elemek bővítése, együttműködésben a helyi ellátórendszerrel (családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, védőnői hálózat stb.),

14 o hagyományőrző foglalkozások, a roma identitás megőrzése, erősítése érdekében foglalkozások tartása. Egészséges és környezettudatos életmódra való nevelés A célja a fizikailag, mentálisan egészségesebb ifjúság nevelése és a környezettudatos magatartás kialakulásának elősegítése. Ennek érdekében fejleszteni, erősíteni kell a gyermekek személyes kompetenciáit, szokásrendszerét az alábbi területeken: o Személyi higiénia o Környezettudatosság o Egészséges táplálkozás o Mozgáskultúra o Egészségügyi prevenció o Ápolás-gondozás, elsősegélynyújtás o Egészséges családtervezés A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységek A Találkozó Pont nevű Nyitott Ház tanodája gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai elsősorban preventív jellegűek. Fontos cél a problémák felismerése, illetve amennyiben lehetséges az okok feltárása és a segítségnyújtás. Amennyiben a Találkozó Pont nevű Nyitott Ház tanodája munkatársai saját eszközeikkel nem tudják megoldani a felmerülő problémát, akkor segítséget kérnek a területi ellátórendszer képviselőitől (családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat, önkormányzat szociális osztály, védőnő, munkaügyi központ, rendőrség, stb.) Hitételi tevékenység A célja, hogy a keresztényi hit által kapjanak gyermekek olyan biztos, stabil lelki támaszt, amely megalapozza lelki egészségüket, és amely szükség esetén átsegíti őket krízishelyzeteiken. A Találkozó Pont nevű Nyitott Ház tanodája helyi pasztorális tervének megfelelő tevékenységek: o Imaóra o Hittanóra

15 o Mindennapi imádságok o Egyházi ünnepek tartása o Együttműködés az egyházzal és intézményeivel o Istentiszteleten való részvétel o A keresztény értékek feldolgozása o stb. 7. Nevelési módszerek A Találkozó Pont nevű Nyitott Ház tanodája a nevelésnek az a színtere, ahol a keresztényi értékek közvetítése, valamint azok közös megélése az elsődleges feladat. Ezért a nevelés során a következő eszközökkel élünk: A nevelő és a tanuló közötti kapcsolatot olyan személyessé igyekszünk tenni, ami túlmutat a hagyományos tanár-diák kapcsolaton, a lelki vezetés szerepét tölti be. Az idősebb társak mentori tevékenységének alkalmazásával a másokon való segítés élményének megélését is lehetővé tesszük (példamutatás). Olyan tanulási kereteket biztosítunk, amely a differenciálás révén igazodik a gyermek egyéni szükségleteihez, de emellett a csoportmunka személyiségfejlesztő hatásait is felhasználja. Az új technológiák alkalmazásával nemcsak a tanulási folyamatok támogatását, illetve a szabadidő hasznos eltöltésének egyik alternatíváját kínáljuk, de a modern világunkban való eligazodás lehetőségét megteremtve az aktív munkaerővé váláshoz szükséges kompetenciák fejlesztését is megvalósítjuk. A nevelésben, oktatásban alkalmazható módszerek: kooperatív csoportmunka, projektmódszer drámapedagógia egyéni haladási ütemet szem előtt tartó, segítő differenciálás reflexiós megbeszélések élménypedagógia

16 játék és médiapedagógia művészetpedagógia aktív pedagógia, tevékenységközpontú pedagógia sport stb. 8. Szakmai munka folyamata a Találkozó Pont nevű Nyitott Ház Tanodája A gyermeknevelés folyamata: Nevelési tervünk hangsúlyozza az egyéni, valamint a csoportos nevelési módszerek ötvözésének fontosságát. A személyre szabottabb nevelési munka sémája a következő ciklusra épül: A gyermek helyzetének komplex (készség, képesség, szociális környezet, társas kapcsolatok) vizsgálata. Környezettanulmány, konzultáció az osztályfőnökkel, interjú a gyerekkel, tudásszint felmérés, személyiségfelmérő teszt, szociometriai felmérés, családlátogatás, önismereti tréning. Személyre szabott terv (Egyéni Fejlesztési Terv) készítése, mely konkrét és megvalósítható, együttműködésben a gyermekkel, az iskolával, az osztályfőnökkel és a szülőkkel. Egyéni nyomon követés: A gyermekek, fiatalok személyiségében, adott oktatási intézményben történő előmenetelében, családjában bekövetkezett fontosabb változásokat folyamatosan nyomon követjük. Erről megfelelő adminisztrációt vezetünk. Szükség esetén változtatásokat eszközölünk az Egyéni Fejlesztési Tervben. Célok megvalósulásának értékelése, új célok megfogalmazása, innováció. Napi értékelés: napi dokumentálás, nyomonkövető lap, pozitív visszajelzések, összegzés, iskolai sikeresség. Heti értékelés: pozitív visszajelzések, jutalmazások, reflexió gyerekekkel és a munkatársakkal. Havi értékelés: szupervízió, visszajelzés az iskolai pedagógusoktól, közös havi értékelés a gyerekekkel, nyomonkövető lapok áttekintése.

17 Negyedéves értékelés: önértékelési interjú a gyerekekkel, szükség esetén szülőkkel és iskolával is. Féléves értékelés: iskolai értékelés (féléves és év végi bizonyítvány), az Egyéni Fejlesztési Terv értékelése és innovációja. 9. Együttműködések, partneri kapcsolatok A Találkozó Pont nevű Nyitott Ház tanodája elsődleges partnernek a családot tekinti, akivel intenzív élő kapcsolatot tart fent. Kiemelt fontosságúnak tartja az adott oktatási intézményekkel (amelybe a gyermekek és fiatalok járnak) való közös pedagógiai munkát, amelynek keretében heti rendszerességgel jelen vannak a Nyitott Ház munkatársai és együttműködnek a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó iskolai pedagógusokkal. Partner megnevezése Kapcsolattartás célja A kapcsolattartás formája Családok, szülők Iskolák és középiskolák A családokkal való együttműködés célja, hogy megismerje a gyerek viszonyrendszerét, érzelmi hátterét és azt a szociális közeget, amelyben felnő, elősegítve a gyermek, fiatal jobb megismerését és így a pedagógiai munka is hatékonyabbá válhat. Ennek célja ellátni a híd szerepét a család és az iskola között, és segíteni a gyermekkel folytatott pedagógiai munkát. Együttesen motiválni a gyerekeket a továbbtanulásra. napi kapcsolat az Nyitott Házi élet során szülői értekezlet fogadó órák nyílt nap Nyitott Házi ünnepségek, megemlékezések, hitéleti rendezvények közös szabadidős programok hospitálás Szülői értekezlet Iskolai pedagógussal közös családlátogatás Konzultáció Esetmegbeszélés

18 Partner megnevezése Kapcsolattartás célja A kapcsolattartás formája Karitatív szervezetek Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. Egészségügyi intézmény- védőnő Gyámhatóság Rendőrkapitányság. Önkormányzat és jogsegély szolgálat. Ennek a célja a szociális hátrányok enyhítése. Ennek a célja a gyermek hátrányos helyzetének veszélyeztetettségének megelőzése vagy megszüntetése Egészség megóvása, betegségek megelőzése. Gyermekek, családok támogatása krízishelyzetben. Normakövető magatartás kialakítása. Kötelességek és jogok gyakorlásának elősegítése. Iskolával 1 közös program évente Kölcsönös adatszolgáltatás Integrációs Pedagógiai Rendszer közös feladatainak megvalósítása Támogatás, adományok eljuttatása a rá szoruló családok. Szolgáltatás igénybevétele. Kölcsönös információ átadása. Prevenciós és egészségmegtartó tevékenységek szervezése és lebonyolítása. Krízishelyzetekben való együttműködés, megoldáskeresés. Bűnmegelőzési, drogprevenciós programok szervezése és lebonyolítása. Hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás.

19 10. Napirend Hétköznap: 8 00-tól ig takarítás, tól ig tanoda működéséhez szükséges intézkedések, tól ig nagycsoport szabad foglalkozás, nyolcadikos diákoknak korrepetálás, tól uzsonna előkészítés, tól ig iskolás foglalkozás, tól ig értékelés és dokumentálás. Szombaton:8 00-tól 8 30-ig előkészítés, 8 30-tól ig iskolás foglalkozás, tól ig nagycsoport foglalkozás. petákkal (játékpénznem) való jutalmazás

20 Időbeosztás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 14,00-16,00 Nagycsoport: Egyéni szabadfoglalkozás Nagycsoport: Csoportos foglalkozás Projekt önszervező foglalkozás Uzsonna Nagycsoport: Csoportos foglalkozás személyfejlesztési tréning Nagycsoport: Csoportos önszervező foglalkozás Középső: Játék a játszószobában Középső: Csoportos Középső: Csoportos Középső: Hobby Középső: Középső: Középső: foglalkozás Projekt foglalkozás Válaszható Csoportos foglalkozás Hobby Válaszható 09,00-11,00 foglalkozás személyfejlesztési tréning foglalkozás Projekt foglalkozás foglalkozás Szabadidős tevékenység Kiscsoport: Hobby Kiscsoport: Csoportos Kiscsoport: Kiscsoport: Hobby Kiscsoport: Csoportos Kiscsoport: 09,00-11,00 Válaszható foglalkozás foglalkozás Projekt foglalkozás Csoportos foglalkozás Válaszható foglalkozás foglalkozás Projekt foglalkozás Szabadidős tevékenység személyfejlesztési tréning Kiscsoport: Játék a játszószobában Értékelés

21 11. Záró rendelkezések 21 Jelen Pedagógiai programot csak az igazgató módosíthatja. Jelen Pedagógiai Programot a nevelőtestület szeptember 13-án elfogadta. (: Catalá Peiró Pedro :) igazgató Jelen Pedagógiai programot a fenntartó november 07-én hagyta jóvá. (: Tristany De Juan Pablo Adolfo :) a rend magyarországi képviselője fenntartó Jelen Pedagógiai program november 07-től lép életbe.

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN ÓVODÁNK FELTÉTELRENDSZERE 4 csoportos 100 férőhelyes 9 fő pedagógus, 1 fő gondozónő, 4 fő

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 8. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Segítő

Részletesebben

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS Tapasztalatok tanoda-programok működéséről Előadó: Dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület Győr Iskolakultúráért-Esélyteremtésért

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Mosolits Lászlóné Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indokok Forrás: Skrabski Árpád- Kopp Mária: A bizalom, mint a társadalmi tőke központi jellemzője Indokok 1000 emberből két óra alatt mindössze

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6.

Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6. Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6. A tanári kompetenciák Egyéni képességek (ismeretek, készségek, jártasság és attitűd) a tanár szerepe kulcsfontosságú közvetlenül befolyásolja a tanuló tanulását

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben