ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 10-i ülésre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. szeptember 10-i ülésre"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 10-i ülésre Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zirc Várossal kapcsolatos tevékenységéről Előadó: dr. Zöld János tű. ezredes megyei igazgató Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett: - Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-8200 Veszprém, Dózsa György út 31. : 8201 Veszprém, Pf.: 403 Tel./Fax: (06-88) Szám: /2007. Tárgy: VMKI tevékenysége Zirc településen Hivatkozás: 202/2007-F-2/6 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OTTÓ PÉTER POLGÁRMESTER ÚRNAK ZIRC Tisztelt Polgármester Úr! Mellékelten megküldöm a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zirc várossal kapcsolatos tevékenységéről készített anyagot a szeptember 10-i képviselőtestületi ülésre. Bízom abban, hogy a mellékelt összeállítás megfelelő tájékoztatást nyújt a megyei igazgatóság, a Zirci Polgári Védelmi Iroda és a Zirc Önkéntes Tűzoltóság szakmai tevékenységéről. Veszprém, augusztus 22. Üdvözlettel: A távollévő igazgató helyett:.. Dr. Lauer János tű. mk. ezredes, tanácsos sk. igazgató-helyettes

3 2 A VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ZIRC VÁROSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGE Összeállította: Miskolczi Tibor tű.alez. Mentésszervezési ov. Horák Attila pv.alez. Veszélyhelyzetkez.ov. Farkasné Kapus Emma pv.szds. Főellenőr Balogh Miklós pv.őrgy. Kir.vez. Knollmayer László közalk. Ir.vez

4 A katasztrófavédelem megyei igazgatóságai az évi LXXIV. törvény 25. szerint a katasztrófavédelem területi szervei, amelyek alárendeltségében helyi szervként polgári védelmi kirendeltségek működnek. A kirendeltségek szervezeti egységei a polgári védelmi irodák, melyek illetékességi területét a 18/1996 BM rendelt, valamint a Megyei Védelmi Bizottságok határozzák meg. A megyei igazgatóságok a 48/1999. (XII.15.) BM rendelet 11. alapján az alábbi feladatokat látja el: - irányítja és ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó kirendeltségeket, - irányítja a megyei védelmi bizottságok Operatív Törzsét, - szervezi a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében a társadalmi és karitatív, valamint polgári védelmi szervezetek együttműködését, - szervezi az együttműködést a kölcsönös segítségnyújtás érdekében a szomszédos megyék, valamint - a nemzetközi szerződések alapján - a határmenti területek polgári védelmi katasztrófaelhárítási szerveivel, - koordinálja a polgári védelmi erők alkalmazása esetén a védekezési tevékenységet, - szakmai felügyelete során a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóság tekintetében a megye területén gyakorolja - a rendkívüli készenléti szolgálat elrendelésének kivételével - a 3. (1) bekezdésében meghatározott jogosultságokat, - működteti a területi katasztrófaelhárítási információs központot, - irányítja a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság mentési tevékenységét, - ellátja az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek szakmai munkáját, - véleményét ki kell kérni az illetékességi területén a hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnokának, illetve az önkéntes és a létesítményi tűzoltóság parancsnokának kinevezésénél, illetve felmentésénél, - ellátja a külön jogszabályokban meghatározott hatósági és szakhatósági feladatokat, - szakhatóságként jár el a megyei közigazgatási hivatal által lefolytatott II. fokú hatósági ügyekben. A fentiek figyelembe vételével a megyei igazgatóságnak Zirc várossal kapcsolatos napi tevékenysége a Zirci Polgári Védelmi Iroda szakmai irányításában és ellenőrzésében, valamint a Zirci Önkéntes Tűzoltóság felett gyakorolt szakmai felügyeleti tevékenységben nyilvánul meg. Így e két szervezet tevékenységének értékelésére térek ki. 3 I.) A Zirci Önkéntes Tűzoltóság tevékenységének értékelése A Zirci Önkéntes Tűzoltóság decemberben kezdte meg működését a térségben. Ezt megelőzően hosszú, kitartó és következetes egyeztetések történtek a létrehozás és működés szükségességét illetően. Az állománynak elsősorban Németh Tamás elnök személyes irányításával és közreműködésével meghatározó szerepe volt a szükséges feltételek megteremtésében. Kimagasló volt az a munkateljesítmény ezt a helyszínen több esetben személyesen is megtapasztalhattuk amellyel döntően hozzájárult ahhoz, hogy a lerobbant tűzoltószertárból egy elfogadható színvonalú tűzoltólaktanyát tudtak létrehozni. Az elnök úr a szakmai feladatok irányítására időközben Borbély Jánost vonta be. Nevezett munkáját tekintve ezt megelőzően bizonyos szakmai alapokkal rendelkezett, de ezzel együtt nem ismerte kellően az önkéntes (köztestületi) tűzoltóságok rendeltetését, szerepét, ill. helyét a szakmai ágazati hierarchiában, mivel korábban speciális (civil) mentőszervezetet irányított. Tűzoltóparancsnokként szakmai irányító munkáját jól végzi, azonban kifogásolható a felügyeleti szerv felé tanúsított egyéni viselkedése.

5 4 15 település (Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár, Csetény, Csesznek, Dudar, Eplény, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva települések és Zirc város) önkormányzatai, valamint a Zirci Tűzoltó Egyesület alapította meg - tűzoltási és műszaki mentési tevékenység végzésére - a Zirci Önkéntes Tűzoltóságot (továbbiakban: ZÖT), amely köztestületi formában működik. A ZÖT működési területét az 57/2005. (XI. 30.) BM rendelet határozza meg. A működési területét 13, a Bakony viszonylag hosszú vonulási idő után elérhető települései képezik, melyekből 1-1 település Pápa HÖT és Pétfürdő HÖT, a többi, pedig Veszprém HÖT működési területéhez tartozott. Zirc Önkéntes Tűzoltóság működési területéhez tartozó településekre az első beavatkozó egység megérkezéséig eltelt idő, az önkéntes tűzoltóság megalakításával, jelentősen, mintegy 20 perccel csökkent. A tűzoltóság a hatályos jogszabályok alapján működik és végzi vállalt feladatait. Tevékenységét Alapszabály szabályozza, valamint az 1/2005. számú Szolgálati rend határozza meg. A vezetői jogkör megoszlik a köztestület elnöke és a ZÖT parancsnoka között. A munkáltatói jogokat a parancsnok valamint a fő és a mellékfoglalkozású alkalmazottak felett köztestület elnöke gyakorolja. A parancsnok szervezi és irányítja az önkéntes tűzoltóság készenléti szolgálatának működését, a tűz- és kárelhárítási tevékenységet, irányítja az egység munkáját. Parancsnok, szolgálatparancsnok, beosztott tűzoltó, gépkocsivezető, híradós szolgálati beosztásokat hoztak létre. Az egységen belül a feladatok a munkaköri leírásokban kerültek rögzítésre. A parancsnok irányítja a szolgálatparancsnokok munkáját, s ezen keresztül a szolgálat munkáját. A tűzoltóság vezetése fontos feladatnak tekinti az együttműködést a társszervekkel, a karitatív szervezettekkel és nem utolsó sorban, a média képviselőivel. A működési területén található önkormányzatokkal a kapcsolata jó ban a települések önkormányzatainak polgármesterei a tűzoltóság és a parancsnok tevékenységét pozitívan értékelték. Az egység, vagy a parancsnok tevékenységével kapcsolatosan panaszról az együttműködő tűzoltóságok, a lakosság, a társszervek, egyéb szervek részéről nincs tudomásunk. A tűzoltóság a működése rövid ideje alatt együttműködési megállapodást kötött a helyi vöröskereszttel és a Polgári Védelmi Kirendeltséggel. Gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodásuk nincs, de szoros kapcsolat alakult ki a Vízművel, a Bakony Bauxit Kft.-vel és a Z- Bisz Kft.-vel, amely együttműködés akár a káresetek kapcsán felmerülő tényleges segítségnyújtásra is kiterjed, melyre már volt példa. (berendezés kölcsönzés káreset felszámoláshoz) december között átfogó felügyeleti ellenőrzést tartottunk, mely kiterjedt a tűzoltóság egy éves munkájára. Az ellenőrzés csak apró hiányosságokat tárt fel, melyek megszüntetésére a parancsnok 30 napon belül intézkedési tervet készített. (pl.: Az ellenőrző gyakorlatok nem az előirt számban kerültek megtartásra, két főállású beosztott tűzoltó nem rendelkezett a szükséges tűzoltó szakképesítéssel, illetve néhány munkavédelmi hiányosságra derült fény). Az ellenőrzés eredményeként a vezetés irányítás és a tűzoltóság tevékenységének összesített értékelése jól megfelelt volt. Az átfogó ellenőrzést követő utóellenőrzésre, az igazgatóság munkaterve alapján, október hónapban kerül sor. Az átfogó ellenőrzésen kívül az igazgatóság 2006-ban 1 célellenőrzést (ügyelet ellátása) és 3 gyakorlat ellenőrzést, 2007-ben 1 gyakorlat ellenőrzést tartott. Az ellenőrzések során csak kisebb, a tevékenységet jelentősen nem befolyásoló hiányosságokat állapítottunk meg. A tűzoltóságon a vezetői ellenőrzési rendszer jól működik. A szervezet ellenőrzési naplóval rendelkezik. A bejegyzések alapján a parancsnok rendszeresen ellenőrzi a szolgálat átadás-átvétel szabályszerűségét és a riasztási idő betartását. A szolgálatparancsnokok rendszeresen ellenőrzik az egyéni védőfelszerelések meglétét, karbantartottságát, a gépjárművek málházását, a szolgálati napló

6 5 vezetését. A szolgálati naplóba írják a rendszeres ellenőrzések során felmerült hiányosságokat, melyeket a parancsnok aláírásával vesz tudomásul, és megszüntetésükre intézkedik. A tűzoltóság szakmai tevékenységét a vonatkozó törvények, kormány és belügyi rendeletek által meghatározottak szerint hajtják végre. A beavatkozások szakmai szakszerűsége jó. A tűzoltóság a jelenlegi létszámával, 12 főállású és 4 fő önkéntes tűzoltóval, teljesíteni tudja az előírt létszámot. A készenléti szolgálat ellátására beosztott tűzoltók rendelkeznek a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásához szükséges szakmai ismeretekkel, a speciális szakmai végzettségek (különböző gépkezelői képesítések). A kollégák a szükséges szakmai tudással rendelkeznek, de ennek továbbfejlesztését folyamatosan szem előtt kell tartani. A továbbképzések alkalmával a foglalkozásokat a szolgálatparancsnokok végzik, akik rendelkeznek tűzoltó szakképesítéssel (608 órás), valamint önkéntes, létesítményi parancsnoki végzettséggel, mindegyikük alkalmas és felkészült a foglalkozások levezetésére. A továbbképzésekről éves továbbképzési tervet készítenek, bár a 32/2002. BM. rendelet ezt a köztestületként működő tűzoltóságok számára nem írja elő. A szolgálatparancsnokok továbbképzését a parancsnok végzi. A gyakorlatok tervezése, begyakorló gyakorlatok kapcsán minden esetben az előírtaknak megfelelően járnak el, a végrehajtás dokumentálása 63/2002. OKF Intézkedésben meghatározott formában történik. A tűzoltóság a jogszabályokban előírt gépekkel, eszközökkel rendelkezik. Felszereléseik, védőeszközeik a hivatásos tűzoltóságnál rendszeresítettekkel azonosak, a beavatkozó állomány részére megfelelő darabszámban és minősségben állnak rendelkezésre. Az elhelyezési körülmény szűkös. A készenléti szolgálatot ellátó gépjárművek fűtött szertárban állnak, a kapuk elektromos nyitása, a füstelszívás megoldott. A tűzoltóság az alábbi járművekkel rendelkezik: - 1db MAN típusú gépjárműfecskendő - 1db Magirus-Deutz típusú tartalék gépjárműfecskendő - 1db Magirus-Deutz típusú műszaki mentőszer A megfelelő karbantartottságnak köszönhetően a járművek műszaki színvonala a feladatok ellátásához elegendő. A szerek felszerelések karbantartottsága jó. A Tűzoltóság valamennyi vonuló, gépjárművére a megkülönböztetett jelzéseket felszerelték, melyek üzemképesek, a 33/2000. BM rendelet szerinti érvényes megkülönböztetett jelzések használatára is jogosító forgalmi engedéllyel rendelkeznek, a vonulásaikat naplóban rögzítik. A 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendeletben előirt riasztási időt (8, illetve 10 percet) minden esetben be tudják tartani. Az előírt 4 fő létszámmal vonulnak ki a káresetek felszámolásához. A tűzoltóság vezetői állománya a Tűz és Műszaki Mentési Szabályzatban előírt kivonulási kötelezettségének eleget tesz. A készenléti szolgálat szervezése, vezénylése, szolgálati rendje és fegyelme jó színvonalú. A parancsnok a készenléti szolgálatot havi bontásban készíti el, amelyben a hónap minden napjára az előírt 4 főt osztja be, akik közül általában 3 fő a szertárban, 1 fő az otthonában lát el készenlétet. Főállású tűzoltó szabadsága esetén őt az egyesület egy önkéntes tűzoltója helyettesíti. A napi szolgálati kimutatást hitelesített szolgálati naplóban vezetik. Parancsnok úr a tűzoltóság szolgálati rendjét elkészítette (önkéntes tűzoltóság részére ez nem előírás). A tűzoltóság működési területén lévő településekre a Riasztási és Segítségnyújtási Terveket elkészítették, melyek az 57/2005 (XI.30.) BM rendeletnek megfelelnek és az ügyeleti helyiségben megtalálhatóak. A működési területen 2 db olyan létesítmény található, melyre Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervkészítési kötelezettségük van. (Ciszterci Apátság Zirc, TESCO Szupermarket Zirc). Ezek a tervek is megtalálhatók a híradó ügyeleti helyiségben, tartalmuk az előírásoknak megfelelő.

7 6 Az önkéntes tűzoltóság vonulási adatai: TŰZESET MŰSZAKI MENTÉS Vonulás száma Téves jelzés 0 1 Vaklárma TŰZESET MŰSZAKI MENTÉS Vonulás száma Téves jelzés 9 0 Vaklárma 1 0 A híradóügyelet ellátását ügyrend szabályozza. Elkészítésének kötelezettségét az 1/2003.(I.9.) BM rendelet tartalmazza, amely a híradó ügyeleti szolgálatnál megtalálható. Az ügyrendben szereplő dokumentumok és okmányok hiánytalanul megtalálhatók, rendszerezettségük, rendezettségük, átláthatóságuk példás. A tűzoltóság ügyeleti rendszerének működése jó, a mindenkori jelentőszolgálati kötelezettségeiknek a híradó szolgálaton keresztül eleget tesznek. A tűzoltóság szereiben 3 db VX-2000 mobil, kárhelyi híradásra 5 db Vertex kézi, a híradó ügyeleten 1 db beépített Motorola GM300 rádiókészülékkel (stabil készülékhez 18 m magasan elhelyezett BRG kollineár antenna) rendelkeznek, melyek üzemképesek és segítségükkel a működési terület közel 90% - án az ellátottság megfelelő. A kritikus területek (Bakonyoszlop, Bakonynána, Csesznek térsége) lefedettsége a Katasztrófavédelmi (D-21 Kőris-hegy) csatornán keresztül biztosítható, amely a mobil eszközökkel is használható. Hírforgalmi ismeretek ellenőrzése a napi bejelentkezések és tevékenység során megtörténik. A munkavédelmi feladatok ellátását a köztestület elnöke végzi. Az elnök és a parancsnok évente munkavédelmi szemle keretében ellenőrzi a munkavédelmi szabályok betartását. A vonulós állomány részére a védőruha, védőfelszerelés biztosított, az előírt ellenőrzésüket elvégeztetik az erre engedéllyel rendelkező szervvel. Felszereléseik, védőeszközeik a hivatásos tűzoltóságnál rendszeresítettekkel azonosak. Az érvényben lévő munkavédelmi szabályzatnak megfelelően a munkavédelmi oktatást megtartották. Az újonnan felvételre került személyeket előzetes munkavédelmi oktatásban részesítik. A rendkívüli munkavédelmi oktatások időben megtörténnek. A járművek, eszközök, gépek felülvizsgálatát OKF engedély alapján az arra hivatott műhelyekben végzik. A foglalkoztatás tárgyi, személyi feltételei adottak. A személyi állomány a munkaköréhez szükséges szakmai képzettséggel rendelkezik. A munkavédelmi vizsgája az előírt beosztású dolgozóknak érvényes. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételei adottak. A személyi állomány elhelyezése jó, részükre az öltözködési, tisztálkodási, étkezési lehetőségek biztosítottak. Az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó megelőzési tevékenység alapvetően segítséget nyújtani az önkormányzatok jogszabályban meghatározott tűzmegelőzési feladataihoz, valamint a lakosság tűzvédelmi ismereteinek bővítése. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lakossággal minél jobban megismertessék a tűzoltóságot és annak munkáját. Erre az egyik legjobb lehetőség a különböző bemutatókon, falunapokon való megjelenés, amelyekre egyre gyakrabban kapnak

8 7 meghívást tavaszán felvették a kapcsolatot a Reguly Antal Általános Iskolával és sikerült megszervezni egy ifjúsági tűzoltó csapatot. A tűzoltóság életében a szakmai munkán kívül fontos szerepet tölt be a kommunikációs és propaganda tevékenység. A kommunikációs tevékenység a parancsnok és a köztestület elnöke kezében összpontosul. Hangsúlyt fektetnek az írott és elektronikus médiákkal való jó kapcsolat kialakítására, ennek érdekében együttműködési megállapodásokat kínáltak fel a helyi média képviselőinek. A sajtótevékenységet a naprakészség jellemzi, melyhez a rendelkezésre álló eszközöket, lehetőségeket folyamatosan fejlesztik. Igyekeznek a közvélemény érdeklődésére számot tartó eseményekről, műszaki mentésekről, tűzesetekről rögtön tájékoztatást adni. Összesített értékelés A tűzoltóság nehéz anyagi feltételek között alakult. Az állománynak elsősorban Németh Tamás elnök személyes irányításának és közreműködésének meghatározó szerepe volt a szükséges feltételek megteremtésében. A ZÖT a tevékenységét december 1-én kezdte meg. A megalakulás óta eltel időszak alatt folyamatosan fejlesztették technikai lehetőségeiket. Jó kapcsolatot alakítottak az önkormányzatokkal, médiával és néhány gazdálkodó szervezettel. Folyamatosan keresik az együttműködés lehetőségeit más szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel. Komoly energiát fektetnek abba, hogy a közvélemény még nagyobb mélységben ismerje meg a ZÖT tevékenységét, továbbá, hogy munkájukkal igazolják a szervezet létjogosultságát. A tűzoltási szakterületen dolgozók az előírásokban illetve a szabályzatokban meghatározottak alapján jól látják el feladataikat, azonban ezt a szintet javítani folyamatosan fejleszteni kell. Az újonnan felvett állományt a képzésekre folyamatosan beiskolázzák. A tűzoltóság képzési, továbbképzési tevékenységére a jogszabályok és a vonatkozó rendelkezések betartása jellemző. A híradás, informatika területén a felszerelések biztosítják a működés feltételeit. A telefonvonalakkal és távbeszélő eszközökkel való ellátottság helyzete megfelel a kor követelményeinek, biztosítja a riaszthatóságot és az ügyeleti szolgálat hatékony tevékenységét. A készenléti szolgálatot körültekintően szervezik, az állomány felkészítésére és tudásának elmélyítésére kellő figyelmet fordítanak. A tűzoltóság tevékenysége megfelel a jogszabályok által előírtaknak. Tűzoltási-műszaki tevékenységét a szakmai követelményeknek megfelelően végzi. Természetesen, a követelményeknek való megfelelés folyamatos képzést, továbbképzés, technikai fejlesztést igényel, mellyel törekedniük kell arra, hogy minél magasabb színvonalon végezzék tovább munkájukat. II.) A Zirci Polgári Védelmi Iroda tevékenységének értékelése Zirc város és honvédelmi körzete polgári védelmi szempontból a Veszprémi Polgári Védelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozik. A Megyei Közgyűlés Elnökének 1/2007. sz. határozata alapján június 1-től Jásd település a zirciből a várpalotai körzethez került, így a zirci honvédelmi körzetet 16 település alkotja. A településeken a polgári védelmi (lakosságvédelmi) feladatok elvégzéséért a település vezetője egy személyben a polgármester a felelős. A polgármester ezzel kapcsolatos szakmai tevékenységét segíti, támogatja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, annak helyi szervezete a polgári védelmi kirendeltség, iroda. A 48/1999. (XII.15.) BM rendelet 11. (1)-a szerint a katasztrófavédelmi igazgató feladat és hatásköre kiterjed az alárendeltségébe tartozó kirendeltségek irányítására és ellenőrzésére. A helyi szakmai munka megvalósítását Knolmayer László, a Zirci Polgári Védelmi Iroda vezetője végzi, mely tevékenységről az irodavezető összefoglaló jelentését mellékeljük.

9 8 Irodavezető az évek során szerzett tapasztalatait kamatoztatva a kiszabott és jogszabály által meghatározott feladatokat az elvárásoknak megfelelően, jól végzi. Közreműködik a védelmiigazgatási feladatokban, a meglévő polgári védelmi tervek naprakészen tartásában, a polgári védelmi szervezetek nyilvántartásában, befogadó-helyek, objektumok, személyek, erők-, eszközök, kijelölésében, nyilvántartásában. Az adatbázisok pontosításával, együttműködő szervekkel, szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartással, a napi polgári védelmi feladatokban való aktív közreműködésével minden szakmai segítséget megad a HVB elnökének és a települések polgármestereinek ahhoz, hogy polgári védelmi vezetői feladatukat a településükön maradéktalanul elláthassák. Zirc körzet települései a 114/1995. Korm. rendelet alapján polgári védelmi szempontból veszélyeztetettségi kategóriába nem soroltak, azonban a téli rendkívüli időjárás rendszeres feladatot szab az irodavezető számára. Az igazgatóság által az iroda felett gyakorolt a szakmai kontroll egyrészről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghatározott jelentési rendben, féléves rendszerességgel, illetve rendkívüli események kapcsán azonnal, másrészről megyei szabályozás szerint történik, hetente az elvégzett és tervezett feladatokról, írásban. Ellenőrzési terv szerint a megyei igazgatóság ütemezve (átfogó és cél ellenőrzések keretében), a Veszprémi Polgári Védelmi Kirendeltség vezetője, pedig havonta ellenőrzi az irodavezető munkáját. Az ellenőrzések kapcsán feltárt hiányosságokat nem részletezzük, azokat az irodavezető a meghatározott határidőre pótolta. Az MVB. 8/2004. sz. intézkedésének, és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság második féléves munkatervének megfelelően Dudar település polgári védelmi okmányainak ellenőrzésére került sor. A település nincs veszélyességi osztályba sorolva, azonban az ellenőrzés folyamán szó esett a település tényleges problémájáról, a régi bezárt bánya által okozott veszélyekről (felszíni repedések, út, közműhálózatok, házak, lakóépületek rongálódása, épületsüllyedések, föld beszakadások kapcsán keletkezett mély árkok, kürtők). Az önkormányzat már kezdeményezte állami támogatás igénylését. Ismereteink szerint ebben változás az óta sem történt. Az iroda illetékességi területén az elmúlt időszakban kiemelt esemény a augusztus 22-én bekövetkezett a Bakonybélen és környékén az intenzív esőzések miatti kialakult árvíz volt, ahol 48 ház került veszélybe és 3 fő ideiglenes elszállásolására volt szükség. E tevékenységben kiemelt szerepet játszott a zirci polgári védelmi iroda. Az esemény során, a településen akadozott az ivóvízellátás. Az irodavezető közreműködött az emberi fogyasztásra alkalmas víz, és a mentesítéshez szükséges fertőtlenítő anyag biztosításában. Veszprém, augusztus 22. Melléklet: Pv.Irodavezető beszámolója Dr. Zöld János tű.ezredes megyei igazgató helyett Dr. Lauer János tű. mk. ezredes főtanácsos sk. megyei igazgató-helyettes BESZÁMOLÓ A ZIRCI POLGÁRI VÉDELMI IRODA

10 ÁLTALÁNOS TEVÉKENYSÉGÉRŐL 9 A zirci polgári védelmi körzet csaknem teljes egészében a Magas-Bakony területére esik, ahol a Bakony legmagasabb csúcsai a Kőris hegy (710 m), Som-hegy (650 m), Középső-Hajag (646 m), Papod-hegy (645 m) helyezkednek el. A területet északon Győr-Moson-Sopron megyei, észak-keleten Komárom-Esztergom megyei, keleten a Várpalotai kirendeltség, délen a Veszprémi kirendeltség, nyugaton a Pápai kirendeltség polgári védelmi körzetei határolják. A Magas-Bakony e részén a hegységi blokkok közé ékelődik be az Alsóperei- medence, a Bakonybéli-medence, a Bakonynánaimedence, a Borzavári-medence, a Lókúti-medence, a Pénzesgyőri-medence, a Zirci-medence. A Zirci medencét benne a várost északról a Szesztra-hegy, észak-nyugatról a Pintér-hegy, dél-nyugatról a Három-hegy szegélyezi. A keleti irányú nyitottságot a 20 hektáros Zirci Arborétum töri meg. A körzet területén nagy vízhozamú folyó nincs. A Zircen keresztül folyó Cuha-patak a Zirci medence forrásaiból táplálkozik. Bakonyszentlászló közelében folyik bele a Porvai-medence forrásainak vizeit összegyűjtő Hódos ér. A Lókúti-, Pénzesgyőri-, Bakonybéli medencék forrásainak vizét a Gerence patak gyűjti össze. A terület éghajlatára általában jellemző a mérsékelt kontinentális jelleg és ezen belül érvényesül a Magas-Bakony hegyvidék jellegű éghajlata. Az évi átlagos csapadék mm. A táj a viszonylag sok csapadék ellenére is szegény felszíni vizekben. A dolomit és a mészkő elnyeli a csapadék jelentős részét, melynek kisebb hányada a helység peremén karsztforrásként jut újra a felszínre. Az erek, csermelyek, patakok évszakonként változó vízhozama a csapadék függvénye. A körzetet a 82-es számú főútvonal 31 km hosszan szeli át. Az év nagy részében egyenletes forgalmat bonyolít le, kivéve a nyári Balatonra irányuló csúcsforgalom. Fontos összekötő út még a Zirc-Mór útvonal, mely a 82-es utat köti össze a 81-essel, valamint a Zirc-Bakonybél-Pápa útvonal. Ezeken kívül a körzet területén csak alsóbbrendű útvonalak vannak. A területet átszelő vasútvonalra az elhanyagolható ipari szállítás (bauxit, fa) mellett a gyenge személy (leginkább turista) forgalom jellemző. A körzet közmű ellátottsága mára teljesnek mondható. Valamennyi település rendelkezik az alapvető emberi élethez szükséges (víz, gáz, csatorna, telefon) szolgáltatásokkal. Gazdálkodó szervezetek közül a kisebb alkatrészgyártó, faipari, élelmiszeripari üzemek találhatók meg. Jellemzően a kereskedelmi és szolgáltató ipar képviseli a nagyobb arányt. A körzet zirci központtal 16 települést foglal magába. A lakosság létszáma fő. Ipari veszélyeztetettség A megyében veszélyes anyagokat nagy mennyiségben felhasználó, előállító és tároló ipari üzemek Várpalota körzetében és Fűzfőgyártelepen találhatók, melyek a katasztrófa okozás veszélyeit is magukban hordozzák. Az itt lévő iparvállalatoknál legnagyobb mennyiségben előforduló veszélyes anyagok az ammónia, a klór és az akrilnitril. Tekintettel a széljárás és domborzati viszonyokra, egy, a fenti helyeken történő katasztrófa esetén is kicsi az esélye, hogy a veszélyes anyag felhője elérje körzetünk településeit. Bár a 82-es úton elvileg szállítható veszélyes anyag, így előfordulhat közlekedési baleset, de a ritka szállítás miatt ennek esélye szinte nulla. Nukleáris veszélyeztetettség A körzet területén nukleáris energiát előállító és felhasználó üzem, erőmű nincs. A kiégett fűtőanyag szállítására nincs kijelölve útvonal. Veszélyeztető tényezőként azonban közelségük miatt figyelembe kell venni a paksi, a bohunicei és a mohi erőműveket. Az uralkodó szélirányt figyelembe véve az utóbbi két erőmű jelenthet számunkra veszélyt.

11 10 Természeti katasztrófák A tektonikus földmozgások gyakorisága alapján behatárolt móri árok, valamint a Balaton északkeleti részét Komárommal összekötő törésvonal aktivitása elsősorban a körzet keleti részében fekvő települések vonatkozásában vetíti előre a földrengés veszélyét, amit az elmúlt évek berhidai és várpalotai tapasztalatai is alátámasztanak. Mindezek ellenére kicsi a valószínűsége egy nagyobb erősségű, épületeket is súlyosan megrongáló földrengésnek. Térségünkben árvízzel reálisan nem kell számolni mindazok ellenére, hogy egy tartós esőzés alkalmával a hegyekből lezúduló nagymennyiségű csapadékvíz a viszonylag kicsi áteresztő képességű patakokat felduzzaszthatja és azok a medrükből kilépve, veszélyeztethetik a közelükben épült ingatlanokat ( lásd 2005 augusztus Bakonybél). Szélvihar, jégeső bárhol, a legváratlanabb időszakban előfordulhat. Téli időszakban a nagy mennyiségű hó, valamint az erős szél együttes jelenléte fennakadást okozhat, nemritkán megbénítja a közlekedést, az ellátást. A Zirci Polgári Védelmi Iroda a Veszprémi Polgári Védelmi Kirendeltség irányításával működik. Helyileg Zirc, Március 15. tér 1. szám alatt, a Zirc Város Polgármesteri Hivatal épületében található. - Az iroda a rendszeresített okmányokkal és a tervekkel rendelkezik. Valamennyi településen és az irodában is megtalálható a Település Polgári Védelmi Szervezetének Megalakítási Terve. Az iroda működésének alapját képezi a Veszélyelhárítási Alapterv, az Általános Polgári Védelmi Terv, valamint a titkosan kezelt Minősített Időszaki Ügyrend. A Megyei Védelmi Bizottság Elnökének határozata alapján Zirc város befogadó településként szerepel a védelmi feladatok területén, így 1100 fő befogadására készült Befogadási Tervvel rendelkezik az iroda. A tervek naprakészsége folyamatos munkát, és az önkormányzatokkal történő rendszeres kapcsolattartást jelent. A tervek és a nyilvántartások módosítása bejelentés alapján, a polgármesteri hivatalok munkatársaival történő rendszeres találkozás, illetve a félévenként megtartott részletes egyeztetések alkalmával megtörténik. - Az önkormányzatokkal az együttműködés rendszeres és jó. A polgármesteri hivataloknál dolgozó polgári védelmi feladatokat is ellátó munkatársakkal a kapcsolat rendszeres, változások esetén jelentéseiket határidőn belül megteszik. A Helyi Védelmi Bizottság elnökével a kapcsolat jó. E feladatot mindenkor Zirc város polgármestere látja el. Tekintettel a Polgári Védelmi Iroda polgármesteri hivatalon belüli elhelyezésére, a kapcsolat napi szintű. A körzet polgármestereivel az együttműködés mind emberi, mind szakmai szempontból kiváló. - A védelmi igazgatás munkái folyamatosak. A polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyek és technikai eszközök felülvizsgálata rendszeres. Egy éven belül valamennyi település adatainak felülvizsgálata és szükség esetén a módosítása két alkalommal megtörténik. A felülvizsgálatok a polgármesteri hivataloknál történő személyes látogatások alkalmával bonyolódnak le, majd a szükséges változtatásokról a határozat a helyszínen azonnal elkészül. Zirc város nyilvántartásainak a vezetése, a módosítások végrehajtása közvetlenül az irodán keresztül történik. - Az iroda költségvetése szerénynek mondható, ami ugyan az évek során fokozatosan javult. A költségvetés takarékos gazdálkodás mellett biztosítja az iroda működését, az irodavezető szolgálati útjainak költségét. Az önkormányzat által biztosított költségvetés mellett (2007 évre ,- Ft) az iroda saját bevétellel is rendelkezik, mely a körzet önkormányzatainak támogatásából tevődik ki évi ezer Ft összegben.

12 11 - A pénzügyi elszámolások rendszere megegyezik a pénzügyi szabályok által előírtakkal. A vásárlás, felhasználás a polgármesterrel vagy a pénzügyi vezetővel történt előzetes egyeztetés alapján valósul meg. A felhasználás elszámolása a kiállított számla alapján történik. - Az ügyviteli munka naprakész. A beérkezett és kiküldött levelek, jelentések nyilvántartása folyamatos és szakszerű. - A körzet településeinek polgári védelmi anyagai naprakésznek mondhatók. A polgármesteri hivatalok figyelemmel kísérik a változásokat, majd a hivatalnál történő személyes látogatás során a változások átvezetése havi kéthavi gyakorisággal megtörténik. Félévente minden részletre kiterjedő ellenőrzést tartunk. - A települések polgármestereivel a kapcsolat rendszeres. A kapcsolattartás telefonon és személyesen valósul meg. Bármely felmerült probléma esetén telefonon azonnali intézkedés történik. Személyes találkozásra havi- kéthavi gyakorisággal kerül sor. Amennyiben a feladat fontossága, sürgőssége megkívánja, az intézkedés minden esetben írásban, az ügyrend szabályai szerint történik. - Az iroda a működéséhez szükséges címjegyzékekkel, nevekkel és telefonszámokkal rendelkezik, mely tartalmazza a körzet önkormányzatainak, hivatalainak, intézményeinek, gazdálkodó szervezeteinek adatait. Külön kiemelt listán szerepelnek az együttműködő szervezetek adatai. - A minősített és nyílt adatok kezelése és nyilvántartása az érvényben lévő ügyviteli szabályok szerint történik. Tárolásuk az irodában rendszeresített páncélszekrényben megoldott. Az irodahelyiség védettsége megfelelő. - A lakosság riasztására szolgáló berendezések helyzete a körzetben változó. 11 település rendelkezik elektromos szirénával, melyek közül csupán 8 berendezés üzemképes. Jelenleg riasztásra és egyéb adatok közlésére is alkalmas vezetékes hangosító rendszer 4 településen működik. Szükségriasztóként igénybe vehető templomharang valamennyi településen rendelkezésre áll. A szirénák átfogó ellenőrzésére (az ÉDÁSZ bevonásával) évente megtörténik. Az ellenőrzések tapasztalatairól szóban és írásban a polgármesterek tájékoztatást kaptak. Valamennyi polgármester felhívást kapott a szirénák rendszeres karbantartására, az üzemképtelenek javítására, cseréjére. Megjegyzés: Sajnos az önkormányzatok szűkös anyagi helyzete nem teszi lehetővé a legtöbb esetben még a 60-as, 70-es években szerelt, működésképtelen a teljes mértékben leromlott berendezések felújítását, cseréjét. A probléma megoldását csak korszerű, központi ellátásból (költségvetésből) biztosított többfunkciós lakossági tájékoztató rendszer felszerelése tenné lehetővé. - A lakosság felkészítésében végzett tevékenység nem kielégítő. Sajnos nem állnak rendelkezésre olyan felkészítő anyagok, amelyek a korszerű polgári védelmi feladatok, lehetőségek oktatását, a lakosság felkészítését biztosítanák. Amennyiben ilyen létezik, az csak megvásárolható. Ezeket a költségeket jelenleg az önkormányzatok nem tudják felvállalni. - Az ifjúság felkészítésének gyakorlata szintén nem kielégítő. Nincs kialakult egységes módszer, az oktatási anyagok színvonala korszerűtlen. A ráfordításokat sem az iskolák, sem az önkormányzatok nem tudják vállalni. A körzetben egy iskolában, egy kijelölt osztálynál folyik felkészítés, melynek színvonala a fenti hiányosságok miatt kívánnivalót hagy maga után. Minden évben egy kiválasztott iskolában megtartásra kerül az Egy nap a biztonságért elnevezésű program. Eddigi tapasztalatok szerint hasznos lenne évente valamennyi iskolánál

13 12 megszervezni egy hasonló rendezvényt. Ki kell emelni az OKF által meghirdetett felmenő rendszerű ifjúsági katasztrófavédelmi versenyt, melyen az elmúlt években a Nagyesztergári Általános Iskola csapata mindig sikerrel szerepelt. - Az iroda informatikai felszerelése kielégítő. Rendelkezésre áll egy Pentium 4-es korszerű számítógép, teljes felszereléssel, melynek a beszerzési éve Internetes hozzáférhetőség folyamatosan biztosított. Az iroda rendelkezésére áll 1 db telefonfővonal telefonkészülékkel és fax-szal, 1 db, a hivatal központjára csatlakoztatott mellékállomás, 1 db BM vonal, valamint 1 db, az önkormányzat tulajdonát képező mobiltelefon. Az irodához telepített rádió átmenetileg üzemképtelen. - Az iroda fontosnak tartja a társadalmi szervezetekkel az együttműködést. Jelenleg 4 ilyen szervezettel van írásos megállapodás. Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete Stúdió KB Városi Televízió Zirc és Vidéke Közéleti Lap Stúdió KB Képújság A fenti megállapodások 2003-ban kötődtek. Jelenleg előkészítés alatt áll egy megállapodás a Zircen és a körzet más településein működő polgárőr szervezetekkel. - A körzet polgármestereinek polgári védelmi felkészítése a megválasztásukat követő időszakban az igazgatóság illetve a kirendeltség szervezésében megtörtént. A felkészítésen valamennyi polgármester részt vett. A napi eseményekről, aktuális feladatokról személyes találkozások alkalmával történik ismertetés. - A körzet - sajátosságait figyelembe véve - kimenekítési, kitelepítési tervvel nem rendelkezik. A Megyei Védelmi Biztosság Elnökének határozata alapján Zirc városa 1100 fő befogadására lett kijelölve. A befogadási terv rendelkezésre áll. A terv tartalmazza a fenti létszám elhelyezésének, ellátásának feltételeit, lehetőségeit. A terv végrehajtható. - Az iroda Minősített Időszaki Ügyrendje rendelkezésre áll. Az abban szereplő adatok pontosítása rendszeresen megtörténik. A szervezetek és személyek kijelölése naprakész. Felkészítésük az elkövetkezendő időszak feladatai között szerepel. - A polgári védelmi szervezetek magasabb készenlétbe helyezési terve valamennyi szervezet rendelkezésére áll. A végrehajtással kapcsolatos felkészítésük megvalósult. - Az iroda a Zircen és környékén megjelenő sajtóval és televíziós képújsággal írásos együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás értelmében soron kívül és díjmentesen vállalták a rendkívüli események, felhívások, tájékoztatók közlését. A sajtó és a helyi kábel TV közreműködését elsősorban a téli rendkívüli időjárás esetén tudjuk kihasználni közlemények, felhívások továbbítására. - Az elmúlt időszakban polgári védelmet érintő, kiemelt rendezvény nem volt. Meg kell említeni azonban a polgármesterek felkészítését, az Egy nap a biztonságért mozgalom rendezvényeit, a téli rendkívüli időjárásra való felkészülés eseményeit, az ifjúsági katasztrófavédelmi versenyt.

14 Összefoglalva: 13 A zirci védelmi körzet figyelembe véve az éghajlati és gazdasági tényezőket nem tartozik a veszélyeztetett területek közé. Minősített település nincs. A polgári védelmi feladat ellátása elsősorban Zirc város, valamint 16 község polgári védelmi vonatkozású védelmi igazgatási feladatok végrehajtásából, koordinálásából, a mindennapi prognosztizálható veszélyhelyzetek elhárítására koncentrálódnak, a HVB elnökével és a települések polgármestereivel, - mint településeik polgári védelmi vezetőivel - történő rendszeres kapcsolattartásból tevődik össze. Az iroda működésének feltételei adottak. A váratlan események elhárításához szükséges tervek, kimutatások naprakész állapotban rendelkezésre állnak. Az elmúlt időszak hiányosságai között elsősorban a polgári védelmi szervezetek képzése, a lakosság és az ifjúság felkészítése, tájékoztatása emelhető ki. Nem kielégítő a lakosság riasztását szolgáló berendezések állapota. A fenti problémák minden esetben anyagi jellegűek. Az iroda jövőbeni működésének lehetőségeit a fenti hiányosságok megszüntetésével, a működést biztosító jogszabályok pozitív változásával lehet elérni. A Zirci Polgári Védelmi Iroda veszélyhelyzetek elhárítása során több esetben is bizonyította elméleti és gyakorlati felkészültségét. Zirc, július 25. Knolmayer László sk. irodavezető

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése Előadó:

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év szeptember 5.-i ülésére Tárgy: Zirci Önkéntes Tűzoltóság, mint Köztestület Alapszabálya Előadó: Holl András alpolgármester

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005. év

Közhasznúsági jelentés 2005. év KÖZÉP-BUDAI ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. év Budapest, 2006. április 10. Bakai Kristóf Péter elnök A) Számviteli beszámoló B) Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. év január 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Zirci Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére Tárgy: A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése Előadó:

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. augusztus 11-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat egészségügyi alapellátás ügyeleti feladatának finanszírozása

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 82591/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: Városi Zeneiskola alapító okiratának módosítása és a Bakonynána, mint tagozat csatlakozásának

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Jogszabályok által előírt képzések 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre Katasztrófavédelmi törvény 3. 12. 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet IX. FEJEZET - A Közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályok (76.-77.

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. március 21-ei ülésére Tárgy: A közösségi ellátásokra vonatkozó megállapodás jóváhagyása Előadó Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Zirc 542 hrsz-ú Reguly Antal u. 46-72. számú ingatlanok előtti csapadékvíz árok és átereszek

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2. Tel: (06-88) 590-625 Fax:

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELKÉSZÍTŐ KIADVÁNY Kazincbarcika Helyi Védelmi Bizottságának kiadványa a vegyi veszélyhelyzetben végrehajtandó védekezési szabályokról Juhász

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013- ban nyújtandó támogatások keretében

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012. -=- ~li~~ll ~6~-)liOA~kT EGYÜTTMŰKÖDÉSI AMELY LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS, A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.!- L 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év szeptember 6-i zárt ülésére Tárgy: A 186/2004. (VI. 21.) Kt. sz. határozat kapcsán a Lion & Birds Kft- re vonatkozó közérdekű

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2011. (05.26.) sz. határozata

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 1 A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 1) A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12.-i ülésére Tárgy: Háziorvosi szerződések felülvizsgálata Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Vörös

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben