ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 10-i ülésre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. szeptember 10-i ülésre"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 10-i ülésre Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zirc Várossal kapcsolatos tevékenységéről Előadó: dr. Zöld János tű. ezredes megyei igazgató Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett: - Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-8200 Veszprém, Dózsa György út 31. : 8201 Veszprém, Pf.: 403 Tel./Fax: (06-88) Szám: /2007. Tárgy: VMKI tevékenysége Zirc településen Hivatkozás: 202/2007-F-2/6 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OTTÓ PÉTER POLGÁRMESTER ÚRNAK ZIRC Tisztelt Polgármester Úr! Mellékelten megküldöm a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zirc várossal kapcsolatos tevékenységéről készített anyagot a szeptember 10-i képviselőtestületi ülésre. Bízom abban, hogy a mellékelt összeállítás megfelelő tájékoztatást nyújt a megyei igazgatóság, a Zirci Polgári Védelmi Iroda és a Zirc Önkéntes Tűzoltóság szakmai tevékenységéről. Veszprém, augusztus 22. Üdvözlettel: A távollévő igazgató helyett:.. Dr. Lauer János tű. mk. ezredes, tanácsos sk. igazgató-helyettes

3 2 A VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ZIRC VÁROSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGE Összeállította: Miskolczi Tibor tű.alez. Mentésszervezési ov. Horák Attila pv.alez. Veszélyhelyzetkez.ov. Farkasné Kapus Emma pv.szds. Főellenőr Balogh Miklós pv.őrgy. Kir.vez. Knollmayer László közalk. Ir.vez

4 A katasztrófavédelem megyei igazgatóságai az évi LXXIV. törvény 25. szerint a katasztrófavédelem területi szervei, amelyek alárendeltségében helyi szervként polgári védelmi kirendeltségek működnek. A kirendeltségek szervezeti egységei a polgári védelmi irodák, melyek illetékességi területét a 18/1996 BM rendelt, valamint a Megyei Védelmi Bizottságok határozzák meg. A megyei igazgatóságok a 48/1999. (XII.15.) BM rendelet 11. alapján az alábbi feladatokat látja el: - irányítja és ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó kirendeltségeket, - irányítja a megyei védelmi bizottságok Operatív Törzsét, - szervezi a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében a társadalmi és karitatív, valamint polgári védelmi szervezetek együttműködését, - szervezi az együttműködést a kölcsönös segítségnyújtás érdekében a szomszédos megyék, valamint - a nemzetközi szerződések alapján - a határmenti területek polgári védelmi katasztrófaelhárítási szerveivel, - koordinálja a polgári védelmi erők alkalmazása esetén a védekezési tevékenységet, - szakmai felügyelete során a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóság tekintetében a megye területén gyakorolja - a rendkívüli készenléti szolgálat elrendelésének kivételével - a 3. (1) bekezdésében meghatározott jogosultságokat, - működteti a területi katasztrófaelhárítási információs központot, - irányítja a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság mentési tevékenységét, - ellátja az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek szakmai munkáját, - véleményét ki kell kérni az illetékességi területén a hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnokának, illetve az önkéntes és a létesítményi tűzoltóság parancsnokának kinevezésénél, illetve felmentésénél, - ellátja a külön jogszabályokban meghatározott hatósági és szakhatósági feladatokat, - szakhatóságként jár el a megyei közigazgatási hivatal által lefolytatott II. fokú hatósági ügyekben. A fentiek figyelembe vételével a megyei igazgatóságnak Zirc várossal kapcsolatos napi tevékenysége a Zirci Polgári Védelmi Iroda szakmai irányításában és ellenőrzésében, valamint a Zirci Önkéntes Tűzoltóság felett gyakorolt szakmai felügyeleti tevékenységben nyilvánul meg. Így e két szervezet tevékenységének értékelésére térek ki. 3 I.) A Zirci Önkéntes Tűzoltóság tevékenységének értékelése A Zirci Önkéntes Tűzoltóság decemberben kezdte meg működését a térségben. Ezt megelőzően hosszú, kitartó és következetes egyeztetések történtek a létrehozás és működés szükségességét illetően. Az állománynak elsősorban Németh Tamás elnök személyes irányításával és közreműködésével meghatározó szerepe volt a szükséges feltételek megteremtésében. Kimagasló volt az a munkateljesítmény ezt a helyszínen több esetben személyesen is megtapasztalhattuk amellyel döntően hozzájárult ahhoz, hogy a lerobbant tűzoltószertárból egy elfogadható színvonalú tűzoltólaktanyát tudtak létrehozni. Az elnök úr a szakmai feladatok irányítására időközben Borbély Jánost vonta be. Nevezett munkáját tekintve ezt megelőzően bizonyos szakmai alapokkal rendelkezett, de ezzel együtt nem ismerte kellően az önkéntes (köztestületi) tűzoltóságok rendeltetését, szerepét, ill. helyét a szakmai ágazati hierarchiában, mivel korábban speciális (civil) mentőszervezetet irányított. Tűzoltóparancsnokként szakmai irányító munkáját jól végzi, azonban kifogásolható a felügyeleti szerv felé tanúsított egyéni viselkedése.

5 4 15 település (Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár, Csetény, Csesznek, Dudar, Eplény, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva települések és Zirc város) önkormányzatai, valamint a Zirci Tűzoltó Egyesület alapította meg - tűzoltási és műszaki mentési tevékenység végzésére - a Zirci Önkéntes Tűzoltóságot (továbbiakban: ZÖT), amely köztestületi formában működik. A ZÖT működési területét az 57/2005. (XI. 30.) BM rendelet határozza meg. A működési területét 13, a Bakony viszonylag hosszú vonulási idő után elérhető települései képezik, melyekből 1-1 település Pápa HÖT és Pétfürdő HÖT, a többi, pedig Veszprém HÖT működési területéhez tartozott. Zirc Önkéntes Tűzoltóság működési területéhez tartozó településekre az első beavatkozó egység megérkezéséig eltelt idő, az önkéntes tűzoltóság megalakításával, jelentősen, mintegy 20 perccel csökkent. A tűzoltóság a hatályos jogszabályok alapján működik és végzi vállalt feladatait. Tevékenységét Alapszabály szabályozza, valamint az 1/2005. számú Szolgálati rend határozza meg. A vezetői jogkör megoszlik a köztestület elnöke és a ZÖT parancsnoka között. A munkáltatói jogokat a parancsnok valamint a fő és a mellékfoglalkozású alkalmazottak felett köztestület elnöke gyakorolja. A parancsnok szervezi és irányítja az önkéntes tűzoltóság készenléti szolgálatának működését, a tűz- és kárelhárítási tevékenységet, irányítja az egység munkáját. Parancsnok, szolgálatparancsnok, beosztott tűzoltó, gépkocsivezető, híradós szolgálati beosztásokat hoztak létre. Az egységen belül a feladatok a munkaköri leírásokban kerültek rögzítésre. A parancsnok irányítja a szolgálatparancsnokok munkáját, s ezen keresztül a szolgálat munkáját. A tűzoltóság vezetése fontos feladatnak tekinti az együttműködést a társszervekkel, a karitatív szervezettekkel és nem utolsó sorban, a média képviselőivel. A működési területén található önkormányzatokkal a kapcsolata jó ban a települések önkormányzatainak polgármesterei a tűzoltóság és a parancsnok tevékenységét pozitívan értékelték. Az egység, vagy a parancsnok tevékenységével kapcsolatosan panaszról az együttműködő tűzoltóságok, a lakosság, a társszervek, egyéb szervek részéről nincs tudomásunk. A tűzoltóság a működése rövid ideje alatt együttműködési megállapodást kötött a helyi vöröskereszttel és a Polgári Védelmi Kirendeltséggel. Gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodásuk nincs, de szoros kapcsolat alakult ki a Vízművel, a Bakony Bauxit Kft.-vel és a Z- Bisz Kft.-vel, amely együttműködés akár a káresetek kapcsán felmerülő tényleges segítségnyújtásra is kiterjed, melyre már volt példa. (berendezés kölcsönzés káreset felszámoláshoz) december között átfogó felügyeleti ellenőrzést tartottunk, mely kiterjedt a tűzoltóság egy éves munkájára. Az ellenőrzés csak apró hiányosságokat tárt fel, melyek megszüntetésére a parancsnok 30 napon belül intézkedési tervet készített. (pl.: Az ellenőrző gyakorlatok nem az előirt számban kerültek megtartásra, két főállású beosztott tűzoltó nem rendelkezett a szükséges tűzoltó szakképesítéssel, illetve néhány munkavédelmi hiányosságra derült fény). Az ellenőrzés eredményeként a vezetés irányítás és a tűzoltóság tevékenységének összesített értékelése jól megfelelt volt. Az átfogó ellenőrzést követő utóellenőrzésre, az igazgatóság munkaterve alapján, október hónapban kerül sor. Az átfogó ellenőrzésen kívül az igazgatóság 2006-ban 1 célellenőrzést (ügyelet ellátása) és 3 gyakorlat ellenőrzést, 2007-ben 1 gyakorlat ellenőrzést tartott. Az ellenőrzések során csak kisebb, a tevékenységet jelentősen nem befolyásoló hiányosságokat állapítottunk meg. A tűzoltóságon a vezetői ellenőrzési rendszer jól működik. A szervezet ellenőrzési naplóval rendelkezik. A bejegyzések alapján a parancsnok rendszeresen ellenőrzi a szolgálat átadás-átvétel szabályszerűségét és a riasztási idő betartását. A szolgálatparancsnokok rendszeresen ellenőrzik az egyéni védőfelszerelések meglétét, karbantartottságát, a gépjárművek málházását, a szolgálati napló

6 5 vezetését. A szolgálati naplóba írják a rendszeres ellenőrzések során felmerült hiányosságokat, melyeket a parancsnok aláírásával vesz tudomásul, és megszüntetésükre intézkedik. A tűzoltóság szakmai tevékenységét a vonatkozó törvények, kormány és belügyi rendeletek által meghatározottak szerint hajtják végre. A beavatkozások szakmai szakszerűsége jó. A tűzoltóság a jelenlegi létszámával, 12 főállású és 4 fő önkéntes tűzoltóval, teljesíteni tudja az előírt létszámot. A készenléti szolgálat ellátására beosztott tűzoltók rendelkeznek a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásához szükséges szakmai ismeretekkel, a speciális szakmai végzettségek (különböző gépkezelői képesítések). A kollégák a szükséges szakmai tudással rendelkeznek, de ennek továbbfejlesztését folyamatosan szem előtt kell tartani. A továbbképzések alkalmával a foglalkozásokat a szolgálatparancsnokok végzik, akik rendelkeznek tűzoltó szakképesítéssel (608 órás), valamint önkéntes, létesítményi parancsnoki végzettséggel, mindegyikük alkalmas és felkészült a foglalkozások levezetésére. A továbbképzésekről éves továbbképzési tervet készítenek, bár a 32/2002. BM. rendelet ezt a köztestületként működő tűzoltóságok számára nem írja elő. A szolgálatparancsnokok továbbképzését a parancsnok végzi. A gyakorlatok tervezése, begyakorló gyakorlatok kapcsán minden esetben az előírtaknak megfelelően járnak el, a végrehajtás dokumentálása 63/2002. OKF Intézkedésben meghatározott formában történik. A tűzoltóság a jogszabályokban előírt gépekkel, eszközökkel rendelkezik. Felszereléseik, védőeszközeik a hivatásos tűzoltóságnál rendszeresítettekkel azonosak, a beavatkozó állomány részére megfelelő darabszámban és minősségben állnak rendelkezésre. Az elhelyezési körülmény szűkös. A készenléti szolgálatot ellátó gépjárművek fűtött szertárban állnak, a kapuk elektromos nyitása, a füstelszívás megoldott. A tűzoltóság az alábbi járművekkel rendelkezik: - 1db MAN típusú gépjárműfecskendő - 1db Magirus-Deutz típusú tartalék gépjárműfecskendő - 1db Magirus-Deutz típusú műszaki mentőszer A megfelelő karbantartottságnak köszönhetően a járművek műszaki színvonala a feladatok ellátásához elegendő. A szerek felszerelések karbantartottsága jó. A Tűzoltóság valamennyi vonuló, gépjárművére a megkülönböztetett jelzéseket felszerelték, melyek üzemképesek, a 33/2000. BM rendelet szerinti érvényes megkülönböztetett jelzések használatára is jogosító forgalmi engedéllyel rendelkeznek, a vonulásaikat naplóban rögzítik. A 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendeletben előirt riasztási időt (8, illetve 10 percet) minden esetben be tudják tartani. Az előírt 4 fő létszámmal vonulnak ki a káresetek felszámolásához. A tűzoltóság vezetői állománya a Tűz és Műszaki Mentési Szabályzatban előírt kivonulási kötelezettségének eleget tesz. A készenléti szolgálat szervezése, vezénylése, szolgálati rendje és fegyelme jó színvonalú. A parancsnok a készenléti szolgálatot havi bontásban készíti el, amelyben a hónap minden napjára az előírt 4 főt osztja be, akik közül általában 3 fő a szertárban, 1 fő az otthonában lát el készenlétet. Főállású tűzoltó szabadsága esetén őt az egyesület egy önkéntes tűzoltója helyettesíti. A napi szolgálati kimutatást hitelesített szolgálati naplóban vezetik. Parancsnok úr a tűzoltóság szolgálati rendjét elkészítette (önkéntes tűzoltóság részére ez nem előírás). A tűzoltóság működési területén lévő településekre a Riasztási és Segítségnyújtási Terveket elkészítették, melyek az 57/2005 (XI.30.) BM rendeletnek megfelelnek és az ügyeleti helyiségben megtalálhatóak. A működési területen 2 db olyan létesítmény található, melyre Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervkészítési kötelezettségük van. (Ciszterci Apátság Zirc, TESCO Szupermarket Zirc). Ezek a tervek is megtalálhatók a híradó ügyeleti helyiségben, tartalmuk az előírásoknak megfelelő.

7 6 Az önkéntes tűzoltóság vonulási adatai: TŰZESET MŰSZAKI MENTÉS Vonulás száma Téves jelzés 0 1 Vaklárma TŰZESET MŰSZAKI MENTÉS Vonulás száma Téves jelzés 9 0 Vaklárma 1 0 A híradóügyelet ellátását ügyrend szabályozza. Elkészítésének kötelezettségét az 1/2003.(I.9.) BM rendelet tartalmazza, amely a híradó ügyeleti szolgálatnál megtalálható. Az ügyrendben szereplő dokumentumok és okmányok hiánytalanul megtalálhatók, rendszerezettségük, rendezettségük, átláthatóságuk példás. A tűzoltóság ügyeleti rendszerének működése jó, a mindenkori jelentőszolgálati kötelezettségeiknek a híradó szolgálaton keresztül eleget tesznek. A tűzoltóság szereiben 3 db VX-2000 mobil, kárhelyi híradásra 5 db Vertex kézi, a híradó ügyeleten 1 db beépített Motorola GM300 rádiókészülékkel (stabil készülékhez 18 m magasan elhelyezett BRG kollineár antenna) rendelkeznek, melyek üzemképesek és segítségükkel a működési terület közel 90% - án az ellátottság megfelelő. A kritikus területek (Bakonyoszlop, Bakonynána, Csesznek térsége) lefedettsége a Katasztrófavédelmi (D-21 Kőris-hegy) csatornán keresztül biztosítható, amely a mobil eszközökkel is használható. Hírforgalmi ismeretek ellenőrzése a napi bejelentkezések és tevékenység során megtörténik. A munkavédelmi feladatok ellátását a köztestület elnöke végzi. Az elnök és a parancsnok évente munkavédelmi szemle keretében ellenőrzi a munkavédelmi szabályok betartását. A vonulós állomány részére a védőruha, védőfelszerelés biztosított, az előírt ellenőrzésüket elvégeztetik az erre engedéllyel rendelkező szervvel. Felszereléseik, védőeszközeik a hivatásos tűzoltóságnál rendszeresítettekkel azonosak. Az érvényben lévő munkavédelmi szabályzatnak megfelelően a munkavédelmi oktatást megtartották. Az újonnan felvételre került személyeket előzetes munkavédelmi oktatásban részesítik. A rendkívüli munkavédelmi oktatások időben megtörténnek. A járművek, eszközök, gépek felülvizsgálatát OKF engedély alapján az arra hivatott műhelyekben végzik. A foglalkoztatás tárgyi, személyi feltételei adottak. A személyi állomány a munkaköréhez szükséges szakmai képzettséggel rendelkezik. A munkavédelmi vizsgája az előírt beosztású dolgozóknak érvényes. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételei adottak. A személyi állomány elhelyezése jó, részükre az öltözködési, tisztálkodási, étkezési lehetőségek biztosítottak. Az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó megelőzési tevékenység alapvetően segítséget nyújtani az önkormányzatok jogszabályban meghatározott tűzmegelőzési feladataihoz, valamint a lakosság tűzvédelmi ismereteinek bővítése. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lakossággal minél jobban megismertessék a tűzoltóságot és annak munkáját. Erre az egyik legjobb lehetőség a különböző bemutatókon, falunapokon való megjelenés, amelyekre egyre gyakrabban kapnak

8 7 meghívást tavaszán felvették a kapcsolatot a Reguly Antal Általános Iskolával és sikerült megszervezni egy ifjúsági tűzoltó csapatot. A tűzoltóság életében a szakmai munkán kívül fontos szerepet tölt be a kommunikációs és propaganda tevékenység. A kommunikációs tevékenység a parancsnok és a köztestület elnöke kezében összpontosul. Hangsúlyt fektetnek az írott és elektronikus médiákkal való jó kapcsolat kialakítására, ennek érdekében együttműködési megállapodásokat kínáltak fel a helyi média képviselőinek. A sajtótevékenységet a naprakészség jellemzi, melyhez a rendelkezésre álló eszközöket, lehetőségeket folyamatosan fejlesztik. Igyekeznek a közvélemény érdeklődésére számot tartó eseményekről, műszaki mentésekről, tűzesetekről rögtön tájékoztatást adni. Összesített értékelés A tűzoltóság nehéz anyagi feltételek között alakult. Az állománynak elsősorban Németh Tamás elnök személyes irányításának és közreműködésének meghatározó szerepe volt a szükséges feltételek megteremtésében. A ZÖT a tevékenységét december 1-én kezdte meg. A megalakulás óta eltel időszak alatt folyamatosan fejlesztették technikai lehetőségeiket. Jó kapcsolatot alakítottak az önkormányzatokkal, médiával és néhány gazdálkodó szervezettel. Folyamatosan keresik az együttműködés lehetőségeit más szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel. Komoly energiát fektetnek abba, hogy a közvélemény még nagyobb mélységben ismerje meg a ZÖT tevékenységét, továbbá, hogy munkájukkal igazolják a szervezet létjogosultságát. A tűzoltási szakterületen dolgozók az előírásokban illetve a szabályzatokban meghatározottak alapján jól látják el feladataikat, azonban ezt a szintet javítani folyamatosan fejleszteni kell. Az újonnan felvett állományt a képzésekre folyamatosan beiskolázzák. A tűzoltóság képzési, továbbképzési tevékenységére a jogszabályok és a vonatkozó rendelkezések betartása jellemző. A híradás, informatika területén a felszerelések biztosítják a működés feltételeit. A telefonvonalakkal és távbeszélő eszközökkel való ellátottság helyzete megfelel a kor követelményeinek, biztosítja a riaszthatóságot és az ügyeleti szolgálat hatékony tevékenységét. A készenléti szolgálatot körültekintően szervezik, az állomány felkészítésére és tudásának elmélyítésére kellő figyelmet fordítanak. A tűzoltóság tevékenysége megfelel a jogszabályok által előírtaknak. Tűzoltási-műszaki tevékenységét a szakmai követelményeknek megfelelően végzi. Természetesen, a követelményeknek való megfelelés folyamatos képzést, továbbképzés, technikai fejlesztést igényel, mellyel törekedniük kell arra, hogy minél magasabb színvonalon végezzék tovább munkájukat. II.) A Zirci Polgári Védelmi Iroda tevékenységének értékelése Zirc város és honvédelmi körzete polgári védelmi szempontból a Veszprémi Polgári Védelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozik. A Megyei Közgyűlés Elnökének 1/2007. sz. határozata alapján június 1-től Jásd település a zirciből a várpalotai körzethez került, így a zirci honvédelmi körzetet 16 település alkotja. A településeken a polgári védelmi (lakosságvédelmi) feladatok elvégzéséért a település vezetője egy személyben a polgármester a felelős. A polgármester ezzel kapcsolatos szakmai tevékenységét segíti, támogatja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, annak helyi szervezete a polgári védelmi kirendeltség, iroda. A 48/1999. (XII.15.) BM rendelet 11. (1)-a szerint a katasztrófavédelmi igazgató feladat és hatásköre kiterjed az alárendeltségébe tartozó kirendeltségek irányítására és ellenőrzésére. A helyi szakmai munka megvalósítását Knolmayer László, a Zirci Polgári Védelmi Iroda vezetője végzi, mely tevékenységről az irodavezető összefoglaló jelentését mellékeljük.

9 8 Irodavezető az évek során szerzett tapasztalatait kamatoztatva a kiszabott és jogszabály által meghatározott feladatokat az elvárásoknak megfelelően, jól végzi. Közreműködik a védelmiigazgatási feladatokban, a meglévő polgári védelmi tervek naprakészen tartásában, a polgári védelmi szervezetek nyilvántartásában, befogadó-helyek, objektumok, személyek, erők-, eszközök, kijelölésében, nyilvántartásában. Az adatbázisok pontosításával, együttműködő szervekkel, szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartással, a napi polgári védelmi feladatokban való aktív közreműködésével minden szakmai segítséget megad a HVB elnökének és a települések polgármestereinek ahhoz, hogy polgári védelmi vezetői feladatukat a településükön maradéktalanul elláthassák. Zirc körzet települései a 114/1995. Korm. rendelet alapján polgári védelmi szempontból veszélyeztetettségi kategóriába nem soroltak, azonban a téli rendkívüli időjárás rendszeres feladatot szab az irodavezető számára. Az igazgatóság által az iroda felett gyakorolt a szakmai kontroll egyrészről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghatározott jelentési rendben, féléves rendszerességgel, illetve rendkívüli események kapcsán azonnal, másrészről megyei szabályozás szerint történik, hetente az elvégzett és tervezett feladatokról, írásban. Ellenőrzési terv szerint a megyei igazgatóság ütemezve (átfogó és cél ellenőrzések keretében), a Veszprémi Polgári Védelmi Kirendeltség vezetője, pedig havonta ellenőrzi az irodavezető munkáját. Az ellenőrzések kapcsán feltárt hiányosságokat nem részletezzük, azokat az irodavezető a meghatározott határidőre pótolta. Az MVB. 8/2004. sz. intézkedésének, és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság második féléves munkatervének megfelelően Dudar település polgári védelmi okmányainak ellenőrzésére került sor. A település nincs veszélyességi osztályba sorolva, azonban az ellenőrzés folyamán szó esett a település tényleges problémájáról, a régi bezárt bánya által okozott veszélyekről (felszíni repedések, út, közműhálózatok, házak, lakóépületek rongálódása, épületsüllyedések, föld beszakadások kapcsán keletkezett mély árkok, kürtők). Az önkormányzat már kezdeményezte állami támogatás igénylését. Ismereteink szerint ebben változás az óta sem történt. Az iroda illetékességi területén az elmúlt időszakban kiemelt esemény a augusztus 22-én bekövetkezett a Bakonybélen és környékén az intenzív esőzések miatti kialakult árvíz volt, ahol 48 ház került veszélybe és 3 fő ideiglenes elszállásolására volt szükség. E tevékenységben kiemelt szerepet játszott a zirci polgári védelmi iroda. Az esemény során, a településen akadozott az ivóvízellátás. Az irodavezető közreműködött az emberi fogyasztásra alkalmas víz, és a mentesítéshez szükséges fertőtlenítő anyag biztosításában. Veszprém, augusztus 22. Melléklet: Pv.Irodavezető beszámolója Dr. Zöld János tű.ezredes megyei igazgató helyett Dr. Lauer János tű. mk. ezredes főtanácsos sk. megyei igazgató-helyettes BESZÁMOLÓ A ZIRCI POLGÁRI VÉDELMI IRODA

10 ÁLTALÁNOS TEVÉKENYSÉGÉRŐL 9 A zirci polgári védelmi körzet csaknem teljes egészében a Magas-Bakony területére esik, ahol a Bakony legmagasabb csúcsai a Kőris hegy (710 m), Som-hegy (650 m), Középső-Hajag (646 m), Papod-hegy (645 m) helyezkednek el. A területet északon Győr-Moson-Sopron megyei, észak-keleten Komárom-Esztergom megyei, keleten a Várpalotai kirendeltség, délen a Veszprémi kirendeltség, nyugaton a Pápai kirendeltség polgári védelmi körzetei határolják. A Magas-Bakony e részén a hegységi blokkok közé ékelődik be az Alsóperei- medence, a Bakonybéli-medence, a Bakonynánaimedence, a Borzavári-medence, a Lókúti-medence, a Pénzesgyőri-medence, a Zirci-medence. A Zirci medencét benne a várost északról a Szesztra-hegy, észak-nyugatról a Pintér-hegy, dél-nyugatról a Három-hegy szegélyezi. A keleti irányú nyitottságot a 20 hektáros Zirci Arborétum töri meg. A körzet területén nagy vízhozamú folyó nincs. A Zircen keresztül folyó Cuha-patak a Zirci medence forrásaiból táplálkozik. Bakonyszentlászló közelében folyik bele a Porvai-medence forrásainak vizeit összegyűjtő Hódos ér. A Lókúti-, Pénzesgyőri-, Bakonybéli medencék forrásainak vizét a Gerence patak gyűjti össze. A terület éghajlatára általában jellemző a mérsékelt kontinentális jelleg és ezen belül érvényesül a Magas-Bakony hegyvidék jellegű éghajlata. Az évi átlagos csapadék mm. A táj a viszonylag sok csapadék ellenére is szegény felszíni vizekben. A dolomit és a mészkő elnyeli a csapadék jelentős részét, melynek kisebb hányada a helység peremén karsztforrásként jut újra a felszínre. Az erek, csermelyek, patakok évszakonként változó vízhozama a csapadék függvénye. A körzetet a 82-es számú főútvonal 31 km hosszan szeli át. Az év nagy részében egyenletes forgalmat bonyolít le, kivéve a nyári Balatonra irányuló csúcsforgalom. Fontos összekötő út még a Zirc-Mór útvonal, mely a 82-es utat köti össze a 81-essel, valamint a Zirc-Bakonybél-Pápa útvonal. Ezeken kívül a körzet területén csak alsóbbrendű útvonalak vannak. A területet átszelő vasútvonalra az elhanyagolható ipari szállítás (bauxit, fa) mellett a gyenge személy (leginkább turista) forgalom jellemző. A körzet közmű ellátottsága mára teljesnek mondható. Valamennyi település rendelkezik az alapvető emberi élethez szükséges (víz, gáz, csatorna, telefon) szolgáltatásokkal. Gazdálkodó szervezetek közül a kisebb alkatrészgyártó, faipari, élelmiszeripari üzemek találhatók meg. Jellemzően a kereskedelmi és szolgáltató ipar képviseli a nagyobb arányt. A körzet zirci központtal 16 települést foglal magába. A lakosság létszáma fő. Ipari veszélyeztetettség A megyében veszélyes anyagokat nagy mennyiségben felhasználó, előállító és tároló ipari üzemek Várpalota körzetében és Fűzfőgyártelepen találhatók, melyek a katasztrófa okozás veszélyeit is magukban hordozzák. Az itt lévő iparvállalatoknál legnagyobb mennyiségben előforduló veszélyes anyagok az ammónia, a klór és az akrilnitril. Tekintettel a széljárás és domborzati viszonyokra, egy, a fenti helyeken történő katasztrófa esetén is kicsi az esélye, hogy a veszélyes anyag felhője elérje körzetünk településeit. Bár a 82-es úton elvileg szállítható veszélyes anyag, így előfordulhat közlekedési baleset, de a ritka szállítás miatt ennek esélye szinte nulla. Nukleáris veszélyeztetettség A körzet területén nukleáris energiát előállító és felhasználó üzem, erőmű nincs. A kiégett fűtőanyag szállítására nincs kijelölve útvonal. Veszélyeztető tényezőként azonban közelségük miatt figyelembe kell venni a paksi, a bohunicei és a mohi erőműveket. Az uralkodó szélirányt figyelembe véve az utóbbi két erőmű jelenthet számunkra veszélyt.

11 10 Természeti katasztrófák A tektonikus földmozgások gyakorisága alapján behatárolt móri árok, valamint a Balaton északkeleti részét Komárommal összekötő törésvonal aktivitása elsősorban a körzet keleti részében fekvő települések vonatkozásában vetíti előre a földrengés veszélyét, amit az elmúlt évek berhidai és várpalotai tapasztalatai is alátámasztanak. Mindezek ellenére kicsi a valószínűsége egy nagyobb erősségű, épületeket is súlyosan megrongáló földrengésnek. Térségünkben árvízzel reálisan nem kell számolni mindazok ellenére, hogy egy tartós esőzés alkalmával a hegyekből lezúduló nagymennyiségű csapadékvíz a viszonylag kicsi áteresztő képességű patakokat felduzzaszthatja és azok a medrükből kilépve, veszélyeztethetik a közelükben épült ingatlanokat ( lásd 2005 augusztus Bakonybél). Szélvihar, jégeső bárhol, a legváratlanabb időszakban előfordulhat. Téli időszakban a nagy mennyiségű hó, valamint az erős szél együttes jelenléte fennakadást okozhat, nemritkán megbénítja a közlekedést, az ellátást. A Zirci Polgári Védelmi Iroda a Veszprémi Polgári Védelmi Kirendeltség irányításával működik. Helyileg Zirc, Március 15. tér 1. szám alatt, a Zirc Város Polgármesteri Hivatal épületében található. - Az iroda a rendszeresített okmányokkal és a tervekkel rendelkezik. Valamennyi településen és az irodában is megtalálható a Település Polgári Védelmi Szervezetének Megalakítási Terve. Az iroda működésének alapját képezi a Veszélyelhárítási Alapterv, az Általános Polgári Védelmi Terv, valamint a titkosan kezelt Minősített Időszaki Ügyrend. A Megyei Védelmi Bizottság Elnökének határozata alapján Zirc város befogadó településként szerepel a védelmi feladatok területén, így 1100 fő befogadására készült Befogadási Tervvel rendelkezik az iroda. A tervek naprakészsége folyamatos munkát, és az önkormányzatokkal történő rendszeres kapcsolattartást jelent. A tervek és a nyilvántartások módosítása bejelentés alapján, a polgármesteri hivatalok munkatársaival történő rendszeres találkozás, illetve a félévenként megtartott részletes egyeztetések alkalmával megtörténik. - Az önkormányzatokkal az együttműködés rendszeres és jó. A polgármesteri hivataloknál dolgozó polgári védelmi feladatokat is ellátó munkatársakkal a kapcsolat rendszeres, változások esetén jelentéseiket határidőn belül megteszik. A Helyi Védelmi Bizottság elnökével a kapcsolat jó. E feladatot mindenkor Zirc város polgármestere látja el. Tekintettel a Polgári Védelmi Iroda polgármesteri hivatalon belüli elhelyezésére, a kapcsolat napi szintű. A körzet polgármestereivel az együttműködés mind emberi, mind szakmai szempontból kiváló. - A védelmi igazgatás munkái folyamatosak. A polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyek és technikai eszközök felülvizsgálata rendszeres. Egy éven belül valamennyi település adatainak felülvizsgálata és szükség esetén a módosítása két alkalommal megtörténik. A felülvizsgálatok a polgármesteri hivataloknál történő személyes látogatások alkalmával bonyolódnak le, majd a szükséges változtatásokról a határozat a helyszínen azonnal elkészül. Zirc város nyilvántartásainak a vezetése, a módosítások végrehajtása közvetlenül az irodán keresztül történik. - Az iroda költségvetése szerénynek mondható, ami ugyan az évek során fokozatosan javult. A költségvetés takarékos gazdálkodás mellett biztosítja az iroda működését, az irodavezető szolgálati útjainak költségét. Az önkormányzat által biztosított költségvetés mellett (2007 évre ,- Ft) az iroda saját bevétellel is rendelkezik, mely a körzet önkormányzatainak támogatásából tevődik ki évi ezer Ft összegben.

12 11 - A pénzügyi elszámolások rendszere megegyezik a pénzügyi szabályok által előírtakkal. A vásárlás, felhasználás a polgármesterrel vagy a pénzügyi vezetővel történt előzetes egyeztetés alapján valósul meg. A felhasználás elszámolása a kiállított számla alapján történik. - Az ügyviteli munka naprakész. A beérkezett és kiküldött levelek, jelentések nyilvántartása folyamatos és szakszerű. - A körzet településeinek polgári védelmi anyagai naprakésznek mondhatók. A polgármesteri hivatalok figyelemmel kísérik a változásokat, majd a hivatalnál történő személyes látogatás során a változások átvezetése havi kéthavi gyakorisággal megtörténik. Félévente minden részletre kiterjedő ellenőrzést tartunk. - A települések polgármestereivel a kapcsolat rendszeres. A kapcsolattartás telefonon és személyesen valósul meg. Bármely felmerült probléma esetén telefonon azonnali intézkedés történik. Személyes találkozásra havi- kéthavi gyakorisággal kerül sor. Amennyiben a feladat fontossága, sürgőssége megkívánja, az intézkedés minden esetben írásban, az ügyrend szabályai szerint történik. - Az iroda a működéséhez szükséges címjegyzékekkel, nevekkel és telefonszámokkal rendelkezik, mely tartalmazza a körzet önkormányzatainak, hivatalainak, intézményeinek, gazdálkodó szervezeteinek adatait. Külön kiemelt listán szerepelnek az együttműködő szervezetek adatai. - A minősített és nyílt adatok kezelése és nyilvántartása az érvényben lévő ügyviteli szabályok szerint történik. Tárolásuk az irodában rendszeresített páncélszekrényben megoldott. Az irodahelyiség védettsége megfelelő. - A lakosság riasztására szolgáló berendezések helyzete a körzetben változó. 11 település rendelkezik elektromos szirénával, melyek közül csupán 8 berendezés üzemképes. Jelenleg riasztásra és egyéb adatok közlésére is alkalmas vezetékes hangosító rendszer 4 településen működik. Szükségriasztóként igénybe vehető templomharang valamennyi településen rendelkezésre áll. A szirénák átfogó ellenőrzésére (az ÉDÁSZ bevonásával) évente megtörténik. Az ellenőrzések tapasztalatairól szóban és írásban a polgármesterek tájékoztatást kaptak. Valamennyi polgármester felhívást kapott a szirénák rendszeres karbantartására, az üzemképtelenek javítására, cseréjére. Megjegyzés: Sajnos az önkormányzatok szűkös anyagi helyzete nem teszi lehetővé a legtöbb esetben még a 60-as, 70-es években szerelt, működésképtelen a teljes mértékben leromlott berendezések felújítását, cseréjét. A probléma megoldását csak korszerű, központi ellátásból (költségvetésből) biztosított többfunkciós lakossági tájékoztató rendszer felszerelése tenné lehetővé. - A lakosság felkészítésében végzett tevékenység nem kielégítő. Sajnos nem állnak rendelkezésre olyan felkészítő anyagok, amelyek a korszerű polgári védelmi feladatok, lehetőségek oktatását, a lakosság felkészítését biztosítanák. Amennyiben ilyen létezik, az csak megvásárolható. Ezeket a költségeket jelenleg az önkormányzatok nem tudják felvállalni. - Az ifjúság felkészítésének gyakorlata szintén nem kielégítő. Nincs kialakult egységes módszer, az oktatási anyagok színvonala korszerűtlen. A ráfordításokat sem az iskolák, sem az önkormányzatok nem tudják vállalni. A körzetben egy iskolában, egy kijelölt osztálynál folyik felkészítés, melynek színvonala a fenti hiányosságok miatt kívánnivalót hagy maga után. Minden évben egy kiválasztott iskolában megtartásra kerül az Egy nap a biztonságért elnevezésű program. Eddigi tapasztalatok szerint hasznos lenne évente valamennyi iskolánál

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2013. április

Részletesebben

I. Vezetés-irányítási tevékenység

I. Vezetés-irányítási tevékenység 2 I. Vezetés-irányítási tevékenység A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. január 1-i megalakulását követően látom el a kirendeltség-vezetői feladatokat.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-14/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ Szám:111-2/2013/SZEGHHT Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Tel: 06/66 371-211

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2014. 1-9 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓ A VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGÉNEK ÉS A PÁPAI HIVATÁSOS

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Szám: 35610/1219-3/2015.ált. 2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2014. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2014. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató I.1 H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-431 Fax: (94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: 36800/3024-5/2015.ált. TÁJÉKOZTATÓ A VAS

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. szeptember 23. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. szeptember 23. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. szeptember 23. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére. Sorszám: III/2.

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére. Sorszám: III/2. Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről Előkészítette: Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Véleményező

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-32) 521-030 Fax: (36-32) 521-031 e-mail: nograd.titkarsag@katved.gov.hu

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető Tárgy: Beszámoló a XIV. kerületi Hivatásos

Részletesebben

2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS

2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS Szám:061/65-2/2014/SZEGEDÁLT. 2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai

1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai 1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai Az egyik fő célkitűzése igazgatóságunknak 2014-ben a szemléletváltás volt. Szemléletváltás a lakosság körében, a társszerveknél,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.3/411-2/2014/P. TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Paks,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 936-212013. Előadó: Viczián György tű. alezds., Balczó Edit Mell.: Beszámoló Hiv. sz.:» Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű.

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű. Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató TÁJÉKOZTATÓ a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója Szám: 09/1/275-1/2014/ DB KIR. J ó v á h a g y o m! Kovács Ferenc tű. dandártábornok, tanácsos, igazgató Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója F e l t e r j e s z t e m! Dr. Nagy

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...77

I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...77 2 TARTALOMJEGYZÉK I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...7 1. HUMÁN TEVÉKENYSÉG...8 2. HIVATAL TEVÉKENYSÉGE...15 3. EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...23 III.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:berecz György igazgató előterjeszti:mezőfi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 63512015. Előadó: Viczián György tű. alezds., Belanka Zsolt Mell.: Beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Tájékoztató a katasztrófavédelem rendszeréről

Tájékoztató a katasztrófavédelem rendszeréről Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezetö H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. Tel: (+36 42) 404-444 Fax: (+3642) 404-444 e-maii:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év szeptember 5.-i ülésére Tárgy: Zirci Önkéntes Tűzoltóság, mint Köztestület Alapszabálya Előadó: Holl András alpolgármester

Részletesebben

BEVEZETÉS. A kirendeltség 2013. évi feladatai, eredményei

BEVEZETÉS. A kirendeltség 2013. évi feladatai, eredményei BEVEZETÉS A katasztrófavédelem fő feladata: a katasztrófák megelőzése, a katasztrófákra történő felkészülés; polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása;

Részletesebben