KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Tiszta Formák Alapítvány évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A cél szerinti juttatások kimutatása 4. A központi költségvetési szervtől kapott támogatások mértéke 5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke és összege 6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Mellékletek: 1. Eredmény kimutatás 2. Mérleg

2 1. Számviteli beszámoló A beszámolási időszak: Az alapítvány a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai alapján egyszerűsített éves beszámolót, és ezen belül az eredmény kimutatást a kettős könyvvitel előírásainak megfelelően összköltség eljárással készítette el. A tárgyi eszközök között kerül kimutatásra az alapítvány használatában lévő gépjármű, valamint az irodai és igazgatási eszközök. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolási módja lineáris, a naptári napokkal arányos. A leírási kulcs mértéke: gépek,berendezések esetében 14,5%, számítás és informatikai eszközök esetén 33% Az alapítvány a pénzeszközeit tételes leltár alapján illetve a banki kivonatokkal egyezően mutatja ki a mérlegben. Követelései között 1.436e Ft szerepel, ami a pénzeszközökből áll. Az alapítvány rövidlejáratú kötelezettségei az adófolyószámla, és a partnerekkel folytatott egyeztetett kötelezettségek értékét tartalmazzák, csökkentve a túlfizetett szállítói tartozásokat. A kötelezettségek rendezése ahol szükséges volt- a mérleg készítésének időpontjáig megtörtént. Az alapítvány bevételei a következőképpen alakultak: BEVÉTELEK TÉNYLEGES BEVÉTELEK: eft ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE: eft Közhasznú célú működésre kapott támogatás: eft 1%-os bevétel 118 eft Szponzori támogatás bevétele: eft Egyéb 10 eft Pályázati támogatás 900 eft NCA támogatás 900 eft Egyéb bevétel: 741 eft Pénzintézettől kapott kamat 207 eft Átváltási árfolyamból adódó nyereség 534 eft A támogatások gyűjtése a 2011-es évben tovább nehezült. A nem magánszemélyek által nyújtott támogatásoknál minden eddiginél erőteljesebben kellett versenyezni az adórendszer által jobban preferált támogatási célokkal, másrészt a magánszemélyeknél az amúgy sem túl magas adományozási hajlandóságot tovább rontotta az a tény, hogy megszűnt ezen támogatások adókedvezménye. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel: Ingatlan bérbeadás

3 Az alapítványnak vállalkozási tevékenységéből is származott bevétele, ami a bérelt iroda egy részének további bérbeadását jelenti, egy hasonló profillal működő nonprofit szervezet részére. A számviteli beszámolóban az elhatárolás illetve a vállalkozási és a közhasznú tevékenység megosztásának szabályai szerint: Összes közhasznú tevékenység bevétele Összes közhasznú ráfordítás A évi közhasznúműködés eredménye A vállalkozási tevékenység bevétele A vállalkozási tevékenység ráfordítása A évi vállalkozási tevékenység eredménye Az alapítvány évi összevont eredménye eft eft eft 0 eft eft A 2011-es évben az alapítvány munkatársai, segítői rengeteg energiát és munkát fordítottak az új támogatók felkutatására, de összességében a bevételek az előző évihez képest mégis csökkentek. Ennek ellenére a vállalkozásoktól és magánszemélyektől érkező e Ft adomány továbbra is kiemelkedőnek tekinthető. A korábban stabil NCA-s pályázati támogatások értéke is jelentősen csökkent, mivel az alapot megszüntették és az új civil támogatási rendszer 2011-ben nem tudta megkezdeni a működését. Az itt elért 900e Ft pályázati támogatás ezen a területen is kimagasló. A banki kamatbevétel értéke 2011-ben 207e Ft, a gépjárművek átváltási árfolyamból adódó nyeresége 534e Ft volt, és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10e forintot tettek ki. Az Alapítvány ismét jogosult volt az 1% gyűjtésére is, és ebben az esztendőben ennek az értéke 118eFt volt. Az éves működés során az összes költségek a következőképpen alakultak: RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZES RÁFORDÍTÁS: eft Közhasznú tevékenység ráfordítása: eft Anyag jellegű ráfordítások: eft Anyag ktg: 2.149eFt Egyéb szolgáltatás ktg-ei eFt o Könyvelési, ügyvédi, közjegyzői, tanácsadói díjak 6.866eFt Könyvelési díjak 255eFt Ügyvédi díj 450eFt Tanácsadói díjak 5.280eFt Oktatás, továbbképzés költségei 881eFt

4 o Bank és pénzügyi költségek 341eFt o Egyéb szolgáltatás ktg-ei 4.018eFt Bérleti díjak 780eFt Kommunikációs internet, telefon ktg-ek 226eFt Posta költség 110eFt Gépkocsi szerviz,javítás költségei 150eFt Biztosítási díjak 139eFt Utazási költség 2.208eFt Egyéb 405eFt Személyi jellegű ráfordítások: eft Bérköltség 8.063eFt Bérjárulékok 2.085eFt Egyéb 181eFt Értékcsökkenési leírás: 731 eft Egyéb ráfordítás: eft A szervezet által nyújtott támogatások eFt Egyéb ráfordítás 251eFt Pénzügyi műveletek ráfordításai Vállalkozói tevékenység ráfordítása: 168 eft 0 eft A közhasznú tevékenység ráfordításainak összege 2011-ben ezer Ft-ot tettek ki. Ebből az anyagjellegű ráfordítás értéke a 2011-es évben tovább csökkent az előző évek gyakorlatának megfelelően, most ezer Ft-ot tett ki. Anyagköltségre ezer Ft-ot, egyéb szolgáltatásra ezer Ft-ot fordítottunk. Az egyéb szolgáltatások díja között a tanácsadói díjak értéke 5.280e Ft. Ez az előző évhez képest ismét jelentősen csökkent. Az alapítványunk szervezetfejlesztést, tanácsadást is továbbra is nyújtott civil szervezetek számára, de most kevesebb ilyen jellegű tevékenységet végeztünk, illetve igyekeztünk munkatárs alkalmazásával megoldani a felmerülő feladatokat. Mivel az elmúlt években is sikerrel alkalmaztuk a szervezetfejlesztést, ezért 2011-ben is folytattuk ezt a munkánkat, és a felmerülő ügyvédi költségek és a tanácsadói díjak összegének nagyobb része gyakorlatilag az alapítványunk által nyújtott támogatás a civil szervezetek irányában, amit mi fizetünk ki a támogatott szervezet helyett. Az egyéb szolgáltatások díja ezer Ft, amely bérleti és egyéb szolgáltatási díjakat tartalmaz. Az egyéb szolgáltatások díjaiban a szombathelyi iroda bérlésére, a gépjárművek parkoló bérleteire,az Internet és WEB használat és a gépjárművek javítására,szervízelésére és biztosítására fordított díjak, valamint az utazási költségek szerepelnek.

5 Az alapítvány által használt gépjármű, számítástechnikai eszközök, bútorok és egyéb kisebb érétkű eszközök értékcsökkenéséből adódik az 731 ezer Ft-nyi értékcsökkenési leírás. Az Alapítvány alkalmazásában áll továbbra is a kuratórium elnöke és megbízási szerződéssel időközönként segítette egy-egy munkatárs az adminisztrációt, operatív feladatok ellátását. A nagymértékben megnövekedett pályázatok száma indokolttá tette, hogy egy főt megbízással alkalmazzunk a pályázók körültekintő megismeréséhez. Így a személy jellegű ráfordítás összege eFt lett, ami kevesebb, mint 2010-ben volt. Az egyéb ráfordítás ezer Ft-ot tett ki, amiből ezer Ft-ot más civil szervezetek támogatására fordítottunk. Ennek részletesebb kifejtését a cél szerinti juttatások kimutatásánál találjuk. A pénzügyi műveletek ráfordítása 168e Ft-ot tett ki, ez a kamatterheket jelenti. A vállalkozói tevékenység ráfordítása 0 eft volt. 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Induló tőke Tőke változás eft 7.789eFt Tárgyi eredmény Ebből vállalkozási tevékenység eft 248 eft eft A tárgyi eszközök értéke ezer Ft-ra csökkent a számviteli beszámolóban leírt értékcsökkenési leírási kulcsnak megfelelően. A pénzeszközök értéke eft. A bankszámlák egyenlege ezer forint,ahol az elszámolási betétszámlán ezer forint volt, a pénztár egyenlege 418 ezer forint. A tárgyévi közhasznú eredmény ezer forint volt, melyből a vállalkozási tevékenység eredménye -ot tett ki. 3. A cél szerinti juttatások kimutatása Az alapítványunk célja, hogy segítséget nyújtson az oktatás, a kultúra, a gyermeksport területein, ahol támogatja az - emberek, közösségek közötti kommunikációt - a hagyományok tiszteletét, ápolását - a környezettudatos gondolkodásra való nevelést. Ennek megfelelően a 2011-es évben ezer ft-nyi támogatást biztosítottunk több mint 250 szervezet részére. Támogatottjaink között megtalálhatók óvodák, iskolák, a népi hagyományokat őrző közösségek,filmesek, sport egyesületek, környezetvédelemmel foglalkozók, látás-mozgás- és értelmi fogyatékkal rendelkezők, valamint kisebbségi csoportot képviselők is. A támogatásaink megítélésénél fontos szempont volt, hogy minden területre jusson megfelelő támogatás, és előnyt élveztek a kisebb költségvetési igénnyel bíró projektek,

6 melyben kisebb támogatási összeg is elengedőnek bizonyult a projekt sikeres megvalósításához. 4. Központi költségvetési szervtől kapott támogatás mértéke Központi költségvetési szervtől nem kapott támogatást az Alapítvány. Az elmúlt évben is alapítványunk jogosult volt az 1% gyűjtésére és ebből 118eFt-ot kapott. 5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke és összege A kuratórium elnöke a kuratóriumi munkájáért nem részesült díjazásban, viszont az alapítvány alkalmazottjaként munkabért kap. Az egyesület többi vezető tisztségviselője kuratóriumi munkájáért nem részesült díjazásban. 6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Alapítóink célként azt határozták meg, hogy segítséget nyújtsunk az oktatás, a kultúra, a gyermeksport területein. Ezeket a területeket pénzügyi és tanácsadói segítséggel láttuk el a 2011-es évben is ben a civil szervezeteknél tapasztalható anyagi, infrastruktúrális, és a személyi nehézségek, és ezek hiánya ellenére is, megvoltak és megvannak azok a motivált emberek, akik még mindig képesek tenni, küzdeni, lelkesedni az ügyükért. Vannak olyan példák, EMBEREK, minden értelembe véve, akik előtt csak fejet lehet és kell is hajtanunk. Alázattal, szeretettel, emberséggel, energiával, hittel teli emberek. A munkánk során velük találkozhattunk, beszélhettünk és kölcsönös reményt, megerősítést és hitet tudtunk adni egymás számára. A legtöbb, azonban amit még mindig adni tudtunk, az, hogy támogattuk őket a működési képességük megtartásában, és a saját hitük megerősítésében segítettünk. A teljesség igénye nélkül néhány támogatott területről: Nevelés,oktatás Nyári táborok szociális nevelési céllal, fogyatékosoknak, természet ismereti táborok és vetélkedők; színházi táborok; vetélkedők: vers, honismereti téma körökben; látás, hallás sérültek kirándulása; nyári egyetem; fizikai kísérletek gyakorlati kipróbálása; Kultúra Nemzetközi művészeti találkozó és vándorkiállítás támogatása; vakok és gyengén látók fellépése az esélyegyenlőségi nap keretében; Reneszánsz Hölgyek társasága mint külön kategória; versmondó versenyek a környék falusi iskoláiban; könyv kiadások: a Magyarság szerepéről a Kárpát medencében 2. kötete, valamint a Trinitásvölgyről készülő kiadvány, fúvós hangszerészek hangszertisztító és ápoló könyvének megjelentetése; a magyar-lengyel barátságról, a lengyelek hadi szerepéről a magyar történelemben, előadássorozat;több zenés kulturális fesztiválon kiegészítő támogatást biztosítottunk, és ismét támogatjuk egy dokumentum film elkészítését, egy idős asztalosról.

7 Sport Kosárlabda és labdarúgás felszerelések, nyári táborok; maratoni futók, tájfutók versenyei; Karate verseny, taekwando verseny és felszerelés; judo felszerelés; boksz kesztyűk, szorító és versenyek; női ifjúsági kézilabda torna; senior úszók felszerelése; nyugdíjas lövész klub és nyugdíjas maratoni futók; kerékpáros és természetjáró túrák, valamint útvonal készítéshez GPS; sérült sportolók edzőtermi eszközei; vívás, kard, és egyéb szurkálódások; vízen is otthon vagyunk: kajak-kenu, evezés, sárkányhajó versenyek; atlétikai versenyek és eszközök; tekézés; tömegsport verseny rendezvények, sok apró eszközbeszerzés (zsámolyok, padok, labdák, kapuk, mezek); társas táncok; lovaglás A fentiekből is jól nyomon követhető, hogy alapítványunk a 2011-es esztendőben a támogatások gyűjtése mellett a támogatások kihelyezésére helyezett nagyon nagy hangsúlyt. Az alapítvány működésben pedig továbbra is a hatékonyság növelése és a költségek további csökkentése volt az elsődleges szempont. Szombathely, május 31. a vállalkozás vezetője

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET 211. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 212.5.1. 1. A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület bemutatása. Általános adatok: A közhasznú szervezet neve: Felsőoktatási Tanácsadás

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalomjegyzék 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. január 31. 1. Számviteli beszámoló A Családi Szolgálatok Ligája Alapítványt 1992-ben alapított közhasznú szervezet

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15.

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15. Lelenc Kutyamentő Egyesület 2013.évi Közhasznúsági jelentése Csömör, 2014. május 15. 1. Az Egyesület adatai Név: Lelenc Kutyamentő Egyesület Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45. Adószám: 18706244-1-13

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14 MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 5. Mezei Erzsébet Bevezető A Mezei Menedék Közhasznú

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Adószám: 18063710-2-43 Cím: NIOK Alapítvány 1122 Budapest, Maros u. 23-25. Jellen Kornél A NIOK

Részletesebben

A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről

A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET 21. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 211. május 31. Puskás-Vajda Zsuzsa elnök 1. A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület bemutatása. Általános adatok: A közhasznú szervezet

Részletesebben

az Ifjúsági Unió Szekszárd közhasznú egyesület 2004. évi működéséről

az Ifjúsági Unió Szekszárd közhasznú egyesület 2004. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés az Ifjúsági Unió Szekszárd közhasznú egyesület 2004. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az Ifjúsági Unió Szekszárd 2004. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó

Részletesebben

Jelentés. Megnevezés Előző év: Tárgyév:

Jelentés. Megnevezés Előző év: Tárgyév: Jelentés A 2011. évi közhasznú tevékenységről Szervezet neve: Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete Szervezeti besorolás: közhasznú szervezet Nyilvántartási szám: 1977/2005 Tevékenységi

Részletesebben

SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány Nyíregyháza Tallér utca 20. 4 4 0 5 SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Adószám: 18802357-2-15 KSH

Részletesebben

NEEKA HUNGARY ALAPÍTVÁNY JELENTÉSE 2012. ÉV

NEEKA HUNGARY ALAPÍTVÁNY JELENTÉSE 2012. ÉV 18815696-1-15 Adószám Pk.60090/2006/4/1. Bírósági bejegyzés száma NEEKA HUNGARY ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE 2012. ÉV Keltezés: Nyírmeggyes, 2013. május 30. Képviseletre jogosult aláírása

Részletesebben

Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért

Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért www.napraforgoalapitvany.hu 1048 Budapest Megyeri utca 226. földszint Telefon: 06-1-380-92-76 Adószám: 18104635-1-41-1 Bankszámlaszám: 57800143-10021141 e-mail:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNY - MAGYARORSZÁG 2006. év Számviteli beszámoló Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználása Cél szerinti juttatások Központi költségvetési szervektől

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18195376-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 12.760 'Állat és Ember' Állat és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület 1151 Budapest, Pisztráng u. 3. Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznú beszámoló Alapítvány az Egészséges Településekért 2010. december 31.

Közhasznú beszámoló Alapítvány az Egészséges Településekért 2010. december 31. Közhasznú beszámoló Alapítvány az Egészséges Településekért 2010. december 31. 1. Alapítvány az Egészséges Településekért Egyszerűsített éves beszámoló mérlege 2010. év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év Előző

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2013.évi Működéséről

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Követelés 563 e Ft. A saját tőke összege 14 941 e Ft, az előző évhez képest 23 956 e Ft növekedést mutat.

Követelés 563 e Ft. A saját tőke összege 14 941 e Ft, az előző évhez képest 23 956 e Ft növekedést mutat. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. A beszámoló tartalma: Számviteli beszámoló A költségvetési támogatás felhasználása A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Cél szerinti juttatások kimutatása A központi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011 december 31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011 december 31. Civil Licit Közhasznú Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 december 31. 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 4. Kimutatás

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 8834 Murakeresztúr, Honvéd u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Egyesület 2011-01-16 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Alapítvány bemutatása "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány 1993. december 13-án került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. Alapítója a Magyar Államvasutak Rt. Az Alapítvány induló tőkéje

Részletesebben