UTAZÁSI INFORMÁCIÓS (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UTAZÁSI INFORMÁCIÓS (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS)"

Átírás

1 UTAZÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS) Alkalmazási Útmutatók TIS DG változat január Koordinátor: Jan Bembennek 1

2 A szolgáltatás rövid áttekintése A szolgáltatás definíciója Az Előrejelzés és valós idejű információszolgáltatás, mind a várható, mind az előre nem látható eseményekről nyújt információkat az úthasználóknak a TEN-T hálózat meghatározott útszakaszain, valamint a kapcsolódó infrastruktúrán. Ezen előre jelzett vagy valós idejű információk utazás előtt vagy utazás közben különböző információs csatornák felhasználásával biztosíthatóak, melyekhez az úthasználók különböző végfelhasználói berendezéseken keresztül férhetnek hozzá. A szolgáltatás tartalmazhat kollektív és individuális, egyéni (személyre szabott, igény szerinti) információkat is. Az Eseményeket várható és nem előrelátható események mint a megszokottól eltérő helyzeteteket lehet definiálni, melyek kedvezőtlen közlekedésbiztonsági, hatékonysági és környezeti hatásokhoz vezethetnek az adott úton. A szolgáltatás célja Az eseményekről szóló tájékoztatásnak és a járművezetők figyelmeztetésének fő célja a közlekedésbiztonság és a hálózati hatékonyság, valamint a járművezetők utazási kényelmének növelése. A tájékozatlan járművezetők hirtelen reakciói miatt egy forgalmi zavar spontán módon szűk forgalmi keresztmetszet kialakulásához vezethet. De ha a járművezetők már előre ismerik a várható forgalmi helyzetet, akkor felkészülhetnek rá, és proaktív módon sebességük és a követési távolság módosításával alkalmazkodhatnak a kialakult helyzethez, így biztosítva a biztonságos, egyenletes és stabil forgalmat. Az Előrejelzés és valós idejű információszolgáltatás lehetővé teszi a forgalmi információknak utazás előtti és utazás közbeni útvonaltervezésre bontását. Az információk módosíthatják az utazás megkezdésének időpontját, segíthetik a járművezetőt a hatékonyabb útvonalválasztásban vagy akár megváltoztathatják az utazási szándékot is. A járművezetőknek szóló információszolgáltatás javítja az utazási komfortot, még akkor is, ha az információk közvetlenül nincsenek hatással a hálózati hatékonyságra vagy a közlekedésbiztonságra. A megfelelően tájékoztatott járművezetők nyugodtabbak, így jobban tudnak koncentrálni. A szolgáltatás további hatása a közösségi közlekedésben résztvevők nagyobb aránya, valamint a kisebb mértékű levegőszennyezés. 2

3 A szolgáltatás hatásai Európai dimenzió Az Előrejelzés és valós idejű információszolgáltatás Európa-szerte hatással van az úthasználók útvonalválasztására mind rövid, ill. hosszabb utazásoknál, mind a helyi, mind pedig a távolsági, valamint nemzetközi forgalomban. Ezért a rendszerszolgáltatóknak (amennyiben lehetséges) különböző nyelveken kell megkísérelni az információk nyújtását, vagy még inkább meg nyelv-független formában (piktogramok, szimbólumok felhasználásával) kell információkat biztosítani. A létező alkalmazások és felhasználói információs követelmények jelenleg Európaszerte különbözőek, mivel a nemzeti stratégiák, és a befektetési stratégiák különbözősége határozza meg a jövőbeli fejlesztéseket. Így nem célszerű meghatározni/előírni az elérendő minimális szolgáltatási szintet. Azonban a szolgáltatási szintek és kritériumok meghatározása a legfontosabb az információszolgáltatáshoz; a jövőbeli fejlesztések ennek megfelelően történhetnek a szolgáltatási szintek nagyobb európai harmonizációja érdekében. Ajánlásokat fogalmaztak meg annak érdekében, hogy biztosítsák ezen szolgáltatásokat egy jobb európai kontextusban. 3

4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Az EasyWay Alkalmazási Útmutatók koncepciója Előzmények Az Alkalmazási Útmutatók használata - a tartsd be vagy magyarázd meg elv Nyelvhasználat az A részben ITS szolgáltatási profil ITS szolgáltatási stratégia Szolgáltatás általános leírása Mi a vízió? Mik a célok? EasyWay harmonizáció az alábbiakra fókuszál Kapcsolódás további ITS szolgáltatásokhoz Az EasyWay céljaihoz való hozzájárulás Szolgáltatás-értékelés Közlekedésbiztonság Környezeti hatások Hálózati hatékonyság A legkorszerűbb megoldások Európai dimenzió A rész: harmonizációs követelmények A szolgáltatás definíciója Funkcionális követelmények Funkcionális felépítés Funkcionális felbontás és interfészek sz. Al-funkció: Adatgyűjtés sz. Al-funkció: Adategyesítés és feldolgozás sz. Al-funkció: Információszolgáltatás Interfészekre vonatkozó követelmények Szervezeti követelmények Műszaki követelmények 21 4

5 Az információs és telekommunikációs technológiákhoz szükséges infrastruktúra Szabványok és megállapodások: létezők és szükségesek DATEXII- profilok Kiegészítő specifikációk iránti igény Egységes megjelenítés (common look + feel) Szolgáltatási szint meghatározása Előzetes megjegyzés Szolgáltatási szint kritériumok Üzemeltetési környezetre vonatkozó szolgáltatási szint kritériumok B rész: kiegészítő információk "A" jelű függelék: Megfelelőségi ellenőrzés Megfelelőségi ellenőrzés Kötelező elemek Megfelelőségi ellenőrzés Javasolt/ajánlott elemek Megfelelőségi ellenőrzés Lehetséges elemek B függelék: Irodalomjegyzék C függelék: Végső megjegyzések

6 1. Bevezetés 1.1. Az EasyWay Alkalmazási Útmutatók koncepciója Előzmények Ez a dokumentum egyike annak a dokumentum-sorozatnak, amelyek az EasyWay projekt keretében készültek. Az EasyWay projekt az európai ITS alkalmazások használatát támogatja a főbb TERN közlekedési folyósokon. A projektet a nemzeti közúti hatóságok és útüzemeltetők vezetik társult partnerekkel együtt, akik az autóipari szereplők, a telekommunikációs üzemeltetők és a közösségi közlekedésben érdekelt felek közül kerülnek ki. A projekt során világos célokat tűztek ki, meghatározták a szükséges és alkalmazandó európai ITS alap-szolgáltatásokat (utazási információs rendszerek, forgalomszabályozó valamint teherforgalmi- és logisztikai szolgáltatások). A projekt egy olyan hatékony platformot biztosít, amely lehetővé teszi az európai mobilitásban érdekelt feleknek a páneurópai ITS szolgáltatások koordinált és kombinált alkalmazását. Az EasyWay projekt évben indult és azóta egy jelentős tudásalapot hozott létre és konszenzust alakított ki a fenti ITS szolgáltatások harmonizált megvalósítására. Ezt a tudást olyan dokumentumok formájában tették közzé, melyek útmutatást biztosítanak az ITS szolgáltatások alkalmazásához ezek a dokumentumok az EasyWay Alkalmazási Útmutatók. Az Alkalmazási Útmutatók első változatai kezdetben főleg a legjobb gyakorlatokat, a tapasztalatokat tartalmazták. Ez az EasyWay-en belül jelentősen támogatta a szolgáltatások megvalósítását az alábbiak szerint: a megvalósításban résztvevő EasyWay szereplők ismeretet szereztek arról, hogy milyen tapasztalatokra tettek szert Európa más részein; segítséget nyújtott olyan hibák elkerülésében, melyeket már mások elkövettek; a lényeges és kritikus kérdésekre figyelve felgyorsította az alkalmazást. Eközben a legjobb gyakorlatok Európa-szerte sikeresen épültek be az ITS alkalmazásokba, így most lehetőség van arra, hogy a következő logikus lépéssel elkezdődjön a szolgáltatások alkalmazásához kapcsolódó azon elemek ajánlása, amelyek bizonyíthatóan hozzájárultak mind a helyi alkalmazások sikereihez, mind pedig az európai harmonizált alkalmazások értéknöveléséhez a folytonos és interoperábilis szolgáltatások érdekében Az Alkalmazási Útmutatók használata - a tartsd be vagy magyarázd meg elv A legjobb tapasztalatok leírásától az egyértelmű ajánlásokig terjedő folyamat jelenik meg az Alkalmazási Útmutatók legújabb változatainak dokumentum-struktúrájában. A bevezetőn és a specifikus kiegészítő anyagokat tartalmazó függelékeken kívül az Alkalmazási Útmutatók két fő részből állnak: "A" rész: ez a rész tartalmazza azokat az ajánlásokat és követelményeket, melyek bizonyíthatóan hozzájárultak a sikeres alkalmazáshoz, továbbá az EasyWay partnerek 6

7 olyan elemeknek fogadták el őket, amelyeket az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó minden alkalmazás esetén használni kell az EasyWay megvalósítása során. Ennek a résznek a tartalma előíró jellegű, az EasyWay partnerektől pedig elvárt, hogy az alkalmazásaik megfeleljenek az ebben a részben foglalt előírásoknak. Ha egy projekt során a konkrét körülmények nem teszik lehetővé az ajánlások betartását, az EasyWay partnereknek részletes magyarázatot kell adniuk az eltérés okára. Ez a koncepció az úgynevezett tartsd be vagy magyarázd meg elv. "B" rész: ez a rész lehetőséget kínál arra, hogy értékesebb, de kevésbé előíró jellegű információk jelenjenek meg. A kiegészítő információk egyebek mellett tartalmazhatnak regionális/nemzeti alkalmazási példákat, valamint bemutathatnak olyan üzleti modelleket, amelyekben kitérnek az érdekelt felek bevonására vagy a költség/haszon elemzés eredményeire Nyelvhasználat az A részben Minden előíró jellegű dokumentum esetén kötelező követelmény, hogy jól meghatározott és egyértelmű, félreérthetetlen megfogalmazásban közölje az előírásokat. Az előírások összegzésekor látható, hogy több olyan előírás is létezik, amelyek az előíró jellegű szövegekben előforduló egyes szavak használatát tisztázzák. Az EasyWay Alkalmazási Útmutatók céljaik elérése érdekében az RFC 2119 jól bevált rendelkezéseit alkalmazzák (http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt, lásd (1)), melyet az alapvető internetes szabványok meghatározására használnak: A kulcsszavakat (KELL, TILOS, ELVÁRT, KÖTELEZŐ, NEM KELL, SZÜKSÉGES, NEM SZÜKSÉGES, AJÁNLOTT, LEHETSÉGES, OPCIONÁLIS) ebben a dokumentumban oly módon használják, ahogyan az az RFC ben meghatározott. A kulcsszavak áttekintése, jelentésük és az "A" rész szövegösszefüggésében adható lehetséges válaszok alkotják az alábbi táblázatot. A zárójelben szereplő kulcsszavak használata általában lehetséges, de a félreértések elkerülése érdekében nem ajánlott. A félreértések az egyes kifejezéseknek a különböző EU tagállamokban előforduló eltérő nyelvhasználati formáiból adódhatnak. Követelmény megfogalmazása Jelentése az RFC ben Jelentése az EasyWay-ben Lehetséges válaszok az ellenőrzési listára KELL (ELVÁRT, KÖTELEZŐ /szabályból adódó/) TILOS (NEM KELL) SZÜKSÉGES (AJÁNLOTT) Meghatározás szerint: teljes körű követelmény Meghatározás szerint: teljes körű tiltás Előfordulhatnak jogos indokok bizonyos körülmények között, amikor egyes pontok figyelmen kívül hagyhatók, de figyelembe kell venni a teljes tartalmat és 7 Lehet, hogy léteznek áthidalhatatlan akadályok, amik megakadályozzák a teljesítést (pl. jogi szabályozások). A meghatározás nagyon hasonló a KELL és a TILOS EasyWaybeli jelentéséhez, az RFC 2119-cel összhangban. Teljesítés esetén: igen, vagy nem teljesítés esetén: nem az áthidalhatatlan okok magyarázatával Teljesítés esetén: igen, vagy nem teljesítés esetén: nem magyarázattal

8 NEM SZÜKSÉGES (NEM AJÁNLOTT) LEHETSÉGES (OPCIONÁLIS) körültekintően kell mérlegelni, mielőtt másik megoldást választanak. Előfordulhatnak jogos indokok bizonyos körülmények között, amikor egyes eljárások elfogadhatók vagy hasznosak, de figyelembe kell venni a teljes tartalmat és körültekintően kell mérlegelni, mielőtt olyan eljárást alkalmaznak, ami ezzel a címkével jellemezhető. Az adott pont teljes mértékben opcionális. Az egyik alkalmazás esetén választható lehet a helyi sajátosságok miatt vagy mert úgy vélhető, hogy speciális hozzáadott értéket képvisel. Jelentése az EasyWay-ben megfelel az RFC 2119-nek. 1. sz. táblázat: A rész szóhasználat követelményei Teljesítés esetén: igen magyarázattal vagy nem teljesítés esetén: nem Megjegyzendő, hogy a fenti kulcsszavak csupa nagybetűvel való írása amit az internetes szabványokban gyakran alkalmaznak az Alkalmazási Útmutatókban nem javasolt. A követelményi nyelvezet használata lehetővé teszi az "A" részben kifejtett követelmények közvetlen alkalmazását a megfelelőségi ellenőrzéshez. Az alábbi bekezdés bemutat egy példát a funkcionális követelményhez: FR2: Az automatikusan és a nem műszaki forrásokból származó összegyűjtött adatoknak és információknak következetes földrajzi referenciamodellen és időbeli érvényességi modellen kell alapulniuk, melyek mindegyike az adatleírásnak kell, hogy része legyen. A földrajzi alap meghatározása az operátorra hagyható. A Követelmény címszó alatt egy új szemantikai elem, az Ajánlás jelenik meg az "A" részben. Ez az elem nem rendelkezik a határozott követelmény jellemzőivel, emiatt tilos a megfelelőségi ellenőrzéshez sorolni. Az Ajánlások nem kapcsolódnak közvetlenül az ITS-szolgáltatások harmonizációjának három pilléréhez (interoperabilitás, egységes kialakítás ( common look + feeling ), minőségi kritériumok), de egy-egy ITS szolgáltatás belső jellemzőihez igen. Mindazonáltal egy-egy ilyen elem közvetíti az európai hozzáadott értéket, ezért az Alkalmazási Útmutatókban ezzel is kell foglalkozni. Az Ajánlás jelölésére a következő elemet használják a dokumentumban: Ajánlás FA1: Loremipsumdolor sit amet, consetetursadipscingelitr, 8

9 1.2. ITS szolgáltatás profil ITS szolgáltatás stratégia Szolgáltatás általános leírása Az utazási információs szolgáltatások átfogó általános leírása a Traveller Information Services REFERENCE DOCUMENT, TIS Deployment Guideline Annex, Version dokumentumban található, az alábbiak szerint: Rövid összefoglaló, és 2.1-es fejezet A szolgáltatás általános leírása. Az Előrejelzés és valós idejű információszolgáltatás mind a várható, mind pedig a nem előre látható eseményekről nyújt információkat az úthasználóknak a TEN-T hálózat meghatározott útszakaszain, valamint a kapcsolódó infrastruktúrán. Az eseményeket várható és nem előrelátható események mint a megszokottól eltérő helyzeteteket lehet definiálni, melyek kedvezőtlen közlekedésbiztonsági, hatékonysági és környezeti hatásokhoz vezethetnek az adott úton. Az eseményeknek két kategóriája létezik: Várható események, pl.: o sztrájkok, tiltakozások, úton folyó munkavégzések, kiemelt események hatására bekövetkező fogalmi torlódások (sportmérkőzések, koncertek, fesztiválok), parkoló-létesítményekről szóló információk, út/híd/alagút/sáv/határ lezárások, stb. Nem várható/nem előre látható események, pl.: o Balesetek, út/híd/alagút/sáv/határ lezárások, akadályok az útburkolaton (tárgyak, állatok, emberek), forgalommal szemben haladó járművezetők, parkoló-létesítményekről szóló információk, hirtelen lelassuló/megálló és feltorlódó forgalom, korlátozott látási viszonyok, csúszós útburkolat (aquaplaning, jég, olaj, stb.), hirtelen megjelenő kedvezőtlen időjárási körülmények, határátkelőknél kialakuló hosszú várakozási idő, stb. Az Előrejelzés és valós idejű információszolgáltatás mint a teljes információs stratégia része az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: utazást megelőzően a járművezetők figyelmeztetése a várható eseményekről; utazás közben a járművezetők figyelmeztetése a várható és nem várható eseményekről Mi a vízió? Az eseményekről szóló tájékoztatásnak és a járművezetők figyelmeztetésének fő célja a közlekedésbiztonság és a hálózati hatékonyság, valamint a járművezetők utazási kényelmének növelése. A tájékozatlan járművezetők hirtelen reakciói miatt egy forgalmi zavar spontán módon szűk forgalmi keresztmetszet kialakulásához vezethet. De ha a járművezetők már előre 9

10 ismerik a várható forgalmi helyzetet, akkor felkészülhetnek rá, és proaktív módon sebességük és követési távolságuk módosításával alkalmazkodhatnak a kialakult helyzethez, így biztosítva a biztonságos, egyenletes és stabil forgalmat. Az Előrejelzés és valós idejű információszolgáltatás lehetővé teszi a forgalmi információknak utazás előtti és utazás közbeni útvonaltervezésre bontását. Az információk módosíthatják az utazás megkezdésének időpontját, segíthetik a járművezetőt a hatékonyabb útvonalválasztásban vagy akár megváltoztathatják az utazási szándékot is. A járművezetőknek szóló információszolgáltatás javítja az utazási komfortot, még akkor is, ha az információk közvetlenül nincsenek hatással a hálózati hatékonyságra vagy a közlekedésbiztonságra. A megfelelően tájékoztatott járművezetők nyugodtabbak, így jobban tudnak koncentrálni. A szolgáltatás további hatása a közösségi közlekedésben résztvevők nagyobb aránya, valamint a kisebb mértékű levegőszennyezés Mik a célok? A szolgáltatás fő célja az úthasználók tájékoztatása a várható, és nem várható eseményekről, annak érdekében, hogy támogassák őket a legjobb útvonal kiválasztásában, és hogy a járművezetők biztonságosabban, valamint nyugodtabban utazhassanak. A várható eseményekről és azok hatásairól tájékoztatást kell adni, különösen akkor, ha utazás előtti figyelmeztetéssel biztosítják az információ előrejelzést. Ezek az információk hozzájárulnak az útügyi szervezet általános forgalmi menedzsment céljaihoz. Az információ azokat a járművezetőket is támogathatja, akik a zavar által érintett területen át tervezik útjukat. A nem várható eseményekről és azok hatásairól szóló valós idejű információszolgáltatás általában fontosabb azon úthasználók számára, akik már úton vannak, annak ellenére, hogy ezek az információk hatással lehetnek azon úthasználókra is (pl. sávzárásról szóló információ), akik utazásukat nem tervezik meg előre. A nem várható események gyakrabban kapcsolódnak veszélyes szituációkhoz, és fontosabbak az utazás közbeni veszélyjelzések esetén; a veszélyhelyzetekről szóló információk továbbítása megelőzi a baleseteket és hatással van az útvonalválasztásra, így hatékonyabbá és biztonságosabbá téve az úthálózatot. Ebben az esetben fontos, hogy az információkat a lehető leggyorsabban eljuttassák az úthasználókhoz. Ezen előre jelzett vagy valós idejű információk utazás előtt vagy utazás közben különböző információs csatornák felhasználásával biztosíthatóak, melyekhez az úthasználók különböző végfelhasználói berendezéseken keresztül férhetnek hozzá. A szolgáltatás tartalmazhat kollektív és individuális, egyéni (személyre szabott, igény szerinti) információkat is. Problémák, melyeket figyelembe kell venni: egyszerű információs hozzáférés biztosítása az úthasználók számára; 10

11 információs portálok különböző tartalommal; információk hiányossága; információk eltérő értelmezése az úthasználók által EasyWay harmonizáció a következőkre fókuszál Jelen EasyWay Alkalmazási Útmutató egyik fő célja az internet alapú utazás előtti és utazás közbeni forgalmi információszolgáltatás statikus és dinamikus térképekkel kombinálva ahol az események az úthálózaton egy adott helyszínhez rendelhetőek, ott a térképen egy speciális esemény piktogramot kell megjeleníteni. Számos információszolgáltató használja már ezt a fajta megjelenítést. A másik fő terület az utazás közbeni információk VJT-n való megjelenítésére vonatkozik, amelyeket az útvonalak mentén a közút üzemeltetők működtetnek. Egy másik terület a közútkezelők és a széleskörű felhasználók számára forgalmi előrejelzéseket kínáló nemzeti, regionális vagy helyi műsorszolgáltatók közötti kapcsolódásra vonatkozik. A mobil technológián alapuló végfelhasználó eszközök gyors fejlődésének köszönhetően az egyéni (személyre szabott) információszolgáltatások növekedő tendenciát mutatnak Kapcsolódás további ITS szolgáltatásokhoz Ehhez a szolgáltatáshoz fontos információk a különböző eseményekkel kapcsolatos aktuális változások, ill. azokra vonatkozó előrejelzések, melyek hatással vannak a járművezetőre útja során. Fontos kiegészítő információk, melyeket ez az Alkalmazási Útmutató nem tartalmaz, de az alábbi útmutatókban megtalálhatóak: Forgalmi zavarok okai és időtartamai, pl. vészhelyzetek, balesetek (ld: TMS- DG05-08: Veszélyre figyelmeztető rendszerek és Vészhelyzet menedzsment ), időjárási körülmények (ld: TIS-DG06: Időjárási információs szolgáltatások ). Eseményeknek a forgalmi körülményekre gyakorolt következményei (pl. sebességszabályozás ld: TIS-DG04: Sebességszabályozásra vonatkozó információs szolgáltatások vagy forgalmi körülmények és torlódások (ld: TIS- DG03/05: Forgalmi információkra és várható utazási időkre vonatkozó információs szolgáltatások ). Alternatív útvonalra vonatkozó javaslat (pl. terelés vagy módváltás, ld. TMS- DG07 Közlekedési folyósok és hálózatok forgalmi menedzsment tervei ). Forgalmi körülmények hosszú- és középtávú előrejelzése a hisztorikus adatok alapján (EasyWay Alkalmazási Útmutató által nem érintett). A szolgáltatás az úthasználókra irányul, tartalmazhat általános információkat és individuális (személyre szabott, igény szerinti) információkat is. Az információszolgáltatásnak összhangban kell lennie a forgalmi menedzsment tervvel (FMT, ld. TMS-DG07 Közlekedési folyósok és hálózatok forgalmi menedzsment tervei ), melyet útügyi hatóságok vagy forgalomirányító központok használnak. 11

12 Hozzájárulás az EasyWay céljaihoz Szolgáltatás-értékelés Az utazási információs szolgáltatások álfogó általános leírása a Traveller Information Services REFERENCE DOCUMENT, TIS Deployment Guideline Annex, Version dokumentumban található, a 2.2-es fejezetben Hozzájárulás az EasyWay céljaihoz. Az alábbi ábra a szolgáltatás hozzáadott értékére vonatkozó számszerű meghatározást mutatja, amely az EasyWay három fő célját tartalmazza: közlekedésbiztonság, hatékonyság és környezetvédelem. A szolgáltatás értékelésre alkalmazott skála szakértői megítélésen, nem pedig az ehhez kapcsolódó tudományos elemzésen alapul. 1. sz. ábra: Előrejelzés és valós idejű információszolgáltatás hatása az EW céljaira Közlekedésbiztonság Az információk különösen veszélyhelyzetek/nem várható események esetében segíthetnek megelőzni az elsődleges és másodlagos baleseteket azáltal, hogy a járművezetőket figyelmeztetik a veszélyes helyzetekre Környezeti hatások Az ilyen típusú információk az úthálózat hatékonyabb kihasználáshoz vezethetnek, támogatva a közösségi közlekedés nagyobb arányú használatát, így csökkentve a káros-anyag kibocsátást Hálózati hatékonyság Az információszolgáltatás eredményeként várhatóan hatékonyabb utazási döntéseket hoznak az úthasználók (útvonalválasztás, módválasztás, utazási idő) A legkorszerűbb megoldások Az Előrejelzés és valós idejű információszolgáltatás jelenleg fejlett és elterjedt az EasyWay tagországokban. A nemzeti gyakorlati példák Európa-szerte mutatják, hogy 12

13 milyen módon biztosítható az eseményekre és veszélyhelyzetekre vonatkozó információ-szolgáltatás. Az utazás előtti utazástervezés az elmúlt években az egyszerű, előre meghatározott időszakokban sugárzott TV adásoktól és rádióüzenetektől egészen a dinamikus smartphone (okostelefon) applikációkig és a könnyen hozzáférhető interaktív térképen megjelenő valós idejű és tervezett eseményekre vonatkozó forgalmi információkat tartalmazó weboldalakig fejlődött. Sok európai útüzemeltető használ weboldalakat, mint információszolgáltatást, mely segíthet az utazás- és útvonaltervezésben. Az úthálózatról szóló információk, a hisztorikus és valós idejű utazási információkkal kombinálva lehetővé teszik az úthasználók számára a megalapozott választást az egyéni és közösségi közlekedési lehetőségek között, és segít befolyásolni az utazás megválasztását. Az utazás közbeni információkat VJT-n megjelenítve Európa-szerte széles körben használják, az útdíjas autópálya-hálózatokon (pl. Franciaország, Spanyolország, Portugália és Olaszország) és a nagy forgalmat lebonyolító autópályákon, ahol a forgalomterelési lehetőségek rendelkezésre állnak (pl. Hollandia, Belgium, Egyesült Királyság, Németország). A szóbeli közlekedési információk a nap nagy részében utazás előtt és utazás közben is számos rádiócsatornán elérhetőek Európa-szerte. Speciális, ilyen célú autópálya rádiófrekvenciák találhatóak Franciaországban, Hollandiában és Olaszországban, ahol az érintett régióra vonatkozóan rendszeresen továbbítanak közlekedési információkat. Az RDS-TMC-t már a legtöbb nyugat-európai országban alkalmazzák, és a legtöbb közép- valamint kelet-európai országban tervezik az alkalmazást, vagy már kialakítás alatt áll. Az RDS-TMC Plusz Ausztriában ingyenesen elérhető, mely minőségbiztosított és gyorsabb RDS-TMC szolgáltatást nyújt, mert csak a releváns, információkat továbbítja. A digitális műsorszolgáltatásra való átállással a jövőben az RDS-TMC szerepét várhatóan a TPEG szolgáltatások veszik át. További szolgáltatások veszélyhelyzetekre utaló információkat en és SMS-ben továbbítanak. A járműben lévő, RDS-TMC információs szolgáltatással felszerelt navigációs rendszerek használata szintén széles körben elterjedt. Ezek a rendszerek adatkapcsolattal rendelkeznek, mely lehetőséget kínál a rendszer-szolgáltatókkal való kapcsolatra. Az okostelefonok piaca exponenciálisan növekszik, melyek járműfedélzeti navigációs rendszerekként funkcionálhatnak, és az úthasználók számára weboldalakon, vagy közösségi portálon (pl. Twitter) keresztül utazás előtti és utazás közbeni információkat biztosítanak. Bár az előrejelzéssel és az eseményekről szóló valós idejű információszolgáltatással kapcsolatos legújabb fejlesztések okostelefonokra írt forgalmi alkalmazások. Míg néhány alkalmazás hagyományos műholdas navigációt biztosít, addig néhány program segítséget nyújt a járművezetőnek a prediktív forgalmi előrejelzés segítségével mely figyelembe veszi a hét napját, az időszakot, a szabadságokat, az időjárást, a baleseteket, az úton folyó munkavégzéseket, és speciális eseményeket is, mint pl. 13

14 futballmérkőzések vagy koncertek a torlódások elkerülésére. Egyes alkalmazások még azt is lehetővé teszik, hogy megjelenítsék és jelentsék a közúti baleseteket Európai dimenzió Az Előrejelzés és valós idejű információszolgáltatás Európa-szerte hatással van az úthasználók útvonalválasztására mind rövid, ill. hosszabb utazásoknál, mind a helyi, mind pedig a távolsági, valamint nemzetközi forgalomban. Ezért a rendszerszolgáltatóknak (amennyiben lehetséges) különböző nyelveken kell megkísérelni az információk nyújtását, vagy még inkább meg nyelv-független formában (piktogramok, szimbólumok felhasználásával) kell információkat biztosítani. A létező alkalmazások és a felhasználói információs követelmények jelenleg Európaszerte különbözőek, mivel a nemzeti stratégiák, és a befektetési stratégiák különbözősége határozza meg a jövőbeli fejlesztéseket. Így nem célszerű meghatározni/előírni az elérendő minimális szolgáltatási szintet. A szolgáltatási szintek és kritériumok meghatározása azonban a legfontosabb az információszolgáltatáshoz; a jövőbeli fejlesztések ennek megfelelően történhetnek a szolgáltatási szintek nagyobb európai harmonizációja érdekében. Ajánlásokat fogalmaztak meg annak érdekében, hogy biztosítsák ezen szolgáltatást egy jobb európai kontextusban. 14

15 2. "A" rész: harmonizációs követelmények 2.1. Szolgáltatás definíciója Az Előrejelzés és valós idejű információszolgáltatás, mind a várható, mind az előre nem látható eseményekről nyújt információkat az úthasználóknak a TEN-T hálózat meghatározott útszakaszain, valamint a kapcsolódó infrastruktúrán. Ezen előre jelzett vagy valós idejű információk utazás előtt vagy utazás közben különböző információs csatornák felhasználásával biztosíthatóak, melyekhez az úthasználók különböző végfelhasználói berendezéseken keresztül férhetnek hozzá. A szolgáltatás tartalmazhat kollektív és individuális, egyéni (személyre szabott, igény szerinti) információkat is. Az eseményeket várható és nem előrelátható események mint a megszokottól eltérő helyzeteteket lehet definiálni, melyek kedvezőtlen közlekedésbiztonsági, hatékonysági és környezeti hatásokhoz vezethetnek az adott úton Funkcionális követelmények Funkcionális felépítés Jelen szolgáltatás funkciója, hogy az úthasználóknak utazás előtt, vagy pedig utazás közben előrejelzést és a valós idejű eseményekről információkat biztosítson. Európában az ilyen információszolgáltatásban mind a magán, mind az állami információszolgáltatók részt vesznek (lásd szervezeti követelmények). Az alábbi ábra bemutatja a szolgáltatás tipikus funkcionális felépítését. A függőleges vonalak megmutatják, hogy a teljes szolgáltatás funkcióját hol lehet a legmegfelelőbb módon legfeljebb három al-funkcióra bontani. 2. sz. ábra: Szolgáltatás funkcionális felépítése és három alfunkcióra bontása Funkcionális követelmény (Functional requirement - FR): FR1: Az al-funkciókra való felbontásnak és az interfészek biztosításának meg kell történnie, hogy az interoperabilitás biztosított legyen abban az esetben, ha a szolgáltatást több mint egy szervezet végzi (minden esetben meg kell történnie, felkészülve a könnyű funkcionális felbontásra a jövőbeli alkalmazásoknál). 15

16 Funkcionális felbontás és interfészek sz. Al-funkció: Adatgyűjtés Az adatgyűjtés eszközeit és módszereit ez az Alkalmazási Útmutató nem tartalmazza. Egyéb szempontok mellett az adatgyűjtő rendszerek függenek az adott adatgyűjtő rendszertől, kiválasztásuk az üzemeltető kompetenciája. Megjegyzés: az adatgyűjtést nem csak automatikus adatgyűjtő rendszerek végzik. Az "eseményeket jelezhetik/bejelenthetik úgynevezett nem műszaki források is, mint pl. rendőrség, tűzoltóegységek, helyi hatóságok, úthasználók, valamint az útüzemeltetők által végzett tevékenységek is generálhatnak ilyen információkat. Funkcionális követelmények: FR2: Az automatikus vagy pedig nem-műszaki forrásokból gyűjtött/kijelzett/ generált adatoknak és információknak következetes földrajzi modellen kell alapulniuk, mint amilyen az idő-pecsét modell, amelynek az adatleírás részének kell lennie. FR3: A földrajzi viszonyítási alap rögzítése az üzemeltetőre bízható. FR4: A valós idejű adatok mellett felhasználhatók a korábbi mért adatok (hisztorikus adatok) az előjelzések generálására sz. Alfunkció: Adategyesítés és adatfeldolgozás Európán belül különböző módszerek léteznek az előjelzések és a valós idejű információkhoz gyűjtött adatok és az egyéb bemenő adatok egyesítésére. Ezeket a módszereket ez az Alkalmazási Útmutató nem tartalmazza, kiválasztásuk az üzemeltetőre bízott; a módszerek alkalmazása többek között az adatösszesítő és az feldolgozó rendszer adott használatától és az alkalmazott forgalmi modelltől függ. Funkcionális követelmény: FR5: A tartalom tulajdonosától a tartalomszolgáltatóhoz továbbított adatok forrását, jellegét és minőségét meg kell határozni, és az adatok interfész leírásának részének kell lennie sz. Al-funkció: Információszolgáltatás A különböző rendszer-szolgáltatók által nyújtott információszolgáltatás a speciális üzleti modelleknek megfelelően különböző módon valósulhat meg. A végfelhasználói berendezésen az úthasználók tájékoztatását különböző információs csatornák felhasználásával kell megvalósítani (lásd fejezet). Az ügyfélorientált előrejelzés és valós idejű eseményinformációs szolgáltatások biztosítása során a felhasználói haszon növelhető, ha a tájékoztatást kiegészítik általános forgalmi információkkal (pl. lásd TIS-DG03/05 Forgalmi információkra és várható utazási időkre vonatkozó 1 Az ITS szolgáltatás üzemeltetése több mint egy szervezet közreműködésével valósul meg (határokon átívelő, régiókon átívelő) pl. különböző útüzemeltetők és a szolgáltatásban több szervezet vesz rész, biztosítva "a logikus alfunkciókat". Az elosztott funkciók között az interoperabilitást a megfelelően szabványosított interfészek garantálják. 16

17 információs szolgáltatások, TIS-DG04 Időjárási információs szolgáltatások és TIS- DG06 Sebességszabályozásra vonatkozó információs szolgáltatások ). Funkcionális követelmény: FR6: Az információszolgáltatás területét az alkalmazott kommunikációs eszközök tekintetében meg kell meghatározni (különösen a rádióra vonatkozóan) Interfész követelmények Megjegyzés: amennyiben az ITS szolgáltatás működtetése megoszlik a szolgáltatók között (határon átnyúló, régiókon átnyúló), például különböző útüzemeltetők és más partnerek vesznek részt benne, logikai al-funkciókat eredményezve, akkor a megosztott funkciók közti interoperabilitást a pontosan definiált interfészekkel kell garantálni. 1. sz. interfészre vonatkozó követelmény (lásd a Műszaki követelményeket és a DATEX II profilokat is): FR7: A résztvevő felek közötti interoperabilitás biztosítására az adatgyűjtő, adatösszesítő és feldolgozó al-funkcióknak a felhasznált adatok típusától függően az 1-es interfészt kell megkövetelniük/biztosítaniuk az alábbi információs struktúrák közül eggyel vagy többel: o forgalomnagyság, sebesség, pálya kihasználtságának mértéke (hurokdetektorok, radar stb. segítségével gyűjtve); o mozgás iránya, pályája (APNR - automatikus rendszámfelismerő rendszer segítségével gyűjtve); o mozgó jármű adatok (taxi FCD, navigációs rendszerek, telefonos adatok segítségével gyűjtve). 2. sz. interfészre vonatkozó követelmény (lásd a Műszaki követelményeket és a DATEX II profilokat is): FR8: A résztvevő felek közötti interoperabilitás biztosítására az adatgyűjtő, az adatösszesítő, a feldolgozó és a szolgáltatásnyújtó al-funkcióknak interfészt kell követelniük/biztosítaniuk az alábbi esemény forgalmi információs struktúrával: o (várható) hatás a forgalomra; o az esemény kezdete és várható vége; o helyszín és várható térbeli kiterjedés; o típus, ok (opcionális / nem kötelező); o megjegyzés (szabadon szerkeszthető); o információ-forrás. 17

18 2.3. Szervezeti követelmények A kulcsszereplők és az értékláncolatban betöltött szerepük, valamint a TIS szolgáltatásokhoz kapcsolódó viszonyok általános átfogó leírását az Utazási Információs Szolgáltatások REFERENCIAANYAGA, TIS Alkalmazási Útmutató Függelék, változat tartalmazza: 3.1. fejezet: Az utazási információs láncolatban résztvevő kulcsszereplők bemutatása és 3.2. fejezet: Szolgáltatásra Üzleti modellre vonatkozó viszonyok. Az alábbi ábra az előrejelző- és valós idejű információs szolgáltatások szervezeti felépítésének történeti növekedését mutatja be: 3. sz. ábra: Előrejelzés és utazási idő szolgáltatás - szervezeti felépítés (történeti) Jelenleg a történetileg kialakult szereposztás jelentős változáson megy át. Az útüzemeltetők és más felek közti együttműködés lehetséges kombinációit mutatja be a következő ábra. 18

19 4. sz. ábra: Szervezeti felépítés - útüzemeltetői szempontból 5. sz. ábra: Szervezeti felépítés - egyéb (nem útüzemeltetői) szempontból Bár annak következtében, hogy a partnerek állami vagy magán útügyi szervezetek, valamint állami vagy magán szolgáltatók, akik jogi szempontból különböző fokon önállóak és néha nemzetközi kontextusban különböző nemzeti törvényeknek megfelelően dolgoznak, szervezeti formájukat jogilag és szervezetileg nem szükséges meghatározni. 19

20 A szervezeti felépítéshez kapcsolódó ajánlások: OA1: A világos definíciók és szervezeti szempontok döntő fontosságú előfeltételei a Előrejelzés és valós idejű információs szolgáltatások sikeres alkalmazásának, amit minden résztvevő fél/partner olyan partneri vagy együttműködési megállapodás formájában dokumentál és szignál, ami rögzíti az együttműködés kereteit. A dokumentumok meghatározzák az együttműködés módját, és tartalmazniuk kell az üzemeltetési utasításokat. Emiatt aláírás előtt teljes mértékben áttekintendők. Mindkét dokumentum egyfajta szándék-nyilatkozat a bennük foglaltak teljesítéséről, de jogi következmények nélkül. A megegyezést egyfelől írott formában foglalják össze, mivel szükség van az együttműködés világos és kölcsönös értelmezésére, másfelől a szerződés aláírása mérföldkő megfelelő média-felfogással. Főleg ennél a szolgáltatásnál különböző magán szolgáltató harmadik felek fontos szerepet játszanak az automatikusan nem érzékelhető (nem műszaki forrásból érkező adatok) eseményekről szóló információk biztosításában/szolgáltatásában. Ezen szereplőkre és az ő szerepükre az ITS szolgáltatás szervezeti struktúrájában külön figyelmet kell fordítani, és tevékenységüket egyezményekkel/szerződésekkel kell szabályozni. Szervezeti követelmények: OR1: A szolgáltatás szervezeti és működtetési struktúráját, valamint az egyes szervezetek/testületek szerepét és pontos feladatait meg kell határozni. OR2: Minden, az Előrejelző és valós idejű információs szolgáltatás sikeres alkalmazáshoz szükséges szervezeti szempontokat dokumentálni és azt szignálni kell minden résztvevő félnek/partnernek olyan partneri vagy együttműködési megállapodás formájában, amely rögzíti az együttműködés kereteit. OR3: Amennyiben olyan magán-partnerek kerülnek bevonásra a szolgáltatásba, akik a saját gyűjtött adataikat biztosítják a Előrejelző és valós idejű információs szolgáltatásba, szerződést (szolgáltatási szintre vonatkozó egyezménnyel) kell kötni. OR4: Minden, az Előrejelző és valós idejű információs szolgáltatás sikeres alkalmazáshoz szükséges együttműködési folyamatot / munkafolyamatot és interfészt le kell írni. OR5: Az információszolgáltatásnak összhangban kell lennie azokkal a forgalmi menedzsment tervekkel (TMP, lásd: TMS-DG07 Közlekedési folyosók és hálózatok forgalmi menedzsmentje ), amelyeket az útügyi hatóságok vagy a forgalomirányító központok használnak. OR6: Abban az esetben, ha két vagy több szervezet vesz részt a szolgáltatásban, az alábbi szervezeti követelményeket veszik figyelembe két szolgáltatási életciklus fázisra: o ITS-szolgáltatás kidolgozása; o ITS-szolgáltatás működtetési és minőségi menedzsmentje (a tartalomszolgáltatóra és a szolgáltatás üzemeltetőjére vonatkoztatva). 20

21 2.4. Műszaki követelmények Nincs ilyen Az információs és telekommunikációs technológiákhoz szükséges infrastruktúra Szabványok és megállapodások (létezőek és szükségesek) DATEX II profilok A rendszerek közti interoperábilis interfészek megléte szükséges a legtöbb EasyWay célkitűzéshez, mint például a szolgáltatások folytonossága és a határon átnyúló forgalmi menedzsment együttműködés. Így az EasyWay elhatározta, hogy aktívan közreműködik az elvárt szabványosítási erőfeszítések megalapozásában azzal, hogy erre a célra megalakítja az ESG5 (Expert and Study Group 5: DATEX) munkacsoportot és kapcsolatba lép a megfelelő európai szabványosítási testülettel, nevezetesen a CEN TC278 WG8-cal ( Közúti forgalmi adatok ). Ennek az együttműködésnek az eredménye a DATEX II specifikáció az ITS szolgáltatások interoperábilis eszköz-eszköz kommunikációjára, ami európai szabványként CEN/TS néven elérhető. Ezt a specifikációt használják az EasyWay keretein belül a dinamikus forgalmi és utazási adatok interoperábilis hozzáféréséhez. Műszaki követelmény: TR1: A forgalmi információs és utazási idő szolgáltatás értékláncolatában részt vevő különböző szereplők közti interoperabilitás biztosítása érdekében a megfelelő DATEX II-Profilt2 kell használni az 1-es interfészhez. 2 A DATEX profilok olyan alkotóelemekből állnak, amelyeket a DATEX modellből vettek át, és amelyek az adott alkotóelemek közti kapcsolat részhalmazait (sémáit) tartalmazhatják. 21

22 o Statikus információk: mérési pont információi o Dinamikus információ: Adatgyűjtés: a forgalom lefolyása 22

23 o Dinamikus információ: a forgalom sebessége (átlag) o Dinamikus információ: sebesség (egyes járművekre vonatkozóan) 23

24 o Dinamikus információ: telítettségi arány 24

25 o Dinamikus információ: mozgás iránya (javaslat útvonalterv használatára járműsebesség per útvonalterv) 25

26 o Dinamikus információ: Floating Car Data mozgó jármű adatok (javaslat) Műszaki követelmények: TR2: Annak érdekében, hogy az interoperabilitás biztosított legyen a különböző az előrejelzésre és valós idejű eseményekre vonatkozó információszolgáltatáshoz kapcsolódó értékláncban résztvevő szervezetek között, a 2-es interfészre vonatkozóan a megfelelő DATEX II profilokat kell használni. 26

27 27

FORGALMI MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK FORGALMI MENEDZSMENT TERVEK A KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓK ÉS HÁLÓZATOK SZABÁLYOZÁSÁHOZ

FORGALMI MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK FORGALMI MENEDZSMENT TERVEK A KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓK ÉS HÁLÓZATOK SZABÁLYOZÁSÁHOZ FORGALMI MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK FORGALMI MENEDZSMENT TERVEK A KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓK ÉS HÁLÓZATOK SZABÁLYOZÁSÁHOZ Alkalmazási Útmutatók TMS DG07 01-02-00 változat 2012. január Koordinátor: dr. Achim

Részletesebben

Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu

Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági

Részletesebben

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton Nagy Ádám forgalomszabályozási mérnök ÁAK Zrt. 2013.06.26. ITS alkalmazása a stratégiai célok elérése érdekében Közlekedésbiztonság növelése Forgalom

Részletesebben

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt.

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. Időutazás (2005.) MARABU Kiindulási helyzet - Heterogén, többnyire elöregedett, korszerűtlen eszközpark

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Az EasyWayII projekt

Az EasyWayII projekt Az EasyWayII projekt fővárosi eredményei Varga Attila forgalomtechnikai igazgató BKK Közút Zrt. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ITS Hungary Egyesület EasyWay Workshop Az EWII projekt keretei Előkészítési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 886/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

A BIZOTTSÁG 886/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE L 247/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.9.18. A BIZOTTSÁG 886/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013. május 15.) a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közúti biztonsággal

Részletesebben

Hazai ITS stratégia az európai ITS Intézkedési Terv tükrében. ITS Hungary Egyesület 2009. december 3. Dr.- habil. Lindenbach Ágnes egyetemi tanár

Hazai ITS stratégia az európai ITS Intézkedési Terv tükrében. ITS Hungary Egyesület 2009. december 3. Dr.- habil. Lindenbach Ágnes egyetemi tanár Hazai ITS stratégia az európai ITS Intézkedési Terv tükrében ITS Hungary Egyesület 2009. december 3. Dr.- habil. Lindenbach Ágnes egyetemi tanár Az ITS stratégia szükségessége Az ITS rendszerek/szolgáltatások

Részletesebben

SITRAFFIC Scala városi forgalomirányító központ. Copyright Siemens Zrt. 2010. All rights reserved.

SITRAFFIC Scala városi forgalomirányító központ. Copyright Siemens Zrt. 2010. All rights reserved. SITRAFFIC Scala városi forgalomirányító központ A SITRAFFIC forgalomirányítási rendszer felépítése Közlekedés menedzsment szint SITRAFFIC Concert Városi / regionális közlekedés menedzsment Alrendszerek

Részletesebben

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Tartalomjegyzék 1. A RENDSZER RÖVID LEÍRÁSA...3 1.1. Elvárt funkciók:...3 1.2. Specifikáció...3 1.3. Funkciók ismertetése...3 2. RÉSZLETES

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek ÁTTEKINTÉS, MŰKÖDÉS. Schuchmann Gábor

Intelligens közlekedési rendszerek ÁTTEKINTÉS, MŰKÖDÉS. Schuchmann Gábor Intelligens közlekedési rendszerek ÁTTEKINTÉS, MŰKÖDÉS ADATIGÉNY sávonkénti járműszám járműosztályok sebességek Környezeti körülmények szabályozási körülmények hálózati adottságok korábbi adatok (változás

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE A SEE-ITS projekt röviden Partnerek A SEE-ITS egy több államot érintő projekt, amelynek célja az együttműködés, a harmonizáció és az átjárhatóság serkentése az elszigetelt délkelet-európai intelligens

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A bírálati szempontok két csoportra oszlanak: Tartalom (50%) Jelentési alapelvek (50%) 1. Tartalom Ez a bírálati szempont

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

City-HUB projekt, útmutató intermodális központok tervezéséhez egy korszerűbb közlekedéstervezési szemlélet keretében

City-HUB projekt, útmutató intermodális központok tervezéséhez egy korszerűbb közlekedéstervezési szemlélet keretében Nemzeti Közlekedési Napok Siófok, 2014. 10. 29. City-HUB projekt, útmutató intermodális központok tervezéséhez egy korszerűbb közlekedéstervezési szemlélet keretében Pusztai Ádám tudományos segédmunkatárs

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

A közforgalmú személyközlekedés időbeli tervezése

A közforgalmú személyközlekedés időbeli tervezése A közforgalmú személyközlekedés időbeli tervezése igény-kapacitás összerendelése (tervezés, lebonyolítás) - igények részletes jellemzői (térbeliség, időbeliség, utas-összetétel, stb.), mértékadó utasszám

Részletesebben

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29.

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben előad adó: Princz Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. : Princz-Jakovics Tibor (PhD tudományos munkatárs PhD) okl. építőmérnök Budapesti Műszaki

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

A kerékpározás jelene és jövője

A kerékpározás jelene és jövője A kerékpározás jelene és jövője Marasztó Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Főosztály Közúti Osztály Halálos kimenetelű kerékpáros balesetek száma Ország Év Fő Ausztália 2009

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Mobile Banking, Mobile Trading

Mobile Banking, Mobile Trading Mobile Banking, Mobile Trading CEBC: E-Banking - A jövő bankja konferncia 2008.szeptember 9. Mobile Banking fogalmi definíció Mobile Banking a banki- és pénzügyi szolgáltatások mobil telekommunikációs

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

www.asylumlawdatabase.eu

www.asylumlawdatabase.eu Funded by the European Commission Háttér A Menekültjog Európai Adatbázisa (European Database of Asylum Law, EDAL) egy 11 EU tagállam menekültjogi esetjogát tartalmazó online adatbázis. Az EDAL összefoglalja

Részletesebben

A közösségi közlekedés elméleti megszervezésének alapjai

A közösségi közlekedés elméleti megszervezésének alapjai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék A közösségi közlekedés elméleti megszervezésének alapjai Kövesné dr.

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 11. részfeladat Pályázati kiírás 8. területe Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

TÉRINFORMATIKAI ÉS ITS FEJLESZTÉSEK A FŐVÁROSI KÖZÚT ÜZEMELTETÉSBEN Dr. Almássy Kornél BKK Közút Zrt. HTE INFOKOM 2014 Kecskemét, 2014. október 8-10.

TÉRINFORMATIKAI ÉS ITS FEJLESZTÉSEK A FŐVÁROSI KÖZÚT ÜZEMELTETÉSBEN Dr. Almássy Kornél BKK Közút Zrt. HTE INFOKOM 2014 Kecskemét, 2014. október 8-10. TÉRINFORMATIKAI ÉS ITS FEJLESZTÉSEK A FŐVÁROSI KÖZÚT ÜZEMELTETÉSBEN Dr. Almássy Kornél BKK Közút Zrt. 2 A BKK Közút üzemeltetésében lévő közúthálózat állapota Létesítményi mérnökök szemrevételezéses adatgyűjtése

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Követelmény A beadandó dokumentációját a Keszthelyi Zsolt honlapján található pdf alapján kell elkészíteni http://people.inf.elte.hu/keszthelyi/alkalmazasok_fejlesztese

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Kooperatív Rendszerek - Huwico konferencia, 2005 április 9.

Kooperatív Rendszerek - Huwico konferencia, 2005 április 9. Kooperatív endszerek - Huwico konferencia, 2005 április 9. A Kooperativ kommunikáció lényege és megvalósítási terve Kovács András Tartalom 1. Mit takar a Kooperatív Kommunikáció? Ma már természetes, hogy

Részletesebben

A központi forgalomirányítás technológiájának 25 éves fejlődése további lehetőségek. Copyright Siemens Zrt. 2010. All rights reserved.

A központi forgalomirányítás technológiájának 25 éves fejlődése további lehetőségek. Copyright Siemens Zrt. 2010. All rights reserved. A központi forgalomirányítás technológiájának 25 éves fejlődése további lehetőségek A telematikai alkalmazások technológiai fejlődésének kulcs elemei és mérföldkövei Informatika: - számítási és tárolási

Részletesebben

Stratégia az Intelligens

Stratégia az Intelligens Stratégia az Intelligens Közlekedési Rendszerek és Szolgáltatások Hazai Fejlesztéséhez VITAANYAG Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Budapest, 2009. január A vitaanyag hátteréül szolgáló

Részletesebben

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény Parking Kft. Előadó: Devecz Miklós 2011. Július 6. BEVEZETÉS Európai teherszállítási logisztika: a fenntartható mobilitás

Részletesebben

Magyarország jelentése

Magyarország jelentése NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Magyarország jelentése az elkövetkezendő ötéves időszakra szóló nemzeti ITS-intézkedésekről, a 2010/40. sz. ITS Direktíva 17. cikk (2) bekezdés előírásának megfelelően,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT Fertői Ferenc 2010 Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport 3-dimenziós táj generálása útvonalgráf alapján Szakdolgozat Készítette:

Részletesebben

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006 [Épületenergetikai tanúsítás] P03 15-06-2006 Jean Christophe Visier Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB Franciaország www.buildingsplatform.eu Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi

Részletesebben

A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról. Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról. Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A FInish pályázat bemutatása, tájékoztatás a nyílt felhívásokról, az elnyerhető támogatásról Viola Katalin Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. FInish pályázat A SmartAgriFood projekt logisztikai tevékenységének

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Korányi Daniella INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT BEMUTATÁSA

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Hatások értékelése Bevezetés Téglás Város Önkormányzata elkötelezett a fenntartható fejlődés gondolatisága és gyakorlata mellett, ezért vállalta,

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Térinformatika (GIS) közlekedési alkalmazásai Közúti adatbázisok Dr.

Részletesebben

Magyarország tempótérkép fejlesztés és publikáció

Magyarország tempótérkép fejlesztés és publikáció ITS Hungary Kiválósági díj PÁLYÁZAT Magyarország tempótérkép fejlesztés és publikáció Pályázó szervezet neve: Best Way Traffic Kft. Címe: 1043 Budapest, Dugonics u. 11. : Összeállította: Szvétek Ferenc

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Vagyontárgyforgalom. Biztonsági. Optimalizálása. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar

Vagyontárgyforgalom. Biztonsági. Optimalizálása. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Vagyontárgyforgalom Biztonsági Követelményeket Teljesítő Online Optimalizálása Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007 Tartalom Elméleti háttér K+F projekt Keretrendszer Többszintű optimalizálás és

Részletesebben

SOA Start.... és összeáll, ami összetett

SOA Start.... és összeáll, ami összetett Start... és összeáll, ami összetett Start szolgáltatások A egy olyan IT-stratégia, mely a teljes vállalat mûködésére hatással van. A stratégia támogatására már több eszköz ESB, BPM, Registry is rendelkezésre

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS

1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS 1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS Tárgy: A minimális pihenőidőtől és a maximális vezetési időtől való kivételes eltérés annak érdekében, hogy a gépjármű megfelelő megállóhelyre érhessen. Cikk: Az 561/2006/EK rendelet

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

Krasznay Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Krasznay Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Krasznay Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Korábban soha nem látott mennyiségű közigazgatási rendszer- és szoftverfejlesztés történik Magyarországon A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatai szerint

Részletesebben

Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések. László János Magyar Kerékpárosklub

Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések. László János Magyar Kerékpárosklub Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések László János Magyar Kerékpárosklub Kiindulás Országos és Budapesti adatok Tanulságok és feladatok Kiindulás Közös nevező Adatok korlátai

Részletesebben

Innovatív technológiák a fővárosi közlekedés megújításában. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ 2014. november 6.

Innovatív technológiák a fővárosi közlekedés megújításában. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ 2014. november 6. Innovatív technológiák a fővárosi közlekedés megújításában Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ 2014. november 6. Tartalom Fontosabb eredmények Intelligens rendszerek Fejlesztések 2

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

ITS Hungary Kiválósági Díj PÁLYÁZAT. Várható Utazási Idők Kijelzése

ITS Hungary Kiválósági Díj PÁLYÁZAT. Várható Utazási Idők Kijelzése ITS Hungary Kiválósági Díj PÁLYÁZAT Várható Utazási Idők Kijelzése Pályázó szervezet neve: Állami Autópálya Kezelő zrt. Címe: 1134 Budapest, Váci út 45. B épület Összeállította: Nagy Ádám forgalomszabályozási

Részletesebben

DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE

DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE A DLM Pulse innovatív testbeszéd kiértékelő megoldás virtuális tanácsadóként segíti az értékesítő munkáját az üzleti tárgyalás során. Könnyen

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Környezettudatos menedzsmentkialakítás s a. összhangban Önkormányzati ügyfelek részére

Környezettudatos menedzsmentkialakítás s a. összhangban Önkormányzati ügyfelek részére Akkreditációs szám: AL-1160 Nyilvántartási szám: 01-0793-04 Környezettudatos menedzsmentkialakítás s a döntési kompetenciák fejlődésével összhangban Önkormányzati ügyfelek részére ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM

Részletesebben

Az Internet elavult. Gyimesi István fejlesztési vezető Cardinal Számítástechnikai Kft. www.cardinal.hu

Az Internet elavult. Gyimesi István fejlesztési vezető Cardinal Számítástechnikai Kft. www.cardinal.hu Az Internet elavult Gyimesi István fejlesztési vezető Cardinal Számítástechnikai Kft wwwcardinalhu Cardinal Kft 2006 1 Elektronikus elérésre szükség van Internet híján betárcsázós ügyfélprogramok voltak:

Részletesebben

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Budapesti kerékpáros balesetek elemzése 2006 2009 Kertesy Géza vezető tervező, ügyvezető A baleseti adatok változása az elmúlt 10 évben A kerékpáros balesetek számának

Részletesebben

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban

Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Professzionális Mobiltávközlési Nap 2009 Új utakon az EDR Erőforrás gazdálkodás a bevetésirányításban Fornax ZRt. Nagy Zoltán Vezérigazgató helyettes Budapest, 2009. április 9. Tartalom 1. Kézzelfogható

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK AZ AUTÓPÁLYA ÜZEMELTETÉSBEN

FEJLESZTÉSEK AZ AUTÓPÁLYA ÜZEMELTETÉSBEN FEJLESZTÉSEK AZ AUTÓPÁLYA ÜZEMELTETÉSBEN JÁKLI ZOLTÁN MŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES Közlekedésfejlesztés Magyarországon Konferencia Balatonföldvár, 2011. május 11-13. ÁAK zrt. kezelés- üzemeltetés tevékenységi

Részletesebben

Új megközelítés az európai IT biztonságitudatosság növelésben

Új megközelítés az európai IT biztonságitudatosság növelésben Új megközelítés az európai IT biztonságitudatosság növelésben Birkas Bence Budapest, Szeptember 26, 2012 Puskás Tivadar Közalapítvány II Nemzetközi konferencia CERT-Hungary / Biztonságosinternet Hotline

Részletesebben

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT)

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Európa Tanács, Strasbourg 2004-2006. Őszi Tamásné - gyógypedagógus A bizottság létrejötte: A P-RR-AUT létrehozásáról

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

Informatika Budapest közlekedésében

Informatika Budapest közlekedésében Informatika Budapest közlekedésében Fejlesztések és megtakarítás Balatonfüred, 2011. november 23. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ 2 Tartalomjegyzék A BKK feladatai, struktúrája.

Részletesebben

icollware szoftver portfolió

icollware szoftver portfolió icollware szoftver portfolió Mandász Gábor 2013. július 18. Tartalom 1. Előzmények Szakértői terület megismerése Elektronikus csoportmunka rendszerek fejlesztése 3D technológiai kutatások 2. Célok Meglévő

Részletesebben

ITS előfizetés (Szolgáltatás) Internet alapú nyomkövető szolgáltatás, mely web böngészőn és Androidos okostelefonon keresztül is elérhető.

ITS előfizetés (Szolgáltatás) Internet alapú nyomkövető szolgáltatás, mely web böngészőn és Androidos okostelefonon keresztül is elérhető. 1 Az Integ Tracking System rövid bemutatása Az ITS egy magyar fejlesztésű újgenerációs nyomkövető rendszer, melynek Segítségével járművek és személyek egyaránt követhetők. A szoftver fő céljául egy olyan

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

KRESZ és közútkezelés

KRESZ és közútkezelés KRESZ és közútkezelés Forgalmász napok Sopron 2013. június 12-13. Nagy Zoltán osztályvezető Magyar Közút NZRT. telefon: 819-9133 e-mail:nagy.zoltan@kozut.hu A józan paraszti ész hiánya minden területen

Részletesebben

10. Tájékoztatás. Dr. Kálmán László SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Győr, 2014. január

10. Tájékoztatás. Dr. Kálmán László SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Győr, 2014. január SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 10. Tájékoztatás Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr, 2014. január Tartalom

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan I. Bevezetés E dokumentum célja az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU

Részletesebben

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály META a földügyi folyamatok tükrében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály A földüggyel szembeni alapvető elvárások Államhatalmi

Részletesebben