Előterjesztés a Képviselő-testület január 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Előterjesztés a Képviselő-testület január 25-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata évi költségvetése Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata évi költségvetési koncepcióját november 30-i ülésén tárgyalta a Képviselő-testület december 28-án került kihirdetésre a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény. A költségvetési törvény rögzíti az önkormányzatokat megillető normatívákat és a települési önkormányzatokat érintő jövedelemdifferenciálódás miatti elvonás mértékének számítását. Az Önkormányzati Információs Rendszeren (Magyar Államkincstár adatai) megjelent tájékoztató alapján vettük figyelembe a rendelet-tervezet készítésekor a normatív állami hozzájárulás címén számítható bevételeket és a jövedelemkülönbség mérséklése címén történő elvonást. Fentiek alapján a normatív állami támogatás e/ft-tal-, a normatív kötött felhasználású támogatás összege e/ft-tal-, a jövedelemkülönbség mérséklése miatti elvonás pedig 9 e/ft-tal csökkent a költségvetési koncepcióban szerepeltetettekhez képest. Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 24. (2) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Hivatkozott rendelkezésnek megfelelően került a rendelet-tervezet első tárgyalásra - előterjesztésre. Megjegyezzük, hogy az előterjesztett rendelet tervezet tárgyalási alap, az újraszabályozott Áht.ban, az Ávr.-ben előírtak szerint maradéktalanul azonban csak a februári testületi ülésre kerül végleges formába. Ugyanakkor a költségvetési rendelet tervezetünk tartalmazza mindazokat, amik a költségvetés elfogadásához szükségesek, tehát a tárgyalásnak akadálya nincsen. A évi költségvetési koncepció tárgyalását követően hozott Képviselő-testületi határozat átvezetése a következők szerint történt: 281/2011. sz. Képviselő-testületi határozat: 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett évi költségvetési koncepciót tárgyalási alapként elfogadja, a további részletes tárgyalásra a évi költségvetési törvény elfogadása után kerül sor. 2.) A évi költségvetésben a bevételekre, az intézmények és a szakfeladatok működési előirányzatára, a beruházásokra és a hiány csökkentésére a következő javaslatot teszi: 2.a) A Képviselő-testület a helyi adó bevételek tekintetében felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a koncepcióban tervezett iparűzési adóbevételt a decemberi adófeltöltések ismeretében és a telekadót a belterületbe vont ingatlanok vonatkozásában vizsgálja felül, és ennek 1

2 megfelelően kerüljön az iparűzési adóbevétel tervezésre a költségvetés januári tárgyalási fordulójára. Az idegenforgalmi adót meg kell vizsgálni azért, miképp lehetne a jelenlegi fix összeg helyett differenciáltan, a szállásdíjhoz igazítva a szállásdíj %-ában meghatározni. A Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kft. bérletfizetési lehetőségét megvizsgálva kb. 3 millió forint összegben kerüljön betervezésre. A Képviselő-testületi határozatnak megfelelően felülvizsgáltuk a évi költségvetési koncepcióban szerepeltett iparűzési adó bevételt és annak összegét e/ft-tal megemeltük a rendelet tervezetben. A telekadó tekintetében egyelőre nem változtattunk, mivel az előterjesztés készítésének időpontjáig újabb telekadó bevallások nem érkeztek, így nem tudtuk egyelőre reálisan számításba venni ezen jogcímen a bevétel növekedést. A telekadó vonatkozásában a februári költségvetési tárgyalásra valószínűleg több információval fogunk rendelkezni. Az idegenforgalmi adó kérdéskörével a decemberi ülésén foglalkozott a Képviselőtestület, így erre jelen előterjesztés nem terjed ki. A és évi üzlethelyiség értékesítések miatt bérleti díj bevételeink jelentősen csökkentek, és mivel konkrét szerződés a Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kft.-vel az épületrész bérletére vonatkozóan az előterjesztés készítésének időpontjában - egyelőre nincs, előzetesen e/f-tal emeltük meg a bérleti díj bevételeinket az előirányzott e/ft-tal szemben a reális tervezést szem előtt tartva. 2.e) A Képviselő-testület a Szentgotthárd Város Önkormányzata által fenntartott, ill. az Önkormányzat által finanszírozott intézmények tekintetében 52,5 millió Ft-os csökkentést határoz meg külön meg kell határozni, hogy melyik intézmény milyen mértékben fog ebből részesedni. A Képviselő-testületi döntésnek megfelelően értesítettük az egyes intézmények vezetőit az előirányzott, ill. elvárt önkormányzati támogatáscsökkentésről és kértük saját intézményeik tekintetében javaslataikat tegyék meg. A beérkezett-, az intézményvezetők által a működőképesség fenntartása mellett még bevállalható kiadáscsökkentő és bevételnövelő javaslatokat az alábbiakban intézményenként összegeztük. Az intézményi javaslatokon túl az étkezési hozzájárulás 6.000,- Ft/fő/hó összegét módosítottuk a kedvezményesen adózó béren kívüli juttatásként adható 5.000,- Ft/fő/hó összegre, annak járulékaival együtt ezen változás tehát beépítésre került a bevétel és kiadás változás sorokon. A táblázatokban bemutatjuk továbbá intézményenként a évi költségvetési koncepcióban még nem számított- minimálbéremelkedés miatti többlet kiadásokat. Mind az intézményi javaslatok, mind pedig a minimálbéremelés (A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján) beépítésre kerültek a évi költségvetési rendelet tervezet januári fordulójában előterjesztett anyagba. 2

3 Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményei: Polgármesteri Hivatal Év ktgvet koncp január Kiadás csökk. Bevét. növ. Min. bér miatti növ. Szem.i jutt. Madót. t. jár. Dologi kiadás Egyéb működési kiadás. Kiadás össz. Saját bevét. Törv.sz. Közp. t. Tényl. Közp.t. Önkm. tám Az előterjesztés későbbi részében a bevételek és kiadások változása alatt kerülnek bemutatásra a módosuló előirányzatok. A Polgármesteri Hivatal esetében a kiadási szint e/ft-tal csökkent, a bevételeket e/ft-tal emeltük meg, a minimálbér növekedés a kiadások tekintetében további e/ft emelkedést jelent, a tényleges központi támogatás / normatív bevétel azonban e/ft-tal csökkent, mindezek hatására az önkormányzati támogatás e/ft-tal emelkedett. III. Béla Szakképző Iskola: Év ktgvet koncp január Kiadás csökk. Bevét. növ. Min. bér miatti növ. Szem.i jutt. Madót. t. jár. Dologi kiadás Ellátottak pbeni.jutt. Spec.cél ú tám. Kiad. össz. Saját bevét. Törv.sz. Közp. t. Tényl. Közp.t. Önkm. tám Az Intézményvezető levelét, amely részletezi a táblázatban átvezetett változtatásokat az előterjesztéshez mellékeljük. 3

4 Rendelőintézet: Év ktgvet koncp január Kiadás csökk. Bevét. növ. Min. bér miatti növ. Személyi Madót. t. Dologi Kiadás Saját bevét. TB finansz. Önkorm. jutt. jár. kiadás össz. tám Össz.: Az előirányzatok változása részletezve a mellékelt táblázatokban. Beépítésre került az intézmény költségvetésébe Intézményvezető javaslata alapján a kiadáscsökkentés, változásként jelenik meg az étkezési hozzájárulás mértékének és járulékainak módosulása, valamint a fenti táblázatban elkülönítve szerepeltetjük a minimálbér változás hatásait. Móra Ferenc Városi Könyvtár: Év ktgvet koncp január Kiadás csökk. Bevét. növ. Min. bér miatti növ. Személyi Madót. t. Dologi Kiadás Saját Törv.sz. Tényl. Önkorm. jutt. jár. kiadás össz. bevét. Közp. t. Közp.t. tám Ösz: A januári költségvetési tervezetbe beépítésre került a bevételek és kiadások változásánál egyrészt az Intézményvezető (mellékelt) javaslata alapján a kiadáscsökkentés, változásként jelenik meg az étkezési hozzájárulás mértékének és járulékainak módosulása, valamint pontosításra kerültek a TÁMOP pályázat miatti várható kifizetések összegei, fenti táblázatban elkülönítve szerepeltetjük a minimálbér változás hatásait. 4

5 Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (SZOI) Év Személyi jutt. Munkaa.t erh. jár. Dologi kiadás Ellát.k. pbeni.j. Céltartalék Kiadás össz. Saját bevétel Állami tám.törv.sz Állami tám.tényleges Önkorm.tám ktsv konc január Kiadás csökk. Bevét. növ Min. bér miatti növ Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) Intézmény Személyi jutt. Munkaa.t erh. jár. Dologi kiadás Ellát.k. pbeni.j. Céltartalék Kiadás össz. Saját bevétel Állami tám.törv.sz Állami tám.tényleges Önkorm.tám ktsv konc január Kiadás csökk. Bevét. növ Min. bér miatti növ

6 Városi Gondozási Központ Intézmény Személyi jutt. Munkaa.t erh. jár. Dologi kiadás Ellát.k. pbeni.j. Céltartalék Kiadás össz. Saját bevétel Állami tám.törv.sz Állami tám.tényleges Önkorm.tám ktsv konc január Kiadás csökk. Bevét. növ Min. bér miatti növ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény Személyi jutt. Munkaa.t erh. jár. Dologi kiadás Ellát.k. pbeni.j. Céltartalék Kiadás össz. Saját bevétel Állami tám.törv.sz Állami tám.tényleges Önkorm.tám ktsv konc január Kiadás csökk. Bevét. növ Min. bér miatti növ. 6

7 A Társulás által fenntartott intézmények esetében az intézményvezetők leveleit mellékeljük az előterjesztéshez. Minden intézmény tekintetében elmondható, - ahogy az Önkormányzat intézményeinél is - az intézményvezetői javaslatok, a módosuló béren kívüli juttatás étkezési hozzájárulás valamint a minimálbér hatásainak átvezetése az előterjesztett anyagban megtörtént. A Képviselő-testületi határozatban rögzítettek és a költségvetési törvényben meghatározott támogatások, valamint a koncepció tárgyalását követően - fentiekre is tekintettel - ismerté vált változások átvezetésének hatására az önkormányzat bevételi főösszege e/ft-ra, kiadási főösszege e/ft-ra csökkent. A bevételek és kiadások változását az alábbiakban mutatjuk be: Bevételek változása Bevétel előirányzat főösszege a koncepcióban: Iparűzési adóbevétel Jövedelemkülönbség mérséklés Normatív állami hozzájárulások Normatív kötött felh. tám.k tervezhető szoc. ellátás Támogatás értékű működési bevétel Fejezeti kez. előir.tól (MFVK. TÁMOP pály.) Támogatás értékű felhalmozási bevétel Fejezeti kez. előir.tól: MFVK TÁMOP pályázat Háziorvosi Rendelő felújítás Támogatás értékű működési bev. Önkormányzatoktól - ügyelet Elkül.áll.i pénzal.tól közcélú foglakoztatás TKT Munkacsoport min.bér Intézmények: Polgármesteri Hivatal működési bevétel III. Béla Szakképző Iskola működési bevétel Rendelőintézet: támogatás értékű bevétel - TB bevétel MFVK tám.értékű bev. fejezettől Hitelek: Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Bevétel előirányzat főösszege a rendelet tervezetben: e/ft e/ft 9 e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft 722 e/ft - 3 e/ft 650 e/ft 20 e/ft e/ft e/ft 3 e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft Kiadások változása Kiadási előirányzat főösszege a koncepcióban: Polgármesteri Hivatal: Közutak, hidak üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkorm.igazgatás dologi kiadás Önkorm.igazgatás minimálbér Ár-, és belvízvédelemmel k. önk.tev. Tűzoltás, műszaki mentás támogatás Verseny-, és élsport támogatás e/ft e/ft e/ft e/ft 492 e/ft e/ft e/ft e/ft 7

8 MFVK TÁMOP pályázat működési kiadás MFVK TÁMOP pályázat fejlesztési kiadás Intézmények takarítása, karbantartása évi áthúzódó Segélyek Közcélú foglalkoztatás SZOI VMG kazán beszerzés, fejlesztési kiadás Hársastó leeresztő műtárgy felújítása Intézmények - Önkormányzat: III. Béla Szakképző Iskola kiadás csökk. Rendelőintézet kiadás növ. Móra F. V. Könyvtár kiadás csökk. Intézmények TKT.: SZOI támogatás csökk. SZEOB támogatás csökk. Városi Gondozási Központ támogatás csökk. Családsegítő és Gy.jóléti Szolg. Hitel működési évi felvétel Kiadási előirányzat főösszege a rendelet tervezetben: 651 e/ft e/ft 488 e/ft e/ft 760 e/ft e/ft e/ft e/ft 852 e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft A költségvetési rendelethez kapcsolódóan a további, döntést igénylő kérdéseket terjesztjük a T. Képviselő-testület elé: Ebrendészeti hozzájárulás: január 1-én lépett hatályba a évi CLVIII. törvény (továbbiakban: törvénymódosítás), mely az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény egyes rendelkezéseit módosította. A törvénymódosítás új eleme, hogy az ebtartás helye szerint illetékes települési önkormányzat az adott év első napjáig 4 hónapos kort betöltött eb után az eb tulajdonosától évente ebrendészeti hozzájárulást szedhet be. Az ebrendészeti hozzájárulás mértékét az önkormányzat állapíthatja meg, azonban az nem haladhatja meg a veszélyes eb vonatkozásában a húszezer, más eb esetében a hatezer forintot. Az ebrendészeti hozzájárulás mértékének a megállapításakor figyelembe kell venni az eb tartási célját, az eb tartásának állatjóléti és ebrendészeti jellemzőit (a tartási hely típusa, mérete, tartott ebek száma), valamint az ebtartó szociális helyzetét. Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás a - 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat mellékletében felsorolt magyar kutyafajtákba tartozó törzskönyvezett, - a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkant segítő vagy terápiás, - a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott, - ivartalanított - ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy állatvédelmi szervezet gondozásában tartott, valamint - állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott eb után. 8

9 A befolyt ebrendészeti hozzájárulás teljes összegét a települési önkormányzat köteles az ebek ivartalanításának támogatására, az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek fenntartására, állatvédelmi szervezetek támogatására, valamint az ebösszeírás vagy egyéb, az ebtartással kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozására fordítani. Több olyan cél van a fent felsoroltak között, amelyek elérése Szentgotthárdon is kívánatos lenne. Ezek mindenek előtt az ebrendészeti telep létrehozása, illetve állatmenhely kialakítása, de ilyen lehet az ebösszeírás támogatása is. Ezekhez tudna forrást teremteni ez az ebrendészeti hozzájárulás bevezetése. A beszedhető ebrendészeti hozzájáruláshoz kapcsolódó számítások: Szentgotthárd Város közigazgatási területén körülbelül 800 darab veszettség elleni oltással rendelkező eb van, bár hivatalos nyilvántartásunk erről a korábbi törvényi kötelezettség eltörlése óta nincsen. Az ebek kötelező összeírását most ez a törvény teszi ismét kötelezővé. - A becsült 800 kutyából ivartalanított körülbelül a kutyák 8-10 %-a lehet. - Magyar kutyafajták is találhatók városunkban (magyar vizsla, puli, pumi, stb.), azonban viszonylag kis százalékuk rendelkezhet törzskönyvvel. - A szolgálati és munkakutyák száma sem jelentős, a menhelyről örökbefogadott kutyák pedig kb. 1-2 %-ot tehetnek ki. Amennyiben a Tisztelt Képviselőtestület elhatározza az ebrendészeti hozzájárulás beszédesét Szentgotthárd Város közigazgatási területén, az 700 kutyatulajdonosra számítva kb. a maximális hozzájárulást figyelembe véve 700x Ft= Ft bevételt jelenthet. Tehát a Tisztelt Képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy: - be kívánja-e vezetni az ebrendészeti hozzájárulást, ha igen milyen időponttól - mire kívánja fordítani az ebrendészeti hozzájárulás bevételét Köztisztviselők cafetéria juttatása A Polgármesteri Hivatal esetében a Képviselő-testületnek döntenie kell a köztisztviselők cafetéria juttatásának mértékéről is. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 49/F. bekezdés rendelkezik arról, hogy a köztisztviselőt cafetéria rendszer keretében milyen béren kívüli juttatás illeti meg, melynek mértéke nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, ( x 5 = Ft) és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél ( x 25= Ft). Ktv 49/F (4) A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik-a vezetése vagy az irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában a miniszter utasításban, egyéb szervek esetében a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg, az azonban nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél. A cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A cafetéria keret biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is, azaz a keret bruttó módon értelmezendő. A költségvetési törvény (2011. évi CLXXXVIII.) 56. (3) bekezdése szerint viszont évben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak cafetéira juttatása a ,- Ft/hó összeget nem haladhatja meg. 9

10 A 305/2009. Korm. rend. 2. (1) bekezdése szerint: A cafetéria-juttatás éves összegét (a továbbiakban: keretösszeg) a Ktv. 49/F. (4) bekezdésben meghatározottak szerint legkésőbb tárgyév január 5-éig, helyi önkormányzatnál legkésőbb tárgyév február 15-éig kell meghatározni. Ezen rendelkezésre tekintettel a költségvetési rendelet januári tárgyalási fordulójának keretében szükséges dönteni a juttatás mértékéről. Fentiekre tekintettel a rendelet tervezetbe - az előző évi mértékkel azonosan ,-Ft/hó összeggel építettük be a keretösszeget. Sporttelep fenntartása A Városi Sporttelep tulajdonjoga a Képviselő-testület 244/2011. sz. határozata alapján a Kézilabda Klub részére került átadásra. Mivel a Sporttelep már nem az önkormányzat tulajdona, annak fenntartási költségeit jelenleg az előterjesztett anyagban szereplő formában - nem tudjuk szerepeltetni, azt a februári költségvetési tárgyalási fordulóra módosítani szükséges. Lehetséges megoldások: Az Önkormányzat költségvetésében nem szerepeltetünk összeget ezen feladatra, és a tulajdonos kötelezettségeként a Kézilabda Klub önállóan tartja fenn az ingatlant. A Spottelep fenntartásához az Önkormányzat a Civil Alapon keresztül biztosít forrást pályázat alapján. A sporttámogatások keretében biztosít forrást az Önkormányzat az ingatlan fenntartásához szükség esetén a sportkoncepció ezen tárgyú módosításával. Az utóbbi két esetben természetesen a Sporttelep fenntartására tervezett összeg átcsoportosításra kerülne a Civil Alapba (céltartalék), vagy a sporttámogatásokra tervezett keretösszeghez. Álláshely kérelem A Városi Gondozási Központ Intézményvezetője azzal a kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló Mental Health című projekt keretében a Városi Gondozási Központ, mint társpartner határozott időre, az intézmény alkalmazottjaként 0,5 állásban kíván alkalmazni 1 fő mentálhigiénés munkatársat. Az álláshely engedélyeztetésének időtartama: február 01-től szeptember 30-ig. A 0,5 fős álláshely engedélyeztetésének indoka: A projekt kapcsolattartójának az intézménynél december 31-vel megszűnt a főállású, 8 órás közalkalmazotti jogviszonya. A projekt hatékony megvalósulása érdekében célszerűnek tartjuk továbbra is a korábbi kapcsolattartó személy, egészségfejlesztő mentálhigiénés szakember alkalmazását 4 órában. A 0,5 fős álláshely finanszírozásának költsége a pályázatban a személyi költségek (belső munkatárs részére) költségsoron teljes egészében rendelkezésre áll. A mentálhigiénés munkatárs feladata valamennyi, a projekttel összefüggő feladat ellátása, különösen: - kapcsolattartás a projekt vezető és társpartnereivel, 10

11 - a projekttel kapcsolatos programok szervezése, koordinálása, - szakmai beszámolók, pénzügyi elszámolások határidőre történő elkészítése és benyújtása. A projekt költségvetésében évre erre a célra tervezett összeg 4059 Euró. Ebből a költségből az eltelt időszak alatt felhasználás nem történt. 0,5 fő álláshely, 1 fő 4 órás mentálhigiénés munkatárs tervezett bérköltsége: Ft/hó. 8 hó bérköltsége: Ft 8 hó TB. járulék: Ft Bérköltség mindösszesen: Ft Összefoglalva megállapíthatjuk: A évben ismét jelentős nehézségekkel nézünk szembe, hisz bevételeink nem fedezik kiadásainkat, jelentős az előző évről, ill. évekről áthozott hiányunk is. Figyelembe kell venni a évi költségvetés tárgyalásánál, a Testületi döntéseknél a korábban részletezetteken túl a következőket is: - A Gotthárd-Therm Kft. által kibocsátott kötvény esetén a tőketörlesztés október 1-én esedékessé válik. A évi készfizető kezességi helytállásunkra is tekintettel beépítettünk kiadási oldalon a céltartalékba elkülönítve e/ft-ot erre a célra, ill. bevételként megterveztünk ugyanilyen összegű üzletrész értékesítést, tekintettel a Képviselő-testületi szándékra valamint a Képviselő-testületi döntésekre. Kiemelten fontos, hogy a tervezett bevétel realizálása érdekében a Képviselő-testület mindent tegyen meg, hisz a költségvetésünk egyensúlya egyébként nem tartható. - Megtervezésre került a ZÁÉV felé teljesítendő e/ft óvadéki-, és kamatfizetési kötelezettség is, melyre forrást felhalmozási bevételből kellene realizálni. A költségvetési rendeletben látható, hogy felhalmozási kiadásinkhoz e/ft hitelforrást terveztünk, vagyis e/ft felhalmozási kiadásunknak nincs bevételi forrása. Költségvetésünkben jelenleg mindössze e/ft szabadon felhasználható felhalmozási bevétellel számoltunk. - A évi költségvetés tervezésénél és az éves gazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a 2013-től hatályba lépő új rendelkezésekre, fel kell készülni azok alkalmazására. A fent említett felhalmozási források hiánya mellett felhalmozási kiadások nem lesznek tervezhetők 2013-tól, ill. nagy részük a Kormány engedélyéhez kötött hitelfelvételt jelenthet. (Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CIXIV. tv. 10. ) További jelentős változás lesz szintén 2013-tól, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletékben működési hiány nem lesz tervezhető (2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 111. ). Mindezekre tekintettel már az idei év kiadásainak teljesítése során folyamatos kontrollt kell az előző évekhez hasonlóan gyakorolni, és csak a bevételek teljesülése mellett vállalhatók a kiadási kötelezettségek. Mind a Képviselő-testülettől, mind pedig az intézményektől rendkívül fegyelmezett, és takarékos gazdálkodást követel meg a költségvetési helyzetünk és a bevezetésre kerülő 11

12 új szabályokra való felkészülés. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy kiadásainkat tovább ne növeljük és tervezett bevételeinket realizáljuk. Nagyon fontos, hogy a Képviselő-testület döntéseinek meghozatalánál mindig vegye figyelembe azok jövőbeni hatását, hiszen nem csak egy költségvetési évben kell gondolkodnunk, hanem a jövőbeni működést, működtetést, a hatályba lépő új rendelkezéseknek való megfelelést is szem előtt kell tartani! A Képviselő-testületnek olyan működésre alkalmas, takarékos, fegyelmezett gazdálkodással tartható költségvetést kell megalkotni és elfogadni, amely a partnereink pénzintézetek, szállítók számára garanciát jelent a fizetőképességünkre. Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen! Határozati javaslat: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetési rendelet-tervezetében a következő módosítások átvezetését javasolja: 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek növelésére a következő javaslatot teszi:.. 2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási és felújítási kiadások vonatkozásában a következő javaslatot teszi:.. 3.) A Képviselő-testület a 2012.évi költségvetési renddelet tervezetben a tartalék előirányzat tekintetében a következő javaslatot teszi:... Határidő :2012. februári Képviselő-testületi ülés Felelős: Huszár Gábor Polgármester 4.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az ebredészeti hozzájárulás bevezetését a) támogatja, tól b) nem támogatja Az ebrendészeti hozzájárulás bevételét a.) ebösszeírásra b.) állatmenhely (és az ebrendészeti telep) fenntartására c.) állatvédelmi szervezetek támogatására d.) egyéb, az ebtartással kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozására e.) ivartalanításra kívánja fordítani A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt az ebrendészeti hozzájárulás bevezetése érdekében a rendelet tervezet előkészítésére. Határidő :bevétel tervezése februári Képviselő-testületi ülés 12

13 rendelet tervezet előterjesztése Képviselő-testületi ülés Felelős: Huszár Gábor Polgármester 5) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény előírásának megfelelően a béren kívüli juttatás mértékét a köztisztviselői illetményalap 5 szöröse összegben határozza meg Határidő: azonnal Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 6) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Sporttelep fenntartása tekintetében a következők szerint dönt: a.) Az Önkormányzat évi költségvetésében a Városi Sporttelep fenntartására előirányzatot nem különít el. VAGY b.) A Spottelep fenntartásához az Önkormányzat a Civil Alapon keresztül biztosít forrást pályázat alapján maximum e/ft erejéig. VAGY c.) A sporttámogatások keretében biztosít forrást az Önkormányzat a Sporttelep fenntartásához maximum e/ft erejéig, egyben felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy szükség esetén a Sportkoncepció ezen tárgyú módosítását a februári Képviselő-testületi ülésre terjessze elő. Határidő :2012. februári Képviselő-testületi ülés Felelős: Huszár Gábor Polgármester 7) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó Kistérségi Társulásnak, hogy a Városi Gondozási Központ intézménye számára engedélyezze 0,5 fő állásban, határozott időre ( ) 1 fő mentálhigiénés munkatárs alkalmazását azzal, hogy ennek valamennyi költsége (a 8 hónapra járó bérköltséget a járulékokkal együtt) a Mental Health projekt keretében elszámolásra kerüljön. Határidő: február 01. Felelős: Jakabné Palkó Edina irodavezető Fábián Béláné intézményvezető Szentgotthárd, január 17. Huszár Gábor Polgármester Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 13

14 Szentgotthárd Város Önkormányzatának../2012.(..) önkormányzati. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának évi költségvetésről Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselőtestület) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. -a és a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvényben foglaltak alapján Szentgotthárd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről és gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik: 1. A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeire, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatokra. 2. (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata évi költségvetésének a) kiadási főösszegét e/ft-ban, azaz Kettőmilliárd-száznegyvenegymilliónégyszázötvenhatezer forintban, b) bevételi főösszegét e/ft azaz Egymilliárd-hétszázkilencvenkilenc-millióötszázhuszonnégyezer forintban, c) hiányát e/ft-ban, azaz Háromszáznegyvenegymillió-kilencszázharminckettőezer forintban állapítja meg. (2)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevétek összege: 0 e/ft, melyből a)működési pénzmaradvány: 0 e/ft b)felhalmozási pénzmaradvány: 0 e/ft. (3)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó külső finanszírozást szolgáló hitelek összege: e/ft, melyből a)működési célú hitel: e/ft b)felhalmozási célú hitel: e/ft. (4)A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet tartalmazza. (5)A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Nem kell külön képviselő-testületi jóváhagyás a működés során az egyes szakfeladaton keletkező olyan többletbevételek felhasználására, amelyek az eredeti előirányzatot legfeljebb 15 %-kal haladják meg. 3. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a rendelet 2. és 4. mellékletében részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg: (2) Működési bevételek e/ft

15 a) intézményi működési bevételek: e/ft, b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele e/ft, ebből ba) helyi adók e/ft, bb) átengedett központi adók e/ft, cc) bírságok, pótlékok e/ft; c) Működési támogatások: e/ft, ebből ca) normatív támogatások e/ft, cb) központosított előirányzatok 0 e/ft, cc) normatív kötött felhasználású támogatások e/ft; d) Egyéb működési bevételek: e/ft, ebből da) támogatásértékű működési bevétel e/ft, db) működési célú pénzeszk. átvét.államh. kívülről 905 e/ft, dc) előző évi költségvetési kieg. visszatér. 0 e/ft; (3) Felhalmozási bevételek e/ft a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek e/ft, ebből aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért e/ft, ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. bev e/ft, ac) pénzügyi befektetések bevételei e/ft; b) Felhalmozási támogatások 0 e/ft. ba) Központosított ei.-ból fejlesztési célú 0 e/ft bb)fejlesztési célú támogatások 0 e/ft c) Egyéb felhalmozási bevételek e/ft ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel e/ft cb) felhalm. célú pénzeszk. átvét államh. kívülről e/ft (4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét. 0 e/ft a) Működési c. tám.k. visszat. államh. kívülről 0 e/ft (5) Költségvetési bevételek összesen: e/ft (6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 0 e/ft a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele: 0 e/ft aa) működési pénzmaradvány 0 e/ft, gb) felhalmozási pénzmaradvány 0 e/ft. (7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási bevétel e/ft b) hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei e/ft, ebből ba) működési célú hitel felvétele e/ft, bb) felhalmozási célú hitel felvétele e/ft. (8) Finanszírozási bevételek összesen: e/ft (10) Működési bevételek:

16 a) az intézményi működési bevételek: aa) III. Béla Szakképző Iskola ab) Rendelőintézet ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár ad) Polgármesteri Hivatal ae) ingatlan eladás ÁFA e/ft, e/ft, e/ft, e/ft, 810 e/ft; b) önkormányzatok sajátos működési bevételei: ba) helyi adók e/ft, bb) átengedett központi adók e/ft, bc) bírságok, pótlékok e/ft. 4. A rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg címenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza. 5. A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: a) működési kiadások előirányzatra e/ft-ot, ebből aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás e/ft, ab) Rendelőintézet működési kiadás e/ft, ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás e/ft, ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás e/ft, ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás e/ft, af) folyószámla-hitel kamat e/ft, ag) Arany J. villamos felúj. hitel kamat e/ft, ah) felhalm. bevét után fiz. ÁFA 810 e/ft b) felhalmozási kiadások előirányzatra e/ft-ot, ebből ba) beruházási kiadások e/ft, bb) felújítási kiadások e/ft, bc) egyéb felhalmozási kiadás e/ft; c) támogatások kölcsönök nyújtására 0 e/ft-ot, d) pénzforgalom nélküli kiadásokra e/ft-ot,ebből da) általános tartalék e/ft, db) Működési céltartalék e/ft, dc) fejlesztési céltartalék e/ft; e) hiteltörlesztésre e/ft-ot, ebből ea) működési célú hitel törlesztés e/ft, eb) felhalmozási célú hitel törlesztés e/ft; határoz meg. 6. (1) Az 5. a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők: a) személyi juttatások előirányzata e/ft, b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata e/ft, c) dologi kiadások előirányzata e/ft, d) egyéb működési kiadásra e/ft, ebből da) támogatásértékű kiadások e/ft db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre e/ft dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás e/ft e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata e/ft, f) működési kiadás előirányzata összesen: e/ft.

17 (2) Az 5. a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként a kiemelt előirányzatok a következők: a)iii. Béla Szakképző Iskola e/ft, aa) személyi juttatások előirányzata e/ft, ab) munkaadót terhelő járulékok előir e/ft, ac) dologi kiadások előirányzata e/ft, ad) egyéb működési kiadás előirányzata 126 e/ft, ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz e/ft; b) Rendelőintézet e/ft, ba) személyi juttatások előirányzata e/ft, bb) munkaadót terhelő járulékok előir e/ft, bc) dologi kiadások előirányzata e/ft; c) Móra Ferenc Városi Könyvtár e/ft, ba) személyi juttatások előirányzata e/ft, bb) munkaadót terhelő járulékok előir e/ft, bc) dologi kiadások előirányzata e/ft; d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei e/ft, da) támogatás értékű működési kiadás e/ft, e) Polgármesteri Hivatal e/ft, ea) személyi juttatások előirányzata e/ft, ae) munkaadót terhelő járulékok előir e/ft, ec) dologi kiadások előirányzata e/ft, ed) egyéb működési kiadás előirányzata e/ft, ee) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz. 0 e/ft; f) folyószámla-hitel kamat e/ft, g) Arany J. villamos felúj. hitel kamat e/ft, h) felhalm. bevét után fiz. ÁFA 810 e/ft (3) A 6. (1) bekezdés a) pontjában szereplő személyi juttatás előirányzaton belül intézményenként a jutalmazásra ideértve a prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is - az eredeti rendszeres személyi juttatás következők szerinti hányada fordítható: a) III. Béla Szakképző Iskola az eredeti személyi juttatás 0 %-a, b) Rendelőintézet az eredeti személyi juttatás 0 %-a, c) Móra Ferenc Városi Könyvtár az eredeti személyi juttatás 0%-a, d) Polgármesteri Hivatal az eredeti személyi juttatás 0 %-a. (4) Az 5. da) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők: a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez e/ft összegben, melyből aa) a polgármester kerete e/ft, ab) katasztrófa alap e/ft, ac) általános tartalék e/ft;

18 b) a Képviselő-testület céltartalékot képez e/ft összegben, az alábbiak szerint: ba) működési céltartalék: e/ft, bb) fejlesztési céltartalék: e/ft. (5) A (4) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: a) normatív hozzájárulás, melyen belül aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás e/ft, ab) pedagógus szakvizsga 277 e/ft, ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás 294 e/ft, ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás 774 e/ft, ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok 549 e/ft; b) Civil Alap e/ft, c) pályázati alap működési e/ft, d) intézményi karbantartások, 50 e/ft feletti javítások e/ft, e) Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykeret e/ft, f) Környezetvédelmi Alap e/ft, g)vasi TISZK működési hj. különbözet e/ft, h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész e/ft, i) intézményüzemeltetési elkülönített keret e/ft, j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott pályázat ja) Polgármesteri Hivatal e/ft, jb) Városi Gondozási Központ e/ft, k) Pannon Kapu Kulturális Egyesület idegenforgalmi költségek e/ft, l) Rendelőintézet szem. juttatás nyugdíjazás e/ft, m) közcélú foglalkoztatás dologi kiadások 500 e/ft. (6) Az (4) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: a) NYDOP SZEOB felújítási pályázati önrész(277/2011.) e/ft, b) pályázati alap e/ft, c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás e/ft, d) Hársas tó Strandhoz szennyvízelv. zuhanyzó, WC kial. (269/2011.) e/ft, e) NYDOP-5.2./C.11 Rendelőintézet tetőtér beépítés önr. (187/2011.) e/ft, f) NYDOP-4.1.1/B-11 Rába Sztg.-i szakasz árvízvéd. fejl. (268/2011.) e/ft. (7) A céltartalékban tervezett e/ft felhasználása a következők szerint történik: a) a (5) bekezdés a) pont a központi támogatás finanszírozásakor, b) a (5) bekezdés b), f) és g) pont, valamint a (6) bekezdés e) pont testületi döntés alapján, c) a (5) bekezdés c), és h) pont, valamint a (6) bekezdés a), b), d), e) és f) pont a pályázat elnyerését követően, d) a (5) bekezdés d),i), j) és m) pont a számla esedékességekor, e) a (5) bekezdés e) pont a rendezvényt követően, f) a (5) bekezdés k) pont a féléves elszámolás alapján június 30., és december 30. g) a (5) bekezdés l) pont nyugdíjazás esetén, h) a (6) bekezdés c) pont a banki kötelezés szerint. 7. Az 5. -ban és a 6. -ban szereplő előirányzatokat költségvetési szervenként és feladatonként a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

19 8. (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei működési kiadásaira e/ft előirányzatot hagy jóvá. A tervezett előirányzatból e/ft-ot az önkormányzati igazgatási feladatokhoz, e/ft-ot az önkormányzati jogalkotási feladatokhoz, míg e/ft-ot a Polgármesteri Hivatal által ellátott működési jellegű feladatokra, e/ft-ot Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeinek működési feladataira, e/ft-ot Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szentgotthárdi intézményeinek finanszírozásához biztosítja. (2) A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja: a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás) ellátása Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat: e/ft, b) kulturális feladatok ellátása Pannon Kapu Kulturális Egyesület: e/ft. 9. (1) A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét a kisebbségi önkormányzatok által hozott határozatok alapján az alábbiak szerint rögzíti: a) a Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 210 e/ft a NNÖ 49/2011. sz. határozata alapján, b) a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 210 e/ft a SZNÖ 36/2011. sz. határozata alapján, c) a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 210 e/ft a CNÖ 15/2011. sz. határozata alapján. (2) A kisebbségi önkormányzatok összevont mérleg adatait önkormányzatonként az 1/b. melléklet tartalmazza. 10. Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen e/ft normatív állami támogatásban részesül, a szociális juttatásokhoz kapcsolódóan tervezető normatív kötött felhasználású támogatás e/ft a 4. és a 4/a. melléklet szerint. A normatív állami támogatásból e/ft nem kerül folyósításra. 11. (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét a 6 mellékletben részletezettek szerint január 1-jén 141 főben rögzíti. A létszámkeretből 45 fő pedagógus, 56 fő köztisztviselő munkakörben foglalkoztatott. (2) A költségvetési szervek a 11. -ban jóváhagyott létszámkeretet nem léphetik túl. (3) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámkeretét évre a 6/a. mellékletben részletezetteknek megfelelően... főben rögzíti. 12. (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a központi költségvetés által támogatott feladatokra a évi CLXIX. törvény 5. melléklete szerint. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert e/ft erejéig folyószámlahitel felvételére.

20 (3) A Képviselő-testület a 12. (1) bekezdése szerinti pályázatok eredményének ismeretében dönt pótköltségvetés készítéséről, illetve a e/ft folyószámlahitelen kívül egyéb likvid hitel felvételéről. (4) A jelen rendeletben tervezett felhalmozási célú hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. 13. A évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg: a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az alaptevékenységgel összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi ellátási díjak) módosított előirányzatát meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzat maradvány elvonásra kerül, b) a Rendelőintézet évi társadalombiztosítás finanszírozási többletbevételével az intézmény önkormányzati támogatását év közben csökkenteni kell, c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a meghatározott célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa. 14. (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosítását a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni. (3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletmódosítással a Képviselő-testület változtathatja meg. A költségvetési szervek kiemelt előirányzatait csak a Képviselő-testület módosíthatja. A költségvetési szervek a Polgármesteri Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 15. napjáig köteles közölni az előirányzatot érintő módosításokat. 15. (1) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza. (2) Az intézmények finanszírozása a kiskincstár keretében, a számlavezető pénzintézet útján, megállapodás alapján történik. 16. A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésének címrendjét a 9. melléklet szerint határozza meg. 17. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társadalombiztosítási Alapból származó források átvételére vonatkozó megállapodás megkötésére. 18. (1) A Képviselő-testület feljogosítja: a) az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságot, hogy 500 e/ft összegben kötelezettséget vállaljon, b) a polgármestert, hogy e/ft polgármesteri keret felhasználására kötelezettséget vállaljon.

(3) Az Önkormányzat költségvetésének működési kiadásait, annak forrásait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésének működési kiadásait, annak forrásait a 3. melléklet tartalmazza. Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.22.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről Apátistvánfalva Község Önkormányzatának

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestülete ( továbbiakban

Részletesebben

Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Mikófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Mikófalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2..

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2.. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 18. ) számú r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Hatástanulmány Báta Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának közvetlen

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III.07) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III.07) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III.07) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Mátramindszent Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2013. évi költségvetésről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2011.(II.16.) önkormányzati rendelete. A évi költségvetésről

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2011.(II.16.) önkormányzati rendelete. A évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2011.(II.16.) önkormányzati rendelete A 2011. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata az Alkotmányról szóló 1949.évi XX.törvény

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben