MEGNYITÓJA BEMUTATJUK AZ ESZKÖZKÖLCSÖNZŐT. 45 éves a NEVELÉSI TANÁCSADÓ. 55 éves a MADARÁSZ VIKTOR TAGÓVODA. JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ DIÁKOK 2012-ben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGNYITÓJA BEMUTATJUK AZ ESZKÖZKÖLCSÖNZŐT. 45 éves a NEVELÉSI TANÁCSADÓ. 55 éves a MADARÁSZ VIKTOR TAGÓVODA. JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ DIÁKOK 2012-ben"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI NAPOK KÜLÖNSZÁM XVIII. évfolyam február 21. PEDAGÓGIAI NAPOK MEGNYITÓJA BEMUTATJUK AZ ESZKÖZKÖLCSÖNZŐT 45 éves a NEVELÉSI TANÁCSADÓ 55 éves a MADARÁSZ VIKTOR TAGÓVODA JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ DIÁKOK 2012-ben

2 Péterffy Balázs tankerületi igazgató nyitotta meg a Pedagógiai Napok rendezvénysorozatát Tisztelt Egybegyűltek! Kedves Kollégák! Kedves Gyerekek! Kedves Szülők! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki jelenlétével megtisztelte a rendezvényt! Külön köszönetet szeretnék mondani a meghívásért a Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Csoportnak, és vezetőjének, Tarján Évának, valamint a koncertnek otthont adó Zeneiskolának, és igazgatónőjének, Jankó Katalinnak! 130 évvel ezelőtt, december 16-án született Kodály Zoltán, a magyar zeneművészet és zenepedagógia egyik legjelentősebb alakja, akinek munkásságát nemcsak hazánkban, de világszerte is ismerik és elismerik. Az ő emléke, tudása, tenni akarása és embersége kötelez minket is. Kötelez a tudás átadására, a művészeti nevelés fontosságára és megóvására, kötelez a jövő felé fordulásra. E koncert a zene dallamain keresztül olyan élményt ad, amellyel szívünk és lelkünk is gazdagodik, egyben ajándék számunkra, hallgatók számára az itt dolgozó pedagógusoktól, akik áldozatos munkával igyekeznek a jövő nemzedéket fogékonnyá tenni a művészet iránt, és utat mutatnak a fiataloknak a lelki harmónia és a kiteljesedés irányába. A hagyományokat ápolni kell, hiszen ez megmaradásunk záloga, ugyanakkor nagyon fontos, hogy nyitottak legyünk az újra, képesek legyünk megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyekkel választ tudunk adni a jövő kihívásaira. Egy másik magyar szellemi óriás, Széchenyi István szavai mindennél jobban kifejezik ennek fontosságát: Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. A Pedagógiai Napok rendezvénysorozat a kerület múltjának, jelenének és jövőjének fontos része, amelyet a megújulásra való törekvés, a pedagógiai munka fejlesztése, a tapasztalatcsere jellemez. Ezt a hagyományt tovább kell vinni, lehetőséget biztosítva arra, hogy a következő évtizedekben is folytatódjon az immár 23 éves tradíció. A pedagógus pálya nem egyszerűen egy szakma, amelynek fortélyait megtanulva, eredményesen lehet dolgozni. Ez egy hivatás. Aki gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozik, csak akkor végezhet értékteremtő nevelőoktató munkát, ha közel kerül a szívükhöz, tekintéllyé és erkölcsi példaképpé válik számukra. A tanár szeretetből fakadó szigorával és empátiával, tudásával, tapasztalatával segíti előre az élet felfedezésének nagy kalandjában a diákokat. Ehhez elengedhetetlen a szakmai megújulás, amelyre nagyszerű lehetőséget nyújt a Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Csoport önfeláldozó munkájával idén is megszervezett pedagógiai programsorozat. Az idei tanév mérföldkő a magyar köznevelés, közoktatás történetében január elsejétől a korábban települési vagy kerületi önkormányzatok által fenntartott intézmények állami fenntartásba kerültek. A fenntartóváltás természetesen nem cél, hanem eszköz, amelynek feladata, hogy olyan rendszer alakuljon ki, amely az egész országban egységesen, magas színvonalú oktatást biztosít a résztvevők számára, koherens egységben az elmúlt két esztendő jogszabályi változásaival. Mint minden jelentős átalakulás, úgy ennek a rendszernek a kialakítsa esetében is vannak nehézségek, amelyeket mindenki máshogyan fogad. Érthető a feszültség, hiszen a változásokat a legtöbb ember bizonytalanságnak éli meg. Türelmet és kitartást kérek a pedagógusoktól. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy mihamarabb rendezetté és átláthatóvá váljon 2

3 a rendszer, hogy megvalósulhassanak azok a hosszú távú célok, amelyekért a közoktatásban és a közoktatásért dolgozók eddig is küzdöttek. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem véletlenül kapta a nevét a 20. század kiemelkedő magyar kultúrpolitikusáról, Klebelsberg Kunoról. A névadó kultuszminiszterként a két világháború közti Magyarország nehéz anyagi körülményei között jelentős reformokat vezetett be a közoktatás és a felsőoktatás terén, amellyel sikerült a magyar oktatásügyet az európai élvonalhoz közelítenie. Egyszerre törekedett a középosztályhoz tartozó fiatalok műveltségét modernizálni, és hozzásegíteni az elesetteket, a legszegényebb társadalmi rétegekhez tartozó gyermekeket az alapvető ismeretek elsajátításához. A korábban mostohán kezelt természettudományok támogatójaként sok fiatalnak nyitotta ki a kapukat - a kor szóhasználatával élve - a reáliák felé. A ma Magyarországa is komoly nehézségekkel küzd, mind társadalmi, mind gazdasági értelemben. Ebben a helyzetben csak előre lehet menekülni, vagyis az értékalapú, tudásorientált, az egyéni képességeket figyelembe vevő, a leszakadók fejlesztését és a tehetségesek kibontakoztatását, szárnyalását egyaránt elősegítő iskolarendszer megerősítése a cél. Nagyon fontos, hogy minden gyermek, akár gazdag, akár szegény családba született, megkapja a lehetőséget a tudás megszerzésére, a tanulás, az önművelés stratégiáinak elsajátítására. Az intézmények állami fenntartásba vétele is ezt a célt szolgálja. A korábbi fenntartó komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy a kerület iskoláiban minden feltétel adott legyen a köznevelési feladatok színvonalas ellátásához. Az összes kerületi iskolában eltökéltséget, a pedagógia iránti elkötelezettséget tapasztaltam, amely biztos alapot jelent az előttünk álló munka elvégzéséhez. A tankerületi központ munkatársaival együtt mindent megteszünk azért, hogy az iskolákban folyó szakmai munka magas színvonala megmaradjon, és az intézmények megőrizzék azokat az értékeket, amelyeket az itt dolgozó pedagógusok áldozatos munkával hosszú évek, évtizedek alatt megteremtettek. Ezek közé tartozik a teljesség igénye nélkül a sokszínű művészetoktatás, a tehetséggondozás, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megsegítése vagy a gyógypedagógiai nevelés-oktatás. Biztosítanunk kell a folytonosságot, hogy minden, ami elkezdődött ebben a tanévben, zökkenőmentesen folytatódhasson tovább. A Pedagógiai Napok rendezvénysorozat lehetőséget nyújt a tanárok, tanítók számára az önképzésre, a megújulásra, az ötletek átvételére és az egymástól történő tanulásra egyaránt. A szervezők gazdag kínálatot gyűjtöttek csokorba, amelyből mindenki kedvére tud válogatni. A ma este hallható koncertnél jobb felütést el sem tudnék képzelni a február hónapon átívelő szakmai programokhoz. Kívánom, hogy a mai koncert kiemeljen minket a hétköznapok monoton zakatolásából, hogy a zenéből erőt merítve vághassunk neki közös feladataink megoldásának! A Pedagógiai Napok programsorozatot ezennel megnyitom. 3

4 ÓVODAPEDAGÓGIAI NAPOK 2013 AZ ÉRZELMI ÉS ERKÖLCSI NEVELÉS TÜKRÉBEN március PROGRAMOK KONFERENCIA Helye: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ Budatest XIII. kerület, József A. tér 4. Ideje: március 4. 9 h 14 h Program Megnyitó - dr. Tóth József polgármester úr megnyitó beszéde - Óvónői kórus szereplése Első előadás: Licskainé Stipkovits Erika Éltető érzelmek a nevelés szereplőinek érzelmei, kezelésük lehetőségei a mindennapokban SZÜNET (30 perc) Második előadás: Antal Judit A nevelés, fegyelmezés korszerű eszközei, módszerei 4. kb Zárás, hívogató a gyakorlati szakmai napok további eseményeire. A konferencia ideje alatt szakmai könyvek vásárlására is lehetőség nyílik. Gyermekek által készített alkotásokból, és az óvodapedagógusok saját készítésű fejlesztő eszközeiből összeállított kiállítás is megtekinthető. 4

5 Bemutató foglalkozások 1. Ideje: március Helye: Vizafogó Tagóvoda (Vizafogó stny.4.) Bemutató óvodapedagógus: Lendvai Róbertné Korcsoport: vegyes csoport Téma: A sün, akit meg lehet simogatni 2. Ideje: március Helye: Mese Tagóvoda (Esküvő köz 4.) Bemutató óvodapedagógus: Eszlényi Györgyi Korcsoport: 3-4 évesek Téma: Érzelmek megélése a drámapedagógia módszerével 3. Ideje: március óra Helye: Napraforgó Tagóvoda (Petneházy u ) Bemutató óvodapedagógus: Kardos Beáta Korcsoport: vegyes csoport Téma: Érzed? Játszunk? Mondjad! A Persona Doll módszer alkalmazásával ön és társismeret, együttműködés az óvodában 4. Ideje: március Helye: Gyermekkert Tagóvoda (Tüzér u. 62) Bemutató óvodapedagógus: Kerekes Ákos Korcsoport: 5-6 évesek Téma: Erkölcsi tulajdonságok alakítása a testnevelés foglalkozáson 5

6 Eszköz? Kölcsönzés! Eszközkölcsönzési szolgáltatások a Prizma EGYMI-ben Én tudom, mint a kisgyerek,/ csak az boldog, ki játszhat - írja József Attila Könnyű, fehér ruhában című versében. S valóban, a tágabb értelemben vett játék alapvető és meghatározó eleme az ember létmódjának, erre utal a játékelmélet kérdéseinek szerteágazása a tudományban, így például a biológiában, a pedagógiában, a pszichológiában és az esztétikában. Olyan kifejezésről van tehát szó, melynek lehetséges jelentései kontextustól függően sokfélék lehetnek, de abban talán mégis hasonlóak, hogy gyakran kapcsolódnak valamilyen módon az öröm, az önfeledtség fogalmához. E gondolatból eredeztethető a Prizma EGYMI eszközkölcsönzési szolgáltatásainak elsődleges célja: elősegíteni azt, hogy az ismeretelsajátítás, a fejlesztő hatású tanulás élményszerű legyen pedagógus és diák számára egyaránt, ezáltal megteremtve az öröm, vagy ahogyan a szakirodalom nevezi a flow állapotát. Eszközkölcsönzőnk több mint 2000 játékkal, eszközzel várja a XIII. kerületben dolgozó, sajátos nevelési igényű gyermekkel foglalkozó pedagógusokat, gyógypedagógusokat és egyéb szakembereket, de sok szeretettel fogadjuk a kedves szülőket is, hiszen a családközpontú szemlélet meghatározó eleme szolgáltatásainknak. A számos fejlesztő eszközön, a sok-sok élvezetes játékon, társasjátékon kívül pedagógiai-pszichológiai témájú szakkönyveinkkel szeretnénk a pedagógiai munkához szükséges segédeszközöket biztosítani. Intézményünk honlapján (www.prizmaegymi.hu) elérhető szakkönyv-ajánló bibliográfiánk, mely segítséget nyújt a könyvek közötti tematikus tájékozódásban. A kölcsönzési és a tájékoztató szolgáltatáson kívül számos programmal várjuk az érdeklődőket: eszközbemutató foglalkozásainkon vendégeink megtekinthetik, megismerhetik a különböző játékokat, illetve azok sokoldalú alkalmazását. 6

7 Tematikus, (és igény esetén sérülés specifikus) bemutatókat tartunk pedagógusok, óvodapedagógusok, fejlesztők és szülők számára: legutóbbi foglalkozásunkat február 12-én tartottuk. Gyermek játék fejlesztés című programunkon bemutattuk kölcsönzőnk legfontosabb szolgáltatásait, majd a különböző játékokat ismertettük meg kerületi kollégáinkkal fejlesztő terület szerinti csoportosításban. A kellemes hangulatú esemény a reneszánsz értelemben vett kollokvium szellemében zajlott: a bemutatást végző és a hallgatóság soraiban helyet foglaló szakemberek megoszthatták egymással tapasztalataikat, kreatív ötleteiket a játékok rendkívül sokrétű felhasználhatóságát illetően. Mindent a szemnek, semmit a kéznek közismert szólással ellentétben kiállításunkon kifejezetten ajánlottuk az eszközök kézbevételét, kipróbálását és ötletes felhasználását. Minden kedden délután 4-ig, csütörtökön pedig délelőtt várjuk beiratkozott, és leendő tagjainkat a kölcsönzőben. Intézményünk honlapján részletes tájékoztatást nyújtunk az igénybevétel feltételeiről, letölthető szóróanyagunkon megtalálható elérhetőségünk és pontos nyitvatartási rendünk. Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, aki új játékokkal, eszközökkel és kreatív ötletekkel szeretné színesíteni oktató-, nevelőmunkáját! Schultz Adrienn Prizma EGYMI könyvtáros 7

8 45 éves a Nevelési Tanácsadó Kovács Györgyivel, a Nevelési Tanácsadó vezetőjével beszélgettem az elmúlt 45 évről. Krétakör: Milyen fontos momentumokat emelnél ki az intézmény múltjából? Kovács Györgyi: Már a háború után a főváros néhány kerületében, így a XIII. kerületben az elsők között alakult Nevelési Tanácsadó, de a kerületenként szerveződött Nevelési Tanácsadó hálózat megalakulása 1968-ban történt meg. A gyermekek pszichológiai problémáival a kezdetekkor a Katona József utcában három szakember foglalkozott Vereczkei Györgyné vezetésével. Majd rövidesen a Nevelési Tanácsadó a Faludi utcába költözött. Magatartási problémákat, neurotikus és pszichoszomatikus panaszokat kezeltek, illetve családgongozással foglalkoztak. Akkor hangsúlyos volt a tanácsadóban a családsegítés. Később erre a feladatra új intézményrendszer alakult. Ezen kívül a Nevelési Tanácsadó javaslatot adott iskolaérettséggel kapcsolatos kérdésekben, és a gyámhatóság felkérésére végzett vizsgálatokat. Egy idő után kicsi lett a három szoba, ezért a Jakab József utcába, egy tágas világos épületbe költözhettek át. Ekkor már Réti Ágnes volt a vezető től a Pannónia utca 81-ben van a nevelési tanácsadó, ahol először dr. Vikár András irányításával, 2006-tól 2012 szeptemberéig pedig Havas Ágnes vezetésével működött. Krétakör: Hogy kerülnek a gyerekek a látókörötökbe? Kovács Györgyi: Néhány éve mentek nyugdíjba azok a kollegáink, akik a kezdetekkor már a tanácsadóban dolgoztak. Tőlük tudjuk, hogy régen szinte csak az intézmények küldték a gyerekeket. Napjainkra szerencsés változás, hogy a gyermekeknek kb. a 60%-át utalja be az iskola, óvoda, a fennmaradó 40%-ban spontán jelentkeznek a szülők. A szülő problémabelátása, változásra való motivációja nélkül ugyanis nem tud a tanácsadó szakembere valódi segítséget nyújtani. Az, hogy a szülők lakóhelyükhöz közel tudnak ilyen típusú szolgáltatást igénybe venni, nagyon kedvező. Valamint az is jó, hogy egyszerűbb kérdésekben is tudnak a szülők segítséget kérni. Az egészségügy ilyen jellegű kapacitása véges, és ott általában súlyosabb (pl. kórházi megfigyelést, gyógyszeres kezelést igénylő) esetekkel foglalkoznak leginkább. 8

9 Krétakör: Melyek a leggyakoribb problémák, amikkel a szülők és az intézmények megkeresnek benneteket? Kovács Györgyi: A problémák életkor függőek. Az óvodásoknál az édesanyától való elválás, az új kapcsolatok létesítése, a funkciózavarok (pl. bepisilés), a megkésett beszédfejlődés a leggyakoribb tünetek. Az általános iskolásoknál a tanulási és a magatartási problémák, pszichoszomatikus tünetek a jellemzőek. Gyakori az olvasás és írásnehézség, mint részképesség probléma, de egyes olvasástanítási módszerek sem voltak minden gyerek számára egyformán kedvezőek. A középiskolásoknál a tanulási nehézségeken túl előfordul, hogy a diák saját elvárásainak sem tud megfelelni, így segítséget kér. Ezek a tünetek átlagos életvitelű családokban is megjelennek. Bizonyos nehézségek egy-egy gyerek vagy a család életében előálló természetes, illetve váratlan fordulópontnál következnek be. Ilyenek lehetnek az intézményi nevelés kezdete, a testvérszületés, serdülőkorba lépés, szülők válása, költözés, haláleset, stb.. Krétakör: Mióta dolgozol a Nevelési Tanácsadóban? Kovács Györgyi: 20 éve dolgozom itt. Gyógypedagóguspszichológusként kezdtem, időközben módszer specifikus képzésként analitikusan orientált gyerekterápiát tanultam, klinikai gyermek-szakpszichológusi majd pszicho terapeuta szakvizsgát tettem. Krétakör: Mi a Nevelési Tanácsadó feladata? Kik a kollégáid? Kovács Györgyi: A munkánk pszichológiai, gyógypedagógiai, orvosi diagnosztikai tevékenységből és a vizsgálatok alapján végzett konzultációs, pszichoterápiás illetve gyógypedagógiai-fejlesztőpedagógiai tevékenységből áll. Segítjük az óvodákban, iskolákban dolgozó fejlesztőpedagógusok munkáját, kapcsolatot tartunk az óvoda- és iskolapszichológusokkal, logopédusokkal, a kerületi mentálhigiénés ellátásban résztvevő más intézményekkel, és a gyámhivatal kérésére vizsgálatokat végzünk. Intézményünkben 8 teljes állású, és 4 félállású szakember dolgozik jelenleg. Határterületen az alkalmazott pszichológia, pszichoterápia, gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia, gyermekpszichiátria körébe eső szakterületen - dolgozunk. Ezért is fontos és szerencsés, hogy a munkatársak többsége több diplomával rendelkezik: tanító, gyógypedagógus logopédus szurdopedagógus, klinikai- és tanácsadó szakpszichológus, pszichiáter, pszicho terapeuta végzettséggel rendelkező kollégák dolgoznak együtt a szakmai teamben. A tanácsadóban alacsony a fluktuáció, így a különböző képzettségű szakemberek között évtizedek alatt kialakult közös szakmai nyelv, gondolkodásmód nagyban segíti a munkát. Évente gyermeket vizsgálunk meg, és ezen gyerekek egy részének a pszichológiai ellátása, gyógypedagógiaipedagógiai fejlesztése is nálunk történik. Játékterápiát, diszlexia prevenciót és diszlexia-diszgráfia re edukációt végzünk, szülőkonzultációt folytatunk. Ezen felül évi között mozgott az iskolaérettségi vizsgálaton részt vevők száma. Korábban 3-18 éves kor között volt az ellátottak életkori határa. Egy ideje a nappali tagozaton tanuló középiskolásokat 23 éves korig fogadjuk, de az alsó korhatár is eltolódott a prevenciós szemlélet terjedése miatt. Védőnők, gyerekorvosok, bölcsődék is küldenek hozzánk gyerekeket, hogy egy problémát, lehetőleg a kialakulás kezdetén kezeljünk, ha lehet, előzzünk meg, esetenként diagnosztizáljunk. 9

10 Krétakör: Mások-e a mai gyerekek, és ha igen miben? Kovács Györgyi: 20 éve, amikor elkezdtem dolgozni a Nevelési Tanácsadóban, tipikus tünet volt a szorongás, szülőről való leválás nehézsége, körömrágás, dadogás. Manapság az tapasztalható, hogy jó képességű gyerekek nem tudnak fantáziajátékot játszani, unatkoznak, nem tudják elfoglalni magukat, és nyugtalanság, figyelmetlenség, agresszív viselkedés, a közösséghez való nehezebb illeszkedés miatt kerülnek a tanácsadóba. Valójában a tünet mögötti szorongás rejtettebb, nem jelenik meg nyíltan, inkább a szorongás elhárítására tett sikertelen kísérlet, az én-védelem nem megfelelő módja érzékelhető. Ezért a szülők számára is nehezebb észrevenni, hogy gyerekük valójában szorong, bizonytalan, megnyugtatásra szorul. Krétakör: A törvényi szabályozás változásáról mit lehet tudni? Kovács Györgyi: A pedagógiai szakszolgálati rendelet egyelőre még tervezet. Eddig az iskolaérettséggel és BTM vizsgálatokkal mi foglalkoztunk, de ennek jövőbeli részletei még homályosak. Ha majd látható lesz, hogy miben változik a pedagógiai szakszolgálati rendszer, és azon belül a nevelési tanácsadás, akkor a munkatársaimmal összeállítunk az óvodáknak és az iskoláknak egy kiadványt. Krétakör: Mi kellene ahhoz, hogy gyerekeink, unokáink elégedettek, kiegyensúlyozottak, sikeresek legyenek? Kovács Györgyi: Talán nem véletlenül jut elsőként eszembe, hogy több biztonság a hétköznapokban. Napjainkban ugyanis óriási a bizonytalanság. Az állás megtartásának, a lakhatásnak, a mindennapi szükségletek előteremtésének nehézségét egyre inkább érzik az emberek. Maslow szükséglet piramisára gondolva - ahol a piramis alján vannak a létfenntartási és biztonsági szükségletek, fölötte a szeretet, önbecsülés, és a csúcson az önmegvalósítás szükséglete -, ha a fiziológiás és biztonsági szükségletek nem elégülnek ki, akkor az a gyerek és a felnőtt viselkedésében is változást okoz, hatással van a pszichés fejlődésre, a lelki életre. Ilyen jellegű problémával már mi is találkoztunk a rendelőben, de ez nem orvosolható a pszichológia eszközeivel. Jó volna, ha ezen okok miatt nem kellene a fiataloknak lemondaniuk az önmegvalósításról, azzá válhatnának, amire tehetséget éreznek magukban, amire képességeik alapján hivatottak. Azt gondolom, hogy a Nevelési Tanácsadó az elmúlt évtizedek során megőrizte mindazt, ami fontos egy mentálhigiénével foglalkozó intézmény esetében, ahol több szakma képviselteti magát: az egységes szemléletet, a szakmai igényességet, a team munkát, a jó munkahelyi légkört. lejegyezte: Gerbner Zsuzsa Prizma EGYMI Pedagógiai szakmai szolgáltatás 10

11 55 éves a Madarász Viktor Tagóvoda Meggyes Jánosnéval, Mártival beszélgettem az óvoda elmúlt 55 évéről, és a megújuló épületről. Az óvoda az 50 éves évforduló ünneplésekor vette fel a Madarász Viktor nevet, és erre az alkalomra készült óvodájuk színes emblémája. Krétakör: Hogy áll az építkezés, mikor tudtok visszaköltözni a felújított épületbe? Meggyes Jánosné, Márti: Megvan az épület használatbavételi engedélye, ami most február 18-án emelkedik jogerőre. Ennek birtokában költözhetünk át a régiúj óvodába, és kezdhetjük meg működésünket. Először a bútorokat költöztetjük, és amikor minden a helyén van, jöhetnek a gyerekek. Tavaly március vége óta vagyunk itt a Fiastyúk utca alatti épületben. A felújítás előtt hat csoportunk volt, de amikor lebontották a régi épületet, a szerkezetet kibővítették, így most nyolc csoportunk lesz. Krétakör: Mióta dolgozol ebben az óvodában, kik a munkatársaid? Milyen segítők foglalkoznak a gyerekekkel? Meggyes Jánosné, Márti: es tanévtől dolgozom itt, és 1992-től vagyok vezető. Legrégebben én vagyok itt, de több kolléganőm is itt kezdett el dolgozni. 30 felnőtt van az óvodában, ebből 17 óvónő, 1 óvó bácsi, 1 vezető, 1 óvodai titkár, 1 kertész, és a dadusok. A fluktuáció nagyon alacsony. A két csoporthoz jönni fog még négy óvónő és két dadus is. Rendszeresen jár hozzánk logopédus és óvodai pszichológus. Az autista gyerekeinkhez jár utazó gyógypedagógus. Az Asperger-szindrómás gyerekünknek szintén fejlesztőpedagógus segíti a beilleszkedést. Az integráció miatt van Down szindrómás, és nagyothalló gyerekünk is, nekik is speciális szakemberek segítenek. Alapelvünk a szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag, családias óvodai élet megteremtése. Olyan óvodáé, melyben sok a közös élmény, és fontos szerepet kap a közös tevékenység. Krétakör: Van-e a nevelési programban olyan, ami más, mint általában a többi óvodáé? Meggyes Jánosné, Márti: Óvodai nevelésünkben a fő hangsúlyt a művészetekre, és a népi hagyományok ápolására fektetjük szeptembere óta dolgozunk a helyi nevelési programunkkal, mely Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című programjának az adaptációja. Kincskereső helyi nevelési programunkkal szeretnénk megalapozni a művészetek iránti fogékonyságot. Alapvető célunk az óvodások nyugodt, élmény gazdag fejlődésének elősegítése. A sokoldalú képességfejlődés, képességfejlesztés segítségével szeretnénk elérni azt, hogy a gyermekek és a művészetek között erős érzelmi kötődés alakuljon ki. Az életben való boldogulást az érzelmi intelligencia befolyásolja. A gyermekeknek úgy kell felnőniük, hogy 11

12 folyamatos kapcsolatban legyenek a művészetekkel. Nem művészeket akarunk nevelni, hanem teljes személyiséget. Ezen kívül a gyerekeink fociznak, balettoznak, labdás- és tartásjavító tornára, és uszodába is járnak. Eddig a Honvédba jártunk úszni, de szeretnénk ezen túl a Nővér utcai tanuszodába vinni az óvodásainkat. Mint minden óvodában, nálunk is rendszeresen foglalkoznak a gyerekek az őket körülvevő közvetlen környezettel, pl. az egészséggel, a betegséggel. Ezeket a témákat projektekben dolgozzuk fel, mikro csoportokban. Gyűjtőmunkát végeznek a gyerekek, megbeszélik az adott témát, és a végén tabló készül az összegyűjtött anyagból. Krétakör: Vannak-e olyan programok, amik a művészetekhez kapcsolódnak? Meggyes Jánosné, Márti: A különböző évszakok ünneplését koncerttel kezdjük. A művészszülők, a környező iskolák kórusai, volt óvodásaink, és az óvoda énekkarának közreműködésével élő zenei koncertet szervezünk. Az aktuális évszak elmúltát kiállítással zárjuk, ahol egy-egy műalkotással, új technikával ismerkednek meg az óvodások. Jó kapcsolataink vannak a Hunyadi Mátyás Általános Iskolával, és gyerekeink rendszeresen jól szerepelnek az iskola által az óvodások számára rendezett művészeti versenyeken. A beiskolázásnál is szívesen választják ezt az intézményt. Óvodánkba rendszeresen járnak a hozzánk legközelebb lévő Tomori Pál Tagiskola tanulói. Havonta szerveznek a nagycsoportosainknak néptáncot, drámajátékot és különböző kézműves foglalkozást. A Tomoriba járó volt óvodásaink a karácsonyi ünnepek előtt barkácsoltak az ovisoknak Betlehemet, és Balázsoltak is. Mihály napi, és Pünkösdi vásárt is szoktunk szervezni. A vásárra a nagycsoportosok portékákat készítenek termésekből, batikolnak, és kis figurákat csinálnak szalmából. A vásáron kikiáltó is van, a gyerekek pedig körjátékot játszanak. Van olyan ünnepünk is, amikor táncház is van élő népzenével. A szereplős ünnepélyek helyett jobban szeretjük a hagyományőrzést, a népdalokat, népmeséket. Rendszeresen olvasunk, és dolgozunk fel a gyerekekkel meséket. Két hét jut egy történetre. Három napig fejből meséli el az óvó néni a mesét. A negyedik és az ötödik napon bábokkal adja elő a történetet. Majd következik a mese feldolgozása mimetikus játékkal, utána pedig egy-egy részletet mesélnek el a gyerekek. A végén pedig az óvodások emlékeztető füzetet készítenek. Az éneket és a zenét is mikro csoportokkal ismerik meg a gyerekek. Ügyelünk arra, hogy minőségi zenét hallgassunk. Évszakonként hangversenyeket szervezünk, ahol rövid klasszikus- és népi zenékkel, hangszerekkel ismerkednek meg gyerekeink. Csak tiszta forrásból merítünk, ami nem idegen az életkortól, hogy a gyermekek a művészet sokszínű hatásával éljék át vissza nem térő óvodás éveiket. lejegyezte: Gerbner Zsuzsa Prizma EGYMI Pedagógiai szakmai szolgáltatás 12

13 A Jó tanuló, jó sportoló díjat 2012-ben a következő tanulók kapták: A Berzsenyi Dániel Gimnáziumból Venczel Tünde atléta, a Csata Utcai Általános Iskolából Horváth László atléta, az Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskolából Ádám Henrietta úszó és Magera Noémi kézilabdázó, az Eötvös József Általános Iskolából Veres Dóra és Castarede Juliette floorballozók, a Gárdonyi Géza Általános Iskolából Kerpel-Fronius Gáspár kosárlabdázó, a Hegedüs Géza Általános Iskolából Rimóczi Nikolett atléta és Bencze Márk labdarúgó, a Hunyadi Mátyás Általános Iskolából Veres Kamilla műugró, a Németh László Gimnáziumból Csahók Tímea evezős és Tóth Réka röplabdázó, a Pannónia Általános Iskolából Angyal Barbara kosárlabdázó, a Számítástechnikai Általános Iskolából Szabó Réka ritmikus sportgimnasztikázó, Vitay Olivér kézilabdázó. a Tomori Pál Tagiskolából Majosházi Barbara atléta. Szerk.: Prizma EGYMI Pedagógiai szakmai szolgáltatás Felelős kiadó: Tarján Éva 1134 Budapest, Váci út 57. Tel.: Szerkesztő: Gerbner Zsuzsa Korrektor: Ligetfalvi Mihályné 13

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Vidonyiné Sólymos Rita 2013 Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9.

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. az útnak célja van. (Martin Buber) Az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT bemutatása Faltumné Varga Gyöngyi tagintézmény-vezető

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Logopédiai ellátás a Hegyvidéken

Logopédiai ellátás a Hegyvidéken Logopédiai ellátás a Hegyvidéken Kezdetek Törvényi mérföldkövek 1969. Főv. VB. utasítása minden kerületre kiterjedő log. ellátás megszervezése 1972. Miniszteri rendelet szakmai irányelvek a log. csoportok

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14.

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. Máshogy mondom, furcsa módon Te a Földön én a Holdon Mondd

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

az általános iskolákba történő beíratásra

az általános iskolákba történő beíratásra F E L H Í V Á S az általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2014. április

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez 1. A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Név Végzettség, Tantárgy szakképzettség 1. Bíró Csaba,

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 2004 az alapítás éve 8 2005/2006-os tanév az első bővülés 9 2006/2007 a tanulói

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban MLSZSZ Konferencia, 213.nov.16. Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban Mosányi Emőke megbízott főigazgató Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat JOGSZABÁLYOK 211. évi CXC. tv. a nemzeti

Részletesebben

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot.

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot. Egressy Géniusz Tehetségnap 2011. április 7-én került sor az Egressy Géniusz Tehetségnapra, amelynek részét képezte a Fülemüle Országos Informatika Verseny díjkiosztója is. A Tehetségnap részletes programja,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben