KÖZÉPISKOLAI UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG MÁTÉNÉ SEJ JOLÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉPISKOLAI UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 2012.10.27. MÁTÉNÉ SEJ JOLÁN"

Átírás

1 KÖZÉPISKOLAI UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG MÁTÉNÉ SEJ JOLÁN

2 Nemzeti köznevelési törvény Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEK, TANULÓ SNI BTMN KIEMELTEN TEHETSÉGES A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint H és HH gyermek, tanuló

3 AZ ISKOLÁSKORÚ GYERMEKEK 15-18%-ÁT ÉRINTIK A TANULÁSI PROBLÉMÁK A HAZAI ÉS A NEMZETKÖZI STATISZTIKAI ADATOK SZERINT

4 2012. SZEPTEMBER 1-JÉN LÉPETT HATÁLYBA Nkt SNI GYERMEK, TANULÓ: AZ A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEK, TANULÓ, AKI A SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYE ALAPJÁN MOZGÁSSZERVI, ÉRZÉKSZERVI, ÉRTELMI VAGY BESZÉDFOGYATÉKOS, TÖBB FOGYATÉKOSSÁG EGYÜTTES ELŐFORDULÁSA ESETÉN HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS, AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARRAL VAGY EGYÉB PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL (SÚLYOS TANULÁSI, FIGYELEM- VAGY MAGATARTÁSSZABÁLYOZÁSI ZAVARRAL) KÜZD.

5 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY Értelmi fogyatékosok Ép értelmű, érzékszervi és mozgássérült Több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos Autista SNI SNI SNI SZEPTEMBER 1-IG A KORÁBBI ELNEVEZÉSEK HASZNÁLATA IS JOGSZERŰ A megismerő funkciók súlyos rendellenessége SNI/b A megismerő funkciók tartós, súlyos rendellenessége SNI/a Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályoz ási zavarral) küzd

6 2011/2012. tanév közoktatási statisztikai adataiból Nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók ebből Sajátos Nevelési Igényű ,9% Óvoda Ált.iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépisk Összesen

7 Az inkluzív ellátórendszer kialakulását támogató jogszabályi háttér Máténé Sej Jolán

8 Előzmények, következmények 1993: Közoktatási 1990: 2003: a Miniszterek Közoktatási törvény Tanácsa paragrafusaiban törvény 2003: 2004: a Fogyatékos csatlakozás fellelhető határozatot karakteres Emberek az integrációs, az együttnevelés fogadott Európai nemzetközi el Unióhoz éve csírája együttnevelési a közös oktatási törekvéseket integrációs fogalmaz politikáról meg

9 Kiemelt és támogatott területek az EU tagállamokban esélyegyenlőség együttműködés komplex szocializációs felkészítés az egyén, a személyiség tiszteletben tartása foglalkoztathatóság erősítése

10 EGY KELETI BÖLCSESSÉG SZERINT AZ EMBEREK KÉTFÉLEKÉPPEN VÁLASZOLNAK A HIRTELEN JÖTT, VIHAROS EREJŰ SZÉLRE: - VAN, AKI BARIKÁDOT EMEL ÉS VÉDEKEZIK ELLENE, - DE AKAD OLYAN IS, AKI SZÉLMALMOT ÉPÍT, HOGY EREJÉT SAJÁT HASZNÁRA FORDÍTSA.

11 AZ INKLUZÍV NEVELÉST TÁMOGATÓ SIKERES PÁLYÁZATOK A PÉCSI ÉLTESBEN

12 HEFOP Mindannyian mások vagyunk Pedagógiai Szolgáltató Központ az integrált nevelésért Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium Pécs

13 A HEFOP projekt modellje: Egészségügy Nevelés-oktatás Foglalkoztatás Preventív, korai beavatkozás A szülői attitűd pozitív változása a másság kezelésében Védőnői hálózat szemléletformáló tevékenysége a szülők felé Ágazatközi kapcsolat rendszer alakul ki az EGYMI és a védőnői hálózat között Inkluzív pedagógiai környezet Konkrét célok: A differenciált segítségnyújtás feltételrendszerének kiépülése Tevékenységtípusok: Közoktatási intézmények egymástól való tanulása Várható eredmények: Komplex Szolgáltató Központ működik a Pécsi kistérségben az integrált nevelés-oktatás támogatása céljából Reális esélyteremtés A tanulók munkavállalási esélyeinek növekedése Továbbtanulási és képzési lehetőségek bővítése Pályaorientációs és nyomonkövetési rendszer épül ki az oktatási és foglalkoztatási ágazat között

14 A TÁMOP Az EGYMI által nyújtott szolgáltatások fejlesztése az sajátos nevelési igényű tanulók, gyermekek együttnevelésének támogatása érdekében Velük teljes a világ intézményközi felkészülés és együttműködés az esélyteremtésért

15 Óvodai programcsomag Általános iskolai programcsomag Középiskolai programcsomag Felkészülés a prevenció jegyében Felkészülés a normalizáció jegyében Felkészülés az integráció jegyében KORAI FELISMERÉS EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS MUNKAERŐ- PIACI ESÉLY

16 CÉLJA A KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEK EGYÜTTNEVELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA. Programfejlesztés: Tanulás-módszertani moduláris program kidolgozása A program kipróbálása: felkészülés az utazó hálózat keretében biztosított szolgáltatásokra, a program adaptációjára, használatára

17

18 A KÖZÉPISKOLÁS DISZLEXIÁS TANULÓKNÁL JELLEMZŐEK A MARADVÁNYTÜNETEK KÖZÉPISKOLÁS KORBAN A PONTOS BETŰFELISMERÉS, AZ ÖSSZEOLVASÁS, MÁR RITKÁN OKOZNAK PROBLÉMÁT, VISZONT A HANGOS, HANGSÚLYOS ÉS NÉMA ÉRTŐ OLVASÁSSAL EGYARÁNT FONTOS FOGLALKOZNUNK, MERT EZZEL MEGSEGÍTHETJÜK A MEGÉRTÉST. A SZÓKINCS BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE HANGSÚLYOS FELADAT. A KÖZÉPISKOLÁS DISZLEXIÁSOK AKTÍV SZÓKINCSE SZŰK TERJEDELMŰ.

19 ELŐKÉSZÜLET: A DISZLEXIÁSOK SZÁMÁRA A TANULÁSBAN A LEGFONTOSABB A TANULNIVALÓ ÁTLÁTÁSA. - Átnézés a tanulni való összegyűjtése - Ütemezés az idő beosztása - Elrendezés a megfelelő körülmények kialakítása - Mozgósítás - a tanulnivalóval kapcsolatos ismeretek TANULÁS, VÉGREHAJTÁS: - Áttekintés a tanulnivalót átfogó olvasással lehet megismerni - Keretek - a fő témák kiválasztása - Kitöltés pásztázó olvasással a megfelelő információ összegyűjtése - Kipróbálás ellenőrzés

20 KÖZÉPISKOLÁS DISZGRÁFIÁS TANULÓK A rossz helyesírás vezető tünet Náluk a szabályok ismerete nem elégséges, a szabályok alkalmazását módszeresen kell begyakorolni! Gondolataik közlésekor nem ritka az, hogy felcserélik a szórendet, és helytelenül toldalékolnak.

21 DISZKALKULIÁSOKNÁL EGYRE NAGYOBB A LEMARADÁS Jellemző, hogy foltszerű ismereteik vannak, tisztázatlanok a matematikai fogalmak, ebből következően nem értik meg a szöveget, nem képesek kiemelni a lényeget, a különböző logikai összefüggéseket nem ismerik fel. Gyenge a szöveg és számemlékezetük, a számfogalmuk is néha bizonytalan, analógiai gondolkodásuk fejletlen, A különböző műveletek elvégzése komoly nehézséget jelent számukra, mert még a szeriális emlékezetük is erősen sérült. A geometria és az algebra szinte érthetetlen számukra.

22 A FIGYELEMZAVAROS ÉS HIPERAKTÍV TANULÓK SZÁMÁRA IS A TÖBBCSATORNÁS TANULÁSI MÓDSZEREK A HATÉKONYAK Figyelmüket képesek jobban aktivizálni, ha rajzolni is kell, ha grafikont is kell készíteni. Mindenféle manuális tevékenység ellazítja őket és alkotó munkára serkenti. Az ismeretek bevésésének megerősítése is lehetővé válik, ha többféle feldolgozása történik a tananyagnak.

23 ÉLTES EGYMI UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI HÁLÓZAT MÁTÉNÉ SEJ JOLÁN PÉCS

24 UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI HÁLÓZAT MŰKÖDÉSE PÉCS VÁROSÁBAN FELADATELLÁTÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN: 27 ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNNYEL EBBŐL ÁLTALÁNOS ISKOLA: 17 INTÉZMÉNY KÖZÉPISKOLA: 10 INTÉZMÉNY EGYÉB FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK: SIKLÓS, SZENTLŐRINC, BOGÁD, PELLÉRD, KOCH VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MIROSLAV KREZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZÉCHENYI ISTVÁN ISKOLA

25 2012/2013. TANÉV FŐ Helyzetelemzés AZ UTAZÓ HÁLÓZAT KERETÉBEN ELLÁTOTT ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK SZÁMA 345 AZ UTAZÓ HÁLÓZAT KERETÉBEN ELLÁTOTT KÖZÉPISKOLAI TANULÓK SZÁMA 145 A FŐÁLLÁSÚ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSOK SZÁMA 23

26 UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI HÁLÓZAT SZOLGÁLTATÁSAI HABILITÁCIÓS FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE AZ SNI TANULÓK SZÁMÁRA SZAKMAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS AZ SNI TANULÓKKAL FOGLALKOZÓ PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA

27 TÖBBÉVES TAPASZTALATOK Pszichés problémák előtérbe kerülése Autista gyerekek integrálása Kóros magatartászavar és hiperaktivitás kezelése normál osztályban Létszám növekedése csoportos habilitáció terjedése Életkori eltolódás a nagyobb gyerekek felé Képességfejlesztés és tantárgyi kérdések együtt! Szaktanár és gyógypedagógus kapcsolata!

28 A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás 138. (2) jén lép hatályba Abban az esetben, ha a sajátos nevelési igényű tanuló nevelésoktatása a többi tanulóval együtt történik, az Nkt. 6. mellékletében a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások megszervezésére meghatározott heti időkeretet KILENC FŐRE KELL MEGHATÁROZNI és biztosítani oly módon, hogy az Nkt. 6. mellékletének meghatározottak szerint AZ AZONOS heti óraszámban foglalkozásra jogosult tanulók számát ELOSZTJÁK KILENCCEL.

29 A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás A JOGSZABÁLY A JÉN LÉP HATÁLYBA A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI RENDELET 192. (4) BEKEZDÉSÉNEK MEGFELELŐEN (3) Ha a tanuló sajátos nevelési igényét halmozott sérülés alapozza meg, a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások heti időkeretének számításánál a magasabb óraszámra jogosító fogyatékosságot kell figyelembe venni.

30 A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás JÉN LÉP HATÁLYBA A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI RENDELET 192. (4) BEKEZDÉSÉNEK MEGFELELŐEN (4-5) Az általános iskola felső tagozatán a nevelőtestület döntése alapján a habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások legfeljebb ötven, a középfokú iskolában legfeljebb hetvenöt százaléka a sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozására, a tantárgyi követelmények eredményes teljesítését szolgáló felzárkóztatásra is fordítható. A nevelőtestület az erre irányuló döntését félévenként köteles felülvizsgálni, és a tanuló fejlődésének ismeretében megerősíteni vagy módosítani.

31 A TANÁRI SIKERESSÉG ALAPJA Minden TANULÓT elfogadunk olyannak, amilyen - azzá neveljük, amivé válni képes - annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek.

32 Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében? Megfelelő emberek váljanak tanárrá. Eredményes oktatókká képezzék őket. A lehető legjobb oktatást kapjon minden gyermek. Ahhoz, hogy egy iskolarendszer hatékonyan működjön 3 dolog elengedhetetlen! (McKinsey 2007.

33 Köszönöm a figyelmet! Máténé Sej Jolán Igazgató ( ) Éltes EGYMI PÉCS

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI mileaniko@gmail.com I. JOGOK Alaptörvény, XI. cikk (1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. (2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével

Részletesebben

CXC. 2011. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 32/2012. (X.8.) EMMI (2013. 1.) 4/2010. (I. 19.) OKM

CXC. 2011. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 32/2012. (X.8.) EMMI (2013. 1.) 4/2010. (I. 19.) OKM Törvényi szabályozás 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához

Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához Felhasznált jogforrások: 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási

Részletesebben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly ESÉLYEGYENLÕSÉGI ÉS DESZEGREGÁCIÓS PROGRAMOK A SZAKKÉPZÉSBEN Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program - Helyi tanterv 2013.

Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program - Helyi tanterv 2013. Tartalomjegyzék 1. Elvek, célok, funkciók... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek:... 3 1.2. Az iskola alapvető céljai... 3 1.3. Az iskola legfontosabb feladatai... 3 2. A nevelő és oktatómunka pedagógiai szakaszai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Csak azok előtt tárul fel az élet szépsége, akik ismerik a másokért élő életet. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETŐ...

Részletesebben

AZ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYEK STANDARDJA

AZ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYEK STANDARDJA AZ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYEK STANDARDJA 1 AZ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYEK STANDARDJA elkészítését háttéranyagok megírásával és műhelymunkák keretében készített

Részletesebben

Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola. Esélyegyenlőségi Programja 2008-2014

Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola. Esélyegyenlőségi Programja 2008-2014 Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Esélyegyenlőségi Programja 2008-2014 Bevezetés Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Esélyegyenlőségi Programja az alábbi törvényi háttér alapján készült: A 2003.

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola. Pedagógiai Program 4. számú melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola. Pedagógiai Program 4. számú melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Budafoki Herman Ottó Általános Iskola Pedagógiai Program 4. számú melléklet Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó jogszabályok:

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2014.IX.1. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen

Részletesebben

1. A törvény célja és alapelvei

1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja Abony Város Önkormányzata Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Abony, Bicskei u. 2. Tel.: 06-53/360-133 06-53/562-132 E-mail: suli@montagh-abony.sulinet.hu Weboldal: montagh.abony.hu Az intézmény nevelési

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009.

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. 1 Tartalomjegyzék 1.Törvényi háttér. 3 2. Bevezetés... 5 2.1.A közoktatás esélyegyenlősége... 6 3. Az intézkedési

Részletesebben

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Sajátos nevelési igényű gyermek Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek Kiemelten tehetséges gyermek

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Vucskó Zsuzsanna igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl... 146 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról... 212 275/2011.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÁDAS GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. E-mail: kadas-altiskola@index.hu

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest 13. Tankerülete 1138 Budapest, Tomori köz 6. azonosító szám: 1285-1/2013/KIK/198 Budapest XIII. kerületi Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben