SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Krémer Balázs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Krémer Balázs"

Átírás

1 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Krémer Balázs I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS Megnevezés évszám kibocsátó intézmény Matematika-fizika 1982 ELTE TTK Szociológia 1983 ELTE BTK II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG A) oktatott kurzusok (i) a DE BTK-n képzési szintenként BA képzés szociológia szak/ szociális munkás szak Kisebbségek a magyar társadalomban; Szociológiatörténet szeminárium III.; Ágazati szociálpolitika; Szociális intézmények menedzsmentje MA képzés szociológia szak/ szociális munkás szak Modernizáció és jóléti állam; A szociálpolitika gazdasági összefüggései; Közpolitikák Public policy; Nemzetközi munkaerő-piaci politikák; Munkaerő-piaci és foglalkoztatási rendszerek komplex elemzése I.-II., Társadalmi struktúra Meghívott egyetemi előadó Geel, Erasmus vendégoktató Írország, Cork, University of Cork ( Rending the Lord Social Care and Work Paradigms) USA, Long Island, Adolphi University (Welfare in EU and CEE countries) B) Oktatásszervezési tevékenység (i) Szakdolgozati konzulens (megvédett): 67 fő (ii) Szakfelelős: Szociológia (BA + MA) (2011) (iii) Szakirányfelelős: Szociálpolitika MA, Foglalkoztatáspolitika szakirány (2009) III. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG A) főbb kutatási területek - társadalompolitika, szociálpolitika, 1

2 - Hátrányos helyzetű csoportok, romák, fogyatékosok, munkanélküliek - foglalkoztatáspolitika, munkanélküliség, tartós munkanélküliség, hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok, a nők munkaerőpiaci státusa - aktív munkaerőpiaci politikák, közfoglalkoztatás - EU strukturális alapok, EU foglalkoztatáspolitika, aktív jóléti rendszerek - civil szervezetek, harmadik szektor, szocioökonómiai rendszerek, szociális gazdaság B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc) megnevezés évszám kibocsátó intézmény CSc szociológia 1997 MTA Doktori Tanács C) főbb publikációs adatok I. Könyv Magyarországon magyarul 4 IV. Könyvfejezet Külföldön idegen nyelven 1 Magyarországon idegen nyelven 4 Magyarországon magyarul 11 V. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány Magyarországon idegen nyelven 1 Magyarországon magyarul 28 VI. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány Külföldön idegen nyelven 1 VIII. Egyéb publikációk 28 D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel Téma időszak Adományozó intézmény Szerep Hátrányos helyzetű kistérségben élő fogyatékos emberek Fogyatékos Személyek Közalapítványa kutatásvezető TÁMOP /2-C GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKA - JÓ képzettséget és JÓ munkát minden gyermeknek, mire felnő! EU-NFÜ 2

3 A Szocio-Téka program célja tananyag fejlesztési és képzési program megvalósítása a családsegítőkben dolgozó szociális szakemberek számára TÁMOP A társadalmi kirekesztettség magas kockázatú csoportjainak (romák, fogyatékosok) életkörülményei Innotárs Alacsony végzettségűek az Észak-Alföld munkaerőpiacán HEFOP / /4.0 A társadalmi beilleszkedés elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével, valamint a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával A-B komponens folytatása HEFOP / /4.0 A társadalmi beilleszkedés elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével, valamint a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával című program B komponensének külső értékelése HEFOP Munka-kör Közösségi Módszerekkel támogatott álláskeresési technikák A nemekkel kapcsolatos sztereotípiákat feltáró Két nem= egy igen Program, EQUAL /1.0 nemzetközi innovációs és kutatási program. EQUAL Balance Partnership (HU- 45 Inspirál, IT-IT-G2-ABR-099 Universo Donna: Come transformare un problema in chance, ES- ES Conclia, GB-NI-19 Promoting Opportunities for OFA Szociális és Munkaügyi Intézet (később: NCSSZI) NKTH DE Szociológia és Szociálpolitikai Tanszék 2008 Szociális és Munkaügyi Intézet 2008 Szociális és Munkaügyi Intézet kutatási pillér vezetője kutatásvezető Szakmai vezető NFÜ-ESZA EU -EQUAL EU EQUAL - TEMPUS 3

4 Inclusion in Social Care Employment POISE) A Balance Partneship Microfinance, Fair Trade and Social Economy Masmedios New Technologies Service, Programmes for Women s Job Opportunitiesompany (Valencia, (Spanyolország) nemek közötti foglalkoztatási különbségek Universita degli Studi di L Aquila (Olaszország) vezető / A felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése A decentralizáció hatása a szociálpolitikára összehasonlító kutatás és elemzés: Ukrajna, Lettország, Magyarország, A PHARE magyarországi szociálpolitikai projektjeinek pályázati lebonyolítását, és beszámolási-követési, valamint szerződéskötési rendszerét kialakító nemzetközi team vezetése A Független Életvitel ( Independent Living ) mozgalom elveinek magyarországi adaptálását célzó segítő szolgálat fejlesztési programjának irányítása PHARE programigazgató Program a Befogadó Társadalomért Council of Europe EU, Strassbourg-Parizs 2007 EU -Equal 2007 EU -TEMPUS OSI - LGI PHARE 1993 Motiváció Alapítvány, Budapest Fővárosi Önkormányzat PHARE vezető vezető vezető E) a tudományos közéletben való részvétel Ø Magyarországon a. bizottsági tagság/elnökség Fenntartható fejlődés stratégiáját kidolgozó munkacsoport, 2005, ELTE-NFH b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség Szerkesztőbizottsági tag, Esély (2003-) 4

5 c. egyéb részvétel OTDK zsűrielnök (2011. szociálpolitika szekció) Opponensi-lektori vélemények (Esély, Szociológiai Szemle) Ø külföldön a. bizottsági tagság/elnökség Európai Unió, Social Protection Commitee, Indicator Sub-Group (Szociális indikátorok fejlesztéséért felelős munkacsoport) ERA-AGE, European Research Area on Ageing EU VII. Framework- Programme, , Hága-Sheffield Microfinance, Fair Trade and Social Economy, Council of Europe-EU, Strassbourg-Parizs F) egyéb tudományos tevékenység Magyarország állandó képviselője, EU, Szociális Védelem Bizottsága, Indikátor Munkacsoport (Social Protection Committee, Indicator Sub- Group) Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium az Uniós csatlakozás előkészületeiben, az EU Bizottsága és a magyar kormány által kidolgozandó Joint Integration Memorandum ( JIM ) nemzeti akcióterv szövegezésében való szakértői részvétel Szakértő és tanácsadó a Csíkszeredai Regionális Képző Központ szociálpolitikai és szociális munkás képzésének beindításában, Csíkszereda, Románia; IV. EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG a. más intézménynél Magyarországon Kuratóriumi tag, Motiváció Mozgássérülteket Támogató Alapítvány ( ) Kuratóriumi tag, Korai Fejlesztő Központ Támogató Alapítvány ( ) Felügyelő bizottság tagja, Politikai Tanulmányok Intézete Alapítvány,( ) Tag, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, (1994-) Kuratóriumi tag, Fogyatékosok Esélye Közalapítvány ( ) VI. EGYÉB SZAKMAI JELLEGŰ INFORMÁCIÓK, ADATOK (NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK, ÖSZTÖNDÍJAK) Nemzetközi konferenciákon tartott előadások: Sub-Regional (EU Accession Countries) Tripartite Technical Seminar on Workforce Retraining, Kiiv, UN Regional Millenium Development Goals Forum, Vilnius, Open Door Talks: Social Services and Service Provision, Cork 5

6 2004. Social Policy as if People Matter, Adelphoi Univ, Long Island, Taking Forward EU Social Inclusion Process, (prep. Luxembourg presidency conf.) Brussels ERA-AGE: Challanges of Ageing, den Haag keynote on Social Service Managers conference, EU, EC-Dublin The Demographic Future of Europe Robert Bosch Foundation EU, Stuttgart ERA-AGE: Challanges of Ageing, Stockholm, Combining Choice, Quality and Equity in social services, EU Peer Review, Coppenhagen Tanulmányutak 1992 Joint Vienna Centre - OECD, Bécs Eurosocial, Vienna - többször 1988 Research Centre of Working Life, Stockholm 1987 Michigan University, Ann Arbor, Michigan, USA 1987 Boston University, Boston, USA 1987 University of Montreal, Montreal, Kanada 1987 Mc.Gill University, Montreal, Kanada 1987 University of Toronto, Kanada 1987 University of British Columbia, Vancouver (Kanadai kormány ösztöndíjasaként) 1984 Erasmus University, Rotterdam 1983 École Hautes Etudes en Sciences Sociale (EHESS), Párizs Egyéb szakmai megbízások Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Az Unió roma stratégiájának véleményezése, az EGSZB rapparteur-je által felkért személyes szakértő Miniszterelnöki Hivatal Gyermekszegénység Gyermekesély Programiroda szakértő ERA-AGE (European Research on Ageing), meghívott szakértő az FP7 (Framework Program VII.) idősekkel foglalkozó kutatások előkészítéséről, Hága Az EU Luxemburgi elnökség által felkért, a lisszaboni folyamatot értékelő független szakértői bizottság jelentésének véleményezése, részvétel a konferencián, Az ENSZ Népesedési Alap Európai Régiós közgyűlésén Magyarország képviselete, Genf, Bevezető előadás az Európai Unió Szociális Menedzsereinek éves közgyűlésén, Dublin, EBESZ szakértő, OSCE mission, FRY Belgrád Romák társadalmi integrációját támogató szociális és foglalkoztatási programok kidolgozása a Szövetségi Kormány számára 6

7 ILO programvezető: A szociálpolitikai területen működő nem-állami szervezetek működési engedélyeztetése, az állami intézményekkel való együttműködésük erősítése, Albánia Bevezető előadás a UNDP Kelet-Közép Európai régiós konferenciáján az ENSZ ezredfordulós célkitűzéseiről (Millenium Development Goals) Magyarország képviselője az ENSZ mellett működő, bécsi Szociálpolitikai Képzés és Kutatás Intézete (EUROSOCIAL) tanácsában 1999 az Európa Tanács ad-hoc szakértői csoportjának felkért tagja az ENSZ Koppenhágai Csúcstalálkozó hatásainak értékelésére (Ad-hoc Group of Experts for Copenhagen+5 Follow-Up, Council of Europe); 1996 A PHARE Szociálpolitikai Innovációs Alap magyarországi projektjeit értékelő munkacsoport vezetője, Magyaroraszág állandó képviselője az OECD Képzési, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Bizottságában és munkacsoportjaiban, (OECD DEELSA Committee and Working Parties); Magyarország képviselője az ENSZ Koppenhágai Csúcstalálkozó ( a szociális fejlődésről ) előkészítésében (UN World Summit Preparatory Committee on Social Development), a magyar kormány és a köztársasági elnök speciális tanácsadója a konferencia során 1994 Az OECD ILE project felkért társ-menedzsere, az állami és nem-állami szervezetek szociálpolitikai együttműködésének fejlesztésére; Szakértői részvétel az OECD magyar szociálpolitikai és foglalkoztatáspolitikai jelentésének összeállításában, Az EU PHARE szociálpolitikai programjainak előkészítése; A Világbank magyarországi egészségügyi és társadalombiztosítási projektjeinek szakmai előkészítésében a magyar kormány megbízottja ; Világbank, Gazdaságfejlesztési Intézet, (WB EDI) közép-kelet európai felső szintű kormánytisztviselők számára szeminárium megszervezése a jóléti rendszerek átalakulásáról, ; Szakértői részvétel az Európa Tanács a Szegénység kihívásai c. projectjében; 7

Az oktató személyi-szakmai adatai

Az oktató személyi-szakmai adatai Az oktató személyi-szakmai adatai Név: Vitál Attila Születési év: 1970. Végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve okleveles szociológus, ELTE, 1997. általános szociális munk. DOTE, 1995.

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS BARTA SZILVIA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Pedagógia angol nyelv és irodalom 2009 Debreceni Egyetem szakos bölcsész és tanár Neveléstudományi Doktori Képzés - abszolutórium

Részletesebben

Önéletrajz. Név: Dr. Grajczjár István Ph.D Szociológus, tanszékvezető főiskolai docens e-mail: grajczjar@gmail.com. Főbb tématerületek

Önéletrajz. Név: Dr. Grajczjár István Ph.D Szociológus, tanszékvezető főiskolai docens e-mail: grajczjar@gmail.com. Főbb tématerületek Önéletrajz Név: Dr. Grajczjár István Ph.D Szociológus, tanszékvezető főiskolai docens e-mail: grajczjar@gmail.com Főbb tématerületek 1 Munkaerőpiac 2 Politikai rendszerek, szélsőjobb 3 Társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Cím(ek) 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 59. Telefonszám(ok) 418-0338 Mobil: 06-70/294-8073 Fax(ok) martonfi.gyorgy@gmail.

Cím(ek) 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 59. Telefonszám(ok) 418-0338 Mobil: 06-70/294-8073 Fax(ok) martonfi.gyorgy@gmail. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) MÁRTONFI György Cím(ek) 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 59. Telefonszám(ok) 418-0338 Mobil: 06-70/294-8073 Fax(ok) E-mail(ek) martonfi.gyorgy@ofi.hu

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008.

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. 1 I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1969-1983) I.A. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Dr. Krémer András PhD. főiskolai tanár Szakvezető (Vezetés és Szervezés MA) E-mail: akremer@bkf.hu

ÖNÉLETRAJZ. Dr. Krémer András PhD. főiskolai tanár Szakvezető (Vezetés és Szervezés MA) E-mail: akremer@bkf.hu ÖNÉLETRAJZ Dr. Krémer András PhD. főiskolai tanár Szakvezető (Vezetés és Szervezés MA) E-mail: akremer@bkf.hu Tudományos minősítés: 2002 tudománytörténet (szociológia) PhD Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1

MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1 MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1 A nők egyenjogúságának megteremtése érdekében végzett nemzetközi és hazai tevékenység

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Időtartam 2006- Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem, Győr Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Megszerzett fokozat

Időtartam 2006- Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem, Győr Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Megszerzett fokozat Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail kobork@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

A./ Tudományos könyvek

A./ Tudományos könyvek RÉDEI MARIREDEI MARIL. RÉDEI MÁRIA A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE A./ Tudományos könyvek Önállóan írt könyv (6) Rédei, M. 1985. A shift-share analízis szakirodalmi áttekintése és alkalmazási lehetőségei

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Szügyi György Születési hely, idő Szeged, 1955. június 30. Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft.

Szakmai önéletrajz. Szügyi György Születési hely, idő Szeged, 1955. június 30. Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. Szakmai önéletrajz Név: Szügyi György Születési hely, idő Szeged, 1955. június 30. Jelenlegi pozíció Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. vezérigazgató Végzettségek: Magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

ELÉRHETŐSÉGÜNK. Magyar Soros Alapítvány. 1051 Budapest Szent István tér 11/b.

ELÉRHETŐSÉGÜNK. Magyar Soros Alapítvány. 1051 Budapest Szent István tér 11/b. Soros Alapítvány Évkönyv 2004 ELÉRHETŐSÉGÜNK Magyar Soros Alapítvány 1051 Budapest Szent István tér 11/b. Telefon: 315-0303 315-0315 Telefax: 315-0201 Internet: http://www.soros.hu TARTALOMJEGYZÉK ELÉRHETŐSÉGÜNK

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI NÉV : RÖVID NÉV : CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY :

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás A mű példányszámát legalább 500 darabban indokolt meghatározni. A mű

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Szabó Judit Ágnes Cím(ek) 1149 Budapest, Róna utca 107/b Telefonszám(ok) 30 510 1191 E-mail(ek) szabo.judit.agnes@gmail.com ; ensbt@freemail.hu

Részletesebben

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET 1112 Budapest Budaörsi út 45. Tel.: 309-2652, Fax: 309-2650, E-mail: fazekas@econ.core.hu Honlap: http://econ.core.hu/ I. A kutatóhely fő feladatai 2011-ben A KTI 2011-ben

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ (2007 2008)

Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ (2007 2008) Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ (2007 2008) Készítette: Dr. Kovács Tibor Dr. Tóth Éva főiskolai docens főiskolai docens Eger 2009. A Gazdaság-

Részletesebben

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013 Nun András - igazgató Tartalom EU-s forrásokkal a romák integrációjáért...2 A programról... 2 Mi történt 2013-ban?...

Részletesebben

A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020

A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020 A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020 1 A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020 Elfogadta a KJF Szenátusa 2014. január 15-én Az innovációs stratégiai dokumentum kidolgozása

Részletesebben

Partneri együttműködések a képzésekben, kutatásban

Partneri együttműködések a képzésekben, kutatásban Partneri együttműködések a képzésekben, kutatásban Szak neve Partner szervezet, intézmény neve Nemzetközi Szociológia BA A 20. század hangja Archívum és Kutatóhely kutatási képzés, kutatás szakmai gyakorlati

Részletesebben

Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év

Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év Március 11. NATO konferencia Tíz éves a magyar NATO tagság érvek és ellenérvek a tapasztalatok tükrében címmel. Előadók Szenes Zoltán volt vezérkari főnők,

Részletesebben

Internetcímek. www.eu.hu EURÓPAI UNIÓ

Internetcímek. www.eu.hu EURÓPAI UNIÓ Internetcímek www.eu.hu EURÓPAI UNIÓ 2 0 0 3 D E C E M B E R ÚJDONSÁGOK / NEW WEB SITES 3 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK / GENERAL INFORMATION 4 AUDIOVIZUÁLIS POLITIKA / AUDIOVISUAL POLICY 6 BELPOLITIKA / INTERNAL

Részletesebben

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN ENSZ-AKADÉMIA 2004/2005 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG HUNIDA Kht 2005 1 A Külügyminisztérium és az ENSZ Fejlesztési Programja

Részletesebben