SZAKMAI PROGRAM. Szociális foglalkoztatás (munka-rehabilitáció)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PROGRAM. Szociális foglalkoztatás (munka-rehabilitáció)"

Átírás

1 Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/ Fax: 06-33/ o Esthajnal Időskorúak Otthona Pilismarót-Basaharc o Zöldfenyő Idősek Otthona Esztergom o Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró o Pszichiátriai Betegek Otthona Esztergom o Szent Rita Fogyatékosok Otthona Esztergom Pszichiátriai Betegek Otthona 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Telefon: 06-33/ SZAKMAI PROGRAM Szociális foglalkoztatás (munka-rehabilitáció)

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Intézményi adatok... 3 II. A szociális foglalkoztatás ) A szociális foglalkoztatás célcsoportja ) A szociális foglalkoztatás célja ) A szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat célja ) A foglalkoztatáshoz használt dokumentáció ) Foglalkoztatási rehabilitáció ) Komplex rehabilitáció... 5 III. Munka-rehabilitációs foglalkoztatás ) A munka-rehabilitáció célja ) A munka-rehabilitációs tevékenységi formák részletes leírása... 6 IV. A munka-rehabilitációs foglalkoztatás személyi és tárgyi feltételei ) A munka-rehabilitáció személyi feltételei ) A munka-rehabilitációs foglalkoztatás tárgyi feltételei V. A foglalkoztatásban résztvevők lehetőségei ) A munka-rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevők továbblépési lehetősége ) Átjárhatóság lehetőségének biztosítása

3 I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Pszichiátriai Betegek Otthona Székhelye, elérhetősége: 2509 Esztergom- Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 33/ ; 33/ ; 33/ ; Fax: /284 Ellátási területe: Komárom-Esztergom Megye közigazgatási területe Felügyeleti szerve: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Az intézmény tevékenységét a szakosított ellátás keretén belül az évi III.tv. 71. és 74. -ban és az 1/2000.(I.07.) SZCSM rendeletben foglaltak alapján végzi. Engedélyezett férőhelyek száma: 150 fő Gazdasági jogköre: Nem önállóan működő, gazdálkodó költségvetési szerv Az intézmény szervezeti tagozódása: 1. Pszichiátriai Betegek ápoló-gondozó otthona 2. Pszichiátriai Betegek átmeneti otthona 3. Pszichiátriai Betegek lakóotthona I-II. 4. Pszichiátriai Betegek nappali ellátása Az évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 99/B szerint az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatását az egyéni gondozási, fejlesztési, ill. rehabilitációs tervben foglaltak szerint a szolgáltatást igénybe vevő meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően a szociális foglalkoztatás keretében biztosítjuk. Foglalkoztató: Telephely: KEM ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona Esztergom-Kertváros Dr. Niedermann Gyula út 1. KEM ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermenn Gyula út 1. Az intézményen belüli foglalkoztatás formája munka-rehabilitáció (19 fő) fejlesztő felkészítés (19 fő) Az intézményi foglalkoztatásban részt vevő személyek személyes adatait csak a Szociális törvényben, a Munka Törvénykönyvében, a társadalombiztosítási és adó-jogszabályokban felhatalmazott személyek és szervek kezelhetik. 3

4 II. A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 1) A szociális foglalkoztatás célcsoportja Pszichiátriai betegséggel élő személyek Intézményünkben a pszichiátriai betegek nagy részének vezető diagnózisa a szkizofrénia. Szkizofrénia: Súlyos, a pszichózis jellegzetességeit mutató elmekórtani állapot. Kóroka ismeretlen. Jellemzője, hogy téveszmék és hallucinációk nehezítik az alkalmazkodó képességét. Szakmai szempontból rendkívül fontos célkitűzés, hogy az intézményes keretek között ellátott lakóink számára a rehabilitációt segítendő értelmes, munkabért és megfogható eredményt produkáló munkát biztosítsunk. Ezek a pszichiátriai betegek nagyobb részt az intézménybe kerülésüket megelőzően valamilyen munkát végeztek, azonban a betegségük miatt a munkaerőpiacról fokozatosan kiszorultak. Túl ezen a problémán az intézményi hospitalizáció egyre távolabb sodorja őket a hétköznapi világtól, így maradék készségeiket is elveszíthetik, ha tartósan nem végeznek, végezhetnek munkát. A rendszeres munka-tevékenység a betegek mentális kondíciójának javításához jelentős mértékben hozzájárul, így - túl a lelki egészség javításán a szakmai munkát is segíti. 2) A szociális foglalkoztatás célja A szociális foglalkoztatás általános célja A fizikai és mentális állapota miatt időlegesen, vagy tartósan kiszorult pszichiátriai betegséggel és fogyatékkal élő megváltozott munkaképességű ellátottak munkavégzés célú foglalkoztatása, annak érdekében, hogy rövid és hosszú távon képessé váljanak a nyílt munkaerőpiacra kilépni, ott tartósan munkát végezni, illetve védett körülmények között értékteremtő munkát végezni. A szociális foglalkoztatás konkrét célja: Az intézmény a szociális foglalkoztatásban történő eredményes részvételhez speciális módszereket alkalmaz, amely kézügyességet, az eszköz és szerszámhasználatot, és a mesterségbeli tudást fejleszti. A szociális foglalkoztatás is lépcsőzetes rehabilitációs folyamat, ahol egy magasabb szint elérése egy következő magasabb szintű munkába történő belépés lehetőségét nyitja meg. A munka-rehabilitációs foglalkoztatás egyik célja lehetőség szerint a fejlesztő felkészítésbe való átkerülés elérése, a fejlesztő felkészítés végső céljaként pedig a nyílt munkaerőpiacra történő kilépést jelölhetjük meg. 3) Szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat célja Az ellátott mentális, fizikai és egészségi állapotának, illetve készségeinek, képességeinek felmérésével annak megállapítása, hogy alkalmas-e szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzésre, illetve alkalmassága esetén számára melyik szociális foglalkoztatási forma és milyen hosszú munkaidő a leginkább megfelelő. A szociális foglalkoztatásban részt vevő ellátottat az ORSZI/ NRSZH szakértői bizottsága szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat keretében megvizsgálta, és szakvéleményében meghatározta, hogy melyik foglalkoztatási formát, milyen időtartamban javasolja. Az intézményi foglalkoztatásban részt vevőknél a szakvéleményben foglaltak figyelembe vételével történik a foglalkoztatás. 4

5 4) A foglalkoztatáshoz használt dokumentáció az egyéni gondozási terv fejlesztési terv a foglalkoztatás szakmai programja foglalkoztatási terv egyéni nyilvántartó lap jelenléti ív Az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása az egyéni gondozási, fejlesztési tervben foglaltak szerint történik. A foglalkoztatási szakmai program: A szociális intézmény vezetője az ellátottak szociális foglalkoztatása érdekében foglalkoztatási szakmai programot készít. Foglalkoztatási terv: Az ellátott szociális foglalkoztatása az ellátott egyéni adottságait figyelembe vevő foglalkoztatási terv alapján történik. A foglalkoztatási tervet a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértő bizottság szakvéleményének figyelembevételével, a foglalkoztatásban részt vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével egyetértésben készítjük el. A foglalkoztatási terv tartalmazza: a foglalkoztatott személy fizikai, mentális állapotának, készségeinek, jártasságainak, munkavégző képességének jellemzőit; a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság által javasolt foglalkoztatási formát; az ellátásban részesülő állapotának megfelelő foglalkoztatási célokat, feladatokat és azok megvalósításának módszereit; a foglalkoztatással kapcsolatos motiváció, mentális támogatás és segítő szolgáltatás módjait; a foglalkoztatás időtartamát és időbeosztását. Az egyéni gondozási terv, a fejlesztési terv és a rehabilitációs program az intézményben a foglalkoztatástól függetlenül az ellátottra vonatkozó tervek, melyek összhangban vannak a foglalkoztatási tervvel, egymásra épülnek, ill. kiegészítik egymást. 5) Foglalkoztatási rehabilitáció Célja a tartósan akadályozott emberek munkaerő-piaci integrációját elősegítő minimumfeltételek megteremtése, hogy az érintett emberek alkalmassá váljanak a minél teljesebb értékű foglalkoztatásra; érdekeltek legyenek a munkavállalásban, másfelől a munkáltatók befogadóvá váljanak a fogyatékos emberek iránt. Növekedjék a fogyatékossággal élő emberek között a foglalkoztatottak, mindenekelőtt az integráltan foglalkoztatottak száma és aránya. 6) Komplex rehabilitáció Az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, foglalkoztatási és szociális rendszerekben megvalósuló folyamat, amelynek célja a fogyatékos személy képességeinek fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi életben való részvételnek, valamint az önálló életvitelének elősegítése. Fontos, hogy a rehabilitációs intézkedések tervszerűek, összehangoltak és szükséglet orientáltak legyenek és az érintett személy egyetértésével, tevékeny közreműködésével valósuljanak meg. A korszerű rehabilitációban a funkció és képesség változásának, rendellenességeinek okát nem vizsgálják, a megváltozott képességet tényként fogadják el. Mindemellett vizsgálni kell az okokozati összefüggést, azaz, hogy a funkciók és képességek változása okozza-e a munkavállalási-, megtartási- és előrehaladási esélyek csökkenését. 5

6 III. MUNKA-REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS Foglalkoztató: KEM Integrált Szociális Intézménye Pszichiátriai Betegek Otthona A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott foglalkoztatási engedély száma: 16/18-11/ ) A munka-rehabilitáció célja Az ellátott munkakészségének, testi- és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, fejlesztése, valamint fejlesztő felkészítő foglalkozásra való előkészítése. Az intézményi jogviszony keretében valósul meg. Szolgálati időre jogosító, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló intézeti lakók számára is biztosított szociális foglalkoztatási forma. A munka-rehabilitációs foglalkoztatásban való részvételre vonatkozóan a Szt.113/G. szerinti rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság ad javaslatot. Az intézményi jogviszony keretében munka-rehabilitáció formában foglalkoztatott ellátottak az intézmény vezetőjével megállapodást kötnek, melyben rögzítik a munkavégzés feltételeit. A megállapodás tartalmazza: a munkakör leírását, a munkavégzés időbeosztását, a munka-rehabilitációs díj havi összegét, valamint a dolgozó munka-rehabilitációs közreműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatot. Munka-rehabilitáció esetén a foglalkoztatott munka-rehabilitációs díjban részesül, melynek összege nem lehet kevesebb a mindenkori bérminimum 30 %-ánál. A foglalkoztatás időtartama napi 4-6, heti óra között lehet. A munka-rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő ellátottak foglalkoztatása napi 6 órás munkaidőben történik. A napi munkaidő beosztást a foglalkoztatottak egyéni szükségleteinek megfelelően alakítottuk ki. Figyelembe vettük fizikai, mentális állapotukat, illetve a munkakörök sajátosságait, továbbá az ORSZI Szakértői Bizottságának szakvéleményét a foglalkoztatási formára és a napi munkaidő hosszára vonatkozóan. A foglalkoztatás előfeltétele, hogy a részt vevő személyek rendelkezzenek előzetes munkaköri orvosi alkalmassági véleménnyel. A következő tevékenységeket végezzük a munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében: zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése (TEÁOR 0113) általános épülettakarítás (TEÁOR 8121) egyéb takarítás (TEÁOR 8129) zöldterület kezelés (TEÁOR 8130) egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609) máshova nem sorolt. feldolgozóipari tevékenység (TEÁOR 3299) 2) A munka-rehabilitációs tevékenységi formák részletes leírása a) TEÁOR 0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése Konyhakerti növények termesztése, feldolgozása melyek az élelmezés során kerülnek felhasználásra. Ezt a tevékenységet munkafelügyelő irányításával látják el a megbízottak. A foglalkoztatás az intézményhez tartozó drótkerítéssel elkerített 700 m 2 -es területen zajlik. 6

7 A tevékenység magában foglalja a talaj előkészítését, mely során ásási, kapálási, gereblyézési munkálatokat végeznek, továbbá az előkészített talaj trágyázása, pihentetése. Tavasszal az újabb talaj-előkészítés után a növények ültetése, gyomlálása, kapálása, öntözése, majd a kész termés betakarítása, illetve konyhai felhasználásra való előkészítése és szállítása a konyha tárolójába. A téli hónapokban a palánták előkészítése történik, amelyre az intézmény épületében biztosított 20 m 2 helyiségben van lehetőség, amelyhez elkülönített vizesblokk illetve egy 12 m 2 -es öltözőhelyiség is tartozik. Ezek a helységek az intézmény alagsorában helyezkednek el, melyek kívülről is megközelíthetőek, mivel külön bejárattal rendelkeznek Napi időbeosztás (6 órás munkaidő/nap): 06:00 07:30 munka 07: szünet (reggeli) 08:00 10:30 munka 10:30 14:00 szünet (ebéd) 14: munka A foglalkoztatásban használt eszközök: kerti szerszámok, kerti edényzet, metszőolló b) TEÁOR 8138 Zöldterület kezelés Az intézmény körüli zöldterület gondozása a fő feladat, amelynek területe megközelítőleg 2000 m 2. Fűnyírás, gereblyézés, növények metszése, öntözése, illetve a zöldterületen lévő lombeltakarítás, munkafelügyelő jelenlétében. Napi időbeosztás (6 órás munkaidő/nap): :00 munka 12:00 14:00 szünet (ebéd) 14:00 16:00 munka A foglakoztatásban használt eszközök: fűnyíró, gereblye, metszőolló, lombseprű, öntözéshez szükséges eszközök c) TEÁOR 8121 Általános épülettakarítás Az intézmény belső környezetének tisztán tartása a fő feladat. A takarító személyzet vagy a munkafelügyelő közvetlen felügyelete alatt zajló munkavégzés, mely során a kiadott, lakókörnyezet tisztításra vonatkozó feladatok elvégzése zajlik: Kommunális szemét gondozási részlegenkénti összegyűjtése napi 2 alkalommal. Szennyes ruha összegyűjtése, mosodába szállítása napi 2 alkalommal. Étkezéseket követően az ebédlő rendbetétele, tálcák tisztítása, asztalok, székek letörlése Közös helységek: foglalkoztató helyiségek, társalgó, vizesblokkok, aula, zsibongó, lépcsőházak takarítása (porszívózás, pókhálózás, söprés, felmosás, kapaszkodók illetve a fal lemosása, csempetisztítás, mosdók, zuhanyzók, fürdőkádak, toalett tisztítása napi rendszerességgel) 7

8 Ablaktisztítás A kijelölt dohányzó helyiségek rendszeres takarítása, álló hamutartók ürítése, lemosása, időszakos falfestés. Az intézmény egyéb helyiségeinek javító festése Munkája során köteles védő ruházatot viselni, ezeket a munkáltatónak biztosítani kell. A szükséges takarító eszközöket az intézmény biztosítja, melyek tárolására a meglévő zárható takarítószer-raktárakban van lehetőség. A vegyi anyagokhoz való hozzáférés csak a munkafelügyelő jelenlétében lehetséges, az egészségre káros, veszélyes vegyi anyagokkal a munka-rehabilitációban résztvevő személy nem dolgozhat. Napi időbeosztás (6 órás munkaidő/nap): :00 munka 12:00 14:00 szünet (ebéd) 14:00 16:00 munka A foglalkoztatásban használt eszközök: takarító kocsi, felmosó vödrök, folyékony tisztítószerek, seprű, portörlők d) TEÁOR 8129 Egyéb takarítás Az intézmény külső környezetének rendben tartása a feladata az erre a pozícióra beosztott ellátottnak. Az eldobott szemét összegyűjtése, járda, ill. térkő söprése. A munkafolyamat alkalmazkodik az évszakok változásához, tehát az idényjellegű szükségletekhez. Beletartozik a gyomlálás, gereblyézés, lombeltakarítás, hólapátolás, szükség esetén öntözés, sportpálya karbantartás. Munkafelügyelő jelenlétében zajló munkavégzés, mely során munka-illetve védőruházat viselete kötelező. Napi időbeosztás (6 órás munkaidő/nap) 08:00 12:00 munka 12: szünet (ebéd) 14:00 16:00 munka A foglalkoztatásban használt eszközök: seprű, lapát, hólapát, gereblye, gallyseprű e) TEÁOR 9609 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás Varrodai illetve mosodai munkavégzés. A varrodai helységben, melynek nagysága 16 m 2, manuális tevékenység folyik, melynek közvetlen felügyeletét az épp jelen lévő varrodai dolgozó látja el. Többnyire hímzés, foltozás, kisebb javítási feladatok bízhatók a munka-rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevő személyre. 8

9 Napi időbeosztás (6 órás munkaidő/nap): :00 munka A varrodai helyiségben az alábbi munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítottak: Varrógép Tű (varró illetve hímző tű) Cérna Olló Gyűszű Hímző fonalak Asztal (2 db), székek (6 db) Tárolásra alkalmas polc Textil hulladékok gyűjtésére szolgáló zsák illetve műanyag kosár. A mosodai munkakörre beosztott a mosodai helyiségben (mely 75 m 2 nagyságú) segédkezik a mosás körüli tevékenységekben A végzett tevékenységek a következők: Szennyes ruha válogatása, csoportosítása a mosásra, kimosott ruha hajtogatása, válogatása, vasalása, sérült ruhák különválogatása és varrodába való szállítása, az összehajtogatott textília salgópolcon való elhelyezése, a gondozási egységekre a megjelölt műanyagkosarakba való előkészítése, monogramonkénti ruhaválogatás, zokni párosítás. A tevékenység a mosodai dolgozók felügyelete mellett történik. A tevékenységek során a dolgozók védőruházatot használnak, illetve a szükséges védőeszközök rendelkezésre állnak (gumikesztyű, szájmaszk). Ezek a tevékenységi formák az ellátottak számára hasznos elfoglaltságot, értelmes, rendszeres és szervezett időtöltést biztosítanak. Módjuk van megtapasztalni a tevékenységek során a pozitív és negatív élményeket, a hasznosság érzését, az együttműködést, továbbá a teljesítményükről folyamatos visszajelzést kaphatnak. f) TEÁOR 3299 Máshová nem sorolt feldolgozóipari tevékenység (Téli időszakban, vagy rossz idő esetén) azon ellátottaink részére, akik egyébként a zöldterület kezelést, növénytermesztést vagy az egyéb takarítást végzik.) Tevékenységek: kosárfonás, gyertyamártás, ajándéktárgyak készítése A munka-rehabilitáció során ellátottaink különféle ajándéktárgyak készítését végzik, mely tevékenységek során átélhetik az alkotás örömét, munkájuk eredményével pedig örömöt okozhatnak szeretteiknek is. Az alkotó munka során nem csak a motorikus képességük fejlődik, hanem a kognitív funkciókon át a szociális kompetencia számos területe. Önértékelésük, önbizalmuk növekszik, kisebbrendűségi érzésük csökken. Ezen személyiségterületek fejlődésével teljesebb emberi életet élhetnek. 9

10 Munkaidő beosztás (6 órás munkaidő/nap): 06:00 10:00 munka 14:00 16:00 munka A felkészítés menete: A technikák nehézség szerinti egymásra építése, a nehézségi fok növelése már felkészítő jelleget biztosít. Anyagismeret. Eszközismeret. Munkavédelmi ismeretek. A foglalkoztatásban használt eszközök: viasz, peddignád, fúró, olló, metszőolló, elektromos- és kézi fűrész, ecsetek, festékek, lakkok, pácok, rétegelt lemezek, szalvéta 10

11 IV. A MUNKA-REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI 1) A munka-rehabilitáció személyi feltételei Munka-rehabilitációs foglalkoztatásban a 19 fő foglalkoztatott személy mellé 2 fő szakképzett segítőt alkalmazunk. A segítők munkaideje napi 6 óra, illetve napi 8 óra: A 6 órás munkaidő az alábbiak szerint: 06:00 10:00, 14:00 16:00, óra között, illetve A 8 órás munkaidő az alábbiak szerint: 08:00 16:00 óra között A munkavezetők képzettsége: 1 fő agrármérnök (6 órás) 1 fő szociális munkás záróvizsga diploma folyamatban A segítők feladatai: irányítja a foglalkoztatást, szervezi a munkavégzést, koordinálja a szükséges anyagok beszerzését, megtervezi a napi tevékenységet, vezeti a szociális foglalkoztatási naplót és az előírt nyilvántartásokat, részt vesz a foglalkoztatási terv kialakításában, javaslatot tesz az intézményen belüli foglalkoztatás formáira, a munkavégzés során fenntartja a foglalkoztatottak motivációját, részükre mentális, segítő szolgáltatásokat nyújt. 2) A munka-rehabilitációs foglalkoztatás tárgyi feltételei A foglalkoztatáshoz szükséges munkaeszközöket, munkaruházatot az intézmény biztosítja. Azon munkálatok esetén, amikor szükséges, a foglalkoztatottak számára védőruházatot, munkavédelmi felszerelést biztosít az intézmény. Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és a szakszemélyzet (szakápoló) helyben, az intézmény területén elérhető. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendeletben előírt követelményeknek megfelelnek. Az intézet területén a munkahelyi környezet világos, szellőztethető, a hatályos munkavédelmi- és tűzrendészeti-, valamint a higiéniai előírásoknak megfelelő. A munkavégzés kiscsoportos formában, állandó felügyelet mellett zajlik, melyhez a szükséges munkavédelmi eszközöket biztosítjuk. A foglalkoztatottak rendszeresen részt vesznek munka és tűzvédelmi oktatáson. A foglalkoztató helyiség tárgyi feltételei: A helyiség alapterülete 40 m 2, mely jól megvilágított, szellőztethető. Berendezés: 3 db fa munkaasztal, 14 db támlás szék, melyek a munkavédelmi előírásoknak megfelelnek, továbbá 2 db fa tároló szekrény. A bútorzat tisztítható, fertőtleníthető. A helyiség önálló vizes blokkal nem rendelkezik, azonban a foglalkoztatóval szemben található a vizesblokk, ahol lehetőség nyílik kézmosásra, ill. toalett használatra. A zöldterület kezelés, a kerti munka illetve a külső épülettakarítás idényjellegű és időjárásfüggő, ezért kreatív foglalkoztatás keretében biztosítjuk a folyamatos munkavégzést, segítő felügyeletével. 11

12 V. A FOGLALKOZTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK LEHETŐSÉGEI 1) A munka-rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevők továbblépési lehetősége A munkavégzés a pszichiátriai beteg emberek életében is ugyanolyan jelentőséggel bír, mint a nem fogyatékkal élőkében, biztosítja a hasznosság érzését, növeli az egyén önbizalmát, önértékelését. A szükségleteik kielégítése szempontjából fontos, mint jövedelemszerző tevékenység. A segítő szakmát képviselők feladatai az önálló életre nevelés, fejlesztés, segítség az értékek és motivációk kialakításában és megszilárdításában, az ellátottak érdekeinek képviselete, pályázatokon való részvétel stb. A legfontosabb tulajdonságok és értékek, amivel a segítőnek rendelkezni kell, a hitelesség, az empátia, a pozitív hozzáállás, elfogadás, elhivatottság, partnerség és kompetencia. Törekszünk arra, hogy a foglakoztatásban készített termékek minőségileg egyre magasabb színvonalat érjenek el, növekedjék a piacon történő értékesítés lehetősége ben a hangsúlyt áthelyezzük olyan termékek készítésére, melyek napjainkban kelendőbbek. Előtérbe helyezzük az ünnepi dísztárgyak, gyertyamártás és dekupázs technikájával készült egyéb apró dísztárgyak készítését. Célunk, hogy a minőségi termékek előállítása mellett egyes termékek újrahasznosítása terén eredményeket érjünk el. 2) Átjárhatóság lehetőségének biztosítása A foglalkoztatásban résztvevők számára az intézmény lehetőséget biztosít az egyén fejlődése esetén a munka-rehabilitációs foglalkoztatásból a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásba történő átlépésre, ill. a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás elsődleges célja, a foglalkoztatott személy képességeinek, készségeinek fejlesztése révén a nyílt munkaerőpiacon történő munkavállalásának elősegítése. A szociális foglakoztatás (munka-rehabilitáció, fejlesztő felkészítés) összhangban áll az intézmény szakmai programjával. A szociális foglakoztatás célkitűzései azonosak az intézmény célkitűzéseivel, nevezetesen az ellátottak minél teljesebb életlehetőségeinek megteremtése, ehhez a megfelelő személyi-tárgyi feltételek biztosítása, melynek révén lakóink sikerélményhez és örömökhöz juthatnak. A fejlesztő felkészítést külső munkaadó biztosítja így annak szakmai programját az INFI KKT készíti el. Esztergom, március 5. Szőke-Szabó Mónika főigazgató Vodicskáné Ráczkövi Ildikó telephely igazgató 12

13 Záradék: A munka-rehabilitációs szakmai program a KEM ISZI PBO Szakmai Program melléklete, amelynek elfogadásával lép életbe. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Komárom Esztergom Megyei Kirendeltség képviseletében eljárva jóváhagyom a KEM ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona Szakmai Programjának mellékletét képező és azzal összhangban lévő Szociális foglalkoztatási Szakmai Programját az évi III. tv. 92/B. (1) bekezdés c) pontja alapján. Tatabánya, Süttő Erika igazgató 13

14 Termék - és szolgáltatásértékesítési terv 1. sz. melléklet Tevékenységek szolgáltatások köre TEÁOR0113 zöldségféle, dinnye, gyökér gumós növény termesztése TEÁOR8121 általános épülettakarítás TEÁOR8129 Egyéb takarítás TEÁOR8130 Zöldterület kezelés TEÁOR9609 Egyéb személyi szolgátatás TEÁOR3299 mns. feldolgozóipari tevékenység Előállított terméknév újhagyma hónapos retek zöldborsó paradicsom paprika zöldbab uborka cukkini,tök csem.kukorica dísznövények, virágföld virágláda javítás, foltozás mosodai feladatok segítése; hajtogatás Dísztárgyak, ajándék-tárgyak készítése Tervezett termék mennyisége 80 csomag 70 csomag 23 kg 25 kg 11 kg 15 kg 25 kg 13kg 45 cső 80 tő palánta 400 kg 80 db Előállított termékek anyagköltsége Ft Ft Kosárfonás 60 db Ft Termék felhasználás területei Intézmény saját élelmezése Lakóotthon Főző klub Intézmény dolgozói részére Termékek másodlagos felhasználása Intézmény belső környezetének takarítása Intézmény külső környezetének rendben tartása Intézmény külső homlokzat és park komposztálás díszítése Rendszeres tevékenység Intézmény telephelyeinek dekorálása Terítők hímzése 20 db Ft belső díszítés Gyertyamártás 30 db Ft kiállítás Papírdíszek 30 db Ft belső díszítés rongyok felhasználása Tervezett bevétel Saját felhasználás Nem képez bevételt Nem képez bevételt Nem képez bevételt Nem képez bevételt Nem képez bevételt vásári értékesítés Ft vásári értékesítés Ft rendelésre kegyeleti boltok, Ft ünnepek Nem képez bevételt Fadobozok 10 db Ft Ft Ünnepi díszek 20 db Ft Ft 14

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos 1. Szervezet azonosító adatai 1.2. Székhely 1086 Budapest Balassa u. 6. 1.3. Bejegyző határozat száma: 1 6 P k 6 5 9 6 5 1 9 9 1 1 4 1.4. Nyilvántartási szám: 0 1 0 3 1 9 5 7 1.5. Szervezet adószáma: 1

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program 1.sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program I. Az intézmény célja, feladata: Az Intézmény neve és székhelye: Pécs

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai Dr. Sullerné Polgár Márta szakvizsgázott szociálpolitikus, pedagógus A Fény Felé Alapítvány elnöke A munkaerő-piaci helyzet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Csendes nap 2010.11.29-30.

Csendes nap 2010.11.29-30. 1 Csendes nap 2010.11.29-30. Bartimeus Védőotthon Jármi Református Egyházközség Bartimeus Védőotthon Fogyatékkal élők nappali intézményi ellátása 40 férőhely Idősek Klubja 30 férőhely Házi segítségnyújtás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21 -I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21 -I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21 -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1139-4/2006. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Szociális intézményi ellátottak foglalkoztatása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása,

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása, 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-012 E-mail: mokfojegyzo@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-012 E-mail: mokfojegyzo@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-012 E-mail: mokfojegyzo@vpmegye.hu Szám: 02/21-8/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 23-i ülése 6. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 23-i ülése 6. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 23-i ülése 6. sz. napirendi pontja Javaslat az Integrált Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

SZOCIOTERÁPIÁS MUNKAJUTALOM SZABÁLYZATA

SZOCIOTERÁPIÁS MUNKAJUTALOM SZABÁLYZATA Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1. Tel: 06-33/511-270 Fax: 06-33/511-277 o Esthajnal Időskorúak Otthona Pilismarót-Basaharc o Zöldfenyő Idősek Otthona Esztergom o Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Fejlesztő foglalkoztatás szakmai program tervezet 2017. A többször módosított 1993. évi III A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2015. (1.29.) számú határozata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás" kiegészítő tevékenységként

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e 1 A Kormány /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm.

Részletesebben

Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata. Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata. Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefon: 06-1-485-680 Fax: 06-1-318-1946 E-mail: pestmegye@pestmegye.hu Fenntartó képviselője: Dr. Szép Tibor főjegyző

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Fejlesztő foglalkoztatás

A Fejlesztő foglalkoztatás A Fejlesztő foglalkoztatás Miskolc, 2017. január 11. Székesfehérvár, 2017. január 18. Budapest, 2017. január 25. EMMI SZGYF Tájékoztató napok Emmi Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály 1 Eddigi tapasztalatok

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. munkavégzés személyi feltételei I. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8196/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Szenvedélybetegek Otthona Országos Módszertani Központ, Kaskantyú

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki, az egyes társulási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

Fogyatékosok Otthona Zsira

Fogyatékosok Otthona Zsira Okiratszám: 48944-46/2013. Fogyatékosok Otthona Zsira Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak és az államháztartásról

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Kikelet Ápoló-Gondozó Otthona Tarpa Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Kikelet Ápoló-Gondozó Otthona Tarpa Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

1.) Takarítási feladatok naponta (20.00 és óra között, heti 5 alkalom)

1.) Takarítási feladatok naponta (20.00 és óra között, heti 5 alkalom) MŰSZAKI LEÍRÁS: A Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. székhelye, a Városligeti Műjégpálya (1146. Budapest, Olof Palme sétány 5.), illetve az 1. számú telephelye, a Margitszigeti

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. de miért dudál? HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Szabóné Varga Valéria ORSZI Szociális Főigazgató-helyettes HOGY IS VAN EZ? - ORSZI VOLT VAN LESZ MUCSÖ OOSZI ORSZI?????NSZRH

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A TÁMOP 1.1.1 program célja Az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit!

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével EGÉSZSÉGKÁROSODOTT

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben