EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 26-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. november 26-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c."

Átírás

1 EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 26-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat Edelény város területén működő közoktatási intézmények működési körzetének, az óvodák nyitvatartási idejének meghatározása és a sorsolás útján történő szabad intézményi helyek betöltéséről szóló, módosított 2/2007. (II.1.) Ök. számú rendelet módosítására. 2./ Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves költségvetés teljesítésérének állásáról. 3./ A évi költségvetési koncepció megvitatása és elfogadása. 4./ A Képviselő-testület évi munkatervének jóváhagyása. 5./ Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, tájékoztató a környezet-állapot felmérésről. 6./ Egyebek. Zárt ülés. E d e l é n y, november 26. Jegyző távollétében: Méhész Katalin aljegyző

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Baricska Jánosné, Bartók Jánosné, Borza Bertalan, Csabai Gyula, Dr.Daher Pierre, Hernádi Attiláné, Kiss András, Lázár István, Lukács András, Magyar Árpádné, Molnár Zoltán, Nagy Béláné, Németh András alpolgármester, Szatmáriné Molnár Éva, Vattay Béla, Vágó Tibor képviselők Igazoltan távol: Varga Ferenc képviselő Tanácskozási joggal jelen volt: Méhész Katalin aljegyző Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője Farkas László osztályvezető Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály, Okmányiroda vezetője 241./ és 254./ számú előterjesztésnél: Szlifka Béla vezető-tanácsos Németh András alpolgármester Molnár Oszkár polgármester távollétében - köszönti az ülés résztvevőit, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 18 fős képviselő-testületből 16 fő jelen van, később érkezik Molnár Oszkár polgármester, így a képviselő-testület létszáma 17 fő lesz. Ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja a 254./ sorszámú előterjesztést napirendre felvenni. A javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a módosító javaslatot 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány. Képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - javasolja a módosítással együtt - az ülés napirendi pontjainak elfogadását. Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait a módosítással együtt - 16 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Javaslat Edelény város területén működő közoktatási intézmények működési körzetének, az óvodák nyitvatartási idejének meghatározása és a sorsolás útján történő szabad intézményi helyek betöltéséről szóló, módosított 2/2007. (II.1.) Ök. számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester

3 2./ Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves költségvetés teljesítésérének állásáról. Előadó: polgármester 3./ A évi költségvetési koncepció megvitatása és elfogadása. Előadó: polgármester 4./ A Képviselő-testület évi munkatervének jóváhagyása. Előadó: polgármester 5./ Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, tájékoztató a környezet-állapot felmérésről. Előadó: polgármester 6./ Egyebek. Zárt ülés. 1./ Napirendi pont tárgya: 2 Javaslat Edelény város területén működő közoktatási intézmények működési körzetének, az óvodák nyitvatartási idejének meghatározása és a sorsolás útján történő szabad intézményi helyek betöltéséről szóló, módosított 2/2007. (II.1.) Ök. számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 241./ sorszám alatt.) Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - a rendelet-tervezetet elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 32/2008. (XI.27.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET EDELÉNY VÁROS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KÖRZETÉNEK, AZ ÓVODÁK NYITVATARTÁSI IDEJÉNEK MEGHATÁROZATÁSA ÉS A SORSOLÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ SZABAD INTÉZMÉNYI HELYEK BETÖLTÉSÉRŐL SZÓLÓ, MÓDOSÍTOTT 2/2007. (II.1.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4 2./ Napirendi pont tárgya: 3 Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves költségvetés teljesítésérének állásáról. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 242./ és 242/1., 242/2. sorszám alatt.) Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - a napirendet vitára bocsátja. Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a bizottság véleményét: Elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a tájékoztató tartalmazza az önkormányzat gazdálkodásának első hármonegyed éves időszakában a költségvetési előirányzatok időarányos alakulását, a tartalékok, a hiány összegének alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását. Az év közben a feladatellátás során felmerülő szükséges előirányzat-módosítási javaslatok alapján végrehajtott rendeletmódosítások következtében a költségvetési bevételek előirányzatának eredeti főösszege ,- eft-tal ,- eft-ra növekedett, a kiadási előirányzat eredeti főösszege ,- eft-tal növekedve ,- eft-ra módosult. A végrehajtott előirányzat-korrekciók eredményeként a módosított költségvetési bevételi előirányzat 8,4 %-kal, míg a kiadási előirányzat 5,7 %-kal haladja meg a évi költségvetési rendeletben rögzített eredeti tervszámok összegét. Az elmúlt háromnegyed év vonatkozásában az önkormányzat gazdálkodását pénzforgalmi teljesítések alapján értékelik, amelyek információt adnak a költségvetési év hátralévő időszakának várható teljesítéséről, illetve a működőképesség megőrzéséhez szükség esetén a további intézkedési terv megalkotásához. A bevételeket elemezve megállapítható, hogy az önkormányzat összbevétele időarányosan 81,9 %-ban teljesült. Ezen belül az intézményi működési bevételek 84,8 %, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 95,6 %, az önkormányzat sajátos működési bevétele 81,1 %, az önkormányzat költségvetési támogatása 78,9 %, a támogatásértékű bevételek 74,8 %, az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 99,6 %, a pénzforgalom nélküli bevételek 101,3 %. A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy az önkormányzat összkiadása időarányosan 64,7 %-ban teljesült. Ezen belül a működési kiadások 72,0 %, a felújítások 32,6 %, a beruházási kiadások 92,2 %, az államháztartáson kívülre végleges pénzátadás 101,9 %, a hosszúlejáratú hitel kamata 96,8 %. A költségvetési előirányzatok teljesítési adatai azt mutatják, hogy a meghatározott feladatok jelentős része időarányosan teljesült, az intézményhálózat működésének feltételei óvatos, átgondolt, takarékos gazdálkodás mellett biztosítottak voltak. A költségvetési év hátralévő feladatainak teljesülése biztosítottnak látszik. Összegezve: a bizottság az önkormányzat évi első háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.

5 4 Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - elmondja, hogy amikor a képviselő-testület elfogadta a évi költségvetést, tudták, hogy egy nagyon feszes gazdálkodással lehet az évet végigvinni, amit sajnos ebben az évben is folytatni kell. Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 282/2008. (XI.26.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3./ Napirendi pont tárgya: A évi költségvetési koncepció megvitatása és elfogadása. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 243./ és 243/1. sorszám alatt.) Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - a napirendet vitára bocsátja. Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a bizottság véleményét: Elmondja, hogy az államháztartási törvény 36.(1) bekezdésének d) és e) pontjai szerint a költségvetési törvényjavaslatnak be kell mutatnia a költségvetési törvény legfontosabb társadalmi és gazdasági hatásait és értékelni kell a költségvetési évet megelőző időszak gazdasági, költségvetési folyamatait. Az Állami Számvevőszék jelentését idézve: Az államháztartási egyensúly fenntarthatóságát biztosító, a gazdasági növekedést élénkítő, az adóterheket mérséklő, valamint a foglalkoztatást ösztönző intézkedések, változások évre, illetve a középtávú költségvetési tervezés időszakára érvényes gazdasági hatásainak számszerű, összefoglaló bemutatása a törvényjavaslatban nem szerepel. Ezek alapján a évi állami költségvetésről szóló törvényjavaslat az önkormányzati forrásszabályozásban alapvető szabályozásokat nem tartalmaz. A törvényjavaslat indokolása megállapítja, hogy az önkormányzati rendszerben sincs elmozdulás.

6 5 A közszolgáltatások színvonalának javítását a források szűkössége, a hatékonyságának növelését azonban a szolgáltatásszervezési és finanszírozási gondok továbbra is gátolják. Az állami és önkormányzati feladatok és azok forrásainak több éve szorgalmazott felülvizsgálata nem történt meg, a köztük lévő összhang nem javult. A korábbi években sorozatosan elmulasztott költségvetési-szerkezeti megújítás elmaradásából következően jelen helyzetben ismételten csak a fűnyíró elvű szűkítést alkalmazza a kormány. A módosító javaslat hatására az önkormányzatokat a központi költségvetésből megillető állami támogatások, hozzájárulások és személyi jövedelemadó együttes összegét 151,9 Mrd Ft-tal szűkítette a szeptember végi költségvetési tervezéshez képest. A normatív hozzájárulások évre tervezett összes előirányzat csökkenése látható. Néhányat említve: a településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok normatívája 1.430,- Ftról 1.057,- Ft/főre, azaz 26 %-kal, az okmányiroda működési kiadásai esetében 513,- Ft-ról 324,- Ft/ügyiratra, de okmányirodát fenntartó önkormányzatonként legalább ,-Ft-ról ,- Ft-ra, a gyámügyi igazgatási feladatok esetében 280,- Ft-ról 270,- Ft/főre, a helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok vonatkozásában 1.135,- Ft-ról, 1.061,- Ft/főre, azaz 6,6 %-kal csökkent a támogatás. Az előző években kialakított támogató szolgáltatás és közösségi ellátások jogcímeket a évi javaslat megszünteti, mivel ezeket a jogszabály nem sorolja az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közé. Az időskorúak nappali intézményi ellátásához biztosított normatív hozzájárulás elszámolása során az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített létszámot veheti figyelembe az intézményfenntartó, és nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők. A fajlagos összeg ugyanakkor az így kiszámított létszám figyelembevételével nem nyújt fedezetet az étkeztetésre és az ellátottaknak biztosított egyéb ellátásokra, továbbá az állandó költségekre. Az előző évhez hasonlóan a törvényjavaslat az időskorúak otthoni ápoló, gondozó ellátásához kapcsolódó normatívát differenciált mértékben, az egy főre eső jövedelem figyelembevételével állapítja meg. A normatíva ez esetben ,- Ft-ról ,- Ft/főre, azaz 2 %-kal csökkent. A törvénytervezet továbbra sem támogatja az emelt színvonalú bentlakásos ellátás férőhelyeinek bővítését. A normatíva itt ,- Ft-ról ,- Ft/főre, azaz 3 %-kal csökkent. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcím fajlagos összege ,- Ft-ról ,- Ft-ra (3 %-kal) csökkent. A kormány ugyanakkor jövőre indítja az Új Tudás Műveltséget Mindenkinek programot, amelynek középpontjában az esélyteremtés áll. Ebben a közoltatást érintően a pedagógus pálya fontosságának anyagi elismerését, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek érdekeltté tételét a rendszeres óvodába járatásban, a védőnői, bölcsődei és az óvodai hálózat fejlesztését irányozták elő szeptember 1-jétől 3 éves kortól valamennyi halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára biztosítani kell az óvodai ellátást, szeptember 1-jétől pedig valamennyi óvodai felvételi igényt ki kell elégíteni. (jelenleg országosan óvodáskorú gyermek nem jár óvodába.) Ennek ellenére a bölcsődei normatíva ,- Ft-ról ,- Ft/főre csökkent, mint közoktatási alap-hozzájárulás ,- Ft-ról ,- Ft//teljesítménymutató/évre, azaz 4 %-kal csökkent. Országosan az önkormányzatok eladósodása nő, mely jelenség mögött az alulfinanszírozás áll.

7 6 A közfoglalkoztatás bővítését államháztartási többletforrás nélkül, a jelenleg rendelkezésre álló kereten felül a segélykeret egy részének erre a célra történő átcsoportosításával kívánja a törvényjavaslat megteremteni. A javaslatban az új rendszer pénzügyi feltételei nem biztosítanak forrást az önkormányzatok részére a foglalkoztatott létszám-növekedéséből adódó járulékos költségekre (munkavédelmi oktatás, munkaruha és egyéb dologi kiadások), ami akadályozhatja a program helyi megvalósítását. Az önkormányzatokra háruló költségeknél ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a közhasznú munka beolvad a közcélú foglalkoztatásba, miközben a közhasznú munkánál 30 %-os önrésszel kellett hozzájárulniuk. Összegezve: a koncepció a forráslehetőségeket és az irányelveket mutatja meg, mely alapján az előterjesztés határozati javaslatát a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Hernádi Attiláné Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy kerüljön be a 4./ pontba az egyházak támogatása. Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Lukács András képviselő két dologban kíván szólni. Véleménye szerint elírás lehet az előterjesztés 12. oldalán, ahol az anyag a kistérség kérdésével foglalkozik, itt a munkatervezet átvilágításának szükségességéről szól. Úgy gondolja, hogy itt munkaszervezetről lehet szó. A másik, hogy az önkormányzat területén is abszolút egyértelmű, hogy a közszférát érintő megszorítások hatásai is érzékelhetők lesznek, ezért úgy gondolja, hogy megkövetel tőlük is legalább gesztus értékű intézkedést. Azt szeretné kezdeményezni, hogy a évi végleges költségvetés összeállításánál mutasson az képviselő-testület is példát és legyen szolidáris azokkal a köztisztviselőkkel, közalkalmazottakkal, akiknek a bére nem emelkedik, hanem valószínűleg csökkenni fog, ezért a képviselő-testület tagjai, a tisztségviselők a évi tiszteletdíjuk, illetve illetményük 10 %-áról mondjanak le és hagyják a költségvetésben olyan feladatokra, amelyek nagyon fontosak. Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - az első felvetésre elmondja, hogy az anyagban valóban elírás történt, helyesen munkaszervezetről van szó. Azzal egyetért, hogy a közszférában komoly megszorítások várhatók a jövő évi költségvetésben, és szinte minden területen elvonások lesznek, ezért nem lehet azt mondani, hogy a jövő évben a városnak a működését 100 %-osan tudják majd biztosítani. Valószínűsíti, hogy az önkormányzat működési hitel felvételére fog kényszerülni. Arra a felvetésre reagálva, hogy a képviselők mondjanak le tiszteletdíjuk 10 %-ról, elmondja, ők, akik ebben a testületben vannak, a legkevésbé okozói annak, hogy egy ilyen javaslat vetődjön fel. Magyar Árpádné képviselő úgy gondolja, hogy ha a miniszterek is lemondanak 50 %- ról, akkor majd ez a testület is le fog mondani a tiszteletdíjuk 10 %-áról.

8 7 Dr.Daher Pierre képviselő azt a kérdést fogalmazta meg, hogy ha valaki lemond a tiszteletdíjról, azt számfejtik-e vagy nem? Adózás szempontjából megjelenik-e? Száz Attiláné osztályvezető válasza, hogy ha csak egy képviselő mond le, akkor számfejteni kell, mert ez rendeletben elfogadott, egységes összegű tiszteletdíj. Dr.Daher Pierre képviselő elmondja, hogy szívesen lemondana a tiszteletdíjáról, de az a baj, hogy jelentkezik nála bevételként és év végén személyi jövedelemadót az állam kéri tőle. Nagy Béláné képviselő elmondja, hogy nagyon szívesen lemondana a 10 %-ról, de ő már nem 10 %-ról mondott le a 2 év alatt. Összeszámolta, hogy két éves ténykedése alatt egy éves tiszteletdíját adta oda körzetében olyan cél megvalósítására, mint például a temető kerítésének megépítése és csak erre 100 ezer forint támogatást adott, pluszban még 200 ezer forintot. Ő is azon a véleményen van, hogy ha majd a miniszterek, államtitkárok lemondanak milliókról, akkor majd ők is lemondanak, de szerinte a példát fent kell kezdeni a nagy pénzekkel. Baricska Jánosné képviselő elmondja, felvetődik a kérdés, hogy mi történik folyamatosan és miért van az önkormányzat ilyen helyzetben. Példaként hozta, hogy 2002-ben a normatíva, amiből dolgozik a szociális otthon, 739 eft volt egy főre, ami azt jelenti, hogy ebből kell megoldani az intézménynek az alkalmazottak bérét és egyéb dologi kiadásokat. Ebben az időszakban a gáz 31,- Ft körül volt, a mostani normatíva a törvénytervezetben 685,- eft. Ezek után azt kérdezi képviselő úrtól, hogy lehet ezt megoldani hatszoros gázáremelés mellett megoldani az intézmény működését, amikor ,- Ft körül van a gáz köbmétere. Az eredeti ok véleménye szerint itt van arra kérdésre válaszolva, hogy miért vannak ilyen helyzetben. Kérdés az is, hogy miért nem az inflációs mértéket tették rá a normatívára, mint az előző ciklus kormányzata, amikor a költségvetési normatívát mindig megemelte az infláció mértékével. Az intézmények normatívája arra sem elegendő, hogy a működést fedezzék, nem hogy felújítsák. Véleménye szerint inkább erről kellene beszélni, és ha egy olyan állásfoglalás születne képviselő úr részéről, hogy ezt felfelé közvetítené, hogy mi van itt lent és mi hangzik el, hogyan vélekednek, akkor talán előbbre haladhatnának. Kiss András képviselő elmondja, hogy a költségvetési koncepciót részletesen áttanulmányozva, és figyelemmel az országos költségvetés fő irányszámaira, nem csak azt kell kijelenteni, hogy csak a közszféra a vesztese a évi költségvetésnek. Ehhez hozzá kell venni a felsőoktatást, az önkormányzatokat, a nyugdíjasokat. Véleménye szerint a körzeti képviselők, akik a körzetekben nyertek és nem listáról kerültek be, ezeknek a képviselőknek valamennyire fejleszteni kell a választókörzetekben, a lakosok igényeire oda kell figyelni, és lehetőleg teljesíteni kell, megpróbálni azt, hogy a város költségvetésébe beépüljön. A listás képviselők nem tartoznak egyik választókörzetnek sem felelősséggel, azoknak nem kell letenni semmit, csak lényegében megjelenni a testületi ülésen. Sajnos sok mindent nem tudnak megcsinálni a körzetekben, ezért azt kéri, hogy ne mondjon már le a tiszteletdíja 10 %-áról, mert ő szeretne az év végén elszámolni, hogy a körzetére a tiszteletdíjából mennyit költött.

9 8 Az biztos, hogy nem 10 % lesz, nem gesztust akar és jópofáskodni, bedobni a televízió előtt, hogy milyen jópofa gyerek vagyok. Ő igen is tenni akar, mert van egy körzete, ahol járdát kellene építeni, kátyúzni az utcákat, átereszeket rendbe tenni, csapadékvíz elvezetést kell megoldani, mert erre nincs pénz. A körzet képviselői azért is összefogtak, hogy facsemetéket ültessenek saját költségükön, amit szeretnének majd tovább folytatni. Bartók Jánosné képviselő a költségvetés kapcsán elmondja, hogy nagyon felháborítónak tartja, hogy csökkentik a normatívákat, hiszen eddig is nehéz volt az intézményeket működtetni. Mindenki tudja, hogy egy intézményt mennyire nehéz működtetni egy csontig lefaragott költségvetésből, hiszen eddig is annyira szűkösen tudták beosztani a pénzt. Meg kellett gondolni, hogy hová teszik a pénzt, hiszen a gázára sem ennyivel volt betervezve a költségvetésbe és jövőre még nehezebb lesz. A másik, ami véleménye szerint nagy feszültséget fog eredményezni a társadalom egyes rétegei között, ez a beóvodázási támogatás, vagyis ,- Ft-tal fogják támogatni a halmozottan hátrányos gyermekek szüleit, akik 3 éves korukban beíratják gyermekeiket az óvodába. Ez egy társadalmi rétegen belül is konfliktust fog okozni. Vattay Béla képviselő a telekértékesítésekkel kapcsolatban elmondja, az anyagban az olvasható, hogy a Dankó Pista úti telkek hasznosítására egyéb lehetőséget kell keresni. Kérdése, hogy erre milyen más lehetőség van? A kötvénnyel kapcsolatban azt szeretné tudni, hogy a válság miatt a kamatfizetés mennyire fogja terheli az önkormányzatot a következő időszakban. Tudja, hogy ezt nehezen lehet tervezni. A felvetett 10 %-os tiszteletdíj csökkentés véleménye szerint egy gesztus értéknél nem jelentene többet. Reagálva Kiss András képviselő azon véleményére, hogy vannak a listás és az egyéni körzetből bekerült képviselők, és ez utóbbinak vannak csak szerinte feladatai, ilyet nem volna szabad mondania, mert ha mérlegre állnak akkor a listások is vannak olyanok, mint akik a körzetből jutottak be. Ez egy feszültség gerjesztés, és úgy gondolja, hogy semmi értelme a szembeállításnak, annál is inkább, mert pl. Túl az Óperencián Egyesületből ketten jutottak be 840 szavazattal. Magyarul, ezt a várost képviseli a körzeti és a listás képviselő is. Kéri, hogy ilyen megjegyzés ne hangozzon el. Elmondja, hogy ő 22 éve foglalkozik kereskedelmi tevékenységgel ebben a városban, és ha megkeresték bármilyen rendezvény támogatásával, mindig igyekezett támogatást nyújtani, ebben az évben is közel ,- Ft értékű ajándékot adott. Felvetette, hogy a listás képviselők miért nem lettek megszólítva, amikor a facsemetéket ültették, ők is hozzájárultak volna a költségekhez. Úgy gondolja, hogy inkább egymást kellene erősíteni, mint szembeállni egymással. Kiss András képviselő úr is volt korábban listás képviselő, de ilyen megjegyzést nem hallott körzeti képviselőtől, ezért visszautasítja azt, amit mondott. Magyar Árpádné képviselő úgy gondolja, hogy mivel a közalkalmazottaktól és a köztisztviselőktől elvették a 13. havi bért, így meg van már a 10 %. Azt kéri az MSZP-s képviselőktől, hogy értessék meg az emberekkel azt, hogy miért nem csökkennek az árak annak ellenére, hogy az utóbbi időben a benzin ára folyamatosan csökken.

10 9 Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy oka fogyottá vált hozzászólásának egyik része, mert Vattay Béla képviselő úr logikusan átgondolva fogalmazta meg. Ő inkább arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy olyan dolgon kezdtek el vitázni, amelynek semmi értelme nincs. Az SZMSZ szabályozza azt, hogy előterjesztéshez milyen módon lehet tenni módosító indítványt. Nincs ilyen módosító indítvány, tehát ez egy bedobott, hangulatkeltési dolog volt, mert ha valaki komolyan gondolja, az előterjesztés formájában hozza. Azt kéri, hogy térjenek vissza a napirendhez. Baricska Jánosné képviselő egyetért azzal, hogy térjenek vissza a napirendhez, de még szükségesnek tart egy mondatot megfogalmazni Vattay Béla képviselő úrnak, hogy ha az összesen leadott szavazatokhoz viszonyítja, 800 valamennyi szavazata volt a Túl az Óperencián Egyesületnek, de a 4-es körzet képviselője egymaga 480 szavazatot kapott. Nem biztos, hogy a leadott szavazatok alapján kell ezt a vitát eldönteni. Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - a napirend felett a vitát lezárja. A Dankó Pista úti telek hasznosításával kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy folyamatosan keresik a lehetőséget, az önkormányzatot is megkeresték telekvásárlás ügyében. Azt viszont tudni kell, hogy jelenlegi helyzetben a lakásépítés szűkülni fog, amely világ tendencia, nem csak magyar. Jó hír, hogy ennek ellenére a vásártéren 14 telket értékesítettek, vannak további érdeklődők is, ezért javasolni fogják, hogy hosszabbítsák meg a 10 %-os telekvásárlási kedvezményt a jövő évben is. Véleménye szerint a Dankó Pista úton nagyon nehéz új befektetés nélkül olyan lehetőséget teremteni, amely egy jól hasznosítható ingatlanbefektetést ösztönözne. Ezen a helyen vannak még olyan házak, amit az önkormányzatnak ki kellene sajátítania és így egy domináns helye maradna Edelényben a Dankó Pista út. A kötvényt illetően tény, hogy pénzügyi világválság van, és talán a magyar pénzügyi helyzet sokkal veszélyesebb, mint Európában az összes többi országé, vagy egynéhány országéhoz hasonló. Annak idején svájci frankban bocsátották ki a kötvényt, amely azért is veszélyes, mert Magyarországon még mindig forint a fizetőeszköz, emiatt árfolyam-kockázattal kell számolni. Most a svájci jegybank csökkentette az alapkamatot, és talán ez remény-sugár lehet. A napokban valamelyest erősödött a forint a svájci frankhoz viszonyítva is ez is lehet reménykeltő, de úgy gondolja, hogy ebben ő komoly véleményt nem tud nyilvánítani, de számolni kell azzal, hogy ki vannak téve magasabb összegű törlesztő részlet fizetésének. Felmerült a vitában az egyéni és listás képviselő, hogy ki, kit képvisel. Bízik abban, hogy a képviselők közül senki nem gondolta azt, hogy valamilyen jogi különbség van egyéni listás és egyéni körzetben győzelmet szerzett képviselő között. A feladatok között viszont van különbség, mert más feladata van egy listás képviselőnek és más az egyéni képviselőnek, akihez minden nap odamennek a körzetben lakók segítség kérésért, vagy panasszal, stb. Ezt vállalták, ezt a feladatukat végzik. Ezt követően szavazásra bocsátja az Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a határozati javaslat 4./ pontjába kerüljön be az egyházak támogatása is. Képviselő-testület a javaslatot 10 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

11 10 Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Képviselő-testület a javaslatot a módosítással együtt 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 283/2008. (XI.26.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: évi költségvetési koncepció Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepciót megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1.) Törekedni kell a működési, fejlesztési bevételek és kiadások egyensúlyának javítására, a működési hiány csökkentésére. 2.) A koncepcióban elfogadott elvek a évi tervezés alapját képezik. 3.) A kiemelt előirányzatokat az elfogadott költségvetési törvényben foglalt elveknek és kötelező jellegű előírásoknak megfelelően kell kialakítani. 4.) A Képviselő-testület évi költségvetésében az alábbi támogatások betervezését rendeli el a lehetőségek figyelembevételével: polgárőrség támogatása, első lakáshoz jutók támogatása, sportegyesületek támogatása, egyházak támogatása, 5.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a Képviselő-testület a központi költségvetésben biztosított támogatást nyújtja. 6.) A szociálpolitikai juttatások évi előirányzatának kialakítása során figyelembe kell venni a nyugdíjminimum változást, valamint a költségvetési támogatások rendszere szerkezetének változását. Tervezni kell a rászoruló gyermekek napi egyszeri étkeztetésének kiadásait. 7.) A évi fejlesztési feladatok és felújítási célok között a rendelkezésre álló felhalmozási források ismeretében az alábbiakat kell tervezni:

12 4./ Napirendi pont tárgya: 11 útfelújítások folytatása, járdaépítések, -felújítások folytatása, csapadékvíz elvezetés megoldása, parkolók építése, parkosítások folytatása, közművesítés Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselő-testület évi munkatervének jóváhagyása. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 244./ sorszám alatt.) Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - a napirendet vitára bocsátja. Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében - a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 284/2008. (XI.26.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Képviselő-testület évi Munkaterv -ének jóváhagyása. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület évi Munkaterv -ét jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Alpolgármester - Molnár Oszkár polgármester távollétében szünetet rendel el. (Molnár Oszkár polgármester az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők létszáma 17 fő.) Polgármester az ülés vezetését átveszi. Elmondja, hogy mielőtt a következő napirendi pontra térnének, szeretné felhívni újra a lakosság figyelmét, hogy ma délután 17 órakor a képviselő-testület közmeghallgatást tart.

13 12 Az ülés szünetében alpolgármester úr tájékoztatta az eddig tárgyalt napirendekről, de az egyik témához kénytelen visszatérni. Azt a tájékoztatást kapta, hogy a költségvetési koncepció kapcsán vita kerekedett a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról. Ezzel kapcsolatban azt szeretné mondani, hogy már abba kellene hagyni az olcsó népszerűsködést, az olcsó és nagyon átlátszó népszerűségre törekvést. Ezt az országot az elmúlt 6 esztendőben teljesen tönkre tették, nem ők voltak azok, hanem azoknak a képviselőtársainak a pártja, akik most ebben a városban ezzel a témával rendkívül olcsó népszerűségre próbálnak szert tenni. Azt kéri, hogy mondjanak olyan önkormányzatot a leghátrányosabb helyzetű térségekből, amely önkormányzat ebben a helyzetben, amiben most vannak nem vett fel még föl működési hitelt. Az edelényi önkormányzat ilyen. Attól függetlenül, hogy évről-évre nehezebb helyzetben vannak, mert a központi költségvetés egyre kevesebbet ad az önkormányzatoknak a különböző normatívákban, ennek ellenére mindent megtettek és mindent elkövettek azért, hogy elkerüljék a működési hitel felvételét, amire eddig nem került sor, de lehet, hogy év végén csak nagyon minimális összegre lesz szükség, de az is lehet, hogy egyáltalán nem. Úgy gondolja, hogy ez is a képviselőtestület érdeme, mert meggyőződése szerint ez a képviselő-testület kiváló munkát végez a város lakossága és az önkormányzat érdekében. Azt kéri, hogy hagyják békén a képviselők tiszteletdíját, annál is inkább, mert a képviselők tiszteletdíja a miniszteri fizetéshez van kötve és a tegnapi parlamenti vitában, a költségvetés vitájában akkor, amikor az országgyűlés népszerinti szavazással egyhangúlag döntött arról, hogy a képviselői tiszteletdíjat 15 %-os adó alá fogják vonni, akkor a magyar kormány tagjai nem szavazták meg azt a javaslatot, miszerint a kormány tagjainak is csökkenjen a jövedelme. 5./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, tájékoztató a környezet-állapot felmérésről. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 245./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Lukács András képviselő elmondja, hogy a hulladékudvar létesítése az eredeti egyeztetések alapján a tavalyi évben kellett volna megvalósulnia, az előterjesztésben most az szerepel, hogy november végéig a hulladékudvar építése megtörténik. A jelenlegi állapotok szerint nagy valószínűséggel ez nem fog megtörténni. Kérdése, hogy végül is mikor lesz Edelényben hulladékudvar? Az anyagban megdöbbentő szám van leírva, miszerint évente 90 ezer tonna folyékony hulladék szennyezi az altalajt Edelényben. Ez a szám megdöbbentő. Kérdése, hogy az eddigi elképzelések, megoldási módok mellett van-e valamilyen új szándék, törekvés, hogy ez a mennyiség jelentősen csökkenjen. A folyékony hulladék elhelyezése miatt november 1. és december 31. között három alkalommal került sor bírság kiszabására. Azt követően történt-e bírság kiszabása és miért pontosan ezt a rövid két hónapot rögzíti az anyag?

14 13 Polgármester arra a kérdésre, hogy mikor lesz a városban hulladékudvar, elmondja, hogy az építés elkezdődött, az ÉHG jövő tavaszra ígéri immáron sokadik határidő módosítással. Farkas László osztályvezető elmondja, hogy megkereste a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás műszaki vezetőjét azzal kapcsolatban, hogy megtudja, mikor lesz a hulladéklerakó műszaki átadása, mert november 15-ről volt szó és ez idáig nem történt meg. A kérdésre azt a választ kapta, hogy a közművek még nincsenek kiépítve, emiatt jövő év tavaszára ígérik az átadást. A beruházással kapcsolatban annyit tud elmondani, hogy a térburkolás készen van, a kerítés oszlopait elhelyezték, a kerítés elemeit az átadás előtt helyezik el, de még 15 m hosszú utat kell aszfalttal ellátni. Polgármester a szennyvízhálózatra történő rákötéseket felvető kérdésre elmondja, hogy a képviselő-testület kedvezményt biztosított azoknak, akik rákötnek a szennyvízrendszerre. Úgy tűnik, még ez sem elég. Azok az ingatlan tulajdonosok, akik még nem csatlakoztak a hálózatra, valószínű, hogy már nem fogják megtenni a közeljövőben. Van néhány olyan ingatlan, ahol technikailag a rákötés nem oldható meg, illetve van többi olyan család, akik anyagi lehetőségeik hiánya miatt nem fog rákötni. Ez a tonna/év adat, számára is egy brutális számnak tűnik. Nem hiszi el, hogy ez a szám helyesen szerepel az anyagban, melynek utána fog nézni. Méhész Katalin aljegyző elmondja, hogy az anyagban azért szerepel november 1. és december 31. közötti időpont, mert konkrétan két esetben került bírság kiszabásra. A részleteket azért nem ismételték meg, mert a képviselő-testület korábban tárgyalta az ezzel kapcsolatos előterjesztést, amit a Borsodi Közszolgáltató Kft. készített. A 2008-as évben jóváhagyott ütemterv szerint végzik az ellenőrzést. Az eddigi ellenőrzések alapján bírság még nem került kiszabásra, de ott, ahol szabálytalanságot tapasztaltak, sor kerül a bírság kiszabására. Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, (Németh András alpolgármester a szavazásnál nem volt jelen) majd meghozta az alábbi határozatot: 285/2008. (XI.26.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, tájékoztató a környezet-állapot felmérésről. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 31. napjától október 31. napjáig terjedő időre szóló Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a beszámolót elfogadja, a város környezeti állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

15 14 6./ Napirendi pont tárgya: Egyebek. Polgármester előterjesztést tesz a települési és a kisebbségi önkormányzat között Együttműködési Megállapodás jóváhagyása tárgyában. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 246./ sorszám alatt.) Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, (Németh András alpolgármester a szavazásnál nem volt jelen) majd meghozta az alábbi határozatot: 286/2008. (XI.26.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Együttműködési Megállapodás jóváhagyása a települési és a kisebbségi önkormányzat között. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a települési és a kisebbségi önkormányzat között megkötésre kerülő Együttműködési Megállapodás -ban foglaltakat. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete és az Edelény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött - együttműködésük körébe tartozó feladataikat, illetve a követendő eljárások rendjét tartalmazó Együttműködési Megállapodás -t jóváhagyja. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jóváhagyott Együttműködési Megállapodás aláírására. Képviselő-testület megállapítja, hogy a 235/2007. (XII.13.) Ök. számú határozattal jóváhagyott Együttműködési Megállapodás hatályát veszti. Felelős: Határidő: polgármester azonnal

16 15 Polgármester előterjesztést tesz a évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása tárgyában. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 247./ sorszám alatt.) Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 287/2008. (XI.26.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Edelény Város Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja. (A jóváhagyott belső ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi.) Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző Polgármester előterjesztést tesz a Barátság úti ingatlanok értékesítésre történő meghirdetése. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 248./ sorszám alatt.) Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:

17 16 288/2008. (XI.26.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Barátság úti ingatlanok értékesítésre történő meghirdetése Edelény Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező - Barátság út /16 hrsz-ú ingatlant ,-Ft - Barátság út 2/a. 1262/15 hrsz-ú ingatlant ,-Ft - Barátság út 4/a. 1262/13 hrsz-ú ingatlant ,-Ft - Barátság út 6/a. 1262/11hrsz-ú ingatlant ,-Ft - Barátság út /10 hrsz-ú ingatlant ,-Ft - Barátság út /8 hrsz-ú ingatlant ,-Ft - Barátság út 10/a. 1262/7 hrsz-ú ingatlant ,-Ft - Barátság út /6 hrsz-ú ingatlant ,-Ft - Barátság út 12/a. 1262/5 hrsz-ú ingatlant ,-Ft vételáron értékesíti a bérlők részére - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló, többször módosított 7/1994. (IV.26.) Ök. számú rendelet 5. (3) bekezdésében biztosított kedvezmény figyelembe vételével. Képviselő-testület, amennyiben a vevő vállalja a vételár egyösszegű kifizetését, úgy a fenti vételárból további 10% kedvezmény biztosításával értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező fent megjelölt lakásokat a bérlők részére - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló, többször módosított 7/1994.(IV.26.) Ök. számú rendelet 5. (3) és a 6. (6) bekezdésében alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződések megkötésére. Határidő: azonnal, illetve június 30. Felelős: polgármester Polgármester előterjesztést tesz számítástechnikai eszközök és tehergépjármű selejtezésének engedélyezése tárgyában. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 249./ sorszám alatt.) Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.

18 17 Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 289/2008. (XI.26.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Számítástechnikai eszközök és tehergépjármű selejtezésének engedélyezése Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról szóló, többször módosított 32/2005. (VI. 30.) számú rendelet 9. (5) bek. b) pontja alapján engedélyezi a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező / leltári számú Pentium 466 számítógép, / leltári számú Pentium II számítógép, / leltári számú Pentium III számítógép, / leltári számú Epson FX-1170 nyomtató, / leltári számú Epson LX-1170 nyomtató, valamint a Városi Önkormányzat Városi Oktatási Központ tulajdonát képező BFK-309 forgalmi rendszámú, motorszámú, K alvázszámú, IFA W 50L/A típusú tehergépjármű selejtezését. Képviselő-testület engedélyezi a BFK-309 forgalmi rendszámú, IFA W 50L/A típusú tehergépjármű hulladék-vasárúként történő hasznosítását. Határidő: december 31. Felelős: polgármester Polgármester előterjesztést tesz az Edelény, Borsodi út 4. 3/5. sz. alatti önkormányzati lakás elidegenítésre történő kijelölése (1174/12/A/16 hrsz.) (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 250./ sorszám alatt.) Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.

19 18 Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 290/2008. (XI.26.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Edelény, Borsodi u. 4. 3/5.sz. alatti önkormányzati lakás elidegenítésre történő kijelölése (1174/12/A/16 hrsz) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 1174/12/A/16 hrsz-ú, 63 m2 térméretű, lakás megnevezésű Edelény, Borsodi u. 4. 3/5. sz. alatti társasházi ingatlanát nyilvános versenytárgyalás útján értékesíti. Az ingatlan értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni az Edelény Városi Televízióban és az Észak Magyarország című napilapban: FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA Edelény Város Önkormányzata nyilvános verseny-tárgyaláson értékesítésre meghirdeti az Edelény, Borsodi u. 4. 3/5. sz. alatti, 1174/12/A/16 hrsz-ú, 63 m2 térméretű, lakás megnevezésű társasházi ingatlanát. Az ingatlan 2 szobás, összkomfortos, egyedi gázfűtésű lakás, mely a főútvonal mellett, Edelény belvárosában található. A pályázaton bárki részt vehet, aki ,-Ft (azaz: hatszázhetvenezer forint) licitálási biztosítékot legkésőbb december 18-án óráig letétbe helyez a Polgármesteri Hivatal pénztárában, mely a nyertes pályázónál a vételárba beszámít. Az ingatlan vételi jogát az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb vételár egy összegben történő megfizetését. Kikiáltási ár: ,-Ft (azaz: hatmillió-hétszázezer forint) Licit lépcső: ,-Ft (azaz: harmincezer forint) Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének időpontja: december óráig Licit tárgyalás időpontja: december óra

20 19 Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Edelény, István király u. 52.) A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad: Simon Safarcsik Teréz vezető-tanácsos, Tel: 48/ /327 mellék (Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Osztály Edelény, István király útja 52.) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás vételi szerződés aláírására. Határidő: azonnal, illetve december 18. és február 15. Felelős: polgármester, jegyző Polgármester előterjesztést tesz karácsonyi rendezvény és támogatás nyújtása tárgyában. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 251./ sorszám alatt.) Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy a tavalyi évben a 3-as körzetben a nyugdíjasok késve kapták meg az utalványt, ezért felajánlja a körzet képviselőjének, hogy az utalványok kézbesítésébe besegít. Polgármester az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 291/2008. (XI.26.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Karácsonyi rendezvény és támogatás nyújtása Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi Karácsony tiszteletére, azon Edelény-i lakosok részére, akik december 31. napjáig 62. életévüket betöltik személyenként 1.000,- Ft (azaz: egyezer forint) értékű vásárlási utalványt b i z t o s í t, melyet az egyéni választókerületi önkormányzati képviselők útján kézbesít. Képviselő-testület ez évben 600 fő általános iskolás és óvodás részére ünnepséget szervez.

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ ÉMOP-4.3.1/A-11 - Nevelési

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az Izsó Miklós Gimnázium,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Uradalmi pince és borház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Központi orvosi ügyelet

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T Zárt ülés: 1. A Hulladékszállítási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés Jegyzőkönyv 4/2013. sz. ülés Készült: 2013.11.25-én a Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Bogdánné Urbán Anikó elnök köszönti

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az önkormányzat tulajdonát

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 7/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 13- án 17. 00 órakor a

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jelen vannak: Meghívottak: Kereki Község Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Marton Lajos polgármester, továbbá Balogh Gyuláné, Csicsai László Viktor, Vinkler

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 2-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 25.-én (kedden) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. április 4-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben