a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T"

Átírás

1 EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 22-én megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Szándéknyilatkozat árok vagyonkezelésbe adásáról. 2./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 11/2007. (II.14.) számú rendelet módosítására. 3./ Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról. 4./ A évi költségvetési koncepció elfogadása. 5./ A Képviselő-testület évi Munkaterv -ének jóváhagyása. 6./ A évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. - Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyása. 7./ Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról. Tájékoztató a környezeti állapot felméréséről. 8./ Egyebek. Zárt ülés. E d e l é n y, november 22. Jegyző távollétében: Méhész Katalin aljegyző

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 22-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Baricska Jánosné, Bartók Jánosné, Borza Bertalan, Csabai Gyula, Dr.Daher Pierre, Hernádi Attiláné, Kiss András, Lázár István, Lukács András Magyar Árpádné, Molnár Zoltán, Nagy Béláné, Németh András alpolgármester, Szatmáriné Molnár Éva, Vattay Béla, képviselők Igazoltan távol: Varga Ferenc, Vágó Tibor képviselő Tanácskozási joggal jelen volt: Méhész Katalin aljegyző Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály, Okmányiroda vezetője Farkas László osztályvezető Polgármester köszönti a testületi ülésen résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 18 fős testületből 14 fő jelen van, később érkezik Magyar Árpádné és Molnár Zoltán képviselő, így a képviselő-testület létszáma 16 fő lesz. Napirend előtt polgármester az előző testületi ülés óta eltel időszak eseményeiről tájékoztatja a képviselő-testületet és a lakosságot: Elmondja, hogy mint minden évben, most is megtartotta októberben a településrészeken a lakossági fórumokat. A lakosság részéről általánosságban felmerült problémák voltak a járdák állapot, a kóbor ebek, a cigány kisebbség kérdése a városban. Természetesen azokat a feladatokat, problémákat, amelyeket a lakosság jelzett, a Polgármesteri Hivatal illetékeseinek, illetve a Borsodi Közszolgáltató Kht. vezetőjének továbbította azzal, hogy amit lehet, a lehető leghamarabb oldják meg. A Borsod-i városrészben még egy lakossági fórum került megtartásra, amelyet Nagy Béláné és Szatmáriné Molnár Éva képviselők kezdeményeztek, melynek témája a borsodi temető új kerítésének megépítése volt. A fórumon jelen volt egy putnoki fafaragó művész is, aki bemutatott néhány kerítéskapuról készített fotót. Ígéretet tett arra, hogy amennyiben a lakosság adakozása, munkavégzés felajánlása összejön, akkor természetesen valamilyen részt az önkormányzat ebből a munkából mindenképpen vállalni fog a következő esztendőben. A kerítés megvalósításánál szerinte nem kell horribilis összegre gondolni, a kapu és kerítés összességében 2-2,5 millió forintba fog kerülni. Tudja, hogy ez nem a reklám helye, de szeretné elmondani, hogy a Városi Televízió képújságában fut az a számlaszám, amelyet a gyűjtésre nyitottak a képviselők a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezetnél. Ez a számlaszám a következő: , erre a számlaszámra lehet befizetni a felajánlásokat. A következő téma, amelyről szólt, tegnapi esemény és amely a várost is érintette, ez a sztrájk.

3 2 A sztrájkot a nyugdíjrendszer átalakítása miatt és a több biztosítós egészségügyi rendszer ellen szervezték a MÁV dolgozói, melyhez csatlakoztak különböző szakszervezetek is, többek között a Pedagógus Szakszervezet és ez az a pont, ami a várost is érinti, hiszen a Borsodi Általános Iskola szakszervezeti kezdeményezésre, a Szabó Lőrinc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a dolgozók saját kezdeményezésére. Tulajdonképpen ez nem szakszervezeti keretek között történt a város két oktatási intézményében. A gimnázium dolgozói nem sztrájkoltak, amit azért tart fontosnak a közvélemény előtt elmondani, hiszen a gimnázium szakszervezetének elnöke a tavasz folyamán írt neki egy levelet, azt követelve benne annak ellenére, hogy az állam csökkenti a normatívát, az állami finanszírozást, hogy az önkormányzatnak kutya kötelessége ugyan olyan szinten biztosítani a gimnázium működését, mint az elmúlt esztendőkben. Értette ez alatt például, hogy az önként vállalt szakköri órákat, stb. szintén finanszírozza az önkormányzat. Véleménye erről a kérdésről, hogy a kormány olyan formán hajtja végre a reformintézkedéseket, amelyek rendkívül súlyosan érintik az önkormányzatokat a finanszírozási oldalról, és rákényszeríti az önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy bevezessék a megszorításokat. Tulajdonképpen a Gyurcsány-kormány megpróbálja áthárítani a felelősséget az önkormányzatok képviselő-testületeire, a polgármesterekre. Fontosnak tartja felhívni a figyelmet arra, hogy a gimnázium működtetése minden tévhit ellenére nem önkormányzati feladat, ez nem kötelező, ezt a feladatot önként vállalják. Néhány esztendővel ezelőtt az állami normatívákból, illetve a vállalkozások szakképzési hozzájárulásának gimnázium részére történő befizetéséből tulajdonképpen ez a gimnázium még tudott működni úgy, hogy nem kellett önkormányzati forrást hozzátenni. Ebben az esztendőben ez olyan módon változott, hogy az önkormányzatnak kb. 40 millió forint saját forrással kell hozzájárulni. Ezt tartja a gimnázium kollektívájától is egy eléggé unfer dolognak akkor, amikor a képviselő-testületet rajta keresztül próbálják presszionálni arra, hogy mindent adjanak meg a gimnáziumnak, ugyanakkor, amikor itt van a lehetőség arra, hogy egy országos megmozdulásban részt vegyen, akkor ezt a lehetőséget nem használja ki. Hozzá kell tenni, hogy a hírek ellenére nem a FIDESZ kezdeményezte ezt a sztrájkot, ellentétben azzal, amit tegnap Nyakó István képviselő úr, mint az MSZP szóvivője mondott a televízió híradójában, miszerint ezt a sztrájkot a FIDESZ kezdeményezte. Ezt nem a FIDESZ kezdeményezte, ehhez a sztrájkhoz nem volt köze, mint ahogy itt helyben neki sem volt ehhez semmi köze. A Borsodi Általános Iskola és a Szabó Lőrinc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény dolgozói önmaguktól kezdeményezték ezt a sztrájkot. Mindehhez annyit kíván hozzátenni, hogy ne akarják, hogy a FIDESZ kezdeményezzen egy országos sztrájkot, mert annak nem ilyen hatása lesz, vagy azt se akarják, hogy ő kezdeményezzen egy általános sztrájkot, mert annak nem ilyen hatása lesz, annak sokkal komolyabb és mélyrehatóbb hatása lesz. A következőkben arról szólt, hogy örömmel értesültek arról az Észak-Magyarország c. napilap címlapján, hogy Laki-Lukács László, aki egykor intézményvezető volt, és akit az önkormányzat 2000-ben Edelényért Díszoklevéllel tüntetett ki, most Sebestyén Gyula Emlékérem elismerésben részesült a Magyar Néprajzi Társaság részéről.

4 3 A képviselő-testület nevében gratulál Laki-Lukács Lászlónak a kitüntetéshez. Úgy érzi, hogy ez a kitüntetés azoknak is szól, akik korábban vele együtt dolgoztak a közművelődési, oktatási intézmények alkalmazottaiként, illetve a mai napig sokat tesznek a város kulturális, helytörténeti, illetve néprajzi hagyományainak megőrzéséért, gyarapodásáért. Néhány nevet megemlített, akik rendkívül sokat tettek Laki-Lukács Lászlón kívül a Tájház létrehozásáért, illetve gyűjteményének összegyűjtéséért, ilyen volt a páréve elhunyt Slezsák Imre könyvtárigazgató, Szilágyi Adolf az akkori polgármester, Hadobás Pál jelenlegi igazgató. Úgy gondolja, hogy ez az elismerés nekik is szól. Szólt arról, hogy másfél héttel ezelőtt értesült arról, hogy a vandalizmus egyre jobban felüti fejét a városban, a Március 15. díszparkban valakik a nem régen ültetett fákat derékba törték, a kandeláberek izzóit kiverték, az üvegburákat mind tönkretették. Történt még egy számára felfoghatatlan dolog is, ugyanis a park közepén valakik tüzet raktak. Nem tudja elképzelni, hogy akár a Borsodi út 4. szám alatti lakók, a rendőrség, akár a járókelők ne vették volna észre a tüzet a város kellős közepén. Nem a képviselő-testületnek feladata, hogy ennek a vandalizmusnak megpróbáljon gátat szabni, ez alapvetően a rendőrség feladata, de ezúton is kér minden jóérzésű polgárt, hogy bármilyen hasonlót tapasztal, jelentse a rendőrségre, mert ezt nem lehet elviselni. Szólt arról is, hogy a Művelődési Központ alagsori részén elkészült a kerítés, így a bekerített részt már nem tudják nyilvános WC-nek használni azok, akik ezt tették, viszont amióta a kerítés elkészült, a kerítésen kívül használják a területet nyilvános WC-nek. Nem tudja, hogy mi tévők legyenek, de el kell gondolkozni azon akár mennyire is nehéz helyzetben van az önkormányzat, hogy próbálják meg egy térfigyelő rendszernek a kiépítését megoldani a városban, mert ez lehet az egyik komoly fékező lehetőség arra, hogy a vandálokat a rendőrség elkapja. Végezetül a kastély-projektet érintően arról szól, hogy amikor a kormány döntött a kiemelt pályázatokról, kisebb átdolgozásra visszaküldte és az volt, hogy a novemberi ülésen dönt a kiemelt pályázatok beemeléséről. Információja szerint ez nem történik meg, még újabb finomításokat kér a kormány és vélhetően egyik januári kormányülésen születik döntés a kastély-projekt sorsáról. Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja első napirendi pontként tárgyalni a 213./ számú előterjesztést. A javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a módosító javaslatot 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Polgármester javasolja a 219./ számú előterjesztést a nyílt ülésre felvenni. Képviselő-testület a módosító javaslatot 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Ezt követően megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? Képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.

5 4 Polgármester javasolja a módosításokkal együtt - az ülés napirendi pontjainak elfogadását. Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait a módosításokkal együtt 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Szándéknyilatkozat árok vagyonkezelésbe adásáról. Előadó: polgármester 2./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 11/2007. (II.14.) számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester 3./ Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról. Előadó: polgármester 4./ A évi költségvetési koncepció elfogadása. Előadó: polgármester 5./ A Képviselő-testület évi Munkaterv -ének jóváhagyása. Előadó: polgármester 6./ A évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. - Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyása. Előadó: polgármester 7./ Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról. Tájékoztató a környezeti állapot felméréséről. Előadó: polgármester 8./ Egyebek. Zárt ülés. 1./ Napirendi pont tárgya: Szándéknyilatkozat árok vagyonkezelésbe adásáról. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 213./ sorszám alatt.) Polgármester a lakosság tájékoztatásul elmondja, hogy a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága kezelésébe kívánják adni azt az árkot, amely a sporttelep mögötti, salakos pálya mellett lévő kis szigetet érinti azért, hogy pályázatot tudjanak benyújtani a Bódva holtág élővé tételére.

6 5 Ezt követően a napirendet vitára bocsátja. Lukács András képviselő elmondja, hogy valamennyi uniós pályázatnál alapfeltétel, de hazai pályázatoknál is alapfeltétel volt, hogy a pályázónak rendelkeznie kell a pályázat benyújtásakor az érintett terület tulajdonjogával vagy használati jogával. Kérdése, hogy nem okoz-e gondot később az a pályázatnál, hogy jelenleg nem adja át a képviselő-testület csak feltételesen, csak akkor, ha majd sikeres lesz a pályázat? Polgármester válasza, hogy ezt a határozati javaslatot egyeztették a Műemlékek Nemzeti Gondnokságával, utána jártak annak, hogy amikor benyújtják a pályázatot, milyen határozatot fogad el a pályázat kiírója. Mivel ez egy több lépcsős pályázat, az első lépcsőnél ez a határozat teljesen megfelel a kiírónak. Nyílván, ha az első fordulón túljut, akkor visszatérnek arra, hogy milyen módon kell a továbbiakban intézkedni erről az árokról. Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 191/2007. (XI.22.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Szándéknyilatkozat árok vagyonkezelésbe adásáról (45/1 hrsz.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága felé, hogy amennyiben az általuk benyújtandó Az edelényi Kastély-sziget körüli Holt-Bódva ág rekonstrukciója című pályázat nyertesnek minősül, úgy a 45/1 hrsz-ú telken fekvő árkot a vagyonkezelésükbe adja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására, mely szerint a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága részére az önkormányzat tulajdonát képező 45/1 hrsz-ú ingatlanon fekvő árok területét (a meder kialakításához szükséges területet) Az edelényi Kastély-sziget körüli Holt-Bódva ág rekonstrukciója című projekt sikeres pályázata esetén 99 évre vagyonkezelésbe adja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 32/2005. (VI.30.)Ök. számú rendelet 7. (5) bekezdése alapján. Határidő: azonnal

7 2./ Napirendi pont tárgya: Felelős: polgármester 6 Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 11/2007. (II.14.) számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 191./, 191/1. sorszám alatt.) Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a bizottság véleményét: Elmondja, hogy a évet érintő előirányzat változások elfogadására e rendeletben kerül sor. Az előirányzat módosítás hatására Edelény város költségvetésének bevételi főösszege ,- eft ról ,- eft összeggel nőtt, ,- eft-ra módosult, illetve a kiadási főösszege ,- eft-tal, ,- eft-ra emelkedett. A módosítás a költségvetési hiány összegét érinti, azt e Ft-ra csökkenti. Bizottság elemezte a módosítás bevételi forrását, melyek a következők: Intézményi működési bevétel: eft Önkormányzat sajátos működési bevétele: eft Önkormányzat költségvetési támogatása : eft Normatív állami hozzájárulás eft ÖNHIKI támogatás eft Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 66 eft Kieg. támogatás egyes szociális feladatokhoz eft Központosított előirányzatok eft Támogatásértékű bevételek: eft Államháztartáson kívül átvett pénzeszköz eft Módosított bevételi forrás összesen: eft A eft összegű módosított kiadás megbontása önkormányzati szinten: Működési kiadások eft Személyi juttatás eft Járulék eft Ellátottak pénzbeli juttatása eft Dologi és egyéb kiadás eft Beruházási kiadások: eft Felújítás: eft Céltartalék: eft Általános tartalék: eft

8 Kiadás mindösszesen: eft E rendeletmódosítás a korábbi testületi döntéseket, illetve az intézmények előirányzat módosítási igényét tartalmazza. Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. (Magyar Árpádné képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők létszáma 15 fő.) Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 14 igen, 1 nem szavazattal elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 32/2007.(XI.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2007. (II.14.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 192./, 192/1., 192/2. sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a bizottság véleményét: Az államháztartásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának első háromnegyedévi bevételeit, illetve kiadásait mutatja be. Az év folyamán feladatellátás során felmerülő szükséges előirányzat módosítási javaslatok alapján végrehajtott rendeletmódosítások következtében a költségvetési bevételek előirányzatának eredeti összege ,- eft-tal növekedve ,- eft-ra, a kiadási előirányzat eredeti összege ,- efttal növekedve ,- eft-ra módosult. A végrehajtott előirányzat-korrekciók eredményeként a módosított költségvetési bevételi előirányzat 6,4 %-kal, míg a kiadási előirányzat 6,6 %-kal haladja meg a évi költségvetési rendeletben rögzített eredeti tervszámok összegét.

9 8 Az elmúlt háromnegyed év vonatkozásában az önkormányzat gazdálkodását pénzforgalmi teljesítések alapján értékelték, amelyek információt adnak a költségvetési év hátralévő időszakának várható teljesítéséről, illetve a működőképesség megőrzéséhez szükséges további intézkedési terv megalkotásához. A bevételeket elemezve megállapítható, hogy az önkormányzat összbevétele időarányosan 83,8%-ban teljesült. Ezen belül: - intézményi működési bevételek: 77,2 % - felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 102,4 % - önkormányzat sajátos működési bevétele: 81,1 % - önkormányzati költségvetési támogatása: 92,3 % - támogatásértékű bevételek: 77,8 % - államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz: 86,9 % - pénzforgalom nélküli bevételek: 112,3 % A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy az önkormányzat összkiadása időarányosan 73 %-ban teljesült. Ezen belül: - működési kiadások: 74,4% - felújítás: 81,2% - beruházási kiadások: 75,9% - államháztartáson kívülre végleges pénzátadás: 45,3% - hosszú lejáratú hitel kamata: 92,8% A költségvetési előirányzatok teljesítési adatai azt mutatják, hogy az önkormányzat gazdálkodása átgondolt, takarékos volt az elmúlt háromnegyed évben is. Érvényesült a takarékos szemlélet, a forrásbővítő pályázati lehetőségek kihasználása, a körültekintő feladat-végrehajtás. A költségvetési év hátralévő feladatainak teljesülése biztosítottnak látszik. Bizottság az önkormányzat évi első háromnegyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja. Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 13 igen, 2 nem szavazattal elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:

10 9 192/2007. (XI.22.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 4./ Napirendi pont tárgya: A évi költségvetési koncepció elfogadása. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 193./, 193/1. sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a bizottság véleményét: A évi állami költségvetésről szóló törvényjavaslat az önkormányzati forrásszabályozásban alapvető változásokat nem tartalmaz. A törvényjavaslat indokolása megállapítja, hogy az önkormányzati rendszerben sincs elmozdulás. A közszolgáltatások színvonalának a javítását a források szűkössége, hatékonyságuk növelését a szolgáltatásszervezési és finanszírozási gondok továbbra is gátolják. Az állami és önkormányzati feladatok és azok forrásainak több éve szorgalmazott felülvizsgálata nem történt meg, a köztük lévő összhang nem teremtődött meg. A helyi önkormányzatok évi gazdálkodási lehetőségeit befolyásoló bevételek közül a források tovább csökkenő hányada származik a központi költségvetésből (a törvényjavaslat szerint a évi 43,6 %-kal szemben 40,1 %). A normatív hozzájárulások évre tervezett összes előirányzatánál 3,5 %-os átlagos csökkenés figyelhető meg. Néhány, szám szerint három tételnél mutatható ki lényegében elenyésző mértékű növekedés: a településüzemeltetési-, igazgatási- és sportfeladatok közé tartozó nyolc hozzájárulási jogcímnél átlagosan 1,7 %-os; a szociális és gyermekvédelmi ellátásoknál 0,8 %-os, amely elmarad az előző évek emelkedéseitől; a pénzbeli szociális juttatások normatív hozzájárulása pedig a javaslat szerint 10,4%-kal növekszik. Számos területen viszont jelentős mértékű megvonásokra kell számítaniuk a költségvetési törvényjavaslat szerint, amelyek súlyosan érintik úgy az önkormányzat működését, mint a munkából, bérből élőket, a koruk és bedolgozott éveik jogán

11 nyugellátásban részesülőket, illetve a közszolgáltatásokat igénybevevőket: 10 Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a bentlakásos idősotthoni ellátás igénybevételénél előírták a jövedelmi helyzet vizsgálatát. Kormányhatározat rendelkezik az igénybevevők jövedelmi helyzete szerinti differenciált normatív állami hozzájárulás kidolgozásáról, amelynek célja a fenntartót az alacsonyabb jövedelmű igénylők ellátására ösztönözni, és biztosítani, hogy a térítési díjak révén a magasabb jövedelemmel rendelkezők nagyobb összeget vállaljanak a szociális ellátás költségeiből; A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcím fajlagos összege 25 %-kal 30 ezer Ft-ra csökkent; A közoktatáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulások előirányzata a évi költségvetési törvény előirányzatához viszonyítva 5%-kal csökken jövőre, ami a pedagógusok heti kötelező óraszámának kettővel való megemelésével, illetve ebből következő pedagógus-létszámcsökkentéssel függ össze. A kormány a közigazgatásban, az egészségügyben és az oktatásban változásokat indított. Ezek a jövő évi költségvetésben csak pénzügyi megszorító intézkedésekként jelennek meg, hisz nem látszanak az ellátási oldalról várható eredmények. A bevételközpontú megszorítás egyik legérzékenyebb pontja, hogy az adó- és járuléknövekedés miatt a munkahelyteremtés helyett az elbocsátottak száma nő. Az infláció magas szintje, valamint a közszféra bér-befagyasztása reálbércsökkenést okoz. Ilyen mértékű reálbércsökkenésre 1995, a Bokros-csomag óta nem volt példa. Országosan kockázatot hordoz magában az önkormányzatok növekvő eladósodása, amely jelenség mögött az alulfinanszírozás áll. Lassan megszűnik a tőkebevételekből fenntartható deficites folyó költségvetés lehetősége. A vagyonértékesítési bevételek nélkül az önkormányzatok deficitesek lesznek, vagy felhalmozási költségvetése lesz hiányos. A rendszer lassan feléli tartalékait, az értékesíthető vagyon elfogyóban van, vagy hitelek biztosítékaként le van kötve. A kórházakkal kapcsolatban az alkalmazott eszköz, a teljesítményvolumen-korlát, az ágyszám korlátozása és az intézmények megszüntetése drasztikus módja volt a spórolásnak, ami elkerülhetetlenül a betegek kárára megy, csak látszólagosan és rövidtávon oldja meg a problémát, hiszen az intézmények további, mégpedig gyorsuló eladósodását váltja ki. Az elmúlt 5 évben a kormány intézkedései miatt a helyi önkormányzatok folyamatosan a konfliktuskonténer szerepét töltötték be. Az önkormányzatok forrásszabályozási rendszerében egyetlen reformértékű elmozdulás született. Ez a közoktatás pedagógus-álláshelyek alapján történő finanszírozása. Ez valószínűsíthetően enyhít azon a furcsa helyzeten, ami azt mutatja, hogy a közoktatási ágazat a gyermekszámban mért teljesítmény csökkenése ellenére stabil arányú állami támogatásban részesült. További kockázatot jelent a most készülő szociális törvénymódosítás is, amely nem áll arányban a helyi pénzügyi lehetőségekkel. Ugyanakkor a mögöttünk maradó időszakban kiépített intézményi ellátás háttérbe szorításával ezen kapacitások leromlása várható. A vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetése egyrészt forrásteremtésre szolgált, másrészt az orvos-beteg találkozások számának visszafogására.

12 11 Növelték azonban a lakosság és különösképpen a betegek terheit. Ezzel a korábban kitűzött politikai cél ( aki beteg, az ne legyen szegény ) sérült, hisz a betegek terhe 15%-kal nőtt a gyógyszerek támogatási kulcsának csökkentése, számos gyógyszer támogatásának megszüntetése, valamint a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetése miatt. Összegezve: a koncepció a forráslehetőségeket és az irányelveket mutatja meg, mely alapján az előterjesztés határozati javaslatát a bizottság elfogadásra javasolja. Hernádi Attiláné Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a bizottság véleményét: Elmondja, hogy a koncepcióban a kiadásokat megfogalmazó részben szerepel, hogy a kötelező béren kívüli juttatásként közalkalmazottaknál, munkavállalóknál meg kell vizsgálni a személyi jövedelemadó törvényben adómentesen adható hideg élelmezési utalvány mértékének megfelelő összegű étkezési hozzájárulás biztosításának lehetőségét. Ehhez kapcsolódóan a bizottság javasolja, hogy béren kívüli juttatásként a melegétkeztetési utalvány lehetősége kerüljön megvizsgálásra a következők miatt. Tudják, hogy járulék és adómentesen adható juttatás a évben talán ,- Ft értékű lesz az étkezési utalvány, és akkor, amikor a évben eltörölték a közalkalmazottak melegétkeztetési utalványát, akkor drasztikusan csökkent az önkormányzat konyháin étkező közalkalmazottak száma. Úgy gondolják, azzal, hogy csökkentették a konyhák kapacitását, nem lenne olyan nagy érvágás az önkormányzat gazdálkodására nézve, hogy ha megvizsgálnák ennek a lehetőségét. Szintén felvetődött a bizottság ülésén, hogy az intézmény vezetőjét ne kényszerítse a fenntartó olyan jellegű intézkedésekre a túlóra számoknak a csökkentésével, mint pl. a Szabó Lőrinc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézménynél, ahol most nincs hidegétkeztetési utalvány. Azért nincs, mert az iskola igazgatója kénytelen volt megvonni a dolgozóktól október, november, december hónapra, mivel túllépték a személyi juttatások háromnegyedéves keretét. El kell mondani, hogy csoportokat kellett megszüntetni, nyelvi csoportokat kellett összevonni, a matematika oktatásnál szintén meg kellett szüntetni a csoportbontásokat pontosan amiatt, mert az óraszámokat a költségvetésnél olyan mértékben csökkentette a fenntartó, hogy valójában emiatt túllépték az órakeretet. Nem kíván tudományoskodni, de egy amerikai oktatáspolitikus megjegyezte, hogy a drága oktatás lehet rossz, de a jó oktatás sohasem olcsó, a világ kihívása jobb oktatást követelne és akkor, amikor nyelvi csoportokat szüntetnek meg, vagy éppen csoportbontást kell megszüntetni a nagyon takarékos gazdálkodás következtében, ez nyilvánvalóan az oktatás rovására fog menni, melynek következményei lesznek. Nem szeretne riogatni, de a évi költségvetés 30 milliárd forintot von ki az oktatásból, tehát nem mondhatják, hogy rózsás helyzetük lesz a következő esztendőben. Tudják, hogy nagyon sötét idők várnak rájuk, de úgy gondolja, hogy egy nagyon racionális feladatmegoldással lehet átcsoportosítani és átgondolni a feladatok fontosságát és e szerint finanszírozni. A koncepció oktatás és közművelődés részében van egy olyan mondat, miszerint sajnálatos módon meg kell vizsgálni az úszásoktatás egész évben történő fenntarthatóságát is. Úgy gondolja, hogy erre az uszodára büszkék lehetnek, mert kevés olyan általános iskola van az országban, amelynek saját uszodája van, másrészt ez az uszoda 1200 gyermeknek ad plusz mozgási lehetőséget. Azt sem kell külön hangsúlyozni, hogy

13 milyen fontos a testnevelés, a testedzés, és az milyen szinten van és hová sorolják, ha a prioritásokat nézik. 12 Szeretné már most kérni annak megfontolását, hogy gazdasági szempontból esetleg megszűnjön az uszoda. A bizottság a koncepciót elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy vizsgálják meg a melegétkeztetési utalvány adásának lehetőségét. Dr.Daher Pierre Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Kiss András Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke a bizottság véleményét ismertetve elmondja, hogy az önkormányzat évi költségvetési koncepciója illeszkedik a képviselő-testület által már korábban elfogadott Gazdasági Program -jához, azok be vannak építve a évi költségvetésbe. Sajnálatosnak tartják, hogy a központi finanszírozás továbbra is csökken, amely megnehezíti az önkormányzat működését. Azok a közbenső intézkedések, amelyek megváltoztatták a súlyadó számításának a mértékét, a fejlettebb régiókban többletbevételt eredményezett, Edelény térségében sajnos ez nem realizálódott, sőt csökkent az ebből származó bevétel, mely abból adódik, hogy túl kisteljesítményű, valamint, hogy túl idősek az autók, amit a régióban a lakosság fenntartani és üzemeltetni tud. El kell mondani, hogy az energia és a szolgáltatások árai is tovább növelik az önkormányzat költségeit évben, ezért a bizottság úgy ítéli meg, hogy továbbra is nagyon szigorú és feszes költségvetés mellett tudja az önkormányzatot működtetni. A bizottság ezek figyelembevételével az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Lukács András képviselő véleménye, hogy nem először értenek egyet bizonyos megállapításokban, és ugyan abból a tényből nem először vonnak le más következtetéseket. Teljes mértékben egyetért a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnök asszonyának azon véleményével, hogy indokolt a feladat-finanszírozási reform végrehajtása az önkormányzatoknál, mert jelenlegi állapotában ez hosszú távon csak a feszültségek növekedését eredményezi. Ezt mondják gyakorlatilag lassan 10 éve, sőt, ha megnézik, akkor 1990-től az önkormányzati testületek felállásától folyamatosan vitát jelent, hogy milyen funkciójú, milyen szinten, milyen feladatokat lásson el az önkormányzat és ehhez milyen források kell, hogy rendelkezésre álljanak. Ezt a véleményt, amikor megemlíti, akkor azt szeretné kérni, hogy ha egyetértenek abban, hogy a jelenlegi állapot nem megfelelő, akkor tudják a megoldást is. Az önkormányzati törvény módosításához kétharmados többség szükséges, ezért azt szeretné kérni polgármester úrtól, hogy hallgassa meg a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének szavát és kezdeményezzen, legyen partner abban, hogy ez a kétharmados törvény mielőbb megváltoztatásra kerüljön úgy, hogy valamennyi szintű önkormányzat a jövőben hosszú távra és stabilan tudja feladatai ellátását szervezni. A sok egyéb mellett érdekes véleményt is hallott, meglepte, mikor elnök asszony a járulék-növekedésről beszélt, arról, hogy ezek milyen terheket rónak az önkormányzatra. A költségvetési törvény anyagában nem olvasott sem a munkavállalókat, sem a munkaadókat terhelő járulék növekedéséről, ezért erre vonatkozóan kér információt.

14 13 Azt is tudják valamennyien - erre az előterjesztés is utal, - hogy a feladatok ellátásának egy részét a központi kormányzat javasolja, hogy ne helyi szinten, hanem kistérségi szinten oldják meg és a finanszírozásban a kistérségi összefogásokat, vagy a társulási összefogásokat preferálja, hiszen ott van magasabb normatíva. Gondoljanak vissza, hogy ebben az évben hány alkalommal tárgyaltak olyan megállapodásokat, amelyek kistérségi szinten történő összefogások eredményeképpen valósultak meg, és amelyekre ösztönöznek. Az elért eredmények azt is mutatják, hogy optimálisabban szervezhetők meg a feladatok egy része is. Kiss András elnök úr felvetette, hogy a villamos-energia liberalizációja milyen áremelési esélyeket vet fel, ami nagyon valószínű. Ismert a hatályba lépett jogszabály és az a lehetőség is, hogy akkor kérjenek minél több helyről szolgáltatási ajánlatot, hogy január 1-jétől már attól a szolgáltatótól vásároljanak áramot, akinél a legkedvezőbb az ár. Úgy gondolja, hogy ezen a piacon Edelény város önkormányzata viszonylag jó helyzetben van, hiszen nagy megrendelőként léphet fel. Ezzel kapcsolatban megkérdezni, hogy ez ügyben sikerült-e előrelépni, mely potenciális szolgáltatótól kért ajánlatot, ezekre érkezett-e valamilyen reagálás? A konkrét határozati javaslathoz apróbb észrevételt tesz. Örömmel olvasta, hogy a képviselő-testület a évi költségvetésben a támogatások felsorolásánál a sportegyesületek támogatása is szerepel. Ennek annál is inkább örül, mert polgármester úr a féléves beszámoló kapcsán tett kijelentése, miszerint jövőre a sport támogatására nulla forintot fognak tervezni, ez ezért nem lett így, amelynek szívből örül. A határozati javaslat 7./ pontja arról szól, hogy a jövő évi fejlesztési feladatok és felújítási célok között a rendelkezésre álló felhalmozási források ismeretében miket kell tervezni. Ezek között gyakorlatilag olyan feladatok vannak felsorolva, amelyekre a saját fejlesztési források is lehetőséget biztosítanak, de akkor hol van a 800 millió forintos kötvénykibocsátás során ígért komoly fejlesztés? Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke Lukács András képviselő hozzá intézett kérdésére válaszolva elmondja, hogy az Állami Számvevőszék Magyarország költségvetéséről készült véleményben megfogalmazza, hogy több éven át kérte a kormánytól, hogy a költségvetésben megfogalmazott dolgokról kiegészítő törvényeknél is készüljön hatástanulmány. Az ÁSZ jelentésében a mostani költségvetést érintően szintén benne szerepel, hogy nem készült többszöri felszólításra sem. A következő évekre nem lehet látni, hogy mi fog pozitívan érvényesülni a társadalomra nézve. Ezzel kapcsolatban mondta, hogy a TB-nek volt járulék emelése, ami valóban nem 2007-ben történt de a várt hatás az lett volna, hogy ezáltal több bevétel jusson a költségvetésbe. Ez nem következett be, ennek ellenére a létszámcsökkentés, intézmény összevonása, a pedagógusok, a köztisztviselők számának csökkentése központi politika és mind ehhez vezethető vissza a korábbi években a személyi juttatásoknak a járulékainak nagymértékben történt megemelése. Vattay Béla képviselő elmondja, hogy a koncepcióban szerepel, hogy az önkormányzat központi támogatása oly mértékben csökken, hogy évben a saját bevételek növelése érdekében valószínűleg elkerülhetetlenné válik a szemétszállítási díj visszaállítása természetes személyek esetében is. Ezzel

15 kapcsolatban már régen mondja és most már szerinte elodázhatatlan ennek a bevételi forrásnak a visszaállítása. 14 Szerinte Edelény lakosságának 60 %-a a szemétdíjat ki tudja fizetni. Ez a szemétdíj az önkormányzatnak éves szinten millió forintot jelent, amely nagyon hiányzik a költségvetésből. Szerinte ennél a díjnál majd szembesülni kell %-os emeléssel is, ami 3-5 millió forinttal fog többet jelenteni havonta. Javasolja, hogy a jövő évi költségvetésbe a szemétszállítási díj bevétele kerüljön be. Tudja, hogy ez nem lesz népszerű intézkedés, de az élet és a kényszer hozza így. Felvetette, hogy a felhalmozási kiadásoknál nem találkozott a városi köztemető bővítésével. Megítélése szerint ezzel már foglalkozni kellene, hiszen a temető bővítése a terület kisajátításával egy hosszantartó folyamat. Ugyan ilyen sürgető feladat az ivóvízbázis megteremtése, illetve az ivóvíz és szennyvíz-hálózat rekonstrukciója, melyre átfogó tervet kellene készíteni. Ennél a feladatnál a lakossági hozzájárulással is foglalkozni kell, mert ha ez a rendszer összeomlik, akkor kényszerpályára fognak kerülni, és ebben az esetben nem az önkormányzat fog diktálni. Úgy gondolja, hogy ha minden egyes lakos információt kap arról, hogy mit jelent a hálózati veszteség és az adott díjból mennyit fizet, akkor a hozzájárulás nem fog különösebb problémát okozni, ha az üzemeltető megígéri, hogy hosszú távon a díj nem fog emelkedni. Jelenleg is forint köbméterenként a hálózati veszteség. Az a család, ahol havonta m3 vizet használ el, azoknál a pénzkidobás ,- Ft. Ezt az összeget lehetne hozzájárulásként befizetni és 2500 családdal számolva ez komoly pénzt hozhatna 3 év alatt. Ezek után meg lehetne ígérni azt, hogy a 40 %-os hálózati veszteséget leszorítják 25-re, amellyel szinten lehet tartani az árat és meg lehet kezdeni a hálózat felújítását. A kötvénykibocsátásból származó bevételt érintően az a véleménye, hogy ezt a pénzt pályázati önerőre használják fel. Csabai Gyula képviselő a 800 millió forintos kötvénykibocsátással kapcsolatban elmondja, hogy korábbi testületi ülésen elhangzott egy olyan, hogy ebből az összegből megközelítőleg 500 millió forint marad. Véleménye szerint ennek az 500 millió forintnak az elköltését egy külön alszámlán kellene vezetni, és minden, ebből a pénzből történő felhasználás legyen határozatban rögzítve. Kérdése, hogy ez megoldható-e? Hernádi Attiláné képviselő a szemétszállítási díjjal kapcsolatban véleménye is az, valóban meggondolandó, hogy visszaállítsák-e vagy sem. Egy biztos, olyan, mintha valakik provokálnák a képviselő-testületet a szemétszállítással kapcsolatosan, mert mindenki kiértesítésre került, hogy hogyan lehet a keletkezett szeméthegyet elszállítani, ennek ellenére, amikor eltakarítása megtörténik az utcákból, két nap múlva újra megjelenik. A lakosságot eddig a képviselő-testület több tízezer forintos kifizetéstől óvta meg éves szinten. Az elmúlt évek gyakorlata nem hatott nevelésként, ezért meggondolandó a szemétdíj visszaállítása. (Molnár Zoltán képviselő az ülésre megérkezett, így a képviselő-testület létszáma 16 fő.) Polgármester a napirend felett a vitát lezárja. A szemétkirakással kapcsolatban elmondja, hogy számára kezd meggyőződéssé válni az, hogy valakik Edelényben szándékosan csinálják azt, hogy újra és újra kirakják a szemetet azért, hogy a

16 városról ilyen kép alakuljon ki és azért, hogy lehessen a képviselő-testületet, a polgármestert szapulni. 15 Hogy kik ezek, most még nem tudják, de előbb-utóbb meg fogják úgyis tudni. Elhangzott a kötvény alszámlára helyezése és felhasználásának határozatba való rögzítése. Elmondja, hogy természetesen ez így működik. Szólt arról, hogy november 14-én a kötvénykibocsátás megtörtént. A 800 millió forintból megmaradó 500 millió forint már most le van kötve egy alszámlán. Az 500 millió forintért kicsivel több betéti kamatot kapnak, mint amennyit fizetnek a 800 millió forintért. Svájci frank alapon történt a kötvénykibocsátás, amelynek 3,6 % a kamatfizetési kötelezettsége, most 7,5 %-ot kaptak az 500 millió forint betétre. A koncepcióban egy mondatban szerepel, hogy valószínűleg elkerülhetetlen lesz a szemétszállítási díj visszaállítása. Ezen az önkormányzat vezetőivel sokat morfondíroztak. Azt gondolja, hogy eljött annak az ideje, hogy azt a bizonyos 2002-es önkormányzati döntést, amelyben megszüntetésre került a szemétszállítási díj fizetése, valóban felül kell vizsgálni, hiszen azóta olyan drasztikus mértben csökkent a központi költségvetés önkormányzatok felé történő finanszírozása, hogy éves szinten ezt a 41 néhány millió forintot nem fogja tudni átvállalni a lakosságtól. Nagyon sajnálja, hogy pont ebben az időszakban kell majd ezt a lépést megtenni, amikor sok minden más sújtja a lakosságot, de ő is egyre inkább úgy látja, hogy ez a lépés elkerülhetetlen lesz, bármilyen következménye is lesz, mert nekik a város működéséért van felelősségük. A temetőbővítéssel kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy azért nem szerepel a fejlesztési célok között, mert a temetővel kapcsolatban van egy 2005-ös érvényben lévő határozat. A vízi-közművekkel kapcsolatos felvetést jogosnak tartja. Módosító javaslata lesz ehhez a ponthoz, javasolni fogja, hogy kerüljön be a saját vízbázis beindításának lehetősége, illetve a vízközművek rekonstrukciójának elindítása, mert ez a feladat valóban elodázhatatlan, annál is inkább, mert az elmúlt hetekben sajnos tapasztalhatta a város lakossága, hogy sok esetben víznyomás problémák adódtak. Elmondja, hogy naponta 200 m3 víz hiányzott a rendszerből és gyakorlatilag a víztároló glóbuszt nem tudták szinten tartani. A Borsodi Közszolgáltató Kht. szakemberei a napokban találtak egy kölcsönkért berendezéssel olyan csőtörést a Móra Ferenc út végén, ahol naponta 50 m3 víz folyt el. A 200 m3, ha nem hiányzott volna a rendszerből, akkor nyomás probléma sem lett volna. El kell mondani azt is, hogy ezekben a problémákban az ÉRV Rt. is közrejátszott, mely cég szeretné megszerezni a városban a vízszolgáltatást, sőt azt is megígérték, hogy 2010-ig árat sem fognak emelni. Ehhez hozzá kell tenni azt, hogy az ÉRV Rt. eladhatóvá, privatizálhatóvá vált a vagyontörvény hatályba lépése nyomán, és tudják, hogy az ÉRV Rt-t szeretnék külföldiek megszerezni. Véleménye szerint, ha komolyan gondolják a város hosszú távú vízellátását, akkor az önkormányzatnak magának kell megteremtenie a feltételeket. Nem akarja, hogy akármilyen izraeli, francia, vagy német tulajdonos legyen az a szolgáltató Edelényben, akinek vízdíjat kell majd fizetni. Vattay Béla képviselő úr hozzászólásában volt egy olyan mondat, ami komoly vitára adhat okot. Igaz, hogy családdal számolt, de ismerik a helyzetet, hogy miért nem családdal. Ez az a pont, amelynél az gondolja, hogy eljött annak az ideje, hogy ne legyen megkülönböztetett lakója sem Edelény városának, sem Magyarországnak. Az, aki bármilyen szolgáltatást igénybe vesz, fizessen meg érte, ne legyen se pozitív, se negatív diszkrimináció semmiféle helyzetben. Eljött annak is az ideje, hogy ezt mindenki vegye tudomásul. Van egy olyan réteg a városban, illetve az országban, akik az gondolják, hogy mindent ingyen adjanak oda, mert éppen

17 olyan helyzetben vannak. Elhangzott, hogy a kötvényt pályázati önerőre használják, ne úgy, mint az elmúlt időszakban kibocsátott kötvényt. Ezzel maximálisan egyetért. 16 Az, hogy mikor várható uniós pályázat, nem tudják megmondani, de ha eséllyel tudnának pályázni, akkor ebből az 500 millió forintból 5 milliárd forint értékű fejlesztést lehetne megvalósítani. A hátrányos helyzetű besorolásnak köszönhetően van, amikor nulla, vagy 5 % önrésszel kell majd számolni egy-egy pályázatnál. Nem véletlenül került be most egy előterjesztés az oktatási intézmény pályázatával kapcsolatban. Akkor, amikor felelősséget kellene érezni a városért és a térségért és kijelenti valaki, hogy már pedig Edelénynek nem lesz pályázati pénze, akkor ezzel a helyzettel nagyon nehéz mit kezdeni. Elhangzott Lukács András képviselő úrtól, hogy nem látja az előterjesztésben a kötvényből beígért nagyarányú elképzeléseket, fejlesztéseket. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy ő lenne a legboldogabb, ha egyenlő esélyekkel indulhatna Edelény város bármilyen pályázaton, amely rendkívül örömteli lenne azért is, mert a kötvénykibocsátásnál is reménykedtek abban, hogy meg tudják sokszorozni a 300 millió forintot pályázati pénzekkel. Sajnos az élet nem így hozta, nem tudták megsokszorozni, de a város fejlesztésére használták fel. Az önkormányzatok finanszírozása kapcsán szóba került az önkormányzati törvény, melynek módosítása kétharmados többséget igényel és képviselő úr arra kérte, hogy járjon el majd a FIDESZ-nél, hogy legyen partner abban, hogy az önkormányzati törvényt módosítani lehessen. Nem bántásként mondja, de ennek nem a FIDESZ a gátja. Addig, amíg nem tudják, hogy a kormánynak mi a célja az önkormányzatok finanszírozásában és hová akar eljutni, és amíg nem tudják megvitatni azt, hogy miről kellene vitát nyitni, addig nem tudnak mit tenni. Ha a kormány ki fogja jelölni az utat, hogy 2010-ig az önkormányzatok finanszírozásában ez a cél, ezt és ezt akarják megvalósítani, akkor nyilván leülhetnek parlamenti szinten is és edelényi szinten is, hogy megvitassák azt, hogy hogyan, milyen módon lenne a legcélszerűbb. Az élet és a különböző kormányrendeletek, törvények az önkormányzatokat rákényszerítette arra, hogy a többcélú kistérségi társulással a különböző feladatokban társuljanak. Ezt meg is teszik folyamatosan, mert a józanész ezt, de a szívük nem ezt diktálta volna. Úgy látja, hogy a kormányzat folyamatosan olyan feladatokat próbál a többcélú kistérségi társulásokba belegyömöszölni, amivel már nem mindig lehet egyet érteni. Saját példa, amikor társultak Szuhogy község önkormányzatával és a szuhogyi Általános Iskola a Szabó Lőrinc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény tagiskolája lett, mely iskola gyakorlatilag papíron nem létezik. Ezt nem érti a kormányzat politikájában és céljában, mert fizikailag semmi nem történt, a 132 szuhogyi gyermek ma is Szuhogyon tanul, és ez a társulás csak egy hatalmas papírmunka volt, mely által Szuhogy önkormányzat 8 millió forinttal több normatívát tud lehívni. Értelmetlen és érhetetlen számára a dolog, mert ezt a papírmunkát elvégezve 8 millió forintot adott, amit odaadhatott volna, hiszen ez az iskola normális létszámú a mai napig is. Ha az ilyen dolgokat meg tudnák vitatni parlamenti és edelényi szinten is, akkor biztos lehetne mindenki abban, hogy partnerek a megoldás keresésében és partnerek a kétharmados törvény megszavazásában is abban az esetben, hogy ha tényleg úgy látják, hogy jó az irány. Az Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményével, illetve módosító javaslatával kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő-testület, vagy a polgármester nem kényszerítette az intézmény vezetőjét arra, hogy a pedagógusoktól, az intézmény dolgozóitól megvonja az 5.000,- Ft-os étkezési hozzájárulást.

18 17 Megdöbbent ezen, amikor ezt megtudta, de azért kellett megtennie, mert őt a képviselő-testület döntése kötelezi. Igazgató úr a létszámleépítést, - amit a testület előírt az utolsó határnapon valósította meg, ezáltal az elvárt megtakarítást a személyi juttatásokban nem tudta az intézményben teljesíteni, így kényszerpályára került, mert az előirányzatot nem lépheti túl, ezért lépte meg azt, hogy megvonta az étkezési utalványt. Ezt követően a módosító javaslatot szavazásra bocsátja az alábbiak szerint: - A közalkalmazottak részére - az egészségügyi intézmények közalkalmazottai kivételével, - kerüljön megvizsgálásra évre vonatkozóan ,-Ft értékű melegétkeztetési utalvány biztosításának lehetősége. Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Polgármester a határozati javaslathoz három módosító javaslatot tesz az alábbiak szerint: - A vízbázis újraindításához a feltételeket lehetőség szerint teremtsék meg évben. Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. - Kerüljön be a vízi-közmű hálózat rekonstrukciójának megkezdése. Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. - Törekedni kell a pályázati lehetőségek maximális kihasználására. Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Polgármester a módosításokkal együtt javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Képviselő-testület a javaslatot a módosításokkal együtt 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 193/2007. (XI.22.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: A évi költségvetési koncepció elfogadása. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepciót megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1.) Törekedni kell a működési, fejlesztési bevételek és kiadások egyensúlyának javítására, a működési hiány csökkentésére.

19 18 2.) A koncepcióban elfogadott elvek a évi tervezés alapját képezik. 3.) A kiemelt előirányzatokat az elfogadott költségvetési törvényben foglalt elveknek és kötelező jellegű előírásoknak megfelelően kell kialakítani. 4.) A Képviselő-testület évi költségvetésében az alábbi támogatások betervezését rendeli el a lehetőségek figyelembevételével: polgárőrség támogatása, első lakáshoz jutók támogatása, sportegyesületek támogatása, Máltai Szeretetszolgálat támogatása egyházak támogatása. 5.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a Képviselő-testület a központi költségvetésben biztosított támogatást nyújtja. 6.) A szociálpolitikai juttatások évi előirányzatának kialakítása során figyelembe kell venni a nyugdíjminimum változást, valamint a költségvetési támogatások rendszere szerkezetének változását. Tervezni kell a rászoruló gyermekek napi egyszeri étkeztetésének kiadásait. 7.) A évi fejlesztési feladatok és felújítási célok között a rendelkezésre álló felhalmozási források ismeretében az alábbiakat kell tervezni. útfelújítások folytatása, járdaépítések, -felújítások folytatása, csapadékvíz elvezetés megoldása, parkolók építése, parkosítások folytatása, személygépjármű vásárlása közművesítés a vízbázis újraindításához szükséges feltételek megteremtése a lehetőséghez mérten vízi-közmű hálózat rekonstrukciójának megkezdése 8.) Meg kell vizsgálni a közalkalmazottak az egészségügyi intézmények kivételével ,- Ft értékű melegétkeztetési utalvány biztosításának lehetőségét. 9.) Törekedni kell a pályázatok maximális kihasználására.

20 5./ Napirendi pont tárgya: Határidő: azonnal Felelős: polgármester 19 A Képviselő-testület évi Munkaterv -ének jóváhagyása. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 194./ sorszám alatt.) Polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a jövő évben szerdai napon kerülne a képviselő-testületi ülés megtartásra, tekintettel arra, hogy a képviselők közül hárman is tagjai a megyei közgyűlésnek, melyet csütörtöki napon tartanak, ezért célszerű a következő esztendőben szerdai napon tartani. Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a január 30-ai ülésre 4. napirendi pontként kerüljön felvételre A közparkok fenntartása és állagmegóvása feladatai című előterjesztés, melynek előadója a Kht. ügyvezetője. Hernádi Attiláné Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a március 26-ai ülésre 5. napirendi pontként kerüljön felvételre Beszámoló a városban működő civil szervezetek munkájáról című napirend. Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság, Városfejlesztési- Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Lukács András képviselő a módosító indítványokat aktuálisnak és időszerűnek tartja. A civil szervezetek beszámoltatására vonatkozó javaslat véleménye szerint finomításra szorul, mert a képviselő-testület csak tájékoztatást kérhet, viszont felmerül az a kérdés is, hogy ki legyen az előadó, a hivatal kérjen-e tájékoztatást és az alapján elkészíti, vagy az érintett civil szervezetek, de az is kérdés, hogy milyen kört érintsen, hiszen a civil szervezetekbe beletartoznak az egyesületek, egyházak, stb. Polgármester teljes mértékben egyetért Lukács András képviselővel, ugyan azok az aggályok merülnek fel benne is, hogy kiktől kérjenek, kiket hívjanak, és tájékoztatást lehet kérni, beszámolót nem. Véleménye is az, hogy ezt pontosítani kell, szerinte a következő ülésre készülhet ezzel kapcsolatos előterjesztés. Ezt követően a módosító javaslatokat szavazásra bocsátja. - A január 30-ai ülésre 4. napirendi pontként kerüljön be A közparkok fenntartása és állagmegóvása feladatai című előterjesztés, melynek előadója a Kht. ügyvezetője.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ ÉMOP-4.3.1/A-11 - Nevelési

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az Izsó Miklós Gimnázium,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Uradalmi pince és borház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Központi orvosi ügyelet

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 91-73/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna jegyző.

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna jegyző. Jegyzőkönyv Készült: 2009.június 18-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. április 4-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés Jegyzőkönyv 4/2013. sz. ülés Készült: 2013.11.25-én a Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Bogdánné Urbán Anikó elnök köszönti

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 2-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat 2013.november 8-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 52-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyedéves

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

1.napirend. Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester. Előadó neve: Perlaki Zoltán gazdasági vezető

1.napirend. Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester. Előadó neve: Perlaki Zoltán gazdasági vezető ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 89/2014 Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítása Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 27.-én tartandó ülésére az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában.

Előterjesztés a Képviselő-testület január 27.-én tartandó ülésére az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. január 27.-én tartandó ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában. Előirányzat módosítás II. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről 64/13/2013 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott nyílt ülésről Határozatok: 87/2013.(X.31.) kt. határozat 88/2013.(X.31.)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2009

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2009 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 19-én megtartott ülésen felvett hangfelvétellel rögzített jegyzőkönyv

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2011. (VIII.04.) - től 129/2011. (VIII.04.) - ig Hozott rendeletek: - 1 J

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az önkormányzat tulajdonát

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének szeptember 30-án (kedd) órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének szeptember 30-án (kedd) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. szeptember 30-án (kedd) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 13/2014. számú Társulási Tanácsi határozat: A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jelen vannak: Meghívottak: Kereki Község Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Marton Lajos polgármester, továbbá Balogh Gyuláné, Csicsai László Viktor, Vinkler

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Szám: 22-13/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben