a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T"

Átírás

1 EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 22-én megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Szándéknyilatkozat árok vagyonkezelésbe adásáról. 2./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 11/2007. (II.14.) számú rendelet módosítására. 3./ Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról. 4./ A évi költségvetési koncepció elfogadása. 5./ A Képviselő-testület évi Munkaterv -ének jóváhagyása. 6./ A évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. - Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyása. 7./ Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról. Tájékoztató a környezeti állapot felméréséről. 8./ Egyebek. Zárt ülés. E d e l é n y, november 22. Jegyző távollétében: Méhész Katalin aljegyző

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 22-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Baricska Jánosné, Bartók Jánosné, Borza Bertalan, Csabai Gyula, Dr.Daher Pierre, Hernádi Attiláné, Kiss András, Lázár István, Lukács András Magyar Árpádné, Molnár Zoltán, Nagy Béláné, Németh András alpolgármester, Szatmáriné Molnár Éva, Vattay Béla, képviselők Igazoltan távol: Varga Ferenc, Vágó Tibor képviselő Tanácskozási joggal jelen volt: Méhész Katalin aljegyző Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály, Okmányiroda vezetője Farkas László osztályvezető Polgármester köszönti a testületi ülésen résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 18 fős testületből 14 fő jelen van, később érkezik Magyar Árpádné és Molnár Zoltán képviselő, így a képviselő-testület létszáma 16 fő lesz. Napirend előtt polgármester az előző testületi ülés óta eltel időszak eseményeiről tájékoztatja a képviselő-testületet és a lakosságot: Elmondja, hogy mint minden évben, most is megtartotta októberben a településrészeken a lakossági fórumokat. A lakosság részéről általánosságban felmerült problémák voltak a járdák állapot, a kóbor ebek, a cigány kisebbség kérdése a városban. Természetesen azokat a feladatokat, problémákat, amelyeket a lakosság jelzett, a Polgármesteri Hivatal illetékeseinek, illetve a Borsodi Közszolgáltató Kht. vezetőjének továbbította azzal, hogy amit lehet, a lehető leghamarabb oldják meg. A Borsod-i városrészben még egy lakossági fórum került megtartásra, amelyet Nagy Béláné és Szatmáriné Molnár Éva képviselők kezdeményeztek, melynek témája a borsodi temető új kerítésének megépítése volt. A fórumon jelen volt egy putnoki fafaragó művész is, aki bemutatott néhány kerítéskapuról készített fotót. Ígéretet tett arra, hogy amennyiben a lakosság adakozása, munkavégzés felajánlása összejön, akkor természetesen valamilyen részt az önkormányzat ebből a munkából mindenképpen vállalni fog a következő esztendőben. A kerítés megvalósításánál szerinte nem kell horribilis összegre gondolni, a kapu és kerítés összességében 2-2,5 millió forintba fog kerülni. Tudja, hogy ez nem a reklám helye, de szeretné elmondani, hogy a Városi Televízió képújságában fut az a számlaszám, amelyet a gyűjtésre nyitottak a képviselők a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezetnél. Ez a számlaszám a következő: , erre a számlaszámra lehet befizetni a felajánlásokat. A következő téma, amelyről szólt, tegnapi esemény és amely a várost is érintette, ez a sztrájk.

3 2 A sztrájkot a nyugdíjrendszer átalakítása miatt és a több biztosítós egészségügyi rendszer ellen szervezték a MÁV dolgozói, melyhez csatlakoztak különböző szakszervezetek is, többek között a Pedagógus Szakszervezet és ez az a pont, ami a várost is érinti, hiszen a Borsodi Általános Iskola szakszervezeti kezdeményezésre, a Szabó Lőrinc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a dolgozók saját kezdeményezésére. Tulajdonképpen ez nem szakszervezeti keretek között történt a város két oktatási intézményében. A gimnázium dolgozói nem sztrájkoltak, amit azért tart fontosnak a közvélemény előtt elmondani, hiszen a gimnázium szakszervezetének elnöke a tavasz folyamán írt neki egy levelet, azt követelve benne annak ellenére, hogy az állam csökkenti a normatívát, az állami finanszírozást, hogy az önkormányzatnak kutya kötelessége ugyan olyan szinten biztosítani a gimnázium működését, mint az elmúlt esztendőkben. Értette ez alatt például, hogy az önként vállalt szakköri órákat, stb. szintén finanszírozza az önkormányzat. Véleménye erről a kérdésről, hogy a kormány olyan formán hajtja végre a reformintézkedéseket, amelyek rendkívül súlyosan érintik az önkormányzatokat a finanszírozási oldalról, és rákényszeríti az önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy bevezessék a megszorításokat. Tulajdonképpen a Gyurcsány-kormány megpróbálja áthárítani a felelősséget az önkormányzatok képviselő-testületeire, a polgármesterekre. Fontosnak tartja felhívni a figyelmet arra, hogy a gimnázium működtetése minden tévhit ellenére nem önkormányzati feladat, ez nem kötelező, ezt a feladatot önként vállalják. Néhány esztendővel ezelőtt az állami normatívákból, illetve a vállalkozások szakképzési hozzájárulásának gimnázium részére történő befizetéséből tulajdonképpen ez a gimnázium még tudott működni úgy, hogy nem kellett önkormányzati forrást hozzátenni. Ebben az esztendőben ez olyan módon változott, hogy az önkormányzatnak kb. 40 millió forint saját forrással kell hozzájárulni. Ezt tartja a gimnázium kollektívájától is egy eléggé unfer dolognak akkor, amikor a képviselő-testületet rajta keresztül próbálják presszionálni arra, hogy mindent adjanak meg a gimnáziumnak, ugyanakkor, amikor itt van a lehetőség arra, hogy egy országos megmozdulásban részt vegyen, akkor ezt a lehetőséget nem használja ki. Hozzá kell tenni, hogy a hírek ellenére nem a FIDESZ kezdeményezte ezt a sztrájkot, ellentétben azzal, amit tegnap Nyakó István képviselő úr, mint az MSZP szóvivője mondott a televízió híradójában, miszerint ezt a sztrájkot a FIDESZ kezdeményezte. Ezt nem a FIDESZ kezdeményezte, ehhez a sztrájkhoz nem volt köze, mint ahogy itt helyben neki sem volt ehhez semmi köze. A Borsodi Általános Iskola és a Szabó Lőrinc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény dolgozói önmaguktól kezdeményezték ezt a sztrájkot. Mindehhez annyit kíván hozzátenni, hogy ne akarják, hogy a FIDESZ kezdeményezzen egy országos sztrájkot, mert annak nem ilyen hatása lesz, vagy azt se akarják, hogy ő kezdeményezzen egy általános sztrájkot, mert annak nem ilyen hatása lesz, annak sokkal komolyabb és mélyrehatóbb hatása lesz. A következőkben arról szólt, hogy örömmel értesültek arról az Észak-Magyarország c. napilap címlapján, hogy Laki-Lukács László, aki egykor intézményvezető volt, és akit az önkormányzat 2000-ben Edelényért Díszoklevéllel tüntetett ki, most Sebestyén Gyula Emlékérem elismerésben részesült a Magyar Néprajzi Társaság részéről.

4 3 A képviselő-testület nevében gratulál Laki-Lukács Lászlónak a kitüntetéshez. Úgy érzi, hogy ez a kitüntetés azoknak is szól, akik korábban vele együtt dolgoztak a közművelődési, oktatási intézmények alkalmazottaiként, illetve a mai napig sokat tesznek a város kulturális, helytörténeti, illetve néprajzi hagyományainak megőrzéséért, gyarapodásáért. Néhány nevet megemlített, akik rendkívül sokat tettek Laki-Lukács Lászlón kívül a Tájház létrehozásáért, illetve gyűjteményének összegyűjtéséért, ilyen volt a páréve elhunyt Slezsák Imre könyvtárigazgató, Szilágyi Adolf az akkori polgármester, Hadobás Pál jelenlegi igazgató. Úgy gondolja, hogy ez az elismerés nekik is szól. Szólt arról, hogy másfél héttel ezelőtt értesült arról, hogy a vandalizmus egyre jobban felüti fejét a városban, a Március 15. díszparkban valakik a nem régen ültetett fákat derékba törték, a kandeláberek izzóit kiverték, az üvegburákat mind tönkretették. Történt még egy számára felfoghatatlan dolog is, ugyanis a park közepén valakik tüzet raktak. Nem tudja elképzelni, hogy akár a Borsodi út 4. szám alatti lakók, a rendőrség, akár a járókelők ne vették volna észre a tüzet a város kellős közepén. Nem a képviselő-testületnek feladata, hogy ennek a vandalizmusnak megpróbáljon gátat szabni, ez alapvetően a rendőrség feladata, de ezúton is kér minden jóérzésű polgárt, hogy bármilyen hasonlót tapasztal, jelentse a rendőrségre, mert ezt nem lehet elviselni. Szólt arról is, hogy a Művelődési Központ alagsori részén elkészült a kerítés, így a bekerített részt már nem tudják nyilvános WC-nek használni azok, akik ezt tették, viszont amióta a kerítés elkészült, a kerítésen kívül használják a területet nyilvános WC-nek. Nem tudja, hogy mi tévők legyenek, de el kell gondolkozni azon akár mennyire is nehéz helyzetben van az önkormányzat, hogy próbálják meg egy térfigyelő rendszernek a kiépítését megoldani a városban, mert ez lehet az egyik komoly fékező lehetőség arra, hogy a vandálokat a rendőrség elkapja. Végezetül a kastély-projektet érintően arról szól, hogy amikor a kormány döntött a kiemelt pályázatokról, kisebb átdolgozásra visszaküldte és az volt, hogy a novemberi ülésen dönt a kiemelt pályázatok beemeléséről. Információja szerint ez nem történik meg, még újabb finomításokat kér a kormány és vélhetően egyik januári kormányülésen születik döntés a kastély-projekt sorsáról. Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja első napirendi pontként tárgyalni a 213./ számú előterjesztést. A javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a módosító javaslatot 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Polgármester javasolja a 219./ számú előterjesztést a nyílt ülésre felvenni. Képviselő-testület a módosító javaslatot 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Ezt követően megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? Képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.

5 4 Polgármester javasolja a módosításokkal együtt - az ülés napirendi pontjainak elfogadását. Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait a módosításokkal együtt 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Szándéknyilatkozat árok vagyonkezelésbe adásáról. Előadó: polgármester 2./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 11/2007. (II.14.) számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester 3./ Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról. Előadó: polgármester 4./ A évi költségvetési koncepció elfogadása. Előadó: polgármester 5./ A Képviselő-testület évi Munkaterv -ének jóváhagyása. Előadó: polgármester 6./ A évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. - Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyása. Előadó: polgármester 7./ Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról. Tájékoztató a környezeti állapot felméréséről. Előadó: polgármester 8./ Egyebek. Zárt ülés. 1./ Napirendi pont tárgya: Szándéknyilatkozat árok vagyonkezelésbe adásáról. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 213./ sorszám alatt.) Polgármester a lakosság tájékoztatásul elmondja, hogy a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága kezelésébe kívánják adni azt az árkot, amely a sporttelep mögötti, salakos pálya mellett lévő kis szigetet érinti azért, hogy pályázatot tudjanak benyújtani a Bódva holtág élővé tételére.

6 5 Ezt követően a napirendet vitára bocsátja. Lukács András képviselő elmondja, hogy valamennyi uniós pályázatnál alapfeltétel, de hazai pályázatoknál is alapfeltétel volt, hogy a pályázónak rendelkeznie kell a pályázat benyújtásakor az érintett terület tulajdonjogával vagy használati jogával. Kérdése, hogy nem okoz-e gondot később az a pályázatnál, hogy jelenleg nem adja át a képviselő-testület csak feltételesen, csak akkor, ha majd sikeres lesz a pályázat? Polgármester válasza, hogy ezt a határozati javaslatot egyeztették a Műemlékek Nemzeti Gondnokságával, utána jártak annak, hogy amikor benyújtják a pályázatot, milyen határozatot fogad el a pályázat kiírója. Mivel ez egy több lépcsős pályázat, az első lépcsőnél ez a határozat teljesen megfelel a kiírónak. Nyílván, ha az első fordulón túljut, akkor visszatérnek arra, hogy milyen módon kell a továbbiakban intézkedni erről az árokról. Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 191/2007. (XI.22.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Szándéknyilatkozat árok vagyonkezelésbe adásáról (45/1 hrsz.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága felé, hogy amennyiben az általuk benyújtandó Az edelényi Kastély-sziget körüli Holt-Bódva ág rekonstrukciója című pályázat nyertesnek minősül, úgy a 45/1 hrsz-ú telken fekvő árkot a vagyonkezelésükbe adja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására, mely szerint a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága részére az önkormányzat tulajdonát képező 45/1 hrsz-ú ingatlanon fekvő árok területét (a meder kialakításához szükséges területet) Az edelényi Kastély-sziget körüli Holt-Bódva ág rekonstrukciója című projekt sikeres pályázata esetén 99 évre vagyonkezelésbe adja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 32/2005. (VI.30.)Ök. számú rendelet 7. (5) bekezdése alapján. Határidő: azonnal

7 2./ Napirendi pont tárgya: Felelős: polgármester 6 Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 11/2007. (II.14.) számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 191./, 191/1. sorszám alatt.) Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a bizottság véleményét: Elmondja, hogy a évet érintő előirányzat változások elfogadására e rendeletben kerül sor. Az előirányzat módosítás hatására Edelény város költségvetésének bevételi főösszege ,- eft ról ,- eft összeggel nőtt, ,- eft-ra módosult, illetve a kiadási főösszege ,- eft-tal, ,- eft-ra emelkedett. A módosítás a költségvetési hiány összegét érinti, azt e Ft-ra csökkenti. Bizottság elemezte a módosítás bevételi forrását, melyek a következők: Intézményi működési bevétel: eft Önkormányzat sajátos működési bevétele: eft Önkormányzat költségvetési támogatása : eft Normatív állami hozzájárulás eft ÖNHIKI támogatás eft Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 66 eft Kieg. támogatás egyes szociális feladatokhoz eft Központosított előirányzatok eft Támogatásértékű bevételek: eft Államháztartáson kívül átvett pénzeszköz eft Módosított bevételi forrás összesen: eft A eft összegű módosított kiadás megbontása önkormányzati szinten: Működési kiadások eft Személyi juttatás eft Járulék eft Ellátottak pénzbeli juttatása eft Dologi és egyéb kiadás eft Beruházási kiadások: eft Felújítás: eft Céltartalék: eft Általános tartalék: eft

8 Kiadás mindösszesen: eft E rendeletmódosítás a korábbi testületi döntéseket, illetve az intézmények előirányzat módosítási igényét tartalmazza. Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. (Magyar Árpádné képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők létszáma 15 fő.) Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 14 igen, 1 nem szavazattal elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 32/2007.(XI.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2007. (II.14.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 192./, 192/1., 192/2. sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a bizottság véleményét: Az államháztartásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának első háromnegyedévi bevételeit, illetve kiadásait mutatja be. Az év folyamán feladatellátás során felmerülő szükséges előirányzat módosítási javaslatok alapján végrehajtott rendeletmódosítások következtében a költségvetési bevételek előirányzatának eredeti összege ,- eft-tal növekedve ,- eft-ra, a kiadási előirányzat eredeti összege ,- efttal növekedve ,- eft-ra módosult. A végrehajtott előirányzat-korrekciók eredményeként a módosított költségvetési bevételi előirányzat 6,4 %-kal, míg a kiadási előirányzat 6,6 %-kal haladja meg a évi költségvetési rendeletben rögzített eredeti tervszámok összegét.

9 8 Az elmúlt háromnegyed év vonatkozásában az önkormányzat gazdálkodását pénzforgalmi teljesítések alapján értékelték, amelyek információt adnak a költségvetési év hátralévő időszakának várható teljesítéséről, illetve a működőképesség megőrzéséhez szükséges további intézkedési terv megalkotásához. A bevételeket elemezve megállapítható, hogy az önkormányzat összbevétele időarányosan 83,8%-ban teljesült. Ezen belül: - intézményi működési bevételek: 77,2 % - felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 102,4 % - önkormányzat sajátos működési bevétele: 81,1 % - önkormányzati költségvetési támogatása: 92,3 % - támogatásértékű bevételek: 77,8 % - államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz: 86,9 % - pénzforgalom nélküli bevételek: 112,3 % A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy az önkormányzat összkiadása időarányosan 73 %-ban teljesült. Ezen belül: - működési kiadások: 74,4% - felújítás: 81,2% - beruházási kiadások: 75,9% - államháztartáson kívülre végleges pénzátadás: 45,3% - hosszú lejáratú hitel kamata: 92,8% A költségvetési előirányzatok teljesítési adatai azt mutatják, hogy az önkormányzat gazdálkodása átgondolt, takarékos volt az elmúlt háromnegyed évben is. Érvényesült a takarékos szemlélet, a forrásbővítő pályázati lehetőségek kihasználása, a körültekintő feladat-végrehajtás. A költségvetési év hátralévő feladatainak teljesülése biztosítottnak látszik. Bizottság az önkormányzat évi első háromnegyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja. Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 13 igen, 2 nem szavazattal elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:

10 9 192/2007. (XI.22.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 4./ Napirendi pont tárgya: A évi költségvetési koncepció elfogadása. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 193./, 193/1. sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a bizottság véleményét: A évi állami költségvetésről szóló törvényjavaslat az önkormányzati forrásszabályozásban alapvető változásokat nem tartalmaz. A törvényjavaslat indokolása megállapítja, hogy az önkormányzati rendszerben sincs elmozdulás. A közszolgáltatások színvonalának a javítását a források szűkössége, hatékonyságuk növelését a szolgáltatásszervezési és finanszírozási gondok továbbra is gátolják. Az állami és önkormányzati feladatok és azok forrásainak több éve szorgalmazott felülvizsgálata nem történt meg, a köztük lévő összhang nem teremtődött meg. A helyi önkormányzatok évi gazdálkodási lehetőségeit befolyásoló bevételek közül a források tovább csökkenő hányada származik a központi költségvetésből (a törvényjavaslat szerint a évi 43,6 %-kal szemben 40,1 %). A normatív hozzájárulások évre tervezett összes előirányzatánál 3,5 %-os átlagos csökkenés figyelhető meg. Néhány, szám szerint három tételnél mutatható ki lényegében elenyésző mértékű növekedés: a településüzemeltetési-, igazgatási- és sportfeladatok közé tartozó nyolc hozzájárulási jogcímnél átlagosan 1,7 %-os; a szociális és gyermekvédelmi ellátásoknál 0,8 %-os, amely elmarad az előző évek emelkedéseitől; a pénzbeli szociális juttatások normatív hozzájárulása pedig a javaslat szerint 10,4%-kal növekszik. Számos területen viszont jelentős mértékű megvonásokra kell számítaniuk a költségvetési törvényjavaslat szerint, amelyek súlyosan érintik úgy az önkormányzat működését, mint a munkából, bérből élőket, a koruk és bedolgozott éveik jogán

11 nyugellátásban részesülőket, illetve a közszolgáltatásokat igénybevevőket: 10 Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a bentlakásos idősotthoni ellátás igénybevételénél előírták a jövedelmi helyzet vizsgálatát. Kormányhatározat rendelkezik az igénybevevők jövedelmi helyzete szerinti differenciált normatív állami hozzájárulás kidolgozásáról, amelynek célja a fenntartót az alacsonyabb jövedelmű igénylők ellátására ösztönözni, és biztosítani, hogy a térítési díjak révén a magasabb jövedelemmel rendelkezők nagyobb összeget vállaljanak a szociális ellátás költségeiből; A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcím fajlagos összege 25 %-kal 30 ezer Ft-ra csökkent; A közoktatáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulások előirányzata a évi költségvetési törvény előirányzatához viszonyítva 5%-kal csökken jövőre, ami a pedagógusok heti kötelező óraszámának kettővel való megemelésével, illetve ebből következő pedagógus-létszámcsökkentéssel függ össze. A kormány a közigazgatásban, az egészségügyben és az oktatásban változásokat indított. Ezek a jövő évi költségvetésben csak pénzügyi megszorító intézkedésekként jelennek meg, hisz nem látszanak az ellátási oldalról várható eredmények. A bevételközpontú megszorítás egyik legérzékenyebb pontja, hogy az adó- és járuléknövekedés miatt a munkahelyteremtés helyett az elbocsátottak száma nő. Az infláció magas szintje, valamint a közszféra bér-befagyasztása reálbércsökkenést okoz. Ilyen mértékű reálbércsökkenésre 1995, a Bokros-csomag óta nem volt példa. Országosan kockázatot hordoz magában az önkormányzatok növekvő eladósodása, amely jelenség mögött az alulfinanszírozás áll. Lassan megszűnik a tőkebevételekből fenntartható deficites folyó költségvetés lehetősége. A vagyonértékesítési bevételek nélkül az önkormányzatok deficitesek lesznek, vagy felhalmozási költségvetése lesz hiányos. A rendszer lassan feléli tartalékait, az értékesíthető vagyon elfogyóban van, vagy hitelek biztosítékaként le van kötve. A kórházakkal kapcsolatban az alkalmazott eszköz, a teljesítményvolumen-korlát, az ágyszám korlátozása és az intézmények megszüntetése drasztikus módja volt a spórolásnak, ami elkerülhetetlenül a betegek kárára megy, csak látszólagosan és rövidtávon oldja meg a problémát, hiszen az intézmények további, mégpedig gyorsuló eladósodását váltja ki. Az elmúlt 5 évben a kormány intézkedései miatt a helyi önkormányzatok folyamatosan a konfliktuskonténer szerepét töltötték be. Az önkormányzatok forrásszabályozási rendszerében egyetlen reformértékű elmozdulás született. Ez a közoktatás pedagógus-álláshelyek alapján történő finanszírozása. Ez valószínűsíthetően enyhít azon a furcsa helyzeten, ami azt mutatja, hogy a közoktatási ágazat a gyermekszámban mért teljesítmény csökkenése ellenére stabil arányú állami támogatásban részesült. További kockázatot jelent a most készülő szociális törvénymódosítás is, amely nem áll arányban a helyi pénzügyi lehetőségekkel. Ugyanakkor a mögöttünk maradó időszakban kiépített intézményi ellátás háttérbe szorításával ezen kapacitások leromlása várható. A vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetése egyrészt forrásteremtésre szolgált, másrészt az orvos-beteg találkozások számának visszafogására.

12 11 Növelték azonban a lakosság és különösképpen a betegek terheit. Ezzel a korábban kitűzött politikai cél ( aki beteg, az ne legyen szegény ) sérült, hisz a betegek terhe 15%-kal nőtt a gyógyszerek támogatási kulcsának csökkentése, számos gyógyszer támogatásának megszüntetése, valamint a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetése miatt. Összegezve: a koncepció a forráslehetőségeket és az irányelveket mutatja meg, mely alapján az előterjesztés határozati javaslatát a bizottság elfogadásra javasolja. Hernádi Attiláné Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a bizottság véleményét: Elmondja, hogy a koncepcióban a kiadásokat megfogalmazó részben szerepel, hogy a kötelező béren kívüli juttatásként közalkalmazottaknál, munkavállalóknál meg kell vizsgálni a személyi jövedelemadó törvényben adómentesen adható hideg élelmezési utalvány mértékének megfelelő összegű étkezési hozzájárulás biztosításának lehetőségét. Ehhez kapcsolódóan a bizottság javasolja, hogy béren kívüli juttatásként a melegétkeztetési utalvány lehetősége kerüljön megvizsgálásra a következők miatt. Tudják, hogy járulék és adómentesen adható juttatás a évben talán ,- Ft értékű lesz az étkezési utalvány, és akkor, amikor a évben eltörölték a közalkalmazottak melegétkeztetési utalványát, akkor drasztikusan csökkent az önkormányzat konyháin étkező közalkalmazottak száma. Úgy gondolják, azzal, hogy csökkentették a konyhák kapacitását, nem lenne olyan nagy érvágás az önkormányzat gazdálkodására nézve, hogy ha megvizsgálnák ennek a lehetőségét. Szintén felvetődött a bizottság ülésén, hogy az intézmény vezetőjét ne kényszerítse a fenntartó olyan jellegű intézkedésekre a túlóra számoknak a csökkentésével, mint pl. a Szabó Lőrinc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézménynél, ahol most nincs hidegétkeztetési utalvány. Azért nincs, mert az iskola igazgatója kénytelen volt megvonni a dolgozóktól október, november, december hónapra, mivel túllépték a személyi juttatások háromnegyedéves keretét. El kell mondani, hogy csoportokat kellett megszüntetni, nyelvi csoportokat kellett összevonni, a matematika oktatásnál szintén meg kellett szüntetni a csoportbontásokat pontosan amiatt, mert az óraszámokat a költségvetésnél olyan mértékben csökkentette a fenntartó, hogy valójában emiatt túllépték az órakeretet. Nem kíván tudományoskodni, de egy amerikai oktatáspolitikus megjegyezte, hogy a drága oktatás lehet rossz, de a jó oktatás sohasem olcsó, a világ kihívása jobb oktatást követelne és akkor, amikor nyelvi csoportokat szüntetnek meg, vagy éppen csoportbontást kell megszüntetni a nagyon takarékos gazdálkodás következtében, ez nyilvánvalóan az oktatás rovására fog menni, melynek következményei lesznek. Nem szeretne riogatni, de a évi költségvetés 30 milliárd forintot von ki az oktatásból, tehát nem mondhatják, hogy rózsás helyzetük lesz a következő esztendőben. Tudják, hogy nagyon sötét idők várnak rájuk, de úgy gondolja, hogy egy nagyon racionális feladatmegoldással lehet átcsoportosítani és átgondolni a feladatok fontosságát és e szerint finanszírozni. A koncepció oktatás és közművelődés részében van egy olyan mondat, miszerint sajnálatos módon meg kell vizsgálni az úszásoktatás egész évben történő fenntarthatóságát is. Úgy gondolja, hogy erre az uszodára büszkék lehetnek, mert kevés olyan általános iskola van az országban, amelynek saját uszodája van, másrészt ez az uszoda 1200 gyermeknek ad plusz mozgási lehetőséget. Azt sem kell külön hangsúlyozni, hogy

13 milyen fontos a testnevelés, a testedzés, és az milyen szinten van és hová sorolják, ha a prioritásokat nézik. 12 Szeretné már most kérni annak megfontolását, hogy gazdasági szempontból esetleg megszűnjön az uszoda. A bizottság a koncepciót elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy vizsgálják meg a melegétkeztetési utalvány adásának lehetőségét. Dr.Daher Pierre Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Kiss András Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke a bizottság véleményét ismertetve elmondja, hogy az önkormányzat évi költségvetési koncepciója illeszkedik a képviselő-testület által már korábban elfogadott Gazdasági Program -jához, azok be vannak építve a évi költségvetésbe. Sajnálatosnak tartják, hogy a központi finanszírozás továbbra is csökken, amely megnehezíti az önkormányzat működését. Azok a közbenső intézkedések, amelyek megváltoztatták a súlyadó számításának a mértékét, a fejlettebb régiókban többletbevételt eredményezett, Edelény térségében sajnos ez nem realizálódott, sőt csökkent az ebből származó bevétel, mely abból adódik, hogy túl kisteljesítményű, valamint, hogy túl idősek az autók, amit a régióban a lakosság fenntartani és üzemeltetni tud. El kell mondani, hogy az energia és a szolgáltatások árai is tovább növelik az önkormányzat költségeit évben, ezért a bizottság úgy ítéli meg, hogy továbbra is nagyon szigorú és feszes költségvetés mellett tudja az önkormányzatot működtetni. A bizottság ezek figyelembevételével az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Lukács András képviselő véleménye, hogy nem először értenek egyet bizonyos megállapításokban, és ugyan abból a tényből nem először vonnak le más következtetéseket. Teljes mértékben egyetért a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnök asszonyának azon véleményével, hogy indokolt a feladat-finanszírozási reform végrehajtása az önkormányzatoknál, mert jelenlegi állapotában ez hosszú távon csak a feszültségek növekedését eredményezi. Ezt mondják gyakorlatilag lassan 10 éve, sőt, ha megnézik, akkor 1990-től az önkormányzati testületek felállásától folyamatosan vitát jelent, hogy milyen funkciójú, milyen szinten, milyen feladatokat lásson el az önkormányzat és ehhez milyen források kell, hogy rendelkezésre álljanak. Ezt a véleményt, amikor megemlíti, akkor azt szeretné kérni, hogy ha egyetértenek abban, hogy a jelenlegi állapot nem megfelelő, akkor tudják a megoldást is. Az önkormányzati törvény módosításához kétharmados többség szükséges, ezért azt szeretné kérni polgármester úrtól, hogy hallgassa meg a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének szavát és kezdeményezzen, legyen partner abban, hogy ez a kétharmados törvény mielőbb megváltoztatásra kerüljön úgy, hogy valamennyi szintű önkormányzat a jövőben hosszú távra és stabilan tudja feladatai ellátását szervezni. A sok egyéb mellett érdekes véleményt is hallott, meglepte, mikor elnök asszony a járulék-növekedésről beszélt, arról, hogy ezek milyen terheket rónak az önkormányzatra. A költségvetési törvény anyagában nem olvasott sem a munkavállalókat, sem a munkaadókat terhelő járulék növekedéséről, ezért erre vonatkozóan kér információt.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 24-én megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Hudák Józsefné jegyző közszolgálati jogviszonyának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 10/2011. (II.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

18. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről

18. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 18. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. december 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. november 30-i rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Koronka Lajos (15,06), Jókay Attila (15,08)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Koronka Lajos (15,06), Jókay Attila (15,08) JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 5-én (kedd) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest,IV. ker. István út 14. II. em.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 01/00025-021/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, VI.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jánszkyné Ulman Mária Rádi Attila (18 fő) Az ülésre később érkezett: Perneczky László (15,05) Az ülésről távol van: Légrádi Péter,

JEGYZŐKÖNYV. Jánszkyné Ulman Mária Rádi Attila (18 fő) Az ülésre később érkezett: Perneczky László (15,05) Az ülésről távol van: Légrádi Péter, JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án (csütörtök) 15,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20131209\2013 december 19 001.rep Ülés ideje: 2013.12.19. 13:40 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 2-án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 2-án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. Készült: Az ülés helye: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 2-án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Zalaegerszeg,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 17-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 17-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE IV-13.031/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 17-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-7/2008. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jén, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jén, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE II-16.074/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jén, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről 3-1-3/2001. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről Jelen vannak: Baumgartner Sándor, dr. Benkovicsné dr. Benkő K. Klára, Bókay Endre, dr. Bödő

Részletesebben