MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG"

Átírás

1 MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 1/2007. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ Készült az MKKSZ elnökségének január 18. napjára az MKKSZ Latorca utcai Klubházába összehívott ülésén. Jelen vannak: dr. Baráth Etele, Kadler Gusztáv, Farkas Zoltán (1. határozat után), Horváth Péter, Csernák Károly, Nagy György, Kovács Béla, Koletics Miklós, Sztanity László Meghívottként: dr. Janza Péter, Schmidt Gábor, Angyal Zoltán, Nagy László, Sztaics István, dr. Molnár Mária Napirend: 1. Tájékoztató a évi költségvetés végrehajtásáról évi költségvetés A évi rendes közgyűlés előkészítése 4. Az MKKSZ Szervezeti és Működési Szabályzata 5. Egyebek 1/2007/1. Elnökségi határozat (8 igen, egyhangú) Az emlékeztetőt Nagy György hitelesíti. Napirend előtt Schmidt Gábor tájékoztatta az elnökséget a Hong Kong-i ICF Kongresszusról és a kínai olimpiai előkészületekről tájékozódó utazásukról. Az Olimpiai Szervező Bizottságnál tett látogatásuk során feltett kérdéseik egy részére áprilisig válaszolnak. A MOB sok segítséget adott ehhez az úthoz. Képes beszámoló keretében bemutatta a pályát, a szállást és az akklimatizációs tábor tervezett helyszínét. Az ICF Kongresszusról többek között elmondta, hogy Kovách Ákos tagja lett a Sárkányhajó Bizottságnak, a bizottságban pedig az európai ügyekért felelős. A kongresszuson számos elismerő nyilatkozat hangzott el a 2006-os VB szervezéséről, kiemelten a nézők és a televíziós közvetítés tekintetében. Farkas Zoltán arról érdeklődött, hogy milyen az olimpiai helyszín hangulata, hogyan tervezhető az akklimatizáció. Schmidt Gábor elmondta, hogy Kína teljesen más hangulatú világ, gondot okozhat az átállás. Naijing szép városnak számít, jó környezetben, viszont kommunikációs és közlekedési problémák vannak, szerencsére azonban a kajak-kenu pálya a külvárosban van. Csernák Károly megkérdezte, hogy körülbelül hány naposnak kell lennie az akklimatizációnak. Angyal Zoltán elmondta, hogy az előolimpiára 6, az olimpiára 8-9 nappal a verseny előtt tervezik a kiutazást.

2 2 1. Tájékoztató a évi költségvetés végrehajtásáról Farkas Zoltán szóbeli kiegészítésében kiemelte, hogy a év eredményességben a sportág kiváló éve volt. Számos tényező volt befolyással erre. A gazdálkodásban az apparátus is nagyot teljesített. A bevetélek tekintetében megállapítható, hogy a fordulónapi pénzkészlet pozitív volt, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatások megfelelő mértékűek voltak, a vagyoni értékű jogokból származó bevételek elismerésre méltóak, és a színvonalas, sikeres VB bevételek is megfelelően alakultak. Mindez mércét ad a továbbiakban az ilyen színvonalú gazdálkodásra, bár látni kell, hogy 2006 kiugró év volt, de nehezebb év is lesz. A kiadások terén minden szakmai feladatra a megfelelő források rendelkezésre álltak. dr. Janza Péter szerint megállapítható, hogy intenzív gazdálkodás folyt, kellő odafigyeléssel, a költségvetési tételek között a túllépések és a megtakarítások egyensúlyban voltak tartva. Javasolta, hogy az előterjesztésben plasztikusabban legyen kimutatva a tartalék. A VB költségvetésénél a 2007-ben befolyó áthúzódó állami támogatást csillaggal kellene jelölni, hiszen a VB költségvetésében sincs hiány. Az ellenőrző testület a közgyűlés előtt a tervezett vizsgálatait el fogja végezni. dr. Baráth Etele megkérdezte, hogy az eredményből hogyan segíthetők a tagszervezetek. Schmidt Gábor elmondta, hogy a VB-re még 10 millió forint folyik be 2007-ben az MTV-től. A sportegyesületek támogatása 5 millió forinttal nő, 12 millió forint lesz az utánpótlás eszközparkra, valamint a Patrónus program állami támogatottságának csökkenése vagy megszűnése esetén saját finanszírozás lesz. Farkas Zoltán hozzátette, olyan feladatok kezdődtek meg, amelyeket évekig csak görgetett az elnökség maga előtt. Az elmúlt 1-2 évben ezek végrehajtása elindult. Elmondta, hogy a sportbiztosítási rendszerre fel kell készülni, különösen az alapellátáson felüli sportbaleseti ellátásra, modellezni kell, kérdéseket feltenni. 2/2007/1. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú) Az elnökség elismeréssel fogadta a évi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató és az aktualitásokkal kiegészítve beszámolóként a közgyűlés elé terjeszti évi költségvetés 1.0 a) Bevételek Schmidt Gábor elmondta, hogy még mindig vannak megválaszolatlan kérdések az államháztartási bevételek tekintetében. A Csillag program tovább folytatódik, remélhetőleg a MOB szakmai támogatása is növekszik. Az előterjesztésben szereplő vagyoni értékű jogokból származó tervezett bevételekre már aláírt szerződés vagy szándéknyilatkozat van. A végleges költségvetésbe a kiemelt nemzetközi események az eddigiekhez képest egzaktabban kerülnek be. Farkas Zoltán hozzátette, hogy az ÖTM források még bizonytalanok, a többi tervezett bevétel tekintetében 10-15% a kockázat. Horváth Péter megkérdezte, hogy a Héraklész és az ÖTM sportágfejlesztési támogatással kapcsolatban mikor születik döntés. Schmidt Gábor elmondta, hogy a Héraklész programnál az edzőtábori támogatást nem lehet tudni még, az ÖTM sportágfejlesztési támogatásból pedig csak a Patrónus marad. dr. Janza Péter kérdésére Schmidt Gábor elmondta, hogy a kiemelt nemzetközi eseményekre a szponzori támogatás külön kerül kezelésre.

3 3 b) Kiadások Farkas Zoltán kiegészítésében elmondta, hogy a költségvetés kiadási oldala reális és mértékletes terv. Schmidt Gábor szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a kiadások új struktúrája az új szervezeti struktúrára és a módosított gazdálkodási szabályzatban meghatározott hatáskörökre, feladatokra épül, három fő részre tagozódik: a szakmai, vagyonkezelési, és versenyrendezési kiadások. Az eddigi struktúrához képest új, hogy az igazgatási kiadások közé került a PR és a sportdiplomácia. A Gubacsi teleppel kapcsolatos kiadások a vagyonkezelési részben találhatók. Ismertette a kiadási fősorokat, kiemelte, hogy az előző évhez képest jelentősen nőnek a kiadások a nemzetközi külföldi versenyeknél azok száma és helyszínei miatt. dr. Baráth Etele kiemelte, hogy a költségvetés kiadási oldala jól átlátható és korrekt tervezés. Hozzátette továbbá, hogy a vagyonkezeléssel összefüggő kiadások jelentős különbséget mutatnak (47 millió forint) és évben (218 millió forint). Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy a Latorca utcában tervezett beruházás hosszú távon csökkenti a működési kiadásokat. A Gubacsi víziteleppel kapcsolatban ki kell emelni, hogy kiket segít, kiknek a javára történik a beruházás. Schmidt Gábor elmondta, hogy a Gubacsi vízitelep használatára vonatkozó, az elnökség által elfogadott szabályzat alapján a használat kiszámlázásra került, a kedvezmények kimutathatók, a kedvezmények a sportegyesületi támogatásnál jelentkeznek. Farkas Zoltán véleménye szerint a kedvezményeket nem kell kiterhelni a sportegyesületeknek, de kimutatni igen. dr. Baráth Etele kérte, hogy a közgyűlésre készüljön kimutatás a Gubacsi vízitelep sportegyesületi használatáról és a kedvezményekről, a nyújtott szolgáltatásokról. Csernák Károly hozzátette, hogy ha a tavaszi árvíz idején nincs a Gubacsi telep a sportág számára, akkor nagy gond lett volna, sokak munkáját mentette meg, hogy rendelkezik a Szövetség a víziteleppel. Horváth Péter jelezte, hogy a Szabadidős, Masters és Sárkányhajó OB két napos verseny, a költségvetési tervben háromnapos ár szerepel. Megkérdezte, mi az indoka a BAZ megyei szövetség által működtetett versenyrendszer támogatásának. Schmidt Gábor elmondta, hogy a Budapesti Kajak-Kenu Szövetség mellett a BAZ Megyei Szövetség versenyrendszere a legnagyobb, jól működnek, ami érdemes a szövetségi támogatásra. Horváth Péter megjegyezte, hogy a túrabajnokság nem szerepel a költségvetésben. Koletics Miklós elmondta, hogy négy csoport van nevesítve a melegvízi edzőtáboroknál, megkérdezte, hogy a kenu hol jelenik meg. Schmidt Gábor elmondta, hogy a felnőtt szakmai programnál lett rögzítve a melegvízi edzőtáborok rendszere, a kenusok külön mennek, kisebb létszámokban vagy egyenként, a négy nevesített csoport a legnagyobb létszám. Nagy László kérdésére Schmidt Gábor elmondta, hogy az U23-asok részére Zágráb és az EB szerepel a költségvetésben, ha lesz pöstyéni verseny, az is belekerül. Angyal Zoltán hozzátette, hogy Vaskuti Istvánnal konzultálva megállapodtak abban, hogy a francia verseny nem olyan színvonalú, amelyen megérné megjelenni, költségei viszont nagyon magasak. Farkas Zoltán elmondta, hogy a tervezet egyik legnagyobb értéke a struktúrája, mely alkalmazkodik a megújuló szervezethez. A költségvetés jól strukturált, tervezhető, átlátható és számon kérhető. Nagy György megköszönte a tagszervezeti támogatás növelését. Rákérdezett a csónakmotorok, valamint a felszerelések beszerzési lehetőségére, illetőleg arra, hogy miért több három millió forinttal az igazgatási kiadás.

4 4 Schmidt Gábor válaszolva a kérdésre elmondta, hogy az utánpótlás eszközparkra tervezett összegből lehet a csónakmotorok beszerzését is megvalósítani, de a szakmai elképzelés az, hogy a csapathajó-ellátottságot kellene javítani. Az igazgatási kiadások azért növekedtek, mert ezekhez került idén a PR, valamint mintegy 8-10%-os emelés a dologi kiadásokra az áremelések miatt és bérfejlesztésre. A felszerelés-beszerzéssel kapcsolatban elmondta, hogy a barter alapján kapott adidas- termékeken kívül 1,5 millió forint a speciális mez beszerzésére, valamint azokra a felszerelésekre lett tervezve, melyeket nem ad az adidas. Kadler Gusztáv igazgatási kiadásokkal kapcsolatos véleménye az, hogy a költségvetés nagyságrendekkel változott meg az elmúlt években, ehhez képest az igazgatási kiadások 10% alatt vannak, 5-6 éve még 17-20%-os volt a költségvetés egészéhez viszonyított aránya. Sztanity László megkérdezte, hogy mi a helyzet a horvátországi edzőtáborral. 3/2007/1. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú) Az elnökség köszönettel tudomásul vette a tervezési fázisban lévő költségvetésről szóló előterjesztést, a közgyűlés előtti elnökségi ülésen még visszatér a közgyűlés elé terjesztendő, pontosításra kerülő tervezetre. 3. A évi rendes közgyűlés előkészítése Dr. Molnár Mária ismertette az írásbeli előterjesztésben szereplő, az elnökség döntését igénylő kérdéseket. Dr. Baráth Etele javasolta, készüljön kivonat az elnökségi munkáról a jegyzőkönyvek alapján a beszámoló kiegészítéseként, illetőleg a közgyűlés kapjon tájékoztatást az olimpiai előkészületekről, felkészülésről. Szerepeljen továbbá a közgyűlés napirendjén a Maraton VB előkészületeiről szóló tájékoztató. 4/2007/1. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú) Az elnökség elfogadta az előterjesztést a évi rendes közgyűlésről, mely alapján a február 22-i elnökségi ülésen döntenek a közgyűlés időpontjáról (várhatóan március 30. péntek óra), helyéről és napirendjéről, ezt követően a márciusi elnökségi ülésen véglegesítik a közgyűlési előterjesztéseket. Dr. Molnár Mária tájékoztatta az elnökséget a évben versenyzési engedélyt kiváltó sportszervezetek számáról, felsorolta az engedélyt ki nem váltó és a szövetségi tagdíjjal tartozó tagszervezeteket. 5/2007/1. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú) Az elnökség törli a Szanazugi Nádas Kajak-Kenu SE-t a Szövetség tagjainak sorából, tekintettel arra, hogy az egyesület két évig nem fizetett tagdíjat, versenyzési engedélyt nem váltott ki és a felszólító levelek a Szövetségbe visszajöttek. 6/2007/1. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú) Az elnökség a kajak-kenu sportágban folytatott tevékenységről írásbeli nyilatkozatot kér azon sportszervezetektől, amelyek nem váltottak ki versenyzési engedélyt. A évi tagdíjfizetést elmulasztó három sportszervezetet írásban fel kell szólítani tartozásának kiegyenlítésére.

5 5 4. Az MKKSZ Szervezeti és Működési Szabályzata Schmidt Gábor írásbeli előterjesztésének szóbeli kiegészítéseként a szervezeti ábra bemutatásával ismertette a Szabályzatban rögzített szervezeti felépítés és működés főbb elemeit, összefüggéseit. Dr. Baráth Etele hozzátette, hogy egy évtizedes fejlődés eredménye ez az ábra. Javasolta, hogy legyen egy kimutatás, mely jelzi, hogy az ábrán szereplő tisztségeket, funkciókat milyen státuszban látják el (társadalmi megbízatás, munkaviszony, megbízási jogviszony). Kovács Béla felvetette a Versenybírói Testület és a Versenybíró Bizottság struktúrában történő elhelyezésének kérdését, megállapítást nyert azonban, hogy a Szövetség bizottságaként a Versenybíró Bizottság tüntethető fel, melynek feladatait a VT, mint önálló jogi személy, szerződés alapján látja el. 7/2007/1. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú) Az elnökség az előterjesztés szerint elfogadta az MKKSZ Szervezeti és Működési Szabályzatát. Horváth Péter felvetette a vándor szakfelügyelők kérdését, mondván, nem biztos, hogy ezt az elnökségi tagoknak kell csinálniuk. Dr. Baráth Etele javasolta, hogy a vándor szakfelügyelői kérdésre készüljön előterjesztés, kérte, hogy ezt Horváth Péter, Angyal Zoltán és Schmidt Gábor készítsék elő. 5. Egyebek a) Angyal Zoltán tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a Magyar Edzők Társasága új elnökséget alakított, melybe őt is beválasztották. Az első ülésen felvetette az edzők kiszolgáltatottságát, mely más sportágakban is gond. Az edzők érdekvédelme, képviseletének kérdése alapfeladat. Elmondta továbbá, hogy a Társaságnak 53 kajak-kenus tagja van, s ez véleménye szerint kevés; javasolta, hogy jelentkezzenek minél többen a honlapon keresztül, hogy erősítsék a Társaságot. Dr. Baráth Etele felvetette, hogy tekintsék át, milyen módon segíthető a Társaság tevékenysége (honlapukra link a szövetségi honlapon, előadások, stb.). Schmidt Gábor elmondta, hogy az elindult szövetségi hírlevelet is fel lehet erre használni. b) Sztanity László felvetette, hogy korábbi javaslatát megismételve szeretné, ha az elnökségi ülések előtt egy-egy kisebb sportegyesülettel konzultálna az elnökség. 8/2007/1. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú) Az elnökség elfogadta a javaslatot a sportegyesületek meghívásáról. A feladat megszervezésével Sztanity Lászlót bízza meg. Készítette: dr. Molnár Mária Hitelesítette: Nagy György

11/20140320/EH. sz. határozat Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét.

11/20140320/EH. sz. határozat Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét. J e g y z ő k ö n y v mely készült a Magyar Paralimpiai Bizottság 2014. március 20-án 15.00 órai kezdettel, a Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyalójában tartott elnökségi üléséről Jelen vannak: Mellékelt

Részletesebben

Gömöri Zsolt elnök megnyitja a közgyűlést. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, az 52 képviselőből 27 van jelen.

Gömöri Zsolt elnök megnyitja a közgyűlést. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, az 52 képviselőből 27 van jelen. Jegyzőkönyv felvéve, a Magyar Paralimpiai Bizottság I. Rendes Közgyűlésén, 2014. május 16-án 14.00 órakor, a Magyar Sport Háza Földszinti tanácstermében (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) Jelen vannak:

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-67/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

II. EMLÉKEZETŐ. A Magyar Vívó Szövetség 2009. 02. 17-én megtartott elnökségi üléséről.

II. EMLÉKEZETŐ. A Magyar Vívó Szövetség 2009. 02. 17-én megtartott elnökségi üléséről. II. EMLÉKEZETŐ A Magyar Vívó Szövetség 2009. 02. 17-én megtartott elnökségi üléséről. Jelen vannak (elnökség) Szalay-Berzeviczy Attila, Dr. Kulcsár Krisztián, dr. Mincza-Nébald Ildikó, dr. Bakonyi Péter,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 15-én 14 00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 8.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. február 14-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. február 14-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 14-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Balázsi

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésére Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésére Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. február 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira.

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 25-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal Szám: 6369-2/2013. Jegyzőkönyv 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről Készült: 4 példányban l pid. - Pest Megyei Kormányhivatal vezetője l pid. - Irattár - Helyben l pid. - Munkapéldány l pid.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

A Magyar Hemofília Egyesület 2014. évi közgyűlésének jegyzőkönyve

A Magyar Hemofília Egyesület 2014. évi közgyűlésének jegyzőkönyve 1 MAGYAR HEMOFÍLIA EGYESÜLET Postacím: 1538 Budapest, Pf. 529 Telefon: 0630 570-4804 Honlap: www.mhe.hu E-mail: mhe@mhe.hu A Hemofília Világszövetség és az Európai Hemofília Konzorcium hivatalos nemzeti

Részletesebben

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok:

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 116/2013. (III. 26.) képviselő-testületi

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink!

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink! Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink! A mögöttünk lévő esztendő hozott rosszat is, jót is. Legyünk túl mindjárt a nehezén: kezdjük a rosszal. Tovatűntek budapesti VB rendezési reményeink Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Röplabda Szövetség tevékenységéről és gazdálkodásáról a 2014. május 19-i közgyűlésre

B E S Z Á M O L Ó a Budapesti Röplabda Szövetség tevékenységéről és gazdálkodásáról a 2014. május 19-i közgyűlésre B u d a p e s t i R ö p l a b d a S z ö v e t s é g 1053 Budapest, Curia utca 3. III ½ emelet 4. Szövetségi nap: kedd, 16:30-19:30 Honlap: www.brsz.hu E-mail: brsz@brsz.hu B E S Z Á M O L Ó a Budapesti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-i rendkívüli ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék (Pk.60118/2001/1.) Nyilvántartási szám: 2 A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata A Magyar Atlétikai Szövetség (szövetség) elnöksége (elnökség)

Részletesebben

Kíváncsi a miniszter...

Kíváncsi a miniszter... Vargha Tamás parlamenti államtitkár: A kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében 4-6. oldal Czövek János Hosz elnök: A katonákon csak az illetmények emelése segíthet Kíváncsi a

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2012. évi tevékenységéről. 2013. március 14.

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2012. évi tevékenységéről. 2013. március 14. JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2012. évi tevékenységéről 2013. március 14. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 II. A NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS KONZULTÁCIÓS, VÉLEMÉNYEZŐ

Részletesebben

Rendkívüli helyzet ez jellemzõ a mostani kongresszusra, csakúgy, mint arra,

Rendkívüli helyzet ez jellemzõ a mostani kongresszusra, csakúgy, mint arra, CMYK CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! 18. ÉVFOLYAM,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. április 18-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. április 18-i ülésén elhangzottakról 5110-6/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. április 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Dr. Misz Mihály tag tag Flaskay Mihály

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről. Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház

Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről. Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről Helyszín: Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház Időpont: 2011. szeptember 17. Jelen vannak: Szabó Imre, Pusztay Sándor, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-41 Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014.

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Az 1991-ben készített, 2000-ben, 2005-ben, 2010-ben és 2013-ben módosított szabályzat változásokkal egységes szerkezetbe foglalásával

Részletesebben