Sportfinanszíroz. rozás. Zsuzsanna. Egyetemi adjunktus SE TSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sportfinanszíroz. rozás. Zsuzsanna. Egyetemi adjunktus SE TSK"

Átírás

1 Sportfinanszíroz rozás Dr Gısi G Zsuzsanna Közgazdász Egyetemi adjunktus SE TSK 1

2 2 Malonyai

3 PÉNZ ÉS SPORT???? 3

4 Sportfinanszíroz rozás s részeir Az egyéni sportolás és fizikai aktivitás finanszírozása A sport szervezetrendszerének finanszírozása A sport intézményrendszerének finanszírozása 4

5 Egyéni sportolás fizikai aktivitás 5

6 Sporttevékenys kenység A sporttevékenység végzése olyan széles értelemben vett szolgáltatásként értelmezendı, amelyben a szolgáltatás igénybevevıi pénzt adnak azért, hogy a sportolás létrejöjjön. A csere tárgya célja szerint a sportszolgáltatás lehet: Részvételi sport, ahol a csere tárgya a sportolás lehetısége, a sportban való részvétel, azaz a fogyasztó azért ad pénzt, hogy a sporttevékenységet maga végezhesse. A szakirodalom számos fogalommal írja le a jelenséget, amelyek közül a leggyakrabban használtak: sport-for-all, szabadidıs sport, rekreációs sport, amatır sport, mass (tömeg)sport. Látványsport, ahol a csere tárgya mások sportolásának megtekintése, azaz a fogyasztó azért ad pénzt, hogy mások sportolásának látványát élvezhesse. A szakirodalomban a jelenséget közönség vagy szórakoztatóipari sportként is szokás emlegetni. 6

7 A reálsportfogyasztás kvadratikus modelljének becslése ( ) A magyar háztarth ztartások sport- fogyasztásának trendje Paár Dávid (NYME-KTK) 7

8 A magyar háztarth ztartások jövedelmi j A reáljövedelmek kvadratikus modelljének becslése ( ) trendje Paár Dávid (NYME-KTK) 8

9 A jövedelmi j és s a sportfogyasztási si trendek kapcsolata Sport Gazdaság Értékek Szakmai Konferencia, Budapest, Paár Dávid (NYME-KTK) 9

10 A sportfogyasztás s relatív árának változása Paár Dávid (NYME-KTK) 10

11 Ívrugalmassági gi vizsgálatok Az egyik évről a másikra a háztartások jövedelmében bekövetkezett %-os változás hatására milyen irányban és hány %- kal változott a háztartások sportfogyasztása? Évek Jövedelem- rugalmasság 0,59 42,77 0,94-1,00-24,19 9,88 5,03-1,58 0,01 6,06 1,00 4,64 ε jövedelem > 0 normáljószág ε jövedelem < 0 inferior jószág ε jövedelem < 1 létszükségleti jószág ε jövedelem > 1 luxus jószág Paár Dávid (NYME-KTK) 11

12 Következtetések I. A sportolás s luxus Növekvı jövedelem hatására nın a sportfogyasztás Relatív árkomponenst használjuk Növekvı árak hatására csökken a sportfogyasztás s (árrugalmasan( rrugalmasan) Paár Dávid (NYME-KTK) 12

13 Következtetések II. A sportoló nemzet ideájának megvalósítására a kutatás alapján n két, k egymással kölcsk lcsönhatásban lévıl út kínálkozik a kutatás s alapján: a háztartások nettó reáljövedelmének számottevő emelése alapvető, mozgáscentrikus szemléletváltás a lakosság körében Paár Dávid (NYME-KTK) 13

14 Sporttevékenys kenység g finanszíroz rozásának egyenlete Y=Ra Ra+Rs+Rm+Rf+Rg Rg+RpRp Y a sporttevékenység tulajdonosának a sporttevékenység elıállításából származó összes közvetlen bevétele Ra a sportolótól származó bevétel Rs a mások sportolását a sporttevékenység helyszínén megtekintı fogyasztóktól származó bevétel Rm a sporttevékenység médiumokban való közvetítési díj Rf a vállalatok által az adott sporttevékenység marketingeszközként használatáért fizetett díj Rg a sporttevékenység által generált járulékos bevételek Rp a sporttevékenység elıállításának közösségi támogatása 14

15 Sporttevékenys kenységek finanszíroz rozása 1. Informális sport 2. Magánfinanszírozású sport 2.1. Részvételi finanszírozás 2.2. Külsı finanszírozású Közönség Vállalati Média Vegyes külsı finanszírozás 2.3. Vegyes magánfinanszírozás 3. Közösségi finanszírozású sport 3.1. Állami 3.2. Önkormányzati 15

16 16

17 Informális sport Az informális sport esetében Y=0. A korábbi meghatározások alapján egyértelmő, hogy az informális keretek között végzett sportolás esetében nincs cserekapcsolat, a sportolók nem kerülnek kapcsolatba a sportpiaccal. Ebben az esetben a sportolásnak gyakorlatilag nincsenek költségei, értelemszerően erıforrásokra sincs szükség. Sok esetben az informális sporttevékenységek végzéséhez is szükség van valamiféle térre, eszközre strand, park, fürdınadrág, futócipı, fitness videokazetta, stb., és mint látni fogjuk, ez egyáltalán nem elhanyagolható része a sport egészének, de ebben az esetben a sporttevékenység végzéséhez közvetlen külsı segítségre (szolgáltatásra) nincs szükség. 17

18 Magánfinansz nfinanszírozás A magánfinanszírozású a sporttevékenység finanszírozásában a piaci szereplık által vállalt rész meghaladja a közösségi támogatások mértékét. 18

19 Részvételi finanszíroz rozás A magánfinanszírozás egyik alapesete a részvételi finanszírozás, ahol Ra>Rs+Rm+Rf+Rg+Rp. Ebben az esetben a sportolók saját maguk finanszírozzák a sportolásukat, a sporttevékenység tulajdonosának a sportolótól származó jövedelme meghaladja az összes többi szereplıtıl származó bevételek összességét. A sportoló a sportszolgáltatást vásárolhatja belépıjegy, bérlet, egyesületi vagy klub tagsági díj, stb. formájában. A részvételi sport klasszikus esete: Y=Ra, amikor a sportszolgáltatónak kizárólag a sportolótól származik bevétele. 19

20 Külsı finanszíroz rozás A magánfinanszírozás másik alapesete a külsı finanszírozás Rs+Rm+Rf+Rg>Ra+Rp, amikor nem a sporttevékenységet végzık és nem is a közösség finanszírozza a sportolást, hanem külsı piaci szereplık: a közönségtıl, szponzoroktól és médiumoktól származó összbevétel meghaladja a sportoló által fizetett és a közösségi támogatás együttes összegét. A magánfinanszírozású sport sokféle lehet. 20

21 Külsı finanszíroz rozás - közönség A klasszikus (korai) látványsportok közönség sportkéntértelmezhetık, ahol Rs> Rm+Rf+Rg+Ra+Rp, azaz a közönségtıl származó bevételek meghaladják a minden más szereplıtıl származó bevételek összességét 21

22 Külsı finanszíroz rozás - vállalati Vállalati vagy marketingsportként határozhatjuk meg, amikor alapvetıen a vállalatok finanszírozzák a sporttevékenységét, Rf>Rs+Rm+Rg+Ra+Rp. Ezt vagy belsı (vállalati sportnapok, munkahelyi sport, stb.) vagy külsı marketing célokból teszik (adidas streetball, Predator Kupa, Nike streetfutball, stb.). Az utóbbi idıben terjed a kapcsolati tıke illetve a vállalati tulajdonosok egyéni imázs-építési céllal való sportfinanszírozása (Abramovics-jelenség), amelynek elıterébe formálisan többnyire valamilyen vállalati szerzıdéses kapcsolatrendszer áll. Hasonló okokból soroljuk ide a külsı mecenatúra jellegő sportfinanszírozást is. 22

23 Külsı finanszíroz rozás - Média Médiasportként értelmezzük azt a sportfinanszírozást, amikor a médiumoktól származó bevételek (jogdíjak) meghaladják a minden más szereplıtıl származó bevételek összességét: Rm>Rs+Rf+Rg+Ra+Rp. Ebben az esetben a sporttevékenysége immár kevéssé a sporthoz, mintsem a televíziós mősorkészítéshez kötıdik.(olimpia???) 23

24 Külsı finanszíroz rozás - vegyes A modern sportban nem ritka, hogy bár a külsı finanszírozás meghaladja a részvételi magán- és a közösségi finanszírozás összességét, egyik külsı magánfinanszírozási forma sem dominál. 24

25 Vegyes magánfinansz nfinanszírozás Vegyes magánfinanszírozásról akkor beszélünk, ha Rprv>Rp, de Rs+Rm+Rf+Rg Ra+Rp, azaz a sportolók által a sporttevékenység elıállításért fizetett díjának összességében van súlya a közösségi finanszírozással összevetve, csak ennek beszámításával haladják meg a magánfinanszírozó befizetések a közösségi finanszírozást. 25

26 Közösségi finanszíroz rozású sport A sporttevékenység közösségi finanszírozása esetében a közösségtıl származó bevételek meghaladják a magánfinanszírozást: Rprv<Rp. A közösség támogathatja a sportolást a központi (állami) vagy a helyi (önkormányzati) keresztül. A sporttevékenységek magán és közösségi finanszírozása helyes arányának,egyensúlyának a megtalálása központi probléma nemcsak Magyarországon, hanem számos európai országban. 26

27 27

28 28

29 29

30 Önkormányzati sportfinanszírozás 1 Megyei, települési önkormányzati szint /az önkormányzatok a központi sportigazgatás stratégiai partnerei/ 2 Területi (megyei) önkormányzati szint /sportköltségvetés - teljes költségvetés 0,05%-0,2%/ 3 Települési önkormányzat ( fı alatti) /sportköltségvetés - teljes költségvetés 0,2%-2%/ 4 Települési önkormányzat ( fı feletti) /sportköltségvetés - teljes költségvetés 0,4%-2%/ 5 Megyei jogú városok ( fı felett, megyeszékhely) /sportköltségvetés - teljes költségvetés 0,6%-3,2%/ 30 Nemzeti sportstratégia

31 A sportágazat részesedése Magyarországon: GDP 0,7-1 %-a; Európai országokban: 1,4 2,5 %; Hosszabb távon a magyar részarány várhatóan közelít más európai országok hasonló értékéhez, amely a GDP növekedést jelentıs mértékben meghaladó sportágazati növekedést feltételez. Forrás: Keserő, Dénes A magyar sportfinanszírozás helyzete 31

32 A közvetlen állami sportfinanszírozás értéke az állami költségvetésbıl: 0,25%-0,3 %; Az önkormányzatok összesen a központi állami finanszírozási források 1,5-2,5 szeresét költik sportfinanszírozásra; 32 Forrás: Keserő, Dénes A magyar sportfinanszírozás helyzete

33 33 Forrás: Keserő, Dénes A magyar sportfinanszírozás helyzete

34 Szervezet és intézm zményrendszer finanszíroz rozása. 34

35 Sportszolgáltat ltatás s típusait. Egyesületi sport Üzleti sport 35

36 Egyesületi sport A sportolás megszervezésének egyik fontos célja lehet a sportolók hasznának a maximalizálása. A sportolás pénzügyi vonatkozásai itt másodlagosak, ami a sportolásból származó profit érdekek elmaradását vagy legfeljebb másodlagossá válását jelenti, de ez korántsem a pénz nem számít elvet követi, hanem kiegyensúlyozott költségvetésre való törekvést. 36

37 Üzleti sport A sportolás megszervezése történhet kifejezetten a sporttevékenység, a -rendezvény, -esemény tulajdonosának hasznának, leginkább pénzügyi hasznának maximalizálása céljából. Ebben az esetben a sportolás pénzügyi vonatkozásai az elsıdlegesek, a sporttevékenység megszervezésének alapküldetése a tulajdonosok profitszerzése. Természetesen versenygazdaságban ez csak fogyasztói érték termelésével mehet végbe, azaz az üzleti sportban is kitüntetett figyelmet kap a fogyasztó mint sportoló, de úgy is mint közönség, szponzor, televíziós társaság,mert tıle származik a bevétel. 37

38 Sport szabályoz lyozása Európában A sport miniszteriális képviselete a 25 Európa Uniós ország közül 10-ben az oktatási, 8-ban a kulturális, 7-ben egyéb (igazságügyi, kancellária, egészségügy, turizmus, önkormányzatok, stb.), tárca szinten képviselt feladatrendszerhez kötıdik. 38

39 Mőködési modellek a sportban.. A sportszektor két k t mőködési m modelljének összevetésese Állami modell Üzleti modell Finanszíroz rozás s forrása Költségvetési korlát szerepe Tulajdonos jellemzıje Mőködési kerete A sport jellemzı szerepe Állami bevételek Puha költsk ltségvetési korlát Nincs valós s tulajdonos Non-profit: társadalmi, t egyesületi forma Politikai rendszer legitimálása, Közhangulat javítása Üzleti bevételek Kemény költsk ltségvetési korlát Valós s tulajdonos megléte Üzleti: gazdasági gi társast rsasági forma Szolgáltat ltatás s a szórakoztat rakoztató iparág részterületeként 39 Forrás: András, K. (2004): Üzleti elemek a sportban a labdarúgás példájá

40 A sportipar két k t részpiacar REKREÁCI CIÓS S SPORTPIAC PROFESSZIONÁLIS SPORTPIAC Szabadidıs s tevékenys kenység A sport fizikai erıkifejt kifejtéssel jár j r a sport Nem szüks kséges eleme a verseny A sportoló célja a szabadidı eltölt ltés, egészs szségmegırzés A sportoló közgazdasági gi szerepe: FOGYASZTÓ A csere tárgya t a sportolási si lehetıség, a felszerelés, s, sportbeli sikerélm lmény, életstílus lus feeling mint USP Unique Selling Proposition Munka A sport nem feltétlen tlenül l jár j r fizikai erıkifejt kifejtéssel Szüks kséges eleme a verseny A sportoló célja a jövedelemszerzés A sportoló közgazdasági gi szerepe: MUNKAERİ A csere tárgya t a sportrendezvény, ny, mint látvl tványosság Forrás: Nagy, P.(1997): Bevezetés a professzionális sport közgazdaságtanába. 40

41 A sportpiac szerkezete Kínálati oldal Keresleti oldal (fogyasztói csoportok) sportoló; közönség; csapat; média; sportszervezet; szponzorok; sportszövetség; sportesemény; Sportbeli eredményesség A sportvállalkozások speciális helyzete Gazdasági eredményesség 41

42 42

43 43

44 Nézzünk ki a (sport)piacra A XX. század végére a sport olyan önálló iparággá vált, amely a nemzetgazdaságoknak nem csekély hányadát képezi: A SPORTIPAR RELEVÁNS INDIKÁTORAI Magyarországon 2002-ben sporttal foglakozó vállalkozás (Az Stv. szerint sportvállalkozásnak csak az a vállalkozás minısül, amelynek cégjegyzékébe bejegyzett fıtevékenysége sporttevékenység); A szektor árbevétele 350 milliárd forint; (A sportszektor méretét a sporteszköz-ker kerékpár kiskereskedelem határozza meg a maga 318 milliárd forintos árbevételével. Súlyában nála jóval kisebb a 17,6 milliárd forintot kitevı egyéb b sporttevékenys kenység, bár ez jelenti tartalmát tekintve az igazi élı sportot.); A sportszektor árbevétele a nemzetgazdaság egészén belül 0,9%-ot képvisel; 44 Forrás: Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia

45 Általánosságban nem állnak rendelkezésre pontos és összehasonlítható adatok a sport gazdasági súlyáról. A évi osztrák elnökség idején benyújtott tanulmány arra utalt, hogy a sport szélesebb értelemben 407 milliárd euró hozzáadott értéket generált 2004-ben, ami az EU GDP-jének 3,7 %-a, továbbá 15 millió embert, azaz a munkaerı 5,4 %-át foglalkoztatta. A sportnak e hozzájárulását láthatóbbá kell tenni és az EU szakpolitikáival elı kell azt mozdítani. Forrás: Fehér könyv a sportról

46 A sportpiacon viszonylag sokan csak kis gazdasági eredményt tudnak felmutatni; (Az átlagos eredményráta 1,7%, szemben a nemzetgazdasági 4,1%-os átlaggal.) A pozitív eredménnyel gazdálkodó cégek, azaz a nyereségesek, társasági adót fizetnek elért eredményük után. (Ennek nagysága 2,1 Mrd Ft volt, ami 0,5%-a a nemzetgazdasági befizetésnek.) A sportban foglalkoztatottak és az egyéni vállalkozók száma több, mint fı. (A nemzetgazdaság összes foglalkoztatottjából 0,9% dolgozik a sportban, ami megfelel az árbevételek terén képviselt számaránynak.) A sportgazdaság költségvetési kapcsolata 2,1 Mrd Ft társasági adó; 60 Mrd Ft ÁFA; 10 Mrd Ft SZJA; 2, A SPORTÁGAZAT NETTÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETİ 46 Forrás: Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia

47 Finanszírozás változása (Hazai rendezéső világversenyek nélkül) Diáksport Szabadidısport Utánpótlás-nevelés Versenysport millió Forrás: Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia

48 NAGYOBB HANGSÚLYT KELL KAPNIA A SZÉLESEBB TÖMEGEKET T ELÉRİ TÁMOGATÁSI FORMÁKNAK A finanszíroz rozás s természetes koncentrálts ltsága mellett vizsgáland landó az arányok indokoltsága Kalkuláció Sport területe 2003 évi támogatás (*) Érintett lakosok száma Egy fıre jutó támogatás Megoszlás % Élsport (Forma 1 nélkül) 4,1 Mrd Ft ,1 millió Ft 7% Egyesületek, utánpótlás 8,3 Mrd Ft Ft 13% Iskolai és diák sport, testnevelés óra (GYISM, BM) Sportrekreáció (szabadidısport) 32 Mrd Ft 2,6 Mrd Ft 1,3 millió Rendszeresen sportolók: fı Ft ~ Ft 51% 4% Létesítmények 11,3 Mrd Ft % Fel nem osztott 4,4 Mrd Ft - - 7% Összesen 62,7 Mrd Ft - 100% (*) Kalkuláció 2003-ra: GYISM költségvetési elıirányzat, BM és önkormányzati támogatások becsült értéke Forrás: Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia

49 Szövetségek kiadásai 2% 4% 23% 30% 13% 28% Személyi Mőködés Versenyrend. Válogatott Beruházás Egyéb 49 Forrás: Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia

50 Szövetségek összesített bevételei 2003 (Forrás: szövetségek - OSAP adatlapok) 50 Magyar Repülı Szövetség Magyar Fallabda (Squash) Szövetség Magyar Kutyafogathajtó Sportszövetség Magyar Sumo Szakszövetség Magyar Biliárd Szövetség Magyar Kung-fu Szakszövetség Magyar Bridzs Szövetség Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség Magyar Snowboard Szövetség Magyar Nanbudo Szövetség Magyar Testépítı és Fittness Szövetség Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség Magyar Lábtenisz Szövetség Magyar Kendo Szövetség Magyar Golf Szövetség Magyar Modellezı Szövetség Magyar Táncsport Szakszövetség Magyar Rádióamatır Szövetség Magyar Bowling és Teke Szövetség Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Magyar Karate Szakszövetség Magyar Tájékozódási Futó Szövetség Magyar Taekwondo Szövetség Magyar Tollaslabda Szövetség Magyar Sí Szövetség Magyar Búvár Szakszövetség Magyar Rögbi Szövetség Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség Magyar Lovassport Szövetség Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége Magyar Röplabda Szövetség Magyar Vitorlás Szövetség Magyar Sakkszövetség Magyar Asztalitenisz Szövetség Magyar Triatlon Szövetség Magyar Jégkorong Szövetség Magyar Evezıs Szövetség Magyar Tenisz Szövetség Magyar Judo Szövetség Magyar Birkózó Szövetség Magyar Ökölvívó Szakszövetség Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Magyar Vízilabda Szövetség Magyar Öttusa Szövetség Magyar Kézilabda Szövetség Magyar Sportlövık Szövetsége Magyar Úszó Szövetség Magyar Vívó Szövetség Magyar Torna Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Atlétikai Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Állami támogatás összesen (sportágfejlesztési támogatással) Egyéb bevételek Forrás: Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia

51 Magyar sportfinanszíroz rozás? 51

52 52

53 A sport szervezeti keretei

54 A magyar sport. szervezeti keretei Európában a sport jelentısége és s támogatottst mogatottsága és s a sport kormányzatban meglévı képviselete között k nincs érdemi összefüggés.. Magyarországon gon regionális szinten nincsenek tényleges t hatásk skörrel rendelkezı,, megfelelı költségvetési forrásokkal ellátott és s a sportfinanszíroz rozást regionális szinten megvalósító középszintő területi egységek. gek. Nincs sportot segítı professzionális szervezet, amely egységesen gesen irány nyítja a kormányzati pénzek p elosztását, t, felhasználását és ellenırz rzését, A sport szervezeti rendszere széttagolt. A közjogi k személyek, köztestületek száma túlzott, t feladatrendszerük k részben r tisztázatlan, zatlan, részben összemosódott. 54

55 Sportigazgatás, sportpolitika A nem-korm kormányzati sportszervezeti rendszer A Nemzeti Sporttanács cs,, mint sajátos jogáll llású és s funkciójú szerv a sport szervezetrendszerében Az ernyıszervezetek (MOB, MPB, NSSz, NSzSz,, FONESZ) A sportszövets vetségek (a sport nagy szegmensei alapján n elkülönült lt 5 fıf típus [sporttörv rvény 19. -a alapján]; versenysportban olimpiai/nem olimpiai szekció) A sportszervezetek (sportegyesületek, sportvállalkoz llalkozások, a SOSZ szerepe, feladatai) A sportközalap zalapítványok (WESKA és s Mezı Ferenc Sport KözalapK zalapítvány, a Gerevich Aladár r sportöszt sztöndíj) A Sport Állandó Választott BíróságB A helyi önkormányzatok nyzatok a sport szervezetrendszerében 55

56 Sportfinanszíroz rozás A magyar sportfinanszíroz rozás s rendszere Az állam a sportszféra ra finanszíroz rozását t a mindenkor hatályos költségvetési törvt rvény,, az államháztartás s mőködésére m vonatkozó jogszabályok és s a sportcélú támogatási rendelet alapján n végzi; v Támogatás s nyújthat jtható a) támogatási kérelem k alapján, b) pályázat útján, c) a támogatási rendeletben r meghatározott szervezetek javaslatára, valamint d) jogszabályban normatív v módon m megállap llapított mértm rtékben; Döntıen ún. bázis-alapú finanszíroz rozás érvényesül; Cél l a programfinanszíroz rozás elıtérbe helyezése; 56

57 A A magyar sportfinanszíroz rozás s problematikája Állami feladat-kataszter elıkész szítésének szüks kségessége, ge, célja, c lehetséges eredménye a finanszíroz rozás s szempontjából; Közvetlen-közvetett zvetett finanszíroz rozás problematikája (alap- és mőködési támogatt mogatás s / térített, t tett, nyomott áras szolgáltat ltatások, voucher-jelleg jellegő kedvezmények összesz sszeszámításának hiánya); Nincs nemzetközi zi standard a sportszféra ra költsk ltségvetési finanszíroz rozásának viszonyszámára (GDP 1% sportfinanszíroz rozási rátája); A bázis-alapú finanszíroz rozás és s az évközi extra-pénzek figyelembe vétele v a tervezés s során n problémát t jelent (mihez képest tervez(z)ünk nk; Az ún. finanszírozási automatizmus elv érvényesülésének nek hiánya; A világgazdas ggazdasági gi válsv lság közvetlen és s közvetett k hatásai. 57

58 A A 2009-es sportkölts ltségvetés s prioritásai Utánp npótlás-nevelési feladatok 1. Sportágfejleszt gfejlesztés s Sport XXI. Program 2. Héraklész Program 3. Labdarúgás s utánp npótlás-nevelés 4. Sportiskolák k támogatt mogatása 5. Egyéb b utánp npótlás-nevelési feladatok (EYOF, Duna Kupa, ORV) 6. Csanádi Iskola fenntartási költsk ltségei Iskolai-,, diák és s felsıoktat oktatási sport támogatt mogatása (MEFS, MDSZ diákolimpia, MTTOE, TF támogatt mogatása) a terület támogatt mogatásának értékét t emeli a költsk ltségvetési törvényben biztosított tott kötött k tt felhasználású diáksportnormat ksportnormatíva (500 M Ft) Sportegészs szségügyi, gyi, doppingellenes feladatok támogatása Versenysport támogatt mogatása (téli olimpiai, paralimpiai részvétel, AGFIS Világj gjátékok, Ifjúsági Olimpia, olimpiai felkész szülés szakmai támogatt mogatása, szakszövets vetségek mőködési m és s szakmai támogatása, sportegyesületek támogatt mogatása stb.) 58

59 A Sport Szakállamtitk llamtitkárság évi kiemelt céljaic Feladatkataszter- sportfinanszíroz rozási javaslat Vegyes finanszíroz rozású sportegészs szségügyi gyi rendszer fejlesztése se Átfogó elemzést ( feh( fehér r könyvetk nyvet ) ) készk szítünk a magyarországi gi sportlétes tesítmények helyzetérıl és s fejlesztési si irányair nyairól Sport Sportjoganyag és s Sportstratégia átvilágítása 59

60 A központi k sportfinanszíroz rozás módszere A magyar gyakorlatban az olimpiai, világbajnoki és s Európa bajnoki érmeken, helyezéseken kívül, k nincs olyan mérési, m nyilvántart ntartási, ellenırz rzési rendszer, amely a sportfinanszíroz rozás s hatékonys konyságát és s eredményess nyességét t mutatná. A központi k költsk ltségvetésbıl l elsısorban sorban intézm zményeket, szervezeteket és eseményeket finanszíroznak, míg m g az európai gyakorlatban jól j l mérhetm rhetı és ellenırizhet rizhetı célok, feladatok és s programok megvalósítására fordítj tják. A források felosztása sa elkülönült lt szervezeteken, döntd ntési mechanizmusokon keresztül l törtt rténik, amely növeli n a mőködési, m fenntartási költsk ltségeket, és megnehezíti az egységes ges céloknak c és s stratégi giának megfelelı finanszíroz rozást. Szerkezeti aránya egyoldalúan an az elit sportot preferálja. A források felosztása sa bázis b alapon törtt rténik Az egyes években megjelenı pótlólagos lagos finanszíroz rozási források elosztásáról kevésb sbé transzparens módon m döntenek. d 60

61 Az állam sportszövets vetségeken keresztül nyújtott támogatt mogatási rendszere 61

62 Szabadidısport támogatt mogatása források felosztása sa nem egy egységes ges sportstratégia keretében történik, hanem a több t száz z kisebb-nagyobb rendezvény ny közvetlen k támogatása regisztráci ciók, kvázi zi-pályázatok és s alkuk rendszerén keresztül. 62

63 Háztartások sportcélú kiadásainak megoszlása sa 63

64 A profi sport finanszíroz rozása 64

65 A futballipar ráfordr fordítás szerkezete 65

66 Az elit sportoló finanszíroz rozása 66

67 Sportolói i támogatt mogatás A minıségi sportba való bekerülést, az elit sportolók megélhet lhetését és s sporttevékenys kenységét t sokrétően és nagyvonalúan an finanszírozza a központi k költsk ltségvetés. A különlegesen k tehetségeseket ez a támogatt mogatás s egész életükben elkíséri, akár r évvel a kimagasló sikert követk vetıen en is járadj radékot kapnak. (máshol nincs erre példa) p Magyarországon gon a támogatt mogatásban részesr szesülı sportolók száma (aktív és s járadj radékos) nagyon magas 67

68 Kiugró sportteljesítm tmények elérésének támogatt mogatása 68

69 Az elit sport finanszíroz rozásának megoszlása sa 69

70 A támogatt mogatások legnagyobb részr szét (96%) a MOB kezeli 70

71 Utánp npótlás s nevelés A magyar utánp npótlás s nevelési rendszer egyoldalú.. A túlnyomórészt az állami programokhoz kötıdı, k, a NUSI-NUPI NUPI koordinálásával folyó elitsportoló képzés s nemzetközileg zileg is versenyképes Az utánp npótlás s nevelés s az egészs szségmegırzés, egészs szséges életmódra szoktatás, s, a látvl tványsportok fogyasztói i szokások sok kialakítás s feladatait csak szőkebb körben, k korlátozottan tölti t be. Az európai professzionális sportban az elmúlt lt másfm sfél évtizedben kiépített nevelési központok, k akadémi miák k rendszere elsısorban sorban a labdarúgás s terület letén n most kezd beépülni a magyar sportba, érdemi hatásuk évek múlva m lesz érzékelhetı. 71

72 Az utánp npótlás s nevelési rendszer szereplıi és s finanszíroz rozása 72

73 A Sport XXI. Program költsk ltségvetési támogatása (MFt( MFt) 73

74 A HéraklH raklész-program költsk ltségvetése 2006-ban 74

75 Az iskolai, diák és s felsıoktat oktatás sportjának támogatt mogatása 2006-ban 75

76 A sportinfrastruktúra ra létesl tesítésének és s fenntartásának nak finanszíroz rozása Az állami sportlétes tesítmények a NUSI keretében kerületek összevonásra sra január r 1-tıl. 1 6 különálló olimpiai sportközpontban mőködnek: m Budapesti Olimpiai KözpontK Nemzeti Úszó és s Vízilabda V Olimpiai központk Északnyugat-magyarországi gi Olimpiai központ k (Tatai Edzıtábor) Közép-magyarországi gi általános Olimpiai központ k (Dunavarsányinyi edzıtábor) Balaton Általános Olimpiai központk Nemzeti Kajak-kenu kenu és s Evezıs s Olimpiai központk 76

77 Sportlétes tesítmények A szabadidısport sport és s látvl tványsportok tekintetében a hazai sportinfrastruktúra ra (Mennyiség, minıség) jelentıs s lemaradásban van az európai országok gokétól A hazai sportlétes tesítmények 80 %-a% önkormányzati nyzati tulajdonban van. Az elit sport infrastruktúra ellátotts tottsága versenyképes, állapotuk azonban leromlott, ezért az üzemeltetésük k drága, jelentıs s része r felújításra szorul. A sportlétes tesítmények fejlesztésének központi k költsk ltségvetési támogatt mogatása jelentıs s részben r egyedi döntd ntéseken alapul. A legjobb európai gyakorlatban a létesl tesítmény fejlesztéseket, seket, beruházásokat transzparens, mindenki által elérhet rhetı pályázatok útján, mérhetm rhetı feltételek telek alapján n valósítj tják k meg. A Sport XXI. Nemzeti Stratégia keretében megfogalmazásra került sportlétes tesítmény fejlesztéshez shez a korábbi évek beruházásait nagyságrendileg grendileg meghaladó állami sportfinanszíroz rozási hozzájárul rulás s szüks kséges. 77

78 A nemzetközi zi sportesemények rendezésének nek finanszíroz rozása -- Forma-1 1 Magyar Nagydíj nézıt n t vonz. A Hungaroring Sport Zrt.. 3,150 milliárd forint állami támogatt mogatásban részesr szesül évente. (4 milliárd 2010) Kiemelt hazai rendezéső sportesemények Kiemelt biztonsági kockázat zatú sportesemények a labdarúgás, kézilabda, k kosárlabda, vízilabda, v jégkorong j sportágakban a hivatásos és s vegyes versenyrendszer (nemzeti bajnokság) keretében szervezett mérkm rkızések, az elsı osztály lyú mérkızések, a nemzetközi zi kupamérk rkızések, a nemzeti válogatottak mérkm rkızései, a labdarúgás s sportág g esetében a hivatásos és s vegyes versenyrendszerben (nemzeti bajnokságban) szereplı csapatok részvr szvételével lebonyolított minden rendezvény, ny, bizonyos, elıre rögzr gzített feltételek telek megvalósul sulása sa esetén. 78

79 Világesem gesemények finanszíroz rozása Magyarország évente 3,1 Mrd Ft-ot fordít t a Forma 1 Magyar Nagydíj j támogatt mogatására, amely a teljes sportkölts ltségvetés s nagyságrendileg grendileg 15 %-a.% Az európai gyakorlatban a Forma-1 1 megrendezését t a sport költsk ltségvetésébıl l nem támogatjt mogatják. Más s világesem gesemények támogatt mogatására a sportkölts ltségvetésbıl éves szinten M Ft-ot fordítanak. (Angliában többszt bbszörös s sportkölts ltségvetés mellett évente maximum 1,1 Mrd forintot fordítanak erre a célra, c Finnországban nincs állami hozzájárul rulás.) Az európai gyakorlatban a világesem gesemények támogatásának ellenırz rzése sportszakmai jellegő.. A támogatást követk vetıen en mérik m az esemény hatását t a szabadidısportra sportra és s az egyesületi tagok számára. 79

80 A sportesemények megrendezésének nek szempontjai - a sportrendezvény ny hazai megrendezésének nek eredményess nyességi, kvalifikáci ciós,sportdiplomáciai szerepe; a sportrendezvényen nyen részt r vevı országok, sportolók, nézık n k várhatv rható száma; a sportrendezvény ny közvetk zvetítésének a Magyar KöztK ztársaság g nemzetközi zi megítélésére gyakorolt hatása; a sportrendezvénnyel nnyel összefüggı létesítményfejlesztés, s, beruházás sportágfejleszt gfejlesztési si és s sportpolitikai, valamint gazdaságöszt sztönzı hatása; a sportrendezvénnyel nnyel összefüggı létesítményfejlesztéshez, shez, beruházáshoz rendelkezésre álló költségvetési, önkormányzati nyzati és egyéb b források; a sportrendezvénnyel nnyel összefüggı létesítményfejlesztéshez shez kapcsolódó egyéb b sportcélú állami támogatt mogatási igény; a sportrendezvény ny megrendezésébıl l származ rmazó esetleges nyereség. 80

81 2006-ban rendezett sportesemények Magyarországon gon 81

82 Sportszövets vetségek - szervezetek 82

83 Sportszövets vetségek bevételei 83

84 Sportszövets vetségek kiadásai 84

85 Sportszövets vetségek finanszíroz rozása A sportszövets vetségek nagymért rtékben függnek f az állami támogatástól, bevétel telükben az állami finanszíroz rozás értéke meghaladja a 30 %-ot.% A tagdíj j bevétel telük k minimális, 1 %-os% nagyságrend grendő,, (legjobb európai gyakorlat szerint 25-40%) A szövets vetségek összes kiadásának 22 %-át% t a mőködési m kiadások teszik ki, összegszerően en kevés s egy modern, az üzleti élettel összhangban élı hatékony szövets vetségi szervezet kiépítéséhez. A szövets vetségek pénzp nzügyi, teljesítm tmény nyilvántart ntartási rendszere hiányos, különbk nbözı nyilvántart ntartási rendszerekben dolgoznak A sportszövets vetségek tevékenys kenységének nek központja k az elit sport fenntartása és s menedzselése. se. 85

86 Az állam sportszövets vetségeken keresztül nyújtott támogatt mogatási rendszere 86

87 Közalapítványok Az Stv2004 alapján n két k t közalapk zalapítvány mőködik: m Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidısport Az Egészs szséges Életmódért Közalapítványt (NISZKA) a gyermek, ifjúsági, szabadidısport sport valamint a fogyatékkal élık sportjának állami feladatainak ellátására. Mára gyakorlatilag az alapítv tványhoz csatolt adómentes sportolói ösztöndíjak (Gerevich( Gerevich-ösztöndíj) ) jelentik az alapítv tvány létének l egyetlen racionális indokát. Mezı Ferenc Sport KözalapK zalapítványt a nyugdíjas olimpiai és s világbajnoki érmes sportolók, valamint a kiemelkedı sportszakemberek anyagi megbecsülésére hozták k létre. l 87

A magyar sportfinanszírozás helyzete európai összehasonlításban

A magyar sportfinanszírozás helyzete európai összehasonlításban A magyar sportfinanszírozás helyzete európai összehasonlításban Onyestyák Nikolett A sportfinanszírozás dimenziói Az egyéni sportolás és fizikai aktivitás finanszírozása A sport szervezetrendszerének finanszírozása

Részletesebben

A magyar sportfinanszírozás helyzete európai összehasonlításban

A magyar sportfinanszírozás helyzete európai összehasonlításban A sportfinanszírozás dimenziói A magyar sportfinanszírozás helyzete európai összehasonlításban Onyestyák Nikolett Az egyéni sportolás és fizikai aktivitás finanszírozása A sport szervezetrendszerének finanszírozása

Részletesebben

llalkozási alapismeretek

llalkozási alapismeretek Vállalkozási sportvállalkoz llalkozási alapismeretek Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék Vállalkozás s alapítása Egyéni és s Társas T vállalkozv llalkozások Egyéni vállalkozv

Részletesebben

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 17479-1/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 1. Magyar Asztalitenisz Szövetség 1. szakmai feladatok 2. 40 428 000 orzságos

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged A 20 évi sportcélú támogatási keret kiosztása 1 / 5 1. Kedvezményezett neve Lelkesedés SZEAC Súlyemelı Szakosztály Utánpótlás-nevelés támogatása célja összege i utánpótlás versenyeztetési, mőködési hátterének

Részletesebben

AZ EVEZİS SPORT FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010-2016

AZ EVEZİS SPORT FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010-2016 AZ EVEZİS SPORT FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010-2016 KITEKINTÉS, ELİZMÉNYEK Az evezés a világ egyik legelterjedtebb sportága. 131 ország tagja a Nemzetközi Evezıs Szövetségnek, a nyári olimpiai játékok 3.

Részletesebben

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24.

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24. NKTH Innotárs program KKVENT_8 A magyar kis- és s középvk pvállalatok nemzetköziesed ziesedése a mérnm rnöki tevékenys kenységet, mőszaki m kutatás- fejlesztést st végzv gzı vállalatok körébenk Benke Zoltán

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 2015. március 17-i ülésén megtárgyalásra került a 2. napirendi pont a Gerevich-ösztöndíjakról,

Részletesebben

Sportközgazdaságtan Szöveggyűjtemény

Sportközgazdaságtan Szöveggyűjtemény Sportközgazdaságtan Szöveggyűjtemény Szerkesztette: Dénes Ferenc Szerző: Dénes Ferenc Lektorálta: Felelős Kiadó: Campus Kiadó, Debrecen Kézirat lezárva: 2015. november 20. ISBN A tananyag elkészítését

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET Előterjesztés a MOB Elnökség 2016. március 22-i ülésére TERVEZET I. 2016. évi szövetségi ösztöndíj-felosztási javaslatok A MOB Közgyűlése a 2016. február 2-i ülésén elfogadta a MOB 2016. évi költségvetését.

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22.

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22. LT Consorg A TDM Dr. Lengyel Márton Siófok 2007. február r 22. Tartalom I. A TDM lényege l II. A TDM aktualitása III. Gyakorlati teendt eendık I. A TDM lényegel TDM = Tourism Destination Management A magyar

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. térségi TDM szervezet a Nyugat-Balaton partján 1. Elızm zmények Nyugat Balaton mostohahelyzete vízminıségi problémák nincs image, nincs terv Tourinform

Részletesebben

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20.

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20. Velenczei Attila velenczei.attila@nupi.com 2009. október 20. Bemelegítő kérdések 1) Hogyan nevezték az 1999-ben létrejött sportminisztériumot? 2) Ma hogy hívják a legfelsőbb állami sportirányító szervezetet?

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

2011. Július 4. Czene Attila államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság

2011. Július 4. Czene Attila államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság Változóban a sport A sportfinanszírozás új rendszere Magyar Sport Háza 2011. Július 4. Czene Attila államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság A kormányzat sportpolitikai

Részletesebben

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12.

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12. A felhasználók k igényeinek megfelelen en alakítani a szakképz pzést! Sum István Magyar Posta Zrt.. Oktatási KözpontvezetK zpontvezet Stratégiai Bizottság, elnök Miskolc, 2007. április 12. 1 Tartalom A

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Közép-dun dunánt ntúli Környezetv K rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgy zgyőjt jtı-gazd gazdálkod lkodási Osztály A Víz V z Keretirányelv célja, c végrehajt grehajtása Elıad adó: : Tóth T Sándor

Részletesebben

A Magyar Olimpiai Bizottság

A Magyar Olimpiai Bizottság A Magyar Olimpiai Bizottság A MOB törtt rténete A másodikm legidősebb hazai társadalmit egyesület, amely a Francia, a Görög, G az Amerikai, a NémetN éss az Ausztrál l Olimpiai Bizottság g után n hatodiknak

Részletesebben

Előterjesztés a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014. január 27.

Előterjesztés a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014. január 27. Előterjesztés a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014. január 27. 2. napirendi pont javaslat: A Magyar Olimpiai Bizottság 2014. évi költségvetésének elfogadása 1 Bevezetés: A Magyar Kormány

Részletesebben

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu 2009-09-08 11:03:57 SPORTOKTATÓ KÉPZÉS SPORTOKTATÓ KÉPZÉS A Budapesti Szabadidősport Szövetség - megfelelő számú jelentkező esetén - államilag elismert, Országos Képzési Jegyzékben szereplő 1 éves sportoktató

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

Jó úton haladunk, most nem adhatjuk fel. Magyarországon)

Jó úton haladunk, most nem adhatjuk fel. Magyarországon) Jó úton haladunk, most nem adhatjuk fel (a fogyatékos kosügy Magyarországon) gon) OP MőhelytalM helytalálkozó Ability Park (Budapest, VI. Desewffy u. 18-20.) 2009. október 16. Történeti hátth ttér háborúk

Részletesebben

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29.

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. GYÖNGYÖS Dr. Piros Márta, M Fodor Mónika, M Dr. Réthy István MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. Károly Róbert R FiskolaF bemutatása 20 éve folyó közgazdasági, gi, és s a Fiskola F több, t mint

Részletesebben

Magyar-szlov. Márta.

Magyar-szlov. Márta. Magyar-szlov szlovák k agglomeráci ció Pozsony környk rnyékén Vajka,, 2010. május m 19. A civil társadalom t szerepe a szuburbán integráci cióban Dr. Nárai Márta (naraim@rkk.hu) Kikölt ltözés s motiváci

Részletesebben

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés! Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *162658237* *162658237* ikt. szám: FPH79 /881-5 /214 tárgy: Javaslat a 84131 Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.)

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.) tervezett bevételek (2015.) 4. számú melléklet ek 2015. bevételek MIND saját ok áthúzódó 2015. évi bevétel 1 361 777 863 577 436 519 1 797 800 000 451 589 628 2 826 826 147 423 600 000 3 250 426 147 1

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus.

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az állami sportvezetés az állami sportvezetés feladatai

Az állami sportvezetés az állami sportvezetés feladatai Az állami sportvezetés az állami sportvezetés feladatai Budapest 2010. november 18. Állami feladatok jelenleg I. A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van

Részletesebben

A Magyar Sportirányítás rendszere

A Magyar Sportirányítás rendszere A Magyar Sportirányítás rendszere OKJ Sportszervezı A mindenkori irányító szervezet a sportfıhatóság 1777 Ratio Educationis; - szabályozta az oktatást, a felvilágosodás szellemében külön kitér a diákokra

Részletesebben

A Magyar Sportirányítás rendszere

A Magyar Sportirányítás rendszere A Magyar Sportirányítás rendszere OKJ Sportszervezı 1777 Ratio Educationis; - szabályozta az oktatást, a felvilágosodás szellemében külön kitér a diákokra nézve veszélyes tevékenységformákra, mint az úszás

Részletesebben

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Elıadó: Ronbergerné Türk Edina, gazdasági témacsoport-vezetı Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Aktuális pályp lyázati lehetıségek a Közép-Magyarországi

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 2017. február 14. napján, a Kaposvári

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

tervezni? tyás a laboratóriumi riumi diagnosztika Fekete Máty

tervezni? tyás a laboratóriumi riumi diagnosztika Fekete Máty A magyar laboratóriumi riumi ellátórendszer struktúrája. Lehet reális racionalizálást tervezni? Fekete Máty tyás a laboratóriumi riumi diagnosztika országos szakfelügyel gyelı fıorvosa Képzési és szakmapolitikai

Részletesebben

Szerzői jogi jogivédelem

Szerzői jogi jogivédelem Szerzői jogi jogivédelem A szerzőszámára minden mindenjog jogfenntartva! Jelen Jelenszellemi szellemiterméket, illetve illetveannak annakrészleteit részleteittilos tilosreprodukálni, adatrendszerben tárolni,

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly Versenyképess pesség és s képzk pzés Szolnok 2009 Salgó-Nemes Károly A FOGLALKOZTATÁS S SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI I. (2007-2008 2008 harmadik negyedévek közötti k változv ltozás s alapján*) (forr( forrás:ksh)

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nyíltnap 2013. január r 25. Alapképz pzési szakok a RTK-n nappali munkarend Bőnügyi igazgatási alapképz pzési szak bőnügyi hírszerzh

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: Piackutatás, üzleti terv, vállalkozási formák, alapításmegszüntetés, finanszírozás, pénzkezelés. Pályázatírás, humánerőforrás-gazdálkodás, szerződések, jogvédelmi szabályok.

Részletesebben

Balatonföldv. szló. Az operativitás s korszaka

Balatonföldv. szló. Az operativitás s korszaka Balatonföldv ldvár,, 2007. május m hóh Molnár r LászlL szló Az operativitás s korszaka 1 Gyorsforgalmi úthálózat 2002 562 km 2002-2007 2007 + 543 km 1103 km 2007-2013 2013 + 1271 km 2374 km (Forrás: NIF)

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

1 SPORT XXI. NEMZETI SPORTSTRATÉGIA - 2007-2020

1 SPORT XXI. NEMZETI SPORTSTRATÉGIA - 2007-2020 MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012-2016 Elfogadva: a Képviselı-testület 6/2012.(IV.2.) sz. határozatával A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete Tartalomjegyzék

Részletesebben

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja MOB FISA EGYESÜLETEK PARTNEREK Új sporttörvény -2011 Önálló területi egységek integrálása Előirt szabályzatok, alapszabály módosítás Tagszervezetek köre Sportegyesület, sportvállalkozás,

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola Az autisták k a közoktatk zoktatási rendszerben a korai fejlesztést stıl a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Oktatási Integráci ciós Központ Egységes ges Gyógypedag gypedagógiai giai Módszertani

Részletesebben

Sportszervezı, menedzser képzés Onyestyák Nikolett. Sport a társadalomban

Sportszervezı, menedzser képzés Onyestyák Nikolett. Sport a társadalomban A sport funkciói Sportszervezı, menedzser képzés Onyestyák Nikolett Sport a társadalomban Közvita a sport fogalmának meghatározásáról A széles kör vita ténye problémát jelez Hagyományos értelembe vett

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25. Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.)* rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Utánpótlás-nevelési programok

Utánpótlás-nevelési programok Utánpótlás-nevelési programok Héraklész Bajnok program A sportolók kiválasztása, képzése. A felnőtt kor küszöbére a korosztályos nemzetközi színvonalat elérő versenyzők felnevelése Héraklész Csillag Program

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség 1 Projektek végrehajtv grehajtása MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi diája az eszmének nek Goethe 2 Az ellenőrz rzés, monitoring és értékelés s kapcsolata Inputok Output Eredmény/ hatás Viszonyítás

Részletesebben

Egy sikeres akkreditálás eredményei

Egy sikeres akkreditálás eredményei Az akkreditált státusz tusz gúzsba g köt? k Egy sikeres akkreditálás eredményei és s tanulságai Tölgyfa Margit, Liszt Ferenc, Kovács L. GáborG Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, K Laboratóriumi riumi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Határozati javaslat. Comenius családi sportnapok. 250.000 Ft 200.000 Ft 900.000 Ft. 1.150.000 Ft. 100.000 Ft 770.000 Ft 90.000 Ft 130.

Határozati javaslat. Comenius családi sportnapok. 250.000 Ft 200.000 Ft 900.000 Ft. 1.150.000 Ft. 100.000 Ft 770.000 Ft 90.000 Ft 130. Határozati javaslat Tárgy : Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására I. SSz. Iktató szám/pályázó neve Pályázat címe Projekt összköltsége/ 1. VI.331/2014 A keresztény Nevelésért Alapítvány 2. VI.333/2014

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. Közhasznú alapítvány. A kérelmezı szervezet székhelye: 2 3 7 0 Dabas (irányítószám, helység)

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. Közhasznú alapítvány. A kérelmezı szervezet székhelye: 2 3 7 0 Dabas (irányítószám, helység) Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTİ ADATLAP 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület Dabas VSE KC Gazdálkodási

Részletesebben

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják.

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009/2010. TANÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK RENDEZÉSÉRE A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség (MEFS) pályázatot hirdet a 2009-2010. tanévi országos egyetemi főiskolai bajnokságok döntőinek

Részletesebben

Szakképzett edző, sportszervező, irányító Konferencia és rendezvényszervező

Szakképzett edző, sportszervező, irányító Konferencia és rendezvényszervező 3.1.5. Horgászegyesületi vezető 3.1.6. Kondicionálóterem vezetője 3.1.7. Mozgásstúdió vezető 3.1.8. Sportegyesület vezetője 3.1.9. Sportklub vezetője 3.1.10. Sportlétesítmény vezetője 3.1.11. Sportosztály

Részletesebben

Tisztelt Sportvezető!

Tisztelt Sportvezető! Tisztelt Sportvezető! Bizonyára Ön is jól ismeri a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendeletet, mely alapján

Részletesebben

magyar felsıoktat Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része

magyar felsıoktat Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része A határon túli t magyar felsıoktat oktatás problémái, kihívásai 90-es évek fıbb f jellemzıi Demográfiai csökkenés Jogszabályi átalakulás Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a

Részletesebben

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı 60 település 185 Regisztrált szervezet A lehatárolt térst rség 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı Stratégiai vázlatv Balaton-felvid felvidéki Akciócsoport csoport

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 225/2010. (04.28.) számú h a t á r o z a t a a 2010. évi sport támogatás keretében benyújtott B, C, E, F, G, és H kategóriás pályázatok

Részletesebben

A sportrendészeti infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei a TAO szerepe a biztonsági infrastruktúra megteremtésében, fejlesztésében

A sportrendészeti infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei a TAO szerepe a biztonsági infrastruktúra megteremtésében, fejlesztésében A sportrendészeti infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei a TAO szerepe a biztonsági infrastruktúra megteremtésében, fejlesztésében Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Biztonsági Bizottság Előadó:

Részletesebben

szakképz Budapest, augusztus 24. A licenc és s a kompetencia meghatároz rdéseivel

szakképz Budapest, augusztus 24. A licenc és s a kompetencia meghatároz rdéseivel Értelmiségi Szakszervezet Tömörülés T s regionális szakképz pzési fórumf Budapest, 2009. augusztus 24. A licenc és s a kompetencia meghatároz rozásának összefüggése a munkaerıpiac kérdk rdéseivel Dr. Csák

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

Sportmegoldások. Email: sportmegoldasok@gmail.com. Web: www.sportmegoldasok.hu ENTER

Sportmegoldások. Email: sportmegoldasok@gmail.com. Web: www.sportmegoldasok.hu ENTER Sportmegoldások Révfülöp Edzıtábor ENTER Web: www.sportmegoldasok.hu Email: sportmegoldasok@gmail.com Balaton - északi part A festıi i széps pségő közkedvelt balatoni üdülıhely a 274m magas Fülöp-hegy

Részletesebben

SZERVEZETI MAGATARTÁS S II.

SZERVEZETI MAGATARTÁS S II. Szent István n Egyetem Gazdaság- és s TársadalomtudomT rsadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet Személyes Vezetés s Tanszék SZERVEZETI MAGATARTÁS S II. Salgó-Nemes Károly Szervezet és s Környezet

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség Civil részvr szvétel és s EU források 2007-2013 2013 2004. december 3. Európai Ifjúsági KözpontK Dr. Arató Krisztina ELTE Állam- és s Jogtudományi Kar Politikatudományi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. március 17-i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. március 17-i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. március 17-i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2014. március 17. napján 9:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 7/2006.(II.15.) és a 33/2009.(XI.19.) sz. rendelettel módosított 40/2001./XI.22./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SPORTRÓL Sárvár város Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2014. szeptember 23. napján 9:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124

Részletesebben

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén G Ö M ÖRI Z S O LT, E L N Ö K M AGYA R PA R A L I M P I A I B I Z OT T S ÁG Fogyatékosok sportját érő társadalmi hatások összetevői

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sport támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

UNDP-SZMM Cserehát Program. nyezések az egyenlı. A Cserehát és s a Kosice Program. 2008. október 28.

UNDP-SZMM Cserehát Program. nyezések az egyenlı. A Cserehát és s a Kosice Program. 2008. október 28. UNDP-SZMM Cserehát Program Szlovákia kia-magyarország g közötti k határon átnyúló kezdeményez nyezések az egyenlı lehetıségek gekért és s társadalmi t fejlıdésért A Cserehát és s a Kosice Program Varga

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben