18. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "18. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről."

Átírás

1 Szám: / JEGYZŐKÖNYV Készült május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők: Ónody Miklós polgármester Novozánszki Csaba képviselő Paulovics József képviselő Rideg Tamásné képviselő Szűcs Lajosné képviselő Dr.Zamody János képviselő Dr. Hekman Tibor jegyző Meghívottak közül: Gózonyné Szekeres Ildikó iskolaigazgató (pályázó) Baki Bálintné tagóvoda-vezető Ónody Miklós polgármester: Az ülést megnyitom, megállapítom, hogy az ülést szabályosan hívtuk össze, az ülésen jelen van 6 képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Novozánszki Csabát és dr.zamody Jánost. A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 161/2011.(V.17.)sz. határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról a polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, a mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: Novozánszki Csaba és dr.zamody János képviselők. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 1

2 Ónody Miklós polgármester: Kérem, hogy az iskolaigazgatói pályázat elbírálása napirendet, mely a meghívó szerint az 5., vegyük fel 1.napirendként tárgyalásra. Elnapolni javaslom a meghívószerinti 2.sz.napirendet a következő munkatervszerinti ülésre. Szűcs Lajosné képviselő: A meghívó szerinti 4.sz.napirendi pontot javaslom, hogy napoljuk el a következő munkatervszerinti ülésre, hogy szempontsort tudjunk nekik biztosítani. Paulovics József képviselő: Az önkormányzat gazdasági helyzetére való tekintettel javaslom 1.napirendként tárgyalni a gázbérleti szerződésről szóló napirendet, valamint a Szent János téren lévő terület értékesítéséről. A TIOP pályázattal kapcsolatosan a polgármester tájékoztatója. Novozánszki Csaba képviselő: Az internetszolgáltatóval kötendő szerződésről szóló napirendet is kérem, vegyük napirendre. Ónody Miklós polgármester: Az elhangzott módosító javaslatok figyelembevételével a napirendre az alábbi javaslatot teszem. Napirendi javaslat: 1.Az iskolaigazgatói pályázatok elbírálása 2.Beszámoló a leárt határidejű határozatok végrehajtásáról 3.A 2010 évi zárszámadási rendelet tárgyalása 4.Gázhálózat bérleti díj szerződéstervezet tárgyalása 5.Az előző üléseken elnapolt napirendek tárgyalása keretén belül: 5.1.A 2011 évi közbeszerzési terv 5.2.MPF Meta Rt-vel kötendő megállapodás 5.3.A Szent László Víz NKft. ügyvezetőjének észrevétele, az Alapítói ülés időpontjának megbeszélése 5.4. Ercsi Egészségügyi központ éves taggyűléséről, az egészségház kiadásairól 5.5.Szent László Patak Völgye Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulásról 5.6.Az NT Nemzetközi Technológiai NKFt és az önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodásról (emagyarország) 5.7.A Rácmenza Kft. ügyvezetőjének leveléről (közétkeztetés) 5.8.Játszótereink biztonsági felügyeletére érkezett árajánlatról 5.9.A Vadásztársaság konténer kérésére vonatkozó kérelme 5.10.Novozánszki János ingatlanvásárlási ajánlatáról 5.11.FM Közgyűlés elnökének intézményátszervezéssel kapcsolatos kérése 5.12.Óvodai létszámadatokról 2

3 5.13.Településközpont pályázat 5.14.A Tenderautditor Kft. vel kötendő szerződésről 5.15.dr.Bárándy Aliz ügyvédnő által kért állásfoglalásokról 5.16.Az Ercsi rendőrőrs parancsnokának ajánlásáról 5.17.Puha Józsefné kérelme 5.18.Süveges Józsefné kérelme 5.19.Mentőszolgálat kérelme 5.20.Puha Józsefné kérelme 5.21.Süveges Józsefné kérelme 5.21.Ercsi Egészségház kiadásairól 5.22.A Költészet Napja önkormányzat rendezvényre meghirdetett térségi szavalóverseny támogatásáról 5.23.Szűcs Lajosné munkaügyi perével kapcsolatos észrevétel 5.24.Közterületen történő mozgóárusításról 5.25.Alapítvány újraindítása 5.26.dr.Bárándy Aliz ügyvédnő megbízása az Aqator Kft. jogi képviseletének lefolytatására az ÁFA-per kapcsán 5.27.Javasolt tanúk meghallgatásáról az ÁFA-per kapcsán Közterület igénybevételének díjbeszedéséről 5.29.Utak karbantartásáról 5.30.Bankszámlanyitás 5.31.Többcélú Kistérségi Társulás és az önkormányzat közötti elszámolásról 5.32.EMFESZ Kft-vel kötendő megállapodásról 5.33.Ajánlattételi felhívás az IKSZT pályázathoz 5.34.A polgármester írásbeli figyelmeztetéséről A TIOP pályázattal kapcsolatosan a polgármester tájékoztatója 5.36.Az internetszolgáltatóval kötendő szerződésről A képviselőtestület 6igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestületének 162/2011.(V.17.) számú határozata napirendre tett javaslat elfogadásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendi pontok tárgyalását elfogadta. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 1.Az iskolaigazgatói pályázatok elbírálása 3

4 Ónody Miklós polgármester: Egy pályázat érkezett, melyet a jelenlegi Gózonyné Szekeres Ildikó iskolaigazgató nyújtott be. A képviselőtestület kézhez kapta a pályázatot és annak mellékleteit, az Egészségügyi-, Szociális és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi-, Jogi- és Kisebbségi Bizottság megtárgyalta. Megkérdezem a pályázó Gózonyné Szekeres Ildikót, hogy hozzájárul-e a pályázatát a képviselőtestület nyilvános ülésen tárgyalja. Gózonyné Szekeres Ildikó pályázó: Hozzájárulok. (Szóbeli nyilatkozatát írásban is megerősítette, mely jelen jegyzőkönyv melléklete). Szűcs Lajosné bizottsági elnök: A bizottságok együttes ülést tartottak a pályázat tekintetében. A bizottságok úgy döntöttek, hogy javasolják a képviselőtestületnek elfogadásra Gózonyné Szekeres Ildikó pályázatának elfogadását. Ónody Miklós polgármester: Kívánja-e a pályázó szóban kiegészíteni a pályázatát? Gózonyné Szekeres Ildikó pályázó: Köszönöm, nem. Paulovics József képviselő: A bizottsági ülésre meghívtuk a pályázót és az ott felmerült kérdéseinkre választ kaptunk. Felvetődött a bizottsági ülésen, hogy egy évre választanánk meg, mert tervben van, hogy a jövőben a pedagógusok státuszát az állam fogja rendezni, s ha 5 évre nevezzük ki, akkor nem tudjuk, hogy ez hogyan érinti az önkormányzatot. Végül abban maradt a bizottság, hogy 5 évre javasolja kinevezni. Ónody Miklós polgármester: Mivel más kérdés, észrevétel nem merült fel a képviselők részéről, a bizottság javaslatáról kérem a képviselők szavazását. A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 163/2011.(V.17.) számú határozata vezetői megbízásról 1. úgy határoz, hogy Gózonyné Szekeres Ildikó (sz.: Budapest január 5., an.: Nagy Ildikó, lakcím: 2300 Ráckeve, Dömsödi út 28.), a Petőfi Sándor Általános Iskolában (2465 Ráckeresztúr, Szent János tér 31.) eddigi határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése megtartása mellett, július 1-től megbízza a Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői teendőinek ellátásával július 1-ig terjedő időtartamra. 4

5 2.A Kjt. Szerinti besorolási illetményét ,-Ft-ban azaz Kettőszázkettőezer-hétszáz forintban állapítja meg, magasabb vezetői pótlékát a 138/1992.(X.30.) kormányrendelet 14/C b.) pontja és a 2010 évi CLXIX.törvény 60 (1)bekezdés c.) pontja alapján pótlékalap 230%-ban azaz Ft-ban azaz Negyvenhatezer forintban - állapítja meg. Illetménye mindösszesen Ft, azaz Kettőszáznegyvennyolcezer-hétszáz forint. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző, ill.legkésőbb 2011.július 1. Ónody Miklós polgármester: A megválasztott igazgatónak gratulálok, további munkájához sok sikert kívánok. Paulovics József képviselő: Mi is gratulálunk a megválasztott igazgatónak, annál is inkább, mert láttunk az iskola élén egy olyan vezetőt, akinek a vezetésével az iskola további sorsa biztosítva látszik. Azért is mertük javasolni, hogy 5 évre nevezzük ki. Voltak ilyen-olyan hangok, amire nem kell adni. Arra kell adni, hogy a jövőben még jobban együtt tudjunk dolgozni. Még jobban tudjuk a falut és a falu diákjait segíteni, és mi arra fogunk törekedni, hogy se az iskola, se az óvoda ne kerüljön hátrányba. Nagyon sok sikert és kitartást a további munkájához. Gózonyné Szekeres Ildikó iskolaigazgató: Köszönöm szépen, én pedig azt szeretném kívánni ennek a testületnek, hogy a közös munkájukat is úgy tudják összehangolni és koordinálni, hogy az egész falu és az iskola javára is váljon. 2.Beszámoló a leárt határidejű határozatok végrehajtásáról Ónody Miklós polgármester: A beszámolót a képviselők kézhez kapták, azt felolvasom, mielőtt az elfogadásáról döntünk. Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel a képviselők részéről, kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. A képviselőtestület 4 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestületének 164/2011.(V.17.) számú határozata a április 17-i üléstől kezdődően a határozatok végrehajtásáról szóló írásbeli beszámolóról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a április 27-i üléstől kezdődően a határozatok végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv mellékletét képező polgármesteri beszámolót elfogadta. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 5

6 3.A 2010 évi zárszámadási rendelet tárgyalása Ónody Miklós polgármester: A rendelet-tervezetet a bizottságok megtárgyalták, kérem az elnököket, terjesszék elő a bizottságok javaslatát. Novozánszki Csaba bizottsági elnök: Egy kiegészítést kértünk a beszámolóhoz, ami a december 31-ei pénzügyi helyzetünket mutatja. Kértük, hogy ezt csatolják a beszámolóhoz, mivel ez a beszámoló így ebben a formában félrevezető lenne, mert az a 2010-es évet ezer Ft-tal zárta. Ehhez képest közel 20 milliós kintlévőséget mutat az állapot 2010.december 31- én, továbbá még decemberi számlák is jöttek hozzá. Azt szeretnénk, hogy a jelenlegi állapotot tükrözné a beszámoló, ami egy örökölt és továbbhozott állapot, mint például ma is kaptunk egyet, miszerint 22 milliós tartozása van az önkormányzatnak. A bizottság ezzel a kitétellel fogadta el és javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek. Matizevics Krisztina pénzügyi előadó: A bizottság által kért mellékletet elkészítettem. Ónody Miklós polgármester: Látva a táblázatot, megjegyzem, hogy a gázbérleti kintlévőség ebben nem szerepel, ami 27 millió forint. Pedig azzal együtt látható az egyenlegből, hogy messze nincs arról szó, hogy 2010 évről hiányokat hoztunk volna át, amelyeket nem lehetett volna kezelni akkor, ha a gázbérleti díj is időben befolyik. Erről van szó, az elmúlt 3 évben közel 30 millió gázbérleti díj nem folyt be. Továbbá 18 millió forint kintlévőség van a csatornahátralékokból is. Novozánszki Csaba képviselő: Az egy dolog, hogy van 18 millió követelésünk, ami nem folyt be. Továbbá megjegyzem, hogy a december 31-ei állapothoz képest még azóta is folyamatosan érkeztek decemberi számlák. A képviselőtestület 4 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2011.(V.18.) számú rendelete az önkormányzat 2010 évi zárszámadásáról (A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi) 4.Gázhálózat bérleti díj szerződéstervezet tárgyalása 6

7 Ónody Miklós polgármester: A bizottság megtárgyalta, mit javasol? Dr.Hekman Tibor jegyző: Annyi módosító javaslat van, hogy korábban fizetési határidőként május 20-át jelölte a testület, ez nyilvánvaló teljesíthetetlen, ezért ez a szerződésben május 31-re módosult. Ónody Miklós polgármester: A képviselőtársaim a szerződés tartalmát ismerik? Paulovics József képviselő: A szerződésben felmerült két aggály. Az egyik az, hogy új rákötés esetén ki viseli ennek a költségét. E költség központilag megállapított tarifa. Itt valamennyivel nagyobb költség kerül az önkormányzat részére azaz a tulajdonos kifizeti, az önkormányzat a különbözetet finanszírozza. Mindazért, mert az az önkormányzat tulajdonában marad, vagyis a vagyonunk ezzel gyarapodik, ezért terheli több költség az önkormányzatot. Sajnos eddig ez nem így történt, ezért szerzett 20% tulajdonrészt az E.ON, és ez mind abból adódott, hogy a rákötések százalékos arányában kevesebb terhelte az önkormányzatot. Ennek a tulajdonrésznek a visszaszerzése már folyamatban van. A másik aggály pedig az állagmegóvás. Ónody Miklós polgármester: Én nem tudok arról, hogy az E.ON tulajdonrésze lenne a gázvagyonunk 20%-a. Továbbra is azt mondom, ha a mi tulajdonunkon valaki végeztet egy munkát, s azt nem mi rendeljük meg, más szerződik, de mi fizetjük, az nem egy jó megoldás. Főleg, hogy ha a szerződés vagy nem rendezi azt, vagy nem úgy rendezi, ahogy kellene. Kérem a jegyző urat, fogalmazza meg a határozati javaslatot. Dr.Hekman Tibor jegyző: A módosító javaslat: fizetési határidőként május 20-át jelölte a testület, ez nyilvánvaló teljesíthetetlen, ezért ez a szerződésben május 31-re módosult. Szavazati arány: 4 igen, 2 tartózkodás Határozati javaslat 1.Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselőtestülete az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. és az Önkormányzat között kötendő gázhálózat üzemeltetési szerződést megismerte. 2.A képviselőtestület az önkormányzat tulajdonát képező gázhálózati üzemeltetési szerződés megkötésére és egyben aláírására felhatalmazza a polgármestert. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A képviselőtestület 4 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 7

8 165/2011.(V.17.)sz. határozata a gázhálózat üzemeltetési szerződésről 1.Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselőtestülete az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. és az Önkormányzat között kötendő gázhálózat üzemeltetési szerződést megismerte. 2.A képviselőtestület az önkormányzat tulajdonát képező gázhálózati üzemeltetési szerződés megkötésére és egyben aláírására felhatalmazza a polgármestert. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 5.Az előző üléseken elnapolt napirendek tárgyalása keretén belül: -IKSZT tervdokumentáció Ónody Miklós polgármester: Papp Miklós tervező által készített tervet amelyen minimális a változás körbeadom, nézze meg mindenki. A határozati javaslatot felolvasom, majd ha kérdés, észrevétel nincs -, kérem, szavazzunk. Dr.Zamody János képviselő: Ki fogja bonyolítani a közbeszerzést? Ónody Miklós polgármester: Mi bíztuk meg dr.perczel Zsófiát ezen közbeszerzés bonyolításával. Paulovics József képviselő: A szerződést láttuk már? Ónody Miklós polgármester: Igen, azt behoztam testület elé. Paulovics József képviselő: Én nem láttam. Ónody Miklós polgármester: Pedig testület elé került. Azt kérném, mivel vita van a szerződések tekintetében, hogy az Ügyrendi Bizottság nézze át a már meglévő szerződéseket, és ha véleménye szerint valamelyik hátrányos az önkormányzatra nézve tegyen javaslatot azok újratárgyalására. Paulovics József képviselő: A Csiky és Tsa. sokat megcsinált és egybe se lett beleírva. Az a legnagyobb gond, hogy közel 2 milliót kért, a jelenlegi közbeszerzést bonyolító pedig nem is kért érte pénzt. Ónody Miklós polgármester: Ez így nem igaz, ezért ebbe ne menjünk bele, ott nem a kiírásokkal volt a probléma. Szavazzunk a határozati javaslatról. 8

9 A képviselőtestület 4 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 166/2011.(V.17.)sz. határozata az IKSZT tervdokumentációról 1.Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselőtestülete az IKSZT tervdokumentációt megismerte. 2.A képviselőtestület a tervdokumentációt elfogadja és a hatóságokhoz történő benyújtáshoz alkalmasnak tartja. 3.Felhatalmazza a polgármestert a dokumentáció és a kapcsolódó iratok aláírására. 4.A képviselőtestület felkéri Kupi Gábort, és a hivatalt, hogy a közbeszerzési dokumentációt ezen tervek alapján készíttesse el. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, Kupi Gábor A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos -FECOmp-pal kötendő szerződésekről Ónody Miklós polgármester: Itt csak megerősítést kérek. A jegyző úr elkészítette az üzemeltetési és karbantartási szerződést, valamint a FECOM-pal kötendő szerződést. Ezt a legutóbbi ülésen a képviselők kézhez kapták. Van-e aki a szerződést nem ismerte meg? Határozatban felhatalmazott a testület március 8-án a szerződés aláírására. Nyugtázom, hogy azt mindenki ismeri. Kérem a jegyzőkönyvbe rögzíteni, hogy az internet üzemeltetési és karbantartási szerződés tartalmát a képviselők ismerik, ennek alapján hozták meg a 87/2011.sz. határozatot. -A 2011 évi közbeszerzési terv Ónody Miklós polgármester: A határozati javaslatot kézhez kapták, várom a javaslatokat. Paulovics József képviselő: Nincs benne az épületenergetikai fejlesztések, beruházás, 1 milliárd, EU. Halastó kialakítása Szentlászlón 45 MFt, beruházás, nemzeti. Bölcsőde kialakítása 15 MFt, beruházás, nemzeti. Konyha, étkező kialakítása 10 MFt, beruházás, nemzeti. Ónody Miklós polgármester: A módosításokról kérem a képviselők szavazását. 9

10 -Épületenergetikai fejlesztések, beruházás, 1 milliárd, EU. Halastó kialakítása Szentlászlón 45 MFt, beruházás, nemzeti. Bölcsőde kialakítása 15 MFt, beruházás, nemzeti. Konyha, étkező kialakítása 10 MFt, beruházás, nemzeti. Szavazati arány: 6 igen, egyhangú A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 167/2011.(V.17.)sz. határozata az önkormányzat 2011 évi közbeszerzési tervéről 1.Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat 2011 évi közbeszerzési tervét az alábbi formában elfogadja: Ssz. Eljárás tárgya Becsült Kategória Eljárás fajtája érték E FT. 1 Általános Iskola I. ütem beruházás nemzeti 2 Általános Iskola II. ütem beruházás nemzeti 3 ÖKOCENTRUM- Biogázerőmű beruházás nemzeti 4 Ráckeresztúr Szennyvíztiszt. telep beruházás nemzeti II. ütem 5 Belterületi utak felújítása beruházás nemzeti 6 Ráckeresztúr Egészségház beruházás nemzeti bővítése 7 Ráckeresztúr csapadékvíz, beruházás nemzeti belvízvez. 8 Ráckeresztúri kastély rehabilitáció beruházás nemzeti 9 Ráckeresztúr óvoda felújítása beruházás nemzeti 10 P.S. Általános Iskola felújítása beruházás nemzeti 11 Ráckeresztúr Sport öltöző beruházás nemzeti felújítása, bővítése 12 Ráckeresztúr településközpont beruházás nemzeti kialakítása 13 Épület energetikai fejlesztések beruházás eu 14 Halastó kialakítása Szentlászlón beruházás nemzeti 15 Bölcsőde kialakítás beruházás nemzeti 16 Konyha, étkező kialakítás beruházás nemzeti A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos Ónody Miklós polgármester: Kérem a jegyző urat, hogy a Közbeszerzési Tanácshoz történő elküldéséről intézkedjen a jövő hét folyamán. A polgármester szünetet rendelt el. 10

11 Szünet után: Ónody Miklós polgármester: Jelzem, hogy Kupi Gábor képviselő jelezte, hogy egy térségi gyűlésen vesz részt, így valószínű, hogy később érkezik. -MPF Meta Rt-vel kötendő megállapodás Ónody Miklós polgármester: A képviselők kézhez kapták. Ezt a változatot a jegyző úr egyeztetve, a Zrt-vel dolgozta ki. A kapott mailt felolvasom. A polgármester felolvasta a mailt. Dr. Hekman Tibor jegyző: Az önkormányzatnak az ÁHT szerint átutalással kell teljesíteni. Az MPF Meta pedig azt mondja, hogy tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére amikor bármikor bejöhet egy inkasszó ezért nem így szeretne teljesíteni, hanem készpénzzel. Ez bevételezésre kerül, majd azonnal egy kiadási pénztárbizonylattal kiadjuk, s ezt a szerződésben úgy tekintjük, mintha befizette volna ide az adóját, mi pedig visszaadtuk a megállapodás szerinti összeget. Tudom, hogy ezzel pénzügyi szabálytalanságot követek el, de annak érdekében, hogy az önkormányzatot megvédjem attól, hogy végrehajtási eljárás induljon, ezért ezt bevállalom és ezt jegyzőkönyvbe mondom, ha a testület felkér arra, hogy a megállapodás-tervezetben szerepelő 6- os és 7-es pontot átírjuk készpénzre. Novozánszki Csaba képviselő: Mekkora összeg a határ a készpénzfizetés tekintetében? Dr. Hekman Tibor jegyző: A helyi Pénztárkezelési Szabályzatunkban van leszabályozva, ami annak idején az inkasszó kivédése miatt történt, hogy például a gyerekek étkeztetésére befizetett összeget el ne vigyék és a záró pénzkészletnek kell 2 millió forintnak lenne, de ha kiviszik tőlünk, akkor nincs napi zárásnál 2 millió. Egyébként soha nincs. Novozánszki Csaba képviselő: Meg tudnánk-e oldani azt, hogy 4 nap alatt fizetné ki és akkor nem követünk el törvénytelenséget. Dr. Hekman Tibor jegyző: Meg lehet oldani így is. Ónody Miklós polgármester: A megállapodás-tervezet 6-7 pontjánál kérem a jegyző úr segítségét, hogy módosítsuk, hiszen így járunk el törvnyesen. 11

12 Dr.Zamody János képviselő: Minden képviselő kapott névre szóló levelet, melyet nem tudok értelmezni. Azt felolvasom. Miért küldött nekünk ilyen levelet? Dr.Hekman Tibor jegyző: Azért, mert az adóellenőrzési eljárás befejeződött, megállapítottuk az adóhiányt. Bírságot és késedelmi pótlékot szabtunk ki. Miután az ügynek az a törvényes eljárási módja, hogy megvan egy eljárási határidő, az általunk felvett jegyzőkönyvet el kell küldeni az adózó részére, melyre 15 napon észrevételt tehet, ezt történt ebben az esetben is és egy hasonló tartalmú levelet kaptunk vissza, hogy ők ezzel nem értenek egyet, ezek után május 10-éig a határozatot meghoztam és elküldtük nekik. Most 30 nap áll rendelkezésükre, hogy fellebbeznek, avagy tudomásul veszik. Még annyi, hogy nem ez az első, hogy a nyilvánosság ilyen-olyan módozatait veszik igénybe az adóügyben. Ebben az ügyben engem megkeresett több napilap, az olvasói kommenteket ajánlom elolvasni. Ebben a levélben tájékoztatták a képviselőket. A testületnek ebben a kérdésben nincs dolga, hiszen maga az ügy megy a hivatalos útján. A megállapodás-tervezet 7-es pontja a 6-folyamánya, ezért azt nem szükséges módosítani, az 5- és 6.pontot annyiban, hogy az MPF Zrt. a helyi iparűzési adó pótlékait készpénzben fizeti meg, átvételi elismervény ellenében az önkormányzat házipénztárába, négy egyenlő részletben, pénztári napokon. Szavazati arány: 6 igen, egyhangú A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 168/2011.(V.17.)sz. határozata az MPF Meta Zrt-vel kötendő megállapodásról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosítási javaslattal az MPF Meta Zrt.-vel kötendő megállapodást megismerte, azzal egyetért. Felhatalmazza a jegyzőt a megállapodásban foglaltak végrehajtására, a polgármestert pedig felhatalmazza a megállapodás aláírására. A határozat végrehajtásáért felelős: a jegyző, polgármester -A Szent László Víz NKft. ügyvezetőjének észrevétele, az Alapítói ülés időpontjának megbeszélése Ónody Miklós polgármester: Az ügyvezető levele a képviselők előtt ismert, ezt tovább küldtem Németh Zoltán intézményvezetőnek, aki ajánlatok kért a szivattyúkra Ft, további ajánlatot kérhet. 12

13 Paulovics József képviselő: Mi köze a csatornaüzemhez a Vörös Zsoltnak? Ónody Miklós polgármester: A Vörös Zsolt leveléből kitűnik, amit Németh Zoltán vitat. Vegyük külön a problémát. Az tény, hogy szivattyú kell. Novozánszki Csaba képviselő: Ez a szivattyú-probléma nem mostani keletű, 2006-os. Nincs tartalékszivattyú. A képviselőtestület 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 169/2011.(V.17.)sz. határozata napirend elnapolásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete további információszerzésig a szennyvíztisztító üzem szivattyúvásárlásáról szóló döntését elnapolja a következő ülésére, ahová személyesen meghívja Németh Zoltán intézményvezetőt. A határozat végrehajtásáért felelős: intézményvezető A határozat végrehajtásának határideje: következő ülés Ónody Miklós polgármester: A következő munkatervszerinti ülés keretén belül tartsuk meg a Szent László Víz NKft. alapítói ülését? Kérem ott vesse fel a bizottság (Pénzügyi ) elnöke a problémát. A képviselők egyetértettek az alapítói ülés időpontjával. - Ercsi Egészségügyi központ éves taggyűléséről, az egészségház kiadásairól Ónody Miklós polgármester: Kérem az Egészségügyi Bizottságot tárgyalja meg. 24-én lesz ismét taggyűlés. Az alapító dokumentumok szerint a polgármester képviseli az önkormányzatot. Én ezt szívesen átadom, ill. delegálom magam helyett az Egészségügyi.Bizottság elnökét. A Bizottság elnöke jelezte, hogy vállalja a polgármester helyett képviseletet. Szűcs Lajosné képviselő: Azt szeretném az orvosoktól megtudni, hogy mennyire sikerült április 1-jétől átállítani a betegeket Ercsibe. Létszámban mit jelent ez. Ónody Miklós polgármester: Én ezt értem, de én a taggyűlésről beszélek, ahol döntéseket hoznak. Aki az önkormányzatunkat képviseli a taggyűlésen, a képviselőtestület állásfoglalását képviselje ott is. 13

14 Novozánszki Csaba képviselő: Ez nem mostani keletű, a folyamatról a jegyző úr amit tudott, elmondott. Itt folyamatosan első kézből és nemcsak a papírokból kellene információ, ill. amit Szűcs Lajosné képviselő mondott, fontos lenne tudni az igénybevételt, mert az önkormányzatunk 10 milliót nem fog tudni bevállalni. Rideg Tamásné képviselő: Korábban is tudtuk, hogy több millió forintunkba fog kerülni, de pontos értéket nem tudtunk. Novozánszki Csaba képviselő: Hogy működik az, hogy Ercsi látja el az ügyeletet, de a kistérségnek fizetünk. Ha erről kaphatnák tájékoztatást. Ónody Miklós polgármester: Ügyeletet egy évre a tevékenységre jogosult gazdasági társaság látja el, amely közbeszerzés útján nyerte el a jogot a kistérségi tanács döntése alapján. Az ügyeleti rendszert külön kell választani a járóbeteg-szakellátástól. A járóbeteg szakellátást pedig, négy település társulásával életre keltett intézmény biztosítja, ercsi székhellyel. Paulovics József képviselő: Úgy tudom, hogy a korábbi 300 Ft/lakos ügyeleti díj jelenleg már 600 Ft lett, és tudomásom szerint most emelkedik 750 Ft-ra. Ez nagyon sok. Ónody Miklós polgármester: Ez valószínű a kistérségi ülésen hangzott el, ahol képviselőtársam helyettesített. Javaslom, hogy hatalmazzuk fel Szűcs Lajosné bizottsági elnököt, hogy a 24-ei taggyűlésen is képviselje az önkormányzatot, ezzel helyettesítse a polgármestert. A képviselőtestület 5 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 170/2011.(V.17.)sz. határozata Szűcs Lajosné megbízásáról 1.Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szűcs Lajosnét Ráckeresztúr Önkormányzat Képviselőtestület Egészségügyi-, Oktatási- és Kulturális Bizottságának elnökét megbízza, hogy az Ercsi Kistérség Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft május 24-én tartandó taggyűlésén Ráckeresztúr Község Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje. A határozat végrehajtásáért felelős: bizottsági elnök A határozat végrehajtásának határideje: 2011.május

15 -Szent László patak-völgye Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulásról Ónody Miklós polgármester: Szent László patak-völgye Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás dokumentumait átküldték, a megállapodás-tervezet is rendelkezésre áll. Kérem a Pénzügyi. Bizottságot, hogy mielőbb tárgyalja meg a kapott dokumentációt, tegyen javaslatot a testület felé. -Az Ercsi rendőrőrs parancsnokának ajánlásáról Ónody Miklós polgármester: A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kéri a képviselőtestület állásfoglalását Szabó Zoltán r.főhadnagy úr kinevezéséhez. Novozánszki Csaba bizottsági elnök: A bizottsági ülésre már személyesen is meghívtuk a Szabó urat, támogatni javasolja a bizottság a kinevezését. A képviselőtestület 5 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 171/2011.(V.17.)sz. határozata Szabó Zoltán kinevezésének támogatásáról 1.Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselőtestülete Szabó Zoltán r.főhadnagy szakmai életútjáról készített tájékoztatót megismerte. 2.A Képviselőtestület úgy határoz, hogy Szabó Zoltán r.főhadnagy úr parancsnoki kinevezését a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Ercsi Rendőrőrs élére. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester -Az NT Nemzetközi Technológiai NKFt és az önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodásról (emagyarország) Ónody Miklós polgármester: Kérem a bizottságokat tárgyalják meg, s tegyenek javaslatot a testület felé az együttműködési megállapodás elfogadásáról vagy elutasításáról. -A Rácmenza Kft. ügyvezetőjének kártérítési követeléséről szóló leveléről (közétkeztetés) Ónody Miklós polgármester: A levelet a képviselők kézhez kapták ülés előtt, ezért felolvasom. Javaslom, hogy személyesen hívják meg a bizottsági ülésre a Kft. ügyvezetőjét. Novozánszki Csaba képviselő: Én meg javaslom, hogy bízzuk meg a polgármestert, hogy ez ügyben járjon el, tárgyaljon az ügyvezetővel. 15

16 Ónody Miklós polgármester: Van-e valami utasítás arra vonatkozóan, hogy mit képviseljek? Paulovics József képviselő: Azt, amit elhatároztatok, amikor így jött össze a pályázat. Ónody Miklós polgármester: Ezt nem tudom értelmezni. Én meg fogom hallgatni, de ezek szerint nem tudom mit képviseljek. Novozánszki Csaba képviselő: Egyéni indítványként kérem, hogy a polgármester úr a Rácmenza ügyvezetőjével egyeztessen az ügy megoldása érdekében. A képviselőtestület 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 172/2011.(V.17.)sz. határozata a polgármester megbízásáról a Rácmenza Kft. ügyvezetőjével történő tárgyalás lefolytatására Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Rácmenza Kft. ügyvezetőjével egyeztessen az ügy megoldása érdekében. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos Novozánszki Csaba képviselő: Megkérem a jegyző urat, hogy a jelenlegi ételszállítóval kötött szerződést nézze meg, úgy emlékszem, hogy a felmondást a szolgalmi idő végével lehet megtenni, ami véleményem szerint augusztus 31. Továbbá kérem, hogy nézzen utána annak, hogy annak idején eszközök lettek átadva, ezeknek a listáját szeretném elkérni, ill. ennek a visszaszolgáltatásáról is kérek jegyzőkönyvet felvenni. Ónody Miklós polgármester: Én meg kérem a bizottságot, hogy újra sürgősen vegye elő a közétkeztetés megoldásának kérdését, mert augusztus, ill. szeptember 1-jétől meg kell oldanunk. Én is utána nézek a lehetőségeknek és kérem a jegyző urat is, tegye ezt. Felhívom a Képviselő-testületet és főleg bizottságai figyelmét, már kértem Önöket tegyenek javaslatot, hiszen ez alapján kell dönteni. Ne tőlem várják a megoldást! 16

17 -Árajánlat Viola Kornél szabványügyi szakértőtől, a játszóterek (iskola, óvoda) biztonsági felügyeletére Ónody Miklós polgármester: Javaslom, kérjünk be további árajánlatot. Megkérem a jelenlévő tagóvoda-vezetőt, hogy kérjen be további árajánlatot abban az esetben, ha még nincs biztonsági felügyeleti rendszere a játszóterünknek (iskola, óvoda). Addig javaslom elnapolni a döntést. Kérem a Pénzügyi. Bizottság javaslatát a bekért ajánlatokról! Baki Bálintné tagóvoda-vezető: Ez nekünk már megvan. Ónody Miklós polgármester: Tudtommal nincs meg, ez egy biztonsági felügyeleti rendszer, melynek betartása mellett kell működtetni a játszótereket. Kérem a tagóvoda-vezetőt, hogy nézzen utána, sőt megkérem, hogy az iskolaigazgatóval is vegye fel a kapcsolatot ez ügyben. Tudja meg, hogy az iskola rendelkezik-e ezzel a rendszerrel. Dr.Zamody János képviselő: További árajánlat bekéréséig, javaslom elnapolni. A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 173/2011.(V.17.)sz. határozata napirend elnapolásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a játszóterek biztonsági felügyeletére a Viola Kornél szakértő által küldött árajánlatról szóló döntést további információszerzésig elnapolja a következő ülésére. A határozat végrehajtásáért felelős: tagóvodavezető, bizottsági elnök A határozat végrehajtásának határideje: következő ülés -Novozánszki János ingatlanvásárlási ajánlatáról Ónody Miklós polgármester: A Széchenyi u-i önkormányzati ingatlanra tett ajánlatot. Kérem a bizottságokat, hogy tárgyalják meg, s tegyenek javaslatot a képviselőtestület felé. Novozánszki Csaba képviselő: Szükséges egy értékbecslést készíttetni. Ónody Miklós polgármester: Van értékbecslés, nem is egy, mert a bank is készíttetett. Ez az Arany J. utcai ingatlannál megfelelő volt. Itt miért nem az? Novozánszki Csaba képviselő: Igen, korábban volt, szeretnénk frissebbet. 17

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

36. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről.

36. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 572-36/2011. 36. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2013. március 28. (Csütörtök) 16:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV

17. számú JEGYZŐKÖNYV Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2011. sz. jegyzőkönyv 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. július 15. napján pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalában megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. október 28-án Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 14.számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án 16.10 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén. Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. J e g y z ő k ö n y v Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2011.június 02. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-18/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagycenk Nagyközség

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. április 24-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 15-én 14 00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 8.

Részletesebben