18. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "18. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről."

Átírás

1 Szám: / JEGYZŐKÖNYV Készült május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők: Ónody Miklós polgármester Novozánszki Csaba képviselő Paulovics József képviselő Rideg Tamásné képviselő Szűcs Lajosné képviselő Dr.Zamody János képviselő Dr. Hekman Tibor jegyző Meghívottak közül: Gózonyné Szekeres Ildikó iskolaigazgató (pályázó) Baki Bálintné tagóvoda-vezető Ónody Miklós polgármester: Az ülést megnyitom, megállapítom, hogy az ülést szabályosan hívtuk össze, az ülésen jelen van 6 képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Novozánszki Csabát és dr.zamody Jánost. A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 161/2011.(V.17.)sz. határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról a polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, a mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: Novozánszki Csaba és dr.zamody János képviselők. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 1

2 Ónody Miklós polgármester: Kérem, hogy az iskolaigazgatói pályázat elbírálása napirendet, mely a meghívó szerint az 5., vegyük fel 1.napirendként tárgyalásra. Elnapolni javaslom a meghívószerinti 2.sz.napirendet a következő munkatervszerinti ülésre. Szűcs Lajosné képviselő: A meghívó szerinti 4.sz.napirendi pontot javaslom, hogy napoljuk el a következő munkatervszerinti ülésre, hogy szempontsort tudjunk nekik biztosítani. Paulovics József képviselő: Az önkormányzat gazdasági helyzetére való tekintettel javaslom 1.napirendként tárgyalni a gázbérleti szerződésről szóló napirendet, valamint a Szent János téren lévő terület értékesítéséről. A TIOP pályázattal kapcsolatosan a polgármester tájékoztatója. Novozánszki Csaba képviselő: Az internetszolgáltatóval kötendő szerződésről szóló napirendet is kérem, vegyük napirendre. Ónody Miklós polgármester: Az elhangzott módosító javaslatok figyelembevételével a napirendre az alábbi javaslatot teszem. Napirendi javaslat: 1.Az iskolaigazgatói pályázatok elbírálása 2.Beszámoló a leárt határidejű határozatok végrehajtásáról 3.A 2010 évi zárszámadási rendelet tárgyalása 4.Gázhálózat bérleti díj szerződéstervezet tárgyalása 5.Az előző üléseken elnapolt napirendek tárgyalása keretén belül: 5.1.A 2011 évi közbeszerzési terv 5.2.MPF Meta Rt-vel kötendő megállapodás 5.3.A Szent László Víz NKft. ügyvezetőjének észrevétele, az Alapítói ülés időpontjának megbeszélése 5.4. Ercsi Egészségügyi központ éves taggyűléséről, az egészségház kiadásairól 5.5.Szent László Patak Völgye Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulásról 5.6.Az NT Nemzetközi Technológiai NKFt és az önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodásról (emagyarország) 5.7.A Rácmenza Kft. ügyvezetőjének leveléről (közétkeztetés) 5.8.Játszótereink biztonsági felügyeletére érkezett árajánlatról 5.9.A Vadásztársaság konténer kérésére vonatkozó kérelme 5.10.Novozánszki János ingatlanvásárlási ajánlatáról 5.11.FM Közgyűlés elnökének intézményátszervezéssel kapcsolatos kérése 5.12.Óvodai létszámadatokról 2

3 5.13.Településközpont pályázat 5.14.A Tenderautditor Kft. vel kötendő szerződésről 5.15.dr.Bárándy Aliz ügyvédnő által kért állásfoglalásokról 5.16.Az Ercsi rendőrőrs parancsnokának ajánlásáról 5.17.Puha Józsefné kérelme 5.18.Süveges Józsefné kérelme 5.19.Mentőszolgálat kérelme 5.20.Puha Józsefné kérelme 5.21.Süveges Józsefné kérelme 5.21.Ercsi Egészségház kiadásairól 5.22.A Költészet Napja önkormányzat rendezvényre meghirdetett térségi szavalóverseny támogatásáról 5.23.Szűcs Lajosné munkaügyi perével kapcsolatos észrevétel 5.24.Közterületen történő mozgóárusításról 5.25.Alapítvány újraindítása 5.26.dr.Bárándy Aliz ügyvédnő megbízása az Aqator Kft. jogi képviseletének lefolytatására az ÁFA-per kapcsán 5.27.Javasolt tanúk meghallgatásáról az ÁFA-per kapcsán Közterület igénybevételének díjbeszedéséről 5.29.Utak karbantartásáról 5.30.Bankszámlanyitás 5.31.Többcélú Kistérségi Társulás és az önkormányzat közötti elszámolásról 5.32.EMFESZ Kft-vel kötendő megállapodásról 5.33.Ajánlattételi felhívás az IKSZT pályázathoz 5.34.A polgármester írásbeli figyelmeztetéséről A TIOP pályázattal kapcsolatosan a polgármester tájékoztatója 5.36.Az internetszolgáltatóval kötendő szerződésről A képviselőtestület 6igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestületének 162/2011.(V.17.) számú határozata napirendre tett javaslat elfogadásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendi pontok tárgyalását elfogadta. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 1.Az iskolaigazgatói pályázatok elbírálása 3

4 Ónody Miklós polgármester: Egy pályázat érkezett, melyet a jelenlegi Gózonyné Szekeres Ildikó iskolaigazgató nyújtott be. A képviselőtestület kézhez kapta a pályázatot és annak mellékleteit, az Egészségügyi-, Szociális és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi-, Jogi- és Kisebbségi Bizottság megtárgyalta. Megkérdezem a pályázó Gózonyné Szekeres Ildikót, hogy hozzájárul-e a pályázatát a képviselőtestület nyilvános ülésen tárgyalja. Gózonyné Szekeres Ildikó pályázó: Hozzájárulok. (Szóbeli nyilatkozatát írásban is megerősítette, mely jelen jegyzőkönyv melléklete). Szűcs Lajosné bizottsági elnök: A bizottságok együttes ülést tartottak a pályázat tekintetében. A bizottságok úgy döntöttek, hogy javasolják a képviselőtestületnek elfogadásra Gózonyné Szekeres Ildikó pályázatának elfogadását. Ónody Miklós polgármester: Kívánja-e a pályázó szóban kiegészíteni a pályázatát? Gózonyné Szekeres Ildikó pályázó: Köszönöm, nem. Paulovics József képviselő: A bizottsági ülésre meghívtuk a pályázót és az ott felmerült kérdéseinkre választ kaptunk. Felvetődött a bizottsági ülésen, hogy egy évre választanánk meg, mert tervben van, hogy a jövőben a pedagógusok státuszát az állam fogja rendezni, s ha 5 évre nevezzük ki, akkor nem tudjuk, hogy ez hogyan érinti az önkormányzatot. Végül abban maradt a bizottság, hogy 5 évre javasolja kinevezni. Ónody Miklós polgármester: Mivel más kérdés, észrevétel nem merült fel a képviselők részéről, a bizottság javaslatáról kérem a képviselők szavazását. A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 163/2011.(V.17.) számú határozata vezetői megbízásról 1. úgy határoz, hogy Gózonyné Szekeres Ildikó (sz.: Budapest január 5., an.: Nagy Ildikó, lakcím: 2300 Ráckeve, Dömsödi út 28.), a Petőfi Sándor Általános Iskolában (2465 Ráckeresztúr, Szent János tér 31.) eddigi határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése megtartása mellett, július 1-től megbízza a Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői teendőinek ellátásával július 1-ig terjedő időtartamra. 4

5 2.A Kjt. Szerinti besorolási illetményét ,-Ft-ban azaz Kettőszázkettőezer-hétszáz forintban állapítja meg, magasabb vezetői pótlékát a 138/1992.(X.30.) kormányrendelet 14/C b.) pontja és a 2010 évi CLXIX.törvény 60 (1)bekezdés c.) pontja alapján pótlékalap 230%-ban azaz Ft-ban azaz Negyvenhatezer forintban - állapítja meg. Illetménye mindösszesen Ft, azaz Kettőszáznegyvennyolcezer-hétszáz forint. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző, ill.legkésőbb 2011.július 1. Ónody Miklós polgármester: A megválasztott igazgatónak gratulálok, további munkájához sok sikert kívánok. Paulovics József képviselő: Mi is gratulálunk a megválasztott igazgatónak, annál is inkább, mert láttunk az iskola élén egy olyan vezetőt, akinek a vezetésével az iskola további sorsa biztosítva látszik. Azért is mertük javasolni, hogy 5 évre nevezzük ki. Voltak ilyen-olyan hangok, amire nem kell adni. Arra kell adni, hogy a jövőben még jobban együtt tudjunk dolgozni. Még jobban tudjuk a falut és a falu diákjait segíteni, és mi arra fogunk törekedni, hogy se az iskola, se az óvoda ne kerüljön hátrányba. Nagyon sok sikert és kitartást a további munkájához. Gózonyné Szekeres Ildikó iskolaigazgató: Köszönöm szépen, én pedig azt szeretném kívánni ennek a testületnek, hogy a közös munkájukat is úgy tudják összehangolni és koordinálni, hogy az egész falu és az iskola javára is váljon. 2.Beszámoló a leárt határidejű határozatok végrehajtásáról Ónody Miklós polgármester: A beszámolót a képviselők kézhez kapták, azt felolvasom, mielőtt az elfogadásáról döntünk. Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel a képviselők részéről, kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. A képviselőtestület 4 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestületének 164/2011.(V.17.) számú határozata a április 17-i üléstől kezdődően a határozatok végrehajtásáról szóló írásbeli beszámolóról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a április 27-i üléstől kezdődően a határozatok végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv mellékletét képező polgármesteri beszámolót elfogadta. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 5

6 3.A 2010 évi zárszámadási rendelet tárgyalása Ónody Miklós polgármester: A rendelet-tervezetet a bizottságok megtárgyalták, kérem az elnököket, terjesszék elő a bizottságok javaslatát. Novozánszki Csaba bizottsági elnök: Egy kiegészítést kértünk a beszámolóhoz, ami a december 31-ei pénzügyi helyzetünket mutatja. Kértük, hogy ezt csatolják a beszámolóhoz, mivel ez a beszámoló így ebben a formában félrevezető lenne, mert az a 2010-es évet ezer Ft-tal zárta. Ehhez képest közel 20 milliós kintlévőséget mutat az állapot 2010.december 31- én, továbbá még decemberi számlák is jöttek hozzá. Azt szeretnénk, hogy a jelenlegi állapotot tükrözné a beszámoló, ami egy örökölt és továbbhozott állapot, mint például ma is kaptunk egyet, miszerint 22 milliós tartozása van az önkormányzatnak. A bizottság ezzel a kitétellel fogadta el és javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek. Matizevics Krisztina pénzügyi előadó: A bizottság által kért mellékletet elkészítettem. Ónody Miklós polgármester: Látva a táblázatot, megjegyzem, hogy a gázbérleti kintlévőség ebben nem szerepel, ami 27 millió forint. Pedig azzal együtt látható az egyenlegből, hogy messze nincs arról szó, hogy 2010 évről hiányokat hoztunk volna át, amelyeket nem lehetett volna kezelni akkor, ha a gázbérleti díj is időben befolyik. Erről van szó, az elmúlt 3 évben közel 30 millió gázbérleti díj nem folyt be. Továbbá 18 millió forint kintlévőség van a csatornahátralékokból is. Novozánszki Csaba képviselő: Az egy dolog, hogy van 18 millió követelésünk, ami nem folyt be. Továbbá megjegyzem, hogy a december 31-ei állapothoz képest még azóta is folyamatosan érkeztek decemberi számlák. A képviselőtestület 4 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2011.(V.18.) számú rendelete az önkormányzat 2010 évi zárszámadásáról (A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi) 4.Gázhálózat bérleti díj szerződéstervezet tárgyalása 6

7 Ónody Miklós polgármester: A bizottság megtárgyalta, mit javasol? Dr.Hekman Tibor jegyző: Annyi módosító javaslat van, hogy korábban fizetési határidőként május 20-át jelölte a testület, ez nyilvánvaló teljesíthetetlen, ezért ez a szerződésben május 31-re módosult. Ónody Miklós polgármester: A képviselőtársaim a szerződés tartalmát ismerik? Paulovics József képviselő: A szerződésben felmerült két aggály. Az egyik az, hogy új rákötés esetén ki viseli ennek a költségét. E költség központilag megállapított tarifa. Itt valamennyivel nagyobb költség kerül az önkormányzat részére azaz a tulajdonos kifizeti, az önkormányzat a különbözetet finanszírozza. Mindazért, mert az az önkormányzat tulajdonában marad, vagyis a vagyonunk ezzel gyarapodik, ezért terheli több költség az önkormányzatot. Sajnos eddig ez nem így történt, ezért szerzett 20% tulajdonrészt az E.ON, és ez mind abból adódott, hogy a rákötések százalékos arányában kevesebb terhelte az önkormányzatot. Ennek a tulajdonrésznek a visszaszerzése már folyamatban van. A másik aggály pedig az állagmegóvás. Ónody Miklós polgármester: Én nem tudok arról, hogy az E.ON tulajdonrésze lenne a gázvagyonunk 20%-a. Továbbra is azt mondom, ha a mi tulajdonunkon valaki végeztet egy munkát, s azt nem mi rendeljük meg, más szerződik, de mi fizetjük, az nem egy jó megoldás. Főleg, hogy ha a szerződés vagy nem rendezi azt, vagy nem úgy rendezi, ahogy kellene. Kérem a jegyző urat, fogalmazza meg a határozati javaslatot. Dr.Hekman Tibor jegyző: A módosító javaslat: fizetési határidőként május 20-át jelölte a testület, ez nyilvánvaló teljesíthetetlen, ezért ez a szerződésben május 31-re módosult. Szavazati arány: 4 igen, 2 tartózkodás Határozati javaslat 1.Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselőtestülete az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. és az Önkormányzat között kötendő gázhálózat üzemeltetési szerződést megismerte. 2.A képviselőtestület az önkormányzat tulajdonát képező gázhálózati üzemeltetési szerződés megkötésére és egyben aláírására felhatalmazza a polgármestert. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A képviselőtestület 4 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 7

8 165/2011.(V.17.)sz. határozata a gázhálózat üzemeltetési szerződésről 1.Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselőtestülete az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. és az Önkormányzat között kötendő gázhálózat üzemeltetési szerződést megismerte. 2.A képviselőtestület az önkormányzat tulajdonát képező gázhálózati üzemeltetési szerződés megkötésére és egyben aláírására felhatalmazza a polgármestert. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester 5.Az előző üléseken elnapolt napirendek tárgyalása keretén belül: -IKSZT tervdokumentáció Ónody Miklós polgármester: Papp Miklós tervező által készített tervet amelyen minimális a változás körbeadom, nézze meg mindenki. A határozati javaslatot felolvasom, majd ha kérdés, észrevétel nincs -, kérem, szavazzunk. Dr.Zamody János képviselő: Ki fogja bonyolítani a közbeszerzést? Ónody Miklós polgármester: Mi bíztuk meg dr.perczel Zsófiát ezen közbeszerzés bonyolításával. Paulovics József képviselő: A szerződést láttuk már? Ónody Miklós polgármester: Igen, azt behoztam testület elé. Paulovics József képviselő: Én nem láttam. Ónody Miklós polgármester: Pedig testület elé került. Azt kérném, mivel vita van a szerződések tekintetében, hogy az Ügyrendi Bizottság nézze át a már meglévő szerződéseket, és ha véleménye szerint valamelyik hátrányos az önkormányzatra nézve tegyen javaslatot azok újratárgyalására. Paulovics József képviselő: A Csiky és Tsa. sokat megcsinált és egybe se lett beleírva. Az a legnagyobb gond, hogy közel 2 milliót kért, a jelenlegi közbeszerzést bonyolító pedig nem is kért érte pénzt. Ónody Miklós polgármester: Ez így nem igaz, ezért ebbe ne menjünk bele, ott nem a kiírásokkal volt a probléma. Szavazzunk a határozati javaslatról. 8

9 A képviselőtestület 4 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 166/2011.(V.17.)sz. határozata az IKSZT tervdokumentációról 1.Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselőtestülete az IKSZT tervdokumentációt megismerte. 2.A képviselőtestület a tervdokumentációt elfogadja és a hatóságokhoz történő benyújtáshoz alkalmasnak tartja. 3.Felhatalmazza a polgármestert a dokumentáció és a kapcsolódó iratok aláírására. 4.A képviselőtestület felkéri Kupi Gábort, és a hivatalt, hogy a közbeszerzési dokumentációt ezen tervek alapján készíttesse el. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, Kupi Gábor A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos -FECOmp-pal kötendő szerződésekről Ónody Miklós polgármester: Itt csak megerősítést kérek. A jegyző úr elkészítette az üzemeltetési és karbantartási szerződést, valamint a FECOM-pal kötendő szerződést. Ezt a legutóbbi ülésen a képviselők kézhez kapták. Van-e aki a szerződést nem ismerte meg? Határozatban felhatalmazott a testület március 8-án a szerződés aláírására. Nyugtázom, hogy azt mindenki ismeri. Kérem a jegyzőkönyvbe rögzíteni, hogy az internet üzemeltetési és karbantartási szerződés tartalmát a képviselők ismerik, ennek alapján hozták meg a 87/2011.sz. határozatot. -A 2011 évi közbeszerzési terv Ónody Miklós polgármester: A határozati javaslatot kézhez kapták, várom a javaslatokat. Paulovics József képviselő: Nincs benne az épületenergetikai fejlesztések, beruházás, 1 milliárd, EU. Halastó kialakítása Szentlászlón 45 MFt, beruházás, nemzeti. Bölcsőde kialakítása 15 MFt, beruházás, nemzeti. Konyha, étkező kialakítása 10 MFt, beruházás, nemzeti. Ónody Miklós polgármester: A módosításokról kérem a képviselők szavazását. 9

10 -Épületenergetikai fejlesztések, beruházás, 1 milliárd, EU. Halastó kialakítása Szentlászlón 45 MFt, beruházás, nemzeti. Bölcsőde kialakítása 15 MFt, beruházás, nemzeti. Konyha, étkező kialakítása 10 MFt, beruházás, nemzeti. Szavazati arány: 6 igen, egyhangú A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 167/2011.(V.17.)sz. határozata az önkormányzat 2011 évi közbeszerzési tervéről 1.Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat 2011 évi közbeszerzési tervét az alábbi formában elfogadja: Ssz. Eljárás tárgya Becsült Kategória Eljárás fajtája érték E FT. 1 Általános Iskola I. ütem beruházás nemzeti 2 Általános Iskola II. ütem beruházás nemzeti 3 ÖKOCENTRUM- Biogázerőmű beruházás nemzeti 4 Ráckeresztúr Szennyvíztiszt. telep beruházás nemzeti II. ütem 5 Belterületi utak felújítása beruházás nemzeti 6 Ráckeresztúr Egészségház beruházás nemzeti bővítése 7 Ráckeresztúr csapadékvíz, beruházás nemzeti belvízvez. 8 Ráckeresztúri kastély rehabilitáció beruházás nemzeti 9 Ráckeresztúr óvoda felújítása beruházás nemzeti 10 P.S. Általános Iskola felújítása beruházás nemzeti 11 Ráckeresztúr Sport öltöző beruházás nemzeti felújítása, bővítése 12 Ráckeresztúr településközpont beruházás nemzeti kialakítása 13 Épület energetikai fejlesztések beruházás eu 14 Halastó kialakítása Szentlászlón beruházás nemzeti 15 Bölcsőde kialakítás beruházás nemzeti 16 Konyha, étkező kialakítás beruházás nemzeti A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos Ónody Miklós polgármester: Kérem a jegyző urat, hogy a Közbeszerzési Tanácshoz történő elküldéséről intézkedjen a jövő hét folyamán. A polgármester szünetet rendelt el. 10

11 Szünet után: Ónody Miklós polgármester: Jelzem, hogy Kupi Gábor képviselő jelezte, hogy egy térségi gyűlésen vesz részt, így valószínű, hogy később érkezik. -MPF Meta Rt-vel kötendő megállapodás Ónody Miklós polgármester: A képviselők kézhez kapták. Ezt a változatot a jegyző úr egyeztetve, a Zrt-vel dolgozta ki. A kapott mailt felolvasom. A polgármester felolvasta a mailt. Dr. Hekman Tibor jegyző: Az önkormányzatnak az ÁHT szerint átutalással kell teljesíteni. Az MPF Meta pedig azt mondja, hogy tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére amikor bármikor bejöhet egy inkasszó ezért nem így szeretne teljesíteni, hanem készpénzzel. Ez bevételezésre kerül, majd azonnal egy kiadási pénztárbizonylattal kiadjuk, s ezt a szerződésben úgy tekintjük, mintha befizette volna ide az adóját, mi pedig visszaadtuk a megállapodás szerinti összeget. Tudom, hogy ezzel pénzügyi szabálytalanságot követek el, de annak érdekében, hogy az önkormányzatot megvédjem attól, hogy végrehajtási eljárás induljon, ezért ezt bevállalom és ezt jegyzőkönyvbe mondom, ha a testület felkér arra, hogy a megállapodás-tervezetben szerepelő 6- os és 7-es pontot átírjuk készpénzre. Novozánszki Csaba képviselő: Mekkora összeg a határ a készpénzfizetés tekintetében? Dr. Hekman Tibor jegyző: A helyi Pénztárkezelési Szabályzatunkban van leszabályozva, ami annak idején az inkasszó kivédése miatt történt, hogy például a gyerekek étkeztetésére befizetett összeget el ne vigyék és a záró pénzkészletnek kell 2 millió forintnak lenne, de ha kiviszik tőlünk, akkor nincs napi zárásnál 2 millió. Egyébként soha nincs. Novozánszki Csaba képviselő: Meg tudnánk-e oldani azt, hogy 4 nap alatt fizetné ki és akkor nem követünk el törvénytelenséget. Dr. Hekman Tibor jegyző: Meg lehet oldani így is. Ónody Miklós polgármester: A megállapodás-tervezet 6-7 pontjánál kérem a jegyző úr segítségét, hogy módosítsuk, hiszen így járunk el törvnyesen. 11

12 Dr.Zamody János képviselő: Minden képviselő kapott névre szóló levelet, melyet nem tudok értelmezni. Azt felolvasom. Miért küldött nekünk ilyen levelet? Dr.Hekman Tibor jegyző: Azért, mert az adóellenőrzési eljárás befejeződött, megállapítottuk az adóhiányt. Bírságot és késedelmi pótlékot szabtunk ki. Miután az ügynek az a törvényes eljárási módja, hogy megvan egy eljárási határidő, az általunk felvett jegyzőkönyvet el kell küldeni az adózó részére, melyre 15 napon észrevételt tehet, ezt történt ebben az esetben is és egy hasonló tartalmú levelet kaptunk vissza, hogy ők ezzel nem értenek egyet, ezek után május 10-éig a határozatot meghoztam és elküldtük nekik. Most 30 nap áll rendelkezésükre, hogy fellebbeznek, avagy tudomásul veszik. Még annyi, hogy nem ez az első, hogy a nyilvánosság ilyen-olyan módozatait veszik igénybe az adóügyben. Ebben az ügyben engem megkeresett több napilap, az olvasói kommenteket ajánlom elolvasni. Ebben a levélben tájékoztatták a képviselőket. A testületnek ebben a kérdésben nincs dolga, hiszen maga az ügy megy a hivatalos útján. A megállapodás-tervezet 7-es pontja a 6-folyamánya, ezért azt nem szükséges módosítani, az 5- és 6.pontot annyiban, hogy az MPF Zrt. a helyi iparűzési adó pótlékait készpénzben fizeti meg, átvételi elismervény ellenében az önkormányzat házipénztárába, négy egyenlő részletben, pénztári napokon. Szavazati arány: 6 igen, egyhangú A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 168/2011.(V.17.)sz. határozata az MPF Meta Zrt-vel kötendő megállapodásról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosítási javaslattal az MPF Meta Zrt.-vel kötendő megállapodást megismerte, azzal egyetért. Felhatalmazza a jegyzőt a megállapodásban foglaltak végrehajtására, a polgármestert pedig felhatalmazza a megállapodás aláírására. A határozat végrehajtásáért felelős: a jegyző, polgármester -A Szent László Víz NKft. ügyvezetőjének észrevétele, az Alapítói ülés időpontjának megbeszélése Ónody Miklós polgármester: Az ügyvezető levele a képviselők előtt ismert, ezt tovább küldtem Németh Zoltán intézményvezetőnek, aki ajánlatok kért a szivattyúkra Ft, további ajánlatot kérhet. 12

13 Paulovics József képviselő: Mi köze a csatornaüzemhez a Vörös Zsoltnak? Ónody Miklós polgármester: A Vörös Zsolt leveléből kitűnik, amit Németh Zoltán vitat. Vegyük külön a problémát. Az tény, hogy szivattyú kell. Novozánszki Csaba képviselő: Ez a szivattyú-probléma nem mostani keletű, 2006-os. Nincs tartalékszivattyú. A képviselőtestület 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 169/2011.(V.17.)sz. határozata napirend elnapolásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete további információszerzésig a szennyvíztisztító üzem szivattyúvásárlásáról szóló döntését elnapolja a következő ülésére, ahová személyesen meghívja Németh Zoltán intézményvezetőt. A határozat végrehajtásáért felelős: intézményvezető A határozat végrehajtásának határideje: következő ülés Ónody Miklós polgármester: A következő munkatervszerinti ülés keretén belül tartsuk meg a Szent László Víz NKft. alapítói ülését? Kérem ott vesse fel a bizottság (Pénzügyi ) elnöke a problémát. A képviselők egyetértettek az alapítói ülés időpontjával. - Ercsi Egészségügyi központ éves taggyűléséről, az egészségház kiadásairól Ónody Miklós polgármester: Kérem az Egészségügyi Bizottságot tárgyalja meg. 24-én lesz ismét taggyűlés. Az alapító dokumentumok szerint a polgármester képviseli az önkormányzatot. Én ezt szívesen átadom, ill. delegálom magam helyett az Egészségügyi.Bizottság elnökét. A Bizottság elnöke jelezte, hogy vállalja a polgármester helyett képviseletet. Szűcs Lajosné képviselő: Azt szeretném az orvosoktól megtudni, hogy mennyire sikerült április 1-jétől átállítani a betegeket Ercsibe. Létszámban mit jelent ez. Ónody Miklós polgármester: Én ezt értem, de én a taggyűlésről beszélek, ahol döntéseket hoznak. Aki az önkormányzatunkat képviseli a taggyűlésen, a képviselőtestület állásfoglalását képviselje ott is. 13

14 Novozánszki Csaba képviselő: Ez nem mostani keletű, a folyamatról a jegyző úr amit tudott, elmondott. Itt folyamatosan első kézből és nemcsak a papírokból kellene információ, ill. amit Szűcs Lajosné képviselő mondott, fontos lenne tudni az igénybevételt, mert az önkormányzatunk 10 milliót nem fog tudni bevállalni. Rideg Tamásné képviselő: Korábban is tudtuk, hogy több millió forintunkba fog kerülni, de pontos értéket nem tudtunk. Novozánszki Csaba képviselő: Hogy működik az, hogy Ercsi látja el az ügyeletet, de a kistérségnek fizetünk. Ha erről kaphatnák tájékoztatást. Ónody Miklós polgármester: Ügyeletet egy évre a tevékenységre jogosult gazdasági társaság látja el, amely közbeszerzés útján nyerte el a jogot a kistérségi tanács döntése alapján. Az ügyeleti rendszert külön kell választani a járóbeteg-szakellátástól. A járóbeteg szakellátást pedig, négy település társulásával életre keltett intézmény biztosítja, ercsi székhellyel. Paulovics József képviselő: Úgy tudom, hogy a korábbi 300 Ft/lakos ügyeleti díj jelenleg már 600 Ft lett, és tudomásom szerint most emelkedik 750 Ft-ra. Ez nagyon sok. Ónody Miklós polgármester: Ez valószínű a kistérségi ülésen hangzott el, ahol képviselőtársam helyettesített. Javaslom, hogy hatalmazzuk fel Szűcs Lajosné bizottsági elnököt, hogy a 24-ei taggyűlésen is képviselje az önkormányzatot, ezzel helyettesítse a polgármestert. A képviselőtestület 5 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 170/2011.(V.17.)sz. határozata Szűcs Lajosné megbízásáról 1.Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szűcs Lajosnét Ráckeresztúr Önkormányzat Képviselőtestület Egészségügyi-, Oktatási- és Kulturális Bizottságának elnökét megbízza, hogy az Ercsi Kistérség Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft május 24-én tartandó taggyűlésén Ráckeresztúr Község Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje. A határozat végrehajtásáért felelős: bizottsági elnök A határozat végrehajtásának határideje: 2011.május

15 -Szent László patak-völgye Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulásról Ónody Miklós polgármester: Szent László patak-völgye Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás dokumentumait átküldték, a megállapodás-tervezet is rendelkezésre áll. Kérem a Pénzügyi. Bizottságot, hogy mielőbb tárgyalja meg a kapott dokumentációt, tegyen javaslatot a testület felé. -Az Ercsi rendőrőrs parancsnokának ajánlásáról Ónody Miklós polgármester: A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kéri a képviselőtestület állásfoglalását Szabó Zoltán r.főhadnagy úr kinevezéséhez. Novozánszki Csaba bizottsági elnök: A bizottsági ülésre már személyesen is meghívtuk a Szabó urat, támogatni javasolja a bizottság a kinevezését. A képviselőtestület 5 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 171/2011.(V.17.)sz. határozata Szabó Zoltán kinevezésének támogatásáról 1.Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselőtestülete Szabó Zoltán r.főhadnagy szakmai életútjáról készített tájékoztatót megismerte. 2.A Képviselőtestület úgy határoz, hogy Szabó Zoltán r.főhadnagy úr parancsnoki kinevezését a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Ercsi Rendőrőrs élére. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester -Az NT Nemzetközi Technológiai NKFt és az önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodásról (emagyarország) Ónody Miklós polgármester: Kérem a bizottságokat tárgyalják meg, s tegyenek javaslatot a testület felé az együttműködési megállapodás elfogadásáról vagy elutasításáról. -A Rácmenza Kft. ügyvezetőjének kártérítési követeléséről szóló leveléről (közétkeztetés) Ónody Miklós polgármester: A levelet a képviselők kézhez kapták ülés előtt, ezért felolvasom. Javaslom, hogy személyesen hívják meg a bizottsági ülésre a Kft. ügyvezetőjét. Novozánszki Csaba képviselő: Én meg javaslom, hogy bízzuk meg a polgármestert, hogy ez ügyben járjon el, tárgyaljon az ügyvezetővel. 15

16 Ónody Miklós polgármester: Van-e valami utasítás arra vonatkozóan, hogy mit képviseljek? Paulovics József képviselő: Azt, amit elhatároztatok, amikor így jött össze a pályázat. Ónody Miklós polgármester: Ezt nem tudom értelmezni. Én meg fogom hallgatni, de ezek szerint nem tudom mit képviseljek. Novozánszki Csaba képviselő: Egyéni indítványként kérem, hogy a polgármester úr a Rácmenza ügyvezetőjével egyeztessen az ügy megoldása érdekében. A képviselőtestület 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 172/2011.(V.17.)sz. határozata a polgármester megbízásáról a Rácmenza Kft. ügyvezetőjével történő tárgyalás lefolytatására Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Rácmenza Kft. ügyvezetőjével egyeztessen az ügy megoldása érdekében. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos Novozánszki Csaba képviselő: Megkérem a jegyző urat, hogy a jelenlegi ételszállítóval kötött szerződést nézze meg, úgy emlékszem, hogy a felmondást a szolgalmi idő végével lehet megtenni, ami véleményem szerint augusztus 31. Továbbá kérem, hogy nézzen utána annak, hogy annak idején eszközök lettek átadva, ezeknek a listáját szeretném elkérni, ill. ennek a visszaszolgáltatásáról is kérek jegyzőkönyvet felvenni. Ónody Miklós polgármester: Én meg kérem a bizottságot, hogy újra sürgősen vegye elő a közétkeztetés megoldásának kérdését, mert augusztus, ill. szeptember 1-jétől meg kell oldanunk. Én is utána nézek a lehetőségeknek és kérem a jegyző urat is, tegye ezt. Felhívom a Képviselő-testületet és főleg bizottságai figyelmét, már kértem Önöket tegyenek javaslatot, hiszen ez alapján kell dönteni. Ne tőlem várják a megoldást! 16

17 -Árajánlat Viola Kornél szabványügyi szakértőtől, a játszóterek (iskola, óvoda) biztonsági felügyeletére Ónody Miklós polgármester: Javaslom, kérjünk be további árajánlatot. Megkérem a jelenlévő tagóvoda-vezetőt, hogy kérjen be további árajánlatot abban az esetben, ha még nincs biztonsági felügyeleti rendszere a játszóterünknek (iskola, óvoda). Addig javaslom elnapolni a döntést. Kérem a Pénzügyi. Bizottság javaslatát a bekért ajánlatokról! Baki Bálintné tagóvoda-vezető: Ez nekünk már megvan. Ónody Miklós polgármester: Tudtommal nincs meg, ez egy biztonsági felügyeleti rendszer, melynek betartása mellett kell működtetni a játszótereket. Kérem a tagóvoda-vezetőt, hogy nézzen utána, sőt megkérem, hogy az iskolaigazgatóval is vegye fel a kapcsolatot ez ügyben. Tudja meg, hogy az iskola rendelkezik-e ezzel a rendszerrel. Dr.Zamody János képviselő: További árajánlat bekéréséig, javaslom elnapolni. A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 173/2011.(V.17.)sz. határozata napirend elnapolásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a játszóterek biztonsági felügyeletére a Viola Kornél szakértő által küldött árajánlatról szóló döntést további információszerzésig elnapolja a következő ülésére. A határozat végrehajtásáért felelős: tagóvodavezető, bizottsági elnök A határozat végrehajtásának határideje: következő ülés -Novozánszki János ingatlanvásárlási ajánlatáról Ónody Miklós polgármester: A Széchenyi u-i önkormányzati ingatlanra tett ajánlatot. Kérem a bizottságokat, hogy tárgyalják meg, s tegyenek javaslatot a képviselőtestület felé. Novozánszki Csaba képviselő: Szükséges egy értékbecslést készíttetni. Ónody Miklós polgármester: Van értékbecslés, nem is egy, mert a bank is készíttetett. Ez az Arany J. utcai ingatlannál megfelelő volt. Itt miért nem az? Novozánszki Csaba képviselő: Igen, korábban volt, szeretnénk frissebbet. 17

18 Ónody Miklós polgármester: Nem értem miért mérnek képviselő-társaim ismét más mércével! Egyébként megkérdezem, hogy más adás-vételünknél volt friss értékbecslés?! Paulovics József képviselő: A többinél is volt, még a cserénél is. Novozánszki Csaba képviselő: Javaslom, hogy az értékbecslést szavazzuk meg. Ónody Mikós polgármester: A javaslatról kérem, szavazzunk. A képviselőtestület 4 igen, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta. 174/2011.(V.17.)sz. határozata az önkormányzat tulajdonát képező Széchenyi u-i ingatlan értékbecslésének elkészíttetéséről 1.Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Széchenyi utcai ingatlan értékbecslésének elkészítésével megbízza Papp Miklós helyi vállalkozót. 2.A forrás a költségvetésben rendelkezésre áll. A határozat végrehajtásáért felelős: a jegyző -FM Közgyűlés elnökének intézményátszervezéssel kapcsolatos kérése Ónody Miklós polgármester: A képviselők kézhez kapták a levelet, melyben kérik az átszervezés véleményezését. Javaslom, hogy a kezdeményezést támogassuk. A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 175/2011.(V.17.)sz. határozata intézményátszervezés véleményezéséről Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Önkormányzat által tervezett (FMÖ Dr.Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma, illetve a FMÖ Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma) összevonásával és 18

19 fenntartói jogának a Vidékfejlesztési Minisztériumnak történő átadásával egyetért. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester -Óvodai létszámadatokról Ónody Miklós polgármester: Az óvodavezető levelét a képviselők kézhez kapták. A tagóvodavezető szerint a gyermekek növekvő létszáma indokolttá teszi az óvodabővítést. Baki Bálintné tagóvoda-vezető: Nekünk van elképzelésünk, megnéznénk az önkormányzat tulajdonát képező Kossuth u-i (volt tsz-iroda) épületét, abból két csoporthelyiség kialakítható lenne. Ónody Miklós polgármester: Ebben a kérdésben a döntést a képviselőtestület további információk birtokában a következő munkatervszerinti ülésén tud hozni, amely június 21-én lesz. Kérem a bizottságokat, hogy tárgyalják meg, s terjesszék a képviselőtestület elé a javaslatukat. Kérem a tagóvoda-vezetőt, hogy az elképzelés-sort írja le. Baki Bálintné tagóvoda-vezető: A kiértesítéseket viszont már június hónapban szoktuk kiküldeni. A képviselőtestület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 176/2011.(V.17.)sz. határozata az óvodabővítésről Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tagóvoda-vezető tájékoztatóját megismerte, megbízza őt, hogy egy koncepciót dolgozzon ki rövid-, közép- és hosszútávon a gyermeklétszám növekedése miatti óvoda bővítésére. A határozat végrehajtásáért felelős: a tagóvoda-vezető A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos -A Tenderautditor Kft. vel kötendő szerződésről Ónody Miklós polgármester: Köszöntöm körünkben Ónódy Miklós urat. A képviselőtestület korábban úgy döntött, hogy megbízza a Bárándy Aliz Ügyvédi Irodát a szerződés áttekintésével, ami meg is történt, az ügyvédnő által javasolt észrevételek bekerültek a jelenlegi szerződésbe. 19

20 Paulovics József képviselő: Van-e ennek pénzügyi vonzata az önkormányzatra nézve. Ónódy Miklós: Jelenleg, egészen addig nincs, amíg a képviselőtestület el nem dönti, hogy menjen tovább, avagy sem. Eddig mindenki ingyen dolgozott az ügyön, akik ezen dolgoztak számítanak arra, hogy a pályázatírással ők lesznek megbízva. Paulovics József képviselő: A szerződéssel kapcsolatosan nagyon óvatosak vagyunk, mert nehogy még egyszer bekerüljön Ráckeresztúr egy olyan örvénybe, mint a csatorna-beruházás, amely a falut lehúzza. Most, hogy az önkormányzatunk gazdasági szempontból nagy bajban van, elképzelhető, hogy a 10,6 ha-os területünket is értékesíteni kell ahhoz, hogy a felhalmozott számlatartozásokat kiegyenlítsük. Ha adósságrendezés lesz, akkor teljesen mindegy. Amennyiben stabilizálódik az önkormányzat anyagi helyzete, akkor messzemenőkig támogatjuk, mert mindannyian jónak tartjuk. Ónódy Miklós: Most csak egy előkészítő tanulmányról kell dönteni, amit később is fel tud az önkormányzat használni. Ha úgy dönt a képviselőtestület, hogy nem most valósítsa meg, hanem akár 2 év múlva, akkor folytatható tovább. Ha van egy ilyen lehetőség, hogy díjtalanul megcsinálják, hogy mit kell majd folyamatosan csinálni, azt nem lenne szabad elutasítani. Ha az anyagi lehetőség nem teszi lehetővé az önrészt, akkor majd akár 2 év múlva, amikor stabilizálódik az önkormányzat anyagi helyzete. Ez egy szándék arra, hogy amennyiben a források meglesznek, akkor lehet folytatni. Január óta dolgozunk ezen, több ügyvéd is megnézte, az önkormányzat által megbízott ügyvéd is. Novozánszki Csaba képviselő: Nem a jogi kérdésekkel vannak aggályaink, hanem azzal, hogy az önkormányzatnak elsődleges célja gazdasági helyzetét stabilizálja, és önrészt biztosítani jelen pillanatban nem tud, csak ezt követően. Évek múlva, ha stabilizálódik a helyzet, akkor újra kellene kezdeni az egészet. Addig nem kell az ügyön dolgozni, tartok attól, hogy esetleg még anyagi vonzattal is jár majd a végén, amit most nem tud az önkormányzat vállalni. Rideg Tamásné képviselő: A szerződést az ügyvédnő, a képviselőtestület kérésére átnézte, semmiféle kifogás nem érkezett. A jelen szerződésben az önkormányzat nem kötelezi el magát, anyagi vonzata nincs, ez egy lehetőség az önkormányzat számára ahhoz, ha majd valamikor fog foglalkozni ezzel a fejlesztési lehetőséggel, akkor már van kiindulópont. Részemről így fogadható. Paulovics József képviselő: Ehhez csak annyit, hogy a csatorna-beruházás is így kezdődött, amikor arról volt szó, hogy az ÖKOTÁM Alapítvány ingyen és 20

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről.

Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről. Szám: 572/2011. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/ Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 6/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) 1.) Előterjesztés víziközmű üzemeltetése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) 1.) Előterjesztés víziközmű üzemeltetése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 12-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (111-112) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés víziközmű

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott üléséről Leányvár, 2011. július 20. Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Leányvár Község

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 10. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről.

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-34/2011. 34. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 145/2012.(VII.31.) 146/2012.(VII.26.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. június 1-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről.

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-../2015. 17. számú jegyzőkönyv Készült: 2015. június 29-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének aljegyzői irodájában, 3073

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/ Fax: 06/

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/ Fax: 06/ BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 18-án megtartott

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 63/2012. (VI. 14.) sz. 64/2012. (VI.14.) sz. 67/2012. (VI.14.) sz. 68/2012.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben