E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Szám:02/285-32/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére Tárgy: Előadó: Döntés a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Baláca Római-kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztésére KDOP /B. pályázat benyújtásáról Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállításában közreműködött: Megyei Önkormányzat Hivatala Oktatási és Közművelődési Iroda Wieland Erzsébet irodavezető Németh József kulturális referens Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő Iroda Csajka Györgyné irodavezető Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Dr. Limbacher Gábor igazgató Csirke Orsolya régész Az előterjesztést megtárgyalta: Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés 170/2009. (XI.19.) MÖK határozata felhatalmazta a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságot (VMMI), hogy dolgozza ki a Baláca Római-kori Villagazdaság és Romkert fejlesztésére benyújtandó KDOP /B. pályázati kiírásra projektjét, amely a villagazdaság turisztikai, kulturális szerepének erősítésére irányul. A fejlesztés célja a látogatók számának növelése a szolgáltatások skálájának szélesítése által. A műemléki terület a Magyar Állam tulajdona, felette a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja, önkormányzatunknak ingyenes használati joga van a terület felett. Az ott lévő kiállítóhelyet a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság működteti. A pályázat önrészének több mint 50%-át más szervezetek biztosítanák. A pályázat sikere esetén önkormányzatunknak kötelezettséget kell vállalnia a projekt befejezését követő 5. év végéig a működtetésére. A működtetés számításaink szerint az eddigiekhez képest körülbelül évi 1 millió Ft többletköltséggel fog járni, melynek megtérülését a látogatószám emelkedéséből és az új szolgáltatások igénybe vételéből fedezni tudja a múzeum. A projekt összegző adatai A projekt címe: A balácapusztai római kori villagazdaság kulturális-turisztikai és látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztése A projekt megvalósulásának helyszíne: Nemesvámos - Balácapuszta Helyrajzi szám: 089/3 A projekt megvalósításának tervezett kezdete: A projekt megvalósításának tervezett befejezése: A projekt költsége összesen: Ft Az igényelt támogatás összege: Ft A támogatás mértéke: 85% Az önerő összege: Ft Az önerő mértéke: 15% A pályázat előkészítési költsége (és forrása): Ft (Egységes Pályázati Keret /fejlesztés/ terhére Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság 71/2009. (XI.17.) határozata alapján) A pályázat egyfordulós, beadási határideje: január 18.

3 A projekt szakmai leírása A projekt célja a balácapusztai kiemelt régészeti lelőhely kulturális-turisztikai célú, egyedi élményt nyújtó és látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztése. A projekt keretében megvalósuló értékmegőrző és értéknövelő beruházás hozzájárul Veszprém megye komplex turisztikai fejlesztéséhez, illetve a villagazdaság és romkert regionális, országos valamint nemzetközi vonzerejű turisztikai látványossággá válásához. A projekt tartalmi elemei: 1. A villagazdaság főépületének (I. épület) fejlesztése a.) a kiállítóterek információs és kommunikációs technológiai fejlesztései és beruházások 3D-s multimédia túra a tárlaton adott helyiségek projektoros, virtuális berendezése (pl. berendezés, freskók bemutatása, mozaiktechnika) statikus, sztereoszkópikus ál-távcsövek (a látogató a kiállítás egyes pontjain felállított távcsöveken keresztül mintegy a múltba nézve számítógépes 3D-s modellről készült sztereoszkópikus képpárok segítségével az adott nézetet láthatja eredetiben. azonnali képkészítés (Az alkalmazás a látogatóknak lehetőséget ad, hogy helyben készülő fényképének felhasználásával saját magát egy római kori személyként jelenítse meg, előre elkészített sablonok és kiegészítő elemek felhasználásával. Ezzel részévé válhat egy virtuális közösségnek, képe megjelenhet a honlapon, külön galériában. Az elkészült kép, a múzeum logójával, megvásárolható lesz. Az alkalmazás akár a honlapról is elérhetővé válhat majd.) PDA multimédiás guide (a hagyományos belépőjegy mellé megvásárolható kiegészítő szolgáltatásként) b.) műtárgymásolatokkal felszerelt belső terek kialakítása: ebédlő (25. helyiség) fogadószoba (20. helyiség) pince (a meglévő kiállítás korszerűsítése) Az új terek kialakítása során készülne el a MNM tulajdonában levő, de egykor a tablinumot (fogadótermet) díszítő mozaikpadló 1:1 méretű másolata, ill. könnyűszerkezetes hordozók beépítésével egy római kori triclinium (ebédlő) megjelenítése. A berendezés részét képezik a padló és a freskók korához illő bútorok, valamint a VMMI régészeti gyűjteményben levő edények másolatai is. c.) a sárga-lila szoba falfestmény-rekonstrukció hordozóelemének korszerűsítése, illetve új rekonstrukció összeillesztése A. Barbet és munkatársa újragondolt, elvi elképzelése alapján. 2. Önálló honlap készítése A balácai római kori villával kapcsolatos látogatómenedzsment-rendszer kiépítésével. 3. Fűszer- és gyógynövénykert bővítése, áthelyezése A munkához műemléki területen nagy gyakorlattal rendelkező tájkertész szakembert vonunk be, aki korabeli források, ill. európai kert-rekonstrukciók felhasználásával idézi meg a Kr. u. 1. évszázad veteményesét, amely magába foglalta a haszonnövények mellett - a fűszer- és gyógynövényeket is.

4 4. Utak, parkoló korszerűsítése illetve kerékpártároló kialakítása bekötőút kiépítése az út melletti parkolótól a villagazdaságig kevésbé frekventált helyen akadálymentes parkoló kialakítása a romkerten belüli látogató-útvonal korszerűsítése, a lehetőségekhez képest (műemléki területen a KÖH hagyja jóvá az akadálymentesítés mértékét) teljes körű akadálymentesítése a Nemesvámos és Veszprémfajsz között a közeljövőben megépülő kerékpáros túraútvonal forgalmát figyelembe véve, a villagazdaságba látogató kerékpáros turisták, iskolás csoportok igényére reflektálva kerékpártároló (20 darabos) kialakítása 5. Projektarányos akadálymentesítés A fejlesztés alá vont területek a lehetőségekhez képest (műemléki területen a KÖH hagyja jóvá az akadálymentesítés mértékét) teljes körű akadálymentesítése. A projekt részletes költségvetése Önrész: ,00 adatok ezer Ft Támogatás: ,00 Összes költség: ,00 tervezett költség Előkészítési költségek (max 8%) 2 894,00 közbeszerzés ktg ( max 1,5%) 1 950,00 tervezési költségek 800,00 bútor tervezési ktg 144,00 Megvalósítási költségek ,98 1 Projekt management - projekt management 2 szolgáltatások igénybevétele ,60 honlap 4 800,00 marketing 3 981,60 könyvvizsgálói díj 1 300,00 3 Építési ktg ,88 számítógépes hálózat 2 062,88 riasztó rendszer 574,60 kamera rendszer 2 659,50 mérés, dokumentáció 60,00 villanyóra átalakítás 699,70 mozaik készítés ,00 falfestmény (sárga-lila szoba) ,00 parkosítás 880,80 út+ parkoló + kerékpár tároló ,40 megelőző feltárás 1 370,00 4 Eszközbeszerzés ,50 számítógépek 1 440,90

5 kijelzés, kivetítés 3 140,30 butorzat 473,60 műtárgymásolatok 200,00 falfestmény paraván ,00 táblák 4 db(marketing) 884,00 jegykiadó rendszer 2 416,70 5 Immateriális javak ,00 6 Általános ktg 50,00 bankszámlanyitás vezetés nyitás Áfa, Áfa, más adók, közterhek ,02 Tartalék 2 000,00 Kiadások mindösszesen ,00 Az önrész összetétele: Veszprém Megyei Önkormányzat Nemesvámos Önkormányzat Inno Teq Kft Balácáért Alapítvány Összesen Ft Ft Ft Ft Ft A más szervezetek által biztosított önrészekről szóló nyilatkozatok az előterjesztés mellékletét képezik. Fenntartási alternatívák A villagazdaság jelentősége, kulturális-tudományos megítélése azonos értékű a Gorsium-i régészeti parkéval és Aquincum-mal. A három régészeti lelőhely a római településformák egy-egy típusát képviseli. Emellett a balácai villagazdaság a Dunántúl eddigi legnagyobb ismert római kori villagazdasága. Az egykori település területe részben feltárt, részben műszeres mérésekből ismert. Ez nem jelenti a jelenlegi prosperálás és a jövőbeni bővítés megakadályozását. Amennyiben az anyagi források lehetővé teszik, a park készen áll a fejlesztésre. 1. Értékesíthető előnyök: Kedvező földrajzi elhelyezkedés. Alig több mint 8 km Veszprémtől mért távolsága, a Balaton perc alatt elérhető autóval és kerékpárral egyaránt. a villagazdaság 16 ha területen fekszik. Ebből a központi terület kb. 9 ha, amelyet a Magyar Állam ki is sajátított. Ez utóbbinak alig egyötödét ismerjük pontosan. A kisajátítási területen kívüli külterület egészen a nemesvámosi utolsó házsorig régészetileg és műemlékileg védett föld. Ily módon esetleges újabb kisajátítás/kárpótlás révén lehetőség lesz a hasznosítási elképzelések továbbfejlesztésére.

6 év A római kori települések egy jellemző típusát képviseli, az antik föld- és szőlőművelő villagazdaságét, amelynek teljes bemutatására lehetőség van. Unikális jellege kihasználatlan, kulturális és turisztikai szempontból egyaránt. A szűkebb és tágabb környezetében számos hasonló korú kulturális turisztikai célpont található. Ezekből tematikus útvonal állítható össze. Ennek egy kitűnő példája a dunántúli, kiemelt római kori örökségek felfűzése (Utazás a római kori Pannoniában). Ehhez hasonló útvonal kialakítható a Balaton keleti medencéjének római kori emlékeit összekötő kerékpáros, autós útvonal. A római kori szőlőművelés apropóján a térség borturizmusába szintén bekapcsolódhatunk. 2. Felszámolandó hátrányok: Infrastruktúra minden tekintetben - fejletlensége illetve visszaépítése A kulturális és turisztikai szolgáltatások szűk köre A romkert túlzott elszigeteltsége a környezetétől. A helyi önkormányzatok mellett a civil szervezetek bevonása is indokolt a létesítmény prosperálásához. AZ ELMÚLT ÉVEK ÉRTÉKELÉSE A kiállítóhelyet 2009-ben fő látogatta meg. Az előző évekhez képest ez 1/3- os visszaesést jelent. Ennek két oka van: a nyitva tartási idő csökkentése (6 napról 5-re) és a szezon hosszának csökkentése (5 hónapról 4-re). A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságnak a látogatószám növelésére a meglévő marketing eszközök fejlesztése és bővítése nélkül nincs esélye. Meglévő forrásai csak a szűk környezetben élők tájékoztatására adnak lehetőséget, illetve múzeumpedagógiai tevékenységük révén az oktatási intézményeket tudják megkeresni és felajánlani szolgáltatásaikat (múzeumpedagógiai óra, rendezvények). Látogatók száma és összetétele a megváltott jegyek értéke alapján teljes áru belépőjegyes kedvezményes áru belépőjegyes ingyenes látogató fő A látogatók összetétele meghatározza az elérhető bevételek nagyságát.

7 Amennyiben külső források (pályázat) igénybevételével a mostani működési feltételrendszeren változtatni lehetne, ez új fejlődési irányba helyezné a római kori villagazdaságot. Tervezett árbevétel nettó árbevétel belépőjegyből belépőjegy ára: 544 Ft + 25% áfa teljes árú belépőjegy kedvezményes árú belépőjegy nettó összesen muzeumpedagógiai szolgáltatások muzeumpedagógiai óra díja: 400 Ft + 25% áfa diákok száma muzeumpedagógiai óra bevétele Várható bevételek mindösszesen belépőjegy bevétele muzeumpedagógiai órák bevétele muzeumi bolt bevétele Bevételek összesen belépőjegy bevétele muzeumi bolt bevétele muzeumpedagógiai órák bevétele Bevételek összesen

8 Tervezett kiadások Fejlesztés nélküli fizetendő kiadások: 1. Telefon alapdíj és kapcsolási díj a riasztórendszer működéséhez: Víz alapdíj: Tűzjelzők karbantartása: Biztonságtechnikai szolgálat: Villamos energia: Összesen : Fejlesztés kapcsán fellépő többlet rezsi kiadások kiadás növekedés Telefonköltség 7 hónap * 5000 Ft Víz díj 7 hónap * 5m3*502Ft Villamos energia 182 nap*8 óra*15,27kw*43,53 Ft szemétszállítási díj 3 né*53681 Ft szállítás (kiállítási anyag) 2* Ft összesen Éves rezsikiadás Rezsikiadás növekedése Egyéb kiadások (karbantartás, szállítás, téliesítés, stb) Kiadások mindösszesen: A pályázat kapcsán Veszprém Megye Önkormányzatának, mint pályázónak, a tulajdonosi hozzájárulás megszerzése érdekében, nyilatkoznia szükséges a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, mint az állami tulajdonú Nemesvámos 089/3 hrsz kezelőjének arról, hogy az MNV Zrt.-nek a pályázatból adódóan semminemű fizetési kötelezettsége nem keletkezik, azzal kapcsolatban mögöttes felelősség nem terheli, az állami tulajdonú ingatlant a pályázat érdekében semmilyen módon nem terheli meg, a projekt során létrejövő fejlesztések a pályázati kiírásban rögzített ideig a pályázatban vállalt funkcióknak megfelelően fognak működni. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolom../2009. (XII. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot nyújt be a Regionális Operatív Program keretében meghirdetésre került KDOP /B A régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerő-fejlesztések támogatása című, a Baláca, Római-kori Villagazdaság és Romkert fejlesztésére. 2. A Közgyűlés évi költségvetésében 9,5 millió Ft önrészt biztosít a pályázat megvalósításához.

9 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság fenntartója, kötelezettséget vállal arra, hogy a KDOP /B. kódszámú pályázat által támogatott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti. 4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megszerzéséhez szükséges és projekt-adatlaphoz tartozó nyilatkozatokat megtegye. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke, illetve a benyújtásért Dr. Limbacher Gábor, igazgató Határidő: azonnal, illetve január 18. Veszprém, december 9. Lasztovicza Jenő s.k.

10

11

12

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió kulturális helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása c. komponenséhez Kódszám: NYDOP-2.1.1/A-13 1 Tartalomjegyzék A.

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kódszám: ÉAOP-27-2.1.1.A.B.C.D - Versenyképes turisztikai termék- és attrakció fejlesztés Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése C komponens MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 8-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 8-i ülésére Szám: 02/207-20/2007. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése c. konstrukciójához.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése c. konstrukciójához. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-5.1.2.B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/145-21/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés című konstrukcióhoz Kódszám: ÉMOP-4.2.1/B-12 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1.

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP-3.1.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/297-7/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése a konvergencia régiókban c. konstrukciójához. Kódszám: DAOP-2.1.1/I-12 NYDOP-2.1.

Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése a konvergencia régiókban c. konstrukciójához. Kódszám: DAOP-2.1.1/I-12 NYDOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1106/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/137-17/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő) című kiemelt projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2011. Március 31. Megbízó: Szentes Város Önkormányzata Polgármester: Szirbik Imre Az Akcióterületi Terv az elfogadott

Részletesebben