RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ S&G logo SG-547. számú közbeszerzési eljárás Budapest, július 21. ISO logo

2 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: immunkémiai humán székletvér kimutatására alkalmas reagensek és kiegészítők beszerzése Az eljárás típusa: közösségi értékhatárokat elérő gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás Az ajánlatkérő: neve: Országos Tisztifőorvosi Hivatal címe: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. telefonszáma: +36-1/ /6424 faxszáma: +36-1/ címe: kapcsolattartó: Dr. Budai András országos szűrési koordinátor (a továbbiakban: ajánlatkérő) Az eljárás lefolytatásával megbízott: neve: S&G Consulting Kft címe: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. III./10. telefonszáma: +36-1/ faxszáma: +36-1/ címe: kapcsolattartó: Pap László (a továbbiakban: lebonyolító) Az eljárás azonosító számai: SG /S ; július / 45

3 Tartalomjegyzék I. Részvételi felhívás... 4 II. Részletes részvételi feltételek a) Általános információk b) A részvételi jelentkezés elkészítése c) A részvételi jelentkezéssel szemben támasztott formai követelmények d) A részvételi jelentkezéssel szemben támasztott tartalmi követelmények III. Specifikáció IV. Iratminták / 45

4 I. Részvételi felhívás HU-Budapest: Diagnosztikai készletek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Országos Tisztifőorvosi Hivatal Gyáli út 2-6. Figyelmébe: Dr. Falus Ferenc országos tisztifőorvos 1097 Budapest MAGYARORSZÁG Tel Fax Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Gyáli út 2-6. D épület I emelet C részleg Figyelmébe: dr. Budai András 1097 Budapest MAGYARORSZÁG Tel / Fax Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Gyáli út 2-6. D épület I emelet C részleg Figyelmébe: dr. Budai András 1097 Budapest MAGYARORSZÁG Tel / / 45

5 Fax I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Egészségügy Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Immunkémiai humán székletvér kimutatására alkalmas reagensek és kiegészítők beszerzése (SG- 547.). II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye Árubeszerzés Adásvétel A teljesítés helye Budapest. NUTS-kód HU101 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Szállítási szerződés immunkémiai humán székletvér kimutatására alkalmas reagensek és kiegészítők beszerzésére. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Igen II.1.8) Részekre történő ajánlattétel Nem II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? Nem II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség (+100 %) személy szűréséhez szükséges mennyiségű humán székletvér kimutatására alkalmas reagens és a minták vételéhez és tárolásához szükséges mennyiségű mintagyűjtő eszköz beszerzése, valamint - amennyiben a megajánlott termék kiértékelési technológiája azt szükségessé teszi - legalább 1 db mérést végző, automatizált leolvasást biztosító eszköz ajánlattevő általi kihelyezése a szerződés időtartamára. A kiértékeléshez ajánlatkérő rendelkezésére áll Roche Modular Analytics P típusú automata. Amennyiben a megajánlott reagens kiértékelése ezen elvégezhető, külön automata kihelyezése nem szükséges, de a kiértékelés - a dokumentációban megadott - normatív költségét ebben az esetben - az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében - hozzá kell adni az ajánlat értékéhez. II.2.2) Vételi jog (opció) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 5 / 45

6 kezdés III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerűen kiállított és teljesítésigazolással ellátott számla ellenében, figyelemmel a Kbt ára és az Art. 36/A -ára is, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással - a kincstári fizetés szabályai szerint - teljesíti. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? Nem III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet: akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-h) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező vagy 10 % feletti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet: akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) szerinti kizáró okok fennállnak. Részvételre jelentkezőnek és a 10 % feletti alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek: az részvételi jelentkezésben írásban kell nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdése a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, a 60. (1) bekezdésének e) pontja szerinti köztartozások hiányával, valamint a 60. (1) bekezdésének h) pontjával kapcsolatos hatósági igazolásokat legkésőbb a 117. (1) bekezdése szerinti eredményhirdetéstől számított tizenöt napon belül kell csatolnia. Az igazolások a Kbt. 20. (3) bekezdése értelmében eredetiben vagy hiteles másolatban nyújthatók be. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkező, illetve a 10 % feletti alvállalkozó csatoljon a Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja szerint számláját vezető valamennyi pénzintézettől származó, valamennyi bankszámlára kiterjedő, a részvételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolatú igazolást az alábbi tartalommal: mióta vezeti a pénzintézet a számlá(ka)t, fizetési kötelezettségeinek határidőre eleget tesz-e, az igazolás kiállítását megelőző 2 évben számláján volt-e 60 napot meghaladó sorban állás. Vagy. Csatoljon a részvételi határidő időpontjában érvényes szakmai felelősségbiztosítási kötvényt, illetve a biztosító hivatalos nyilatkozatát (illetőleg azok hiteles másolatát) a biztosításra vonatkozóan, amely igazolja legalább évi HUF, illetőleg káreseményenként legalább HUF összeghatárig a fedezet meglétét, 6 / 45

7 A részvételre jelentkezőnek, illetve a 10 % feletti alvállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy a benyújtott nyilatkozatokat kiállító pénzintézeteken kívül máshol nem vezet számlát. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. 3/E. pontjával összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező, illetve a 10 % feletti alvállalkozó, ha valamely pénzintézeti igazolás szerint fizetési kötelezettségeinek határidőre nem tesz eleget, számláján az igazolás kiadásának dátumát megelőző 2 évben volt 60 napot meghaladó sorban állás. Vagy. A részvételi határidő időpontjában nem rendelkezik olyan szakmai felelősségbiztosítással, amely biztosítja legalább évi 2 millió forint, illetőleg káreseményenként legalább HUF összeghatárú biztosítási fedezet meglétét. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) A részvételre jelentkező, illetve a 10 % feletti alvállalkozó csatolja a megajánlani kívánt termékek a Kbt. 67. (1) bekezdés e) pont szerinti tanúsító szervezettől származó tanúsítványát egyszerű másolatban. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. 3/E. pontjával összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) a) Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező, illetve a 10 % feletti alvállalkozó, ha a megajánlani kívánt termékek nem rendelkeznek ORKI, CE vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal. (együttes megfelelés) III.2.4) Fenntartott szerződések Nem III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Ajánlatkérő nyílt eljárást ( 2010/S ) folytatott le ugyanerre a beszerzési tárgyra, amely a Kbt. 92. b) pontja alapján eredménytelenül zárult. Az eljárás alapján megkötendő szerződés országos szűrési programhoz kapcsolódik, amelynek befejezési határideje , amely határidőig a több tízezer minta begyűjtésének és kiértékelésének is le kell zajlani. A nyílt eljárás során alkalmazandó határidők veszélyeztetnék a szűrési program határidőre történő megvalósítását. IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során 7 / 45

8 IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Az ellenszolgáltatás bruttó összege (Ft, előny a kisebb). Súlyszám A megadott szállítási határidőnél korábbi szállítás (a rövidítés mértéke) (naptári nap, előny a nagyobb). Súlyszám 8 3. A megajánlott termék kalibrációs stabilitása (nap, előny a nagyobb). Súlyszám 8 4. A megajánlott termék minta stabilitása (nap, előny a nagyobb). Súlyszám 8 5. A megajánlott termék stabilitása a kit felbontását követően (nap, előny a nagyobb). Súlyszám 8 6. A megajánlott termék mérési tartományának szélessége (ng/ml, előny a nagyobb). Súlyszám 8 7. Analízis sebesség (az óránként elvégezhető vizsgálatok száma. Súlyszám 8 IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? Nem IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám SG-547. IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? Egyéb korábbi közzététel Hirdetmény száma a HL-ben: 2010/S , IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő :00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? Nem VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Nem VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 1.) A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja és helye: ben (10:00), MAGYARORSZÁG 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. D épület III. emeleti tárgyaló, jelenlétre jogosultak a Kbt (2) bekezdése szerint. 2.) A részvételi szakasz eredményhirdetésének tervezett időpontja és helye: ben (10:00), MAGYARORSZÁG 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. D épület III. emeleti tárgyaló 3.) A részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell a Kbt (1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint (3) bekezdésében foglaltakról. 4.) A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni, valamint az ahhoz csatolt minden idegen 8 / 45

9 nyelvű igazolást, dokumentumot és okiratot magyar nyelvű fordítással együtt kell benyújtani, ami alól kivételt képeznek a termék műszaki jellemzőire és a vizsgálati eredményekre vonatkozó adatok, valamint a kezelési és használati utasítás, amelyet angol nyelven is elfogad ajánlatkérő 5.) A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételi jelentkezést a részvételre jelentkező (10 % feletti alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet) képviseletében aláíró személy(ek) cégjegyzési jogosultságát igazoló okiratokat (aláírási címpéldány, a részvételi határidőtől számított 60 napnál nem régebben kelt cégkivonat) eredeti vagy hitelesített másolati példányban. Szükség esetén a meghatalmazás eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát is csatolni kell. 6.) Ajánlatkérő hiánypótlásra a Kbt (2) bekezdése értelmében teljes körben lehetőséget biztosít. 7.) Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a jelen részvételi felhívásban a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit, és ennek igazolását, a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 8.) A részvételi jelentkezés elkészítéséhez szükséges egyéb adatok a dokumentációban találhatók. A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentációt ajánlatkérő honlapján közvetlenül elérhetővé teszi és azt részvételre jelentkezők a honlap Közbeszerzés menüpont, Ajánlati, részvételi felhívások pont alatt, az eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok oldaláról térítésmentesen letölthetik. A letöltéssel egyidejűleg, annak megtörténtéről részvételre jelentkezők kötelesek magukat külön faxüzenetben a cégnév és a kapcsolattartási adatok (kapcsolattartó személy neve, székhely, postacím, , telefon, telefax) megadásával regisztrálni (faxszám: az I.1 szerint). Jelen közbeszerzési eljárásban csak az ilyen formában regisztrációt kérő részvételre jelentkezők vehetnek részt. 9.) Az adható pontszám valamennyi részszempont esetében pont. A pontozás akként történik, hogy az egyes részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adható pontszám a legjobb ajánlathoz történő arányosítás alapján kerül meghatározásra. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. Az értékeléshez használt képletet a dokumentáció tartalmazza. 10.) Részvételre jelentkező - a megfelelő részvételi jelentkezés elkészítése érdekében - a részvételi felhívásban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet, amelyet az I.1. pontban megjelölt címre lehet eljuttatni - a részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben. A beérkezett kérdésekre ajánlatkérő írásos választ ad, amely minden részvételre jelentkező részére elküldésre kerül a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb 4 nappal, a Kbt ának figyelembevételével. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít arra, hogy részvételre jelentkezők a kiegészítő tájékoztatáshoz az I.1. pontban megjelölt helyen a részvételi határidő lejártáig munkanapokon 10:00 és 12:00 óra között, míg a részvételi határidő lejártának napján 8:00 és 10:00 óra között hozzáférjenek. 11.) A részvételi jelentkezés költségeit a részvételre jelentkezők viselik. 12.) A részvételre jelentkezőknek a részvételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell részvételi jelentkezését elkészítenie és benyújtania. A részvételi jelentkezéseket írásban és zártan, a részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani, a részvételi határidő lejártáig. Közvetlen benyújtás esetén a részvételi jelentkezéseket ajánlatkérő székhelyén (az I.1. pontban megjelölt helyen) munkanapokon 10:00 és 12:00 óra között, míg az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00 és 10:00 óra között lehet leadni. 13.) Közös részvételre jelentkezés esetén részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési megállapodást (az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, az egymással szembeni felelősségvállalás szabályait, valamint a feladat- és hatáskörök bemutatását is), melyet a közös részvételre jelentkezők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia. 14.) Részvételre jelentkezőnek ajánlatához csatolni kell a megajánlott reagens gyártója által kiállított 9 / 45

10 igazolást vagy nyilatkozatot arról, hogy az alábbi bizonyítékokkal rendelkezik a megajánlott reagens működési jellemzőit, hatékonyságát illetően: randomizált, kontrollált, és kohorsz tanulmány(ok), amely a székletszűrés eredményét megfelelő (kolonoszkópia) vagy elfogadható (pozitív esetben kolonoszkópia, negatív esetben rendszeres követés) referencia standarddal hasonlította össze, átlagos kockázatú populációban (közösségi-, munkahelyi-, vagy népesség szűrés; legalább fő), analitikai és klinikai teljesítmény adatokkal (szenzitivitás, specificitás adenomára, kolorektális karcinómára) 15.) A termékek szállítási határideje a szerződéskötéstől számított max. 30 naptári nap, az ennél rövidebb szállítási határidő megajánlása értékelési szempont. VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG Tel Internet: Fax VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG Tel Internet: Fax VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: / 45

11 II. Részletes részvételi feltételek a) Általános információk A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján kerül lebonyolításra. A részvételre jelentkezőknek a Kbt-ben, a részvételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell részvételi jelentkezését benyújtania. Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve a részvételi jelentkezéshez mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető (pl. referencia nyilatkozat esetén). A részvételre jelentkező felelősséggel tartozik a részvételi jelentkezésben közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elkészítésének megkönnyítése érdekében az iratmintákat e- mail-en is megküldi a részvételi dokumentációt megvásárlók részére, azzal, hogy elsődlegesen a nyomtatott formában átadott dokumentáció tartalma tekintendő irányadónak, és ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal az elektronikus iratok sérüléséből, megrongálódásából fakadó károkért. Részvételre jelentkező külön kérésére (pl. cím hiányában vagy annak működésképtelensége esetén) az elektronikus dokumentumokat CD lemezen is rendelkezésre bocsátja ajánlatkérő. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg a részvételi felhívásban foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy a részvételi dokumentáció a részvételi felhívással együtt kezelendő. A részvételi felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak. A dokumentáció papíralapú és elektronikus változata közül a papíralapú az irányadó. Részvételre jelentkező kötelezettségét képezi a részvételi felhívás és jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Részvételre jelentkező köteles a részvételi felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által a teljesítéssel kapcsolatban szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni. A részvételi jelentkezés előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy a részvételi jelentkezéshez szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei részvételre jelentkezőt terhelik. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés benyújtását követően nem veszi figyelembe részvételre jelentkezőnek a pontos információk hiányára hivatkozó részvételi jelentkezés módosítására vonatkozó kérelmét. 11 / 45

12 A részvételi jelentkezés elkészítéséhez szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen dokumentációban részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége. Részvételre jelentkezőnek a jogszabályi rendelkezések betartása mellett a részvételi felhívásban, a dokumentációban és a részvételre jelentkezők kérdésire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell a részvételi jelentkezést elkészítenie. Részvételre jelentkező kockázata és a részvételi jelentkezés érvénytelenségét vonja maga után, ha részvételre jelentkező részvételi jelentkezését hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag és/vagy formailag nem felel meg a részvételi felhívásban, jelen dokumentációban, és a részvételre jelentkezők kérdéseire adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket a hiánypótlás keretében nem korrigálja. A megajánlott és teljesítendő szolgáltatásoknak teljes mértékben meg kell felelniük a specifikációban foglaltaknak. A részletes specifikációban egyes esetekben esetleg gyártóra, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások, fantázianevek, márkajelzések a Kbt. 58. (7) bekezdés értelmében csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatukban azzal egyenértékű szolgáltatást is lehet ajánlani. Valótlan vagy téves adatok szolgáltatása esetén a részvételi jelentkezés érvénytelennek minősül és a részvételi jelentkezések értékelésében nem vesz részt. A részvételi jelentkezésben közölt információk kizárólag jelen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra. Részvételre jelentkezők a részvételi dokumentációt bizalmasan kötelesek kezelni, azt kizárólag a jelen eljárás keretében lehet felhasználni. 1. Az eljárással kapcsolatos fontosabb időpontokat a részvételi felhívás tartalmazza, a határidők számítására a Kbt ában meghatározott rendelkezések irányadók. A felhívásban megadott határidők így a részvételi jelentkezések benyújtásának határideje is közép-európai idő (CET) szerint értendők. 2. Definíciók: alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt. hiteles másolat: valamely dokumentumról közjegyző által, illetve annak jelenlétében készített másolat, amelynek eredetivel való egyezőségét a közjegyző ellenjegyzéssel tanúsítja. cégszerű aláírás: a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9. (1) bekezdésére figyelemmel a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell saját kezűleg aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) tartalmazza. 12 / 45

13 3. Pénzforrások, szerződéskötési engedély Ajánlatkérő kijelenti, hogy a szerződés megkötésére vonatkozó jogosultsággal és a teljesítés időpontjára vonatkozóan megfelelő anyagi fedezettel rendelkezik. 4. Üzleti titok A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A részvételre jelentkező nem tilthatja meg nevének, címének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak, vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a részvételi jelentkezés elbírálása során figyelembe vételre kerül, vagy a közérdekű adatok nyilvánosságára és közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. 5. Alkalmazandó jogszabályok A jelen részvételi dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a évi CXXIX tv. rendelkezései az irányadók. 6. Az eljárás részvételi szakaszában ajánlatkérő nem kérhet, részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot (Kbt (2) bekezdés). 13 / 45

14 b) A részvételi jelentkezés elkészítése 1. A dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás A részvételi felhívásban és jelen dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál a részvételre jelentkezők kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérési lehetősége. Ennek során az ajánlatkérő által adott válaszok nem eredményezhetik a részvételi felhívásban és jelen dokumentációban foglalt rendelkezések módosítását. A részvételre jelentkező legkésőbb a részvételi jelentkezések benyújtási határidejének lejáratát megelőző 8. napig írásban a részvételi felhívásban meghatározott címen, telefaxszámon és e- mail címen további tájékoztatást kérhet a részvételi jelentkezés elkészítéséhez szükséges bármely információ tekintetében (Kbt (1) bekezdés). Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések benyújtási határidejének lejárta előtt legkésőbb 4 nappal írásban adja meg a kért tájékoztatást. A kérésre adott tájékoztatás tartalmát valamennyi részvételre jelentkezővel ismerteti az ajánlatkérő. E kötelezettségének az ajánlatkérő olymódon tesz eleget, hogy a dokumentáció megvásárlása révén már ismertté vált részvételre jelentkezők címére írásban - a fenti határidőig - megküldi a kiegészítő tájékoztatást. A később vásárolt dokumentációval együtt a kiegészítő tájékoztatás is átadásra kerül a részvételre jelentkezők részére. (Kbt (2)-(3) bekezdés) Részvételre jelentkező köteles részvételi jelentkezését a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani. 2. A részvételi felhívás és/vagy a részvételi dokumentáció módosítása, visszavonása Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések benyújtási határidejéig bármikor jogosult módosítani a részvételi felhívásban, illetve a részvételi dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről hirdetményt kell közzétenni, amelyben új részvételi jelentkezés benyújtási határidőt kell megállapítani. (Kbt. 76. (1) bekezdés) Ajánlatkérő a módosításról értesítést küld az addig ismertté vált részvételre jelentkezőknek. Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések benyújtási határidejéig bármikor jogosult visszavonni a részvételi felhívást. A visszavonásról hirdetményt kell feladni. Ajánlatkérő a visszavonásról értesítést küld az addig ismertté vált részvételre jelentkezőknek. (Kbt. 76. (2) bekezdés) 3. A részvételi jelentkezések módosítása és visszavonása A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezések benyújtási határidejéig az ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal módosíthatja a részvételi jelentkezését. (Kbt. 77. (1) bekezdés) A módosítást az eredeti részvételi jelentkezéssel megegyező formai követelmények szerint kell elkészíteni és benyújtani. A módosítás megtehető teljes új részvételi jelentkezés formájában is, de szorítkozhat csak a részvételi jelentkezés módosuló részeire is, utóbbi esetben a módosuló részeket egyértelműen kell meghatározni (pl. oldalszám vagy fejezetszám hivatkozásokkal). A részvételi jelentkezések benyújtási határidejének lejártát követően ami egybeesik a részvételi jelentkezések nyilvános bontásának kezdési időpontjával a Kbt (2) bekezdése 14 / 45

15 értelmében a benyújtott részvételi jelentkezések még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatók! A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezések benyújtási határidejének lejártáig az ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja részvételi jelentkezését. 4. A részvételi jelentkezés elkészítésének költségei A részvételi jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget a részvételre jelentkező viseli, ezekkel kapcsolatban az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé. Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezéssel kapcsolatos költségeinek megtérítését a Kbt. 54. (6) bekezdésében és a ban foglalt esetek kivételével semmilyen jogcímen nem követelheti ajánlatkérőtől. Az ajánlatkérő nem téríti meg a részvételre jelentkezőnek a helyszín esetleges megtekintésével és vizsgálatával, vagy a részvételi jelentkezés elkészítésével összefüggésben felmerült kiadásait. A részvételi jelentkezés elkészítéséért díj nem számítható fel. A Kbt (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő visszafizeti az ajánlattevőnek az ajánlati dokumentáció ellenértékét, ha a) az ajánlatkérő a részvételi felhívást visszavonja, b) az eljárás részvételi szakasza a 115. (1) bekezdés c) vagy f) pontja alapján eredménytelen, c) az ajánlatkérő a részvételi szakasz eredményét a részvételi felhívásban megjelölt vagy a módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki, d) az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az eredményhirdetéstől számított öt munkanapon belül nem küldi meg. 5. A részvételi jelentkezés nyelve A részvételi jelentkezés nyelve kizárólag a magyar. Nem magyar nyelvű dokumentumok esetén ajánlatkérő bármely fordító cég, iroda által készített fordítást elfogad. Ajánlatkérő a termék műszaki jellemzőire és a vizsgálati eredményekre vonatkozó adatokat, valamint a kezelési és használati utasítást angol nyelven is elfogadja. 6. Kizáró okok A Kbt. 60. (1) bekezdése értelmében, az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg 15 / 45

16 g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült. A Kbt. 61. (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) pont tekintetében alvállalkozó, aki a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha a részvételre jelentkező ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve. A Kbt. 62. (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan részvételre jelentkező, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el, vagy korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud; b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen a Kbt. 70. (4) bekezdése, 71. ) teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett. 16 / 45

17 A kizáró okok igazolási módja: A részvételre jelentkezőnek a) a részvételi jelentkezésben írásban nyilatkoznia kell arról, hogy maga és az általa megjelölt, a Kbt (1) bekezdés b-c) pontja szerinti alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bekezdésének hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni, b) a részvételre jelentkezőnek (közös részvételi jelentkezés esetén részvételre jelentkezőknek) és a Kbt (1) bekezdés b-c) pontja szerinti alvállalkozónak, illetve erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt (1) bekezdése szerinti eredményhirdetést követő 15 napon belül a Kbt. 63. (2) (5) bekezdés és a 63/A. (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bekezdésének hatálya alá, ha ezt a részvételi jelentkezésben nem igazolta. 7. Erőforrást nyújtó szervezetek bevonására vonatkozó szabályok Nem minősülhet erőforrásnak, ezért erőforrást biztosító szervezet bevonásával nem igazolható a Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja (pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat, felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás) a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja (a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtása) a Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja (teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról szóló nyilatkozat) a Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja (referencia) a Kbt. 67. (1) bekezdés d) pontja (áru leírása, mintapéldány, fénykép) a Kbt. 67. (1) bekezdés e) pontja (szabványnak való megfelelést igazoló tanúsítvány) a Kbt. 67. (1) bekezdés f) pontja (minőségbiztosítási intézkedések) szerinti körülmény, kivéve, ha a részvételre jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. 8. A részvételi jelentkezések benyújtási határideje A részvételi jelentkezés postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatot a részvételre jelentkező viseli. A személyesen benyújtott részvételi jelentkezés átvételét ajánlatkérő a helyszínen átvételi elismervény formájában írásban visszaigazolja. Ajánlatkérő lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül, ami a tértivevényen, illetve az átvételi elismervényen szereplő időpont. A részvételi jelentkezéseknek legkésőbb július 27-én 10 óráig meg kell érkezniük az alábbi címre: Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. D épület I emelet C részleg (Dr. Budai András országos szűrési koordinátor részére) Ajánlatkérő a Kbt. 75. (1) bekezdésében foglaltak alapján a részvételi jelentkezések benyújtásának határidejét az indok egyidejű megjelölésével, egy alkalommal meghosszabbíthatja. 17 / 45

18 Az ajánlatkérő a határidő meghosszabbítását az eredeti határidő lejártát megelőzően köteles hirdetmény útján közzétenni. 9. Késedelmes részvételi jelentkezések Ajánlatkérő minden olyan részvételi jelentkezést, amelyet az általa előírt részvételi jelentkezésbenyújtási határidőn túl kap meg, érvénytelennek nyilvánít. 10. A részvételi jelentkezések felbontása Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések felbontását a részvételi felhívásban és a részvételi dokumentációban meghatározott helyen és időpontban kezdi meg. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések benyújtási határidejének lejártát és a bontási eljárás kezdeti időpontját a Magyar Telekom Nyrt. 180-as hívószám pontos idő jelzése szerint állapítja meg. A bontás mindaddig tart, amíg a részvételi jelentkezések benyújtási határidejének lejártáig benyújtott összes részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül. A részvételi jelentkezések felbontásakor az ajánlatkérő által felkért bizottság tagjain kívül az ajánlattevők képviselői, az általuk meghívottak, a Közbeszerzések Tanácsának tagjai, illetve az általuk megbízott személyek, továbbá a jogszabályban erre feljogosított személyek lehetnek jelen. (Kbt (2) bekezdés) A részvételi jelentkezések felbontása a megjelent részvételre jelentkezők képviselőinek jelenlétében a részvételi jelentkezések benyújtási határidejének lejárta időpontjában kezdődik. A részvételre jelentkezők a felbontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A jelen lévő részvételre jelentkezők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá. A részvételi jelentkezések felbontásakor az egyes részvételi jelentkezések eredeti példányaiból ismertetésre kerül a részvételre jelentkezők neve, címe (székhelye, lakóhelye, végül a részvételi jelentkezés esetleges módosítása vagy visszavonása. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések felbontásáról és a bontási eljárás során lezajlott lényeges eseményekről, jognyilatkozatokról jegyzőkönyvet készít, amelyet öt napon belül megküld a részvételre jelentkezők részére. 11. A részvételi jelentkezések részletes átvizsgálása és elbírálása A részvételi jelentkezések felbontását követően az ajánlatkérő által megbízott személyek elvégzik a részvételi jelentkezések részletes átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes alaki és tartalmi ellenőrzését. A részvételi jelentkezések tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek a részvételi jelentkezések esetleges érvénytelenítésére vagy a részvételre jelentkező kizárására okot adó körülmények. Ennek megállapítása érdekében sor kerül a részvételi jelentkezések elsődleges tartalmi áttekintésére is. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések részletes átvizsgálásakor megállapított, a Kbt (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatok és igazolások, egyéb iratok utólagos csatolására, 18 / 45

19 hiányosságainak pótlására, továbbá egyéb, a részvételi jelentkezéssel kapcsolatos formai hiányosságok pótlására lehetőséget biztosít. A hiánypótlással érintett dokumentumok köre: teljes. A hiánypótlásról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes részvételre jelentkezőt, megjelölve a határidőt, továbbá részvételi jelentkezésenként a hiányokat. A hiánypótlás során a részvételre jelentkező új közösen részvételre jelentkező, illetőleg alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki a részvételi jelentkezést. Amennyiben a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok tartalmaznak hiánypótlással nem érintett elemeket, és ezek, valamint az eredeti részvételi jelentkezés között eltérés tapasztalható, ajánlatkérő az eredeti részvételi jelentkezést tekinti irányadónak. A részvételi jelentkezések vizsgálatának, kiértékelésének és összehasonlításának elősegítése érdekében, valamint a részvételi jelentkezésben szereplő, a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg a részvételi felhívásban vagy a részvételi dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása végett az ajánlatkérő valamennyi részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett felkérheti a részvételre jelentkezőt részvételi jelentkezésének pontosítására, illetve a szükséges felvilágosítás megadására. A pontosítás kérésének, valamint a válasznak írásban kell történnie, és a részvételi jelentkezés módosítását nem eredményezheti. (Kbt ) Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések részletes átvizsgálásának eredményeként a részvételi felhívásban, a részvételi dokumentációban és a Kbt-ben előírtaknak megfelelően megállapítja, hogy mely részvételi jelentkezések érvénytelenek, illetőleg van-e olyan részvételre jelentkező, akit az eljárásból ki kell zárni. 12. A részvételi jelentkezés érvénytelensége A részvételi jelentkezések érvénytelensége a Kbt (1) bekezdés a)-f) pontjaira való hivatkozással kerül megállapításra, a részvételre jelentkező eljárásból való kizárásáról ajánlatkérő a Kbt (2)-(3) bekezdései szerint dönt. A Kbt (1) bekezdés alapján érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha: a) azt a részvételi felhívásban meghatározott részvételi határidő lejárta után nyújtották be; b) a részvételre jelentkező ajánlatot tesz (Kbt (2) bekezdés); c) a részvételre jelentkező, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (Kbt. 10. ); d) a részvételre jelentkezőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták; e) a részvételre jelentkező, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; f) egyéb módon nem felel meg a részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Kbt (2) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója) a) a kizáró okok ( ) ellenére nyújtotta be részvételi jelentkezését; 19 / 45

20 b) részéről a kizáró ok ( ) az eljárás során következett be. A Kbt (3) bekezdés alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 1. (4) bekezdése). Ajánlatkérő az érvénytelenségre vonatkozó döntés meghozatalának napjától számított öt napon belül, a döntés indokának egyidejű megjelölésével, írásban értesíti azt a részvételre jelentkezőt, akit az eljárásból kizárt vagy a szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősített, illetve akinek részvételi jelentkezését érvénytelenné nyilvánította. 13. A részvételi szakasz eredménye A Kbt a értelmében eredménytelen a részvételi szakasz, ha a) nem nyújtottak be részvételi jelentkezést; b) kizárólag érvénytelen részvételi jelentkezéseket nyújtottak be; c) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt (111. (4) bekezdés) eredménytelenné nyilvánítja; d) valamelyik részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt; f) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától. A Kbt a értelmében (2) az ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja a részvételi szakaszt, ha egyetlen részvételi jelentkezést nyújtottak be, akkor is, ha az egyetlen benyújtott részvételi jelentkezés érvényes; (3) eredménytelen a részvételi szakasz és az eljárás, ha több részvételi jelentkezést nyújtottak be, de a benyújtott részvételi jelentkezések között csak egyetlen érvényes részvételi jelentkezés van; (4) nem lehet az eljárást a Kbt szerint eredménytelennek nyilvánítani akkor, ha az ajánlatkérő előző eljárása e szerint eredménytelen volt, és az eljárást az ajánlatkérő ugyanazon beszerzési tárgyra folytatja le, úgy, hogy az eljárást megindító felhívás és dokumentáció tartalma az előző eljáráshoz képest nem változott. 14. A részvételi szakasz eredményének kihirdetése és közzététele Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó döntés kihirdetésére a részvételre jelentkezőket jelen részvételi dokumentáció útján, míg a jogszabályban meghatározott személyeket külön meghívóval a részvételi felhívásban foglalt időpontra meghívja. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezésekről a Kbt (2) bekezdésében meghatározottak szerint írásbeli összegezést készít, amelyet a Kbt (1) bekezdése értelmében az eredményhirdetésen a megjelent részvételre jelentkezőkkel ismertet és azoknak átad, a távollévő részvételre jelentkezőknek pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően haladéktalanul telefaxon vagy elektronikusan megküld. Ajánlatkérő az eredményhirdetés időpontját a Kbt (2) bekezdés alapján indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 30 nappal elhalaszthatja. Ebben az esetben ajánlatkérő az eredeti 20 / 45

HU-Budapest: Diagnosztikai készletek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Diagnosztikai készletek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64037-2011:text:hu:html HU-Budapest: Diagnosztikai készletek 2011/S 39-064037 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110758-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 68-110758 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273027-2010:text:hu:html HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S 179-273027 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217779-2011:text:hu:html HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 131-217779

Részletesebben

HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Zala Megyei Kórház, Zrínyi M. u.

Részletesebben

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8815-2011:text:hu:html HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S 6-008815 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220297-2010:text:hu:html HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások 1/6 HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások 2009/S 219-315329 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapesti

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83744-2011:text:hu:html HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 51-083744 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:162109-2011:text:hu:html HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Budapest: Szénsavmentes ásványvíz 2008/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szénsavmentes ásványvíz 2008/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38923-2008:text:hu:html HU-Budapest: Szénsavmentes ásványvíz 2008/S 29-038923 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

HU-Baja: Gyógyszerészeti termékek 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Baja: Gyógyszerészeti termékek 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Baja: Gyógyszerészeti termékek 2009/S 203-292306 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Bajai Kórház, Rókus u. 10., Κapcsolattartó

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2010/S 51-075636 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága,

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai (e-mail): Tapolca Város Önkormányzata Cím Hősök tere 15. Város Tapolca Telefon 87/510-125 E-mail polgarmester@tapolca.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Szerszámgépek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szerszámgépek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259694-2010:text:hu:html HU-Budapest: Szerszámgépek 2010/S 169-259694 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197497-2010:text:hu:html HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 129-197497 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261955-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 6-008442 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 6-008442 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8442-2011:text:hu:html HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 6-008442 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

27/11/2009 S229 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Festékforrások nyomtatógéphez

27/11/2009 S229 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Festékforrások nyomtatógéphez 27/11/2009 S229 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Festékforrások nyomtatógéphez 2009/S 229-328884 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S 58-094453 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S 58-094453 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94453-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S 58-094453 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121366-2010:text:hu:html HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének nemzetközileg elfogadott tanúsítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 148-228727 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379245-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S 234-379245 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-004/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos

Részletesebben

HU-Kaposvár: Egytengelyes mezőgazdasági vontató 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Egytengelyes mezőgazdasági vontató 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Kaposvár: Egytengelyes mezőgazdasági vontató 2009/S 77-110759 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Kaposvári Egyetem, Guba

Részletesebben

HU-Békéscsaba: Egészségügyi és szociális gondozási szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Békéscsaba: Egészségügyi és szociális gondozási szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 HU-Békéscsaba: Egészségügyi és szociális gondozási szolgáltatások 2009/S 165-239340 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Dél-alföldi

Részletesebben

HU-Békéscsaba: Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Békéscsaba: Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 HU-Békéscsaba: Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások 2010/S 10-012129 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Dél-alföldi

Részletesebben

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 82-135136 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 82-135136 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:135136-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 82-135136 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308656-2011:text:hu:html HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Zalaegerszeg: Laboratóriumi reagensek 2010/S 118-178656 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Zalaegerszeg: Laboratóriumi reagensek 2010/S 118-178656 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:178656-2010:text:hu:html HU-Zalaegerszeg: Laboratóriumi reagensek 2010/S 118-178656 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214009-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Szent János

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

HU-Budapest: Kaszálógép 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Kaszálógép 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265830-2011:text:hu:html HU-Budapest: Kaszálógép 2011/S 161-265830 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2010/S 223-341453

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2010/S 223-341453 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:341453-2010:text:hu:html HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok

Részletesebben

HU-Kecskemét: Különböző gyógyszerek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kecskemét: Különböző gyógyszerek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138127-2010:text:hu:html HU-Kecskemét: Különböző gyógyszerek 2010/S 92-138127 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Budapest: Mikrofon és hangszóró készletek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Mikrofon és hangszóró készletek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101938-2010:text:hu:html HU-Budapest: Mikrofon és hangszóró készletek 2010/S 68-101938 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Zalaegerszeg: Laboratóriumi reagensek 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Zalaegerszeg: Laboratóriumi reagensek 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Zalaegerszeg: Laboratóriumi reagensek 2009/S 140-204766 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Zala Megyei Kórház, Zrínyi M.

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381764-2010:text:hu:html HU-Budapest: Szoftver-karbantartási és -javítási szolgáltatások 2010/S 249-381764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

16. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

16. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 16. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2011/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2011/S 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225138-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2011/S 135-225138 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287430-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S 156-287430 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Rendszerminőség-értékelési és -felülvizsgálati szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Rendszerminőség-értékelési és -felülvizsgálati szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 HU-Budapest: Rendszerminőség-értékelési és -felülvizsgálati szolgáltatások 2009/S 133-194926 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76938-2010:text:hu:html HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 2010/S 52-076938 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Mentőjárművek 2010/S 252-388084 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Mentőjárművek 2010/S 252-388084 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:388084-2010:text:hu:html HU-Budapest: Mentőjárművek 2010/S 252-388084 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ S&G logo SG-50. számú közbeszerzési eljárás Budapest, 200. március 29. ISO logo Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: humán székletvér kimutatására alkalmas reagens beszerzése

Részletesebben

HU-Komló: Villamos energia 2011/S 177-290396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Komló: Villamos energia 2011/S 177-290396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:290396-2011:text:hu:html HU-Komló: Villamos energia 2011/S 177-290396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Hepatitis B vakcina 2011/S 66-107222

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Hepatitis B vakcina 2011/S 66-107222 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107222-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hepatitis B vakcina 2011/S 66-107222 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Egysoros sorbanállás kialakítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34584-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S 021-034584 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Mátraháza: Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Mátraháza: Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 HU-Mátraháza: Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások 2009/S 115-166859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Mátrai Gyógyintézet,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229621-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S 128-229621 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295538-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S 181-295538 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49829-2011:text:hu:html HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben