J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-án órakor, a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: Varga Péter polgármester Vári Miklós alpolgármester Sajtos László jegyző Bálintné Siprikó Zsuzsanna, Langó Imre, Langó Zsolt, Mátó Lajos és Vajda László - települési képviselők. Tanácskozási joggal meghívottak: Meghívottak: Károlyi Sándor elnök, Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Faragó Erzsébet bizottsági tag, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; intézményvezető, Apátfalvi Bíbic Óvoda, Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos Palicz András r. alezredes, kapitányságvezető, rendőrségi főtanácsos, Makó Város Rendőrkapitány; Barkó József r. főhadnagy, őrsparancsnok Apátfalva; Dr. Pulics János r.alezredes, Határrendészeti Kirendeltség Vezetője Nagylak; Varga Mihály elnök, Apátfalva Polgárőr Egyesület; Kerekes Gézáné intézményvezető helyettes, Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház Varga Péter polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Apátfalva község képviselőtestületét a soros képviselő-testületi ülésén. Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből jelen van 7 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitom. A napirendet írásban kiközöltük, abban változtatást nem javaslok. Módosító javaslat a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e? Aki a napirendet elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: A február 28-i soros képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása

2 1.) Tájékoztató Apátfalva község közlekedési, közrend és közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség, a határrendészeti kirendeltség és a polgárőrség évi tevékenységéről Előadók: A szervek parancsnokai Polgárőr Egyesület elnöke Varga Péter polgármester 2.) Tájékoztató az önkormányzat belvízelvezető csatornarendszerének felülvizsgálatáról, a szükséges feladatok ütemezéséről Előadó: Vári Miklós alpolgármester 3.) Rendeletek, előterjesztések Előadó: Varga Péter polgármester 4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Előadó: Varga Péter polgármester 5.) Interpellációk 6.) A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatok (zárt ülés) Előadó: Varga Péter polgármester 1.) Varga Péter polgármester 4.) Irattár 1. NAPIREND Tájékoztató Apátfalva község közlekedési, közrend és közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség, a határrendészeti kirendeltség és a polgárőrség évi tevékenységéről Előadók: A szervek parancsnokai Polgárőr Egyesület elnöke Varga Péter polgármester Varga Péter polgármester: Következik a 60-16/2012-es számú előterjesztés: Tájékoztató Apátfalva község közlekedési, közrend és közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség, a határrendészeti kirendeltség és a polgárőrség évi tevékenységéről A napirend kapcsán tisztelettel köszöntöm Palicz András r. alezredes urat, kapitányságvezetőt, rendőrségi főtanácsost, Makó Város Rendőrkapitányát, Barkó József rendőr főhadnagy urat, Apátfalva Rendőrőrs őrsparancsnokát, Dr. Pulics János r. alezredes urat, Nagylak Határrendészeti Kirendeltség Vezetőjét és Varga Mihályt az Apátfalvi Polgárőr Egyesület elnökét. 2

3 Kérem a bizottsági véleményeket. tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! A bizottság nevében köszönetünket fejezzük ki a Rendőrség, a Határrendészeti Kirendeltség és a Polgárőr Egyesület dolgozóinak, vezetőinek. Varga Péter polgármester: Az említett szervek az írásos tájékoztatójukat elkészítették, melyek az előterjesztés mellékletei. Megkérdezem vendégeinket, hogy szóbeli kiegészítésük az anyaggal kapcsolatban van-e? Palicz András r. alezredes, kapitányságvezető, rendőrségi főtanácsos Makó Város Rendőrkapitányság: Pár gondolatot szeretnék elmondani. Az Apátfalvi Rendőrőrsön az állomány létszáma nem csökkent. Fiatalokkal vagyunk teletűzdelve, 6 fiatalt kaptunk, éveseket, akik a Rendőr Szakközépiskolában az első évet elvégezték, és megkaptuk őket gyakorlati képzésre. Itt vannak két hetet, három hetet iskolában vannak éves gyerekek kezébe fegyvert adunk, ami komoly felelősség a mai világban, és kiküldjük őket intézkedni. Gyakorlott kollegákkal vannak együtt, velük együtt intézkednek, reméljük jó irányba fejlődnek és velük az utánpótlást így tudjuk biztosítani. Amikor az Apátfalvi Rendőrőrsről a kollegák nyugdíjba mentek, igyekeztünk rutinosabb személyekkel feltölteni a megüresedett álláshelyeket és 2011 között 25 %-al csökkent a bűncselekmények száma az illetékességi területünkön ben a 2. helyen végeztünk, 2011-ben pedig az 5. helyen. Minél hátrébb vagyunk, annál jobb. Látszik, hogy az emberek kezdenek elszegényedni, az emberek nem képesek fizetni a gyerekek után a tartásdíjat, az ezzel kapcsolatos ügyszámunkban 30 %-os emelkedés volt. Közrend elleni bűncselekmények száma 620-ról 396-ra csökkent. Kábítószeres ügyeink száma 42-ről 23-ra csökkent. 688 fő elkövetőt fogtunk el a tavalyi évben, ebből fiatalkorú 35 fő volt, míg 2010-ben 65 fiatalkorú ellen indítottuk eljárást. A legtöbb bűnelkövető a 25 és 59 éves korosztály között van, ez 339 fő volt. A nyomozás eredményességünk 53,4 %-os volt, a megyei átlag 48 %-os, az országos pedig 41 %. Ez a statisztika a nyomozás felügyelő ügyészségnek a statisztikája, az adatok ide folynak be, és ők állítják össze. Aki ebben csal, az büntetőjogilag felelősséggel tartozik. A rendkívüli halálesetek 2009-ben 26 fő, 2010-ben 50-en haltak meg, 2011-ben ez a szám 34-re csökkent. Ebből a számból azt lehet kivenni, hogy emberek elkeseredettek, elvesztik a munkahelyüket, családjukat. Nagyon sok az eltűntünk, 104 esetből 88 fiatalkorú volt. Van két helyünk, a Pápay Iskola és Csanádpalotán a fiatalkorúakat összegyűjtő ház, egyiknap eltűnnek, megtaláljuk őket, másnap megint eltűnnek. Van egy-két ilyen nótorikus eltűnő személyünk. Apátfalva a 43-as főút mellett az első település, ha az autópályáról lejönnek a kamionok és a személygépkocsik, és az elmúlt évben halálos, vagy sérüléses közlekedési baleset nem volt ben 167, 2011-ben 96 balesetünk volt. A sérüléses balesetek 50-ről 31-re csökkentek. A büntetési tételek elég magasak, az ittas vezetésnél, gyorshajtásnál, piros lámpán történő áthajtás, biztonsági övnél megemelték a büntetési határokat, talán ez egy kicsit visszatartja az embereket ben minden tizedik balesetet ittas vezető okozta, a tavalyi évben 1 balesetet okozott ittas vezető. Együttműködésről szeretnék még pár szót szólni. Apátfalva kiemelkedő szerepet játszik két dologban is. A polgárőrséggel nagyon jó az együttműködésünk, ezt több országos szintű elismerés is bizonyítja. A másik az apátfalvi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és másik 5 Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal országosan először kötöttünk együttműködési megállapodást, ami működik is, mert már cigány fiatalt tudtunk 3

4 bejuttatni a rendőr szakközépiskolába. Tőlünk kérik el más rendőrkapitányságok az együttműködés mintáját, hogy ezt hogyan lehet csinálni, és hogy működik. Évente két alkalommal jövünk össze a cigány önkormányzatokkal. Az együttműködésünk az önkormányzattal jó. Nincs tervbe véve, hogy a rendőrőrsöt megszüntessük, nyáron, amikor a fiatalok végeznek 1 fővel szeretnénk megemelni a létszámot az őrsön. Barkó József r. főhadnagy őrsparancsnok, Apátfalva: Tavaly évben 74 bűncselekmény történt, ez abból adódik, hogy vannak olyan egyéb bűncselekmények, amiket nem akartunk felsorolni. Soknak tűnik ez a 74, a betöréses lopások tekintetében viszont felére csökkent a szám. Megteszünk mindent, hogy ez így is maradjon. A polgármester úr tavaly azt monda Nem akar többet, csak ezt a szintet tartani. Mi ennek maximálisan eleget tettünk. Dr. Pulics János r. alezredes, Nagylak Határrendészeti Kirendeltség Vezetője: Tavaly több mint 614 ezer kamiont és 3,5 millió fő személyt léptettünk át, ez az előző évekhez viszonyítva 2-4 %-al csökkent. Az illegális migráció nagyon sok illegális migrációt elkövető személlyel foglalkozunk. Az illegális migrációt elkövetők inkább Nagylak és Csanádpalota körzetében fordulnak elő ben 361 fő elfogásunk volt, 2010-ben pedig 80. Most már havonta van fő elkövetőnk. Pár nappal ezelőtt a Maros befagyott jegén 10 fő határsértő jött át egyszerre. Most már jó idő van, a határsértők folyamatosan jönni fognak. Végeztek egy orvosi ellenőrzést az illegális határsértést elkövetőkön Szerbiában, és 100 emberből 1 ember valamilyen bőrbetegséggel rendelkezik. A lakosság, ha határsértővel találkozik, azonnal értesítsen bennünket, mi kimegyünk. Félni nem kell tőlük, a lakosokat nem bántják. Az együttműködésünk a rendőrkapitánysággal, a polgárőrséggel nagyon jó. Varga Mihály elnök, Apátfalvi Polgárőr Egyesület: Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy a Polgárőr Egyesületet felterjesztették az Év Polgárőr Egyesület kitüntető címre. Kívánom, hogy az együttműködésünk továbbra is szoros legyen, mint most január 17- én a Megyei Polgári Szövetség elnökétől oklevelet kaptunk a közös munkánk alapján végzett tevékenységünkért. Vári Miklós alpolgármester: Tisztelettel megköszönöm mind három szervezetnek azt a munkát, amit Apátfalván végeztek. A téli időszakban a polgárőrség felvállalta, hogy a szélső utcákban és a külterületen élő lakosokra a szolgálati idejükben odafigyelnek. Néha máshonnan is vannak itt rendőrök, ezt nem nagyon díjazza a lakosság, nem mindig emberi kapcsolat alapján történik a megszólítás. Mátó Lajos települési képviselő: A jelen lévő rendvédelmi szervek közül nekünk a rendőrőrssel és a polgárőrséggel van szoros és jó kapcsolatunk. Az iskolai rendezvényeken a biztosítási feladatok ellátásával segítenek bennünket. Előfordult olyan is, hogy csellengő diákoknak a napközbeni keresésében segített be az Apátfalvi Rendőrőrs éppen szolgálatban lévő rendőre. A keresés sikeres volt, itt szeretném megköszönni a segítségüket. Károlyi Sándor elnök, Cigány Kisebbségi Önkormányzat: A gárdisták jogosan használják-e az egyenruhát. Használhatják-e? Ha használják, a rendőrségnek mi a teendője? Palicz András r. alezredes, kapitányságvezető, rendőrségi főtanácsos Makó Város Rendőrkapitányság: Nem használhatják az egyenruhát. Több féle dolognak kell megfelelniük ha használják. Az ügyészség úgy írja elő, hogy legalább négy féle dolognak kell együtt állni, hogy ők megfeleljenek annak, amire mi azt mondhatjuk, hogy gárdistaként fellépnek. Ha csak három felel meg a négyből mi nem léphetünk fel. Nehéz eldöntenünk, hogy mikor jó az 4

5 eljárás, mikor indíthatunk ellenük büntetőeljárást. A mi területünkre nem jellemzők a gárdisták. Kerekes Gézáné intézményvezető helyettes, Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház: Én is meg szeretném köszönni a rendvédelmi szerveknek a munkáját. A Faluházban igen sok rendezvény szokott lenni, a problémákat pillanatok alatt lerendezik. A rendőrség beszámolójában olvastam, hogy az apátfalvi Rendőrős munkáját lehetne javítani azzal, ha a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltségen lévő nem használt terepjáró kocsikból egyet biztosítanának nekik. Varga Péter polgármester: Örvendetes, hogy a statisztikák jó irányba mozdultak. Egy ilyen kis település életét legjobban a betöréses lopások tudják megkeseríteni. Ha megvannak az emberek, akik ezt elkövetik, az pozitív dolog. Ezt csak úgy lehet elérni, ha van megfelelő létszám és technika. Az apátfalvi Rendőrősnek elég nagy a működési területe, megítélésem szerint továbbra sincs jól ellátva sem létszámban, sem technikában az őrs. Tudom, hogy a rendőrség sincs könnyű anyagi helyzetben. Dr. Pulics János r. alezredes, Nagylak Határrendészeti Kirendeltség Vezetője: Jelenleg 1 db autója van az őrsnek, de az is a Határrendészeti Kirendeltségen van. Volt, hogy a rendőrséget is kisegítettük autóval. Terepjárónk sincs annyi, hogy tudjunk adni. Ideiglenesen tudunk a terepjárónkkal segíteni. A kirendeltségnek 17 települése van, és 40 km-es határszakasza, oda telepjárókkal tudunk bemenni. Palicz András r. alezredes, kapitányságvezető, rendőrségi főtanácsos Makó Város Rendőrkapitányság: A Határrendészeti Kirendeltséggel egymásra vagyunk utalva, amiben tudunk, segítünk egymáson. Varga Péter polgármester: Köszönöm a beszámolókat, a jó együttműködést. Gratulálok a Polgárőr Egyesületnek a kitüntető címhez. Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel és a határozati javaslattal kapcsolatban van-e? Megállapítom, hogy nincs Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Megállapítom, a képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következő határozatot hozta: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Tájékoztató Apátfalva község közlekedési, közrend és közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség, a határrendészeti kirendeltség és a polgárőrség évi tevékenységéről 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Apátfalva község közlekedési, közrend és közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség, a határrendészeti kirendeltség és a polgárőrség évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt elfogadja. 5

6 2.) A Képviselő-testület kiemelt feladatának tekinti a közlekedés, a közrend, és közbiztonság, valamint a határrend érdekében az érintett szervezetekkel a további együttműködést. 3.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a Makói Városi Rendőrkapitányság, az Apátfalvi Rendőrőrs, a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség és az Apátfalvi Polgárőr Egyesület vezetőinek, személyi állományának, a civil szervezet tagjainak, a községi közlekedés, közrend és közbiztonság, és a határrendészet érdekében végezett munkájukat. Határidő: folyamatos 1.) Palicz András rendőr alezredes rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Makó Városi Rendőrkapitányság, 6900 Makó, Csanád vezér tér ) Dr. Pulics János rendőr alezredes, Nagylak Határrendészeti Kirendeltség Vezetője 6933 Nagylak, Pf.: 3 3.) Barkó József rendőr főhadnagy, őrsparancsnok Apátfalva Apátfalvi Rendőrőrs 6931 Apátfalva, Templom u ) Varga Mihály elnök, Apátfalvi Polgárőr Egyesület 6931 Apátfalva, Arany János u ) Varga Péter polgármester 6.) Vári Miklós alpolgármester 7.) Sajtos László jegyző 8.) Irattár S Z Ü N E T 2. MAPIREND Tájékoztató az önkormányzat belvízelvezető csatornarendszerének felülvizsgálatáról, a szükséges feladatok ütemezéséről Előadó: Vári Miklós alpolgármester Varga Péter polgármester: Következik a 60-21/2012-es számú előterjesztés: Tájékoztató az önkormányzat belvízelvezető csatornarendszerének felülvizsgálatáról, a szükséges feladatok ütemezéséről. Kérem a bizottsági döntéseket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Varga Péter polgármester: Megkérdezem Vári Miklós alpolgármester urat, hogy szóbeli kiegészítése az anyaggal kapcsolatban van-e? 6

7 Vári Miklós alpolgármester: Szóbeli kiegészítésem a tájékoztatóval kapcsolatban nincs. Varga Péter polgármester: Az előterjesztéssel és a határozati javaslattal kapcsolatban további kérdés, észrevétel van-e? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat belvízelvezető csatornarendszerének felülvizsgálatáról, a szükséges feladatok ütemezéséről 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat belvízelvezető csatornarendszerének felülvizsgálatáról, a szükséges feladatok ütemezéséről szóló tájékoztatót. 2.) A belvízelvezető csatornarendszerünk további felújítási feladatai: - a község nyugati részén lévő területre csatornarendszer kiépítése pályázati úton, - a fő elvezető árokrendszerek folyamatos karbantartása, - a többi csatornák folyamatos karbantartása, a vízelvezetés céljából. 3.) A 2.) pontban meghatározott feladatok végrehajtásáról a februári soros képviselő-testületi ülésre elkészített beszámolóban kerül sor. Határidő: folyamatos, illetve februári soros testületi ülés Felelős: Vári Miklós alpolgármester 1.) Varga Péter polgármester 4.) Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos 5.) Pipis Gábor műszaki előadó 6.) Irattár 3. NAPIREND Rendeletek, előterjesztések Előadó: Varga Péter polgármester 7

8 Varga Péter polgármester: Következik a 60-17/2012-es számú előterjesztés: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása. Kérem a bizottsági döntéseket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Varga Péter polgármester: Az előterjesztéssel és a határozati javaslattal kapcsolatban további kérdés, észrevétel van-e? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összeget az 1. melléklet szerinti táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja. 1.) Varga Péter polgármester 4.) Sókiné Kubinyi Éva vezető főtanácsos 5.) Irattár (Apátfalva Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a jegyzőkönyv 1-es számú mellékletét képezi.) 8

9 Varga Péter polgármester: Következik a 60-12/2012-es számú előterjesztés: Apátfalva Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló helyi rendelettervezet elfogadása. Kérem a bizottsági véleményeket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a rendelettervezetet! Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a rendelettervezetet! Varga Péter polgármester: A bizottsági ülésen döntés született az ASC előző évi 369 e Ft támogatás kifizetéséről. A költségvetési főösszeget ez nem fogja módosítani, az elemi költségvetésben úgy tudtuk a számokat módosítani, hogy nem kell annyi rehabilitációs járulékot fizetnünk, amennyivel előzetesen kalkuláltunk, belső átmódosítással megoldható a kifizetés. Károlyi Sándor elnök, Cigány Nemzetiségi Önkormányzat: A Cigány Közösségi Ház felújítására a költségvetésben rendelkezésre áll-e a pénz? Varga Péter polgármester: A pénz rendelkezésre áll, e Ft került betervezésre a költségvetésben. Vári Miklós alpolgármester: Az előterjesztés 5. oldalán le van írva, hogy mennyi pénz került betervezésre a Cigány Közösségi Ház állagmegóvó felújítására. Varga Péter polgármester: Az idei évtől könyvvizsgálóval véleményeztetni kell a költségvetési rendelettervezetünket. A könyvvizsgálónak a rendelettervezet elküldtük, és azt véleményezte is. Kérdés, észrevétel az anyaggal és a rendelettervezettel kapcsolatban van-e? Aki a rendelettervezete elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! Megállapítom, hogy a képviselő-testület a rendelettervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat évi költségvetéséről. (A könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv 2-es, a rendelet a jegyzőkönyv 3-as, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság évi költségvetésének véleményezése a jegyzőkönyv 4-es mellékletét képezi.) Varga Péter polgármester: Következik a 60-20/2012-es számú előterjesztés: Apátfalva Község Önkormányzatának, Polgármesteri Hivatalának és intézményeinek önálló számlanyitása. 9

10 Kérem a bizottsági véleményeket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat! Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat! Varga Péter polgármester: Az anyaggal és a határozati javaslatokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Aki a határozati javaslat I. elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Apátfalva Község Önkormányzat részére önálló bankszámlanyitás 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és engedélyezi Apátfalva Község Önkormányzat részére az önálló bankszámlanyitást az Apátfalvi Takarékszövetkezetnél. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bankszámla szerződés aláírására. Felelős: Varga Péter Polgármester 1.) Varga Péter polgármester 4.) Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos 5.) Irattár Varga Péter polgármester: Aki a határozati javaslat II. elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére önálló bankszámlanyitás 10

11 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és engedélyezi Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére az önálló bankszámlanyitást az Apátfalvi Takarékszövetkezetnél. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bankszámla szerződés aláírására. Felelős: Varga Péter Polgármester 1.) Varga Péter polgármester 4.) Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos 5.) Irattár Varga Péter polgármester: Aki a határozati javaslat III. elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Apátfalva Község Önkormányzat Apátfalvi Bíbic Óvoda részére önálló bankszámlanyitás 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és engedélyezi Apátfalva Község Önkormányzat Apátfalvi Bíbic Óvoda részére az önálló bankszámlanyitást az Apátfalvi Takarékszövetkezetnél. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bankszámla szerződés aláírására. Felelős: Varga Péter Polgármester 1.) Varga Péter polgármester 4.) Faragó Erzsébet intézményvezető, Apátfalvi Bíbic Óvoda 5.) Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos 6.) Irattár 11

12 Varga Péter polgármester: Aki a határozati javaslat IV. elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Apátfalva Község Önkormányzat Dózsa György Általános Iskola részére önálló bankszámlanyitás 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és engedélyezi Apátfalva Község Önkormányzat Dózsa György Általános Iskolája részére az önálló bankszámlanyitást az Apátfalvi Takarékszövetkezetnél. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bankszámla szerződés aláírására. Felelős: Varga Péter Polgármester 1.) Varga Péter polgármester 4.) Mátó Lajos igazgató, Dózsa György Általános Iskola 5.) Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos 6.) Irattár Varga Péter polgármester: Aki a határozati javaslat V. elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Apátfalva Község Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház részére önálló bankszámlanyitás 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és engedélyezi Apátfalva Község Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluháza részére az önálló bankszámlanyitást az Apátfalvi Takarékszövetkezetnél. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bankszámla szerződés aláírására. 12

13 Felelős: Varga Péter Polgármester 1.) Varga Péter polgármester 4.) Kerekes Gézáné mb. igazgató, Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház 5.) Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos 6.) Irattár Varga Péter polgármester: Következik a 60-18/2012-es számú előterjesztés: Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő átutalásának kérése. Kérem a bizottsági véleményeket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Varga Péter polgármester: Az anyaggal és a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő átutalásának kérése 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-alföldi Ivóvízminőségjavító Konzorcium Taggyűlésének 8/2011. ( ) TGY határozata alapján arról nyilatkozik, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő 70 %-át Ft-ot az Apátfalvi Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára kéri visszautalni. 13

14 1.) Dr. Buzás Péter elnök Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Makó, Széchenyi tér ) Varga Péter polgármester 3.) Vári Miklós alpolgármester 4.) Sajtos László jegyző 5.) Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos 6.) Irattár Varga Péter polgármester: Következik a 60-19/2012-es számú előterjesztés: Az iskola beíratás időpontjának meghatározása, tájékoztató az óvoda beíratás időpontjáról Kérem a bizottsági véleményeket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Varga Péter polgármester: Kérdés, észrevétel az anyaggal és a határozati javaslattal kapcsolatban van-e? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Az iskola beíratás időpontjának meghatározása, tájékoztató az óvodai beíratás időpontjáról 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dózsa György Általános Iskolában az elsősök beíratásának időpontját március 26 - március 30. között határozza meg. 2.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Dózsa György Általános Iskola igazgatóját, hogy a beiratkozás időpontjának közzétételéről gondoskodjon. Mátó Lajos igazgató, Dózsa György Általános Iskola 14

15 1.) Varga Péter polgármester 4.) Faragó Erzsébet intézményvezető, Apátfalvi Bíbic Óvoda 5.) Mátó Lajos igazgató, Dózsa György Általános Iskola 6.) Kardosné Vári Gabriella főtanácsos 7.) Irattár Varga Péter polgármester: Következik a 60-15/2012-es számú előterjesztés: Március 15-i ünnep előkészítése Kérem a bizottsági véleményeket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Varga Péter polgármester: Az anyaggal és a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Március 15-i ünnep előkészítése Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a március 15- i ünnepség programtervezetét és annak költségvetését. Az emlékműsor költségének a kifizetése Apátfalva Község Önkormányzat évi költségvetésének, szakfeladaton szereplő költségnem terhére történik. 1.) Varga Péter polgármester 15

16 4.) Kerekes Gézáné mb. intézményvezető, Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház 5.) Kardosné Vári Gabriella főtanácsos 6.) Irattár Varga Péter polgármester: Következik a 60-24/2012-es számú előterjesztés: Dr. Tóbiás Erzsébet egyéni vállalkozó gyermekorvos megbízásának - 8/2012. (01.31.) Kt. h. - visszavonása Kérem a bizottsági véleményeket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Varga Péter polgármester: Az anyaggal és a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Dr. Tóbiás Erzsébet egyéni vállalkozó gyermekorvos megbízásának 8/2012. (01.31.) Kt. h. visszavonása 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2012. (01.31.) Kt. h-át, amelyben megbízta Dr. Tóbiás Erzsébet egyéni vállalkozó gyermekorvost a gyermekorvosi feladatok ellátásával, visszavonja. 1.) Dr. Tóbiás Erzsébet gyermekorvos, 6900 Makó, Vaskapu u ) Varga Péter polgármester 3.) Vári Miklós alpolgármester 4.) Sajtos László jegyző 5.) Irattár 16

17 Varga Péter polgármester: Most kiosztott anyag fog következni a 60-25/2012-es Gyermekorvosi ellátás biztosítása Dr. Horváthné dr. Czanik Sarolta egyéni vállalkozó gyermekorvossal szerződés megkötése az ellátás biztosítására. A bizottsági üléskor már jeleztem, hogy sikerült egy gyermekorvost találni, aki tudja biztosítani a továbbiakban ezt a szolgáltatást. A doktornő havi bruttó ,-Ft összegért vállalta a megbízást. A szerződést március 20. napjától március 31. napjáig kötjük meg. A gyermekorvosi rendelések 2 hetente lesznek. Az anyaggal és a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Gyermekorvosi ellátás biztosítása Dr. Horváthné Dr. Czanik Sarolta egyéni vállalkozó gyermekorvossal szerződés megkötése az ellátás biztosítására 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete önként vállalt feladatként a gyermekorvosi ellátás részbeni biztosítására megbízási szerződést köt Dr. Horváthné Dr. Czanik Sarolta egyéni vállalkozó gyermekorvossal március 20-tól március 31-ig terjedő időszakra, melynek ellátásáért havi bruttó ,- Ft díjazásban részesül. 2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt szerződést aláírja. 1.) Dr. Horváthné Dr. Czanik Sarolta gyermekorvos, 6723 Szeged, Gém u /8. 2.) Varga Péter polgármester 4.) Sókiné Kubinyi Éva pénzügyi vezető-főtanácsos 5.) Irattár (A megbízási szerződés a jegyzőkönyv 5-ös mellékletét képezi.) Varga Péter polgármester: Következik a 60-23/2012-es számú előterjesztés: Apátfalva, Hunyadi u. 6/c. szám alatti önkormányzati lakásbérleti szerződésének felbontása, új bérlő kijelölése Kérem a bizottsági véleményeket! 17

18 Vajda László elnök, Szociális Bizottság: A bizottság a határozati javaslatokat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság a 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat. Varga Péter polgármester: Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel és a határozati javaslatokkal kapcsolatban van-e? Aki az I. határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltétellel szavazzon! ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Osman Tasci Apátfalva, Hunyadi u. 6/c. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének felbontása 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 161/2011. (11.24.) Kt. h-val Osman Tasci Apátfalva, Hunyadi u. 6/c. szám alatti lakossal a Hunyadi u. 6/c. szám alatti lakásra január 1-től december 31-ig kötött lakásbérleti szerződését május 31. napjával felbontja. 2.) A bérlő a lakást a lakásbérleti szerződés 5-6. pontjában meghatározottak szerint köteles a bérbeadónak visszaadni. 3.) A bérlő által befizetett ,-Ft óvadék visszafizetésére a közüzemi számlák kifizetése és a 2. pontban meghatározott műszaki állapot figyelembe vételével előzetes egyeztetés alapján kerülhet sor. Határidő: május ) Osman Tasci Apátfalva, Hunyadi u. 6/c. 2.) Varga Péter polgármester 3.) Vári Miklós alpolgármester 4.) Sajtos László jegyző 5.) Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos 6.) Pakuné Furák Klára igazgatási előadó 7.) Irattár Varga Péter polgármester: Aki a II. határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltétellel szavazzon! 18

19 ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Herczegné Jáksó Anita Apátfalva, Széchenyi u. 65. szám alatti lakos önkormányzati bérlakás iránti kérelme 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Herczegné Jáksó Anita Apátfalva, Széchenyi u. 65. szám alatti lakos részére az önkormányzat tulajdonát képező Apátfalva, Hunyadi utca 6/c. sz. önkormányzati lakást június 01-től december 31-ig bérbe adja. 2.) A fenti 75,0 m 2 -es lakás lakbérét 249,-Ft/m 2 /hó, azaz ,-Ft/hó összegben állapítja meg. 3.) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződést a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többszörösen módosított évi LXXVIII. tv.2. alapján a bérlővel június 10-ig kösse meg. Határidő: június ) Herczegné Jáksó Anita Apátfalva, Széchenyi u ) Varga Péter polgármester 3.) Vári Miklós alpolgármester 4.) Sajtos László jegyző 5.) Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos 6.) Pakuné Furák Klára igazgatási előadó 7.) Irattár 4. NAPIREND Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Előadó: Varga Péter polgármester Varga Péter polgármester: Következik a 60-14/2012-es számú előterjesztés: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Kérem a bizottsági véleményeket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a jelentést! 19

20 Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a jelentést! Varga Péter polgármester: Kérdés, észrevétel a jelentéssel kapcsolatban van-e? Aki a jelentést a módosítással elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Megállapítom, hogy a képviselő-testület a jelentést 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Varga Péter polgármester: Következik a 60-22/2012-es számú előterjesztés: Jelentés az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Kérem a bizottsági véleményeket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a jelentést! Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a jelentést! Varga Péter polgármester: Kérdés, észrevétel a jelentéssel kapcsolatban van-e? Aki a jelentést elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Megállapítom, hogy a képviselő-testület a jelentést 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 5. NAPIREND Interpellációk Varga Péter polgármester: Interpelláció keretében van-e hozzászólás? A 6.) napirendi pont zárt ülést igényel. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy aki a zárt ülés elrendelésével egyetért, kézfeltétellel szavazzon! Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Zárt ülés elrendelése 20

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket.

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket. Jegyzőkönyv amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 15 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés kezdetekor jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3. számú JEGYZŐKÖNYVE

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3. számú JEGYZŐKÖNYVE Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3. számú JEGYZŐKÖNYVE KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-án 14.00 órától tartott üléséről. JELEN

Részletesebben

Kékkút Község Önkormányzata 8254 Kékkút, Fő u. 5. JEGYZŐKÖNYV

Kékkút Község Önkormányzata 8254 Kékkút, Fő u. 5. JEGYZŐKÖNYV Kékkút Község Önkormányzata 8254 Kékkút, Fő u. 5. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 11-én 11:00 órakor megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Kékkút

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. december 16-án 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. december 16-án 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. december 16-án 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Grózner Tiborné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez. készült beszámoló elfogadásáról

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez. készült beszámoló elfogadásáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 87/2014.(V.29.) sz. önk.hat. 88/2014.(V.29.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról Fegyverneki Rendőrőrs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-68/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. április 28-án megtartott rendes, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. április 28-án megtartott rendes, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ó n o d K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. április 28-án megtartott rendes, nyilvános ülésének J E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 1/2015.(II.05.) számú önkormányzati határozat 2/2015.(II.05.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. február 5-én a Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. február 5-én a Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 5-én a Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége Jelen vannak: Szöllősi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356/11/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira.

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 25-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 9. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 7/2014. (VI.30.) számú

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8.

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 3. szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 5-én 16.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében megtartott rendkívüli, nyílt ülésén.

Részletesebben