J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-án órakor, a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: Varga Péter polgármester Vári Miklós alpolgármester Sajtos László jegyző Bálintné Siprikó Zsuzsanna, Langó Imre, Langó Zsolt, Mátó Lajos és Vajda László - települési képviselők. Tanácskozási joggal meghívottak: Meghívottak: Károlyi Sándor elnök, Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Faragó Erzsébet bizottsági tag, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; intézményvezető, Apátfalvi Bíbic Óvoda, Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos Palicz András r. alezredes, kapitányságvezető, rendőrségi főtanácsos, Makó Város Rendőrkapitány; Barkó József r. főhadnagy, őrsparancsnok Apátfalva; Dr. Pulics János r.alezredes, Határrendészeti Kirendeltség Vezetője Nagylak; Varga Mihály elnök, Apátfalva Polgárőr Egyesület; Kerekes Gézáné intézményvezető helyettes, Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház Varga Péter polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Apátfalva község képviselőtestületét a soros képviselő-testületi ülésén. Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből jelen van 7 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitom. A napirendet írásban kiközöltük, abban változtatást nem javaslok. Módosító javaslat a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e? Aki a napirendet elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: A február 28-i soros képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása

2 1.) Tájékoztató Apátfalva község közlekedési, közrend és közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség, a határrendészeti kirendeltség és a polgárőrség évi tevékenységéről Előadók: A szervek parancsnokai Polgárőr Egyesület elnöke Varga Péter polgármester 2.) Tájékoztató az önkormányzat belvízelvezető csatornarendszerének felülvizsgálatáról, a szükséges feladatok ütemezéséről Előadó: Vári Miklós alpolgármester 3.) Rendeletek, előterjesztések Előadó: Varga Péter polgármester 4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Előadó: Varga Péter polgármester 5.) Interpellációk 6.) A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatok (zárt ülés) Előadó: Varga Péter polgármester 1.) Varga Péter polgármester 4.) Irattár 1. NAPIREND Tájékoztató Apátfalva község közlekedési, közrend és közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség, a határrendészeti kirendeltség és a polgárőrség évi tevékenységéről Előadók: A szervek parancsnokai Polgárőr Egyesület elnöke Varga Péter polgármester Varga Péter polgármester: Következik a 60-16/2012-es számú előterjesztés: Tájékoztató Apátfalva község közlekedési, közrend és közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség, a határrendészeti kirendeltség és a polgárőrség évi tevékenységéről A napirend kapcsán tisztelettel köszöntöm Palicz András r. alezredes urat, kapitányságvezetőt, rendőrségi főtanácsost, Makó Város Rendőrkapitányát, Barkó József rendőr főhadnagy urat, Apátfalva Rendőrőrs őrsparancsnokát, Dr. Pulics János r. alezredes urat, Nagylak Határrendészeti Kirendeltség Vezetőjét és Varga Mihályt az Apátfalvi Polgárőr Egyesület elnökét. 2

3 Kérem a bizottsági véleményeket. tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! A bizottság nevében köszönetünket fejezzük ki a Rendőrség, a Határrendészeti Kirendeltség és a Polgárőr Egyesület dolgozóinak, vezetőinek. Varga Péter polgármester: Az említett szervek az írásos tájékoztatójukat elkészítették, melyek az előterjesztés mellékletei. Megkérdezem vendégeinket, hogy szóbeli kiegészítésük az anyaggal kapcsolatban van-e? Palicz András r. alezredes, kapitányságvezető, rendőrségi főtanácsos Makó Város Rendőrkapitányság: Pár gondolatot szeretnék elmondani. Az Apátfalvi Rendőrőrsön az állomány létszáma nem csökkent. Fiatalokkal vagyunk teletűzdelve, 6 fiatalt kaptunk, éveseket, akik a Rendőr Szakközépiskolában az első évet elvégezték, és megkaptuk őket gyakorlati képzésre. Itt vannak két hetet, három hetet iskolában vannak éves gyerekek kezébe fegyvert adunk, ami komoly felelősség a mai világban, és kiküldjük őket intézkedni. Gyakorlott kollegákkal vannak együtt, velük együtt intézkednek, reméljük jó irányba fejlődnek és velük az utánpótlást így tudjuk biztosítani. Amikor az Apátfalvi Rendőrőrsről a kollegák nyugdíjba mentek, igyekeztünk rutinosabb személyekkel feltölteni a megüresedett álláshelyeket és 2011 között 25 %-al csökkent a bűncselekmények száma az illetékességi területünkön ben a 2. helyen végeztünk, 2011-ben pedig az 5. helyen. Minél hátrébb vagyunk, annál jobb. Látszik, hogy az emberek kezdenek elszegényedni, az emberek nem képesek fizetni a gyerekek után a tartásdíjat, az ezzel kapcsolatos ügyszámunkban 30 %-os emelkedés volt. Közrend elleni bűncselekmények száma 620-ról 396-ra csökkent. Kábítószeres ügyeink száma 42-ről 23-ra csökkent. 688 fő elkövetőt fogtunk el a tavalyi évben, ebből fiatalkorú 35 fő volt, míg 2010-ben 65 fiatalkorú ellen indítottuk eljárást. A legtöbb bűnelkövető a 25 és 59 éves korosztály között van, ez 339 fő volt. A nyomozás eredményességünk 53,4 %-os volt, a megyei átlag 48 %-os, az országos pedig 41 %. Ez a statisztika a nyomozás felügyelő ügyészségnek a statisztikája, az adatok ide folynak be, és ők állítják össze. Aki ebben csal, az büntetőjogilag felelősséggel tartozik. A rendkívüli halálesetek 2009-ben 26 fő, 2010-ben 50-en haltak meg, 2011-ben ez a szám 34-re csökkent. Ebből a számból azt lehet kivenni, hogy emberek elkeseredettek, elvesztik a munkahelyüket, családjukat. Nagyon sok az eltűntünk, 104 esetből 88 fiatalkorú volt. Van két helyünk, a Pápay Iskola és Csanádpalotán a fiatalkorúakat összegyűjtő ház, egyiknap eltűnnek, megtaláljuk őket, másnap megint eltűnnek. Van egy-két ilyen nótorikus eltűnő személyünk. Apátfalva a 43-as főút mellett az első település, ha az autópályáról lejönnek a kamionok és a személygépkocsik, és az elmúlt évben halálos, vagy sérüléses közlekedési baleset nem volt ben 167, 2011-ben 96 balesetünk volt. A sérüléses balesetek 50-ről 31-re csökkentek. A büntetési tételek elég magasak, az ittas vezetésnél, gyorshajtásnál, piros lámpán történő áthajtás, biztonsági övnél megemelték a büntetési határokat, talán ez egy kicsit visszatartja az embereket ben minden tizedik balesetet ittas vezető okozta, a tavalyi évben 1 balesetet okozott ittas vezető. Együttműködésről szeretnék még pár szót szólni. Apátfalva kiemelkedő szerepet játszik két dologban is. A polgárőrséggel nagyon jó az együttműködésünk, ezt több országos szintű elismerés is bizonyítja. A másik az apátfalvi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és másik 5 Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal országosan először kötöttünk együttműködési megállapodást, ami működik is, mert már cigány fiatalt tudtunk 3

4 bejuttatni a rendőr szakközépiskolába. Tőlünk kérik el más rendőrkapitányságok az együttműködés mintáját, hogy ezt hogyan lehet csinálni, és hogy működik. Évente két alkalommal jövünk össze a cigány önkormányzatokkal. Az együttműködésünk az önkormányzattal jó. Nincs tervbe véve, hogy a rendőrőrsöt megszüntessük, nyáron, amikor a fiatalok végeznek 1 fővel szeretnénk megemelni a létszámot az őrsön. Barkó József r. főhadnagy őrsparancsnok, Apátfalva: Tavaly évben 74 bűncselekmény történt, ez abból adódik, hogy vannak olyan egyéb bűncselekmények, amiket nem akartunk felsorolni. Soknak tűnik ez a 74, a betöréses lopások tekintetében viszont felére csökkent a szám. Megteszünk mindent, hogy ez így is maradjon. A polgármester úr tavaly azt monda Nem akar többet, csak ezt a szintet tartani. Mi ennek maximálisan eleget tettünk. Dr. Pulics János r. alezredes, Nagylak Határrendészeti Kirendeltség Vezetője: Tavaly több mint 614 ezer kamiont és 3,5 millió fő személyt léptettünk át, ez az előző évekhez viszonyítva 2-4 %-al csökkent. Az illegális migráció nagyon sok illegális migrációt elkövető személlyel foglalkozunk. Az illegális migrációt elkövetők inkább Nagylak és Csanádpalota körzetében fordulnak elő ben 361 fő elfogásunk volt, 2010-ben pedig 80. Most már havonta van fő elkövetőnk. Pár nappal ezelőtt a Maros befagyott jegén 10 fő határsértő jött át egyszerre. Most már jó idő van, a határsértők folyamatosan jönni fognak. Végeztek egy orvosi ellenőrzést az illegális határsértést elkövetőkön Szerbiában, és 100 emberből 1 ember valamilyen bőrbetegséggel rendelkezik. A lakosság, ha határsértővel találkozik, azonnal értesítsen bennünket, mi kimegyünk. Félni nem kell tőlük, a lakosokat nem bántják. Az együttműködésünk a rendőrkapitánysággal, a polgárőrséggel nagyon jó. Varga Mihály elnök, Apátfalvi Polgárőr Egyesület: Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy a Polgárőr Egyesületet felterjesztették az Év Polgárőr Egyesület kitüntető címre. Kívánom, hogy az együttműködésünk továbbra is szoros legyen, mint most január 17- én a Megyei Polgári Szövetség elnökétől oklevelet kaptunk a közös munkánk alapján végzett tevékenységünkért. Vári Miklós alpolgármester: Tisztelettel megköszönöm mind három szervezetnek azt a munkát, amit Apátfalván végeztek. A téli időszakban a polgárőrség felvállalta, hogy a szélső utcákban és a külterületen élő lakosokra a szolgálati idejükben odafigyelnek. Néha máshonnan is vannak itt rendőrök, ezt nem nagyon díjazza a lakosság, nem mindig emberi kapcsolat alapján történik a megszólítás. Mátó Lajos települési képviselő: A jelen lévő rendvédelmi szervek közül nekünk a rendőrőrssel és a polgárőrséggel van szoros és jó kapcsolatunk. Az iskolai rendezvényeken a biztosítási feladatok ellátásával segítenek bennünket. Előfordult olyan is, hogy csellengő diákoknak a napközbeni keresésében segített be az Apátfalvi Rendőrőrs éppen szolgálatban lévő rendőre. A keresés sikeres volt, itt szeretném megköszönni a segítségüket. Károlyi Sándor elnök, Cigány Kisebbségi Önkormányzat: A gárdisták jogosan használják-e az egyenruhát. Használhatják-e? Ha használják, a rendőrségnek mi a teendője? Palicz András r. alezredes, kapitányságvezető, rendőrségi főtanácsos Makó Város Rendőrkapitányság: Nem használhatják az egyenruhát. Több féle dolognak kell megfelelniük ha használják. Az ügyészség úgy írja elő, hogy legalább négy féle dolognak kell együtt állni, hogy ők megfeleljenek annak, amire mi azt mondhatjuk, hogy gárdistaként fellépnek. Ha csak három felel meg a négyből mi nem léphetünk fel. Nehéz eldöntenünk, hogy mikor jó az 4

5 eljárás, mikor indíthatunk ellenük büntetőeljárást. A mi területünkre nem jellemzők a gárdisták. Kerekes Gézáné intézményvezető helyettes, Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház: Én is meg szeretném köszönni a rendvédelmi szerveknek a munkáját. A Faluházban igen sok rendezvény szokott lenni, a problémákat pillanatok alatt lerendezik. A rendőrség beszámolójában olvastam, hogy az apátfalvi Rendőrős munkáját lehetne javítani azzal, ha a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltségen lévő nem használt terepjáró kocsikból egyet biztosítanának nekik. Varga Péter polgármester: Örvendetes, hogy a statisztikák jó irányba mozdultak. Egy ilyen kis település életét legjobban a betöréses lopások tudják megkeseríteni. Ha megvannak az emberek, akik ezt elkövetik, az pozitív dolog. Ezt csak úgy lehet elérni, ha van megfelelő létszám és technika. Az apátfalvi Rendőrősnek elég nagy a működési területe, megítélésem szerint továbbra sincs jól ellátva sem létszámban, sem technikában az őrs. Tudom, hogy a rendőrség sincs könnyű anyagi helyzetben. Dr. Pulics János r. alezredes, Nagylak Határrendészeti Kirendeltség Vezetője: Jelenleg 1 db autója van az őrsnek, de az is a Határrendészeti Kirendeltségen van. Volt, hogy a rendőrséget is kisegítettük autóval. Terepjárónk sincs annyi, hogy tudjunk adni. Ideiglenesen tudunk a terepjárónkkal segíteni. A kirendeltségnek 17 települése van, és 40 km-es határszakasza, oda telepjárókkal tudunk bemenni. Palicz András r. alezredes, kapitányságvezető, rendőrségi főtanácsos Makó Város Rendőrkapitányság: A Határrendészeti Kirendeltséggel egymásra vagyunk utalva, amiben tudunk, segítünk egymáson. Varga Péter polgármester: Köszönöm a beszámolókat, a jó együttműködést. Gratulálok a Polgárőr Egyesületnek a kitüntető címhez. Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel és a határozati javaslattal kapcsolatban van-e? Megállapítom, hogy nincs Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Megállapítom, a képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következő határozatot hozta: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Tájékoztató Apátfalva község közlekedési, közrend és közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség, a határrendészeti kirendeltség és a polgárőrség évi tevékenységéről 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Apátfalva község közlekedési, közrend és közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség, a határrendészeti kirendeltség és a polgárőrség évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt elfogadja. 5

6 2.) A Képviselő-testület kiemelt feladatának tekinti a közlekedés, a közrend, és közbiztonság, valamint a határrend érdekében az érintett szervezetekkel a további együttműködést. 3.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a Makói Városi Rendőrkapitányság, az Apátfalvi Rendőrőrs, a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség és az Apátfalvi Polgárőr Egyesület vezetőinek, személyi állományának, a civil szervezet tagjainak, a községi közlekedés, közrend és közbiztonság, és a határrendészet érdekében végezett munkájukat. Határidő: folyamatos 1.) Palicz András rendőr alezredes rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Makó Városi Rendőrkapitányság, 6900 Makó, Csanád vezér tér ) Dr. Pulics János rendőr alezredes, Nagylak Határrendészeti Kirendeltség Vezetője 6933 Nagylak, Pf.: 3 3.) Barkó József rendőr főhadnagy, őrsparancsnok Apátfalva Apátfalvi Rendőrőrs 6931 Apátfalva, Templom u ) Varga Mihály elnök, Apátfalvi Polgárőr Egyesület 6931 Apátfalva, Arany János u ) Varga Péter polgármester 6.) Vári Miklós alpolgármester 7.) Sajtos László jegyző 8.) Irattár S Z Ü N E T 2. MAPIREND Tájékoztató az önkormányzat belvízelvezető csatornarendszerének felülvizsgálatáról, a szükséges feladatok ütemezéséről Előadó: Vári Miklós alpolgármester Varga Péter polgármester: Következik a 60-21/2012-es számú előterjesztés: Tájékoztató az önkormányzat belvízelvezető csatornarendszerének felülvizsgálatáról, a szükséges feladatok ütemezéséről. Kérem a bizottsági döntéseket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Varga Péter polgármester: Megkérdezem Vári Miklós alpolgármester urat, hogy szóbeli kiegészítése az anyaggal kapcsolatban van-e? 6

7 Vári Miklós alpolgármester: Szóbeli kiegészítésem a tájékoztatóval kapcsolatban nincs. Varga Péter polgármester: Az előterjesztéssel és a határozati javaslattal kapcsolatban további kérdés, észrevétel van-e? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat belvízelvezető csatornarendszerének felülvizsgálatáról, a szükséges feladatok ütemezéséről 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat belvízelvezető csatornarendszerének felülvizsgálatáról, a szükséges feladatok ütemezéséről szóló tájékoztatót. 2.) A belvízelvezető csatornarendszerünk további felújítási feladatai: - a község nyugati részén lévő területre csatornarendszer kiépítése pályázati úton, - a fő elvezető árokrendszerek folyamatos karbantartása, - a többi csatornák folyamatos karbantartása, a vízelvezetés céljából. 3.) A 2.) pontban meghatározott feladatok végrehajtásáról a februári soros képviselő-testületi ülésre elkészített beszámolóban kerül sor. Határidő: folyamatos, illetve februári soros testületi ülés Felelős: Vári Miklós alpolgármester 1.) Varga Péter polgármester 4.) Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos 5.) Pipis Gábor műszaki előadó 6.) Irattár 3. NAPIREND Rendeletek, előterjesztések Előadó: Varga Péter polgármester 7

8 Varga Péter polgármester: Következik a 60-17/2012-es számú előterjesztés: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása. Kérem a bizottsági döntéseket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Varga Péter polgármester: Az előterjesztéssel és a határozati javaslattal kapcsolatban további kérdés, észrevétel van-e? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összeget az 1. melléklet szerinti táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja. 1.) Varga Péter polgármester 4.) Sókiné Kubinyi Éva vezető főtanácsos 5.) Irattár (Apátfalva Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a jegyzőkönyv 1-es számú mellékletét képezi.) 8

9 Varga Péter polgármester: Következik a 60-12/2012-es számú előterjesztés: Apátfalva Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló helyi rendelettervezet elfogadása. Kérem a bizottsági véleményeket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a rendelettervezetet! Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a rendelettervezetet! Varga Péter polgármester: A bizottsági ülésen döntés született az ASC előző évi 369 e Ft támogatás kifizetéséről. A költségvetési főösszeget ez nem fogja módosítani, az elemi költségvetésben úgy tudtuk a számokat módosítani, hogy nem kell annyi rehabilitációs járulékot fizetnünk, amennyivel előzetesen kalkuláltunk, belső átmódosítással megoldható a kifizetés. Károlyi Sándor elnök, Cigány Nemzetiségi Önkormányzat: A Cigány Közösségi Ház felújítására a költségvetésben rendelkezésre áll-e a pénz? Varga Péter polgármester: A pénz rendelkezésre áll, e Ft került betervezésre a költségvetésben. Vári Miklós alpolgármester: Az előterjesztés 5. oldalán le van írva, hogy mennyi pénz került betervezésre a Cigány Közösségi Ház állagmegóvó felújítására. Varga Péter polgármester: Az idei évtől könyvvizsgálóval véleményeztetni kell a költségvetési rendelettervezetünket. A könyvvizsgálónak a rendelettervezet elküldtük, és azt véleményezte is. Kérdés, észrevétel az anyaggal és a rendelettervezettel kapcsolatban van-e? Aki a rendelettervezete elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! Megállapítom, hogy a képviselő-testület a rendelettervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat évi költségvetéséről. (A könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv 2-es, a rendelet a jegyzőkönyv 3-as, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság évi költségvetésének véleményezése a jegyzőkönyv 4-es mellékletét képezi.) Varga Péter polgármester: Következik a 60-20/2012-es számú előterjesztés: Apátfalva Község Önkormányzatának, Polgármesteri Hivatalának és intézményeinek önálló számlanyitása. 9

10 Kérem a bizottsági véleményeket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat! Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat! Varga Péter polgármester: Az anyaggal és a határozati javaslatokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Aki a határozati javaslat I. elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Apátfalva Község Önkormányzat részére önálló bankszámlanyitás 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és engedélyezi Apátfalva Község Önkormányzat részére az önálló bankszámlanyitást az Apátfalvi Takarékszövetkezetnél. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bankszámla szerződés aláírására. Felelős: Varga Péter Polgármester 1.) Varga Péter polgármester 4.) Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos 5.) Irattár Varga Péter polgármester: Aki a határozati javaslat II. elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére önálló bankszámlanyitás 10

11 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és engedélyezi Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére az önálló bankszámlanyitást az Apátfalvi Takarékszövetkezetnél. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bankszámla szerződés aláírására. Felelős: Varga Péter Polgármester 1.) Varga Péter polgármester 4.) Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos 5.) Irattár Varga Péter polgármester: Aki a határozati javaslat III. elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Apátfalva Község Önkormányzat Apátfalvi Bíbic Óvoda részére önálló bankszámlanyitás 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és engedélyezi Apátfalva Község Önkormányzat Apátfalvi Bíbic Óvoda részére az önálló bankszámlanyitást az Apátfalvi Takarékszövetkezetnél. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bankszámla szerződés aláírására. Felelős: Varga Péter Polgármester 1.) Varga Péter polgármester 4.) Faragó Erzsébet intézményvezető, Apátfalvi Bíbic Óvoda 5.) Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos 6.) Irattár 11

12 Varga Péter polgármester: Aki a határozati javaslat IV. elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Apátfalva Község Önkormányzat Dózsa György Általános Iskola részére önálló bankszámlanyitás 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és engedélyezi Apátfalva Község Önkormányzat Dózsa György Általános Iskolája részére az önálló bankszámlanyitást az Apátfalvi Takarékszövetkezetnél. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bankszámla szerződés aláírására. Felelős: Varga Péter Polgármester 1.) Varga Péter polgármester 4.) Mátó Lajos igazgató, Dózsa György Általános Iskola 5.) Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos 6.) Irattár Varga Péter polgármester: Aki a határozati javaslat V. elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Apátfalva Község Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház részére önálló bankszámlanyitás 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és engedélyezi Apátfalva Község Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluháza részére az önálló bankszámlanyitást az Apátfalvi Takarékszövetkezetnél. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bankszámla szerződés aláírására. 12

13 Felelős: Varga Péter Polgármester 1.) Varga Péter polgármester 4.) Kerekes Gézáné mb. igazgató, Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház 5.) Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos 6.) Irattár Varga Péter polgármester: Következik a 60-18/2012-es számú előterjesztés: Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő átutalásának kérése. Kérem a bizottsági véleményeket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Varga Péter polgármester: Az anyaggal és a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő átutalásának kérése 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-alföldi Ivóvízminőségjavító Konzorcium Taggyűlésének 8/2011. ( ) TGY határozata alapján arról nyilatkozik, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő 70 %-át Ft-ot az Apátfalvi Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára kéri visszautalni. 13

14 1.) Dr. Buzás Péter elnök Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Makó, Széchenyi tér ) Varga Péter polgármester 3.) Vári Miklós alpolgármester 4.) Sajtos László jegyző 5.) Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos 6.) Irattár Varga Péter polgármester: Következik a 60-19/2012-es számú előterjesztés: Az iskola beíratás időpontjának meghatározása, tájékoztató az óvoda beíratás időpontjáról Kérem a bizottsági véleményeket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Varga Péter polgármester: Kérdés, észrevétel az anyaggal és a határozati javaslattal kapcsolatban van-e? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Az iskola beíratás időpontjának meghatározása, tájékoztató az óvodai beíratás időpontjáról 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dózsa György Általános Iskolában az elsősök beíratásának időpontját március 26 - március 30. között határozza meg. 2.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Dózsa György Általános Iskola igazgatóját, hogy a beiratkozás időpontjának közzétételéről gondoskodjon. Mátó Lajos igazgató, Dózsa György Általános Iskola 14

15 1.) Varga Péter polgármester 4.) Faragó Erzsébet intézményvezető, Apátfalvi Bíbic Óvoda 5.) Mátó Lajos igazgató, Dózsa György Általános Iskola 6.) Kardosné Vári Gabriella főtanácsos 7.) Irattár Varga Péter polgármester: Következik a 60-15/2012-es számú előterjesztés: Március 15-i ünnep előkészítése Kérem a bizottsági véleményeket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Varga Péter polgármester: Az anyaggal és a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Március 15-i ünnep előkészítése Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a március 15- i ünnepség programtervezetét és annak költségvetését. Az emlékműsor költségének a kifizetése Apátfalva Község Önkormányzat évi költségvetésének, szakfeladaton szereplő költségnem terhére történik. 1.) Varga Péter polgármester 15

16 4.) Kerekes Gézáné mb. intézményvezető, Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház 5.) Kardosné Vári Gabriella főtanácsos 6.) Irattár Varga Péter polgármester: Következik a 60-24/2012-es számú előterjesztés: Dr. Tóbiás Erzsébet egyéni vállalkozó gyermekorvos megbízásának - 8/2012. (01.31.) Kt. h. - visszavonása Kérem a bizottsági véleményeket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot! Varga Péter polgármester: Az anyaggal és a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Dr. Tóbiás Erzsébet egyéni vállalkozó gyermekorvos megbízásának 8/2012. (01.31.) Kt. h. visszavonása 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2012. (01.31.) Kt. h-át, amelyben megbízta Dr. Tóbiás Erzsébet egyéni vállalkozó gyermekorvost a gyermekorvosi feladatok ellátásával, visszavonja. 1.) Dr. Tóbiás Erzsébet gyermekorvos, 6900 Makó, Vaskapu u ) Varga Péter polgármester 3.) Vári Miklós alpolgármester 4.) Sajtos László jegyző 5.) Irattár 16

17 Varga Péter polgármester: Most kiosztott anyag fog következni a 60-25/2012-es Gyermekorvosi ellátás biztosítása Dr. Horváthné dr. Czanik Sarolta egyéni vállalkozó gyermekorvossal szerződés megkötése az ellátás biztosítására. A bizottsági üléskor már jeleztem, hogy sikerült egy gyermekorvost találni, aki tudja biztosítani a továbbiakban ezt a szolgáltatást. A doktornő havi bruttó ,-Ft összegért vállalta a megbízást. A szerződést március 20. napjától március 31. napjáig kötjük meg. A gyermekorvosi rendelések 2 hetente lesznek. Az anyaggal és a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Gyermekorvosi ellátás biztosítása Dr. Horváthné Dr. Czanik Sarolta egyéni vállalkozó gyermekorvossal szerződés megkötése az ellátás biztosítására 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete önként vállalt feladatként a gyermekorvosi ellátás részbeni biztosítására megbízási szerződést köt Dr. Horváthné Dr. Czanik Sarolta egyéni vállalkozó gyermekorvossal március 20-tól március 31-ig terjedő időszakra, melynek ellátásáért havi bruttó ,- Ft díjazásban részesül. 2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt szerződést aláírja. 1.) Dr. Horváthné Dr. Czanik Sarolta gyermekorvos, 6723 Szeged, Gém u /8. 2.) Varga Péter polgármester 4.) Sókiné Kubinyi Éva pénzügyi vezető-főtanácsos 5.) Irattár (A megbízási szerződés a jegyzőkönyv 5-ös mellékletét képezi.) Varga Péter polgármester: Következik a 60-23/2012-es számú előterjesztés: Apátfalva, Hunyadi u. 6/c. szám alatti önkormányzati lakásbérleti szerződésének felbontása, új bérlő kijelölése Kérem a bizottsági véleményeket! 17

18 Vajda László elnök, Szociális Bizottság: A bizottság a határozati javaslatokat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság a 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat. Varga Péter polgármester: Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel és a határozati javaslatokkal kapcsolatban van-e? Aki az I. határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltétellel szavazzon! ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Osman Tasci Apátfalva, Hunyadi u. 6/c. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének felbontása 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 161/2011. (11.24.) Kt. h-val Osman Tasci Apátfalva, Hunyadi u. 6/c. szám alatti lakossal a Hunyadi u. 6/c. szám alatti lakásra január 1-től december 31-ig kötött lakásbérleti szerződését május 31. napjával felbontja. 2.) A bérlő a lakást a lakásbérleti szerződés 5-6. pontjában meghatározottak szerint köteles a bérbeadónak visszaadni. 3.) A bérlő által befizetett ,-Ft óvadék visszafizetésére a közüzemi számlák kifizetése és a 2. pontban meghatározott műszaki állapot figyelembe vételével előzetes egyeztetés alapján kerülhet sor. Határidő: május ) Osman Tasci Apátfalva, Hunyadi u. 6/c. 2.) Varga Péter polgármester 3.) Vári Miklós alpolgármester 4.) Sajtos László jegyző 5.) Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos 6.) Pakuné Furák Klára igazgatási előadó 7.) Irattár Varga Péter polgármester: Aki a II. határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltétellel szavazzon! 18

19 ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Herczegné Jáksó Anita Apátfalva, Széchenyi u. 65. szám alatti lakos önkormányzati bérlakás iránti kérelme 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Herczegné Jáksó Anita Apátfalva, Széchenyi u. 65. szám alatti lakos részére az önkormányzat tulajdonát képező Apátfalva, Hunyadi utca 6/c. sz. önkormányzati lakást június 01-től december 31-ig bérbe adja. 2.) A fenti 75,0 m 2 -es lakás lakbérét 249,-Ft/m 2 /hó, azaz ,-Ft/hó összegben állapítja meg. 3.) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződést a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többszörösen módosított évi LXXVIII. tv.2. alapján a bérlővel június 10-ig kösse meg. Határidő: június ) Herczegné Jáksó Anita Apátfalva, Széchenyi u ) Varga Péter polgármester 3.) Vári Miklós alpolgármester 4.) Sajtos László jegyző 5.) Sókiné Kubinyi Éva vezető-főtanácsos 6.) Pakuné Furák Klára igazgatási előadó 7.) Irattár 4. NAPIREND Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Előadó: Varga Péter polgármester Varga Péter polgármester: Következik a 60-14/2012-es számú előterjesztés: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Kérem a bizottsági véleményeket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a jelentést! 19

20 Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a jelentést! Varga Péter polgármester: Kérdés, észrevétel a jelentéssel kapcsolatban van-e? Aki a jelentést a módosítással elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Megállapítom, hogy a képviselő-testület a jelentést 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Varga Péter polgármester: Következik a 60-22/2012-es számú előterjesztés: Jelentés az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Kérem a bizottsági véleményeket! tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a jelentést! Langó Imre elnök, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a jelentést! Varga Péter polgármester: Kérdés, észrevétel a jelentéssel kapcsolatban van-e? Aki a jelentést elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Megállapítom, hogy a képviselő-testület a jelentést 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 5. NAPIREND Interpellációk Varga Péter polgármester: Interpelláció keretében van-e hozzászólás? A 6.) napirendi pont zárt ülést igényel. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy aki a zárt ülés elrendelésével egyetért, kézfeltétellel szavazzon! Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2012. (02.28.) Kt. h. Tárgy: Zárt ülés elrendelése 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület november 5-én órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület november 5-én órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 23/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 29-én megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-10/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 141/2015. (IV.10) számú határozata Nagyrév-Tiszabög működő komp viteldíjának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1638/1/2015 Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 13.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok: 1/2015.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata 79/2014. (VIII.29.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat a 2014. évi rendkívüli Önkormányzati Támogatási Igény benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 34/2015.(VI.25.) 35/2015.(VI.25.) 36/2015.(VI.25.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/14/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. február 26-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 4. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1653/1/2015 Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 9.30 órakor megtartott soros ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. 215/3/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. augusztus 3-án, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület B A K O N Y S Z E N T I V Á N Szám: 3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 9-én 18 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor. Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38 Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331 2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Medgyesbodzás Község

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v Iktatószám: II/1-15/2016. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v mely készült 2016. október 26-án 18:00 órakor az önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei 2013. október 30-i nyilvános, együttes ülésének anyaga Városlőd Község Önkormányzat,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2009. január 20-ai nyílt üléséről 1/2009.(I.20.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatával, és 2009. január 20-ai ülésén

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 107.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 107. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 71-13/2015.Apát szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. december 18- án 16:10 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága 2016. április 28-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 4/2016. (IV. 28.) A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. 5/2016. (IV. 28.) A 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 15-én 16.30 órakor, a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében megtartott rendkívüli, nyílt ülésén.

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 457/3/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 23.-án megtartott rendkívüli üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

A január 27-i. ülés. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kivonat

A január 27-i. ülés. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kivonat DAD KÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLET 76-2/2015. A 2015. január 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kivonat Napirendi pontok: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 10-én 8.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme Jelen

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2015. június 26. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26. napján 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben