A tartalomból AZ Ő HÁZA MI VAGYUNK. VI. évfolyam Léva, január 31. I. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tartalomból AZ Ő HÁZA MI VAGYUNK. VI. évfolyam Léva, 2015. január 31. I. szám"

Átírás

1 VI. évfolyam Léva, január 31. I. szám AZ Ő HÁZA MI VAGYUNK Krisztus azonban mint Fiú hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Zsid. 3,6 Kedves Testvéreim az Úrban! Emlékszem, amikor a barsi egyházmegyébe érkeztünk, nagyon nagy volt az itt élő közösségekben a vágy a békesség, a nyugalom után. Sok helyen hiányzott a bizalom. Ezt újra fel kellett építeni. Küzdelmes, de mégis szép évek vannak mögöttünk. Nagy volt a feladat, mert a testnek mindig egy újabb és újabb része kezdett el sajogni. A sebek újra és újra felszakadtak. Egy ilyen helyzetben kellett újra megtalálni az Istent, csak a lényegre figyelni és felismerni, hogy az egyház Ura egyedül Jézus Krisztus. Református őseink a templomainkat Istennek építették, hogy ott imádják az Urat. A templom - az Úr háza. Az egyház - Krisztus teste, az ő tulajdona, tulajdon vérével vásárolta meg. Istenre, és nem az egyházára kell elsődlegesen tekinteni. Jézusra, aki mindig hű az ő házához. Építeni sem tudjuk addig az egyházat, amíg azt nem maga az Isten építi. Vagy talán azt gondoljuk, hogy mi építjük, mi alapozzuk meg, mi védjük meg, ha jön a vihar, mi állítjuk talpra, ha elesett valaki? Nem, mindez Isten munkája. Ő építi, ő tartja meg, ő bővíti és erősíti, azt is, ami a miénk. Mi mégis mit tehetünk érte? A Gondviselőért mit tehet a gyarló teremtménye? Azon túl, hogy imádjuk, hogy szolgáljuk, mit tehetünk még érte? A szövetség ládájának fedelét sem igazíthatta meg senki, aki csak hozzá akart érni, az is elveszett. Ha az Istent akarjuk szolgálni, akkor meg kell értenünk, csak akkor tudunk tenni valamit érte, ha előbb felismertük, Ő mit tett érettünk. Csak akkor lesz élő a szolgálatunk, ha előbb Isten munkálkodik. Higgyjük el, ő munkálkodik. Akkor is, amikor mi nem tehetünk semmit önmagunkért, vagy egymásért. Még maga Czeglédi Péter sem tehetett semmit önmagáért, a szabadulásáért. - folytatás a 2. oldalon - Székfoglaló igehirdetés o A tartalomból Bemutatkoznak egyházunk őrállói o Ft. Fazekas László püspök o T. Fekete Vince főgondnok o Ft. Géresi Róbert püspökhelyettes o T. Porubán Ferenc főgondnokhelyettes o Nt. Dr. Somogyi Alfréd esperes o Nt. Dr. Szénási Szilárd esperes o Nt. Nagy Ákos Róbert esperes o Nt. Orémus Zoltán esperes o Nt. Kraus Viktor esperes o Nt. Kassai Gyula esperes o T. Kiss Pál egyházmegyei gondnok o Nt. Dr. Antala Éva espereshelyettes o Száztányéros Kocsonya o A Barsi Református Egyházmegye eseménynaptára a évre o Az ünnepi istentisztelet rendje január o

2 Szavad törjön utakat - igei üzenet, gondolatok AZ Ő HÁZA MI VAGYUNK helyünk. Oda kell mennünk. De ne Krisztusé. akarjunk mindent mi megoldani, Szolgáljuk így az Urat. Pusztán azért, jóvátenni. A mi feladatunk legtöbbször a mert szeret bennünket. Ő hűséges és ez a vigasztalás, a bátorítás. Nem mondjuk azt, legfontosabb, a többi a kegyelem dolga. Az hogy nincs tovább, ha elfogy az erőnk, Ő háza mi vagyunk. A mi templomunk, hanem álljunk fel újra. Van új kezdet. Ne házunk, gyarló életünk az övé. A mi mondjuk azt se, hogy minden jóra fordul. megyénk, benne gyülekezeteink, mind Mert nem csaphatjuk be népünket. Nem Krisztus tulajdona. Itt semmi sem a miénk, mondhatjuk azt sem, a gonosz elnyeri nem a lelkészeké, a gondnokoké, sem a méltó büntetését általunk, hogy minden püspöké vagy az esperesé. Minden Istené. helyzetben mi leszünk a győztesek. Mert Ez a tudat kell, hogy betöltse egyház- lehet, hogy csak egy kor szemtanúi megyénk őrállóinak a szolgálatát minden leszünk. Az is fontos küldetés. Krisztus helyen, a legkisebb gyülekezet őrállóit is. tanítványai is tanúk voltak. A történelem, Vagy azt gondoljuk, ha aggodalmaskodni az igazság tanúskodik, a jövő generáció fogunk, meg tudjuk tartani, amit ránk majd megítéli tetteinket és látni fogja, hogy bízott? Vagy azt gondoljuk, ha mindez az ott voltunk-e a helyünkön, hogy a kéz övé, akkor lemondott róla, lemondott segítette-e a lábat, az egyház a nemzetet és egyházáról és papjairól, lemondott fordítva, az erős a gyengét. Majd akkor híveiről, lemondott arról, amit századok látni fogják. Nekünk most az a dolgunk, építettek. Ne legyünk ilyen kicsinyhitűek. hogy azt a bizalmat, amit Krisztustól Tessék Uram, csak vedd kezedbe azt, ami a kaptunk, azt továbbadjuk, azt el ne tied. Tied a szívünk, a házunk, az hagyjuk. Az a feladatunk, hogy égjen a egyházunk, a nemzetünk. Máris nem kell szívünkben az Isten iránti kiolthatatlan félni attól, ha elrontunk valamit. Szabad e bizalom és szeretet. El kell mondjuk újra és beletörődnünk bármibe is? Bele lehet újra: Isten Fia hű az ő házához, törődni abba, hogy fogy az egyházunk, egyházához, népéhez, nemzetéhez. Mi ne népünk, nemzetünk? Bele lehet törődni tegyünk semmi mást, csak a bizalmat el ne abba, hogy intézményeink elsorvadnak, játsszuk, a reménység dicsekedését hogy határok közé szorítanak és a szilárdan megtartsuk, mert ezzel tesszük a szülőföldünkön idegenként néznek ránk? legtöbbet. Legyünk szilárdak, legyünk De mi nem a láthatókra nézünk, hanem a rendíthetetlenek, munkálkodjunk az Úr láthatatlanokra, mert a láthatók ideig dolgában, mert fáradozásunk nem valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. hiábavaló az Úrban, és legyünk oszloppá Minden Istentől függ. Ezt kell megérteni és az ő templomában. Ilyen oszloppá vált az ezért kell szolgálni minden nap, és a elmúlt években a lévai gyülekezet, annak reményt soha sem szabad feladni. Ő fel fog gondnokai, presbiterei, az egyházmegye építeni, meg fog védeni. Oda küld a lelkészi kara és sok-sok gyülekezet templomához, a közösségedhez, hogy Barsban. Ezért köszönet jár és hála az betöltsd a küldetésed. Mert úgy döntött, egyházmegye volt elöljáróinak is minden hogy szolgákat hív el, akiknek megbízatást eddigi munkájukért, amelyet most mi ad, hogy abban mások előtt és másokkal tovább szeretnénk vinni. Együtt a együtt járjanak, és együtt hirdessék a gyülekezetekkel, a szolgatársakkal, reménység dicsekvését. Mert csak ezzel az gondnoktársammal szeretnénk mi is e g g y e l l e h e t d i c s e k e d n ü n k. A oszloppá válni Isten templomában. Ehhez reménységgel, ami mindent felülmúló erő. megvan minden reménységünk, mert az Ő Ámen háza mi vagyunk. S mi együtt fogunk a vadócba rózsát oltani (Mécs László), a Elhangzott Léván, január 31-én. Az homokszemcséket köddel összekötni esperes székfoglaló igehirdetése. (Wass Albert) abban a házban, amely - folytatás az 1. oldalról - A gályán raboskodó prédikátorunk nem tehetett semmi mást, csak abban hitt, hogy az ő nyomorult élete, szenvedései is mind Krisztusé. Csak egyet értett meg és egyet tehetett, de azt teljes lényével, szívével és hittel. Bízott Istenben, benne hitt és remélt. Úgy, hogy közben búcsúzott a dicsőségtől, a fénytől és az élettől. Egy valamihez ragaszkodott, amitől nem szakít el semmi. Krisztushoz, aki hű az ő házához. És az ő háza mi vagyunk. Ez a legtöbb, amit mi is tehetünk, ha életünk roskadozik, ha meghasonlott állapotból fel akarunk kelni. Bíznunk kell és hirdetnünk Krisztust. Hogyan? Hisz Czeglédi Péter sem szólhatott gyülekezetéhez rabsága idején, nem építhetett templomokat, nem adhatott adományt valamilyen nemes cél érdekében. Nem tehetett itt semmit, ami ezekhez hasonló, el volt szakítva mindezektől. Mégsem volt teljesen néma. Sőt, ebben a vert és megalázott helyzetben tudta a legtöbbet tenni ő, és rajta keresztül az Isten. Mert ha ő nem szólhatott, mert el volt szakítva az övéitől, Krisztus szólt általa a hívekhez és életén keresztül szól ma is hozzánk, és tesz nagy dolgokat másokon. Sokszor észre sem vesszük, de rajtunk keresztül is utat tud mutatni másoknak. Értjük már, hogy mi a feladatunk ma, ha meg akarjuk menteni népünket, ha nagy templomokat akarunk építeni Istennek? Nem kell tennünk szinte semmi rendkívülit. Csak bíznunk, hinnünk kell, de azt teljes lényünkkel. Oda, ahova már senki sem akar állni, oda kell menni. Ott, ahol üresség van, ott, ahol félelem van, ott, ahol sötétség van, nekünk oda kell menni. Ott kell a biztatás, az erő, a hit, azon a helyen, ahová bennünket Isten állított. Ott kell tenni, ahol a legnagyobb a kihívás. Ott van az egyház helye mindenkor. Ott, ahol háborúság van, ahol a test sajog, ott ahol a láb le akarja szakítani a kezet, ott ahol szenvedés van, ott ahol a családok szétesnek, ahol az igazságot, a jogot, az erőtlent védelmezni kell. Ott a Legyen áldás az úton, amit most kezdesz el (ének) 1. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, 3. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, Legyen veled az Isten, kérjük kísérjen el. Legyen erőd és türelmed, ha szenvedni kell. Kérjük oltalmazzon meg, és adjon néked erőt, Legyen erőd szeretni, utolsó lenni, ha kell, Utadon vezessen, formáljon, szeressen, Szívesen szolgálni, hálával áldozni, Legyen a te őriződ! Jézusra mutatni fel. 2. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, 4. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, Tegye jóvá az Isten, amit te rontasz el. Öröm kísérjen végig, amíg úton leszel. Kérjük, lénye ragyogja lábad elé a fényt. Legyen boldog életed, és mindig az övé. Lásd meg, hogy útadon isteni oltalom Szívünkből szeretünk, imában kísérünk, Vigyáz rád és szeretve félt. Életed célja felé.

3 - hírek beszámolók az egyházközség életéből B e m u t a t k o z n a k e g y h á z u n k ő r á l l ó i Kedves Testvérek! A Lévai Őrálló legújabb számában egyházunk őrállóival készítettünk beszélgetést január 1-től hat évig új egyházi testületek irányítják közösségeinket. Egyházunk meghatározó személyiségei tesznek hitvallást küldetésükről, szolgálatukról. Köszönettel tartozunk egyházunk vezetőinek, hogy gazdagították gyülekezeti kiadványunk legújabb számát. Egy olyan dokumentum született, amely a 21. század elején a felvidéki reformátusok között szolgálatban szerepet vállaló egyházi személyek gondolkodását, szolgálatát mutatja be. Őrállóinkra Isten áldását kérjük, és azt kívánjuk, hogy a hivatalukat és a rájuk bízottakat hitelesen tudják vezetni. Legyen idejük önmagukra és a nyáj vezetésére. Épüljön, erősödjön az elmúlt évtizedekben sokat próbált egyházunk és népünk, itt Felvidéken! Szolgáljuk együtt Urunkat és Istenünket! Soli Deo Gloria! A következő személyek tettek eleget felkérésünknek: Ft. Fazekas László püspök, a felvidéki reformátusok első őrállója, T. Fekete Vince főgondnok, Ft. Géresi Róbert püspökhelyettes, T. Porubán Ferenc főgondnokhelyettes, Nt. Dr. Somogyi Alfréd esperes a pozsonyi egyházmegyéből, Nt. Dr. Szénási Szilárd esperes a komáromi egyházmegyéből, Nt. Nagy Ákos Róbert gömöri esperes, Nt. Orémus Zoltán, az abaúj-tornai egyházmegye esperese Nt. Kraus Viktor ungi esperes, valamint a barsi egyházmegye őrállói, Nt. Kassai Gyula esperes, T. Kiss Pál egyházmegyei gondnok, Nt. Dr. Antala Éva espereshelyettes. Fazekas László püspök, egyházunk első őrállója Íme, a hat kérdés, amelyre mindnyájan válaszoltak: 1. Miért érezte fontosnak elvállalni a tisztséget? 2. Az egyházban végzett szolgálathoz Isten áldására van a legnagyobb szükség. A munkához, az eredményességhez Krisztus szolgájának szüksége lesz a Gondviselő segítsége mellett a legjobb tudásra, erőre, bölcsességre és munkatársakra. Milyen tervei, álmai vannak? Milyen célokat állít majd önmaga és az általa vezetett közösség elé? Tisztségéből adódóan mit tart fontosnak az elkövetkező 6 évben elvégezni egyházunkban? Szolgálatában mire helyezi majd a fő hangsúlyt? 3. Hogyan látja egyházunk helyzetét, miben kell javulnunk, és melyek az erősségeink? 4. Kedves igéje, idézete vagy története, amely útmutatás lehet Önnek és környezetének szolgálatában. 5. Melyik templom(ok) áll(nak) a legközelebb a szívéhez? 6. Mit üzen a mai fiataloknak? 54 éves vagyok, nős, két fiú és egy leánygyermek vissza kell igényelni, egyházi iskoláink apja. Feleségemmel együtt a Komáromi működéséhez megfelelő anyagi hátteret Gyülekezet lelkipásztorai vagyunk. biztosítani, hogy fejleszteni is lehessen. Sőt, S z o l g á l a t o m a t b a n k o m á r o m i fontos lenne központosított iskolák segédlelkészként kezdtem, majd július 1- indítása, amelyek egy adott régió gyermetől a Lévai Gyülekezet-ben szolgáltam kei számára biztosítják a református március 11-ig, amikor megválasztásom után keresztyén nevelést. átvettem a Komáro-mi Egyházközség hivatalát. Terveink között szerepel egy olyan multi t ő l a z s i n a t t a g j a, t ó l funkciós központ kiépítése, amely helyet püspökhelyettes, 2009-től egyházunk püspöke adhatna konferenciáknak, gyűléseinknek vagyok. és szálláshelyként is működtethető lenne. E mellett tovább kell építeni szolgálati 1. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy területeinket (misszió, diakónia, ifjúság, az eltelt hat év alatt elkezdett munkát és média stb.) és továbbépíteni a tanácsosi folyamatokat nem tudtuk teljesen véghezrendszert. Fontos változást jelent, hogy az vinni, s több irányból is eljutott hozzám az egyes szolgálati területeket a zsinati a megerősítés, hogy folytatni kellene. A elnökség tagjai között is fel kell osztani a másik, szubjektív ok az a belső indíttatás, hatékonyabb szolgálat és közös felelősségamelyre féltem nemet mondani. hordozás nagyobb nyomatékkal történő gondnokaink, presbitereink és lelkipászérvényesítése miatt. toraink, akik nagy odaadással és hűséggel 2. Az az érzésem, hogy a keresztyénség Az álom tehát szép, és a feladat sok. szolgálnak. Az utóbbi időben a vezető nagy kihívások elé tekint az elkövetkező testületeinkben is érezhető az egy akaratidőszakban és sok támadásnak lesz kitéve 3. Meglátásom szerint javítanunk kell a hoz ragaszkodás, sőt a lelkipásztorok (s itt nem csak az előttünk álló hat évre munkamegosztáson, vannak ugyanis, akik közötti és a gyülekezetek közötti kapcsolat gondolok). Erre nagyon komolyan fel kell túl sok terhet hordoznak, és vannak, akik is erősödik. S ha ez így van, akkor tudunk készülni azzal is, hogy erősítjük keresztyén keveset. Komolyabban kell vennünk a egymással szót váltani, véleményt cserélni, öntudatunkat, megerősítjük a gyülekezelelkészi és hivatali eskünkben vállalt egymást erősíteni, s akkor ennek komoly teket a helytállásra, meg kell próbálnunk kötelezettségeket és javítanunk kell a ereje van. akár anyagi, akár más téren a saját munkaköri fegyelmen. lábunkon megállni. Erősségünk az, hogy vannak nagyon A még vissza nem kapott ingatlanainkat komoly, hitben járó egyháztagjaink, - folytatás a 4. oldalon -

4 - hírek beszámolók az egyházközség életéből Fazekas László - folytatás a 3. oldalról - 4. Több kedves Igém van, de mindezek közül a 2Tim 3,14 végigkísér egész életemen: De te maradj meg azokban, amiket tanultál és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad. 6. A fiatalok mindig azok, akik keresik a helyüket, kipróbálják az újat és megpróbál- 5. Azt hiszem, mindenki számára kedves elsősorban szülőfaluja temploma. Így ják a határokat feszegetni. Üzenem, hogy tekintsenek arra, amit őseinktől örököl- tünk, akár a nemzeti, akár a hitélet terén, s ha úgy gondolják, hogy az túl régi, gondoljanak arra, hogy az elődeink számára mennyi értéket hordozott, milyen megtartó erőt jelentett. S a csontváznak hitt hagyományt igyekezzenek megújúlt hitből fakadó új élettel megtölteni. Ekkor fogják látni mindazt teljes értékében és gazdagságában és megtartó erő lesz számukra is. vagyok ezzel én is, amikor a kistárkányi templomra gondolok. Második helyen az áll, amelyikhez a leghosszabb idejű szolgálat köti, s ez a komáromi templom. A harmadik pedig az, ahol élete folyamán lehetősége adatott a szolgálatra és gazdag hitélmények, élmények kötik hozzá. Ez pedig a lévai gyülekezet temploma. Fekete Vince, főgondnok 59-ik évemben járok Isten kegyelméből. tisztségét igyekeztem betölteni. A SzRKE főgondnoki tisztség viselésére és A Szlovákiai Magyar Református Presbiteri betöltésére kaptam elhivatást és elrendelést Szövetség megbízott elnöki tisztségét töltöm be Istentől a komáromi gondnoki tisztséggel 2012.XI.27-től. együtt VIII.10-től vagyok a Komáromi Refor- Ajándékba kaptam három elhivatást: a mátus Egyházközség tagja családommal családapa küldetést: 3 felnőtt gyermek édesapja együtt. és 1995-től igyekszem betölteni a és 1 unoka nagyszülője vagyok 2013 presbiter és gondnoki tisztséget. decemberétől, a zenepedagógus és zenész elhivatásnak már 35 éve teszek eleget, és az 1. Miért érezte fontosnak elvállalni a egyházi szolgálatban 1995 őszén iktattak be a tisztséget? presbiter és gondnoki tisztségbe a Komáromi Az előző VIII. Zsinat időszakában (2009- Református Egyházközségben, amely egy ) Isten áldását tapasztaltam a püspök éves elhivatás és számomra örömteljes főgondnok szolgálatán. Zenész kifejezésszolgálat. sel élve jó duót alkottunk, református A komáromi Művészeti Alapiskola stílusban, egyetértésben és kultiváltan zenepedagógusi, hegedűtanári tisztséget zenéltünk nehéz és könnyű egyházigyekszem minél jobban betölteni nagy felelőség kormányzási helyzetekben. Úgy éreztem, érzéssel és szakmai tudással. Épp a 2. hogy Isten akaratából sok mindent atesztációs vizsga folyamatában vagyok. Ha meglátás ajándékába részesülhessek. A megtanultunk, és most újból hasznosak részt tudok venni a felkészüléseken, a zenekari szolgálatok sűrűsége jó kondícióban tart lehetnénk az Egyetemes Egyházunk próbákon, akkor a Komáromi Kamarazenejavára. Mivel Isten áldását és küldetését bennünket. A legjobb tudást és a karban örömmel zenélek és alapozom a zene bölcsesség ajándékát is a közvetlen újból kifejezték a tisztelt presbitériumok, harmóniáját nagybőgő játékommal. munkatársakkal a csúcsvezető tagokkal meg vagyok győződve arról, hogy a Hegedűjátékommal feleségemmel együtt, aki egyeztessük. zongorán vagy orgonán kisér, vagy fuvolán hűséges szolgálatunkért Isten újból kamarazenét játszunk koncertpódiumokon, alkalmasnak talált bennünket a felvidéki Milyen tervei, álmai vannak? tárlaton vagy a templomunkban. reformátusság szolgálatára, kormányzá- Úgy cselekedni, hogy az Úr Isten Családi bemutatkozás: sára és őrállására. alkalmasnak tartson az Ő földi munkatár ban mondtuk ki az Igent az ásó-kapa 2. Az egyházban végzett szolgálathoz sának. Bölcsen kormányozni a felvidéki hűség nyilatkozatban. Az óta boldog Isten áldására van a legnagyobb szükség. Református Egyházat a főgondnoki eskü házasságban élünk, és továbbra is folyamatosan Naponta hálát adok Isten kegyelméért, szöveg értelmében. A SzRKE érdekében udvarolok a feleségemnek. Feleségem Éva mert gyarlóságaink ellenére még mind- ellátni a munkáltatói kötelességeket és zenepedagógus, fuvola és furulya játékot tanít a eddig megtartott bennünket, szeretetéért, jogokat. Békében és örömmel megünnemert béke időszakot élünk régióinkban és pelni a reformáció 500. jubileum folyama- komáromi Művészeti Alapiskolában. Három gyermeket Tímea, Ildikó és Vincét neveltünk áldására, mert annyi örömmel és szolgálati tát a SzRKE a Magyar Református Egyház fel, ifjú Vince egyetemista és a FIRESZ-Duna- lehetőséggel ajándékozott meg bennünket. és a testvér egyházakkal együtt. Megtarmente vezetőségének tagja. tani a felvidéki református értékeket és IX.15-én tettem le a presbiter és gondnoki A munkához, az eredményességhez fejleszteni a munkát minden területen, esküt a komáromi Református Egyházköz- Krisztus szolgájának szüksége lesz a minden korosztálynál. ségben ban kezdtem a szolgálatot a Gondviselő segítsége mellett a legjobb Komáromi Egyházmegyében. A 1996-ban a tudásra, erőre, bölcsességre és munkatár- Milyen célokat állít majd önmaga és az VII. Zsinat magyar ajkú főgondnok helyettesi sakra. általa vezetett közösség elé? tisztségét töltötem be, majd rövidesen a Naponta kérem a Szent Lélek ajándékát, Az én szolgálatomat a: ORA ET LABORA főgondnoki teendőket láttam el 1998-tól a hogy jó sáfár és hűséges szolgának szolgálati programban fogalmaztam meg. főgondnok testvérem lebetegedése miatt bizonyuljak Isten földi munkatársaként, 2002.XII-ig. A VII. Zsinat időszakban Imádkozni és dolgozni - napi 24 órában hogy tudjam viselni a felelőséget és bölcsen 2006.X.20-án iktatott be a főgondnoki szolgálni a SzRKE-t és tenni a jelenünk és kormányozni a rám bízottakat, tovább tisztségbe Ft.Erdélyi Géza püspök I.1-től jövőnk érdekében. hogy hallhassam Isten szavát és a bölcs 2014.XII.31-ig a VIII. Zsinat főgondnoki - folytatás az 5. oldalon -

5 - hírek beszámolók az egyházközség életéből Fekete Vince vállalás értékeivel és így részben csökkenteni a felvidéki reformátusság és a - folytatás a 4. oldalról - magyar nemzet részünk fogyását. 1-Hozzájárulni a presbiter testvérek 16-Kiállni alkalmas és alkalmatlan időben felkészítéséhez az egyházi szolgálatra a a keresztyén hit szabad megéléséért, és a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri felvidéki református magyarság jogainak Szövetség keretében. érdekében. 2-Bíztatni a lelkipásztor és gondnok/ presbiter testvéreket arra, hogy szolgálaelkövetkező Tisztségéből adódóan mit tart fontosnak az tukkal, szeretetükkel, tekintetükkel, és ha 6 évben elvégezni egyházunk- kell az egyházfegyelem betartásával úgy ban? formálják, kormányozzák, vezessék és Megtartani és terjeszteni a Református terelgessék híveiket, hogy megértsék Isten Egyház küldetését. akaratát től a folyamatos reformáció keretében 3-A külmisszió keretében támogatni a hathatósan foglalkozni az Evangálium magukat reformátusoknak valló polgártár- hirdetésével, az egyházfegyelemmel és a saink felkutatását és próbálni behozni a felvidéki református magyarság nemzeti gyülekezetekbe. Támogatni a cigány- öntudát újranevelésével. missziót. 4-A belmissziói szolgálat legyen reményt Szolgálatában mire helyezi majd a fő sugalló és nevelő-intő jellegű, megmutatni hangsúlyt? az utat, hogyan lehet eljutni és egyház- A Református Egyház újkori reformáció megyéinkben megélni a gyülekezeti élet keretében a Biblia olvasására, folyamatos örömeit és orvosolni gondjait, hogyan hitbeli megújulásra és a felvidéki reformá- maradhatunk meg a szülőföldünkön. tus magyarság nemzeti öntudat újrane- 5-A folyamatos reformáció keretében velésére. től legyen az Evangélium hirdetéséhez hozzácsatolva: A felvidéki magyar 3. Hogyan látja egyházunk helyzetét, református nemzeti öntudat újranevelése. miben kell javulnunk, és melyek az Minden korosztálynak neki érthető szinten erősségeink? legyen hirdetve Isten akarata és terve a Az erősségünk az lesz, ha minden presbiter felvidéki református magyarság és a naponta fogja olvasni a Bibliát és naponta magyar nemzeti közösség jövőjével fog imádkozni, akkor fogja érezni azt az kapcsolatban. elhivatást, hogy az ajándékba kapott 6-Támogatni a gyermek és ifjúság korszerű tálentumait tegye közhasznúvá a Refor- és hatékony foglalkozását úgy, hogy a hit, a mátus Egyház javára. Akkor fogja a hitvalló őseink hagyatéka és a felvidéki presbiter testvér újrafogalmazni és látni az magyar református öntudat számukra egyházunk helyzetét a saját családjában- értéket jelentsen. házában, egyházában és hazájában itt a 7-Kiépíteni a belső és külső missziót Felvidéken és a Kárpát-medencében. intézményesített formában, missziós Miben kell javulnunk? tanácsos koordinálja ezt az ágazatot. Minden presbiter vállalj fel az egyértelmű 8-A diakóniai szolgálatban kihasználni a élet formáját. Szóban vállalja fel hitét és belső és külső forrásokat, az állam adta nyelvi, kulturális és zenei anyanyelvét lehetőségeket. amit ajándékba kapott, amiért az 5. 9-A lelkipásztor szolgálatának munkaköri parancsolat értelmében felel, és azt adja leírásában meghatározni a teendőket. tovább gyermekeinek és unokáinak. 10-A gondnok - presbiteri szolgálatot Hitben élje meg munkás napjait és a újrafogalmazni a szolgálatok leírásában: az vasárnapokat. Életvitelben egyértelmű egyházközség értékeinek ápolásában, életet vezessen, amit hisz, azt mondjon és megőrzésében, károk megelőzésében, cselekedjen alkalmas és alkalmatlan dokumentálásában és a dokumentumok időben. Magatartásával prezentálja rendszeres és meghatározott tárolásában. hovatartozását a református felvidéki 11-A törvény adta lehetőségekkel élve magyar népközösséghez és tegyen azért, befejezni az egyházi vagyon restitúciót. hogy hitvalló református magyar 12-Felkészülni a lehetséges állam egyház őseinknek legyen folytatása szülőföldünszétválásárakön, amiért naponta kell imádkozni és 13-Tovább építeni az egyházzene naponta kell tenni. A presbiter küldetés minőségét a liturgiában. viselését és betöltését pedig vegye az 14-Megalkotni a SzRKE bioetikáját, hogy egyháztag kiváltságnak, a Teremtő Isten méltóképpen lehessen befejezni elhunyt ajándékának, hogy földi munkatársa lehet Nt. Batta István munkájának egy részét. Isten országának építésében. Álljon ki 15-Támogatni erkölcsileg a gyermekáldás alkalmas és alkalmatlan időben az értékek megőrzésében, például ha gyermeke vagy unokája anyanyelvű iskoláztatásáról van szó, mert ismeri az anyanyelvű oktatás előnyeit és értékeit és a hit és hagyomány művelését a Református egyházban. 4. Kedves igéje, idézete vagy története, amely útmutatás lehet Önnek és környezetének szolgálatában januárban a következőket olvastam fel családomnak a Bibliából a házi istentisztelet keretében: Józsué 24.15: válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Ez ige által vezetett le 1992 nyarán Teremtő Istenem engem és családomat Pöstyénből Komáromba azért, hogy egyértelmű életet élhessünk szóban, hitben, életvitelben, magatartásban és küldetés viselésben és betöltésben, azért hogy gyermekeim magyar egyházi iskolába tanulhassanak, azért hogy magyar gyermekeket is taníthassunk a zenei anyanyelvre és a művészetek értékeire, és a családom vasárnap megszentelhesse a munkás hetet a gyülekezetünkben a szeretteink körében. 5. Melyik templom(ok) áll(nak) a legköze- lebb a szívéhez? Négy templom: a vág-menti sóki, a kassai, a komáromi Református templom, és a az egész Kárpát-medence összes református temploma. A sóki Református templom- ban kereszteltek meg 1955 őszén, amelyet a hitvalló nagyapám Fekete Vince és édesapám Fekete Vince saját kezűleg építették. A kassai templomot a konzervatóriumi tanulmányaim alatt látogattam. A komáromi Református templom azért, mert Pöstyénből ide vezetett le bennünket a szerető Istenünk és itt élhetem meg családommal a református gyülekezet közösségi életét. Igaz, hogy a tős-gyökeres komáromi szekeresgazda ivadék gondnok testvérem kuferos komáromi -nak tart engemet és minden Komáromba beköl- tözött egyháztagot, de kuferos létemre én úgy is boldog embernek érzem magamat, mert sok áldásban részesültem a családommal és szeretteimmel együtt, és a felelőség gondviselésével bízott meg a megbízó Teremtő Istenem. 6. Mit üzen a mai fiataloknak? Az én középiskolás koromban nem volt lehetőség részt venni FIRESZ ifi rendezvé- nyeken. Pedig szívesen mentem volna hitre jutni a református magyarajkú ifjúság körébe, és építeni a kapcsolatrendsze- remet. - folytatás a 6. oldalon -

6 - hírek, beszámolók az egyházközség életéből Fekete Vince Titeket rendelt el azzal a küldetéssel, hogy Csillag ponton és az Álesztőn is, és jól ismerjétek meg, fogadjátok el saját éreztem ott magamat, javaslom, - folytatás az 5. oldalról - értékeiteknek és folytassátok hitvalló próbáljátok ki Ti is, kedves felvidéki Az üzenetem: Ismerkedjetek Isten őseitek és szüleitek erkölcsi és gazdasági magyar református ifjúság. országával, a Felvidék és Kárpát-medence örökségének művelését és gyarapítását és magyar református ifjaikkal, hogy ezek szerelmetekből és Isten áldásából között találjátok meg magatoknak az egy nemzétek meg a következő hitvalló életre ajándékba kapott férjet vagy generációt. A megtartás, művelés és feleséget. Ne keveredjetek más nemzet gyarapítás a Ti feladatotok, nem a más tagjaival! Ide Felvidékre a Teremtő Isten nemzet tagjainak feladata! Én már voltam Géresi Róbert püspökhelyettes Géresi Róbert, július 18-án születtem. a missziói parancsot életünk újra és újra Kisgéresből Királyhelmec magyar tannyelvű megreformálásával betöltsük. A temploiskoláiba jártam, és itt is éretségiztem. Kis mot nem azért kell megújítani, mert már itt kitérő után Prágában szereztem teológiai az ideje, hanem azért, mert az Isten népévégzettséget ben Kiskövesden bocsátott nek otthona. Krisztus bíztatása, hogy ne ki lelkészi szolgálatba Mikó Jenő püspök úr. aggodalmaskodjatok, azt jelenti számom- Húsz éve három abaúji gyülekezetben ra, hogy az egyház életére vonatkozó szolgálok: Abaújszinán, Miglécen és összes külső keret megadatik, ha az egyház Perényben től vagyok a Zsinat és a Isten igéjének hirdetését és megélését Zsinati Tanács tagja és ez elmúlt ciklusban is helyezi középpontba. Ezt lényegesen egyházunk magyar püspökhelyetteseként könnyebb leírni, mint megcselekedni. szolgáltam. Nem könnyű megtalálni azokat a hangsúlyokat, hogy mikor foglalkozik az egyház 1.Az egyház a társadalom keretei között inkább önmagával és mikor tölti be élő szervezet. Nagyon sokan a mai küldetését. Ehhez kérhetjük az Úr világban nem tesznek különbséget az bölcsességét. egyház és más közösség között, ugyanolyannak tartják. A mi hitünk szerint, bár 3.Az elmúlt immár negyedszázadban hasonlóan más szervezetekhez, az egyházegyházunk nagy változáson ment kereszban is tisztségek vannak, azonban Krisztus mindörökké. A Krónikák első könyvéből tül. Hatalmas erőfeszítéseket fejtünk ki származik ez az ige, és folyamatosan kíséri népe felülről, Istentől kap elhívást. Mi arra nézve, hogy minden gyülekezetben az életemet. keresztyének ezt az Istentől jövő megszólílelkipásztor szolgáljon. Az egyházi élet tásnak két oldalát éljük meg. Az egyik a számos területén előre jutottunk. A 5.Ez év szeptemberében lesz húsz éve, belső elhívás, mely minden egyházba diakónia, a misszió, az egyházi iskolák, az hogy Abaújszinán, Miglécen és Perényben szolgáló emberben megvan. Ezáltal érzi az ifjúsági munka, a média használata - és lelkészként szolgálni kezdtem. Ezek a ember a lelkében, hogy szolgálni szeretne még lehetne folyatni a felsorolást - sok gyülekezetek és templomok nagyon az Istennek. A másik a külső elhívás, ami tekintetben megerősödött. Javulnunk fontosak számomra. Otthont találtam itt. kívülről, a közösségből, a gyülekezetből és azonban minden területen kell. Nincs Ha pedig szülőfalum felé tartok - amire az egyházból érkezik. Innen hallja az egyházi életünknek olyan része, ahol azt sajnos egyre kevesebb lehetőségem van - ember. De ezt a külső elhívást is Istentől mondhatnánk, hogy minden rendben van, mindig nagymamám szavai jutnak eszem- érkezőként éljük meg. Azt gondolom, hogy már csak a karosszékben hátradőlve kell be. Ő azt mondta, ha távolról jövök, először az elhívásnak engedelmeskednünk kell, szemlélődnünk. Én nem a látványos mindig a kisgéresi templom magas tornyát hisz így szolgálhatunk mindannyian az Úr sikerek idejét látom manapság, hanem a látom majd meg. És ez valóban így van, dicsőségére. folyamatos építkezést. Ez sokszor elégedetlenséget is kiválthat az egyház szolgái tényleg azt látom meg. 2.Az egyház életének egyik legnagyobb részéről, hisz mi emberek szeretjük a 6.Az idősebb korosztályú emberek beszél- veszélye az, hogy önmagával kezd látványos sikereket. De ne annak örüljetek, getésein gyakran hallani, hogy a mai világ foglalkozni. Ez nem valami új jelenség, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, mennyire elvetemült, meg a mai fiatalok hanem mindig is végigkíséri a keresztyén hanem hogy nevetek fel van írva. A nem olyanok, mint az ő idejükben voltak. közösség életét. Arra gondolok, hogy azért szívekben lezajló változások az igazán Ilyenkor könnyen megfeledkezünk arról, működtetünk például presbitériumot, fontosak és nekünk ezt kell szolgálnunk. hogy saját gyermekeinket és unokáinkat mert annak lennie kell, vagy azért újítunk bíráljuk. A fiatal kor az útkeresés kora. És a templomot, mert már eljött az ideje, vagy 4.Édesanyámtól kaptam az alábbi igét: Te mai világ nagyon sok út lehetőségét vetíti azért hívunk össze zsinatot, mert a törvény azért fiam..., ismerd meg a te atyád Istenét, ki a kereső elé. Azért kell imádkoznunk és előírja. A mi egyházi közösségünk életében és szolgálj néki tökéletes szívvel és jó szolgálnunk, hogy a fiatalok az ő mindennek Krisztus ügyét kell szolgálnia. kedvvel, mert az Úr minden szívbe belelát életeikben az Isten útját megtalálják, hisz A küldetésünk itt a világban nem az, hogy és minden emberi gondolatot jól ért. ezt minden embernek magának kell fenntartsuk önmagunkat, hanem az, hogy Hogyha őt elhagynád, ő is elhagy tégedet megkeresnie és megtalálnia.

7 - hírek, beszámolók az egyházközség életéből Porubán Ferenc egyházunk főgondnokhelyettese Porubán Ferenc, 47 éves építészmérnök vagyok. Tornagörgőn lakom feleségem-mel, Angélával. Rozsnyón dolgozom a városi hivatalban. Tornagörgőn presbiter vagyok, az előző két ciklusban 12 éven keresztül a gyülekezet gondnoka voltam. Egyetemes egyházunk főgondnokhelyet-tesévé másodszor választottak meg. 1.Nagyon megtisztelő volt az egyházme- gyék közgyűléseinek jelölése. Ezeket a jelöléseket jelként is értelmeztem: van még tennivalóm az Úr kegyelme által. rei újból és újból körülássák, megtrágyázzák és megöntözzék, hogy ágai és levelei ne száradjanak ki, hanem új friss hajtásokat hajtsanak. A legnagyobb erősség az idők kezdetétől a mai napig is, hogy Isten mindig állít megfelelő vincelléreket, akik végzik a rájuk bízott, de egyáltalán nem könnyű munkát. Azért, hogy ne fáradjunk, fásuljunk bele a feladatokba, még jobban oda kell figyelnünk egymásra. 4. A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. (Préd 7,14) Számomra a Prédikátorok könyve a Szentírás egyik legtöbbet adó könyve. Mértéktartásra tanít. Legnagyobb bölcses- sége, hogy ha csak a magunk erejében bízunk, akkor hiábavaló az életünk. Fogadjuk el, amit a Jóistentől kapunk. Örüljünk a jónak, fogadjuk el a rosszat és kérjük Őt, ragadjuk meg kinyújtott kezét, mert az istenfélő ember minden nehézségben, bajban megsegíti. 2.Eddigi tapasztalataimat tovább szeret- ném kamatoztatni, Egyházam javára és hasznára fordítani. Kapocs szeretnék lenni a falusi és városi gyülekezeteink valamint az egyházvezetés között. Figyeljünk oda, erősítsük egymást. Egyik legfontosabb feladatnak tartom, hogy Egyházunk tevékenységéhez megteremtődjön a megfelelő lelki és anyagi háttér. Gyüleke- zeteink tagja érezzék és megéljék a közösség erején keresztül Isten kegyelmét, segítségét. Együtt jobban boldogulunk, mint egyenként. Fontos a lelkész életpálya stabilizálódása és több laikus hívő aktív bekapcsolódása az Egyház munkájába, sőt e laikus aktivitás lehet az új mozgatóerő. 3. Egyházunkat egy hatalmas fához hasonlítanám. Gyökerei mélyre hatolnak, messze a múltba. Ágai között pedig még ma is sok élet talál menedékre. E fának arra van szüksége, hogy az egyház vincellé- 5.Minden templom Isten háza. Szerintem Isten mindegyik háza közel áll minden hívő szívhez. Az első templom, ami közel került hozzám, az szülőfalum, Tornagörgő református temploma. Itt kereszteltek meg, ide jártam gyermekistentiszteletre, itt ébredezett értelmem és nyiladozott szívem, itt konfirmáltam. A templomunk tornyán ott a csillag. Követnünk kell ezt a csillagot bárhol a világon, mint a Napkeleti bölcsek, és mindenhol megleljük Isten házát. Szerintem, ha az első templomban otthonra leltünk, akkor mindegyik közel kerül hozzánk, mindegyik egy kicsit a miénk is. 6.Kedves fiatalok. Tanuljatok meg hittel imádkozni és dolgozni. Lobogjon bennetek a tűz, ahogy csak a fiatalokban tud. Ismerjétek meg a világot, a jót, a rosszat és a kettő közötti különbséget. Ha megismeri- tek és felismeritek a dolgok értelmét, legyen időtök a jót megélni, illetve türelmetek várni, rendületlenül tenni azért, hogy eljussatok oda, ahol lenni szeretnétek, amire megbíz Benneteket az Úr. Dr. Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor, január 1-től a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese. 2. Nincsenek nagy terveim, hiszen a Pozsonyi Református Egyházmegye jó helyzetben van. Rend van az egyházme- gyében, a gyülekezeteinkben, a lelkészi karban, köszönhetően az előző egyházme- gyei vezetés bölcs megfontoltságának. A lelki ház építésén azonban fáradhatatlanul munkálkodnunk kell. Ennek érdekében szeretném munkatársaimmal úgy vinni az ügyeket, hogy a gyülekezeteink jobban megérezzék, hogy az egyházmegye ott áll a hátuk mögött. Minden lelki épülést célzó szolgálatban támogatni szeretnénk a gyülekezeteinkben folyó munkát. Ennek érdekében nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni az emberek közötti kapcsolatokra, mind a lelkészi karban, mind a gondnokok, presbiterek, gyülekezeti tagok, fiatalok között. Dr. Somogyi Alfréd, 45 éves, apácaszakállasi lelkipásztor, teológiai tanár a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán (egyházjog, egyháztörténet), 15 éve áll lelkészi szolgálatban. Nős, pedagógus hitoktató feleségével négy gyermeket: három fiút és egy leányt nevel. 1. Az esperesi tisztség vállalását nem fontosnak éreztem, hanem kötelességnek. Két ok miatt. Először: lelkésztársaim és több gondnok- és presbiter testvérem is erre buzdított, sőt maga Nt. Szabó András leköszönő esperes úr is azt mondta: engem látna legalkalmasabbnak erre a tisztségre. Másodszor: amikor ágáltam az esperesi jelöltség ellen, egyik gondnok testvérem azzal győzött meg, hogy aki sokat kapott az Úrtól, annak sokat is kell vállalnia, teljesítenie és az Úr ügyében munkálkod- nia. Ez a két döntő okom volt a vállalásra. - folytatás a 8. oldalon -

8 úgy vezérelte utamat, hogy egy adott pillanatban elfogadjam a felkérést, jelölést, és a megválasztás után, annak a felelőssé- gét, hogy az esperesség tisztével járó vezetői kihívásoknak megfeleljek. Negyven éves, nős és három gyermek édesapja. Feleségemmel Nt.Dr.Szénási Lillával három gyülekezetet szolgálunk be Martos, Ímely és Vágfüzes (Naszvadot szórványként), és egy egyházi alapiskolát tartunk fenn 15 éve Martoson. A szolgálatok mellett mindketten tovább képeztük magunkat egy-egy területén a teológiának. Jómagam a pszichológia, vallástudomány területén, feleségem a katechetikában és pedagógiában. Az egyházi tisztségek közül, mint egyházmegyei tanácstag és zsinati póttag tevékenykedtem az elmúlt 8 évben. Martoson pedig harmadik ciklusban vagyok önkormány-zati képviselő és második ízben polgármester helyettes is. Szívügyemnek tekintem a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség munkáját és küldetését is, de tagként a Csemadok, Vöröskereszt és támogató tagként az MKP munkáját is. 1. Egy tisztség betöltését soha nem én tartom fontosnak, hanem a törvényt érvényesítők, akik szerint minden tisztséget be kell tölteni, ha az a tisztség létezik. Akik a tisztséget vállalják, ebben az estben én is csak lehetőséget látok a tisztség által kínált szolgálatban. Bár még ennek felvállalása is komoly belső tusakodásokat okozott, és szívesen hárítottam volna másra az azzal járó terheket. Isten azonban VI. évfolyam, I. szám - hírek, beszámolók az egyházközség életéből Dr. Somogyi Alfréd lája volt... Tudom, ez illúziónak tűnik és csak higgy! Ehhez, azt hiszem, nem kell mérhetetlen anyagi terheket látunk az magyarázat. - folytatás a 7. oldalról - álom mögött. De megmaradásunk, sőt 5. Négy templomhoz kötődöm jobban, Jó lenne, ha az elkövetkezendő hat évben gyarapodásunk érdekében reális lépéseket mint a többihez. Leginkább az apácagyülekezeteink lelki élete még jobban kell tennünk ebben az irányban. szakállasihoz, hiszen itt szolgálhatom az erősödne és izmosodhatna egyházme- Erősségünknek tartom a gyülekezeteink- Úr Jézust immár tizenötödik esztendeje. A gyénk intézményrendszere is. Gondolok ben élő hitet, s annak gyümölcseit. losonci templomunk kicsit családi, ezért itt a református közoktatás és szeretetszol- Épületek újulnak meg, templomok, jelent sokat nekem, bár még soha nem gálat területére. Az alistáli iskolánk mögött parókiák, ifjúsági központok létesülnek. És szolgáltam a szószékén... Nagyapám továbbra is ott kell állnunk hűséggel és a vannak, élnek a gyülekezeteink. Ez nagy szolgált itt, édesanyám itt nevelkedett, gyülekezeti diakóniai szolgálatokra, áldás! Erősségünk a lelkészi kar és az a gyermekkorom templomos emlékei ide egyházmegyei missziós alkalmakra közös Lélek, aki bennünk működik. kötnek. Itt kereszteltek, itt nősültem. A nagyobb erőt, energiát kell fordítanunk. Fáradságos szolgálatot végeznek a füleki templomunk új. Figyelhettem az lelkészeink. Mégis hűséggel és kitartással építését, ott lehettem a felszentelésén és 3. Egyházunk - szerintem - sok szolgálnak. Ez óriási erő mind egyházunk, idős szüleim - ha egészségük lehetővé teszi szempontból jó helyzetben van, sok mind magyar közösségünk szempontjá- - ott hallgatják Isten igéjét. Ez is családi szempontból pedig jócskán van még ból. Erre lehet építeni. kötődés. És sokszor gondolok a hajdani tennivaló. Javulnunk kell az őszinte bellényi templomra, ami ma már nem áll. áldozatvállalásban, ami az iskolarendsze- 4. Két meghatározó igém van. A Zak 4,6, október 31-én bontották le, ebből rünket illeti. Itt nemcsak a református ami a régi Károli fordítás alapján él épült a füleki. A bontásról egy dokuoktatásról van szó, hanem a mi iskolarend- bennem: Nem erővel, sem hatalommal, mentumfilmet készíthettem. szerünk erős tényezője lehet a felvidéki hanem az én lelkem által, ezt mondja a magyar oktatásnak, s a magyar ifjúság Seregeknek URa. Ennek igazságát és 6. A fiataloknak szóló üzenetem rövid: nevelésének is. Itt sokkal erősebbnek biztatását számos alkalommal éltem már keressék az Urat, amíg megtalálható, kellene lennünk. De jó lenne, ha legalább a meg, amikor az eredménytelen emberi harcolják meg a hit nemes harcát és XX. század húszas és harmincas évei nehéz erőlködésünk helyére egyszercsak bera- ragadják meg Jézus Krisztusban az örök időszakának egyházi iskolarendszerét gyogott a megoldást jelentő isteni kegye- életet! Ez üzenet is, kérés is, meg a lelkem valamikor újra el tudnánk érni! Akkor lem. És nagymamámtól kapott első mélyének reménysége is, ha az ifjúságra minden anyaegyházközségnek saját isko- Bibliám beírt mottója a Mk 5,36: Ne félj, gondolok. Szénási Szilárd, lelkész-esperes mentálhigiénés szakember, a komáromi egyházmegye esperese 2. Mindenekelőtt a közös munkára. Ez a tisztség inkább vált az utóbbi 2-3 választási ciklusban, adminisztratív és végrehajtói munkakörré, mintsem igazi lelki vezetői tiszté. Ezt szokta meg a lelkészi kar, és ehhez idomultak espereseink. Még ha próbálkoztak volna is ezen változtatni, komoly ellenállásba ütköztek, mert mindenki bezárkózott a maga kis belső szolgálati világába. Ezt a dióhéjat szeret- ném lassanként feltörni, és a közös szolgálat, közös felelősségvállalás, közös gondolkodás és ebből adódóan a közös aratásra is kednék. Minden napnak megvan a maga hívni egyházmegyém lelkészeit és más baja, mondja az írás, lehet hosszú távú szolgálattevőit. terveket szőni, és kell is bizalommal tekinteni a jövőbe, de a mindennapok 3. Egyházunk helyzetét nehéz lenne gondjait is meg kell látnunk. korrekt módon objektíven megítélni, Ne csak magunkat, gyülekezetünket, de hiszen mihez viszonyítva lehet erőssé- szolgatársainkat, gyülekezeti közösségein- günk, vagy milyen elvárások mentén ket is hordozzuk szívünkben, akik mellett érezhetnénk magunkat gyengébbnek. és akikkel együtt éljük meg a minden- Sokkal inkább az adott helyzetek, lehetősé- napokat. gek és felmerülő problémák leghatéko- nyabb kihasználására, megoldására töre- - folytatás a 9. oldalon -

9 - hírek, beszámolók az egyházközség életéből Szénási Szilárd ségemet, nem családomat, hanem a életüket meghatározónk hisznek, 10 év lelkemet. Persze a többit is az ő kegyelmébe múlva már nem fog létezni, vagy nagyon - folytatás a 8. oldalról - ajánlom. gagyi lesz. Nekünk még erre 20 évet kellett 4. Ha Isten velünk kicsoda ellenünk, a várni, a mi szüleinknek, et, de római levélből, választott konfirmációs 5. Természetesen szülőfalum Kamocsa felgyorsult a világ. Egy, egyetlen egy dolog igém és vezérigém is, melyhez sokszor református temploma, ahol megtértem és van, ami nem változik, ami állandó, ami kellett már életem során visszatérnem, lettem része egy gyülekezeti közösségnek, nem múlik el, amire mindig számíthatnak. amikor nehéz helyzetekben kilátástalan- de a Martosi és Ímelyi templom is Az, hogy vasárnap délelőtt megszólalnak a nak tűnt a helyzet. Nem egy fátum szerű ugyanúgy a szívemhez nőttek, mivel a templom harangjai ott ahol élnek, és istenönhitetés, hogy mindig minden jól sikerül hívek és szolgálatok e szentelt helyei tisztelet lesz. Így van ez már évszázadok majd, mert velem van az Isten és nekem életem részévé váltak. Nem annyira a kő és óta és így is lesz. Ha megunják a világ által lesz igazam, hanem épp ellenkezőleg, sem a fa, hanem a lelki közösség, ami bennük kínált mulandó dolgokat, a templom ajtaja önmagam sem mások nem győzhetik le van. mindig nyitva lesz, ahol Isten igéjével, hitemet, hogy Isten megvéd minden valami biztosat, valami állandót kapkísértéstől, mely üdvösségemet veszélyez- 6. A mai fiataloknak azt üzenem, hogy hatnak. tetné. Nem testi épségemet, nem egész- mindaz, amit most menőnek, trendinek, Nagy Ákos Róbert vagyok, a Runyai Református Egyházközség lelkipásztora és a Gömöri Református Egyházmegye esperese immár 8 éve. Magyarországon, a pest-megyei Ócsán nevelkedtem és a Sárospataki Teológia elvégzése után, hitvesemmel együtt kerültünk Hanvára. Négy gyermekünk van, akik 14, 12, 8 és 8 évesek. Feleségemmel együtt, aki szintén lelkipásztor, 6 gömöri gyülekezetben szolgálunk, melyek a következőek: Hanva, Lénártfalva, Csíz, Runya, Sajólenke, Hubó. 1. Isten kegyelméből immár 8 éve vagyok a Gömöri Református Egyházmegye esperese, így ez volt a 3. választás, amikor egyhangúlag jelöltek és választottak meg erre a szolgálatra. Számomra nagy megtiszteltetés ez a bizalom, mellyel igyekszem úgy élni, hogy Anyaszentegy- házunk gyarapodását szolgáljam. Bízom abban, hogy nem csupán a gömöri emberek, hanem Isten előtt is kedves az én szolgálatom, és segítségemre lesz ebben az időszakban is. 2.Természetesen a legfontosabb az, hogy Egyházunkban, Egyházmegyénkben, a bennünket körülvevő világban, minél többeknek hirdessük az evangéliumot, végezzük a szeretetszolgálatot és segítsük a ránkbízottakat abban is, hogy megőrizzék Istentől kapott egyházi, kulturális és Nagy Ákos Róbert, a gömöri egyházmegye esperese nemzeti értékeinket, örökségünket. Szolgálatunk hatékonyabb végzése érdekében nagy hangsúlyt kell fektetnünk a világi gyülekezeti tagok képzésére, a különböző szolgálati területeken való aktív részvételük elősegítésére is. 3.Egyházunk helyzetére gondolva nem feledkezhetünk meg a hálaadásról, hiszen mindezidáig mennyi próbán keresztül megtartott, megőrzött, megsegített bennünket, felvidéki magyarokat a Mindenható Isten. Sőt, nem csupán megtartott, hanem a legnagyobb értékekkel meg is ajándékozott bennünket Jézus Krisztus- ban. A bűnbocsánat, örök élet, hit, remény, szeretet csakis ezek tehetik teljessé életünket. Mi mégis nehezen tudjuk ezeket az alapértékeket közelvinni az emberek- hez. Egyházunknak, Krisztus Anyaszent- egyházához méltóan, hitelesen és nyitottan kell kell megjelennie a világban, és ebben úgy érzem, van min javítanunk a követke- ző időszakban is. 4.Zsidókhoz írt levél 10. rész, 39De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk 5.Sok szép templom van itt a Felvidéken, de talán természetes, hogy azok a templomok még inkább közelállnak szívemhez, ahol rendszeresen szolgálok, ahol ismerem a templomos gyülekezeti közösséget is. De ha egy templomot kell kiemelnem, akkor az talán nem is lehet más, mint az azóta várossá cseperedett szülőfalum temploma, az Ócsai Reformá- tus Templom. Ha hazalátogatok Ócsára, szinte mindig ellátogatok ebbe a templomba. 6.Röviden csak annyit, hogy az igazi boldogságot csakis az Istennel való élő közösségben lehet megtalálni.

10 - hírek, beszámolók az egyházközség életéből Orémus Zoltán, az abaúj-tornai egyházmegye esperese A Kassai Magyar Református Egyházközség fontos hangsúlya van: lelkésze vagyok. Szolgálatomat 1991-ben a) Ü g y e l n i a r r a, h o g y a z kezdtem, egy évig voltam segédlelkész Mikó egyházközségek az ige uralma alatt éljenek Jenő püspök úr mellett Pozsonyban, majd négy és működjenek. éven át Kétyen teljesítettem szolgálatot, b) Segíteni az egyházközségeket ahonnan a nagyölvedi és a farnadi abban, hogy szilárd (stabil) alapokon gyülekezeteket is adminisztráltam. Nagyon álljanak, azaz legyen megválasztott s z é p n é g y é v e t t ö l t ö t t e m a b a r s i lelkészük, működő pesbitériumuk, és egyházmegyében. közöttük kölcsönös tisztelet és testvéri kapcsolat uralkodjon ban, 40 évesen választottak meg c) Elősegíteni a hivatalvezetésben először az Abaúj-tornai Református é s a z a n y a g i g a z d á l k o d á s b a n a Egyházmegye esperesi tisztségébe. Akkor pontosságot és a rendet az 1Kor 4,1-2 versek alapján tartottam meg d) Megfelelő módon bekapcsolni a a székfoglaló igehirdetésemet: gyülekezeteket, ill. annak vezetőit az Úgy tekintsen minket minden ember, egyetemes egyház életébe mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak e) Gondoskodni arról, hogy az sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban egyházmegyében a lelkészek között és a olvasmányaim által találok egy-egy olyan azt követelik, hogy mindegyikük gyülekezetek között kialakuljon egy gondolatot vagy mondatot, ami hosszabbhűségesnek bizonyuljon. megfelelő közszellem rövidebb ideig elkísér. Most az egyik Az elmúlt hat év alatt elsősorban ezt a 3. Egyházunk helyzetét, hasonlóan, mint ézsaiási igét tudom idézni: A megtérés és hűséget tartottam szem előtt, és így az Abaúj-tornai egyházmegye helyezetét a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a próbáltam meg az esperesi sáfárság négy nehéz kérdés terheli. Sok református bizalom erőt adna nektek. sokrétű feladatát ellátni. Most, amikor 2014 életéből hiányzik a hitvalló kiállás, számos 5. Azok a templomok, ahol születtem, ill. tavaszán a gyülekezetek képviselői a k i s g y ü l e k e z e t k r i t i k u s a n szolgáltam: Balogiványi, Pozsony, Réte, közgyűlésen ismét felkértek az esperesi megfogyatkozott, a fiatal generáció Kéty, Farnad, Nagyölved és Kassa szolgálat folytatására, úgy fogadtam mint elvándorol és jó pár gyülekezet a református temploma. az a sáfár, aki még számos feladatot lát a kétnyelvűség állapotába került. A 6. A fiataloknak azt üzenem, hogy Gazda házában, és megtiszteltetésnek válaszokat az ige fényében kell keresnünk. bárhová kerülnek, bárhol tanulnak, vagy veszi, hogy újból bizalmat kap. Viszont hálásan fel kell ismernünk azt is, később bárhol találják meg otthonukat, Méltatlanságom ellenére szeretném hogy minden gyarlóságunk ellenére Isten keressék fel azt a helyet ahol Jézus Krisztus továbbra is hűséggel betölteni ezt a munkálkodik közöttünk, és ez a mi igéjét hirdetik, és kapcsolódjanak be a szolgálatot. legnagyobb erősségünk. gyülekezet életébe. Ha valaki Kassára 2. Az elmúlt hat év alatt szerzett gyakorlat 4. Nincs kedvenc történetem vagy kedves érkezik, szeretettel várjuk a református alapján az esperesi szolgálatomnak öt igém. Mindig az elcsendesedések, ill. az gyülekezetünkbe. Kraus Viktor, az ungi egyházmegye esperese Kraus Viktornak hívnak, 37 éves vagyok amikor eldöntöttem, hogy teológiára októberétől szolgálok egyházunkban. Először megyek. Valahogy tudtam, hogy arra kell Bacskában, Bélyben és Leleszen szolgáltam Nt. mennem. Éreztem a szolgatársak támogaid. Lucskay András esperes úr segédlel- tását, láttam a tennivalót, és éreztem az készeként. Sárospatakon szereztem lelkészi elhívatást. diplomát, ahol a tanárok a Szentírás szeretetére és Krisztusba vetett töretlen hitre vezettek, 2. Nagyon sok a tennivaló. Ilyenkor tanítottak júliusában házasodtunk össze természetesen fel kell állítani egy fontosfeleségemmel, aki tanárként dolgozik a Vajáni Református Alapiskolában. Két szép gyermekszépen lépésről-lépésre haladni. Fontos, sági sorrendet, és ennek mentén kell kel áldott meg az Isten. A nagyobbik Viktor Máté 9 éves, és harmadikos. A kisebbik hogy az egyházmegye iskolája igaz Csongor Kende 4 éves lesz tavasszal. Az református intézményként működjön, elmúlt ciklusban lelkészi főjegyzőként szolgálreformátus hogy méltó követője legyen a nagy tam, és január 1-től az a megtiszteltetés ért, oktatási intézményeknek, hogy az Ungi Református Egyházmegye melyek a történelem során nem csak a esperesének választott. Kérem Istent, hogy hitet, de a nemzeti öntudatot is megerősísegítsen az Ő dicsőségére szolgálnom. tették hallgatóikban. Azonban a legfonto- sabb talán az igazi egység kialakítása az 1. Igazából nem tudok pontos választ adni a kérdésre. Ugyanazt éreztem, mint egyházmegyében. Valahogy úgy, ahogy az a gömöri egyházmegyében történt az elmúlt években. - folytatás a 11. oldalon -

11 - hírek, beszámolók az egyházközség életéből Kraus Viktor közös anyanyelvünk is összekapcsol szintén sok időt töltöttem. Ezek után a bennünket. bacskai, bélyi és leleszi templomokat - folytatás a 10. oldalról - említem, ahol segédlelkészként sokat A lelkipásztoroknak, gondnokoknak, 4. Számtalan igehelyet felsorolhatnék, tanultam. Nagygéres református temppresbitereknek, gyüleke-zeti tagoknak hiszen ezek végigkísértek eddigi szolgála- loma is rövid időre ugyan, de sajátommá látniuk kell, hogy csak egységben tudunk taim során, de nem teszem. Ezek helyett vált, legalábbis a szolgálatok értelmében, eredményeket elérni, hogy sokkal egy versrészletet osztanék meg a kedves sok szép emlékkel. A mokcsakerészi és könnyebb a terheket megoszt-va végezni olvasókkal, mely kedvenc íróm, költőm ungmogyorósi templomok már tíz éve szolgálatunkat. Ugyanis, ha az ember érzi, Wass Albertnek a műve: szolgálataim helyszínei. Az itt élő hogy nincs egyedül, és van kire számítania, Hontalan vagyok, emberekkel megtaláltuk a közös hangot, és sokkal bátrabban és eredmé-nyesebben De vallom rendületlenül, hogy Ő az út s az családtagokként tekintünk egymásra. veszi fel a küzdelmet, amit e világban élet, Testvérek vagyunk. Az utolsó templom, vívunk. És maradok ez úton, míg csak élek melyet megemlítenék, a sárospataki Töretlen hittel ember és magyar. református templom, melyben nem csak 3. Le kell küzdenünk a közöttünk lévő (Hontalanság hitvallása) teológusként ültünk hétről hétre, de azóta falakat. Innen keletről távolinak tűnik a is visszajárunk, és több száz gyermekkel nyugat, és bizonyára fordítva is így van. 5. Sok olyan templom van, melyek komoly együtt magasztaljuk Urunk nevét. Kevés a találkozási pont, és ez nem helyes. nyomot hagytak bennem. Az első a Hogy hogyan lehetne ezen változtatni, azt kistárkányi református templom, ahol 6. Mindenképpen azt, hogy merjék még nem tudom, de úgy gondolom, hogy megkereszteltek, ahol konfirmáltam, ahol felvállalni hitüket. Az egyház nem egy életfeleségemmel komoly szerepet játszhatnak ebben összekötöttük életünket, és telen szervezet, amit szeretnének elhitetni egyházunk szervezetei: a diakóniai intézet, ahol igehirdetőként is gyakran állhattam. E sokakkal, hanem éppen ellenkezőleg, az a FIRESZ, a Lelkészegyesület. Erősségünk templomhoz tartoznak még a tiszacsernyői Élettel találkozhatunk benne. pedig az lehet, hogy közös hitünkön kívül és az ágcsernyői templomok, melyekben Kassai Gyula lévai lelkész, a barsi egyházmegye esperese Tíz éve állok a lévai egyházközség élén. útmutatására, erejére, vezetésére. Az Hitvestársammal együtt szolgálunk ebben a elhívás nem egy nap, egy év alatt alakul ki, gyülekezetben. A hontvarsányi, az újbarsi és hanem a folyamatos szolgálat és kihívások kiskoszmályi gyülekezetek tartoznak még alatt erősödik. Sohasem ér véget, mert szorosabban az anyaegyházközséghez. A lévai szükség van arra, hogy ebben az elhívásgyülekezetnek tanulságos és gazdag múltja ban megerősítsen egy újabb döntés és van. Megérteni a múltat, élővé tenni a jelent és megmérettetés. Ettől nehéz és szép a reménytelivé a holnapot, ez a kötelességünk. A lelkészi munka. Nagy szükség van arra is, bodrogközi Kiskövesdről származom. Első hogy a környezet bizalmát is élvezzük, ha szolgálati helyem Örösben volt, ahol 11 évig nem is mindenkiét. A hitvestárs, a család, a szolgáltam. A legszebb és legtanulságosabb gyülekezet, a lelkésztársak, az egyháéveket köszönhetem szülőföldemnek, amelyet zmegye gyülekezetei, gondnoktársam innen 350 km távolságból sem feledtem. Új mindig ott állnak egy-egy szolgálat és hazámat és óhazámat egyformán szeretem és tisztelem. Minden szolgálatommal és küldetés mellett és mögött. Sikeres vezetői leheletemmel ezt a két régiót hordozom és kötöm munkát csak közösséggel együtt lehet össze lélekben, amelyeknek hűséggel tartozom. végezni. Persze a kételyekről és a Két gyermekkel áldotta meg a Gondviselő félelmekről sem szabad megfeledkezni. Az házasságunkat. Hitvestársam igazi lelki társam ember folyton megkérdőjelezi azt, amit és hálaadást. Áldást és életet ad, ha valaki a szolgálatban, akire mindig támaszkodom. ahogyan csinál. Ez egyben ösztönöz is a közösségben gondolkodik a közösségért Sokat tanulunk egymástól és azoktól, akik a jobb és teljesebb munkára. A döntést tesz, mindenért Istennek ad hálát. A legszorosabb munkatársaink. A lévai követően nem szabad elbizonytalanodni. szolgálatokat, a családi életet, a gyülekeközösségben igazi munkatársakra találtunk. Az A lelkész jó vezető is kell legyen, aki zeti munkát, az egyházközségek együtt- egyházközség presbitereire büszkék vagyunk, felvállalja a vezetést és a kudarcokkal is működését erősíteni kell. Ez azzal jár, hogy öröm velük dolgozni, pedig nem vagyunk szembe tud nézni. A lévai évek alatt megismerjük mások szolgálatát, látás- egyformák. Fontos számunkra Isten egyháza és megtanultam a kihívások szerint szolgálni, módját, értékeit és azokat elfogadjuk, elisezért a felvidéki magyar közösségek sorsa. Hiszünk reménységgel tekintek az egyház- merjük, a közösség elé példaként állítsuk. abban, hogy küldetésünk van és ezt csak együtt megyei megbízatásra. Az egyházközégek bár autonóm egységek, valósíthatjuk meg. mégis szorosan összetartoznak, Krisztus 2. A közös munkához hitelességre és testeként együtt kell hogy szolgáljanak. A 1. A lelkészi munka nélkülözhetetlen bizalomra van szükség. A legfontosabb keresztyén közösségekben végzett munka feltétele az elhívás. Ha nincs elhívás, a célom lesz, hogy a bizalmat erősítsem az nem lehet erőltetett, azt Krisztus szeretetémunkát nincs mire alapozni. Egy fonto- emberekben, a lelkésztársakban. A mai ből táplálkozóvá, örömtelivé kell tennünk. sabb alkalom megszervezéséhez, a individualista világban az emberekkel újra közösségformáláshoz, de még egy meg kell szerettetni a közösségi értékeket. családlátogatáshoz is szükség van Isten A közös terveket, munkát, áldozatot, - folytatás a 12. oldalon -

12 - hírek, beszámolók az egyházközség életéből Kassai Gyula szívekbe, a reménytelen életekbe kell az lelki szomjúságára Isten igéje forrás tudott örömhírt vinni. lenni. Az abaújszinai, ahol először szolgál- - folytatás a 11. oldalról - hattam mint legátus. Majd a nagyszel- E mellett arra is rá szeretnék mutatni, hogy 4. Több is van, de talán az egyik legkedve- menci, ahol házasságunkra Isten áldását aki Krisztus követésére szánja el magát, és sebb igém a konfirmációi: Jn 3, 16. Ebből kértük. Az örösi templom, ahol 11 évig ráteszi a kezét az eke szarvára, nem tekint- értettem meg, hogy Isten a szeretet által hirdethettem az evangéliumot, számomra het hátra. Nem félhet, nem bizonytala- gondviseli a világot és engem is szeret a fiatalságot, a gyermekeink születését, a nodhat el. Előre kell nézni és tudni kell, bármennyire is gyarló vagyok. A másik lelkészi munka lelki megalapozását adta. hogy előttünk is jártak már, akik munká- kedves igém a lelkészszenteléssel kap- Végül a lévai. Nem nagy, mégis otthonos és jára építenünk kell, és utánunk is fognak csolatos. Légy hű mindhalálig. Nincs barátságos, nem olyan mint a katedrálisok, haladni, akik folytatják azt, amit mi nem ennél erősebb és biztatóbb megerősítés és nincs rajta semmi hivalkodó. Mégis tudunk befejezni. Csak akkor lehetünk figyelmeztetés. Mécs László katolikus Kárpát-medencei kisugárzása van. Aki ide hasznos eszközei Isten országának, ha költő versének egy sora mindig a fülemben belép, az a református és magyar sors vállaljuk a küldetéssel járó lemondást, cseng: Vadócba rózsát oltok, hogy szebb részévé válik és ő is sorsfordító áldásban megaláztatást, küzdelmet és veszteségeket legyen a föld. Bármerre nézek, sebeket, részesül. Végül minden templom, ahol már is, csak így lesz hiteles a szolgálatunk. Aki fájdalmat, elhidegülést látok. Az emberek jártam, mert mindegyiknek lelke és építeni akar, annak meg kell tanulnia, hogy elveszítették hitüket. Nemzetek és népek a küldetése van, még a legromosabb és előbb áldozatot kell hoznia. szabad eszmék hirdetése közben elveszítik legelhagyatottabbnak is. Istentől kapott helyüket, földjüket és 3. Ha helyzetünket nem Isten igéjéhez és küldetésüket. Tehet-e többet Isten szolgája, 6. Nagyon fontos a tudás, de mellé erejéhez mérjük, akkor a szolgálatunk mint rózsát olt újra és újra a vadócba. Vagy ragasszanak már most hitet, mert eljön az mindig erőltetett és sótlan marad. Ugyanaz Wass Alberttel együtt oszlopot építünk, de idő, amikor a hitre még nagyobb szükség a forrása a gyengeségeinknek és az nem márványból, nem kőből, hanem ezer lesz, mint a tudásra (öregség). Különben a erőforrásainknak is. Ez pedig az, hogy meg ezer apró csillámló homokszem- kettő csak együtt tud növekedni. Legyenek mihez mérjük magunkat, és feladatainkat. cséből, és a homok-szemcséket köddel büszkék gyökereikre, tanuljanak őseik Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha kötjük össze. Ha ezekre gondolok, akkor hibáiból. Mindig válasszanak maguknak hozzá igazítjuk életünket, akkor kitartóak, mindig megrősödöm. nagy és komoly célokat, de azt apró szilárdak leszünk a hitben és remény- lépésekkel, kellő türelemmel érjék el. ségben, akkor meg tudjuk tartani józan- 5. Szülőfalumé, ahol megkereszteltek. Itt Legyenek kitartóak és hűségesek. Ne adják ságunkat. Ellenben, ha magunk akarunk vannak a gyökereim, szülőföldem, fel hamar a küzdelmet. A hűség és kitartás mértékké válni, akkor gyökértelenek és felmenőim mind reformátusok voltak. A a legjobb erények közé tartoznak. Fontos, hiteltelenek leszünk. Az egyház legna- Tarbucka lábainál álló templom már hogy egy megbízható és értékrendben gyobb hibája, ha a világhoz akar hason- messziről uralja a tájat. Alig több mint száz hasonló társra találjanak. Gyorsan elszáll a lítani és önmagára tekint. Legnagyobb éves templom, de mégis tekintélyt fiatalság és az élet, ezért jó ha mindenre erőssége, ha Istenre tekint és a világban tud parancsol, büszkén áll a református ma- oda tudunk figyelni, mert mindennek ezzel az erővel és meggyőződéssel kitar- gyar község felett. Lelkészként csak rendelt ideje van. tóan világítani. Nem kivonulni kell a egyszer prédikálhattam ebben a templomvilágból, hanem bevilágítani a sötét ban. A kassai templom, ahol ifjú éveim Kiss Pál a barsi egyházmegye gondnoka Kiss Pál, 42 éves, nős, két gyermek édesapja vagyok. Az idei évtől a Barsi Református Egyházmegye gondnokának választottak. Ezenkívül a pozbai gyülekezetben szolgálok, mint presbiter és kántor. Végzettségemet tekintve közgazdász mérnöki diplomát szereztem, jelenleg egy egészségügyi terméke- ket forgalmazó cégnél dolgozok, mint képviselő és egyúttal a szlovákiai részleg vezetője vagyok. Azért éreztem fontosnak elvállalni a tisztséget, hogy egyházmegyei szinten is megpróbáljak hasznára válni közösségünknek. Az esperes munkáját segítve, a Gondviselő vezetésével és áldásával szeretnék azon dolgozni, hogy megpró- báljuk megállítani (de legrosszabb esetben legalább lassítani) egyházközségeink elöregedését, fogyását és nemzeti közösségünk beolvadását. Sajnos, nekem sincs biztos receptem arra, hogyan lehetne megoldani egyházmegyénk legégetőbb problémáit egy csapásra, de úgy gondolom, hogy Isten áldásával és vezető gondoskodásával egyházmegyénk vezető- ségének szorgalmas és következetes munkája nem fog kárba veszni. Az elkövetkező hat évre a célkitűzéseimet úgy tudnám megfogalmazni, hogy szeretném, ha megtartanánk azokat a működő, jó dolgokat, amelyeket elődeink (többek között édesapám) elkezdtek, és megpróbálunk új, egyházközösségeket építő alkalmakat szervezni. Mindent megteszek azért, hogy egyházmegyénk egyházi oktatási intézményei fennmarad- janak, ezen intézményeink nélkül nehezen elképzelhető egyházközségeinkben a fia- talok beépítése az egyházi életbe, és ezzel az elöregedésünk megállítása. - folytatás a 13. oldalon -

13 - hírek, beszámolók az egyházközség életéből Kiss Pál ki helyökről, szeretet pedig nincsen én hit és a tenniakarás erejével képesek vabennem, semmi vagyok. gyunk építkezni, fejlődni is. Jó példa lehet - folytatás a 12. oldalról - 4. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet ez több egyházközség számára is egyház- Szüleim jóvoltából egész életemet az nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, megyénkben. egyház, presbiterek és gondnokok között nem fuvalkodik fel. éltem, ezért erre a tapasztalatra alapozva 8. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek Végezetül arra szeretném buzdítani a szeretném munkámat felajánlani az egész bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy mai fiatalokat, hogy becsüljék meg őseik egyházmegye szolgálatára. De minden akár nyelvek, megszünnek; vagy akár szellemi hagyatékát, Istenbe vetett hitét és törekvésünk csak Isten áldásával és a ismeret, eltöröltetik. főleg anyanyelvét. Nehogy későn ébredszeretet erejével lehet célravezető. Egyedül és a 13. Most azért megmarad a hit, jenek rá, hogy Isten országán kívül minden Istené a dicsőség. remény, szeretet, e három; ezek között más csak hasztalanság és mulandó. Nevelpedig legnagyobb a szeretet. jük őket úgy, hogy majd később ők is Ide kapcsolódik egyik legkedvesebb hitben és szeretetben nevelhessék fel igehelyem is, ez pedig a Korinthus- Mivel édesapám és édesanyám is utódjaikat. Ha körülnézek a mai rohanó és beliekhez írt I. levél 13. rész: lelkészek, általuk nagyon sok templomban változó világban, most tudom csak érté- 1. Ha embereknek vagy angyaloknak fordultam meg, és jónéhányban kántor- kelni, milyen támaszt nyújt az embernek a nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen kodni is volt szerencsém az elmúlt évek szerető társ és család, és úgy próbáljuk én bennem, olyanná lettem, mint a zengő (évtizedek) alatt, mégis, ha szívemhez gyermekeinket is irányítani, hogy rendeércz vagy pengő czimbalom. közelálló templomot kellene megnevezni, zett családi viszonyokra törekedjenek. 2. És ha jövendőt tudok is mondani, és most biztosan a tavalyi évben felszentelt minden titkot és minden tudományt ipolysági és nagykálnai templomok Testvéri szeretettel: Kiss Pál, mérnök, ismerek is; és ha egész hitem van is, jutnának először eszembe, főleg azért, egyházmegyei gondnok úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok hogy erőt meríthetünk példájukból, hogy a Dr. Antala Éva a barsi egyházmegye espereshelyettese ThDr. Antala Éva - Komáromban született sünkben következetesek lennénk. Jobban március 7-én. Nagyölveden megválasz- kellene buzdítani gyülekezeteinket a tott gyülekezeti lelkész, a börtönmisszió szolgálatra és kifejezni lelkészeink munkáországos koordinátora, a Szlovák Testvéri jának megbecsülését. A fő hangsúlyt a Börtöntársaság ügyvezető igazgatója től misszió területére fektetném, beleértve a egyházmegyei tanácstag tól a diakóniai belmissziót is. nonprofit tanácsának tagja. Nagyölveden a 3. Úgy látom, hogy nem vagyunk mi helyi Rákóczi Szövetség elnöke, Nagyölved annyira rossz helyzetben, mint ahogyan község jelenlegi polgármesterhelyettese. naponként gondoljuk. Próbáljunk meg szolgálni anélkül, hogy emberileg számol- 1. Én a felkérést megtisztelő dolognak gatnánk! Bízzunk már végre az Isteni tekintettem. Először úgy gondoltam, hogy gondviselésben! Mindemellett pedig nem vállalom el, mert már más területen is tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy vállaltam tisztségeket és ha valamit a ránk bízottakat felelősséggel elvégezzük. elvállalok, akkor azt igyekszem teljes Az egyházmegye erőssége, hogy megtaszívemből és erőmből végezni. Mikor nultunk kis gyülekezetekben élni, gondolláttam, hogy mások nem szívesen vállalják kodni és értük harcolni. Megtanultuk érté- a tisztségeket, úgy éreztem, hogy erre a kelni és utána menni az elveszett drach- hívásra mégis igent kell mondanom, az mának is. Én úgy érzem, hogy az egyház- Istennek valószínűleg terve van velem megyénk lelkészei összetartanak és segítik ezen a területen is. egymást. 2. Az egyedüli álmom az, hogy az Isten 4. A megrepedt nádszálat nem töri el adjon bölcs szívet, látást és hallást, hogy Ézs.42 tudjak úgy dönteni az egyes kérdésekban, 5. Az első templom, ami kis koromban dolgokban, ahogy azt Ő is szeretné. hozzám nőtt, az a tanyi. Ott kereszteltek, Lássam a szükséget, halljam a segítségre ott konfirmáltam, ott hallgattam az Igét, szorulók kiáltását. Számomra ez a még ha akkor nem is igazán értettem. legfontosabb, mert hiszem, hogy az Isten Viszont később a komáromi, ahova hitre minden nap megmutatja, merre menjünk, jutásom után rendszeresen jártam, legkedcsak azt meg is kell látnunk! Természevesebb ifis éveim részévé vált, ott mindig tesen nagyon fontosak a tervek és a otthon érzem magam. Viszont a nagyölkoncepciók, melyek nagy segítségünkre vedi templomban szolgálok 18. éve. lehetnek. Szeretném, ha minden dönté- Nemcsak Igével szeretném megtölteni, hanem hívekkel is. Ez is a szívemhez nőtt olyannyira, hogy nemcsak kötelességből, hanem őszintén fáradozom a felújításán. 6. Közeledjetek az Istenhez és Ő is közeledni fog hozzátok.. Jak.4,8

14 Időszerű - programok, előzetesek, tájékoztatók, felhívások Cseng, zúg még a harangok öble, A hang, távol, széthömpölyögve; S mint szarvas a szép, hűs forrásra: Siet a nép a szent tornácba. Betölti a pitvart, a házat, Az arcokon hit és alázat S a szívre, melynek mélye zajlék, Csendet, békét lehelt a hajlék. Tompa Mihály: A gyülekezetben Vessződ ha sujt, karod ha dorgál: Tisztuljunk a tűzben s nyomornál; Békén hordjunk csapást, keresztet, Ha istennek ránk adni tetszett; Uram, fogjad kezünk! s mi bátran Állunk setétben, roppanásban Hegyek ha a tengerbe dőlnek, S ingása lész az égnek, földnek! S mély csende visszatér a háznak, Helyökről a hívők kiszállnak; Meghallák, s a világba vívén, Elméjök jár folyvást az ígén; És szerte, síkra, bércre tartván, A nyáj mellett s az ekeszarván, Erősen állnak, hogy kövessék: Egy jövő, egy hit, egy szövetség! Ül ifju, vén s hallgatva szót vár Majd fölzeng a királyi zsoltár; A nép együtt van, együtt érez, Szólván az ég s föld istenéhez; Fejét mélyen kezébe hajtva: Imában olvad szíve, ajka, Az Úr előtt lelkét kitölti, S megtisztul, szentül ami földi.»örök felség! hozzád kiáltunk, Lakozzék szent országod nálunk! Amely lényed képmása, része: Szentelj s áldj meg lelkünkre nézve! A földi jót se vond meg tőlünk Az életen, mit itt letöltünk. S add, hogy legyen hegy, völgy s barázda Bőv áldással megkoronázva! Gyengét ne hagyj akadni tőrbe; Nézz a méltatlan szenvedőre! A bujdosót hordozzad és védd Röviditsd a jajoknak évét! Kik rég várnak sohajtva, könnyel: Szegény kórok ágyához menj el! Szabadulást vigy a raboknak, S a halállal kik tusakodnak!«igy zeng a szó, mennyekbe szállva Karöltve a kérés, a hála; S oh, van még sok, sok! rejtve mélyen A könyörgő nyomott szivében, Mit hangosan ki nem beszélhet De még előbb, mint sajg az érzet, S a szív megrendűl és az ajk szól: Az Istennél már tudva van jól! Száztányéros kocsonya 2015 hogy jókedvednek esztendeje ez az új is légyen 285. dics.3.v Immár hagyományosan január második szombatján a száztányéros kocsonya újévköszöntőjére kerül sor a lévai egyházközség szervezésében. Isten kegyelméből így történt ez január 10- én a gyülekezet által fenntartott Czeglédi Péter Református Gimnázium épületében. Az alkalmat már pénteken a kocsonya elkészítésével kezdtük. Ebben az esztendőben Szobi Kálmán és hitvestársa Szobi Magdolna vállalták a felelősségteljes szolgálatot, a majd 140 tányér kocsonya elkészítését. A gyülekezet tagjai számára igazi közösség-formáló lehetőség volt a termek előkészítése, a kocsonyatányérok díszítése, a lázas készülődés. Szombaton 16 órakor rövid áhítattal kezdődött az alkalom. Nt. Kassai Gyula esperes Ezékiel próféta könyvében a 20. rész 6. versének utolsó gondolata alapján szólt az egybegyűltekhez. tejjel és mézzel folyó föld az, minden ország ékessége. Isten minden esztendőben áldást készít az övéi számára. A tejjel és mézzel folyó föld a bőséget jelenti, ám ez a felülről jövő bőség nem a földi mértéktelen gazdagság, nem a felhalmozó birtoklás, hanem a megelége- dettség, az Isten mindennapi áldásába vetett bizalom. Ha így tekintünk az előttünk álló életszakaszra, országunk, közösségünk ékessége lehet a mindennapi életünk. Az áhítatot a nagyölvedi Nagy Csomor István családi zenekara követte, akik népzenével köszöntötték az egybe- gyűlteket. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell Vörösmarty gondolatával vezette be a kerekasztal beszélgetést Nt. Kassai Tímea lévai lelkész. A beszélgetés témája a múlt esztendő értékelése mellett a lelkészi szolgálat értéke és kihívásai volt ebben az értékvesztett, ám az istenfiak megjelenésére sóvárgó világban. A válaszokat a barsi egyházmegye vezetői fogalmazták meg, Kassai Gyula esperes, Antala Éva esperes helyettes, Révész Tibor zsinati képviselő valamint ifj. Kiss Pál mérnök, egyházmegyei gondnok. Öröm volt hallani a hálaadás szavát az elmúlt év értékeléseiben, és lelket erősítő bizonyságtételek vallottak a lelkészi szolgálat helyéről és küldetésének fontosságáról. A beszélgetést ismét a Nagy Csomor család zenekara követte, majd a feldíszített osztály-teremben sor került a kocsonya paprikával és ecettel történő felavatására, amit Szobi Magdolna, a remek kocsonya készítője végzett el. A résztvevők a kocsonya mellett finom pörköltet fogyasz- tottak, amit Rási László és Rácz Zoltán készítettek. A szeretetvendégség, a sok-sok sütemény és pogácsa valamint a finom barsi borok kóstolásával végződött. Kulcsár Zoltán Újbarsról különféle asztali borokat kínált a vendégeknek. A tartalmas és vidám évkezdő alkalom jó közösséget formált és egy élő gyülekezet örömteli szolgálatát hordozta. Köszönet mind a szervező gyülekezetnek, mind a velünk együtt örvendező résztvevőknek. Mind- ezért Istennek legyen hála! Kassai Tímea

15 Időszerű Január Június 23. péntek péntek 9.00 Lelkészértekezlet Lelkészértekezlet Ipolyság 14. vasárnap szombat 9.00 Kórustalálkozó Farnad Egyházmegyei Rendkívüli Közgyűlés Léva Július Február Gyerektábor Nagysalló Ifjúsági tábor Nagysalló 13. péntek 9.00 Lelkészértekezlet Léva Egyházlátogatások A böjti időszakban keddenként imaközösséget tartunk Hontfüzesgyarmaton. Március Egyházlátogatások 13. péntek 9.00 Lelkészértekezlet Léva Egyházmegyei Evangelizációs Napok (Kárpátaljáért)..... Ipolyság 27. péntek Egyházmegyei Tanácsülés.... Léva A böjti időszakban keddenként imaközösséget tartunk Hontfüzesgyarmaton. Április 10. péntek 9.00 Egyházmegyei lelkésztovábbképző és értekezlet Zselíz Téma: Önértékelés művészete 18. szombat 9.00 Tavaszi Egyházmegyei Közgyűlés. Léva 25. szombat Bibliaismereti vetélkedő Oroszka Téma: Jézussal egy asztalnál (Április-május) Evangelizáció Nagykálnán - programok, előzetesek, tájékoztatók, felhívások A barsi egyházmegye eseménynaptára a évben Augusztus 3-9. Kárpát-medencei Ifjúsági Tábor. Balatonfenyves Szeptember 11. péntek 9.00 Lelkészértekezlet Léva 27. vasárnap Szószékcsere Persely az egyházmegyei szolgálatokért és közösségért Október Országos presbiterképző konferencia Komárom 16. péntek 9.00 Lelkészértekezlet 22. csütörtök Egyházmegyei Tanácsülés.... Léva November 13. péntek 9.00 Lelkészértekezlet 7. szombat 9.00 Egyházmegyei Szavalóverseny Hontfüzesgyarmat Téma: Versekbe foglalt bibliai történetek 14. szombat 9.00 Őszi Egyházmegyei Közgyűlés.... Léva Május 1. péntek Barsi Egyházmegyei Majális. Nagyölved 1-3. V. Czeglédi Péter Napok 15. péntek 9.00 Lelkészértekezlet December Egyházmegyei Evangelizáció... Zselíz 18. péntek 9.00 Lelkészértekezlet..... Léva

16 Időszerű Az ünnepi istentisztelet rendje Krisztus azonban mint Fiú hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekvését mindvégig szilárdan megtartjuk. Zsid. 3,6 A Barsi Református Egyházmegye Ünnepi Közgyűlése Léva, január Fohász 2. Fennálló ének: 90,1 3. Vendégek köszöntése: Nt. Kassai Tímea lévai lelkész 4. Nagyének: 421, Beiktató beszéd Ft. Fazekas László püspök 6. Esperes és gondnok eskütétele beiktatás Ft. Fazekas László püspök 7. Vers 8. A lévai egyházközség köszöntője 9. Közének: kórus 10. Esperesi igehirdetés, imádság, Miatyánk 11. Igehirdetés utáni ének: 421, Egyházmegyei tisztviselők eskütétele Nt. Kassai Gyula esperes 13. Zsinati képviselők eskütétele Nt. Kiss Pál tiszteletbeli esperes 14. Köszöntések: Vendégek köszöntői, majd a palástos lelkészek igével áldást mondanak 15. Ének: 421,5 16. Hirdetések 17. Himnusz 18. Áldás VI. évfolyam, I. szám - programok, előzetesek, tájékoztatók, felhívások ÉNEKEK 90,1. Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram, téged tartot- 3. A világ fejedelme feltámad ellene, Vagy hamis tunk hajlékunknak! Mikor még semmi hegyek nem vol- tudománytól gyaláztatik neve, S míg egykor felderül majd tanak, Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva, Te voltál és te vagy, erős Isten, És te megmaradsz minden az Úrnak hajnala, Csak virrasztói kérdik: Meddig az időben. éjszaka? Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, De 421 (392) 1. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma, A szent megújulásért És békéért eped, Míg látomása egykor szent Igére épült fel lelki temploma. Leszállt a mennyből dicsőn teljesül S a győzelmes egyház Urával egyesül. hívni és eljegyezni őt, Megváltva drága vérén a váltságban 5. A három-egy Istennel már itt a földön egy S az üdvözült hivőt. sereggel egy nép és egy sereg. Ó, mily áldott reménység: 2. Kihívott minden népből egy lelki népet itt, Kit egy Úr, ha itt időnk lejár, Te boldog szenteiddel fenn Nálad béke egy keresztség és egy hit egyesít. Csak egy nevet magaszvár! tal, csak egy cél vonja őt, És egy terített asztal ád néki új erőt. Kiadja: Lévai Református Egyházközség Szerkesztőség: Szt. Mihály u. 38, Léva Főszerkesztő: Kassai Gyula Főmunkatárs: Göbő Sándor Nyomtatja: LVT Nyomda

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. A bűnbánathoz szükségszerűen hozzátartozik az, hogy őszintén

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége.

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége. Preambulum A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei között élt, egyházjogi közösségben a Kárpát-medencében élő, a reformációhoz

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Lelkészi műhelymunka Berekfürdő november

Lelkészi műhelymunka Berekfürdő november Lelkészi műhelymunka 2010 Berekfürdő 2010. november 29-30. 1 2010. április 28. Ráckeresztúr Hogyan kezeljük az okkultizmust? Számunkra mi az okkultizmus? Isten döntéseit befolyásolni akarjuk; nem Istentől

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11.

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. A téma időszerűsége Miért kell nekünk, gyülekezeti, egyházmegyei, kerületi, közegyházi szinten

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben