A tartalomból AZ Ő HÁZA MI VAGYUNK. VI. évfolyam Léva, január 31. I. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tartalomból AZ Ő HÁZA MI VAGYUNK. VI. évfolyam Léva, 2015. január 31. I. szám"

Átírás

1 VI. évfolyam Léva, január 31. I. szám AZ Ő HÁZA MI VAGYUNK Krisztus azonban mint Fiú hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Zsid. 3,6 Kedves Testvéreim az Úrban! Emlékszem, amikor a barsi egyházmegyébe érkeztünk, nagyon nagy volt az itt élő közösségekben a vágy a békesség, a nyugalom után. Sok helyen hiányzott a bizalom. Ezt újra fel kellett építeni. Küzdelmes, de mégis szép évek vannak mögöttünk. Nagy volt a feladat, mert a testnek mindig egy újabb és újabb része kezdett el sajogni. A sebek újra és újra felszakadtak. Egy ilyen helyzetben kellett újra megtalálni az Istent, csak a lényegre figyelni és felismerni, hogy az egyház Ura egyedül Jézus Krisztus. Református őseink a templomainkat Istennek építették, hogy ott imádják az Urat. A templom - az Úr háza. Az egyház - Krisztus teste, az ő tulajdona, tulajdon vérével vásárolta meg. Istenre, és nem az egyházára kell elsődlegesen tekinteni. Jézusra, aki mindig hű az ő házához. Építeni sem tudjuk addig az egyházat, amíg azt nem maga az Isten építi. Vagy talán azt gondoljuk, hogy mi építjük, mi alapozzuk meg, mi védjük meg, ha jön a vihar, mi állítjuk talpra, ha elesett valaki? Nem, mindez Isten munkája. Ő építi, ő tartja meg, ő bővíti és erősíti, azt is, ami a miénk. Mi mégis mit tehetünk érte? A Gondviselőért mit tehet a gyarló teremtménye? Azon túl, hogy imádjuk, hogy szolgáljuk, mit tehetünk még érte? A szövetség ládájának fedelét sem igazíthatta meg senki, aki csak hozzá akart érni, az is elveszett. Ha az Istent akarjuk szolgálni, akkor meg kell értenünk, csak akkor tudunk tenni valamit érte, ha előbb felismertük, Ő mit tett érettünk. Csak akkor lesz élő a szolgálatunk, ha előbb Isten munkálkodik. Higgyjük el, ő munkálkodik. Akkor is, amikor mi nem tehetünk semmit önmagunkért, vagy egymásért. Még maga Czeglédi Péter sem tehetett semmit önmagáért, a szabadulásáért. - folytatás a 2. oldalon - Székfoglaló igehirdetés o A tartalomból Bemutatkoznak egyházunk őrállói o Ft. Fazekas László püspök o T. Fekete Vince főgondnok o Ft. Géresi Róbert püspökhelyettes o T. Porubán Ferenc főgondnokhelyettes o Nt. Dr. Somogyi Alfréd esperes o Nt. Dr. Szénási Szilárd esperes o Nt. Nagy Ákos Róbert esperes o Nt. Orémus Zoltán esperes o Nt. Kraus Viktor esperes o Nt. Kassai Gyula esperes o T. Kiss Pál egyházmegyei gondnok o Nt. Dr. Antala Éva espereshelyettes o Száztányéros Kocsonya o A Barsi Református Egyházmegye eseménynaptára a évre o Az ünnepi istentisztelet rendje január o

2 Szavad törjön utakat - igei üzenet, gondolatok AZ Ő HÁZA MI VAGYUNK helyünk. Oda kell mennünk. De ne Krisztusé. akarjunk mindent mi megoldani, Szolgáljuk így az Urat. Pusztán azért, jóvátenni. A mi feladatunk legtöbbször a mert szeret bennünket. Ő hűséges és ez a vigasztalás, a bátorítás. Nem mondjuk azt, legfontosabb, a többi a kegyelem dolga. Az hogy nincs tovább, ha elfogy az erőnk, Ő háza mi vagyunk. A mi templomunk, hanem álljunk fel újra. Van új kezdet. Ne házunk, gyarló életünk az övé. A mi mondjuk azt se, hogy minden jóra fordul. megyénk, benne gyülekezeteink, mind Mert nem csaphatjuk be népünket. Nem Krisztus tulajdona. Itt semmi sem a miénk, mondhatjuk azt sem, a gonosz elnyeri nem a lelkészeké, a gondnokoké, sem a méltó büntetését általunk, hogy minden püspöké vagy az esperesé. Minden Istené. helyzetben mi leszünk a győztesek. Mert Ez a tudat kell, hogy betöltse egyház- lehet, hogy csak egy kor szemtanúi megyénk őrállóinak a szolgálatát minden leszünk. Az is fontos küldetés. Krisztus helyen, a legkisebb gyülekezet őrállóit is. tanítványai is tanúk voltak. A történelem, Vagy azt gondoljuk, ha aggodalmaskodni az igazság tanúskodik, a jövő generáció fogunk, meg tudjuk tartani, amit ránk majd megítéli tetteinket és látni fogja, hogy bízott? Vagy azt gondoljuk, ha mindez az ott voltunk-e a helyünkön, hogy a kéz övé, akkor lemondott róla, lemondott segítette-e a lábat, az egyház a nemzetet és egyházáról és papjairól, lemondott fordítva, az erős a gyengét. Majd akkor híveiről, lemondott arról, amit századok látni fogják. Nekünk most az a dolgunk, építettek. Ne legyünk ilyen kicsinyhitűek. hogy azt a bizalmat, amit Krisztustól Tessék Uram, csak vedd kezedbe azt, ami a kaptunk, azt továbbadjuk, azt el ne tied. Tied a szívünk, a házunk, az hagyjuk. Az a feladatunk, hogy égjen a egyházunk, a nemzetünk. Máris nem kell szívünkben az Isten iránti kiolthatatlan félni attól, ha elrontunk valamit. Szabad e bizalom és szeretet. El kell mondjuk újra és beletörődnünk bármibe is? Bele lehet újra: Isten Fia hű az ő házához, törődni abba, hogy fogy az egyházunk, egyházához, népéhez, nemzetéhez. Mi ne népünk, nemzetünk? Bele lehet törődni tegyünk semmi mást, csak a bizalmat el ne abba, hogy intézményeink elsorvadnak, játsszuk, a reménység dicsekedését hogy határok közé szorítanak és a szilárdan megtartsuk, mert ezzel tesszük a szülőföldünkön idegenként néznek ránk? legtöbbet. Legyünk szilárdak, legyünk De mi nem a láthatókra nézünk, hanem a rendíthetetlenek, munkálkodjunk az Úr láthatatlanokra, mert a láthatók ideig dolgában, mert fáradozásunk nem valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. hiábavaló az Úrban, és legyünk oszloppá Minden Istentől függ. Ezt kell megérteni és az ő templomában. Ilyen oszloppá vált az ezért kell szolgálni minden nap, és a elmúlt években a lévai gyülekezet, annak reményt soha sem szabad feladni. Ő fel fog gondnokai, presbiterei, az egyházmegye építeni, meg fog védeni. Oda küld a lelkészi kara és sok-sok gyülekezet templomához, a közösségedhez, hogy Barsban. Ezért köszönet jár és hála az betöltsd a küldetésed. Mert úgy döntött, egyházmegye volt elöljáróinak is minden hogy szolgákat hív el, akiknek megbízatást eddigi munkájukért, amelyet most mi ad, hogy abban mások előtt és másokkal tovább szeretnénk vinni. Együtt a együtt járjanak, és együtt hirdessék a gyülekezetekkel, a szolgatársakkal, reménység dicsekvését. Mert csak ezzel az gondnoktársammal szeretnénk mi is e g g y e l l e h e t d i c s e k e d n ü n k. A oszloppá válni Isten templomában. Ehhez reménységgel, ami mindent felülmúló erő. megvan minden reménységünk, mert az Ő Ámen háza mi vagyunk. S mi együtt fogunk a vadócba rózsát oltani (Mécs László), a Elhangzott Léván, január 31-én. Az homokszemcséket köddel összekötni esperes székfoglaló igehirdetése. (Wass Albert) abban a házban, amely - folytatás az 1. oldalról - A gályán raboskodó prédikátorunk nem tehetett semmi mást, csak abban hitt, hogy az ő nyomorult élete, szenvedései is mind Krisztusé. Csak egyet értett meg és egyet tehetett, de azt teljes lényével, szívével és hittel. Bízott Istenben, benne hitt és remélt. Úgy, hogy közben búcsúzott a dicsőségtől, a fénytől és az élettől. Egy valamihez ragaszkodott, amitől nem szakít el semmi. Krisztushoz, aki hű az ő házához. És az ő háza mi vagyunk. Ez a legtöbb, amit mi is tehetünk, ha életünk roskadozik, ha meghasonlott állapotból fel akarunk kelni. Bíznunk kell és hirdetnünk Krisztust. Hogyan? Hisz Czeglédi Péter sem szólhatott gyülekezetéhez rabsága idején, nem építhetett templomokat, nem adhatott adományt valamilyen nemes cél érdekében. Nem tehetett itt semmit, ami ezekhez hasonló, el volt szakítva mindezektől. Mégsem volt teljesen néma. Sőt, ebben a vert és megalázott helyzetben tudta a legtöbbet tenni ő, és rajta keresztül az Isten. Mert ha ő nem szólhatott, mert el volt szakítva az övéitől, Krisztus szólt általa a hívekhez és életén keresztül szól ma is hozzánk, és tesz nagy dolgokat másokon. Sokszor észre sem vesszük, de rajtunk keresztül is utat tud mutatni másoknak. Értjük már, hogy mi a feladatunk ma, ha meg akarjuk menteni népünket, ha nagy templomokat akarunk építeni Istennek? Nem kell tennünk szinte semmi rendkívülit. Csak bíznunk, hinnünk kell, de azt teljes lényünkkel. Oda, ahova már senki sem akar állni, oda kell menni. Ott, ahol üresség van, ott, ahol félelem van, ott, ahol sötétség van, nekünk oda kell menni. Ott kell a biztatás, az erő, a hit, azon a helyen, ahová bennünket Isten állított. Ott kell tenni, ahol a legnagyobb a kihívás. Ott van az egyház helye mindenkor. Ott, ahol háborúság van, ahol a test sajog, ott ahol a láb le akarja szakítani a kezet, ott ahol szenvedés van, ott ahol a családok szétesnek, ahol az igazságot, a jogot, az erőtlent védelmezni kell. Ott a Legyen áldás az úton, amit most kezdesz el (ének) 1. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, 3. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, Legyen veled az Isten, kérjük kísérjen el. Legyen erőd és türelmed, ha szenvedni kell. Kérjük oltalmazzon meg, és adjon néked erőt, Legyen erőd szeretni, utolsó lenni, ha kell, Utadon vezessen, formáljon, szeressen, Szívesen szolgálni, hálával áldozni, Legyen a te őriződ! Jézusra mutatni fel. 2. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, 4. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, Tegye jóvá az Isten, amit te rontasz el. Öröm kísérjen végig, amíg úton leszel. Kérjük, lénye ragyogja lábad elé a fényt. Legyen boldog életed, és mindig az övé. Lásd meg, hogy útadon isteni oltalom Szívünkből szeretünk, imában kísérünk, Vigyáz rád és szeretve félt. Életed célja felé.

3 - hírek beszámolók az egyházközség életéből B e m u t a t k o z n a k e g y h á z u n k ő r á l l ó i Kedves Testvérek! A Lévai Őrálló legújabb számában egyházunk őrállóival készítettünk beszélgetést január 1-től hat évig új egyházi testületek irányítják közösségeinket. Egyházunk meghatározó személyiségei tesznek hitvallást küldetésükről, szolgálatukról. Köszönettel tartozunk egyházunk vezetőinek, hogy gazdagították gyülekezeti kiadványunk legújabb számát. Egy olyan dokumentum született, amely a 21. század elején a felvidéki reformátusok között szolgálatban szerepet vállaló egyházi személyek gondolkodását, szolgálatát mutatja be. Őrállóinkra Isten áldását kérjük, és azt kívánjuk, hogy a hivatalukat és a rájuk bízottakat hitelesen tudják vezetni. Legyen idejük önmagukra és a nyáj vezetésére. Épüljön, erősödjön az elmúlt évtizedekben sokat próbált egyházunk és népünk, itt Felvidéken! Szolgáljuk együtt Urunkat és Istenünket! Soli Deo Gloria! A következő személyek tettek eleget felkérésünknek: Ft. Fazekas László püspök, a felvidéki reformátusok első őrállója, T. Fekete Vince főgondnok, Ft. Géresi Róbert püspökhelyettes, T. Porubán Ferenc főgondnokhelyettes, Nt. Dr. Somogyi Alfréd esperes a pozsonyi egyházmegyéből, Nt. Dr. Szénási Szilárd esperes a komáromi egyházmegyéből, Nt. Nagy Ákos Róbert gömöri esperes, Nt. Orémus Zoltán, az abaúj-tornai egyházmegye esperese Nt. Kraus Viktor ungi esperes, valamint a barsi egyházmegye őrállói, Nt. Kassai Gyula esperes, T. Kiss Pál egyházmegyei gondnok, Nt. Dr. Antala Éva espereshelyettes. Fazekas László püspök, egyházunk első őrállója Íme, a hat kérdés, amelyre mindnyájan válaszoltak: 1. Miért érezte fontosnak elvállalni a tisztséget? 2. Az egyházban végzett szolgálathoz Isten áldására van a legnagyobb szükség. A munkához, az eredményességhez Krisztus szolgájának szüksége lesz a Gondviselő segítsége mellett a legjobb tudásra, erőre, bölcsességre és munkatársakra. Milyen tervei, álmai vannak? Milyen célokat állít majd önmaga és az általa vezetett közösség elé? Tisztségéből adódóan mit tart fontosnak az elkövetkező 6 évben elvégezni egyházunkban? Szolgálatában mire helyezi majd a fő hangsúlyt? 3. Hogyan látja egyházunk helyzetét, miben kell javulnunk, és melyek az erősségeink? 4. Kedves igéje, idézete vagy története, amely útmutatás lehet Önnek és környezetének szolgálatában. 5. Melyik templom(ok) áll(nak) a legközelebb a szívéhez? 6. Mit üzen a mai fiataloknak? 54 éves vagyok, nős, két fiú és egy leánygyermek vissza kell igényelni, egyházi iskoláink apja. Feleségemmel együtt a Komáromi működéséhez megfelelő anyagi hátteret Gyülekezet lelkipásztorai vagyunk. biztosítani, hogy fejleszteni is lehessen. Sőt, S z o l g á l a t o m a t b a n k o m á r o m i fontos lenne központosított iskolák segédlelkészként kezdtem, majd július 1- indítása, amelyek egy adott régió gyermetől a Lévai Gyülekezet-ben szolgáltam kei számára biztosítják a református március 11-ig, amikor megválasztásom után keresztyén nevelést. átvettem a Komáro-mi Egyházközség hivatalát. Terveink között szerepel egy olyan multi t ő l a z s i n a t t a g j a, t ó l funkciós központ kiépítése, amely helyet püspökhelyettes, 2009-től egyházunk püspöke adhatna konferenciáknak, gyűléseinknek vagyok. és szálláshelyként is működtethető lenne. E mellett tovább kell építeni szolgálati 1. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy területeinket (misszió, diakónia, ifjúság, az eltelt hat év alatt elkezdett munkát és média stb.) és továbbépíteni a tanácsosi folyamatokat nem tudtuk teljesen véghezrendszert. Fontos változást jelent, hogy az vinni, s több irányból is eljutott hozzám az egyes szolgálati területeket a zsinati a megerősítés, hogy folytatni kellene. A elnökség tagjai között is fel kell osztani a másik, szubjektív ok az a belső indíttatás, hatékonyabb szolgálat és közös felelősségamelyre féltem nemet mondani. hordozás nagyobb nyomatékkal történő gondnokaink, presbitereink és lelkipászérvényesítése miatt. toraink, akik nagy odaadással és hűséggel 2. Az az érzésem, hogy a keresztyénség Az álom tehát szép, és a feladat sok. szolgálnak. Az utóbbi időben a vezető nagy kihívások elé tekint az elkövetkező testületeinkben is érezhető az egy akaratidőszakban és sok támadásnak lesz kitéve 3. Meglátásom szerint javítanunk kell a hoz ragaszkodás, sőt a lelkipásztorok (s itt nem csak az előttünk álló hat évre munkamegosztáson, vannak ugyanis, akik közötti és a gyülekezetek közötti kapcsolat gondolok). Erre nagyon komolyan fel kell túl sok terhet hordoznak, és vannak, akik is erősödik. S ha ez így van, akkor tudunk készülni azzal is, hogy erősítjük keresztyén keveset. Komolyabban kell vennünk a egymással szót váltani, véleményt cserélni, öntudatunkat, megerősítjük a gyülekezelelkészi és hivatali eskünkben vállalt egymást erősíteni, s akkor ennek komoly teket a helytállásra, meg kell próbálnunk kötelezettségeket és javítanunk kell a ereje van. akár anyagi, akár más téren a saját munkaköri fegyelmen. lábunkon megállni. Erősségünk az, hogy vannak nagyon A még vissza nem kapott ingatlanainkat komoly, hitben járó egyháztagjaink, - folytatás a 4. oldalon -

4 - hírek beszámolók az egyházközség életéből Fazekas László - folytatás a 3. oldalról - 4. Több kedves Igém van, de mindezek közül a 2Tim 3,14 végigkísér egész életemen: De te maradj meg azokban, amiket tanultál és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad. 6. A fiatalok mindig azok, akik keresik a helyüket, kipróbálják az újat és megpróbál- 5. Azt hiszem, mindenki számára kedves elsősorban szülőfaluja temploma. Így ják a határokat feszegetni. Üzenem, hogy tekintsenek arra, amit őseinktől örököl- tünk, akár a nemzeti, akár a hitélet terén, s ha úgy gondolják, hogy az túl régi, gondoljanak arra, hogy az elődeink számára mennyi értéket hordozott, milyen megtartó erőt jelentett. S a csontváznak hitt hagyományt igyekezzenek megújúlt hitből fakadó új élettel megtölteni. Ekkor fogják látni mindazt teljes értékében és gazdagságában és megtartó erő lesz számukra is. vagyok ezzel én is, amikor a kistárkányi templomra gondolok. Második helyen az áll, amelyikhez a leghosszabb idejű szolgálat köti, s ez a komáromi templom. A harmadik pedig az, ahol élete folyamán lehetősége adatott a szolgálatra és gazdag hitélmények, élmények kötik hozzá. Ez pedig a lévai gyülekezet temploma. Fekete Vince, főgondnok 59-ik évemben járok Isten kegyelméből. tisztségét igyekeztem betölteni. A SzRKE főgondnoki tisztség viselésére és A Szlovákiai Magyar Református Presbiteri betöltésére kaptam elhivatást és elrendelést Szövetség megbízott elnöki tisztségét töltöm be Istentől a komáromi gondnoki tisztséggel 2012.XI.27-től. együtt VIII.10-től vagyok a Komáromi Refor- Ajándékba kaptam három elhivatást: a mátus Egyházközség tagja családommal családapa küldetést: 3 felnőtt gyermek édesapja együtt. és 1995-től igyekszem betölteni a és 1 unoka nagyszülője vagyok 2013 presbiter és gondnoki tisztséget. decemberétől, a zenepedagógus és zenész elhivatásnak már 35 éve teszek eleget, és az 1. Miért érezte fontosnak elvállalni a egyházi szolgálatban 1995 őszén iktattak be a tisztséget? presbiter és gondnoki tisztségbe a Komáromi Az előző VIII. Zsinat időszakában (2009- Református Egyházközségben, amely egy ) Isten áldását tapasztaltam a püspök éves elhivatás és számomra örömteljes főgondnok szolgálatán. Zenész kifejezésszolgálat. sel élve jó duót alkottunk, református A komáromi Művészeti Alapiskola stílusban, egyetértésben és kultiváltan zenepedagógusi, hegedűtanári tisztséget zenéltünk nehéz és könnyű egyházigyekszem minél jobban betölteni nagy felelőség kormányzási helyzetekben. Úgy éreztem, érzéssel és szakmai tudással. Épp a 2. hogy Isten akaratából sok mindent atesztációs vizsga folyamatában vagyok. Ha meglátás ajándékába részesülhessek. A megtanultunk, és most újból hasznosak részt tudok venni a felkészüléseken, a zenekari szolgálatok sűrűsége jó kondícióban tart lehetnénk az Egyetemes Egyházunk próbákon, akkor a Komáromi Kamarazenejavára. Mivel Isten áldását és küldetését bennünket. A legjobb tudást és a karban örömmel zenélek és alapozom a zene bölcsesség ajándékát is a közvetlen újból kifejezték a tisztelt presbitériumok, harmóniáját nagybőgő játékommal. munkatársakkal a csúcsvezető tagokkal meg vagyok győződve arról, hogy a Hegedűjátékommal feleségemmel együtt, aki egyeztessük. zongorán vagy orgonán kisér, vagy fuvolán hűséges szolgálatunkért Isten újból kamarazenét játszunk koncertpódiumokon, alkalmasnak talált bennünket a felvidéki Milyen tervei, álmai vannak? tárlaton vagy a templomunkban. reformátusság szolgálatára, kormányzá- Úgy cselekedni, hogy az Úr Isten Családi bemutatkozás: sára és őrállására. alkalmasnak tartson az Ő földi munkatár ban mondtuk ki az Igent az ásó-kapa 2. Az egyházban végzett szolgálathoz sának. Bölcsen kormányozni a felvidéki hűség nyilatkozatban. Az óta boldog Isten áldására van a legnagyobb szükség. Református Egyházat a főgondnoki eskü házasságban élünk, és továbbra is folyamatosan Naponta hálát adok Isten kegyelméért, szöveg értelmében. A SzRKE érdekében udvarolok a feleségemnek. Feleségem Éva mert gyarlóságaink ellenére még mind- ellátni a munkáltatói kötelességeket és zenepedagógus, fuvola és furulya játékot tanít a eddig megtartott bennünket, szeretetéért, jogokat. Békében és örömmel megünnemert béke időszakot élünk régióinkban és pelni a reformáció 500. jubileum folyama- komáromi Művészeti Alapiskolában. Három gyermeket Tímea, Ildikó és Vincét neveltünk áldására, mert annyi örömmel és szolgálati tát a SzRKE a Magyar Református Egyház fel, ifjú Vince egyetemista és a FIRESZ-Duna- lehetőséggel ajándékozott meg bennünket. és a testvér egyházakkal együtt. Megtarmente vezetőségének tagja. tani a felvidéki református értékeket és IX.15-én tettem le a presbiter és gondnoki A munkához, az eredményességhez fejleszteni a munkát minden területen, esküt a komáromi Református Egyházköz- Krisztus szolgájának szüksége lesz a minden korosztálynál. ségben ban kezdtem a szolgálatot a Gondviselő segítsége mellett a legjobb Komáromi Egyházmegyében. A 1996-ban a tudásra, erőre, bölcsességre és munkatár- Milyen célokat állít majd önmaga és az VII. Zsinat magyar ajkú főgondnok helyettesi sakra. általa vezetett közösség elé? tisztségét töltötem be, majd rövidesen a Naponta kérem a Szent Lélek ajándékát, Az én szolgálatomat a: ORA ET LABORA főgondnoki teendőket láttam el 1998-tól a hogy jó sáfár és hűséges szolgának szolgálati programban fogalmaztam meg. főgondnok testvérem lebetegedése miatt bizonyuljak Isten földi munkatársaként, 2002.XII-ig. A VII. Zsinat időszakban Imádkozni és dolgozni - napi 24 órában hogy tudjam viselni a felelőséget és bölcsen 2006.X.20-án iktatott be a főgondnoki szolgálni a SzRKE-t és tenni a jelenünk és kormányozni a rám bízottakat, tovább tisztségbe Ft.Erdélyi Géza püspök I.1-től jövőnk érdekében. hogy hallhassam Isten szavát és a bölcs 2014.XII.31-ig a VIII. Zsinat főgondnoki - folytatás az 5. oldalon -

5 - hírek beszámolók az egyházközség életéből Fekete Vince vállalás értékeivel és így részben csökkenteni a felvidéki reformátusság és a - folytatás a 4. oldalról - magyar nemzet részünk fogyását. 1-Hozzájárulni a presbiter testvérek 16-Kiállni alkalmas és alkalmatlan időben felkészítéséhez az egyházi szolgálatra a a keresztyén hit szabad megéléséért, és a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri felvidéki református magyarság jogainak Szövetség keretében. érdekében. 2-Bíztatni a lelkipásztor és gondnok/ presbiter testvéreket arra, hogy szolgálaelkövetkező Tisztségéből adódóan mit tart fontosnak az tukkal, szeretetükkel, tekintetükkel, és ha 6 évben elvégezni egyházunk- kell az egyházfegyelem betartásával úgy ban? formálják, kormányozzák, vezessék és Megtartani és terjeszteni a Református terelgessék híveiket, hogy megértsék Isten Egyház küldetését. akaratát től a folyamatos reformáció keretében 3-A külmisszió keretében támogatni a hathatósan foglalkozni az Evangálium magukat reformátusoknak valló polgártár- hirdetésével, az egyházfegyelemmel és a saink felkutatását és próbálni behozni a felvidéki református magyarság nemzeti gyülekezetekbe. Támogatni a cigány- öntudát újranevelésével. missziót. 4-A belmissziói szolgálat legyen reményt Szolgálatában mire helyezi majd a fő sugalló és nevelő-intő jellegű, megmutatni hangsúlyt? az utat, hogyan lehet eljutni és egyház- A Református Egyház újkori reformáció megyéinkben megélni a gyülekezeti élet keretében a Biblia olvasására, folyamatos örömeit és orvosolni gondjait, hogyan hitbeli megújulásra és a felvidéki reformá- maradhatunk meg a szülőföldünkön. tus magyarság nemzeti öntudat újrane- 5-A folyamatos reformáció keretében velésére. től legyen az Evangélium hirdetéséhez hozzácsatolva: A felvidéki magyar 3. Hogyan látja egyházunk helyzetét, református nemzeti öntudat újranevelése. miben kell javulnunk, és melyek az Minden korosztálynak neki érthető szinten erősségeink? legyen hirdetve Isten akarata és terve a Az erősségünk az lesz, ha minden presbiter felvidéki református magyarság és a naponta fogja olvasni a Bibliát és naponta magyar nemzeti közösség jövőjével fog imádkozni, akkor fogja érezni azt az kapcsolatban. elhivatást, hogy az ajándékba kapott 6-Támogatni a gyermek és ifjúság korszerű tálentumait tegye közhasznúvá a Refor- és hatékony foglalkozását úgy, hogy a hit, a mátus Egyház javára. Akkor fogja a hitvalló őseink hagyatéka és a felvidéki presbiter testvér újrafogalmazni és látni az magyar református öntudat számukra egyházunk helyzetét a saját családjában- értéket jelentsen. házában, egyházában és hazájában itt a 7-Kiépíteni a belső és külső missziót Felvidéken és a Kárpát-medencében. intézményesített formában, missziós Miben kell javulnunk? tanácsos koordinálja ezt az ágazatot. Minden presbiter vállalj fel az egyértelmű 8-A diakóniai szolgálatban kihasználni a élet formáját. Szóban vállalja fel hitét és belső és külső forrásokat, az állam adta nyelvi, kulturális és zenei anyanyelvét lehetőségeket. amit ajándékba kapott, amiért az 5. 9-A lelkipásztor szolgálatának munkaköri parancsolat értelmében felel, és azt adja leírásában meghatározni a teendőket. tovább gyermekeinek és unokáinak. 10-A gondnok - presbiteri szolgálatot Hitben élje meg munkás napjait és a újrafogalmazni a szolgálatok leírásában: az vasárnapokat. Életvitelben egyértelmű egyházközség értékeinek ápolásában, életet vezessen, amit hisz, azt mondjon és megőrzésében, károk megelőzésében, cselekedjen alkalmas és alkalmatlan dokumentálásában és a dokumentumok időben. Magatartásával prezentálja rendszeres és meghatározott tárolásában. hovatartozását a református felvidéki 11-A törvény adta lehetőségekkel élve magyar népközösséghez és tegyen azért, befejezni az egyházi vagyon restitúciót. hogy hitvalló református magyar 12-Felkészülni a lehetséges állam egyház őseinknek legyen folytatása szülőföldünszétválásárakön, amiért naponta kell imádkozni és 13-Tovább építeni az egyházzene naponta kell tenni. A presbiter küldetés minőségét a liturgiában. viselését és betöltését pedig vegye az 14-Megalkotni a SzRKE bioetikáját, hogy egyháztag kiváltságnak, a Teremtő Isten méltóképpen lehessen befejezni elhunyt ajándékának, hogy földi munkatársa lehet Nt. Batta István munkájának egy részét. Isten országának építésében. Álljon ki 15-Támogatni erkölcsileg a gyermekáldás alkalmas és alkalmatlan időben az értékek megőrzésében, például ha gyermeke vagy unokája anyanyelvű iskoláztatásáról van szó, mert ismeri az anyanyelvű oktatás előnyeit és értékeit és a hit és hagyomány művelését a Református egyházban. 4. Kedves igéje, idézete vagy története, amely útmutatás lehet Önnek és környezetének szolgálatában januárban a következőket olvastam fel családomnak a Bibliából a házi istentisztelet keretében: Józsué 24.15: válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Ez ige által vezetett le 1992 nyarán Teremtő Istenem engem és családomat Pöstyénből Komáromba azért, hogy egyértelmű életet élhessünk szóban, hitben, életvitelben, magatartásban és küldetés viselésben és betöltésben, azért hogy gyermekeim magyar egyházi iskolába tanulhassanak, azért hogy magyar gyermekeket is taníthassunk a zenei anyanyelvre és a művészetek értékeire, és a családom vasárnap megszentelhesse a munkás hetet a gyülekezetünkben a szeretteink körében. 5. Melyik templom(ok) áll(nak) a legköze- lebb a szívéhez? Négy templom: a vág-menti sóki, a kassai, a komáromi Református templom, és a az egész Kárpát-medence összes református temploma. A sóki Református templom- ban kereszteltek meg 1955 őszén, amelyet a hitvalló nagyapám Fekete Vince és édesapám Fekete Vince saját kezűleg építették. A kassai templomot a konzervatóriumi tanulmányaim alatt látogattam. A komáromi Református templom azért, mert Pöstyénből ide vezetett le bennünket a szerető Istenünk és itt élhetem meg családommal a református gyülekezet közösségi életét. Igaz, hogy a tős-gyökeres komáromi szekeresgazda ivadék gondnok testvérem kuferos komáromi -nak tart engemet és minden Komáromba beköl- tözött egyháztagot, de kuferos létemre én úgy is boldog embernek érzem magamat, mert sok áldásban részesültem a családommal és szeretteimmel együtt, és a felelőség gondviselésével bízott meg a megbízó Teremtő Istenem. 6. Mit üzen a mai fiataloknak? Az én középiskolás koromban nem volt lehetőség részt venni FIRESZ ifi rendezvé- nyeken. Pedig szívesen mentem volna hitre jutni a református magyarajkú ifjúság körébe, és építeni a kapcsolatrendsze- remet. - folytatás a 6. oldalon -

6 - hírek, beszámolók az egyházközség életéből Fekete Vince Titeket rendelt el azzal a küldetéssel, hogy Csillag ponton és az Álesztőn is, és jól ismerjétek meg, fogadjátok el saját éreztem ott magamat, javaslom, - folytatás az 5. oldalról - értékeiteknek és folytassátok hitvalló próbáljátok ki Ti is, kedves felvidéki Az üzenetem: Ismerkedjetek Isten őseitek és szüleitek erkölcsi és gazdasági magyar református ifjúság. országával, a Felvidék és Kárpát-medence örökségének művelését és gyarapítását és magyar református ifjaikkal, hogy ezek szerelmetekből és Isten áldásából között találjátok meg magatoknak az egy nemzétek meg a következő hitvalló életre ajándékba kapott férjet vagy generációt. A megtartás, művelés és feleséget. Ne keveredjetek más nemzet gyarapítás a Ti feladatotok, nem a más tagjaival! Ide Felvidékre a Teremtő Isten nemzet tagjainak feladata! Én már voltam Géresi Róbert püspökhelyettes Géresi Róbert, július 18-án születtem. a missziói parancsot életünk újra és újra Kisgéresből Királyhelmec magyar tannyelvű megreformálásával betöltsük. A temploiskoláiba jártam, és itt is éretségiztem. Kis mot nem azért kell megújítani, mert már itt kitérő után Prágában szereztem teológiai az ideje, hanem azért, mert az Isten népévégzettséget ben Kiskövesden bocsátott nek otthona. Krisztus bíztatása, hogy ne ki lelkészi szolgálatba Mikó Jenő püspök úr. aggodalmaskodjatok, azt jelenti számom- Húsz éve három abaúji gyülekezetben ra, hogy az egyház életére vonatkozó szolgálok: Abaújszinán, Miglécen és összes külső keret megadatik, ha az egyház Perényben től vagyok a Zsinat és a Isten igéjének hirdetését és megélését Zsinati Tanács tagja és ez elmúlt ciklusban is helyezi középpontba. Ezt lényegesen egyházunk magyar püspökhelyetteseként könnyebb leírni, mint megcselekedni. szolgáltam. Nem könnyű megtalálni azokat a hangsúlyokat, hogy mikor foglalkozik az egyház 1.Az egyház a társadalom keretei között inkább önmagával és mikor tölti be élő szervezet. Nagyon sokan a mai küldetését. Ehhez kérhetjük az Úr világban nem tesznek különbséget az bölcsességét. egyház és más közösség között, ugyanolyannak tartják. A mi hitünk szerint, bár 3.Az elmúlt immár negyedszázadban hasonlóan más szervezetekhez, az egyházegyházunk nagy változáson ment kereszban is tisztségek vannak, azonban Krisztus mindörökké. A Krónikák első könyvéből tül. Hatalmas erőfeszítéseket fejtünk ki származik ez az ige, és folyamatosan kíséri népe felülről, Istentől kap elhívást. Mi arra nézve, hogy minden gyülekezetben az életemet. keresztyének ezt az Istentől jövő megszólílelkipásztor szolgáljon. Az egyházi élet tásnak két oldalát éljük meg. Az egyik a számos területén előre jutottunk. A 5.Ez év szeptemberében lesz húsz éve, belső elhívás, mely minden egyházba diakónia, a misszió, az egyházi iskolák, az hogy Abaújszinán, Miglécen és Perényben szolgáló emberben megvan. Ezáltal érzi az ifjúsági munka, a média használata - és lelkészként szolgálni kezdtem. Ezek a ember a lelkében, hogy szolgálni szeretne még lehetne folyatni a felsorolást - sok gyülekezetek és templomok nagyon az Istennek. A másik a külső elhívás, ami tekintetben megerősödött. Javulnunk fontosak számomra. Otthont találtam itt. kívülről, a közösségből, a gyülekezetből és azonban minden területen kell. Nincs Ha pedig szülőfalum felé tartok - amire az egyházból érkezik. Innen hallja az egyházi életünknek olyan része, ahol azt sajnos egyre kevesebb lehetőségem van - ember. De ezt a külső elhívást is Istentől mondhatnánk, hogy minden rendben van, mindig nagymamám szavai jutnak eszem- érkezőként éljük meg. Azt gondolom, hogy már csak a karosszékben hátradőlve kell be. Ő azt mondta, ha távolról jövök, először az elhívásnak engedelmeskednünk kell, szemlélődnünk. Én nem a látványos mindig a kisgéresi templom magas tornyát hisz így szolgálhatunk mindannyian az Úr sikerek idejét látom manapság, hanem a látom majd meg. És ez valóban így van, dicsőségére. folyamatos építkezést. Ez sokszor elégedetlenséget is kiválthat az egyház szolgái tényleg azt látom meg. 2.Az egyház életének egyik legnagyobb részéről, hisz mi emberek szeretjük a 6.Az idősebb korosztályú emberek beszél- veszélye az, hogy önmagával kezd látványos sikereket. De ne annak örüljetek, getésein gyakran hallani, hogy a mai világ foglalkozni. Ez nem valami új jelenség, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, mennyire elvetemült, meg a mai fiatalok hanem mindig is végigkíséri a keresztyén hanem hogy nevetek fel van írva. A nem olyanok, mint az ő idejükben voltak. közösség életét. Arra gondolok, hogy azért szívekben lezajló változások az igazán Ilyenkor könnyen megfeledkezünk arról, működtetünk például presbitériumot, fontosak és nekünk ezt kell szolgálnunk. hogy saját gyermekeinket és unokáinkat mert annak lennie kell, vagy azért újítunk bíráljuk. A fiatal kor az útkeresés kora. És a templomot, mert már eljött az ideje, vagy 4.Édesanyámtól kaptam az alábbi igét: Te mai világ nagyon sok út lehetőségét vetíti azért hívunk össze zsinatot, mert a törvény azért fiam..., ismerd meg a te atyád Istenét, ki a kereső elé. Azért kell imádkoznunk és előírja. A mi egyházi közösségünk életében és szolgálj néki tökéletes szívvel és jó szolgálnunk, hogy a fiatalok az ő mindennek Krisztus ügyét kell szolgálnia. kedvvel, mert az Úr minden szívbe belelát életeikben az Isten útját megtalálják, hisz A küldetésünk itt a világban nem az, hogy és minden emberi gondolatot jól ért. ezt minden embernek magának kell fenntartsuk önmagunkat, hanem az, hogy Hogyha őt elhagynád, ő is elhagy tégedet megkeresnie és megtalálnia.

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. október XVII. évfolyam 5. szám Református szentek (a Reformáció ünnepére) A Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban

Részletesebben

KÁLVINISTA SZEMLE. A zsidó vallási vezetők olyan mértékben kiterjesztették. A z Úr Jézus megmutatta, hogy sok olyan dolog van, a-

KÁLVINISTA SZEMLE. A zsidó vallási vezetők olyan mértékben kiterjesztették. A z Úr Jézus megmutatta, hogy sok olyan dolog van, a- KÁLVINISTA SZEMLE A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJA LXXXIV. évfolyam 2. szám Komárom, 2013. február Ára 35 cent A BELSŐ TISZTASÁG FONTOSSÁGÁRÓL Minden nemzetnek vannak valamilyen

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása 2014. Püspök Steinbach József Isten Lelke elvezet minket minden igazságra, eszünkbe juttatja mindazt,

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Péter második levele 3,18: Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.

Péter második levele 3,18: Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. 2012. november 1. csütörtök A példabeszédek könyve 10,12: A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Ha a gyűlölt viszályt teremt, akkor vissza is lehet következtetni, s azt

Részletesebben

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás,

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás, Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 16. (76.) évf. 1. szám. 2006 január Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej Isten nevével Szeretett Híveim, Lelkésztársaim! Isten nevével ajkunkon és szívünkben

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LVII. évf. 2. szám 2004. június A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió Regionális

Részletesebben

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám Tápláltuk még eddig egymást remén(y)séggel /Czeglédi Péter gályarab lelkésznek a trieszti börtönben írt verséből.

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

Sárospataki Református. Lapok

Sárospataki Református. Lapok SRL Sárospataki Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LIX. évf. 1. szám 2006. március E vacsora Égi módra Engem véled összead Maradj bennem, Benned engem Hagyj lennem, hogy áldjalak.

Részletesebben

Szerkesztői levél. Start oldal 2

Szerkesztői levél. Start oldal 2 Tartalom Start oldal 2 S.M.S. 3 Ötvös Károly és Lilla üzenetei Tudtad-e... 3, 5, 9, 13 Eklézsiakövetés Bűn és büntetés a 17. században Kálvin szigora Dekéri Kata esete (L)élek és irodalom 4 Egy mély sóhajtás

Részletesebben

KÁLVINISTA SZEMLE. LXXXII. évfolyam 3. szám Komárom, 2011. március Ára 35 cent

KÁLVINISTA SZEMLE. LXXXII. évfolyam 3. szám Komárom, 2011. március Ára 35 cent KÁLVINISTA SZEMLE A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJA LXXXII. évfolyam 3. szám Komárom, 2011. március Ára 35 cent A BIZONYSÁGTEVÉS FELADAT Úgy van az Isten országa, mint amikor az

Részletesebben

Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára

Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2009 / 1. Vasárnap válságnap? Ünnep-e neked is a vasárnap? Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára Hitvallásunk terei: Dr. Varga

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

LXXXIV. évfolyam 10. szám Komárom, 2013. október Ára 35 cent

LXXXIV. évfolyam 10. szám Komárom, 2013. október Ára 35 cent KÁLVINISTA SZEMLE A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJA LXXXIV. évfolyam 10. szám Komárom, 2013. október Ára 35 cent FELSZABADÍTÓ LENDÜLETTEL Jézus így szólt hozzá: [ ] Kit keresel?

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató 1 Gyülekezeti tájékoztató 2011. február XVIII. évf. 2. szám Ideje van az örömnek Örülök szoktuk mondani akkor, amikor jó hírt hallunk, amikor kedves ismerőssel találkozunk, vagy amikor sikerült elérni

Részletesebben

Zempléni Reformátusok Lapja

Zempléni Reformátusok Lapja IX. évf. 3.sz. 2006. Reformáció havában Zempléni Reformátusok Lapja A Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteinek időszakos lapja A lkotása felett kezdetben az Úr Z árszóként ily szavakat mondott:

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

BÉKESSÉG. Húsvét felé. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. február XVI. évfolyam 1. szám

BÉKESSÉG. Húsvét felé. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. február XVI. évfolyam 1. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. február XVI. évfolyam 1. szám Húsvét felé az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által (1. Tessz. 4,14) Catullus ókori költő írta:

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2008. ÁPRILIS - 28. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI

Részletesebben

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN TARTALOM Ferenczi Zoltán Előremutató visszatekintés Hamar István Vendégszolgálatban Mire való az egyház? 3 VERS Molnár Kata: Könnycsepp HÁZUNK TÁJÁN 4 Tóth Kása Sarolta Esperesi látogatás Nyíri Györgyné:

Részletesebben

LXXXIV. évfolyam 12. szám Komárom, 2013. december Ára 35 cent

LXXXIV. évfolyam 12. szám Komárom, 2013. december Ára 35 cent KÁLVINISTA SZEMLE A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJA LXXXIV. évfolyam 12. szám Komárom, 2013. december Ára 35 cent DRÁGA ADVENT, KÖSZÖNTÜNK! Legyenek a ti derekaitok felövezve, és

Részletesebben

AVEL O RASHAJ! JÖN A PAP!

AVEL O RASHAJ! JÖN A PAP! AVEL O RASHAJ! JÖN A PAP! Összeállította: Juhász Éva Előszó: Kocsis Fülöp Sajtó alá rendezte: Szabó Sándor Lektorálta: Dr. Seszták István Korrektúra: Szopkó Bernadett Kiadó: Hajdúdorogi Egyházmegye 4400

Részletesebben