HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! Együttes ülés Királyházán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! Együttes ülés Királyházán"

Átírás

1 A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15. évfolyam, 168. szám, július Együttes ülés Királyházán A MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége és Választmánya június 25-én együttes ülést tartott a MOL Bányász tulajdonát képező Királyházai Turistaházban Biri László elnökletével. Elsőként Bodnár Gábor, az új gondnok adott tájékoztatást az eltelt öt hónap tapasztalatairól, a jövőbeni feladatokról (a kapcsolódó miniinterjú lapunk 11. oldalán olvasható), majd a MOL Bányász könyvelését végző TAXALAND Kft. képviselői tartottak beszámolót az ellenőrzési tapasztalatokról, a takarékos gazdálkodásról, akik munkáját dicsérte a MOL Bányász elnöke. Az elnök bejelentette, hogy júliustól Révész Klára gazdasági irodavezető távozik az apparátusból, feladatát a jövőben Rottenberger Edit, a MOL Bányász munkatársa veszi át. Ezt követően, közel egy órán keresztül Biri László adott számot az eltelt időszak aktuális szakszervezeti eseményeiről, a főbb történésekről, majd az Elnökség által készített Szervezetiés Működési Szabályzat tervezetét vitatta meg a testület. A tervezett SZMSZ szerkezete: I. fejezet: A szakszervezeti szervek általános feladatai; A működési rendre irányuló általános szabályok; Szövetségiszervezeti élet II. fejezet: A Szakszervezet szervezeti felépítése (szervezeti formák, testületek, alapszervezetek, szakmai- és területi szerveződések) III. fejezet: Szakszervezeti csoportok; Részlegi-, üzemegységi-, üzemi bizalmi testületek, munkahelyi bizottságok; Az alapszervezet operatív irányító szerve; Alapszervezeti küldöttgyűlés (Bizalmi Testület, Taggyűlés); MOL Bányász Elnöksége, Választmánya; IV. fejezet: Szakszervezeti tisztségviselők (jogállás, képviseleti jogok, feladatok bizalmiaktól a MOL Bányász elnökig bezárólag részletesen és konkrétan); V. fejezet: A szakszervezet vagyona, gazdasági és pénzügyei; Napirendi pontként tárgyalta a testület a kedvelt, népszerű és tartalmas újságunk, a MOL Bányász Hírlap helyzetét. Biri László elnök, majd Éblné Németh Margit alelnök az iparági szakszervezeti lapok rangsorában dobogós helyen álló MBH melyről az érdeklődők olvashatták az olvasók, a tagság, a tisztségviselők és a szakma állásfoglalását, kedvező megítélését jövőképével foglalkoztak, majd a MOL Bányász elnöke bejelentette, hogy a Választ- 45 mány részére rövidesen készítenek ebben az ügyben egy előterjesztést. Zárásként Juhász Attila régiós elnök, a horgász kupa versenybírósági titkára adott összegzést a sikeres jubileumi rendezvényről, majd Szalai Géza tájékoztatta a testületet a 49. Olajos Teke Kupa és 8. Lukvár Emlékverseny nemzetközi torna, a három napos MOL Bányász-MOL ÜT rendezvény kedvező tapasztalatairól. A késő esti órákban rendhagyó eseményekre került sor, melynek első főszereplője Révész Klára volt, aki pályamódosítással a banki szférában kamatoztatja egyetemi végzettségét, felkészültségét. Munkásságát Biri László méltatta, majd a búcsúzó szépséget számos meglepetés érte Az est másik főszereplője Polovics József, a KVV alapszervezetnél 18 éven át elnökként eredményesen dolgozó vezető tisztségviselő volt, aki nyugdíjba vonult, s akinek helytállását a MOL Bányász elnöke méltatta, majd az ünneplő POLO összegezte pályafutását, mely után Ő is számos meglepetésben részesült a testülettől és a barátoktól egyaránt. (balogh) Fotó: Szalai Géza MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

2 2 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július Érdekképviseletek találkozója az Olajterv Csoport elnök-vezérigazgatójával Az Olajterv Cso portnál működő szakszervezetek és üzemi tanácsok vezetői Biri László, a MOL Bányász Szak szer vezet elnöke kez de mé - nyezésére június 4-én megbeszélést folytattak Polony István úrral, (képünkön) az Olajterv Csoport elnök-vezérigazgatójával az Egy Olajterv 2015 programról, valamint annak időrendi végrehajtásáról. A találkozón a MOL Bányász érintett alapszervezetein és üzemi tanácsain (KVV Zrt. és DKG EAST Zrt.) túl részt vettek a LIGA szakszervezet gépgyári képviselői, valamint a Turbo Team Kft. Szakszervezetének képviselője is. Biri László MOL Bányász elnök a megbeszélés bevezetőjében kitért arra, hogy a program elindítását követően a munkavállalók változásnak leginkább kitett csoportja úgy érzi, hogy az érdekükben nem történik semmi, bizonytalanok és a változástól való félelem kivetül a szervezetekre. Munkavállalók, érdekképviseletek egyaránt érdekeltek egy sikeres vállalati működésben, ezért az érdekképviseletek már a tervezés fázisában felajánlják együttműködésüket és tapasztalatukat, különös figyelemmel a változás okozta humán kérdések rendezésére jelezte Osváth Károly, a MOL Bányász KVV szakszervezeti alapszervezetének elnöke. A rövid bevezetőt követően, a vállalkozások jelenlévő érdekképviseleti vezetői elmondták a gondolataikat és feltették a kérdéseiket Polony István elnök-vezérigazgatónak. Az elnök-vezérigazgató úr a Turbo Team szakszervezeti elnökének arra a kérdésére, hogy jelen állás szerint hol tart a társaság átalakítása, válaszában arról tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a megfogalmazott irányelvek fennállnak a Turbo Team vonatkozásában, ennek alapján vannak tevékenységek melyeket integrálnak, ezek körülhatárolása már megtörtént, ilyen többek között az FGSZ-es szerződés kiszolgálása, valamint az irányítástechnikai tevékenység. A Turbo Team csapata dolgozik, a június közepére megcélzott kiválási stratégia tartható. Azon területekre, amelyek nem profilba illeszkedő tevékenységek, nem tartanak igényt az Olajterv Csoporton belül, de ezeket felajánlják a Turbo Team menedzsmentjének megvásárlásra. Egy másik elgondolás pedig az, hogy piacra viszik és megkeresik az érdeklődő befektetőt. Amennyiben az első két verzió megvalósítása ellehetetlenülne, akkor az egymástól való elválást kell megfontolni, amivel kapcsolatban az elnökvezérigazgató úgy véli, hogy ide nem juthatnak el. Az elmúlt időszak létszám leépítéseit a társaság jelentős árbevétel-elmaradása okozta, és az nem hozható összefüggésbe az Egy Olajterv 2015 programmal. A KVV szakszervezeti alapszervezete elnökének kérdésére, hogy ki lesz a tárgyalópartner a kollektív szerződés és a bérfejlesztés kérdésében, az elnök-vezérigazgató az Olajterv Csoport központját nevezte meg. Az egyeztetéseket a központi HR szervezettel kell lefolytatni, ebben a folyamatban a divízióvezetők is részt vesznek. A bérfejlesztéssel kapcsolatos kérdésre az elnökvezérigazgató a válaszában elismerte, hogy az elmúlt két év jó teljesítményét figyelembe véve jogos az elvárás és az alapbérfejlesztés nem kerül le a napirendről. Osváth Károly felvetésére Polony István hangsúlyozta, a gyors befejezés mindenki érdeke, hisz az átalakítás a csoport többségét nem érinti, egy elhúzódó átalakítás esetén viszont mindenki bizonytalan. Június végéig a szervezeti vezetők megkapják azokat az irányelveket, amelyeket tartaniuk kell, ezt követően július 31- ig véglegesíteniük kell saját szervezetük struktúráját, amit a projektirányítás elé kell terjeszteniük. Ez a menetrend biztosítja azt, hogy a nyár végére eltűnik a bizonytalanság, minden munkavállaló tudni fogja mi lesz vele. Az érdekképviseletek azon igényére, hogy a folyamatokban is szeretnének részt venni és nem csak az események után kullogni, az elnök-vezérigazgató azt mondta, hogy kifejezetten igényli az érdekképviseletek együttműködését akkor, amikor emberi tényezők kerülnek előtérbe. Elmondta, hogy az összes munkajogi kérdésben a HR a felelős és a szakszervezetek partnere is ez a szervezeti egység. Osváth Károly azon érzésének adott hangot, hogy a központban hozott döntéseket a helyi vezetők nem merik kritikával illetni. Az észrevételek nem jutnak el a megfelelő szintre. A DKG-EAST számára folyamatosan gondot jelent olyan mértékű megrendelés állomány megszerzése, amely gazdaságosan kitölti a gyár kapacitását. A központosított kereskedelem tude elegendő munkát szerezni, vagy a társaságnak magának kell azt pótolni? A gyárban nem kedvelt munkaidő keretben való foglalkoztatást a folyamatos leterhelés oldhatná fel hangsúlyozta Ámon Attila, a MOL Bányász DKG-EAST alapszervezetének elnöke. Az elmúlt években a DKG tevékenysége jelentős adózás előtti veszteségeket produkált, melyet az Olajterv Csoport kezelt hangsúlyozta válaszában Polony István. A csoport számára a gépgyárban lévő tudás komoly érték. Minden feltétel adott ahhoz, hogy a csoport a gyártás bázisa legyen, de ehhez további költségoptimalizálás is szükséges. A DKG a magas hozzáadott értékű, magas fedezetű termékek piacán tud eredményes lenni. A DKG értékesítési tevékenysége megszűnik, központosítva lesz. A társaság értékesítési kollégái helyileg továbbra is a DKG-ban dolgoznak, csak központi irányítással. A változásra azért van szükség, mivel korábban nem volt szinergia a piacon való megjelenésben, így egyes cégek piaci pozícióit nem tudták csoport szinten is kihasználni. Amennyiben a DKG értékesítése eljut a tervezett árbevételig, nem lesznek veszteségesek, de ennél is több kell ahhoz, hogy megszűnjön a munkaidőkeret alkalmazása és egyenlő éves terhelése legyen a munkavállalóknak. A DKG menedzsmentje széles fejlesztési tervvel is előállt. A termék portfólióváltás magával fogja hozni az új fejlesztéseket, a nagy igénylista a működés során fog tudni teljesülni. A gazdálkodás helyreállítását követően, hét szűk esztendő után lépni fognak bérben is hangsúlyozta az elnök-vezérigazgató az érdekképviseleti vezetők előtt. Az átszervezésekkel kapcsolatos humán kérdésekben, melynek menetrendje július végére lesz meg, a HR koordinál. Az Olajterv Csoport tagvállalatokra bontott felelős vállalati hozzáállást fog tanúsítani (gondoskodó munkáltató) az átszervezés során a munkájukat esetlegesen elvesztők irányába (outplacement, végkielégítés, gondoskodó vállalati elbocsátás, elhelyezkedés segítése ). Nagykanizsán ajánlanak munkát a KVV Siófoki telephelyéről áthelyezett gyártás munkavállalóinak, biztosítva a napi munkába járáshoz a buszjáratot. A résztvevők kérésére az elnökvezérigazgató elmondta, nyitott arra, hogy hasonló megbeszélésre bizonyos rendszerességgel kerüljön sor. Kalász Sándor Fotó: Biri László Hasznos és követendő eszmecsere!

3 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július 3 Az Európai Üzemi Tanács ülésről jelentjük A MOL-csoport Európai Üzemi Tanács éves rendes ülését június között tartotta Budaörsön, a Hotel Holiday Innben. Együttműködés - részvételi jogok Az ülés első napján, június 10-én Bakos Ernő összefoglalta az elmúlt év eseményeit, az Ügyvezető bizottság által folytatott konzultációkat, az országlátogatásokat, valamint a képzéseket. Ezt követően egységes prezentációs sablont alkalmazva az EÜT tagjai számoltak be a tagvállalatoknál történt változásokról, a gazdasági eredményekről, a fejlesztésekről, a foglakoztatás alakulásáról, valamint értékelték az elégedettségi felmérés eredményét. Kaczor Tibor felvetésére az EÜT arról határozott, hogy a testület a ös éves ülésig előkészíti a következő időszakra vonatkozó Új Európa Program anyagát megvitatásra és az őszi konzultációs ülésen való elfogadásra. Ezt követően Bakos Ernő elnök előterjesztette és vitára bocsátotta az EÜT egyéves munkatervét a 2015-ig tartó időszakra. A munkatervet rövid vita után egyhangúlag elfogadta a testület. Az EÜT az előre beküldött, valamint az Ügyvezető Bizottság által előkészített kérdéseket és a tagok által az ülésen felvetett témákat tematizálta és felkészült a Felsővezetői fórumra. Az ülés második napján, június 11-én Demeter Bubalo Zdravka tartott tájékoztatást a MOL-csoport HR stratégiájáról és válaszolt a feltett kérdésekre. A tájékoztatón részt vettek a Zászlóshajó vállalatok HR vezetői: Fekete László, Senčar Perkov Vladimira, Burianová Erika és Pillon Paola. A csoportszintű HR igazgató új projekt előkészítéséről számolt be, amely egy tudásmegosztó fórumot és platformot indít egy minden munkavállaló által hozzáférhető software formájában. Az új módszerek az eddiginél jobban fogják támogatni a mintegy 30 ezer munkavállalót foglalkoztató cégcsoport nagymértékű inorganikus növekedését, a napi 200 ezer hordó kitermelés elérését. A HR tájékoztatót Felsővezetői Fórum követte, melyre meghívást kaptak az EÜT kapcsolattartói, a Csoport reprezentatív szakszervezeteinek vezetői és a Csoportszintű Munkavédelmi Bizottság elnöke. A top menedzsment részéről Molnár József vezérigazgató, Horváth Ferenc DS ügyvezető igazgató és Dodds Alexander US ügyvezető igazgató tartott tájékoztatást a MOL-csoport gazdasági helyzetéről, stratégiájáról és célkitűzéseiről. A vezérigazgató rámutatott, hogy az olajipari gazdasági környezetet a 100 UDS fölött prognosztizált olajár, az USA intenzív kitermelése, az olcsó forrásoktól és a nagy kereslettől távol lévő Európa finomítási többletkapacitása és a távol-keleti rohamos gazdasági növekedés határozza meg. Európában az olaj és a gáz taratósan drága lesz. A MOL-csoport tavaly pénzügyileg sikeres évet zárt, nyereségességét az US-ben növelni tervezi. Több országban folyik a kutatás és a kitermelés, az év végére napi 100 ezer hordó az előrejelzés. A jövő év elejére 10% termelésnövelést terveznek, míg 30%-os növekedést 5 éven belül a jelenlegi eszközökkel számítva. A Közép-kelet-európai termelés csökkenésének kompenzálása érdekében a kurdisztáni befektetésekre kell koncentrálni, ahol napi ezer hordó, az újonnan megvásárolt északi-tengeri termelési központban pedig napi 18 ezer hordó érhető el. Az Oroszországi és kazahsztáni kutatási területeken organikus és inorganikus befektetésekkel fogják növelni a termelést. A pakisztáni kitermelés eléri a napi 80 ezer hordót, meghaladva a magyarországi és horvátországi együttes termelést. Idén a befektetések nagyobb részét az US területén fogják eszközölni. Kérdésre válaszolva Molnár József kijelentette, hogy onshore és offshore munkákra a Crosconak és a Rotarynak Kur disz tán - ban tudnak a kapacitásuk egy részére megrendelést biztosítani. A teljes kapacitásuk lekötése érdekében a piacról kell megrendelést szerezniük. A DS területén a logisztikánál, a kiskereskedelemben a kúthálózat területén várhatóak a beruházások. A beruházásokhoz rendelkezésre állnak a szükséges pénzeszközök. Alapvető szempont azonban minden beruházásnál a megfelelő megtérülés biztosítása. A vezérigazgató rámutatott, hogy javítani kell a CAPEX teljesítményen, a megvalósítás a szűk keresztmetszetünk: a tervezett beruházásoknak csak a 64%-át sikerült teljesíteni. Kérdésre válaszolva Molnár József elmondta, hogy a csehországi kúthálózat akvizíciós csomag részét képezi a cseh finomításban való részvétel lehetősége, ha a feltételek meglesznek. Az első osztályú töltőállomások megszerzése elsőrendű érdeke a MOL-csoportnak, mivel a Slovnaft is exportorientált finomító, Ausztria és Cseh - ország felé értékesít. A horvátországi finomítók jövőjét illetően a vezérigazgató rámutatott, hogy míg a Slovnaft és a Dunai finomító az elvárásoknak megfelelően teljesít, a horvátországiak veszteséget termeltek. Minden eddigi ráfordítás dacára nem mutatkozik megtérülést ígérő megoldás, miközben a finomítói árrés hosszú távon magasabb a korábbinál. A kutatás-fejlesztés jelentőségére vonatkozó kérdésre a vezérigazgató kifejtette, hogy a jövőnk nagyrészt a mérnökeink kezében van az operatív területen és a K+F-nél. Mivel nálunk nincs kiemelkedő K+F tevékenység és nem valószínű áttörő felfedezés, az új technológiák átvételében, alkalmazásában vagy akár a kidolgozásában kell jónak lenni. Fontos a jó mérnöki kapacitásunk mobilizálása, a problémák feltárása, az aktív párbeszéd. Az US bérkörnyezetével kapcsolatos kérdésre válaszolva Demeter Bubalo Zdravka rámutatott, hogy a lemorzsolódás 5% alatti, ami megfelelő kompenzációra utal. Dodds Alexander US ügyvezető igazgató bemutatta az US IMA átalakított szervezeti felépítését. A hatékonyabb működést célzó változtatások a magyar és a horvát Zászlóshajó vállalatokat érintetlenül hagyták, inkább a nemzetközi portfóliót érintik. Regionális igazgatókat neveztek ki Közép- és Közel-Kelet, Afrika és a FÁK területére, a budapesti központ és a működő vállalatok (OPCO) hatékonyabb működtetésére. A célként kitűzött napi 200 ezer hordós teljesítmény érdekében, az elkerülhetetlen magyar- és horvátországi termeléscsökkenés kompenzálására organikus és inorganikus növekedésre van szükség. A magyar és horvát tárolók nagyobb kihasználtságára, valamint a termelés és tárolás további fejlesztésre Pakisztánban és Oroszországban 1 milliárd dollárt allokáltak, és ehhez kell hozzárendelni az integrált, világos feladatköröket meghatározó, az emberi erőforrásokkal jól gazdálkodó szervezetet. Konzultáció! Felsővezetői Fórum! Koordinációs tanácskozás!

4 4 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július Az Üzemi Tanács ülésről jelentjük A rendelkezésre álló forrásokat a megfelelő helyen és jó hatékonysággal kell elkölteni, gondoskodni kell a nyugdíjhoz közel álló generációt kiváltó jó szakemberekről, és a tehetség megtartásáról a Csoport minden országában. A magyarországi termelésről szólva Dodds Alexander elmondta, hogy folytatják a stratégiát, mivel a termelés csökkenésének mértékét az új technológiáknak köszönhetően sikerült 7%-ról 5% -ra javítani, két blokk már sikeres és bíznak az új hatékony kutatások eredményességében is. A kiaknázatlan források mintegy 100 millió hordó tartalékot rejtenek. A Crosco és a Rotary fejlesztési lehetőségeit az ügyvezető igazgató úgy értékelte, hogy a rendkívül erős piaci versenyfeltételek között kell munkabiztonság és termelékenység szempontjából megállniuk a helyüket és jó szolgáltatásértékesítési tervvel kell előállniuk, javítaniuk kell az üzleti folyamataikat, versenyképes döntéseket kell hozniuk. Mindez a piacon, az eszközökön és az embereken múlik. Nizzoli Francesco elmondta, hogy az olasz szakszervezetek értékelik a finomító átalakítása miatt a munkavállalókkal kötött megállapodást. Kérte, hogy a MOL vegye figyelembe a mantovai telephelyet új projektek szempontjából. Kérdésére válaszolva az ENI töltőállomás hálózat és cseh finomító vásárlási tranzakció, valamint az IES finomító bezárásának körülményeit megvilágítva az ügyvezető igazgató elmagyarázta, hogy bár az olaszországi fogyasztás csökkenése nem teszi lehetővé ennek az értékláncnak az ottani fenntartását, a MOL nem akarja feladni jelenlétét a térségben. A cseh tranzakció az ENI döntésének következménye, miszerint kivonul Cseh or - szág ból és Romániából, így a MOL 208 töltőállomást vásárol fel, növelve saját hálózatát ezekben az országokban. A benzinkutak az adott országban a legsikeresebb és fenntartható márkanév alatt fognak üzemelni. Horváth Ferenc azt is elmondta, hogy a második generációs bio üzemanyagok terén is vannak együttműködési terveik, technológiai fejlesztésre akarunk koncentrálni partnerek bevonásával. A működés helyszínéről még nincs döntés. Az ügyvezető igazgató kijelentette, hogy ez nem az utolsó tranzakció az idén. Üdvözölte, hogy mielőbb üzembe helyezik a TVK területén a butadién üzemet, sőt azt is megemlítette, hogy esetleg a világ egyik vezető műgumi gyárával fogunk ott együttműködni. A Felsővezetői Fórumot követően az ÜB kezdeményezésére EÜT Szakszervezeti Koordinációs tanácskozásra került sor a Csoport reprezentatív szakszervezetei elnökeinek a részvételével. Biri László arra hívta fel a figyelmet, hogy az anyavállalat működtetési mintáinak erőszakos átvitele a tagvállalatokra gyakran a helyi sajátságok figyelembe vétele nélkül történik. Az elnökök egyetértettek abban, hogy az érdekképviseleteknek összehangolt formában kell megfogalmazniuk az észrevételeiket a munkáltatónak. Önmagában a tapasztalatcsere és egymásnak az eseményekről való tájékoztatása sokat segít az összehangolt érdekek érvényesítésében. Évente legalább két alkalommal össze kell ülni és megmutatni az érdekképviseletek egységét. Közös álláspontot kell meghatározni és átadni a szakszervezetek nevében a munkáltatónak. Kaczor Tibor formálisan meghívta a szakszervezeti elnököket szeptemberben a Slovnafthoz, hogy ne csak az együttműködési szándékot nyilvánítsák ki, hanem az egységes álláspontjukat együtt közvetítsék a munkáltató felé. Kovács József a résztvevők figyelmébe ajánlotta, hogy erre a tanácskozásra célszerű meghívni az EÜT Ügyvezető Bizottságát is. Megemlítette, hogy a létszámleépítés példa volt a szakszervezeti együttes fellépésre, amikor a csoportos létszámleépítés alkalmával a munkatörvénykönyvben előírtnál magasabb juttatást sikerült elérni az érintett munkavállalóknak. Hasonló eredményeket lehetne elérni a HAY besorolás kontrollálásánál és korrekciójánál is. Bognár Piroska javasolta, hogy a szakszervezetek állapodjanak meg olyan akciókról, amelyekkel demonstrálni tudják a munkáltatónak, hogy a munkavállalók nincsenek megelégedve azzal, amit a vezetés rájuk erőltet. Bakos Ernő rámutatott, hogy akár az Új Európa Program keretében, akár Csoportszintű Kollektív Szerződésben lehetne egységesen szabályozásokat teremteni. Erre példa a MOL Nyrt-nél élő esélyegyenlőségi és rehabilitációs szabályzat. Csoportszintű megállapodás köthető ezekre az elemekre. A kompenzációs csomagon lehet kipróbálni, hogy mennyire tudnak a szakszervezetek egységes álláspontot kialakítani. Egyetértettek abban, hogy ne fogadjanak el a munkáltatótól szóbeli megállapodásokat, vagy ígéreteket, mindent írásban kell rögzíteni és időt biztosítani a megfontolt és egyezetett érdekképviseleti vélemény kialakításához. Továbbá kijelentették, hogy a MOL vállalatainál magas szintű érdekképviseleti munka folyik és kérni fogják, hogy ezentúl a szakszervezetek közösségét tájékoztassák a munkáltatói közleményekről. A résztvevők arról határoztak, hogy a szeptemberi szlovákiai találkozóig minden szervezet írja meg álláspontját, és küldje meg az EÜT koordinátornak, aki szükség szerint gondoskodik az anyagok fordításáról. Ezt követően az álláspontokat Kaczor Tibor összefoglalva egységes vitaanyagként küldi vissza a szakszervezeteknek. Az EÜT tagok és a szakszervezeti képviselők kijelentették, hogy összességében elégedetlenek a felső vezetés által adott tájékoztatással, mivel a konkrét kérdésekre általános válaszokat adtak. Az EÜT ülés a harmadik napon képzéssel folytatódott, melyen részt vett Taligás Ildikó munkavállalói kapcsolatok szakértő. A képzést Franco Jan, az ACV CSC belga szakszervezeti konföderáció szakértője tartotta az ÜB meghívására. Éblné Német Margit A MOL DS Fejlesztés szervezet átalakításáról szóló tájékoztató szerepelt a MOL Nyrt. Üzemi Tanács május 8-án, Budapesten tartott ülésén. Pullan David csoportszintű DS Fejlesztési igazgató, Eerola Miika csoportszintű Termelés igazgató, Galambos László Százhalombatta Termelés MOL vezető és Varga Géza DS Fejlesztés MOL vezető ismertette a szervezeti változásokat a DS Fejlesztés és a Termelés szervezeteiben. Elmondták, hogy a Finomítás fő céljai szakmai szempontból a finomító folyamatos és balesetmentes működtetése és karbantartása, gazdaságilag pedig a nyereség maximalizálása. A célkitűzések eléréséhez a jelenlegi működési modellt át kell alakítani, és az egyes szervezetek célkitűzéseit össze kell hangolni a finomító célkitűzéseivel. Bár mátrix szervezet kerül létrehozásra, de egyértelművé kell tenni a szerepeket és felelősségeket. A Termelés és Downstream Fejlesztés közötti együttműködés javítása fontos része a modellváltásnak. A hatékonyság javítása érdekében a kulcsfontosságú területek nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak: kiemelten fontos a karbantartás, a technológia és a fejlesztés szakmai tevékenységének támogatása. Az átalakítás a Termelésnél nem jár szervezetek törlésével, összevonásával és nem hoznak létre új szervezetet sem. Új pozíciók lesznek, létszám leépítés nem tervezett. Varga Géza bemutatta a szervezet átalakítást a Technológia és Fejlesztés szervezetnél. A jelenlegi Termelési Kiválóság és DS Fejlesztés Mérnöki Tudásközpont összevonva az Új Technológia és Fejlesztés szervezet néven működik tovább, átvéve a következő Előtérben a szervezet-átalakítás!

5 2014. július MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 5 három fő területet: technológiai fejlesztést, a technológiai számítást és a környezet- és korrózió védelmet. A környezet- és korrózióvédelmi szervezetnél a vegyészmérnöki ismeretekre épülő korrózióvédelmi kompetenciák kerülnek át a Technológia Fejlesztés szervezetbe. Míg funkcionális szempontból a laboratóriumi csapat eddig két részből állt egy laboratóriumi elemzés és egy ehhez kapcsolódó mérnöki tudás háttér részből, ez most szétválik. A mérnöki tevékenység a Technológia Fejlesztés szervezetbe kerül, a labor része a Minőségellenőrzési osztályhoz. Ez nem egyedi modell. Fontos a biztonságos, magas szakmai tudás és az akkreditáció folyamatos fenntartása. Összességében a termelésen belül az öszszes szükséges korróziós kompetencia megjelenik az érintett szervezetekben, így kerek egészet fognak képezni. Az Asset team elgondolás lényege, hogy az üzemeltető karbantartó, technológus kollégák egy helyen dolgozzanak, az Asset team három felelőse az Üzemvezető, a vezető technológus és a vezető karbantartó. Downstream innovációs szervezet magába foglalja a globális szintű termékfejlesztési feladatokat és a hozzátartozó szakember csoportot, a meglévő Kutatás innovációs szervezetet, az ezeket a tevékenységeket kiszolgáló laboratóriumi hátteret, a reaktor technológia szervezetet, illetve a félüzemi, vagy kísérleti gyártás szervezeteket. Kutatás Innovációs egységekben a mérnöki állomány kap helyet, míg (kapcsolatos mérnöki állomány) az ezen két funkciót kiszolgáló támogatóegység, a jelenlegi anyagvizsgálat és alkalmazás technikai laboratóriumból, a reaktortechnikából és a kísérleti gyártásból áll. Bakos Ernő kifejtette az ÜT tagokban és munkavállalókban felvetődő aggodalmakat. A világ nagyobbik felén részben a fejlesztésben és az általa hozott eredményekben látják a kitörési pontot a válságból a vállalatok. Sok vállalat növelte, és nem csökkentette az ilyen irányú költségeit. A K+F tevékenység alapja a tervezett, hoszszú távon is kiszámítható tevékenység, melynek során nem feltétlenül a rövid távú eredményességet szokták megfogalmazni. A feltételek biztosítása mellett még két fontos pillére van: a folyamatosság (a tudásé is) és a bizalom. A MOL DS fejlesztésnél hosszú ideig lehetett tervezett, szervezett munkát végezni óta egymást érik az átszervezések. Az utolsó után, tavaly tavasszal állt fel az új szervezet új vezetéssel és nagy reményekkel. Az ÜT nagy előnynek tartotta, hogy a DS fejlesztés összehangoltan kezelte a feladatokat a termék, a technológia, a projektek és a K+F terén a kapcsolódó folyamatokkal. 4-5 éve született a döntés, hogy a víz és környezetvédelem, valamint a korrózióvédelmi kompetenciák (labor és fejlesztés) a DS fejlesztésen legyen, hogy jobban ki tudják használni az egymást erősítő ismeret és támogatás hatását. Tavaly felállt az új szervezet, de kollégáinknak sem időt, sem lehetőséget nem hagytak, hogy bizonyítsák: jók voltak a jelenlegi vezetés elődeinek elképzelései. A dolgozók elkeseredettek, állandó a bizonytalanság, tevékenységükből jelentős időt fordítanak, fordítottak az eredményesség bizonygatására és a jelentésírásokra. Ez mind idő, pénz és energia. Megfogalmazásuk szerint sajnálatos, hogy lassan már szakmailag és anyagilag nem lesznek elég vonzóak a megfelelő utánpótlás számára. Nem látják biztosítva sem a megfelelő karrier lehetőséget, sem a megbecsülést, a nyugodt feltételeket a kutató-fejlesztő munkához. Mindezek egyre inkább elmenetelre ösztönzik munkatársainkat. Mi magyarok kicsit röghöz kötöttek vagyunk, vagy talán voltunk más nemzetekhez képest, de ha elszakad az a bizonyos cérna, van az a pénz, amiért külföldre mennek kollégáink dolgozni. A béreket ismerjük, a legfőbb visszatartó erő a jó munkahelyi légkör és az alkotó munka lehetősége volt elsősorban. Meggyőződésünk, hogy ennek a vállalatnak szüksége van egy önálló, legfelső vezetés által támogatott fejlesztési szervezetre. A továbbiakban a vezetők a feltett kérdésekre válaszoltak. É.N.M. Együttes ülés a Rotary Zrt-nél Június 5 -én Üzemi Tanácsszakszervezetek a Társaságvezetésével maratoni együttes ülést tartott. 1. Az első téma a Társaság üzleti tervének módosítása és a beruházási-fejlesztési elképzelések voltak, Draskovits Dénes gazdasági igazgató előadásában, amelyet kiegészített László Zoltán vezérigazgató és Gozdán Tibor műszaki igazgató. Elmondták, hogy a horvát kormány INA csoportot érintő intézkedéseinek hatására az INA-ban, a Crosco-ban és a Rotary-nál is megszorító intézkedésekre került sor, ezért módosítani kellett a mi üzleti tervünket és a beruházási tervet is. Az új terv 6,32 berendezéssel számol ebben az évben, ennek oka az R61-es januárra tervezett tevékenységének kiesése, az E401 kezdése márciusról augusztusra tolódása. A berendezés-program változás 106 millió Ft bevételkiesést okoz. A legnagyobb bevételkiesést (-840millió) a Logisztika tervezett ütemnél korábbi megszüntetése okozza. Pozitív hatású, hogy a Lyb43 fúrási tevékenységet végez, a cementezési szerviztevékenység jelentős (+278 millió) többletet hoz, s a beruházás csökkentés miatt értékcsökkentés hatása is pozitív. Öszszességében mintegy 800 millió forint bevételcsökkenés következik be a változások miatt. Ezzel szemben az eredményelvárás a 479 millióról (EBIT) 606 millióra növekszik. Ez az eredmény a vezérigazgató szerint csak további hatékonysági intézkedésekkel érhető el. Tervezik a szállítási gépjárműpark értékesítését még ebben az évben, a kiemelt munkakörök bérjuttatására 45,5 MFt-ot terveznek. A tereppótlék 1000 Ft/napra történő emelése megtörtént, a bérmegállapodás szerinti az 5 millió forintos jutalomkeretet elkülönítették. Az Iraki foglalkoztatás mikéntjének vizsgálata még nem zárult le, de meg fogják találni az optimális megoldást. Gozdán Tibor szerint az albániai tevékenységre is új tendert fognak kiírni, ezeken jól kell szerepelnünk. Nagy kihívás lesz, mert erős a konkurencia a térségben. A Társaság a beruházási keretét is közel 1 milliárd forinttal csökkenteni kényszerült. A tervek szerint 2014-ben a Együtt erősebbek vagyunk!

6 6 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július Crosco eredményes lesz, EBIT mutatója várhatóan több mint 10 szerese lesz a Rotaryénak. Nálunk pozitív fejlemény, hogy a Kk 10-esre a MOL igényt tart, így év végéig 4 kútjavító berendezés fog dolgozni, s egy-két munka más megrendelőktől is származik majd. A Társaság az osztalékelvonást követően működését rövid és hosszú távú hitelekkel kénytelen finanszírozni. 2. Tájékoztatót kaptunk a bérek, keresetek évi alakulásáról, a foglalkoztatás jellemzőiről Rosta Ágnes Hajnalka HR szektor igazgatónő előadásában. A bérmegállapodásunk szerint a 300 ezer forint alatti alapbérű munkatársak 5,3%, a ezer közöttiek 2% alapbéremelésben részesültek. Kötelező béremelést kapott 20 fő, a minimálbér megemelkedése miatt. Az EBIT teljesítményprémium (20 nap) a no vem be ri bérekkel kifizetésre került. A vezetői prémiumot 115 fő, május havi bérrel megkapta. Éves szinten a T.M.F. átlagalapbérek a fizikaiaknál forintra, a szellemieknél forintra alakultak, a vállalati átlagalapbér forint lett, a vállalati átlagkereset forintra nőtt. A évi nyitó létszámunk 733 fő volt, ebből fizikai 528, szellemi 170 fő, részmunkaidős 35 fő, a december 31-ei záró létszám 644 fő, amelyből fizikai 455 fő, szellemi 168 fő, 21 részmunkaidős volt. Határozott munkaidejű szerződéssel 119 fő rendelkezett. Angol középfokú nyelvvizsgával 57 fő, felsőfokúval mindössze 3 fő rendelkezik. Egyetemet, főiskolát 113 fő, középiskolát, technikumot 242 fő végzett, szakmunkás bizonyítvánnyal 257 fő rendelkezik. Az átlagéletkor 43,7 évre növekedett. A legtöbben a éves sávban tartózkodnak. Kilépett 134 fő, belépett 45 fő. 3. Az oktatási, képzési és szabadságolási tervről szintén Rosta Ágnes Hajnalka számolt be. A tájékoztatóból megtudtuk, hogy a jogszabályok és a működési feltételek teljesítése érdekében tervezett képzéseken (Well Control, targoncavezető, mérgező-anyag kezelő, darukezelő stb.) 169 fő vesz részt. A megrendelői követelmények és a hatékony működés teljesítése érdekében történő oktatásokra 498 fő lesz beiskolázva. Tervezve van egy angol nyelvtanfolyam is 15 fővel. A évről áthozott szabadságok száma 2014-re 1907 nap volt, így az éves szabadságnapok száma nap. A vezetők felhívták mindenki figyelmét arra, hogy az év végéig lehetőleg mindenkinek ki kell adni a szabadságot, az elkészített, ütemezett szabadságolási tervet ennek érdekében folyamatosan ellenőrzik. 4. A HR szektor-igazgatónő terjesztette elő a jóléti célú pénzeszközök felhasználásáról szóló beszámolót és a évre szóló tervet. A VBK, a szállás, munkába járás, a munkaruha-védőruha biztosítás, az önkéntes nyugdíjpénztár hozzájárulás, a kitüntetések, a foglalkoztatás-egészségügy, a Rotary nap, oktatás-képzés, életbiztosítások költsége évben forintot tett ki, ez az összeg évre forint összegben lett tervezve. Ebben az évben került bevezetésre a MOL Bányász Szakszervezet javaslatára a szociális segély intézménye ban 10 fő részesült forint segélyben. (8 fő rendkívüli szociális, 2 fő szülési segélyben) A segélykeret a Kollektív megállapodás szerint ez évben 1, 5 millió forint. 5. A Logisztikai tevékenység kiszervezésének állásáról, a pályázatok értékeléséről, a szállítási tevékenység jövőjéről László Zoltán adott tájékoztatást. Elmondta, hogy mintegy 80 szolgáltató kapott értesítést a szállítási szolgáltatási lehetőségről, 10 alatti pályázat érkezett. A műszaki értékelésük megtörtént, a szűrőn átesettektől pénzügyi ajánlatot kértek s a tervek szerint a helyi döntés június végéig megszületik, majd kezdődhet a jóváhagyási folyamat. A tervek szerint szeptemberig ez a folyamat is lezárul. Addig a jelenlegi szállítási szervezetben foglalkoztatott munkavállalókra szükség van, tehát nem fognak felmondani nekik. Ezután kérdésekre válaszoltak a jelenlévő vezetők. Rosta Ágnes elmondta, az előzetes értesítést, amelyet a dolgozók megkaptak, a csoportos létszámleépítés szabályai miatt küldték ki. Ennek az értesítésnek nincs időbeli hatálya, ez azt jelenti, hogy az értesítéstől számított 31. naptól valamikor fel fognak mondani. Ez valószínűleg augusztus végén, szeptember elején következhet be. Tekintettel arra, hogy a csoportos létszámcsökkentéssel érintettek között szerepelt Bajusz János szakszervezeti főbizalmi, üzemi tanácstag, szükségesnek tartottam, hogy az ÜT nyilvánítson véleményt munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatban, hiszen tagja a testületnek. Ismertettem a szakszervezeti bizottságunk állásfoglalását. Mint munkajogi védelmet élvező tisztségviselő munkaviszonyának megszüntetéséhez a szakszervezeti testület egyetértése szükséges az Mt. szerint, s a testületünk egyhangú vélemény nyilvánítása szerint nem ért egyet Bajusz János munkaviszonyának megszüntetésével, mert egyrészt a munkájára, mint a feladat legjobb ismerőjére továbbra is szükség van, másrészt eddig végzett kitűnő munkája sem teszi szükségessé elküldését. Az Üzemi Tanács tagjai közül többen kifejezték egyetértésüket a szakszervezetünk álláspontjával és az Üzemi Tanács is egyhangú szavazással állást foglalt, hogy nem ért egyet Bajusz János elküldésével. László Zoltán kijelentette, neki figyelembe kellett venni a szakmai szervezet döntését. Ezt követően kértem Őt arra, hogy újra mérlegelje a helyzetet, s vegye figyelembe a szakszervezetünk és az ÜT álláspontját. Mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy ez a Rotary már nem az a Rotary, ami volt, egészen más, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet jó. Már a MOL nem adja úgy a munkát, mint a korábbi években, már a MOL sem ugyanaz, mint volt. Alkalmazkodnunk kell a jelenlegi környezetünkhöz, a körülményekhez. Azt akarja elérni, hogy a Rotary a továbbiakban is eredményes, sikeres cég legyen, s ezért mindent meg fog tenni, hogy így legyen. Sajnos vannak népszerűtlen intézkedések is, amelyeket meg kell tenni a múltbéli hibás döntések korrigálása céljából. A Crosco-INA környezet pedig adottság, amelyhez igazodnunk kell. A pletykákat ne engedjük terjedni, kérte, keressük fel, ha ilyennel találkozunk, mert ezeket célszerű minél előbb tisztázni hangoztatta László Zoltán. 6. Befejezésként Anger Tamás ÜT elnök számolt be az elmúlt ciklusban végzett üzemi tanácsi munkáról, megköszönte a tagoknak, a szakszervezeti képviselőknek az aktív közreműködést. Elérzékenyülve szólt a testületben végzett munka szépségeiről, majd bejelentette, hogy a mandátuma lejárt, s miután ennek a testületnek ez volt az utolsó ülése, határoznia kell a választási bizottság megalakításáról. Azt javasolta, hogy a választások időpontja szeptember e közötti időszakban legyen. Előtte nyolc héttel a Törvény szerint Választási Bizottságot kell létrehozni, amelynek a feladata lesz a választások lebonyolítása, elnökének Fazekas György kollégát javasolta felkérni. Az időpontról és Fazekas György felkéréséről a testület döntött, egyhangú szavazással elfogadta Anger Tamás javaslatait. Anger Tamás kérte a vezérigazgató urat segítse a választás lebonyolítását, aki erre ígéretet tett. Szalai Géza alapszervezeti elnök Szakszervezetünk honlapja:

7 2014. július MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 7 Bepillantás a munkahelyi szakszervezeti életbe Érdekvédők a küzdőtéren Szerkesztőségünk kezdeményezésére ezúttal új rovatot indítunk, amelynek főszereplői az alappillérek, vagyis a választott szakszervezeti tisztségviselők, a munkahelyi élet legjobb ismerői, akik készséggel válaszoltak érdeklődő kérdéseinkre és bepillantást adtak a szakszervezeti élet műhelytitkaiba. Kővári Ferenc főbizalmi (Heat Gázgép Kft. Nagykanizsa) A szervezettség nagyon alacsony, bár jelenleg lassú, de növekvő tendenciát mutat. Cégünknél az átlagos fős állományból mintegy 65 fős szakszervezeti tagsággal rendelkezünk. Bizakodásra adhat okot, hogy nemrég a taglétszám csupán töredéke volt a mostaninak. Tagságot toborozni nagyon nehéz. Akár tetszik, akár nem, be kell vallanunk, hogy szinte kivétel nélkül mindenki azt kérdi, hogy milyen haszna lenne neki ebből Ilyen világot élünk Az agitálás során jellemző válaszok: 1 kg szaloncukorért fizessek havi 1%-ot? ; Nekem még nincsenek gyerekeim, nem éri meg tagnak lenni ; Nekem már felnőttek a gyerekeim, nem éri meg tagnak lennem Sorolhatnám a leg elképesztőbb magyarázatokat, aztán amikor elmondom a valódi előnyöket, elsorolom hogy mit nyújt a szakszervezet, na akkor jön az újabb magyarázkodás: engem nem képvisel senki ; engem ne képviseljen senki ; van már biztosításom ; nincs szükségem jogsegélyre ; nem érdekelnek a szállások szintén sorolhatnám a kifogásokat. Viszont egy valamiben igazuk van a kételkedőknek. A munkáltató, szándékosan és szisztematikusan leépítette, gyakorlatilag szétverte a szakszervezetet. Bérfeszültségeket teremt, semmibe veszi a szakszervezetet, rontja a hitelét. Ez viszont kedvez a potyautasoknak. Igen. Potyautasok. Azok akik nem hajlandóak fizetésük 1 %-át feláldozni a közért, az egységért, a küzdési lehetőségért Ha viszont valamit elér a szakszervezet? Senki nem mondja, hogy én nem kérem, ez nem az én érdemem, én ezért semmit sem tettem. Nem is olyan régen volt, hogy szinte húsz főt sem számlált tagságunk. Ilyen kevés létszámmal bármit is elérni, elképesztően nehéz. És mivel nem jönnek az eredmények, még jobban csökken az érdeklődés a szakszervezet iránt. Talán az országos szintű közvetlenebb hátunk mögé állás hatására, úgy néz ki, éledezik a szakszervezet. Létszámunk háromszorosára nőtt, ami sajnos még mindig csak cirka 25%-os szervezettséget jelent; minimálisan, lassan de mintha az eredmények is látszanának. 4 év óta most volt először bérfejlesztés, a cafetériát sikerült megtartani, a munkáltatói törvénytelen próbálkozásokat - úgy néz ki - eddig sikeresen visszavertük. A munkavállalók helyzete enyhén szólva sem nem túl rózsás. Szociális juttatások egyáltalán nincsenek cégünknél. Évek óta még egy kis jelképes ajándékot se kaptunk év végén. Az üzemi tanács éves gazdálkodási kerete bevételtől függően cirka 3 millió forint volt az előző években. Az idén ezt a keretet a bérfejlesztés rovására lecsökkentették fix 500 ezer forintra. A keret megcsonkítása előtt ebből a pénzből tudtunk szociális segélyeket osztani, nőnapi ajándékot, mikuláscsomagot, szaloncukrot venni a munkatársaknak, esetlegesen kirándulásokat szervezni. A mostani fél milliós kerettel ezek a lehetőségeink is nagyban leszűkültek. Az elmúlt években mindig tartottak egy nyári családi napot és egy év végi karácsonyi vacsorát ahová minden munkatársat meghívtak. Az idén ezek a rendezvények sem kerülnek megrendezésre, szintén a bérfejlesztés rovására hivatkozva. Az idei béremelést is sávos odaítélésben osztották, annak függvényében, hogy ki mikor kapott utoljára béremelést. Ez alapján a maximum alapbér fejlesztés 5,5%-os emelést jelentett. Az elmúlt évek inflációit figyelembe véve, (mivel 4 éve nem fejlesztettek bért, és az elmúlt 4 év inflációja kb. 16%) még mindig jócskán elmaradunk attól a vágyálomtól, hogy legalább inflációkövető legyen a bérünk! Kollektív szerződésünk nincs. A MOL Bányász elnökével karöltve idén ismét ajánlatot tettünk kollektív szerződés kötésére, de a munkáltatónk kategorikusan elzárkózik ettől. Összegezve az előbbieket, a bérünkön és a cafetériánkon kívül semmilyen juttatásunk nincs. Irigykedve halljuk a más cégeknél osztott 13., 14. havi béreket, a karácsonyi ajándékokat, az év végi prémiumokat, a kedvezményes hitellehetőségeket, az üdülési lehetőségeket, az extra juttatásokat gyermekszületéskor, vagy házasságkötésre, és még sorolhatnám nagyon sokáig A Heat-Gázgép Kft. minőségellenőrzési osztályán dolgozom, ellenőrként és anyagvizsgálóként. 33 éves vagyok, jelenlegi munkahelyemen 8 éve dolgozom. Szerencsém van, mert a szakmámban tudtam elhelyezkedni, anyagvizsgáló és minőségbiztosító technikusként végeztem Nagy ka ni - zsán a Cserháti SZKI-ben. Feladataim közé tartoznak anyagvizsgálatok, gyártásközi, illetve végátvételek, valamint dokumentációk készítése. Egyedi ipari berendezéseket, nyomástartó edényeket gyártunk, de van saját öntödénk, forgácsoló üzemünk, házi- és ipari gáznyomás szabályzó műhelyünk, valamint mérő javító részlegünk is. Vevőink köre is igen sokrétű, jelentősebb a külföldi piac, de a hazai piacon is vannak munkáink. Anyacégünk Ausztriából sok munkát juttat nekünk, leginkább a nyomástartó edények üzletágnak. Szakszervezeti tag azóta vagyok, mióta itt dolgozom, azaz 2007-óta. Az elmúlt 4 éves ciklusban megbízottként tevékenykedtem, aztán az idei választásokon már főbizalmi tisztség ellátására tartott érdemesnek a tagság. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy minőségellenőrként sokat mozgok a gyártás területén, így napi kapcsolatban tudok lenni szinte minden tagunkkal. A legfontosabb probléma, ami mostanában a dolgozókat foglalkoztatja, az a munkaidő probléma. A munkaközi szünetet eddig is le kellett dolgoznunk, de a műszakok közti átfedéssel ezt naponta meg tudtuk oldani. Most a napi 15 perc helyett a munkáltató 25 perc munkaközi szünetet kíván megállapítani. Műszakok közti átfedést egyáltalán nem engedélyez. A Munka Törvénykönyve egyik kiskapuját felhasználva olyan munkarendet akar bevezetni, mely szerint havi egy szombaton történne a munkaközi szünetek ledolgozása, amire semmilyen bért nem hajlandó Alappillérek a munkavállalók érdekében!

8 8 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július Ternován Péter főbizalmi (MOL Battonya) Mióta vagy szakszervezeti tag, választott szakszervezeti tisztségviselő, hogy tartod a kapcsolatot a tagsággal-vezetéssel, milyen a szervezettség, miként lehetne azt fokozni? 1984 óta, a középiskola kezdetétől vagyok szakszervezeti tag. A MOL-hoz (NKFV) kerülésemkor azonnal beléptem a MOL Bányász szakszervezet tagjainak sorába. Hat éve vagyok a Battonyai alapszervezet főbizalmija. A tagsággal való kapcsolattartás az egyemberes műszakra átállás óta jóval nehezebb. Kevésbé találkozunk a kollégákkal és nagyon kevés az idő arra, hogy megálljunk és megvitassuk a dolgokat. Idő arra van, hogy gyorsan elhadarjam az új információkat ha van és azután mindenki megy a dolgára. Szerencse, hogy a technika a segítségünkre siet és az ben történő tájékoztatás mindenkihez eljut. Én előszeretettel alkalmazom. Ha viszont gyorsan kell véleményt formálni, kihasználom a telefon adta lehetőséget is, és telefonon kérdezek. A szervezettség fokozásának legfontosabb eleme maga a Szakszervezet. Ha sok javaslatot tesz le az asztalra, amely a dolgozókat pozitívan érinti, akkor lesz támogatottsága értem ezt régiós szintre is lebontva. Szerintem a helyi problémákra való reagálás nagyobb figyelmet kap az adott terület dolgozóitól, mert közvetlenül érinti őket. Mik foglalkoztatják legjobban a dolgozókat, milyen a szakszervezet megítélése, melyek a legfontosabb rövidtávú tennivalók a dolgozók érdekében? Munkatársaimat és persze engem is a legjobban az foglalkoztat, hogy meddig lesz munkahelyünk. Átszervezés-átszervezés hátán és ma már létszámkorrekcióról beszélnek és nem létszámleépítésről, de ettől mi még nem vagyunk nyugodtabbak. A szakszervezet negatív megítélése is ebből fakad: létszámleépítés mindig van észrevehető béremelés alig - alig. A boltban egyre kevesebbet tudok vásárolni, amitől nem vagyok boldog. Az egyik legélesebb kritika: A szakszervezetek a munkáltató érdekvédelmi szervezetévé váltak. Ebből úgy lehet kitörni, ha pl. a KSZ tárgyalások eredménye nem csak a vállalat akaratát tükrözik, hanem van elmozdulás a szakszervezeti akarat irányában is. Ezt sajnos ma nem igen látjuk. A másik ilyen kitörési pont a regionális problémáknak való megfelelés, amelynek szerintem igen nagy tagmegtartó és tagtoborzó hatása lenne. Egyéb észrevétel, javaslat? Élő szakszervezetre van szüksége a munkavállalóknak. Ezt meg kell teremteni! Ehhez folyamatos kommunikáció és tényleges működés szükséges és nem egy tetszhalott állapot. Persze ehhez az kell, hogy megmozduljon minden tisztségviselő, észre kell Következő lapzárta: szeptember 3. fizetni. Elképzelhető milyen lincshangulat uralkodik nap, mint nap a műhelyekben. Összegezve: cégünknél nagyon nehéz helyzetben van a szakszervezet, nehéz a tagtoborzás, nehéz érdemi eredményeket felmutatni. Minden kiharcolt apróságnak is örülnünk kell, és mint eredményt kell, hogy felmutassuk agitálások során. A harcot viszont folytatjuk. Kitűzött céljaink közt van a taglétszám növelése legalább 50%-os szervezettségre, a régi és új tagjaink megbecsülése, hogy a létszámot szinten is tudjuk tartani. Másik fő célunk a kollektív szerződés megkötése, ami a jelek szerint sajnos még várat magára. Javaslataink közt szerepelne a tagok számára közvetlenebb juttatási és támogatási rendszer, a segélyezési rendszer összegeinek újragondolása, megemelése. Esetlegesen egy alapszervezeti keretösszeg megállapítása, amit a közvetlen tagságra lehetne költeni (segélyezés, kirándulás, közösségi élet szervezés stb.). Több propagandaanyag használata (öngyújtó, poló, sapka, esernyő ), kisebb ajándékok lehetősége, új belépőknek egy kisebb csomag összeállítása, jubiláló tagoknak szintén Egyszóval minden korosztály részére vonzóbbá tenni szakszervezetünket. Feladatunk tehát van, a megoldás érdekében vállaljuk a további erőfeszítéseket! Minden kedves tagunknak kívánok jó munkát és Jó Szerencsét! január 23-án születtem Szentesen. Nős vagyok és két csodás gyermek édesapja (Levente Harsány, Enéh Zille). Érettségit ban Battonyán, a technikumot 1999-ben Nagykanizsán végeztem március 2-án vettek fel az NKFV Battonyai telepére, azóta is itt dolgozom, igaz más a név, de a telephely ugyanaz. Jelenleg műszakfelelősi beosztásban tevékenykedem. Fő feladatunk a gázkompresszorok és folyadékszállító szivattyúk zökkenőmentes üzemének biztosítása, a gáz és folyadékszállítás koordinálása. venni a problémákat és rá kell lépni a megoldáshoz vezető útra, akár elnöki segítséget is igénybe véve. Ki kell lépni a 22-es csapdájából és el kell felejteni az egymásra mutogatást, miszerint a vezetőség nem tud tenni a tagság nélkül, a tagság viszont nem lesz aktív részese a szakszervezeti életnek, amíg a vezetőink nem érnek el eredményeket. Nagyon fontosnak tartom a folyamatos tájékoztatást is, a legapróbb eseményt is publikálni kell, mert csakis ebből látszik, hogy van szakszervezeti élet két KSZ megkötése között is. MOL BÁ NYÁSZ HÍRLAP A MOL Bá nyász Szak szervezet érdekképviseleti lapja Megjelenik havonta. Felelõs kiadó: Biri László Szerkeszti a MOL Bányász Szerkesztõ Bizottsága: Balogh Antal (fõszerkesztõ), Telefon: (06 20) ; (06 20) ; (93) Szalai Géza (vezetõ tudósító), Telefon: (06 20) ; Juhász Attila, Kalász Sándor, Lukácsi István, Murin János, Világi Rudolf Szerkesztõbizottság címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. Telefon: (06-1) , ola jos : 21850, Fax: (06 1) , ola jos 20798, Szerkesztõségi Nyomdai elõkészítés: Forest Green Bt. Te le fon: (30) ; Nyomtatás: Ti sza Nyom da Kft. Szol nok A lap ingyenes, melynek költségeit a MOL Bányász Szakszervezet finanszírozza Részsikerekért is keményen kell küzdeni!

9 2014. július MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 9 Horváth Dániel bizalmi üzemi tanácsos (MFGT Zsana) Munkahelyemen a dolgozók 65%-a tagja a szakszervezetnek. A kapcsolatot a tagsággal személyes találkozásokkal, illetve telefonon tartom. A vezetéssel jó a kapcsolat, támogatnak rendezvényeinken munkahelyi problémákban. A dolgozók többsége támogatja a szakszervezet munkáját, eredményeit elismeri. Akiket nem sikerült beléptetni, azok az elért eredményeket élvezik, de nem lépnek be. A közösségi élet szinterei: kirándulások, brigád vacsorák, munkáltató által szervezett családi napok, szakszervezeti rendezvények én születtem Kis kun - maj sán. Iskolai végzettségem: autószerelő, szakközépiskolai érettségi, fluidum termelő technikus. Munkahely: Autószerelő KFV Szanki Üzem, gépkocsivezető A munkavállalók helyzete jónak mondható, a többszöri tulajdonosváltásból jól jöttünk ki. Eddig sikerült megőrizni a Kollektív Szerződés által biztosított előnyöket. Ősztől nehéz feladatunk lesz, ugyanis a munkáltató (MFGT) ki akarja vezetni a teljesítmény ösztönzőt a Kollektív Szerződésből. Ez mindenki számára fontos. Haladás TSZ Szank, raktáros Üzemanyag ellátási csoport vezető Vegyépszer Tengiz,1995- Zsana MFGT Műszakfelelős. Szakszervezeti tagság kezdete: től hazajöttem és a Zsanai Földalatti Gáztárolóhoz kerültem kezelőnek.1998-tól műszakfelelősi beosztásba helyeztek, ekkor választottak meg szakszervezeti bizalminak től az Üzemi tanács tagjává választottak. Sokat segítene, ha tudnánk a taglétszámunkat növelni. Mindenki számára fontos a juttatásaink megőrzése, munkakörülményeink szintentartása, illetve további javítása. Ennek érdekében a jövőben több találkozást és konzultációt tervezünk a tagsággal és leendő tagjainkkal. Összeállította: Balogh Antal Évfordulós történések J Ú L I U S 100 évvel ezelőtt július 28-án kitört az I. világháború 75 évvel ezelőtt július 4-én az S-1-es fúrásnál (Magyarszentmiklós térségében) 2450 méteres szelvényezési mélységi csúcsot állított fel a Nagykanizsán székelő önálló Schlumberger - csoport (Csath Béla). 60 évvel ezelőtt július 4-én Bernben (Svájc) rendezték meg a labdarúgó világbajnokság döntőjét 60 ezer néző előtt, amelyen NSZK- Geoinform hírek Május 31-én aláírtuk az idei évre vonatkozó Bérmegállapodást, mely szerint 2%-os alapbérfejlesztésre kerül sor teljes differenciálás mellett, továbbá a Társaság alapbértömegének 1%-a kerül negyedévente jutalmazási keretként felhasználásra extra teljesítmények elismeréseként. A már meglévő két bérelem egy része Magyarország 3:2/2:2/. A magyar válogatott a 9. percben már 2:0-ra vezetett Puskás és Czibor találatával, majd a nyugatnémet válogatott fordított, s ezzel a magyarok a második ezüstérmüket szerezték, ami akkor nagy csalódást okozott, hiszen a favorit a magyar válogatott volt. 50 évvel ezelőtt július 1-jén megalakult a NIM Földtani Szolgálata és az Országos Földtani Főigazgatóság utódaként a Központi Földtani Hivatal /csb./ július 7-én a Vízkutató és Fúró Vállalat a Tápéi Tiszatáj megrendelésére mélyített Tápé-1-es számú termálkútban olajkitörés következett be, amelyet az OKGT kitörés elhárító csapata fojtott el /csb./. 45 évvel ezelőtt július 1-i hatállyal az OKGT közvetlen irányítása alá tartozó Alföldi Kőolajfúrási Üzem (Szolnok) elnevezése OKGT Nagyalföldi Kutató és Feltáró Üzem, a Dunántúli Kőolajfúrási Üzem (Nagykanizsa) elnevezése OKGT Dunántúli Kutató és Feltáró Üzem, a Szeizmikus Kutatási Üzem (Bu da pest) elnevezése OKGT Geofizikai Kutatási Üzem elnevezésre változott. 40 évvel ezelőtt július 1-i hatállyal a nehézipari miniszter elrendelte mérlegmegosztással a Kőolajvezeték Építők Vállalatra (igazgató Zábrák Sándor), valamint Gáz-és Olajszállító kerül még a megállapodás szerint alapbéresítésre. Társaságunknál ügyvezetőváltás történt. Lipták Ernő helyett Bárdi Barnabást nevezték ki ügyvezető igazgatónak. A CFO új vezetője pedig Tóth Kornél lett. Aktív közreműködés mellett a Geoinform Alapszervezete megrendezte idei sportnapját a szolnoki Bowling Centerben, melyre meghívtuk Nyugdíjas Alapszervezetünk tagjait is. Aki a múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli! Visszapillantó Vállalatra (igazgató Szakonyi Géza) történő átszervezést a Kőolajvezeték Vállalat megosztását követően /csb./. 10 évvel ezelőtt július 24-én Bá za ke - rettyén ünnepélyes külsőségek között avató ünnepséget tartott a MOL Bányász Szakszervezet az Oktatási és Művelődési Központ beruházás I. szakaszának befejezése alkalmából, majd megemlékezésre került sor Szakszervezetünk megalakulásának 35. évfordulójára. (Előadók: Buda Ernő, Balogh Antal, Lukácsi István, Kudela József). Összeállította: Balogh Antal hírek hírek hírek hírek hírek hírek hírek hírek hírek hírek hírek hírek hírek A verseny végeredménye Női győztes: Sándor Anna Férfi győztes: Borbély László Győztes csapat: Huszár Ildikó Bolyhos László Borbély László Varga László (Vitéz)

10 10 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július Villáminterjú a korelnökkel Az elmúlt hónap végén, Szolnokon, a Ti sza - ligetben, majd az Alcsi Holt-Tiszán bonyolították le a jubileumi, immár 40. alkalommal sorra került MOL Horgász Kupa nemzetközi csapat és egyéni versenyt, amelyen Szerkesztőségünk külön is köszöntötte a korelnök Sebestyén Gyulát, aki versenyzőként, szervezőként, szakágvezetőként 38 /!/ kupaversenynek volt részese. 66 éves vagyok től dolgoztam a Kőolajkutató Vállalatnál (Szolnok), kezdetben toronyácsként, aztán asztalosként, majd karbantartó csoportvezető lettem. Sajnos a szeretett cég 2002-ben megszűnt és nekem is váltanom kellett. Közalkalmazott lettem, 6 évvel ezelőtt mentem nyugdíjba összegezett a sikeres olajos időszakról nyarán a MAORT Munkás SE Nagykanizsa (továbbiakban MAORT) labdarúgó csapata, az olajipar egyedüli minőségi gárdája sporttörténelmet írt. MiniINTERJÚ az új gondnokkal Mikortól lettél fertőzött horgász? Tulajdonképpen már kissrác korban kezdődött a szenvedély, amikor a horgász édesapám társaságában megismerkedtem a pályával. Ahogy olajos lettem, egyből beléptem az Olajbányász Horgász Egyesületbe, amelynek immár 40 éve. Kezdetben a szervezésben segítettem, majd 1977-ben az OHE csapatában debütáltam a csapatkapitány Bódi István, valamint Póra László, Válik János, Balogh László társaságában és azóta is részese vagyok a számomra legszebb horgászsportnak. Olajipar az élvonalban, a MAORT dicsérete Múltidéző Versenyzőként melyek voltak a fényes időszakok? Nálunk a részvétel és az eredményesség egységet jelent, de azért szívesen gondolok vissza a sikeres múltra, hiszen többségében csapatunk dobogós helyen zárt és mintegy 15 /!/ alkalommal kupagyőztesek is voltunk, ami felemelő érzés. Ugyanakkor hidd el nekem, hogy a legfontosabb az együttlét, a barátság, a viszontlátás, az összefogás, a baráti légkör, az olajos eszmecsere, a tapasztalatok összegezése, ami fő jellemzője a MOL Horgász Kupa sorozatnak. Mióta vagy szakágvezető? Elődömet, a nagy tudású Kurucz Imrét 5 évvel ezelőtt váltottam a barkácsolás szakágban, ami roppant nehéz, de szép feladat. Munka-és időigényes, az előkészítéstől az értékelésig sokat követel. Zárásként: a 40. kupaverseny összegezéseként miket emelnél ki? A horgásztársak nevében is őszintén mondhatom, hogy hálásak a kupasorozat ötletadóinak, nevezetesen Pozsonyi Ferencnek és Mihály Kálmánnak. Nagy örömünkre az OKGT és a BDSZ OKGT Trösztbizottság 40 évvel ezelőtt befogadta a kezdeményezést, útjára indult a horgász öttusa, a kiemelt és kedves, népszerű versenysorozat, majd a MOL Nyrt., MOL Üzemi Tanács és a MOL Bányász Szakszervezet is hagyománytisztelőnek bizonyult s így jutottunk el a 40. kupaversenyig. Köszönjük a beszélgetést! /balogh/ A MAORT területi vezetői, élükön Majerszky Béla kerületvezetővel, egyesületi elnökkel ideális feltételeket biztosítottak és az olajosok éltek a lehetőséggel. Az 1948/49-es bajnokságban, az NB II. Nyugati csoportjában bajnokságot nyertek és az június 26-án sorra került kanizsai rangadón (NVSE MAORT 3:5) már NB I-es csapatként léptek pályára, akiket 4000 néző ünnepelt és köszöntötte az olajipar, Zala és Nagykanizsa első élvonalbeli csapatát. A siker részesei: Kovács Gy., Millei, Horváth F., Nagy, Németh, Forgács, Polinger, Herédi, Téli, Imri, Kapornaki, Csöngei, Mihalecz, Lázár, Takács, Boda, Szabó, Cserpes, Vojnovics, Bogenrieder, Nárai, Papp, Róth, Kránitz, Turáni, Vajda. Edző: Csapkay Károly. Szakosztályvezető: Piller György. Intéző: Galácz József. /balogh/ Jövőkép A MOL Bányász Szakszervezet tulajdonában lévő és évente mintegy ezer vendéget fogadó Királyházai Turistaházban, a szakszervezeti szolgáltatás egyik meghatározó területén február elején új gondnokkal, nevezetesen Bodnár Gáborral (Di ós - jenő) kötött szerződést a MOL Bányász ügyvezetése. Bodnár úrral június 25-én a helyszínen beszélgettünk. Örömmel tettem eleget a felkérésnek. Felkészültem a sokrétű feladatra, megismertem a tennivalókat. A munkát gyorsítani kellett, hiszen három hónapi szünet után a szolgáltatás február végén beindult. Elvégeztük a szükséges feladatok döntő részét (ajtó-ablak festés, faszerkezet mázolás, fűtésrendszer karbantartás, környezet rendbehozás stb.), de még sok a tennivaló. Terveink között szerepel a parkoló bővítése és a bútorzat felújítása. Ezt a csodás létesítményt és a környezetét fejleszteni kell. Tisztelet az elődöknek! Bodnár Gábor október 25-én született. Gimnáziumi érettségivel rendelkezik. Szakmai végzettsége: autószerelő, karbantartó. A BV-nél dolgozott, majd szolgálati nyugdíjas lett.

11 2014. július MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 11 Ezt a csodás létesítményt és a környezetét fejleszteni kell. A Turistaház a Nemzeti Park közepén helyezkedik el, igazi érték, igazi turista paradicsom, ahol a vendégeknek még több szolgáltatást szeretnék biztosítani, több csoportot fogadni, programokat szervezni, hogy még több vendég érezhesse kellemesen magát nálunk. Információk innen-onnan Horgászverseny a Magyar Föld gáztároló Zrt. rendezésében A földgáztárolói csapatnak az új tulajdonosi színekben is sikerült megőriznie a már hagyománnyá kristályosodott csapatösszetartó rendezvényeit. Így volt ez június 1-én, amikor a lelkes tárolói horgászcsapatok felsorakoztak az alcsútdobozi Zoltán és Diána horgásztavaknál, hogy horogra csalják a halak királyát és egész udvartartását. Az idei évben a házigazda szerepét a budapesti központi irányítás horgászai vállalták magukra, tanítani való ügyességgel. A tavak ontották a nagyobbnál nagyobb halakat, a főszakács és segédei pedig a finom bográcsos falatokat, amelyre igazán jól esett egyet-kettőt koccintani még ha ez néha a kapások elbaltázásában is végződött. de mint tudjuk, első a barátság és mi ennek a köteléknek az Oltárán áldozunk ezeken a rendezvényeken. Ilyenkor egy kicsit háttérbe szorulnak a mindennapok munkahelyi gondjai és a megszokott kollégákról egyremásra új arcok formálódnak. Előjönnek a régmúlt történetei, hogy aztán a lelkeket újra töltve friss lendületet adjon a dolgos hétköznapoknak. Ezen a napon a horgász-szerencse a zsanai ROTARY bányásznap és családi nap A Rotary Fúrási Zrt-nél a hagyományoknak megfelelően két térségi központban tartják a kiemelt vállalati rendezvényt. Szeptember 6-án Nagy ka ni - zsán (Vasutas sporttelep), 13-án Szan - kon (bányász park) emlékeznek és ünnepelnek a Rotary munkavállalók és nyugdíjasok, melynek során átadásra kerülnek a Rotary díjak, a bányász szolgálati oklevelek, majd kulturális-, szórakoztató és sportprogramok várják az érdeklődőket. (b) Fish Hunters II. csapat mellé szegődött. 10,38 kg-os átlagfogással megnyerték a versenyt az E.ON IT és a pusztaedericsi csapat előtt. A legnagyobb kifogott hal egy 7,82 kg-os ponty volt, ami Dencs László horgára akadt. Természetesen azonnali mérlegelés után már úszhatott is vissza többször is fogadkozván magában, hogy legközelebb nem kap be akármit, főleg nem gilisztát. Az egyéni versenyt Rékasi Béla 18,03 kg-os fogással nyerte Palócz Pál és Dencs László előtt. Az időjárás bár napsütés nélkül a hónaphoz képest kissé hűvösebben volt kitartott és áztató eső nélkül engedte a verseny lebonyolítását. Ahogy szoktuk mondani: a rendezvény igazán elérte célját. Barátságok erősödtek, a Kollégák kikapcsolódtak és egy kellemes napot töltöttünk el. A kifogott halak is nagyon jól érezték magukat, mert némi izgalom után sértetlenül kerültek vissza a tóba. Kép és szöveg: Lakatos Péter Tudja-e, hogy tavaly a létminimum összege forint volt, vagyis ennyi pénz kellett egy felnőttnek a létfenntartáshoz szükséges igények kielégítésére. Két aktív korú felnőttnek egy gyermekkel már forintra volt szüksége a minimális igények biztosítására, a nyugdíjasoknak forintra. A létminimumhoz 134 ezer forintos bruttó fizetésre volt szükség, miközben a minimálbér bruttó összege 98 ezer forint volt, ebből a munkavállalók forintot vihettek haza. Forrás: KSH Gábor! Köszöntünk az olajosok táborában. Kívánjuk, hogy minél több elégedett vendéggel erősítsd a szolgáltatásunkat. Fehér Imre, a MOL Bányász nagykanizsai nyugdíjas alapszervezetének elnöke a helyszínen szerzett tapasztalatokról öszszegzett: Három napot töltöttünk el az asszonykórussal és a kézimunka szakkör tagjaival, az alapszervezet legaktívabb szereplőivel. Maximálisan elégedettek voltunk, remekül éreztük magunkat. Nagyszerű volt a fogadtatás. Pihentünk, kirándultunk, túráztunk, főztünk. Annyira kellemesen telt el a három nap, hogy több tagtársam már döntött is, jövőre Királyháza lesz a célpont. Kollektív tárgyalás Bányásznapi előzetes MOL családi napok Balogh Hírcsatorna Június 19-én kollektív szerződés tárgyalására került sor a DKG-EAST Zrtben. A munkavállalói oldalt a MOL Bányász Szakszervezet és a LIGA Szakszervezete képviselte. A tárgyaló felek elvi megállapodást kötöttek a kollektív szerződés tartalmi elemeiről, azzal, hogy a szakszervezetek a következő hét péntekéig a munkavállalók körében felmérik a kollektív megállapodás támogatottságát, elfogadottságát. Támogatottság esetén a szakszervezetek készek a munkaügyi kapcsolatok fontos elemének, a kollektív szerződéses rendszernek a helyreállítására, a megállapodás aláírására. Budapest, június 20. MOL Bányász Szakszervezet Az országos rendező szervek a évi Bányásznap országos központi ünnepségét Oroszlányban tartják, amelyre szeptember 4-én (csütörtökön) kerül sor. Nagykanizsán szeptember 5-én rendeznek koszorúzási ünnepséget a Huszti-téri Olajbányász emlékműnél, délelőtt 10 órakor. (b) A MOL Nyrt-nél három térségi központban rendezik meg a szervezők a hagyományos családi napokat, az egész napos kedvelt és népszerű programokat, melynek során augusztus 23-án Gyopárosfürdő, augusztus 30-án Zalaegerszeg, szeptember 6-án Százhalombatta fogadja a MOL-os dolgozókat (családtagokat) és a MOL-os nyugdíjasokat. (b) Várja és keresse, olvassa és terjessze az érdekképviseleti lapot!

12 12 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július 49. Olajos Teke Kupa és 8. Lukvár emlékverseny nemzetközi torna Szabadidőssport Kupagyőztes: a Lovászi Bányász A MOL Nyrt. Üzemi Tanács, a MOL Bányász Szakszervezet, Bázakerettye Önkormányzata és a kerettyei házigazdák június 6-8-a között rendezték meg a hagyományos sportági küzdelemsorozatot, amelyre a kétpályás kerettyei tekepályán került sor. A sportágak közül országos szinten is csúcstartó olajos rendezvény megnyitóján Kalász Sándor (képünkön), a MOL Bányász alelnöke többek között kiemelte az egyedül álló kupasorozatot, a helyi szervezők, valamint a népes versenyzőgárda helytállását, a szakág határokon átnyúló szerepét, az összefogást, a baráti légkört. Megemlékezett Lukvár Ferencről, a Lukvár-családról és dicsérte a kerettyei szervező munkát, a hagyományápolásban jeleskedőket. Iványi László polgármester Lukvár Ferenc egykori csapattársa méltatta a névadó munkásságát, majd Kalász Sándor társaságában virágcsokorral köszöntötték Manci nénit (Lukvár édesanyját) és a Lukvár-családot (Zsuzsa asszonyt és a lányokat). A férfiak mezőnyében új színt jelentett a német Bad Rodach csapatainak bekapcsolódása a kupasorozatba és emlékversenybe az egykori kerettyei tekés Varga Péter szervezése eredményeként, amelyek újra biztosították a rendezvény nemzetközi jellegét. A hazai élcsapatok, köztük az NB II-es gárdák, az NB III-as csapatok izgalmakban bővelkedő, szoros és színvonalas versenyzést folytattak, melynek eredményeként a kupagyőzelmet a Lovászi Bányász csapata szerezte meg. A nőknél, a várakozásoknak megfelelően kitűntek az egykoron élvonalban is gurító kanizsaiak, akik valamennyi versenyszámban az élen végeztek, minden tiszteletdíjat begyűjtöttek Bicsák Erika vezetésével. Az ünnepélyes eredményhirdetést június 8- án a késő esti órákban tartották, melynek során az eredményeket Fülöp Csaba kupabizottsági titkár ismertette, a tiszteletdíjakat Zsuzsa asszony és Iványi László adta át. Kép és szöveg: Szalai Géza A kiváló tekés, a több csapatban is meghatározó, népszerű Lukvár Ferenc, a kedvelt Lucu novemberében, 48 éves korában elhunyt, akinek emlékét őrzi az olajos és a térségi tekés társadalom. Lucu sportpályafutását Bázakerettyén kezdte, erőssége volt a 20 évvel ezelőtt NB I-be jutott kanizsai sörös csapatnak, majd a szuper-ligás Kaposvár gárdájában szerepelt. Visszatért anyaegyesületébe, az NB II-es csapat él-játékosa volt, amelyet betegségéig erősített. /balogh/ Élcsoport végeredmények: Férfiak fa Csapatban: (19) 1. Lovászi Bányász Gellénházi Olajmunkás Zalaszentgrót TK Nagykanizsa TSE Zalakaros Bázakerettye II Egyéni összetettben: 1. Babati Ferenc Gellénháza Pákai Zsolt Csurgó Hegyi Norbert V.vashegy Legjobb teliző: 1. Hegyi Norbert Legjobb taroló: 3. Sipos Károly NTSE Az emlékező Lukvár család Nők fa A verseny tiszteletdíjai Csapatban: (3) 1. Nagykanizsa TSE Lenti TK Zalaszentgrót Egyéni összetettben: 1. Bicsák Erika Eszenyi Ambrusné Tuboly Jenőné Legjobb teliző: Bicsák Erika és Tuboly Jenőné Legjobb taroló: Bicsák Erika Köszönjük megtisztelő figyelmét. Kérjük, legyen olvasója és aktív közreműködője következő számunknak is.

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Nyrt. új, 13 tagú üzemi tanácsára. Érvényes és eredményes az ÜT választás

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Nyrt. új, 13 tagú üzemi tanácsára. Érvényes és eredményes az ÜT választás A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 152 53. szám, 2013. március április Hat Bányász ÜT tag az új testületben ÜT választás 2013.

Részletesebben

Kérdésekre reagálva Bakos Ernő (MOL ÜT elnök) elmondta, hogy a korengedményes nyugdíjaztatás törvényi szabályozása kapcsán a

Kérdésekre reagálva Bakos Ernő (MOL ÜT elnök) elmondta, hogy a korengedményes nyugdíjaztatás törvényi szabályozása kapcsán a A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15. évfolyam, 171. szám, 2014. október Együttes ülésről jelentjük Az együttes ülés résztvevői, balról jobbra.

Részletesebben

hangoztatva az összefogás szükségességét.

hangoztatva az összefogás szükségességét. A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 13. évfolyam, 139. szám, Évindító elnökségi ülés A MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége 2012. január 24-én

Részletesebben

létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért;

létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért; A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 155. szám, 2013. június Elnökségi ülésünkről jelentjük Munkában az ügyvezetés A MOL Bányász

Részletesebben

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! 13. évfolyam, 140. szám, 2012. március A Rotary Fúrási Zrt. R-67-es diesel-elektromos fúróberendezése a kurdisztáni (Irak) térségben (Aqra 1-es fúráspont) Fotó: Kádár Sándor (2012. március 8.) MOL Bányász

Részletesebben

központi és alapszervezeti költségek szakterületi végrehajtásáról (tervek és tények, tapasztalatok összegezése, feladatok meghatározása).

központi és alapszervezeti költségek szakterületi végrehajtásáról (tervek és tények, tapasztalatok összegezése, feladatok meghatározása). A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 154. szám, 2013. május Ülésezett Szakszervezetünk Elnöksége Fókuszban a gazdálkodás, a taglétszám,

Részletesebben

Szövetségi-szervezeti élet. tartoznak és szervezetileg is külön működnek

Szövetségi-szervezeti élet. tartoznak és szervezetileg is külön működnek A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 151. szám, Évindító elnökségi ülés A MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége január 8-án a MOL

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Szakszervezet elnöksége

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Szakszervezet elnöksége A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 13. évfolyam, 147. szám, 2012. október Ülésezett a bányász-elnökség Szövetségiszervezeti élet Taglétszámi

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. A küldöttértekezlet tisztségviselői BUDAPESTEN. Elkötelezettség! Hitelesség! Hozzáértés!

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. A küldöttértekezlet tisztségviselői BUDAPESTEN. Elkötelezettség! Hitelesség! Hozzáértés! A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15. évfolyam, 165. szám, VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. március 29. BUDAPESTEN A küldöttértekezlet tisztségviselői

Részletesebben

Katona Dezső felvétele

Katona Dezső felvétele A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 12. évfolyam. 130. szám, 2011. május MOL ÜT ülésekről jelentjük Együttműködés - részvételi jogok Katona Dezső

Részletesebben

12. évfolyam, 137. szám, 2011. december. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2

12. évfolyam, 137. szám, 2011. december. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2 12. évfolyam, 137. szám, 2011. december Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2 MOL BÁNYÁSZ HÍRLAP 2 2011. december A tartalomból: A félelem

Részletesebben

BUÉK 2014! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! Minden kedves Olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az MBH Szerkesztősége!

BUÉK 2014! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! Minden kedves Olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az MBH Szerkesztősége! 14. évfolyam, 161. szám, 2013. december ellemes arácsonyi Ünnepeket! Minden kedves Olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az MH Szerkesztősége! 2014! 2 arácsonyi arácsonyi gondolatok

Részletesebben

MEGÚJULT A BARÁTSÁG I. KŐOLAJVEZETÉK

MEGÚJULT A BARÁTSÁG I. KŐOLAJVEZETÉK A Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL Bányász 16. évfolyam 176. szám, 2015. március MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! MEGÚJULT A BARÁTSÁG I. KŐOLAJVEZETÉK ALÁÍRTUK

Részletesebben

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9.

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. 12. évfolyam. 128-129. szám, 2011. március-április EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) több mint 80 szakszervezeti konföderációt (köztük a hat

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Elnöke kiemelten. Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn. 60. Bányásznap! Köszöntjük az ünneplő olajbányászokat!

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Elnöke kiemelten. Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn. 60. Bányásznap! Köszöntjük az ünneplő olajbányászokat! A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 120-121.szám, 2010. július-augusztus Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn Balról jobbra: Vitéz Ferenc, Milánkovich

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott Németh Lászlóné: - Tisztelet, elismerés az iparág valamennyi. hallatlanul fontos szakági területén kiemelkedő

Ünnepi beszédet mondott Németh Lászlóné: - Tisztelet, elismerés az iparág valamennyi. hallatlanul fontos szakági területén kiemelkedő A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 13. évfolyam, 146. szám, 2012. szeptember Országos központi ünnepség, Eger A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Rendkívüli helyzet ez jellemzõ a mostani kongresszusra, csakúgy, mint arra,

Rendkívüli helyzet ez jellemzõ a mostani kongresszusra, csakúgy, mint arra, CMYK CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! 18. ÉVFOLYAM,

Részletesebben

El a kezekkel az Atomerõmûtõl!

El a kezekkel az Atomerõmûtõl! www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2015. MÁJUS-JÚNIUS Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM El a kezekkel az Atomerõmûtõl! Tiltakozó aláírásgyûjtés

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Újfajta társadalom A politikusok természetesen más oldalról közelítik meg a szakszervezetek térvesztését a munka világában.

A TARTALOMBÓL. Újfajta társadalom A politikusok természetesen más oldalról közelítik meg a szakszervezetek térvesztését a munka világában. Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban L. ÉVFOLYAM 2007. június július Európa szerte problémát jelent a fiatalok megismertetése a szakszervezettel, bevonásuk a mozgalomba, és nincs ez másképp a május elseje eszmerendszerével

Részletesebben

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 15. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Felnövekvõ ágban a VIT Nyugdíjpénztár Megújul a VIT - új, aktív, dinamikus kommunikációs csatornákat nyitottunk

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám

XXII. évfolyam 3. szám 2007. IV. negyedév. XXII. évfolyam 3. szám 2007. IV. negyedév A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. lapja Felelős kiadó: Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató Felelős szerkesztő: Kollár József PR vezető Kiadja

Részletesebben

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009.

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009. 2009. FEBRUÁR Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó UNI Postakonferencia 2. oldal Budapest, 2009. 01. 28 30. 6. oldal Legyen minden nap nõnap! 10. oldal Nyugdíjpénztár Tanácsok, esélyek

Részletesebben

A rezsicsökkentés elviszi a bérünket?

A rezsicsökkentés elviszi a bérünket? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2013. MÁJUS - JÚNIUS 19. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM A rezsicsökkentés elviszi a bérünket? féléves kitekintés az ágazatban Gál Rezsõ Nagy

Részletesebben

A munkavédelem gyakorlata

A munkavédelem gyakorlata 2008. XI. évfolyam 2. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Május 1.: Konferencia és megemlékezés 8. oldal A munkavédelem gyakorlata 10. oldal Érdemes együttmûködni és összefogni

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Találkozó a szakszervezeti vezetőkkel

Találkozó a szakszervezeti vezetőkkel XII. évfolyam 9. szám Találkozó a szakszervezeti vezetőkkel Újra érték lesz vasutasnak lenni Szarvas Ferenc, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója kedden, második munkanapján, a MÁV reprezentatív szakszervezeteinek

Részletesebben

POSTÁSOK SZAKMAI EGYESÜLETE (ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES POSTIERS HONGROIS)

POSTÁSOK SZAKMAI EGYESÜLETE (ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES POSTIERS HONGROIS) POSTÁSOK SZAKMAI EGYESÜLETE (ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES POSTIERS HONGROIS) Közhasznú melléklet a 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz (2012. 01. 01. 2012. 12. 31.) 1138 Budapest, Dunavirág utca

Részletesebben

ÖSSZEKUSZÁLVA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ELSŐ BKK-S NAPOKRÓL

ÖSSZEKUSZÁLVA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ELSŐ BKK-S NAPOKRÓL 2012. II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM AZ EGÉSZ TÖBB, MINT A RÉSZEK ÖSSZEGE WWW.KEKS.HU CÉLKERESZTBEN ÖSSZEKUSZÁLVA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ELSŐ BKK-S NAPOKRÓL HOL IS TART MOST A KEKSZ? ÓDA A MERCEDESRŐL SZÁMVETÉS 42 SZISZIFUSZ

Részletesebben

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XXI. évfolyam 12. szám Alapítás éve: 1892 2011. december Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván a Mozdonyvezetők Szakszervezete Felhívás Négy évszak

Részletesebben

a miniszter Vendégünk volt ALAPÍTVA 1906-ban XLVIII. ÉVFOLYAM 2004. DECEMBER

a miniszter Vendégünk volt ALAPÍTVA 1906-ban XLVIII. ÉVFOLYAM 2004. DECEMBER ALAPÍTVA 1906-ban XLVIII. ÉVFOLYAM 2004. DECEMBER Vendégünk volt a miniszter Csizmár Gábor (jobbra) és Paszternák György a titkári értekezlet elôtt A VDSZ-nek az érdekképviseletben betöltött súlyát és

Részletesebben