Benkei Kovács Balázs. Hátrányos helyzetűek képzése a francia felnőttoktatás rendszerében: bevándorlók és munkanélküliség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Benkei Kovács Balázs. Hátrányos helyzetűek képzése a francia felnőttoktatás rendszerében: bevándorlók és munkanélküliség"

Átírás

1 Hivatkozás: BENKEI KOVÁCS Balázs, Hátrányos helyzetűek képzése a francia felnőttoktatás rendszerében: bevándorlók és munkanélküliség, in. Dr. FORRAI Judit (szerk.), Képzés, munkaerőpiac, egészség, Budapest, 2008, ISBN Benkei Kovács Balázs Hátrányos helyzetűek képzése a francia felnőttoktatás rendszerében: bevándorlók és munkanélküliség A 2006-ban újragondolt bevándorlási törvény, részben a évi párizsi zavargásoknak is köszönhetően, a társadalmi figyelem középpontjába került Franciaországban, ahol a migrációnak kiemelkedő fontossága van, hiszen a bevándorlók 5 millió főt számláló, heterogén populációja a lakosság 8%-át alkotja. A bevándorlók nagyon eltérő szociális státusszal és végzettséggel rendelkeznek. Letelepedésük és munkavállalásuk a jelenlegi gazdasági helyzetben számos feszültséget gerjeszt a társadalmon belül, s nem egyszer párosul diszkriminatív-kirekesztő magatartásformákkal mikro-, mezo-, és makroszinten egyaránt. A sikeres integráció megoldását a felnőttképzésen keresztül lehetne megtalálni. Az alacsony végzettségű bevándorlók esetében a francia nyelv elsajátíttatása és a számítógépes ismeretek oktatása játszhat kiemelt szerepet, illetve a foglalkoztatottak esetében munka mellett történő szak- és továbbképzés. A különböző felmérésekből nyert adatok azonban azt mutatják, hogy a bevándorlók ezeken a területeken sem részesülnek igazán egyenlő bánásmódban. 1. A migráció jelensége Franciaországban A migráció hihetetlenül komplex társadalmi jelenség, melynek okai és hatásai másmás megítélés alá esnek, attól függően, hogy melyik társadalmi szereplő szemszögéből vizsgáljuk azokat. Először is azt a sarkított kérdést kell feltennünk önmagunk számára, hogy a migráció tulajdonképpen átok vagy áldás, inkább segíti avagy gátolja a társadalom és a gazdaság fejlődését? A válasz nem csupán társadalmi csoportokként, hanem történelmi korszakonként is különböző. Utalhatunk itt arra, hogy a 2. világháborút követően a francia kormányzat Olaszországban - a mai marketing szellemmel átitatott korunkat is megszégyenítő módon - óriásplakátokkal toborozta az olasz vendégmunkásokat Lotaringia bányáiba 1. (Ebben az 1 TEMIME Emile, France, terre d immigration, Gallimard, Paris, 1999, 116.

2 időszakban az algériai bevándorlókat is örömmel látták francia földön, letelepedésüket semmi sem korlátozta, hiszen a lerombolt ország újjáépítéséhez munkaerőre volt szükség.) Az as években szintén indított a francia kormány egy számunkra érdekes promóciós kampányt 2 : Egy fennmaradt plakáton vallási érvekre is hivatkozva hirdetik 3 a nagy családok katolikus ideálját, mivel 1875 és 1930 között jelentősen visszaesett a születések száma, s szükségét érzik a demográfiai csökkenés megállításának. Ezzel szemben ma demográfiai szempontból Franciaország Európán belül irigylésre méltó helyzetben van. Írországot megelőzve 2005-ben első helyre került a termékenységi mutatók tekintetében 4 : a születések számának statisztikai elemzése alapján 100 francia nő 192 gyermeket 5 hoz világra élete folyamán. Ez a kedvező demográfiai stabilitás, amely megállítja a társadalom elöregedését, nagy részben a migráns csoportoknak is köszönhető. A migráció okai közül a francia statisztikai hivatal vizsgálata alapján (1. számú ábra) ma első helyen a családegyesítés motívuma emelhető ki, amely 2003-ban a 135 ezer beadott letelepedési kérelem ¾ részének volt indítéka. A korábban jóval jelentősebb munkavállalói kérelmek aránya visszaesett (5%) ban a már letelepedett és sikeresen integrálódott munkavállalók családtagjai igyekeznek követni az otthonról elvándorlókat. A menekült státuszt kérők aránya (7%) a 90-es években, a bipoláris világrend összeomlása után szintén visszaesett. A migráció okai, INSEE Családegyesítés Munkavállalás Menekült státusz Egyéb számú ábra: Franciaországba történő bevándorlás főbb okai 6 2 TEMIME Emile, 1999, Crescite et multiplicamini (Növekedjetek és sokasodjatok), Biblia, Teremtés könyve, I. fejezet, 28. vers. 4 Rapport d activité 2006, Direction de la population et des migrations, 2007, Az Európai Unió átlaga 150 gyermek / 100 nő. 6 INSEE, 2005, 2

3 A bevándorlók összetétele igen heterogén: mind letelepedési, mind származási hely tekintetében. Letelepedésüket illetően erős területi aránytalanságokat tapasztalunk: míg a párizsi agglomeráció lakosságának 16 %-a, Elzász-Lotaringia, illetve a Marseille-i régió lakóinak 10 %-a bevándorló, addig az ország egyes nyugati és északi vidékein, például Bretagne-ban, elenyésző (2,1-4,5%) a migránsok aránya. A migránsok által leginkább letelepedési célállomásként kiválasztott három régióban tömörül a bevándorló populáció 2/3 része, így ezekben a régiókban gyülemlik föl a legtöbb probléma és feszültség is. A bevándorló népesség legnagyobb részben eredeti nemzetiségét tekintve a Maghreb 7 országokból érkezett (több mint 1,5 millió fő), akiket jelentőségben a következő helyen a déleurópai országokból származóak követnek (Portugália, Spanyolország és Olaszország több mint 1,3 millió fővel). Emellett számottevő még a török, illetve az ázsiai bevándorlók csoportja is, akiknek száma az összpopulációt tekintve egyelőre alacsony, azonban növekedést mutat. A bevándorlás, mint társadalmi jelenség vizsgálata azonban jóval összetettebb, nem írható le egyszerűen statisztikai adatokkal. Az, hogy a letelepedett bevándorlók száma nem növekszik jelentősen a francia lakosságon belül, igen csalóka, mivel nagy számban 1 millió fő kapták meg a francia állampolgárságot 1999 és 2005 között. Ők ma már statisztikailag francia állampolgárnak minősülnek, és az állampolgári jog odaítélésének a gesztusával a kormányzat támogatta a sikeresen integrálódott lakosok letelepedését, azonban a társadalmi problémák egy része továbbra is megoldatlan marad. Ennek is köszönhető, hogy a legújabb szociológiai vizsgálatokban már nem csupán a bevándorló kifejezéssel találkozunk. Az intézményesült terminológia három jól determinált csoportra bontja az eredetileg külföldi származású lakosokat, megkülönböztetve az újonnan érkezetteket, az első generációs bevándorlók -tól (a továbbiakban: bevándorlók vagy migránsok ), és új fogalomként meghatározza a második generációs bevándorló típusát, akinek közvetlen felmenői között legalább egy bevándorló található. újonnan érkezők les «primo arrivants» Az a személy, akinek franciaországi letelepedése óta még nem telt el egy év. 1. generációs bevándorló les «immigrés» de première génération Bevándorlónak tekinthető az a személy, aki már legalább egy év óta letelepedett a befogadó országban. 2. generációs bevándorló - les «personnes issues de l immigration» Az a migráns családból származó személy, akinek egyik vagy mindkét szülője Franciaországon kívül született. 1. számú táblázat: A francia bevándorlók státuszának intézményesült terminológiája 7 Maghreb a volt észak-afrikai gyarmat országok - Algéria, Marokkó és Tunézia - összefoglaló neve. 3

4 A bevándorlás kérdésével több állami intézményben is foglalkoznak, közülük a legmeghatározóbb szereplők a bevándorlás operatív, illetve politikai szabályozásának tekintetében a francia munkaügyi és családügyi minisztériumhoz 8 tartozó Népességi és Migrációs Osztály (Direction de la Population et des Migrations), valamint az aktuális francia miniszterelnök kabinetjéhez tartozó migrációért és az integrációért felelős miniszter 9, aki jelenleg Brice Hortefeux. Az ő nevéhez köthetőek a ben nagy társadalmi vihart kavart bevándorlási törvények is. 2. Társadalmi vita a bevándorlási törvény körül A francia társadalom elitje és politikai szereplői egyaránt megosztottak voltak 2007 októberében, amikor a bevándorlási törvény legutóbbi módosításának előkészületei folytak. Sokan az emberi jogokra hivatkozva utasították el a törvény legvitatottabb, 13. paragrafusát. A paragrafus DNS-tesztek vizsgálatát írja elő, abban az esetben, hogyha a családegyesítés céljából az anya és gyermeke között nem egyértelműen dokumentált a rokoni kapcsolat. A vizsgálatot a tartózkodási engedélyt igénylő - aki leggyakrabban a szülő - kérése alapján végzik el, de gyakorlatilag az adott esetben formális előírásként működik. 10 A rasszizmus és a diszkrimináció kifejezéseket szlogenként lobogtatták a kormányzat döntése ellen tiltakozásként, az emberi jogok megsértésére hivatkozva, azonban a törvénytervezetet végül az alkotmánybíróság november 20-án elfogadta májusában Nicolas Sarközy köztársasági elnök és François Fillon miniszterelnök neve alatt kiadták a év 55 reformját bemutató kormányzati kézikönyvet, amelyben a migrációs politika lépései a reform sikeres elemeként vannak bemutatva Az integrációért tett kormányzati erőfeszítések: a letelepedési szerződés A kormányzat számos intézkedéssel igyekszik szabályozni a bevándorlási hullámot. Nagy erőkkel harcol az illegális bevándorlás ellen 2007-ben 24 ezer bevándorlót toloncoltak ki az országból és 3500 embercsempészt tartóztattak le -, ugyanakkor erősen támogatja a hiányszakmákban dolgozó letelepedők bevándorlását. 8 Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité 9 Ministre de l Immigration, de l Intégration, de l Identité nationale et du Développement solidaire 10 Loi n du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile publiée au Journal Officiel du Le guide des réformes et des mesures , május,

5 Jack Lang, aki két alkalommal volt Franciaország kulturális-, tovább két alkalommal oktatási minisztere Pozitív Migráció című könyvében a korábban brain drain-ként ismert jelenséghez hasonló bevándorlási rendszert vázol fel: Hogyan csábítsuk el a legjobbakat? - teszi fel a kérdést - Minden hibája ellenére, egy olyan kiválasztási rendszer tűnik az ideális módszernek, amely számításba veszi a korábban megszerzett végzettségeket és szakmai tapasztalatokat. Nem szeretnénk a fejkvóta kifejezést használni mégis úgy gondolom, hogy pályázat alapján kellene biztosítanunk egy előre meghatározott számú tartózkodási engedélyt. 12 (Jack LANG, 223.) Persze Jack Lang elképzelése ma még utópia, mégis elgondolkodtató, hiszen egy ilyen rendszerben a letelepedési státuszra is úgy kellene majd pályázni, mint egy állásra? Mindenesetre a bevándorlás munkaerőpiaci alapokon történő szabályozása ebbe az irányba mutat ban vezették be az ún. Letelepedési és integrációs szerződést 13, amelyet már az első évben migráns kötött meg. A szerződés mindenki számára kötelező, aki legális tartozkódási engedélyt szeretne Franciaországban. A szerződés az integrációért tett komoly szakmai erőfeszítés, amely a felnőttképzés által kínált eszközöket is igénybe veszi a sikeres integráció megvalósításáért Állampolgári ismeretek, avagy bevezetés a demokráciába A Letelepedési és integrációs szerződést egy fél napos tájékoztató keretében mutatják be az újonnan érkezőknek. A program egy rövid film - Vivre ensemble en France 14 - megtekintésével kezdődik, amit egy szociális munkással való beszélgetés követ, és az orvosi ellenőrzéssel fejeződik be. Továbbá meghatározásra kerül az, hogy a bevándorlók mely napon/napokon fognak részesülni állampolgári ismeretek oktatásában, és ha szükséges társadalmi ismeretek oktatásában, illetve nyelvi képzésben. Az állampolgári ismeretek oktatása (Formation civique) kötelező előírás minden tartós letelepedési kérvényért folyamodó számára. (Nonszensz, de még akkor is, ha az illető több éven keresztül élt Franciaországban, mint egyetemi hallgató és ezt követően vállalt munkát.) A képzés egy napig tart, és a tananyag igen gazdag. A Népességi és Migrációs Osztály szakemberei egy 106 diából álló prezentációt állítottak össze, amelyek a Francia 12 Comment attirer les meilleurs? Avec tous ses défauts, une sélection tenant compte de la formation acquise et de l expérience parait la meilleure méthode. On ne prononcera pas le terme de quota ( ), mais on admettra qu un nombre limité de permis de séjour soit ouvert sur concours ou sur dossier (LANG Jack- LE BRAS Hervé, Immigration positive, éd. Odile Jacob, Paris, 2006, 223.) 13 Contrat d accueil et d intégration 14 Másokkal együtt élni Franciaországban 5

6 Köztársaság legfontosabb alapelveivel, szimbólumaival és intézményeivel ismertetik meg a képzésben részt vevőt. Az előadás a következő főbb témaköröket öleli fel: Franciaország történelme, Franciaország és az Európai Unió, a köztársaság jelképei (szabadság, egyenlőség, testvériség), az emberi jogok, a szabad vallásgyakorlás princípiuma, a francia állam és intézményeinek felépítése és működése, a francia állampolgárság megszerzésének eljárása. Európai szemmel furcsának tűnik a bemutató anyag egyetlen interaktív, igaz-hamis tesztsorra épülő diája. A teszt az egyenlőség jelenségét mutatja be, a képzésben részt vevők a feladatokat közösen dolgozzák fel. Az éles kulturális különbségekből kifolyólag a szerkesztők a következő típusú sarkított állításokat fogalmazták meg: Franciaországban nem mindenkire vonatkoznak ugyanazok a törvények, Franciaországban pénz nélkül az embernek nincs joga egészségügyi ellátáshoz., Egy külföldi nem választhatja meg a lakóhelyét, vagy A férjeknek joguk van megverni feleségüket. A nap végén a résztvevők igazolást kapnak az oktatáson való helytállásukról. Azok számára, akik még nem beszélik jól a nyelvet, az állampolgári ismeretek oktatása a francián kívül további 10 nyelven biztosított. A társadalmi ismeretek oktatására az interjún folytatott egyéni igényfelmérés alapján kerül sor, nem mindenki számára írják elő. A képzés célja, hogy a migráns jobban boldoguljon a mindennapi élettel együtt járó ügyintézési teendőkkel, megismerje a francia közszolgáltatások működését. A képzés időtartama 1 és 6 tanóra között változhat, a részvételről szintén igazolást állítanak ki ( A bevándorlás előfeltétele: a legalapfokúbb francia nyelvvizsga A tájékoztató napon a szociális munkás a letelepedési engedélyért folyamodó jelölt nyelvtudását is felméri (szóban és egy sztenderdizált írásbeli teszttel), és amennyiben azt elégtelennek ítéli, kötelezően elrendel egy nyelvtanfolyamon való részvételt. (Amennyiben elégségesnek ítéli, kiállít egy felmentési igazolást.) A nyelvtanfolyamot az állam finanszírozza, a képzés maximális időtartama 400 tanóra. A nyelvi képzésnek alapvető facilitációs célja, hogy a sikeres integráció eszköze legyen. A képzés elvégzése után, a nyelvoktatás megkezdését követő egy éven belül, a képzésben részt vevőnek bizonyítania kell tudását egy nyelvvizsgán (Diplome initial de la langue française- DILF 15 ). A sikeres vizsgázás a Letelepedési és integrációs szerződés követelménye. Az első vizsgalehetőséget az állam finanszírozza, a pótvizsgák önköltségesek. 15 A francia nyelv legalapfokúbb vizsgája 6

7 A DILF nyelvvizsga, amelyet az oktatási minisztérium rendeletével hoztak létre december 20-án, illeszkedik az Európa Tanács idegennyelv oktatásának a Közös Európai Referenciakeretéhez (KER), és az A1.1 szintű alapvető nyelvtudást igazolja. Egyedülálló kezdeményezés Európában, hiszen kifejezetten a bevándorló, 16 éves kort betöltött felnőtt nyelvtanulók számára dolgozták ki. A fejlesztést 2006 folyamán a CIEP (Centre international d études pédagogiques), a francia oktatási minisztérium megbízásából végezte től megszerezhető a nyelvvizsga, az első, a felkészülést segítő gyakorló könyvek 2007 második felében, illetve 2008 elején jelentek meg. A vizsgáztató tanárok képzését a sèvres-i központú CIEP biztosítja, e-learninges kurzusok keretében. Az A1.1 és az A.1. nyelvtudás szintjeinek elhatárolására külön módszertani útmutató készült. A DILF igazolja egy minimális nyelvtudás birtoklását, és lezárja a nyelvtanulási folyamat kezdeti fázisát. Létrehozásának célja részben a nyelvtanulók motiválása is volt, igényt ébresztve a további nyelvtanulás iránt, szocializálva a résztvevőt a nyelvtanulás intézményesített kereteihez. A nyelvvizsga feladatainak tematikája is tükrözi, hogy az újonnan érkező felnőttek számára lett kifejlesztve: a mindennapi élet alapvető szituációiban szükséges kommunikációs készségek kialakítását célozza. Vizsgarészei párhuzamosan mérik a beszédkészség, a beszédértés, az írott szövegértés, és alapvető íráskészség meglétét. A beszédértés vizsgán mérik az alapvető szóbeli információk értelmezésének képességét (például repülőtéren vagy pályaudvaron a hangosbemondó által közölt információ felismerését), a beszédkészség vizsgarészen a bemutatkozás, környezetünk és a körülöttünk lévő személyek, egy beteg gyerek állapotának leírása, a számok és idő, illetve az árak megértése és elmondása a követelmény, valamint találkozók időpontjának egyeztetése a feladat (orvossal, fodrásszal). Az íráskészség mérésénél egy fontos információ rögzítése a cél (névjegyekről adatmásolás, telefonszám leírása, formanyomtatvány kitöltése, bevásárló-lista készítése), míg az írott szövegértés feladatnál az írott beszédszándékokat grafikai jelekkel vagy képekkel kell összekapcsolni (például tilos a dohányzás tábla, orvosi recept és a gyógyszeres üveg). A feladatok tehát mind-mind kulcsfontosságú élethelyzetekhez kötöttek, gyakran előkerül az utazás és az egészségmegőrzés témája, a hivatalokkal és az orvosokkal történő kommunikáció alapszókincsének ismerete, mint egy európai köztársaságban elengedhetetlen túlélő-készlet. A nyelvvizsga tesztjének módszertani összeállításánál a nyelvoktatási-andragógiai szakértők igyekeztek figyelembe venni a célcsoport ismereteit. A nyelvvizsgát 16 évet betöltött, alacsony iskolai végzettségű felnőttek számára készítették, akik gyakran funkcionális analfabéták, írni-olvasni nem tudók vagy a cirill-arab abc-hez szocializálódott 7

8 bevándorlók. Ennek megfelelően a feladatoknál a nyelvi információ és a grafikus módon megjelenített kontextuális képi információ összekapcsolása az elsődleges cél, nem a tényleges írásbeliség. Az íráskészség mérésénél egyszerű jegyzetek készítése elegendő, s a megoldás nyomtatott nagybetűkkel, és központozás nélkül is helyes. A nyelvvizsga létrehozása előtt számos felmérés vizsgálta az újonnan érkezőket érő kultúr-sokk -ból és a francia nyelv ismeretének hiányából adódó nehézségeket. A Migrációs Kutatási Tanulmányok számos kvalitatív kutatáson 16 keresztül ismertették a probléma különböző aspektusait az elmúlt évtizedben, aminek eredményeire a nyelvvizsga fejlesztőmunkájában is építeni lehetett. A nyelvvizsga illeszkedik a KER szintrendszere mellett a francia idegennyelv oktatás és vizsgáztatás korábban kialakított rendszeréhez is: az alapfokú (DELF- Diplôme élémentaire de la langue française) és a közép-, illetve felsőfokú (DALF Diplôme approfondi de la langue française) nyelvvizsgákhoz, amelyek a nyelvtanuló tudásának mérésére szolgáló további állomások lehetnek. 4. Az E-Migra projekt és a digitális szakadék elleni fellépés A 21. század információ és tudás alapú társadalmának egyik fontos követelménye, hogy a modern kor embere alapvető IKT 17 ismereteket birtokoljon, melyek nélkül funkcionális analfabétának tekinthető. A francia bevándorlási törvény számos előremutató eleme ellenére nem tesz említést a migránsok számítógépes alapoktatásának szabályozásáról. A migránsok ugyanakkor a digitális szakadék kiemelten hátrányos helyzetű csoportja 18. Ezen felismerés alapján született meg a nemzetközi E-Migra projekt, francia, német és spanyol szervezetek közreműködésével 2004 és 2006 között. A legfontosabb kihívások és feladatok összefoglalása mellett a zárótanulmány 19 gyűjteményét adja azon legjobb gyakorlatoknak, amelyekkel Spanyolországban, Németországban és Franciaországban a migránsok digitális írástudását, e-integrációját előmozdítják. Az E-Migra internetes adatbázisban összesen 130 egyesület és intézmény tevékenysége kerül bemutatásra (önkormányzatok, szociális állami intézmények, egyesületek, 16 Migrations Études Kutatási füzetek, kiadja a Népességi és Migrációs Osztály (Direction de la Population et des Migrations): DE FERRARI Mariela, Développer la formation linguistique au titre de la formation professionnelle continue en entreprise, 133. szám, január. ENEL Françoise DELESALLE Cécile, L accès à l emploi des primo-arrivants, 123. szám, május-június. VASSEUR Véronique, Formation linguistique et intégration socioprofessionnelle des réfugiés, 110. szám, november-december. 17 Információs és Kommunikációs Technológiák 18 A migránsok IKT-kompetenciájának oktatása és fejlesztése igen töredezett képet mutat, hiszen maga a migráns kifejezés is differenciált csoportokat foglal magában: a migráns státusza nem feltétlenül jelenti azt, hogy valakinek nincs szakképesítése vagy nem tudja rendeltetésszerűen használni az IKT eszközöket. Az E- Migra projekt keretében mégis az e tekintetben defavorizált csoportot vizsgálták, hangsúlyozva a fentieket. 19 Guide pour la Culture Numérique de Immigrés en Europe, E-MIGRA projekt, Viladecans,

9 képzőintézmények), amelyek küzdenek a digitális szakadék áthidalásáért, formális vagy informális módon biztosítják a migránsok e-kompetenciájának fejlesztését. Továbbá azon internetes platformokat és e-learninges oktatási szoftvereket is ismertetik, amelyek részben vagy egészben a migránsok számára készültek, a digitális írástudás elsajátítását segítik elő számukra, illetve számítógépes környezetben történő tanulással erősítik társadalmi valamint a munka világába történő integrációjukat. A projekt elősegíti a kérdésben érdekelt intézmények hálózatosodását, szakmai együttműködését is, egy szakmai platform létrehozásával ( Ezen jó gyakorlatok közül az alábbiakban két példát érdemes kiemelnünk. A Strassbourgban működő Plurielles Egyesület célja, hogy a migráns nők számára segítséget nyújtson a beilleszkedéshez. A nők integrációja különösen fontos az arab kultúrákból érkező bevándorló lakosság esetében. Az egyesület, amely már régebben foglalkozik a célcsoport alapvető francia nyelvű képzésével, 2003 óta szervez olyan résztvevők számára számítógépes kurzusokat, akik már tudnak franciául írni és olvasni, azonban a számítógép működéséről nincsenek ismereteik, és semmilyen hozzáféréssel nem rendelkeznek multimédiás eszközökhöz. A számítógép hardveres alapfunkcióinak megismertetése után a résztvevők megtanulják az operációs rendszer működését és szövegszerkesztő használatát. A kurzusok során olyan gyakorlati feladatokat végeznek el, mint egy motivációs levél megírása, egy önéletrajz készítése vagy egy dokumentum formázása. Évente megközelítőleg 20 nő képzése történik meg, a foglalkozásokat heti 2 órában tartják, az egyesület 5 számítógéppel rendelkezett a felmérés elkészítésekor. A két hónapos foglalkozások alapvető célja, hogy a többségében Európán kívülről érkező, 20 és 40 év közötti női résztvevők körében legyőzze a számítógéppel szemben fennálló bizalmatlanságot és felébressze bennük a további tanulás iránti igényt. Az egyesület vezetői úgy ítélik meg, hogy ezeket az alapvető célokat a program sikeresen megvalósítja, és az önmagukat tovább képezni vágyókat az alapismeretek megszerzése után a megfelelő irányba orientálja. (Az egyesület erőforrásai ugyanis egyrészt igen szűkösek - a felmérés elkészítésekor, 2005-ben, a számítógépek nem rendelkeztek internet hozzáféréssel -, másrészt ez a Plurielles Egyesületnek csupán egy kiegészítő szolgáltatása, nem főtevékenysége, így nincs szándékuk ebbe az irányba specializálódni.) Franciaországban, Auvergne Régiójában, a Velay kistérség Integrált Képző Központja 20 úttörő szerepet játszik a migránsok digitális kirekesztése elleni fellépésben. Az 20 GRETA = GRoupement d'etablissements publics d'enseignement 9

10 állami iskolákat magába tömörítő szakképző központ 2004-ben alapítója volt az európai Szociális és digitális kirekesztettség elleni Chartának (Charte pour l inclusion numérique et sociale), és részt vett az AITO nemzetközi oktatás-fejlesztési projekt megvalósításában. Az AITO (Improving Immigrant s Acces to Language and Society) egy Leonardo szakképzési projekt keretén belül a migránsok szociális és nyelvi beilleszkedésére dolgozott ki felnőttoktatási programokat. A projektet Finnország, Franciaország, Németország, Norvégia és Görögország képzőintézményei valósították meg 2002 és 2004 között. Az eredmény egy ún. AITO kézikönyv publikálása, amely a migránsok nyelvtanulásának andragógiai és pedagógiai, valamint módszertani nehézségeit elemzi, valamint papír alapú (finn, olasz, német, norvég és francia), illetve e-learninges oktatási tananyagok kialakítása voltak. A speciálisan a mirgánsok igényeire szabott, résztvevő-központú nyelvoktatási portálokat a finn 21 és a francia ( partner készítette el. A CITIM internetes portál 2005-ben került átadásra, s a Franciaországba bevándorlók számára biztosít e-learninges formában valós szakmai szituációkhoz kötött nyelvtanulási lehetőséget. A cél, hogy a nyelvtanuló migráns a nyelv elsajátításával párhuzamosan a munka világának szabályozását is megismerje a francia társadalomban, egyszerre szocializálódjék a társadalmi normákhoz, és tisztában lévén saját jogaival kevésbé válhasson kizsákmányolás áldozatává. A leckék szerkezeti felépítése átlátható, egyszerű környezetű, a szoftver használata folyamán a résztvevő szimbólumokkal (nyilak a tovább- és visszalépéshez, hangszóró a szövegértési feladatnál) és számokkal, nem a megszokott internetes hiperhivatkozásokkal találkozik, ami egyrészt könnyen használhatóvá teszi a programot, másrészt nem kelti a frusztráció érzetét, nem zavarja össze a túl sok információ a program felhasználóját aki lehet, hogy még nem gyakorlott számítógép kezelő. Célcsoportja elsősorban közepes nyelvtudású, jó szóbeli beszédértési készséggel, és feltételezhetően nagyon rossz íráskészséggel rendelkező migráns csoport, így a nyelvi kompetenciáknak is inkább a beszédértési és írott szövegértési aspektusát fejleszti. A leckék felépítésükben mindig egy bevezető dialógussal indulnak, amelyben két munkavállaló egy bevándorló és egy francia között esik szó a munkavállalással kapcsolatos jelenségekről (például fizetett szabadság, munkaszerződés, továbbképzéshez való jog), a második részben a párbeszédben említett téma leíró jellegű szöveges megfogalmazása történik, amit a szövegértésre vonatkozó feladatok követnek. A munka világához tartozó

11 jelenség szakszerű megfogalmazása áll a fejezetek végén (pl. a fizetett szabadsághoz való jog és annak mértéke Franciaországban), amit egyéb kormányzati / munkavállaláshoz kapcsolódó szervezetek oldalaira történő hivatkozással is alátámasztanak bizonyos esetekben. A 22 témakör a munka világának különböző aspektusait mutatja be (a minimálbértől a vállalkozás fogalmán át a felmondásig a terjedő széles skálán), gyakran szándékosan sarkított formában 22. A 22 leckéhez több száz különböző hangfelvétel készült. Az írott párbeszédek mind beszédértési feladatok is egyben, amelyek meghallgathatóak az eredeti francia szöveg mellett arab, berber, vietnámi és török nyelveken is. Az egyes leckék elvégzéséhez perc tanulási idő szükséges, így esetleg munka után is találni időt egy-egy fejezet átismétlésére, önálló gyakorlásra interaktivitásából kifolyólag alkalmas. A tananyag készítői a migránsokat oktató tutorok számára külön módszertani útmutatót készítettek, amely a honlapon megtalálható (Guide du formateur). A tanulás mind csoportban, mind egyénileg, individualizált formában megtörténhet, azonban egy tutor segítsége mindenképpen hasznos a sikeres tanulási folyamathoz a program készítőinek szakmai véleménye alapján. A tutor a résztvevők igényeinek megfelelően állíthatja össze a tanmenetet a különböző tematikai modulokból, ebben az interneten egy külön platform segíti munkáját. A CITIM andragógiailag igazán jól felépített és használható szoftver, amely ténylegesen szolgálja a migránsok nyelvi és társadalmi integrációját. A tananyag technikai érdekessége, hogy az internetes verzió mellett a szoftver ingyenesen letölthető és Cd-re írható, így azon felhasználók is tudják használni, akiknek nincs internet hozzáférése. A program az E-migra projekt adatbázisának egyik legérdekesebb fejlesztése. Összefoglalva elmondható, hogy bár a migránsok csak bizonyos csoportjai ragadhatóak meg jól elkülöníthetően hátrányos helyzetűekként a számítógépes ismeretek birtoklásának tekintetében, a felnőttképző programokon keresztül már történtek lépések felzárkóztatásuk céljából. Ez alapvető fontosságú, hiszen nem csupán a magánéletben, vagy a társadalomba történő sikeres integrációhoz szükségesek a számítógépes ismeretek, hanem a legtöbb munkahelyen alapvető követelmény, nota bene az állások meghirdetése, és a pályázás is egyre inkább interneten keresztül történik. 22 A Munkaszerződés (Contrat de travail) leckében például Prosper és Najet párbeszédével találkozunk. Egyikük munkát vállalt egy helyi étteremben, de nincs szerződése. Az ismerőse figyelmezteti, hogy hiába bízunk a főnökben munkaszerződésre szükség van adminisztratív okokból és persze vitás esetekben sem árthat. Hozzá kell tennünk, hogy Afrikából érkező bevándorlók esetében messze nem egyértelmű egy írott dokumentum szükségessége, hiszen bizonyos kultúrákban még ma is kötelez az adott szó. 11

12 Az E-migra projekt törekszik a jelenség átfogó bemutatására, a kezdeményezések igen sokszínűek, azonban a zárótanulmány pontosan rámutat az ezen a területen létrejött felnőttképzési programok gyakran önszerveződésen alapuló, elszigetelt és lokális jellegére. A migránsok számára többféle szoftver és portál is készült, azonban egyik sem szakmai képzésüket szolgálja, hanem legfeljebb beilleszkedésüket segítik, a munkaerőpiacon jelenlévő normák megismerését biztosítják számukra. 5. A migránsok helyzete a munkaerőpiacon Bár a jelen tanulmányban terjedelmi okokból kifolyólag nem térhetünk ki részletesen a migránsok munkaerőpiaci helyzetének elemzésére, fontos látnunk, hogy származásuk tekintetében komoly egyenlőtlenségek mutatkoznak a migránsok lehetőségei között (2. számú táblázat). Atipikus módon sújtja a munkanélküliség a Maghreb országokból bevándorolt lakosságot, hiszen háromszor olyan gyakran válnak munkanélkülivé, mint a franciaként született állampolgárok. Érdekes megfigyelnünk továbbá, hogy a munkanélküliségmunkavállalás kultúra-függősége hogyan nyilvánul meg például a tunéziai férfiak és nők, valamint a török származású férfiak és nők esetében. Az előbbiek közel azonos módon helyezkednek el munkavállalóként, az utóbbiak esetében azonban a nők kétszer olyan gyakran (42 %) munkanélküliek, mint a férfiak (21,9 %). Származás Férfiak Nők Együtt Átlag 8,9 11,0 9,9 Született francia állampolgár 8,2 10,1 9,1 Állampolgárságot szerzett 14,1 17,9 15,9 bevándorló Európai Uniós állampolgár 6,0 9,7 7,6 Egyéb külföldiek 23,0 31,0 26,0 (származási ország szerint) Algéria 24,6 37,3 29,1 Marokkó 24,4 33,8 27,5 Tunézia 25,5 25,4 25,7 Más afrikai ország 26,4 32,7 29,1 Törökország 21,9 42,8 27,0 Kína 6,9 18,6 12,0 Más ázsiai ország 13,5 24,2 18,3 2. számú táblázat: Munkanélküliségi ráta 2005-ben (nemek és állampolgárság szerint) 23 A munkanélküliség a bevándorlók második generációját is nagymértékben érinti (3. számú táblázat). A éves korosztály körében végzett panelvizsgálatok azt mutatják, hogy ebben a csoportban is azok vannak a leghátrányosabb helyzetben, akiknek szülei a Maghreb országokból érkeztek. A 2. generációs dél-ázsiai bevándorlók, magasabb iskolai végzett- 23 Rapport d activité 2006, Direction de la population et des migrations, 2007,

13 séggel, kifejezetten kedvező helyzetben vannak: 3 illetve 5 évvel a tanulmányaik befejezése után, megközelítőleg a francia származásúakéval egyenlő esélyük van a munkavállalásra (12,9%-uk munkanélküli, míg a francia kontrollcsoport 10,4%-a állástalan). A dél-európaiak szintén kedvezőbb helyzetben vannak (12,6%-os munkanélküliségi ráta az 1998-as adatok alapján 5 év munkaidő után). A törökök és a dél-afrikaiak száma még viszonylag alacsony az előző csoportokéhoz képest, azonban helyzetük a munkaerőpiaci elhelyezkedés tekintetében a hat év különbséggel elvégzett vizsgálatok alapján javult. Fiatal, akinek legalább egyik szülőjének származási helye: Dél-Európa Maghreb országok Afrika Ázsia Törökország Francia kontroll csoport (mindkét szülő francia) Tanulmányok vége Munkanélküliségi ráta - 3 évvel a munka 14,6 11,8 26,5 20,1 25,3 21,0 27,4 14,3 33,8 19,6 14,9 10,2 világába való belépés után - 5 évvel a munka 15,9 12,6 27,3 21,1 24,3 19,4 14,0 12,9 44,1 26,1 15,2 10,4 világába való belépés után 3. számú táblázat: A 2. generációs francia fiatal bevándorlók munkanélküliségi mutatói Továbbképzés a vállalati szférában: aránytalanság és egyenlőtlenség A gazdaságkutatók által végzett felmérések kimutatták, hogy Franciaországban 62 hiányszakmában nem találnak elegendő munkavállalót. Azonban kifejezetten a migráns csoportok szakmai továbbképzése még nem indult meg szervezett formában, hogy ennek hiányát orvosolja, kölcsönös hatással erősítve a munkaerőhiánnyal küzdő szektorok versenyképességét 25, és a bevándorlók helyzetét. A vállalati továbbképzéseken való részvételük is elmarad a francia kontrollcsoportétól (4. számú táblázat). Egy francia születésű állampolgár (36%) kétszer olyan gyakran jut szakmai továbbképzéshez, mint egy bevándorló (18%). Egyedül az állami szektor az, ahol nagyobb arányban küldik továbbképzésre a bevándorló munkavállalókat. A 2. generációs bevándorlókat, a vállalati továbbképzések tekintetében nem éri igazán nagy hátrány, azonban a francia kontrollcsoporttól (36%) ők is elmaradnak (31%). 24 SILBERMAN Roxane FOURNIER Irène, Jeunes issus de l immigration. Une pénalité à l embauche qui perdure, Éd. Céreq, Série BREF, numéro 226., 2006, Persze vannak olyan hiányszakmák is, ahol magas végzettségű munkavállalók elhelyezkedése szükséges, mint például az egészségügyi terület, és ezeken a területeken nehezen lenne megoldható szakmai továbbképzésük. 13

14 Francia kontroll csoport 26 Bevándorlók (1. generáció) 2. generációs bevándorlók Összes képzett aránya Vállalati képzések Átlagosan Magánszektor Állami szektor számú táblázat: A bevándorlók részvételi aránya a felnőttképzésben 1998 és 2003 között 27 A képzések gyakoriságát is vizsgálták azon munkavállalók körében, akik a vállalati továbbképzésben részt vettek. A francia származásúak esetében 5 éves időtávlatban a dolgozók több mint 40%-a több szakmai tanfolyamon és tréningen is részt vett, míg a bevándorlóknak a túlnyomó része (70%) csupán egy alkalommal jutott képzési lehetőséghez. 100% 80% 60% % 20% % Francia származású' Bevándorlók (1. generáció) 2. generációs bevándorlók Átlagosan 1 vagy 2 képzés 3 képzés 4 vagy több képzés 2. számú ábra: A továbbképzések számának aránya A képzések időtartamának vizsgálatakor azonban ki lehetett mutatni, hogy a francia származásúak képzéseinek időtartama rövidebb volt (átlagosan nem haladta meg a 30 tanórát). Ezzel szemben a bevándorló munkavállalók továbbképzésének időtartama sokszor elérte vagy meghaladta a 200 tanórát. Tehát képzésük általánosságban kevésbé tréningeken vagy konferenciákon történik, mint inkább diplomával záruló szakképzés jellegű tanfolyamokon. 26 Francia származásúnak vagy a francia kontrollcsoport tagjainak az olyan francia állampolgárokat tekintjük a statisztikai vizsgálatokban, akiknek mindkét szülője francia állampolgár, és nem bevándorló. 27 GÉLOT Didier MINNI Claude, Les immigrés accèdent moins à la formation professionnelle continue, in. Immigration et marché du travail, Tematikus szám, Revue Formation-Emploi, Éd. La documentation française, 94. szám, 2006 június GÉLOT- MINNI,

15 7. Összefoglalás A migráció fogalma ahogy a jelen tanulmányból is kitűnik hihetetlenül komplex, összességében nehezen megragadható jelenség. Amint azt láthattuk, Franciaországban a felnőttképzés nagy szerepet játszik a bevándorlók nyelvtudásának fejlesztésében és társadalmi integrációjának elősegítésében. Reméljük, hogy a jövőben ehhez szakképzési programok is társulnak majd, amelyek tényleges megoldást jelenthetnek az újonnan-érkezők és a francia gazdaság számára egyaránt. A nemzetközi oktatáspolitika már több évtizede hangsúlyozza a másokkal való együttélés megtanulásának fontosságát, és ezúton csupán a Delors-jelentésre utalunk a 90-es évek második feléből, amelynek négy fő komponense közül az egyik ezt emelte ki. Ennek ellenére a migránsok képzésével kapcsolatban még ma is viszonylag kevés a reprezentatív-kvantitatív elemzés, ugyanakkor számos kvalitatív-elemző tanulmány létezik. A legújabb franciaországi és európai felnőttképzési kutatások és pilot projektek egy részében azonban már központi elemként jelenik meg a migráns felnőttek képzésének problematikája. Ráadásul ma már a Pillanatkép az oktatásról (2007) című oktatáselemző kiadvány is vizsgálja egy fejezetben a migráns származású tanulók teljesítményét 29, ami jelzi, hogy a migráció világjelenségének az oktatásra és a képzésre kifejtett hatása, illetve interakcióik, egyre inkább értelmezhetővé válnak tudomány számára. Idegen nyelvű szakirodalom 1) Besoins de main-d ouevre et politique migratoire, Rapport, Centre d analyse stratégique, Francia Miniszterelnöki Hivatal, május. 2) BRINABUM Yaël KIEFFER Annick, D une génération à l autre, les aspirations éducatives des familles immigrés : ambition et persévérance, Revue Éducation et Formations, 72 szám, 2005 szeptember, ) CAILLE Jean-Paul, Perception du système éducatif et projets d avenir des enfants immigrés, Revue Éducation et Fromations, 74. szám, április, ) DE FERRARI Mariela, Développer la formation linguistique au titre de la formation professionnelle continue en entreprise, in. Migrations Études kutatási füzetek, 133. szám, január. 5) Education at a glance 2007, OECD kiadvány, Education at a glance, OECD, 2008, Indicator A6: What is the impact of immigrant background on student performance? 15

16 6) ENEL Françoise DELESALLE Cécile, L accès à l emploi des primo-arrivants, in. Migrations Études kutatási füzetek, 123. szám, május-június. 7) Immagration et marché du travail, Tematikus szám, in Formation-Emploi oktatáskutatási magazin, Éd. La documentation française, 94. szám, 2006 június. 8) Guide pour la Culture Numérique de Immigrés en Europe, E-MIGRA projekt, Viladecans, ) LANG Jack- LE BRAS Hervé, Immigration positive, Odile Jacob, Paris, ) LEPOUTRE David, Souvenirs de familles immigrés, Éd. Odile Jacob, Paris, ) Rapport annuel de la direction de la population et des migrations : Immigration et présence étrangère en France en 2005, Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement, ) Rapport d activité 2006, Direction de la population et des migrations, Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement, ) SILBERMAN Roxane FOURNIER Irène, Jeunes issus de l immigration. Une pénalité à l embauche qui perdure, Éd. Céreq, Série BREF, numéro 226., ) TEMIME Emile, France, terre d immigration, Gallimard, Paris, ) VASSEUR Véronique, Formation linguistique et intégration socioprofessionnelle des réfugiés, in. Migrations Études kutatási füzetek, 110. szám, novemberdecember. Internetes források : Migráció és globalizáció 1) Global Forum on Migration and development ( 2) ENSZ: International Migration and Development ( 3) Stalker's Guide to International Migration ( 4) E-Migra Projekt ( 5) Newsweek Education Program ( International Migration: makeup and movement 6) Globalizációs kihívások ( 16

17 Migráció Franciaországban Ministère de l Immigration, de l Intégration, de l Identité nationale et du Codéveloppement Les Publications de la Direction de la Population et des Migrations (DPM) integration/etudes-publications/les-publications-direction-population-migrations html Migrations Études Kutatások integration/etudes-publications/collection-migrations-etudes html?var_recherche=immigr%E9s Migrations et intégration (Grand dossier) Ministère du travail des relations sociales et de la solidarité Immigration (dossier) Immigration (dossier) Immigration et politique migratoire (dossier) Magyar nyelvű szakirodalom 1. CSERNÉ FODOR KOLTAI, A felnőttek foglalkoztathatóságának növelésre irányuló komplex képzési modellek, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra, NFI, Felnőttképzési Kutatási Füzetek sorozat, Budapest, FRANCIA Gyula, A Menedék Migránsokat Segítő Egyesület, Szakdolgozat, Kézirat, ELTE-PPK könyvtár, 2004, SZ HALMOS Csaba, A felnőttképzésben résztvevők elhelyzekedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra, NFI, Felnőttképzési Kutatási Füzetek sorozat, Budapest, ILLÉS Sándor TÓTH Pál Péter, Migráció, I-II., KSH-NTK, LANNERT Judit VÁGÓ Irén KÖRÖSINÉ Mikis Márta, A felnőttek digitális írás és idegennyelvtudása, NFI, Felnőttképzési Kutatási Füzetek sorozat, Budapest,

18 6. ŐRI Mária, Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon, NFI, Felnőttképzési Kutatási Füzetek sorozat, Budapest, R. HORÁK Katalin, A bevándorlók francia nyelvtanulási lehetőségei a belga felnőttoktatásban, Szakdolgozat, Kézirat, ELTE PPK könyvtár, PORDÁNY Sarolta, A migráció és a felnőttkori tanulás összefüggései, In Felnőttképzési Szemle, 2008/ II. évfolyam / 1. szám, TÓTH Judit, Tíz tétel a migrációs politika ellentmondásosságáról, Demográfia, 2003/4. 18

Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition. Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI évi kiadás ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition. Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI évi kiadás ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition Summary in Hungarian Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI 2004. évi kiadás Összefoglalás magyarul ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS John P. Martin foglalkoztatási,

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola MRTT Vándorgyűlés Nagyvárad, 2016. szeptember 15-16. Migráció és városfejlődés Városfejlődés

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

2014.03.04. Egyszer volt. Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK

2014.03.04. Egyszer volt. Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A felnőttoktatás egy speciálisterülete: nyelvoktatási és nyelvvizsgarendszer Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK? Egyszer volt 1 A 10 legelterjedtebb nyelv 1. Mandarin 2. Spanyol 3.

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A PARTNEREK TOVÁBBI SZAKMAI PARTNEREK Budapest Esély Nonprofit Kft., 4. Dimenzió Közhasznú Alapítvány ZSZI PLUSZ Oktatási Kereskedelmi

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A statisztikai rendszer korszerűsítése

A statisztikai rendszer korszerűsítése Migráció és integráció Magyarországon A statisztikai rendszer korszerűsítése Gárdos Éva Szakmai főtanácsadó 2010. május 17. Transznacionalizmus és integráció Migráció Magyarországon a második évezred első

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418.

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418. EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/2330(INI) 19.2.2009 MÓDOSÍTÁS: 1-12 Cornelis Visser (PE418.242v02-00) Megújított szociális menetrend (COM(2009)0412 2008/2330(INI)) AM\770151.doc

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9.

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9. EPALE Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2016. december 9. Mi az EPALE? Nemzeti Támogató Szolgálat Központi Támogató Szolgálat

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program A projekt: Megnevezése: Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Támogatta: Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Képzési Program Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 7477 Szenna Kossuth Lajos u. 14. Adószám: 18783236-1-14 Tartalom

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Ph. D. vizsgatájékoztató

Ph. D. vizsgatájékoztató : http://www.lingo.u-szeged.hu : info@lingo.u-szeged.hu Ph. D. vizsgatájékoztató Az SZTE a PhD hallgatók számára alapfokú nyelvvizsga megszerzését teszi lehetővé, amelyre ezúton szeretnénk felhívni szíves

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt:

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt: Az akkreditált felnőttképző intézmények világa Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A terület kutatása 2005 - Koltai Dénes, Felmérés a hazai akkreditált felnőttképzési szervezetek működéséről.

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Nemzetközileg elismert francia nyelvvizsga-bizonyítványok DELF DALF

Nemzetközileg elismert francia nyelvvizsga-bizonyítványok DELF DALF Nemzetközileg elismert francia nyelvvizsga-bizonyítványok DELFJunior Általános DELF DALF DELFPrim Miért szerezzünk DELF-DALF nyelvvizsga-bizonyítványt? Francia nyelvtudásunk életre szóló hivatalos elismerése

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED INSTRUCTION OF TECHNICAL DRAWING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós, kovacsm@sze.hu Széchenyi István

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató EUROPASS PORTFOLIÓ Mobilitás az Európai Unióban Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató Munkavállalói mobilitás Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a tanulmányi

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógépes grafika E-000976/2014/D002

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak.

Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak. Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak. Árendás Zsuzsa ASSESS NATIONAL WORKSHOP BUDAPEST, 2015 ÁPRILIS 9 Co-funded by the European

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 11. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 -

Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 - Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 - Az SZTE a PhD hallgatók számára alapfokú nyelvvizsga megszerzését teszi lehetővé, amelyre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket. Az SZTE Doktori Képzés és Doktori

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén!

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Salgótarján, 2011. június 29. Körmendy Éva, programvezető Kik vagyunk? Kik vagyunk? ILS Nyelviskola / KATEDRA Salgótarján a 21. tanévét zárta SEAGULL Szakképző

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY INFORMATIKAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 02 VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt Végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Vendéglátó Szakmenedzser képzése négy alapozó

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei PIA-PHR PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei Kaposvári Csilla TÁRKI HÁTTÉR Előzmény EU Népegészségügyi Akcióprogram

Részletesebben

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség 8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség Az IALS kutatás során felmerült egyik kulcskérdés az alapkészségeknek az egyéb készségekhez, mint például az Információs

Részletesebben

2013&1&HU1&LEO05&09615!

2013&1&HU1&LEO05&09615! Beköszöntő* A! pályázat! célja! az! Informatikai! Szakmai! Társaságok! Európai! Tanácsa! (CEPIS)! által! kidolgozott!eucip!core!(european!certification!of! Informatics! Professionals)! képzési! program!

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

2370 Dabas, Szent István tér 1/B. 06/29/ , 06/29/ Unyi Erzsébet

2370 Dabas, Szent István tér 1/B. 06/29/ , 06/29/ Unyi Erzsébet Az önkormányzat címe, elérhetősége: Cím: Telefon: Kapcsolattartó: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B. 06/29/561-200, 06/29/561-201 Unyi Erzsébet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai: Elnök: Elnök helyettes:

Részletesebben