2-50 PATHÓ G Y U L A. sára v a n szükség a nagy. f o l y t le j a n u á r h ó é n, s z o m. értelmében az e g y e s í t é s r e v o n a t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2-50 PATHÓ G Y U L A. sára v a n szükség a nagy. f o l y t le j a n u á r h ó 2 2 - é n, s z o m. értelmében az e g y e s í t é s r e v o n a t"

Átírás

1 . é v f l y m 6. z á m. r 20 f l l é r Kmárm, 98. f e b r á r 5. f Ü f klöf/.rrf á r fész évre 0 P. we 5 P. SZKSZŐSÉG eyet ev y e /.m r 2-50 r*ru:l íll PHÓ G Y U L Győrött. z. B r t 27.. W e e J e ő - t 4. K á l v á r t Hrdetek ár d í j z b á LGY GUK! m, üzlet, k ö z e é z é üy, zdá ledületet, várdá zépt lehe tőéeket d vár fejlő déek. ehéz mkájáb ztá jázk v á r m d e üyztályák melléje trb kell áll, me több zem, több kéz mkerejére, meftlá ár v züké y hrderejű feldtk elvé zéél. Mde várzbály zát tehát m örömmel f d k kzéel t á m tk, me lereálbb d l k tjk közület életébe, hldát fejlődt jelet, mely k j b b jövőt hzht várkk é m de plárák. eyeíte kérdébe. t k ö z é t á t e r m é b e zlm hltú közyűl f l y t le j á r h ó é, z m b t déltá. k ö z é e y e tt e l r e d e l ő m z t e r le éelmébe z e y e í t é r e v t kzó z b á l y r e d e l e t e t kellett közyűlek. m e l k t, mtá z eze t á r y b k r á b b h ztt képvelőtetület h t á r z t t dr, Grzly Józef ár. Páy J e ő üyvédek f e l l e b b e z é e f l y tá v á r m e y e kyüle m e e m m í t e t t e é títtt két k ö z é eyetett képvelőtetü letét, h y 0 p z á r h tárdő b e l ü! l k m e z bályredeletét. Lá K á l m á t közé bráj yttt me mtey 80 tból álló eyetett képv előtetület redkívül közyül é t. melve óth M k l ó t r.'z é f ő j e y z ő j e terjeztette elő VÁSÁLÁS V S S Z É Í É S Mde zletürkbe eyéeek áfák! vz. zbályredeletet lk DUK! ef ebzló, kváló mőéű á árítk! 4. zbályredelettervezetet dítváyzt, h y zt z l t á r ylják l e. Krd Kálmá D r. Grzly J ó z e f üyvéd kérdel k p l t b felele eek tj z d ő húzáát, h lztáát, m é 2 p h l d é kt kér zbályredelet tár y l á á r, h y tervezet á t t lmáyzhtó lehee. H l ó éelembe zólt z dítváyhz rykó Bél y. főzlbíró, elley J á y. ezrede, d r. Páy J e ő üy vét. óth M k l ó főjeyző r Fóküzletek vdéke 2. z. K b é r. 0. z. G ö y ü f e h é r v á r - t 2 2. L j t 60.. Kmárm. FGSZÁS ÉS ÉÉKSÍŐ SZÖVKZ rdlm j ó z á z t ó elledtváy t tett, kérve, h y z b á l y r e d e l e t tervezetet y m á k k, z á k zét képvelőtetület tk közt á t t l m á y z á véett, k ztá ey hóp, vy l e l á b b két-hárm hét múlv k e r ü l het r k t á r y l á á r. 9. z. B á b l p z t. 24b. 6. K l z v á r t. Kth zert. ttóvár eyetett közé F L S Ő D U - U- L 5. G r ó f á d d y t elef 6. Kézkt em dk rhmáát meállítv mépít felé kell f r d l k, hy t á r d l m Várzbályzá Életbe lép v áezéüyek, rzzdá lyz törvéy, mely á k v á r d á várk, közéek zb k zláljk ezeket dááról, z épt r e d z e m p t k t bztthk. kr tézked. tör y h b m, hy véy vérehjtáávl r e - vk ták, hvá z r méljük érvéyeül f v kj, zé- m á vártdmáy, vár árfvr rkmáyávl, hldá érdekébe telje:- tűzltók épfekedővel tett éltdt m k, mely be em t d k j t. e m K m á r m k j fejlőd z d á vár p l t k z lehetőéet é zdá f e l em, hy járdákt, tte ledült dht. teket m d t l fel kell zzl zámlk, h y b t rzl elhelyezett eze ft mkált l e - trák m á közmüvek, k ö z e l. b b dőbe m é e m vezetékek mtt. hz yümölöt, kább y v z, v l l y, telef t b. tőkebefektett k v, de vezetékek álldó tmú v á m e v y k y ő z ő d v e r rzépít zemptjából ról, h y m d e áldzt kfátl elhelyeze, mehzz kmtt, tlá pk, étáyk é f r k é ő b b, m k r k h á b lmbb ták k ö z l e k e d é vló költétől m e m e t éek elztá, D p r het beüket. tk redeze, h j ó á l l m á M e m állk eek k átépíte, j ó tve mkák d r á b, mt zet fáítá k é r d é e é plárá k á em k - k meldár váró d l z h t k b b, zt z prblémák em merz ter b erezzük, hy lye é v vek t ö b b é, hem t e r m é z e e k r e khtó mkát e m teek, reálk, hz b e l ő.ehet k y e k e d é, lük eredő hzból bőve zük látókör körzővel t e r metérül befektet. vezet. m vártdmáy k kell m e l d ezeket Vére tehát z e d d r h m, yterület, m d h t kérdeket, m é p e d y, kültelk fejlőd lázk h hy közület y m e lehet zb. M á r terhele e jelete y kt vétkeztük zzl, h y áldztkt. Mérök mk ez, mely zbályzá r é ötletzerű, közmüvek élkül vé yöyörű feldtkhz Heteke éptőeedélye d t k. képtek jt, leveőt, pféyt, f r Fóküzletek K m á r m, m á d -! 2. /.erke/.: mde z m b t. Mejelek ÉS KDÓHVL: (ymád-t 9.)

2 98. L Ő W J B z hrztkvlákrezközlekedredje Y krez rd üze: Ő Ú Ü Z L G y ő r, G r. z t v á - t é r 5. z Ó MDG SK J Ó D. z k d t t eredet dítváyáhz é feltette k é r d é t z v z á r. zvzá eredméye 4 5 ráyb z lett, h y z bályredelet zl letáry ldó. htárzt mehztl y elkeeredt k z t t z e y e í t é elle küzdők t á b r á b, m t e y vezéyzór e y mátá emelkedtek f e l h e l y e k ről mtey e tütető l e elhyták közyűl termet. kvlók ráb t t v l t k : Krd K á l m á r d l m józáztó, tvá Hezer vlt emzetyűl képvelő, elley J á y. ezrede, Sátry J e ő j á r á b r ó, d r. Sárváry S á d r bkztó, SZÍVÓS L j tóvár P elök, d r. Vráh Z m d üyvéd, v l m t t óvár közéek zám reprezettív e y é é e. z Ülterembe m r d t t k mtey m á f é l ó r á f e l l v á tá e y h ú l fdták el t t ó v á r eyetett y k ö z é zbálredeleléí. 2-e ezredemlékmre d máykt z emlékmülp-bztt áhz tvábbt Kmármmeye Hrlp. FLMSZÍHÁZ Kmárm K Mkló-.. Febrár 5-é mbt, 4 7 é Í2 9 ó r k r z ő k e k é r t e t yöyörű lőrú flmremek. kezítő 4 4, l 4 7 é,2 9 ó r k r d á k b z d törzek é z l ptk z l m h r. Myr vláhrdó. F e b r á r 0 é, ü t ö r t ö k ö Í4 7 é l 2 9 ó r k r ML DH flmje márzy e y zzó y zerelem k e r e t é b e. Fx z hrztk Vlá krez tehk leby lítáák leybb prblé máj kétékívül közleked zvl leflyáák bztí tá. M á t ó l éetődk z b, hy háb redezőéek mé l y körültektő m k á j é e l ő r e l á t á, h közöé em lklmzkdk leybb f e y e l e m m e l z t é z k e d é e k h e z. v l á k r e z vdék rzt vevőek záml kell vvl, hy Bdpete körmeetek H ő ö k teré, v l m t K t h L j tére lejátzódó ü e p é e k deje ltt e m lez mezktt közleked red. ze külö redzbályk lezek é r v é y e e k erre z dőre épe ezé t á lez, h m d e k, l e l á b b y v lkb már jóelőre tztáb jö zzl, h y é m l y e m ó d j t h t m j d el z ü e p é ek zíhelyére, h l lez helye tb. t b. krez közleked redjéek lpj, hy B d petet két rzre ztják f e l : ey zk é ey dél félre. két t e r l e t elválztó v l D blp rzéről kdlv : Kerepe t, r é - t, d r á y t, r. z t v á - t, L á híd, lút, Krzt-kö, l z fr. k k ettől v l tól zkr l k k, p r tá jeyet, k k délre, zöld tá jeyet k p k, mí külföldek, bárhl l k k, fehéret. z pr-fehér-zöld redzer lez mérvdó krez ez dejée fő üepéek lkl mávl. Hőök teré é K t h L j teré zk lez ek p r j e y e l, déle zöld jeyel redelkezők, m közé pe m d külföldek fehér jeyel. H ő ö k teré é K t h L j tére l e j á t z ó d ó ü epé deje ltt z ezeket területeket körülvevő várrz k lez zkítv f r l m b ó l, vllmk krez rztvevőket k eek v á rrzek htárá zállítják. V l l m véállmák lezek Kelet pálydvrál, Hár körút, z r z é b e t k r á l y é t, vdék rztvevők felelő zü tá j e y ü k e t h e l y b e l B U S Z kredelté, l letve m zerv tjá kpják me, melyél jeletkeztek é mely krez vló rztvételüket l e b y l í t j. j e yeket évre állítják k é fel lez tütetve r j t k, h y m l y e l k l m k k r é h v zók b e lépőjeyül. műr. F e b r á r 6 - á várp, l ttták m e. z é p e feldí zített y t e r e m b e 9 ó r körül kezdett y ü l e k e z k ö z ö é, melyek rb vár tár d l m á k z á m vezető tját, lpy G á p á r z r é t lljáróál é yt pálydvrál. vll m k t t rkják le r é z t v e v ő ket, k k e m á r y l f l y ttják útjkt z ü e p é e k zíhelyére. y l k ö z ö éet lezá területe belül p r krzll erkzek zítják mjd ú t b. lezá v á r r é z b e k m t r j á r m ű f r l m lez. z t ó b z üzem külöböző jákt t f e é p t m e h t á r z t t felvlá t v l lez z e m é l y é p k k k, m e l y e k z üepé z í h e l y é e k közvetle közelébe tehetk le tkt. Hőök teréek közvetle k ö r yéké k l e m bb kül föld é belföld, eyház é v lá e l ő k e l ő é e k tó prkírz htk, m t h y tt k eh my záz tó z á m á r v hely. M á t z ü e p é e k zíhelyét kerít vez m j d körül, mely M ű r k t, várlet t vt telje e é z é b e, z álltke külő htárát, S z é p m ű v é z e t m z e m t, z ré tt é m e felelő m é l y é b e z d r á y t t r k l t á t zárj körül. r r e területre k k p k át, mefelelő zü tá jey f e l mttáávl lehet b e l é p. H l ó lez k ö z l e k e d é red K t h L j tére l e j á t z ó d ó ü e p é e k lklmávl zzl k ü l ö b é e l, h y v l l m k ö z l e k e d é htár e k k r b e j ö ykörű é z f r l m k z d r á y - t vló k ö r m e e t d e j é r e lez l e zárv. d hjó körmeet l k l m á b ó l k két D p r t e m lez k ö z l e k e d é é h d k, b b z d ő p t b zárják le f r l m t, m k r körmeet lttk e l v l. vláhrdó. z tló e l ő d á vée l 2 l - k r. Myr jókedv, züetélkül t á f r bál é j z k á k z de f r f r l m febrár hó elő p j b ée el tetőfkát. l v l t közé v á r m e y é k b e, hl - é, vy 2 - á e t r t t t k v l mltát. z f r bál éjzk vlt m d e f e l é ; m é p e d j v á b ó l, me v l m e y y bál ktűőe k e r ü l t : m deütt k vl'.k, züetélkül rpták p á r k t á t, m y r jókedv r l k d t t. lá k f y z t á em v l t l y eő, mt má évekbe. Kmárm petület é Vdéke táetélye. Kmárm hymáy közkedvelt bálját, K m á r m V. d v k e petület t á m ltáát k e d d e ete z p r t e tület zékáz ö z e termebe febrár 5. m. kr. krmáy f ő t á l z éle, t t láttk. lád hltú, közvet le é k e d v e e t é l y e kh mr kezdetét vette t á, m e l y z éjfél rövd mezkítá l ez kvlá vrrdt ttt. bál fr eyk lehltbb mltá vlt. kbér vedélőök krmárk bálj. F e b r á r -é z j l t t le leféyeebb keretek között rbér vedélőök krmá r k bálj. Plettler Kárly é Ply Mhály v e d é l ő ö k kez deméyezére redezték me bált kbér m é e t é z e t k zó y t e r m é b e, h l jelet K b é r é k ö r y é k b e l e l ő k e l ő é e k ze-jv. bált hlt műr előzte m e : Ply Mhály m e y t ó j á b ü d vözölte zép z m b á meje let é e l ő k e l ő k ö z ö é e t. Plett ler M róztáávl tt y k e r t. Bth tvá v e d é l ő ö k r e r t l k l m trófávl járlt hzzá j ó h l t e m e l é éhez. z t k ö v e t ő l e Ply ty é Plettler L á z l ó my láát tplt me yr közö é, h y m e kellett e k k métel. v é d ö k ö k r á b m e j e l e t : Plzky eprk, Lj m é d r. Jey G é z főrv, e ü. t á, Bl S á d r d r., ótháel J ó z e f d r. Glyá Józef dr. rvk, Pálmy J ó z e f f ő j e y z ő. tzt jövedelmet kbér Stefá fókzöveté é Zöld kerezt eü. z l á l t v é d e e e k j v á r frdíttták. Kmárm vtá fr táetélye. y é erköl kerbe m d e k r előljáró kmárm y bált, v t á f r t á e t é l y é t, derék vtk z dé f e b r á r 2 - á, k e d d e ete r " étterem é k á v é ház ö z e h e l y é e b e t r t t ták me. M á r jóvl 9 ó r előtt beépeedett lló, h ltféyekkel káprázttó kvlá íttt t á t e r e m, y h y h m r zúflt v l t z ö z e é t t e r m é k á v é h á z helyé. y m á t á é r k e z t e k z e l ő k e l ő é ek, k k e k r á b m e j e l e t Sráy F e r e. pát, eperep l é b á, lpy G á p á r m. k r. krmázfőtá, plármeter, d Záhy l d á r kúr b r ó j á j á b r ó á elök, d r. Jk B e ő máv. felüyelő, á l l m á f ő ö k e Kmrá e z ő m á v. f ő t é z ő, á l l m á f ő ö k helvette v e z e t é é - Dr. med. BÁKY LMÉ kzmetk redelőjéek kzítméye : rkrém, yóypder, rlej, tevz, y ó y z p p k, t b. bezerezhetők zkü:letekbe, vy pt tjá : B d p e t, V., Üllő-t 6 6!. e l t f :

3 !8. f e b r á r 5. Kmármmeye Hrlp. ve vút t z t k r telje z á m l d t j k k l, Pzr M k ló m v. f ő m é r ö k é eje G y ő r ből e k v á r p l í tárdlm reprezetá közül..zká á r d á l vette kezdeté t á é k ö z ö é vlób feztele l e j b b h l t b m r d t eyütt r e lák. tüdér zép hölykzrú fyelme, p rázló j ó k e d v e t elődéző rede z ő r d f e l e d h e t e t l e é tette e fr é j z k á t, melyről m é évek mltá z t t l elr d t! l f b e z é l b á l mejelet y z á m ú közöé. S z í h á z. F. h ó é, m m á r e y e d ízbe, S r p t y k é k ö z l e é y vlt z í e t 28, péteke v r ó é ) emü perettet játztták fllére e l ő d á b, telt h á z előtt. Bkó földbkláy e közvetle játékávl Ke. Kőrö Bözke t! y k e p é z k z y t ele ve, üde m z á l, ktűő r - lkttt. Zek Sméflvy Sádr h m r áltlá tlált. Hm zld meeléedre tvá rövd : e p é b e tökélete játékt yújttt. Sá G é z kelleme zíz, de ké merev, tá( k ktűőek vltk. Söó h l k b b ú h t t t v l 0 á déltá : z é j v á r ". p e r e t t e t láttk. 0- á ete K é k t l é kék e f e l e j t ". p e r e t t e t j á t ztták, z é p e k d l z t t elö d á b. Bkó vdámá e Mátry M á r v z ó báj á k e d v e é tették z e l ő d á t. B. Plár z e l z e é y e d e t t, d e előkelő, j ^ z b e z e r z é l e h e tőéét k h z á l ó vdék r ze repébe meyerő mdrávl tüt k, Hmy tvá ze relme é f é l z e felvdék r epébe j ldlról be, Smflvy mttk- Sádr pe- ; t d á l é k, d e h z v e h e t ő l r t e z k f r á j lk táávl r t t t m e é r d e m e l t l p \ több zereplő ktű őe meállt helyét. Sáhy Gézától ey k é l é k é e t kí vák. - e G ó l y z t ó r m került zíre. vá, Hráy Fere P é l l z pr-tbletták előlltáá* tehkl töké lete b e r e d e z é e. V e z e í ö z k e m b e r e k földkereké mde r é z é b ő l helyzíe tlmáyzzák z előállí t á meetét, t z t á á t é m l á hyemáját. m b e r k é z em ért tblettát, m v e v ő h ö z em jt. 5 P B y edőrleéyéük y l é p e e k b e átky Dr. Bél tdáú Műr : ütöökö j t l m j t é k Mexkó Bkó h rmk perett f e l v á b. 4 é, péteke Sáhy tj 5 é, zmbt elő dee yrpítv Kmárm reztülhldó lee tdákt deeekek felvláítál ke eet zlál hk. Jelele é m e t t f l y m t hl melyek redörr7.emély7et, vezetére Urd B é l á é, dr. l e d ő t kptáy yét, várk zeretetbe kée ebb z UJ K - tj. yelvtfly öthm t á b r k, özve köztzteletbe áló úrzyát f e l, k várk tárdlmák átky eyk előkelő rztve vő l e y b b r é z t p á e l e m klát vézett eyéek, k k émet yelvet ták, h em t^ de Urd B é l á é rz- zy ly melepő eredméyt é el z l p á r h ó p f l y m rztvevővel, redőrfőfelüyelő, főkptáyá t h y vtéz Lázló yelmezy mezemlélte 6 á, v á r p déltá 4 ó r k r Drv Klár jtlmjá ték^ Meeárház perett felv. 5 képbe. k. kf. vdék kküldöttjekét kmárm őt*- z e m é l y z e t tjt, l e y b b d á l k z á l h l l t t émet y e l v t f l y m rztvevőek fe leletet lööe Urd á z eredméy, zép Béláé leybb kejt de teü* felett rárzyt elmeré k ö zöetét fejezte k. leééke Bdy Már víjáték felv. 8- á, k e d d e Hráy Fe re j t l m j á t é k zebb, mt zerelem perett 4 k é p b e. 9- é, z e r d á Sméflvy Sádr jtlmjáték VéM már dlk p e r e t t f e l v. 0 é ü t ö r t ö k ö Kőröy Böke jtlmjáték Fehérvár lzárk yelveket y Bél helyettem mdet redőrzemély dá. V á r p ete Mátry Már Meze p p e r e t t telv.! kptáyá eljátítk Géz jtlmjáték Mzk Ferkó tá perett felváb. előre. redőrk vezetője Dr S. L. elkövet, h y zéle hld ptáy, k m á r m zet Szkít é Sáhy tékű drbt lát. 7- é, hétfő L Q Z émet yelvtflymkmármre körű k k é p z é e k v á r k b -á, < D ÜGYLJÜK M D G BY-KüSZ! üí U G Y L U ü K M D G BY-KSZ Géz üye zereple telje méékbe rázlált közöé lelke t p r. remek l á zámkt többzör m e kellet mételök. következő héte k köyű fjúlyú perett tá zereték ey-két r d l m ér Várdvr üye fl zyk b z y l t, Mátr M á r p e d ztleáy z e r e p é b e kedve y z e r ü é é y e l tüt k. Smé flvy S á d r t e h e t é e k m k, d k ó k derűt vtt z í p d r. 29 é, z m b t, t j á z r z k é m ő ". p e r e t t k e lült m ű r r. U y l á t z k h ó p vée m á r éreztet rtkító h tát k ö z ö é r b, m e r t kevee ültek ézőtére. drb f r d l t é zelleme. Hey ré zízőt Mátry Már lkíttt, k kelleme hjávl, f m, zeréy játéká vl y j ó htát keltett. M á k r zívee látjk őt y b b z e r e p b e. Kőrö B ö k e zemfüle újáíróő zerepé b e y b h z z á j á r l t z elő d á k e r é h e z. Hráy F e r e F e b r á r -é r k á véházb Körözött Lpthó". perettet j á t z t t á k. z í é zek m d e y e k e z e t ü k k e l z vltk, hy medják d r b k zt, m b b ó l l e f ő k é p e háyzk : t r t l m t. Hráy F e r e, m t p y l t á zezáó vlt. Febrár 2 - á déltá z Úrláy z b á t k e r e ". p e rettet láttk. F e b r á r 2 - á ete M e ze p r t " került m ű r r, m y r m z k, hölyek ép velet r h á j, b é k e b e l zép frmk j zt vttek zípdr közöé h l t hem v l t e y r e me l e, m t eze z eté. Mátr M á r t e r m é z e t e j á t é k : Bdy M á r t e m p e r m e t m, jó/.ü l k í t á, Kőröy Böke köyyed m z á, Hmy t. l d l. tá kt perett. -é, péteke B. Plár B é l j t l m j á t é k yetle éj- zk perett f e l v. S z í é z e k tló het m ü <m,; e/. K m á r m b ó l Felőllár mey zépe működő z í t á r l t, h l ö r ö m m e l várják őke Kérje mdeütt Kmármmeye Hrpt Mehívó Ö ldj érdekét előtt, mkr tm' zem m e h í v m, hy tel rhzükélete beváárlá Qlött tekte me htlm rktármt. Külö elöztály zbázt méek tá ül zbóám ját belföld zövetek ből dlzk. Vrm z. láttáát VV z b ü z e m Kmárm, ymád-l 26. Flzöveté külföld zdfjá erekój. F l - G z d z ö v e t é eb be z évbe m e r e d e z kül föld e r e k ó t, m e l y e k k e retébe z d f j h k t ö b b - h ó pt tölteek émetrzáb, lzrzáb Dááb. Be ztá h e l y ü k ö zdfjík z öze előfrdló zdá m k á l t k b rztvezek. Á z dfjk zdákb, yü mölfeldlzó zövetkezetek be, k e r t é z e t e k b e é 6 zőlövdékeke l á d t k é t yerek elhelyezt é elhelyezük deje ltt díjtl e l l á t á b r é z e ü l ek. Jeletkezhet mde 8 év él dőebb, lehetőle öálló z dál bró ezüt-, vy ry kláz, vy zdá zk klát vézett zdfj. felvételt zülők kérk, de jeletkezőt j á l z ü lök lkóhelyé lévő F l - G z d zövetéek, zdkörek, vy z d á eyeületek, t v á b b á H y, v j j y Htelzövetkezet v e z e t ő é é e k, ezekívül k ö z é e l ö l j á r ó á k k e l l. felvétel kérvéyhez t l d ó j e l e t kező e é z é állptár v t kzó htóá- rv bzyít váy," v l m t máltbr z k l vébzyítváy.- erekó költée 225 peő, mely özebe be f llttk z dr vztzá költée, kvéve z e b p é z t $ vztzákr edezedő külö tlmáy krádlák költée. D á á b tzók 5 0 peővel t ö b b e t f z e t e k. z dfjá e r e k ó k t d r. ölye tvá üyvezető ztó téz é m e t r z á b é D á felé, m z l z r z á t d r. : Szekere Lázló h. ztó v e zet. Jeletkez lehet már hó 5- Fl-Gzdzövetéél, Bdpet, V. Báthry- feá 24., h l e r e k ó vezető z ö z ze z ü k é e felvláítákt medják.

4 j. Kmármmeye ldl ^ kmr véleméye z pr árrmblá eljárákról. yőr kerekedelm- prkmr hvtl éeítőjé ek letóbb z á m á b véleméyt lvht árrmblák érdeke z eetébe e l j á r á k á l zerzett pr díttt tpztl p l á r á é r d e k é b e tez é z Á ef. fjúá y e ület f e b r á r h ó - á özv. é már e d d e l é y z á m ú meth Kárlyé vedélőjébe eélyezettet védelmez kkr, pöttyöbált redez. h y b b f k deeelleőr Kmárm Ftbll lb zt véez é e m e e d v é f e b r á r é z petület leee l e t e l e p e d l y k t, ytermébe f t b l l bált r e dez. k k ez é v b e vló f e t r k m á r m v l t 2. y. e. tákt bztít e m tdják. Bjtár pj már -é e öveljük v á r k b y-vedélőbe teetélyt mkélkülek z á m á t m e redez. teréee! Ur, ő dvt-árk, kt kkek lelóbb bezerz frrá H J L B B B l^rj S Z K Á. tkról. z elmúlt év tló éy h ó p j á b t z e k l e pr e l le f l y t t t k eljárát, tzeey b e y ú j t t t pz l p j á. zek közül hét üyet f e j e z t e k b e, hár mt mrztlál, eyet m e t é e l, hármt lk H Í K. beözölőkkel zembe! kkból zert M d e közületek bzttá htárztk e y h t á érdeke, h y v z érdekeltek között. m bő á l l j. rztló ítéletek l é y e e e ból, k k bevételeket hítk z üzlet hy r z t ey vereyt, y, feljeletekre l e t ö b b eetbe e z ü k é, me mrztló zretérek z k elle elemek Mé ped lyk ják, e m p e d zprít lykból, k k f l y t kdá l d l t ö velk. ítélet tá, k k ft hz Várkk, mely zeéy, zté múy előredű e l j á r á e m d l t. zzel zem é r d e k e z, h y zület é d e - be fölmető ítéletek htá költöz ltt v e r e y e z k ö z ö k úly ká e l f j l k. mtt kell medl pz b e y ú j t á á t külöö áltl kdjék l zám. Mél y ey zám, ál lm, élékebb, ybb vár lkók ybb fr erőteljeebb f y e l e m m e l k e l l l e r r, hy z p r, k e r e k e d e l m e, tehát v l ó b á r r m b l á eetről v ybb várk z ó, m e r t bzttá leyük m h ó k p l á r á f e l tzte étele vereyek e y é b ylválá bütet. eetet em tdj r r zívááb! yk zámt. Ám e Me meáht! k e l l, h y följelet l p j e zöet, z e m é l y e e l l e é e k e d é, vy beköltöz vereytár élkül, y ö k é r t e l e ryked leye. Kmár^mmeye Hr lp p l á r k é! Fzee tehát elő mdek lpkr. hy ey révé k m k leybb rzébe kmárm Frthr F ő p r t febrár 5 - é z p r tetület y t e r m é b e t á m l t át redez. z á róm. kt. éekkr f e b r á r 6-á ete 7 ór k e z d e t tel y v e d é l ő b e t á m ltát r e d e z. zőy r ó m. k t. fjúá y e ü l e t é e k k r febrár 6-á műrrl eybekötött fr l á m l t á t redez Kltúr házb. trkáy ref. é e k k r f e b r á r 6-á K á l m á - f é l e v e d é l ő b e t á m l t á t redez. kmárm m. k r. hely őré ltzt kr febrár 2-é z petület ytermébe h v é d l t z t bált r e d e z. ezek z év kereet élkül állvá, k k ü l ö b ö z ő eélyez f r r á k k tételt. jelete y k v Kmárm b. zek ját bevllák rt Kmárm efrmát őeylet bálj febrár 5 - é rb. emberekből me lye l á d k ptár. v á r lkó zprdjék, ek kdá Fr mhóá b b y kev k ö vyáz ze elkdtk" t t. Sk k tákdtk tá Kmármb, lezerelvé, z tvábbr tt mrdtk. H m k, tt é p k y h, h r h, t t v k külöféle dlm kók, vllá, t á r mjd dk dlják mkb. yár mjd dlzk, téle me e l ttjk m k t! e á m, de ez p l á r á z e b é r e mey v é e r e d m é y be mél t ö b b e be e z e k b ő l, ál zvárk kább érz ezt p l á r á. M k r válztá v, y ezek l e h b b k t ő é elle táób, lezék tömeek Szetémádá. k m á r m k t l k férfk f. hó 6 - á, v á r p y m e tá tják febrár h v k ö z ö zet é mádá ó r á j k t Szet t vá t e m p l m b. M d e k t l k férft zeretettel h v lé lekemelő vllá á j t t á r K t l k Kör v e z e t ő é e. Szerkeztőváltzá D átúl Hírlpál. G y ő r tet vérlpk, Dátúl Hírlp Övédelmet föl vló m e z ü t e t é e l. z e d d tpztlt 98. Hrlp. veze z e l zervezébe! z lletéke h t ó á v á r het l p z m b t z á m á b ó l j álttl vettük t d m á l, h y lp felelő z e r k e z t ő j e, eer G y l meválk lptól e é z é állptár tektettel v z v l z ú j á í r á t ó l. ktűő p p - z e r k e z t ő m d e k r bátr, lelke é özetle hr vlt közek, vttt tlll küzdött e z m é y e é r t. L p j felvrázt tá é r d e k é b e elévülhetetle é r d e m e k e t zerzett. D á t ú l H r l p f e l e l ő z e r k e z t é é t émeth J á z.. z t ó j vette át. rv D r. Bátky hr. lemér k l k rv redelőjét V. Üllő t t 66b. lá áthelyezte. edel : d hllámú kezel, Ultrrövdqr, d- therm. zéüy elődá Kt. Leáykörbe. Hrváth réé ezéüy fővédőő j á r h ó 0 - á, v á r p déltá 5 ó r k r K t. Kör y t e r m é be k ö z h z ú e l ő d á t t r t t t L e á y k ö r t j k z fle b e t e é " - r ő l z ellee vló védekezről. z é r t é k e é é r d e k e elődát y f y e l e m mel hlltták L e á y k ö r tj M z ó t á r l t rzéről j e le v l t hölyek. Hlálzá. zvéttel vet tük h r t, h y Jek Fere m. k r. l h d y h ő zeretett eje, zül. Geráev Herm f. h ó 2 - á ete e y e d 7 ó r k r, életéek 57-k, b l d ház áák 0-k évébe elhyt. Hlálát zerető férjé kvül y e r m e k e ező é rk, ővére rká yázlj. e m e te í. hó 4 é met v é b e y rzvét mellett. ppá Lél tlm L. r z á z e r t e m t flyk Léltlm L p jk melkítá. p r tk feldt p l á r lká kkttá r r, hy létám dák eeté lkóházk belül m d e k ját mát, h z zátzót é vyát mkép t d j m e v é d e. hhez z e l ő r e d ű é emzet érdeket z l áló mkáhz mdeek előtt tárdlm lezéleebb réte eek m e é r t é e, b z l m, k ö z reműköde áldztkzée z ü k é e. Éppe ezé d r. Seréd febrár 5. Jztá b í b r h e r e p r í m á p á z t r l e v é l b e felhívj ppjt, kérjék f y e l e m m e l léltlm pk működét mee ed, hy ppj pk vezetébe bekplódjk L tj ráb beléphe eek. Felülfzetek. z p r t e t ü let áltl f. hó -é redezett t á m l t á felülfzettek : D r. Z d e l y Fere, G r ó z J ó z e f é 0 0 p., d r. d y L á z l ó, lpy Gápár, dr. Vzkelety Sádr, Fred Kálmá F, Szezy M h á l y, S h r k B é l, Feje G é z, D e t h V k t r, L p ták Bél, Ppp rő, rjá e t v é r e k, F e d l e r J ó z e f 5 5 p, Plár Serfőző t., P k k mre, Hzm Józef, Hker Dező, Wez Gyl, Jády J á 4 4, p, P t h r z k y J á, Sztyl Fere, P t h r z k y tvá, K márm Ftelep k f t. p, Szlád Lj, G z k y tvá', Jlvzky Ödö p, Bek K á r l y, z k e P á l, H e d l Kárly, ü d e r V l m, K r y Pál, Pthó Gyl, d r. S z b ó d r, M e l k v Mhály 2 2 p, Gylóky Kálmá 50 p, S z b ó J e ő, Váry J ó z e f z k v., K l tvá p, G v P é t e r. Szűr Já, Gál Já fül., ló K á l m á 2 0 f l., d r. Slk Lázló 2 p. Mdezekét hálá közöetet md Feje Géz p t. elök. áyzez temet. d. yár G á b r m á y z e é z, épzerű G á b r b á " k e k h e v ű f vláhá b r ú e l ő p j b h ő hlált hlt, rövd z e v e d é tá m l t hó é 75 é v e k r á b M á mehlt. e m e t é é fl prj-yj rzt vett 5 t zeekr L e h l l t t r e z ő yárf" áyyázdl mellett k é r t e t l ó útjár k é k e é v e k híre á y z e é z é t. ktlk vtk hármp ájttát tr tttk. K m á r m b, m t z rzá ybb helye m d e ütt, Szet tvá évre t e k tettel hárm p l e l k y k r ltt ttt m á v. á l l m á k tlk vtá. Bzó v t k z elmúlt h é t véé, ütöökö, péteke é z m b t etékt k ö z ö ájtt á b vettek rzt Sráy F e re. pát, epere-plébá vezetével, várp ped, fél 9 ór d e á k - m é, k ö z ö z e t á l d z á t véeztek ú y z ó l vá telje z á m b. P é l d d á k lélekemelő yhtát y k r l t zetmét hlltó több hí vekre. dmáyk déé épkyh Vetey rzére. L p t á k B é l á é 0 P., S y d ó Z l táé 5 0 k. b r y. z d máyké ezút m d hálá közöetet lpy G á p á r é, Sz. M z. á r. e l ö k e. Férfhll Dáb. á t közé htáráb D hl lám e y 45 év körül prkülejű férf hltetét vetették p r t r. férf zürke kbát, zöld, kék y k k e d ő é fekete drá vlt. eté eyébkét külérelm y m k t e m ttá* tk, y y ú zert ö y l k lett z m e r e t l e férf ymzá medlt.

5 98. febrár 5. Kmármmeye metervzkérelmek b e y ú j t á á k h t á r d e j e 98. é v b e. yőr k e r e k e d e l m é prkmr elökééek h t á r zt zert m e t e r v z k é r e l meket, z e l ő eyedév v z á lletőe f. év f e b r á r 20-, ádlk e y e d é v e t lletőe máj 20, h r m d k e y e l t zt 20-, eyedk [yedével lletőe p e d v e m 2 0 kell b e y ú j t. t ö m e e k v á d r l t t á elle ey ezt f e l e l e e é t e v ő z á l r á r p l t k mellett. y mák k k b e Kvr B é l m d é l e bíráltt m e z ő z d á öreé bztítáról, r á m t t v kereztéy tárdlmpltk ezzel k p l t k ö v e t e l m é y e re. S k m á t l m á y, z d krtk rvt, váltzt zemlék e külföld t d ó í t á k l v h tók m é ktűő flyób, melyet Szet tvá á r l t m e b í z á á b ó l M h e l V d zer kzt. lőfzet á r ey évre 0 p e ő. yköyv hrek jár h ó r ó l Születek: J ó k y Lj b r ref., K v á M r t Z z r k., S z é é y M á r r k., G á l tvá ref., á l J ó z e f rk., á l J ó z e f tvá k., Szyh rk Már r k., S ü m e r z é b e t ref., h y Már r k.. M k l e k G y l r k. Házákötek: Berezázy Pál B é l ref. é D b y M r t ref. Hlálzák: Mlár Jáé 74 é v e r k., l J á 67 é v e ref., m z Mhály 2 6 é v e r k., Füh t v á é 2 8 éve rk., K ü h e l Kárly 58 é v r k., Szete G z e l l 4 2 éve r k., átk tvá 9 é v e r k., S z k á l l tlé 78 éve r k., H z á r J á é 6 4 é v e ref. K m t t á z 97. é v V. e y e d m e t e r v z á l t r ó l. yőr p r k r körze tébe z 97. év eyedév/ metervz e r e d m é y e k ö vetkezők : M e t e r v z á r j e l e t kezett 05, e b b ő l k e r r e l v z áztt 78, vz ey rzéek métlére ttttt 7, vz telje m é t l é é r e tít t t t t 0 k é z m ű v e p r. meretterjezt Á. :v é r d e k l ő d é kée Á febrár - á m e t r t t t m e r e t terjeztő e l ő d á t, melye d r. Db t l k ö z é r v ápló feldtáról, Pétek közé j e y z ő z ö v e k e e/me áplááról ttt yhú e l ő d á t, Kter D é e tó p e d ey vellát meetett. M ű r k k e r e t é b e j ó l epetek m é K Györy, Shffer J á, Szák Árpád zvltkkl. krékkd mde ü t t l e h e t, k l t e m, hl z e é z é r ő l v z ó. F e j - é fájá, m e h ű l é é r h e m eetebe m á r 2 pr-tblett et é z e é z kdá 2 vy 2 4 fllér. 2 0 tblettá d b z *80 P. z p r á 80 z á z l é k 000 p e ő t em kere évete. KSz felterjeztt tézett p é z ü y k r m á y h z z p r á dóymáák eyhíte üyébe, melyre kptt v á l z á b ó l z l á b b, m y r prá elzeéyedére jel lemző d t k t meetjük : z rzá pr közül 65.8 d ó z k 000 P - t m e em h l d ó d ó l p tá. á l t l á kereet d ó mé P - ter j e d ő d ó l p tá 5689, P- terjedő dólp tá p e d 6025 pr dózk, véül 6000 P d ó l p tá m d ö z ze 5 p r v m e d ó z t t v. z p r k k m t e y 8 0 z á zlék tehát 000 P - ő l l k e reet tá, k ö r ü l b e l ü l z á z lék p e d P kereet tá v dózttv k m t ey 6 z á z l é k dózk év p e ő t m e h l d ó kereet tá. épművel et Má. m ró. kth. leáyeye ület M r h l l J ó z e f é títóő áltl ktűőe m e r e d e z e t t ey felvá zídrbkt dtt elő r ó m. k t h. k l á b, h l t e r m e t z ú f l á metöltő k ö zöé me-mejló tpvhrrl j t l m z t z e r e p l ő k z é p játékát. z ö z e z e e p l ő k m d ktűőe játzttk, de k ü l ö ö e V h B b, H e r z e B r, Mátyá é P l l e r Már. myr ehzlvák fzet f r l m jbb z b á l y z á. kölöö árfr l m b ó l e r e d ő fzetek e h vák K ö z t á r á é M y r Krályá közölt z 97. d e e m ber é létre jött e y e z m é y m e b e kerülek 98. j á r -től k e z d ő d ő l e l e b y l í t á r, létrejött e y e z m é y r e d e l k e ről z é r d e k e l t e k e k yőr kerekedelm prkmr kz él yújt r é z l e t e f e l v l á ítát. Felülfzet. kmárm v t á f. h ó 2 - á m e t r t t t táetélyé felülfzettek : D r. Zdely Fere 0 p, l p y G á p á r, P e t r v z k y J á, Szr m á, H k e r D e z ő 5 5 p, Hde F e r e 4 p, d r. Jk Beő, Hffm Lőr, er Lázló, Pzár Mkló, rjá e t v é r e k, y m r e, W e z G y l _ p zke Pál, Kthy Já, Pthó Gyl, Melkv Gyl, Feje G é z 2 2 p, S r á y Fe re, K m r á e z ő, M á t h é J á, M r t M ó r, d r e d m r e, Kvá Já, Bláz Já, F h e r D e z ő p e ő, mely dmáyké hálá közöetet md edezőbzttá. f K t l k S z e m l e mt mejelet f e b r á r zám elő. e közl Mhály Szbd ") tlmáyát z jbb kvádrlá vezedelméről. ;zö m e l e p ő é r v e k e t h z f e l y külöálló házt 6 7 helyéel máj. vy. -ére b Hár é r Vl. b e.-. v e é Kmárm, k. telef 60. Hrlp Myr ót-rejtvéyver ey k m á r m m e r e t t e r jeztő elődák keretébe. Szet tvá e m l é k é e k áldz K m á r m zb. k r. m e y e v á r épművel B z t t á, mkr meretterjeztő elődá r á zet év l k l m á b ó l flyó év f e b r á r 8 - á, k e d d e ete Széhey Júl pl. k. tárő Szet tvá, h lpító" í m m e l t e l ő d á t. Külöö é r d e k e é e t d eze épművel etek, hy m ű r k e r e t é b e m y r ót rejt véyverey lez, m e l y e z e l ő d á j e l e l e v ő k teljee díj tll r é z t v e h e t e k. z m e retterjeztő e l ő d á h l l t ó á y b e l é p ő j e y e l eyütt ey z á m z t t é lepeételt l pt f k p, m e l y r e z l rájeyezhet z ete z r á, vy hlemeze k ö z r e dtt m y r épdlt é eetle ót z e r z ő j é k evét. M é z et flymá b e v j á k rejt véy mefejtt tlmzó l p kt, m t ey zűr bírál felül. m e y b e több e y f r m á j ó mefejt töék, r l á tjá ítélk d yereméyeket. yereméy táryk, melyek lpy G á p á r m. k r. k r m á y - f ő t á p l á r m e t e r, Wee- bher J ó z e f v m. - épművel ttkár, állm klfelüyelő é Dező köyvkerekedő d m á y, Hker D e z ő k ö y v kerekedő krktáb mete kthetők. t t említjük m e, h y K m á r m b z meret terjeztő e l ő d á k rát m á r 5 - k üepéllyel fejez be épművel b z t t á. Hker zpertó levelező t f l y m t dít z h r z t k Vlákrez zpe rtó l b z t t á l y é r d e k lődök z á m á r, k k zóbel tflymk em vehetek rzt. v e z e t ő é úlyt helyez r r, h y l y t á r y k kerül jeek b e y k r l á r, m e l y e k z hrztk krez l klmávl deérkező külföldek kel t á r l á t y b köyít. t f l y m hét t, hetekét kétzer k p k rztvevők lekét, d l z t t elkzítk, elküldk é kjvítv vzkpják. t f l y m dj 2 - P., melyet előre k e l l b e k ü l de jeletkez lklmávl levélbélyebe, tvábbá mde eye leke v z k ü l d é é r e 20 fllér v á l z b é l y e e t kell m e l l é kel. Jeletkez : J é z Szve S z ö v e t é ezp. zk. B dpet, V. M á r e m. Mütőzbáb zbdítj me ebz beteet é M ü t ő z b " m e z á m l be ' e k l á m é l e t leújbb zám m y r reklám e e m é y e r ő l. b jektív krtkáb mtt rá h b á k r é y t t m e r el kváló r e k l á m h t á l k t á k t. z j z á m b e z á m l z h r z t k K r e z yz báú prpdájáról k má k t á l reklámeeméyről. eete t p p, ötlet, t á v z j z á m b, v l m t éháy pmpá krktdekráó. Szerkezt: Blh Sádr. K dóhvtl : B d p e t, V. Szt. tvá körút l d l. S P Febrár. 20-á yt dl bjká, y t kerület k r l t kerület. ztályák lvz bjk mérkőzet. rlá következő : Febrár 20: S D őzről e l m r d t m é r k ő z é. Febrár KF-SVS. 27: Már 6:. k e r. SzF-S. Már : KF, KF SzF, Uó S. Gy-KF, Már 20: S Hbe. Már 27: KF-SzS, SF S. Áprl : K F D, Áprl 0: Pez-KF, SzS-S. Áprl 24: SF KF, S-Pez. Máj : H b e r t K F, Fűzfő S. Máj SVS S. KF, 8: KF-Füzfö, Máj 5: Gypjzövő D S. Mám 22: S - K F. Máj 29:. k e r. S. Jú 5 (Püköd): Uó, KF S Gypjzövő. l 2: S - G y. KF köréből. M t é r t e ü l ü k, tél p heőt m é j á r e l ő f e l é b e bezütette K F k d ó t r term edzeket t r t t t ; z d ő j á r á kedvező klklá p e d leetvé tette, h y p á lyá flyt előkzületet. z elmúlt két v á r p, v l m t zerd ü e p p 9 0 pere kétkp y k r l ó m é r k ő zt t r t t t p t k j á t é kk j ó hlt, erő é t dábel k é p e é e l e j b b r e méyekre jít. H l p túló K m á r m b lez y k r l ó mérkőz, -á p e d t k d üveyár p r t l b kváló eyütteével játzk b r á t á mérkőz k d. Örömmel állpítjk m e, hy p r t b r á t k á l d z t k é z é é b ő l peyeületük j á tékk eymá lelk meme rére brát kpltk kmélytére lklm játék teákt redez, m zté pbél kerek jvláát f j eredméyez. H m é z á m í t á b vezzük zt, hy ptk ú ly kdákkl j á r ó m é r k ő z é eket m á r őzel lejátztták y tvz b e v é t e l e k b ő l t vz terhek m á r köye k eyelíthetők, e l m h t j k, h y K F l-l mé k belejö z eyeebe. Ppírzlvéták kphtók : H K DZSŐ köyv- é pprkerekedébe.

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

20 fillér. Felelős szerkesztő:

20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f l y m 9. s z á m. r fllér. Kmárm, L Ő F Z T É ÁR gz évre P. Félévre 5 P. ****** ZRKZTŐÉ egyedévre gyes szám ár egjelenk mnden 5 P. f l. Telefn 6. H r d e t é s e k ár d í j s z b á s YUL szmbtn.

Részletesebben

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése IV. é v f l y m f""* 23. szám r 20 1, s fllér. Kmárm, 1932. júns 4. - WLWLmm LŐFIZTÉSI gés2 évre Félévre 10 P. 5 í. } SZRKSZTŐSÉG K : egyedévre 2*50 P. gyes sz r Megjelenk mnden K m á r m. I g m á n d

Részletesebben

évfolyam XVIií K o m á r o m v á r m e g y e i és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap BARANYAY JÓZSEF Főmunkatárs:

évfolyam XVIií K o m á r o m v á r m e g y e i és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap BARANYAY JÓZSEF Főmunkatárs: Korn á r o n 98 ultt 8 XVí évfoly 29 zá K o á r o v á r e g y e é váro érdekű tárdl, k ö z g z d á g hetlp A Koáro Vörö* Kerezt Egylet é Koárcr.tváregye Megjelenk nden cütörtökön, Eíífreeí á r Ke/ évre

Részletesebben

Főszerkesztő: KISS GYULA dr

Főszerkesztő: KISS GYULA dr Hrmncklencedk évfolym. r 33. zám Koom, KOMROMMEQYEI Poltk Előfzet r helyben vdékre : è>rc t K Félévre S K Negyedévre * K Kpye tám ár: 30 fllér. Megelenk mnden /ombton. küzdenek mgyr némel l e t v é r e

Részletesebben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával 2011. szeptember Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági

Részletesebben

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó 11. é v f > y m 7- s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, s z e p t e m b e r 1. ELŐFIZETÉSI E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s s z á m ár Megjelenk mnden A krmány legerősebb szlp dőlt k

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

Megváltástörténet traumatörténet

Megváltástörténet traumatörténet Siere, problémá ee örzebe Pzo poziívumo elhgzo múl zerdá ro bejárá z z öveő fórum llmávl. Tudóíá 2. oldlo. Öve éve hl Jázberéy világhírű operéeee Hlál évfordulójá feleleveíeü Széely Mihály ierei z od vezeő

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti...

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti... éfoly* 9 KERESZTÉNY zá. febuá HETLAP. * feg jet c zo b tt > ét V^ H T 7 > á R «Szóetezet, Váegye Dloeület, t u e T z o l t ó z ö t é g e Vegye Á l l t t e y é z t ő E g y e ü l e t Htlo l p j V,7 POLTKA

Részletesebben

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6 32 SZÁM 1890 xxxvii KVFOLYAU UJSÁG^ 524 Ey zó bece házizonyinkhoz! l ^ g y r h o n el«ő, l e g n g y o b b é» l e g j o b b h l r ^ e v ü 6 r t i z l e t e -» q Újdonág, czélzerü é olcó! P Stölzle k i

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Elöfl:r:etesJ. a,a: Egész: 6vre 12 p.n96. fet'yrft 6 penoö. egymásnak az emberek, besorolják egymás foltjait

Elöfl:r:etesJ. a,a: Egész: 6vre 12 p.n96. fet'yrft 6 penoö. egymásnak az emberek, besorolják egymás foltjait xxv Iwfolvm 8ud est 1935 iuár 15 2 CSEDőRSÉGILAPOK SZERKESZTI! MOUÁCSY LAJOS százados StlfUlllDUI 6 11101llll BUDAPEST I ER BÖSZÖRMÉNYI-ÚT 21 Megjeleik midebő t é es 15 é Elöfl:r:etesJ : Egész: 6vre 12

Részletesebben

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető 1> O ÜL é v f o l y m 2. szám. Á r 20 füíér. SZERKESZTŐSÉG E S ELŐFZETÉS A R ; Egz évre Félévre 10 P. 5 P. NegyedévtEgyes szám ár 2*50 P 20 fll rcleos szerkes/ö: PATHÓ GYULA e s z t e n d ő. rt. A l p

Részletesebben

Felei6s SZtrkeszto: PATHÓ GYULA. akinek megmásíthatatlan tanítása. cselekedtetek atyámfiai közül, azt Nekem cselekedtétek."

Felei6s SZtrkeszto: PATHÓ GYULA. akinek megmásíthatatlan tanítása. cselekedtetek atyámfiai közül, azt Nekem cselekedtétek. V. évfly 47. zá. Ár 20 fillér. Kár, 19. nvbr 25. LŐFIZTÉSI AH : géz évr 10 P. I gydévr 2*50 P. Félévr 5 P. gy zá r 20 fill. Mgjlni indn zbtn. Fli6 SZtrzt: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Kár,

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban.

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban. VI. évflym 27. szám r 30 fillér. Kmárm, 934. júlis 7 Tek. Mgyr emzeti Múzem Kp Bdpest LOFIZR SI Iv : SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: CgehZ évre 0 P. egyedévre t t ki- $ SZtl lí^bztö : Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer X. évfolym 17. z á m 20 fillé Komáom, ápili 23. E L Ő F I Z E T É S I R E g é z éve Féléve 10 P. 5 P. Negyedéve 2'50 P, E g y e z á m á 20 HU. Megjelenik minden gy eemények z o m! édágábá keültünk. E u

Részletesebben

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén

R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén V!. évfym 3. zám r LŐFIZTÉSI -/ évr 0 P. Féévr fiér 5 0 P. PTHÓ Kézirtkt nm dnk z y mbrknk. trmzt nívóján mtni trtk, ny mikr jó nm zármzht, rdménythzó éi nm józn, j z d á i Hizky énk tán Jáhn Frn b á d

Részletesebben

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g

Részletesebben

BEVEZETŐ... 4 JOGI ALAPOK (JOGSZABÁLYI HÁTTÉR)...

BEVEZETŐ... 4 JOGI ALAPOK (JOGSZABÁLYI HÁTTÉR)... G Y R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K K U L T U R Á L I S K O N C E P C I Ó J A T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. B E V E Z E T..............................................................

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben