2-50 PATHÓ G Y U L A. sára v a n szükség a nagy. f o l y t le j a n u á r h ó é n, s z o m. értelmében az e g y e s í t é s r e v o n a t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2-50 PATHÓ G Y U L A. sára v a n szükség a nagy. f o l y t le j a n u á r h ó 2 2 - é n, s z o m. értelmében az e g y e s í t é s r e v o n a t"

Átírás

1 . é v f l y m 6. z á m. r 20 f l l é r Kmárm, 98. f e b r á r 5. f Ü f klöf/.rrf á r fész évre 0 P. we 5 P. SZKSZŐSÉG eyet ev y e /.m r 2-50 r*ru:l íll PHÓ G Y U L Győrött. z. B r t 27.. W e e J e ő - t 4. K á l v á r t Hrdetek ár d í j z b á LGY GUK! m, üzlet, k ö z e é z é üy, zdá ledületet, várdá zépt lehe tőéeket d vár fejlő déek. ehéz mkájáb ztá jázk v á r m d e üyztályák melléje trb kell áll, me több zem, több kéz mkerejére, meftlá ár v züké y hrderejű feldtk elvé zéél. Mde várzbály zát tehát m örömmel f d k kzéel t á m tk, me lereálbb d l k tjk közület életébe, hldát fejlődt jelet, mely k j b b jövőt hzht várkk é m de plárák. eyeíte kérdébe. t k ö z é t á t e r m é b e zlm hltú közyűl f l y t le j á r h ó é, z m b t déltá. k ö z é e y e tt e l r e d e l ő m z t e r le éelmébe z e y e í t é r e v t kzó z b á l y r e d e l e t e t kellett közyűlek. m e l k t, mtá z eze t á r y b k r á b b h ztt képvelőtetület h t á r z t t dr, Grzly Józef ár. Páy J e ő üyvédek f e l l e b b e z é e f l y tá v á r m e y e kyüle m e e m m í t e t t e é títtt két k ö z é eyetett képvelőtetü letét, h y 0 p z á r h tárdő b e l ü! l k m e z bályredeletét. Lá K á l m á t közé bráj yttt me mtey 80 tból álló eyetett képv előtetület redkívül közyül é t. melve óth M k l ó t r.'z é f ő j e y z ő j e terjeztette elő VÁSÁLÁS V S S Z É Í É S Mde zletürkbe eyéeek áfák! vz. zbályredeletet lk DUK! ef ebzló, kváló mőéű á árítk! 4. zbályredelettervezetet dítváyzt, h y zt z l t á r ylják l e. Krd Kálmá D r. Grzly J ó z e f üyvéd kérdel k p l t b felele eek tj z d ő húzáát, h lztáát, m é 2 p h l d é kt kér zbályredelet tár y l á á r, h y tervezet á t t lmáyzhtó lehee. H l ó éelembe zólt z dítváyhz rykó Bél y. főzlbíró, elley J á y. ezrede, d r. Páy J e ő üy vét. óth M k l ó főjeyző r Fóküzletek vdéke 2. z. K b é r. 0. z. G ö y ü f e h é r v á r - t 2 2. L j t 60.. Kmárm. FGSZÁS ÉS ÉÉKSÍŐ SZÖVKZ rdlm j ó z á z t ó elledtváy t tett, kérve, h y z b á l y r e d e l e t tervezetet y m á k k, z á k zét képvelőtetület tk közt á t t l m á y z á véett, k ztá ey hóp, vy l e l á b b két-hárm hét múlv k e r ü l het r k t á r y l á á r. 9. z. B á b l p z t. 24b. 6. K l z v á r t. Kth zert. ttóvár eyetett közé F L S Ő D U - U- L 5. G r ó f á d d y t elef 6. Kézkt em dk rhmáát meállítv mépít felé kell f r d l k, hy t á r d l m Várzbályzá Életbe lép v áezéüyek, rzzdá lyz törvéy, mely á k v á r d á várk, közéek zb k zláljk ezeket dááról, z épt r e d z e m p t k t bztthk. kr tézked. tör y h b m, hy véy vérehjtáávl r e - vk ták, hvá z r méljük érvéyeül f v kj, zé- m á vártdmáy, vár árfvr rkmáyávl, hldá érdekébe telje:- tűzltók épfekedővel tett éltdt m k, mely be em t d k j t. e m K m á r m k j fejlőd z d á vár p l t k z lehetőéet é zdá f e l em, hy járdákt, tte ledült dht. teket m d t l fel kell zzl zámlk, h y b t rzl elhelyezett eze ft mkált l e - trák m á közmüvek, k ö z e l. b b dőbe m é e m vezetékek mtt. hz yümölöt, kább y v z, v l l y, telef t b. tőkebefektett k v, de vezetékek álldó tmú v á m e v y k y ő z ő d v e r rzépít zemptjából ról, h y m d e áldzt kfátl elhelyeze, mehzz kmtt, tlá pk, étáyk é f r k é ő b b, m k r k h á b lmbb ták k ö z l e k e d é vló költétől m e m e t éek elztá, D p r het beüket. tk redeze, h j ó á l l m á M e m állk eek k átépíte, j ó tve mkák d r á b, mt zet fáítá k é r d é e é plárá k á em k - k meldár váró d l z h t k b b, zt z prblémák em merz ter b erezzük, hy lye é v vek t ö b b é, hem t e r m é z e e k r e khtó mkát e m teek, reálk, hz b e l ő.ehet k y e k e d é, lük eredő hzból bőve zük látókör körzővel t e r metérül befektet. vezet. m vártdmáy k kell m e l d ezeket Vére tehát z e d d r h m, yterület, m d h t kérdeket, m é p e d y, kültelk fejlőd lázk h hy közület y m e lehet zb. M á r terhele e jelete y kt vétkeztük zzl, h y áldztkt. Mérök mk ez, mely zbályzá r é ötletzerű, közmüvek élkül vé yöyörű feldtkhz Heteke éptőeedélye d t k. képtek jt, leveőt, pféyt, f r Fóküzletek K m á r m, m á d -! 2. /.erke/.: mde z m b t. Mejelek ÉS KDÓHVL: (ymád-t 9.)

2 98. L Ő W J B z hrztkvlákrezközlekedredje Y krez rd üze: Ő Ú Ü Z L G y ő r, G r. z t v á - t é r 5. z Ó MDG SK J Ó D. z k d t t eredet dítváyáhz é feltette k é r d é t z v z á r. zvzá eredméye 4 5 ráyb z lett, h y z bályredelet zl letáry ldó. htárzt mehztl y elkeeredt k z t t z e y e í t é elle küzdők t á b r á b, m t e y vezéyzór e y mátá emelkedtek f e l h e l y e k ről mtey e tütető l e elhyták közyűl termet. kvlók ráb t t v l t k : Krd K á l m á r d l m józáztó, tvá Hezer vlt emzetyűl képvelő, elley J á y. ezrede, Sátry J e ő j á r á b r ó, d r. Sárváry S á d r bkztó, SZÍVÓS L j tóvár P elök, d r. Vráh Z m d üyvéd, v l m t t óvár közéek zám reprezettív e y é é e. z Ülterembe m r d t t k mtey m á f é l ó r á f e l l v á tá e y h ú l fdták el t t ó v á r eyetett y k ö z é zbálredeleléí. 2-e ezredemlékmre d máykt z emlékmülp-bztt áhz tvábbt Kmármmeye Hrlp. FLMSZÍHÁZ Kmárm K Mkló-.. Febrár 5-é mbt, 4 7 é Í2 9 ó r k r z ő k e k é r t e t yöyörű lőrú flmremek. kezítő 4 4, l 4 7 é,2 9 ó r k r d á k b z d törzek é z l ptk z l m h r. Myr vláhrdó. F e b r á r 0 é, ü t ö r t ö k ö Í4 7 é l 2 9 ó r k r ML DH flmje márzy e y zzó y zerelem k e r e t é b e. Fx z hrztk Vlá krez tehk leby lítáák leybb prblé máj kétékívül közleked zvl leflyáák bztí tá. M á t ó l éetődk z b, hy háb redezőéek mé l y körültektő m k á j é e l ő r e l á t á, h közöé em lklmzkdk leybb f e y e l e m m e l z t é z k e d é e k h e z. v l á k r e z vdék rzt vevőek záml kell vvl, hy Bdpete körmeetek H ő ö k teré, v l m t K t h L j tére lejátzódó ü e p é e k deje ltt e m lez mezktt közleked red. ze külö redzbályk lezek é r v é y e e k erre z dőre épe ezé t á lez, h m d e k, l e l á b b y v lkb már jóelőre tztáb jö zzl, h y é m l y e m ó d j t h t m j d el z ü e p é ek zíhelyére, h l lez helye tb. t b. krez közleked redjéek lpj, hy B d petet két rzre ztják f e l : ey zk é ey dél félre. két t e r l e t elválztó v l D blp rzéről kdlv : Kerepe t, r é - t, d r á y t, r. z t v á - t, L á híd, lút, Krzt-kö, l z fr. k k ettől v l tól zkr l k k, p r tá jeyet, k k délre, zöld tá jeyet k p k, mí külföldek, bárhl l k k, fehéret. z pr-fehér-zöld redzer lez mérvdó krez ez dejée fő üepéek lkl mávl. Hőök teré é K t h L j teré zk lez ek p r j e y e l, déle zöld jeyel redelkezők, m közé pe m d külföldek fehér jeyel. H ő ö k teré é K t h L j tére l e j á t z ó d ó ü epé deje ltt z ezeket területeket körülvevő várrz k lez zkítv f r l m b ó l, vllmk krez rztvevőket k eek v á rrzek htárá zállítják. V l l m véállmák lezek Kelet pálydvrál, Hár körút, z r z é b e t k r á l y é t, vdék rztvevők felelő zü tá j e y ü k e t h e l y b e l B U S Z kredelté, l letve m zerv tjá kpják me, melyél jeletkeztek é mely krez vló rztvételüket l e b y l í t j. j e yeket évre állítják k é fel lez tütetve r j t k, h y m l y e l k l m k k r é h v zók b e lépőjeyül. műr. F e b r á r 6 - á várp, l ttták m e. z é p e feldí zített y t e r e m b e 9 ó r körül kezdett y ü l e k e z k ö z ö é, melyek rb vár tár d l m á k z á m vezető tját, lpy G á p á r z r é t lljáróál é yt pálydvrál. vll m k t t rkják le r é z t v e v ő ket, k k e m á r y l f l y ttják útjkt z ü e p é e k zíhelyére. y l k ö z ö éet lezá területe belül p r krzll erkzek zítják mjd ú t b. lezá v á r r é z b e k m t r j á r m ű f r l m lez. z t ó b z üzem külöböző jákt t f e é p t m e h t á r z t t felvlá t v l lez z e m é l y é p k k k, m e l y e k z üepé z í h e l y é e k közvetle közelébe tehetk le tkt. Hőök teréek közvetle k ö r yéké k l e m bb kül föld é belföld, eyház é v lá e l ő k e l ő é e k tó prkírz htk, m t h y tt k eh my záz tó z á m á r v hely. M á t z ü e p é e k zíhelyét kerít vez m j d körül, mely M ű r k t, várlet t vt telje e é z é b e, z álltke külő htárát, S z é p m ű v é z e t m z e m t, z ré tt é m e felelő m é l y é b e z d r á y t t r k l t á t zárj körül. r r e területre k k p k át, mefelelő zü tá jey f e l mttáávl lehet b e l é p. H l ó lez k ö z l e k e d é red K t h L j tére l e j á t z ó d ó ü e p é e k lklmávl zzl k ü l ö b é e l, h y v l l m k ö z l e k e d é htár e k k r b e j ö ykörű é z f r l m k z d r á y - t vló k ö r m e e t d e j é r e lez l e zárv. d hjó körmeet l k l m á b ó l k két D p r t e m lez k ö z l e k e d é é h d k, b b z d ő p t b zárják le f r l m t, m k r körmeet lttk e l v l. vláhrdó. z tló e l ő d á vée l 2 l - k r. Myr jókedv, züetélkül t á f r bál é j z k á k z de f r f r l m febrár hó elő p j b ée el tetőfkát. l v l t közé v á r m e y é k b e, hl - é, vy 2 - á e t r t t t k v l mltát. z f r bál éjzk vlt m d e f e l é ; m é p e d j v á b ó l, me v l m e y y bál ktűőe k e r ü l t : m deütt k vl'.k, züetélkül rpták p á r k t á t, m y r jókedv r l k d t t. lá k f y z t á em v l t l y eő, mt má évekbe. Kmárm petület é Vdéke táetélye. Kmárm hymáy közkedvelt bálját, K m á r m V. d v k e petület t á m ltáát k e d d e ete z p r t e tület zékáz ö z e termebe febrár 5. m. kr. krmáy f ő t á l z éle, t t láttk. lád hltú, közvet le é k e d v e e t é l y e kh mr kezdetét vette t á, m e l y z éjfél rövd mezkítá l ez kvlá vrrdt ttt. bál fr eyk lehltbb mltá vlt. kbér vedélőök krmárk bálj. F e b r á r -é z j l t t le leféyeebb keretek között rbér vedélőök krmá r k bálj. Plettler Kárly é Ply Mhály v e d é l ő ö k kez deméyezére redezték me bált kbér m é e t é z e t k zó y t e r m é b e, h l jelet K b é r é k ö r y é k b e l e l ő k e l ő é e k ze-jv. bált hlt műr előzte m e : Ply Mhály m e y t ó j á b ü d vözölte zép z m b á meje let é e l ő k e l ő k ö z ö é e t. Plett ler M róztáávl tt y k e r t. Bth tvá v e d é l ő ö k r e r t l k l m trófávl járlt hzzá j ó h l t e m e l é éhez. z t k ö v e t ő l e Ply ty é Plettler L á z l ó my láát tplt me yr közö é, h y m e kellett e k k métel. v é d ö k ö k r á b m e j e l e t : Plzky eprk, Lj m é d r. Jey G é z főrv, e ü. t á, Bl S á d r d r., ótháel J ó z e f d r. Glyá Józef dr. rvk, Pálmy J ó z e f f ő j e y z ő. tzt jövedelmet kbér Stefá fókzöveté é Zöld kerezt eü. z l á l t v é d e e e k j v á r frdíttták. Kmárm vtá fr táetélye. y é erköl kerbe m d e k r előljáró kmárm y bált, v t á f r t á e t é l y é t, derék vtk z dé f e b r á r 2 - á, k e d d e ete r " étterem é k á v é ház ö z e h e l y é e b e t r t t ták me. M á r jóvl 9 ó r előtt beépeedett lló, h ltféyekkel káprázttó kvlá íttt t á t e r e m, y h y h m r zúflt v l t z ö z e é t t e r m é k á v é h á z helyé. y m á t á é r k e z t e k z e l ő k e l ő é ek, k k e k r á b m e j e l e t Sráy F e r e. pát, eperep l é b á, lpy G á p á r m. k r. krmázfőtá, plármeter, d Záhy l d á r kúr b r ó j á j á b r ó á elök, d r. Jk B e ő máv. felüyelő, á l l m á f ő ö k e Kmrá e z ő m á v. f ő t é z ő, á l l m á f ő ö k helvette v e z e t é é - Dr. med. BÁKY LMÉ kzmetk redelőjéek kzítméye : rkrém, yóypder, rlej, tevz, y ó y z p p k, t b. bezerezhetők zkü:letekbe, vy pt tjá : B d p e t, V., Üllő-t 6 6!. e l t f :

3 !8. f e b r á r 5. Kmármmeye Hrlp. ve vút t z t k r telje z á m l d t j k k l, Pzr M k ló m v. f ő m é r ö k é eje G y ő r ből e k v á r p l í tárdlm reprezetá közül..zká á r d á l vette kezdeté t á é k ö z ö é vlób feztele l e j b b h l t b m r d t eyütt r e lák. tüdér zép hölykzrú fyelme, p rázló j ó k e d v e t elődéző rede z ő r d f e l e d h e t e t l e é tette e fr é j z k á t, melyről m é évek mltá z t t l elr d t! l f b e z é l b á l mejelet y z á m ú közöé. S z í h á z. F. h ó é, m m á r e y e d ízbe, S r p t y k é k ö z l e é y vlt z í e t 28, péteke v r ó é ) emü perettet játztták fllére e l ő d á b, telt h á z előtt. Bkó földbkláy e közvetle játékávl Ke. Kőrö Bözke t! y k e p é z k z y t ele ve, üde m z á l, ktűő r - lkttt. Zek Sméflvy Sádr h m r áltlá tlált. Hm zld meeléedre tvá rövd : e p é b e tökélete játékt yújttt. Sá G é z kelleme zíz, de ké merev, tá( k ktűőek vltk. Söó h l k b b ú h t t t v l 0 á déltá : z é j v á r ". p e r e t t e t láttk. 0- á ete K é k t l é kék e f e l e j t ". p e r e t t e t j á t ztták, z é p e k d l z t t elö d á b. Bkó vdámá e Mátry M á r v z ó báj á k e d v e é tették z e l ő d á t. B. Plár z e l z e é y e d e t t, d e előkelő, j ^ z b e z e r z é l e h e tőéét k h z á l ó vdék r ze repébe meyerő mdrávl tüt k, Hmy tvá ze relme é f é l z e felvdék r epébe j ldlról be, Smflvy mttk- Sádr pe- ; t d á l é k, d e h z v e h e t ő l r t e z k f r á j lk táávl r t t t m e é r d e m e l t l p \ több zereplő ktű őe meállt helyét. Sáhy Gézától ey k é l é k é e t kí vák. - e G ó l y z t ó r m került zíre. vá, Hráy Fere P é l l z pr-tbletták előlltáá* tehkl töké lete b e r e d e z é e. V e z e í ö z k e m b e r e k földkereké mde r é z é b ő l helyzíe tlmáyzzák z előállí t á meetét, t z t á á t é m l á hyemáját. m b e r k é z em ért tblettát, m v e v ő h ö z em jt. 5 P B y edőrleéyéük y l é p e e k b e átky Dr. Bél tdáú Műr : ütöökö j t l m j t é k Mexkó Bkó h rmk perett f e l v á b. 4 é, péteke Sáhy tj 5 é, zmbt elő dee yrpítv Kmárm reztülhldó lee tdákt deeekek felvláítál ke eet zlál hk. Jelele é m e t t f l y m t hl melyek redörr7.emély7et, vezetére Urd B é l á é, dr. l e d ő t kptáy yét, várk zeretetbe kée ebb z UJ K - tj. yelvtfly öthm t á b r k, özve köztzteletbe áló úrzyát f e l, k várk tárdlmák átky eyk előkelő rztve vő l e y b b r é z t p á e l e m klát vézett eyéek, k k émet yelvet ták, h em t^ de Urd B é l á é rz- zy ly melepő eredméyt é el z l p á r h ó p f l y m rztvevővel, redőrfőfelüyelő, főkptáyá t h y vtéz Lázló yelmezy mezemlélte 6 á, v á r p déltá 4 ó r k r Drv Klár jtlmjá ték^ Meeárház perett felv. 5 képbe. k. kf. vdék kküldöttjekét kmárm őt*- z e m é l y z e t tjt, l e y b b d á l k z á l h l l t t émet y e l v t f l y m rztvevőek fe leletet lööe Urd á z eredméy, zép Béláé leybb kejt de teü* felett rárzyt elmeré k ö zöetét fejezte k. leééke Bdy Már víjáték felv. 8- á, k e d d e Hráy Fe re j t l m j á t é k zebb, mt zerelem perett 4 k é p b e. 9- é, z e r d á Sméflvy Sádr jtlmjáték VéM már dlk p e r e t t f e l v. 0 é ü t ö r t ö k ö Kőröy Böke jtlmjáték Fehérvár lzárk yelveket y Bél helyettem mdet redőrzemély dá. V á r p ete Mátry Már Meze p p e r e t t telv.! kptáyá eljátítk Géz jtlmjáték Mzk Ferkó tá perett felváb. előre. redőrk vezetője Dr S. L. elkövet, h y zéle hld ptáy, k m á r m zet Szkít é Sáhy tékű drbt lát. 7- é, hétfő L Q Z émet yelvtflymkmármre körű k k é p z é e k v á r k b -á, < D ÜGYLJÜK M D G BY-KüSZ! üí U G Y L U ü K M D G BY-KSZ Géz üye zereple telje méékbe rázlált közöé lelke t p r. remek l á zámkt többzör m e kellet mételök. következő héte k köyű fjúlyú perett tá zereték ey-két r d l m ér Várdvr üye fl zyk b z y l t, Mátr M á r p e d ztleáy z e r e p é b e kedve y z e r ü é é y e l tüt k. Smé flvy S á d r t e h e t é e k m k, d k ó k derűt vtt z í p d r. 29 é, z m b t, t j á z r z k é m ő ". p e r e t t k e lült m ű r r. U y l á t z k h ó p vée m á r éreztet rtkító h tát k ö z ö é r b, m e r t kevee ültek ézőtére. drb f r d l t é zelleme. Hey ré zízőt Mátry Már lkíttt, k kelleme hjávl, f m, zeréy játéká vl y j ó htát keltett. M á k r zívee látjk őt y b b z e r e p b e. Kőrö B ö k e zemfüle újáíróő zerepé b e y b h z z á j á r l t z elő d á k e r é h e z. Hráy F e r e F e b r á r -é r k á véházb Körözött Lpthó". perettet j á t z t t á k. z í é zek m d e y e k e z e t ü k k e l z vltk, hy medják d r b k zt, m b b ó l l e f ő k é p e háyzk : t r t l m t. Hráy F e r e, m t p y l t á zezáó vlt. Febrár 2 - á déltá z Úrláy z b á t k e r e ". p e rettet láttk. F e b r á r 2 - á ete M e ze p r t " került m ű r r, m y r m z k, hölyek ép velet r h á j, b é k e b e l zép frmk j zt vttek zípdr közöé h l t hem v l t e y r e me l e, m t eze z eté. Mátr M á r t e r m é z e t e j á t é k : Bdy M á r t e m p e r m e t m, jó/.ü l k í t á, Kőröy Böke köyyed m z á, Hmy t. l d l. tá kt perett. -é, péteke B. Plár B é l j t l m j á t é k yetle éj- zk perett f e l v. S z í é z e k tló het m ü <m,; e/. K m á r m b ó l Felőllár mey zépe működő z í t á r l t, h l ö r ö m m e l várják őke Kérje mdeütt Kmármmeye Hrpt Mehívó Ö ldj érdekét előtt, mkr tm' zem m e h í v m, hy tel rhzükélete beváárlá Qlött tekte me htlm rktármt. Külö elöztály zbázt méek tá ül zbóám ját belföld zövetek ből dlzk. Vrm z. láttáát VV z b ü z e m Kmárm, ymád-l 26. Flzöveté külföld zdfjá erekój. F l - G z d z ö v e t é eb be z évbe m e r e d e z kül föld e r e k ó t, m e l y e k k e retébe z d f j h k t ö b b - h ó pt tölteek émetrzáb, lzrzáb Dááb. Be ztá h e l y ü k ö zdfjík z öze előfrdló zdá m k á l t k b rztvezek. Á z dfjk zdákb, yü mölfeldlzó zövetkezetek be, k e r t é z e t e k b e é 6 zőlövdékeke l á d t k é t yerek elhelyezt é elhelyezük deje ltt díjtl e l l á t á b r é z e ü l ek. Jeletkezhet mde 8 év él dőebb, lehetőle öálló z dál bró ezüt-, vy ry kláz, vy zdá zk klát vézett zdfj. felvételt zülők kérk, de jeletkezőt j á l z ü lök lkóhelyé lévő F l - G z d zövetéek, zdkörek, vy z d á eyeületek, t v á b b á H y, v j j y Htelzövetkezet v e z e t ő é é e k, ezekívül k ö z é e l ö l j á r ó á k k e l l. felvétel kérvéyhez t l d ó j e l e t kező e é z é állptár v t kzó htóá- rv bzyít váy," v l m t máltbr z k l vébzyítváy.- erekó költée 225 peő, mely özebe be f llttk z dr vztzá költée, kvéve z e b p é z t $ vztzákr edezedő külö tlmáy krádlák költée. D á á b tzók 5 0 peővel t ö b b e t f z e t e k. z dfjá e r e k ó k t d r. ölye tvá üyvezető ztó téz é m e t r z á b é D á felé, m z l z r z á t d r. : Szekere Lázló h. ztó v e zet. Jeletkez lehet már hó 5- Fl-Gzdzövetéél, Bdpet, V. Báthry- feá 24., h l e r e k ó vezető z ö z ze z ü k é e felvláítákt medják.

4 j. Kmármmeye ldl ^ kmr véleméye z pr árrmblá eljárákról. yőr kerekedelm- prkmr hvtl éeítőjé ek letóbb z á m á b véleméyt lvht árrmblák érdeke z eetébe e l j á r á k á l zerzett pr díttt tpztl p l á r á é r d e k é b e tez é z Á ef. fjúá y e ület f e b r á r h ó - á özv. é már e d d e l é y z á m ú meth Kárlyé vedélőjébe eélyezettet védelmez kkr, pöttyöbált redez. h y b b f k deeelleőr Kmárm Ftbll lb zt véez é e m e e d v é f e b r á r é z petület leee l e t e l e p e d l y k t, ytermébe f t b l l bált r e dez. k k ez é v b e vló f e t r k m á r m v l t 2. y. e. tákt bztít e m tdják. Bjtár pj már -é e öveljük v á r k b y-vedélőbe teetélyt mkélkülek z á m á t m e redez. teréee! Ur, ő dvt-árk, kt kkek lelóbb bezerz frrá H J L B B B l^rj S Z K Á. tkról. z elmúlt év tló éy h ó p j á b t z e k l e pr e l le f l y t t t k eljárát, tzeey b e y ú j t t t pz l p j á. zek közül hét üyet f e j e z t e k b e, hár mt mrztlál, eyet m e t é e l, hármt lk H Í K. beözölőkkel zembe! kkból zert M d e közületek bzttá htárztk e y h t á érdeke, h y v z érdekeltek között. m bő á l l j. rztló ítéletek l é y e e e ból, k k bevételeket hítk z üzlet hy r z t ey vereyt, y, feljeletekre l e t ö b b eetbe e z ü k é, me mrztló zretérek z k elle elemek Mé ped lyk ják, e m p e d zprít lykból, k k f l y t kdá l d l t ö velk. ítélet tá, k k ft hz Várkk, mely zeéy, zté múy előredű e l j á r á e m d l t. zzel zem é r d e k e z, h y zület é d e - be fölmető ítéletek htá költöz ltt v e r e y e z k ö z ö k úly ká e l f j l k. mtt kell medl pz b e y ú j t á á t külöö áltl kdjék l zám. Mél y ey zám, ál lm, élékebb, ybb vár lkók ybb fr erőteljeebb f y e l e m m e l k e l l l e r r, hy z p r, k e r e k e d e l m e, tehát v l ó b á r r m b l á eetről v ybb várk z ó, m e r t bzttá leyük m h ó k p l á r á f e l tzte étele vereyek e y é b ylválá bütet. eetet em tdj r r zívááb! yk zámt. Ám e Me meáht! k e l l, h y följelet l p j e zöet, z e m é l y e e l l e é e k e d é, vy beköltöz vereytár élkül, y ö k é r t e l e ryked leye. Kmár^mmeye Hr lp p l á r k é! Fzee tehát elő mdek lpkr. hy ey révé k m k leybb rzébe kmárm Frthr F ő p r t febrár 5 - é z p r tetület y t e r m é b e t á m l t át redez. z á róm. kt. éekkr f e b r á r 6-á ete 7 ór k e z d e t tel y v e d é l ő b e t á m ltát r e d e z. zőy r ó m. k t. fjúá y e ü l e t é e k k r febrár 6-á műrrl eybekötött fr l á m l t á t redez Kltúr házb. trkáy ref. é e k k r f e b r á r 6-á K á l m á - f é l e v e d é l ő b e t á m l t á t redez. kmárm m. k r. hely őré ltzt kr febrár 2-é z petület ytermébe h v é d l t z t bált r e d e z. ezek z év kereet élkül állvá, k k ü l ö b ö z ő eélyez f r r á k k tételt. jelete y k v Kmárm b. zek ját bevllák rt Kmárm efrmát őeylet bálj febrár 5 - é rb. emberekből me lye l á d k ptár. v á r lkó zprdjék, ek kdá Fr mhóá b b y kev k ö vyáz ze elkdtk" t t. Sk k tákdtk tá Kmármb, lezerelvé, z tvábbr tt mrdtk. H m k, tt é p k y h, h r h, t t v k külöféle dlm kók, vllá, t á r mjd dk dlják mkb. yár mjd dlzk, téle me e l ttjk m k t! e á m, de ez p l á r á z e b é r e mey v é e r e d m é y be mél t ö b b e be e z e k b ő l, ál zvárk kább érz ezt p l á r á. M k r válztá v, y ezek l e h b b k t ő é elle táób, lezék tömeek Szetémádá. k m á r m k t l k férfk f. hó 6 - á, v á r p y m e tá tják febrár h v k ö z ö zet é mádá ó r á j k t Szet t vá t e m p l m b. M d e k t l k férft zeretettel h v lé lekemelő vllá á j t t á r K t l k Kör v e z e t ő é e. Szerkeztőváltzá D átúl Hírlpál. G y ő r tet vérlpk, Dátúl Hírlp Övédelmet föl vló m e z ü t e t é e l. z e d d tpztlt 98. Hrlp. veze z e l zervezébe! z lletéke h t ó á v á r het l p z m b t z á m á b ó l j álttl vettük t d m á l, h y lp felelő z e r k e z t ő j e, eer G y l meválk lptól e é z é állptár tektettel v z v l z ú j á í r á t ó l. ktűő p p - z e r k e z t ő m d e k r bátr, lelke é özetle hr vlt közek, vttt tlll küzdött e z m é y e é r t. L p j felvrázt tá é r d e k é b e elévülhetetle é r d e m e k e t zerzett. D á t ú l H r l p f e l e l ő z e r k e z t é é t émeth J á z.. z t ó j vette át. rv D r. Bátky hr. lemér k l k rv redelőjét V. Üllő t t 66b. lá áthelyezte. edel : d hllámú kezel, Ultrrövdqr, d- therm. zéüy elődá Kt. Leáykörbe. Hrváth réé ezéüy fővédőő j á r h ó 0 - á, v á r p déltá 5 ó r k r K t. Kör y t e r m é be k ö z h z ú e l ő d á t t r t t t L e á y k ö r t j k z fle b e t e é " - r ő l z ellee vló védekezről. z é r t é k e é é r d e k e elődát y f y e l e m mel hlltták L e á y k ö r tj M z ó t á r l t rzéről j e le v l t hölyek. Hlálzá. zvéttel vet tük h r t, h y Jek Fere m. k r. l h d y h ő zeretett eje, zül. Geráev Herm f. h ó 2 - á ete e y e d 7 ó r k r, életéek 57-k, b l d ház áák 0-k évébe elhyt. Hlálát zerető férjé kvül y e r m e k e ező é rk, ővére rká yázlj. e m e te í. hó 4 é met v é b e y rzvét mellett. ppá Lél tlm L. r z á z e r t e m t flyk Léltlm L p jk melkítá. p r tk feldt p l á r lká kkttá r r, hy létám dák eeté lkóházk belül m d e k ját mát, h z zátzót é vyát mkép t d j m e v é d e. hhez z e l ő r e d ű é emzet érdeket z l áló mkáhz mdeek előtt tárdlm lezéleebb réte eek m e é r t é e, b z l m, k ö z reműköde áldztkzée z ü k é e. Éppe ezé d r. Seréd febrár 5. Jztá b í b r h e r e p r í m á p á z t r l e v é l b e felhívj ppjt, kérjék f y e l e m m e l léltlm pk működét mee ed, hy ppj pk vezetébe bekplódjk L tj ráb beléphe eek. Felülfzetek. z p r t e t ü let áltl f. hó -é redezett t á m l t á felülfzettek : D r. Z d e l y Fere, G r ó z J ó z e f é 0 0 p., d r. d y L á z l ó, lpy Gápár, dr. Vzkelety Sádr, Fred Kálmá F, Szezy M h á l y, S h r k B é l, Feje G é z, D e t h V k t r, L p ták Bél, Ppp rő, rjá e t v é r e k, F e d l e r J ó z e f 5 5 p, Plár Serfőző t., P k k mre, Hzm Józef, Hker Dező, Wez Gyl, Jády J á 4 4, p, P t h r z k y J á, Sztyl Fere, P t h r z k y tvá, K márm Ftelep k f t. p, Szlád Lj, G z k y tvá', Jlvzky Ödö p, Bek K á r l y, z k e P á l, H e d l Kárly, ü d e r V l m, K r y Pál, Pthó Gyl, d r. S z b ó d r, M e l k v Mhály 2 2 p, Gylóky Kálmá 50 p, S z b ó J e ő, Váry J ó z e f z k v., K l tvá p, G v P é t e r. Szűr Já, Gál Já fül., ló K á l m á 2 0 f l., d r. Slk Lázló 2 p. Mdezekét hálá közöetet md Feje Géz p t. elök. áyzez temet. d. yár G á b r m á y z e é z, épzerű G á b r b á " k e k h e v ű f vláhá b r ú e l ő p j b h ő hlált hlt, rövd z e v e d é tá m l t hó é 75 é v e k r á b M á mehlt. e m e t é é fl prj-yj rzt vett 5 t zeekr L e h l l t t r e z ő yárf" áyyázdl mellett k é r t e t l ó útjár k é k e é v e k híre á y z e é z é t. ktlk vtk hármp ájttát tr tttk. K m á r m b, m t z rzá ybb helye m d e ütt, Szet tvá évre t e k tettel hárm p l e l k y k r ltt ttt m á v. á l l m á k tlk vtá. Bzó v t k z elmúlt h é t véé, ütöökö, péteke é z m b t etékt k ö z ö ájtt á b vettek rzt Sráy F e re. pát, epere-plébá vezetével, várp ped, fél 9 ór d e á k - m é, k ö z ö z e t á l d z á t véeztek ú y z ó l vá telje z á m b. P é l d d á k lélekemelő yhtát y k r l t zetmét hlltó több hí vekre. dmáyk déé épkyh Vetey rzére. L p t á k B é l á é 0 P., S y d ó Z l táé 5 0 k. b r y. z d máyké ezút m d hálá közöetet lpy G á p á r é, Sz. M z. á r. e l ö k e. Férfhll Dáb. á t közé htáráb D hl lám e y 45 év körül prkülejű férf hltetét vetették p r t r. férf zürke kbát, zöld, kék y k k e d ő é fekete drá vlt. eté eyébkét külérelm y m k t e m ttá* tk, y y ú zert ö y l k lett z m e r e t l e férf ymzá medlt.

5 98. febrár 5. Kmármmeye metervzkérelmek b e y ú j t á á k h t á r d e j e 98. é v b e. yőr k e r e k e d e l m é prkmr elökééek h t á r zt zert m e t e r v z k é r e l meket, z e l ő eyedév v z á lletőe f. év f e b r á r 20-, ádlk e y e d é v e t lletőe máj 20, h r m d k e y e l t zt 20-, eyedk [yedével lletőe p e d v e m 2 0 kell b e y ú j t. t ö m e e k v á d r l t t á elle ey ezt f e l e l e e é t e v ő z á l r á r p l t k mellett. y mák k k b e Kvr B é l m d é l e bíráltt m e z ő z d á öreé bztítáról, r á m t t v kereztéy tárdlmpltk ezzel k p l t k ö v e t e l m é y e re. S k m á t l m á y, z d krtk rvt, váltzt zemlék e külföld t d ó í t á k l v h tók m é ktűő flyób, melyet Szet tvá á r l t m e b í z á á b ó l M h e l V d zer kzt. lőfzet á r ey évre 0 p e ő. yköyv hrek jár h ó r ó l Születek: J ó k y Lj b r ref., K v á M r t Z z r k., S z é é y M á r r k., G á l tvá ref., á l J ó z e f rk., á l J ó z e f tvá k., Szyh rk Már r k., S ü m e r z é b e t ref., h y Már r k.. M k l e k G y l r k. Házákötek: Berezázy Pál B é l ref. é D b y M r t ref. Hlálzák: Mlár Jáé 74 é v e r k., l J á 67 é v e ref., m z Mhály 2 6 é v e r k., Füh t v á é 2 8 éve rk., K ü h e l Kárly 58 é v r k., Szete G z e l l 4 2 éve r k., átk tvá 9 é v e r k., S z k á l l tlé 78 éve r k., H z á r J á é 6 4 é v e ref. K m t t á z 97. é v V. e y e d m e t e r v z á l t r ó l. yőr p r k r körze tébe z 97. év eyedév/ metervz e r e d m é y e k ö vetkezők : M e t e r v z á r j e l e t kezett 05, e b b ő l k e r r e l v z áztt 78, vz ey rzéek métlére ttttt 7, vz telje m é t l é é r e tít t t t t 0 k é z m ű v e p r. meretterjezt Á. :v é r d e k l ő d é kée Á febrár - á m e t r t t t m e r e t terjeztő e l ő d á t, melye d r. Db t l k ö z é r v ápló feldtáról, Pétek közé j e y z ő z ö v e k e e/me áplááról ttt yhú e l ő d á t, Kter D é e tó p e d ey vellát meetett. M ű r k k e r e t é b e j ó l epetek m é K Györy, Shffer J á, Szák Árpád zvltkkl. krékkd mde ü t t l e h e t, k l t e m, hl z e é z é r ő l v z ó. F e j - é fájá, m e h ű l é é r h e m eetebe m á r 2 pr-tblett et é z e é z kdá 2 vy 2 4 fllér. 2 0 tblettá d b z *80 P. z p r á 80 z á z l é k 000 p e ő t em kere évete. KSz felterjeztt tézett p é z ü y k r m á y h z z p r á dóymáák eyhíte üyébe, melyre kptt v á l z á b ó l z l á b b, m y r prá elzeéyedére jel lemző d t k t meetjük : z rzá pr közül 65.8 d ó z k 000 P - t m e em h l d ó d ó l p tá. á l t l á kereet d ó mé P - ter j e d ő d ó l p tá 5689, P- terjedő dólp tá p e d 6025 pr dózk, véül 6000 P d ó l p tá m d ö z ze 5 p r v m e d ó z t t v. z p r k k m t e y 8 0 z á zlék tehát 000 P - ő l l k e reet tá, k ö r ü l b e l ü l z á z lék p e d P kereet tá v dózttv k m t ey 6 z á z l é k dózk év p e ő t m e h l d ó kereet tá. épművel et Má. m ró. kth. leáyeye ület M r h l l J ó z e f é títóő áltl ktűőe m e r e d e z e t t ey felvá zídrbkt dtt elő r ó m. k t h. k l á b, h l t e r m e t z ú f l á metöltő k ö zöé me-mejló tpvhrrl j t l m z t z e r e p l ő k z é p játékát. z ö z e z e e p l ő k m d ktűőe játzttk, de k ü l ö ö e V h B b, H e r z e B r, Mátyá é P l l e r Már. myr ehzlvák fzet f r l m jbb z b á l y z á. kölöö árfr l m b ó l e r e d ő fzetek e h vák K ö z t á r á é M y r Krályá közölt z 97. d e e m ber é létre jött e y e z m é y m e b e kerülek 98. j á r -től k e z d ő d ő l e l e b y l í t á r, létrejött e y e z m é y r e d e l k e ről z é r d e k e l t e k e k yőr kerekedelm prkmr kz él yújt r é z l e t e f e l v l á ítát. Felülfzet. kmárm v t á f. h ó 2 - á m e t r t t t táetélyé felülfzettek : D r. Zdely Fere 0 p, l p y G á p á r, P e t r v z k y J á, Szr m á, H k e r D e z ő 5 5 p, Hde F e r e 4 p, d r. Jk Beő, Hffm Lőr, er Lázló, Pzár Mkló, rjá e t v é r e k, y m r e, W e z G y l _ p zke Pál, Kthy Já, Pthó Gyl, Melkv Gyl, Feje G é z 2 2 p, S r á y Fe re, K m r á e z ő, M á t h é J á, M r t M ó r, d r e d m r e, Kvá Já, Bláz Já, F h e r D e z ő p e ő, mely dmáyké hálá közöetet md edezőbzttá. f K t l k S z e m l e mt mejelet f e b r á r zám elő. e közl Mhály Szbd ") tlmáyát z jbb kvádrlá vezedelméről. ;zö m e l e p ő é r v e k e t h z f e l y külöálló házt 6 7 helyéel máj. vy. -ére b Hár é r Vl. b e.-. v e é Kmárm, k. telef 60. Hrlp Myr ót-rejtvéyver ey k m á r m m e r e t t e r jeztő elődák keretébe. Szet tvá e m l é k é e k áldz K m á r m zb. k r. m e y e v á r épművel B z t t á, mkr meretterjeztő elődá r á zet év l k l m á b ó l flyó év f e b r á r 8 - á, k e d d e ete Széhey Júl pl. k. tárő Szet tvá, h lpító" í m m e l t e l ő d á t. Külöö é r d e k e é e t d eze épművel etek, hy m ű r k e r e t é b e m y r ót rejt véyverey lez, m e l y e z e l ő d á j e l e l e v ő k teljee díj tll r é z t v e h e t e k. z m e retterjeztő e l ő d á h l l t ó á y b e l é p ő j e y e l eyütt ey z á m z t t é lepeételt l pt f k p, m e l y r e z l rájeyezhet z ete z r á, vy hlemeze k ö z r e dtt m y r épdlt é eetle ót z e r z ő j é k evét. M é z et flymá b e v j á k rejt véy mefejtt tlmzó l p kt, m t ey zűr bírál felül. m e y b e több e y f r m á j ó mefejt töék, r l á tjá ítélk d yereméyeket. yereméy táryk, melyek lpy G á p á r m. k r. k r m á y - f ő t á p l á r m e t e r, Wee- bher J ó z e f v m. - épművel ttkár, állm klfelüyelő é Dező köyvkerekedő d m á y, Hker D e z ő k ö y v kerekedő krktáb mete kthetők. t t említjük m e, h y K m á r m b z meret terjeztő e l ő d á k rát m á r 5 - k üepéllyel fejez be épművel b z t t á. Hker zpertó levelező t f l y m t dít z h r z t k Vlákrez zpe rtó l b z t t á l y é r d e k lődök z á m á r, k k zóbel tflymk em vehetek rzt. v e z e t ő é úlyt helyez r r, h y l y t á r y k kerül jeek b e y k r l á r, m e l y e k z hrztk krez l klmávl deérkező külföldek kel t á r l á t y b köyít. t f l y m hét t, hetekét kétzer k p k rztvevők lekét, d l z t t elkzítk, elküldk é kjvítv vzkpják. t f l y m dj 2 - P., melyet előre k e l l b e k ü l de jeletkez lklmávl levélbélyebe, tvábbá mde eye leke v z k ü l d é é r e 20 fllér v á l z b é l y e e t kell m e l l é kel. Jeletkez : J é z Szve S z ö v e t é ezp. zk. B dpet, V. M á r e m. Mütőzbáb zbdítj me ebz beteet é M ü t ő z b " m e z á m l be ' e k l á m é l e t leújbb zám m y r reklám e e m é y e r ő l. b jektív krtkáb mtt rá h b á k r é y t t m e r el kváló r e k l á m h t á l k t á k t. z j z á m b e z á m l z h r z t k K r e z yz báú prpdájáról k má k t á l reklámeeméyről. eete t p p, ötlet, t á v z j z á m b, v l m t éháy pmpá krktdekráó. Szerkezt: Blh Sádr. K dóhvtl : B d p e t, V. Szt. tvá körút l d l. S P Febrár. 20-á yt dl bjká, y t kerület k r l t kerület. ztályák lvz bjk mérkőzet. rlá következő : Febrár 20: S D őzről e l m r d t m é r k ő z é. Febrár KF-SVS. 27: Már 6:. k e r. SzF-S. Már : KF, KF SzF, Uó S. Gy-KF, Már 20: S Hbe. Már 27: KF-SzS, SF S. Áprl : K F D, Áprl 0: Pez-KF, SzS-S. Áprl 24: SF KF, S-Pez. Máj : H b e r t K F, Fűzfő S. Máj SVS S. KF, 8: KF-Füzfö, Máj 5: Gypjzövő D S. Mám 22: S - K F. Máj 29:. k e r. S. Jú 5 (Püköd): Uó, KF S Gypjzövő. l 2: S - G y. KF köréből. M t é r t e ü l ü k, tél p heőt m é j á r e l ő f e l é b e bezütette K F k d ó t r term edzeket t r t t t ; z d ő j á r á kedvező klklá p e d leetvé tette, h y p á lyá flyt előkzületet. z elmúlt két v á r p, v l m t zerd ü e p p 9 0 pere kétkp y k r l ó m é r k ő zt t r t t t p t k j á t é kk j ó hlt, erő é t dábel k é p e é e l e j b b r e méyekre jít. H l p túló K m á r m b lez y k r l ó mérkőz, -á p e d t k d üveyár p r t l b kváló eyütteével játzk b r á t á mérkőz k d. Örömmel állpítjk m e, hy p r t b r á t k á l d z t k é z é é b ő l peyeületük j á tékk eymá lelk meme rére brát kpltk kmélytére lklm játék teákt redez, m zté pbél kerek jvláát f j eredméyez. H m é z á m í t á b vezzük zt, hy ptk ú ly kdákkl j á r ó m é r k ő z é eket m á r őzel lejátztták y tvz b e v é t e l e k b ő l t vz terhek m á r köye k eyelíthetők, e l m h t j k, h y K F l-l mé k belejö z eyeebe. Ppírzlvéták kphtók : H K DZSŐ köyv- é pprkerekedébe.

6 ldl. Kmármmeye Hírlp. 98. febrár 5. K m á r m m e y e H t e l b k.. límár4jjvár. lptőke tléklp: 200 ezer P ümárm, rád-út 6. zám. \ bk működe kterjed bkzkm mde láztár: hetetek; betétköyvekékre e fyó- 5 támlákr. Éékppírk vétele eldá. őzde mebízák lebylítá bdpet külföld zdéke. Köl- belföld ekkek kereke- (leír tlváyk behjtá. Áttlák mehtelezek bel- külföldre. Külföld pézek beváltá mdekr hvtl p árflym. Fère Áltlá Bztító tézet Kmármmeye főüyökée. 9SSS&B5H! vlód S L G zebkek, llók, bvák, kyhkek, kváló mőéű HF. PSS HÚSŐLŐK zmáztt, hryztt MSÓÜSÖK \ G Y L Ó K Y vkerekedbe kphtók, Kmárm. HUM, közvéy, úz, h, zület fájdlmt GYÓGYÍSS Bdpete lkhl ÖKÖLYFÜDŐJÉB V. Dháy rv felüyelet, ló pál-árk. llátá zbákról dkdk z épületbe levő L SZÁLLÓB. meetöt küldük. Dr. lpy Gyl Kmárm vármeye y. fölevéltár áltl lább művet ártár mezereztük: Kmármmeye levéltárák középkr klevel.50 Jók emlékköyv (eteárm kdá) 2. Myr dőé 2.50 Kmárm vármeye eme lád. Kmárm vármeye z tló eme felkel. Bűbájk bzrkáyk. hzjáró lélek.60 Kphtó ptá távéttel meredelhető : H K DZSŐ köyvkerekedébe Kmárm, mád-út 2. zám. vöröréz ( előyö fzet feltételek mel ett Kmármmeye Htelbk. y jó krb levő félfödele k trkáy tézöée eldó. bevtk bőrből fekete zbe. Ur-t 22. zm z eldó. Érdeklőd lehet ytt. Érdeklőd új épülr, 2 zbá, öze mellékhelyéekkel elláttt lád lkóház. lehet, öíle Gyl, Gyár-t 60. zám. ymttt Hker Dező köyvymdájáb Kmárm, ymád z x. ' Û r^ x 7 G < B +-» d G ^!2 'Ö /J í í M /5 G Ü 28 MM S m D î D e l D 0 h- f M tû Ç l l l D D 00 J r- * f- 0 rf h- ^-»0 f Q» M* -t r d d r- rf m rf t - 0 M M M J,0 l rf rf rf D rf r «t * < r -t - ' D M l l * M ' ' ' [- ~ r» rf ^ ) ) rf rf r P r,.. ' - ~~ 00 ] r rfût^^ ' M m rf M 25 DD epjsz] :, M D l 'D f L 00 M t t t^- D m ^ ^ r" MM rf M t**» D l rf rf f! M S M 8 D D m rf! rf rf l'.'p.l, 00 M M r ' t rf ± M ' rf rf r r r r r V 2 lj * -4 ' V L Q. e e ^: * S- 50- S e e f < - rf.- r * <-* ' -4 S «! Prá felé *V ^ PP0ÖJZS] ^ m! D e!! L_L ^J M D l M 'M -, rf VJ tt M - = M 2 ^dììsd -L^rLr~L' l.rf rf D? ^ ^ = 5» r r ~ 0 l 0 S rf l h- r ) D -r,rf -f rf rf & 9 ^ 0 "l D fvj rvj rf M 0 t D D l l rf rh rf -^7-. rf - Dr--.DDD <y ep ' f^l l «r- S S m f 9 Q Ü ^ J ^ r r l l D D D ' l 9 5 e rf.»0 rf l r D " l M «m p -y-) r - M M M r 5 09 /) - - JB - U - '... - Û M) t- V UJ - Gyv. ; Állmák - r y: * e» rf rf 0 m - rf 70 x t r- r D -t» rf r -f -f x. t M M «t ) - P l *» r r r ^ e r- 2 ^, j e l rf D ' Z rf l j r e D l -t l Ò er. - r r l l l rf r e rf rf - r- ^ r, rf rf rf r "M 00! f«j J/) z t " m D 00 l 00 rf r h- D l - r- -r, - -7" z '. S =.î. 00 "~«' er- Í Q M ;! M /) Szv. ; Szv. Állmák j Szv. Szv. Szv. j Szv. DD 00 0; 0 r*- ~ 0 rf «-S D l l r. S 8 5 '4 /: P P P L ' 2 -üj - - : r- ej5 ' rr e x D ' r~ «7 ^ * p. r. 0» *p m r ^ 0 0 K l ^ D : 0 r. -f - *^ 0»0. l D f ^" - rő rf L» l v V;.» r r * " ï 0 rf «D - l r J5 l e ex r. /) / 2 00 = " e l~ 54»0 r l l 2M D 00 p l h- m 0 r rf rf r - r r 00 ' S S 5 j l x l J ^ Û jez e / U é - Q ~ - M - lk ke "0. - e 'Z < L y: - - Q r x 0 0 rf D D D 00 ^ M - Ç t- M h* h- h-.r. er. ç. tű r r M 0 L l m rf rf r 0 er. r. «rf rf D D rf '2 S 00 2 S S «-J 2 H P "5? M &. e/ -<v J: ^é zterm l h- l! -rf ' ') h D»0 r*- x rf»0 f- r- (l eö rf tj rf. r-, l e 0 h- 00 ]! _ ç l «rf rr l»0 l Felelő kdó: Hker rf D S m e - rf rf rf 0 D l _ S S e^ ~ Q. B». --r x rf D * r rf - D r r- 5 rr Dező.

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

9. LINEÁRIS TRANSZFORMÁCIÓK NORMÁLALAKJA

9. LINEÁRIS TRANSZFORMÁCIÓK NORMÁLALAKJA 9. LINÁRIS TRANSZFORMÁCIÓK NORMÁLALAKA Az 5. fejezetbe már megmeredtü a leár trazformácóal mt a leár leépezée egy ülölege típuával a 6. fejezetbe pedg megvzgáltu a leár trazformácó mátr-reprezetácóját.

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

ę ó ĺ ü ĺ íĺ ĺ ü ý ź ĺ ö ĺĺ ö É Í É É ó ł Á Á Ü Á Á É Í Ü É ć É ĺ Ü É Ľ Á ą Ü ĺ É Ą ĺ É Á ł Á ł ü ź ź ĺ ű ź ö ö ó ö ű ĺ ó ó í ź đö ö ó ö ö ö źń í ź ó ó źú ź ó ü ö Í Á ó ó í Ü ĺ ú ó í ó ĺĺ ö ĺĺ ö ó ó ö

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ę ó ľ ő ő ő ü ü ő ľ ľ ĺí ľ ý ü ő í Ĺ É Í É É ó Á ĺ ľé É É Íľ ľá óé Íľ ł É Íľ ľ Ü ĺľ ľ ł ľ ö É Ő ĺ ľé ĺ ľ Éľ Ü É ľ É żä Ł ľľ ľĺ ď ľ ĺ ľé ľ ľ ůĺ ĺ ĺ ĺ ő Ĺ ő ę ĺ ő ó ľ Ĺ ľ ľ ő ó ľ ľü É í źů ő ő ő ĺ íö í ó

Részletesebben

ö ő ü ó ü ü ő ő ó ľ ö ź ľ ő ľ ľ ľ Ű ľ í ľ ľ í ú ľ í ľ ő ő ó í ó ö ö ź ť ó ľ ü ö ó ü í ő ú í ő ő ű ó í ť ő ü ű ö ľ ő í ő ó ö ó ó ó ő ö ť ľ ó í ľ ę ő ö ľ ľ ü ůź ę ľ ó ó ę ó í ü ő ó öľ ľ ó Á ó ö ó í ő ľ í

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę ő ľ ó ľ ő ľ ü ź Ü É ľ ü ľ ü ľ ľ ľü ľ ő ő ó Á ő ó ó ü ÍÍ ü ľ ľ ú ő ő ľ ó ľ ľ ö ź ź ľ Ü ő ö ź ö ő ľ ő ó ö źů ö ó ź ü ö ö ľü ů ö ę ö ľü ŕ ó ľ ť ö ó ź ó ü ź Ü ö ź ö ő ő ľ ö ü ü ö ľ ü Áľ đ ź ź ú ö ź ü ó ő ź

Részletesebben

Ö ü ź ü Ő Ű Ü ü ú ĺ ü ü í í ö ú ö ĺ í ü ĺ Ú Ö Ü ü ü í í ĺ Ü í ö í í Ü ź ö íĺ ö í ĺ ĺ í í ĺ ź ö ą ö í í ĺ ĺ Í í í í ĺ ĺ ö í ĺ ą ü ö í í í ĺ ĺĺ í í ű ź í í ĺ ź ĺ ĺ í í ĺ ĺ ĺ ü ĺ í ź ö í ĺ ö ö ü í ö ö ú Í

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Az u j f ő i s p á n ü n n e p é l y e s b e i k t a t á s a július 3.-án

Az u j f ő i s p á n ü n n e p é l y e s b e i k t a t á s a július 3.-án VI. évflym 26. zm r FIZTÉI í$. év* egyedévre : f*. gye / :.*t K m á r m, 194. j 0. ZRKZTŐÉG ftr J fl. PTHÓ ékbe, 'ükég v lelkeítő, bál rtó, tt-, ráytjdző, élt feltütető zvkr em gz z m d á, hgy felelege

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

Ő é Í é ľ ŁłŁ Ěš í é ő ü ú ľ ľ ú é ĺ Ż Ż É ĘŠ šť Í ú é ő ü é Ł ó í ľó ć ő ĺż ú ľ ó í Ť ĺ ś ľ ł ĺ ö ó é é é é ő é é é é Ż ü í é í ő ľ ó é ö ö ö é ľ é ü é é é é é ö é ź é ő é í ö ű ľ é é É ĺé É í ö é í é

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ő ü ő ó ĺ ö đ ź źą ö ľ ó ő ľ ő í ö ú ľ í ó ť ę Ĺ ü ö ö Í ő ľ ó ľ ö ĺĺ ľ öľ ó í ľ ĺ ľö ó ö ő ű ő ĺ ľ ľ ő ú ľ ĺ ľ ó ěĺ ö ö ľ ľ ő ő ó ű ľ ő ĺ í í ľ ó ź í öľö ý ő ő í ę ľ í Í í ő ľ ĺ ĺ ő í ó í ő ý ľ ő ľ ľ

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Öľ é ü ú ľ é í é ő đ é ü é ľ é öľ ö ö ő ő ü ü é é ő ü é ú ľ öľ é í é ő ő ö é ó é ü é ö é ó ó ó ó é ő ö ö é ý ő é é É í é é ü é í ő ü ő é é ý é ö é ő ú í ű ü ő ü ö ő ö ó Ĺ ü é é é ö ü é é é ö ö í ö é í

Részletesebben

ő ę ó ő íĺ ľ ĺ ó ö ö ć ľ í ľ É ľ ó ľ ľ ó ő ő ľ ő ő í ő ő ü ľ ö ľ ü ő ó ľ ő ü ź ú ö ö ż ö ú ó ö ö ź Ĺ ę í ó í ó ĺ í ó ő ľ ü ľ ú ö ó í ő ľ ź í ó ü ľ ő ű ö ó ü ó ĺ í ó ę ő őö ő ź ö ú ľ ő ő ź ö Ę í í ó í ő

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Teef: 345-6 Iteret: www.s.u Adtyűtése Letötető érdőíve, útuttó Az dtszáttás sttsztáró szóó 993. XLVI. törvéy (Stt.) 8. () eezdése á öteező. Nyvátrtás szá: 76 JELENTÉS A KERESKEDELMI

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

Általában a pálinkáról...

Általában a pálinkáról... A z E e k á l h á z e v é e k é s c u l á k á e v e z é s e 1. Álláb álkáól... A álkfôzés öéee Az égee szesz, öbbek közö álk ásdlmuk egk legôsbb l, m vlág mde ájá fgszk. Eze lk összeevô ájké, szágké ge

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ó ľ ľ ő ő ľ ő ľ Á ő ü ü ő ó ľ ö ü ź ő ö Ő É É Á Ĺ É ľ ľľ Éľ Ü É É Á ľľ Ą Ą ą ť É ł ü ě ő ő ő ö ľ ó ő ő ö ľ ü ő ľ ľ ó ő ő öľ ő ü ő ő ó ő ľú ľ ö ő ő ä ó ö ü ő ö ó ó ő ő ö ö Ĺ ľ ą ő ä ľü ö ő Á Ĺ ľ ľ ź ő ő

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

ą Ą ó ľ ő ü ő ő ő ü ő ú ü ľ ľ ü ĺ í ł ü É Í É ľ ľ É Á ľ ľ É ł É Íľ Á É Íľ Á ł É Ü ľľ ľ É ľ ľ É ĺ ľ ĺ ľé ľ ĺ ľ ł ĺ ĺ ł ľ ľő ľ ý ő ő ĺ ő ő ĺ ó ľ ľ ĺ đ ĺ ü ű ľ ó Ĺ ü ő ľ ľ ö ű ü ő í ő ü ü ü í Ĺ ő ý ľ ź ľ

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ł ö ĺľ ľ ľ ł ĺ ľ ü ö ű ą Í ü É Íľ É ľ Á Á É Ü ĺ ľ ľéü ĺ ĺ Á É Íľ Ü ľ É Á ł ŁĄ Ü ĺ É É É ł Ł ľľ É ł ľ ĺ ĺá ľ ń ü ü ü ź ű ź ö ö ö ű ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ł ö ü ĺ ö ö ľ Ü ö ú ľ ö ö ö ź ö ö ź ź ö ö ź

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Ĺ ĺ Ü Ĺ í í Á í í ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ĺí Ĺ ő ľü ő ü ľ ĺí ľ ĺ ĺ ü ü ľő ő ľ í ő ĺĺľ ľĺ ľ ő ü ĺ ź ö ö ľü ü ő ö ö ę ő ĺ ü ü ő ö ę Ä Á ą Ä ą ĺ ąá Áľ ő ľ ľ ę ę ö ľ í ę ľ ö ő ő ľ ĺ ź í ő ú ú ľ ö ĺ í ö ő ö ü Í ő

Részletesebben

ő ó ĺ ő ü ü í Ý š ü ö ó ő ő ó ü ő ő í ĺ ü í í ő í ü ľ ö ĺ ő Í ő ü ö ö ő ę ő ő Í ľ ó ľ ĺ ó ź łó ó ĺ ó í ő í ő ü ľ ĺł ĺ ö ó ü ő ó ú Ą ř ö ľ ł ľ ľ É Éľ ó É É ú ü ü ő ü ó ń ő ü ő ő ź ö ő ü ő ľ í ĺ ó ü ú í

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Ą ął Ď Í ő ľ ľü ĺó ľ ĺ ľ ő ü ĺ ö ľ Ö ľ ó ő ĺ ó ĺ ö ľ ľ ĺó ľó ő ľ ó ź ő ü ó ľ ó ĺó ó ó ö ź öľ ĺ ö ĺľ ö ő ľ ó ő ő ő ľ ď ő ľ ĺľ ú ę ö ľ ő ó ź Í ö ő ľ ľ ľ ö ú ľü ő ü ő ű ö ü ő ľ ó ó ľ źú ü ő ű ű đ ő ü Đ ö

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Á ĺó Á Á Á Ü í ő ĺ ő Ĺ ó í üĺ í í í í ń ó ď ę ď ź í ď ź ĺ ó ĺ ő í ź í ź ó ó ó ó đ ĺ ĺó ĺ ę ő í ő ü ő í ó ĺ í í ő ő ő ź ő ó ó ĺ ó ő ő ő ü ó ę ĺĺ ź ő ü ę üö í ź ĺő ő ő ĺ ĺ ĺ ő ĺ ö ó ő ĺĺ ö í ź ú ő ö ő ö

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

ő ĺ ó ľ ő ü ü ĺ ľ ĺ ĺĺ ľ í ľ ľü ĺ ľ ő ő í őľ ú ö ĺ ľ í ľ ő ő ź ľ ő í ő ö ü í ľ í ó í ó ő ľ ü ő ü ź ű ź Ĺ í ó ö ő ö ľ Ó ő ö źů ö Ĺ ő ź ó ő ö ľ í ź ő ö í ó ź ź ö ö ő ł ü ľ ó ő í ľ ö ó ó ĺí ü ü Á ź ű ú ö

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

Ě ŕ Ś đ ü ü ö ő ő ö ö ö ö ö ö ö ö ö ź ź ľ ą Ä ľ ľ ö ľ ľ ľ ľ Đ öľ ő ö ö ő ő ľ ő ő ý ľ ő ú ú ő ö ő ú ę ą ő ö ő ű ö ő ő Ü ö ö ľ ś ő ń ä ę ľ Ü ľ ő ü ő ú ľ ľ ö ö ő ü ő ú Á Á ľ ę ő ü ő Á ľ ő ő ü ľ Ę ő ü ö ú

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben