NYELVÉSZETI DOKTORI DISSZERTÁCIÓK 1. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYELVÉSZETI DOKTORI DISSZERTÁCIÓK 1. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM"

Átírás

1 Pelles Tamás A magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatás

2 Kiadja Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Felelős kiadó PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője Sorozatszerkesztő KASSAI ILONA ISSN: ISBN-10: ISBN-13: Borítóterv KASSAI ILONA Pelles Tamás, PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Minden jog fenntartva Nyomta a BORNUS Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

3 NYELVÉSZETI DOKTORI DISSZERTÁCIÓK 1. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PELLES TAMÁS A MAGYAR-OLASZ KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁS különös tekintettel a nyelvpolitikai vonatkozásokra, az idegen nyelvű tantárgyoktatásra és az ennek kapcsán fellépő terminológiai problémákra Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Pécs 2006

4 A kötet megjelenését támogatták Magyarországi Olasz Kultúrintézet Istituto Italiano di Cultura per l Ungheria Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Kodály Zoltán Gimnázium

5 Tartalom Beköszöntő (Kassai Ilona)... 9 Köszönetnyilvánítás Bevezetés A kutatás tárgya, célja, módszerei A kutatás tárgya A kutatás célja A kutatás módszerei Hipotézisek Két tanítási nyelvű oktatási formák Definíciók A két tanítási nyelvű oktatás fajtái Tannyelvek a magyar közoktatásban Az olasz nyelv a magyar közoktatásban Fiume iskolái Fiume történelme Fiume lakossága, nyelvhasználata Iskolák és tannyelvek 1868 előtt Fiume iskolái a Magyarországhoz való csatolás előtt Az első magyar időszak ( ) A francia ( ), majd az osztrák ( ) uralom A második magyar időszak ( ) A horvát uralom ( ) Iskolák és tannyelvek a harmadik magyar időszak alatt ( ) Elemi és népiskolák Polgári iskolák Szakképző iskolák A felső középtanoda, majd főgimnázium A leánygimnázium A községi főreáliskola A kereskedelmi akadémia, majd felső kereskedelmi iskola A tengerészeti főtanoda, majd tengerészeti akadémia A Kiviteli Akadémia A magyar nyelvű iskoláztatás megszűnése Kéttannyelvű oktatás és tartalom-alapú nyelvoktatás Fiume iskoláiban Kéttannyelvű oktatás és tartalom-alapú nyelvoktatás a fiumei gimnáziumban Magyar nyelv és irodalom Olasz nyelv és irodalom Idegen nyelvek Történelem és földrajz... 67

6 6 TARTALOM Természettudományok Mennyiségtan és mértan Vallástan Torna Kéttannyelvű oktatás és tartalom-alapú nyelvoktatás Fiume többi iskolájában A fiumei magyar iskolák jelentősége A budapesti olasz iskola A magyar-olasz kapcsolatok helyzete az as években Olasz nyelvtanfolyamok Budapesten A nyelvtanfolyamok iskolává alakítása Az iskola működése A tanulók A tanárok Tantárgyak, tantervek, tankönyvek Az olasz nyelv tanítása és használata Magyar tantárgyak Kéttannyelvű oktatás és tartalom-alapú nyelvoktatás A budapesti olasz iskola jelentősége A pannonhalmi olasz gimnázium Iskolák Pannonhalmán A pannonhalmi olasz gimnázium létrejöttének előzményei Az iskola megszervezése A gimnázium működése A tanulók A tanárok Tantárgyak, tantervek, tankönyvek Az olasz nyelv tanítása és használata A világtörténelem tanítása Egyéb tantárgyak Tartalom-alapú nyelvoktatás és kéttannyelvű oktatás A pannonhalmi olasz gimnázium jelentősége A milánói magyar iskola Magyarok Milánóban Magyar nyelvtanfolyamok Milánóban A magyar-olasz iskola A tanulók A tanárok Tantárgyak, tantervek, tankönyvek A magyar tantárgyak tanítása Kéttannyelvű oktatás és tartalom-alapú nyelvoktatás A milánói magyar iskola jelentősége A jelenlegi magyar-olasz kéttannyelvű iskolák Szemléletváltás a magyarországi tannyelv-politikában...126

7 TARTALOM Olasz célnyelvű iskolák A pécsi Kodály Zoltán Gimnázium magyar-olasz kéttannyelvű tagozata Az iskola története Az olasz tagozat létrejötte és működése A tanulók A tanárok Tantárgyak, tantervek, tankönyvek Az olasz nyelv tanítása és használata Tantárgyak olasz nyelven Tartalom-alapú nyelvoktatás és kéttannyelvű oktatás A tagozat iskolán túlmutató tevékenysége Egy kis kitekintés: olasz célnyelvű iskolák Közép-Kelet Európában Tantárgyak idegen nyelven Matematikatanítás olasz nyelven Szemléletbeli különbségek Szaknyelvi jellemzők a matematikaórán Szaknyelvoktatás a felsőbb évfolyamokon Szaknyelvoktatás az előkészítő évfolyamon Terminológiai eltérések A matematikai tételek elnevezése Matematikai fogalmak, eljárások, formulák elnevezése A köznyelvitől eltérő grammatikai formában használt kifejezések Tankönyvek, szótárak Tankönyvek A matematika-tankönyvek fordítása Szótárak A köznyelvi szótár matematika szóanyaga A matematikai kisszótár Hogyan lehet a hátrányból előny? A kéttannyelvű oktatás fejleszti a kognitív képességet A többféle szemléletmód előnyei A kétnyelvű terminológia-ismeret előnyei Összegzés Nyelvpolitikai elemzés Tannyelv-pedagógiai elemzés A kéttannyelvű oktatás formái magyar-olasz viszonylatban A tartalom-alapú nyelvoktatás formái magyar-olasz viszonylatban Tantárgy-pedagógiai elemzés Végszó Mellékletek Mellékletek jegyzéke Irodalom A szövegben elhelyezett ábrák, képek és táblázatok jegyzéke Név- és tárgymutató...238

8

9 Beköszöntő Egy doktori értekezés megírása nem kis vállalkozás, különösen, ha a vállalkozó dolgozik, gyerekeket nevel, s esetleg aktivistaként civil szervezetben is tevékenykedik valamely jó ügy szolgálatában. Megérdemli hát, hogy sikeresen megvédett disszertációját könyv formájában is kézbe vegye, feltegye könyvespolcára, megajándékozza vele szeretteit, kollégáit, s akit még jónak lát. Ez a belátás is motivált bennünket, amikor elhatároztuk, hogy a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Nyelvtudományi Doktori Iskolájában útjára indítjuk a Nyelvészeti Doktori Disszertációk sorozatot. A fontosabb azonban az volt számunkra, hogy a publikálás aktusa révén közkinccsé tegyük azokat az eredeti kutatási eredményeket és felismeréseket, amelyek a nyelvészet, ezen belül főleg az alkalmazott nyelvészet területein hiánypótló kutatásokat folytató doktorjelölteknek a védési bizottság által magasra értékelt értekezésében megtestesülnek. Azt reméljük, hogy a sorozat tagjaiként megjelenő disszertációk értékes, inspiráló erejű olvasmányaivá válnak nemcsak a leendő doktoroknak, hanem az érett szakembereknek is, ezen keresztül pedig maga a tudomány gyarapszik egyre újabb felismerésekkel, amelyek akár be is épülhetnek a szakterületek napi gyakorlatába. Így válna valóra tudományos kutatás és gyakorlati hasznosítás kívánatos körfolyamata. Az első szám szerzője PELLES TAMÁS, aki immáron PhD fokozattal rendelkező tudós tanárként oktatja tovább olasz nyelven a matematikát, a fizikát és az informatikát Pécs magyar olasz két tanítási nyelvű gimnáziumában. Meggyőződésem, hogy a disszertáció érdekében folytatott elmélyült kutatásai nem maradnak nyom nélkül tanári munkájában, ennek pedig diákok sokasága látja majd hasznát az évek távlatában. Pécsett, szeptemberében Kassai Ilona egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának vezetője

10 Köszönetnyilvánítás A doktori értekezés alapját képező kutatatásaimhoz az anyaggyűjtést a Pécsi Egyetemi Könyvtárban, az Országos Széchenyi Könyvtárban, az Országos Pedagógiai Könyvtárban, a Magyar Országos Levéltárban, Budapest Főváros Levéltárában, a Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltárban, a Fiumei Állami Levéltárban (Državni Arhiv u Rijeci), a Fiumei Egyetemi Könyvtárban (Sveučilišna Knjižnica, Rijeka), a Milánói Állami Levéltárban (Archivio di Stato di Milano), a Milánói Városi Levéltárban (Archivio Civico di Milano), a Római Magyar Akadémia könyvtárában, a Római Egyetemi Könyvtárban (Biblioteca Centrale), az Olasz Külügyminisztérium Diplomáciatörténeti Levéltárában (Archivio Storico-Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri), a római Fiumei Tanulmányi Társaság (Società di Studi Fiumani) dokumentumgyűjteményében és természetesen munkahelyemen, a pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban végeztem, mely intézmények vezetőitől és munkatársaitól nagyon sok segítséget kaptam, amit ezúton is szeretnék megköszönni. 1 Külön köszönet illeti Dr. Józsa Juditot, aki segítségemre volt az első lépések megtételénél, Dr. Szépe György professzor urat, a PTE Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Programjának vezetőjét, aki támogatta kutatási tervem megvalósítását, és folyamatosan bátorított, témavezetőmet, Dr. Antal Lajost, aki hasznos tanácsaival segített, Dr. Fóris Ágotát, aki terminológiai kutatásaimat ösztönözte és konzulensként segített a kézirat elkészítésében, valamint Gaál Tibort, a Kodály Zoltán Gimnázium igazgatóját, aki lehetővé tette iskolai munkarendem olyan kialakítását, hogy a tanítás mellett kutatásra is jusson időm. Megköszönöm opponenseimnek, Dr. Nádor Orsolyának és Dr. Tóth Lászlónak az építő jellegű bírálatot, melynek legtöbb elemét a kézirat átdolgozásánál figyelembe vettem. Itt fejezem ki köszönetemet Dr. Kassai Ilona professzor asszonynak, a PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetőjének, hogy elindította ezt a sorozatot, amelynek első kötetét tartja kezében az olvasó. Köszönöm még Csóka Gáspár OSB, Dolinar Erzsébet, Horváth Dori Tamás OSB, Jáki Sándor Teodóz OSB, Dr. Kovács Péter, dott. Marino Micich, Mihályi Géza, Dr. Pál József, Dr. Sárközy Péter és Smiljanić Anikó segítségét. Munkámat nem tudtam volna elvégezni felségem, Szörényi Ildikó és gyermekeim, Márton, Zsófia, Kinga, Balázs és Dorottya megértő közreműködése nélkül. A legnagyobb köszönetem feléjük irányul. 1 Rómában és Milánóban MÖB-ösztöndíjjal, Fiuméban pedig a Soros Alapítvány támogatásával (222/1/3997. sz.) kutathattam.

11 Bevezetés 1990 szeptemberétől tanítok a pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban. Az ezt követő tanévtől bekapcsolódtam az iskolában folyó magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatásba, aminek keretében matematikát és fizikát tanítok olasz nyelven. Munkámat több tényező is nehezítette, hiszen a kéttannyelvű szaktárgyi oktatás módszertanáról kevés publikáció volt elérhető ban feladatul kaptam, hogy tagozatvezetőként koordináljam a kéttannyelvű osztályokban folyó munkát. Ez a Nemzeti Alaptanterv bevezetésének, az első pedagógiai programok és helyi tantervek készítésének az időszaka volt, minek kapcsán újabb most már nem csak saját szaktárgyaimat érintő problémákkal szembesültem. Ekkor kezdtem érdeklődni a múltban magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatást folytató iskolák iránt, annak reményében, hogy az ezekben felhalmozott tapasztalatok megismerése segíteni fogja munkámat. Reméltem továbbá, hogy a múlt iskoláiban bevált rendszerek és módszerek némelyike, megfelelő átalakítás után, alkalmazható lesz a mai viszonyokra, és felhasználásuk hatékonyabbá teheti oktatási formánkat; sikertelen próbálkozásaik megismerése pedig a zsákutcák elkerülését eredményezheti. Ezek voltak azok a körülmények, amelyek a magyarolasz két tanítási nyelvű oktatással kapcsolatos kutatásaim megkezdését motiválták. Kutatásom tárgya időközben kiszélesedett és konkretizálódott. Az a felfedezés, hogy a kéttannyelvű iskolák létrejöttét, működését és megszűnését minden esetben politikai oktatáspolitikai, kultúrpolitikai és nyelvpolitikai tényezők befolyásolták, elindított a nyelvpolitika felé. Az a tény viszont, hogy matematika és fizika tanár vagyok bár időközben az olasz szakot is elvégeztem, abba az irányba terelt, hogy a kéttannyelvű oktatást ne annyira a nyelvoktatás oldaláról közelítsem meg, hanem sokkal inkább a közismereti tantárgyak, ezen belül is elsősorban saját szaktárgyaim idegen nyelven való oktatásának problematikáját vizsgáljam. Mindez jól összecsengett a közelmúltban az Oktatási Minisztérium által meghirdetett Világ nyelv program tartalom-alapú nyelvoktatásra vonatkozó elgondolásával, ezért kutatásomat ebbe az irányba is kiterjesztettem. Tanórai munkám során rájöttem, hogy az idegen nyelvű tantárgyi oktatás során nagyobb hangsúly helyeződik a terminológiára, mint anyanyelven történő tanítás esetén. Ebből a felismerésből fakadnak matematikai terminológiai vizsgálódásaim.

12 1. A kutatás tárgya, célja, módszerei 1.1. A kutatás tárgya Az értekezés alapját képező kutatások tárgyát a múltban és a jelenben magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatást folytató iskolák alkotják. Munkám során az alábbi szempontok vizsgálata volt meghatározó: Az iskolák létrejöttének, átalakulásának, működésének és már nem létező iskolák esetén megszűnésének körülményei, különös tekintettel a nyelvpolitikai vonatkozásokra. Az egyes intézmények által alkalmazott kéttannyelvű oktatási modellek, azok előnyei és hátrányai, a megvalósítás sikeressége. Tantárgyak kéttannyelvű vagy idegen nyelvű oktatása a tantárgy szempontjából. Tantárgyak kéttannyelvű vagy idegen nyelvű oktatása a tannyelv(ek) szempontjából. Személyi és tárgyi feltételek, tankönyvek, didaktikai segédanyagok. A fentiekhez szorosan kapcsolódva, elsősorban saját ilyen irányú tevékenységem tapasztalatainak összegzéseként, vizsgáltam a közismereti tantárgyak, ezen belül is főként a matematika, olasz nyelven történő tanításának problematikáját, és az ennek kapcsán felmerülő terminológiai kérdéseket A kutatás célja A kutatás célja az alábbiakban foglalható össze: Nyelvpolitikai cél: annak vizsgálata, hogy o milyen nyelvpolitikai meggondolások vezettek az elmúlt 125 év magyarolasz két tanítási nyelvű iskoláinak létrejöttéhez, tekintve, hogy az olasz soha nem tartozott a 2-3 legfontosabb európai nyelv közé; o a nyelvpolitika változása hogyan hatott az iskolák további életére; o vannak-e jelei annak, hogy ezek az iskolák, túlmutatva az aktuális nyelvpolitikai érdekeken, magasabb kulturális célok megvalósítására is alkalmasak. Tannyelv-pedagógiai cél: annak vizsgálata, hogy o melyek azok a két tanítási nyelvű oktatási formák, amelyek magyar-olasz viszonylatban előfordultak/előfordulnak; o milyen viszonyban áll egymással a tartalom-alapú nyelvoktatás és a két tanítási nyelvű oktatás, azaz iskolai keretek között milyen módon érhetők még el azok a nyelvoktatásra vonatkozó előnyök, amelyeket néhány tantárgy idegen nyelven való tanítása biztosít. Tantárgy-pedagógiai cél: annak vizsgálata, hogy o a kéttannyelvű oktatási forma a célnyelven tanított tantárgyak szempontjából milyen előnyökkel és hátrányokkal jár; o hogyan kompenzálhatók az idegen nyelven tanulás hátrányai (ha vannak ilyenek), és milyen szerepe lehet ebben a terminológiának.

13 1.3. A KUTATÁS MÓDSZEREI A kutatás módszerei A kutatás nagyobb része feltáró munkán alapul, ezért módszerei között a dokumentumelemzés a meghatározó. Az elméleti rész a téma szakirodalmának ismertetését foglalja magában. A kutatás történeti részének magját a magyar-olasz kéttannyelvű iskolákkal kapcsolatos dokumentumok korábban ismertetett szempontok szerinti elemzése képezi. A dokumentumok vizsgálata tágabb politikai, kultúrpolitikai, oktatáspolitikai kontextusba helyezve történik. Az olasz nyelvű tantárgyi oktatás helyzetének bemutatására és a terminológiai egybevetésre tankönyvek és szótárak elemzése, valamint szaknyelvi tananyagok ismertetése által kerül sor Hipotézisek Kutatásommal az alábbi hipotézisek teljesülését vizsgáltam: A magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatást folytató iskolákat minden esetben politikai akarat hozta létre, szoros összefüggésben az érvényes nyelvpolitikai törekvésekkel. Az a tény viszont, hogy az olasz nyelv magas szintű tanulására különböző politikai rendszerek alatt is lehetőség nyílt, és erre igény is mutatkozott, azt mutatja, hogy az ilyen iskolák léte és hatása túlmutat az aktuális (nyelv)politikai megfontolásokon. Olyan két tanítási nyelvű oktatási formák, amelyek keletkezését a szakirodalom általában a XX. század második felére teszi, Magyarországon magyarolasz viszonylatban már korábban is kialakultak. Léteznek olyan tevékenységi formák, amelyek az idegen nyelven történő tantárgyi oktatáshoz hasonló eredményeket produkálhatnak a nyelvtanulás során, vagyis a tartalom-alapú nyelvoktatás tágabb fogalom, mint a két tanítási nyelvű oktatás. Az idegen nyelven történő tanulás a tantárgy szempontjából járhat hátrányokkal elsősorban az elvégzett tananyag mennyiségét és az anyagban való elmélyülés fokát tekintve, a két nyelven való gondolkodás képességének kifejlesztése azonban pozitív hatással lehet a mélyebb megértésre, az összefüggések új aspektusaira világíthat rá, és ebben nagy szerepe van a terminológiának. A magyar-olasz kétnyelvű oktatásban az olasz és a magyar matematikai szaknyelv a matematika eltérő tárgyalása és az eltérő szemléletmód miatt csak átfogó szemléletben tárgyalható. Ebből eredően a tankönyvek egyszerű fordítása nem nyújt megfelelő megoldást, szükséges volna kifejezetten a két tanítási nyelvű oktatásra kifejlesztett tankönyvek, segédanyagok kiadása.

14 2. Két tanítási nyelvű oktatási formák 2.1. Definíciók A magyar-olasz kéttannyelvű oktatással kapcsolatos kutatási eredményeim ismertetése előtt, az egyértelműség kedvéért, szükségesnek tartom a tárgykör legfontosabb fogalmainak ismertetését. Az első ilyen fogalom a TANNYELV (tanítási nyelv), ami első megközelítésben azt a nyelvet vagy nyelveket jelenti, amelyen az iskolában a tanítás folyik. Vámos Ágnes kutatásai szerint a tannyelv fogalma jelentős változásokon ment keresztül a neveléstörténet során, sőt ugyanarra a jelenségre egyidejűleg különböző kifejezéseket is használtak. Fontos, hogy pontos képünk legyen a fogalomról, hiszen a tannyelv az iskola által közvetített tudás közege, megszerzésének és közlésének eszköze, egyben önmaga kiteljesedésének szolgálója. Írja Vámos (1998, 9). Máshol a következő módon definiálja a tannyelvet (Vámos 1993b, 18): EGY NYELV AKKOR TANNYELV, HA ÁLTALA A TANÍTÁSBAN ÉS TANULÁSBAN ÉR- DEKELT FELEK KÖZÖTT EGY TANULMÁNYI SZAKASZRA VETÍTVE LÉTREJÖHET AZ ADEKVÁT TANTÁRGYI, TANULÁSI KOMMUNIKÁCIÓ, A SZÜKSÉGES ISMERETEK ÁRAMLÁSA, KIALAKULHAT A CÉLIRÁNYOS KÉPESSÉG- ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGRENDSZER. Ez a definíció több követelmény teljesülését, pontosabban a követelmények teljesülésének lehetőségét kívánja meg ahhoz, hogy az iskolai életben jelenlévő valamely nyelvet tannyelvnek tekinthessünk. Nyilvánvaló, hogy az a nyelv, amelyen valamelyik tantárgyat tanítják tannyelv. Vizsgáljuk meg, hogy a definíció alapján tannyelvnek tekinthetjük-e azt az idegen nyelvet, amelyet csak a nyelvórán használnak. Megállapíthatjuk, hogy abban az esetben, ha a tanár az idegen nyelvet az óravezetésben is használja, továbbá aktuális dolgokról, az iskolai és az iskolán kívüli élettel kapcsolatos témákról is beszélget a tanulókkal az adott nyelven, akkor a nyelv a tényleges információáramlás eszközévé válhat, és betöltheti képesség- és személyiségfejlesztő funkcióját is, tehát tannyelv. Mivel a definíció elég tágan határozza meg a fogalmat, későbbi vizsgálataink során a tannyelv szót ebben az értelemben fogjuk használni. A tannyelvvel rokon fogalom a CÉLNYELV. Ez a kifejezés elsősorban a mai két tanítási nyelvű iskolákkal kapcsolatos rendeletekben, tantervekben és egyéb dokumentumokban fordul elő. CÉLNYELVNEK NEVEZZÜK A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁS EGYIK TANNYEL- VÉT, HA ANNAK FEJLESZTÉSE AZ OKTATÁSI FORMA ELSŐDLEGES CÉLJA. A célnyelv tehát kedvezményezett helyzetet élvez az iskola másik tannyelvével szemben. A mai magyar-olasz kéttannyelvű iskolákban például, ahol tanulók magyar anyanyelvűek, az olasz a célnyelv. A következő fontos fogalom, amivel dolgozunk a KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OK- TATÁS (kéttannyelvű oktatás). Első megközelítésben azt mondhatjuk, hogy az oktatás két tanítási nyelvű, ha annak során két tannyelvet is használnak. A tannyelvek

15 2.1. DEFINÍCIÓK 15 használata azonban többféleképpen is történhet: pl. egymás után, váltakozva, párhuzamosan stb., de az sem feltétlenül mellékes, hogy milyen az egyes tannyelvek használatának egymáshoz viszonyított aránya. Mindebből látható, hogy a fogalom tisztázása körültekintő elemzést igényel. Vizsgálható továbbá az iskolarendszer, az iskola, az osztály és esetleg egy tanulócsoport kétnyelvűsége. Mindezzel a kérdéskörrel behatóan foglalkozik Vámos Ágnes imént hivatkozott cikke, ezért a kéttannyelvű oktatás fogalmának pontosítása során elsősorban erre támaszkodunk. Mi azonban a kérdést alulról közelítjük meg, vagyis nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy az iskola, vagy az osztály mikor kétnyelvű, hanem arra, hogy a tanuló mikor részesül kéttannyelvű oktatásban. Vámos (1993b, 18) arra a megállapításra jut, hogy a kéttannyelvűség minimális követelménye az, hogy legalább egyetlen tantárgy esetén egy másik nyelven folyjon a tanítás/tanulás. Máshol pedig a következő definíciót adja (Vámos 1998, 28): KÉTNYELVŰ OKTATÁSNAK NEVEZIK, HA A TANÍTÁSI FOLYAMATBAN KÉT TAN- NYELV VAN, AZAZ, HA A TANTÁRGYRENDSZERBEN EGYES TANTÁRGYAK, MŰ- VELTSÉGI TERÜLETEK TANÍTÁSA AZ EGYIK NYELVEN, MÁSOK TANÍTÁSA EGY MÁ- SIKON FOLYIK. Nyomban felmerül a kérdés, hogy vajon kéttannyelvű-e az oktatás akkor, ha csak az adott idegen nyelv tanítása során alkalmaznak más tannyelvet. Józan ítélőképességünk az súgja, hogy ezt ne tekintsük két tanítási nyelvű oktatásnak, hiszen így minden olyan iskola kéttannyelvű lenne, amelyben van olyan nyelvtanár, aki idegen nyelvű óravezetést is alkalmaz. Ez persze még nem lenne kizáró ok, a hivatkozott cikk alapján azonban megérzésünket észérvekkel is alátámaszthatjuk. Vámos (1993b) szerint ugyanis aki itt utal Medgyes Péter (1986; 1995) kandidátusi értekezésére az idegen nyelvű óravezetés csupán módszertani kérdés, amelyről a tanár szabadon dönthet, egy másik tantárgy tannyelvének megválasztása viszont nem a szaktanár kompetenciája. Azzal, ha az idegen nyelvű óravezetést alkalmazó nyelvoktatást kéttannyelvűnek tekintenénk, a kéttannyelvű oktatást a módszertani kérdések csoportjába sorolnánk, ami a másik oldalon azzal a következménnyel járna, hogy bármely tantárgy szaktanára maga választhatná meg a tanítás során alkalmazott tannyelvet. A nyelvoktatás módszerének megválasztása nyelvpedagógiai, didaktikai kérdés, míg az oktatás nyelvének, a tannyelvnek a megválasztása a nyelvpolitika tárgykörébe tartozik. Nyelvoktatással foglalkozó szakemberek ma gyakran hangoztatják, hogy a sikeres nyelvoktatásnak a nyelvet beszélő népek kultúrájának megismertetésével kell párosulnia. A nyelv ugyanis nemcsak kommunikációs eszköz, az információ megszerzésére és továbbítására alkalmas közeg, hanem a nyelvet beszélő népek kultúrájának egyik hordozója is, miáltal a nyelv szoros kölcsönhatásban van a kultúrával. A kultúra különböző területei közül természetesen az irodalom áll a legszorosabb kapcsolatban a nyelvvel. Véleményem szerint, ha egy idegen nyelv oktatása akár a nyelvórán, akár külön tantárgy keretében kiegészül a nyelvet beszélő népek kultúrájának, civilizációjának, de legalább irodalmának és irodalomtörténetének ismertetésével, és ez a szóban forgó nyelven történik, akkor az már kéttannyelvű oktatásnak tekintendő. Mindez nincs ellentétben korábbi megállapításainkkal, hiszen a kultúra és az iroda-

16 16 2. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁSI FORMÁK lom tanítása nem módszertani, hanem tantervi kérdés, így kívül esik a tanári kompetencián. Mindezek figyelembevételével előbbi definíciónk a következőképpen egészül ki: KÉTTANNYELVŰ OKTATÁSNAK NEVEZZÜK, HA A TANÍTÁSI/TANULÁSI FOLYA- MATBAN KÉT TANNYELV VAN JELEN, AZAZ, HA A TANTÁRGYRENDSZERBEN EGYES TANTÁRGYAK, MŰVELTSÉGI TERÜLETEK TANÍTÁSA AZ EGYIK NYELVEN, MÁSOK TANÍTÁSA EGY MÁSIK NYELVEN FOLYIK, DE MINDKÉT TANTÁRGYI CSO- PORTBAN KELL LENNIE A TANNYELVKÉNT ALKALMAZOTT NYELVTŐL KÜLÖNBÖ- ZŐ TANTÁRGYNAK, AMELY LEHET AZ ADOTT NYELVET BESZÉLŐ NÉPEK KULTÚ- RÁJA, CIVILIZÁCIÓJA IS. Fontosnak tartom, hogy a fenti definícióval elválasztottuk egymástól a kéttannyelvű oktatás eredményességének, hatékonyságának, valamint az ilyen oktatásban résztvevők későbbi társadalmi szerepvállalási lehetőségeinek (munkaerő-piaci értékének) kérdését a kéttannyelvű oktatás fogalmának kérdésétől. A hatékonyság szempontjából ugyanis nem elegendő csupán a második nyelven tanított tantárgyak számára figyelni, hanem fontos a tantárgyak óraszáma és tartalma is. Minden új tantárgy egy újabb terület szaknyelvének a megismerését jelenti, a magasabb óraszámú tantárgyak előnyben részesítése a nyelv használatának gyakoriságát növeli, míg a tantárgyak tartalma a nyelvhasználat mennyiségével van összefüggésben. Nem mindegy ugyanis, hogy az idegen nyelven tanított tantárgy testnevelés, matematika vagy történelem. A kéttannyelvű oktatás mögött minden esetben nyelvpolitikai, (nyelv)oktatáspolitikai elképzelések állnak, amelyek nem ragadhatnak le a fogalmi szinten, hanem minimumkövetelmények támasztásával garantálniuk kell a kitűzött célok elérését. Ennek tudható be, hogy A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁS IRÁNYELVEI című rendelet (26/1997. sz. MKM rendelet) a célnyelvként használt nyelven kívül minden évfolyamon legalább három tantárgy célnyelven történő oktatását írja elő. Ez a kitétel elsősorban adminisztratív előírásnak tekinthető, hiszen a két tanítási nyelvű oktatást folytató iskolák fenntartóinak juttatott magasabb normatív támogatás és az ilyen képzésben résztvevő tanulók nyelvtudásának elismerése (kéttannyelvű érettségi bizonyítvány, államilag elismert nyelvvizsga) tette szükségessé, így nem áll ellentétben az iménti fogalmi meghatározásunkkal. Magyarországon az Oktatási Minisztérium által 2003-ban meghirdetett Világ nyelv program tette szélesebb körben ismertté a TARTALOM-ALAPÚ NYELVOKTA- TÁS fogalmát. A program ismertetése ( Világ nyelv 2003) a két tanítási nyelvű oktatás és a tartalom-alapú nyelvoktatás elnevezéseket lényegében szinonimaként használja. A nyelvoktatás azonban nemcsak úgy helyezhető tartalmi alapokra, ha a tanult nyelv egyben valamely iskolai tantárgy tannyelve is, hanem erre számos más tevékenységi forma biztosíthat még lehetőséget. Ilyen tevékenységi formák a múltban is ismertek voltak a későbbiekben majd látunk is erre példákat ma pedig a lehetőségek még szélesebbek. Hogy világosabb legyen, mire gondolok, következzék néhány példa: a kollégiumi nevelés, társalgás során idegen nyelv használata; idegen nyelvű színjátszó kör, különösen, ha a rendezés is idegen nyelven történik; külföldi diákcsoportokkal közös projektekben való részvétel, ahol a munkanyelv valamely idegen nyelv stb. Ezzel összhangban a tartalom-alapú nyelvoktatásra az alábbi definíciót adhatjuk:

17 2.1. DEFINÍCIÓK 17 TARTALOM-ALAPÚ NYELVOKTATÁSRÓL AKKOR BESZÉLÜNK, HA A TANULÓ A SZÓBAN FORGÓ NYELVET A NYELVTANULÁS FOLYAMATÁBAN SZÜKSÉGSZERŰEN HASZNÁLJA OLYAN TEVÉKENYSÉGEK FOLYTATÁSA KÖZBEN, MELY TEVÉKENY- SÉGEK NEM TARTOZNAK SZOROSAN A NYELVÓRÁK KÖTELÉKÉBE. Könnyen meggyőződhetünk róla, hogy a két tanítási nyelvű oktatás egyben tartalomalapú nyelvoktatásnak is minősül, fordítva viszont nem áll fenn ez a megfeleltetés. Megjegyezzük, hogy a fenti definíció kiterjeszti a tartalom-alapú nyelvoktatás fogalmát, mely értelmezéssel nem mindenki ért egyet. Én Bognár Anikó (2005) álláspontjához csatlakozom, aki a tartalom-alapú nyelvoktatás lényegét így foglalja össze: a nyelvtudás nem a nyelvtanulás célja, hanem eszköz ahhoz, hogy tágabb értelemben vett tudást szerezzenek vele, miközben a nyelvtudás szintje is emelkedik. Később pedig az általam képviselt állásponttal összhangban ezt írja: A tartalom azon anyagok és feladatok gyűjteménye, amelyet általában a tantárgyi órákon alkalmaznak, de tágabb értelemben tartalomnak minősíthető bármilyen anyag, amely kognitíve lefoglalja és kihívások elé állítja a tanulókat (Met 1991; CoBaLT). Például a legfiatalabb tanulók esetében, akiknél nyelvtanításról a szó hagyományos értelmében szó sem lehet, a mondóka, versike, dalocska jelentheti csak a tartalmat. Innen aztán a témák körében a határ a csillagos ég (akár szó szerint is) 2.2. A két tanítási nyelvű oktatás fajtái Korábban már érzékelhettük, hogy a kéttannyelvű oktatás meglehetősen összetett fogalom, így különböző megvalósulási formáinak csoportosítása sem egyszerű feladat. A szakirodalom több felosztási kísérletet ismertet, melyek természetesen gyakran átfedik egymást. A legismertebb tipologizálás Baker (1996; Baker Jones 1998), Siguán és Mackey (1986), valamint Skutnabb-Kangas (1984, 1997) nevéhez kötődik. A magyar szerzők is általában ezeket ismertetik (pl. Bartha 1999, Göncz 1995, Lesznyák 1996). Siguán és Mackey (1986) az alábbiakban foglalja össze a különböző csoportosítások során fellehető legfontosabb szempontokat: a kéttannyelvű oktatás célja az egynyelvűség vagy a többnyelvűség, a két nyelv egymáshoz viszonyított helyzete a tantervben, a tannyelv kapcsolata a tanulók nyelvével, a tanulócsoportok nyelvi összetétele (homogén vagy heterogén), a két tannyelv szociokulturális helyzete, a kéttannyelvű oktatásnak az oktatási rendszerben elfoglalt helyzete. Skutnabb-Kangas (1997) négy csoportba sorolja a kéttannyelvű oktatási típusokat, amelyek közül némelyek altípusokat is tartalmaznak. Tipologizálását a következő szempontrendszer szerint végezte: az oktatás nyelvi célja, az oktatás társadalmi célja, a fő oktatási nyelv (anyanyelv vagy idegen nyelv), a megcélzott tanulók (kisebbségi vagy többségi), a tanulócsoportok nyelvi összetétele (homogén vagy heterogén).

18 18 2. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁSI FORMÁK 2.1. táblázat: Alacsony hatékonyságú kéttannyelvű oktatási formák (Baker 1996, 175) Típus Tanulók Tannyelv SUBMERSION (STRUCTURED IMMERSION) SUBMERSION WITH WITH- DRAWAL CLASSES SEGREGATIONIST TRANSITIONAL MAINSTREAM WITH FOREIGN LANGUAGE TEACHING SEPARATIST nyelvi kisebbségi nyelvi kisebbségi nyelvi kisebbségi nyelvi kisebbségi nyelvi többségi nyelvi kisebbségi többségi nyelv Társadalmi és nevelési cél asszimiláció asszimiláció apartheid asszimiláció többségi nyelv idegen nyelvi órákkal kisebbségi nyelv (erőszakos, nem választott) áttérés a kisebbségiről a többségire többségi nyelv, idegen nyelvi órákkal kisebbségi nyelv (választás alapján) idegennyelvismeret autonómia Nyelvi cél egynyelvűség egynyelvűség egynyelvűség relatív egynyelvűség korlátozott kétnyelvűség korlátozott kétnyelvűség Baker (1996) alapvetően két csoportba sorolja a kéttannyelvű oktatási típusokat, attól függően, hogy a nyelvi cél egynyelvűség beleértve a korlátozott kétnyelvűséget is vagy kétnyelvűség, amelyhez két kultúra ismerete is társul. Az első csoportba tartozó típusokat ALACSONY HATÉKONYSÁGÚ FORMÁKNAK (weak forms), míg a második csoportba tartozókat MAGAS HATÉKONYSÁGÚ FORMÁKNAK (strong forms) nevezi, és ténylegesen csak ez utóbbiakat tekintetében tartja megfelelőnek a kéttannyelvű oktatás elnevezést. Tipologizálását a 2.1. ás a 2.2. táblázat szemlélteti. A BEFULLASZTÓ vagy MÉLYVÍZ TECHNIKA (Submersion Education) néven ismert módszer lényege, hogy a kisebbségi nyelvet beszélő tanulót kizárólag többségi tannyelvű osztályba helyezik, ahol a tanulók egy részének anyanyelve a többségi nyelv, és a tanárok sem ismerik a kisebbségi nyelvet. A kisebbségi tanuló számára így két lehetőség adódik, vagy megtanulja a többségi nyelvet, vagy iskolázatlan marad az elnevezés alapjául szolgáló analógiával szólva: vagy megtanul úszni, vagy megfullad. A nevével (Structured Immersion) ellentétben ide tartozik az a program is, amely esetében az osztályt csak kisebbségi tanulók alkotják, és a tanár nehézségeiket figyelembe véve igyekszik a többségi nyelvet egyszerűbb formában használni a

19 2.2. A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁS FAJTÁI 19 tanórákon. Mindkét módszer társadalmi eredménye az asszimiláció, illetve marginalizáció, nyelvi eredménye egynyelvűség a többségi nyelven, vagy többségi nyelven domináns kétnyelvűség (vö. Skutnabb-Kangas 1997, 40). Eredményeit tekintve az előzőtől semmiben sem különbözik a FELZÁRKÓZTATÓ BEFULLASZTÓ (Submersion with Withdrawal Classes vagy Submersion with Pull-out Classes) módszer, amely külön felzárkóztató nyelvórák beiktatásával segíti a kisebbségi tanulók haladását a többségi nyelv elsajátításában. A SZEGREGÁCIÓS program (Segregationist Education) célja, hogy a kisebbségi nyelvet beszélő csoportokat társadalmilag alacsony helyzetben tartsa. Az oktatás kizárólag kisebbségi nyelven folyik, a gyerekek számára nincs is más választási lehetőség. Az iskolák felszereltsége és a tanárok képzettsége általában alacsony. Az eredmény kisebbségi nyelven egynyelvű, vagy azon dominánsan kétnyelvű, alacsonyan képzett egyén. Az ÁTIRÁNYÍTÓ program (Transitional Bilingual Education) során az oktatás kezdeti szakaszában (mely lehet 2 vagy 4 év) a kisebbségi tanulók anyanyelvükön tanulnak, és közben tantárgyként tanulják a többségi nyelvet. Az idő előrehaladtával egyre gyakrabban használják a többségi nyelvet tantárgyi tanórákon is, majd tisztán többségi tannyelvű osztályokba kerülnek át. Az anyanyelv fejlesztése nem célja a módszernek, azt csak a többségi nyelv jobb és gyorsabb elsajátításának elősegítésére használják. Eredménye többségi domináns kétnyelvűség. Baker a gyenge hatékonyságú kéttannyelvű programok közé sorolja az átlagos (nem elit) iskolában folyó NYELVÓRAI NYELVOKTATÁST (Mainstream Education with Foreign Language Teaching) is. Ez általában csak korlátozott kétnyelvűséghez vezet, aminek okai az alacsony óraszámban és a kulturális kapcsolódások hiányában keresendők. A SZEPARATISTA program (Separatist Education) annyiban hasonlít a szegregációsra, hogy mindkét esetben kisebbségi tanulók számára kisebbségi nyelven folyik az oktatás. A kisebbségi népcsoportok azonban ebben az esetben önként választják ezt a formát önazonosság-tudatuk erősítése, autonómiájuk elérése vagy megszilárdítása céljából. Ezek az iskolák nemegyszer a többségi hatalom nemtetszése mellett, esetleg illegalitásban működnek. A nyelvi eredmény kisebbségi domináns kétnyelvűség. Az előzőekkel ellentétben kiegyensúlyozott kétnyelvűséghez vezet a BELEMERÍ- TÉSI program (Immersion Bilingual Education). Ebben az esetben a többségi tanulók önként választanak tannyelvül valamely kisebbségi nyelvet az adott nyelv és kultúra megismerése céljából. A kezdés időpontja szerint megkülönböztetünk korai (5-6 éves korban), késleltetett (9-10 éves korban) vagy késői (14-15 éves korban) belemerítést, a kisebbségi tannyelv aránya szerint pedig teljes vagy részleges belemerítést. Legsikeresebbnek a korai teljes belemerítő programok bizonyultak, melyek során kezdetben a tanulók kizárólag kisebbségi nyelven tanulnak, és az anyanyelv csak néhány év múlva válik a tantárgyak egy részének tannyelvévé. A szakirodalom a belemerítési oktatási kísérletek kezdetét az 1960-as évek közepére teszi, amikor Montrealban útjára indult az első ilyen osztály. A későbbiekben látni fogjuk, hogy a kanadai kezdésnél több mint fél évszázaddal korábban Fiuméban magyar-olasz viszonylatban ehhez nagyon hasonló oktatási típus is előfordult.

20 20 2. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁSI FORMÁK 2.2. táblázat: Magas hatékonyságú kéttannyelvű oktatási formák (Baker 1996, 175) Típus Tanulók Tannyelv IMMERSION MAINTENANCE/ HERITAGE LANGUAGE TWO- WAY/DUAL LANGUAGE BILINGUAL EDUCATION IN MAJORITY LAN- GUAGES nyelvi többségi nyelvi kisebbségi nyelvi kisebbségi és többségi együtt nyelvi többségi kéttannyelvű, az idegen nyelv kezdeti túlsúlyával kéttannyelvű az anyanyelv túlsúlyával kisebbségi és többségi két többségi nyelv Társadalmi és nevelési cél kulturális pluralizmus és nyelvismeret anyanyelv megőrzése, kulturális pluralizmus és nyelvismeret anyanyelv megőrzése, kulturális pluralizmus és nyelvismeret anyanyelv megőrzése, kulturális pluralizmus és nyelvismeret Nyelvi cél kétnyelvűség és kétnyelvű műveltség kétnyelvűség és kétnyelvű műveltség kétnyelvűség és kétnyelvű műveltség kétnyelvűség és kétnyelvű műveltség A NYELVMEGŐRZŐ program (Developmental Maintenance and Heritage Language Bilingual Education) legfőbb célja a kisebbségi nyelv és kultúra megőrzése, mely a többségi nyelv és kultúra megismerésével párosul. A cél elérése érdekében a tanulók egyes tantárgyakat kisebbségi, másokat többségi nyelven tanulnak, és általában a két nyelv jól elkülönül egymástól. Ezek a programok többnyire akkor eredményeznek kiegyensúlyozott kétnyelvűséget, ha az oktatás során a kisebbségi nyelv dominanciája érvényesül. A KÉTUTAS programban (Two Way Bilingual Education vagy Dual Language Bilingual Education) az osztályok összetétele vegyes, a tanulók körülbelül fele kisebbségi, másik fele többségi anyanyelvű. A tanítás során mindkét nyelvet nagyjából azonos arányban használják, de a nyelvek napszakok, tantárgyak vagy tanárok szerint elkülönülnek. Az is előfordul, hogy valamilyen szabály szerint váltogatják a tannyelvet. A tanulók így mindkét nyelvet magas szinten képesek megtanulni. A TÖBBSÉGI KÉTTANNYELVŰ oktatási forma (Bilingual Education in Majority Languages) több típust rejt magában. Célja minden esetben a kétnyelvűség elérése, amely kétnyelvű műveltséggel és kulturális pluralizmussal párosul. Az ilyen típusú iskolákban a tanulók általában két vagy több többségi nyelvet tantárgyak tannyelvéül használnak. Ide általában a következő iskolatípusokat szokás besorolni:

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar- általános iskolai program vizsgálata KOVÁCS JUDIT (PhD MEd) az ELTE TÓFK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének docense. Történelem,

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

Mióta a történelmi Magyarország etnikailag magyar lakosságának

Mióta a történelmi Magyarország etnikailag magyar lakosságának Ferenc Viktória A kisebbségi magyar felsõoktatás és nyelvi kihívásai a Kárpát-medencében: problémák és feladatok Kisebbségi magyar felsõoktatás a Kárpát-medencében Mióta a történelmi Magyarország etnikailag

Részletesebben

Nyelv- és nyelvoktatás-politika a többnyelvű Svájcban különös tekintettel az olasz nyelv helyére és szerepére

Nyelv- és nyelvoktatás-politika a többnyelvű Svájcban különös tekintettel az olasz nyelv helyére és szerepére Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészet Program Szóka Bernadett Nyelv- és nyelvoktatás-politika a többnyelvű Svájcban különös tekintettel az olasz

Részletesebben

A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLÁK TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZELLÁTOTTSÁGA ÉS ENNEK HATÁSA A TANNYELVPEDAGÓGIÁRA

A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLÁK TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZELLÁTOTTSÁGA ÉS ENNEK HATÁSA A TANNYELVPEDAGÓGIÁRA MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 1. szám 5 27. (2009) A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLÁK TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZELLÁTOTTSÁGA ÉS ENNEK HATÁSA A TANNYELVPEDAGÓGIÁRA Vámos Ágnes ELTE Pedagógia és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

A nemzeti kisebbségek oktatási rendszerei Ausztriában

A nemzeti kisebbségek oktatási rendszerei Ausztriában www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Gyôri Szabó Róbert A nemzeti kisebbségek oktatási rendszerei Ausztriában Az utóbbi években a közép- és kelet-európai

Részletesebben

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia

Részletesebben

Gondolatok a burgenlandi magyar kisebbség anyanyelvi oktatásáról

Gondolatok a burgenlandi magyar kisebbség anyanyelvi oktatásáról Csiszár Rita Gondolatok a burgenlandi magyar kisebbség anyanyelvi oktatásáról Az alábbi tanulmány áttekintést igyekszik nyújtani a kisebbségpolitika mindenkori kulcskérdésének, a kisebbségi anyanyelvi

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM. A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM. A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe a tanítóképzésben Doktori (PhD) értekezés 2005 Készítette: Ujlakyné Szűcs Éva PhD hallgató

Részletesebben

A Magyar Köztársaságban minden elismert nemzeti és etnikai kisebbség nyelve hivatalos nyelv is.

A Magyar Köztársaságban minden elismert nemzeti és etnikai kisebbség nyelve hivatalos nyelv is. Előszóhoz A Magyar Köztársaság az etnikai identitást egyrészt perszonális jognak tekinti, azaz minden személynek alkotmányosan biztosítja a jogot etnikai hovatartozásának meghatározására. Az etnikai hovatartozás

Részletesebben

A Nyelvtudásért Egyesület észrevételei. A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig.

A Nyelvtudásért Egyesület észrevételei. A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. A Nyelvtudásért Egyesület észrevételei A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig Fehér könyv 2012 2018 című előterjesztéshez kapcsolódóan Bevezetés A Nyelvtudásért

Részletesebben

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 132 5 TARTALOM Kronológia Örökölt hátrányok, újratermelt kudarcok Nyelvi elôkészítô évfolyam Hátrányos helyzetû tanulók Nyelvoktatás nyelvoktatása Chatangoljunk Pályázatok

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

KISEBBSÉGI OKTATÁS OLASZORSZÁGBAN: JOG ÉS GYAKORLAT

KISEBBSÉGI OKTATÁS OLASZORSZÁGBAN: JOG ÉS GYAKORLAT KITEKINTÉS SERGIU CONSTANTIN KISEBBSÉGI OKTATÁS OLASZORSZÁGBAN: JOG ÉS GYAKORLAT A területén beszélt kisebbségi és regionális nyelvek számát tekintve Olaszország az egyik legsokszínűbb ország Európában,

Részletesebben

Nyelvek, kultúrák és nemzedékek párbeszéde egész életen át. Nyelvhasználat inter-, és multikulturális kontextusban

Nyelvek, kultúrák és nemzedékek párbeszéde egész életen át. Nyelvhasználat inter-, és multikulturális kontextusban 7. Nyelvtudományok I. Nyelvek, kultúrák és nemzedékek párbeszéde egész életen át Szekcióvezető: Görcsné Dr. Muzsai Viktória egyetemi docens Nyelvhasználat inter-, és multikulturális kontextusban Szekcióvezető:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. (Oktatástörténet Program) Nagy Adrienn. Doktori (PhD) értekezés

Pécsi Tudományegyetem. Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. (Oktatástörténet Program) Nagy Adrienn. Doktori (PhD) értekezés Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola (Oktatástörténet Program) Nagy Adrienn Doktori (PhD) értekezés A felső kereskedelmi iskolák fejlődéstörténete Magyarországon

Részletesebben

Innovációs törekvések az iskolában

Innovációs törekvések az iskolában Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pedagógia szak Innovációs törekvések az iskolában Esettanulmány egy középiskola fejlesztéseiről Készítette: Sztrelcsik Eszter Témavezető:

Részletesebben

Távoktatástól Távoktatásig

Távoktatástól Távoktatásig Kovács Ilma Távoktatástól Távoktatásig Egy kutató elemzései és részvétele Magyarország távoktatásában 1973 és 2006 között Válogatott tanulmányok, cikkek és előadások gyűjteménye Budapest 2006 Kovács Ilma

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

NYELVPOLITIKA: MÚLT ÉS JÖVŐ. Szépe György

NYELVPOLITIKA: MÚLT ÉS JÖVŐ. Szépe György NYELVPOLITIKA: MÚLT ÉS JÖVŐ Szépe György Iskolakultúra-könyvek 7. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Fóris Ágota NYELVPOLITIKA: MÚLT ÉS JÖVÕ SZÉPE GYÖRGY iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 ISBN

Részletesebben

Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2. Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2

Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2. Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 1 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 2 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 3 Acta Academiae Beregsasiensis A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos

Részletesebben

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről A kompetencia alapú megközelítés szerepe Készült az EU Oktatás és Képzés 2010 munkaprogramjának nemzeti megvalósítását értékelő projekt keretében Budapest,

Részletesebben

A LEHETETLENT LEHETNI

A LEHETETLENT LEHETNI 1 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában 2 Előszó 3 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai

Részletesebben

A gazdasági ismeretek tanításának módszertana

A gazdasági ismeretek tanításának módszertana A gazdasági ismeretek tanításának módszertana Főiskolai jegyzet gazdaságismeret tanár szakos hallgatók számára Készült a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány támogatásával Szerzők Hollóné Dr.Kacsó Erzsébet

Részletesebben

Tanulmányunkban azt a célt tűztük ki, hogy áttekintsük az új évezred

Tanulmányunkban azt a célt tűztük ki, hogy áttekintsük az új évezred Hátrányos helyzetű vagy kulturális kisebbség cigány programok Tanulmányunkban azt a célt tűztük ki, hogy áttekintsük az új évezred oktatáspolitikai kormányzatának a cigány kisebbség oktatásának javítására

Részletesebben

A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére

A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Pszicholingvisztikai Alprogram Veszprém Várkuti Anna A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére

Részletesebben