NYELVÉSZETI DOKTORI DISSZERTÁCIÓK 1. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYELVÉSZETI DOKTORI DISSZERTÁCIÓK 1. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM"

Átírás

1 Pelles Tamás A magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatás

2 Kiadja Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Felelős kiadó PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője Sorozatszerkesztő KASSAI ILONA ISSN: ISBN-10: ISBN-13: Borítóterv KASSAI ILONA Pelles Tamás, PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Minden jog fenntartva Nyomta a BORNUS Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

3 NYELVÉSZETI DOKTORI DISSZERTÁCIÓK 1. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PELLES TAMÁS A MAGYAR-OLASZ KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁS különös tekintettel a nyelvpolitikai vonatkozásokra, az idegen nyelvű tantárgyoktatásra és az ennek kapcsán fellépő terminológiai problémákra Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Pécs 2006

4 A kötet megjelenését támogatták Magyarországi Olasz Kultúrintézet Istituto Italiano di Cultura per l Ungheria Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Kodály Zoltán Gimnázium

5 Tartalom Beköszöntő (Kassai Ilona)... 9 Köszönetnyilvánítás Bevezetés A kutatás tárgya, célja, módszerei A kutatás tárgya A kutatás célja A kutatás módszerei Hipotézisek Két tanítási nyelvű oktatási formák Definíciók A két tanítási nyelvű oktatás fajtái Tannyelvek a magyar közoktatásban Az olasz nyelv a magyar közoktatásban Fiume iskolái Fiume történelme Fiume lakossága, nyelvhasználata Iskolák és tannyelvek 1868 előtt Fiume iskolái a Magyarországhoz való csatolás előtt Az első magyar időszak ( ) A francia ( ), majd az osztrák ( ) uralom A második magyar időszak ( ) A horvát uralom ( ) Iskolák és tannyelvek a harmadik magyar időszak alatt ( ) Elemi és népiskolák Polgári iskolák Szakképző iskolák A felső középtanoda, majd főgimnázium A leánygimnázium A községi főreáliskola A kereskedelmi akadémia, majd felső kereskedelmi iskola A tengerészeti főtanoda, majd tengerészeti akadémia A Kiviteli Akadémia A magyar nyelvű iskoláztatás megszűnése Kéttannyelvű oktatás és tartalom-alapú nyelvoktatás Fiume iskoláiban Kéttannyelvű oktatás és tartalom-alapú nyelvoktatás a fiumei gimnáziumban Magyar nyelv és irodalom Olasz nyelv és irodalom Idegen nyelvek Történelem és földrajz... 67

6 6 TARTALOM Természettudományok Mennyiségtan és mértan Vallástan Torna Kéttannyelvű oktatás és tartalom-alapú nyelvoktatás Fiume többi iskolájában A fiumei magyar iskolák jelentősége A budapesti olasz iskola A magyar-olasz kapcsolatok helyzete az as években Olasz nyelvtanfolyamok Budapesten A nyelvtanfolyamok iskolává alakítása Az iskola működése A tanulók A tanárok Tantárgyak, tantervek, tankönyvek Az olasz nyelv tanítása és használata Magyar tantárgyak Kéttannyelvű oktatás és tartalom-alapú nyelvoktatás A budapesti olasz iskola jelentősége A pannonhalmi olasz gimnázium Iskolák Pannonhalmán A pannonhalmi olasz gimnázium létrejöttének előzményei Az iskola megszervezése A gimnázium működése A tanulók A tanárok Tantárgyak, tantervek, tankönyvek Az olasz nyelv tanítása és használata A világtörténelem tanítása Egyéb tantárgyak Tartalom-alapú nyelvoktatás és kéttannyelvű oktatás A pannonhalmi olasz gimnázium jelentősége A milánói magyar iskola Magyarok Milánóban Magyar nyelvtanfolyamok Milánóban A magyar-olasz iskola A tanulók A tanárok Tantárgyak, tantervek, tankönyvek A magyar tantárgyak tanítása Kéttannyelvű oktatás és tartalom-alapú nyelvoktatás A milánói magyar iskola jelentősége A jelenlegi magyar-olasz kéttannyelvű iskolák Szemléletváltás a magyarországi tannyelv-politikában...126

7 TARTALOM Olasz célnyelvű iskolák A pécsi Kodály Zoltán Gimnázium magyar-olasz kéttannyelvű tagozata Az iskola története Az olasz tagozat létrejötte és működése A tanulók A tanárok Tantárgyak, tantervek, tankönyvek Az olasz nyelv tanítása és használata Tantárgyak olasz nyelven Tartalom-alapú nyelvoktatás és kéttannyelvű oktatás A tagozat iskolán túlmutató tevékenysége Egy kis kitekintés: olasz célnyelvű iskolák Közép-Kelet Európában Tantárgyak idegen nyelven Matematikatanítás olasz nyelven Szemléletbeli különbségek Szaknyelvi jellemzők a matematikaórán Szaknyelvoktatás a felsőbb évfolyamokon Szaknyelvoktatás az előkészítő évfolyamon Terminológiai eltérések A matematikai tételek elnevezése Matematikai fogalmak, eljárások, formulák elnevezése A köznyelvitől eltérő grammatikai formában használt kifejezések Tankönyvek, szótárak Tankönyvek A matematika-tankönyvek fordítása Szótárak A köznyelvi szótár matematika szóanyaga A matematikai kisszótár Hogyan lehet a hátrányból előny? A kéttannyelvű oktatás fejleszti a kognitív képességet A többféle szemléletmód előnyei A kétnyelvű terminológia-ismeret előnyei Összegzés Nyelvpolitikai elemzés Tannyelv-pedagógiai elemzés A kéttannyelvű oktatás formái magyar-olasz viszonylatban A tartalom-alapú nyelvoktatás formái magyar-olasz viszonylatban Tantárgy-pedagógiai elemzés Végszó Mellékletek Mellékletek jegyzéke Irodalom A szövegben elhelyezett ábrák, képek és táblázatok jegyzéke Név- és tárgymutató...238

8

9 Beköszöntő Egy doktori értekezés megírása nem kis vállalkozás, különösen, ha a vállalkozó dolgozik, gyerekeket nevel, s esetleg aktivistaként civil szervezetben is tevékenykedik valamely jó ügy szolgálatában. Megérdemli hát, hogy sikeresen megvédett disszertációját könyv formájában is kézbe vegye, feltegye könyvespolcára, megajándékozza vele szeretteit, kollégáit, s akit még jónak lát. Ez a belátás is motivált bennünket, amikor elhatároztuk, hogy a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Nyelvtudományi Doktori Iskolájában útjára indítjuk a Nyelvészeti Doktori Disszertációk sorozatot. A fontosabb azonban az volt számunkra, hogy a publikálás aktusa révén közkinccsé tegyük azokat az eredeti kutatási eredményeket és felismeréseket, amelyek a nyelvészet, ezen belül főleg az alkalmazott nyelvészet területein hiánypótló kutatásokat folytató doktorjelölteknek a védési bizottság által magasra értékelt értekezésében megtestesülnek. Azt reméljük, hogy a sorozat tagjaiként megjelenő disszertációk értékes, inspiráló erejű olvasmányaivá válnak nemcsak a leendő doktoroknak, hanem az érett szakembereknek is, ezen keresztül pedig maga a tudomány gyarapszik egyre újabb felismerésekkel, amelyek akár be is épülhetnek a szakterületek napi gyakorlatába. Így válna valóra tudományos kutatás és gyakorlati hasznosítás kívánatos körfolyamata. Az első szám szerzője PELLES TAMÁS, aki immáron PhD fokozattal rendelkező tudós tanárként oktatja tovább olasz nyelven a matematikát, a fizikát és az informatikát Pécs magyar olasz két tanítási nyelvű gimnáziumában. Meggyőződésem, hogy a disszertáció érdekében folytatott elmélyült kutatásai nem maradnak nyom nélkül tanári munkájában, ennek pedig diákok sokasága látja majd hasznát az évek távlatában. Pécsett, szeptemberében Kassai Ilona egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának vezetője

10 Köszönetnyilvánítás A doktori értekezés alapját képező kutatatásaimhoz az anyaggyűjtést a Pécsi Egyetemi Könyvtárban, az Országos Széchenyi Könyvtárban, az Országos Pedagógiai Könyvtárban, a Magyar Országos Levéltárban, Budapest Főváros Levéltárában, a Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltárban, a Fiumei Állami Levéltárban (Državni Arhiv u Rijeci), a Fiumei Egyetemi Könyvtárban (Sveučilišna Knjižnica, Rijeka), a Milánói Állami Levéltárban (Archivio di Stato di Milano), a Milánói Városi Levéltárban (Archivio Civico di Milano), a Római Magyar Akadémia könyvtárában, a Római Egyetemi Könyvtárban (Biblioteca Centrale), az Olasz Külügyminisztérium Diplomáciatörténeti Levéltárában (Archivio Storico-Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri), a római Fiumei Tanulmányi Társaság (Società di Studi Fiumani) dokumentumgyűjteményében és természetesen munkahelyemen, a pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban végeztem, mely intézmények vezetőitől és munkatársaitól nagyon sok segítséget kaptam, amit ezúton is szeretnék megköszönni. 1 Külön köszönet illeti Dr. Józsa Juditot, aki segítségemre volt az első lépések megtételénél, Dr. Szépe György professzor urat, a PTE Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Programjának vezetőjét, aki támogatta kutatási tervem megvalósítását, és folyamatosan bátorított, témavezetőmet, Dr. Antal Lajost, aki hasznos tanácsaival segített, Dr. Fóris Ágotát, aki terminológiai kutatásaimat ösztönözte és konzulensként segített a kézirat elkészítésében, valamint Gaál Tibort, a Kodály Zoltán Gimnázium igazgatóját, aki lehetővé tette iskolai munkarendem olyan kialakítását, hogy a tanítás mellett kutatásra is jusson időm. Megköszönöm opponenseimnek, Dr. Nádor Orsolyának és Dr. Tóth Lászlónak az építő jellegű bírálatot, melynek legtöbb elemét a kézirat átdolgozásánál figyelembe vettem. Itt fejezem ki köszönetemet Dr. Kassai Ilona professzor asszonynak, a PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetőjének, hogy elindította ezt a sorozatot, amelynek első kötetét tartja kezében az olvasó. Köszönöm még Csóka Gáspár OSB, Dolinar Erzsébet, Horváth Dori Tamás OSB, Jáki Sándor Teodóz OSB, Dr. Kovács Péter, dott. Marino Micich, Mihályi Géza, Dr. Pál József, Dr. Sárközy Péter és Smiljanić Anikó segítségét. Munkámat nem tudtam volna elvégezni felségem, Szörényi Ildikó és gyermekeim, Márton, Zsófia, Kinga, Balázs és Dorottya megértő közreműködése nélkül. A legnagyobb köszönetem feléjük irányul. 1 Rómában és Milánóban MÖB-ösztöndíjjal, Fiuméban pedig a Soros Alapítvány támogatásával (222/1/3997. sz.) kutathattam.

11 Bevezetés 1990 szeptemberétől tanítok a pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban. Az ezt követő tanévtől bekapcsolódtam az iskolában folyó magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatásba, aminek keretében matematikát és fizikát tanítok olasz nyelven. Munkámat több tényező is nehezítette, hiszen a kéttannyelvű szaktárgyi oktatás módszertanáról kevés publikáció volt elérhető ban feladatul kaptam, hogy tagozatvezetőként koordináljam a kéttannyelvű osztályokban folyó munkát. Ez a Nemzeti Alaptanterv bevezetésének, az első pedagógiai programok és helyi tantervek készítésének az időszaka volt, minek kapcsán újabb most már nem csak saját szaktárgyaimat érintő problémákkal szembesültem. Ekkor kezdtem érdeklődni a múltban magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatást folytató iskolák iránt, annak reményében, hogy az ezekben felhalmozott tapasztalatok megismerése segíteni fogja munkámat. Reméltem továbbá, hogy a múlt iskoláiban bevált rendszerek és módszerek némelyike, megfelelő átalakítás után, alkalmazható lesz a mai viszonyokra, és felhasználásuk hatékonyabbá teheti oktatási formánkat; sikertelen próbálkozásaik megismerése pedig a zsákutcák elkerülését eredményezheti. Ezek voltak azok a körülmények, amelyek a magyarolasz két tanítási nyelvű oktatással kapcsolatos kutatásaim megkezdését motiválták. Kutatásom tárgya időközben kiszélesedett és konkretizálódott. Az a felfedezés, hogy a kéttannyelvű iskolák létrejöttét, működését és megszűnését minden esetben politikai oktatáspolitikai, kultúrpolitikai és nyelvpolitikai tényezők befolyásolták, elindított a nyelvpolitika felé. Az a tény viszont, hogy matematika és fizika tanár vagyok bár időközben az olasz szakot is elvégeztem, abba az irányba terelt, hogy a kéttannyelvű oktatást ne annyira a nyelvoktatás oldaláról közelítsem meg, hanem sokkal inkább a közismereti tantárgyak, ezen belül is elsősorban saját szaktárgyaim idegen nyelven való oktatásának problematikáját vizsgáljam. Mindez jól összecsengett a közelmúltban az Oktatási Minisztérium által meghirdetett Világ nyelv program tartalom-alapú nyelvoktatásra vonatkozó elgondolásával, ezért kutatásomat ebbe az irányba is kiterjesztettem. Tanórai munkám során rájöttem, hogy az idegen nyelvű tantárgyi oktatás során nagyobb hangsúly helyeződik a terminológiára, mint anyanyelven történő tanítás esetén. Ebből a felismerésből fakadnak matematikai terminológiai vizsgálódásaim.

12 1. A kutatás tárgya, célja, módszerei 1.1. A kutatás tárgya Az értekezés alapját képező kutatások tárgyát a múltban és a jelenben magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatást folytató iskolák alkotják. Munkám során az alábbi szempontok vizsgálata volt meghatározó: Az iskolák létrejöttének, átalakulásának, működésének és már nem létező iskolák esetén megszűnésének körülményei, különös tekintettel a nyelvpolitikai vonatkozásokra. Az egyes intézmények által alkalmazott kéttannyelvű oktatási modellek, azok előnyei és hátrányai, a megvalósítás sikeressége. Tantárgyak kéttannyelvű vagy idegen nyelvű oktatása a tantárgy szempontjából. Tantárgyak kéttannyelvű vagy idegen nyelvű oktatása a tannyelv(ek) szempontjából. Személyi és tárgyi feltételek, tankönyvek, didaktikai segédanyagok. A fentiekhez szorosan kapcsolódva, elsősorban saját ilyen irányú tevékenységem tapasztalatainak összegzéseként, vizsgáltam a közismereti tantárgyak, ezen belül is főként a matematika, olasz nyelven történő tanításának problematikáját, és az ennek kapcsán felmerülő terminológiai kérdéseket A kutatás célja A kutatás célja az alábbiakban foglalható össze: Nyelvpolitikai cél: annak vizsgálata, hogy o milyen nyelvpolitikai meggondolások vezettek az elmúlt 125 év magyarolasz két tanítási nyelvű iskoláinak létrejöttéhez, tekintve, hogy az olasz soha nem tartozott a 2-3 legfontosabb európai nyelv közé; o a nyelvpolitika változása hogyan hatott az iskolák további életére; o vannak-e jelei annak, hogy ezek az iskolák, túlmutatva az aktuális nyelvpolitikai érdekeken, magasabb kulturális célok megvalósítására is alkalmasak. Tannyelv-pedagógiai cél: annak vizsgálata, hogy o melyek azok a két tanítási nyelvű oktatási formák, amelyek magyar-olasz viszonylatban előfordultak/előfordulnak; o milyen viszonyban áll egymással a tartalom-alapú nyelvoktatás és a két tanítási nyelvű oktatás, azaz iskolai keretek között milyen módon érhetők még el azok a nyelvoktatásra vonatkozó előnyök, amelyeket néhány tantárgy idegen nyelven való tanítása biztosít. Tantárgy-pedagógiai cél: annak vizsgálata, hogy o a kéttannyelvű oktatási forma a célnyelven tanított tantárgyak szempontjából milyen előnyökkel és hátrányokkal jár; o hogyan kompenzálhatók az idegen nyelven tanulás hátrányai (ha vannak ilyenek), és milyen szerepe lehet ebben a terminológiának.

13 1.3. A KUTATÁS MÓDSZEREI A kutatás módszerei A kutatás nagyobb része feltáró munkán alapul, ezért módszerei között a dokumentumelemzés a meghatározó. Az elméleti rész a téma szakirodalmának ismertetését foglalja magában. A kutatás történeti részének magját a magyar-olasz kéttannyelvű iskolákkal kapcsolatos dokumentumok korábban ismertetett szempontok szerinti elemzése képezi. A dokumentumok vizsgálata tágabb politikai, kultúrpolitikai, oktatáspolitikai kontextusba helyezve történik. Az olasz nyelvű tantárgyi oktatás helyzetének bemutatására és a terminológiai egybevetésre tankönyvek és szótárak elemzése, valamint szaknyelvi tananyagok ismertetése által kerül sor Hipotézisek Kutatásommal az alábbi hipotézisek teljesülését vizsgáltam: A magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatást folytató iskolákat minden esetben politikai akarat hozta létre, szoros összefüggésben az érvényes nyelvpolitikai törekvésekkel. Az a tény viszont, hogy az olasz nyelv magas szintű tanulására különböző politikai rendszerek alatt is lehetőség nyílt, és erre igény is mutatkozott, azt mutatja, hogy az ilyen iskolák léte és hatása túlmutat az aktuális (nyelv)politikai megfontolásokon. Olyan két tanítási nyelvű oktatási formák, amelyek keletkezését a szakirodalom általában a XX. század második felére teszi, Magyarországon magyarolasz viszonylatban már korábban is kialakultak. Léteznek olyan tevékenységi formák, amelyek az idegen nyelven történő tantárgyi oktatáshoz hasonló eredményeket produkálhatnak a nyelvtanulás során, vagyis a tartalom-alapú nyelvoktatás tágabb fogalom, mint a két tanítási nyelvű oktatás. Az idegen nyelven történő tanulás a tantárgy szempontjából járhat hátrányokkal elsősorban az elvégzett tananyag mennyiségét és az anyagban való elmélyülés fokát tekintve, a két nyelven való gondolkodás képességének kifejlesztése azonban pozitív hatással lehet a mélyebb megértésre, az összefüggések új aspektusaira világíthat rá, és ebben nagy szerepe van a terminológiának. A magyar-olasz kétnyelvű oktatásban az olasz és a magyar matematikai szaknyelv a matematika eltérő tárgyalása és az eltérő szemléletmód miatt csak átfogó szemléletben tárgyalható. Ebből eredően a tankönyvek egyszerű fordítása nem nyújt megfelelő megoldást, szükséges volna kifejezetten a két tanítási nyelvű oktatásra kifejlesztett tankönyvek, segédanyagok kiadása.

14 2. Két tanítási nyelvű oktatási formák 2.1. Definíciók A magyar-olasz kéttannyelvű oktatással kapcsolatos kutatási eredményeim ismertetése előtt, az egyértelműség kedvéért, szükségesnek tartom a tárgykör legfontosabb fogalmainak ismertetését. Az első ilyen fogalom a TANNYELV (tanítási nyelv), ami első megközelítésben azt a nyelvet vagy nyelveket jelenti, amelyen az iskolában a tanítás folyik. Vámos Ágnes kutatásai szerint a tannyelv fogalma jelentős változásokon ment keresztül a neveléstörténet során, sőt ugyanarra a jelenségre egyidejűleg különböző kifejezéseket is használtak. Fontos, hogy pontos képünk legyen a fogalomról, hiszen a tannyelv az iskola által közvetített tudás közege, megszerzésének és közlésének eszköze, egyben önmaga kiteljesedésének szolgálója. Írja Vámos (1998, 9). Máshol a következő módon definiálja a tannyelvet (Vámos 1993b, 18): EGY NYELV AKKOR TANNYELV, HA ÁLTALA A TANÍTÁSBAN ÉS TANULÁSBAN ÉR- DEKELT FELEK KÖZÖTT EGY TANULMÁNYI SZAKASZRA VETÍTVE LÉTREJÖHET AZ ADEKVÁT TANTÁRGYI, TANULÁSI KOMMUNIKÁCIÓ, A SZÜKSÉGES ISMERETEK ÁRAMLÁSA, KIALAKULHAT A CÉLIRÁNYOS KÉPESSÉG- ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGRENDSZER. Ez a definíció több követelmény teljesülését, pontosabban a követelmények teljesülésének lehetőségét kívánja meg ahhoz, hogy az iskolai életben jelenlévő valamely nyelvet tannyelvnek tekinthessünk. Nyilvánvaló, hogy az a nyelv, amelyen valamelyik tantárgyat tanítják tannyelv. Vizsgáljuk meg, hogy a definíció alapján tannyelvnek tekinthetjük-e azt az idegen nyelvet, amelyet csak a nyelvórán használnak. Megállapíthatjuk, hogy abban az esetben, ha a tanár az idegen nyelvet az óravezetésben is használja, továbbá aktuális dolgokról, az iskolai és az iskolán kívüli élettel kapcsolatos témákról is beszélget a tanulókkal az adott nyelven, akkor a nyelv a tényleges információáramlás eszközévé válhat, és betöltheti képesség- és személyiségfejlesztő funkcióját is, tehát tannyelv. Mivel a definíció elég tágan határozza meg a fogalmat, későbbi vizsgálataink során a tannyelv szót ebben az értelemben fogjuk használni. A tannyelvvel rokon fogalom a CÉLNYELV. Ez a kifejezés elsősorban a mai két tanítási nyelvű iskolákkal kapcsolatos rendeletekben, tantervekben és egyéb dokumentumokban fordul elő. CÉLNYELVNEK NEVEZZÜK A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁS EGYIK TANNYEL- VÉT, HA ANNAK FEJLESZTÉSE AZ OKTATÁSI FORMA ELSŐDLEGES CÉLJA. A célnyelv tehát kedvezményezett helyzetet élvez az iskola másik tannyelvével szemben. A mai magyar-olasz kéttannyelvű iskolákban például, ahol tanulók magyar anyanyelvűek, az olasz a célnyelv. A következő fontos fogalom, amivel dolgozunk a KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OK- TATÁS (kéttannyelvű oktatás). Első megközelítésben azt mondhatjuk, hogy az oktatás két tanítási nyelvű, ha annak során két tannyelvet is használnak. A tannyelvek

15 2.1. DEFINÍCIÓK 15 használata azonban többféleképpen is történhet: pl. egymás után, váltakozva, párhuzamosan stb., de az sem feltétlenül mellékes, hogy milyen az egyes tannyelvek használatának egymáshoz viszonyított aránya. Mindebből látható, hogy a fogalom tisztázása körültekintő elemzést igényel. Vizsgálható továbbá az iskolarendszer, az iskola, az osztály és esetleg egy tanulócsoport kétnyelvűsége. Mindezzel a kérdéskörrel behatóan foglalkozik Vámos Ágnes imént hivatkozott cikke, ezért a kéttannyelvű oktatás fogalmának pontosítása során elsősorban erre támaszkodunk. Mi azonban a kérdést alulról közelítjük meg, vagyis nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy az iskola, vagy az osztály mikor kétnyelvű, hanem arra, hogy a tanuló mikor részesül kéttannyelvű oktatásban. Vámos (1993b, 18) arra a megállapításra jut, hogy a kéttannyelvűség minimális követelménye az, hogy legalább egyetlen tantárgy esetén egy másik nyelven folyjon a tanítás/tanulás. Máshol pedig a következő definíciót adja (Vámos 1998, 28): KÉTNYELVŰ OKTATÁSNAK NEVEZIK, HA A TANÍTÁSI FOLYAMATBAN KÉT TAN- NYELV VAN, AZAZ, HA A TANTÁRGYRENDSZERBEN EGYES TANTÁRGYAK, MŰ- VELTSÉGI TERÜLETEK TANÍTÁSA AZ EGYIK NYELVEN, MÁSOK TANÍTÁSA EGY MÁ- SIKON FOLYIK. Nyomban felmerül a kérdés, hogy vajon kéttannyelvű-e az oktatás akkor, ha csak az adott idegen nyelv tanítása során alkalmaznak más tannyelvet. Józan ítélőképességünk az súgja, hogy ezt ne tekintsük két tanítási nyelvű oktatásnak, hiszen így minden olyan iskola kéttannyelvű lenne, amelyben van olyan nyelvtanár, aki idegen nyelvű óravezetést is alkalmaz. Ez persze még nem lenne kizáró ok, a hivatkozott cikk alapján azonban megérzésünket észérvekkel is alátámaszthatjuk. Vámos (1993b) szerint ugyanis aki itt utal Medgyes Péter (1986; 1995) kandidátusi értekezésére az idegen nyelvű óravezetés csupán módszertani kérdés, amelyről a tanár szabadon dönthet, egy másik tantárgy tannyelvének megválasztása viszont nem a szaktanár kompetenciája. Azzal, ha az idegen nyelvű óravezetést alkalmazó nyelvoktatást kéttannyelvűnek tekintenénk, a kéttannyelvű oktatást a módszertani kérdések csoportjába sorolnánk, ami a másik oldalon azzal a következménnyel járna, hogy bármely tantárgy szaktanára maga választhatná meg a tanítás során alkalmazott tannyelvet. A nyelvoktatás módszerének megválasztása nyelvpedagógiai, didaktikai kérdés, míg az oktatás nyelvének, a tannyelvnek a megválasztása a nyelvpolitika tárgykörébe tartozik. Nyelvoktatással foglalkozó szakemberek ma gyakran hangoztatják, hogy a sikeres nyelvoktatásnak a nyelvet beszélő népek kultúrájának megismertetésével kell párosulnia. A nyelv ugyanis nemcsak kommunikációs eszköz, az információ megszerzésére és továbbítására alkalmas közeg, hanem a nyelvet beszélő népek kultúrájának egyik hordozója is, miáltal a nyelv szoros kölcsönhatásban van a kultúrával. A kultúra különböző területei közül természetesen az irodalom áll a legszorosabb kapcsolatban a nyelvvel. Véleményem szerint, ha egy idegen nyelv oktatása akár a nyelvórán, akár külön tantárgy keretében kiegészül a nyelvet beszélő népek kultúrájának, civilizációjának, de legalább irodalmának és irodalomtörténetének ismertetésével, és ez a szóban forgó nyelven történik, akkor az már kéttannyelvű oktatásnak tekintendő. Mindez nincs ellentétben korábbi megállapításainkkal, hiszen a kultúra és az iroda-

16 16 2. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁSI FORMÁK lom tanítása nem módszertani, hanem tantervi kérdés, így kívül esik a tanári kompetencián. Mindezek figyelembevételével előbbi definíciónk a következőképpen egészül ki: KÉTTANNYELVŰ OKTATÁSNAK NEVEZZÜK, HA A TANÍTÁSI/TANULÁSI FOLYA- MATBAN KÉT TANNYELV VAN JELEN, AZAZ, HA A TANTÁRGYRENDSZERBEN EGYES TANTÁRGYAK, MŰVELTSÉGI TERÜLETEK TANÍTÁSA AZ EGYIK NYELVEN, MÁSOK TANÍTÁSA EGY MÁSIK NYELVEN FOLYIK, DE MINDKÉT TANTÁRGYI CSO- PORTBAN KELL LENNIE A TANNYELVKÉNT ALKALMAZOTT NYELVTŐL KÜLÖNBÖ- ZŐ TANTÁRGYNAK, AMELY LEHET AZ ADOTT NYELVET BESZÉLŐ NÉPEK KULTÚ- RÁJA, CIVILIZÁCIÓJA IS. Fontosnak tartom, hogy a fenti definícióval elválasztottuk egymástól a kéttannyelvű oktatás eredményességének, hatékonyságának, valamint az ilyen oktatásban résztvevők későbbi társadalmi szerepvállalási lehetőségeinek (munkaerő-piaci értékének) kérdését a kéttannyelvű oktatás fogalmának kérdésétől. A hatékonyság szempontjából ugyanis nem elegendő csupán a második nyelven tanított tantárgyak számára figyelni, hanem fontos a tantárgyak óraszáma és tartalma is. Minden új tantárgy egy újabb terület szaknyelvének a megismerését jelenti, a magasabb óraszámú tantárgyak előnyben részesítése a nyelv használatának gyakoriságát növeli, míg a tantárgyak tartalma a nyelvhasználat mennyiségével van összefüggésben. Nem mindegy ugyanis, hogy az idegen nyelven tanított tantárgy testnevelés, matematika vagy történelem. A kéttannyelvű oktatás mögött minden esetben nyelvpolitikai, (nyelv)oktatáspolitikai elképzelések állnak, amelyek nem ragadhatnak le a fogalmi szinten, hanem minimumkövetelmények támasztásával garantálniuk kell a kitűzött célok elérését. Ennek tudható be, hogy A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁS IRÁNYELVEI című rendelet (26/1997. sz. MKM rendelet) a célnyelvként használt nyelven kívül minden évfolyamon legalább három tantárgy célnyelven történő oktatását írja elő. Ez a kitétel elsősorban adminisztratív előírásnak tekinthető, hiszen a két tanítási nyelvű oktatást folytató iskolák fenntartóinak juttatott magasabb normatív támogatás és az ilyen képzésben résztvevő tanulók nyelvtudásának elismerése (kéttannyelvű érettségi bizonyítvány, államilag elismert nyelvvizsga) tette szükségessé, így nem áll ellentétben az iménti fogalmi meghatározásunkkal. Magyarországon az Oktatási Minisztérium által 2003-ban meghirdetett Világ nyelv program tette szélesebb körben ismertté a TARTALOM-ALAPÚ NYELVOKTA- TÁS fogalmát. A program ismertetése ( Világ nyelv 2003) a két tanítási nyelvű oktatás és a tartalom-alapú nyelvoktatás elnevezéseket lényegében szinonimaként használja. A nyelvoktatás azonban nemcsak úgy helyezhető tartalmi alapokra, ha a tanult nyelv egyben valamely iskolai tantárgy tannyelve is, hanem erre számos más tevékenységi forma biztosíthat még lehetőséget. Ilyen tevékenységi formák a múltban is ismertek voltak a későbbiekben majd látunk is erre példákat ma pedig a lehetőségek még szélesebbek. Hogy világosabb legyen, mire gondolok, következzék néhány példa: a kollégiumi nevelés, társalgás során idegen nyelv használata; idegen nyelvű színjátszó kör, különösen, ha a rendezés is idegen nyelven történik; külföldi diákcsoportokkal közös projektekben való részvétel, ahol a munkanyelv valamely idegen nyelv stb. Ezzel összhangban a tartalom-alapú nyelvoktatásra az alábbi definíciót adhatjuk:

17 2.1. DEFINÍCIÓK 17 TARTALOM-ALAPÚ NYELVOKTATÁSRÓL AKKOR BESZÉLÜNK, HA A TANULÓ A SZÓBAN FORGÓ NYELVET A NYELVTANULÁS FOLYAMATÁBAN SZÜKSÉGSZERŰEN HASZNÁLJA OLYAN TEVÉKENYSÉGEK FOLYTATÁSA KÖZBEN, MELY TEVÉKENY- SÉGEK NEM TARTOZNAK SZOROSAN A NYELVÓRÁK KÖTELÉKÉBE. Könnyen meggyőződhetünk róla, hogy a két tanítási nyelvű oktatás egyben tartalomalapú nyelvoktatásnak is minősül, fordítva viszont nem áll fenn ez a megfeleltetés. Megjegyezzük, hogy a fenti definíció kiterjeszti a tartalom-alapú nyelvoktatás fogalmát, mely értelmezéssel nem mindenki ért egyet. Én Bognár Anikó (2005) álláspontjához csatlakozom, aki a tartalom-alapú nyelvoktatás lényegét így foglalja össze: a nyelvtudás nem a nyelvtanulás célja, hanem eszköz ahhoz, hogy tágabb értelemben vett tudást szerezzenek vele, miközben a nyelvtudás szintje is emelkedik. Később pedig az általam képviselt állásponttal összhangban ezt írja: A tartalom azon anyagok és feladatok gyűjteménye, amelyet általában a tantárgyi órákon alkalmaznak, de tágabb értelemben tartalomnak minősíthető bármilyen anyag, amely kognitíve lefoglalja és kihívások elé állítja a tanulókat (Met 1991; CoBaLT). Például a legfiatalabb tanulók esetében, akiknél nyelvtanításról a szó hagyományos értelmében szó sem lehet, a mondóka, versike, dalocska jelentheti csak a tartalmat. Innen aztán a témák körében a határ a csillagos ég (akár szó szerint is) 2.2. A két tanítási nyelvű oktatás fajtái Korábban már érzékelhettük, hogy a kéttannyelvű oktatás meglehetősen összetett fogalom, így különböző megvalósulási formáinak csoportosítása sem egyszerű feladat. A szakirodalom több felosztási kísérletet ismertet, melyek természetesen gyakran átfedik egymást. A legismertebb tipologizálás Baker (1996; Baker Jones 1998), Siguán és Mackey (1986), valamint Skutnabb-Kangas (1984, 1997) nevéhez kötődik. A magyar szerzők is általában ezeket ismertetik (pl. Bartha 1999, Göncz 1995, Lesznyák 1996). Siguán és Mackey (1986) az alábbiakban foglalja össze a különböző csoportosítások során fellehető legfontosabb szempontokat: a kéttannyelvű oktatás célja az egynyelvűség vagy a többnyelvűség, a két nyelv egymáshoz viszonyított helyzete a tantervben, a tannyelv kapcsolata a tanulók nyelvével, a tanulócsoportok nyelvi összetétele (homogén vagy heterogén), a két tannyelv szociokulturális helyzete, a kéttannyelvű oktatásnak az oktatási rendszerben elfoglalt helyzete. Skutnabb-Kangas (1997) négy csoportba sorolja a kéttannyelvű oktatási típusokat, amelyek közül némelyek altípusokat is tartalmaznak. Tipologizálását a következő szempontrendszer szerint végezte: az oktatás nyelvi célja, az oktatás társadalmi célja, a fő oktatási nyelv (anyanyelv vagy idegen nyelv), a megcélzott tanulók (kisebbségi vagy többségi), a tanulócsoportok nyelvi összetétele (homogén vagy heterogén).

18 18 2. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁSI FORMÁK 2.1. táblázat: Alacsony hatékonyságú kéttannyelvű oktatási formák (Baker 1996, 175) Típus Tanulók Tannyelv SUBMERSION (STRUCTURED IMMERSION) SUBMERSION WITH WITH- DRAWAL CLASSES SEGREGATIONIST TRANSITIONAL MAINSTREAM WITH FOREIGN LANGUAGE TEACHING SEPARATIST nyelvi kisebbségi nyelvi kisebbségi nyelvi kisebbségi nyelvi kisebbségi nyelvi többségi nyelvi kisebbségi többségi nyelv Társadalmi és nevelési cél asszimiláció asszimiláció apartheid asszimiláció többségi nyelv idegen nyelvi órákkal kisebbségi nyelv (erőszakos, nem választott) áttérés a kisebbségiről a többségire többségi nyelv, idegen nyelvi órákkal kisebbségi nyelv (választás alapján) idegennyelvismeret autonómia Nyelvi cél egynyelvűség egynyelvűség egynyelvűség relatív egynyelvűség korlátozott kétnyelvűség korlátozott kétnyelvűség Baker (1996) alapvetően két csoportba sorolja a kéttannyelvű oktatási típusokat, attól függően, hogy a nyelvi cél egynyelvűség beleértve a korlátozott kétnyelvűséget is vagy kétnyelvűség, amelyhez két kultúra ismerete is társul. Az első csoportba tartozó típusokat ALACSONY HATÉKONYSÁGÚ FORMÁKNAK (weak forms), míg a második csoportba tartozókat MAGAS HATÉKONYSÁGÚ FORMÁKNAK (strong forms) nevezi, és ténylegesen csak ez utóbbiakat tekintetében tartja megfelelőnek a kéttannyelvű oktatás elnevezést. Tipologizálását a 2.1. ás a 2.2. táblázat szemlélteti. A BEFULLASZTÓ vagy MÉLYVÍZ TECHNIKA (Submersion Education) néven ismert módszer lényege, hogy a kisebbségi nyelvet beszélő tanulót kizárólag többségi tannyelvű osztályba helyezik, ahol a tanulók egy részének anyanyelve a többségi nyelv, és a tanárok sem ismerik a kisebbségi nyelvet. A kisebbségi tanuló számára így két lehetőség adódik, vagy megtanulja a többségi nyelvet, vagy iskolázatlan marad az elnevezés alapjául szolgáló analógiával szólva: vagy megtanul úszni, vagy megfullad. A nevével (Structured Immersion) ellentétben ide tartozik az a program is, amely esetében az osztályt csak kisebbségi tanulók alkotják, és a tanár nehézségeiket figyelembe véve igyekszik a többségi nyelvet egyszerűbb formában használni a

19 2.2. A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁS FAJTÁI 19 tanórákon. Mindkét módszer társadalmi eredménye az asszimiláció, illetve marginalizáció, nyelvi eredménye egynyelvűség a többségi nyelven, vagy többségi nyelven domináns kétnyelvűség (vö. Skutnabb-Kangas 1997, 40). Eredményeit tekintve az előzőtől semmiben sem különbözik a FELZÁRKÓZTATÓ BEFULLASZTÓ (Submersion with Withdrawal Classes vagy Submersion with Pull-out Classes) módszer, amely külön felzárkóztató nyelvórák beiktatásával segíti a kisebbségi tanulók haladását a többségi nyelv elsajátításában. A SZEGREGÁCIÓS program (Segregationist Education) célja, hogy a kisebbségi nyelvet beszélő csoportokat társadalmilag alacsony helyzetben tartsa. Az oktatás kizárólag kisebbségi nyelven folyik, a gyerekek számára nincs is más választási lehetőség. Az iskolák felszereltsége és a tanárok képzettsége általában alacsony. Az eredmény kisebbségi nyelven egynyelvű, vagy azon dominánsan kétnyelvű, alacsonyan képzett egyén. Az ÁTIRÁNYÍTÓ program (Transitional Bilingual Education) során az oktatás kezdeti szakaszában (mely lehet 2 vagy 4 év) a kisebbségi tanulók anyanyelvükön tanulnak, és közben tantárgyként tanulják a többségi nyelvet. Az idő előrehaladtával egyre gyakrabban használják a többségi nyelvet tantárgyi tanórákon is, majd tisztán többségi tannyelvű osztályokba kerülnek át. Az anyanyelv fejlesztése nem célja a módszernek, azt csak a többségi nyelv jobb és gyorsabb elsajátításának elősegítésére használják. Eredménye többségi domináns kétnyelvűség. Baker a gyenge hatékonyságú kéttannyelvű programok közé sorolja az átlagos (nem elit) iskolában folyó NYELVÓRAI NYELVOKTATÁST (Mainstream Education with Foreign Language Teaching) is. Ez általában csak korlátozott kétnyelvűséghez vezet, aminek okai az alacsony óraszámban és a kulturális kapcsolódások hiányában keresendők. A SZEPARATISTA program (Separatist Education) annyiban hasonlít a szegregációsra, hogy mindkét esetben kisebbségi tanulók számára kisebbségi nyelven folyik az oktatás. A kisebbségi népcsoportok azonban ebben az esetben önként választják ezt a formát önazonosság-tudatuk erősítése, autonómiájuk elérése vagy megszilárdítása céljából. Ezek az iskolák nemegyszer a többségi hatalom nemtetszése mellett, esetleg illegalitásban működnek. A nyelvi eredmény kisebbségi domináns kétnyelvűség. Az előzőekkel ellentétben kiegyensúlyozott kétnyelvűséghez vezet a BELEMERÍ- TÉSI program (Immersion Bilingual Education). Ebben az esetben a többségi tanulók önként választanak tannyelvül valamely kisebbségi nyelvet az adott nyelv és kultúra megismerése céljából. A kezdés időpontja szerint megkülönböztetünk korai (5-6 éves korban), késleltetett (9-10 éves korban) vagy késői (14-15 éves korban) belemerítést, a kisebbségi tannyelv aránya szerint pedig teljes vagy részleges belemerítést. Legsikeresebbnek a korai teljes belemerítő programok bizonyultak, melyek során kezdetben a tanulók kizárólag kisebbségi nyelven tanulnak, és az anyanyelv csak néhány év múlva válik a tantárgyak egy részének tannyelvévé. A szakirodalom a belemerítési oktatási kísérletek kezdetét az 1960-as évek közepére teszi, amikor Montrealban útjára indult az első ilyen osztály. A későbbiekben látni fogjuk, hogy a kanadai kezdésnél több mint fél évszázaddal korábban Fiuméban magyar-olasz viszonylatban ehhez nagyon hasonló oktatási típus is előfordult.

20 20 2. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OKTATÁSI FORMÁK 2.2. táblázat: Magas hatékonyságú kéttannyelvű oktatási formák (Baker 1996, 175) Típus Tanulók Tannyelv IMMERSION MAINTENANCE/ HERITAGE LANGUAGE TWO- WAY/DUAL LANGUAGE BILINGUAL EDUCATION IN MAJORITY LAN- GUAGES nyelvi többségi nyelvi kisebbségi nyelvi kisebbségi és többségi együtt nyelvi többségi kéttannyelvű, az idegen nyelv kezdeti túlsúlyával kéttannyelvű az anyanyelv túlsúlyával kisebbségi és többségi két többségi nyelv Társadalmi és nevelési cél kulturális pluralizmus és nyelvismeret anyanyelv megőrzése, kulturális pluralizmus és nyelvismeret anyanyelv megőrzése, kulturális pluralizmus és nyelvismeret anyanyelv megőrzése, kulturális pluralizmus és nyelvismeret Nyelvi cél kétnyelvűség és kétnyelvű műveltség kétnyelvűség és kétnyelvű műveltség kétnyelvűség és kétnyelvű műveltség kétnyelvűség és kétnyelvű műveltség A NYELVMEGŐRZŐ program (Developmental Maintenance and Heritage Language Bilingual Education) legfőbb célja a kisebbségi nyelv és kultúra megőrzése, mely a többségi nyelv és kultúra megismerésével párosul. A cél elérése érdekében a tanulók egyes tantárgyakat kisebbségi, másokat többségi nyelven tanulnak, és általában a két nyelv jól elkülönül egymástól. Ezek a programok többnyire akkor eredményeznek kiegyensúlyozott kétnyelvűséget, ha az oktatás során a kisebbségi nyelv dominanciája érvényesül. A KÉTUTAS programban (Two Way Bilingual Education vagy Dual Language Bilingual Education) az osztályok összetétele vegyes, a tanulók körülbelül fele kisebbségi, másik fele többségi anyanyelvű. A tanítás során mindkét nyelvet nagyjából azonos arányban használják, de a nyelvek napszakok, tantárgyak vagy tanárok szerint elkülönülnek. Az is előfordul, hogy valamilyen szabály szerint váltogatják a tannyelvet. A tanulók így mindkét nyelvet magas szinten képesek megtanulni. A TÖBBSÉGI KÉTTANNYELVŰ oktatási forma (Bilingual Education in Majority Languages) több típust rejt magában. Célja minden esetben a kétnyelvűség elérése, amely kétnyelvű műveltséggel és kulturális pluralizmussal párosul. Az ilyen típusú iskolákban a tanulók általában két vagy több többségi nyelvet tantárgyak tannyelvéül használnak. Ide általában a következő iskolatípusokat szokás besorolni:

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

EGYÜTTHALADÓ. migráns gyermekek az. iskolában. Európai Integrációs Alap

EGYÜTTHALADÓ. migráns gyermekek az. iskolában. Európai Integrációs Alap EGYÜTTHALADÓ migráns gyermekek az iskolában TARTALOMALAPÚ NYELVOKTATÁSI SEGÉDANYAG MIGRÁNS GYERMEKEK ÉS PEDAGÓGUSAIK SZÁMÁRA Európai Integrációs Alap A program résztvevői Miskolci Egyetem Magyar Nyelv-

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok

Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok Egy nyelvet beszélünk? Öveges Enikő 2011. november 21. 1 Kitekintés legalább egy idegen nyelv kötelező 18 éves korig (pl. Bulgária, Csehország:

Részletesebben

A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány kerettanterveinek felülvizsgálata és a jogszabályi változásokhoz történő igazodása

A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány kerettanterveinek felülvizsgálata és a jogszabályi változásokhoz történő igazodása A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány kerettanterveinek felülvizsgálata és a jogszabályi változásokhoz történő igazodása A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány két kerettanterve: Kerettanterv két nyelven

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében dr. Erdei Ildikó 2012. április 13. Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein Az előadás felépítése: Temes megye - szórványrégió

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre OM azonosító: 036391 Paks Dózsa György út 103. http://vakbottyangimnazium.hu Iskolánk felsőfokú tanulmányokra

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/ Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/2017. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az utolsó két évfolyamon heti plusz két órában az emelt szintű

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

Képzések kódszámai: Pályaválasztási tájékoztatók időpontjai:

Képzések kódszámai: Pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: VETÉSI ALBERT GIMNÁZIUM 8200 Veszprém, Kemecse u. 1. Tel: 88/560-680, 560-681, 560-790 Tel/fax: 88/560-791 E-mail: igazgato@vetesi.hu vetesigimnazium.hu Igazgató: Szántai Erzsébet Pályaválasztási felelős:

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Kétszintű érettségi tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Az érettségi jellemzői Kétszintű közép és emelt szint

Részletesebben

A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában

A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában TEMPUS Közalapítvány Budapest, 2013. november 18. A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában Einhorn Ágnes Miskolci Egyetem, Tanárképző Intézet einhorn.agnes@gmail.com Eredményesség

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében. A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről

A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében. A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről A nemzetiségi elismerés feltételei Magyarország területén legalább egy évszázada

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetősége Tatabánya közoktatási intézményeiben KERTVÁROSI

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

NYELVOKTATÁS A FELSŐOKTATÁSBAN. Az államilag elismert nyelvvizsga követelménye a diplomához

NYELVOKTATÁS A FELSŐOKTATÁSBAN. Az államilag elismert nyelvvizsga követelménye a diplomához NYELVOKTATÁS A FELSŐOKTATÁSBAN Az államilag elismert nyelvvizsga követelménye a diplomához A nyelvoktatás jelenlegi helyzete a felsőoktatásban Nincs szabályozva a rendszere Nincs mindenhol Ahol van nem

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/ https://www.oktatas.hu

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/ https://www.oktatas.hu Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/2018. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu https://www.oktatas.hu www.felvi.hu Hol tanuljak tovább? I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi migráció, a globalizáció, az angol nyelv terjedése, a kommunikációs technológia fejlődése gyökeresen átformálta Európa hagyományos nyelvi térképét. A nyelvi és kulturális

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Nyelvpolitikai nyelvoktatáspolitikai K Ü L Ö N Ö S T E K I N T E T T E L A S Z O M S Z É D O K R A É S A R O K O N O K R A

Nyelvpolitikai nyelvoktatáspolitikai K Ü L Ö N Ö S T E K I N T E T T E L A S Z O M S Z É D O K R A É S A R O K O N O K R A Nyelvpolitikai nyelvoktatáspolitikai helyzetkép T É R B E N É S I D Ő B E N K Ü L Ö N Ö S T E K I N T E T T E L A S Z O M S Z É D O K R A É S A R O K O N O K R A A többnyelvűség ma az ET 2012. évi felmérése

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

A kutatótanári programtervek hasznosulása az intézményben, a köznevelésben II. ÉletPÁLYAutak konferencia Budapest, ELTE TTK november 14.

A kutatótanári programtervek hasznosulása az intézményben, a köznevelésben II. ÉletPÁLYAutak konferencia Budapest, ELTE TTK november 14. A kutatótanári programtervek hasznosulása az intézményben, a köznevelésben II. ÉletPÁLYAutak konferencia Budapest, ELTE TTK 2015. november 14. Dr. Várkuti Anna biológiatanár Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztási felelős: Józsáné Purgai

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi területek képzési struktúrájáról Tájékoztató a tagozatokról

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT "OT Budapcsl, JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu. OM azonosító: 027939

E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu. OM azonosító: 027939 E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 Az általános iskola hatodik osztályának elvégzése után: Hatosztályos gimnáziumi képzés Azok a tanulók választják ezt a képzési formát,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik (lsd. http://www.zoldkakas.hu/) Értékelési rendszerünk alapjai Azt tanúsítjuk, amit a diák

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 2364 ÓCSA, Falu Tamás u. 35. Telefon/Fax: 29/378-045 Honlap: www.bogim.hu E-mail: gimi@bogim.hu OM azonosító: 032552 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Középiskolánk

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

szintválaszt a Magyar- Angol Tannyelvű

szintválaszt a Magyar- Angol Tannyelvű Tájékoztatóa szintválaszt lasztásról a Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium és s Kollégium 11. évfolyamának félévi f szülői értekezletén Miért? A 12.-13. 13. évfolyamon a tanulók k bizonyos tantárgyak esetében

Részletesebben

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői A magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret, ének, rajz munkaközösség véleménye Kis Gábor intézményvezetői A pályázat formai

Részletesebben