AZ OLASZ-MAGYAR KULTURÁLIS KAPCSOLATOK ALAKULÁSA AZ OLASZ KULTÚRINTÉZET TEVÉKENYSÉGÉN KERESZTÜL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ OLASZ-MAGYAR KULTURÁLIS KAPCSOLATOK ALAKULÁSA AZ OLASZ KULTÚRINTÉZET TEVÉKENYSÉGÉN KERESZTÜL"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány AZ OLASZ-MAGYAR KULTURÁLIS KAPCSOLATOK ALAKULÁSA AZ OLASZ KULTÚRINTÉZET TEVÉKENYSÉGÉN KERESZTÜL Készítette: Tóth Boglárka Budapest

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Kultúrdiplomácia Olasz-magyar kulturális kapcsolatok A közös történelmi kapcsolatok Kultúrpolitika a két világháború között A Budapesti Olasz Intézet és a Római Magyar Akadémia Az intézet helyzete a 2. világháborút követően Keretegyezmény - A magyar-olasz kulturális egyezmény A Magyar - Olasz Kulturális Egyezmény XIV. Végrehajtási Munkaterve az Oktatás és a Kultúra Területén ( ) Az Intézet Az Intézet vezetése, az igazgató személye Finanszírozás Az Intézet, mint nonprofit szervezet Az Intézet tevékenysége Rendszeres kulturális tevékenységek: Szolgáltatások Alkalmi rendezvények Az Intézet program kínálatának összeállítása A rendezvényszervezés szempontjai, lépései Az Intézet tevékenységének korlátai és jövőbeni lehetőségei Az Intézet megjelenése a magyar sajtóban: méltatások és kritikák (hatékonyságmérés) Befejezés Grafikonok, diagramok jegyzéke 60 Irodalomjegyzék 61 Mellékletek 63 3

3 1. Bevezetés Mi jut eszébe ma, a XXI. század hajnalán egy magyar embernek, ha meghallja ezt a szót: Itália? Mindenekelőtt a szépség. A csodálatos tájak, az ékszerdobozhoz hasonlatos középkori észak-olasz kisvárosok, a gyönyörű festmények, a felejthetetlen és világhírű szobrok, épületek. Olaszország hallatán azonnal felidéződik bennünk a múlt, mégpedig az a múlt, mely mindezzel a szépséggel megajándékozta az ország lakóit. Hirtelen vágy ébred bennünk, hogy ott legyünk a helyszínen és gondtalanul sétálgassunk azokon az utcákon, ahol egykor Assisi Szent Ferenc élt, vagy Michelangelo alkotott. Amikor legalább gondolatban ott vagyunk és a macskakövön fogyasztjuk hamisítatlan olasz kávénkat, úgy érezzük, mintha valóban a középkorba csöppentünk volna. Egyszer csak észrevesszük, hogy nem foglalkoztat minket semmi, mintha kiürült volna a fejünk. A sétálástól kifáradva leülünk, élvezzük a kávé friss illatát, a sikátorok hangulatát, szemléljük az arra járó embereket, és ez elég is ahhoz, hogy tökéletesen kikapcsolódva, igazán jól érezzük magunkat. Mintha a világ valamiféle ős-bölcsőjében ringatóznánk. Hirtelen megszűnnek a problémáink, egészen egyszerűen elfelejtjük őket. Mi jut eszünkbe arról, ha azt halljuk: olaszok? Igen, itt már nem az ország ellenálhatatlan csábító ereje az első gondolatunk. Vég nélküli zajongás, állandó dudaszó az utcákon, óriási tömeg és autóáradat ezek talán az első asszosziációink. Továbbá: megbízhatatlan népség, akik dolgozni nemigen szeretnek és nem képesek kultúr ember módjára, visszafogottan viselkedni. Azért kedvesek és segítőkészek is, bármelyikük hosszasan eldiskurál velünk az utcán, anélkül, hogy beszélnénk a nyelvüket. És mindig vidámak. Richard Hillt is elgondolkoztatta az olasz nép: számára ők legmegfejthetetlenebb európai nemzet. Sokáig próbálkozhatunk kiismerni őket, pedig lehet, hogy nincs is rajtuk semmi kiismernivaló. Egyszerűen elégedettek azzal, amilyenek. Hibásan gondolkodnak azok, akik sok külföldi véleményéhez csatlakozva az édes semmittevés" és az olasz nép közé egyenlőségjelet tesznek. Ez nem más, mint az élet szeretete. Melyik népcsoportról tudjuk elmondani, megvan az a képességük, hogy 4

4 amikor csak tehetik, kinevetik magukat? Az olaszok nem azért nevetnek, mert nincs gondjuk, hanem mert az öröm, az élet-szeretete a rosszabb életkörülmények között is fontosabb és erősebb, mint a bánat és a halál. Gondolkodásmódjuk szerint az életet teljes mértékben ki kell élvezni. Mindenkor hálásak az élet áldásaiért. Az érzelem dominál a viselkedésükben, mindennapjaikban. Nagyon fontos nekik az emberek közelsége, a képek, színek, formák és minden olyan eszköz, amellyel érzelemvilágukat a legtökéletesebben ki tudják fejezni. Ahhoz, hogy egy a saját kultúránktól eltérő idegen ország kultúráját, szokásait megértsük, a róluk kialakult sztereotípiákat megváltoztassuk, a két kultúra és a két ország közötti problémákat a kommunikáció segítségével megpróbáljuk orvosolni, mindenekelőtt meg kell ismernünk és értenünk az idegen ország gondolkodásmódját és értékrendjét, a bőrükbe bújva kell kultúrájukkal azonosulni. Miután ezt megtettük, a kulturális akadályok könnyebben leküzdhetővé válnak, és könnyebb lesz közelebb hozni egymáshoz a nemzeteket. Egy adott nép kultúráját megismerni és elfogadni nehéz és összetett feladat. A különböző kultúrán nevelkedett emberek más-más érzéki világban élnek. Az ember képtelen levetkőzni kultúráját, mert az beette magát idegrendszere gyökeréig. Kultúrája határozza meg, hogyan észleli a világot. Kultúránk nagyobb részt rejtett és kívül esik a tudatos cselekvés szféráján. 1 Amíg Goethe szerint a németek mindent megnehezítenek, önmaguknak és másoknak is 2, Dürrenmatt pedig azt mondja: a svájciak egyszerre rabok és önmaguk börtönőrei 3, addig az olaszokról Stendhal így ír: Olaszország ugyanazért vonzó, amiért a szerelem. 4 Ez az egy megállapítás is igen találó az olaszokra. Egy olasz nem tervezgeti aprólékosan, hogy hosszútávon mi a legkifizetődőbb, legbiztonságosabb, hogyan spóroljon, s a kitűzött terveket határidőn belül teljesítse. Örül az éledt adta örömöknek, és nem törődik többnyire annak következményeivel. Nem az a fontos, hogy 1 E.T. Hall, 251. o. 2 R. Hill, 106. o. 3 R. Hill, 193. o. 4 R. Hill, 143. o. 5

5 mit hoz a holnap, hanem a ma áll középpontban. Ez a felfogás teljesen idegen a magyar emberétől, hiszen mi sokkal merevebben, görcsösebben aggódunk a jövőnkért, gyakran megkeserítve így jelenünket is. Ez a különbség a történelmünkből és kultúránkból ered. Mit tehetünk ma Magyarországon azért, hogy az olasz nép kultúráját, az olasz embert mélyebben megismerjük, hogyan tudjuk a róluk kialakult sztereotípiákat megszüntetni, és Beke Katát idézve mindannyiunk közös hazája -ként gondolni erre az országra, ahova bármikor szívesen elutaznánk egy kis időre. Mindkét ország fontosnak tartja kultúrája megismertetését, terjesztését, melyben kiemelkedő szerepet játszanak a kulturális intézetek. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a közel 70 éve létező Olasz Kultúrintézet mennyire sikeresen és eredményesen tudja terjeszteni a sokak által annyira kedvelt, ámde a magyartól lényegesen különböző olasz kultúrát Magyarországon. Feltevésem szerint a körülményekhez képest nagyszerűen megbirkózik a felmerülő akadályok áthidalásával és a Magyarországon tevékenykedő olasz intézmények között vezető szerepet játszik az olasz kultúra népszerűsítésében. Ám a várakozáshoz képest nem tud olyan széles rétegeket elérni, mint amit megcéloz. A fiatalabb generáció teljes egészében hiányzik a látogatók sorából. Témaválasztásomban meghatározó szerepet játszott vonzódásom az olasz kultúrához, az olasz nyelvhez, s az, hogy szakmai gyakorlatomat az Intézetben tölthettem. A dolgozat első része a témával kapcsolatos szakirodalomra támaszkodik, a második részben az elmúlt 5 év tevékenységeit vizsgálva dokumentumokkal, statisztikai adatok elemzésével, interjúval törekszem feltárni az Intézetnek olasz kultúra terjesztésében betöltött szerepét. Jelen dolgozatom elkészítésében különösen nagy segítséget nyújtott Jászay Magda és az Intézeti munkatársak kutatásainak publikációi. 6

6 2. Kultúrdiplomácia Mit is takar pontosan a kulturális diplomácia fogalma? Történeti szemszögből vizsgálva egészen a középkorig a különböző népcsoportok közötti háborúknak illetve kereskedelmi kapcsolatoknak köszönhetően jöttek létre spontán kulturális kapcsolatok. Később, a nagy földrajzi felfedezések korától a XIX. század végéig már irányított módon működő nemzetközi kulturális relációkról beszélhetünk, amikor is a legnagyobb nemzetközi befolyással bíró európai nagyhatalmak, mint Nagy-Britannia, Franciaország és Spanyolország jelentős erőfeszítéseket tettek nyelvük és kultúrájuk tudatos, világméretű terjesztésére. A XIX. sz. végétől, az államok közötti kulturális szerződések megkötésétől számíthatjuk a kulturális diplomácia születését, melyek eleinte akkor jöttek létre, ha más téren nem tudott két ország megállapodni egymással, s a kulturális szerződéssel kívánták kapcsolatukat javítani. Ma már nem csak enyhítő szereppel bír a kulturális diplomácia, hanem aktív nemzetközi csereprogramokat értünk alatta, melyeknek célja nemcsak a kulturális eredmények interkulturális elismertetése, hanem a nemzetek közötti politikai, gazdasági és szociális megértés előmozdítása. 5 A kulturális kapcsolatok tehát a nemzetközi béke és biztonság ügyét is szolgálják. Ugyanakkor az egyre globalizálódó világban, a transznacionális vállalatok térhódításával, az egyre vegyesebb összetételű társadalmak terjedésével szükségessé vált az interkulturális kommunikáció és menedzsment használata. Könnyen összetéveszthető azonban a propagandával. Bár többen úgy tartják, hogy nem a diplomácia része, csak politikai reklám, amely káros lehet az országok közötti kapcsolatokra, azonban akaratlanul is részt vesz az ország imázs kialakításában, az országkép-formálásában. A kulturális diplomácia célja részletesebben fogalmazva a saját nemzeti kultúra külföldi terjesztése és az egyetemes kultúra értékeinek hazai megismertetése, azaz a kulturális csere számára a lehető legelőnyösebb feltételek biztosítása, beleértve a partner-ország kultúrájának tanulmányozását, az oktatási, tudományos és művészeti kapcsolatok építését és ápolását" 6 5 Szakdiplomáciai tanulmányok, 96. o. 6 U. o., 103. o. 7

7 Annak érdekében, hogy e célt egy adott ország meg is tudja valósítani, a következő feladatokat kell végrehajtania: 1. Nemzeti kultúra, oktatás és tudomány képviselete a partnerország felé. 2. A partnerország kultúrájának, oktatási és tudományos életének figyelemmel kísérése. 3. Kulturális tárgyalások lebonyolítása a két ország között. 4. Kapcsolatok ápolása, menedzselése. 5. Saját kezdeményezés a kulturális kapcsolatok fejlesztésére 7. Összegezve tehát a kultúra-átadás, a kultúra-átvétel, a nemzeti érdekek előmozdítása és hozzájárulás a nemzetek közötti jobb megértéshez tekinthető a kulturális diplomácia legfőbb céljainak. Bonyolult ágazata ez a diplomáciának, hiszen a tevékenység magában hordozza a művelődés- és külpolitikát is, melyeknek korlátot szab a nemzetközi élet, de mindig képes arra, hogy biztosítsa a rendszeres párbeszédet a nemzetek között. A kulturális diplomácia általános érvényű feladatai ezek, melyeket országokra lebontva más-más megállapodás szabályoz. 7 U. o., 102. o. 8

8 3. Olasz-magyar kulturális kapcsolatok A közös történelmi kapcsolatok Az európai műveltség fő forrásának tekintett itáliai félsziget és a Kárpát-medence földrajzi közelsége kezdettől fogva szükségszerűen magával hozta a népeik közt szövődő, sokrétű kapcsolatokat. Dinasztikus érdekek és egyházpolitika, kereskedelmi célkitűzések és tudásvágy, hatalmi törekvések és műpártolás egyaránt alapul szolgáltak az államközi és egyéni összeköttetésekben. Ezek az összeköttetések nem voltak mindig zavartalanok, a honfoglaláskori kalandozó magyarság első itáliai látogatásai az olaszokban rémült kétségbeesést keltettek, ahogy a magyar vezető rétegek is ellenségesen fordultak szembe az Itáliából jött idegen trónigénylőkkel. Az életmód, a felfogás és a vérmérséklet különbözősége gyakran meg nem értést és bírálatot váltott ki a másik nép fiaiból-de a nagy szellemi áramlatok, a közös eszmények és azonos érdekek hidat teremtettek a kölcsönös rokonszenv és megbecsülés felé, és hazájuk történelmének válságos korszakaiban szövetségessé tették a hasonló célokért harcoló olaszokat és magyarokat. 8 Az olasz-magyar kulturális kapcsolatok virágzó korszakát jelentette az itáliai eredetű humanista és reneszánsz kultúra megjelenése Magyarországon, mely kultúra befogadása jóval korábban vált érzékelhetővé Európa többi országaihoz képest. A humanizmus Magyarországon már az Anjou-ház és Zsigmond király uralkodása idején kezdődött, de gyökerei már a XI. és a XII. századi latin nyelvű magyar irodalomban is felfedezhetőek. Azonban a magyarok első közvetlen találkozása az olaszországi humanizmussal Zsigmond király évi itáliai utazására, majd az azt követő konstanzi zsinat ( ) éveire tehető. Ez a két történelmi erejű esemény alapvető volt az olasz-magyar kulturális kapcsolatok alakulásában, hisz a szép számú királyi kíséret tagjai számára lehetőséget nyújtott az olasz humanizmus jeles képviselőivel (Poggio Bracciolini, Leonardo Bruni, Antonio Loschi, Pier Paolo Vergerio, stb.) való megismerkedésre. Ráadásul néhány olasz humanista, mint például Pier Paolo Vergerio, le is telepedett Magyarországon, s ösztönző hatásával hozzájárult a magyar szellemi élet megtermékenyítéséhez, amely Mátyás király idején érte el fénykorát. 8 Jászay Magda: Párhuzamok és kereszteződések: A magyar-olasz kapcsolatok történetéből 9

9 Ez az évszázadokra visszatekintő kapcsolat napjaink olasz-magyar együttműködését alapozta meg Kultúrpolitika a két világháború között Az együttműködés sikerességét nagyban meghatározta gróf Klebelsberg Kuno ( ) vallás- és közoktatásügyi miniszter tevékenykedése. Miniszteri posztja átvételekor, 1922-ben első dolga volt kijelenteni, hogy a hazát nem a kard, hanem elsősorban a kultúra emelheti ismét magasra. A lényeg az a felismerés, hogy a válságba jutott és sokban elmaradt ország felemelkedését elsősorban a kultúra szintjének emelésével lehet elősegíteni. Ez sokban egybecseng azzal, amit a Magyar Tudományos Akadémia alapítója, gróf Széchenyi István írt 1830-ban, hogy nem a természet, hanem elsősorban a kiművelt emberfők sokasága teszi a nemzetet naggyá, míg az értelmi fejetlenség előbb-utóbb minden bizonnyal függésbe hoz. Kultúrpolitikám -írta 9 a miniszter 1927-ben - két alapgondolaton épül fel. Emelni igyekszem a magyar nemzet széles néprétegeinek értelmi szintjét Gondoskodni kell azonban arról is, hogy kellőszámban álljanak rendelkezésre olyan férfiak, különösen szakemberek, akik teljesen európai színvonalon vannak, hogy így minden működési téren elsőrangú erőkre támaszkodhassunk. 1 Különösen ezt a célt szolgálták a külföldi magyar intézetek és a magas műveltség célját szolgáló külföldi ösztöndíjak, mely utóbbiakat az Országos Ösztöndíjtanács ítélte oda kellő szakmai ajánlások alapján azoknak a fiatal pályázóknak, akikről úgy ítélte, hogy megfelelő szakmai felkészültséggel és tehetséggel rendelkeznek. S ehhez járultak a külföldi országok által felajánlott ösztöndíjak is. Az közötti bő évtizedben több mint 1500 magyar ösztöndíjas töltött hosszabb-rövidebb időt külföldön, főleg a jelentős, nagy európai országokban, és azokban, amelyek magyar szempontból különös jelentőséggel bírnak. A külföldi magyar intézetek a helyi lehetőségektől függően többféle funkciót is elláthattak, különböző szervezeti egységek segítségével a közös kereten belül. Működhetett bennük kutatóintézet könyvtárral, végzett fiatal kutatók számára, főleg a 9 Tudomány, kultúra, politika, gróf Klebelsberg Kuno válogatott beszédei és írásai 10

10 történelem és rokon tudományai terén. Egyes intézetek az ilyen kutatóknak és más ösztöndíjasoknak szállást, internátust is tudtak nyújtani, ilyenek kapták helyenként a Collegium Hungaricum nevet. A mi kifejlődésben levő külföldi intézeteinkben az a specifikum, hogy mi voltaképpen két intézményt egyesítünk közös szervezetben, úm. kutatási intézetet főiskolai tanulmányaikat már bevégzett fiatal tudósok számára, kik azért mennek külföldre, hogy valamelyik neves professzor vagy más elsőrendű szakember mellett magukat tökéletesítsék vagy éppen önállóan tovább kutassanak és főiskolai internátust, mely főiskolai hallgatók befogadására szolgál. Számos különleges szakmára ugyanis főiskoláink, sajnos, még nincsenek úgy berendezve és felszerelve, hogy itthon teljesen a magunk erejéből elsőrangú szakembereket tudnánk nevelni, mint például csillagászatban, zenetörténelemben stb., s ezenfelül a modern nyelvészet terén is csak abban az esetben lesznek jó középiskolai tanáraink, ha az angol, a francia, a német és az olasz nyelv leendő középiskolai tanárait legalább részben az illető ország főiskoláin képezzük ki. A magyar külföldi intézet típusa tehát kutatóintézetnek és főiskolai internátusnak közös szervezetbe való egyesítéséből fog állni, melynek keretében az egyetemi hallgatókra csak kedvező hatással lehet, ha fiatal tudós és kutató honfitársaik környezetében élhetnek. 10 (Klebelsberg) A külföldi ösztöndíjak és intézetek Klebelsberg féle programja nem a semmiből született. Sikeressé épp azért válhatott, mert olyan előzményekre építhetett, amelyek évszázados történelmi trendek velejáróinak tekinthetők. Az egyik ilyen trend volt a peregrináció, vagyis az, hogy magyarországi fiatalok egy része külföldi egyetemeken, intézményekben fejezte be tanulmányait, ahonnan korszerű ismeretekkel tért haza. A legkorábbi kapcsolatok Rómához fűződtek, ahol azután a XVI. Század óta a Collegium Hungaricum Germanicum intézményesen nevelte az egyházi vezetők egész sorát. A másik trend, a külföldi történeti, levéltári kutatásoké, ugyancsak jelentős múltra tekinthetett vissza. Rómában magyar jezsuita történészek egy jelentős adatgyűjtő iskola képviselőiként már a XVII. Század óta kutattak magyar vonatkozású dokumentumok után. 10 Kosáry Domokos: Magyarország Kultúrpolitikája az első világháború után 11

11 Ez a központi levéltár fontos volt más európai ország számára is, de Magyarország számára még fontosabb volt, hiszen a magyar királyi levéltár anyaga a Dunába veszett 1526-ban. A Magyar Tudományos Akadémia már alapítása után foglalkozni kezdett a külföldi levéltárak kiaknázásával. A római kutatások akkor nyertek új lendületet, amikor XIII. Leo pápa a vatikáni titkos levéltárat megnyitotta a kutatók előtt. Sorra alakultak a különböző országok szakkönyvtárai és akadémiái. A magyar tudósok közül Fraknói Vilmos, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, majd később alelnöke szerezte a legtöbb érdemet. Az ő kezdeményezése nyomán, egy általa adományozott és könyvtárral is felszerelt villában alakult meg 1895-ben a Római Magyar Történeti Intézet. Fraknói felajánlására az intézetet 1913-ban a magyar állam vette át. Az új intézetnek 1914 őszén kellett volna megnyílnia, de erre már csak a háború után került sor, a művészettörténész Gerevich Tibor vezetése alatt, aki az olasz magyar kulturális kapcsolatokban azután is jelentős szerepet vitt, hogy a budapesti egyetem professzora lett ben új épületben kezdte meg működését a Római Magyar Akadémia, ahol otthont kaptak a fiatal kutatók, ösztöndíjasok, leendő magyar nyelvtanárok, sőt művészek is, és ami az olaszországi magyar kulturális tevékenység központja lett A Budapesti Olasz Intézet és a Római Magyar Akadémia A két intézet nagyjából egy időben, az 1930-as években kezdte meg működését, de két egymástól eltérő utat jártak be. Míg a Római Akadémia a Collegium Hungaricum nevet viselve kutatóintézetként és kollégiumi internátusként működött, ahol a fiatal tudósok kedvükre kutathattak, addig a budapesti kultúrintézet a kezdektől fogva nevéhez hűen a két ország közötti kulturális kapcsolatok diplomáciai ápolását végezte, működését ez az irányvonal határozta meg az elmúlt hetven év során. A Római Akadémia helyzete azonban más volt. A kutatóintézeti jelleg megszűnt, csak az 1990-es évek elejétől volt a vezetők fő célkitűzése a régi tudományos intézet visszaállítása. Eldöntötték, hogy új szempontokat alkalmaznak az ösztöndíjas politikában, újraalapítják a könyvtárat és az Intézet arculatát általában tudományos intézménnyé formálják. Ezzel a Római Akadémia ismét elfoglalhatta helyét a város megbecsült és tekintélyes külföldi akadémiái között. Erőfeszítéseinket arra kell koncentrálni, hogy ezek a nagy múltú kollégiumok, akadémiák az őket megillető szerepet töltsék be nemcsak az olasz-magyar 12

12 kapcsolatokban, hanem abban, hogy Magyarország visszataláljon az egységes Európába. Olyan szinten kell működniük, hogy a befogadó országok tudományos, kulturális és művészeti elitjével elismert párbeszédben tudjanak maradni. 16 Jelenleg az idegen nyelvek és irodalmak könyvtárában körülbelül ötezerre tehető a magyar könyvek száma. A nyelvoktatást magyar anyagokkal jól felszerelt nyelvi laboratórium segíti. A diákok az első év után államközi egyezményben biztosított ösztöndíjjal vehetnek részt a Debreceni Egyetem kurzusain, szakdolgozatuk írásának elősegítésére hosszabb ösztöndíjakban részesülnek, illetve a Socrates/Erasmus európai program keretében teljes szemesztereket végezhetnek magyarországi egyetemeken. A budapesti Olasz Intézet hasonlóan jó feltételeket kínál azon magyar bölcsészek és olaszt tanulók számára, akik szeretnének néhány hónapot Olaszországban tölteni. A Római Akadémia a római magyar tanszékkel együttműködve 1981-től kezdve kétévente tudományos konferenciákat rendez, mivel az oktatás mellett igen nagy fontosságot tulajdonítanak a rendszeres hungarológiai kutatómunka megszervezésének. Az utóbbi két és fél évtizedben komoly eredményeket tudtak felmutatni mind a kutatómunka, mind a magyar irodalom és kultúra olaszországi terjesztése terén. A budapesti intézet szintén jó kapcsolatokat ápol az ELTE olasz tanszékével, számos projekt valósult meg közös munkájuk gyümölcseként. Mindemellett az Intézet igazgatója olasz irodalmat oktat az egyetemen. A Római Akadémia lehet, hogy visszatér a kezdeti gyökerekhez, ugyanis az új egyetemi reform keretében a magyar nyelv kiegészítő szakká vált, a nyelvoktatást szerződéses tanárokkal oldják meg, addig amíg van a nyelv iránt érdeklődés. Ez egyelőre csak fenyegetésként jelentkezik, de ha bekövetkezik, ismét a magyar tudományos intézeteknek kell magukra vállalni a külföldi hungarológiai kutatások szervezését és a külföldi magyarságtudományi kutatók képzését, mint ahogy azt tették a múlt század első évtizedeiben. Mindkét épület nagyon értékes, valószínűleg kevesen tudják, hogy a római palota a magyar állam legértékesebb külföldi tulajdona, de a budapesti intézet sem kevésbé rangos és impozáns. 16 Kosáry,

13 3. 3 Az intézet helyzete a 2. világháborút követően A második világháború kitörése sem csökkentette a két szövetséges ország élénk kulturális cseréjét, sőt az olasz politika kulturális téren is azokra a nemzetekre összpontosult, amelyek a háborúban Olaszország oldalán álltak. A római és a budapesti kormány támogatta a két nép kölcsönös megismerésére irányuló kezdeményezéseket. Míg állami intézkedések segítették elő az olasz nyelv tanítását a magyar gimnáziumokban, a budapesti egyetemen Rodolfo Mosca professzor vezetése alatt álló Rassegna d Ungheria (Magyarországi Szemle) olasz nyelven tájékozatta a félsziget olvasóit a magyarországi élet eseményeiről. Az Olasz Kultúrintézet, mint a magyarolasz kulturális csere központja és közvetítője, továbbra is vonzotta mindazokat az értelmiségieket, akiket a háború korlátozott szabad mozgásterükben. A háború döntő fejleményei azonban nemsokára súlyosan kihatottak az Intézet életére is. A budapesti olasz kolónia két részre szakadt: akik elismerték a királyi kormány törvényes voltát, illetve a fasiszta elemek, akik Mussolini és a Saló-i kormány mellé álltak. A magyar kormány, amelyet szövetségi szerződése még Németországhoz kötött, de szintén megoldást keresett, hogy a háborúból kikerüljön, kényes helyzetbe került: nem tehette meg, hogy ne ismerje el a németektől támogatott újfasiszta kormányt, másrészt nem akarta útját állni a magyarországi Olasz Követség működésének, ahol a beosztottak nagy része éppúgy, mint a Kultúrintézetben, a Badoglio-kormány mellett tett hitet. Magyarország így tanúja lehetett két olasz diplomáciai képviselet: a Badogliopárti és a Saló-i kormány részéről kiküldött szerv nem mindig békés együttélésének, mindketten hivatalos kapcsolatban álltak a magyar kormánnyal, diplomáciai védettséget élvezve. Ezért, amikor egy válságos pillanatban fasiszta elemek erőszakkal próbálták hatalmukba keríteni az Intézetet, ahol az igazgató, Aldo Bizzari professzor szilárdan kitartott a németbarát Mussolini rezsim elutasítása mellett, a magyar rendőrség azonnal közbelépett és eltávolította a támadókat. Ezután a magyar hatóságok állandóan őriztették az épületet, hogy további incidenseknek elejét vegyék. Az Intézet egy darabig még folytathatta munkáját, bár csökkentett mértékben, a háborús helyzet súlyosbodása miatt. Míg végül március 19-én Magyarországnak a német fegyveres erők általi katonai megszállása egyszerre felborította az ingatag egyensúlyt. A Gestapo haladéktalanul megkezdte a németellenes beállítottságukról ismert személyek letartóztatását és 14

14 megindult a lakosság zsidó rétegeinek üldözése. Sok más mellett azonnal elfogták és koncentrációs táborba vitték Bizzari professzort, az intézet igazgatóját, míg az olasz kolónia Badoglio párti tagjait egy vidéki kastélyba internálták. Természetesen megszüntették a királyi kormány diplomáciai képviseletét is. A vezetés nélkül maradt és bizonytalan helyzetű Istitutónak minden működését be kellett szüntetnie. Egy titkár gondnok őrizetére bízva kellett átélnie a főváros többi részével együtt az orosz csapatok ostromát ben az Intézet anyagi eszközök nélkül, olaszországi intézkedésre várva, zárva maradt. Ennek ellenére hasznos feladatot tölthetett be: szállást adott német fogolytáborokból szabadult olasz katonáknak, akiket Magyarországra irányítottak, mivel az Olaszországba vezető utak és közlekedési eszközök még nem voltak használhatóak. Hazaszállításukra várva az Intézet aránylag sértetlen helyiségeiben találtak szükség-elhelyezést. Ezeket részben betegszobákká alakították, mivel a volt hadifoglyok egy része a fogságban szerzett betegségben szenvedett. A súlyosan sérült épületen a többi szükséges javítási és helyreállítási munkálatok csak fokozatosan lehetett végezni, a nehéz háború utáni helyzetre való tekintettel. Ennek ellenére a palota addig is ideiglenes szállást adhatott néhány helyiségben az Olasz Követség irodájának, miután annak székházát az ostrom alatt egy tűzvész teljesen tönkretette. A rendes diplomáciai kapcsolatokat újra felvette a két ország, és határozatba került, hogy újra működésbe helyezik a kulturális központokat is a két fővárosban. Magyarország jó diplomáciai kapcsolatokat akart folytatni a szovjet érdekszférán kívülálló országokkal is, ez magával hozta az Olaszországgal folytatott kulturális csere további fenntartását. Ily alapokon az Istituto is jó kilátásokkal nézhetett jövendő tevékenysége felé. A politikai események azonban újból veszélybe sodorták az Intézet tevékenységét. A szovjet befolyás alatt ellenségesen viszonyultak a kommunista tömbön kívüli népek gondolkozásához és kultúrájuk, a hivatalos ortodox ideológiával nem egyező minden megnyilvánulásához. A sajtót és a postát szigorúan cenzúrázták, beszüntették a külföldi utazásokra szóló útlevelek kiadását, kivéve a hivatalos utakat. Akadályoztak minden turistaforgalmat, és korlátozták a külfölddel való személyes kapcsolatot. Az országban 15

15 lévő képviseletekkel való érintkezést szigorúan ellenőrizték. Az iskolareform keretében eltörölték a középfokú oktatásban a nyugati nyelvek, köztük az olasz tanítását. Mindemellett az Olasz Intézetet a franciával együtt megkímélték, míg a British Councilt bezárták. A döntésben bizonyára közrejátszott, hogy egy hidat akartak fenntartani a két ország között, hogy az esetleges későbbi fejlemények számára alapul szolgáljon. Ám a kedvezőtlen körülmények ellenére sem csökkent, az Istituto látogatóinak száma. Sőt, az emberek mohón olvasták a könyvújdonságokat és folyóiratokat, hallgatták és fogadták lelkes helyesléssel az órákat és előadásokat. A következő években, miután a magyar helyzet valamennyire nyugvópontra tért, a feszültségek enyhültek, mindkét kormányban felmerült a kapcsolatok újbóli ápolása és működtetésének lehetősége. Jelentős lépés volt ebben az irányban az a kétoldalú döntés, hogy felélesztik az ösztöndíjak adományozásának gyakorlatát a kölcsönösség alapján. Ez az intézkedés új távlatokat nyitott az italianisták számára, akiket a hidegháború kezdete óta hermetikusan elzártak Olaszországtól. Elárulja ezt a szegedi egyetem olasz tanszéke hallgatóinak tanúsága: számukra Luigi Bernabó-Brea, a neves siracusai régész, aki az Olasz Kultúrintézet meghívására náluk is tartott előadást, az egyetlen olasz volt, akivel életükben találkoztak. A 2. világháború után Magyarország szovjet érdekszféra alá került és ezzel lényegében véve megszűnt az ország külpolitikai mozgástere. A vesztes világháborúk, a forradalmak, a trianoni békediktátum mind hozzájárultak ahhoz, hogy hazánk politikai tekintélye csökkent, gazdasága tönkrement, jövője bizonytalanná vált, a lakosság hite, önbizalma szertefoszlott. Az enyhülés folyamata 1963-ban vette kezdetét. Ebben a helyzetben a felemelkedés felé egyetlen út vezetett: egy újszerű nemzeti érzés kibontakoztatása az emberekben, melynek alapja az a felismerés, hogy a magyarság nem rendelkezik számottevő nyersanyagkészlettel, gazdasági erőforrásokkal, de hatalmas kulturális értékek birtokában van. Ez az új helyzet, mely a nemzetközi elszigeteltség végét is jelentette, eredményezte, hogy több ország, köztük Olaszország is nagyköveti szintre emelte Magyarországgal fenntartott diplomáciai kapcsolatát. Ez a diplomáciai lépés, az addig nem felhőtlen kapcsolatok normalizálására irányuló gesztusként volt értékelhető. Ennek hatására a gazdasági kapcsolatok is megélénkültek a két ország között. A két kormány között 16

16 évekig folytak bizalmas tárgyalások. A Vatikán a szocialista országok közül elsőként Magyarországgal kötött államközi megállapodást. Újra feltámadt a két nemzet negyvennyolcas összetartásából fakadó hagyományok emlékezete, újra felidézték a közös történelmi tapasztalatokat és hosszú évszázadok sokoldalú kapcsolatait. A művészi és kulturális értékek és a tudományos eredmények terjesztése politikailag is hasznos eszközzé válhatott, hogy még közelebb hozza egymáshoz a magyarokat és az olaszokat Keretegyezmény - A magyar-olasz kulturális egyezmény Az olaszországi kultúrát nyelvet, annak oktatását, művészetet, tudományos eredményeket, viselkedési és szokásrendszert, valamint vallási kultúrát hazánkban a Magyarországi Olasz Kultúrintézet hivatott képviselni. A Kultúrintézet az Olasz Nagykövetség részintézményeként végzi el a két ország közötti kulturális diplomáciai feladatokat. Az államok közötti együttműködés legfontosabb jogi keretei a kulturális szerződések, melyekben megfogalmazzák a közösen megvalósítandó teendőket. A szerződések általában 1-3 évre szólnak. Munkatervekben rögzítik a konkrét feladatokat. Ezek száma mára a gyakorlatban csökkent. A Magyar Fél és az Olasz Fél képviselői a két ország között szeptember 21-én Budapesten aláírt kulturális egyezmény 17. cikkében foglaltaknak megfelelően találkoztak, hogy megtartsák a Vegyesbizottság XIV. Ülését. A Felek annak tudatában, hogy a kapcsolatok továbbfejlesztése kultúra és az oktatás területén elősegíti a népek közötti együttműködés és megértés erősítését, ismételten kinyilvánítva közös elkötelezettségüket az országaik között bilaterális és multilaterális szinten, valamint a regionális szervezeteken belül (Európa Tanács, Magyar olasz -szlovén trilaterális együttműködés, KEK, Alpok-Adria Munkabizottság) létező intenzív kulturális és tudományos együttműködés további előmozdítására. Ez a hivatalos okmány irányítja a magyar-olasz kulturális kapcsolatok fejlesztését és konkrétan a Magyarországi Olasz Kultúrintézet tevékenységét is. Az egyezményt 4 évente megújítják, bővítik a felek. 17

17 A Magyar - Olasz Kulturális Egyezmény XIV. Végrehajtási Munkaterve az Oktatás és a Kultúra Területén ( ) Az alábbi csereprogramokban állapodtak meg: 1. Oktatás 2. Ösztöndíjak 3. Kultúra és művészet 4. Régészet 5. Levéltárak, könyvtárak, könyvkiadás 6. Tájékoztatás 7. Ifjúság, sport és idegenforgalom 8. Emberi jogok 9. Zárórendelkezések Mellékletek. A mi szempontunkból a 3. egység, azaz a kultúra és a művészet a lényeges, az egyezmény többi részét részletesen nem vizsgáljuk, noha azok is ugyanolyan fontos részét képezik a két ország közötti megállapodásnak. 1 Kulturális egyezmények: a két ország a Római Magyar Akadémián és a Magyarországi Olasz Kultúrintézeten keresztül valósítja meg kulturális együttműködését. 2 Kiállítások: a 4 évre tervezett kiállítások felsorolása 3 Színház- zene- és táncművészet: a két ország kiemelkedő művészeinek előadókörútjainak támogatása, a rock és jazz zenészeket is beleértve, megjelölve a fenti területeken a fő illetékes intézményeket; kortárs művészet kölcsönös támogatása; az olaszországi és a magyarországi Mittelfest fesztiválon való részvétel mindkét fél részéről. 4 Filmművészet: az 1982-ben aláírt Kétoldalú Filmkooprodukciós Egyezmény megújítása; más európai egyezményekben való részvétel által a felek kölcsönösen támogatják egymás jelenlétét a két országban rendezendő filmfesztiválokon, mint a 18

18 római HungaroCinemaFest és a budapesti kéthetes MittelCinemaFest; lehetőség szerint 2 évente a másik ország filmművészetének legjobb alakításait bemutató filmszemle és filmszakmai találkozó megszervezése, megjelölve az illetékes közreműködő intézményeket. 5 Fesztiválok, kulturális események és megemlékezések: a megjelölt alkalmakkor a rendezvények színvonalát a felek kölcsönösen emelik saját kiemelkedő művészeik részvételével; szorgalmazzák a két ország legnagyobb operaházai közti együttműködést; az Európai Utas Alapítvány és folyóirat európai együttműködés szellemében létrehozott szemináriumait nagyra értékelik. 6 Kulturális javak védelme: művészeti javak megőrzésének és restaurálásának támogatása a megjelölt intézmények által; tájvédelem, és a történelmi városközpontok védelmének támogatása; a két ország múzeumainak és katalogizálási módszereinek kölcsönös megismertetése; a felek együttműködnek a műtárgyak tiltott ki- és behozatala ellen; szorosabb együttműködés szorgalmazása az UNESCO Világörökség Egyezmény végrehajtásában. 11 Mint már említettük, a kulturális kapcsolatok építésének nemcsak a kultúra-átadás és átvétel a célja, hanem egyben cselekvő hozzájárulás az államok, nemzetek közötti jobb megértéshez, bizalom-építéshez, a nemzetközi biztonság erősítéséhez." 12 A kultúra így nemzetközi szinten is igen fontos szerephez jutott. A kultúra a saját kommunikációs eszközeivel közvetíti más nemzetek felé az értékeit, ugyanakkor a kultúra közvetítés egésze válik az országok közti kommunikáció eszközévé. Ez a XIV. Egyezmény van még mindig érvényben, de a tervek között szerepel a kormányközi egyezmény megújítása. 11 Magyar-Olasz Kulturális Egyezmény XIV. Munkaterve, o. 12 Szakdiplomáciai tanulmányok, 103. o. 19

19 4. Az Intézet Az Intézetnek jelenleg Budapest VIII. kerületében a Bródy Sándor utca 8.szám alatt található épület ad otthont, amely 1865 és 1902 között a Magyar Parlament székhelye volt. Az épület 1865-ben épült Ybl Miklós tervei alapján, Ferenc József jóváhagyásával. Az első parlamenti ülést december 10-én nyitották meg. A Parlament végül 1902-ben az ideiglenes épületből elköltözött a Duna partján, Steindl Imre tervei alapján készült végleges helyére. Minthogy az épület funkció nélkül maradt, 1903-ban városi könyvtárrá és múzeummá akarták átalakítani, ez azonban a hatalmas költségek miatt nem valósult meg, így egészen 1920-ig alkalmi kiállításokat és vásárokat rendeztek az épületben. Néhány évvel később a Fővárosi Statisztikai Hivatal költözött be az épületbe és ott is maradt egészen 1942-ig. Az épület 1942 óta van az olasz állam tulajdonában, napjainkban is ez a helyzet. Egy 1935-ben Rómában aláírt kulturális szerződés értelmében a Bródy Sándor utca 8. szám alatti épület, a hozzátartozó telekkel együtt május 14-től ingyenesen és örök időkre átmegy az olasz állam tulajdonába abból a célból, hogy ott helyet kapjon a Magyarországi Olasz Kultúrintézet. Az Olasz Kultúrintézetet a magyar fővárosban már 1937-ben felavatták, miután Horthy Miklós, Magyarország kormányzója Rómában járt, illetve az olasz uralkodó pár 1937-ben Budapestre látogatott. Ez lett az olasz kultúra elterjedésének központja. Két fiókirodája volt Debrecenben és Pécsett is, külön könyvtárral és külön kulturális és oktató tevékenységgel. Az Intézet által szervezett nyelvtanfolyamok nagy látogatottságuk miatt fővárosi iskolákban kaptak helyet, míg az Intézet saját termeiben könyvtárat és folyóirattárat rendezett be, ahol különféle rendezvényeket, előadásokat, hangversenyeket, vetítéseket, találkozókat rendeztek a művészeti és szellemi élet számos olasz képviselőjének részvételével. Hogy a helyszűke okozta nehézségeket megszüntesse és az olasz intézménynek feladata fontosságához méltó székházat jutasson, Budapest Főváros február 3-án Olaszországnak adományozta a Nemzeti Múzeum kertjére néző neo-reneszánsz épületet, amely mai napig otthont ad az Olasz Kultúrintézetnek. 20

20 Az ajándékozási szerződés harmadik pontja szerint: az épület műemléki jellegét meg kell őrizni mind a külső homlokzat, mind pedig a belső nagyterem tekintetében. Az olasz kormány haladéktalanul gondoskodott a palota teljes helyreállításáról, megfelelően szépítette és átalakította a fontosabb helyiségeket és berendezéssel látta el, hogy alkalmassá tegye azt az Intézet munkájának biztosítására pengő költséggel restauráltatta az épületet. Akkor vezették be a központi fűtést, a padlót parkettel helyettesítették és teljes tatarozást végeztek kívül és belül június 21-én az új székház nagyszabású ünnepséggel megnyitotta kapuit, jelen volt Horthy Miklós, Magyarország kormányzója, Kállay Miklós miniszterelnök, a vallás- és közoktatásügyi, valamint több más miniszter és államtitkár, a képviselőház elnöke, Budapest főpolgármestere, az egyetemek rektorai és a diplomáciai testület, élén az apostoli nunciussal. Olaszországot C. A. Biggini oktatásügyi miniszter, A. De Cicco, a Külföldi Olaszok Hivatalának főigazgatója és B. Giuliano professzor, a Kultúrintézet elnöke képviselte. Ott volt a megnyitón a nagyszámú magyarországi olasz kolónia is. Az intézmény a magyar-olasz kulturális kapcsolatok, a művelt rétegek már kialakult érdeklődését szentesítette. Ez az érdeklődés a háború után éledt ujjá és bontakozott ki, amikor a Habsburg-monarchia már felbomlott és egyik ország sem volt részese azoknak az ellentéteknek, amelyek a háború szakadékát megásták. Újra feltámadt a két nemzet rokonszenve Az Intézet vezetése, az igazgató személye A Magyarországi Olasz Kultúrintézet finanszírozását az Olasz Köztársaság Külügyminisztériuma biztosítja, a kultúrintézet vezetőjét pályázat útján a Külügyminisztérium nevezi ki. A mindenkori igazgató megbízása két évre szól, melyet az esetek 90%-ában még két évvel meghosszabbít az illetékes minisztérium, az igazgató kérelmére. Alapesetben hivatásos kulturális diplomatáknak tekintjük mindazon köztisztviselőket, akik kulturális külkapcsolati feladatokat látnak el. Az igazgató személyének kiválasztása azonban igen nagy dilemma elé állítja a hatóságot: olyan ember kerüljön egy kultúrintézet élére, aki kiemelkedő művész, tudós, menedzser avagy kiváló diplomata. Az ideális eset az lenne, ha egyszerre mindhárom tulajdonsággal rendelkezne 21

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Európai kulturális egyezmény

Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Official version: European Cultural Convention / Convention culturelle européenne (European Treaty Series, No. 18 / Série des traités européens,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről Budapest, 2007. május

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31.402/2007 Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa 2008. cím elnyerésére Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

2008. évi Közhasznúsági jelentése

2008. évi Közhasznúsági jelentése ÚTON Ifjúsági - Kulturális Egyesület 4024 Debrecen, Rákóczi u. 62./A. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2008. május 30. Szűcs Kornél Balázs Elnök 1 A z ÚTON Ifjúsági Kulturális Egyesület Közhasznúsági

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

December 28. Nőtt a felvételizők átlagpontszáma

December 28. Nőtt a felvételizők átlagpontszáma December 28. Nőtt a felvételizők átlagpontszáma http://www.nepszava.hu/default.asp?ccenter=onlinecikk.asp&articleid=1280582 Tízzel nőtt a felsőoktatási intézményekbe felvettek által elért átlagpontszám

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Közvetlen előzmények 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés: 1.

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 428. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Nyt.szám: HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email htbk.szfvar@regiment.hu,

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 Vác, 2014. április Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület június 27-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2013. Előkészítő: Cserép László E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla Az ÉV Projektmenedzsere Díj kiírási rendszere A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla, a magyar projektmenedzsment szervezetek által létrehozott közösség, amely évente a Projektmenedzsment világnapján Év

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

Magyarországi Klímacsúcs Szentendrén, a REC zéró CO2 emissziójú magyarországi központjában!

Magyarországi Klímacsúcs Szentendrén, a REC zéró CO2 emissziójú magyarországi központjában! A Klíma Klub médiatámogatói partnereket keres! III. Magyarországi Klímacsúcs Magyarországi Klímacsúcs Szentendrén, a REC zéró CO2 emissziójú magyarországi központjában! Magyarország feladatai Mexikó után

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015

Közhasznúsági melléklet 2015 Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Imaház utca 2/a.

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben