AZ OLASZ-MAGYAR KULTURÁLIS KAPCSOLATOK ALAKULÁSA AZ OLASZ KULTÚRINTÉZET TEVÉKENYSÉGÉN KERESZTÜL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ OLASZ-MAGYAR KULTURÁLIS KAPCSOLATOK ALAKULÁSA AZ OLASZ KULTÚRINTÉZET TEVÉKENYSÉGÉN KERESZTÜL"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány AZ OLASZ-MAGYAR KULTURÁLIS KAPCSOLATOK ALAKULÁSA AZ OLASZ KULTÚRINTÉZET TEVÉKENYSÉGÉN KERESZTÜL Készítette: Tóth Boglárka Budapest

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Kultúrdiplomácia Olasz-magyar kulturális kapcsolatok A közös történelmi kapcsolatok Kultúrpolitika a két világháború között A Budapesti Olasz Intézet és a Római Magyar Akadémia Az intézet helyzete a 2. világháborút követően Keretegyezmény - A magyar-olasz kulturális egyezmény A Magyar - Olasz Kulturális Egyezmény XIV. Végrehajtási Munkaterve az Oktatás és a Kultúra Területén ( ) Az Intézet Az Intézet vezetése, az igazgató személye Finanszírozás Az Intézet, mint nonprofit szervezet Az Intézet tevékenysége Rendszeres kulturális tevékenységek: Szolgáltatások Alkalmi rendezvények Az Intézet program kínálatának összeállítása A rendezvényszervezés szempontjai, lépései Az Intézet tevékenységének korlátai és jövőbeni lehetőségei Az Intézet megjelenése a magyar sajtóban: méltatások és kritikák (hatékonyságmérés) Befejezés Grafikonok, diagramok jegyzéke 60 Irodalomjegyzék 61 Mellékletek 63 3

3 1. Bevezetés Mi jut eszébe ma, a XXI. század hajnalán egy magyar embernek, ha meghallja ezt a szót: Itália? Mindenekelőtt a szépség. A csodálatos tájak, az ékszerdobozhoz hasonlatos középkori észak-olasz kisvárosok, a gyönyörű festmények, a felejthetetlen és világhírű szobrok, épületek. Olaszország hallatán azonnal felidéződik bennünk a múlt, mégpedig az a múlt, mely mindezzel a szépséggel megajándékozta az ország lakóit. Hirtelen vágy ébred bennünk, hogy ott legyünk a helyszínen és gondtalanul sétálgassunk azokon az utcákon, ahol egykor Assisi Szent Ferenc élt, vagy Michelangelo alkotott. Amikor legalább gondolatban ott vagyunk és a macskakövön fogyasztjuk hamisítatlan olasz kávénkat, úgy érezzük, mintha valóban a középkorba csöppentünk volna. Egyszer csak észrevesszük, hogy nem foglalkoztat minket semmi, mintha kiürült volna a fejünk. A sétálástól kifáradva leülünk, élvezzük a kávé friss illatát, a sikátorok hangulatát, szemléljük az arra járó embereket, és ez elég is ahhoz, hogy tökéletesen kikapcsolódva, igazán jól érezzük magunkat. Mintha a világ valamiféle ős-bölcsőjében ringatóznánk. Hirtelen megszűnnek a problémáink, egészen egyszerűen elfelejtjük őket. Mi jut eszünkbe arról, ha azt halljuk: olaszok? Igen, itt már nem az ország ellenálhatatlan csábító ereje az első gondolatunk. Vég nélküli zajongás, állandó dudaszó az utcákon, óriási tömeg és autóáradat ezek talán az első asszosziációink. Továbbá: megbízhatatlan népség, akik dolgozni nemigen szeretnek és nem képesek kultúr ember módjára, visszafogottan viselkedni. Azért kedvesek és segítőkészek is, bármelyikük hosszasan eldiskurál velünk az utcán, anélkül, hogy beszélnénk a nyelvüket. És mindig vidámak. Richard Hillt is elgondolkoztatta az olasz nép: számára ők legmegfejthetetlenebb európai nemzet. Sokáig próbálkozhatunk kiismerni őket, pedig lehet, hogy nincs is rajtuk semmi kiismernivaló. Egyszerűen elégedettek azzal, amilyenek. Hibásan gondolkodnak azok, akik sok külföldi véleményéhez csatlakozva az édes semmittevés" és az olasz nép közé egyenlőségjelet tesznek. Ez nem más, mint az élet szeretete. Melyik népcsoportról tudjuk elmondani, megvan az a képességük, hogy 4

4 amikor csak tehetik, kinevetik magukat? Az olaszok nem azért nevetnek, mert nincs gondjuk, hanem mert az öröm, az élet-szeretete a rosszabb életkörülmények között is fontosabb és erősebb, mint a bánat és a halál. Gondolkodásmódjuk szerint az életet teljes mértékben ki kell élvezni. Mindenkor hálásak az élet áldásaiért. Az érzelem dominál a viselkedésükben, mindennapjaikban. Nagyon fontos nekik az emberek közelsége, a képek, színek, formák és minden olyan eszköz, amellyel érzelemvilágukat a legtökéletesebben ki tudják fejezni. Ahhoz, hogy egy a saját kultúránktól eltérő idegen ország kultúráját, szokásait megértsük, a róluk kialakult sztereotípiákat megváltoztassuk, a két kultúra és a két ország közötti problémákat a kommunikáció segítségével megpróbáljuk orvosolni, mindenekelőtt meg kell ismernünk és értenünk az idegen ország gondolkodásmódját és értékrendjét, a bőrükbe bújva kell kultúrájukkal azonosulni. Miután ezt megtettük, a kulturális akadályok könnyebben leküzdhetővé válnak, és könnyebb lesz közelebb hozni egymáshoz a nemzeteket. Egy adott nép kultúráját megismerni és elfogadni nehéz és összetett feladat. A különböző kultúrán nevelkedett emberek más-más érzéki világban élnek. Az ember képtelen levetkőzni kultúráját, mert az beette magát idegrendszere gyökeréig. Kultúrája határozza meg, hogyan észleli a világot. Kultúránk nagyobb részt rejtett és kívül esik a tudatos cselekvés szféráján. 1 Amíg Goethe szerint a németek mindent megnehezítenek, önmaguknak és másoknak is 2, Dürrenmatt pedig azt mondja: a svájciak egyszerre rabok és önmaguk börtönőrei 3, addig az olaszokról Stendhal így ír: Olaszország ugyanazért vonzó, amiért a szerelem. 4 Ez az egy megállapítás is igen találó az olaszokra. Egy olasz nem tervezgeti aprólékosan, hogy hosszútávon mi a legkifizetődőbb, legbiztonságosabb, hogyan spóroljon, s a kitűzött terveket határidőn belül teljesítse. Örül az éledt adta örömöknek, és nem törődik többnyire annak következményeivel. Nem az a fontos, hogy 1 E.T. Hall, 251. o. 2 R. Hill, 106. o. 3 R. Hill, 193. o. 4 R. Hill, 143. o. 5

5 mit hoz a holnap, hanem a ma áll középpontban. Ez a felfogás teljesen idegen a magyar emberétől, hiszen mi sokkal merevebben, görcsösebben aggódunk a jövőnkért, gyakran megkeserítve így jelenünket is. Ez a különbség a történelmünkből és kultúránkból ered. Mit tehetünk ma Magyarországon azért, hogy az olasz nép kultúráját, az olasz embert mélyebben megismerjük, hogyan tudjuk a róluk kialakult sztereotípiákat megszüntetni, és Beke Katát idézve mindannyiunk közös hazája -ként gondolni erre az országra, ahova bármikor szívesen elutaznánk egy kis időre. Mindkét ország fontosnak tartja kultúrája megismertetését, terjesztését, melyben kiemelkedő szerepet játszanak a kulturális intézetek. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a közel 70 éve létező Olasz Kultúrintézet mennyire sikeresen és eredményesen tudja terjeszteni a sokak által annyira kedvelt, ámde a magyartól lényegesen különböző olasz kultúrát Magyarországon. Feltevésem szerint a körülményekhez képest nagyszerűen megbirkózik a felmerülő akadályok áthidalásával és a Magyarországon tevékenykedő olasz intézmények között vezető szerepet játszik az olasz kultúra népszerűsítésében. Ám a várakozáshoz képest nem tud olyan széles rétegeket elérni, mint amit megcéloz. A fiatalabb generáció teljes egészében hiányzik a látogatók sorából. Témaválasztásomban meghatározó szerepet játszott vonzódásom az olasz kultúrához, az olasz nyelvhez, s az, hogy szakmai gyakorlatomat az Intézetben tölthettem. A dolgozat első része a témával kapcsolatos szakirodalomra támaszkodik, a második részben az elmúlt 5 év tevékenységeit vizsgálva dokumentumokkal, statisztikai adatok elemzésével, interjúval törekszem feltárni az Intézetnek olasz kultúra terjesztésében betöltött szerepét. Jelen dolgozatom elkészítésében különösen nagy segítséget nyújtott Jászay Magda és az Intézeti munkatársak kutatásainak publikációi. 6

6 2. Kultúrdiplomácia Mit is takar pontosan a kulturális diplomácia fogalma? Történeti szemszögből vizsgálva egészen a középkorig a különböző népcsoportok közötti háborúknak illetve kereskedelmi kapcsolatoknak köszönhetően jöttek létre spontán kulturális kapcsolatok. Később, a nagy földrajzi felfedezések korától a XIX. század végéig már irányított módon működő nemzetközi kulturális relációkról beszélhetünk, amikor is a legnagyobb nemzetközi befolyással bíró európai nagyhatalmak, mint Nagy-Britannia, Franciaország és Spanyolország jelentős erőfeszítéseket tettek nyelvük és kultúrájuk tudatos, világméretű terjesztésére. A XIX. sz. végétől, az államok közötti kulturális szerződések megkötésétől számíthatjuk a kulturális diplomácia születését, melyek eleinte akkor jöttek létre, ha más téren nem tudott két ország megállapodni egymással, s a kulturális szerződéssel kívánták kapcsolatukat javítani. Ma már nem csak enyhítő szereppel bír a kulturális diplomácia, hanem aktív nemzetközi csereprogramokat értünk alatta, melyeknek célja nemcsak a kulturális eredmények interkulturális elismertetése, hanem a nemzetek közötti politikai, gazdasági és szociális megértés előmozdítása. 5 A kulturális kapcsolatok tehát a nemzetközi béke és biztonság ügyét is szolgálják. Ugyanakkor az egyre globalizálódó világban, a transznacionális vállalatok térhódításával, az egyre vegyesebb összetételű társadalmak terjedésével szükségessé vált az interkulturális kommunikáció és menedzsment használata. Könnyen összetéveszthető azonban a propagandával. Bár többen úgy tartják, hogy nem a diplomácia része, csak politikai reklám, amely káros lehet az országok közötti kapcsolatokra, azonban akaratlanul is részt vesz az ország imázs kialakításában, az országkép-formálásában. A kulturális diplomácia célja részletesebben fogalmazva a saját nemzeti kultúra külföldi terjesztése és az egyetemes kultúra értékeinek hazai megismertetése, azaz a kulturális csere számára a lehető legelőnyösebb feltételek biztosítása, beleértve a partner-ország kultúrájának tanulmányozását, az oktatási, tudományos és művészeti kapcsolatok építését és ápolását" 6 5 Szakdiplomáciai tanulmányok, 96. o. 6 U. o., 103. o. 7

7 Annak érdekében, hogy e célt egy adott ország meg is tudja valósítani, a következő feladatokat kell végrehajtania: 1. Nemzeti kultúra, oktatás és tudomány képviselete a partnerország felé. 2. A partnerország kultúrájának, oktatási és tudományos életének figyelemmel kísérése. 3. Kulturális tárgyalások lebonyolítása a két ország között. 4. Kapcsolatok ápolása, menedzselése. 5. Saját kezdeményezés a kulturális kapcsolatok fejlesztésére 7. Összegezve tehát a kultúra-átadás, a kultúra-átvétel, a nemzeti érdekek előmozdítása és hozzájárulás a nemzetek közötti jobb megértéshez tekinthető a kulturális diplomácia legfőbb céljainak. Bonyolult ágazata ez a diplomáciának, hiszen a tevékenység magában hordozza a művelődés- és külpolitikát is, melyeknek korlátot szab a nemzetközi élet, de mindig képes arra, hogy biztosítsa a rendszeres párbeszédet a nemzetek között. A kulturális diplomácia általános érvényű feladatai ezek, melyeket országokra lebontva más-más megállapodás szabályoz. 7 U. o., 102. o. 8

8 3. Olasz-magyar kulturális kapcsolatok A közös történelmi kapcsolatok Az európai műveltség fő forrásának tekintett itáliai félsziget és a Kárpát-medence földrajzi közelsége kezdettől fogva szükségszerűen magával hozta a népeik közt szövődő, sokrétű kapcsolatokat. Dinasztikus érdekek és egyházpolitika, kereskedelmi célkitűzések és tudásvágy, hatalmi törekvések és műpártolás egyaránt alapul szolgáltak az államközi és egyéni összeköttetésekben. Ezek az összeköttetések nem voltak mindig zavartalanok, a honfoglaláskori kalandozó magyarság első itáliai látogatásai az olaszokban rémült kétségbeesést keltettek, ahogy a magyar vezető rétegek is ellenségesen fordultak szembe az Itáliából jött idegen trónigénylőkkel. Az életmód, a felfogás és a vérmérséklet különbözősége gyakran meg nem értést és bírálatot váltott ki a másik nép fiaiból-de a nagy szellemi áramlatok, a közös eszmények és azonos érdekek hidat teremtettek a kölcsönös rokonszenv és megbecsülés felé, és hazájuk történelmének válságos korszakaiban szövetségessé tették a hasonló célokért harcoló olaszokat és magyarokat. 8 Az olasz-magyar kulturális kapcsolatok virágzó korszakát jelentette az itáliai eredetű humanista és reneszánsz kultúra megjelenése Magyarországon, mely kultúra befogadása jóval korábban vált érzékelhetővé Európa többi országaihoz képest. A humanizmus Magyarországon már az Anjou-ház és Zsigmond király uralkodása idején kezdődött, de gyökerei már a XI. és a XII. századi latin nyelvű magyar irodalomban is felfedezhetőek. Azonban a magyarok első közvetlen találkozása az olaszországi humanizmussal Zsigmond király évi itáliai utazására, majd az azt követő konstanzi zsinat ( ) éveire tehető. Ez a két történelmi erejű esemény alapvető volt az olasz-magyar kulturális kapcsolatok alakulásában, hisz a szép számú királyi kíséret tagjai számára lehetőséget nyújtott az olasz humanizmus jeles képviselőivel (Poggio Bracciolini, Leonardo Bruni, Antonio Loschi, Pier Paolo Vergerio, stb.) való megismerkedésre. Ráadásul néhány olasz humanista, mint például Pier Paolo Vergerio, le is telepedett Magyarországon, s ösztönző hatásával hozzájárult a magyar szellemi élet megtermékenyítéséhez, amely Mátyás király idején érte el fénykorát. 8 Jászay Magda: Párhuzamok és kereszteződések: A magyar-olasz kapcsolatok történetéből 9

9 Ez az évszázadokra visszatekintő kapcsolat napjaink olasz-magyar együttműködését alapozta meg Kultúrpolitika a két világháború között Az együttműködés sikerességét nagyban meghatározta gróf Klebelsberg Kuno ( ) vallás- és közoktatásügyi miniszter tevékenykedése. Miniszteri posztja átvételekor, 1922-ben első dolga volt kijelenteni, hogy a hazát nem a kard, hanem elsősorban a kultúra emelheti ismét magasra. A lényeg az a felismerés, hogy a válságba jutott és sokban elmaradt ország felemelkedését elsősorban a kultúra szintjének emelésével lehet elősegíteni. Ez sokban egybecseng azzal, amit a Magyar Tudományos Akadémia alapítója, gróf Széchenyi István írt 1830-ban, hogy nem a természet, hanem elsősorban a kiművelt emberfők sokasága teszi a nemzetet naggyá, míg az értelmi fejetlenség előbb-utóbb minden bizonnyal függésbe hoz. Kultúrpolitikám -írta 9 a miniszter 1927-ben - két alapgondolaton épül fel. Emelni igyekszem a magyar nemzet széles néprétegeinek értelmi szintjét Gondoskodni kell azonban arról is, hogy kellőszámban álljanak rendelkezésre olyan férfiak, különösen szakemberek, akik teljesen európai színvonalon vannak, hogy így minden működési téren elsőrangú erőkre támaszkodhassunk. 1 Különösen ezt a célt szolgálták a külföldi magyar intézetek és a magas műveltség célját szolgáló külföldi ösztöndíjak, mely utóbbiakat az Országos Ösztöndíjtanács ítélte oda kellő szakmai ajánlások alapján azoknak a fiatal pályázóknak, akikről úgy ítélte, hogy megfelelő szakmai felkészültséggel és tehetséggel rendelkeznek. S ehhez járultak a külföldi országok által felajánlott ösztöndíjak is. Az közötti bő évtizedben több mint 1500 magyar ösztöndíjas töltött hosszabb-rövidebb időt külföldön, főleg a jelentős, nagy európai országokban, és azokban, amelyek magyar szempontból különös jelentőséggel bírnak. A külföldi magyar intézetek a helyi lehetőségektől függően többféle funkciót is elláthattak, különböző szervezeti egységek segítségével a közös kereten belül. Működhetett bennük kutatóintézet könyvtárral, végzett fiatal kutatók számára, főleg a 9 Tudomány, kultúra, politika, gróf Klebelsberg Kuno válogatott beszédei és írásai 10

10 történelem és rokon tudományai terén. Egyes intézetek az ilyen kutatóknak és más ösztöndíjasoknak szállást, internátust is tudtak nyújtani, ilyenek kapták helyenként a Collegium Hungaricum nevet. A mi kifejlődésben levő külföldi intézeteinkben az a specifikum, hogy mi voltaképpen két intézményt egyesítünk közös szervezetben, úm. kutatási intézetet főiskolai tanulmányaikat már bevégzett fiatal tudósok számára, kik azért mennek külföldre, hogy valamelyik neves professzor vagy más elsőrendű szakember mellett magukat tökéletesítsék vagy éppen önállóan tovább kutassanak és főiskolai internátust, mely főiskolai hallgatók befogadására szolgál. Számos különleges szakmára ugyanis főiskoláink, sajnos, még nincsenek úgy berendezve és felszerelve, hogy itthon teljesen a magunk erejéből elsőrangú szakembereket tudnánk nevelni, mint például csillagászatban, zenetörténelemben stb., s ezenfelül a modern nyelvészet terén is csak abban az esetben lesznek jó középiskolai tanáraink, ha az angol, a francia, a német és az olasz nyelv leendő középiskolai tanárait legalább részben az illető ország főiskoláin képezzük ki. A magyar külföldi intézet típusa tehát kutatóintézetnek és főiskolai internátusnak közös szervezetbe való egyesítéséből fog állni, melynek keretében az egyetemi hallgatókra csak kedvező hatással lehet, ha fiatal tudós és kutató honfitársaik környezetében élhetnek. 10 (Klebelsberg) A külföldi ösztöndíjak és intézetek Klebelsberg féle programja nem a semmiből született. Sikeressé épp azért válhatott, mert olyan előzményekre építhetett, amelyek évszázados történelmi trendek velejáróinak tekinthetők. Az egyik ilyen trend volt a peregrináció, vagyis az, hogy magyarországi fiatalok egy része külföldi egyetemeken, intézményekben fejezte be tanulmányait, ahonnan korszerű ismeretekkel tért haza. A legkorábbi kapcsolatok Rómához fűződtek, ahol azután a XVI. Század óta a Collegium Hungaricum Germanicum intézményesen nevelte az egyházi vezetők egész sorát. A másik trend, a külföldi történeti, levéltári kutatásoké, ugyancsak jelentős múltra tekinthetett vissza. Rómában magyar jezsuita történészek egy jelentős adatgyűjtő iskola képviselőiként már a XVII. Század óta kutattak magyar vonatkozású dokumentumok után. 10 Kosáry Domokos: Magyarország Kultúrpolitikája az első világháború után 11

11 Ez a központi levéltár fontos volt más európai ország számára is, de Magyarország számára még fontosabb volt, hiszen a magyar királyi levéltár anyaga a Dunába veszett 1526-ban. A Magyar Tudományos Akadémia már alapítása után foglalkozni kezdett a külföldi levéltárak kiaknázásával. A római kutatások akkor nyertek új lendületet, amikor XIII. Leo pápa a vatikáni titkos levéltárat megnyitotta a kutatók előtt. Sorra alakultak a különböző országok szakkönyvtárai és akadémiái. A magyar tudósok közül Fraknói Vilmos, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, majd később alelnöke szerezte a legtöbb érdemet. Az ő kezdeményezése nyomán, egy általa adományozott és könyvtárral is felszerelt villában alakult meg 1895-ben a Római Magyar Történeti Intézet. Fraknói felajánlására az intézetet 1913-ban a magyar állam vette át. Az új intézetnek 1914 őszén kellett volna megnyílnia, de erre már csak a háború után került sor, a művészettörténész Gerevich Tibor vezetése alatt, aki az olasz magyar kulturális kapcsolatokban azután is jelentős szerepet vitt, hogy a budapesti egyetem professzora lett ben új épületben kezdte meg működését a Római Magyar Akadémia, ahol otthont kaptak a fiatal kutatók, ösztöndíjasok, leendő magyar nyelvtanárok, sőt művészek is, és ami az olaszországi magyar kulturális tevékenység központja lett A Budapesti Olasz Intézet és a Római Magyar Akadémia A két intézet nagyjából egy időben, az 1930-as években kezdte meg működését, de két egymástól eltérő utat jártak be. Míg a Római Akadémia a Collegium Hungaricum nevet viselve kutatóintézetként és kollégiumi internátusként működött, ahol a fiatal tudósok kedvükre kutathattak, addig a budapesti kultúrintézet a kezdektől fogva nevéhez hűen a két ország közötti kulturális kapcsolatok diplomáciai ápolását végezte, működését ez az irányvonal határozta meg az elmúlt hetven év során. A Római Akadémia helyzete azonban más volt. A kutatóintézeti jelleg megszűnt, csak az 1990-es évek elejétől volt a vezetők fő célkitűzése a régi tudományos intézet visszaállítása. Eldöntötték, hogy új szempontokat alkalmaznak az ösztöndíjas politikában, újraalapítják a könyvtárat és az Intézet arculatát általában tudományos intézménnyé formálják. Ezzel a Római Akadémia ismét elfoglalhatta helyét a város megbecsült és tekintélyes külföldi akadémiái között. Erőfeszítéseinket arra kell koncentrálni, hogy ezek a nagy múltú kollégiumok, akadémiák az őket megillető szerepet töltsék be nemcsak az olasz-magyar 12

12 kapcsolatokban, hanem abban, hogy Magyarország visszataláljon az egységes Európába. Olyan szinten kell működniük, hogy a befogadó országok tudományos, kulturális és művészeti elitjével elismert párbeszédben tudjanak maradni. 16 Jelenleg az idegen nyelvek és irodalmak könyvtárában körülbelül ötezerre tehető a magyar könyvek száma. A nyelvoktatást magyar anyagokkal jól felszerelt nyelvi laboratórium segíti. A diákok az első év után államközi egyezményben biztosított ösztöndíjjal vehetnek részt a Debreceni Egyetem kurzusain, szakdolgozatuk írásának elősegítésére hosszabb ösztöndíjakban részesülnek, illetve a Socrates/Erasmus európai program keretében teljes szemesztereket végezhetnek magyarországi egyetemeken. A budapesti Olasz Intézet hasonlóan jó feltételeket kínál azon magyar bölcsészek és olaszt tanulók számára, akik szeretnének néhány hónapot Olaszországban tölteni. A Római Akadémia a római magyar tanszékkel együttműködve 1981-től kezdve kétévente tudományos konferenciákat rendez, mivel az oktatás mellett igen nagy fontosságot tulajdonítanak a rendszeres hungarológiai kutatómunka megszervezésének. Az utóbbi két és fél évtizedben komoly eredményeket tudtak felmutatni mind a kutatómunka, mind a magyar irodalom és kultúra olaszországi terjesztése terén. A budapesti intézet szintén jó kapcsolatokat ápol az ELTE olasz tanszékével, számos projekt valósult meg közös munkájuk gyümölcseként. Mindemellett az Intézet igazgatója olasz irodalmat oktat az egyetemen. A Római Akadémia lehet, hogy visszatér a kezdeti gyökerekhez, ugyanis az új egyetemi reform keretében a magyar nyelv kiegészítő szakká vált, a nyelvoktatást szerződéses tanárokkal oldják meg, addig amíg van a nyelv iránt érdeklődés. Ez egyelőre csak fenyegetésként jelentkezik, de ha bekövetkezik, ismét a magyar tudományos intézeteknek kell magukra vállalni a külföldi hungarológiai kutatások szervezését és a külföldi magyarságtudományi kutatók képzését, mint ahogy azt tették a múlt század első évtizedeiben. Mindkét épület nagyon értékes, valószínűleg kevesen tudják, hogy a római palota a magyar állam legértékesebb külföldi tulajdona, de a budapesti intézet sem kevésbé rangos és impozáns. 16 Kosáry,

13 3. 3 Az intézet helyzete a 2. világháborút követően A második világháború kitörése sem csökkentette a két szövetséges ország élénk kulturális cseréjét, sőt az olasz politika kulturális téren is azokra a nemzetekre összpontosult, amelyek a háborúban Olaszország oldalán álltak. A római és a budapesti kormány támogatta a két nép kölcsönös megismerésére irányuló kezdeményezéseket. Míg állami intézkedések segítették elő az olasz nyelv tanítását a magyar gimnáziumokban, a budapesti egyetemen Rodolfo Mosca professzor vezetése alatt álló Rassegna d Ungheria (Magyarországi Szemle) olasz nyelven tájékozatta a félsziget olvasóit a magyarországi élet eseményeiről. Az Olasz Kultúrintézet, mint a magyarolasz kulturális csere központja és közvetítője, továbbra is vonzotta mindazokat az értelmiségieket, akiket a háború korlátozott szabad mozgásterükben. A háború döntő fejleményei azonban nemsokára súlyosan kihatottak az Intézet életére is. A budapesti olasz kolónia két részre szakadt: akik elismerték a királyi kormány törvényes voltát, illetve a fasiszta elemek, akik Mussolini és a Saló-i kormány mellé álltak. A magyar kormány, amelyet szövetségi szerződése még Németországhoz kötött, de szintén megoldást keresett, hogy a háborúból kikerüljön, kényes helyzetbe került: nem tehette meg, hogy ne ismerje el a németektől támogatott újfasiszta kormányt, másrészt nem akarta útját állni a magyarországi Olasz Követség működésének, ahol a beosztottak nagy része éppúgy, mint a Kultúrintézetben, a Badoglio-kormány mellett tett hitet. Magyarország így tanúja lehetett két olasz diplomáciai képviselet: a Badogliopárti és a Saló-i kormány részéről kiküldött szerv nem mindig békés együttélésének, mindketten hivatalos kapcsolatban álltak a magyar kormánnyal, diplomáciai védettséget élvezve. Ezért, amikor egy válságos pillanatban fasiszta elemek erőszakkal próbálták hatalmukba keríteni az Intézetet, ahol az igazgató, Aldo Bizzari professzor szilárdan kitartott a németbarát Mussolini rezsim elutasítása mellett, a magyar rendőrség azonnal közbelépett és eltávolította a támadókat. Ezután a magyar hatóságok állandóan őriztették az épületet, hogy további incidenseknek elejét vegyék. Az Intézet egy darabig még folytathatta munkáját, bár csökkentett mértékben, a háborús helyzet súlyosbodása miatt. Míg végül március 19-én Magyarországnak a német fegyveres erők általi katonai megszállása egyszerre felborította az ingatag egyensúlyt. A Gestapo haladéktalanul megkezdte a németellenes beállítottságukról ismert személyek letartóztatását és 14

14 megindult a lakosság zsidó rétegeinek üldözése. Sok más mellett azonnal elfogták és koncentrációs táborba vitték Bizzari professzort, az intézet igazgatóját, míg az olasz kolónia Badoglio párti tagjait egy vidéki kastélyba internálták. Természetesen megszüntették a királyi kormány diplomáciai képviseletét is. A vezetés nélkül maradt és bizonytalan helyzetű Istitutónak minden működését be kellett szüntetnie. Egy titkár gondnok őrizetére bízva kellett átélnie a főváros többi részével együtt az orosz csapatok ostromát ben az Intézet anyagi eszközök nélkül, olaszországi intézkedésre várva, zárva maradt. Ennek ellenére hasznos feladatot tölthetett be: szállást adott német fogolytáborokból szabadult olasz katonáknak, akiket Magyarországra irányítottak, mivel az Olaszországba vezető utak és közlekedési eszközök még nem voltak használhatóak. Hazaszállításukra várva az Intézet aránylag sértetlen helyiségeiben találtak szükség-elhelyezést. Ezeket részben betegszobákká alakították, mivel a volt hadifoglyok egy része a fogságban szerzett betegségben szenvedett. A súlyosan sérült épületen a többi szükséges javítási és helyreállítási munkálatok csak fokozatosan lehetett végezni, a nehéz háború utáni helyzetre való tekintettel. Ennek ellenére a palota addig is ideiglenes szállást adhatott néhány helyiségben az Olasz Követség irodájának, miután annak székházát az ostrom alatt egy tűzvész teljesen tönkretette. A rendes diplomáciai kapcsolatokat újra felvette a két ország, és határozatba került, hogy újra működésbe helyezik a kulturális központokat is a két fővárosban. Magyarország jó diplomáciai kapcsolatokat akart folytatni a szovjet érdekszférán kívülálló országokkal is, ez magával hozta az Olaszországgal folytatott kulturális csere további fenntartását. Ily alapokon az Istituto is jó kilátásokkal nézhetett jövendő tevékenysége felé. A politikai események azonban újból veszélybe sodorták az Intézet tevékenységét. A szovjet befolyás alatt ellenségesen viszonyultak a kommunista tömbön kívüli népek gondolkozásához és kultúrájuk, a hivatalos ortodox ideológiával nem egyező minden megnyilvánulásához. A sajtót és a postát szigorúan cenzúrázták, beszüntették a külföldi utazásokra szóló útlevelek kiadását, kivéve a hivatalos utakat. Akadályoztak minden turistaforgalmat, és korlátozták a külfölddel való személyes kapcsolatot. Az országban 15

15 lévő képviseletekkel való érintkezést szigorúan ellenőrizték. Az iskolareform keretében eltörölték a középfokú oktatásban a nyugati nyelvek, köztük az olasz tanítását. Mindemellett az Olasz Intézetet a franciával együtt megkímélték, míg a British Councilt bezárták. A döntésben bizonyára közrejátszott, hogy egy hidat akartak fenntartani a két ország között, hogy az esetleges későbbi fejlemények számára alapul szolgáljon. Ám a kedvezőtlen körülmények ellenére sem csökkent, az Istituto látogatóinak száma. Sőt, az emberek mohón olvasták a könyvújdonságokat és folyóiratokat, hallgatták és fogadták lelkes helyesléssel az órákat és előadásokat. A következő években, miután a magyar helyzet valamennyire nyugvópontra tért, a feszültségek enyhültek, mindkét kormányban felmerült a kapcsolatok újbóli ápolása és működtetésének lehetősége. Jelentős lépés volt ebben az irányban az a kétoldalú döntés, hogy felélesztik az ösztöndíjak adományozásának gyakorlatát a kölcsönösség alapján. Ez az intézkedés új távlatokat nyitott az italianisták számára, akiket a hidegháború kezdete óta hermetikusan elzártak Olaszországtól. Elárulja ezt a szegedi egyetem olasz tanszéke hallgatóinak tanúsága: számukra Luigi Bernabó-Brea, a neves siracusai régész, aki az Olasz Kultúrintézet meghívására náluk is tartott előadást, az egyetlen olasz volt, akivel életükben találkoztak. A 2. világháború után Magyarország szovjet érdekszféra alá került és ezzel lényegében véve megszűnt az ország külpolitikai mozgástere. A vesztes világháborúk, a forradalmak, a trianoni békediktátum mind hozzájárultak ahhoz, hogy hazánk politikai tekintélye csökkent, gazdasága tönkrement, jövője bizonytalanná vált, a lakosság hite, önbizalma szertefoszlott. Az enyhülés folyamata 1963-ban vette kezdetét. Ebben a helyzetben a felemelkedés felé egyetlen út vezetett: egy újszerű nemzeti érzés kibontakoztatása az emberekben, melynek alapja az a felismerés, hogy a magyarság nem rendelkezik számottevő nyersanyagkészlettel, gazdasági erőforrásokkal, de hatalmas kulturális értékek birtokában van. Ez az új helyzet, mely a nemzetközi elszigeteltség végét is jelentette, eredményezte, hogy több ország, köztük Olaszország is nagyköveti szintre emelte Magyarországgal fenntartott diplomáciai kapcsolatát. Ez a diplomáciai lépés, az addig nem felhőtlen kapcsolatok normalizálására irányuló gesztusként volt értékelhető. Ennek hatására a gazdasági kapcsolatok is megélénkültek a két ország között. A két kormány között 16

16 évekig folytak bizalmas tárgyalások. A Vatikán a szocialista országok közül elsőként Magyarországgal kötött államközi megállapodást. Újra feltámadt a két nemzet negyvennyolcas összetartásából fakadó hagyományok emlékezete, újra felidézték a közös történelmi tapasztalatokat és hosszú évszázadok sokoldalú kapcsolatait. A művészi és kulturális értékek és a tudományos eredmények terjesztése politikailag is hasznos eszközzé válhatott, hogy még közelebb hozza egymáshoz a magyarokat és az olaszokat Keretegyezmény - A magyar-olasz kulturális egyezmény Az olaszországi kultúrát nyelvet, annak oktatását, művészetet, tudományos eredményeket, viselkedési és szokásrendszert, valamint vallási kultúrát hazánkban a Magyarországi Olasz Kultúrintézet hivatott képviselni. A Kultúrintézet az Olasz Nagykövetség részintézményeként végzi el a két ország közötti kulturális diplomáciai feladatokat. Az államok közötti együttműködés legfontosabb jogi keretei a kulturális szerződések, melyekben megfogalmazzák a közösen megvalósítandó teendőket. A szerződések általában 1-3 évre szólnak. Munkatervekben rögzítik a konkrét feladatokat. Ezek száma mára a gyakorlatban csökkent. A Magyar Fél és az Olasz Fél képviselői a két ország között szeptember 21-én Budapesten aláírt kulturális egyezmény 17. cikkében foglaltaknak megfelelően találkoztak, hogy megtartsák a Vegyesbizottság XIV. Ülését. A Felek annak tudatában, hogy a kapcsolatok továbbfejlesztése kultúra és az oktatás területén elősegíti a népek közötti együttműködés és megértés erősítését, ismételten kinyilvánítva közös elkötelezettségüket az országaik között bilaterális és multilaterális szinten, valamint a regionális szervezeteken belül (Európa Tanács, Magyar olasz -szlovén trilaterális együttműködés, KEK, Alpok-Adria Munkabizottság) létező intenzív kulturális és tudományos együttműködés további előmozdítására. Ez a hivatalos okmány irányítja a magyar-olasz kulturális kapcsolatok fejlesztését és konkrétan a Magyarországi Olasz Kultúrintézet tevékenységét is. Az egyezményt 4 évente megújítják, bővítik a felek. 17

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavikovszky Beáta FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Történelemtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. Fröhlich Ida

Részletesebben

Sorozatszerkesztő Horváth Jenő

Sorozatszerkesztő Horváth Jenő Tóth Ágnes Magyar lendkerekek az új Törökország gépezetében, avagy gazdasági és kulturális együttműködés Törökország és Magyarország között az atatürki aranykor időszakában GROTIUS E-KÖNYVTÁR 2009 1 Sorozatszerkesztő

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009

SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009 SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A NONPROFIT

Részletesebben

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai DEBRECENI EGYETEM Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Európa Kulturális Fôvárosa PONT A KULTÚRÁÉRT. Csekô Szilvia - Mesterházy Balázs - Zongor Attila

Európa Kulturális Fôvárosa PONT A KULTÚRÁÉRT. Csekô Szilvia - Mesterházy Balázs - Zongor Attila PONT A KULTÚRÁÉRT Csekô Szilvia - Mesterházy Balázs - Zongor Attila Európa Kulturális Fôvárosa EURÓPA LEGNAGYOBB KULTURÁLIS AKCIÓJÁNAK TÖRTÉNETE, HÁTTERE ÉS A KULTÚRA ESÉLYTEREMTÔ SZEREPE Tájékoztató kiadvány

Részletesebben

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005.

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás, 2005. Szerzők: 1., 2., és 4. fejezet Molnárné Hegymegi

Részletesebben

A KULTURÁLIS MARKETING SAJÁTOSSÁGAI

A KULTURÁLIS MARKETING SAJÁTOSSÁGAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁG SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNY A KULTURÁLIS MARKETING SAJÁTOSSÁGAI A MILLENÁRIS MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK ELEMZÉSE

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

A DUNAHARASZTI KÖZKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE

A DUNAHARASZTI KÖZKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE A DUNAHARASZTI KÖZKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE 1 Haraszti Históriák Helytörténeti füzetek 2. Tóth Marianna: A DUNAHARASZTI KÖZKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE Kiadja: Városi Könyvtár és Helytörténeti Emléktár Dunaharaszti 2011.

Részletesebben

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat szakdiplomácia AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Laczkovszki Bernadett Budapest, 2008

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

Europe Direct. Éves jelentés 2011

Europe Direct. Éves jelentés 2011 Europe Direct Éves jelentés 2011 2011 legfontosabb számadatai Europe Direct = A Europe Direct kapcsolattartó központ Csaknem 80000 megkeresés + Europe Direct hálózat 468 Europe Direct információs központ

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

Pályázat a Római Magyar Akadémia igazgatói álláshelyének a betöltésére

Pályázat a Római Magyar Akadémia igazgatói álláshelyének a betöltésére Pályázat a Római Magyar Akadémia igazgatói álláshelyének a betöltésére Egy megjegyzés a pályázat elejére Az 1990. évi rendszerváltás óta úgy alakult, hogy több-kevesebb ideig valamennyi adminisztráció

Részletesebben

AZ INTERKULTURÁLIS DIALÓGUSOK ÉVÉNEK MÉDIAPREZENTÁCIÓJA. Tanulságok az Önkéntesség Évére

AZ INTERKULTURÁLIS DIALÓGUSOK ÉVÉNEK MÉDIAPREZENTÁCIÓJA. Tanulságok az Önkéntesség Évére Budapesti Gazdasági Főiskola Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nappali tagozat Nemzetközi üzleti kommunikáció szakirány AZ INTERKULTURÁLIS DIALÓGUSOK ÉVÉNEK MÉDIAPREZENTÁCIÓJA Tanulságok az Önkéntesség Évére

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdaság szak Médiamenedzser szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdaság szak Médiamenedzser szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdaság szak Médiamenedzser szakirány SZPONZORÁCIÓ ÉS MAGÁNTŐKE A SZÍNHÁZFINANSZÍROZÁSBAN A SZÍNHÁZI MARKETING TÜKRÉBEN ~ PROBLÉMATÉRKÉP,

Részletesebben

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ GESZTI JUDIT * CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ I. CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK Az önkéntes szerveződések szerepe a civil társadalom létrejöttében KUTI ÉVA a non-profit szervezetek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA KEZDEMÉNYEZÉS BEMUTATÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A POZÍCIÓ

Részletesebben

Ifjúsági Civil Szolgáltatók. Tanácsadások Módszertana

Ifjúsági Civil Szolgáltatók. Tanácsadások Módszertana Ifjúsági Civil Szolgáltatók Tanácsadások Módszertana A program együttműködő partnerei FUTUROPE Fiatalok a Jövőért Közhasznú Egyesület AGES QUOD AGIS Szolgáltató és Információs Központ Kht Dél-alföldi HEURégió

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Bevezetés Az 1956-os forradalom és szabadságharc bukását követően, a szovjet intervenció hatására Magyarország nemzetközi diplomáciai

Részletesebben

a kultúra hozzájárulása az európa 2020 stratégia végrehajtásához

a kultúra hozzájárulása az európa 2020 stratégia végrehajtásához a kultúra hozzájárulása az európa 2020 stratégia végrehajtásához WWW.KULTURPONT.HU A KULTÚRA HOZZÁJÁRULÁSA AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSÁHOZ Válogatás a konferencia anyagából 3 BEMUTATKOZÁS A kultúra

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. JÚNIUS JULIUS

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. JÚNIUS JULIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. JÚNIUS JULIUS Tartalom Zsigmond Király Fõiskola A hallgatóbarát fôiskola pótfelvételi 2009 Jelentkezési határidô: 2009. július 24 augusztus 13.

Részletesebben

MÁZI ORSOLYA KULTÚRA ÉS/VAGY POLITIKA MAGYARORSZÁGON AZ ELMÚLT HÚSZ ÉV TÜKRÉBEN FINANSZÍROZÁS, ÉRTÉKEK, TÁRSADALMI KÉRDÉSEK

MÁZI ORSOLYA KULTÚRA ÉS/VAGY POLITIKA MAGYARORSZÁGON AZ ELMÚLT HÚSZ ÉV TÜKRÉBEN FINANSZÍROZÁS, ÉRTÉKEK, TÁRSADALMI KÉRDÉSEK MÁZI ORSOLYA KULTÚRA ÉS/VAGY POLITIKA MAGYARORSZÁGON AZ ELMÚLT HÚSZ ÉV TÜKRÉBEN FINANSZÍROZÁS, ÉRTÉKEK, TÁRSADALMI KÉRDÉSEK Előszó Dolgozatom betekintést kíván adni a hazai kultúra különböző elsősorban

Részletesebben

jpr / kutatási beszámoló

jpr / kutatási beszámoló jpr / kutatási beszámoló Institute for Jewish Policy Research 2011 Szeptember Zsidó élet Magyarországon: Eredmények, kihívások és célok a kommunista rendszer bukása óta Kovács András és Forrás-Biró Aletta

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben